Huoneen ilmanlaadun anturi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoneen ilmanlaadun anturi"

Transkriptio

1 P1 QPA2 QPA2 D Huoneen ilmanlaadun anturi 1961P2 QPA2 Huoltovapaa -mittauselementti ja tyypistä riippuen VOC 1) -mittauselementti, joka perustuu kuumennettuun tinadioksidipuolijohtimeen -lämpötila-anturi ja -kosteus-lämpötila-monitoimianturi Uudelleenkalibrointia ei tarvita Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5 3DC Viestilähdöt 1 VDC 1) VOC = volatile organic compounds (haihtuvat orgaaniset yhdisteet tai kaasuseokset) Käyttö Ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa mukavuusolojen ja energiankulutuksen optimointiin tarpeenmukaisen ilmanvaihdon avulla. Anturilla mitataan: -pitoisuutta, joka osoittaa ihmisten läsnäolon tiloissa, joissa ei saa tupakoida VOC-pitoisuutta, joka indikoi erilaisten hajujen, kuten tupakansavun ja ihmiskehosta ja materiaaleista erittyvien hajujen, läsnäolon huoneilmassa Huoneilman suhteellista kosteutta Huoneen lämpötilaa QPA2 -anturia voidaan käyttää: Säätöanturina Mittausarvolähettimenä rakennusautomaatiojärjestelmiä ja/tai näyttökojeita varten Tyypillisiä käyttökohteita: - ja VOC-pitoisuuden mittaus: Juhlasaleissa, teatterilämpiöissä, messu- ja näyttelytiloissa, ravintoloissa, ruokaloissa, tavarataloissa, urheiluhalleissa, liiketiloissa, kokoustiloissa. -pitoisuuden mittaus: Tiloissa, joissa oleskelevien henkilöiden määrä vaihtelee päivän mittaan ja joissa ei saa tupakoida, kuten museot, teatterit, elokuvateatterit, luentosalit, toimistot ja koululuokat CE1N1961fi Building Technologies HVAC Products

2 Huom! Antureita ei voi käyttää turvalaitteina, kuten kaasu- tai palovaroittimina! Tyyppikatsaus Tyyppitunnus -mittausalue VOC-herkkyys Lämpötilan mittausalue Kosteuden mittausalue Mittausarvon näyttö QPA2 2 ppm Ei QPA22 2 ppm Alhainen () Normaali () Korkea () QPA22D 2 ppm Alhainen () Normaali () Korkea () Ei On QPA26 2 ppm / Ei QPA26D 2 ppm / On QPA262 2 ppm / % Ei QPA262D 2 ppm / % On Tilaukset Laiteyhdistelmät Toiminta Tilattaessa tulee ilmoittaa tuotteen nimike ja tyyppitunnus, esim.: huoneen ilmanlaadun anturi QPA22. Kaikki järjestelmät/laitteet, jotka pystyvät vastaanottamaan ja muokkaamaan anturin lähettämiä 1 VDC:n viestejä. -pitoisuus Anturi mittaa ja arvioi ilman -pitoisuuden. Tämän seurauksena se lähettää...1 VDC:n viestin, joka on suoraan verrannollinen ympäröivän ilman -pitoisuuteen. Toimintakaavio (lähtö U1) U1 [V] D [ppm] /VOC-pitoisuus vain tyypeissä QPA22 ja QPA22D Ilmanvaihtotarpeen ominaiskäyrä (lähtö U2) Anturi mittaa ja arvioi /VOC-pitoisuuden ja muuntaa sen ilmanvaihtotarveviestiksi. Viesti on tulos maksimiarvon valinnasta -mittausviestin ja suodatetun VOC-mittausviestin välillä. Maksimin valinnassa anturi vertaa molempia tarveviestejä keskenään, ja saadun tuloksen ja asetellun VOC-herkkyyden perusteella se antaa yhteisen ilmanlaatutarveviestin. Ilmanvaihtotarveviesti annetaan lähdöstä U2 1 VDC:n viestinä, joka välitetään edelleen ilmanvaihdon säätimeen U2 [V] D2 Max (, VOC) [ppm] 2/7

3 VOC-herkkyys Vasteaika "VOC-viesti" Suhteellinen kosteus vain tyypit QPA262 ja QPA262D Lämpötila vain tyypissä QPA26 en asetteluelementissä on oikosulkupala, jonka avulla voidaan asettaa, millainen vaikutus VOC-ilmanvaihtotarpeella on maksimiarvon valinnassa -ilmanvaihtotarpeeseen nähden. Kun oikosulkupala on keskiasennossa (), VOC-viestin herkkyys on normaali (tehdasasetus). Kahdessa muussa asennossa VOC-herkkyyttä voidaan joko korottaa () tai alentaa (). Ennen kuin prosessori käsittelee VOC-mittausarvon muutoksen maksimiviestin valintaa varten, seuraa 3 minuutin pituinen reagointiaika kutakin viestinmuutoksen volttia kohti. Anturi mittaa huoneen suhteellista kosteutta kapasitiivisen kosteudenmittauselementin avulla, jonka sähköinen kapasitanssi muuttuu ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden mukaan. Elektroninen mittauskytkentä muuntaa anturin viestin jatkuvaksi 1 VDC:n viestiksi. Se vastaa suhteellista kosteutta 1 %. Anturi mittaa huoneen lämpötilaa mittauselementillä, jonka sähkövastus muuttuu ympäröivän ilman lämpötilan mukaan. Tämä muutos muunnetaan aktiiviseksi...1 VDC:n lähtöviestiksi (...5 tai ). Rakenne Laite on tarkoitettu seinäasennusta varten. Asennukseen sopivat useimmat tavalliset seinäasennusrasiat. Kaapelit voidaan vetää takaa (uppoasennus) tai vastaavasti alhaalta tai ylhäältä (pinta-asennus) kaapeliläpivientien puhkaisun jälkeen. Laite koostuu rakenteellisesti kahdesta osasta: kotelo-osasta ja asennuslevystä. Osat kiinnittyvät toisiinsa kiinnipainamalla ja ovat irrotettavissa. Mittauspiiri, mittauselementti ja asetteluelementit sijaitsevat kotelon sisällä olevalla piirilevyllä. Liittimet sijaitsevat asennuslevyssä. 3/7

4 Asetteluelementit Testaustoiminto akt. U1 U2 1 V 1 V Lämpötilayksikön näyttö V QPA2/22/26 QPA22D/26D V 1961Z4fi QPA262 QPA262D X Lämpötilayksikön näyttö Testaustoiminto aktiivinen U1 U2 X17 U3 1 V 1 V V V 1 V V Asetteluelementteihin pääsee käsiksi irrottamalla asennuslevyn. mittausaluetta varten Oikosulkupalan eri asetuksilla on seuraava merkitys: QPA2 -mittausaluetta varten: Oikosulkupala keskiasennossa () = 2 ppm (tehdasasetus) QPA22 ja QPA22D / VOC-painotusta varten: Oikosulkupala yläasennossa () = VOC-herkkyys "alhainen" Oikosulkupala keskiasennossa () = VOC-herkkyys "normaali" (tehdasasetus) Oikosulkupala ala-asennossa () = VOC-herkkyys "korkea" QPA26 aktiivista testaustoimintoa varten lämpötilanäytön vaihtokytkentää varten Lämpötilan mittausaluetta varten: Oikosulkupala yläasennossa () = Oikosulkupala keskiasennossa () =...5 (tehdasasetus) en oikosulkupala pystyasennossa: Viestitulossa on "Testaustoiminto aktiivinen" -taulukon mukaiset arvot. Oikosulkupalan eri asetuksilla on seuraava merkitys: Lämpötilayksikköä varten: Oikosulkupala vaakasuorassa, ala-asennossa = (tehdasasetus) Oikosulkupala vaakasuorassa, yläasennossa = Käyttäytyminen häiriötilanteessa Kaikki tyypit QPA22 -häiriötapauksessa viestilähdön U1 jännitteeksi tulee 6 sekunnin kuluttua 1 V - tai VOC-häiriötapauksessa viestilähdön U2 jännitteeksi tulee 6 sekunnin kuluttua 1 V 4/7

5 QPA26 ja QPA26D QPA262 ja QPA262D Mittausarvojen näyttö Hävittäminen Lämpötila-anturin häiriötapauksessa viestilähdön U2 jännitteeksi tulee 6 sekunnin kuluttua V Jos lämpötila-anturiin tulee häiriö, viestilähdön U3 jännite on 6 sekunnin kuluttua V ja viestilähdön U2 kosteusviestin arvo on 1 V Jos kosteusanturiin tulee häiriö, viestitulon U2 jännitteeksi tulee 6 sekunnin kuluttua 1 V; lämpötilaviesti pysyy aktiivisena Tyypeissä QPA22D, QPA26D ja QPA262D mittausarvot voidaan lukea LCDnäytöltä. Seuraavat mittausarvot näytetään: : ppm-arvoina + VOC: pylväskaaviona (4 pylvästä U2 = 2 V, 2 pylvästä U2 = 1 V) Lämpötila: tai Kosteus: % Laitteen suurimmissa muoviosissa on ISO/DIS standardin mukaiset materiaalimerkinnät osien ympäristöystävällistä hävittämistä varten. Suunnitteluohjeet Kaapelin vetäminen ja kaapelin valinta Anturin kanssa on käytettävä suojajännitteelle (SELV) tarkoitettua muuntajaa, jossa on erilliset käämit ja joka on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Muuntajan mitoituksessa ja varmistuksessa on noudatettava asennuspaikkaa koskevia turvallisuusmääräyksiä. Anturin tehon tarve on otettava huomioon muuntajan mitoituksessa. Anturin kulloinenkin liitäntä selviää sen laitteen esitteestä, johon anturi johdotetaan. Sallitut johdinten pituudet on otettava huomioon. Kaapelin vetämisessä on otettava huomioon, että sähköhäiriöitä on sitä enemmän mitä pidemmän matkan kaapelit menevät rinnan ja mitä pienempi niiden väli on. Voimakkaasti EMC-kuormitetussa ympäristössä on käytettävä suojattuja kaapeleita. Toisiopuolen syöttöjohtimissa sekä viestijohtimissa on käytettävä pareittain kierrettyjä kaapeleita. Asennusohjeet Asennuspaikka Asennusohje Ilmastoitavan huoneen sisäseinä, ei syvennyksiin, verhojen taakse eikä lämmönlähteiden yläpuolelle tai läheisyyteen. Kohdevalaisimet eivät saa kohdistua suoraan anturiin. Laite ei saa joutua alttiiksi suoralle auringonsäteilylle. Asennuksessa on varmistettava, ettei anturiin pääse seinärasian kautta ilmavirtausta, joka vaikuttaisi mittaukseen. Laitteen pakkauksessa on mukana asennusohje. Käyttöönotto-ohjeet Anturin toiminnot voidaan tarkistaa 3 minuuttia käyttöjännitteen päällekytkennän jälkeen seuraavasti: -toiminnon tarkistaminen: Hyvin tuuletetuissa huoneissa anturi näyttää ulkoilman -pitoisuuden. Se on tyypillisesti 36 ppm (anturin mittaustarkkuus on otettava huomioon). Lisäksi anturin toiminta voidaan testata summittaisesti hengittämällä siihen. Tällöin on huomattava, että anturin vastenopeutta on tarkoituksella hidastettu (aikavakio t 9 = 5 min) VOC-toiminnon tarkistaminen: Pidä anturin edessä alkoholiin kastettua pumpulituppoa (voit myös kokeilla sytyttimen kaasua, ilman liekkiä) Ilmanvaihdon pitäisi käynnistyä heti, kun liitettyyn säätimeen asetettu kytkentätaso saavutetaan. Käyttöjännitteen päällekytkennän jälkeen näytöllisissä antureissa näkyy Init n. 6 s ajan. 5/7

6 Tekniset tiedot Jännitteensyöttö Mittausviestijohdinten pituudet Toimintatiedot" " Toimintatiedot "maksimin valinta - ja VOC-arvon välillä", tyypit QPA22 ja QPA22D Toimintatiedot "suhteellinen kosteus", tyypit QPA262 ja QPA262D Toimintatiedot "lämpötila", tyyppi QPA26 Mittausarvon näyttö Suojaustiedot Sähköliitännät Ympäristöolosuhteet Valmistusaineet ja värit Tuotestandardit Käyttöjännite (SELV) Taajuus Tehon tarve Sallitut johdinten pituudet 24 VAC ± 2 % tai 13,5 3DC 5 / 6 Hz jännitteellä 24 VAC 2 VA katso viestejä käsittelevän laitteen esite (MA = mittausarvo)...2 ppm 1) Mittaustarkkuus oloissa 2, 4 % s. k. ja 97 hpa ± (2 ppm 1) + 1,5 % MA) Lämpötilasta riippuvuus alueella ±4 % MA Toistettavuus ±2 ppm 1) Pitkän aikavälin poikkeama Aikavakio t 9 ±2 ppm 1) vuodessa <5 min Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U1)...1 VDC...2 ppm 1), maks. ± 1 ma Uudelleenkalibrointivapaa 8 vuotta "VOC"...2 ppm 1) VOC-herkkyys ks. "Tyyppikatsaus" Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U2)...1 VDC...2 ppm 1), maks. ± 1 ma Vasteaika "VOC-viestiin" t VOC Käyttöalue Mittaustarkkuus oloissa 23 ja 24 VAC 95 % suht. kost. 3 7 % suht. kost. Lämpötilasta riippuvuus Aikavakio 3 min / V...95 % suht. kost. (ei-kondensoituva) 1 % suht. kost. ± 5 % suht. kost. ± 3 % suht. kost. (tyypillisesti),1 % suht. kost. / C 2 min Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U2)...1 VDC...1 % s. k., maks. ± 1 ma Mittauselementti Mittaustarkuus alueella Aikavakio...5 (, ) tai () NTC 1 kω ±,8 K ± 1 K 7 min Lähtöviesti, lineaarinen (liitin U2 tai U3) 1 VDC...5 / maks. ± 1 ma Tyypeissä QPA22D, QPA26D, QPA262D nestekidenäyttö (LCD) Kotelointiluokka IP 3, IEC 529 Suojausluokka III, EN 6 73 Ruuviliittimet johtimille 1 2,5 mm 2 tai 2 1,5 mm 2 Käyttö Ilmasto-olosuhteet Lämpötila (kotelo ja elektroniikka) Kosteus Mekaaniset olosuhteet Kuljetus Ilmasto-olosuhteet Lämpötila Kosteus Mekaaniset olosuhteet Kotelon etuosa Kotelon pohjaosa Asennuslevy Anturi kokonaisuudessaan Pakkaus IEC luokka 3K % suht. kost. (ei-kondensoituva) luokka 3M2 IEC luokka 2K < 95 % suht. kost. luokka 2M2 ASA + PC, NCS S 52- (valkoinen) ASA + PC, NCS 281-Y43R (harmaa) PC, NCS 281-Y43R (harmaa) silikonivapaa aaltopahvia Tuoteturvallisuus Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriönsieto Häiriöpäästöt -merkintä EN EN EMC-direktiivi 89/336/EEC 6/7

7 Paino Liittimet -yhteensopivuus Australian EMC Framework Radio Interference Emission Standard Pakkauksen kanssa Ilman näyttöä Näytön kanssa 1) ppm = parts per million QPA2 Radio communication act 1992 AS / NZS 3548 n.,1 kg n.,12 kg QPA22, QPA22D / VOC U1 U1 U QPA26, QPA26D QPA262, QPA262D = / =...5 r.h. U1 U2 U1 U = / =...5 U U1 U2 U3 Järjestelmäjännite 24 VAC (SELV) tai 13,5 3DC Järjestelmänolla ja mittausnolla Viestilähtö 1 VDC Viestilähtö 1 VDC Viestilähtö 1 VDC Mittapiirrokset (mitat mm) 4,2 9, M1 Porausmalli Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään 7/7