Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo Paikka Jaalan kesäkoti läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen Urpo, jäsen Janhunen Ritva, jäsen Jussila Marjo, jäsen Järvinen Esko, jäsen poissa Komppa Kalevi, jäsen Käki Marjatta, jäsen Laine Raimo, jäsen Nurmi Antti, jäsen Poteri Marjatta, jäsen Rautasuo Simo, jäsen Sorsa Mirja, jäsen Valtonen Tuomas, jäsen poissa Ylätalo Katja, jäsen Stadig Raija, sihteeri Kutsuttuna Kiviluoto Heikki, rovasti, poistui klo Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto Puheenjohtaja Tuula Rikala toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja piti alkuhartauden. Veisattiin suvivirrestä 571: 1 4. Sihteeri piti nimenhuudon. 40. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. 41. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Komppa ja Marjatta Käki.

2 PÖYTÄKIRJA 2 / 9 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Komppa ja Marjatta Käki. 42. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa klo ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan KJ 23. luvun 2 1. mom. mukaisesti seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla ilmoituksella. Kopio pöytäkirjasta lähetetään myös Jaalan kappeliseurakunnalle. Hyväksyttiin päätösehdotus. 43. Kokouksen työjärjestys Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. Hyväksyttiin päätösehdotus lisäyksellä 53. Muut mahdolliset asiat Keskustellaan Urpo Huuskosen esityksestä tulevien seurakuntavaalien toimittamisesta vuonna Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien sekä Jaalan kappeliseurakunnan yhteisen arkistosäännön hyväksyminen Kirkkohallitus on v hyväksynyt seurakunnille tehtäväpohjaiset mallit arkistonmuodostussuunnitelmaksi ja arkistosäännöksi. V kirkkohallitus päivitti näitä malleja (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2008). Mikäli seurakunnassa on tapahtunut muutoksia tehtävissä tai kertyvissä asiakirjoissa, arkistonmuodostus-suunnitelmaa on syytä päivittää vuoden 2007 mallien mukaisesti. Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelmat on laadittu vuoden 2007 Kirkkohallituksen mallien ja ohjeiden mukaisesti seurakuntayhtymän ja seurakuntien omien käytäntöjen tarpeita vastaavaksi tehtäväaloittain. Laadittaessa on otettu huomioon julkisuuslainsäädännön vaatima hyvä tiedonhallintatapa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien arkistosääntö liitteineen on liitteenä 1.

3 PÖYTÄKIRJA 3 / 9 Arkistonmuodostussuunnitelma muodostuu seuraavista osista: Seurakunta Seurakuntayhtymä 0 Yleishallinto 0 Yleishallinto 1 Henkilöstöhallinto 1 Henkilöstöhallinto 2 Taloushallinto 2 Taloushallinto 3 (Kirkonkirjat vanha päättyy ) 3 Kiinteistöhallinto 4 (Hautaustoimi vanha päättyy ) 4 Hautaustoimi 5 Yleinen seurakuntatyö ja sielunhoito 5 Tietohallintopalvelut 6 Kristillinen kasvatus ja opetus 6. Kirkonkirjat, arkisto 7 Diakonia- ja lähetystyö Yhteinen seurakuntatyö 7.1 Viestintäpalvelut 7.2 Perheneuvonta 7.3 Sairaalasielunhoito 7.4 Kehitysvammaistyö 7.5 Pohjois- Kymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan Kouvolan seurakuntayhtymän arkistosäännön ja arkistonmuodostajien arkistonmuodostussuunnitelman sekä päätti lähettää siihen kuuluvien seurakuntien yhteisen arkistosäännön ja arkistonmuodostajien arkistonmuodostussuunnitelmat kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston hyväksyttäväksi. Arkistosääntöä ja sen liitteenä olevia arkistonmuodostussuunnitelmia noudatetaan vuoden 2009 alusta lukien. Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteenä olevan seurakuntien yhteisen arkistosäännön ja arkistonmuodostajien arkistonmuodostussuunnitelmat. Hyväksyttiin päätösehdotus. Lisäksi haluttiin seuraavaa: Toivotaan, että rekisterivastaavan toimi tai virka mainittaisiin ja myös hänen varahenkilönsä toimi tai virka mainitaan. 45. Esitys SLEY:lle myönnettyjen talousarviomäärärahojen 2010 muuttamisesta Liitteenä lähetyksen vastuuryhmän esitys. Seurakuntaneuvosto päättää, lähetyksen vastuuryhmän esityksen mukaisesti, että SLEY:lle jo myönnetyt euroa tilitetään Evankeliselle lähetysyhdistykselle.

4 PÖYTÄKIRJA 4 / 9 Keskusteltiin asiasta. Keskustelun päätyttyä Kalevi Komppa teki uuden esityksen Urpo Huuskosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, koska Evankelinen lähetysyhdistys ry ei ole virallinen lähetysjärjestö. Äänestettiin asiasta. Puheenjohtaja esitti, että esityslistan pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kalevi Kompan esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tuloksena oli JAA-ääniä 4 kpl ja EI-ääniä 9 kpl, yhteensä 13 kpl. Todettiin, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, koska Evankelinen lähetysyhdistys ry ei ole virallinen lähetysjärjestö. 46. Lähetysjärjestöjen vuosijuhlaedustus Liitteenä lähetyksen vastuuryhmän esitys. Seurakuntaneuvosto nimeää edustajat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin lähetyksen vastuuryhmän esityksen mukaisesti. Nimetyille edustajille maksetaan matkakorvaukset ja majoituksen. Ennen päätöksen tekoa kirkkoherra ilmoitti, että Markku Tommola on ilmoittanut estymisen lähteä Varkauteen ja hänen tilalleen on valittu edustamaan Anneli Laine. hyväksyttiin muutoksella, että Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Varkauteen viralliset edustajat ovat Sirkku- Maria Tommola ja Anneli Laine. 47. Sopimus seikkailutoiminnan järjestämisestä FAITH FACTOR EXPERIENCE AY:n kautta Liitteenä sopimus. Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan liitteenä olevan sopimuksen. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. 48. Kuusankosken seurakunnan tuleva organisaatio Liitteenä ehdotus Kuusankosken seurakunnan tulevasta hallintomallista.

5 PÖYTÄKIRJA 5 / 9 Keskustellaan Kuusankosken seurakunnan tulevasta organisaatiosta liitteen pohjalta. Keskusteltiin. Otettiin palautteet vastaan ja jatketaan asian työstämistä edelleen. 49. Alustava keskustelu vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Yhteisen kirkkoneuvoston asettama taloustyöryhmä on antanut seuraavat talousarvio-ohjeet: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kristillisen seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakuntien laskentatoimen tarkoituksena on tehostaa asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Suunnittelu on tarkoitettu ns. rullaavaksi järjestelmäksi, jossa kyseessä olevan vuoden tullessa varsinaiseksi talousarviovuodeksi suunnitelman jatkoksi lisätään jälleen yksi vuosi. Samalla kunkin vuoden tavoitteita ja suunniteltuja resursseja voidaan tarkentaa. Suunnittelussa tulee pitää esillä yhteisesti sovittuja painopistealueita. Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne. Verotulokertymä on kuluvana vuonna heikko eikä parannusta ole lähivuosina näkyvissä. Lisäksi sopimuksien mukaiset palkankorotukset kasvattavat henkilöstömenoja, vaikkei henkilöstömäärää lisätä. Palkkamenot ovat noin kolme neljäsosaa kuluista. Tämän hetkisten näkymien mukaan tulos heikkenee niin, että ilman tasapainotustoimia seuraavan kolmivuotisen suunnittelukauden tulos jää 8 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Tilivuoden 2011 nollatulos edellyttäisi yli 6 prosentin karsintaa vuoden 2010 nettomäärärahoihin verrattuna. Koska näin raju karsinta olisi kuitenkin toiminnan kannalta kestämätöntä, määrärahat on laskettu 2 prosentin alennuksin. Loppuosa syntyvästä vajeesta katetaan muilla tavoin. Liitteenä on seurakuntaneuvostojen määrärahan jakotaulukko sekä karkean tason tuloslaskelma

6 PÖYTÄKIRJA 6 / 9 Ohjeen antaminen Yhteisen kirkkoneuvoston valtuuttamana sen asettama taloustyöryhmä kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työalajohtajia laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2011 sekä suunnitelman vuosille Talousarvioehdotus tehdään taulukkolaskentalomakkeelle (Ecel). Lomakkeen tarkoitus on avustaa suunnitelman teossa ja toimia mallina käyttösuunnitelmalle, jonka avulla seurakunnat työaloineen ja yhtymän toimintayksiköt panevat täytäntöön yhtymän kirkkovaltuuston karkeammalla tasolla hyväksymän talousarvion. Tilikohtainen käyttösuunnitelma on kunkin työalan oma asia ja sen tulee noudattaa vahvistettua talousarviota. Kunkin seurakunnan sekä yhtymän toimialojen tulee myös laatia 5 vuoden henkilöstösuunnitelma, jossa huomioidaan eläkkeelle siirtymiset ja niiden myötä tulevat henkilöstörakenteen muutosmahdollisuudet. Kun taloudelliset toimintamahdollisuudet eivät parane, helpottaa toimintaa, jos sitä voidaan tiivistää. Siksi kunkin seurakuntaneuvoston tulee esittää kirkkoneuvostolle oma suunnitelmansa, mistä kiinteistöistä kyseisen seurakunnan alueelta voidaan luopua. Laadinnan yleisohje kaikille toimintayksiköille - Annettua nettomäärärahaa ei saa ylittää, sillä toimintamenojen 2 prosentin karsinnan jälkeenkin talousarviovuoden vajeeksi jää 2,6 milj. euroa. On selvää, että kaikki aikaansaadut lisäsäästöt pienentävät vajetta. - Vakinaisen henkilöstön palkkaerät laskee ja merkitsee talousarvioon henkilöstöpalvelut ja laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, korot ja poistot yms.) talouspalvelut. Mahdollisten uusien työntekijöiden sekä ylimääräisen ja määräaikaisen henkilöstön palkkaerät on työalojen merkittävä sekä talousarviolaskelmaansa että toimintasuunnitelmalomakkeeseen epäselvyyksien välttämiseksi, samoin, jos työntekijämäärää on tarkoitus vähentää kuluvasta vuodesta. - Mikä koskee talousarvion summia, on otettava huomioon myös toimintasuunnitelman tekstiosassa. Jos menoja kasvatetaan tai tuloja alennetaan, tulee toimintayksikön/työalan perustella tekstiosassa tämä muutos. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmaan sisältyvien tavoitteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset (vrt. kirkkohallituksen ohjeistus):

7 PÖYTÄKIRJA 7 / 9 Ne ovat realistisesti saavutettavissa. Niiden tulee olla sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu). Ne kuvaavat tilaa, johon pyritään tai ainakin muutoksen suuntaa. Niiden tulee ennen kaikkea olla sellaisia, että työntekijän työpanoksella niihin voidaan vaikuttaa. Tavoitteiden toteutumista voidaan mahdollisuuksien mukaan pitää perusteena myöhemmille henkilökohtaisten palkanosien myöntämiselle. Kaiken kaikkiaan tavoitteiden tulee olla sellaisia, että toteutumista voidaan mitata joko sanallisesti tai numeroin. Tavoitteessa pitää jotenkin ilmaista tavoitellun kehityksen suunta tai määrä. Keskustellaan vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Keskusteltiin. 50. Johtavan diakoniatyöntekijän päätökset luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Tietoon saatettavia asioita ei ollut jätetty. 51. Kappeliseurakunnan kappalaisen päätökset luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Tietoon saatettavia asioita ei ollut jätetty. 52. Kirkkoherran päätökset luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Päätökset merkittiin tiedoksi saatetuksi. 53. Muut mahdolliset asiat 53.1 Tulevien seurakuntavaalien toimittaminen vuonna Keskusteltiin Urpo Huuskosen esityksestä seurakuntavaalien toimittamisesta Kuusankoskella ja Jaalassa. Asiaan palataan syksyllä Vaalilautakunnan pidettävän kokouksen jälkeen.

8 PÖYTÄKIRJA 8 / Imago-työryhmä tiedottaa Järjestetään uutena tapahtumana tänä vuonna 65 vuotta täyttäville syntymäpäiväjuhla seurakuntakeskuksessa ja Imagotyöryhmän kirkkopyhää vietetään Kuusankosken kirkossa Muut tulevat tapahtumat Messu Kuusankosken kirkossa, talouspäällikkö Virpi Hernesniemen tehtävään siunaaminen. Heinäkuun lopussa vietetään kesäasukkaiden kirkkopyhää Jaalassa järjestetään kansainvälinen jumalanpalvelus srk-keskuksessa, African style (englanti, ranska, suomi, suahili). 54. Seuraava kokous Päätettiin, että seuraava kokous pidetään torstaina klo 18 seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. 55. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan. 56. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45, kiitti kokoukseen osallistuneita ja toivotti kaikille hyvää kesää. Vakuudeksi Tuula Rikala Raija Stadig kokouksen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuusankoskella Kalevi Komppa Marjatta Käki

9 PÖYTÄKIRJA 9 / 9 Pöytäkirja on ollut nähtävillä seurakuntatoimistossa Kuusankoskella klo Todistaa Kimmo Ylikangas kirkkoherra Jakelu Kimmo Ylikangas Tuula Rikala Jaalan kappeliseurakunta, Heikki Kiviluoto Y:kansio/Pöytäkirjat/Seurakuntaneuvostot/Kuusankoski/2010

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 28.8.2014 klo 17.00-21.47 Paikka Metsähautausmaa, kirkon hautausmaa, seurakuntakoti Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen (Ei osall. hautausmaakats.) x Reijo Koskinen vpj

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot