Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013"

Transkriptio

1 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma

2 Cleantechin strateginen ohjelma

3 CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen vaikuttaminen 2. Kestävä kaivannaistoiminta 3. Puhdas energia 4. Cleantechin rahoitus 5. Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen

4 1. Strateginen vaikuttaminen CSO pyrkii edistämään cleantech-liiketoiminnan toimintaedellytyksiä vaikuttamalla valtionhallinnon linjauksiin. Valtionhallinnolla on valmisteilla useita strategioita, joihin cleantech integroidaan: - energia- ja ilmastostrategian päivitys - biotalousstrategia - tulevaisuusselonteko - arktinen strategia - materiaalitehokkuusohjelma Valmisteilla on valtioneuvoston periaatepäätös cleantech-ratkaisuja tukevista julkisista hankinnoista. Tavoite on kohdistaa yli 300 M vuodessa uusien cleantech-ratkaisujen kaupallistamiseen. VNP valmistuu kevään 2013 aikana.

5 2. Kestävä kaivannaistoiminta Kaivannaistoiminta tarjoaa Suomelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia mineraalien tuotannon lisäksi koko klusterissa. Liiketoimintapotentiaalin realisointi edellyttää sosiaalisilta, ekologisilta ja taloudellisilta perusteiltaan kestävää toimintaa. CSO vastaa Suomen kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelman laatimisesta Toimintasuunnitelma valmistuu klusterin toimijoiden ja eri sidosryhmien laajana yhteistyönä yli 200 hengen voimin. Tavoite on nostaa Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi 2020.

6 3. Puhdas energia Puhdas energia -toimenpiteillä vaihtotase kuntoon, lisää cleantech -työpaikkoja ja puhtaampaa ympäristöä Puhdas energia -toimenpiteillä pyritään parantamaan Suomen vaihtotasetta vähentämällä tuontienergian käyttöä, lisäämällä edellytyksiä kotimaisen energian tuotantoon ja energiateknologian vientiin sekä vähentämään päästöjä. Puhtaan energian edistämisen suunnitelmat julkaistaan energia- ja ilmastostrategian päivityksen yhteydessä keväällä Tavoitteena on luoda puhtaan teknologian työpaikkaa 2020 mennessä

7 4. Cleantechin rahoitus Demonstraatio- ja referenssilaitoksia koskevat rahoitusmallit ovat tärkeitä uusien cleantech -yritysten kasvun nopeuttamiseksi sekä kotimaassa että ulkomailla. CSO työskentelee yhteistyössä valtionhallinnon ja valtion yritysrahoituksesta vastaavien organisaatioiden kanssa paremman koordinaation ja uusien toimenpiteiden suunnittelemiseksi. Demonstraatio- ja referenssihankkeita tarvitaan uusien teknologioiden kaupallistamiseksi edellyttää soveltuvia rahoitusinstrumentteja strategisten linjausten, oman ja vieraan pääoman sekä tukien osalta Julkiset hankinnat Pääoman saatavuus investointeihin Suomeen

8 5. Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen Cleantechin vienninedistäminen osaksi Team Finland työtä Kiina pilot maana BRICS maiden merkitys kaupankäynnin kannalta kasvaa Kehittyvät taloudet kehitysyhteistyön ja liiketoiminnan yhteistyö Afrikassa EU-vaikuttaminen, mm. EIP:t

9 Cleantechin kasvu edellyttää uusien teknologioiden kaupallistamista

10 Cleantechin kaupallistaminen ja julkiset hankinnat Cleantechin liikevaihto on hieman yli 20 mrd vuodessa, tavoite 50 mrd 2020 mennessä Julkisorganisaatiot voivat omilla toimillaan vaikuttaa cleantechin kaupallistumiseen Julkisyhteisöt ovat suuria asiakkaita monilla cleantech aloilla, kuten energiantuottajina ja käyttäjinä sekä jätehuollossa Vahvat kotimarkkinat antavat pohjaa kasvulle ja liiketoiminnan kehittämiselle, joka mahdollistaa myös kasvavan viennin Suuri osa cleantech-yrityksistä osallistuu tai harkitsee osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin

11 Ympäristöalan yritysten arviot julkisten hankintamarkkinoiden toimivuudesta yksittäisten hankinta-asioiden osalta, saldoluvut vastauksista Lähde: TEM:n yrityskyselyt ympäristöalan yrityksille (2012)

12 Innovaatiot nykyisin aliarvostettu päätöksenteossa Toimittajan valintaan vaikuttavat tekijät ympäristöalan julkisissa hankinnoissa yritysten saamien kokemusten mukaan, prosenttia. (Lähde: TEM yrityskyselyt 2012)

13 Hankinnoissa ja yhteistyössä koetut ongelmat (kuntien henkilöstön näkökulma) Lähde: Kilpailutus- ja toimittajayhteistyö kunnissa raportti (2008)

14 Yhteenveto Innovaatioiden näkeminen positiivisena asiana riskit tiedostaen Innovaationäkökulma mukaan päätöksentekoon Julkiset hankinnat ovat valtava mahdollisuus molemmille osapuolille Julkisten hankintojen tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen Cleantech ratkaisuiden kaupallistaminen Yritykset julkishallinnon kumppanina ja toisinpäin Vastuullisen liiketoiminnan merkitys korostuu julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa Neuvontaa ja tiedonkulkua julkisen ja yksityisen sektorin välillä tarvitaan

15 Kiitos mielenkiinnosta! Juho Korteniemi