Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse"

Transkriptio

1 1 Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta Olli Tolkki ja Fredrik Herse

2 2 ALUEELLINEN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄ Olli Tolkki

3 NÄKÖKULMIA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEEN, TEHOKKUUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN Chain of independent players in virtual organization Kukin ajattelee potilaan parasta omasta näkökulmastaan ja toimii sen mukaan 3 Hyvä tahto on laadukkaan terveydenhuollon edellytys muttei takaa sitä Kustannustehokkuutta on saatavilla olevien resurssien käyttö asiakasta / potilasta / kuntalaista parhaiten palvelevalla tavalla

4 KOKONAISKUSTANNUKSET EIVÄT OLE HALLINNASSA Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset toimintamenot ja niiden rahoitus , mrd. 3,8 5,9 Toimintatulot Valtionosuudet 1) Kunnan rahoitus 4,1 4,3 6,5 6,4 4,5 4,5 6,1 5,7 6,4 6,9 6,7 5,9 6,2 4,3 5,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 4,3 4,1 4,3 5,2 4,4 5,5 4,8 5,6 5,3 5,8 7,2 8,1 9,0 9,5 9,9 10,5 11,3 11,9 12,0 12,4 12,9 13,2 14,0 14,4 14, e 09e 5,9 6,3 6,4 6,6 6,8 6,9 7,4 7,2 7,7 7,6 8,6 8,1 9,3 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,6 0,0-5,1-0,5 5,0 5,6 2,9 2,8 5, e 09e 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 6,1 5,0 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti /Kuntaliitto

5 JULKISTEN PALVELUIDEN TARKASTELUTASOT 5 MAKRO (kansantalous) Yksityinen julkinen rahoitus ja tuotanto Valtakunnalliset standardit Rahoituskanavat ja -instrumentit Julkinen Rahoitus Yksityinen Yksityinen Tuotanto Julkinen MESO (aluetalous) Saatavuus ja valikoima Integraatio, koodinaatio, erikoistuminen Palvelujen segmentoiminen Saatavuus Erikoistumisaste PALVELU- PISTE Valikoima MIKRO (tuotantotalous) Prosessit, tapahtumat, episodit Tuottavuus & vaikuttavuus Laatu Kehittäminen RESURSSIT Allokatiivinen tehokkuus TUOTANTO SUORITE VAIKUTUS Tekninen tehokkuus Taloudellinen tehokkuus

6 TERVEYDENHUOLLON YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän haasteita Väestön nopea ikääntyminen ja eläköityminen Työvoiman saatavuus Väestön omavastuun lisääminen terveydestään Kallistuvan erikoissairaanhoidon järjestäminen entistä tuottavammin Terveydenhuoltomeno- ja kustannuskehityksen ennakoitavuuden parantaminen Rahoituksen selkiyttäminen Hoidosta ja sen kriteereistä päättäminen Erityishuomiota vaativien väestöryhmien huomioiminen Tieto- ja bioteknologian aiheuttamat haasteet

7 KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT ALUEELLISIA 7 Alue: 1) Luonnollinen talous- ja työssäkäyntialue 2) Hallinnollinen alue: kunta, SHP, lääni, 3) Väestön demografia 4) Elinkeinorakenne & verokertymä 5) Infrastruktuuri ja liikenne 6) Palvelupisteiden valuma-alue ESH:n valuma-alue PTH:n palvelupiste ESH:n palvelupiste PTH:valuma-alue

8 ALUEELLINEN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄ 8 Alueellinen palvelutuotantojärjestelmä = Palvelupiste tai niiden joukko, joka hoitaa > 95% kysynnästä päästä päähän. Palvelupisteellä on: Saatavuus: paikka- ja aikasaatavuus Valikoima: mitä kaikkea on tarjolla Erikoistumisaste: miten erikoistuneita resursseja ERIKOISTUMIS- ASTE Palvelupisteet Yksikkökustannus SAATAVUUS VALIKOIMA Kokonaiskustannus 8

9 9 Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta Olli Tolkki ja Fredrik Herse

10 MITEN KRISTIINANKAUPUNGISSA PALVELLAAN ASUKKAITA TULEVAISUUDESSA? 10 Muita vaihtoehtoja? Sosiaalitoimi? Kristiinakoti? Selkämeren sairaala-alue? Uusi osa Vanha osa

11 KRISTIINANKAUPUNGIN TALOUDELLISET REALITEETIT? Lähde: tilastokeskus Väestökehitys Yli 75 Käyttötalous Kunnallisverotuotot Muut verot Avustukset Asukasmäärä laskee seuraavien vuosikymmenien aikana noin 1000 asukkaalla Ikäihmisten määrää kasvaa 1,8 kertaiseksi ja tämä myötä voidaan olettaa kustannusten kasvavan. Esimerkiksi yli 75-vuotIaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden vuosittaiset kustannukset ovat keskimäärin noin 8000 per henki Asukasmäärän laskun ja ikääntyneen väestön myötä verotulot ja avustukset laskevat voimakkaasti. KYSYNTÄ KASVAA JA TULOT PIENENEVÄT NYKYINEN PALVELURAKENNE EI OLE ENÄÄ MAHDOLLINEN 11

12 NYKYINEN SELKÄMEREN SAIRAALA-ALUE Selkämeren sairaala-alue Selkämeren Sairaskoti Selkämeren sairaala on noin m². Käyttötiloja noin m² joista suurin osa jo käytössä Tällä hetkellä Selkämeren Sairaskoti käyttää pintalasta noin 1651 m² Perusterveydenhuollon käytössä on noin 3816 m² Lisäksi alueella sijaitsee rivitaloja yhteensä noin 1595 m² sekä omakotitalo joka on 218 m² 12 Perusterveydenhuollon käytössä Sairaanhoitopiirin käytössä

13 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT? Palveleva kaupunginosakeskus I -krs Kuvissa on esitetty Selkämeren sairaalan mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia 13 Kuntou tus Vastaanot ot ja toimenpid e Em. suunnitelmat mahdollistavat asukkaiden kokonaisvaltaiset palvelut yhdellä alueella. Perhekeskus Osastot Suunnitelmat mahdollistavat myös sosiaalija terveydenhuollon integroinnin. Jos kiinteistö hankitaan on tilojen hyötykäyttä suunniteltava tarkkaan Palveleva kaupunginosakeskus II -krs Palveleva kaupunginosakeskus pohja krs Hallinto, neuvottelu Koulutuksen tarjoajan tilat Yritysten tilat Huolto Varastointi Sosiaalitilat Arkistointi Toimistotilat Muu? Keskuskeitti ö ja ruokasali Call Center Selkämeren Sairaskoti

14 HANKINNAN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Vaasan Sairaanhoitopiiri Omana toimintana Tulot /vuosi /vuosi Mikeva (ent. Mendis) Suomen Terveystalo Suomen Terveystalo, Call center Kristiinankaupunki Call-center Kristiinanankaupunki, terveyskeskuksen maanvuokra Kristiinankaupunki, keittiö ja ruokasali Selkämeren sairaskodin lämpö Vaasan Sairaanhoitopiiri Tulot säilyvät suunnilleen samalla tasolla sairaanhoitopiirin toimintana ja Kristiinankaupungin toimintana Vaasan sairaanhoitopiiri on sitoutunut vuokraamaan 1000m² kymmeneksi vuodeksi. Vuokran kokonaisarvo on 1,2 miljoonaa euroa 14 Rivitalojen vuokratulot Tulot yhteensä Huomioitavaa on että Kristiinankaupungin maksama Call-center poistuu kaupungin menoista Laskelmat eivät sisällä mahdollisia uusia vuokralaisia Kiinnostusta jäljelle jääneiden tilojen vuokraamiseen on olemassa

15 HANKINNAN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Menot Vaasan Sairaanhoitopiiri Oman toimintana Henkilöstömenot 6 miestyövuotta Lämpö Sähkö Vesi Jätevesi Muu ylläpito, mm siivous 1,5 miestyövuottta Kiinteistövero Selkämeren sairaalan kiinteistökustannukset ovat tällä hetkellä vuositasolla noin euroa, sis. VSHP vyörytyseriä mm henkilöstökustannukset. Tästä Kristiinankaupunki maksaa arviolta noin puolet kuntalaskutuksen kautta. Kiinteistön ylläpito voidaan todennäköisesti tuottaa omana toimintana hieman tehokkaammin. Kustannukset keventyvät joka tapauksessa mm. Siirryttäessä kaukolämpöön Kristiinankaupunki pystyy kuitenkin säästämään muissa tilavuokrissa yhteensä noin Muut vaikutukset kassavirtaan Salantien terveysaseman vuokrameno poistuu Kristiinankaupunki, keittiö ja ruokasali Hallintokeskuksen ja sosiaalitoimen tilavuokra poistuu Lisäksi hankintaan vaikuttaa seuraaviin asioihin Kristiinakodin muutostöitä ei tarvitse tehdä Terveyskeskuksen peruskorjauksen yhteydessä vaihtoehtoista tilaa/vaistötilaa löytyy sairaalarakennuksesta Salantien terveysasema n vuokratulo poistuu joka tapauksessa Osa rivitaloista voidaan käyttää kaupungin omassa palvelutuotannossa tai asunnot voi myydä

16 HANKINNAN ARVIOINTI Selite Kustannus Hankintahinta* Palautus Kristiinakaupungille 5 vuoden aikana Hankinnan lopullinen hinta Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (3%) ,51 Poistot 40 vuotta ,00 *Mistä heti ja vuoden aikana Selite Kustannus Ylläpitokorjaustarve (Min) Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (5%) Vuosikustannus 15 vuoden lainalla (8%) Poistot 10 vuotta vuotta Ylläpitokorjaustarve (Max) Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (5%) Vuosikustannus 15 vuoden lainalla (8%) Poistot 10 vuotta vuotta Selite Kustannus Toiminnallinen remontti Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (5%) Vuosikustannus 15 vuoden lainalla (8%) Poistot 10 vuotta vuotta Selkämeren sairaalan hankintahinta on 1,8 miljoonaa euroa. Lopulliseksi hankintahinnaksi tulee kuitenkin palautuksien myötä noin Vuosikustannukset riippuvat lainakustannuksista ja rahoitustavasta. Sairaala on kuntotarkastuksen mukaan hyvässä kunnossa. On kuitenkin hyvä varautua ylläpitoremonttiin, jonka on arvioitu maksavan noin miljoonaa euroa*. Tilojen toiminnalliseen parantamiseen tähtääviä korjauksia on erittäin hankala arvioida. Alustavien laskelmien mukaan kustannukset ovat noin 3,6 miljoonaa euroa*. Sekä korjaustarve että toiminnalliset muutokset ovat suuntaa antavia Tässä mainittujen investointien vaihtoehtona ei ole nollainvestointi, vaan muussa tapauksessa joudutaan investoimaan mm. väistötiloihin tai muualla sijaitsevien tilojen korjaamiseen toiminnallisesti paremmiksi. *NHG ei vastaa mahdollisista virheistä kustannusarvioissa 16

17 KRISTIINAKODIN TULEVAISUUS? Kristiinakoti Tehtäessä ratkaisuja Selkämeren sairaalan hankinnasta tulee suunnitella samalla myös Kristiinakodin tulevaisuus. Uusi osa Kristiinakodissa on tällä hetkellä yhteensä 44 potilaspaikkaa josta yhteensä 32 on laitospaikkaa. Vanhassa osassa on 24 laitospaikkaa ja uudessa osassa 8. Uudessa osassa on 3 intervallipaikkaa ja dementiaosastolla on 9 paikkaa. 17 Vanha osa Vanhan osan korjaustarve on suuri ja sen kustannukset tulee huomioida sairaalakiinteistön hankintaa arvioitaessa. M2 Potilaspaikkaa Huomioitavaa Uusi osa Myös intervalli Vanha osa Keittiö 101 Ruokasali 72 Yhteensä Yhteensä korjaustarve koskee 1036m². Tarkempaa arviota korjauskustannuksista ei ole tehty mutta voidaan alustavasti arvioida tarpeen olevan noin 2,1-2,6 ME.

18 HANKINNAN ARVIOINTI Oman toimintana Selite Kustannus Tulot Vuokratulot Rivitalojen vuokratulot Tulot yhteensä Menot Toiminnan juoksevat menot Muut vaikutukset kassavirtaan Hankinta nostaa kiinteistökustannuksia, mutta mahdollistaa toiminnan kehittämisen Vuosikustannukset ovat noin 5% sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenoista Yleisesti kiinteistöjen kustannukset ovat noin 4 14% kokonaismenoista 18 Muut menot Hankinnan lopullinen hinta (jaksotettu 10 vuodelle) Maksimi ylläpitokorjaustarve (10 vuotta, korko 5%) Toiminnalliset remontit (10 vuotta) Menot yhteensä ennen rahoitus kustannuksia Netto ennen poistoja ja rahoituskustannuksia Rahoituskustannukset Hankinnan lopullinen hinta (jaksotettu 10 vuodelle, korko 3%) Maksimi ylläpitokorjaustarve (10 vuotta, korko 5%) Toiminnalliset remontit (10 vuotta, korko 5%) Poistot Hankintahinta (40 vuotta) Menot Tulot Netto Koko toiminta Avopalvelut Vuodeosasto Kotipalvelut Vanhanhainkoti Muut

19 MITKÄ OVAT ERI RAHOITUSMUOTOJEN EROT? 19 Laina Eläkevakuutusyhtiö Kiinteistö-sijoitusrahasto Ulkoistus Rakennus-yhtiö Kustannus 4-8% (riippuen jäännösarvosta) 5-7% 5-7% 5-7% + tuottovaatimus riskistä 0-2% 5-7% + tuottovaatimus riskistä 0-2% Riskit kunnalle Kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus Jäännösarvon epävarmuus Vuokrasopimusajan kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus (<20v) Vuokrasopimusajan kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus (<20v) Riippuvuus palvelun tuottajasta Vuokrasopimusajan kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus (<20v) Edut Kunnalla säilyy täysi päätösvalta kiinteistöön Kunta saa jäännösarvon Mahdollisuus ara tukeen Kunnalla ensisijaisena vuokralaisena suuri päätäntävalta kiinteistöön Kunnalla säilyy täysi päätösvalta kiinteistöön Kunnan tarvitsee koordinoida vain yhtä toimijaa Ei rahoitusriskiä kunnalle Kunnan tarvitsee koordinoida vain yhtä toimijaa

20 MITKÄ OVAT ERI RAHOITUSMUOTOJEN EROT? 10M EUR terveyskeskuksen uudisrakentamisinvestointi 20 Kustannus (mediaani) Käytännöt vaihtelevat suuresti Ulkoistus PPP Laina Eläkevakuutusyhtiö Kiinteistösijoitusrahasto Rakennusyhtiö Tulorahoitus Yield Käytännöt vaihtelevat suuresti 5-6% (4% korkokanta annuiteetilla) 5-7% 5-7% 5-7% + tuottovaatimu s riskistä 0-2% 5-7% + tuottovaatimu s riskistä 0-2% Oman pääoman kustannus 10-15% Muut kustannukset Käytännöt vaihtelevat suuresti Vuosi- ja peruskorjauskustannus 2% Vuosi -ja peruskorjauskustannus 2% Jäännösarvo Jäännösarvo jää lainanottajalle. Vaihteluväli erittäin iso %. Ei jäännösarvoa Ei jäännösarvoa Ei jäännösarvoa Ei jäännösarvoa

21 HANKINNAN ARVIONITI Ikäihmisten palvelurakenne tällä hetkellä Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskusten pitkäaikaishoito Säännöllinen kotihoito Terveyskeskusten lyhytaikaishoito Ikäihmisten suositusten mukaisen palvelurakenteen kustannukset Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskusten pitkäaikaishoito Säännöllinen kotihoito Terveyskeskusten lyhytaikaishoito Hankintaa tehtäessä tulee arvioida erityisesti sen vaikutuksia vanhustenhuollon palvelurakenteen kustannuksiin Vanhuspalveluiden kustannukset nousevat merkittävästi jos rakenteellisia muutoksia ei tehdä Omaehtoisen asumisen tukeminen Raskaiden asumismuotojen ja laitospaikkojen vähentäminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnin on arvioitu tuovan hyötyä tulevaisuudessa henkilöstön paremman kohdentamisen ja yhteistyön kautta Laskelmat on tehty Suomen yleisillä palvelukustannuksilla 21

22 YHTEENVETO Kristiinankaupungin tulevaisuuden näkymät ovat sekä väestön että taloudellisen kehityksen osalta haasteellisia. Tulevaisuutta tulee suunnitella huolella ja suhtautua realistisesti esimerkiksi kokonaan uusien kiinteistöjen rakentamiseen. 22 Päätös kiinteistön mahdollisesta hankinnasta ja kehittämisestä tulee tehdä osana koko alueellisen palvelurakenteen tarkastelua Selkämeren sairaalan hankinta mahdollistaa tilojen hankinnan kustannustehokkaasti ja taloudellinen riski on tämän hetkisen tiedon perusteella pieni Kiinteistön hankinnan kustannukset ovat vain murto-osa palvelurakenteen muista kustannuksista Kristiinankaupungilla on tällä hetkellä pienet kiinteistömenot suhteessa muuhun sosiaalija terveydenhuollon budjettiin

23 YHTEENVETO Ostopäätöstä tehdessä tärkein arviointikriteeri on miettiä miten kiinteistö mahdollistaa toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen. 23 Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijoittaminen samaan kiinteistöön on tulevaisuuden kehittämissuunnan mukainen toimenpide Kiinteistö mahdollistaa myös kustannustehokkaasti laitospaikkojen vähentämisen, jos alueelle onnistutaan luomaan ikäihmisille soveltuva ympäristö. Hankintapäätöstä tehdessä on myös erittäin tärkeää että sidosryhmät on hankkeen takana. Toimiva kokonaisuus edesauttaa jäljelle jäävien tilojen vuokraamista ulkopuolisille toimijoille tai palveluntajoajille Hankinnan suurimmat riskit ovat seuraavat : Mahdolliset yllättävät korjaustarpeet Alueen elvyttäminen epäonnistuu Henkilökunta tai sidosryhmät vastustavat hanketta Tiloja on liikaa saatavilla ja väliaikaisista toiminnallisista ratkaisuista tulee pysyviä

24 24 Nordic Healthcare Group Yritysesittely 2010

25 Nordic Healthcare Group (NHG) Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS) -yritys Toimialakeskittynyt: terveydenhuolto & sosiaalitoimi Analyyttinen: toimivan johdon apuna Akateeminen: soveltaa & tuotteistaa uusinta tietoa 25 Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Projektimuotoinen konsultointi (Nordic Healthcare Group Oy & NHG Sweden Ab) Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt (NHG Benchmarking Oy) Laadunarviointipalvelut (NHG Audit Oy) Lähes 40 asiantuntijaa Toimistot Helsinki, Tukholma ja Oulu Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat jne. (Suomi, Ruotsi, Englanti, Wales, Saksa) Noin 300 toimeksiantoa: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi

26 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Esimerkkejä toiminnan haasteista ja kehittämistarpeista Laatu & Vaikuttavuus Toiminta & Organisointi Talous 26 Negatiivinen kuntalais- tai asiakaspalaute Toiminnan laatu vaihtelee Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa ei toimi Organisaatiossa on voimakas muutosvastarinta Toimintaa halutaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi Ei tiedetä toiminnan tuottavuutta tai laatua muihin toimijoihin verrattuna Tilat eivät vastaa optimaalisen toiminnan vaatimuksia Jonot ovat pitkiä tai ajoittain toiminta ruuhkautuu Prosessikohtaisia kustannuksia tai suurten kustannusten aiheuttajia ei tunneta Toimintaan ja olosuhteisiin nähden korkeat kustannukset Resursseista on pulaa Organisaatio kärsii johtamisongelmista Lainsäädäntö & muut ympäristötekijät, jotka edellyttävät toiminnan uudelleenorganisointia Taloushallintoa, toiminnan seurantaa tai kustannuslaskentaa halutaan kehittää Haasteiden kirjo muodostaa organisaatiokohtaisen kehitystarpeen, jonka perusteella hankekokonaisuus räätälöidään Oireiden tai kehittämistarpeen havaitseminen Oireiden tai kehittämistarpeen konkretisointi Toteutussuunnitelman laatiminen Projektin resursointi & aikataulutus Toteutus Muutosten toimeenpano & seuranta

27 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Asiantuntija-alueet ja niiden sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennestrategiat ja toteutussuunnitelmat Kansalliset ja kansainväliset koordinaattoritehtävät Rakenteet 27 Sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoiden koon, kasvun ja kilpailutilanteen selvitykset Yritysten ja julkisyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmien ja strategioiden suunnittelu Yritysjärjestelyissä neuvonantajana toimiminen sisältäen kohdeyrityksen ja markkinan toiminnan ja potentiaalin arvioinnin Tilaaja-tuottajan mallien kehittäminen ja soveltaminen Organisaatiorakenteen suunnittelu ja insentiivijärjestelmien luonti Johdon koulutus Markkinat Hallinto Tuotannon prosessien tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen Kysyntä-tarjonta analyysit ja resurssien johtaminen Prosessien seuranta ja mittarointi Prosessit Henkilöstön johtaminen ja sitouttaminen Muutosprosessin suunnittelu, tavoitteenasettelu ja johtamisen tukeminen Johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutus Muutosmittareiden suunnittelu ja seuranta Uusien teknologioiden kartoittaminen ja niiden saatavuuden, kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi Tietojärjestelmien vaatimusten ja arkkitehtuurin suunnittelu Henkilöstö ja johtaminen Prosessiperusteiset tuotantolayoutit Tuottavuuden kehittäminen tilojen avulla (uudis- ja korjausrakentaminen) 2nd opinion arvioinnit Tilat Prosessien kustannukset ja talous Sairauksien yhteiskunnan kokonaiskustannuksien arviointi Talous

28 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Referenssiesimerkit eri alueilta Rakenteet Palvelurakenneuudistus Hankkeessa suoritettiin neljän kunnan liikelaitoskuntayhtymän perustamisen yhteydessä palveluprosessien sekä - järjestelmän tehokkuustarkastelu. Hankkeen lopputuolksena muodostui tulevan liikelaitoskuntayhtymän organisaatio ja hallintorakenne. 28 Markkinat Due Diligence Hankkeessa suoritettiin johtavalle terveydenhuoltoalalla toimivalle pääomasijoittajalle due diligence. Hankkeen lopputuloksena syntyi tilanne- ja mahdollisuuskartoitus Suomen ja ympäröivien maiden yksityismarkkinoista perusterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Hallinto Governanssi Hankkeessa suoritettiin prosessien liittymäpintatarkastelun kuvaus- ja analysointimalli huomioiden governanssinäkökulma. Hankkeen lopputuloksena syntyi prosessien analysointi- ja optimointimalli (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä osastojen ja toimialojen väliset organisaatiorajat ylittävä malli). Prosessit Prosessiuudistus Hankkeessa tarkasteltiin päivystyksen (sisätauti- ja perustason kirurginen sairaalapäivystys ja aikuisten terveyskeskuspäivystys) kuormittumista, eli kysynnän ja tarjonnan kohtaavuutta. Hankkeen lopputuloksena syntyi arvio asiakkaan kehittämispotentiaalista erityisesti potilaiden läpimenoaikojen näkökulmasta. Henkilöstö ja johtaminen Tulospalkkausjärjestelmä Hankkeen tavoitteena oli luoda asiakkaalle perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kannustinpalkkiorakenne. Hankkeessa luotiin palkkiorakennemalli, joka kannustaa palveluntuottajaa toimimaan potilaan ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kannalta kokonaistaloudellisesti optimaalisella tavalla. Laskentajärjestelmä Hankkeessa suoritettiin Varsinais-Suomen alueelle koko kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen kattava tuotannollisen ja taloudellinen analyysi. Hankkeessa luotiin työkalu, jonka turvin kunnat kykenevät läpinäkyvästi vertailemaan toimintaansa sekä sisäisesti että keskenään. Tilat Tilankäyttö & Prosessikehitys Hankkeessa suoritettiin asiakkaalle tilankäyttö- ja vastaanottotoiminnan analyysejä. Hankkeen lopputuloksena osastojen sijaintia optimoitiin ja luotiin toimipisteen tuotannon sujuvuutta edesauttavaa tilan käyttöä sekä parannettiin vastaanoton toimintaa. Talous Kustannuslaskenta Hankkeessa analysoitiin nivelreuman, rintasyövän ja astman kustannuksia viidessä Euroopan maassa. Hankkeessa syntyi kartoitus hoitokäytäntöeroista ja sairauksien hoitokustannuksista.

29 Vertaisarvioinnit Tytäryhtiö NHG Benchmarking Benchmarking eli vertaisarviointi on oman toiminnan vertaamista muihin tavoitteena toisilta oppiminen BM-tuotteet 29 Benchmarking koostuu omien toiminnallisten tunnuslukujen (esim. tuottavuus, laatu, volyymit, kustannukset, resurssit) vertaamisesta muihin Tiedetään miten itse ollaan kehitytty (missä on keskeisimmät kehityskohteet) Tiedetään missä ollaan verrattuna muihin Voidaan määrittää oikea taso (paljonko on paljon?) Keskustelufoorumi Perusterveydenhuolto Terveyskeskukset Suun terveydenhuolto Akuuttiosastot Erikoissairaanhoito Kirurgia Päivystys Sisätaudit Lastenpsykiatria Voidaan verrata ajatuksia yleisistä ongelmakohdista ja ratkaisuista Oman toiminnan jatkuva mittaaminen ja vertaaminen ulkopuolisen toimesta Muut Kotihoito Erityishuoltopiirit Logistiikka Laboratoriot Vapautetaan oma henkilöstö ydintehtäviin

30 Laadunarviointipalvelut Tytäryhtiö NHG Audit Oy Järjestelmäsertifiointi Perustuu kansainvälisiin standardeihin NHG Audit (NHA) on FINASin akkreditoima sertifiontitaho Sertifioinnilla edistetään hyviä käytäntöjä ja toiminnan läpinäkyvyyttä 30 Lakisääteinen auditointi Osa auditoinneista lakisääteisiä (ionisoivaa säteilyä hyödyntävät yksiköt, kuten kuvantaminen) Perustuu lakeihin ja asetuksiin sekä hyviin käytäntöihin Vapaaehtoinen auditointi Vapaaehtoinen auditointi perustuu asiakkaan kanssa sovittuihin auditointikriteereihin Vapaaehtoisilla auditoinnella edistetään potilasturvallisuutta, laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta Toimittaja-auditoinnilla varmistetaan toiminnan sopimuksenmukaisuus Auditointikoulutukset NHG Audit kouluttaa auditoijia

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen

Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen Benchmarking raportoinnista tukea terveydenhuollon johtamiseen 1 Sisältö 2 NHG lyhyesti Asiakastarve Mitä on benchmarking? Suunta raportointiratkaisu asiakkaiden tarpeisiin Miten tästä eteenpäin? Nordic

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelma akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Seminaari 27.8.2014 Johdanto Terveyskeskussairaaloiden rooli on muuttunut koko maassa. Tavoitteena

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta Asiakkaan valinnanvapaus on tulevaisuutta Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset ja sairaalat, työterveyshuolto, hammashuolto, kuntoutus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Uusi sairaala -hanke 1.4.2011; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja keskeiset lähivuosien

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 12.3.2015 Nordic Healthcare Group (NHG) lyhyesti NHG on Suomen johtava terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittämiseen erikoistunut

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.

Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä. Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4. Huoltaja-säätiö Tiedon hyödyntäminen sosiaalihuollon kehittämisessä Seminaari-esitys NHG Consulting toimitusjohtaja Vesa Komssi 28.4.2015 Asiakastaso: Vaikuttavuus ja palvelurakenne Tiedolla johtamista

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin

Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin Laadukkaat ja toimivat terveyspalvelut, joihin pääsee, ja joihin meillä on varaa huomennakin Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 Ohjelman sisältö Uuden tyyppiset, asiakaslähtöiset palvelujen tuotantotavat ja -konseptit Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Terveydenhuollon tulevaisuus onko yksityinen uhka vai mahdollisuus? Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK-2015 strategian ydin Missio, visio ja arvot Missio = Perustehtävä, olemassaolon

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Tiivistelmä Nordic Healthcare Group 2.9.2016 16.9.2016 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa. Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö

Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa. Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö Toimintastrategia ja tietohallinto: Perusperiaatteet

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa

Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Sosiaali- terveyspalvelujen turvaaminen uudistuvassa Suomessa Lähihoitajakoulutuksen 20-vuotisjuhlaseminaari Kuopio, 9.10.2013 sosiaali- ja terveysministeri 2010-luvun toimintaympäristö Globalisaatio Teknologian

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERILAISISSA KUNNISSA. Sosiaali- ja terveystoimi huomenna -seminaari

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERILAISISSA KUNNISSA. Sosiaali- ja terveystoimi huomenna -seminaari SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERILAISISSA KUNNISSA. Sosiaali- ja terveystoimi huomenna -seminaari 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali-

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto, Tieteiden talo 10.5.2010 Terveyspalvelujen markkinat Yksityinen tuottaja ja kuluttajat Yksityinen tuottaja

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Tutkimusprofessori, Aki Kangasharju VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) SUOMEN TALOUDEN TILA JA TULEVAISUUS 17.9.2009 Wolff-auditorio, Vaasan yliopisto Mitä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu

Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen Suomen Kuntaliitto Terveyden huollon i kavakioitu kustannusvertailu SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Hoivaliiketoiminta kannattavaksi

Hoivaliiketoiminta kannattavaksi HYVIS Tampere 30.11.2011 1 Hoivaliiketoiminta kannattavaksi Paul Lillrank Kotitori yhdistää hajanaisen tuottajakentän kaupungille ja asiakkaille 2 Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Rahoitusmallien lähtökohdat

Rahoitusmallien lähtökohdat Viimeaikoina Suomeen esitettyjä rahoitusmalleja ja niiden arviointia Olli-Pekka Ryynänen Kuopio Rahoitusmallien lähtökohdat Yksi- vai monikanavainen rahoitus Pyritään yksikanavaisuuteen uhkana jopa 3-

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010. Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveyshuollon suunta kyselytutkimus 2010 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveydenhuollon suunta kyselytutkimus 2010 Sähköisen kyselyn toteuttivat Nordic Healthcare Group

Lisätiedot

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö

Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Sitra, Kela ja Oulun kaupunki Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Tiivistelmä 11.3.2015 Tiivistelmä Tässä selvityksessä tarkasteltiin Oulun kaupungin, Kelan ja työterveyshuollon rahoituskanavat ylittävää

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sote-alueiden hallinto? Kuntaliiton hallitus 7.5.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Esimerkkejä eroista: Erikoissairaanhoito Pohjoismaissa Tanska Norja Suomi Ruotsi Alueet Alueet (valtio) Lkm

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010

LEHDISTÖTILAISUUS 22.10.2010 LEHDISTÖTILAISUUS 22.1.21 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ITÄ-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SELVITYSHENKILÖ LEENA PENTTINEN TERVEYDENHUOLLON-

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Palveluseteli kuulumiset Tampereelta Tampere-talo 25.4.2012

Palveluseteli kuulumiset Tampereelta Tampere-talo 25.4.2012 Palveluseteli kuulumiset Tampereelta Tampere-talo 25.4.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Palveluiden muutossuuntia Organisaatiokeskeinen Massapalvelut Ammattilainen päättää Erilliset episodit Väestövastuu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot