Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta. Olli Tolkki ja Fredrik Herse"

Transkriptio

1 1 Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta Olli Tolkki ja Fredrik Herse

2 2 ALUEELLINEN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄ Olli Tolkki

3 NÄKÖKULMIA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISEEN, TEHOKKUUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN Chain of independent players in virtual organization Kukin ajattelee potilaan parasta omasta näkökulmastaan ja toimii sen mukaan 3 Hyvä tahto on laadukkaan terveydenhuollon edellytys muttei takaa sitä Kustannustehokkuutta on saatavilla olevien resurssien käyttö asiakasta / potilasta / kuntalaista parhaiten palvelevalla tavalla

4 KOKONAISKUSTANNUKSET EIVÄT OLE HALLINNASSA Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset toimintamenot ja niiden rahoitus , mrd. 3,8 5,9 Toimintatulot Valtionosuudet 1) Kunnan rahoitus 4,1 4,3 6,5 6,4 4,5 4,5 6,1 5,7 6,4 6,9 6,7 5,9 6,2 4,3 5,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 4,3 4,1 4,3 5,2 4,4 5,5 4,8 5,6 5,3 5,8 7,2 8,1 9,0 9,5 9,9 10,5 11,3 11,9 12,0 12,4 12,9 13,2 14,0 14,4 14, e 09e 5,9 6,3 6,4 6,6 6,8 6,9 7,4 7,2 7,7 7,6 8,6 8,1 9,3 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit ,6 0,0-5,1-0,5 5,0 5,6 2,9 2,8 5, e 09e 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 6,1 5,0 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti /Kuntaliitto

5 JULKISTEN PALVELUIDEN TARKASTELUTASOT 5 MAKRO (kansantalous) Yksityinen julkinen rahoitus ja tuotanto Valtakunnalliset standardit Rahoituskanavat ja -instrumentit Julkinen Rahoitus Yksityinen Yksityinen Tuotanto Julkinen MESO (aluetalous) Saatavuus ja valikoima Integraatio, koodinaatio, erikoistuminen Palvelujen segmentoiminen Saatavuus Erikoistumisaste PALVELU- PISTE Valikoima MIKRO (tuotantotalous) Prosessit, tapahtumat, episodit Tuottavuus & vaikuttavuus Laatu Kehittäminen RESURSSIT Allokatiivinen tehokkuus TUOTANTO SUORITE VAIKUTUS Tekninen tehokkuus Taloudellinen tehokkuus

6 TERVEYDENHUOLLON YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän haasteita Väestön nopea ikääntyminen ja eläköityminen Työvoiman saatavuus Väestön omavastuun lisääminen terveydestään Kallistuvan erikoissairaanhoidon järjestäminen entistä tuottavammin Terveydenhuoltomeno- ja kustannuskehityksen ennakoitavuuden parantaminen Rahoituksen selkiyttäminen Hoidosta ja sen kriteereistä päättäminen Erityishuomiota vaativien väestöryhmien huomioiminen Tieto- ja bioteknologian aiheuttamat haasteet

7 KOKONAISKUSTANNUKSET OVAT ALUEELLISIA 7 Alue: 1) Luonnollinen talous- ja työssäkäyntialue 2) Hallinnollinen alue: kunta, SHP, lääni, 3) Väestön demografia 4) Elinkeinorakenne & verokertymä 5) Infrastruktuuri ja liikenne 6) Palvelupisteiden valuma-alue ESH:n valuma-alue PTH:n palvelupiste ESH:n palvelupiste PTH:valuma-alue

8 ALUEELLINEN PALVELUIDEN TUOTANTO- JA JAKELUJÄRJESTELMÄ 8 Alueellinen palvelutuotantojärjestelmä = Palvelupiste tai niiden joukko, joka hoitaa > 95% kysynnästä päästä päähän. Palvelupisteellä on: Saatavuus: paikka- ja aikasaatavuus Valikoima: mitä kaikkea on tarjolla Erikoistumisaste: miten erikoistuneita resursseja ERIKOISTUMIS- ASTE Palvelupisteet Yksikkökustannus SAATAVUUS VALIKOIMA Kokonaiskustannus 8

9 9 Kristiinankaupungin tulevaisuuden haasteet ja Selkämeren kiinteistöjen hankinta Olli Tolkki ja Fredrik Herse

10 MITEN KRISTIINANKAUPUNGISSA PALVELLAAN ASUKKAITA TULEVAISUUDESSA? 10 Muita vaihtoehtoja? Sosiaalitoimi? Kristiinakoti? Selkämeren sairaala-alue? Uusi osa Vanha osa

11 KRISTIINANKAUPUNGIN TALOUDELLISET REALITEETIT? Lähde: tilastokeskus Väestökehitys Yli 75 Käyttötalous Kunnallisverotuotot Muut verot Avustukset Asukasmäärä laskee seuraavien vuosikymmenien aikana noin 1000 asukkaalla Ikäihmisten määrää kasvaa 1,8 kertaiseksi ja tämä myötä voidaan olettaa kustannusten kasvavan. Esimerkiksi yli 75-vuotIaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden vuosittaiset kustannukset ovat keskimäärin noin 8000 per henki Asukasmäärän laskun ja ikääntyneen väestön myötä verotulot ja avustukset laskevat voimakkaasti. KYSYNTÄ KASVAA JA TULOT PIENENEVÄT NYKYINEN PALVELURAKENNE EI OLE ENÄÄ MAHDOLLINEN 11

12 NYKYINEN SELKÄMEREN SAIRAALA-ALUE Selkämeren sairaala-alue Selkämeren Sairaskoti Selkämeren sairaala on noin m². Käyttötiloja noin m² joista suurin osa jo käytössä Tällä hetkellä Selkämeren Sairaskoti käyttää pintalasta noin 1651 m² Perusterveydenhuollon käytössä on noin 3816 m² Lisäksi alueella sijaitsee rivitaloja yhteensä noin 1595 m² sekä omakotitalo joka on 218 m² 12 Perusterveydenhuollon käytössä Sairaanhoitopiirin käytössä

13 TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT? Palveleva kaupunginosakeskus I -krs Kuvissa on esitetty Selkämeren sairaalan mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia 13 Kuntou tus Vastaanot ot ja toimenpid e Em. suunnitelmat mahdollistavat asukkaiden kokonaisvaltaiset palvelut yhdellä alueella. Perhekeskus Osastot Suunnitelmat mahdollistavat myös sosiaalija terveydenhuollon integroinnin. Jos kiinteistö hankitaan on tilojen hyötykäyttä suunniteltava tarkkaan Palveleva kaupunginosakeskus II -krs Palveleva kaupunginosakeskus pohja krs Hallinto, neuvottelu Koulutuksen tarjoajan tilat Yritysten tilat Huolto Varastointi Sosiaalitilat Arkistointi Toimistotilat Muu? Keskuskeitti ö ja ruokasali Call Center Selkämeren Sairaskoti

14 HANKINNAN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Vaasan Sairaanhoitopiiri Omana toimintana Tulot /vuosi /vuosi Mikeva (ent. Mendis) Suomen Terveystalo Suomen Terveystalo, Call center Kristiinankaupunki Call-center Kristiinanankaupunki, terveyskeskuksen maanvuokra Kristiinankaupunki, keittiö ja ruokasali Selkämeren sairaskodin lämpö Vaasan Sairaanhoitopiiri Tulot säilyvät suunnilleen samalla tasolla sairaanhoitopiirin toimintana ja Kristiinankaupungin toimintana Vaasan sairaanhoitopiiri on sitoutunut vuokraamaan 1000m² kymmeneksi vuodeksi. Vuokran kokonaisarvo on 1,2 miljoonaa euroa 14 Rivitalojen vuokratulot Tulot yhteensä Huomioitavaa on että Kristiinankaupungin maksama Call-center poistuu kaupungin menoista Laskelmat eivät sisällä mahdollisia uusia vuokralaisia Kiinnostusta jäljelle jääneiden tilojen vuokraamiseen on olemassa

15 HANKINNAN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Menot Vaasan Sairaanhoitopiiri Oman toimintana Henkilöstömenot 6 miestyövuotta Lämpö Sähkö Vesi Jätevesi Muu ylläpito, mm siivous 1,5 miestyövuottta Kiinteistövero Selkämeren sairaalan kiinteistökustannukset ovat tällä hetkellä vuositasolla noin euroa, sis. VSHP vyörytyseriä mm henkilöstökustannukset. Tästä Kristiinankaupunki maksaa arviolta noin puolet kuntalaskutuksen kautta. Kiinteistön ylläpito voidaan todennäköisesti tuottaa omana toimintana hieman tehokkaammin. Kustannukset keventyvät joka tapauksessa mm. Siirryttäessä kaukolämpöön Kristiinankaupunki pystyy kuitenkin säästämään muissa tilavuokrissa yhteensä noin Muut vaikutukset kassavirtaan Salantien terveysaseman vuokrameno poistuu Kristiinankaupunki, keittiö ja ruokasali Hallintokeskuksen ja sosiaalitoimen tilavuokra poistuu Lisäksi hankintaan vaikuttaa seuraaviin asioihin Kristiinakodin muutostöitä ei tarvitse tehdä Terveyskeskuksen peruskorjauksen yhteydessä vaihtoehtoista tilaa/vaistötilaa löytyy sairaalarakennuksesta Salantien terveysasema n vuokratulo poistuu joka tapauksessa Osa rivitaloista voidaan käyttää kaupungin omassa palvelutuotannossa tai asunnot voi myydä

16 HANKINNAN ARVIOINTI Selite Kustannus Hankintahinta* Palautus Kristiinakaupungille 5 vuoden aikana Hankinnan lopullinen hinta Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (3%) ,51 Poistot 40 vuotta ,00 *Mistä heti ja vuoden aikana Selite Kustannus Ylläpitokorjaustarve (Min) Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (5%) Vuosikustannus 15 vuoden lainalla (8%) Poistot 10 vuotta vuotta Ylläpitokorjaustarve (Max) Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (5%) Vuosikustannus 15 vuoden lainalla (8%) Poistot 10 vuotta vuotta Selite Kustannus Toiminnallinen remontti Vuosikustannus 10 vuoden lainalla (5%) Vuosikustannus 15 vuoden lainalla (8%) Poistot 10 vuotta vuotta Selkämeren sairaalan hankintahinta on 1,8 miljoonaa euroa. Lopulliseksi hankintahinnaksi tulee kuitenkin palautuksien myötä noin Vuosikustannukset riippuvat lainakustannuksista ja rahoitustavasta. Sairaala on kuntotarkastuksen mukaan hyvässä kunnossa. On kuitenkin hyvä varautua ylläpitoremonttiin, jonka on arvioitu maksavan noin miljoonaa euroa*. Tilojen toiminnalliseen parantamiseen tähtääviä korjauksia on erittäin hankala arvioida. Alustavien laskelmien mukaan kustannukset ovat noin 3,6 miljoonaa euroa*. Sekä korjaustarve että toiminnalliset muutokset ovat suuntaa antavia Tässä mainittujen investointien vaihtoehtona ei ole nollainvestointi, vaan muussa tapauksessa joudutaan investoimaan mm. väistötiloihin tai muualla sijaitsevien tilojen korjaamiseen toiminnallisesti paremmiksi. *NHG ei vastaa mahdollisista virheistä kustannusarvioissa 16

17 KRISTIINAKODIN TULEVAISUUS? Kristiinakoti Tehtäessä ratkaisuja Selkämeren sairaalan hankinnasta tulee suunnitella samalla myös Kristiinakodin tulevaisuus. Uusi osa Kristiinakodissa on tällä hetkellä yhteensä 44 potilaspaikkaa josta yhteensä 32 on laitospaikkaa. Vanhassa osassa on 24 laitospaikkaa ja uudessa osassa 8. Uudessa osassa on 3 intervallipaikkaa ja dementiaosastolla on 9 paikkaa. 17 Vanha osa Vanhan osan korjaustarve on suuri ja sen kustannukset tulee huomioida sairaalakiinteistön hankintaa arvioitaessa. M2 Potilaspaikkaa Huomioitavaa Uusi osa Myös intervalli Vanha osa Keittiö 101 Ruokasali 72 Yhteensä Yhteensä korjaustarve koskee 1036m². Tarkempaa arviota korjauskustannuksista ei ole tehty mutta voidaan alustavasti arvioida tarpeen olevan noin 2,1-2,6 ME.

18 HANKINNAN ARVIOINTI Oman toimintana Selite Kustannus Tulot Vuokratulot Rivitalojen vuokratulot Tulot yhteensä Menot Toiminnan juoksevat menot Muut vaikutukset kassavirtaan Hankinta nostaa kiinteistökustannuksia, mutta mahdollistaa toiminnan kehittämisen Vuosikustannukset ovat noin 5% sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenoista Yleisesti kiinteistöjen kustannukset ovat noin 4 14% kokonaismenoista 18 Muut menot Hankinnan lopullinen hinta (jaksotettu 10 vuodelle) Maksimi ylläpitokorjaustarve (10 vuotta, korko 5%) Toiminnalliset remontit (10 vuotta) Menot yhteensä ennen rahoitus kustannuksia Netto ennen poistoja ja rahoituskustannuksia Rahoituskustannukset Hankinnan lopullinen hinta (jaksotettu 10 vuodelle, korko 3%) Maksimi ylläpitokorjaustarve (10 vuotta, korko 5%) Toiminnalliset remontit (10 vuotta, korko 5%) Poistot Hankintahinta (40 vuotta) Menot Tulot Netto Koko toiminta Avopalvelut Vuodeosasto Kotipalvelut Vanhanhainkoti Muut

19 MITKÄ OVAT ERI RAHOITUSMUOTOJEN EROT? 19 Laina Eläkevakuutusyhtiö Kiinteistö-sijoitusrahasto Ulkoistus Rakennus-yhtiö Kustannus 4-8% (riippuen jäännösarvosta) 5-7% 5-7% 5-7% + tuottovaatimus riskistä 0-2% 5-7% + tuottovaatimus riskistä 0-2% Riskit kunnalle Kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus Jäännösarvon epävarmuus Vuokrasopimusajan kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus (<20v) Vuokrasopimusajan kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus (<20v) Riippuvuus palvelun tuottajasta Vuokrasopimusajan kiinteistön käyttötarpeen epävarmuus (<20v) Edut Kunnalla säilyy täysi päätösvalta kiinteistöön Kunta saa jäännösarvon Mahdollisuus ara tukeen Kunnalla ensisijaisena vuokralaisena suuri päätäntävalta kiinteistöön Kunnalla säilyy täysi päätösvalta kiinteistöön Kunnan tarvitsee koordinoida vain yhtä toimijaa Ei rahoitusriskiä kunnalle Kunnan tarvitsee koordinoida vain yhtä toimijaa

20 MITKÄ OVAT ERI RAHOITUSMUOTOJEN EROT? 10M EUR terveyskeskuksen uudisrakentamisinvestointi 20 Kustannus (mediaani) Käytännöt vaihtelevat suuresti Ulkoistus PPP Laina Eläkevakuutusyhtiö Kiinteistösijoitusrahasto Rakennusyhtiö Tulorahoitus Yield Käytännöt vaihtelevat suuresti 5-6% (4% korkokanta annuiteetilla) 5-7% 5-7% 5-7% + tuottovaatimu s riskistä 0-2% 5-7% + tuottovaatimu s riskistä 0-2% Oman pääoman kustannus 10-15% Muut kustannukset Käytännöt vaihtelevat suuresti Vuosi- ja peruskorjauskustannus 2% Vuosi -ja peruskorjauskustannus 2% Jäännösarvo Jäännösarvo jää lainanottajalle. Vaihteluväli erittäin iso %. Ei jäännösarvoa Ei jäännösarvoa Ei jäännösarvoa Ei jäännösarvoa

21 HANKINNAN ARVIONITI Ikäihmisten palvelurakenne tällä hetkellä Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskusten pitkäaikaishoito Säännöllinen kotihoito Terveyskeskusten lyhytaikaishoito Ikäihmisten suositusten mukaisen palvelurakenteen kustannukset Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Terveyskeskusten pitkäaikaishoito Säännöllinen kotihoito Terveyskeskusten lyhytaikaishoito Hankintaa tehtäessä tulee arvioida erityisesti sen vaikutuksia vanhustenhuollon palvelurakenteen kustannuksiin Vanhuspalveluiden kustannukset nousevat merkittävästi jos rakenteellisia muutoksia ei tehdä Omaehtoisen asumisen tukeminen Raskaiden asumismuotojen ja laitospaikkojen vähentäminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden integroinnin on arvioitu tuovan hyötyä tulevaisuudessa henkilöstön paremman kohdentamisen ja yhteistyön kautta Laskelmat on tehty Suomen yleisillä palvelukustannuksilla 21

22 YHTEENVETO Kristiinankaupungin tulevaisuuden näkymät ovat sekä väestön että taloudellisen kehityksen osalta haasteellisia. Tulevaisuutta tulee suunnitella huolella ja suhtautua realistisesti esimerkiksi kokonaan uusien kiinteistöjen rakentamiseen. 22 Päätös kiinteistön mahdollisesta hankinnasta ja kehittämisestä tulee tehdä osana koko alueellisen palvelurakenteen tarkastelua Selkämeren sairaalan hankinta mahdollistaa tilojen hankinnan kustannustehokkaasti ja taloudellinen riski on tämän hetkisen tiedon perusteella pieni Kiinteistön hankinnan kustannukset ovat vain murto-osa palvelurakenteen muista kustannuksista Kristiinankaupungilla on tällä hetkellä pienet kiinteistömenot suhteessa muuhun sosiaalija terveydenhuollon budjettiin

23 YHTEENVETO Ostopäätöstä tehdessä tärkein arviointikriteeri on miettiä miten kiinteistö mahdollistaa toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen. 23 Sosiaali- ja terveyspalveluiden sijoittaminen samaan kiinteistöön on tulevaisuuden kehittämissuunnan mukainen toimenpide Kiinteistö mahdollistaa myös kustannustehokkaasti laitospaikkojen vähentämisen, jos alueelle onnistutaan luomaan ikäihmisille soveltuva ympäristö. Hankintapäätöstä tehdessä on myös erittäin tärkeää että sidosryhmät on hankkeen takana. Toimiva kokonaisuus edesauttaa jäljelle jäävien tilojen vuokraamista ulkopuolisille toimijoille tai palveluntajoajille Hankinnan suurimmat riskit ovat seuraavat : Mahdolliset yllättävät korjaustarpeet Alueen elvyttäminen epäonnistuu Henkilökunta tai sidosryhmät vastustavat hanketta Tiloja on liikaa saatavilla ja väliaikaisista toiminnallisista ratkaisuista tulee pysyviä

24 24 Nordic Healthcare Group Yritysesittely 2010

25 Nordic Healthcare Group (NHG) Yliopistotutkimuksesta 2004 syntynyt Knowledge Intensive Business Service (KIBS) -yritys Toimialakeskittynyt: terveydenhuolto & sosiaalitoimi Analyyttinen: toimivan johdon apuna Akateeminen: soveltaa & tuotteistaa uusinta tietoa 25 Konsernin liiketoiminta-alueet ovat: Projektimuotoinen konsultointi (Nordic Healthcare Group Oy & NHG Sweden Ab) Erikoisalakohtainen benchmarking ja parhaat käytännöt (NHG Benchmarking Oy) Laadunarviointipalvelut (NHG Audit Oy) Lähes 40 asiantuntijaa Toimistot Helsinki, Tukholma ja Oulu Asiakkaina sairaanhoitopiirit, kunnat, säätiöt, yhdistykset, yksityiset yritykset, pääomasijoittajat jne. (Suomi, Ruotsi, Englanti, Wales, Saksa) Noin 300 toimeksiantoa: Asiakaskohtaisesti räätälöidyt kehityshankkeet, joiden aiheina mm. tuottavuus, vaikuttavuus, laatu, asiakaslähtöisyys, henkilöstön hyvinvointi, kustannusten analysointi ja toiminnan uudelleenorganisointi

26 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Esimerkkejä toiminnan haasteista ja kehittämistarpeista Laatu & Vaikuttavuus Toiminta & Organisointi Talous 26 Negatiivinen kuntalais- tai asiakaspalaute Toiminnan laatu vaihtelee Yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa ei toimi Organisaatiossa on voimakas muutosvastarinta Toimintaa halutaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi Ei tiedetä toiminnan tuottavuutta tai laatua muihin toimijoihin verrattuna Tilat eivät vastaa optimaalisen toiminnan vaatimuksia Jonot ovat pitkiä tai ajoittain toiminta ruuhkautuu Prosessikohtaisia kustannuksia tai suurten kustannusten aiheuttajia ei tunneta Toimintaan ja olosuhteisiin nähden korkeat kustannukset Resursseista on pulaa Organisaatio kärsii johtamisongelmista Lainsäädäntö & muut ympäristötekijät, jotka edellyttävät toiminnan uudelleenorganisointia Taloushallintoa, toiminnan seurantaa tai kustannuslaskentaa halutaan kehittää Haasteiden kirjo muodostaa organisaatiokohtaisen kehitystarpeen, jonka perusteella hankekokonaisuus räätälöidään Oireiden tai kehittämistarpeen havaitseminen Oireiden tai kehittämistarpeen konkretisointi Toteutussuunnitelman laatiminen Projektin resursointi & aikataulutus Toteutus Muutosten toimeenpano & seuranta

27 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Asiantuntija-alueet ja niiden sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennestrategiat ja toteutussuunnitelmat Kansalliset ja kansainväliset koordinaattoritehtävät Rakenteet 27 Sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoiden koon, kasvun ja kilpailutilanteen selvitykset Yritysten ja julkisyhteisöjen liiketoimintasuunnitelmien ja strategioiden suunnittelu Yritysjärjestelyissä neuvonantajana toimiminen sisältäen kohdeyrityksen ja markkinan toiminnan ja potentiaalin arvioinnin Tilaaja-tuottajan mallien kehittäminen ja soveltaminen Organisaatiorakenteen suunnittelu ja insentiivijärjestelmien luonti Johdon koulutus Markkinat Hallinto Tuotannon prosessien tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen Kysyntä-tarjonta analyysit ja resurssien johtaminen Prosessien seuranta ja mittarointi Prosessit Henkilöstön johtaminen ja sitouttaminen Muutosprosessin suunnittelu, tavoitteenasettelu ja johtamisen tukeminen Johdon, esimiesten ja henkilöstön koulutus Muutosmittareiden suunnittelu ja seuranta Uusien teknologioiden kartoittaminen ja niiden saatavuuden, kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi Tietojärjestelmien vaatimusten ja arkkitehtuurin suunnittelu Henkilöstö ja johtaminen Prosessiperusteiset tuotantolayoutit Tuottavuuden kehittäminen tilojen avulla (uudis- ja korjausrakentaminen) 2nd opinion arvioinnit Tilat Prosessien kustannukset ja talous Sairauksien yhteiskunnan kokonaiskustannuksien arviointi Talous

28 Asiantuntijapalvelut ja konsultointi Referenssiesimerkit eri alueilta Rakenteet Palvelurakenneuudistus Hankkeessa suoritettiin neljän kunnan liikelaitoskuntayhtymän perustamisen yhteydessä palveluprosessien sekä - järjestelmän tehokkuustarkastelu. Hankkeen lopputuolksena muodostui tulevan liikelaitoskuntayhtymän organisaatio ja hallintorakenne. 28 Markkinat Due Diligence Hankkeessa suoritettiin johtavalle terveydenhuoltoalalla toimivalle pääomasijoittajalle due diligence. Hankkeen lopputuloksena syntyi tilanne- ja mahdollisuuskartoitus Suomen ja ympäröivien maiden yksityismarkkinoista perusterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Hallinto Governanssi Hankkeessa suoritettiin prosessien liittymäpintatarkastelun kuvaus- ja analysointimalli huomioiden governanssinäkökulma. Hankkeen lopputuloksena syntyi prosessien analysointi- ja optimointimalli (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä osastojen ja toimialojen väliset organisaatiorajat ylittävä malli). Prosessit Prosessiuudistus Hankkeessa tarkasteltiin päivystyksen (sisätauti- ja perustason kirurginen sairaalapäivystys ja aikuisten terveyskeskuspäivystys) kuormittumista, eli kysynnän ja tarjonnan kohtaavuutta. Hankkeen lopputuloksena syntyi arvio asiakkaan kehittämispotentiaalista erityisesti potilaiden läpimenoaikojen näkökulmasta. Henkilöstö ja johtaminen Tulospalkkausjärjestelmä Hankkeen tavoitteena oli luoda asiakkaalle perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden kannustinpalkkiorakenne. Hankkeessa luotiin palkkiorakennemalli, joka kannustaa palveluntuottajaa toimimaan potilaan ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän kannalta kokonaistaloudellisesti optimaalisella tavalla. Laskentajärjestelmä Hankkeessa suoritettiin Varsinais-Suomen alueelle koko kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen kattava tuotannollisen ja taloudellinen analyysi. Hankkeessa luotiin työkalu, jonka turvin kunnat kykenevät läpinäkyvästi vertailemaan toimintaansa sekä sisäisesti että keskenään. Tilat Tilankäyttö & Prosessikehitys Hankkeessa suoritettiin asiakkaalle tilankäyttö- ja vastaanottotoiminnan analyysejä. Hankkeen lopputuloksena osastojen sijaintia optimoitiin ja luotiin toimipisteen tuotannon sujuvuutta edesauttavaa tilan käyttöä sekä parannettiin vastaanoton toimintaa. Talous Kustannuslaskenta Hankkeessa analysoitiin nivelreuman, rintasyövän ja astman kustannuksia viidessä Euroopan maassa. Hankkeessa syntyi kartoitus hoitokäytäntöeroista ja sairauksien hoitokustannuksista.

29 Vertaisarvioinnit Tytäryhtiö NHG Benchmarking Benchmarking eli vertaisarviointi on oman toiminnan vertaamista muihin tavoitteena toisilta oppiminen BM-tuotteet 29 Benchmarking koostuu omien toiminnallisten tunnuslukujen (esim. tuottavuus, laatu, volyymit, kustannukset, resurssit) vertaamisesta muihin Tiedetään miten itse ollaan kehitytty (missä on keskeisimmät kehityskohteet) Tiedetään missä ollaan verrattuna muihin Voidaan määrittää oikea taso (paljonko on paljon?) Keskustelufoorumi Perusterveydenhuolto Terveyskeskukset Suun terveydenhuolto Akuuttiosastot Erikoissairaanhoito Kirurgia Päivystys Sisätaudit Lastenpsykiatria Voidaan verrata ajatuksia yleisistä ongelmakohdista ja ratkaisuista Oman toiminnan jatkuva mittaaminen ja vertaaminen ulkopuolisen toimesta Muut Kotihoito Erityishuoltopiirit Logistiikka Laboratoriot Vapautetaan oma henkilöstö ydintehtäviin

30 Laadunarviointipalvelut Tytäryhtiö NHG Audit Oy Järjestelmäsertifiointi Perustuu kansainvälisiin standardeihin NHG Audit (NHA) on FINASin akkreditoima sertifiontitaho Sertifioinnilla edistetään hyviä käytäntöjä ja toiminnan läpinäkyvyyttä 30 Lakisääteinen auditointi Osa auditoinneista lakisääteisiä (ionisoivaa säteilyä hyödyntävät yksiköt, kuten kuvantaminen) Perustuu lakeihin ja asetuksiin sekä hyviin käytäntöihin Vapaaehtoinen auditointi Vapaaehtoinen auditointi perustuu asiakkaan kanssa sovittuihin auditointikriteereihin Vapaaehtoisilla auditoinnella edistetään potilasturvallisuutta, laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta Toimittaja-auditoinnilla varmistetaan toiminnan sopimuksenmukaisuus Auditointikoulutukset NHG Audit kouluttaa auditoijia

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa

Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa Auditoinnit laatua ja potilasturvallisuutta tukemassa NHG Audit Oy, Mervi Kauppila, mervi.kauppila@nhaudit.fi 19.01.2010 NHG Audit Oy NHG Audit Oy on osa Nordic Healthcare Groupia, joka on Suomen johtava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin?

Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Tuottavuuden parantamisestako ratkaisu terveydenhuollon kustannus- ja työvoiman saantiongelmiin? Kalevi Luoma To be or Well be IV seminaari Oulu 11.2.2010 Julkisen talouden kestävyysvaje Suomen julkisessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen. Uusi sairaala -hanke ; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Uusi sairaala -hanke 1.4.2011; Helsinki, Kuntatalo Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteet ja keskeiset lähivuosien

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8.

Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus. Tuloksellisuuskampanjan asiantuntijaseminaari Kuntatalo 17.8. Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8. Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Tiivistelmä Nordic Healthcare Group 2.9.2016 16.9.2016 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia

Lisätiedot

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Tutkimusprofessori, Aki Kangasharju VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) SUOMEN TALOUDEN TILA JA TULEVAISUUS 17.9.2009 Wolff-auditorio, Vaasan yliopisto Mitä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet

Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Palvelualan yritysten kehitysnäkymät ja haasteet Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 19.1.2013 1 Tuomas Telkkä Suomen Yrittäjät Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos ja ennusteet tulevaan Lainsäädännön

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys

Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys Kanta-Hämeen maakunnallinen terveydenhuoltoselvitys järjestämisvaihtoehdotukset Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä 2.4.2013 1 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120628kuntau/kriteerikartta

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari

Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys. Kustannusvaikuttavuusseminaari Sosiaalihuollon yksikkökustannusten määrittämisen haasteet ja tietojen hyödynnettävyys Kustannusvaikuttavuusseminaari Pieksämäki, 13.10.2010 Esityksen sisältö Mihin yksikkökustannuksia tarvitaan? Mikä

Lisätiedot

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten 17.2.2016 Antti Iivanainen Yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab VISIO

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM

Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä. Kirsi Varhila STM Sote-ratkaisun huomioiminen rahoitusselvityksessä Kirsi Varhila STM Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori

SOTE uudistuksesta. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori SOTE uudistuksesta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, UEF 15.11.2015 Markku Pekurinen, johtaja, tutkimusprofessori Sisältö Mistä sote-uudistuksessa on kysymys? Järjestämis- ja tuottamisvastuu Rahoitus

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun

Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun Oma Häme etenee maakunnan sotevalmistelun askelmerkit Kanta-Hämeen vetovoima- ja kuntapäivä Jukka Lindberg Projektipäällikkö Hämeen liitto Hämeen parasta kehittämistä! 2015 Kanta-Hämeen sote-valmistelun

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää

Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen. 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Valinnan vapaus ja rahoituksen uudistaminen 23.1.2016 Helsinki Olli Savela, yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Sote-rahoituksen vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveystoimi on puolet kuntien menoista

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe

Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu. Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Soteuudistus ja Pohjois- Savon valmistelu Hallituksen linjaukset 5.4.2016 ja PoSoTe Aluejako Yhteistyöalueita viisi Nykyiset ERVA eli erityisvastuualueet Maakuntien välinen sopimuspohjainen toiminta Viisi

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki Esityksen sisältö Terveyden määritelmä Avainasiakkuudet Kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Palvelupaketit ohjauksen ja raportoinnin välineenä

Palvelupaketit ohjauksen ja raportoinnin välineenä Palvelupaketit ohjauksen ja raportoinnin välineenä 1 STM ja SITRA yhteistyö Keväästä 2015 lähtien STM ja Sitra kehittävät ja arvioivat yhdessä palvelupaketteja. Kehitystyö liittyy osaltaan hallituskauden

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot