Maksujärjestelmätilastoinnin menetelmäkuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksujärjestelmätilastoinnin menetelmäkuvaus"

Transkriptio

1 1 (19) Maksujärjestelmätilastoinnin menetelmäkuvaus Taulu 2. Maksukorttitoiminnot SUOMESSA LIIKKEESEEN LASKETUT KORTIT OMINAISUUKSITTAIN LUKUMÄÄRÄT: Korttien liikkeeseenlaskija (issuer) raportoi. Kortin PAN-numero määrittää liikkeeseenlaskumaan: vain suomalaisen PAN-numeron omaavat kortit raportoidaan. Kortit raportoidaan kussakin alakohdassa niiden sisältämien ominaisuuksien mukaan. Eli jos kortti sisältää useita ominaisuuksia, se raportoidaan kussakin ala-kategoriassa. Toiminnoittain raportoitujen korttien yhteislukumäärä voi olla suurempi kuin kohdan 4 ("fyysisten korttien/sirujen" lukumäärä), jos samalla kortilla on useampia toimintoja. 1. Käteistoiminnolla varustetut kortit Korttien lukumäärä, joissa on käteisautomaattiominaisuus. 2. Maksutoiminnolla varustetut kortit (pl. kortit, joissa on vain sähköinen rahatoiminto) 2.1 Kortit, joissa on käteismaksutoiminto (debit) Korttien lukumäärä, joissa on debit-toiminto Online-debit kortit Offline-debit kortit 2.2 Kortit, joissa on maksuaikatoiminto (delayed debit) Korttien lukumäärä, joissa on maksuaikatoiminto. 2.3 Kortit, joissa on luottotoiminto (credit) Korttien lukumäärä, joissa on luottotoiminto. 2.4 Kortit, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto Kortit, joissa on debit- ja/tai delayed debit-toiminto 2.5 Kortit, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto Korttien lukumäärä, joihin on liitetty luotto-ominaisuus (credit) tai kuukauden lopussa maksettava korttilimiitti (delayed debit-toiminto) 3. Sähköisellä rahatoiminnolla varustetut kortit 3.1 Kortit, joihin voi ladata arvoa 3.2 Kortit, jotka mahdollistavat pääsyn e-rahatilillä sijaitsevaan sähköiseen rahaan

2 3.3 Kortit, jotka on ladattu vähintään kerran 3.4 Passiiviset kortit 2 (19) Ao. kohdissa raportoidaan fyysisten korttien (muovien/sirujen) lukumäärä 4. Korttien lukumäärä yhteensä (toimintojen lukumäärästä riippumatta) Liikkeeseenlaskettujen sirujen/muovien lukumäärä ("fyysisten korttien lukumäärä"). 4.1 Kortit, joissa EMV-yhteensopivuus 4.2 Kortit, joissa pelkästään magneettijuova 5. Kortit, joissa on sekä käteismaksu- ja käteistoiminto että sähköinen rahatoiminto 6. Kortit, joissa etälukuominaisuus (NFC)

3 3 (19) Taulu 3. Päätelaitteet SUOMESSA TOIMIVIEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET EKP:n ohjeistuksen mukaan tapahtumahyvittäjä (acquirer) raportoi. 1. Pankkiautomaatit 1.1 Käteisnostotoiminnolla varustetut (ATM:t) Saadaan SP:n Rahahuolto-osastolta Suomessa Ulkomailla (maittain) 1.2 Tilisiirtotoiminnolla varustetut (Tilisiirtoautomaatit) Suomessa Ulkomailla (maittain) 2. Maksupäätteet Maksupäätteet raportoidaan yksittäisten päätelaitteiden tasolla. 2.1 Konekieliset maksupäätteet (EFTPOS) Suomessa Ulkomailla (maittain) 2.2 Sähköisen rahan hyväksyvät maksupäätteet Suomessa Ulkomailla (maittain) 3. Sähköistä rahaa hyväksyvät päätteet 3.1 Sähköisen rahan lataamis-/purkamispäätteet Suomessa Ulkomailla (maittain) 3.2 Sähköisen rahan hyväksyvät maksupäätteet Suomessa Ulkomailla (maittain)

4 4 (19) Taulu 4: Maksuinstrumenttien käytön indikaattoreita; muut kuin rahalaitokset Tapahtumien lukumäärä (Taulukko 4 A) ja arvot (Taulukko 4 B) TAPAHTUMAT MAKSUINSTRUMENTTITYYPEITTÄIN Tilisiirrot Maksupalvelun tarjoajat raportoivat kaikki asiakkaidensa lähtevät ja saapuvat tilisiirrot alla olevien jaotteluiden mukaisesti. Raportointiperusteena käytetään tilin sijaintimaata (tilillä suomalainen IBAN). Kaikki suomalaisilla tileillä tapahtuvat tilisiirrot raportoidaan. Tilisiirrot raportoidaan sekä saman palveluntarjoajan tilien välillä että muiden palveluntarjoajien tarjoamien tilien välillä. Tilisiirrot saman tilinhaltijan välisillä tileillä kuuluvat myös raportoinnin piiriin. Tilisiirtoihin lasketaan mukaan myös ulkomaille menevät tilisiirrot. Tilisiirtoja, jotka välitetään maksujärjestelmiin toisen pankin kautta, ei raportoida (sisältyvät tämän pankin tilastoihin). Tilien hyvitykset/veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella eivät kuulu varsinaisiin tilisiirtoihin. Näitä varten on varattu jäljempää löytyvä lisätietoerä. Kirjeenvaihtajapankkimaksut raportoidaan omalla lomakkeellaan eikä näitä lasketa mukaan tällä lomakkeella oleviin kenttiin. Nämä siirrot ilmoitetaan euromääräisinä Suomen Pankin ilmoittamaan päivänkurssiin tai tilisiirron tapahtumahetkellä noteerattuun valuuttakurssiin. Lähetetyt tapahtumat yhteensä 1. JAOTTELU FORMAATIN MUKAAN: 1.1 Suomessa lähetetyt tilisiirrot Suomalaisten tilien välillä suoritetut tilisiirrot yhteensä Suomessa lähetetyt SEPA-tilisiirrot SEPA-standardia noudattavat suomalaisten tilien (IBAN-koodi on FI-alkuinen) välillä välitetyt tilisiirrot. Jos tilisiirto kirjataan pankin sisällä tililtä toiselle, katsotaan kyseessä olevan SEPA-tilisiirto, mikäli toimeksianto on tullut pankkiin SEPA-standardin mukaisena toimeksiantona Suomessa lähetetyt muut kuin SEPA-tilisiirrot Tässä raportoidaan sellaiset Suomessa lähetetyt tilisiirrot, jotka eivät ole SEPAtilisiirtoja. 1.2 Ulkomaille lähetetyt tilisiirrot Ulkomaille lähetetyt SEPA-tilisiirrot (maittain)

5 5 (19) SEPA-standardia noudattavat ulkomaille lähetetyt tilisiirrot Ulkomaille lähetetyt muut kuin SEPA-tilisiirrot (maittain) Tässä raportoidaan sellaiset ulkomaille lähetetyt tilisiirrot, jotka eivät ole SEPAtilisiirtoja. Kirjeenvaihtajapankkijärjestelmän kautta toimitetut asiakasmaksut eivät kuulu tähän kenttään. Kirjeenvaihtajapankkimaksuja varten on oma lomakkeensa jäljempänä. 2. JAOTTELU VÄLITYSMEKANISMIN MUKAAN Luvut raportoidaan maakohtaisella jaottelulla. Mikäli kohdassa 1 on raportoitu muita kuin SEPA-siirtoja, kohdat on raportoivat erikseen sekä SEPA-siirroille että muuille kuin SEPA-siirroille. 2.1 Paperiset toimeksiannot Kaikki tilisiirrot joissa toimeksianto tulee pankkiin paperilla ja muunnetaan konekieliseksi pankissa. 2.2 Sähköiset toimeksiannot Eräsiirtona välitetyt toimeksiannot Tilisiirrot jotka tulevat pankkiin erilaisten pankkiyhteysohjelmistojen kautta erinä tai muina ns. aineistojen siirtoina joista toistuvaissuoritukset Esimerkiksi palkat ja eläkkeet Yksittäiset maksut Toimeksianto tulee pankkiin yksittäisenä toimeksiantona. Tyypillisesti verkkopankkimaksut, nappimaksut yksittäiset maksut, joista internetissä tehtävään kauppaan liittyvät maksut nappimaksut Suomalaisten pankkien tarjoamien verkkomaksupainikkeiden kautta tulleet maksut. Sisältyvät pääluokkaan muut verkkomaksut Muut kuin verkkomaksupainikkeiden avulla internetissä suoritetut tilisiirrot. Sisältyvät

6 6 (19) 2.3 Suoramaksut 2.4 Pikasiirrot pääluokkaan (Mahdolliset uudet verkkomaksusovellukset) E-laskun korvaava palvelu niille asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia. Tilisiirrot jotka toimitetaan perille nopeammin kuin normaali tilisiirto (POPS ja STEP2:n pikasiirto). Ulkomailta vastaanotetut tapahtumat yhteensä 3. Ulkomailta vastaanotetut Ulkomailta Suomeen saapuneet tilisiirrot (riippumatta käytetystä maksujärjestelmästä). Lukumäärä ja arvo kaikki maat yhteensä. Ei kirjeenvaihtajapankkimaksuja näihin kenttiin. 3.1 Ulkomailta vastaanotetut SEPA-maksut SEPA-standardia noudattavat tilisiirrot. 3.2 Ulkomailta vastaanotetut muut kuin SEPA-maksut Muut kuin SEPA-standardia noudattavat maksut.

7 7 (19) Suoraveloitukset Luvut raportoi laskuttajan maksupalveluntarjoaja. Lukuihin sisältyvät sekä kertaluonteiset että toistuvat suoraveloitukset. Kukin toistuvaan suoraveloitukseen liittyvä tilisiirto lasketaan mukaan. Myös suoraveloitukset, joilla maksetaan luottokorttien saldoja tulee raportoida. Lähetetyt suoraveloituspyynnöt yhteensä 4. JAOTTELU FORMAATIN MUKAAN: 4.1 Suomessa tehdyt suoraveloitukset Suomalaisten tilien välillä tehdyt suoraveloitukset yhteensä Suomessa tehdyt SEPA-suoraveloitukset Suomalaisten tilien välillä tehdyt SEPA-standardia noudattavat suoraveloitukset Suomessa tehdyt muut kuin SEPA-suoraveloitukset Muut kuin SEPA-suoraveloitukset 4.2 Ulkomaille tehdyt suoraveloitukset Ulkomaille tehdyt SEPA-suoraveloitukset (maittain) Suomalaisilta tileiltä ulkomaisille tileille lähetetyt SEPA-standardia noudattavat suoraveloitukset. Kukin maa raportoituna erikseen Ulkomaille tehdyt muut kuin SEPA-suoraveloitukset (maittain) Suomalaisilta tileiltä ulkomaisille tileille lähetetyt muut kuin SEPA-suoraveloitukset. Kukin maa raportoituna erikseen. 5. JAOTTELU VÄLITYSMEKANISMIN MUKAAN Alakohdat raportoidaan maa-kohtaisella jaottelulla. Mikäli kohdassa 4 on raportoitu

8 8 (19) 5.1 Eräsiirrot 5.2 Yksittäiset maksut muita kuin SEPA-suoraveloituksia tulee kohdat raportoida näiden osalta erikseen. Suoraveloitustoimeksiannot lähetetty maksupalveluntarjoajalle eräsiirtona Suoraveloitustoimeksiannot lähetetty maksupalveluntarjoajalle yksittäisinä Ulkomailta vastaanotetut suoraveloituspyynnöt yhteensä Maksajan pankin raportoima luku. 6. Ulkomailta vastaanotetut Kaikki ulkomailta saapuvat suomalaisia tilejä koskevat suoraveloituspyynnöt. Korttimaksut: Suomessa liikkeeseen lasketuilla korteilla (pl. kortit, joissa on ainoastaan sähköinen rahatoiminto) Korteilla tehdyt tapahtumat yhteensä Kortin liikkeeseenlaskija eli issuer raportoi. 7. JAOTTELU TOIMINNOITTAIN: 7.1 Korteilla, joissa on käteismaksutoiminto (maittain) Online-debit tapahtumat yhteensä joista CNP-tapahtumat Offline-debit tapahtumat yhteensä joista CNP-tapahtumat 7.2 Korteilla, joissa on maksuaikatoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumia 7.3 Korteilla, joissa on luottotoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumat 7.4 Korteilla, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumat 7.5 Korteilla, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumia

9 9 (19) 8. JAOTTELU KÄYTTÖYMPÄRISTÖN MUKAAN 8.1 Maksupäätteellä (maittain) Kontaktillinen maksupääte Kontaktiton maksupääte (esim. NFC) 8.2 Etämaksuna (maittain) (esim. verkkokauppa, card not present, etänä tehty mobiilikorttimaksu) 8.3 Muut Ulkomailta vastaanotetut korttimaksut 9. Ulkomailta vastaanotetut korttimaksut Sähköisellä rahalla suoritetut tapahtumat Lähetetyt sähköisen rahan tapahtumat yhteensä 10. JAOTTELU TOIMINNOITTAIN: 10.1 Korteilla, joihin on ladattu sähköistä rahaa (maittain) 10.2 Sähköisen rahan tilit (maittain) joista korteilla, jotka mahdollistavat pääsyn e-rahatilillä sijaitsevaan sähköiseen rahaan (maittain) Ulkomailta vastaanotetut sähköisen rahan tapahtumat 11. Ulkomailta vastaanotetut sähköisen rahan tapahtumat Sekit Lunastetut tapahtumat yhteensä 12. JAOTTELU MAITTAIN:

10 10 (19) 12.1 Suomessa lunastettu suomalaiset sekit (lunastajapankki) Sekit kun maksava pankki on Suomessa (POPS ja pankkiryhmän sisäiset sekit) 12.2 Suomessa lunastetut ulkomaiset sekit (maittain) (lunastajapankki) Euro- ja valuuttasekit lasketaan mukaan Lunastettavaksi otetut sekit yhteensä 13. Ulkomailla lunastetut suomalaiset sekit (asettajapankki) Ulkomailla lunastetut valuuttasekit. SWIFT-sekit ilmoitetaan kirjeenvaihtajapankkiluvuissa. Muut maksuinstrumentit Maksuinstrumentin nimi tulee raportoida Mikäli raportoijalla on muita maksuinstrumentteja, pyydetään ne raportoimaan alla oleviin kenttiin maksuinstrumenteittain. Lähetetyt tapahtumat yhteensä 14. JAOTTELU MAITTAIN: 14.1 Suomessa lähetetyt 14.2 Ulkomaille lähetetyt (maittain) Vastaanotetut tapahtumat yhteensä 15. Ulkomailta vastaanotetut Lisätietoerät: Näitä eriä ei lasketa mukaan kun lasketaan maksuinstrumenttien yhteensä lukuja. Tilien hyvitykset yksinkertaisella tilikirjauksella (simple book entry, pankin omat hyvitykset, esim. koron maksut)

11 11 (19) Tässä raportoidaan kaikki seuraavat tilien hyvitykset, joita maksupalvelun tarjoaja tekee asiakkaidensa tileille ilman, että käytetään edellä mainittuja maksuinstrumenttejä. 1. Koron hyvitykset 2. Osinkojen maksut 3. Nostetun lainan suorittaminen lainan saajan tilille Tilien veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella (simple book entry, pankin omat veloitukset, esim. lainakorkojen veloitukset). Näitä ei siis kirjata suoraveloituksiin. 1. Pankin asiakkaalta veloittamat korot 2. Pankin erikseen asiakkaalta veloittamat toimitusmaksut 3. Asiakkaan varoihin kohdistuvat verojen maksu (jos ovat erillinen maksu ja josta asiakas ei ole toimeksiantanut 4. Lainojen takaisinmaksuun liittyvät suoritukset 5. Muut veloitukset jotka tehdään ilman asiakkaan toimeksiantoa to Ulkomaille lähetetyt maksumääräykset/rahansiirrot yhteensä. Jaottelu maittain. Ulkomailta saapuvat maksumääräykset/rahansiirrot Tyypillisesti rahanvälittäjien palveluita käyttävät rahansiirrot, jotka saapuvat Suomeen

12 12 (19) Taulu 5 Maksupäätteiden käytön indikaattoreita; muut kuin rahalaitokset Tapahtumien lukumäärä (Taulu 5 A) ja arvot (Taulu 5 B) A) SUOMESSA TOIMIVIEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET: SUOMESSA LIIKKEELLELASKETUT KORTIT Acquirer raportoi. Suomessa liikkeeseenlasketuilla korteilla tehdyt tapahtumat Suomessa toimivien maksupalveluntarjoajien tarjoamilla ATM:llä ja maksupäätteillä. ["aiemmin: suomalainen kortti Suomessa"] A.1 Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) A.1.1 Suomessa A.1.2 Ulkomailla (maittain) A.2 Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) A.2.1 Suomessa A.2.2 Ulkomailla (maittain) A.3 Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) A.3.1 Suomessa A.3.2 Ulkomailla (maittain) A.4 Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat (maittain) A.4.1 Suomessa A.4.2 Ulkomailla (maittain) A.5 Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat (maittain) A.5.1 Suomessa A.5.2 Ulkomailla (maittain) B) SUOMESSA TOIMIVIEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET: ULKOMAILLA LIIKKEELLELASKETUT KORTIT Acquirer raportoi. Ulkomailla liikkeeseenlasketuilla korteilla tehdyt tapahtumat Suomessa toimivien maksupalveluntarjoajien tarjoamilla ATM:llä ja maksupäätteillä. ["aiemmin: ulkomainen kortti Suomessa"] B.1 Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) B.1.1 Suomessa (maittain) B.1.2 Ulkomailla (maittain) B.2 Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) B.2.1 Suomessa B.2.2 Ulkomailla (maittain)

13 13 (19) B.3 Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) B.3.1 Suomessa (maittain) B Lentoyhtiöt ( ) (maittain) B Autonvuokraus ( ) (maittain) B Majoitus ( ) (maittain) B Ravintolat ( ) (maittain) B Terveyspalvelut ( ) (maittain) B Matkatoimistot (4722) (maittain) B Muut käyttöpaikat (maittain) B.3.2 Ulkomailla (maittain) B.4 Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat (maittain) B.4.1 Suomessa B.4.2 Ulkomailla (maittain) B.5 Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahumat (maittain) B.5.1 Suomessa B.5.2 Ulkomailla (maittain) C) ULKOMAISTEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET: SUOMESSA LIIKKEELLELASKETUT KORTIT Issuer raportoi. Suomessa liikkeeseenlasketuilla korteilla tehdyt tapahtumat ulkomaisten maksupalveluntarjoajien tarjoamilla ATM:llä ja maksupäätteillä. ["aiemmin: suomalainen kortti ulkomailla"] C.1 Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) C.1.1 Suomessa C.1.2 Ulkomailla (maittain) C.2 Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) C.2.1 Suomessa C.2.2 Ulkomailla (maittain) C.3 Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) C.3.1 Suomessa C.3.2 Ulkomailla (maittain) C Lentoyhtiöt ( ) (maittain) C Autonvuokraus ( ) (maittain) C Majoitus ( ) (maittain) C Ravintolat ( ) (maittain) C Terveyspalvelut ( ) (maittain) C Matkatoimistot (4722) (maittain) C Muut käyttöpaikat (maittain) C.4 Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat (maittain)

14 14 (19) C.4.1 Suomessa C.4.2 Ulkomailla (maittain) C.5 Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat (maittain) C.5.1 Suomessa C.5.2 Ulkomailla (maittain) Lisätietoerät: Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä Käteisnostot pankissa Käteistalletukset pankissa

15 15 (19) Taulu 6 ASIAKASSOVELLUKSET JA SÄHKÖINEN LASKUTUS Yritysasiakaspalvelut Asiakassovelluksista kerätään tietoja yritysasiakaspalveluista ja yksityisasiakaspalveluista. Erittelyn mukaan tilastoidaan tietoja palvelusopimuksista, näiden perusteella tehdyistä tapahtumista, konekielisistä palveluista, tiedostosiirroista, MP-varmennuksista ja verkkokauppatapahtumista. Soveltuvin kohdin raportoidaan tilanne raportointi vuoden lopussa. Palvelusopimusten lukumäärään lasketaan varsinaisten sopimusten lukumäärä vaikka esim. tilitoimistot voivat hakea useamman asiakkaansa tietoja. Yrityksen tilipankkiin lähettämä konekielinen aineisto, jonka tapahtumat on välitetty joko omaan tai toiseen pankkiryhmään. Myös sopimusten määriä kysytään. 1. Asiakkaan tunnistamispalvelu (Tupas) Asiakkaan tunnistamispalvelusopimusten määrän lisäksi omassa kohdassaan ilmoitetaan tunnistamistapahtumien määrä. 2. Konekielinen tiliote (KTO) Perinteinen konekielinen tiliote. Palvelua varten tehtyjen sopimusten lisäksi ilmoitetaan välitettyjen konekielisten tiliotteiden lukumäärä (ei tiliotteiden rivimääriä). Ilmoitetaan palvelussa mukana olevien yritysten tiedot vaikka olisi muutkin tiliotevaihtoehdot käytössä. 3. Konekielinen tiliote (XML) Uuden XML-standardin mukainen konekielinen tiliote. Sopimusten määrä ja konekielisten tiliotteiden lukumäärä ilmoitetaan. 4. Tiedostosiirto (eräsiirto) Ilmoitetaan sopimusten ja välitettyjen aineistojen lukumäärä yhteensä riippumatta käytetystä kanavasta. 5. MP-varmennukset Maksupäätevarmennukset. Ilmoitetaan tapahtumien lukumäärä (sekä automaattisesti maksupäätteen tekemät, että manuaalisesti puhelimella suoritetut).

16 16 (19) Varmennusten määrään lasketaan pankin jakamilla korteilla tehdyt korttivarmennukset, pankin tytäryhtiöiden varmennuksia ei lasketa mukaan. Jos tapahtumia ei kyetä erottelemaan automaattisiin ja manuaalisiin, täytetään luku MPvarmennus kohtaan Yksityisasiakkaille ja ammatinharjoittajille tarjottavat palvelut (maksamiseen liittyvät palvelut) 6. Monipalvelusopimukset/käyttäjät Asiakkaat voivat hoitaa pankkiasioitaan kotona tai työpaikalla olevalla tietokoneella tai puhelimitse joko näppäinpuhelimella tai keskustelemalla pankkitoimihenkilön kanssa. Kaikki sopimukset raportoidaan tässä, ellei luotettavasti pystytä raportoimaan alla olevan jaottelun mukaisesti. Myös tilitapahtumien lukumäärä raportoidaan. Jos asiakkaalla on palvelusopimus, jonka perusteella hän voi käyttää yhtä tai useampaa alla lueteltua palvelua niin näiden sopimusten ja tapahtumien määrät voidaan raportoida, mahdollisuuksien mukaan, alla oleviin kategorioihin. 6.1 pc / internet (laskujen maksu) 6.2 puhelinpalvelu (miehitetty) 6.3 puhelinpalvelu (miehittämätön/näppäinpuh.) 7. Verkkolaskun linkkien käyttö Raportoidaan laskuttajan kanssa tehtyjen sopimusten määrä.

17 17 (19) SÄHKÖINEN LASKUTUS Verkkolaskuihin ei lasketa mukaan suoralaskuja. Ilmoitetaan kaikki verkkolaskut. Peruutuslaskuja ja hyvityslaskuja ei tarvitse laskea mukaan. Laskut Verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottosopimusten määrät sekä asiakkaiden lähettämien ja vastaanottamien verkkolaskujen määrät lasketaan mukaan. Omaan pankkiin jäävät laskuttajailmoitukset sekä vastaanottoilmoitukset maksajan pankin kannasta tulee myös raportoida. 8 Lähetetyt verkkolaskut Lähetettyjen verkkolaskujen kokonaislukumäärä, joka voi sisältää myös hylättyjä verkkolaskuja. 9.Vastaanotetut verkkolaskut Vastaanotettujen verkkolaskujen lukumäärä Sopimukset 10. B2B* lähetyssopimusten määrä Yrityksille tarkoitettujen lähetyssopimusten määrä 11. B2B* vastaanottosopimusten määrä Yrityksille tarkoitettujen vastaanottosopimusten määrä 12. B2C* lähetyssopimusten määrä Kuluttajien lähetyssopimusten määrä 13. Vastaanottoilmoitusten lukumäärä Sanoma, jolla vastaanottaja ilmoittaa haluavansa vastaanottaa laskuja sanomassa olevaan vastaanotto-osoitteeseen tai haluavansa lopettaa laskujen vastaanoton lähettäjältä vastaanotto-osoitteeseen 14. Kuluttajan suoramaksusopimusten määrä 15. Yksittäisten kuluttajien verkkopankkisopimukset 16. Laskuttajien SDD-sopimukset Laskuttajien SEPA-suoraveloitusstandandardin mukaiset sopimukset.

18 18 (19) Taulu 7 KIRJEENVAIHTAJAPANKKIMAKSUT Kirjeenvaihtajapankkimaksuilla tarkoitetaan kaikkia niitä asiakastilisiirtoja joita pankit toimittavat ympäri maailmaan perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkostoa hyväksi käyttäen. Jos lopullisena maksunsaajana on rahoituslaitos tai maksuliikelaitos ei näitä lasketa tilastoihin mukaan. Myös SWIFT-sekit voi lisätä lähteviin asiakasmaksuihin. Dokumenttimaksuja ei enää tarvitse raportoida. Luvut raportoidaan maa- ja valuuttakohtaisesti siten, että mitään yhteenlaskua eri valuuttojen tai maiden välillä ei tehdä. Myös Euroopan ulkopuoliset maat raportoidaan maakohtaisesti. Hybridimaksut, joissa maksun kate siirretään maksujärjestelmän, esimerkiksi EURO1:n, kautta lasketaan mukaan. Myös custody-liiketoiminnan kirjeenvaihtajapankkiverkostoa hyödyntävät maksut lasketaan mukaan. Lähtevät asiakasmaksut 1. Tilisiirrot 2. Tilisiirrot 2.1 Jaottelumaittain 1.1 Paperiset tilisiirrot 1.2 Sähköiset tilisiirrot Ilmoitetaan kaikki lähtevät asiakasmaksut, jotka on tehty perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkkoa hyväksi käyttäen. asiakas maksut, jotka on tehty käyttäen perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkostoa koko maailma jaoteltuina maittain. 2.2 Jaottelu valuutoittain Ilmoitetaan kaikki lähtevät asiakasmaksut, jotka on tehty perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkkoa hyväksi käyttäen. Maksujen kappalemäärät ja arvot raportoidaan valuuttakohtaisesti.

19 19 (19) 2. Saapuvat asiakasmaksut 2.1 Jaottelu maittain Ilmoitetaan kaikki ulkomaan asiakasmaksut, jotka on tehty perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkkoa hyväksi käyttäen. Ilmoitetaan saapuvat asiakasmaksut maittain Jaottelu valuutoittain Ilmoitetaan asiakasmaksut valuutoittain. Liitteet Jakelu Tiedoksi Kirjoita tähän RM Kirjoita tähän

SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.9 (30.12.2015) Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.9 (30.12.2015) Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.9 (30.12.2015) Voimassa 1.1.2014 alkaen 1 VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 21.8.2013 1.1.2014- Ensimmäinen

Lisätiedot

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Maksuliiketilastoasetus ja suuntaviivat Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki ovat keränneet maksuliiketilastoa ennenkin, mikä nyt muuttuu? Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI)

SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) SISÄLTÖOHJE MAKSULIIKETILASTON RAPORTOINTIA VARTEN (MATI) Versio 1.0.10 (5.12.2016) Voimassa 1.1.2016 alkaen (raportoitavan periodin alkupäivämäärä) 1 VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 1999-2008

TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 1999-2008 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 1999-28 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Tietoyhteyksillä pankkeihin lähetetyt tilisiirrot 3 Pankkien konekielistämät

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009

Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Rahoitus ja vakuutus 2010 Luottokortit 2009 Luottokorttimyynti väheni ja korttien luottotappiot kasvoivat vuonna 2009 Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 7,3 miljardia euroa vuonna 2009.

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje Oy Samlink Ab 16.3.2016 Pankkiyhteys Käyttäjän ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 PANKKIYHTEYS... 4 1.1 ASIAKKAAN TUNNISTUS... 4 1.2 PALVELUAJAT... 4 1.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 5 1.4 YHTEYDET...

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

MAKSULIIKETILASTOJEN TIEDONKERUU (MATI)

MAKSULIIKETILASTOJEN TIEDONKERUU (MATI) JEN TIEDONKERUU (MATI) TIETUEMUOTO Versio 1.0.7 Voimassa: 1.1.2014- Raportoitavan periodin alkupäivämäärä Julkaistu : 22.10.2014 Käytössä: tietuemuodonmukaiset tarkitukset ovat käytössä 1.1.2015 jälkeen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

OP 19.4.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

OP 19.4.2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 1 (5) Valtiovarainministeriö Finanssineuvos Risto Koponen Säädösvalmisteluavustaja Anu Pietarinen LAUSUNTOPYYNTÖ VM026:00/2016 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA ANNETUN LAIN

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

TERVETULOA. TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA:

TERVETULOA.  TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: TERVETULOA TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: www.saastopankki.fi Tässä ohjeistuksessa tutustumme yhdessä verkkopankin perustoimintoihin. 1. Kuinka kirjaudut verkkopankkiin

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

MAKSULIIKETILASTOJEN TIEDONKERUU (MATI)

MAKSULIIKETILASTOJEN TIEDONKERUU (MATI) JEN TIEDONKERUU (MATI) TIETUEMUOTO Versio 1.0.10 Voimassa: 1.1.2016 Raportoitavan periodin alkupäivämäärä Julkaistu : 5.12.2016 (päivitetty 20.12.2016) Käytössä: tietuemuodonmukaiset tarkitukset ovat käytössä

Lisätiedot

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014

Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) euromaksujen yleiset ehdot 1.2.2014 Nordean euromaksualueella välitettävien 1 (5) Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma

Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällysluettelo Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

2/2013 Cash Management

2/2013 Cash Management 2/2013 Cash Management Riskienhallinnan avulla vakautta yrityksen tulokseen s. 2 Business Onlinen tilitapahtumaluettelo uudistui s. 6 Uusi turva ominaisuus Business Onlinen maksuihin ja saajaluetteloon

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet

E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet E laskutuksen edistäminen Euroopassa & muut taloushallinnon tehostamishankkeet ERPB WG on e-invoicing solutions related to

Lisätiedot

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen.

Lähtevien ja saapuvien 1 (6) valuuttamaksujen yleiset ehdot. Käytössä uusissa sopimuksissa alkaen. Lähtevien ja saapuvien 1 (6) Käytössä uusissa sopimuksissa 1.5.2010 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, - kaikkiin muun valuutan kuin euron määräisiin

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet edustavimpia maksutiliin liittyviä maksullisia palveluja koskevien alustavien kansallisten luetteloiden laatimiseen 1 Ohjeiden noudattaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaisia terveisiä Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Vero.fi/tilitoimistot 2 Palvelunumero tilitoimistoille 020 697 072 / suomeksi 020 697 073 / ruotsiksi Yksi

Lisätiedot

OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU

OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU Käyttöohje Huhtikuu 2009 OSUUSPANKKI Käyttöohje 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 E-laskutuksen aloittaminen Kultalinkillä...3 2 E-laskujen

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus eurojärjestelmän maksuliiketilastoinnin uudistuksesta

Informaatiotilaisuus eurojärjestelmän maksuliiketilastoinnin uudistuksesta Informaatiotilaisuus eurojärjestelmän maksuliiketilastoinnin uudistuksesta 4.6.2014 Tilaisuuden ohjelma Alkusanat ja tilannekatsaus Elisabeth Hintikka Raportoinnin aikataulu ja sisältö Anna Kanninen ja

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Maksupalvelulaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp. Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2010 vp Hallituksen esitys maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä maksupalvelulaiksi

Lisätiedot

Maksa laskusi Ärrällä

Maksa laskusi Ärrällä R-KIOSKIN LASKUNMAKSUPALVLEUN KUVAUS 20.6.2016 Maksa laskusi Ärrällä Ärrällä voit maksaa kaikki laskut, joissa on viitetiedot sisältävä viivakoodi. Voit maksaa laskusi Ärrällä riippumatta omasta pankistasi.

Lisätiedot

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon. SAAPUVAT VIITEMAKSUT PALVELUKUVAUS Versio 2.1 / 20.08.2007 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelun toiminta... 1 3 Aineiston sisältö... 1 4 Tiedoston rakenne... 2 4.1 Erätietue... 2 4.2 Tapahtumatietue...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 12/ 2012 1.1 26.4.2013 Päivitetty lukuja 1 5. 1.2 17.1.2014 Päivitetty lukuja 1 6. Sisällys 1 Yleiskuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Tämä on Maksuliikeuutiset, josta yrityksesi saa tietoa OP-Pohjola-ryhmän maksuliikkeen ajankohtaisista asioista. Tämä numero on e-lasku- ja SEPA -extra

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

U 71/2010 vp. ja suoraveloitukset) Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

U 71/2010 vp. ja suoraveloitukset) Valtiovarainministeri Jyrki Katainen U 71/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tilisiirrot ja suoraveloitukset) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään Eduskunnalle

Lisätiedot

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki.

Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle Valtio Marina Congress Center, Hki. Uusi NetPalkka: Vain sähköisiä palkkalaskelmia koko henkilöstölle 7.5.2009 Valtio Expo @ Marina Congress Center, Hki www.netposti.fi 1 Palkkalaskelmat NetPostiin - NetPalkka NetPalkka on monikanavainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalveluun tehtävät muutokset johtuvat siitä, että Suomessa toimivat pankkiryhmät siirtyvät Yhtenäinen euromaksualueeseen eli SEPAan. SEPAn tavoitteena

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57)

TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) TILI- JA MAKSUPALVELUEHDOT Sivu 1(57) Sisällysluettelo sivu Tilin yleiset ehdot 2 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 14 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot 24

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola

Raportoijatapaaminen 13.12.2012. Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola Raportoijatapaaminen 13.12.2012 Tilaisuuden avaus Elina Somervuori Arvopapereiden omistustilasto Aki Ojala Muutokset raportointiin Anna-Kaisa Riekkola SHS-tilastointi Arvopaperien omistus- l. hallussapitotilastot

Lisätiedot

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT I TILIN YLEISET EHDOT II MÄÄRÄAIKAISTALLETUSTEN YLEISET EHDOT III VALUUTTATILIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT TILISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT TILIEHTOJEN HYVÄKSYMINEN Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tiliehdot.

Lisätiedot

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu

Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Päivi Heikkinen Suomen Pankki Käteisen käyttö 2015 ja käteistä kaupan kassaltapalvelu Maksuneuvosto 29.4.2016 29.4.2016 Julkinen 1 Käteisen liikkeeseenlasku kasvaa edelleen Suomessa liikkeessä oleva ja

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää

Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä Elina Sillanpää Maksatuksen hakeminen EUSAjärjestelmässä 2.2.2017 Elina Sillanpää Yleistä Raportointi mahdollista, kun hanke on saanut tukipäätöksen Valmistautuminen raportointiin hyvissä ajoin Maksatushakemusluonnosta

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset päivät 1.9.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali-

Lisätiedot

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja.

Avistatili. 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. YLEISET TILIEHDOT Avistatili 1. MÄÄRITELMÄT 1.1 Tilin määritelmä Pankki ottaa tilille vastaan yleisöltä tilivaluutan määräisiä takaisinmaksettavia varoja. 1.2 Tilinomistaja Tilinomistaja on henkilö, jolle

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI

OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI OPAS VERKKO- JA KORTTIMAKSUJEN KÄYTTÖÖNOTTAMISEKSI Clover Shop Pro 3 ja Clover Shop Ultrapro 1 -verkkokauppaohjelmistoissa www.clovershop.com Clover Shop on Apilaratas Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tekijänoikeus

Lisätiedot

E-lasku. Palvelukuvaus

E-lasku. Palvelukuvaus E-lasku Palvelukuvaus Marraskuu 2016 Sisällysluettelo Yleiskuvaus... 2 E-laskun hyödyt... 2 Sanomakuvaukset... 2 E-laskuosoitteet... 2 E-lasku eräsiirtoon... 3 Palvelun käyttöönotto... 3 Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Henkilösijoittajan opas

Henkilösijoittajan opas Henkilösijoittajan opas Joutsen Rahoitus Tervetuloa sijoittamaan suomalaisiin yrityslainoihin Olemme tehneet yrityslainoihin sijoittamisesta niin helppoa kuin se turvallisuudesta tinkimättä on mahdollista.

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0139(COD) TARKISTUKSET 407-734 Mietintöluonnos Jürgen Klute (PE514.602v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Jukka Salo Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Salo

Lisätiedot

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien.

Tilin yleiset ehdot 1 (6) Yritykset ja yhteisöt. Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot 1 (6) Käytössä4.4.2016 lukien. Tilin yleiset ehdot koostuvat Maksuliikepalveluiden yleisien ehtojen Yhteisestä osasta ja Tilin ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen

Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset alkaen Henkilökorttilaki ja Perusmaksutili vaikutukset 1.1.2017 alkaen Kaksi 1.1.2017 voimaan astuvaa lakimuutosta helpottaa pankkipalvelujen tarjoamista oleskeluluvan saaneille. Henkilökorttilaki Ulkomaalaisen

Lisätiedot

Lainsäädännön kehitys maksamisen alueella

Lainsäädännön kehitys maksamisen alueella Lainsäädännön kehitys maksamisen alueella Perusmaksutilidirektiivi (PAD) Perusmaksutilidirektiivi (PAD) Direktiivi maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja

Lisätiedot

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement

Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille. Supplier Enablement Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba OPn Toimittajille Supplier Enablement OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta 2 Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan

Lisätiedot

YLEISET KORTTIEHDOT 1(5)

YLEISET KORTTIEHDOT 1(5) 1(5) YLEISET KORTTIEHDOT 1. Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja sovelletaan pankin tarjoamiin kortteihin ja niiden käyttöön. Näiden yleisten korttiehtojen lisäksi kortinhaltija on velvollinen noudattamaan

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot