Maksujärjestelmätilastoinnin menetelmäkuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maksujärjestelmätilastoinnin menetelmäkuvaus"

Transkriptio

1 1 (19) Maksujärjestelmätilastoinnin menetelmäkuvaus Taulu 2. Maksukorttitoiminnot SUOMESSA LIIKKEESEEN LASKETUT KORTIT OMINAISUUKSITTAIN LUKUMÄÄRÄT: Korttien liikkeeseenlaskija (issuer) raportoi. Kortin PAN-numero määrittää liikkeeseenlaskumaan: vain suomalaisen PAN-numeron omaavat kortit raportoidaan. Kortit raportoidaan kussakin alakohdassa niiden sisältämien ominaisuuksien mukaan. Eli jos kortti sisältää useita ominaisuuksia, se raportoidaan kussakin ala-kategoriassa. Toiminnoittain raportoitujen korttien yhteislukumäärä voi olla suurempi kuin kohdan 4 ("fyysisten korttien/sirujen" lukumäärä), jos samalla kortilla on useampia toimintoja. 1. Käteistoiminnolla varustetut kortit Korttien lukumäärä, joissa on käteisautomaattiominaisuus. 2. Maksutoiminnolla varustetut kortit (pl. kortit, joissa on vain sähköinen rahatoiminto) 2.1 Kortit, joissa on käteismaksutoiminto (debit) Korttien lukumäärä, joissa on debit-toiminto Online-debit kortit Offline-debit kortit 2.2 Kortit, joissa on maksuaikatoiminto (delayed debit) Korttien lukumäärä, joissa on maksuaikatoiminto. 2.3 Kortit, joissa on luottotoiminto (credit) Korttien lukumäärä, joissa on luottotoiminto. 2.4 Kortit, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto Kortit, joissa on debit- ja/tai delayed debit-toiminto 2.5 Kortit, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto Korttien lukumäärä, joihin on liitetty luotto-ominaisuus (credit) tai kuukauden lopussa maksettava korttilimiitti (delayed debit-toiminto) 3. Sähköisellä rahatoiminnolla varustetut kortit 3.1 Kortit, joihin voi ladata arvoa 3.2 Kortit, jotka mahdollistavat pääsyn e-rahatilillä sijaitsevaan sähköiseen rahaan

2 3.3 Kortit, jotka on ladattu vähintään kerran 3.4 Passiiviset kortit 2 (19) Ao. kohdissa raportoidaan fyysisten korttien (muovien/sirujen) lukumäärä 4. Korttien lukumäärä yhteensä (toimintojen lukumäärästä riippumatta) Liikkeeseenlaskettujen sirujen/muovien lukumäärä ("fyysisten korttien lukumäärä"). 4.1 Kortit, joissa EMV-yhteensopivuus 4.2 Kortit, joissa pelkästään magneettijuova 5. Kortit, joissa on sekä käteismaksu- ja käteistoiminto että sähköinen rahatoiminto 6. Kortit, joissa etälukuominaisuus (NFC)

3 3 (19) Taulu 3. Päätelaitteet SUOMESSA TOIMIVIEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET EKP:n ohjeistuksen mukaan tapahtumahyvittäjä (acquirer) raportoi. 1. Pankkiautomaatit 1.1 Käteisnostotoiminnolla varustetut (ATM:t) Saadaan SP:n Rahahuolto-osastolta Suomessa Ulkomailla (maittain) 1.2 Tilisiirtotoiminnolla varustetut (Tilisiirtoautomaatit) Suomessa Ulkomailla (maittain) 2. Maksupäätteet Maksupäätteet raportoidaan yksittäisten päätelaitteiden tasolla. 2.1 Konekieliset maksupäätteet (EFTPOS) Suomessa Ulkomailla (maittain) 2.2 Sähköisen rahan hyväksyvät maksupäätteet Suomessa Ulkomailla (maittain) 3. Sähköistä rahaa hyväksyvät päätteet 3.1 Sähköisen rahan lataamis-/purkamispäätteet Suomessa Ulkomailla (maittain) 3.2 Sähköisen rahan hyväksyvät maksupäätteet Suomessa Ulkomailla (maittain)

4 4 (19) Taulu 4: Maksuinstrumenttien käytön indikaattoreita; muut kuin rahalaitokset Tapahtumien lukumäärä (Taulukko 4 A) ja arvot (Taulukko 4 B) TAPAHTUMAT MAKSUINSTRUMENTTITYYPEITTÄIN Tilisiirrot Maksupalvelun tarjoajat raportoivat kaikki asiakkaidensa lähtevät ja saapuvat tilisiirrot alla olevien jaotteluiden mukaisesti. Raportointiperusteena käytetään tilin sijaintimaata (tilillä suomalainen IBAN). Kaikki suomalaisilla tileillä tapahtuvat tilisiirrot raportoidaan. Tilisiirrot raportoidaan sekä saman palveluntarjoajan tilien välillä että muiden palveluntarjoajien tarjoamien tilien välillä. Tilisiirrot saman tilinhaltijan välisillä tileillä kuuluvat myös raportoinnin piiriin. Tilisiirtoihin lasketaan mukaan myös ulkomaille menevät tilisiirrot. Tilisiirtoja, jotka välitetään maksujärjestelmiin toisen pankin kautta, ei raportoida (sisältyvät tämän pankin tilastoihin). Tilien hyvitykset/veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella eivät kuulu varsinaisiin tilisiirtoihin. Näitä varten on varattu jäljempää löytyvä lisätietoerä. Kirjeenvaihtajapankkimaksut raportoidaan omalla lomakkeellaan eikä näitä lasketa mukaan tällä lomakkeella oleviin kenttiin. Nämä siirrot ilmoitetaan euromääräisinä Suomen Pankin ilmoittamaan päivänkurssiin tai tilisiirron tapahtumahetkellä noteerattuun valuuttakurssiin. Lähetetyt tapahtumat yhteensä 1. JAOTTELU FORMAATIN MUKAAN: 1.1 Suomessa lähetetyt tilisiirrot Suomalaisten tilien välillä suoritetut tilisiirrot yhteensä Suomessa lähetetyt SEPA-tilisiirrot SEPA-standardia noudattavat suomalaisten tilien (IBAN-koodi on FI-alkuinen) välillä välitetyt tilisiirrot. Jos tilisiirto kirjataan pankin sisällä tililtä toiselle, katsotaan kyseessä olevan SEPA-tilisiirto, mikäli toimeksianto on tullut pankkiin SEPA-standardin mukaisena toimeksiantona Suomessa lähetetyt muut kuin SEPA-tilisiirrot Tässä raportoidaan sellaiset Suomessa lähetetyt tilisiirrot, jotka eivät ole SEPAtilisiirtoja. 1.2 Ulkomaille lähetetyt tilisiirrot Ulkomaille lähetetyt SEPA-tilisiirrot (maittain)

5 5 (19) SEPA-standardia noudattavat ulkomaille lähetetyt tilisiirrot Ulkomaille lähetetyt muut kuin SEPA-tilisiirrot (maittain) Tässä raportoidaan sellaiset ulkomaille lähetetyt tilisiirrot, jotka eivät ole SEPAtilisiirtoja. Kirjeenvaihtajapankkijärjestelmän kautta toimitetut asiakasmaksut eivät kuulu tähän kenttään. Kirjeenvaihtajapankkimaksuja varten on oma lomakkeensa jäljempänä. 2. JAOTTELU VÄLITYSMEKANISMIN MUKAAN Luvut raportoidaan maakohtaisella jaottelulla. Mikäli kohdassa 1 on raportoitu muita kuin SEPA-siirtoja, kohdat on raportoivat erikseen sekä SEPA-siirroille että muuille kuin SEPA-siirroille. 2.1 Paperiset toimeksiannot Kaikki tilisiirrot joissa toimeksianto tulee pankkiin paperilla ja muunnetaan konekieliseksi pankissa. 2.2 Sähköiset toimeksiannot Eräsiirtona välitetyt toimeksiannot Tilisiirrot jotka tulevat pankkiin erilaisten pankkiyhteysohjelmistojen kautta erinä tai muina ns. aineistojen siirtoina joista toistuvaissuoritukset Esimerkiksi palkat ja eläkkeet Yksittäiset maksut Toimeksianto tulee pankkiin yksittäisenä toimeksiantona. Tyypillisesti verkkopankkimaksut, nappimaksut yksittäiset maksut, joista internetissä tehtävään kauppaan liittyvät maksut nappimaksut Suomalaisten pankkien tarjoamien verkkomaksupainikkeiden kautta tulleet maksut. Sisältyvät pääluokkaan muut verkkomaksut Muut kuin verkkomaksupainikkeiden avulla internetissä suoritetut tilisiirrot. Sisältyvät

6 6 (19) 2.3 Suoramaksut 2.4 Pikasiirrot pääluokkaan (Mahdolliset uudet verkkomaksusovellukset) E-laskun korvaava palvelu niille asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia. Tilisiirrot jotka toimitetaan perille nopeammin kuin normaali tilisiirto (POPS ja STEP2:n pikasiirto). Ulkomailta vastaanotetut tapahtumat yhteensä 3. Ulkomailta vastaanotetut Ulkomailta Suomeen saapuneet tilisiirrot (riippumatta käytetystä maksujärjestelmästä). Lukumäärä ja arvo kaikki maat yhteensä. Ei kirjeenvaihtajapankkimaksuja näihin kenttiin. 3.1 Ulkomailta vastaanotetut SEPA-maksut SEPA-standardia noudattavat tilisiirrot. 3.2 Ulkomailta vastaanotetut muut kuin SEPA-maksut Muut kuin SEPA-standardia noudattavat maksut.

7 7 (19) Suoraveloitukset Luvut raportoi laskuttajan maksupalveluntarjoaja. Lukuihin sisältyvät sekä kertaluonteiset että toistuvat suoraveloitukset. Kukin toistuvaan suoraveloitukseen liittyvä tilisiirto lasketaan mukaan. Myös suoraveloitukset, joilla maksetaan luottokorttien saldoja tulee raportoida. Lähetetyt suoraveloituspyynnöt yhteensä 4. JAOTTELU FORMAATIN MUKAAN: 4.1 Suomessa tehdyt suoraveloitukset Suomalaisten tilien välillä tehdyt suoraveloitukset yhteensä Suomessa tehdyt SEPA-suoraveloitukset Suomalaisten tilien välillä tehdyt SEPA-standardia noudattavat suoraveloitukset Suomessa tehdyt muut kuin SEPA-suoraveloitukset Muut kuin SEPA-suoraveloitukset 4.2 Ulkomaille tehdyt suoraveloitukset Ulkomaille tehdyt SEPA-suoraveloitukset (maittain) Suomalaisilta tileiltä ulkomaisille tileille lähetetyt SEPA-standardia noudattavat suoraveloitukset. Kukin maa raportoituna erikseen Ulkomaille tehdyt muut kuin SEPA-suoraveloitukset (maittain) Suomalaisilta tileiltä ulkomaisille tileille lähetetyt muut kuin SEPA-suoraveloitukset. Kukin maa raportoituna erikseen. 5. JAOTTELU VÄLITYSMEKANISMIN MUKAAN Alakohdat raportoidaan maa-kohtaisella jaottelulla. Mikäli kohdassa 4 on raportoitu

8 8 (19) 5.1 Eräsiirrot 5.2 Yksittäiset maksut muita kuin SEPA-suoraveloituksia tulee kohdat raportoida näiden osalta erikseen. Suoraveloitustoimeksiannot lähetetty maksupalveluntarjoajalle eräsiirtona Suoraveloitustoimeksiannot lähetetty maksupalveluntarjoajalle yksittäisinä Ulkomailta vastaanotetut suoraveloituspyynnöt yhteensä Maksajan pankin raportoima luku. 6. Ulkomailta vastaanotetut Kaikki ulkomailta saapuvat suomalaisia tilejä koskevat suoraveloituspyynnöt. Korttimaksut: Suomessa liikkeeseen lasketuilla korteilla (pl. kortit, joissa on ainoastaan sähköinen rahatoiminto) Korteilla tehdyt tapahtumat yhteensä Kortin liikkeeseenlaskija eli issuer raportoi. 7. JAOTTELU TOIMINNOITTAIN: 7.1 Korteilla, joissa on käteismaksutoiminto (maittain) Online-debit tapahtumat yhteensä joista CNP-tapahtumat Offline-debit tapahtumat yhteensä joista CNP-tapahtumat 7.2 Korteilla, joissa on maksuaikatoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumia 7.3 Korteilla, joissa on luottotoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumat 7.4 Korteilla, joissa on käteismaksu- ja/tai maksuaikatoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumat 7.5 Korteilla, joissa on luotto- ja/tai maksuaikatoiminto (maittain) joista CNP-tapahtumia

9 9 (19) 8. JAOTTELU KÄYTTÖYMPÄRISTÖN MUKAAN 8.1 Maksupäätteellä (maittain) Kontaktillinen maksupääte Kontaktiton maksupääte (esim. NFC) 8.2 Etämaksuna (maittain) (esim. verkkokauppa, card not present, etänä tehty mobiilikorttimaksu) 8.3 Muut Ulkomailta vastaanotetut korttimaksut 9. Ulkomailta vastaanotetut korttimaksut Sähköisellä rahalla suoritetut tapahtumat Lähetetyt sähköisen rahan tapahtumat yhteensä 10. JAOTTELU TOIMINNOITTAIN: 10.1 Korteilla, joihin on ladattu sähköistä rahaa (maittain) 10.2 Sähköisen rahan tilit (maittain) joista korteilla, jotka mahdollistavat pääsyn e-rahatilillä sijaitsevaan sähköiseen rahaan (maittain) Ulkomailta vastaanotetut sähköisen rahan tapahtumat 11. Ulkomailta vastaanotetut sähköisen rahan tapahtumat Sekit Lunastetut tapahtumat yhteensä 12. JAOTTELU MAITTAIN:

10 10 (19) 12.1 Suomessa lunastettu suomalaiset sekit (lunastajapankki) Sekit kun maksava pankki on Suomessa (POPS ja pankkiryhmän sisäiset sekit) 12.2 Suomessa lunastetut ulkomaiset sekit (maittain) (lunastajapankki) Euro- ja valuuttasekit lasketaan mukaan Lunastettavaksi otetut sekit yhteensä 13. Ulkomailla lunastetut suomalaiset sekit (asettajapankki) Ulkomailla lunastetut valuuttasekit. SWIFT-sekit ilmoitetaan kirjeenvaihtajapankkiluvuissa. Muut maksuinstrumentit Maksuinstrumentin nimi tulee raportoida Mikäli raportoijalla on muita maksuinstrumentteja, pyydetään ne raportoimaan alla oleviin kenttiin maksuinstrumenteittain. Lähetetyt tapahtumat yhteensä 14. JAOTTELU MAITTAIN: 14.1 Suomessa lähetetyt 14.2 Ulkomaille lähetetyt (maittain) Vastaanotetut tapahtumat yhteensä 15. Ulkomailta vastaanotetut Lisätietoerät: Näitä eriä ei lasketa mukaan kun lasketaan maksuinstrumenttien yhteensä lukuja. Tilien hyvitykset yksinkertaisella tilikirjauksella (simple book entry, pankin omat hyvitykset, esim. koron maksut)

11 11 (19) Tässä raportoidaan kaikki seuraavat tilien hyvitykset, joita maksupalvelun tarjoaja tekee asiakkaidensa tileille ilman, että käytetään edellä mainittuja maksuinstrumenttejä. 1. Koron hyvitykset 2. Osinkojen maksut 3. Nostetun lainan suorittaminen lainan saajan tilille Tilien veloitukset yksinkertaisella tilikirjauksella (simple book entry, pankin omat veloitukset, esim. lainakorkojen veloitukset). Näitä ei siis kirjata suoraveloituksiin. 1. Pankin asiakkaalta veloittamat korot 2. Pankin erikseen asiakkaalta veloittamat toimitusmaksut 3. Asiakkaan varoihin kohdistuvat verojen maksu (jos ovat erillinen maksu ja josta asiakas ei ole toimeksiantanut 4. Lainojen takaisinmaksuun liittyvät suoritukset 5. Muut veloitukset jotka tehdään ilman asiakkaan toimeksiantoa to Ulkomaille lähetetyt maksumääräykset/rahansiirrot yhteensä. Jaottelu maittain. Ulkomailta saapuvat maksumääräykset/rahansiirrot Tyypillisesti rahanvälittäjien palveluita käyttävät rahansiirrot, jotka saapuvat Suomeen

12 12 (19) Taulu 5 Maksupäätteiden käytön indikaattoreita; muut kuin rahalaitokset Tapahtumien lukumäärä (Taulu 5 A) ja arvot (Taulu 5 B) A) SUOMESSA TOIMIVIEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET: SUOMESSA LIIKKEELLELASKETUT KORTIT Acquirer raportoi. Suomessa liikkeeseenlasketuilla korteilla tehdyt tapahtumat Suomessa toimivien maksupalveluntarjoajien tarjoamilla ATM:llä ja maksupäätteillä. ["aiemmin: suomalainen kortti Suomessa"] A.1 Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) A.1.1 Suomessa A.1.2 Ulkomailla (maittain) A.2 Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) A.2.1 Suomessa A.2.2 Ulkomailla (maittain) A.3 Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) A.3.1 Suomessa A.3.2 Ulkomailla (maittain) A.4 Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat (maittain) A.4.1 Suomessa A.4.2 Ulkomailla (maittain) A.5 Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat (maittain) A.5.1 Suomessa A.5.2 Ulkomailla (maittain) B) SUOMESSA TOIMIVIEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET: ULKOMAILLA LIIKKEELLELASKETUT KORTIT Acquirer raportoi. Ulkomailla liikkeeseenlasketuilla korteilla tehdyt tapahtumat Suomessa toimivien maksupalveluntarjoajien tarjoamilla ATM:llä ja maksupäätteillä. ["aiemmin: ulkomainen kortti Suomessa"] B.1 Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) B.1.1 Suomessa (maittain) B.1.2 Ulkomailla (maittain) B.2 Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) B.2.1 Suomessa B.2.2 Ulkomailla (maittain)

13 13 (19) B.3 Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) B.3.1 Suomessa (maittain) B Lentoyhtiöt ( ) (maittain) B Autonvuokraus ( ) (maittain) B Majoitus ( ) (maittain) B Ravintolat ( ) (maittain) B Terveyspalvelut ( ) (maittain) B Matkatoimistot (4722) (maittain) B Muut käyttöpaikat (maittain) B.3.2 Ulkomailla (maittain) B.4 Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat (maittain) B.4.1 Suomessa B.4.2 Ulkomailla (maittain) B.5 Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahumat (maittain) B.5.1 Suomessa B.5.2 Ulkomailla (maittain) C) ULKOMAISTEN MAKSUPALVELUNTARJOAJIEN TARJOAMAT LAITTEET JA MAKSUPÄÄTTEET: SUOMESSA LIIKKEELLELASKETUT KORTIT Issuer raportoi. Suomessa liikkeeseenlasketuilla korteilla tehdyt tapahtumat ulkomaisten maksupalveluntarjoajien tarjoamilla ATM:llä ja maksupäätteillä. ["aiemmin: suomalainen kortti ulkomailla"] C.1 Käteisnostot pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) C.1.1 Suomessa C.1.2 Ulkomailla (maittain) C.2 Käteistalletukset pankkiautomaatilla (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) C.2.1 Suomessa C.2.2 Ulkomailla (maittain) C.3 Myyntipistetapahtumat (POS) (pl. sähköisen rahan tapahtumat) (maittain) C.3.1 Suomessa C.3.2 Ulkomailla (maittain) C Lentoyhtiöt ( ) (maittain) C Autonvuokraus ( ) (maittain) C Majoitus ( ) (maittain) C Ravintolat ( ) (maittain) C Terveyspalvelut ( ) (maittain) C Matkatoimistot (4722) (maittain) C Muut käyttöpaikat (maittain) C.4 Sähköisen rahakortin lataamis-/purkamistapahtumat (maittain)

14 14 (19) C.4.1 Suomessa C.4.2 Ulkomailla (maittain) C.5 Sähköisellä rahakortilla suoritetut tapahtumat (maittain) C.5.1 Suomessa C.5.2 Ulkomailla (maittain) Lisätietoerät: Käteisnostot myyntipisteiden maksupäätteillä Käteisnostot pankissa Käteistalletukset pankissa

15 15 (19) Taulu 6 ASIAKASSOVELLUKSET JA SÄHKÖINEN LASKUTUS Yritysasiakaspalvelut Asiakassovelluksista kerätään tietoja yritysasiakaspalveluista ja yksityisasiakaspalveluista. Erittelyn mukaan tilastoidaan tietoja palvelusopimuksista, näiden perusteella tehdyistä tapahtumista, konekielisistä palveluista, tiedostosiirroista, MP-varmennuksista ja verkkokauppatapahtumista. Soveltuvin kohdin raportoidaan tilanne raportointi vuoden lopussa. Palvelusopimusten lukumäärään lasketaan varsinaisten sopimusten lukumäärä vaikka esim. tilitoimistot voivat hakea useamman asiakkaansa tietoja. Yrityksen tilipankkiin lähettämä konekielinen aineisto, jonka tapahtumat on välitetty joko omaan tai toiseen pankkiryhmään. Myös sopimusten määriä kysytään. 1. Asiakkaan tunnistamispalvelu (Tupas) Asiakkaan tunnistamispalvelusopimusten määrän lisäksi omassa kohdassaan ilmoitetaan tunnistamistapahtumien määrä. 2. Konekielinen tiliote (KTO) Perinteinen konekielinen tiliote. Palvelua varten tehtyjen sopimusten lisäksi ilmoitetaan välitettyjen konekielisten tiliotteiden lukumäärä (ei tiliotteiden rivimääriä). Ilmoitetaan palvelussa mukana olevien yritysten tiedot vaikka olisi muutkin tiliotevaihtoehdot käytössä. 3. Konekielinen tiliote (XML) Uuden XML-standardin mukainen konekielinen tiliote. Sopimusten määrä ja konekielisten tiliotteiden lukumäärä ilmoitetaan. 4. Tiedostosiirto (eräsiirto) Ilmoitetaan sopimusten ja välitettyjen aineistojen lukumäärä yhteensä riippumatta käytetystä kanavasta. 5. MP-varmennukset Maksupäätevarmennukset. Ilmoitetaan tapahtumien lukumäärä (sekä automaattisesti maksupäätteen tekemät, että manuaalisesti puhelimella suoritetut).

16 16 (19) Varmennusten määrään lasketaan pankin jakamilla korteilla tehdyt korttivarmennukset, pankin tytäryhtiöiden varmennuksia ei lasketa mukaan. Jos tapahtumia ei kyetä erottelemaan automaattisiin ja manuaalisiin, täytetään luku MPvarmennus kohtaan Yksityisasiakkaille ja ammatinharjoittajille tarjottavat palvelut (maksamiseen liittyvät palvelut) 6. Monipalvelusopimukset/käyttäjät Asiakkaat voivat hoitaa pankkiasioitaan kotona tai työpaikalla olevalla tietokoneella tai puhelimitse joko näppäinpuhelimella tai keskustelemalla pankkitoimihenkilön kanssa. Kaikki sopimukset raportoidaan tässä, ellei luotettavasti pystytä raportoimaan alla olevan jaottelun mukaisesti. Myös tilitapahtumien lukumäärä raportoidaan. Jos asiakkaalla on palvelusopimus, jonka perusteella hän voi käyttää yhtä tai useampaa alla lueteltua palvelua niin näiden sopimusten ja tapahtumien määrät voidaan raportoida, mahdollisuuksien mukaan, alla oleviin kategorioihin. 6.1 pc / internet (laskujen maksu) 6.2 puhelinpalvelu (miehitetty) 6.3 puhelinpalvelu (miehittämätön/näppäinpuh.) 7. Verkkolaskun linkkien käyttö Raportoidaan laskuttajan kanssa tehtyjen sopimusten määrä.

17 17 (19) SÄHKÖINEN LASKUTUS Verkkolaskuihin ei lasketa mukaan suoralaskuja. Ilmoitetaan kaikki verkkolaskut. Peruutuslaskuja ja hyvityslaskuja ei tarvitse laskea mukaan. Laskut Verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottosopimusten määrät sekä asiakkaiden lähettämien ja vastaanottamien verkkolaskujen määrät lasketaan mukaan. Omaan pankkiin jäävät laskuttajailmoitukset sekä vastaanottoilmoitukset maksajan pankin kannasta tulee myös raportoida. 8 Lähetetyt verkkolaskut Lähetettyjen verkkolaskujen kokonaislukumäärä, joka voi sisältää myös hylättyjä verkkolaskuja. 9.Vastaanotetut verkkolaskut Vastaanotettujen verkkolaskujen lukumäärä Sopimukset 10. B2B* lähetyssopimusten määrä Yrityksille tarkoitettujen lähetyssopimusten määrä 11. B2B* vastaanottosopimusten määrä Yrityksille tarkoitettujen vastaanottosopimusten määrä 12. B2C* lähetyssopimusten määrä Kuluttajien lähetyssopimusten määrä 13. Vastaanottoilmoitusten lukumäärä Sanoma, jolla vastaanottaja ilmoittaa haluavansa vastaanottaa laskuja sanomassa olevaan vastaanotto-osoitteeseen tai haluavansa lopettaa laskujen vastaanoton lähettäjältä vastaanotto-osoitteeseen 14. Kuluttajan suoramaksusopimusten määrä 15. Yksittäisten kuluttajien verkkopankkisopimukset 16. Laskuttajien SDD-sopimukset Laskuttajien SEPA-suoraveloitusstandandardin mukaiset sopimukset.

18 18 (19) Taulu 7 KIRJEENVAIHTAJAPANKKIMAKSUT Kirjeenvaihtajapankkimaksuilla tarkoitetaan kaikkia niitä asiakastilisiirtoja joita pankit toimittavat ympäri maailmaan perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkostoa hyväksi käyttäen. Jos lopullisena maksunsaajana on rahoituslaitos tai maksuliikelaitos ei näitä lasketa tilastoihin mukaan. Myös SWIFT-sekit voi lisätä lähteviin asiakasmaksuihin. Dokumenttimaksuja ei enää tarvitse raportoida. Luvut raportoidaan maa- ja valuuttakohtaisesti siten, että mitään yhteenlaskua eri valuuttojen tai maiden välillä ei tehdä. Myös Euroopan ulkopuoliset maat raportoidaan maakohtaisesti. Hybridimaksut, joissa maksun kate siirretään maksujärjestelmän, esimerkiksi EURO1:n, kautta lasketaan mukaan. Myös custody-liiketoiminnan kirjeenvaihtajapankkiverkostoa hyödyntävät maksut lasketaan mukaan. Lähtevät asiakasmaksut 1. Tilisiirrot 2. Tilisiirrot 2.1 Jaottelumaittain 1.1 Paperiset tilisiirrot 1.2 Sähköiset tilisiirrot Ilmoitetaan kaikki lähtevät asiakasmaksut, jotka on tehty perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkkoa hyväksi käyttäen. asiakas maksut, jotka on tehty käyttäen perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkostoa koko maailma jaoteltuina maittain. 2.2 Jaottelu valuutoittain Ilmoitetaan kaikki lähtevät asiakasmaksut, jotka on tehty perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkkoa hyväksi käyttäen. Maksujen kappalemäärät ja arvot raportoidaan valuuttakohtaisesti.

19 19 (19) 2. Saapuvat asiakasmaksut 2.1 Jaottelu maittain Ilmoitetaan kaikki ulkomaan asiakasmaksut, jotka on tehty perinteistä kirjeenvaihtajapankkiverkkoa hyväksi käyttäen. Ilmoitetaan saapuvat asiakasmaksut maittain Jaottelu valuutoittain Ilmoitetaan asiakasmaksut valuutoittain. Liitteet Jakelu Tiedoksi Kirjoita tähän RM Kirjoita tähän

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta

Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Kysymyksiä & Vastauksia maksuliiketilastosta Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki ovat keränneet maksuliiketilastoa ennenkin, mikä nyt muuttuu? Euroopan keskuspankki antoi marraskuussa 2013 uuden asetuksen,

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Suomen kansallinen SEPA -siirtymäsuunnitelma Versio 5 huhtikuu 2012 16.4.2012 1 Yhtenäisen euromaksualueen toteutuminen Suomessa 2 Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot

3. Määritelmät Kuluttajalla 1. Tiedot palveluntarjoajasta Maksajalla Maksuvälineellä Maksutapahtumalla Maksutoimeksiannolla

3. Määritelmät Kuluttajalla 1. Tiedot palveluntarjoajasta Maksajalla Maksuvälineellä Maksutapahtumalla Maksutoimeksiannolla Maksupalvelutiedote 1.4.2014 Tähän tiedotteeseen on koottu maksupalveluja koskevia yleisiä ennakkotietoja, joita pankin on annettava kuluttaja-asiakkaalle ennen puitesopimuksen tekemistä (jäljempänä maksupalvelutiedote

Lisätiedot

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo

Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo 41063FI 2015.05 Sivu 2 / 114 Henkilöasiakaspakettien ehtokirjan sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot 10 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen

Lisätiedot

EMV-MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLINEN KUVAUS 21.10.2011 / V 4.2

EMV-MAKSUPÄÄTEJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLINEN KUVAUS 21.10.2011 / V 4.2 2(20) Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KÄSITTEET... 4 3 Maksupäätejärjestelmä... 7 4 Sopimukset ja hyväksyttävät kortit... 7 5 Korttien tunnistaminen ja aitouden varmistaminen... 8 6 OSTO- JA KÄTEISNOSTOTAPAHTUMA...

Lisätiedot

STEP2-järjestelmän kuvaus

STEP2-järjestelmän kuvaus Julkinen BoF Online 13 2014 STEP2-järjestelmän kuvaus Timo Iivarinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy

SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Piippo, Maija 2010 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPAn vaikutukset maksuliikenteeseen Case: Doctagon Oy Maija Piippo Liiketalouden

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Sivu 1 (5) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä yleiset ehdot perustuvat Finanssialan Keskusliitossa (FK) laadittuihin malliehtoihin. 1. Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja

Lisätiedot

SEPA muuttaa maksuliikkeen

SEPA muuttaa maksuliikkeen Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio 17.11.2010 Kemi 19.11.2010 Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010

YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010 YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja

Lisätiedot

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2007 1(12) Nämä on laadittu Suomen Pankkiyhdistyksessä ja sen toimintaa jatkavassa Finanssialan Keskusliitossa. Jos erikielisten versioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. Nämä ehdot

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia TAUSTA 1) Koska suoraveloitus päättyy? Suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014. Pankit hylkäävät aineistot, joissa suoraveloituksen

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 1.11.2010 Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisissa

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

Handelsbankenin yleiset korttiehdot

Handelsbankenin yleiset korttiehdot Sisällysluettelo 1. Soveltamisala 1 2. Käsitteiden määrittely 1 3. Handelsbankenin ja tilinhaltijan välinen viestintä 3 3.1. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista sopimussuhteen aikana 3 4. Kortin

Lisätiedot

Handelsbanken. Yleiset korttiehdot 05/2013

Handelsbanken. Yleiset korttiehdot 05/2013 Handelsbanken Yleiset korttiehdot 05/2013 Sisällysluettelo 1. Soveltamisala 1 2. Käsitteiden määrittely 1 3. Handelsbankenin ja tilinhaltijan välinen viestintä 3 3.1. Tiedonsaantioikeus ehdoista ja ennakkotiedoista

Lisätiedot

tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009

tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009 tutkimukset Verkkolaskupalvelut 2009 VERKKOLASKUPALVELUT 2009 Suomen Yrittäjät ry Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Verkkolaskutus...5 2.1 Verkkolaskutusratkaisut ja

Lisätiedot