2.2. Oulun lentoaseman kehittämistavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.2. Oulun lentoaseman kehittämistavoitteet"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, K(2010)7181 Asia: Valtiontuki N:o N 286/2010 Suomi Investointituki Finavia Oyj:lle Oulun lentoaseman laajentamiseen Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 30 päivänä kesäkuuta 2010 päivätyllä kirjeellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä SEUT-sopimus, 108 artiklan 3 kohdan mukaisesti valtiontukitoimenpiteestä Finavia Oyj:n hyväksi. Ilmoitus on merkitty rekisteriin numerolla N286/2010. Ilmoitusta päivitettiin 19 päivänä heinäkuuta KUVAUS TOIMENPITEESTÄ 2.1. Tuensaaja (2) Finavia Oyj on osakeyhtiö, joka ylläpitää Suomen 25 lentoasemasta muodostuvaa lentoasemaverkostoa ja lennonvarmistusjärjestelmää. Suomen valtio omistaa Finavian osakkeista 100 prosenttia. Vuoden 2009 lopulla Finavialla oli noin työntekijää. (3) Finavia jätti 30 päivänä joulukuuta 2008 liikenne- ja viestintäministeriölle ja Oulun seutukunnalle tukihakemuksen, joka koski sen ylläpitämän Oulun lentoaseman laajentamista. Oulun lentoasema on Suomen toiseksi suurin lentoasema. Vuonna 2009 sen kautta kulki matkustajaa. Oulun lentoasema on yksi kahdeksasta Pohjois-Suomen lentoasemasta ja Ulkoministeri Alexander STUBB Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Puhelin: (32-2)

2 ylivoimaisesti suurin Suomen pohjoisosia palveleva lentoasema. Se on ainoa Pohjois-Suomen lentoasema, jolta liikennöidään kotimaanlentojen lisäksi myös ulkomaanlentoja. (4) Muut seitsemän Pohjois-Suomen lentoasemaa ovat (matkustajamäärät vuodelta 2009): Ivalo ( ), Enontekiö (17 683), Kittilä ( ), Rovaniemi ( ), Kemi-Tornio (95 609), Kuusamo (94 045) ja Kajaani (73 397). Näistä ainoastaan Kajaania (noin 180 km Oulusta), Kemi-Torniota (112 km Oulusta) ja Kuusamoa (212 km Oulusta) voitaisiin edes jossain määrin pitää maantieteellisesti toisensa korvaavina. (5) Oulusta liikennöivät lentoyhtiöt ovat Finnair, Air Baltic, SAS / Blue 1 ja Wingo. Lisäksi Oulun Tilauslento Oy liikennöi Oulusta tilauslentoja, rahtilentoja ja sairaankuljetuslentoja. Oulusta on suoria reittilentoja Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Tukholmaan ja tilauslentoja Kanariansaarille, Kyprokseen, Kreikkaan ja Turkkiin, joitakin lomakohteita mainitaksemme Oulun lentoaseman kehittämistavoitteet (6) Lentoaseman kapasiteetti on tällä hetkellä noin matkustajaa vuodessa. Sitä on selvästi tarpeen laajentaa, sillä jo vuosina matkustajamäärä oli noin eli lähellä enimmäiskapasiteettia. Oulun lentoasema on kärsinyt voimakkaasti talouskriisistä, ja matkustajamäärät ovat pudonneet yli :lla. Tilanne on kuitenkin ohimenevä, eikä se vaikuta pitkän aikavälin kasvutrendeihin. (7) Suomen viranomaisten mukaan saavutettavuuden ja yhteyksien parantaminen ovat olennaisen tärkeitä tavoitteita. Oulun alueen maantieteellisen sijainnin vuoksi muilla liikennemuodoilla (esim. maantie-, rautatie- tai laivaliikenne) ei voida järkevästi korvata lentoliikennettä. Lentomatka Oulusta Helsinkiin kestää noin 55 minuuttia, kun taas junamatka näiden kaupunkien välillä kestää noin kuudesta tunnista kahdeksaan ja puoleen tuntiin (reitistä ja junatyypistä riippuen) ja matkustaminen henkilöautolla vie vähintään kahdeksan tuntia. Oulun lentoaseman kapasiteetin lisääminen on näin ollen ainoa toteuttamiskelpoinen tapa parantaa Pohjois-Suomen liikenneyhteyksiä. (8) Siksi lentoasemaa on tarkoitus laajentaa ja kehittää siitä Pohjois-Suomen liikennekeskus. Tarkoituksena on parantaa alueen liikenneyhteyksiä ja edistää Oulun ja sen lähialueiden taloudellisen ja sosiaalisen toimintaympäristön kansainvälistymistä. (9) Finavian ja Suomen hallituksen tavoitteena on lisätä Oulun lentoaseman kapasiteetti 1,5 miljoonaan matkustajaan vuodessa ja mahdollistaa Pohjois- Suomen suurimmalla lentoasemalla Schengen/ei-Schengen-transferliikenne (tällä hetkellä tällaista transfer-liikennettä ei ole millään alueen lentoasemista). Lisäksi tarkoituksena on lisätä suurien lentokoneiden laskeutumismahdollisuuksia. Lentoaseman kehittämisen katsotaan toimivan välittömänä ja välttämättömänä katalysaattorina Oulun seudun ja sen liikeelämän kehittämiselle. 2

3 (10) Oulun seutu on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Barents-strategiaa, jossa Oulun lentoaseman laajentamisella on merkittävä rooli riittävien yhteyksien takaamisessa Pohjois-Suomen kansainvälisille liikennekäytäville (Barentsstrategian 4 kohta: Liikenneyhteyksien kehittäminen Pohjois-Suomen ja Venäjän Barentsin alueen välillä) Tuettu investointihanke (11) Laajennuksessa on tarkoitus rakentaa Oulun lentoaseman nykyiseen matkustajaterminaaliin kaksi lisäosaa. (Näistä suurempi rakennetaan Schengen/ei-Schengen-transferliikennettä varten. Näin lentoasema voi alkaa ottaa vastaan sellaisia lentoja, jotka eivät tähän asti ole voineet laskeutua Ouluun, mm. lentoja Venäjän Barentsin alueelta.) Lisäksi rakennetaan neljä uutta porttia: kolme pienille ja keskisuurille lentokoneille (esim. A320, A321 ja B ) ja yksi suurille koneille (esim. A340). (12) Investointihankkeen mittakaavasta päätettiin seuraaviksi 30 vuodeksi tehdyn matkustajaliikenne-ennusteen perusteella. Ennuste on esitetty seuraavassa taulukossa: (13) Jos kapasiteettia ei lisätä, Oulun lentoaseman ja sitä ympäröivien alueiden kansainvälistyminen ja kehittyminen estyy. (14) Ennusteessa otettiin huomioon suunnitelmat kehittää Oulua edelleen tärkeänä tietotekniikka-alan keskuksena ja edistää kaupungin kansainvälistymistä (Oulussa toimii jo nykyisin useita kansainvälisiä ja maailmanlaajuisia yrityksiä, mm. Nokia). Lisäksi otettiin huomioon uusi kustannuserä, joka syntyy ilmailualan ottamisesta päästökauppajärjestelmän piiriin. 3

4 (15) Odotettu keskimääräinen vuosikasvu ennusteen kattamalla ajanjaksolla on neljä prosenttia. Joinakin vuosina kasvu on hitaampaa, toisina nopeampaa (yksi muualta Euroopasta saapuva päivittäinen suora lento merkitsee :ta lisämatkustajaa vuodessa). Kasvun odotetaan olevan nopeampaa ennustejakson alkupuolella (näin korjaantuu vuosien 2008 ja 2009 talouskriisistä aiheutunut matkustajamäärien supistuminen). (16) Toimenpide sisältyi Suomen hallituksen 30 päivänä tammikuuta 2009 sopimaan elvytyspakettiin. Tämä on pääsyy siihen, että kymmeniä vuosia koskeva investointiohjelma päätettiin toteuttaa kerralla. (17) Finavian tekemien ja valtion tarkistamien laskelmien mukaan hankkeen nettonykyarvo ja sisäinen korkokanta olisivat ilman julkista tukea negatiiviset. (18) Kaikki rakennustyöt toteutetaan tarjouskilpailujen perusteella Määrärahat ja rahoittavat viranomaiset (19) Rahoittavia viranomaisia on kaksi: liikenne- ja viestintäministeriö sekä Oulun seutukunta. Yhdessä ne rahoittavat 57 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista avustusten muodossa. Loppurahoitus tulee Finavian omista lähteistä: Liikenne- ja viestintäministeriön määrärahat Oulun seutukunta Finavia Oyj (ilman valtiontukia) Yhteensä 10 milj. euroa 2 milj. euroa 9 milj. euroa 21 milj. euroa 2.5. Kansallinen oikeusperusta (20) Liikenne- ja viestintäministeriön 10 miljoonan euron investoinnin oikeusperusta on valtionavustuslaki 688/2001. (21) Oulun seutukunnan 2 miljoonan euron investoinnin oikeusperusta on 25 päivänä maaliskuuta 2009 tehty Oulun seutukunnan päätös osallistua lentoaseman laajennuksen julkiseen rahoitukseen. Oulun seutukunnan kymmenen kunnan osuus 2 miljoonasta eurosta lasketaan kunkin kunnan asukasmäärän perusteella Tuen kasautuminen (22) Tukea ei saa yhdistää muista tukiohjelmista saatavaan valtiontukeen. 4

5 3. ILMOITETTUJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 3.1. Tuen olemassaolo (23) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (24) Sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa vahvistetut arviointiperusteet ovat kumulatiivisia. Sen määrittämiseksi, ovatko ilmoitetut toimenpiteet SEUTsopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, on tutkittava, täyttyvätkö kaikki jäljempänä mainitut edellytykset. Taloudellisen tuen olisi (a) (b) (c) (d) oltava valtion rahoittama tai valtion varoista rahoitettu, suosittava tiettyjä yrityksiä tai tuotannonaloja, vääristettävä tai uhattava vääristää kilpailua, vaikutettava jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (25) Lentoasemien julkiseen rahoitukseen sovelletaan komission antamia yhteisön suuntaviivoja lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta 1, jäljempänä vuoden 2005 suuntaviivat. Suuntaviivoissa annetaan puitteet sen arvioimiseksi, aiheuttaako lentoasemille myönnetty julkinen rahoitus valtiontukeen liittyviä ongelmia. (26) Niissä korostetaan erityisesti, että on tärkeää selvittää, harjoittaako tuensaaja taloudellista toimintaa. 2 (27) Arvioidessaan, onko lentoaseman käyttö taloudellista toimintaa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa Aéroports de Paris antamassaan tuomiossa 3, että lentoaseman hallinnointi ja käyttö ovat taloudellista toimintaa, koska ne koostuvat lentokenttäpalvelujen tarjoamisesta lentoyhtiöille ja lentoasemilla toimiville eri palveluntarjoajille maksusta, jonka määrän lentoaseman pitäjä vahvistaa vapaasti. Lentoaseman pitäjä siis harjoittaa periaatteessa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa, johon sovelletaan valtiontukea koskevia sääntöjä. (28) Toisaalta tuomioistuin on todennut, että toiminta, joka kuuluu tavallisesti julkista valtaa käyttävän valtion vastuulle, ei ole luonteeltaan taloudellista eikä siten kuulu valtiontukisääntöjen soveltamisalaan. Tällaisen toiminnan piiriin kuuluvat muun muassa turvallisuus-, lennonjohto-, poliisi- ja tullitoimi. Koska ilmoitettu hanke ei koske näitä lentoasematoiminnan osa-alueita, valtiontukisääntöjen nojalla on tarkasteltava kaikkea kaavailtua rahoitusta EUVL C 312, , s. 1. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen markkinoille on taloudellista toimintaa, ks. asia C-35/96, komissio v. Italia (Kok. 1998, s. I-3851) sekä asiat C-180/98 184/98, Pavlov ym. (Kok. 2000, s. I-6451). Asia T-128/98, Aéroports de Paris v. Euroopan yhteisöjen komissio (Kok. 2000, s. II-3929), vahvistettu asiassa C-82/01 (Kok. 2002, s. I-9297, kohta.) 5

6 Valtion varojen siirto (29) Tuen käsitteeseen kuuluu kaikentyyppinen suosiminen, joka rahoitetaan suoraan tai välillisesti valtion varoista joko valtion itsensä tai valtion valtuuttamien laitosten toimesta. Valtion varojen käsite kattaa myös alueviranomaisten varat. (30) Tässä mielessä Suomen viranomaisten (liikenne- ja viestintäministeriö sekä Oulun seutukunta) päätös rahoituksen myöntämisestä Finavia Oyj:lle Oulun lentoaseman laajennukseen tehtäviä investointeja varten merkitsee valtion varojen siirtoa Valikoiva taloudellinen etu (31) Tämä asia koskee rahoitusta, jota myönnetään yhdelle yritykselle, Finavia Oyj:lle, joka harjoittaa lentoliikenteen palvelujen tarjoamiseen liittyvää taloudellista toimintaa. Rahoitus pienentää kustannuksia, joista yritys yleensä joutuisi vastaamaan. (32) Suomen viranomaiset eivät ole toimineet yksityisten sijoittajien tavoin, koska hankkeen nettonykyarvo on negatiivinen. (33) Tässä tilanteessa ei voida sanoa, että viranomaiset toimivat markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan tavoin. Finavia Oyj:lle Oulun lentoaseman laajentamiseen rahoitusta myöntäneillä Suomen viranomaisilla ei ole investointeihin liittyviä tuotto-odotuksia. Vaikka viranomaisten tarkoituksena on lisätä lentoaseman houkuttelevuutta käyttäjien kannalta ja parantaa sen kannattavuutta, pitkän aikavälin kannattavuusnäkymät eivät ohjaa niiden toimintaa. 4 Julkisen rahoituksen ilmituotu tavoite on pikemminkin parantaa lähialueiden liikenneyhteyksiä. (34) Näin ollen komissio päättelee, että kyseessä on valikoiva taloudellinen etu Vaikutus kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (35) Kun jäsenvaltion myöntämä tuki vahvistaa yrityksen asemaa jäsenvaltioiden välisessä kaupassa kilpailijoihin verrattuna, tuen on katsottava vaikuttavan kilpailijoiden kilpailukykyyn. Koska EU:n lentoliikennemarkkinat on kokonaan vapautettu, tuensaaja kilpailee muihin EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden lentoaseman pitäjien kanssa. Vakiintuneen oikeuskäytännön 5 mukaan kyse on kilpailua vääristävästä toimenpiteestä jo silloin, kun tuensaaja kilpailee muiden yritysten kanssa kilpailulle avoimilla markkinoilla 6. Finavia Oyj kilpailee osaksi muiden EU:n lentoaseman pitäjien kanssa, ei tosin niinkään suorilla lennoilla matkustavista asiakkaista kuin transit-matkustajista (Helsinki-Vantaan lentoasemalla) Asia C-305/89, Italia v. komissio ( Alfa Romeo ) (Kok. s. I-1603, 20 kohta). Asia T-228/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale ja Land Nordrhein-Westfalen v. komissio (Kok. 2003, s. II- 435, kohta). Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio asiassa T-214/95, Het Vlaamse Gewest v. komissio, (Kok. 1998, s. II-717). Komissio totesi vuoden 2005 suuntaviivoissa, että lentoasemalle myönnettyä julkista rahoitusta voidaan käyttää lentoasemamaksujen pitämiseen keinotekoisesti niin alhaisina, että tämä houkuttelee liikennettä ja vääristää siten merkittävästi kilpailua (38 kohta). 6

7 (36) Siksi komissio katsoo, että toimenpide saattaa vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja vääristää kilpailua Valtiontuen olemassaoloa koskevat päätelmät (37) Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon, että rahoitus ei liity avoimen tarjouskilpailun perusteella tehtävään, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevaan sopimukseen, komissio katsoo, että tarkasteltavana oleva toimenpide on SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille (38) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa määrätään tietyistä poikkeuksista SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaiseen yleiseen tukikieltoon. (Koska Finavia Oyj ei ole tehnyt yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja koskevia sopimuksia Oulun lentoaseman toiminnan osalta, SEUTsopimuksen 106 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta.) Yhdenmukaisuus vuonna 2005 annettujen lentoliikenteen alan suuntaviivojen kanssa (39) Edellä mainituissa vuoden 2005 suuntaviivoissa annetaan puitteet sen arvioimiseksi, voidaanko SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvaa tukea lentoasemille pitää 107 artiklan 3 kohdan mukaisesti sisämarkkinoille soveltuvana. Suuntaviivoissa luetellaan eri tekijöitä, jotka komissio ottaa huomioon määrittäessään tuen soveltuvuutta sisämarkkinoille. (40) Vuoden 2005 suuntaviivojen 61 kohdan mukaisesti komissio tutkii erityisesti, (a) vastaako infrastruktuurin rakentaminen ja käyttö jotakin selkeästi määriteltyä yleishyödyllistä tavoitetta (aluekehitys, liikenneyhteyksien parantaminen jne.); (b) onko infrastruktuuri tarpeen ja oikeassa suhteessa vahvistettuun tavoitteeseen; (c) ovatko infrastruktuurin käyttöön liittyvät odotukset tyydyttävät keskipitkällä aikavälillä, erityisesti verrattuna jo olemassa olevien infrastruktuurien käyttöön; (d) (e) onko kaikilla mahdollisilla käyttäjillä tasavertainen ja syrjimätön oikeus infrastruktuurin käyttöön; vaikuttaako tuki kaupan kehitykseen tavalla, joka on ristiriidassa yhteisön etujen kanssa. 7 Määriteltäessä kansallista toimenpidettä valtiontueksi ei ole tarpeen osoittaa, että tuki todella vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja että se tosiasiallisesti vääristää kilpailua, vaan on ainoastaan tutkittava, saattaako tämä tuki vaikuttaa tuohon kauppaan ja vääristää kilpailua (ks. mm. asia C-494/06 P komissio v. Italia ja Wam (Kok. 2009, s. I-3639, 50 kohta)). 7

8 Infrastruktuurin rakentaminen ja käyttö vastaavat jotakin selkeästi määriteltyä yleishyödyllistä tavoitetta (41) Kuten aikaisemmin on todettu, tarkasteltavana olevan toimenpiteen tärkein tavoite on parantaa yhteyksiä tehostamalla nykyisen lentoaseman käyttöä. Ilman toimenpidettä lentoasema ruuhkautuu muutamassa vuodessa. Ilman toimenpidettä jatkuu myös tilanne, jossa yksikään Pohjois-Suomen lentoasemista ei pysty tarjoamaan Schengen/ei-Schengentransferliikennepalveluja. (42) Vaikka Oulun lentoasema onkin pieni, se on kuitenkin Pohjois-Suomen päälentoasema, ja siksi sillä on tärkeä rooli alueen saavutettavuuden ja kehittymisen edistämisessä. (43) Tällainen suhtautumistapa on linjassa komission vuonna 2007 laatiman lentoasemien kapasiteettia koskevan toimintasuunnitelman 8 kanssa. Komissio korostaa siinä alueellisten lentoasemien merkitystä yhdennetyn eurooppalaisen lentoliikenneverkon 9 kehittämiselle. Toimintasuunnitelmassa todetaan myös, että alueellisten lentoasemien piilokapasiteetti on vapautettava sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot noudattavat valtiontukiin liittyviä yhteisön oikeudellisia välineitä eli SEUT-sopimuksen artiklaa ja vuoden 2005 suuntaviivoja. (44) Liikenneyhteydet ovat lisäksi toimintasuunnitelman mukaan taloudellisen kilpailukyvyn, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä kulttuurin kehittymisen perusta. 10 Toimintasuunnitelmassa korostetaan, että nykyisiä kiitoratoja on käytettävä tehokkaammin ja alueellisten lentoasemien uusia infrastruktuureja on tuettava. (45) Komissio päättelee siis, että tällä toimenpiteellä kyseisen lentoaseman infrastruktuurin parantamiseksi myönnetty julkinen rahoitus täyttää alueiden liikenneyhteyksien parantamista koskevan selvästi määritellyn tavoitteen vaatimuksen Infrastruktuuri on tarpeen ja oikeassa suhteessa vahvistettuun tavoitteeseen (46) Kuten edellä on selostettu, Oulun lentoasema on tällä hetkellä Pohjois-Suomen lentoasemista selvästi suurin ja ainoa, jolla on kansainvälistä liikennettä. (47) Jotta lentoasemaa voitaisiin laajentaa ja kehittää Pohjois-Suomen liikennekeskukseksi tarkoituksena parantaa alueen liikenneyhteyksiä ja edistää Oulun ja sitä ympäröivien alueiden taloudellisen ja sosiaalisen toimintaympäristön kansainvälistymistä, Oulun lentoaseman terminaalia ja porttikapasiteettia on laajennettava edellä kuvatulla tavalla Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma, KOM(2006) 819 lopullinen, Tiedonannon 12 kohta. Tiedonannon 3 kohta. 8

9 (48) Komissio toteaa, että kyseessä olevalla toimenpiteellä helpotetaan lentoaseman kehittämistä ja pyritään siihen, että ennustettu lentoliikennepalvelujen kysynnän kasvu pystytään hoitamaan. Investointien johdosta lentoaseman olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan käyttää paremmin, koska lentoaseman laitteita voidaan parantaa, ja siten voidaan myötävaikuttaa sen vaikutusalueen kehitykseen. (49) Kun otetaan huomioon, että toimenpiteen kokonaisbudjetti on suhteellisen pieni (21 miljoonaa euroa) ja että suunnitellut investoinnit myötävaikuttavat merkittävästi alueen liikenneyhteyksien parantamiseen, komissio katsoo, että ehdotetut investoinnit ovat tarpeen ja oikeassa suhteessa asetettuun tavoitteeseen Infrastruktuurin käyttöön liittyvät odotukset ovat tyydyttäviä keskipitkällä aikavälillä, erityisesti verrattuna jo olemassa olevan infrastruktuurin käyttöön (50) Kuten edellä on kuvattu, investoinnit kapasiteetin lisäämiseen ovat liikenneennusteen mukaan perusteltuja Kaikilla mahdollisilla käyttäjillä on tasavertainen ja syrjimätön oikeus infrastruktuurin käyttöön (51) Kaikki mahdolliset käyttäjät voivat käyttää parannettua infrastruktuuria tasavertaisesti ja ilman syrjintää. Investointeja ei ole suunniteltu tai varattu mitään tiettyä lentoliikenteen harjoittajaa varten. Lentoasemalla on ainakin 20 vuoden ajan riittävästi kapasiteettia jokaiselle lentoyhtiöille, joka haluaa käyttää Oulun lentoasemaa lähtö- tai pääteasemana Tuki ei vaikuta kaupan kehitykseen tavalla, joka on ristiriidassa yhteisön etujen kanssa (52) Oulun lentoasema kuuluu vuoden 2005 suuntaviivojen 15 kohdan mukaisesti luokkaan D, pienet alueelliset lentoasemat. Tämä tarkoittaa, että sen matkustajamäärä vuodessa on alle miljoona matkustajaa (Oulun lentoaseman matkustajamäärä vuonna 2009 oli ). (53) Vuoden 2005 suuntaviivojen mukaan pienille alueellisille lentoasemille (luokka D) myönnettävään rahoitukseen ei juuri liity riskiä kilpailun vääristymisestä tai siitä, että se vaikuttaisi kaupan kehitykseen yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla 11. Vaikka ehdotettu investointi mahdollistaa sen, että Oulun lentoasema kehittyy pitemmällä aikavälillä C-luokan lentoasemaksi, tämä ei missään nimessä tule tapahtumaan lähimmän viiden vuoden aikana. (54) Komissio toteaa, ettei suunniteltuun toimenpiteeseen todennäköisesti liity yhteisön edun kanssa ristiriitaisia markkinaolojen muutoksia. 11 Suuntaviivojen 39 kohta. 9

10 (55) Koska Finavia on Suomen ainoa lentokentän pitäjä, toimenpide ei voi aiheuttaa vääristymiä Suomen lentoliikennealalla. Suunnitellulla toimenpiteellä ei voi olla EU:n edun vastaista merkittävää vaikutusta myöskään kilpailuun muiden kuin suomalaisten lentokentän pitäjien kanssa, koska samalla alueella ei ole eisuomalaista EU-lentoasemaa (lähin muunmaalainen lentoasema on yli 260 km:n päässä Ruotsissa sijaitseva pieni Luulajan lentoasema, josta on yhteys Tukholmaan eli se palvelee lähes yksinomaan kotimaanliikennettä). Sitä paitsi on tarkoitus ottaa käyttöön valvontamekanismi sen varmistamiseksi, että Finavia Oyj ei voi käyttää ilmoitetun toimenpiteen yhteydessä sille myönnettyjä varoja kehittääkseen muita lentoasemiaan. (56) Lisäksi on tärkeää huomata, että Finavia Oyj ei harjoita muuta liiketoimintaa kuin Suomen lentoasemien ylläpitoa. (57) Näin ollen komissio toteaa, että suunniteltuun toimenpiteeseen ei todennäköisesti liity markkinaolosuhteiden muutoksia, jotka olisivat ristiriidassa unionin edun kanssa Tuki on välttämätöntä ja oikeasuhteista (58) Sen lisäksi, että lentoasemille myönnettävän valtiontuen on täytettävä vuoden 2005 suuntaviivoissa tuen soveltuvuudelle asetetut erityisvaatimukset, sen on muiden valtiontukitoimenpiteiden tavoin oltava tarpeellista ja oikeasuhteista, jotta se voidaan hyväksyä sisämarkkinoille soveltuvana tukena 12. (59) Komission on myös arvioitava, onko tuki oikeasuhteista ja välttämätöntä. Kuten edellä on kuvattu, Finavia Oyj ei ilman tukea voisi tehdä edellä mainittuja investointeja samassa laajuudessa eikä samalla aikataululla. Lisäksi muistutetaan, että hankkeen nettonykyarvo on negatiivinen eikä yhtiö voisi saada yksityistä rahoitusta, joka kattaisi hankkeen kustannukset kokonaisuudessaan. (60) Investointiohjelman toteuttaminen tarjouskilpailulla auttaa pitämään tukimäärän mahdollisimman pienenä ja sen avulla varmistetaan, että kilpailu ei vääristy muilla merkityksellisillä markkinoilla (erityisesti rakennuspalvelujen markkinoilla). (61) Investointituen 57 prosentin intensiteetti on selvästi hyväksyttävä luokan D lentoasemalle, kun otetaan huomioon komission päätökset 13 tuesta pienille lentoasemille Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti komissio voi julistaa tuen sisämarkkinoille soveltuvaksi ainoastaan, jos se on välttämätön perustellun tavoitteen saavuttamiseksi (ks. asiat 730/79, Philip Morris (17 kohta), C-390/06, Nuova Agricast (68 kohta) ja T-162/06, Kronoply (65 kohta)). Ks. esim. komission päätökset asioissa N 303/2007, N 196/2008 ja N 397/

11 4. PÄÄTÖS (62) Euroopan komissio on siksi päättänyt, ettei se vastusta kyseessä olevaa toimenpidettä. Perusteena on, että SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tuki soveltuu sisämarkkinoille. (63) Tämä päätös ei rajoita ympäristönsuojelua tai julkisia hankintoja koskevien sääntöjen nojalla mahdollisesti suoritettavaa tarkastelua. (64) Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että hyväksytte kirjeen julkistamisen kokonaisuudessaan kolmansille ja sen julkaisemisen todistusvoimaisella kielellä internetosoitteessa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Registry B-1049 Bryssel Faksi (32-2) Kunnioittavasti, Komission puolesta Joaquín ALMUNIA Komission varapuheenjohtaja 11

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel 07.09.2012 C(2012) 6182 final Asia: Valtiontuki SA.34290 (2012/N) Suomi Muutokset ohjelmaan, jolla tuetaan nopean laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä Suomen haja-asutusalueilla

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020

1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi Aluetukikartta 2014 2020 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9.4.2014 C(2014) 2241 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.38359 (2014/N) Suomi

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille

Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29-X-2007 K(2007)5341 Asia: Valtiontuki / Suomi Tuki nro N 315/2006 Eräiden energiatuotteiden energiaveron palautus maataloustuottajille Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31.

Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 9-07-2003 C(2003)2152fin Asia: Valtiontuki NN 55/2003 Suomi Ilmailun riskien kattamista valtiontakuulla koskevan järjestelyn jatkaminen (26. joulukuuta 2001 31. lokakuuta 2002)

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2012 C(2012) 9525 final Asia: Valtiontuki SA.35110 (2012/N) Suomi Sosiaaliturvaan ja henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvän meriliikennealan tukiohjelman jatkaminen

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.36561 (2013/N) Suomi Vaasan lentoaseman lentoasemainfrastruktuurin rahoittaminen

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.36561 (2013/N) Suomi Vaasan lentoaseman lentoasemainfrastruktuurin rahoittaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 2.7.2013 C(2013) 4028 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Aihe: Valtiontuki SA.36561 (2013/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final. Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.02.2012 C (2012) 931 final Asia: Valtiontuki SA.32698 (2011/NN) Suomi Rakenneuudistustuki Air Ålandille Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY (1) Suomi ilmoitti 10. maaliskuuta

Lisätiedot

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä

Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä Usein kysyttyä yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) koskeviin hankkeisiin sovellettavista valtiontukisäännöistä 1. Ovatko kalastusalan valtiontukisäännöt muuttuneet kaudella 2014 2020? Tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Brysselissä 27.02.2002 C(2002)580fin Asia: Valtiontuki nro N 732/2001 Suomi Kolttalain muutokset Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa Suomelle, että tarkasteltuaan viranomaistenne toimittamia

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N:o SA.36560 (2013/N) Suomi Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaalin 2 lentoasemainfrastruktuurin rahoittaminen

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N:o SA.36560 (2013/N) Suomi Tampere-Pirkkalan lentoaseman terminaalin 2 lentoasemainfrastruktuurin rahoittaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.12.2013 C(2013) 8448 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Aihe: Valtiontuki N:o SA.36560 (2013/N)

Lisätiedot

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki

Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.06.2004 C (2004) 2048 fin Asia: Valtiontuki N 58/2004 ja N 60/2004 Suomi Pk-yrityksille Suomessa myönnetty pelastamis- ja rakenneuudistustuki Arvoisa Ulkoministeri MENETTELY

Lisätiedot

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää.

(5) Kuntien takauskeskuksen toimintaa valvoo takauskeskustarkastaja, jonka sisäasiainministeriö nimittää. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 16.06.2004 C(2004)2034fin Asia: Valtiontuki N 179/2004 Suomi Kuntien takausjärjestelmä Suomessa Arvoisa ulkoministeri 1. Menettely: (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat 16. huhtikuuta

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto

Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 19.I.2005 C(2005)36 fin Asia: Valtiontuki N:o N 188/2004 Suomi Kaakkois-Suomen riskipääomarahasto Arvoisa ulkoministeri, 1. Menettely Suomen viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto

Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto Lentoliikenne, kotimaan lentoliikenteen nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Sirkjärvi ja Timo Koskinen Liikennejaosto 27.10.2016 1 Lentoasemaverkosto Finavia Oyj:n ylläpitämä 22 lentoaseman verkosto

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683

Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.VIII.2008 K(2008)4683 Asia: N59/2008 Suomi Lämmityksessä ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytettäville biopolttoaineille myönnettävä verovapaus Arvoisa Herra ulkoministeri,

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final. Valtiontuki SA.35764 (2012/N) Suomi Northern Start up Fund. Arvoisa ulkoasiainministeri,

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final. Valtiontuki SA.35764 (2012/N) Suomi Northern Start up Fund. Arvoisa ulkoasiainministeri, + EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28.05.2013 C(2013) 3257 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.35764 (2012/N)

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki

EUROOPAN KOMISSIO. VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.3.2015 C(2015) 2138 final Asia: VALTIONTUKI Suomi SA.40228 (2014/N) Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu tuki Arvoisa vastaanottaja Tarkasteltuaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS. EU:n suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS. EU:n suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS EU:n suuntaviivat valtiontuesta lentoasemille ja lentoyhtiöille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI FI SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659).

1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta toimenpiteestä sähköisesti 19. syyskuuta 2007 (SANI 659). EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.V.2008 K(2008)1839 lopullinen Asia: Valtiontuki N 537/2007 Suomi Sanomalehdistön tuki Arvoisa ulkoministeri, 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat edellä mainitusta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 3 Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 HEL 2017-005192 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää hyväksyä 1 159 004

Lisätiedot

SISÄLLYS... JOHDANTO...

SISÄLLYS... JOHDANTO... SISÄLLYS SISÄLLYS... JOHDANTO... V XI 1 EUROOPAN UNIONIN INSTITUUTIOT... 1 1.1 Euroopan parlamentti... 2 1.2 Eurooppa-neuvosto... 5 1.3 Neuvosto... 6 1.4 Euroopan komissio... 8 1.5 Euroopan unionin tuomioistuin...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja

Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Markkinat ja kilpailuasiat V: Liikenne, posti ja muut palvelut Vt. johtaja Bryssel 14/04/2010*D/6678 COMP F3/HS/AW/fz (2010)66 Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin

1 Menettely EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 01.XII.2004 C(2004)4515 fin Asia: Valtiontuki N:o N 70/2004 Suomi Säännöllisesti Suomen satamiin liikennöivillä matkustaja-aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden ennakonpidätyksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut *

Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * P7_TA(2013)0299 Tietyt valtion monialaisen tuen muodot ja rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille

Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.03.2011 K(2011)1951 lopullinen Asia: Valtiontuki SA.32470 (2011/N) Suomi Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä käyttäville voimaloille Arvoisa ulkoministeri, 1.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169. Arvoisa Herra ulkoministeri EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 04.XII.2007 K(2007)6169 Asia: Valtiontuki N 308/2007 Suomi Tuki innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin pk-yrityksille Valtiontuki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle

Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15.03.2011 K(2011)1750 lopullinen Asia: Valtiontuki SA.31107 (2011/N) Suomi Tuki tuulivoimaan ja biokaasuun perustuvalle energiantuotannolle Arvoisa ulkoasiainministeri, 1. MENETTELY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

(1) Minulla on ilo ilmoittaa Teille, että Euroopan komissio on tutkinut toimenpiteen

(1) Minulla on ilo ilmoittaa Teille, että Euroopan komissio on tutkinut toimenpiteen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 06.05.2010 K(2010)3062 Asia: Valtiontuki N 62/2010 Suomi Tuki nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiselle Suomen hajaasutusalueilla Arvoisa ulkoministeri, I. TIIVISTELMÄ (1)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi Bisnesenkeli-järjestelmän pääomatulojen veronhuojennus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.3.2013 C(2013) 1265 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA. 35401 (2013/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj

Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014. Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Syrjäisten alueiden lentoliikenne nyt ja tulevaisuudessa case Joensuu seminaari / Koli 14.8.2014 Aluejohtaja Raija Niskanen/Finavia Oyj Finavia Oyj lyhyesti 25 lentoasemaa Koko maan kattava lennonvarmistusjärjestelmä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat:

Päätöstä tehdessään komissio on ottanut huomioon seuraavat näkökohdat: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 15-5-2001 SG(2001) 288577 Asia: Valtiontuki/Ahvenanmaa (Suomi) Tuki nro N 189/2000 Investointituki Herra Ministeri, Suomen viranomaiset ilmoittivat tästä toimenpiteestä komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

U 37/2017 vp. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitusneuvos Laura Eiro

U 37/2017 vp. Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Hallitusneuvos Laura Eiro Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta Perustuslain

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot