Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY (1) Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle 3. heinäkuuta 2009 päivätyllä kirjeellä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä SEUT, 108 artiklan 3 kohdan 1 nojalla Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasalle tarkoitetusta valtiontukitoimenpiteestä. Ilmoitus on kirjattu numerolla N 397/2009. (2) Komissio pyysi lisätietoja ehdotetusta toimenpiteestä 12. elokuuta 2009 ja 4. marraskuuta Suomen viranomaiset toimittivat pyydetyt lisätiedot 25. syyskuuta 2009 ja 17. marraskuuta KUVAUS TOIMENPITEESTÄ 2.1. Kuvaus Vaasan lentoasemasta (3) Vaasan lentoasema on pieni alueellinen lentoasema Pohjanmaalla Länsi-Suomessa. Sitä käyttää noin matkustajaa vuodessa, ja se on Suomen viidenneksi suurin lentoasema matkustajamäärän perusteella. Vertailun vuoksi: suurin matkustajamäärä on Helsinki-Vantaan lentoasemalla (lähes 13,5 miljoonaa matkustajaa eli 76 prosenttia koko matkustajaliikenteestä), ja toiseksi suurin on Oulun lentoasema (0,8 miljoonaa matkustajaa; vuoden 2008 tilastotiedot). (4) Vaasasta on säännöllinen matkustajaliikenne Helsinkiin ja Tukholmaan, ja lomalentokohteita ovat Bulgaria, Kanariansaaret, Kreikka, Malesia, Turkki ja Thaimaa. 1 Joulukuun 1 päivästä 2009 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikla ovat SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artikla. Säännösten asiasisältö on täysin sama. Tässä päätöksessä SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklaan tehtyjä viittauksia on tarvittaessa pidettävä viittauksina EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklaan. Ulkoministeri Alexander STUBB Merikasarmi PL 176, FIN Helsinki Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 (5) Tällä hetkellä Vaasan lentoasemalla ei ole säännöllistä rahtiliikennettä, sillä lentoasemalla ei nykyään ole minkäänlaisia erikoislaitteita rahdin käsittelyyn. Siksi sillä on paljon pienempi osuus rahtiliikenteestä kuin matkustajaliikenteestä: rahtiliikenteen osuus on 0,7 prosenttia, kun matkustajaliikenteen osuus on 2 prosenttia. Tilastoliitteessä on lisätietoja Vaasan lentoaseman toiminnan laajuudesta verrattuna koko Suomeen. (6) Muut säännöllistä matkustaja- tai rahtiliikennettä palvelevat Vaasan lähialueilla olevat lentoasemat 2 ovat Rengonharjun lentoasema Seinäjoen lähellä (noin 78 km Vaasasta eli noin 60 minuutin ajomatkan päässä kesäoloissa) Kruunupyyn/Kronobyn lentoasema Kokkolan lähellä (118 km Vaasasta eli noin 90 minuutin ajomatka Vaasasta). (7) Muita lentoasemia ei ole 120 minuutin ajomatkan etäisyydellä Vaasan lentoasemalta. (8) Vaasan lentoasema on selvästi alueen tärkein. Kruunupyyn lentoaseman sekä rahtiettä matkustajaliikenne ovat selvästi vähemmän merkittäviä kuin Vaasan, ja Rengonharjun kentällä Seinäjoella/Ilmajoella ei ole juuri lainkaan rahtiliikennettä. Tilastoliitteessä on yksityiskohtaisempi vertailu näiden kolmen lentoaseman välillä. (9) Lentorahtia kuljetetaan tällä hetkellä matkustajakoneiden tavaratilassa ns. pikarahtina. Kuljetettavien lähetysten koko on hyvin pieni ja maksut ovat suuremmat. Korkeiden kustannusten ja kokorajoitusten vuoksi alueella toimivat yritykset eivät juuri käytä lentorahtipalveluja Vaasan lentoaseman rahtiliikenteen kehitystavoitteet (10) Lentologistiikka ja lentoaseman laajempi kehittäminen on todettu mm. Pohjanmaan liiton maakuntaohjelmassa yhdeksi keskeiseksi elinkeinoelämän kilpailukykyä edistäväksi hankkeeksi. Lentologistiikkatoimintojen kehittäminen on myös hyväksytty Vaasan aluekeskusohjelman yhdeksi osa-alueeksi. (11) Suomen viranomaisten mukaan saavutettavuuden ja yhteyksien parantaminen ovat olennaisen tärkeitä tavoitteita. Tässä ehdotettujen toimenpiteiden odotetaan yhdentävän teollisuusryppäitä täydellisemmin intermodaalisiin kuljetuksiin perustuvan logistiikan avulla. Lentologistiikka on osa Vaasan alueen laajemmasta logistiikan kehittämishankkeesta. Lentologistiikan lisäksi lento-aseman alueelle suunnitellaan myös maakuljetusten logistiikkakeskusta ja rautatiekuljetusten lastausaluetta. Rautateiden lastausalue sijaitsee nykyisin Vaskiluodon satamassa, mistä johtuu liikenteen ruuhkautuminen Vaasan keskustassa. Hankkeessa (toteutus alkaen v. 2011) keskitetään eri kuljetusmuodot kaupungin eteläpuolelle lentoaseman läheisyyteen. Tämä saa aikaan paitsi synergiaetuja myös positiivisia ympäristövaikutuksia. 2 Alueella on myös joitakin muita pieniä lentopaikkoja, mutta ne on tarkoitettu erikoiskäyttöön (esimerkiksi ilmavoimien käytössä tai harjoituskenttiä), eikä niillä ole säännöllistä matkustaja- tai rahtiliikennettä. 2

3 (12) Laaja lentorahtitoiminta sallii suuremmat lähetyskoot ja pienemmän kilohinnan. Tavoitteena on, että säännöllinen lentorahtiliikenne tuo markkinat alueen yrityksille nykyistä lähemmäksi. (13) Kunnollisten lentorahdin käsittelylaitteiden rakentamisen pitäisi mahdollistaa suuremman rahtivolyymin käsittelyn ja suurempien rahtikoneiden operoinnin. Lentoaseman rahtikapasiteetti voisi olla nykyisellään kiloa päivässä, kun taas investointisuunnitelman ansiosta se voisi nousta kiloon päivässä. Uuden lentorahti-infrastruktuurin valmistumisen (lokakuussa 2011) jälkeisinä kahtena vuonna rahtiliikenteen odotetaan kasvavan 100 prosentilla. (14) Lentorahtipalveluja käyttävät nykyisin lähes yksinomaan suuret vientiyritykset. Odotetaan, että kun investoinnit on toteutettu, tavarantoimittajat, alihankkijoina toimivat pk-yritykset ja suuryhtiöiden järjestelmämyyjät käyttävät järjestelmilleen ja hanketoimituksilleen enemmän lentorahtipalveluja. Säännöllinen lentorahtiliikenne toisi pk-yritykset lähemmäksi markkinoita, ja siitä koituisi merkittäviä hyötyjä toiminnan tehostumisen myötä Tuettu investointihanke (15) Hankkeessa rakennetaan infrastruktuuria (asfaltoitu asemataso neliömetriä sekä rullaustieyhteys noin neliömetriä) Vaasan lentoaseman lentorahtitoimintoihin keskittyvällä logistiikka-alueella. Tämä mahdollistaa rahtikoneiden rullaamisen asematasolle ja koneiden lastaamisen terminaalirakennuksen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi asematason huoltotietä siirretään. Valmistuttuaan alue täyttää suurempienkin rahtikoneiden käsittelylle asetetut vaatimukset. (16) Uusi lentorahtiasemataso rakennetaan nykyisen lentoaseman sekä Vaasa Airport Park -yrityspuiston yhteyteen. (17) Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan julkista tukea, kun otetaan huomioon hankkeeseen liittyvät riskit (pieni lentoasema, nykyisellään ei mitään säännöllisiä rahtiyhteyksiä) sekä hankkeen investointikustannusten etumaksut ja ensimmäisinä vuosina odotettu tulonmuodostus Tuensaaja (18) Tuensaaja on Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa, yhtiö, joka on perustettu kehittämään, ylläpitämään ja hoitamaan Vaasan lentoaseman lentologistiikkatoimintojen 2-aluetta. Yhtiön omistavat Vaasan kaupunki (omistusosuus 80,8 prosenttia) ja Suomen valtion omistama Ilmailulaitos Finavia (omistusosuus 19,2 prosenttia). Finavia omistaa myös Vaasan lentoaseman muun infrastruktuurin ja käyttää sitä Myöntävä viranomainen (19) Tuen myöntää kaksi viranomaista: 1) Pohjanmaan TE -keskuksen Työllisyyden ja yrittäjyyden vastuualue ja 2) Vaasan kaupunki. 3

4 2.6. Kansallinen oikeusperusta (20) Tämän valtiontukitoimenpiteen perustana Suomen laissa ovat 1) laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006, 2) asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 675/ Tuen talousarvio ja muoto (21) Seuraava taulukko kuvastaa arvioituja kustannuksia ja rahoituslähteitä: Kustannusarvio Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Koneet ja laitteet Rakennustyöt Kustannukset yhteensä euroa Rahoitussuunnitelma Avustuksina myönnetyt tuet euroa euroa Vaasan kaupungin euroa myöntämä laina euroa euroa Kokonaisrahoitus euroa (22) Lentoaseman toiminnanharjoittajalle osoitettu julkinen rahoitus myönnetään avustuksena ( euroa) ja 100 prosentin takuuna euron lainalle. (23) Suunnitelmana on, että Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasa ottaa 50 vuoden pankkilainan. Tarjoukset pyydetään ainakin kolmelta pankkilaitokselta. Vaasan kaupunki aikoo vaatia 0,5 prosentin vuotuisen takuumaksun. Suomen viranomaiset katsovat kuitenkin, että ottaen huomioon hankkeeseen liittyvät riskit ja muut olosuhteet, takuujärjestelyä ei voi pitää markkinatalouden ehdoin toimivan sijoittajan periaatteen mukaisena Tuen yhdistäminen muihin tukiin (24) Tukea ei saa yhdistää muista tukiohjelmista saatavaan valtiontukeen. 3. ILMOITETTUJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 3.1. Tuen olemassaolo (25) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (26) Sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa vahvistetut arviointiperusteet ovat kumulatiivisia. Sen määrittämiseksi, ovatko ilmoitetut toimenpiteet SEUT:n 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, on tutkittava, täyttyvätkö kaikki jäljempänä mainitut edellytykset. Taloudellisen tuen olisi (a) oltava valtion rahoittama tai valtion varoista rahoitettu, (b) suosittava tiettyjä yrityksiä tai tuotannonaloja, (c) vääristettävä tai uhattava vääristää kilpailua, (d) vaikutettava jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 4

5 (27) Suomen alueviranomaisten päätös rahoittaa investointeja lentoasemaan merkitsee valtion varojen siirtoa. (28) Rahoitusta myönnetään yhdelle yritykselle, Kiinteistö Oy Cargo Apron Vaasalle, joka tulee harjoittamaan lentoliikenteen palvelujen tarjoamiseen liittyvää taloudellista toimintaa. Koska rahoitus on tarkoitettu lentoasemalle, joka kilpailee muiden yhteisön lentoasemien kanssa, se voi vääristää tai uhata vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. (29) Edellä mainittu koskee paitsi Pohjanmaan TE-keskuksen Työllisyyden ja yrittäjyyden vastuualueen antamaa suoraa avustusta myös Vaasan kaupungin takaamaa lainaa. Kuten edellä on selitetty, Suomen viranomaiset katsovat, että yksityinen markkinataloudessa toimiva sijoittaja ei hyväksyisi takuujärjestelmän ehtoja (esimerkiksi alhainen takuumaksu verrattuna hankkeeseen liittyviin riskeihin ja lainajärjestelyn pitkä kesto). (30) Yleisemmällä tasolla voidaan todeta, että Suomen viranomaisten toimittamien asiakirjojen perusteella on selvää, että Vaasan kaupungin kimmokkeena tähän hankkeeseen osallistumiseen ovat pikemminkin aluekehitykseen liittyvät tavoitteet kuin voiton tavoittelu. Kuten edellä on selitetty, vuosittainen takuumaksu olisi vain 0,5 prosenttia eli selvästi pienempi kuin vailla luottohistoriaa olevalle uudelle yhtiölle myönnettävä markkinahinta 3. Komissio päättelee siksi, että lainatakuu on valtionapua. (31) Lainan kesto huomioon ottaen komissio katsoo, että on epätodennäköistä, että yksityissektorilta saataisiin tällainen takuu. Lisäksi takuu kattaa 100 prosenttia lainasta, kun sovellettava takauksia koskeva tiedonanto 4 rajoittaa periaatteessa takuun 80 prosenttiin lainasta. Ottaen huomioon lentoaseman pienen koon, sen, että takuu kattaa koko lainan sekä hankkeeseen liittyvät riskit komissio ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että lainatakuujärjestelyä vastaava valtiontuki tulee olemaan jopa koko lainan määrän suuruinen. Kyseeseen tulevat valtion varat arvioidaan siis euroksi. (32) Komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, että tarkasteltavana oleva toimenpide on SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea Tuen sääntöjenmukaisuus (33) Koska tarkasteltavana oleva toimenpide on valtionapua, komission on tutkittava, voidaanko tukea pitää sisämarkkinoille sopivana. SEUT:n 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määrätään tietyistä poikkeuksista SEUT:n 107 artiklan 1 kohdan yleiseen tukikieltoon. (34) Yhteisön suuntaviivoissa lentoasemien rahoittamisesta ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista koskevasta valtiontuesta 5, 3 Katso esimerkiksi komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina (EUVL C 155, , s.10); katso myös komission tiedonanto Tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä (EUVL C 83, , s. 1). 4 Katso edellä oleva alaviite. 5 EUVL C 312, , s. 1. 5

6 jäljempänä vuoden 2005 suuntaviivat, säädetään kehyksestä SEUT:n 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamiseksi. (35) Vuoden 2005 suuntaviivojen 61 kohdan mukaisesti komissio tutkii erityisesti, (a) (b) (c) (d) (e) vastaako infrastruktuurin rakentaminen ja käyttö jotakin selkeästi määriteltyä yleishyödyllistä tavoitetta (aluekehitys, liikenneyhteyksien parantaminen jne.); onko infrastruktuuri tarpeen ja oikeassa suhteessa vahvistettuun tavoitteeseen; ovatko infrastruktuurin käyttöön liittyvät odotukset tyydyttävät keskipitkällä aikavälillä, erityisesti verrattuna jo olemassa olevien infrastruktuurien käyttöön; onko kaikilla mahdollisilla käyttäjillä tasavertainen ja syrjimätön oikeus infrastruktuurin käyttöön; vaikuttaako tuki kaupan kehitykseen tavalla, joka on ristiriidassa yhteisön etujen kanssa Infrastruktuurin rakentaminen ja käyttö vastaavat jotakin selkeästi määriteltyä yleishyödyllistä tavoitetta (36) Kuten aikaisemmin on todettu, tarkasteltavana olevan toimenpiteen tärkein tavoite on parantaa yhteyksiä sen kautta, että olemassa olevaa lentoasemaa käytetään tehokkaammin. Pohjanmaalla puuttuu rahtiliikenteeltä kunnollinen infrastruktuuri, mikä aiheuttaa tällä alueella ja ympäröivillä alueilla ongelmia. (37) Vaikka Vaasan lentoasema on pieni, se kyseisen vaikutusalueen (+/- 150 kilometrin säteellä) tärkein lentoasema, ja sen merkitys alueen liikenneyhteyksien kannalta on suuri. (38) Tällainen suhtautumistapa on linjassa komission vuonna 2007 laatiman lentoasemien kapasiteettia koskevan toimintasuunnitelman 6 kanssa. Komissio korostaa siinä alueellisten lentoasemien merkitystä yhdennetyn eurooppalaisen lentoliikenneverkon kehittämiselle 7. Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan myös se, että alueellisten lentoasemien piilokapasiteetti on vapautettava sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot noudattavat valtiontukiin liittyviä yhteisön oikeudellisia välineitä eli SEUTsopimuksen artiklaa ja vuoden 2005 suuntaviivoja. (39) Liikenneyhteydet ovat lisäksi toimintasuunnitelman mukaan taloudellisen kilpailukyvyn, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä kulttuurin kehittymisen perusta 8. Toimintasuunnitelmassa korostetaan, että olemassa olevia kiitoratoja on käytettävä tehokkaammin ja alueellisten lentoasemien uusia infrastruktuureja on tuettava. 6 Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma, KOM(2006) 819 lopullinen, Kohta Kohta 3. 6

7 (40) Komissio päättelee siis, että tällä toimenpiteellä kyseisen lentoaseman infrastruktuurin parantamiseksi myönnetty julkinen rahoitus täyttää alueiden liikenneyhteyksien parantamista koskevan selvästi määritellyn tavoitteen vaatimuksen Infrastruktuuri on tarpeen ja oikeassa suhteessa vahvistettuun tavoitteeseen (41) Kuten edellä on selostettu, Vaasan lentoasemalla ei ole lainkaan erikoislaitteita lentorahdin käsittelyä varten. Lentorahtia kuljetetaan tällä hetkellä matkustajakoneiden tavaratilassa ns. pikarahtina. Kuljetettavien lähetysten koko on hyvin rajoitettu ja maksut ovat suuret. (42) Vaasan lentoaseman näkymät lentorahdin alalla ovat hyvät. Seuraavassa taulukossa esitetään Suomen viranomaisten toimittama varovainen arvio lentorahtiliikenteen kasvusta rahtiasematason investointihankkeen toteuttamisen jälkeen. Arvio perustuu oletukseen, että rakennustyöt saadaan päätökseen lokakuussa 2011 ja että rahdin määrä vuonna 2010 on noin 1000 tonnia 9. Vuosi Lentorahtiliiketoiminnan Rahti tonnia kasvu % % % % 2000 (43) Komissio toteaa, että kyseessä olevalla toimenpiteellä helpotetaan lentoaseman kehittämistä ja pyritään siihen, että ennustettu rahtitoimintojen kysynnän kasvu pystytään hoitamaan. Investointien johdosta lentoaseman olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan käyttää paremmin, koska lentoaseman laitteita voidaan parantaa, ja siten voidaan myötävaikuttaa sen vaikutusalueen kehitykseen. (44) Investointihankkeen toteuttamisen jälkeenkin Vaasan lentoaseman osuus lentorahtikuljetuksista on pienempi kuin sen osuus matkustajalentoliikenteestä. (45) Kun otetaan huonoon, että toimenpiteen kokonaistalousarvio on suhteellisen pieni ( euroa) ja että suunnitellut investoinnit myötävaikuttavat merkittävästi alueen liikenneyhteyksien parantamiseen, komissio katsoo, että ehdotetut investoinnit ovat tarpeellisia ja oikeassa suhteessa asetettuun tavoitteeseen Infrastruktuurin käyttöön liittyvät odotukset ovat tyydyttäviä keskipitkällä aikavälillä, erityisesti verrattuna jo olemassa olevan infrastruktuurin käyttöön 9 Maailmanlaajuisen talouslaman johdosta on mahdollista, että käsitellyn rahdin määrä vuonna 2009 jää alle 1000 tonnin tavoitteen (vuonna 2008 määrä oli 1098 tonnia, ks. liite). Kriisin vaikutukset tuntuvat todennäköisesti vielä vuonna 2010; sen vuoksi rahdin käsittelyn ei oleteta ylittävän 1000 tonnin tavoitetta paljonkaan. 7

8 (46) Vaasan lentoasema on tärkeä Vaasalle ja ympäröivälle alueelle niin säännöllisen reittiliikenteen kuin lomaliikenteen takia, sekä tulevan että lähtevän liikenteen kannalta. (47) Kuten edellä on mainittu, lentoaseman toiminnanharjoittajan liikesuunnitelman mukaan yhtiön investointien odotetaan lisäävän rahtiliikennettä (jopa 100 prosenttia verrattuna vuoden 2008 tasoon heti ensimmäisinä vuosina investointihankkeen päätökseen saattamisen jälkeen). Myös aiemmat tilastot (ks. tilastoliite) viittaavat lentorahtipalvelujen kysynnän tasaiseen kasvuun erityisesti, kun otetaan huomioon Vaasan hyvin alhainen lähtötaso. (48) Komissio katsoo siis, että mahdollisuudet uuden infrastruktuurin käyttöön ovat hyvät keskipitkällä aikavälillä, erityisesti verrattuna olemassa olevaan infrastruktuuriin, jota suunnitelluilla toimilla optimoidaan Onko kaikilla mahdollisilla käyttäjillä tasavertainen ja syrjimätön oikeus infrastruktuurin käyttöön? (49) Kaikki mahdolliset käyttäjät voivat käyttää parannettua infrastruktuuria tasavertaisesti ja ilman syrjintää. Näitä investointeja ei ole suunniteltu tai varattu mitään tiettyä toiminnanharjoittajaa varten Vaikuttaako tuki kaupan kehitykseen tavalla, joka on ristiriidassa yhteisön etujen kanssa? (50) Vaasan lentoasema kuuluu luokkaan D, pienet alueelliset lentoasemat, vuoden 2005 suuntaviivojen 15 kohdan mukaisesti. Se on siis lentoasema, jonka matkustajamäärä vuodessa on alle miljoona matkustajaa (Vaasan lentoasema palveli :a matkustajaa vuonna 2008). (51) Vuoden 2005 suuntaviivojen mukaan pienille alueellisille lentoasemille (luokka D) myönnettävään rahoitukseen ei juuri liity riskiä kilpailun vääristymisestä tai siitä, että se vaikuttaisi kaupan kehitykseen yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla 10. (52) Komissio toteaa, ettei suunniteltuun toimenpiteeseen todennäköisesti liity yhteisön edun kanssa ristiriitaisia markkinaolojen muutoksia, sillä naapurilentoasemia ei voida pitää Vaasan lentoasemaa korvaavina. Rengonharjun lentoasemalla (Seinäjoki/Ilmajoki, n. 78 km Vaasasta) ei ole juuri lainkaan rahtiliikennettä. Kruunupyyn lentoaseman (118 km Vaasasta) sekä rahti- että matkustajaliikenne ovat selvästi vähemmän merkittäviä kuin Vaasan. Lisäksi uusi infrastruktuuri ei estä Kruunupyyn lentoaseman kehittämistä, sillä Kruunupyyn ja Vaasan lentoasemia hallinnoi sama yhtiö (Finavia). (53) Komission mielestä kyseisiä kahta muuta alueellista lentoasemaa ei voida pitää korvaavina lentoasemina, joten julkisella rahoituksella ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta niiden väliseen kilpailuun. 10 Suuntaviivojen 39 kohta. 8

9 (54) Jos alueen tarpeita varten on rakennettava erikoislentorahtilaitteita, on Vaasan lentoasema niille selvästi ainoa luonnollinen sijoituspaikka. (55) Komissio katsoo siksi, ettei Vaasan lentoaseman infrastruktuuri-investointeihin myönnetty julkinen rahoitus vääristä kilpailua yhteisön edun kanssa ristiriitaisella tavalla eikä vaikuta haitallisesti yhteisön sisäiseen kauppaan. (56) Vaikka tuen intensiteetti olisi jopa 100 prosenttia hankkeen kustannuksista, komissio hyväksyy sen, koska kyseessä on luokan D lentoasema. (57) Komissio katsoo siis, että tarkasteltavana oleva toimenpide, jonka ansiosta Vaasan lentoasema pystyy toteuttamaan investointihankkeen edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, ei ole ristiriidassa yhteisen edun kanssa, ja että vuoden 2005 suuntaviivojen viisi arviointiperustetta täyttyvät tässä tapauksessa. 4. PÄÄTÖS (58) Euroopan komissio on siksi päättänyt, ettei se vastusta kyseessä olevaa toimenpidettä. Perusteena on, että tuki on SEUT:n 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille sopiva. Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se katsoo, että hyväksytte kirjeen julkistamisen kokonaisuudessaan kolmansille ja sen julkaisemisen todistusvoimaisella kielellä internetosoitteessa Pyyntö on lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai faksilla seuraavaan osoitteeseen: European Commission Directorate-General for Energy and Transport Directorate A - General Affairs B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België Faksi: (+32-2) Kunnioittavasti Komission puolesta Antonio TAJANI Komission varapuheenjohtaja 9

10 Tilastoliite Taulukko 1: Koko Suomea sekä Vaasan lentokentän toimintaa koskevat lentoliikennetilastot Matkustajaliikenne Rahtiliikenne Kaikki Kaikki Vuosi Vaasa Suomen Vaasan Suomen Vaasan lentoasemat osuus % i Vaasa lentoasemat osuus % Lähde: Finavia, Liikennetilastot Kaavio 1. Matkustajaliikenteen kehityssuuntaukset: Vaasan lentoaseman ja lähialueen lentoasemien vertailu Lähde: Finavia, Liikennetilastot 10

11 Kaavio 2. Rahtiliikenteen kehityssuuntaukset (tonnia): Vaasan lentoaseman ja lähialueen lentoasemien vertailu Lähde: Finavia, Liikennetilastot 11

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille

Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 31.7.2012 C(2012) 5526 final Asia: Valtiontuki SA.33823 (2012/N) Suomi Tuki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliselle sähkökaapelille Arvoisa ulkoasiainministeri Euroopan komissio

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

TESTO DELLA SINTESI PROCEDURA DESCRIZIONE DELLE MISURE RIGUARDO ALLE QUALI LA COMMISSIONE AVVIA IL PROCEDIMENTO

TESTO DELLA SINTESI PROCEDURA DESCRIZIONE DELLE MISURE RIGUARDO ALLE QUALI LA COMMISSIONE AVVIA IL PROCEDIMENTO Con la lettera del 10 luglio 2007 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi la Commissione ha comunicato alla Finlandia la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle

Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2001 C(2001)4474fin Asia: Valtiontuki N 777/2001 Suomi Tukiohjelmat valtiontuen myöntämiseksi elokuville ja muulle audiovisuaaliselle tuotannolle Arvoisa vastaanottaja 1.

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten EUROOPAN KOMISSIO ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO Temaattinen kehitys, vaikutukset, arviointi ja innovatiiviset toimet Arviointi ja täydentävyys Uusi ohjelmakausi 2007 2013 Menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2014 COM(2014) 630 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot