TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA"

Transkriptio

1 Sivu 1/32 Tilaaja: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy PL HÄMEENLINNA Hanke: VERKATEHTAAN SIIVOUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUISTA Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy (www.verkatehdas.fi) pyytää tarjoustanne siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi alkaa (kuitenkin aikaisintaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman) ja on kolmen (3) vuoden pituinen. Sopimuskausi päättyy ilman irtisanomista. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi (1) toimittaja. Kilpailuttamisen hallinnoijana toimii Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy:n toimeksiannosta. Tilaajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjouksessaan liitteineen antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkaansa, tarjous tullaan hylkäämään. 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy on aloittanut toimintansa nykyisissä tiloissa peruskorjauksen jälkeen Opistotalon peruskorjaus valmistui ja Kaupungin Teatterin uudisrakennus sekä lämpiö- ja ravintolatilojen peruskorjatut osat otettiin käyttöön Muiden tilojen eritasoisia kunnostuksia on suoritettu noin 20 vuoden aikana. Verkatehtaan kiinteistön tiloihin sisältyy konserttisali, neljä elokuvasalia, kolme teatterinäyttämöä, neljä ravintolaa, opetustiloja, kokoustiloja, toimistoja, myymä-

2 Sivu 2/32 löitä ym. Kokonaispinta-ala on noin m 2. Tiloissa järjestetään kulttuuritapahtumia, juhlia, kokouksia, kongresseja, yritystapahtumia jne. VERKATEHTAAN SIIVOUSPALVELUT sisältää Päärakennuksen, Elokuvakeskuksen, Teatteritalon, AR-talon ja Opistotalon sekä osin Radiotalon siivouksen. Hankkeen laajuus on noin m 2. Laadulliset ja ajalliset tavoitteet on esitetty tarjouspyynnössä liitteineen. Hankkeen tilaajana on Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy ja tilojen vuokralaiset yhtyvät sopimukseen hallitsemiensa tilojen osalta. Sopimusta solmittaessa kumppaneina ovat BioRex, Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri, Kanresta Oy, Sibelius-opisto ja Vanajaveden Opisto. Kaikki sopimusta koskevat asiat käsitellään allekirjoittajaosapuolten, tilaajan ja palveluntuottajan, kesken. Kumppanit voivat palveluntuottajan kanssa sopia omaa aluettaan koskevista siivouksen yksityiskohdista. Maksuehto on 21 päivää netto. Lyhyempää maksuehtoa ei hyväksytä, pidemmästä ei tarjousvertailussa hyvitetä. Viivästyskorko saa olla korkeintaan korkolain mukainen viivästyskorko. Suurempaa viivästyskorkoa ei hyväksytä, pienemmästä ei tarjousvertailussa hyvitetä. Palveluntuottaja laskuttaa kumppaneita heille jyvitettyjen osien siivouksesta dokumenttien mukaisen tilajaon perusteella. Laskutus ylläpitosiivouksesta kuukausittain jälkikäteen ja muusta siivouksesta, kun siivous on hyväksytysti suoritettu. Laskujen on sisällöltään täytettävä voimassa olevan arvonlisäverolain vaatimukset. Jos palvelua ei ole suoritettu sovitulla tavalla, ei tilaajalla/kumppanilla ole velvollisuutta maksaa laskua. Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön liitteineen ja annettuun tarjoukseen liitteineen. Laskutuslisiä, toimistokuluja yms. kustannuksia ei hyväksytä. Verkatehtaan vuokralaisilla, jotka eivät liity sopimukseen sen astuessa voimaan, on mahdollisuus yhtyä siihen myöhemmin sopimuskauden aikana, kuitenkin viimeistään Tällaisessa tapauksessa uuden kumppanin tilojen hinnoittelu tehdään käyttäen alkuperäisen sopimuksen perusteita. Palveluntuottaja vastaa tehtävien suorittamisesta aiheutuvista palkkakustannuksista henkilösivukuluineen, siivoushenkilöstön vastuuvakuutuksesta sekä työssä tarvittavien koneiden, välineiden, aineiden ja työvaatteiden hankinnasta ja ylläpidosta.

3 Sivu 3/32 Palveluntuottaja hoitaa henkilöstölleen yhtenäisen työasun, johon kuuluu työnantajan ja työntekijän tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot sisältävä henkilökortti. Palveluntuottaja hankkii kaiken siivoustyössä tarvittavan materiaalin, puhdistusaineet, koneet ja siivousvälineet ym. Palveluntuottaja hankkii käsipyyhe- ja WCpaperit, saippuat sekä biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit BioRexin, Kanresta Oy:n ja Sibelius-opiston osalta. Verkatehtaan, Hämeenlinnan Kaupungin Teatterin ja Vanajaveden Opiston osalta palveluntuottaja tilaa käsipyyhe- ja WCpaperit, saippuat sekä biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit Seutukeskus Oy Hämeen (yhtiössä seudullinen yhteishankintayksikkö, jonka asiakkaita Verkatehdas, Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri ja Vanajaveden Opisto ovat) sopimustoimittajilta, jotka laskuttavat suoraan Verkatehdasta/Hämeenlinnan Kaupungin Teatteria/Vanajaveden Opistoa. Palveluntuottaja osoittaa tarpeeksi henkilökuntaa sekä hankkii kaikkiin rakennuksien siivouspisteisiin riittävän määrän siivoustarvikkeita, -koneita ja -laitteita kiinteistön maksimaalisen käyttötilanteen tarvetta varten. Tilaaja luovuttaa korvauksetta palveluntuottajan käyttöön siivoustyössä käytettävän energian, veden ja riittävän määrän siivousvälineiden ja -koneiden säilytykseen sekä huoltoon tarvittavia tiloja. Tilaaja järjestää siivoushenkilöstölle sosiaalitilojen käyttömahdollisuuden. Tilojen pohjakuvat on esitetty liitteessä 7. Yleinen palvelukuvaus on esitetty liitteessä 8. Kustannusvastuujako on esitetty liitteessä 9. Puhtaustasoluokitus on esitetty liitteessä 10. Tiloissa järjestetään esittelytilaisuus klo 9.00 alkaen. Esittelykierros alkaa Verkatehtaan aulasta (Paasikiventie 2, Hämeenlinna). Ilmoittautumiset esittelyyn on tehtävä mennessä sähköpostilla osoitteeseen (viestin aiheeksi on merkittävä Ilmoittautuminen Verkatehtaan esittelykierrokseen ). Tarjoajien edellytetään osallistuvan esittelytilaisuuteen. Jos tarjoaja ei osallistu esittelytilaisuuteen, on se tarjouksen hylkäysperuste. 2 HANKKEEN TOTEUTUS Tarjouskilpailun perusteella solmittavaan sopimukseen kuuluvien tilojen luettelot ja palvelukuvaukset ovat mukana tarjouspyyntöasiakirjoissa.

4 Sivu 4/32 Ylläpitosiivous suoritetaan tilakohtaisten kuvausten mukaisesti. Talon toiminnasta johtuen tarjoajan on varauduttava laskelmissaan merkittäviin työajan ja työmäärän vaihteluihin eri osissa kiinteistöä ja eri vuodenaikoina. Siivous tehdään kunkin tilan käytön mukaan. Aikataulutus on pääosin määritelty asiakirjoissa. Lisäsiivoukset ja niihin varautuminen sovitaan ko. tilan haltijan kanssa. Perussiivous tehdään pääosin seisokkiaikoina kesällä ja joiltakin osin vuodenvaihteen aikoihin. Perussiivous sisältää lattioiden vahauksen tai muun vastaavan pintakäsittelyn, ulottuvuuskorkeuden yläpuolella olevien pintojen pyyhinnän ja julkisivuikkunoiden pesun (ulkopintoja ja ulkopuolisia ikkunalautoja lukuun ottamatta) sekä muut alla mainitut siivoustyöt. Perussiivous hinnoitellaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa alueittain. Perussiivous käsittää seuraavat kerran vuodessa suoritettavat siivoustyöt: - ikkunoiden pesu (ikkunoiden ulko-, sisä- ja välipinnat sekä ikkunalaudat, lukuun ottamatta julkisivuikkunoiden ulkopintoja ja ulkopuolisia ikkunalautoja) ja pesun yhteydessä mahdollisesti syntyvien valumajälkien siivous - pölyn pyyhintä sälekaihtimista ja sälekaihtimien puhdistus - pölyn pyyhintä pattereista, patterien taustoista ja venttiileistä, patterien ja niiden ympäristön puhdistus sekä venttiilien ja niiden ympäristön puhdistus - sisäkattojen puhdistus (sellaiset sisäkatot, jotka ovat korkeintaan yhtä korkeita kuin Verkatehtaan ala-aulan (lippuaula ja ravintola) katon korkein kohta) - pölyn pyyhintä kattovalaisimista (sellaiset kattovalaisimet, jotka ovat korkeintaan yhtä korkealla kuin Verkatehtaan ala-aulan (lippuaula ja ravintola) katon korkein kohta) - pölyn pyyhintä seinistä ja ovista sekä seinien ja ovien puhdistus - katkaisimien puhdistus - pölyjen pyyhintä seinillä olevista esineistä (esimerkiksi taulut ja seinäkellot) - jääkaappien ja pakastimien sulattaminen ja puhdistus, ellei ole erikseen muuta sovittu - saniteettikalusteiden pesu ja puhdistus sekä saostumien poisto - lattioiden vahaus tai muu vastaava pintakäsittely Erillishankkeina tehdään Lasipihan katon ulko- ja sisäpinnan ja julkisivuikkunoiden pesu sekä katon teräsrakenteiden, corten-seinän ja Opistotalon vastaisen tiiliseinän tasopintojen puhdistus.

5 Sivu 5/32 Erillishankkeet hinnoitellaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa olevan erittelyn mukaisesti. Tilaaja määrittää harkintansa mukaan hankintojen taajuuden. Palveluntuottajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että korkeiden paikkojen siivouksessa siivoojat (olipa kyse sitten palveluntuottajan omasta henkilöstöstä tai sen alihankkijan henkilöstöstä) on perehdytetty nimenomaan korkeiden paikkojen siivoamiseen ja että siivoojilla on putoamissuojaimet yms. turvavälineet. Palveluntuottaja vastaa siivoojien työturvallisuudesta. Alueiden koon tai määrän muuttuessa sopimuskauden aikana oleellisesti käydään muutoksista erilliset neuvottelut ja tarpeen vaatiessa sopimusta muutetaan tarvittavilta osin. PÄÄRAKENNUS Rakennus muodostuu kolmesta osasta, D, F ja H. Siivouksen vuosikalenteri on jaettu kolmeksi kaudeksi, joilla kullakin on oma ohjelmansa. Kaikkien tilojen ohjelmat on koottu liitteeseen 1. D-osan 1. kerroksessa sijaitsevat aulatilat ja Ravintola Iso Huvila. Aulojen ja ravintolan siivousohjelma on esitetty liitteessä 1. Ravintolan siivouksen kustannuksista vastaa Kanresta Oy. Kokouskeskus ja 2-lämpiö sijaitsevat D-osan 2. kerroksessa. Tilat siivotaan tapahtumien päättymisen jälkeen tilaajan kanssa sovittavana aikana. D-osan 3. kerroksen toimistotilat jakautuvat Verkatehdas-yhtiön, Sibeliusopiston ja Vanajaveden Opiston kesken. Kerroksessa sijaitsee myös 3-lämpiö. Toimistotilojen siivousohjelma on esitetty liitteessä 1. Lämpiö siivotaan Kokouskeskuksen, Lasipihan tai Vanaja-salin ohjelmaa noudattaen. Sibelius-opisto ja Vanajaveden Opisto vastaavat tilojensa siivouksen kustannuksista. F-osan Vanaja-sali ja siihen liittyvät tilat siivotaan salin tapahtumakalenteria noudattaen. Sali siivotaan kunkin tapahtuman päätyttyä erillisen pyynnön mukaan. Tilaluettelo sisältyy päärakennuksen ohjelmaan (liite 1). Vanaja-salin tapahtumien takia tiloja siivotaan tarvittaessa myös yöaikaan ja viikonloppuisin. Salin erikoisluonteesta johtuen palveluntuottajan on seurattava tapahtumakalenteria ja organisoitava toimintaansa sen mukaisesti.

6 Sivu 6/32 Palveluntuottaja vastaa Vanaja-salin esiintyjälämpiön astioiden pesusta sekä henkilökunnan taukotilan ja pukuhuoneiden astioiden pesusta. Tiloissa on tilaajan astianpesukoneet, joita palveluntuottajalla on oikeus käyttää astioiden pesemiseen, ja tilaajalla on oma astiasto. Tilaaja vastaa sopimusaikana koneiden kunnosta (tilaaja maksaa huoltolaskut). Koneiden mahdollisesti rikkoonnuttua uusien hankinnasta neuvotellaan erikseen. Ravintolan ja keittiön siivouksen kustannuksista vastaa Kanresta Oy. F-osan tilat siivotaan liitteen 1 ohjelman mukaisesti. H-osan (Lasipihan) siivousohjelma on esitetty liitteessä 1. Toiminnalla on osin kiinteä yhteys Vanaja-salin tapahtumiin, ja tästä johtuen on siivoustarpeita normaalin ohjelman lisäksi. ELOKUVAKESKUS Palvelukuvaus on esitetty liitteessä 2. Elokuvakeskus vastaa kokonaan tilojen siivouskustannuksista. Tarjouksessa on huomioitava, että elokuvakeskus toimii kaikkina vuoden päivinä. Kokoustoiminnan aiheuttamat poikkeukselliset siivoukset palveluntuottaja laskuttaa työn tilaajalta. TEATTERITALO Sopimukseen kuuluvat tilat ovat: Ravintola Pikkuhuvila, Hämeenlinnan Kaupungin Teatterin lämpiö, teatterisali, teatterin taustatilat, pukuvuokraamo, Verstas, teatterin toimisto sekä käytävät ja portaat. Teatteritalon palvelukuvaukset ovat liitteissä 3a (teatterisali, lämpiö ja ravintola), 3b (teatterin taustatilat) ja 3c (porrashuoneet). Teatterisalin, teatterin taustatilojen, pukuvuokraamon sekä Verstaan ja teatterin toimistotilojen siivouskuluista vastaa Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy. Teatterin harjoituskausi alkaa elokuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy toukokuun viimeisellä tai kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Esityskausi alkaa syyskuun 3. viikolla ja päättyy toukokuun 3. viikolla. Esityksiä ei yleensä ole jou-

7 Sivu 7/32 lunalusviikon ja tammikuun 2. viikon välillä eikä pääsiäisviikolla. Esitysajat ovat keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo sekä lauantaisin klo ja Sunnuntaisin esityksiä on poikkeustapauksissa. Toukokuun aikana on useita koululaisesityksiä maanantaista perjantaihin klo 9.30 ja Yhteensä esityksiä on vuosittain kpl. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri toimittaa palveluntuottajalle vuosittain vuosiaikataulun toiminnastaan. Ravintola Pikkuhuvilan ylläpitosiivous suoritetaan aamulla ennen ravintolan avaamista maanantaista perjantaihin. Ravintolan on kaavailtu olevan suljettuna vuosittain heinäkuun ajan. Ravintola- ja lämpiötilojen siivouskuluista vastaavat Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy ja Kanresta Oy liitteessä 3a esitetyllä tavalla. Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy:n ja Kanresta Oy:n lisäksi talossa on vuokralaisia, joiden tilat eivät kuulu sopimukseen. AR Alueen muodostavat AR-talo ja Keltainen Huvila. AR-talossa käytävät ja muut yleiset tilat ovat Verkatehdas-yhtiön hallinnassa. Palvelukuvaukset ja siivottavat alueet on dokumentoitu liitteessä 4. Keltaisen Huvilan palvelukuvaus sisältyy liitteeseen 4. Sopimukseen kuuluvat alueet ovat talon yleisiä tiloja. AR-talon ja Keltaisen Huvilan vuokralaiset hoitavat itse hallitsemiensa tilojen siivouksen. OPISTOTALO Alue kattaa talon yleiset tilat kokonaisuudessaan sekä Sibelius-opiston ja Vanajaveden Opiston hallussa olevat tilat. Palvelukuvaukset on esitetty liitteessä ja 5. kerroksessa on vuokralaisten hallussa olevia tiloja, joita sopimus ei kata. RADIOTALO Sopimus kattaa yhteiset käytävä- ja porrastilat. Palvelukuvaus on liitteessä 6.

8 Sivu 8/32 Vuokralaiset hoitavat itse omien tilojensa siivouksen. 3 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMA-palveluun (www.hankintailmoitukset.fi) Hankintapäätöksen jälkeen Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy tulee käymään valitun toimittajan kanssa yksityiskohtaiset kahdenväliset hankintaneuvottelut. Neuvottelujen tarkoituksena on sopimuksen yksityiskohtien täsmentäminen. Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). 4 SOPIMUKSEN LAAJENTAMINEN TAI SUPISTAMINEN Hankintakauden aikana tiloissa ja niiden toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan hankinnan/toiminnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin laadittavaa sopimusta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjoaja sitoutuu tähän ehtoon. 5 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintapro-

9 Sivu 9/32 sessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjouskilpailuasiakirjojen kopioinnista ja lähettämisestä tietoa pyytäneelle on tarjouksen pyytäjällä oikeus veloittaa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Hankintapäätöksen jälkeen tarjoajalla on oikeus saada valitun tarjouksen kopio veloituksetta tai käydä tutustumassa valittuun tarjoukseen Verkatehtaan toimitiloissa. 6 SOPIMUSEHDOT JA TARJOUSPYYNNÖN MUUT EHDOT Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja (KP YSE 2007). Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Rinnakkaisia tarjouksia ei hyväksytä. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous, tai jos tilaajan (tai Verkatehtaan kumppanin) käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin.

10 Sivu 10/32 Hankintayksiköillä on oikeuskäytännössä katsottu olevan velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät täytä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja sekä tarjoukset, jotka eivät ole saapuneet määräaikaan mennessä. Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimus 2. Sopimuksen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot (KP YSE 2007) 5. Tarjous liitteineen (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta) Sopimus laaditaan tilaajan (eli tarjouksen pyytäjän) sopimuspohjalle. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja palveluntuottajan välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen, vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus tilaajan ja valitun toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Tarjoajan ei tule liittää tarjoukseensa mitään omia ehtoja. Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän hankinnan seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta toiselle sopimusosapuolelle. Sopimusosapuolet eivät kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista. Jos edellä mainituilla puutteellisuuksilla on niiden kohteeksi joutuneelle osapuolelle oleellinen merkitys, eikä edellä mainituissa neuvotteluissa päästä sopimukseen, on puutteellisuuksien kohteeksi joutunut sopimusosapuoli oikeutettu purkamaan sopimuksen välittömästi sekä saamaan toiselta sopimusosapuolelta täysimääräisen korvauksen sopimuksen purkautumisesta aiheutuneesta vahingosta enintään kuuden (6) kuukauden ajalta. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli julkisten hankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 2009 PALVELUT) mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen.

11 Sivu 11/32 Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen sopimusosapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, eikä kohtuullisessa ajassa (14 päivää) korjaa laiminlyöntejään reklamaatiosta huolimatta. Osapuolella on oikeus purkaa sopimus myös, jos sopimuksen jatkamista on sopimusrikkomuksen luonne huomioon ottaen pidettävä toisen osapuolen kannalta kohtuuttomana. Olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan ohjeiden noudattamatta jättäminen, toistuvat perustellut valitukset palveluntuottajan toiminnasta tai palveluntuottajan henkilökunnan tai alihankkijan suomen kielen taidon puute sellaisessa kohteessa, jossa se katsotaan turvallisuuden vuoksi tarpeelliseksi. Lisäksi olennaiseksi sopimusrikkomukseksi katsotaan turvallisuus- ja salassapito-ohjeiden laiminlyönti. Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos palveluntuottaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen perusteet. Riitatilanteissa oikeuspaikkana on tarjouksen pyytäjän kotipaikkaa lähinnä oleva käräjäoikeus. Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy palveluntuottajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on tarjouksen pyytäjällä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä palveluntuottajaa käyttämästä alihankkijoita. Alihankkijoiden käytöstä on kuitenkin aina informoitava tilaajaa kirjallisesti. Palveluntuottajan on toimittava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa tältä osin koko tarjouksestaan ja sen mukaisesta toiminnasta, mukaan lukien mahdollisista alihankkijoistaan.

12 Sivu 12/32 7 HINNAT JA HINNOITTELU Tarjous ja tarjouksen hinnoittelu tehdään Excel-muotoiselle tarjous- ja hinnoittelulomakkeelle (liite 13). Hinnat on ilmoitettava euroina ( ) ilman arvonlisäveroa, eivätkä ne saa sisältää valuuttasidonnaisuuksia, eli valuuttariskiä tilaajalle. Tarjous- ja hinnoittelulomake on tarjouksen jättämisen yhteydessä palautettava täydellisesti täytettynä. Tilaajalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka sisältää puutteellisesti täytetyn tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Hinnoittelun on kaikilta osin sisällettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt ehdot, ominaisuudet ja kustannukset. Mitään muita kuin tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa mainittuja maksuja ja veloituksia ei sopimuskaudella hyväksytä. Tarjoajan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa ilmoittamat hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan. Hintavaraumia ei hyväksytä. Tarjotut hinnat on esitettävä alv 0 %, ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 8 SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA TIETOSUOJA Tilaaja noudattaa toiminnassaan aina lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Toimittaja huolehtii siitä, että sen henkilökunta noudattaa sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä voimassa olevia salassapidosta ja tietosuojasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Sopimusosapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopimusosapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopimusosapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineisto sille, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät. Kummallakin sopimusosapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

13 Sivu 13/32 Mikäli on epäselvää, onko jokin sopimusosapuolten tietoonsa saama seikka luottamuksellinen, on tieto katsottava luottamukselliseksi. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle. 9 SEURANTA JA REKLAMAATIOIDEN KÄSITTELY Palveluntuottaja vastaa siitä, että tuotetut palvelut ovat laadukkaita sekä tarjouspyynnön liitteineen ja myöhemmin sopimuksen liitteineen mukaisia. Palvelun on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä, mitä on sovittu. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Palveluntuottaja tuottaa palvelut huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta ja kokeneelta palveluntuottajalta. Jos palvelu poikkeaa tarjouspyynnöstä liitteineen ja myöhemmin sopimuksessa liitteineen esitetystä, siinä on virhe. Jos palvelussa on virhe, tilaajan tulee ilmoittaa virheestä palveluntuottajalle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi tullut havaita. Jos palvelussa on virhe, palveluntuottajan tulee korjata se viivytyksettä. Palveluntuottaja voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei virhe johdu palveluntuottajan vastuulla olevasta seikasta. Tilaajalla on oikeus korjaamisen sijasta vaatia hinnanalennusta. Palveluntuottaja sitoutuu vähintään kaksi (2) kertaa kalenterivuodessa (puolivuosittain) osallistumaan ilman eri veloitusta seurantapalaveriin, johon osallistuvat Verkatehdas, mahdollisesti kumppanien edustajat sekä palveluntuottajalta ainakin vastuunalainen myyjä ja palvelusta vastaava esimies. 10 SOVELTUVUUS- JA PÄÄTÖSPERUSTEET Soveltuvuusperusteet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä 11. Hankintapäätöksen perusteet on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteessä HANKINTAPÄÄTÖS JA SOPIMUS Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekee Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy. Sopimus tehdään vain valitun toimittajan kanssa, eikä siihen sisällytetä kolmatta (esimerkiksi alihankkija) osapuolta.

14 Sivu 14/32 Sopimuksen yksityiskohtia voidaan sopimuksen voimassaoloaikana yhteisesti sopien tarkistaa ilman koko sopimuksen irtisanomista. Päätös tulee sitovaksi, kun se tulee lainvoimaiseksi ja sopimus on allekirjoitettu. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja palveluntuottajan välille. Sopimussuhde syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. 12 TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen Kysymys/kysymykset on oltava perillä viimeistään klo mennessä. Viestin aiheeksi on merkittävä Kysymykset Verkatehtaan siivouksesta. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa (viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista): Jos tarjoaja on vähänkin epävarma jostain tarjouspyynnön liitteineen kohdasta, kannattaa tarjoajan ehdottomasti esittää asiasta kysymys sen sijaan, että tarjoaja tekee itse oletuksen siitä, mitä kyseinen kohta mahdollisesti tarkoittaa, jolloin vaarana on esimerkiksi se, että tarjoajan tarjous joudutaan hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. 13 TARJOUKSEN ANTAMINEN Tarjous tehdään tarjous- ja hinnoittelulomakkeella (liite 13). Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjousja hinnoittelulomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoittelu on täydellisesti täytetty. Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö/tarjouksen ovat allekirjoittaneet toimivaltaiset henkilöt (sähköisten lomakkeiden osalta lomakkeet on allekirjoitettava ja skannattava allekirjoituksella/-kirjoituksilla varustettuna sähköiseen muotoon).

15 Sivu 15/32 14 VASTAUSAIKA JA -OSOITE Tarjoukset liitteineen on jätettävä klo mennessä. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään viisi (5) kuukautta em. päivästä lukien. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden (mukaan luettuna tarjous- ja hinnoittelulomake) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjoajan on päivättävä tarjouksensa (tarjouksen jättöpäivä). Tarjoaja sitoutuu myös alihankkijoidensa osalta tarjouspyynnön liitteineen (mukaan luettuna tarjous- ja hinnoittelulomake) mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna. Tarjous (eli tarjous- ja hinnoittelulomake) liitteineen tulee palauttaa sähköpostitse alla olevaan sähköpostiosoitteeseen (viestin aiheeksi on merkittävä Tarjous Verkatehtaan siivouksesta ). sähköposti: 15 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Hämeenlinnassa KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS VERKATEHDAS OY puolesta Jouko Astor toimitusjohtaja

16 Sivu 16/32 16 TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 LIITE 10 LIITE 11 LIITE 12 LIITE 13 Päärakennus Elokuvakeskus Teatteritalo 3a: teatterisali, lämpiö ja ravintola 3b: teatterin taustatilat 3c: porrashuoneet AR Opistotalo Radiotalo Pohjakuvat Yleinen palvelukuvaus Kustannusvastuujako Puhtaustasoluokitus Soveltuvuusperusteet Päätösperusteet Tarjous- ja hinnoittelulomake

17 Sivu 17/32 LIITE 1 PÄÄRAKENNUS Erillinen tiedosto, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

18 Sivu 18/32 LIITE 2 ELOKUVAKESKUS Erillinen tiedosto, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

19 Sivu 19/32 LIITE 3 TEATTERITALO Erilliset tiedostot, jotka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

20 Sivu 20/32 LIITE 4 AR Erillinen tiedosto, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

21 Sivu 21/32 LIITE 5 OPISTOTALO Erillinen tiedosto, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

22 Sivu 22/32 LIITE 6 RADIOTALO Erillinen tiedosto, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

23 Sivu 23/32 LIITE 7 POHJAKUVAT Erilliset tiedostot, jotka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

24 Sivu 24/32 LIITE 8 YLEINEN PALVELUKUVAUS Tilaajan omistamat (siivouspalvelujen käyttöön tarkoitetut) pyykinpesukoneet, jos kohteessa sellaisia on, luovutetaan toimittajan käyttöön. Tilaaja vastaa sopimusaikana koneiden kunnosta (tilaaja maksaa huoltolaskut). Koneiden mahdollisesti rikkoonnuttua uusien hankinnasta neuvotellaan erikseen. Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää siivottavassa tilassa olevia kodinkoneita, tavaroita tai henkilökunnan välineitä. Toimittajalla ei ole myöskään oikeutta käyttää tilaajan/sen henkilökunnan puhelimia tai tietokoneita, eikä vuokralaisten/niiden henkilökunnan puhelimia tai tietokoneita. Siivoojien mahdollisen taukotilan ja sen välineistön käytöstä sovitaan erikseen. Toimittaja vastaa jätteiden lajittelusta sen mukaan, miten sitä kussakin kiinteistössä kerätään. Toimittaja huolehtii jätteiden toimittamisesta asianmukaisiin jäteastioihin. Mahdollisesta lajittelusta ja erilliskeräilystä aiheutuvat kustannukset tulee ottaa huomioon tarjouksen hinnoittelussa, sillä ne eivät saa aiheuttaa muutoksia hintoihin sopimuskauden aikana. Mikäli toimittaja ei pysty hoitamaan siivousta tilaajan edellyttämänä aikana tai muusta perustellusta syystä, tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää tällöin sopimuksen ulkopuolisia palveluntuottajia. Edellä mainittu ei rajoita tilaajan oikeuksia muun muassa päättää sopimus tai vaatia vahingonkorvausta. Lisäsiivousten tarkat valmistumis- ja tarkistusajankohdat sovitaan erikseen. Toimittaja vastaa seuraavista asioista (sisältyen tarjottuihin hintoihin): - toimittaja huolehtii kohteiden ylläpito- ja perussiivouspalveluista sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti - toimittaja suorittaa tilaajan yhteyshenkilön/-henkilöiden tai vuokralaisten yhteyshenkilöiden tilaamat lisäsiivouspalvelutyöt sovittuna ajankohtana ja sovitussa laajuudessa (muut kuin tilaajan toimesta nimetyt yhteyshenkilöt/vuokralaisten toimesta nimetyt yhteyshenkilöt eivät voi tilata lisäsiivouspalvelutöitä) - toimittajan työnjohto johtaa ja valvoo työtä siivouskohteessa - yhteisille laadunarviointikäynneille osallistuu toimittajan kohteesta vastaava esimies - toimittaja tai sen edustaja on tavoitettavissa siivoustyön aikana - toimittaja hankkii siivousaineet ja käyttää vain mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja siivottavan tilan ja pinnan puhdistukseen soveltuvia siivousaineita - toimittaja hankkii siivouskoneet, -laitteet ja -välineet sekä niiden huollon - siivouskoneet ovat asianmukaisia, nykyaikaisia ja niitä on riittävästi - siivouskohteissa on riittävästi henkilökuntaa - siivousvälineet ovat puhtaat ja niitä on riittävästi kohteen kokoon nähden - toimittaja ilmoittaa sekä vakinaisten että sijaistavien työntekijöiden nimet tilaajan yhteyshenkilölle/- henkilöille

25 Sivu 25/32 - mikäli nimetty esimies ei sopimusosapuolista riippumattomista syistä voi enää osallistua palvelutuotantoon, toimittaja pyrkii ensitilassa löytämään hänen tilalleen tarjouspyynnön liitteessä 11 mainitun riittävän ammattitaidon omaavan uuden henkilön - työntekijät pitävät esillä kuvallista henkilökorttia, josta käy ilmi henkilön nimi ja sopimustoimittajana toimivan yrityksen nimi (koskien myös mahdollisia alihankkijoita ja niiden työntekijöitä) - kaikista työntekijöistä (myös mahdollisten alihankkijoiden työntekijöistä) on toimitettava rikostaustaselvitys (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002) - ulkopuolisia henkilöitä ei liiku työntekijöiden mukana siivouskohteessa - kiinteistön ovet ja ikkunat suljetaan ja valot sammutetaan, mikäli toimittaja lähtee kiinteistöstä viimeisenä, eikä muuta ole sovittu - toimittaja perehdyttää työntekijänsä siivottaviin tiloihin, toimittaja vastaa työnjohtovelvollisuuksista ja toimittaja perehdyttää itse myös uudet työntekijänsä - toimittaja palauttaa avaimet välittömästi sopimuksen päätyttyä siivouskohteen yhteyshenkilölle - mikäli kaikki avaimet eivät ole palautuneet määräajassa tai avaimia katoaa sopimuskauden aikana (avaimien kadotessa toimittajan on ilmoitettava niiden katoamisesta tilaajalle välittömästi), on toimittaja velvollinen korvaamaan lukkojen uudesta sarjoituksesta aiheutuneet kustannukset - toimittaja ilmoittaa sopimuksen piiriin kuuluvissa tiloissa, omaisuudessa tai rakennuksen kunnossa havaituista viallisuuksista tai huollon tarpeesta - toimittaja noudattaa työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä, -asetuksia ja -ohjeita - toimittajan työntekijöillä on siivottavan kohteen turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen riittävä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito - toimittaja vastaa työntekijöiden työnantajana henkilöstönsä palvelussuhteen ehdoista, työehtosopimusten noudattamisesta, työntekijöiden palkoista, lakisääteisistä vakuutuksista ja kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta Tilaaja vastaa seuraavista asioista: - tilaaja luovuttaa korvauksetta toimittajan käyttöön kylmän ja lämpimän veden sekä sähkön - tilaaja luovuttaa toimittajalle tarpeellisen määrän avaimia kuittausta vastaan - tilaaja luovuttaa toimittajalle riittävän määrän säilytys-, sosiaali- ja huoltotilaa (tilat ovat toimittajan käytössä ja vastuulla) - tilaajan yhteyshenkilö ilmoittaa toimittajalle kohteen käytössä tapahtuvista poikkeustilanteista, joilla on vaikutusta kohteen siivottavuuteen - tilaaja toimittaa toimittajalle viikko-ohjelman edellisen viikon torstaina (niiltä osin kuin tilanne vaihtelee)

26 Sivu 26/32 LIITE 9 KUSTANNUSVASTUUJAKO VASTUUALUE VASTATTAVAT ASIAT TILAAJA PALVELUN- TUOTTAJA Työ- ja sosiaalitilat Sähkö ja vesi Tilat Henkilöstö Prosessit Työvälineet, siivousaineet ja muut asiat Jätehuolto Avaimet ja kulkuluvat Siivouksen ajankohta Sisääntulomatot Työnjohto Työntekijät Varahenkilöstö Rekrytointi Palkanlaskenta ja laskutus Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut Vastuuvakuutukset Koulutus Työturvallisuus Työterveyshuolto Työasut ja henkilökohtaiset suojaimet Turvavälineet Puhtaustasotavoitteen määritys Tila- ja käyttötarkoitusmuutoksista ilmoittaminen Sopimusaikainen yhteydenpito Aloitteellisuus perussiivoustöissä Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät Palvelutuotteen arviointi ja kehittäminen Siivouskoneet ja niiden huolto Siivousvälineet ja puhdistusaineet Pintojen suoja- ja hoitoaineet Muut tavanomaiset siivouspalvelujen koneet, välineet, aineet ja tarvikkeet Käsipyyhe- ja WC-paperit sekä saippuat *) Biojätepussit, roskapussit ja jätesäkit *) *) Verkatehtaan, Hämeenlinnan Kaupungin Teatterin ja Vanajaveden Opiston osalta palveluntuottaja tilaa tuotteet Seutukeskus Oy Hämeen sopimustoimittajilta, jotka laskuttavat toimitetuista tuotteista suoraan Verkatehdasta/Hämeenlinnan Kaupungin Teatteria/Vanajaveden Opistoa. Palveluntuottajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että se tilaa tuotteet ajoissa niin, että tuotteita on jatkuvasti siivouspalvelujen kohteena olevissa tiloissa.

27 Sivu 27/32 LIITE 10 PUHTAUSTASOLUOKITUS YLLÄPITOSIIVOUS Yleiset vaatimukset - yleisvaikutelmana edustava, siisti ja järjestetty tila (mikäli yleisvaikutelman saavuttaminen vaatii siivousohjelmaminimistä poikkeamista, tulee palveluntuottajan huolehtia siitä, että tehtävään osoitetaan riittävät resurssit ilman erillistä korvausta) - pinnoilla ei esiinny irtolikaa, kiinnittynyttä likaa, eikä tahroja, ja pinnat ovat hygieeniset (WC- ja vastaavat tilat) - pintamateriaalien kunnosta huolehditaan materiaalien vaatimusten mukaisesti - lattioita on puhdistettava ja hoidettava säännöllisesti käyttäen asianmukaisia koneita Puhtaustason määrittely - hyvin hoidetut pinnat - hyvä yleisjärjestys - WC- ja vastaavat tilat puhtaita - ei likaa/roskia - saman päivän aikana tullutta likaa/roskia voi esiintyä Siivouksen laadulle asetetut vaatimukset - pinnat hoidetun näköiset - ei roskia, irtolikaa tai kiinnittynyttä likaa - tilapäisesti saattaa esiintyä naarmuja - saniteettikalusteissa ei ole pinttymiä

28 Sivu 28/32 PERUSSIIVOUS IKKUNOIDEN PESU PATTERIT JA VENTTIILIT SISÄKATOT SEINÄT JA OVET KALUSTEET LATTIAT Lopputulos Lopputulos Lopputulos Lopputulos Lopputulos Lopputulos - ikkunat ovat puhtaat ja tahrattomat - ikkunat on suljettu oikein - ilmoitukset mahdollisista vioista on tehty - sälekaihtimissa on mahdollisimman vähän pölyä - ikkunoiden ulko- ja sisäpinnat sekä välipinnat ovat puhtaat - ikkunalaudat ovat puhtaat - ikkunoiden pesun yhteydessä mahdollisesti syntyviä valumajälkiä ei ole (koskien myös seiniä) - pattereiden taustat ovat pölyttömät - patterit ja venttiilit sekä niiden ympäristö ovat puhtaat - sisäkatot ovat pölyttömät - kattovalaisimet ovat pölyttömät - seinät ja ovet ovat pölyttömät ja tahrattomat (tahrat, jotka eivät lähde pesemällä, todetaan yhdessä) - katkaisimet ovat puhtaat - seinillä olevat esineet ovat pölyttömät - jääkaapit ja pakastimet on sulatettu - jääkaapit ja pakastimet ovat puhtaat - saniteettikalusteet ovat puhtaat ja hygieeniset, eikä niissä ole saostumia - lattiat ovat puhtaat - lattioiden suojakerros on riittävä

29 Sivu 29/32 LIITE 11 SOVELTUVUUSPERUSTEET Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusehdot: 1. Tarjoajayritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. 2. Tarjoajalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa; tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin. Tarjouksen liitteenä on toimitettava ote kaupparekisteristä, joka ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. 3. Tarjoaja on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja eläkemaksunsa, ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Rästissä olevat maksut aiheuttavat hylkäämismahdollisuuden. Tarjouksen liitteenä on toimitettava verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjouksen liitteenä on toimitettava todistus maksetuista työeläkemaksuista, joka ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä lukien. 4. Tarjoaja ja sen mahdolliset alihankkijat täyttävät Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 5 :n mukaiset perusteet. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys siitä, että tarjoajayritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. - Kohtien 2, 3 ja 4 mukaiset selvitykset, otteet ja todistukset on pyydettäessä toimitettava (myös mahdollisten alihankkijoiden osalta) hankintayksikölle ennen sopimuksen allekirjoittamista. - Kohtien 2, 3 ja 4 mukaiset selvitykset, otteet ja todistukset on pyydettäessä toimitettava (myös mahdollisten alihankkijoiden osalta) sopimusaikana hankintayksikölle kerran kalenterivuodessa. 5. Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajayrityksen kahden (2) edellisen tilinpäätöksin vahvistetun tilikauden osalta vähintään toisen liikevoiton on oltava positiivinen. Maksuhäiriöt tai konkurssihakemukset oikeuttavat sulkemaan tarjoajan pois kilpailusta. Tarjouksen liitteenä on toimitettava tarjoajayrityksen tuloslaskelma ja tase kahden (2) edellisen tilinpäätöksin vahvistetun tilikauden osalta. 6. Tarjoajalla on vuosilta vähintään kaksi (2) vastaavanlaista referenssiä. Tarjouksessa on ilmoitettava referenssikohteet ja referenssikohteiden yhteyshenkilöt suorine yhteystietoineen. Vastaavanlaiseksi referenssiksi katsotaan siivouspalvelujen toteuttaminen yhdessä (1) vähintään m 2 :n kiinteistössä/kiinteistökokonaisuudessa (siivottavan pinta-alan ollessa vähintään m 2 ) siten, että siivouspalveluja on toteutettu yhtäjaksoisesti vähintään yksi (1) vuosi. 7. Hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavaksi esimieheksi nimettävällä henkilöllä on riittävä ammattitaito. Tarjouksen liitteenä on toimitettava esimieheksi nimettävän henkilön ansioluettelo, josta ilmenee riittävän ammattitaidon vaatimuksen täyttyminen. Riittäväksi ammattitaidoksi katsotaan soveltuva siivousalan tutkinto ja vähintään kahden (2) vuoden kokemus siivousalan työnjohtotehtävistä TAI vähintään viiden (5) vuoden kokemus siivousalan työnjohtotehtävistä. Soveltuvan tutkinnon vähimmäisvaatimus on siivousteknikon erikoisammattitutkinto/siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto.

30 Sivu 30/32 8. Hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavilla siivoojilla on riittävä ammattitaito. Siivoojilla on pääsääntöisesti soveltuva siivousalan tutkinto ja vähintään kahden (2) vuoden kokemus siivousalan tehtävistä TAI pääsääntöisesti vähintään viiden (5) vuoden kokemus siivousalan tehtävistä. Soveltuvan tutkinnon vähimmäisvaatimus on laitoshuoltajan ammattitutkinto. 9. Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, jonka korvaussumma on vähintään 1,0 miljoonaa euroa. Tarjouksen liitteenä on toimitettava vakuutusyhtiön todistus, josta ilmenee tarjoajayrityksen voimassa olevan vastuuvakuutuksen suuruus. 10. Tarjoajalla on käytössään riittävä laatujärjestelmä/-menetelmä toimintansa laadun varmistamiseksi. Tarjouksen liitteenä on toimitettava selvitys tarjoajan laatujärjestelmästä/-menetelmästä. 11. Tarjoaja ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöasiat ja edistää kestävää kehitystä. 12. Tarjoajalla on riittävät koneet ja välineet hankinnan kohteena olevaa palvelua varten. Tarjouksen liitteenä on toimitettava luettelo ja käyttösuunnitelma niistä koneista ja välineistä, joita tullaan käyttämään kohteessa/tiloissa. 13. Hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavalla henkilöstöllä ei saa olla rikostaustaa, joka estää työskentelyn lasten kanssa. Työntekijöinä kohteissa voivat toimia vain sellaiset henkilöt, joilla ei ole rikostaustan vuoksi estettä työskentelyyn lasten kanssa. Tarjoaja vastaa siitä, että työntekijöiden (mukaan luettuna vastaava esimies) rikostausta selvitetään ja että kohteissa ei käytetä henkilöitä, jotka rikostaustansa vuoksi eivät saa työskennellä lasten kanssa (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002). Hyväksytyn tarjouksen tehneen tarjoajan vastuulla on vaatia nähtäväkseen rikosrekisterin ote työntekijöiltä, jotka hoitavat hankinnan kohteena olevia palveluja. - Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjoajan toimivaltaisen henkilön on allekirjoitettava vakuutus (tilaaja laatii vakuutuspohjan) siitä, että tarjoaja on nähnyt rikosrekisterin otteen kaikkien niiden työntekijöiden osalta, jotka hoitavat hankinnan kohteena olevia palveluja, ja että työntekijöillä ei ole rikostaustan vuoksi estettä työskentelyyn lasten kanssa, ja että tarjoaja vaatii nähtäväkseen rikosrekisterin otteen kaikilta uusilta työntekijöiltä (myös sijaiset) koskien koko sopimuskautta. Tilaajalla on oikeus vaatia tarjoajalta vastaavaa vakuutusta myös sopimuskauden aikana. o Vastaavan vakuutuksen allekirjoittaminen koskee kaikkia hankinnan kohteena olevia palveluja hoitavia alihankkijoita. 14. Tarjoaja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Suomen työturvallisuuslainsäädäntöä, -määräyksiä ja -ohjeita. 15. Tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön liitteineen mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin, myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta. 16. Tarjoajan palvelu annetaan sujuvalla suomen kielellä. Lisäksi hankinnan kohteena olevasta palvelusta vastaavilla työntekijöillä on asianmukainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen (kirjalliset ohjeet osattava lukea siten, että ohjeet tulevat ymmärretyiksi) taito. Ostajalla on oikeus haastatella puhelimitse työntekijät ennen sopimuksen allekirjoittamista ja myös sopimusaikana; työntekijä, jonka suomen kielen suullinen tai kirjallinen taito ei ole ostajan mielestä asianmukainen, on vaihdettava työntekijään, jolla on asianmukainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 17. Tarjoajan on osallistuttava tiloissa järjestettävään esittelytilaisuuteen (ks. tarjouspyynnön HANKKEEN YLEISKUVAUS -kohta).

31 Sivu 31/32 LIITE 12 PÄÄTÖSPERUSTEET Hankintapäätöksen perusteena on halvin hinta.

32 Sivu 32/32 LIITE 13 TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Erillinen tiedosto, jonka saa seuraavasta Internet-osoitteesta:

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot