TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahatoimisto

2 TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget lmr Toimintamenot yhteensä % YLEISHALLINTO % SOTE % YLK % Rakennusltk % SKOULUT % RKOULUT % SIVISTYS % NUORISO % LIIKUNTA % Vesilaitos % Toimintakate % Verotulot % Valtionosuudet % Korkotulot % Vuosikate % Asukasmäärä, henkilöä Investoinnit *) % *) pl. lmr Kauniaisten taloustilanne on tasapainoinen. Kassatilanteen kannalta loppuvuosi on haasteellinen, kun vuoden 2008 verotilityksiä ja ennakoita joudutaan maksamaan takaisin. Tarvittaessa loppuvuodesta turvaudutaan pitkäaikaiseen lainaan, mikäli investoinnit ylittävät merkittävästi vuoden 2009 alkuperäisen budjetin. 1

3 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. KAUNIAINEN Väestön määrä / _ _2009 YHTEENSÄ Kauniaisten väestörakenteen erityspiirre on vuotiaiden vähäinen määrä suhteessa muihin ikäluokkiin. Tästä johtuen myös syntyvyys lienee alhainen. 2

4 Palvelutuotannon kannalta vuoden 2009 aikana Kauniaisten väestörakenteessa on ollut samansuuntaisia muutoksia kuin pitemmälläkin ajanjaksolla eli päivähoitoikäisten määrä on vähentynyt esikouluikäisten määrä on lisääntynyt peruskoululaisten määrä on vähentynyt lukioikäisten määrä on lisääntynyt työikäisten määrä vähentynyt ja eläkeläisten määrä lisääntynyt Kunnallinen palvelu ikä /2009 Muutos v => 9/2009 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Koko maan työttömyysprosentti heinäkuun 2009 lopussa oli 10,7 % ja syyskuun lopussa vastaavasti 9,8 %. Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli heinäkuun lopussa 7,8 % ja syyskuun lopussa 7,1 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä heinäkuun lopussa oli 5,2 % ja syyskuun lopussa 4,4 %. Työttömyys on siis hiukan helpottanut kautta maan syksyn tullen. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 heinäkuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,7 % (2,7 %:sta 4,4 %:iin). Kauniaisissa oli heinäkuun lopussa lukumääräisesti 199 työtöntä. Syyskuun lopussa oli vastaavasti 168 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 19. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 39%. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (57 % / 43 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet heinäkuun ja syyskuun lopun tilanteissa. Työttömyysaste % Muutos Espoo 7,2 6,3-12,5 % Helsinki 8,9 7,9-11,2 % Vantaa 9,4 8,7-7,4 % Kauniainen 5,2 4,4-15,4 % 3

5 TALOUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 75 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 70 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 69 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 70 %. Laskennallisen tilanteen hiukan alittava toteutuma on tyypillinen taloushallinnon ilmiö, joka perustuu laskutusperiodeihin. Vesilaitoksen menojen toteuma % syyskuun lopussa oli 88. Syyskuussa laskutettu Espoon veden jätevesimaksu oli enemmän kuin budjetissa 2009 oli varattu tälle rahaa. Lisäksi vettä on ostettu Espoon Vesilaitokselta enemmän kuin vuosi sitten arvioitiin. Voidaan siis ennustaa Vesilaitoksen ylittävän budjettinsa tänä vuonna. Syyskuun 2009 lopussa toimintakate on 36,7 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla siten, että vuosikate oli positiivinen 6,7 miljoonaa euroa toteuma %:n ollessa 292 budjettiin nähden. Tiedossa on, että loppuvuodesta 2009 tehtävät oikaisut vuoden 2008 verotukseen muuttavat tilannetta. VEROTULOT TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Kauniaisten verotulokertymän uusi arvio perustuu päivitettyyn koko maan kehikkoon sekä sen pohjalta läpikäytyyn kunnan omaan verotuloennustekehikkoon. Siinä on huomioitu verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2008 veroista, veroperustemuutokset vuodelle 2010 hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan sekä valtionvarainministeriön uusia arvioita yhteisöverokertymästä vuosille Osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin kunnallisverotulokertymäksi euroa. Arvio perustui verohallinnolta sen hetken valmisteluvaiheen valmiina olleisiin ennakkotietoihin vuoden 2008 maksuunpannusta kunnallisverosta. Uusin kunnallisveroverotuloarvio Kauniaisissa on euroa vuoden 2009 osalta. Yhteisöveron tuottoarviota on myös tarkennettu päivitetyn arvion pohjalta. Yhteisöverotuotoksi osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin euroa kun päivitetyn tilanteen mukainen arvio ennustaa euron toteumaa. Verovuoden 2008 verotus valmistuu vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Verohallinto on julkaissut ennakkotietoja, joissa on viimeisimmät arviot valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotietojen mukaan marraskuussa joudutaan tilittämään takaisin vuonna 2008 liikaa tilitettyjä verotuloja. Tilitetyn ansio- ja pääomatuloverotulojen määrän oikaisu on Ennakonpalautuksia joudutaan tilittämään marraskuussa Oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä ovat marraskuussa

6 Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /09 % /09 % /09 % 4 145, , ,6 2,0 40,3 72,7 78,8 8, , , ,4 2, , , ,0-0,4 91,5 154,9 171,9 11, , , ,0-0, , , ,3 8,1 161,2 231,3 200,2-13, , , ,5 7, , , ,3 5,5 224,7 484,9 255,6-47, , , ,9 4, , , ,7 7,0 435,1 572,4 448,3-21, , , ,0 6, , , ,2 4,8 507,7 652,5 503,7-22, , , ,9 4, , , ,8 5,8 561,7 739,4 584,8-20, , , ,7 5, , , ,2 6,9 640,8 826,4 667,5-19, , , ,7 6, , , ,8 6,5 719,5 906,4 746,6-17, , , ,3 6, , ,1 802,1 996, , , , ,1 887, , , , , , , , , , , , ,0 14,2 959, , ,0 21, , , ,0 14,3 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per olivat 6,6 MEUR. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. -1,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on jouduttu turvautumaan useaan otteeseen lyhytaikaiseen lainoitukseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Loppuvuodesta tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi myös pitkäaikaisen lainan (1,1 MEUR) ottaminen. Loppuvuoden lainanotto määräytyy pitkälti investointien toteuman mukaan. Määrärahaa investoinneissa on käytettävissä yhteensä 12,7 MEUR. Vuoden 2009 alkuperäisessä budjetissa investoinneille varattiin rahaa 8,3 MEUR. Ennuste tämän vuoden investointien toteumaksi on 10,0 MEUR. MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009, ,5 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 YHTEENSÄ MÄÄRÄRAHAT ,3 5

7 Käyttötalouden yhteenveto KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Toteutunut Bokslut Budget /2009 (1.000 e) lmr kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , , ,0 69 % Menot -Utgifter , , , ,7 70 % Netto , , , ,7 70 % 75,0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717, , , ,7 65 % Menot -Utgifter , , , ,0 59 % Netto , , , ,3 54 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015, , , ,0 74 % Menot -Utgifter , , , ,5 73 % Netto , , , ,5 73 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607, , , ,5 75 % Menot -Utgifter , , , ,9 63 % Netto 525,0-108, , , % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 39,9 59,0 68 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-138,1-205,5 66 % Netto -75,2-148,8-98,2-146,5 66 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 138,3 387,2 44 % Menot -Utgifter , , , ,2 72 % Netto , , , ,1 73 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 42,2 161,4 33 % Menot -Utgifter , , , ,7 72 % Netto , , , ,3 73 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 153,0 217,8 114 % Menot -Utgifter , , , ,3 69 % Netto , , , ,5 67 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,3 24,0 39 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-299,6-543,7 54 % Netto -477,0-533,5-290,4-519,7 54 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 264,0 396,0 67 % Menot -Utgifter , , , ,2 72 % Netto , , , ,2 73 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415, ,9 654, ,9 45 % Menot -Utgifter ,8-918,1-807,9-918,1 88 % Netto 401,6 546,8-153,9 546,8-28 % 6

8 LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T LAUTAKUNTIEN MENOT JA TALOUSARVIO

9 TULOSLASKELMA Toteutunut Ennuste Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 9/ /2009 lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 823, ,5 41 % Maksutulot 3 332, , , ,5 76 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 277,1 496,3 68 % Muut toimintatulot 2 448, , , ,5 93 % Sisäiset tulot 9 634, , , ,0 69 % Toimintatulot yhteensä , , , ,0 69 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 8,7 49,2 26 % Henkilöstömenot, netto , , , ,6 68 % Palvelujen ostot , , , ,4 76 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,2 66 % Avustukset , , , ,5 63 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-538,4-740,2 75 % Sisäiset menot , , , ,0 69 % Toimintamenot yhteensä , , , ,7 70 % Toimintakate , , , ,7 70 % Verotulot , , , ,4 81 % Kunnallisvero , , , ,0 84 % Kiinteistövero 2 038, ,0 93, ,4 4 % Yhteisövero 1 168, ,0 892, ,0 72 % Valtionosuudet 3 633, , , ,0 69 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 66,0 100,0 49 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 96,3 50,0 54 % Korkomenot 0,0-2,0-0,9-2,0 47 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-12,5-15,0 Vuosikate 6 739, , , ,7 292 % Suunnitelmapoistot , , , ,0 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-419,3-345,0 75 % Tilikauden tulos 2 437, , , ,3 8

10 RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Toteutunut TP TA 9/ / lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , , ,7 292 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-669, ,0-595 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,0 80 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 799, ,7 250 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,0 200, ,6-3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , ,2-300,0 77 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 98 % Rahavarojen muutos , ,0-956, ,6 13 % Kassavarat , , , ,5 315 % 9

11 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV ,0 118,5 201,4 - siirtyy vuodelta 2008 KH ,4 - tulot / valtionavustus KV ,0-65,7-277,2 YHTEENSÄ 196,4 52,7-75,8 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 1-12 / , ,0 KH ,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV ,0 S 25,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV ,0 TA 8/ , ,0 Varavoimageneraattori (2008=>), TammikumpKR/Tsa KH ,5 TA 83,2 6/ ,0 KV ,5 Investointien suunnittelua ja rakennusten ku Mlaa KV ,0 S 1-12 / ,2 80,0 KH ,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mu KV , / 2009 KH ,4 nyt oikea - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 R 8/ ,2 10/ ,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 Ei toteuteta 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 12/ ,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 R 25,3 11/ ,0 - Grankottenin pk, sähkäasenn. TS R 1,6 - Pikku Akatemian pk TS R 1,3 - Mäntymäen koulu TS R 5,8 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusinta KS 55,0 TA 40,5 10/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia KS 80,0 TA 44,4 10/ ,0 KH ,3 14,5 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusi KS 155,0 TA 49,1 10/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt - Svenska skolc., vesikattomaalaus A-osa KR 24,2 S 11/ ,2 - Svenska skolc., kosteuskorjauksia KR/KS 2,8 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 TA 23,7 7/ ,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 R 9,3 12/ ,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & matm 40,0 S 1, Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. ku TM 30,0 S Villa Junghans, uuden osan julkisivujen perusko TM 150,0 R 4,2 12/ ,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tukr 95,0 R 3,4 12/ ,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S 12/ ,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 6, ,8 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 R 8,9 9/ ,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustan Mlaa/Tsa 16,5 S/R 282,6 - Rakennuskonttori KS/KR S/R 10,4 155,0 - Petra Tsa S 8, Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminetsa KV ,0 S/R 1-12 / ,3 12/ ,0 KH ,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 S 5-10 / ,0 15,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV ,5 S 7 / ,2 12/ ,5 - Folkhälsan KR KH ,5 S 1,1 - Petra TM S 5,4 oikea Ennalta arvaamattomat työt KV , / ,6 KH ,3 KV ,0 4,3 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS TA 153,9 215,0 - Kaupungintalo, väistötilat 17,9 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS TA 22,9 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset => Siirretään kuntotutkimuksiin 24,8 - KUTU: pikku akatemian sähkötyöt: väärä tiliöinti 2,5 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH ,0 Siirtyy ,0 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV ,0 TA 1-8 / ,5 9/ ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsrepa KS KV ,0 R 1-8 / ,0 10/ ,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Teknisen työtilan saneeraus Mlaa KH ,8 TA 34,6 35,0 10

12 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/KsKV ,0 R 1-8 / ,8 10/ ,0 KH ,1 Liikuntasali Mlaa 19,7 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-Mlaa/TsKV ,0 R -10/ , ,0 KH ,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV ,0 S 1-6 / ,9 35,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys BM KV ,0 S 12/ ,0 Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KR KH ,3 TA 6,4 valmis 7,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV ,0 R/TA 1-8 / ,5 11/ ,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ GranhultsskKH ,0 Villa Junghansin laajennus TM KV ,0 R 1-12 / , / ,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,5 R 5-6 / ,3 10 / ,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV ,0 S 9-10 / / ,0 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus => Tehdään muistio 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppmlaa KH ,0 TA 86,0 valmis 100,0 Uusi skeittialue ML/JL KH ,7 TA 156,4 valmis 165,7 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH ,1 S ,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH ,0 S 1,5 11/ ,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3 100, , , ,3 - lisämäärärahat 1 385,5 - siirtyy vuodelta , ,5 - tulot / valtionavustus, Klostretin maakellari -2,0 189,2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH/TS KV ,0 R 1-12 / , ,0 Kirjaston piha-alue EH sis. K1 R 264,7 7/ ,6 Liikenneväylät - Trafikleder TS KV ,0 KH ,0 Kadunrakennuskohteet: 0,4 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2 EH 265,0 R 4-8/ ,7 9/ ,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnit SH S ,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ ,7 12/ ,0 Kylpyläntien itäpää HV TA 5-8/ ,3 valmis 94,0 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.paran SH 40,0 R 5-8/ ,0 6/ ,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv EH 60,0 TA 4-8/ ,8 valmis 239,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd SH 115,0 S 6-9/ , ,0 - risteysalue vuonna 2009 SH 6/ ,0 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => S SH 30,0 S ,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 R / ,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) SH 100,0 S ,6 41,0 Muut kohteet SH 60,0 60,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 40,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie SH TA valmis 16,5 16,5 Junghansinkuja EH R 8-10/2009 0,4 11/ ,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 ei toteutet 0,3 Tunnelitien jalkakäytävä (loppuselvitys v:lta 2007) SH TA valmis 22,7 22,7 Vesitorninpolku SH TA valmis 15,0 15,0 Kauniaistentie, Bensowin risteys SH 165,0 S ,8 12/ ,0 Akatemianraitti 80,0 R ,6 10/ ,0 Fasaanitunnelin paannev 4,5 4,5 Stenbergintie vuodelta ,7 0,7 Martankuja SH R 14,3 11/ ,0 Kasavuorentien liikenneturvallisuuden parantamine SH 1,1 15,0 Koivuhovintie vuodelta 2007 SH TA 6,5 valmis 16,5 Forsellesintie vuodelta 2007 SH TA 5,1 valmis 10,0 Petaksentien oja R 13,8 13,8 Pohjoisen suontien oja R 6,0 6,0 Tunnelitien ja Fasaanintunnelin kunnostus SH R 10/ ,0 Tunnelitien suunnittelu TS/SH S ,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 0,0 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Kandidaatintie 2,1 Rikhardinkuja 6,1 Siestankuja 3,9 Ennalta arvaamattomat Valaistuskohteet SH 100,0 100,0 Suunnittelu 0,0 11

13 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu- euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen 0,7 Liikenneväylät menot yhteensä 1 300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 KH ,0 Liikennevihreä 0,4 Rantamajantin länsipää, maisemointi R 5-6 / ,3 valmis 7,0 Rantamajantie itäpää, maisemointi R 5-6 / ,2 valmis 8,0 Kavallintien luiskan maisemointi R 5-6 / ,5 10 / ,0 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie R 5-6 / ,6 11 / ,0 Jollakuja/Kavallintie S 8-9 / / ,0 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin S 10/2009 5,0 Leikkipaikat Asematie 17 leikkipuisto S 5-6 / ,0 11 / ,0 Hurtigin leikkipuisto TA 8-9 / ,0 valmis 12,0 Kavallintie 10 leikkipuisto TA 5-6 / ,0 6 / ,2 Mäntykallion puisto R 5-6 / ,5 valmis 45,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) siirtyy / Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen S 5-10 / ,0 11/ ,0 Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak., Granhults. S 5-10 / ,4 11/ ,0 Puistoalueiden kunnostaminen R 5-10 / ,5 12/ ,0 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. S 5-8 / ,3 valmis 5,0 Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 0,4 3,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus siirtyy / Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentamines/eh/tkv ,0 R 1-10 / ,1 12/ ,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, t EH KV ,0 HS 2,0 2,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjts KV ,0 R 6-10 / ,1 10/ ,0 KH ,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPNKV ,0 81,2 80,0 KV ,0 Gallträsk KH ,5 R 11/ ,5 0,0 435,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa/VKKV ,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3 020, , ,7 lisämäärärahat 0,0 Siirtyy vuodelta ,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV ,0 312,6 313,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV ,0-62,9 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV ,0 17,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 190,3 353,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 31,3 117,0 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 57,9 93,0 - Opettajakoneet 21,0 15,7 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 20,0 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 38,5 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH ,6 3,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet 3,4 - tekninen työtila, EK KH ,4 6,4 72,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 3,7 42,0 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 0,9 12,0 KH ,2 1,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 8,9 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 25,2 22,0 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 5,4 20,0 12

14 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Ensikertainen kalustaminen A-osaan 7,1 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 44,7 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luo 30,0 66,2 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 6,6 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 13,2 21,0 KH ,4 15,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfu 4,3 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1 731,9 874, ,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,6 Konekalusto vaihtohyvitys -65,0 0,0-62,9 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKHV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 10,3 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 28,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 4,7 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 6,3 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 18,0 - runkoventtiilien uusiminen 8,0 - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 Vesimittarit 1,0 4,6 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: 0,4 -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 6,9 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä 87,2 387,3 Menot KV ,3 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 27,1 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 50,0 Kuntarahoitus Oy KV ,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 119,5 119,5 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT , , ,6 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO -70,0-128,6 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen 13

TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009

TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2008 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.7.2010 tilanteen mukaan 8 554 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.10.2010 tilanteen mukaan 8639 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009

TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2009 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot