TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahatoimisto

2 TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget lmr Toimintamenot yhteensä % YLEISHALLINTO % SOTE % YLK % Rakennusltk % SKOULUT % RKOULUT % SIVISTYS % NUORISO % LIIKUNTA % Vesilaitos % Toimintakate % Verotulot % Valtionosuudet % Korkotulot % Vuosikate % Asukasmäärä, henkilöä Investoinnit *) % *) pl. lmr Kauniaisten taloustilanne on tasapainoinen. Kassatilanteen kannalta loppuvuosi on haasteellinen, kun vuoden 2008 verotilityksiä ja ennakoita joudutaan maksamaan takaisin. Tarvittaessa loppuvuodesta turvaudutaan pitkäaikaiseen lainaan, mikäli investoinnit ylittävät merkittävästi vuoden 2009 alkuperäisen budjetin. 1

3 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. KAUNIAINEN Väestön määrä / _ _2009 YHTEENSÄ Kauniaisten väestörakenteen erityspiirre on vuotiaiden vähäinen määrä suhteessa muihin ikäluokkiin. Tästä johtuen myös syntyvyys lienee alhainen. 2

4 Palvelutuotannon kannalta vuoden 2009 aikana Kauniaisten väestörakenteessa on ollut samansuuntaisia muutoksia kuin pitemmälläkin ajanjaksolla eli päivähoitoikäisten määrä on vähentynyt esikouluikäisten määrä on lisääntynyt peruskoululaisten määrä on vähentynyt lukioikäisten määrä on lisääntynyt työikäisten määrä vähentynyt ja eläkeläisten määrä lisääntynyt Kunnallinen palvelu ikä /2009 Muutos v => 9/2009 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Koko maan työttömyysprosentti heinäkuun 2009 lopussa oli 10,7 % ja syyskuun lopussa vastaavasti 9,8 %. Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli heinäkuun lopussa 7,8 % ja syyskuun lopussa 7,1 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä heinäkuun lopussa oli 5,2 % ja syyskuun lopussa 4,4 %. Työttömyys on siis hiukan helpottanut kautta maan syksyn tullen. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 heinäkuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,7 % (2,7 %:sta 4,4 %:iin). Kauniaisissa oli heinäkuun lopussa lukumääräisesti 199 työtöntä. Syyskuun lopussa oli vastaavasti 168 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 19. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 39%. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (57 % / 43 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet heinäkuun ja syyskuun lopun tilanteissa. Työttömyysaste % Muutos Espoo 7,2 6,3-12,5 % Helsinki 8,9 7,9-11,2 % Vantaa 9,4 8,7-7,4 % Kauniainen 5,2 4,4-15,4 % 3

5 TALOUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 75 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 70 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 69 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 70 %. Laskennallisen tilanteen hiukan alittava toteutuma on tyypillinen taloushallinnon ilmiö, joka perustuu laskutusperiodeihin. Vesilaitoksen menojen toteuma % syyskuun lopussa oli 88. Syyskuussa laskutettu Espoon veden jätevesimaksu oli enemmän kuin budjetissa 2009 oli varattu tälle rahaa. Lisäksi vettä on ostettu Espoon Vesilaitokselta enemmän kuin vuosi sitten arvioitiin. Voidaan siis ennustaa Vesilaitoksen ylittävän budjettinsa tänä vuonna. Syyskuun 2009 lopussa toimintakate on 36,7 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla siten, että vuosikate oli positiivinen 6,7 miljoonaa euroa toteuma %:n ollessa 292 budjettiin nähden. Tiedossa on, että loppuvuodesta 2009 tehtävät oikaisut vuoden 2008 verotukseen muuttavat tilannetta. VEROTULOT TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Kauniaisten verotulokertymän uusi arvio perustuu päivitettyyn koko maan kehikkoon sekä sen pohjalta läpikäytyyn kunnan omaan verotuloennustekehikkoon. Siinä on huomioitu verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2008 veroista, veroperustemuutokset vuodelle 2010 hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan sekä valtionvarainministeriön uusia arvioita yhteisöverokertymästä vuosille Osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin kunnallisverotulokertymäksi euroa. Arvio perustui verohallinnolta sen hetken valmisteluvaiheen valmiina olleisiin ennakkotietoihin vuoden 2008 maksuunpannusta kunnallisverosta. Uusin kunnallisveroverotuloarvio Kauniaisissa on euroa vuoden 2009 osalta. Yhteisöveron tuottoarviota on myös tarkennettu päivitetyn arvion pohjalta. Yhteisöverotuotoksi osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin euroa kun päivitetyn tilanteen mukainen arvio ennustaa euron toteumaa. Verovuoden 2008 verotus valmistuu vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Verohallinto on julkaissut ennakkotietoja, joissa on viimeisimmät arviot valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotietojen mukaan marraskuussa joudutaan tilittämään takaisin vuonna 2008 liikaa tilitettyjä verotuloja. Tilitetyn ansio- ja pääomatuloverotulojen määrän oikaisu on Ennakonpalautuksia joudutaan tilittämään marraskuussa Oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä ovat marraskuussa

6 Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /09 % /09 % /09 % 4 145, , ,6 2,0 40,3 72,7 78,8 8, , , ,4 2, , , ,0-0,4 91,5 154,9 171,9 11, , , ,0-0, , , ,3 8,1 161,2 231,3 200,2-13, , , ,5 7, , , ,3 5,5 224,7 484,9 255,6-47, , , ,9 4, , , ,7 7,0 435,1 572,4 448,3-21, , , ,0 6, , , ,2 4,8 507,7 652,5 503,7-22, , , ,9 4, , , ,8 5,8 561,7 739,4 584,8-20, , , ,7 5, , , ,2 6,9 640,8 826,4 667,5-19, , , ,7 6, , , ,8 6,5 719,5 906,4 746,6-17, , , ,3 6, , ,1 802,1 996, , , , ,1 887, , , , , , , , , , , , ,0 14,2 959, , ,0 21, , , ,0 14,3 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per olivat 6,6 MEUR. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. -1,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on jouduttu turvautumaan useaan otteeseen lyhytaikaiseen lainoitukseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Loppuvuodesta tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi myös pitkäaikaisen lainan (1,1 MEUR) ottaminen. Loppuvuoden lainanotto määräytyy pitkälti investointien toteuman mukaan. Määrärahaa investoinneissa on käytettävissä yhteensä 12,7 MEUR. Vuoden 2009 alkuperäisessä budjetissa investoinneille varattiin rahaa 8,3 MEUR. Ennuste tämän vuoden investointien toteumaksi on 10,0 MEUR. MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009, ,5 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 YHTEENSÄ MÄÄRÄRAHAT ,3 5

7 Käyttötalouden yhteenveto KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Toteutunut Bokslut Budget /2009 (1.000 e) lmr kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , , ,0 69 % Menot -Utgifter , , , ,7 70 % Netto , , , ,7 70 % 75,0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717, , , ,7 65 % Menot -Utgifter , , , ,0 59 % Netto , , , ,3 54 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015, , , ,0 74 % Menot -Utgifter , , , ,5 73 % Netto , , , ,5 73 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607, , , ,5 75 % Menot -Utgifter , , , ,9 63 % Netto 525,0-108, , , % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 39,9 59,0 68 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-138,1-205,5 66 % Netto -75,2-148,8-98,2-146,5 66 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 138,3 387,2 44 % Menot -Utgifter , , , ,2 72 % Netto , , , ,1 73 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 42,2 161,4 33 % Menot -Utgifter , , , ,7 72 % Netto , , , ,3 73 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 153,0 217,8 114 % Menot -Utgifter , , , ,3 69 % Netto , , , ,5 67 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,3 24,0 39 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-299,6-543,7 54 % Netto -477,0-533,5-290,4-519,7 54 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 264,0 396,0 67 % Menot -Utgifter , , , ,2 72 % Netto , , , ,2 73 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415, ,9 654, ,9 45 % Menot -Utgifter ,8-918,1-807,9-918,1 88 % Netto 401,6 546,8-153,9 546,8-28 % 6

8 LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T LAUTAKUNTIEN MENOT JA TALOUSARVIO

9 TULOSLASKELMA Toteutunut Ennuste Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 9/ /2009 lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 823, ,5 41 % Maksutulot 3 332, , , ,5 76 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 277,1 496,3 68 % Muut toimintatulot 2 448, , , ,5 93 % Sisäiset tulot 9 634, , , ,0 69 % Toimintatulot yhteensä , , , ,0 69 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 8,7 49,2 26 % Henkilöstömenot, netto , , , ,6 68 % Palvelujen ostot , , , ,4 76 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,2 66 % Avustukset , , , ,5 63 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-538,4-740,2 75 % Sisäiset menot , , , ,0 69 % Toimintamenot yhteensä , , , ,7 70 % Toimintakate , , , ,7 70 % Verotulot , , , ,4 81 % Kunnallisvero , , , ,0 84 % Kiinteistövero 2 038, ,0 93, ,4 4 % Yhteisövero 1 168, ,0 892, ,0 72 % Valtionosuudet 3 633, , , ,0 69 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 66,0 100,0 49 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 96,3 50,0 54 % Korkomenot 0,0-2,0-0,9-2,0 47 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-12,5-15,0 Vuosikate 6 739, , , ,7 292 % Suunnitelmapoistot , , , ,0 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-419,3-345,0 75 % Tilikauden tulos 2 437, , , ,3 8

10 RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Toteutunut TP TA 9/ / lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , , ,7 292 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-669, ,0-595 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,0 80 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 799, ,7 250 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,0 200, ,6-3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , ,2-300,0 77 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 98 % Rahavarojen muutos , ,0-956, ,6 13 % Kassavarat , , , ,5 315 % 9

11 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV ,0 118,5 201,4 - siirtyy vuodelta 2008 KH ,4 - tulot / valtionavustus KV ,0-65,7-277,2 YHTEENSÄ 196,4 52,7-75,8 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 1-12 / , ,0 KH ,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV ,0 S 25,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV ,0 TA 8/ , ,0 Varavoimageneraattori (2008=>), TammikumpKR/Tsa KH ,5 TA 83,2 6/ ,0 KV ,5 Investointien suunnittelua ja rakennusten ku Mlaa KV ,0 S 1-12 / ,2 80,0 KH ,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mu KV , / 2009 KH ,4 nyt oikea - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 R 8/ ,2 10/ ,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 Ei toteuteta 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 12/ ,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 R 25,3 11/ ,0 - Grankottenin pk, sähkäasenn. TS R 1,6 - Pikku Akatemian pk TS R 1,3 - Mäntymäen koulu TS R 5,8 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusinta KS 55,0 TA 40,5 10/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia KS 80,0 TA 44,4 10/ ,0 KH ,3 14,5 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusi KS 155,0 TA 49,1 10/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt - Svenska skolc., vesikattomaalaus A-osa KR 24,2 S 11/ ,2 - Svenska skolc., kosteuskorjauksia KR/KS 2,8 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 TA 23,7 7/ ,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 R 9,3 12/ ,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & matm 40,0 S 1, Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. ku TM 30,0 S Villa Junghans, uuden osan julkisivujen perusko TM 150,0 R 4,2 12/ ,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tukr 95,0 R 3,4 12/ ,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S 12/ ,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 6, ,8 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 R 8,9 9/ ,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustan Mlaa/Tsa 16,5 S/R 282,6 - Rakennuskonttori KS/KR S/R 10,4 155,0 - Petra Tsa S 8, Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminetsa KV ,0 S/R 1-12 / ,3 12/ ,0 KH ,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 S 5-10 / ,0 15,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV ,5 S 7 / ,2 12/ ,5 - Folkhälsan KR KH ,5 S 1,1 - Petra TM S 5,4 oikea Ennalta arvaamattomat työt KV , / ,6 KH ,3 KV ,0 4,3 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS TA 153,9 215,0 - Kaupungintalo, väistötilat 17,9 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS TA 22,9 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset => Siirretään kuntotutkimuksiin 24,8 - KUTU: pikku akatemian sähkötyöt: väärä tiliöinti 2,5 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH ,0 Siirtyy ,0 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV ,0 TA 1-8 / ,5 9/ ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsrepa KS KV ,0 R 1-8 / ,0 10/ ,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Teknisen työtilan saneeraus Mlaa KH ,8 TA 34,6 35,0 10

12 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/KsKV ,0 R 1-8 / ,8 10/ ,0 KH ,1 Liikuntasali Mlaa 19,7 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-Mlaa/TsKV ,0 R -10/ , ,0 KH ,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV ,0 S 1-6 / ,9 35,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys BM KV ,0 S 12/ ,0 Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KR KH ,3 TA 6,4 valmis 7,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV ,0 R/TA 1-8 / ,5 11/ ,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ GranhultsskKH ,0 Villa Junghansin laajennus TM KV ,0 R 1-12 / , / ,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,5 R 5-6 / ,3 10 / ,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV ,0 S 9-10 / / ,0 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus => Tehdään muistio 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppmlaa KH ,0 TA 86,0 valmis 100,0 Uusi skeittialue ML/JL KH ,7 TA 156,4 valmis 165,7 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH ,1 S ,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH ,0 S 1,5 11/ ,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3 100, , , ,3 - lisämäärärahat 1 385,5 - siirtyy vuodelta , ,5 - tulot / valtionavustus, Klostretin maakellari -2,0 189,2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH/TS KV ,0 R 1-12 / , ,0 Kirjaston piha-alue EH sis. K1 R 264,7 7/ ,6 Liikenneväylät - Trafikleder TS KV ,0 KH ,0 Kadunrakennuskohteet: 0,4 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2 EH 265,0 R 4-8/ ,7 9/ ,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnit SH S ,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ ,7 12/ ,0 Kylpyläntien itäpää HV TA 5-8/ ,3 valmis 94,0 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.paran SH 40,0 R 5-8/ ,0 6/ ,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv EH 60,0 TA 4-8/ ,8 valmis 239,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd SH 115,0 S 6-9/ , ,0 - risteysalue vuonna 2009 SH 6/ ,0 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => S SH 30,0 S ,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 R / ,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) SH 100,0 S ,6 41,0 Muut kohteet SH 60,0 60,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 40,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie SH TA valmis 16,5 16,5 Junghansinkuja EH R 8-10/2009 0,4 11/ ,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 ei toteutet 0,3 Tunnelitien jalkakäytävä (loppuselvitys v:lta 2007) SH TA valmis 22,7 22,7 Vesitorninpolku SH TA valmis 15,0 15,0 Kauniaistentie, Bensowin risteys SH 165,0 S ,8 12/ ,0 Akatemianraitti 80,0 R ,6 10/ ,0 Fasaanitunnelin paannev 4,5 4,5 Stenbergintie vuodelta ,7 0,7 Martankuja SH R 14,3 11/ ,0 Kasavuorentien liikenneturvallisuuden parantamine SH 1,1 15,0 Koivuhovintie vuodelta 2007 SH TA 6,5 valmis 16,5 Forsellesintie vuodelta 2007 SH TA 5,1 valmis 10,0 Petaksentien oja R 13,8 13,8 Pohjoisen suontien oja R 6,0 6,0 Tunnelitien ja Fasaanintunnelin kunnostus SH R 10/ ,0 Tunnelitien suunnittelu TS/SH S ,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 0,0 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Kandidaatintie 2,1 Rikhardinkuja 6,1 Siestankuja 3,9 Ennalta arvaamattomat Valaistuskohteet SH 100,0 100,0 Suunnittelu 0,0 11

13 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu- euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen 0,7 Liikenneväylät menot yhteensä 1 300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 KH ,0 Liikennevihreä 0,4 Rantamajantin länsipää, maisemointi R 5-6 / ,3 valmis 7,0 Rantamajantie itäpää, maisemointi R 5-6 / ,2 valmis 8,0 Kavallintien luiskan maisemointi R 5-6 / ,5 10 / ,0 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie R 5-6 / ,6 11 / ,0 Jollakuja/Kavallintie S 8-9 / / ,0 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin S 10/2009 5,0 Leikkipaikat Asematie 17 leikkipuisto S 5-6 / ,0 11 / ,0 Hurtigin leikkipuisto TA 8-9 / ,0 valmis 12,0 Kavallintie 10 leikkipuisto TA 5-6 / ,0 6 / ,2 Mäntykallion puisto R 5-6 / ,5 valmis 45,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) siirtyy / Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen S 5-10 / ,0 11/ ,0 Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak., Granhults. S 5-10 / ,4 11/ ,0 Puistoalueiden kunnostaminen R 5-10 / ,5 12/ ,0 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. S 5-8 / ,3 valmis 5,0 Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 0,4 3,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus siirtyy / Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentamines/eh/tkv ,0 R 1-10 / ,1 12/ ,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, t EH KV ,0 HS 2,0 2,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjts KV ,0 R 6-10 / ,1 10/ ,0 KH ,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPNKV ,0 81,2 80,0 KV ,0 Gallträsk KH ,5 R 11/ ,5 0,0 435,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa/VKKV ,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3 020, , ,7 lisämäärärahat 0,0 Siirtyy vuodelta ,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV ,0 312,6 313,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV ,0-62,9 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV ,0 17,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 190,3 353,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 31,3 117,0 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 57,9 93,0 - Opettajakoneet 21,0 15,7 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 20,0 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 38,5 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH ,6 3,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet 3,4 - tekninen työtila, EK KH ,4 6,4 72,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 3,7 42,0 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 0,9 12,0 KH ,2 1,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 8,9 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 25,2 22,0 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 5,4 20,0 12

14 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Ensikertainen kalustaminen A-osaan 7,1 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 44,7 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luo 30,0 66,2 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 6,6 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 13,2 21,0 KH ,4 15,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfu 4,3 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1 731,9 874, ,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,6 Konekalusto vaihtohyvitys -65,0 0,0-62,9 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKHV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 10,3 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 28,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 4,7 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 6,3 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 18,0 - runkoventtiilien uusiminen 8,0 - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 Vesimittarit 1,0 4,6 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: 0,4 -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 6,9 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä 87,2 387,3 Menot KV ,3 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 27,1 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 50,0 Kuntarahoitus Oy KV ,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 119,5 119,5 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT , , ,6 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO -70,0-128,6 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen 13

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi NURM1JA R V I www.nurmijarvi. fi NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus 2009 1 1. Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 23.11.2010, 6 Sisällysluettelo 1 Savonian toimintapolitiikka

Lisätiedot

KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl

KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 201 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016. 2017 INVESTOINTIOSA. lj' !., {rl KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 21 5 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 216. 217 INVESTOINTIOSA I tî lj'!., {rl lã 1 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteä omaisuus Talonrakennus lrtain omaisuus, tekninen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot