TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahatoimisto

2 TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma % Bokslut Budget lmr Toimintamenot yhteensä % YLEISHALLINTO % SOTE % YLK % Rakennusltk % SKOULUT % RKOULUT % SIVISTYS % NUORISO % LIIKUNTA % Vesilaitos % Toimintakate % Verotulot % Valtionosuudet % Korkotulot % Vuosikate % Asukasmäärä, henkilöä Investoinnit *) % *) pl. lmr Kauniaisten taloustilanne on tasapainoinen. Kassatilanteen kannalta loppuvuosi on haasteellinen, kun vuoden 2008 verotilityksiä ja ennakoita joudutaan maksamaan takaisin. Tarvittaessa loppuvuodesta turvaudutaan pitkäaikaiseen lainaan, mikäli investoinnit ylittävät merkittävästi vuoden 2009 alkuperäisen budjetin. 1

3 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli tilanteen mukaan henkilöä. KAUNIAINEN Väestön määrä / _ _2009 YHTEENSÄ Kauniaisten väestörakenteen erityspiirre on vuotiaiden vähäinen määrä suhteessa muihin ikäluokkiin. Tästä johtuen myös syntyvyys lienee alhainen. 2

4 Palvelutuotannon kannalta vuoden 2009 aikana Kauniaisten väestörakenteessa on ollut samansuuntaisia muutoksia kuin pitemmälläkin ajanjaksolla eli päivähoitoikäisten määrä on vähentynyt esikouluikäisten määrä on lisääntynyt peruskoululaisten määrä on vähentynyt lukioikäisten määrä on lisääntynyt työikäisten määrä vähentynyt ja eläkeläisten määrä lisääntynyt Kunnallinen palvelu ikä /2009 Muutos v => 9/2009 Päivähoito, ikä Esikoulu, ikä Peruskoulu, ikä Lukio, keskiaste, ikä Nuoriso Työikäiset, ikä Eläkeläiset, ikä Kauniaisen väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan TYÖLLISYYS TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Koko maan työttömyysprosentti heinäkuun 2009 lopussa oli 10,7 % ja syyskuun lopussa vastaavasti 9,8 %. Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli heinäkuun lopussa 7,8 % ja syyskuun lopussa 7,1 %. Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä heinäkuun lopussa oli 5,2 % ja syyskuun lopussa 4,4 %. Työttömyys on siis hiukan helpottanut kautta maan syksyn tullen. Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 heinäkuuhun 2009 kokonaisuudessaan 1,7 % (2,7 %:sta 4,4 %:iin). Kauniaisissa oli heinäkuun lopussa lukumääräisesti 199 työtöntä. Syyskuun lopussa oli vastaavasti 168 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 19. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 39%. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (57 % / 43 %). Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet heinäkuun ja syyskuun lopun tilanteissa. Työttömyysaste % Muutos Espoo 7,2 6,3-12,5 % Helsinki 8,9 7,9-11,2 % Vantaa 9,4 8,7-7,4 % Kauniainen 5,2 4,4-15,4 % 3

5 TALOUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti oli 75 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 70 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuloja oli kertynyt 69 % budjetoituun tasoon nähden ja menoja 70 %. Laskennallisen tilanteen hiukan alittava toteutuma on tyypillinen taloushallinnon ilmiö, joka perustuu laskutusperiodeihin. Vesilaitoksen menojen toteuma % syyskuun lopussa oli 88. Syyskuussa laskutettu Espoon veden jätevesimaksu oli enemmän kuin budjetissa 2009 oli varattu tälle rahaa. Lisäksi vettä on ostettu Espoon Vesilaitokselta enemmän kuin vuosi sitten arvioitiin. Voidaan siis ennustaa Vesilaitoksen ylittävän budjettinsa tänä vuonna. Syyskuun 2009 lopussa toimintakate on 36,7 miljoonaa euroa. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla ja valtionosuuksilla siten, että vuosikate oli positiivinen 6,7 miljoonaa euroa toteuma %:n ollessa 292 budjettiin nähden. Tiedossa on, että loppuvuodesta 2009 tehtävät oikaisut vuoden 2008 verotukseen muuttavat tilannetta. VEROTULOT TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Kauniaisten verotulokertymän uusi arvio perustuu päivitettyyn koko maan kehikkoon sekä sen pohjalta läpikäytyyn kunnan omaan verotuloennustekehikkoon. Siinä on huomioitu verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2008 veroista, veroperustemuutokset vuodelle 2010 hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan sekä valtionvarainministeriön uusia arvioita yhteisöverokertymästä vuosille Osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin kunnallisverotulokertymäksi euroa. Arvio perustui verohallinnolta sen hetken valmisteluvaiheen valmiina olleisiin ennakkotietoihin vuoden 2008 maksuunpannusta kunnallisverosta. Uusin kunnallisveroverotuloarvio Kauniaisissa on euroa vuoden 2009 osalta. Yhteisöveron tuottoarviota on myös tarkennettu päivitetyn arvion pohjalta. Yhteisöverotuotoksi osavuosikatsauksen ( ) raportointivaiheessa arvioitiin euroa kun päivitetyn tilanteen mukainen arvio ennustaa euron toteumaa. Verovuoden 2008 verotus valmistuu vuoden 2009 lokakuun loppuun mennessä. Verohallinto on julkaissut ennakkotietoja, joissa on viimeisimmät arviot valmistuvasta verotuksesta. Ennakkotietojen mukaan marraskuussa joudutaan tilittämään takaisin vuonna 2008 liikaa tilitettyjä verotuloja. Tilitetyn ansio- ja pääomatuloverotulojen määrän oikaisu on Ennakonpalautuksia joudutaan tilittämään marraskuussa Oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä ovat marraskuussa

6 Ennakonpidätyks. ja ennakonkanto Yhteisövero Kunnallisverotulot yht. Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos Kumulatiivinen Muutos /09 % /09 % /09 % 4 145, , ,6 2,0 40,3 72,7 78,8 8, , , ,4 2, , , ,0-0,4 91,5 154,9 171,9 11, , , ,0-0, , , ,3 8,1 161,2 231,3 200,2-13, , , ,5 7, , , ,3 5,5 224,7 484,9 255,6-47, , , ,9 4, , , ,7 7,0 435,1 572,4 448,3-21, , , ,0 6, , , ,2 4,8 507,7 652,5 503,7-22, , , ,9 4, , , ,8 5,8 561,7 739,4 584,8-20, , , ,7 5, , , ,2 6,9 640,8 826,4 667,5-19, , , ,7 6, , , ,8 6,5 719,5 906,4 746,6-17, , , ,3 6, , ,1 802,1 996, , , , ,1 887, , , , , , , , , , , , ,0 14,2 959, , ,0 21, , , ,0 14,3 RAHOITUS - TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2009 Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Investointimenot per olivat 6,6 MEUR. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia Kauniaisella oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti n. -1,2 miljoonaa euroa. Vuoden aikana on jouduttu turvautumaan useaan otteeseen lyhytaikaiseen lainoitukseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Loppuvuodesta tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi myös pitkäaikaisen lainan (1,1 MEUR) ottaminen. Loppuvuoden lainanotto määräytyy pitkälti investointien toteuman mukaan. Määrärahaa investoinneissa on käytettävissä yhteensä 12,7 MEUR. Vuoden 2009 alkuperäisessä budjetissa investoinneille varattiin rahaa 8,3 MEUR. Ennuste tämän vuoden investointien toteumaksi on 10,0 MEUR. MENOT / MÄÄRÄRAHAT 2009, ,5 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 YHTEENSÄ MÄÄRÄRAHAT ,3 5

7 Käyttötalouden yhteenveto KÄYTTÖTALOUDEN YHTEENVETO Tilinpäätös Toteutunut Ennuste Toteutunut Bokslut Budget /2009 (1.000 e) lmr kirjanpito vrt. TA 2009 Tulot - Inkomster , , , ,0 69 % Menot -Utgifter , , , ,7 70 % Netto , , , ,7 70 % 75,0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Tulot - Inkomster 2 717, , , ,7 65 % Menot -Utgifter , , , ,0 59 % Netto , , , ,3 54 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 3 015, , , ,0 74 % Menot -Utgifter , , , ,5 73 % Netto , , , ,5 73 % YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Tulot - Inkomster 9 607, , , ,5 75 % Menot -Utgifter , , , ,9 63 % Netto 525,0-108, , , % RAKENNUSLAUTAKUNTA BYGGNADSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 104,8 59,0 39,9 59,0 68 % Menot -Utgifter -180,0-207,8-138,1-205,5 66 % Netto -75,2-148,8-98,2-146,5 66 % SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN Tulot - Inkomster 364,4 317,7 138,3 387,2 44 % Menot -Utgifter , , , ,2 72 % Netto , , , ,1 73 % SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA Tulot - Inkomster 199,3 127,4 42,2 161,4 33 % Menot -Utgifter , , , ,7 72 % Netto , , , ,3 73 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 253,0 133,7 153,0 217,8 114 % Menot -Utgifter , , , ,3 69 % Netto , , , ,5 67 % NUORISOLAUTAKUNTA UNGDOMSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 26,0 24,0 9,3 24,0 39 % Menot -Utgifter -503,0-557,5-299,6-543,7 54 % Netto -477,0-533,5-290,4-519,7 54 % LIIKUNTALAUTAKUNTA IDROTTSNÄMNDEN Tulot - Inkomster 406,7 396,0 264,0 396,0 67 % Menot -Utgifter , , , ,2 72 % Netto , , , ,2 73 % Vesihuoltolaitos Vattentjänstverket Tulot - Inkomster 1 415, ,9 654, ,9 45 % Menot -Utgifter ,8-918,1-807,9-918,1 88 % Netto 401,6 546,8-153,9 546,8-28 % 6

8 LAUTAKUNTIEN BUDJETTIEN TOTEUMA %:T LAUTAKUNTIEN MENOT JA TALOUSARVIO

9 TULOSLASKELMA Toteutunut Ennuste Toteutunut (1.000 euroa ) TP TA 9/ /2009 lmr vrt. TA 2009 Myyntitulot 1 961, ,8 823, ,5 41 % Maksutulot 3 332, , , ,5 76 % Tuet ja avustukset 421,0 407,0 277,1 496,3 68 % Muut toimintatulot 2 448, , , ,5 93 % Sisäiset tulot 9 634, , , ,0 69 % Toimintatulot yhteensä , , , ,0 69 % Valmistus omaan käyttöön 58,0 33,2 8,7 49,2 26 % Henkilöstömenot, netto , , , ,6 68 % Palvelujen ostot , , , ,4 76 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,2 66 % Avustukset , , , ,5 63 % Muut toimintakulut -675,0-714,5-538,4-740,2 75 % Sisäiset menot , , , ,0 69 % Toimintamenot yhteensä , , , ,7 70 % Toimintakate , , , ,7 70 % Verotulot , , , ,4 81 % Kunnallisvero , , , ,0 84 % Kiinteistövero 2 038, ,0 93, ,4 4 % Yhteisövero 1 168, ,0 892, ,0 72 % Valtionosuudet 3 633, , , ,0 69 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 227,9 135,0 66,0 100,0 49 % Muut rahoitustulot 145,7 180,0 96,3 50,0 54 % Korkomenot 0,0-2,0-0,9-2,0 47 % Muut rahoitusmenot -327,3 0,0-12,5-15,0 Vuosikate 6 739, , , ,7 292 % Suunnitelmapoistot , , , ,0 75 % Arvonalennukset pysyvistä Atk-menojen kohdistus -559,0-419,3-345,0 75 % Tilikauden tulos 2 437, , , ,3 8

10 RAHOITUSLASKELMA (1.000 euroa) Toteutunut Ennuste Toteutunut TP TA 9/ / lmr vrt. TA 2009 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 740, , , ,7 292 % Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -659,7-245,0-669, ,0-595 % Investointien rahavirta Investointimenot , , , ,0 80 % Rahoitusosuudet investointeihin 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 026,8 320,0 799, ,7 250 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,0 200, ,6-3 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29,1 0,0 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 0, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * * Ennakkomaksujen muutos 0,0 324,0 0,0 324,0 0 % Muut maksuvalmiuden muutokset 54, , ,2-300,0 77 % Maksuvalmiuden muutokset 24, , , ,0 98 % Rahavarojen muutos , ,0-956, ,6 13 % Kassavarat , , , ,5 315 % 9

11 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta (1.000 euroa) KIINTEÄ OMAISUUS/MAANKÄYTTÖ Mlii Määrärahat / Menot KV ,0 118,5 201,4 - siirtyy vuodelta 2008 KH ,4 - tulot / valtionavustus KV ,0-65,7-277,2 YHTEENSÄ 196,4 52,7-75,8 TALONRAKENNUS Kaupungintalon saneeraus TM KV ,0 S 1-12 / , ,0 KH ,4 Päiväkotiverkoston arviointi (tarveselvitys) UT KV ,0 S 25,0 Kasavuoren päiväkoti, lisärakennus TM KV ,0 TA 8/ , ,0 Varavoimageneraattori (2008=>), TammikumpKR/Tsa KH ,5 TA 83,2 6/ ,0 KV ,5 Investointien suunnittelua ja rakennusten ku Mlaa KV ,0 S 1-12 / ,2 80,0 KH ,0 Kuntotutkimuksen ed. toimenpiteitä työohjelman mu KV , / 2009 KH ,4 nyt oikea - Sansinpellon pk, pukuhuone- ja wc-tilojen ajanmukaistaminen KS 25,0 R 8/ ,2 10/ ,0 - Kasavuoren pk, ikkunoiden & kattokupujen uusiminen KR 13,2 Ei toteuteta 0,0 0,0 - Satuvuoren pk, sokkelivierustojen ja seinien kunnostusta KR 11,0 S 12/ ,0 - Puistokujan pk, perustusrakenteiden & märkätilojen korjauksia TM 40,0 R 25,3 11/ ,0 - Grankottenin pk, sähkäasenn. TS R 1,6 - Pikku Akatemian pk TS R 1,3 - Mäntymäen koulu TS R 5,8 - Kasavuoren koulukeskus, huopakatteen uusinta KS 55,0 TA 40,5 10/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, kosteuskorjauksia KS 80,0 TA 44,4 10/ ,0 KH ,3 14,5 - Kasavuoren koulukeskus, kattorakenteiden uusi KS 155,0 TA 49,1 10/ ,0 - Kasavuoren koulukeskus, sähköasennusten määräaikaistarkastusten korjaustyöt - Svenska skolc., vesikattomaalaus A-osa KR 24,2 S 11/ ,2 - Svenska skolc., kosteuskorjauksia KR/KS 2,8 - Jäähalli, kattorakenteiden vahvistus Mlaa 45,0 TA 23,7 7/ ,0 - Villa Junghans, pintakuivatuksen järjestäminen TM 20,0 R 9,3 12/ ,0 - Villa Junghans, vanhan osa julkis. paikkaus & matm 40,0 S 1, Villa Junghans, vanhan osan terassin & parv. ku TM 30,0 S Villa Junghans, uuden osan julkisivujen perusko TM 150,0 R 4,2 12/ ,0 - Nuorisotalo, alapohjakorjaukset & liikuntasalin tukr 95,0 R 3,4 12/ ,0 - Nuorisotalo, vesikaton maalaus KR 60,0 S 12/ ,0 - Nuorisotalo, talotekniikan parannuksia Tsa 35,0 S 6, ,8 - Smedsintie 8, märkätilojen peruskunnostus KS 11,0 R 8,9 9/ ,0 - Hinnoittelemattomat & lisä&muutostyö & kustan Mlaa/Tsa 16,5 S/R 282,6 - Rakennuskonttori KS/KR S/R 10,4 155,0 - Petra Tsa S 8, Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminetsa KV ,0 S/R 1-12 / ,3 12/ ,0 KH ,7 Klostret, maakellarin miljöökunnostus KR KV ,0 S 5-10 / ,0 15,0 Jätekatoksia (Folkhälsanin pk 09) KR KV ,5 S 7 / ,2 12/ ,5 - Folkhälsan KR KH ,5 S 1,1 - Petra TM S 5,4 oikea Ennalta arvaamattomat työt KV , / ,6 KH ,3 KV ,0 4,3 - Kaupungintalo, kosteuskorjauksia TM/KS TA 153,9 215,0 - Kaupungintalo, väistötilat 17,9 - Kaupungintalo, ryömintätilan kunnostus TM/KS TA 22,9 - Rakennustoimisto, sisäilmakorjaukset => Siirretään kuntotutkimuksiin 24,8 - KUTU: pikku akatemian sähkötyöt: väärä tiliöinti 2,5 Mäntymäen koulu - Liikuntasalin lattia KS KH ,0 Siirtyy ,0 Kasavuoren koulukeskus Uuden liikuntasalin korjaus ja saneeraus Mlaa KV ,0 TA 1-8 / ,5 9/ ,0 Opettajien työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys AR KV ,0 1-8 / ,0 Ääneneristyskorjauksia - Ljudisoleringsrepa KS KV ,0 R 1-8 / ,0 10/ ,0 Kuraattorin ja terveydenhoitajan tilat Opinto-ohjaajien tilat (lukio & yläkoulu) Pienryhmätilat (yläkoulu) Teknisen työtilan saneeraus Mlaa KH ,8 TA 34,6 35,0 10

12 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Granhultsskolan Tekstiilityöluokan saneeraus Mlaa/KsKV ,0 R 1-8 / ,8 10/ ,0 KH ,1 Liikuntasali Mlaa 19,7 Svenska skolcentrum Talotekniikan ajanmukaistaminen, E-, F- ja G-Mlaa/TsKV ,0 R -10/ , ,0 KH ,5 A-osan uudistaminen => suunnittelu Mlaa KV ,0 S 1-6 / ,9 35,0 Keittiön peruskorjaus, tarveselvitys BM KV ,0 S 12/ ,0 Teknisen työtilan saneeraus, sis. Ikk. korj. KR KH ,3 TA 6,4 valmis 7,0 Kaikki koulut Turvakameroita ja lukitusparannuksia (KH) Tsa KV ,0 R/TA 1-8 / ,5 11/ ,0 (Sv.skolcentrum -09/ Kasav. koulukeskus -10/ GranhultsskKH ,0 Villa Junghansin laajennus TM KV ,0 R 1-12 / , / ,0 Petra, pihan pysäköintialueen päällystys TM KV ,5 R 5-6 / ,3 10 / ,5 Keskusurheilukenttä Aidan ja portin korjaus JL KV ,0 S 9-10 / / ,0 VSS-Palloiluhalli, uusi huoltorakennus => Tehdään muistio 0,2 VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppmlaa KH ,0 TA 86,0 valmis 100,0 Uusi skeittialue ML/JL KH ,7 TA 156,4 valmis 165,7 Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus ML KH ,1 S ,0 Saharan kenttä, konetallisuoja ML KH ,0 S 1,5 11/ ,0 TALONRAKENNUS YHT Määrärahat / Menot 3 100, , , ,3 - lisämäärärahat 1 385,5 - siirtyy vuodelta , ,5 - tulot / valtionavustus, Klostretin maakellari -2,0 189,2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Keskustan infrastruktuuri (erillinen liite) MH/TS KV ,0 R 1-12 / , ,0 Kirjaston piha-alue EH sis. K1 R 264,7 7/ ,6 Liikenneväylät - Trafikleder TS KV ,0 KH ,0 Kadunrakennuskohteet: 0,4 Asematie (Bredantie -Tunnelitie), jatkoa vuodelta 2 EH 265,0 R 4-8/ ,7 9/ ,0 Bredantie (Bredanportti-Koivuhovintie) => Suunnit SH S ,0 Lindstedtintien klv siirtyy Yhtiöntien eteläosa VKK S 6-9/ ,7 12/ ,0 Kylpyläntien itäpää HV TA 5-8/ ,3 valmis 94,0 Helsingintie (Kandidaatint-Maisterint) liik.turv.paran SH 40,0 R 5-8/ ,0 6/ ,0 Forsellesintien länsiosa (Gresant-Sansinpelto) klv EH 60,0 TA 4-8/ ,8 valmis 239,0 Kauppalantien eteläosa (Yhtiönt.-Espoon raja) yhd SH 115,0 S 6-9/ , ,0 - risteysalue vuonna 2009 SH 6/ ,0 Akatemiantien jk-pp (Asematiestä itäänpäin) => S SH 30,0 S ,0 Kasavuorentien painuman korjaus EH 85,0 R / ,0 Suunnittelut (erill. Ohjelman mukaan) SH 100,0 S ,6 41,0 Muut kohteet SH 60,0 60,0 Kavallintien pohjoisosa SH TA valmis 40,9 40,9 Asematie väl. Akatemiantie - V. Turuntie SH TA valmis 16,5 16,5 Junghansinkuja EH R 8-10/2009 0,4 11/ ,0 Leankuja EH S 8-10/2009 0,3 ei toteutet 0,3 Tunnelitien jalkakäytävä (loppuselvitys v:lta 2007) SH TA valmis 22,7 22,7 Vesitorninpolku SH TA valmis 15,0 15,0 Kauniaistentie, Bensowin risteys SH 165,0 S ,8 12/ ,0 Akatemianraitti 80,0 R ,6 10/ ,0 Fasaanitunnelin paannev 4,5 4,5 Stenbergintie vuodelta ,7 0,7 Martankuja SH R 14,3 11/ ,0 Kasavuorentien liikenneturvallisuuden parantamine SH 1,1 15,0 Koivuhovintie vuodelta 2007 SH TA 6,5 valmis 16,5 Forsellesintie vuodelta 2007 SH TA 5,1 valmis 10,0 Petaksentien oja R 13,8 13,8 Pohjoisen suontien oja R 6,0 6,0 Tunnelitien ja Fasaanintunnelin kunnostus SH R 10/ ,0 Tunnelitien suunnittelu TS/SH S ,0 Päällystyskohteet VKK 200,0 0,0 200,0 Kirkkotie Gresantie Tennispuiston ja Uimahallin väliset klv:t Akatemiantie Kaunistentie klv Leantie Asemanseudun kunnostaminen Kandidaatintie 2,1 Rikhardinkuja 6,1 Siestankuja 3,9 Ennalta arvaamattomat Valaistuskohteet SH 100,0 100,0 Suunnittelu 0,0 11

13 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu- euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Lindstedtintie Vanha Turuntie, länsiosa Bredankuja Asemanseudun kunnostaminen 0,7 Liikenneväylät menot yhteensä 1 300,0 Viheralueet - Grönområden ES KV ,0 KH ,0 Liikennevihreä 0,4 Rantamajantin länsipää, maisemointi R 5-6 / ,3 valmis 7,0 Rantamajantie itäpää, maisemointi R 5-6 / ,2 valmis 8,0 Kavallintien luiskan maisemointi R 5-6 / ,5 10 / ,0 Markus Collininkuja/Yrjö Liipolantie R 5-6 / ,6 11 / ,0 Jollakuja/Kavallintie S 8-9 / / ,0 Granhultskolan, edusta Oppilaskodintielle päin S 10/2009 5,0 Leikkipaikat Asematie 17 leikkipuisto S 5-6 / ,0 11 / ,0 Hurtigin leikkipuisto TA 8-9 / ,0 valmis 12,0 Kavallintie 10 leikkipuisto TA 5-6 / ,0 6 / ,2 Mäntykallion puisto R 5-6 / ,5 valmis 45,0 Stenberginpuisto (Urheilutie) siirtyy / Päiväkotien pihat Päiväkotien aitojen uusiminen S 5-10 / ,0 11/ ,0 Piha-alueen perusparannus, suunnittelu ja rak., Granhults. S 5-10 / ,4 11/ ,0 Puistoalueiden kunnostaminen R 5-10 / ,5 12/ ,0 Vallmogård puistoalue, kuivatustarve ym. S 5-8 / ,3 valmis 5,0 Ennalta arv. suunnittelu/takuuhoidot/muut 0,4 3,0 Hautausmaa, P-alueen kunnostus siirtyy / Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentamines/eh/tkv ,0 R 1-10 / ,1 12/ ,0 Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, t EH KV ,0 HS 2,0 2,0 Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjts KV ,0 R 6-10 / ,1 10/ ,0 KH ,0 Kasavuoren kuntopolun perusparannus JL/HPNKV ,0 81,2 80,0 KV ,0 Gallträsk KH ,5 R 11/ ,5 0,0 435,0 HUOM! Galträskin kustannukset kirjataan kokonaisuudessaan käyttötalouteen. Mlaa/VKKV ,0 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT Menot yhteensä 3 020, , ,7 lisämäärärahat 0,0 Siirtyy vuodelta ,5 Tulot yhteensä IRTAIN OMAISUUS (Ylk) Konekalusto - Maskinpark AHT KV ,0 312,6 313,0 Konekalusto vaihtohyvitys AHT KV ,0-62,9 GPS-laitteen hankinta - Köp av GPS-apparat Mlii KV ,0 17,0 17,0 Kaupungintalo Stadshuset Monistuslaite ja värikopiokone Kaupungintalo Stadshuset 30,0 Puhelinvaihteen päivitys IT-hankinnat, hallinto (KH) 559,0 190,3 353,0 Keskuskeittiön laitteiden uusiminen 117,0 31,3 117,0 Suomenkielinen koulutoimi IT -hankinnat - Oppilaskoneet ja verkko 93,0 57,9 93,0 - Opettajakoneet 21,0 15,7 21,0 Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimisohjelma - Mäntymäen koulu 20,0 20,0 20,0 - Kasavuoren koulukeskus (yläkoulu+lukio) 40,0 38,5 40,0 Mäntymäki Saneerauksien ensikertainen kalustaminen - ruokalan, kirjaston, parven, opettajanhuoneen kalusteet/laitteet - luokkien kalusteet KH ,6 3,6 Kasavuoren koulukeskus Saneerauksien ensikertaiset kalustamiset 30,0 30,0 - liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet - opettajien työtilojen kalusteet/laitteet - kuvaamataidon työtilan kalusteet/laitteet - auditorion kalusteet/laitteet 3,4 - tekninen työtila, EK KH ,4 6,4 72,4 Granhultsskolan Tekstiilityöluokan ensikertainen kalustaminen 42,0 3,7 42,0 Voimistelusalin ensikertainen kalustaminen 12,0 0,9 12,0 KH ,2 1,2 Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja 30,0 8,9 30,0 Svenska skolcentrum Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen 22,0 25,2 22,0 Teknisen työn tilan ensikertainen kalustaminen 20,0 5,4 20,0 12

14 INVESTOINNIT 2009 TYÖKOHDE Vastuu Kust.arvion Määräraha Työvaihe/ Työohjelman toteutunut Ennuste Ennuste hlö hyväks kommentit mukainen euroa ajallavalmistu-euroa ajalla päätös TS,HS,S,R,T toteutus misesta Ensikertainen kalustaminen A-osaan 7,1 Ensikertainen kalustaminen D-, E-, F-, G- ja H-osaan 80,0 44,7 80,0 Svenskspråkiga skolväsendet Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luo 30,0 66,2 30,0 IT -hankinnat / IT -anskaffningar - Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nätet, 93,0 6,6 93,0 - Opettajakoneet - Lärardatorer 21,0 13,2 21,0 KH ,4 15,4 10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN Kirjasto - Biblioteket Kirjastojärjestelmän lisätoiminnot - Bibliotekssystemets tilläggsfu 4,3 4,3 Opiskelijalukusalin uudelleen sisustaminen Matala lainausautomaatti - Låg låneautomat 25,0 25,0 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ (Ylk) Määrärahat / menot 1 731,9 874, ,9 lisämäärärahat Siirtyy vuodelta ,6 Konekalusto vaihtohyvitys -65,0 0,0-62,9 VESIHUOLTOLAITOS - VATTENTJÄNSTVERKHV Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 41,0 10,3 Espoon Vesilaitosinvestoinnit 142,0 28,0 Espoon Viemärilaitosinvestoinnit 21,0 4,7 Vesihuolto Vesijohtolaitteiden rakentaminen Omat työt, suunnittelu: 7,0 6,3 Kaukovalvonnan ohjelmapäivitys/lisämittauspaikat 7,3 Valkonauhantie sähköistys Vesijohtoverkoston saneerauksia: 47,0 18,0 - runkoventtiilien uusiminen 8,0 - palopostien asennuksia - Kaupalantien jatko Ytiöntielle ( mahd.kirkkotien jatko ) - Tunnelitie- Helsingintie ( kirkon edusta ) - Valkonauhantie sähköistys (v2007) 16,0 - Kaukovalvontaohjelman päivitys (v2007) 8,0 Vesimittarit 1,0 4,6 Johtokartaston täydentämistyö Vesijohtoverkostojen paikantaminen puuttuvin osin 3,5 Videokuvauksia, vj Jätevesiverkosto Viemärisaneerauksia 79,3 Omat työt, suunnittelu: 0,4 -Stenbergintien jatko Urheilutien suuntaan -Lindstedtintie (Turuntienportista länteen ) -Bembölentie ( välillä Kasavuorentie - Krouvikalliontie ) -Laaksotie ( välillä Kauniaistentie- Smedsintie ) Kansistot 2,2 Videokuvauksia, jv: 7,0 Yhtiöntie piha-alue ( jv-rasite tontilla ) Bredantie ( välillä Asematie- Palokunnankuja ) Bredantie ( välillä Palokunnakuja - Urheilutie ) Palokunnankuja Kylpyläntie ( välillä Bembölentie- Stockmannintie ) Thurmanninpuisto ( aloitettu 2008 ) Jv-pumppaamot Kiinteistökohtaiset LPS-pumppaamot 2,0 6,9 Johtokartaston täydentämistyö 3,0 Vesihuoltolaitos yhteensä 87,2 387,3 Menot KV ,3 Tulot 5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina 27,1 27,1 Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus 50,0 50,0 Kuntarahoitus Oy KV ,5 42,4 Määrärahat / menot 77,1 119,5 119,5 lisämäärärahat 42,5 Siirtyy vuodelta 2008 INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT / MÄÄRÄRAHAT , , ,6 - siirtyy vuodelta ,8 - lisämäärärahat ,0 MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TULOT / TULOARVIO -70,0-128,6 MLii = Mauri Liimatainen Tilanne ML = Mauri Laakkonen TM = Tommi Metsälä TSa = Tomi Salminen KR = Kalle Rinkinen (Kunnossapito-osa) KS = Keijo Silvennoinen (Kunnossapito-osa) MH=Marianna Harju JL = Jarmo Loikkanen SH = Stig Holm VKK = Veli Keski-Kohtamäki ES = Emmi Silvennoinen AHT = Ari Haka-Taivalmäki HV = Hannu Vornanen MR = Minna Rautio EH = Eero Heiskanen TS = Tapio Siirto HPN = Helena Pirvola-Nykänen 13

TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009

TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS TAMMI-HELMIKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2008 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Toteuma

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.7.2010 tilanteen mukaan 8 554 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010

TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Rahatoimisto VÄESTÖ TALOUSKATSAUS HELMIKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 28.2.2010 tilanteen mukaan 8 591 henkilöä. Kaksi kuukautta aiemmin

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.10.2010 tilanteen mukaan 8639 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010

TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010 Rahatoimisto VÄESTÖ TALOUSKATSAUS MAALISKUU 2010 KAUNIAINEN - VÄESTÖRAKENNE 31.3.2010 100-105 90-94 naiset 80-84 70-74 miehet 60-64 50-54

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS TOUKOKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 31.5.2010 tilanteen mukaan 8 562 henkilöä. Kolme kuukautta aiemmin eli 31.12.2009

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011 Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarviotasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Lisäksi molempiin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009

TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 Rahatoimisto TIIVISTELMÄ TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2009 YHTEENVETO - KAUNIAINEN - 2009 Toteutunut Budget Toteutunut Ennuste 10/2009 1 000 2009

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 VÄESTÖ TALOUSKATSAUS SYYSKUU 2010 Kaupungin väestömäärä oli 30.9.2010 tilanteen mukaan 8629 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot