CEN ilmoitti, että 53 osaa on jo julkaistu. Maaliskuussa 2007 julkaistaan 3 ja toukokuussa viimeiset 2 osaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CEN ilmoitti, että 53 osaa on jo julkaistu. Maaliskuussa 2007 julkaistaan 3 ja toukokuussa viimeiset 2 osaa."

Transkriptio

1 Matkaraprtti Eucdes Natinal Crrespndents kkus Brysselissä. Osanttajat: Klein pj., Katsarakis sihteeri, Anderssn, Fuchs, Pint, TC 250 edustajia: Bssenmayer, Galgar, Heseltine, Sedacek, jäsenmaiden edustajia: Nilvall (Rutsi), Nawaz (UK),, Latvia, Thekki, Saksa, Salazar (Espanja), Thillard (NL), Slvakia, Irlanti, Kreikka, Itävalta, Tanska, Pula, Kyprs ja Belgia. Mukana li myös Turkki, Bar (CEPMC), Thiel (CEN). Sumesta Matti J. Virtanen ja Antti Kpnen FIEC:n edustaja. 1. Kkuksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Klein avasi kkuksen ja esityslista hyväksyttiin muutksitta. Klein selsti, että Anderssn ttaa vastuulleen jatkssa eurkdit. Myös EU:n ulkpulella prmtinti kuuluu hänelle. Katsarakis keskittyy CPD:hen. Klein esitti, että painelaitepulella, jtka nyt kuuluvat myös Kleinille, n n. 500 sivun suunnitteluhje/standardi. 2. Edellisen kkuksen pöytäkirja Tarkennus khtaan 8. Kyseessä n Lenard da Vincin hjelma. Tässä yhteydessä käytiin keskustelua ntifiinnista. Js määräyksissä jne viitataan standardiin, niin määräys n ntifiitava. Pelkkää standardin transpnintia ei tarvitse ntifiida. 3. Eurkdien sien edistyminen CEN ilmitti, että 53 saa n j julkaistu. Maaliskuussa 2007 julkaistaan 3 ja tukkuussa viimeiset 2 saa. Bssenmayerin esitys. Bssenmayer paintti liasn-yhteistyötä TC:jen ja EOTA:n kanssa. Hän mainitsi Tukhlman kkuksen hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä TC 124:n kanssa. Itse lin mukana Tukhlman kkuksessa, jnka antia en kuvaisi niin nnistuneeksi kuin Bssenmayer teki. Bssenmayer myönsi, että eurkdisat sisältävät liian paljn NDP:ja. Keskusteltiin myös kansallisista lumi- ja tuulikurmista ja erityisesti mahdllisista epäjatkuvuuskhdista maiden rajilla. Oltiin myös hulestuneita uusien jäsenmaiden lumikartista. Sumi n avustanut mm. Vira uusien lumikurmakarttjen tekemisessä. Bssenmayer kerti myös sen, kuinka krjausten ja parannusten rganisinti n tapahtunut alakmiteiden kautta. Bssenmayer n DIN:n hallituksen jäsen ja sani, että DIN tarvitsee myös parannusta. Seuraavassa TC 250 kkuksessa tulee esille lemassa levien rakenteiden analysinti. Bssenamayerin jhtama työryhmä valmistelee esitystä. Phjana n sveitsiläiset hjeet ja ISOstandardit.

2 4. Jint Research Centerin prjekti/pint JRC n klmen vuden prjekti kmissin kanssa. Nyt nin kaksi vutta n kulunut. JRC:n tehnyt eurkdien eri sille databasen, jhn jäsenmaiden tivtaan syöttävän kansalliset NDP:t. Ainastaan Thekki n alkanut tätä tehdä. 13 maata mukana Sumi n ilmittanut yhteystiedt tätä varten. Keskusteltiin databasen ikeellisuudesta. Kyprs mainitsi, että jkin NDP ei löydy standardin alussa levalta listalta, mutta mainitaan myöhemmin standardissa. Standardeissa n vääriä viittauksia. JRC n antanut databasen listat tarkistettavaksi TC 250/SC:jen puheenjhtajille. Thekki sani, että databasista EN 1990:n khdalta puuttuu jkin NDP. EN 1995:ssa n eräässä khdassa kaksi arva. Database tuntee vain yhden. Pyydettiin palautetta databasen krjaamiseksi. Galgar sani, että rakennuttajiin tulisi vaikuttaa, että eurkdit tulevat käyttöön. Hän li erityisen hulissaan siitä, että jtkut maat tekevät muunnettuja kaavja (simplified cdes). Kansallisten hjeiden tulisi selittää eurkdeja eikä antaa uusia sääntöjä. Galgarn mielestä kmissin tulisi antaa tästä uusi susitus. Pint kerti, että databasen kautta muut maat vivat katsa tisten maiden NDP:ja, js maat vat antaneet tähän luvan. JRC n avannut eurkdiktisivut Siellä löytyy kaikenlaista tieta mm. eri tapahtumista, esitelmistä, EU:n ulkpulisten maiden määräyksistä jne. Pstia JRC:lle vi lähettää sitteella UK kysyi kmissin susituksen juridista merkitystä. Klein selitti, ettei sillä le juridista merkitystä nyt. Kmissi ei le käynnistänyt muuta kuin mitä n annettu JRC:lle tehtäväksi. Keskustelu Help deskeistä Kelin kerti, että painelaitepulella n 500 sivun suunnitteluhje/standardi. Siellä n llut yhteinen help desk 2 vutta. Kuka tahansa vi lähettää kysymyksen help deskille, jka lähettää sen edelleen eksperteille. Vastausaika n 2 viikka. Ktisivulla julkaistaan myös krjaukset, jita n j tehty 20 kappaletta 2 vudessa. Muutksia (amnedments) n tehty 6-7 kappaletta. Klein ihmetteli TC 250 krjausten hitautta. Klein kysyi, nk kaikilla mailla help desk. Saksa kerti, että heillä n j vudesta 2003 lähtien llut help desk lähinnä kskien ilmeisesti siltja. Sitä ylläpitää Liittvaltin tie-instituutti (Federal Institute f Rads). UK:ssa trade assciatins ylläpitävät eurkdi help deskejä. Myös BSI:llä n eurkdiktisivut. Selstin Sumen eurkdi help deskin, jka li mainittu myös JRC:n sivuilla. Belgialla n sekä ranskaksi että hllanniksi help desk. Pula sani,, ettei heillä le help deskiä. Kyprs valitti myös asiantuntijiden puutetta. Klein sani, että JRC:n pitää linkittää eri maiden help deskit. Js kysymys tulee JRC:lle, se menee tarvittaessa kansalliselle help deskille. Klein kysyi myös, kuinka EU:n ulkpulelta tulevat kysymykset hidetaan. Klein lupasi keskustella JRC:n kanssa tästä asiasta. 5. Eurkdien training and prmtin Klein halusi keskustella prmtinnista EU:n ulkpulella. Kmissi vi lla hieman rahaa tähän työhön. Kansainyhteisön maat, jtka vat käyttäneet aikaisemmin brittistandardeja sekä Afrikan maat, jtka vat käyttäneet aikaisemmin ranskalaisia standardeja vat lunnllisia khteita. Kiin-

3 nstusta vi lla Etelä-Amerikassa, Kiinassa, Intiassa. Rahaa vi löytyä hieman kääntämisen avustamiseen kuten myös training and prmtin. Tarvitaan enemmän teknistä tukea. NL kiinnitti humita pieniin suunnittelutimistihin. Heillä n nin 6000 civil engineers (rakennesuunnnittelun kanssa tekemisissä?). Sanin, että Venäjä n tärkeä eurkdien salta. Kerrin Venäjän ja EU/CEN:n spimuksesta. Kerrin myös SFS:n käsikirjakäytännöstä piskelijille, jlla saadaan alennettua standardien hintaja. Latviassa n myös piskelijille halpja hintja. Klein vahvisti tuntevansa Venäjän spimuksen. Sedlacek kerti, että Thekissä n myös ktisivuja, jilta vi lukea eurkdeja, mutta ei vi printata. UK sani levansa hulissaan krdinimattmasta prmtinnista. Päämääränä tulisi lla, että eurkdit lisivat jnain päivänä ISO-standardeja. Kmissi kerti, että heillä n EU:n ulkpulisen prmtinnin strategia tekeillä. UK piti esitelmän siitä, kuinka he vat prmtineet eurkdeja Aasiassa ja kansainyhteisön maissa. Nrja kerti, että ISO n hyvin hajanainen rganisaati. On hyvin vaikea saada ISO vakuutettua jstakin. Trainingiin n saatavissa kmissin rahaa (50%). Täytynee lla useamman maan kattavaa kuten Välimeren maiden seminaari. JRC esitti, että tämän vuden lpussa järjestetään Brysselissä 1-2 pv kulutusta niille kansallisille trainers, jtka kuluttavat kansallisia trainers. Nin 10 kappaletta /maa. Epäilyjä esitettiin tämän järkevyydestä. Eurkdien jatkkehitys Lasikuiturakenteet ja lasirakenteet vat alueita, jille halutaan eurkdeja laajennettavan. Kpnen ehdtti myös karkaistuja kevytbetneja mukaan (TC 177). UK halusi myös maapalln lämpenemisen vaikutukset arviitavaksi myös eurkdien salta. Saksa halusi, että keskitytään lemassa leviin eurkdeihin. Esille tuli, että EN :n jistakin kuvista puuttuu kaavjen teksti. 6. Jäsenmaiden eurkdien implementinti Kmissi li tehnyt kaavakkeen, jnka phjalta jäsenmaat visivat ilmittaa implementintitilanteensa. Svittiin, että sitä käytetään ja täytetään 1-2 viikka ennen ENC-kkuksia. Js n kkusten välillä tapahtuu paljn muutksia, kaavakkeen vi täyttää uudestaan ja lähettää kmissille. Kansalliset raprtit julkaistaan pdf-mudssa Circassa. Muutamat maat kuten Sumi, Latvia, Kyprs livat lähettäneet raprttinsa etukäteen. Matkaraprttini liitteenä. Otin esille meidän ensimmäisen Eurkdipaketin ja Eurkdien implementintiaikataulun. Kerrin myös ngelmista, mutta niihin ei tullut kmmentteja. Eri maat selstivat mia tilanteitaan. Kmissi pyysi lähettää maaraprtit heille myös kkuksen jälkeen. He julkaisevat ne Circassa. Mnet maat vahvistivat, että vuden 2010 jälkeen eurkdit n aina viranmaisten tunnustama suunnitteluhje. Timitan saamani kansalliset raprtit Sumen help deskille.

4 7. Muut asiat Esillä li kirjeeni kskien tiettyjä safety in use vaakakurmia. Pyrkimykseni n hieman saada harmnisintia aikaan. Kirje n liitteenä. Asia li sama kuin vusi sitten esille ttamani, mutta nyt kirjitettu parempaan mutn. Kirje sai kannatusta. Galgar lisäsi, että myös kävelysiltjen kaiteiden vaakakurmat pitäisi lla mukana. TC 250 sai tehtävän tutkia asia. Asia tulee esille seuraavassa ENC-kkuksessa. Kmissi kiitti Sumea kntribuutista. Galgar tti esille sen, että cncrete chimneys standardiehdtus n tehty eurkdeista pikkeavasti. Galgar halusi, että kmissi lähettää kirjeen CEN:lle. Seuraavaa kkuspäivää ei tarkasti svittu, mutta kkus tullaan pitämään tämän vuden lppupulella ehkä PG:n tai SCC.n yhteydessä. Matti J. Virtanen PS. Humasin, että Bssenmayer li ttanut G-rdinatin Grupin esityslistalle Sumen maaraprtin, kirjelmät PG-kkukselle sekä esitykseni vaakakurmista.

5 Eurcdes Natinal Crrespndents Grup ENC Meeting in Brussels Natinal Reprt Finland (February 2007) 1. Legislatin The Essential Requirements (ERs) f the CPD have been implemented int Land Use and Building Act which came in t frce An unfficial English versin f this act can be seen in webpage -> land use and building Buildings have been nrmally designed by using the structural design parts f the Finnish Natinal Building Cde. See ENV-Eurcdes with relevant Finnish Natinal Applicatin Dcuments (NADs) have been an alternative rute t make structural design. In near future we will have three alternatives fr structural design Natinal building cde f Finland. This will expire ENV-Eurcdes +NADs. This will expire EN-Eurcdes + NAs 2. Situatin f ENV versins Mst parts f ENV-Eurcdes have been translated int Finnish expect parts 8. Ministry f the Envirnment has elabrated NADs fr these ENV-versin. The Finnish Rad Administratin has nt elabrated NADs fr bridges i.e ENV-Eurcdes has nt been used in bridge design. This has caused sme prblems with harmnized prduct standards which refer t ENV-Eurcdes. 3. Translatin f EN Eurcdes and preparatin f Natinal Annexes In the Annex (enclsed) there is situatin f translatins f EN Eurcdes and preparatin f Natinal Annexes. 4. NDPs different frm thse recmmended in Eurcdes We try t avid dergatins frm recmmended values as much as pssible. But because we will chse equatins f 6.10 a) and b) in EN 1990 there will be mre dergatins als in ther parts f Eurcdes. Greatest prblems we have had with EN which is develped based n cncept f equatin and nt taking int accunt equatins f 6.10a) and b). We have prepared written justificatins if we have different values frm suggested values. The amunt f clauses where at least ne natinal NDP is presented is given in the summary enclsed. 5. Timetable It has been decided that the use f EN-Eurcdes will start Then translatins and Natinal Annexes f the first package are ready and in frce. The first package includes the fllwing parts: EN 1990 EN ; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5 EN and 1-2

6 EN ; 1-2; 1-8; 1-9; 1-10 EN and 1-2 EN and 1-2 EN and ( 2?) The Natinal Annexes f the first package is intended t be endrsed at the first semester f The first package can include mre parts if their translatins and Natinal Annexes are ready. Other Natinal Annexes can be endrsed later, prbably during The timetable fr bridges is unclear, perhaps the use f EN-Eurcdes can start Natinal Annexes have t be ntified t the Cmmissin accrding t 98/34 prcedure which will take at least three mnths. This will cause sme delays which can cause that the starting date will be in the end f this year. The existing Finnish Natinal Building Cde fr structural design will expire in Prmtin The Finnish help desk f Eurcdes has been established in the beginning f September See This Help desk has been very useful. Help desk maintains updated infrmatin f all Eurcde parts and Natinal Annexes. There are links t useful publicatins, ther relevant sites and t educatin events. Help desk will answer t questins cncerning Eurcdes (als technical questins). Sme questins have been put t Eurpean level. Establishment f Eurcdes help desk and the decisin f timetable f implementatin are the mst imprtant actins f implementatin. Help desk has a steering grup which cnsists f representatives f Ministry f the Envirnment, all the Natinal Standard Writing bdies (related t Eurcdes) and The Finnish Assciatin f Civil Engineers. This steering grup is prmting, c-rdinating and mnitring activities f implementatin f Eurcdes. General interest has grwn with the help f articles published in Finnish building magazines. Eurcdes seminars have been carried ut. Decided timetable f implementatin has raised levels f activities. Sme majr cmpanies in structural engineering have started their wn educatin prgrams. Experiences frm the use f ENV-Eurcdes are limited. Part 3 and 5 f ENV-Eurcdes has been used mstly. Sme diplma wrks in universities and ther studies have been made. Calculatin examples have been made fr EC 3. Different calibratin calculatins are under wrk fr EC 1, EC 2, EC 5, EC 6 f EN-versins and Bridge-parts (EN ). Handbks and practical calculatin examples fr EC 3 and EC 5 has been decided t elabrate. Sme research wrk relating t EN 1995 has been dne and results have been delivered t TC250/SC 5 (see letter f warning). 7. Basic and further educatin Infrmatin has been given t Technical Universities. The steering grup f the Eurcdes will visit Technical Universities and discuss hw the Eurcdes have been taken int accunt. Sme prfes-

7 srs are actively invlved in natinal r Eurpean standardizatin wrk f Eurcdes. These prfessrs are als invlved in drafting Natinal Annexes. Seminars and ther curses fr practicing engineers have been rganized and will be arranged. 8. Prblems Missing backgrund dcuments have caused als prblems in the preparatin f natinal Annexes but sme bks written by writers f EN-Eurcdes have been useful. Finnish experts have gt cpies f (draft) Natinal Annexes f ther Member States. There can be fund NDPs fr clauses where this is nt allwed. After that it is difficult t cnvince ur experts why it is nt allwed t give such values in Finland. Many (mainly editrial) errrs have als caused prblems in translatins and in preparatin f Natinal Annexes. It is imprtant t have quick crrigenda. Incnsistencies between harmnized prduct standards and EN-Eurcdes e.g. missing methds f Guidance Paper L have als caused prblems. We have fund that sme parts f the EN-Eurcdes refer t EN-standards which d nt exist. These standards are prens. These kind f references are nt allwed accrding t CEN-rules. The exact timetables f these prens are unclear. We have t study hw t reslve these prblems. In the wrst cases these can cause serius delays in the implementatin f the Eurcdes. We have als fund that sme NDP ntes in EN-Eurcdes are nt accrding t NDP-rules. Fr example n recmmended values are given. Incnsistencies between EN-Eurcdes: EN 1990 shuld give mre detailed instructins fr ther parts f EN-Eurcdes. EN 1990 shuld be revised. EN makes references t technical specificatins f CEN, nt t EN standards. This has caused prblems and delays. There is a need fr further harmnizatin. 9. Amendments f relevant building regulatins Mst parts f Natinal Building Cde fr structural design will expire Sme parts will exist e.g. qualificatins f different parties f building prjects. Different timetables will cause sme prblems: Prblems in harmnized prduct standards. the prduct standards are nt cnsistent with EN Eurcdes there are differences between similar harmnized prduct standards sme prduct standards d nt recgnize the methds f Guidance Paper L. Sme executin standards e.g. cncerning cncrete structures will be published sme years after EN-Eurcdes and harmnized prduct standards. Updating f ur existing natinal regulatins cncerning structural design has been delayed. Mst f these regulatins will expire Matti J. Virtanen

8 The Summary f the Implementatin f Eurcdes in Finland published by CEN in English published by SFS in English published by SFS in Finnish Crrigenda AC Amendment A1 preliminary Natinal Annex NDPs chsen different than suggested values* design f buildings design f bridges Basis f Design EN1990 x x x 2005 x 2/9** Actins n Structures EN x x x x 5/15 EN x x x x 6/10 EN x x x x 9/28 EN x x x x 6/53 EN x x x x 5/27 EN x x EN x x EN x x EN x x EN x x Design f Cncrete Structures EN x x x 43/121 EN x x x 10/16 EN x x EN x x Design f Steel Structures EN x x x 2005 x 14/25 EN x x x 2005 x 3/5 EN x x x 6/19 EN x x x 2/7 EN x x x 5/15 EN EN EN x x x 2005 x 3/6 EN x x x 2005 x 4/11 EN x x x 2005 x 2/2 EN x x EN EN x x EN x x EN x x EN EN EN EN EN Design f Cmpsite Steel and Cncrete Structures EN x x x 3/19 EN x x x 3/8 EN x x Design f Timber Structures EN x x 2006 x 11/12 EN x x 2006 x 1/5 EN x x Design f Masnry Structures EN x x EN x x x 8/9 EN x x EN x x Getechnical Design EN x x x x 19/40 EN Design f Structures fr Earthquake Resistance EN x x EN x x EN x x EN x x EN x x EN x x Design f Aluminium Structures EN EN EN EN EN Explanatins: There are n plans t make a translatin r NA x Standard r translatin is published r NA has been n public inquiry (sme NAs are finalized accrding t cmments given in the inquiry) Translatin r NA is under preparatin * The amunt f clauses where at least ne NDP is different than suggested r natinal NDP rules are given divided by the ttal amunt f clauses including NDPs. One clause can have several values f NDPs (e.g. tables). Natinal NDP rules are given nly when this is allwed since n suggested value is given in the NDP nte. ** Amendment 1: Annex 2 is nt included

9 Initiative t harmnize hrizntal lads n parapets and partitin walls acting as barriers against falling dwn Internal market f cnstructin prducts (and cnstructin) needs mre harmnizatin. Differences which are nt based n justified reasns e.g. climatic cnditins shuld be avided. In EN- Eurcdes and Eurpean technical specificatins there are still differences which are nt based n justified reasns. Standardizatin writers r EOTA-bdies have difficulties t harmnize issues where there are differences in natinal regulatins. Regulatrs f Member States shuld encurage standardizatin writers t harmnize mre. Secndly, verificatin by calculatins shuld be usually preferred cmpared t testing e.g when determining lad-bearing capacities f the prducts. May I prpse a small initiative t harmnize hrizntal lads n parapets and partitin walls acting as barriers. The timing fr pssible amendments is gd because EN has gne t 5 years review. Requirements n hrizntal lads r testing n parapets and partitin walls acting as barriers can be fund frm the dcuments mentined belw: 1. Lads in EN Eurcdes EN gives in pint 6.4 hrizntal lads n parapets and partitin walls as barriers in the fllwing way: " (1) The Characteristic values f the line lad qk acting at the height f the partitin wall r parapets but nt higher than 1,20 m shuld be taken frm Table In the Table 6.12 there are different categries fr laded areas and qk (kn/m). Fr each qk there are a range f lads and als a recmmended value. In the Natinal Annex f EN building authrities can give the natinal values fr qk. In the nte 6 f table 6.12 has been said that "The natinal Annexes may prescribe additinal pint lads Qk and/r hard and sft bdy impact specificatins fr analytical r experimental verificatin." 2. ETAG 003 Internal partitin kits fr use as nn-ladbearing walls The cpy has taken recently frm EOTA-website. Editin is December I am afraid that there is n updating. 8 ETAs have been issued based n ETAG 003. In clauses f Safety in use there are given value n resistance t hrizntal and eccentric lads. The fllwing tests are given: Hard bdy impact test 0,5 kg steel ball Functinal test Eccentric vertical lad - Functinal failure test Sft bdy impact lad structural damage test Hard bdy impact test 1 kg steel ball structural damage test Sft bdy impact lad 50 kg bag structural damage test

10 Nte: The Finnish building regulatins d nt require these tests. We are ging t demand lads calculated accrding t EN Perhaps sme Member States require these tests. 3. ETAG 008 Prefabricated stair kits Editin is January Only tw ETAs have been issued based n ETAG 008. Testing t determine the impact resistance fr barrier shall fllw the sequence given belw: Hard bdy impact test 0,5 kg steel ball Functinal failure test Eccentric vertical lad - Functinal failure test Sft bdy impact lad Structural damage test Hard bdy impact test 1 kg steel ball Structural damage test Sft bdy impact lad 50 kg bag Structural damage test Accrding t the infrmatin what I have gt these tests have been taken frm ETAG 003. In additin, it has been said that testing t determine the impact resistance fr handrail shall fllw the sequence given belw: Sft bdy impact lad 30 kg bag Testing t determine the impact resistance fr riser shall fllw the sequence given belw: Hard bdy impact - 3,5 kg steel ball Nte: There is a wide range f minimum heights f handrails ( 0,8-1,1 m) in natinal regulatins. There can be als different use categries in which different minimum heights are required. Cnclusin: It shuld be useful t have mre harmnized apprach cvering hrizntal lad resistances f parapets and partitin walls. My prpsal is the fllwing: The EN-Eurcdes shuld cver all lads and ladings needed relating t Essential Requirements (ER 1, ER 4 and ER 2). If that is nt the case the Eurcdes shuld be revised t include all lads and ladings f abvementined lads. Culd it be pssible t determine a hrizntal static pint lad instead f dynamic lads determined in the abve ETAGs. Fr heights f handrails it shuld be useful t have different use categries and minimum heights in these use categries determined at the Eurpean level. In additin, when (in exceptinal cases) there is a need t be infrmatin n lads in harmnized prduct standards and ETAGs, it shuld be made by given a reference t lads in the EN- Eurcdes. I hpe that this initiative culd be discussed in Eurcdes Natinal Crrespndents grup r Preparatry meeting and subsequently in Standing Cmmittee n Cnstructin. With best regards, Matti J. Virtanen Head f the Finnish Delegatin t SCC.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Solution LAPUA- ohjausryhmän kokous Lapua Community Steering Group

Solution LAPUA- ohjausryhmän kokous Lapua Community Steering Group Slutin LAPUA- hjausryhmän kkus Lapua Cmmunity Steering Grup Keskiviikk 21 maaliskuuta 2013 kl 12:00 Thursday 21 th March 2013 at 12:00 Lapua, Tekninen keskus, Putuntie 8 Läsnä/present: Juk Vulle (LAP),

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Eucodes National Correspondents kokous Brysselissä.

Eucodes National Correspondents kokous Brysselissä. 27.2.2006 Matkaraportti Eucodes National Correspondents kokous 20.2.2006 Brysselissä. Osanottajat: Klein pj., Katsarakis sihteeri, TC 250 edustajia: Bossenamyer, Gulvanessian, Galgaro, Heseltine, Sedacek,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Bologna-asiantuntijaryhmän kokous 10.9.2010 klo 13 15.30. Paikka: CIMO, kokoushuone Tukholma

Bologna-asiantuntijaryhmän kokous 10.9.2010 klo 13 15.30. Paikka: CIMO, kokoushuone Tukholma Blgna-asiantuntijaryhmän kkus 10.9.2010 kl 13 15.30 Paikka: CIMO, kkushune Tukhlma Paikalla: Tmmi Haapaniemi, Jarm Kallunki, Lilian Sjöberg, Maija Innla, Sakari Ahla, Riitta Hakulinen, Maj-Britt Hedvall,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG Final report form 2013 Call for Workshops (grant agreement period 1.9.2013 31.8.2014)

LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG Final report form 2013 Call for Workshops (grant agreement period 1.9.2013 31.8.2014) ! GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 LIFELONG LEARNING PROGRAMME Final reprt frm 2013 Call fr Wrkshps (grant agreement perid 1.9.2013 31.8.2014) Please

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä

Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä 4.5.2011 Matkaraportti Kokous: Eurocodes National Correspondents (ENC) ryhmän kokous 13.4.2010 Brysselissä Osanottajat: Leoz pj, Fuchs, Pinto JRC, Da Costa CEN, Galgaro ja Heseltine TC 250, UK; NL, Saksa,

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Recommended background: Structural Engineering I and II

Recommended background: Structural Engineering I and II COURSE PROGRAMME COURSE NAME: 21631120 Basic Course in Steel Structures GROUP: CREDITS: INRANU04A3 3 cr TEACHER: TIME: 01.09.2005-31.04.2006 OBJECTIVE: This bilingual course aims at providing students

Lisätiedot

SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Eurocode. Basis of structural design

SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Eurocode. Basis of structural design 1 Suuntaa-antava mallikäännös eurokoodien esipuheelle 2006-12-11 SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Eurocode. Basis of structural design (vahvistettu 2002-10-21) Esipuhe Tämän standardin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Solution LAPUA- ohjausryhmän kokous Lapua Community Steering Group

Solution LAPUA- ohjausryhmän kokous Lapua Community Steering Group Slutin LAPUA- hjausryhmän kkus Lapua Cmmunity Steering Grup Trstai 30 tukkuuta 2013 kl 12:00 Thursday 30th May 2013 at 12:00 Lapua, Tekninen keskus, Putuntie 8 Läsnä/present: Tapi Misi(LAP), Juk Vulle

Lisätiedot

Kokous: Eurocodes National Corrrespondents ENC ryhmän kokous

Kokous: Eurocodes National Corrrespondents ENC ryhmän kokous Matkaraportti 3.7.2009 Kokous: Eurocodes National Corrrespondents ENC ryhmän kokous Aika ja paikka: 1.7.2009 Brysselissä Suomen edustaja: Matti J. Virtanen/YM Osanottajat: Komissiosta Leoz, C. Andersson

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Software Signing System System overview and key domain concepts

Software Signing System System overview and key domain concepts Software Signing System System overview and key domain concepts Copyright 2004 F-Secure Corporation. All rights reserved. Contents 1 System overview...1 2 Main domain concepts...2 3 Roles and user groups...3

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015 Sähköverkkyhtiöiden valkuituinvestinnit Rutsissa Lppuraprtti 10.12.2015 Selvityksen tteuttaminen Selvitystyön rutsin suudesta n erillinen englanninkielinen kalvsarja Electrical and fiber netwrks fr husehld

Lisätiedot

Eurokoodien tilanne. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.2014

Eurokoodien tilanne. Eurokoodi 2014 seminaari Rakennusteollisuus RT ry Timo Tikanoja 9.12.2014 Eurokoodien tilanne Eurokoodi 2014 seminaari 9.12.2014 Eurokoodien tilanne Käyttäjälle päin eurokoodien tilanne tulee jatkossa olemaan stabiili, kunnes seuraavan sukupolven eurokoodit julkaistaan n. 2020

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Finland National Meeting

Finland National Meeting www.epsiplus.net Eurpe s ne-stp shp n Public Sectr Infrmatin re-use Twards the 2008 review f the Directive n PSI re-use Finland Natinal Meeting 2 nd Octber 2007, Tampere REPORT Prepared by Chris Crbin

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson)

3. Institute for Advanced Management Systems Research (Carlsson) Neuvttelukunta Neuvttelukunnan kuudestista kkus Aika: Tiistai, 21. syyskuuta 2004, kl 15:00 Paikka: Turun ylipistn IT-laits, DataCity B, 5. krs Järjestäjä: Asialista 1. Kkuksen avaus (Haht) 2. Edellisen

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot