LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG Final report form 2013 Call for Workshops (grant agreement period )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG Final report form 2013 Call for Workshops (grant agreement period 1.9.2013 31.8.2014)"

Transkriptio

1 ! GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 LIFELONG LEARNING PROGRAMME Final reprt frm 2013 Call fr Wrkshps (grant agreement perid ) Please send this reprt t yur Natinal Agency, duly cmpleted and signed by 31 Octber 2014 at the latest. This reprt is cnsidered as yur request fr payment f the balance f the grant. LOPPURAPORTTI TÄYTETÄÄN SUOMEKSI, RUOTSIKSI TAI ENGLANNIKSI JA LÄ- HETETÄÄN OSOITTEESEEN: CIMO / Grundtvig, PL 343, Helsinki The questins in part A cncern the Wrkshp as a whle. Part B cncerns the individual participants and part C is yur Declaratin f expenditures. The Annex is an individual evaluatin frm t be filled in by each participant in the Wrkshp. GENERAL INFORMATION Grant agreement number Title f the Wrkshp FI1-GRU Creative Literacy Luva lukutait Acrnym (if applicable) Name f yur institutin / rganisatin Dates and venue f the wrkshp Turun kaupunginkirjast !1

2 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 INSTITUTION/ORGANISATION DATA Please fill in this page if data has changed since applicatin. Full Legal Name Turun kaupunki / Vapaa-aikatimiala / Kirjastpalvelut / Turun kaupunginkirjast Type f Organisatin PUB-REG Legal Status Private x Public Size 150 Cmmercial Orientatin Prfit x Nn prfit Address Linnankatu 2 Pstcde City Turku Regin Cuntry Sumi Scpe Reginal Organisatin's natinal ID (if applicable) Organisatin's website (if applicable) Organisatin's e- mail (if applicable) CONTACT PERSON Title Ms. First name Susanna Family name Department Psitin Wrk Address Klehmainen Hakeutuvat palvelut / Erityispalvelujen tiimi Vastaava kirjastnhitaja Street Number (if different frm abve) Pstcde City Cuntry Telephne Telephne 2 Mbile Fax address

3 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 PART A (THE WORKSHOP) 1. WORKSHOP CONTENT Wrkshp summary: please give a brief updated descriptin (max 250 wrds) f the Wrkshp carried ut; please nte that this descriptin may be used fr publicatin. Elements f interest include duratin f the Wrkshp, number f participants, aspects f literacy cvered, types f activity, key utcmes etc.!3

4 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 Osallistujia li yhteensä 18: ulkmaalaisia 12 ja sumalaisia 6. Järjestäjiä li kirjaststa 5 ja Naiskeskuksesta 5, lisäksi Timalista 1. Työpajan hjelma pyrittiin laatimaan siten, että se spii mahdllisimman mnenlaisissa tehtävissä timiville. 1. Ennakktehtävät Omakuvan luminen kllaasitekniikalla. Kuvat julkaisiin Creative Literacy ryhmän Facebk sivulla, jtta ryhmäytyminen alkaisi mahdllisimman varhain. Nykyajan lukutait -käsitteeseen tutustuminen. Evaluinnissa käsitteet yhdistettiin työpajan aikana pittuihin menetelmiin (käsitekartta). Työpajan aikaiset harjitukset evaluitiin kuvitteellisen maahanmuuttajaystävän silmin (rlin vaiht, evaluaati). Tekniset valmiudet: kuvan- ja äänenkäsittely (löytäminen, lataaminen, siirt, kllaasintek). Ssiaaliseen mediaan tutustuminen: Facebk, Ggle, Freesund, Audacity. 2. Työpajatyöskentelyllä pyrittiin vahvistamaan psitiivisia asenteita luvuuteen sekä lumaan mahdllisuuksia käyttää tureita lukutaidn tukemisen mutja. Tiet-suus: mnilukutait-käsite, teemallinen työskentely, tekstin ydinkhtien löytämisen menetelmät. Maanantai: kirjastkierrs (mnikielinen Punahilkka-esitys, runmutkuvat) Tiistai: Aba Vetus/Kirjain kerrallaan -näyttely Keskiviikk: Raisin kirjastn Tve 100 v. ja Le Kinnunen -näyttelyt sekä Pegasksen parkkipaikan esittely. Trstai: Ruissaln lunt inspirijana. Perjantai: Learning Café -menetelmä. Lukemisen tukemisen mentelmät: teemallinen työskentely tekstin ydinkhtien löytämisen menetelmät (mind map ja tag clud -tekniikat) rlinvaiht Learning Café -menetelmä pari-, ryhmä- ja tiimityöskentely!4

5 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December WORKSHOP OBJECTIVES AND RESULTS 2.1 Wrkshp bjectives T what extent were Wrkshp bjectives as indicated in the applicatin frm achieved? (Circle the apprpriate number belw. Please nte that 1= nt at all r nly t a very small extent achieved; 5= ttally r t very large extent achieved) X 4 5 In case yu circled 1 r 2, please explain which aims were nt achieved and fr what reasns: 2.2. Wrkshp prgramme Did yu implement the daily plan accrding t what was freseen in the applicatin frm? X Yes N If nt, please explain why. Please prvide detailed infrmatin n the prgramme yu implemented: Day Date Prgramme f activity Arrival (If different frm day 1 ) Aamupäivä: sallistujien ja emäntien esittely, kirjastkierrs Iltapäivä: draama-, vide- ja digilehtityöpajat!5

6 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December Aamupäivä: Aba Vetus - Kirjain kerrallaan -näyttely + kalligrafiatyöpaja Iltapäivä: Tehdasteatterissa naami- ja nukketeatteri työpajat Ilta: Martin kulttuurilhune: luvaa ruanlaitta (luvuus, ryhmätyö) Aamupäivä: Liikennemerkit tariniden inspirijina Iltapäivä: Raisin kirjast: rliharjitukset ja yhteistiminnallinen ppiminen (kirjastn asiakastyypit) Aamupäivä: Ruissaln luntkeskus Tammenterh: Lunt luvuuden innittajana (valkuvaus) Ilta: Varissun Internatinal Centre: Liikennemerkkimenetelmä Illallinen ja Akademiska Orkestern vid Åb Akademin knsertti Aamupäivä: Klmevaiheinen evaluaati Departure If different frm last day f wrkshp Iltapäivä: Lpettajaislunas m/s Rudlfina 2.3. Wrkshp impact What impact did the Wrkshp have n the participants?!6

7 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 x increased skills in teaching adults with literacy prblems pssibility t learn in a freign language; increased language skills x increased skills in using ICT t teach adults with literacy prblems x intrductin t new teaching methds and materials x increased mtivatin x increased self-cnfidence increased knwledge abut the literacy prblem in the hst cuntry and ther participants' cuntries ther impact, please specify: Please describe any impact yu have nted, n yur rganisatin and/r n the lcal cmmunity: Yhteistyö Turun, Raisin ja Kaarinan kirjastjen kesken n tiivistynyt, samin Naiskeskuksen ja Timalin yhteistyö kirjastjen kanssa. Suunnittelu ja tteutusvaiheessa lleille em. rganisaatiiden jäsenille kyseessä n llut ppimisprsessi, jnka yhtenä keskeisenä ivalluksena n llut löytää mnilukutaidn käsite ja ymmärtää sen merkitys maahanmuuttajien lukutaidn edistämisessä Disseminatin and use f results Hw have yu infrmed staff and teachers in yur wn institutin/ rganisatin, ther institutins/rganisatins, lcal, reginal r natinal authrities f the results f yur Wrkshp? Yhteistyötä jatketaan eri sapulten kesken. Suunnitteluryhmän arviintipalaverissa svittiin, että syksyn alussa tehdään suunnitelma tulsten jakamiseksi. Hw d yu think that the results and pssible prducts f yur Wrkshp culd be used by thers? Menetelmiä vi sveltaen hyödyntää mnenlaisessa työssä ja myös muiden khderyhmien kuin aikuisten maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä. 3. WORKSHOP MANAGEMENT 3.1. Practical arrangements Please describe practical arrangements put in place (incl. bard and ldging).!7

8 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 Hanke n tteutettu yhteistyössä Turun kaupunginkirjastn, Turun Naiskeskus -yhdistyksen sekä näiden yhteistyökumppaneiden kanssa siten, että kknaisvastuu hankkeesta n kaupunginkirjastlla ja käytännön tteutuksesta päävastuussa n Turun Naiskeskus -yhdistys. Käytännön järjestelyt Ohjausryhmä: Inkeri Näätsaari (kirjastpalvelujhtaja, Turun kaupunginkirjast), Sanna Hernelahti (palvelupäällikkö, Turun kaupunginkirjast), Raija Ala-Lipasti (timinnanjhtaja, Turun Naiskeskus -yhdistys ry), Anu Ojaranta (kirjastnhitaja, Kaarinan kaupunginkirjast) ja Susanna Klehmainen (kirjastnhitaja, Turun kaupunginkirjast). Suunnitteluryhmä: kllekutsujana Raija Ala-Lipasti, sallistujia Turun, Kaarinan ja Raisin kaupunginkirjastista sekä Turun Naiskeskuksesta ja Raisin aikuiskulutuskeskus Timalista. Vastuut: Sisältö: Raija Ala-Lipastin krdinimana, yhteistyössä suunnitteluryhmän sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaarinan ja Raisin kirjastjen sekä Timalin lisäksi yhteistyökumppaneina ja sisällöntuttajina timivat Aba Vetus, Tehdasteatteri, Martin kulttuurilhune, Ishmael Falke, Tammenterhn luntkeskus ja Akademiska Orkestern vid Åb Akademi. Matkavaraukset: Turun Naiskeskus Htellivaraukset: Turun kaupunginkirjast Rukajärjestelyt: Turun Naiskeskus Tilajärjestelyt: Turun kaupunginkirjast, Raisin kaupunginkirjast (4.6.), Turun Naiskeskus Suunnitteluryhmä kkntui ajalla kerran kuukaudessa ja lppukeväällä pienemmissä kknpanissa viikittain. Kkuksissa suunniteltuja menetelmiä testattiin Naiskeskuksen timesta Varissun kirjastn ja Yhdessä -yhdistyksen tilissa viikittain keväällä Ohjausryhmä kkntui ajalla yhteensä 6 kertaa. Alituspäivän kirjastkierrksen sisältö suunniteltiin hjausryhmän timesta Recruitment f participants Please indicate hw yu implemented yur cmmunicatin plan and the prcess fr selecting participants, and what the results were (e.g. whether yu had any difficulties in recruiting participants r whether the Wrkshp was versubscribed and hw yu managed that, etc ) Please indicate the ttal number f applicatins yu received?!8

9 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 Osallistujien valinnassa pyrittiin siihen, että jukssa lisi mahdllisimman erilaisia ihmisiä (maa, ikä, sukupuli, työtehtävä). Tämän ajateltiin edistävän hyvin niin Elinikäisen ppimisen hjelman tavitteiden ("lukutaidn tassta hulehtiminen kuuluu kaikille ) tteutumista kuin myös luvan ilmapiirin syntymistä. Hakuaika wrkshpiin li ajalla Hakemuksia tuli hakuajan puitteissa yhteensä 18. Muutamia hakuajan jälkeen tulleita tiedustelijita tettiin varasijalle, mikäli spivia hakijita ei ensimmäiseltä hakukierrkselta löydy tai js tulee peruutuksia. Muutamia peruutuksia tulikin ja näiden tilalle pyrittiin hakemaan kirjastammattilaisia, jita tavitettiin Nrdic-Baltic Library -verkstn kautta. Osallistujaryhmään saatiin näin hyvässä suhteessa sekä petus- että kirjastalan asiantuntijita. Hakuajan jälkeen pitkin kevättä tuli vielä useita tiedusteluja työpajaan liittyen. Varsinaisia hakemuksia tuli yhteensä arvilta Osallistujia li yhteensä 18 seuraavista maista: Belgia (1), Espanja (1), Italia (1), Kreikka (1), Ranska (2), Rutsi (1), Sumi (6), Turkki (2) ja Vir (3). Osallistujien ikähaarukka li 25-66, jukssa li sekä miehiä että naisia ja taustaltaan juksta löytyi niin pettajia, kirjastnhitajia, kuluttajia kuin piskelijitakin sekä lisäksi psyklgi, graafinen suunnittelija, teatterihjaaja, pliisi sekä eläkkeelle jäänyt pettaja/kirjastnhitaja. Kuusi sallistujista li itsekin maahanmuuttajataustaisia Recgnitin f learning utcmes What recgnitin f learning utcmes did yu prvide participants with? Virallisen sallistumistdistuksen lisäksi sallistujat saavat syksyn alussa raprtin työpajasta sekä suunnitteluryhmän laatimia kehitysehdtuksia eri tehtävien surituksista. Näissä ehdtuksissa tetaan humin evaluintipäivän aikana läpikäytyjä asiita. Humita kiinnitetään erityisesti ryhmien luviin ivalluksiin Evaluatin and mnitring Please indicate hw yu mnitred and evaluated the implementatin and impact f the Wrkshp!9

10 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 Työpaja evaluitiin viimeisenä päivänä (6.6.) klmivaiheisessa prsessissa: 1. sa li jatka tiseen ennakktehtävään, jssa sallistujat phtivat nykypäivän lukutaitvaatimuksia sekä fyysisen, digitaalisen ja mentaalisen ympäristön yhdistämistä. Tässä suudessa phdittiin, kuinka työpajassa käsiteltiin näitä lukutaidn aihealueita (ma phdiskelu, mnilukutait-käsitteen syventäminen). 2. sa li rahittajalle tarkitettu sa, Individual Evaluatin Frm. Myös nämä arviinnit käsiteltiin suunnitteluryhmän arviintipalaverissa sa tteutettiin Learning Cafe -menetelmällä. Aikaa tähän varattiin runsaasti, jtta kaikilla lisi pienryhmissä mahdllisuus kerta mista ajatuksistaan sekä keskustella niistä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmän fasilitaattrit (3 suunnitteluryhmän jäsentä) tekivät yhteenvedn tulksista ja raprtin prsessin kulusta. What were the main cnclusins and cnsequences f the mnitring and evaluatin? Evaluaatikeskustelujen phjalta vidaan tdeta, että j lemassa levan Creative Literacy -ryhmän kautta halutaan jatkaa yhteydenpita ja jakaa nnistuneita metdikkeiluja lukutaidn kehittämisen parissa Facebkissa. Learning Café -pöydissä kävi ilmi, että jtkut sallistujista lisivat kaivanneet strukturidumpaa hjelmaa ja erittelyä metdeihin, sekä näiden linkittämistä kunkin sallistujan työtehtäviin. Tisaalta haluttiin enemmän työpajatimintaa, tisaalta enemmän teriaa. Mni tivi myös sitä, että sallistujat lisivat esitelleet ammatillista taustaansa yhteisesti. Työpajan ajatuksena li kuitenkin timia ilman ennakk-letuksia ja ttaa sallistujat mukaan nimenmaan yksilöinä ennemminkin kuin tietyn rganisaatin edustajina Sustainability D yu fresee fllw-up activities f the Wrkshp?!10

11 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December 2012 Learning Café -ryhmissä nusi esiin myös j knkreettisia ajatuksia, miten työpajassa kuultua, nähtyä ja kettua vi tulevaisuudessa hyödyntää. Suunnitteilla li j mm. vankien kanssa tehtävää digitaalista tarinankerrntaa, metdien hyödyntämistä nuriskirjasttyössä, Skypen kautta järjestettävä mnikielinen lukupiiri eri maissa asuville nurille sekä Liikennemerkki -metdin hyödyntämistä siinä, kuinka kirjasta ja muita julkishallinnn virastja vitaisiin tehdä helpmmin lähestyttäviksi symblien avulla. Eräs Learning Cafe -evaluaatin fasilitaattreista arveli, että kaikkien innstuneiden ideinnin phjalta saattaisi nusta uusi prjekti, Erasmus+ tai muu kansainvälinen Eurpassa kkntuva lukutaidn edistämishanke. Turun kaupunginkirjast sekä Kuresaaren ja Tallinnan kaupunginkirjastt jatkavat yhteistyötä sana maa timintaansa/hankkeita, esimerkiksi työntekijävaihdsta käytiin alustavaa keskustelua. Turun, Kaarinan ja Raisin kaupunginkirjastjen, Turun Naiskeskuksen sekä Timalin säännöllinen yhteistyö ja mnilukutaita kehittävien menetelmien kehittäminen jatkuu.!11

12 GfNA-II-C-GRU-wrkshps-grant agreement Annex II - final reprt - versin December Prblems/bstacles encuntered What prblems/bstacles did yu encunter during the implementatin f the Wrkshp and hw were they slved? Late grant agreement / payment High administrative wrklad x Cmmunicatin prblems Lacking supprt within participating institutin/rganisatin Organisatinal prblems within the institutin/rganisatin x Language prblems Lack f funds Other prblems, please specify: Please cmment: Kmmunikaatissa li jnkin verran haasteita, niin kulttuurisesti kuin kielellisestikin. Pyrkimyksenä li kuitenkin kmmunikida mnella eri tavalla, jten kielelliset puutteet lisi vinut nähdä myös mahdllisuutena Suggestins/recmmendatins Please prvide any further cmments and suggestins; yur recmmendatins are imprtant. Tiveenamme n, että lisi lemassa kaikkien lukutaitn liittyvien Grundtvig -työpajjen yhteinen frumi ja julkaisualusta, jtta knkreettisten työvälineiden ja metdien jakaminen ja kehittäminen helpttuisi. Lisää vastaavanlaisia mahdllisuuksia käydä Eurpan laajuista keskustelua. Creative Literacy Luva lukutait -wrkshpin lppuraprtin Osa A:n vat laatineet Raija Ala-Lipasti ja Susanna Klehmainen yhteistyössä suunnittelu- ja hjausryhmän kanssa.!12

Finland National Meeting

Finland National Meeting www.epsiplus.net Eurpe s ne-stp shp n Public Sectr Infrmatin re-use Twards the 2008 review f the Directive n PSI re-use Finland Natinal Meeting 2 nd Octber 2007, Tampere REPORT Prepared by Chris Crbin

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI

HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI HANSKASSA! PROJEKTISTA KIELONSAAREN OHJAUSPALVELU- JA KEHITTÄMISKESKUKSEKSI Hanskassa! aikuistuvien tukiverkstprjekti vv. 2003-2007 LOPPURAPORTTI Julkaisija ja kustantaja: Savn Vammaisasuntsäätiö Kielnsaaren

Lisätiedot

BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA

BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA Helsinki University f Technlgy Department f Industrial Engineering and Management Dctral Dissertatin Series 2008/4 Esp 2008 BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA Ria Parppei Tekniikan thtrin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

suosituksista käytäntöön!

suosituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisellä kilpailukykyä ja hyvinvintia susituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisen työseminaari 24.11.2011 Htelli Haaga, Helsinki Työpajatyöskentelyn tulkset Timittanut: Kaisa Harmaala

Lisätiedot

Yhteisen hankkeen kuulumisia

Yhteisen hankkeen kuulumisia Pääkirjitus tukkuu 2012 Yhteisen hankkeen kuulumisia Täällä saa juda tsi paljn limsaa, mutta muuten n aika tavallista, sani lapseni kun hän vieraili kanssani ensimmäistä kertaa Tansaniassa vuden alussa.

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA

Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA Aikuiskulutusneuvstn julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA Aikuiskulutusneuvstn tutkimusjast 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUSJAOSTON

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot