suomi2 Minä ja media on ilmestynyt!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suomi2 Minä ja media on ilmestynyt!"

Transkriptio

1 suomi2 Minä ja media on ilmestynyt! Minä ja media -oppikirja sopii aihepiireiltään nuorille suomen opiskelijoille avaa kattavasti suomalaista mediamaisemaa ja käsittelee nuorille tärkeitä aihepiirejä kasvattaa oppilasta itsenäiseksi ja kriittiseksi medioiden käyttäjäksi ohjaa monipuoliseen kielenkäyttöön koulussa ja vapaa-aikana sisältää mediatekstejä, paljon kaunokirjallisuutta ja muiden aineiden oppikirjatekstejä opettaa kielen rakenteita ja sanastoa systemaattisesti kielen käyttötilanteisiin ja tekstilajeihin sidottuna ohjaa oppilasta seuraamaan omaa oppimistaan ja asettamaan omia tavoitteitaan vie oppilasta eteenpäin kielitaidon tasolla B1. Minä ja media -opettajan opas avaa opettajalle medioiden maailmaa ja käyttömahdollisuuksia suomen kielen opetuksessa. Opas sisältää myös lisäharjoituksia sekä arvioinnin työkaluja kaikkiin kielitaidon osa-alueisiin. Opas soveltuu opettajan käsikirjaksi kaikille kouluasteille. Katso oppaan sisällysluetteloa jäljempänä! Minä ja media -äänitteellä on runsaasti kuunneltavaa ja puhumisen malleja erilaisiin tilanteisiin. Oppikirjoissa on kuunteluihin monipuolisia puheenymmärtämistehtäviä, jotka sopivat eri kouluasteille. Kuunteluiden tekstit ovat kätevästi erillisissä tekstivihkoissa. Aiemmin ilmestynyt Ilmestyy elokuussa 2009 suomi2 Minä ja arki suomi2 Minä ja yhteiskunta Tekijät: Kaisa Tukia, Sanna Mustonen, Eija Aalto ja Peppi Taalas Tiedustelut Otavan asiakaspalvelu Puhelin Tilaukset Kirjavälitys Puhelin Fax

2 suomi2 Minä ja media Oppikirjan sisällys OSA I: Minäkuva ja median kuvia KAPPALE 1: MINÄKUVA Minä Tyyliä etsimässä Vaihtuvat tyylit Minän rakennuspuut Nuoruusajan pulmia Joka-lause Kuvailua KAPPALE 2: MEDIAN KUVIA Median tekstilajeja Median kuvia Televisio ja radio Lehdet Internet Elätkö sinä taskussa? va/nut-adjektiivi OSA II: Taitoja ja tietoja oppimassa KAPPALE 3: OPPIMISEN TAITOJA Suomen kielen taitoni N.Y.T. Kielitaitoportaita eteenpäin Tärkeät asiat tietotekstissä Lauseke lukemisen apuna Ydinajatus oppikirjatekstissä Sanakirja lukemisen apuna KAPPALE 4: TARVITSETKO TIETOA? Miten verkossa ollaan ja eletään? Tiedon löytämisen taito Tietoja puhelimitse Passiivi Tietoa oppikirjasta Otava 2008 OSA III: Mitä ympärilläni tapahtuu? KAPPALE 5: IHMISET YMPÄRILLÄNI Ihmissuhteita Pidä puolesi! Aikamuotoja Aikasanoja Tämä, tuo, se Täällä, tuolla, siellä KAPPALE 6: KATSE YMPÄRISTÖÖN Ekotekoja että-lauseen vastike Luvassa lämpenevää Vertailumuotoja Luonnon viestejä kun-lauseen vastike Ympäristöuutisia va/nut-adjektiivi

3 OSA IV: Tehokkaita tekstejä KAPPALE 7: MIELIPITEITÄ JA MUITA Ihmisiä ja ajatuksia Monikon partitiivi Mielipidekeskusteluja Oikeuksia ja velvollisuuksia on tehtävä -rakenne Monikon genetiivi Monikon mihin? missä? ja mistä? Puhe-esitys KAPPALE 8: MIKÄ MINUUN VAIKUTTAA? Miten minuun vaikutetaan? Vaikuta puhumalla Vaikuttaako teksti? OSA V: Tarinoiden taikaa KAPPALE 9: SANKAREITA JA TARINOITA Sankaritarinoita Kauhutarinoita Fantasia ja scifi Dekkarin sankareita Runoilua KAPPALE 10: LUKUNURKKA Leena Krohn: Sulevin silmät Hannele Huovi: Kaikki on OK Maria Vuorio: Ikuiseksi salaisuudeksi Esko-Pekka Tiitinen: Muisti ja sen menetys Maarit Verronen: Tanja näki kaiken Jukka Pakkanen: Rangaistuspotku Treeniohjeet Vinkkejä sanaston oppimiseen Näin käytät sanakirjaa Mielipidefraaseja keskustelussa Puhe-esityksen fraaseja Palautteen antaminen Puhelinkeskustelun fraaseja Hakemisto

4 suomi2 Minä ja media Opettajan oppaan sisällys I suomi2 tällainen oppikirjasarja Kenelle suomi2 sopii? Oppimateriaalin osat Oppilaan kirjan rakenne Äänite ja tekstivihko Opettajan opas Verkkomateriaali suomi2 ja S2-opetussuunnitelma suomi2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla suomi2 ja suomi äidinkielenä -opetus suomi2-kirjan linjauksia II Kieli ja kielitaito Mitä opetetaan: kieltä vai kielitaitoa? Oppijankieli ohjaa opetusta Mitä oppijankielestä havainnoidaan? Miten opetus myötäilee oppijan tarpeita? Miten kielitajua kehitetään? Reseptiivinen ja produktiivinen taito millaista taitoa tavoitellaan? III Oppimisen merkityksellisyys Monikielinen ja -kulttuurinen oppija Kielen tunnilla oikeaan tekemiseen! Oppilas rakentaa aina omaa identiteettiään kielen käyttäjänä Millaisiin kielenkäyttötilanteisiin opetus sosiaalistaa? Saako oppilas prosessoida kieltä haastavissa ja monipuolisissa tilanteissa? Näin suomi2 ohjaa autenttiseen toimintaan -projektit oppiminen oppituntien ulkopuolella Oppilas ohjaa ja kehittää oppimistaan: omat tavoitteet

5 IV Tavoitteellista taitoharjoittelua Rakenteiden funktionaalinen opettaminen Miten avata uutta rakenneasiaa? Merkitys muoto käyttö erottamaton kolmikko Huomio oppilaan todellisiin tarpeisiin Lähtökohdaksi rakennepiirteiden yleisyys Kielioppitermistö ei saa kuormittaa turhaan Riittääkö funktionaalinen opetustapa? Miten rakentaa funktionaalista jatkumoa? Ymmärtämistaitojen opettaminen Ymmärtämisvaatimukset koulussa Sisältökysymyksistä strategiaopetukseen Ymmärtämisen tavoitteet Miten tavoitteisiin päästään? Ymmärtämisen strategioita Millaisia tekstejä ja ymmärtämisen tavoitteita kielitaidon eri tasoilla? Tehtävät ohjaamaan lukemista ja kuuntelua Oppikirjatekstit ja ymmärtäminen Lausekkeiden avulla tekstin kokonaisuudet näkyviksi Opetuspuhe ja ymmärtäminen Kaunokirjallisuuden lukemisen ohjaaminen Kieli, kirjallisuus ja kulttuuri Miksi kaunokirjallisuutta luetaan? Kaunokirjallisuus suomi2-kirjassa Puhumistaidon kehittäminen Millainen taito? Miten puhumisharjoittelusta tavoitteellista? Kuvailu osana suullista kielitaitoa Minidraamat ja roolipelit puhumisen taidon kehittämisessä Kirjoittamistaidon kehittäminen Kirjoittamisen tavoitteet Millaisia taitoja tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan? Kirjoittamisen taito B1-tasolla Mikä kirjoittamisen taidon opettamisessa on olennaista? Sanaston oppimisen tuki Mitä sanan osaaminen on? Yksittäisistä sanoista fraaseihin ja ilmauksiin Huomio kulloinkin olennaisiin sanoihin ja ilmauksiin Miten painaa mieleen sanoja? Sanakirjan käyttökin vaatii opettelua

6 V Taitotasolta toiselle Taitotasoasteikko tukee opetusta ja arviointia A1 alkeiskielitaito A2 peruskielitaito B1 toiminnallinen kielitaito B2 itsenäinen kielitaito C1 edistynyt ja ammatillinen kielitaito Kielitaitoportaita eteenpäin Miten eteenpäin puheen ja tekstin ymmärtämisessä? Puhevirran segmentointi Sanatasolta ilmausten ja lausekkeiden hahmotukseen Sävyjen ja muodollisuusasteen erottelu Päättelykyvyn kehittäminen Lukurutiinin kehittäminen Miten eteenpäin puhumisessa ja kirjoittamisessa? Sanatasolta isompiin kokonaisuuksiin Kohti sujuvuutta, automaattisuutta ja nopeaa reagointitaitoa Rutiininomaisuudesta itsenäiseen tuottamiseen Lisää tarkkuutta Vaihtoehtoisten ilmaisutapojen oppiminen ja idiomaattisuuden kehittäminen Sanaston kasvattaminen Tiiviimpi, tehokkaampi ja vakuuttavampi ilmaisu Arvioinnin haasteista käytännön toteutukseen Lue lisää VI Mediatietoutta Oppilaiden näkökulma vai opettajan? Oppilaiden mediataidot ja koulun mediamaisema Oppilaat ja opettajat median käyttäjinä Tiedonhaku Tiedonhaku prosessina Miten tehtävät ohjaavat tiedonhakua? Internetin lähdekritiikki keskustelupohjaa luokkaan Muutama sana hakukoneista Wikipedia Viralliset ja epäviralliset tietolähteet Mediat oppikirjojen maailman laajentajina

7 VII Kappalekohtainen opas ja Lisätreenit Osa I: Minäkuva ja median kuvia Kappaleet 1: Minäkuva Kappale 2: Median kuvia Osa II: Taitoja ja tietoja oppimassa Kappale 3: Oppimisen taitoja kappale 4: Tarvitsetko tietoa Osa III: Mitä ympärilläni tapahtuu? Kappale 5: Ihmiset ympärilläni Kappale 6: Katse ympäristöön Osa IV: Tehokkaita tekstejä Kappale 7: Mielipiteitä ja muita Kappale 8: Mikä minuun vaikuttaa? Osa V: Tarinoiden taikaa Kappale 9: Sankareita ja tarinoita Kappale 10: Lukunurkka VIII Kokeet ja niiden arviointiohjeet Kokeiden yleiset periaatteet Puheen ymmärtämisen kokeet Ohjeita puheen ymmärtämisen kokeiden järjestämiseen Osa I: kappaleet 1 2 Osa II: kappaleet 3 4 Osa III: Kappaleet 5 6 Osat IV ja V: kappaleet 7, 8 ja 9 Puhumisen kokeet Ohjeita puhumisen kokeiden järjestämiseen Osa I: kappaleet 1 2 Osa II: kappaleet 3 4 Osa III: Kappaleet 5 6 Osat IV ja V: kappaleet 7, 8 ja 9 Tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen kokeet Ohjeita tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen kokeiden järjestämiseen Osa I: kappaleet 1 2 Osa II: kappaleet 3 4 Osa III: Kappaleet 5 6 Osat IV ja V: kappaleet 7, 8 ja 9

Hyvä oppimateriaali autenttista toimintaa

Hyvä oppimateriaali autenttista toimintaa Hyvä oppimateriaali autenttista toimintaa Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Tampere 23.11.2007 Eija Aalto eaalto@edu.jyu.fi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos Mitä on autenttisuus?

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä: oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita

Lisätiedot

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Johanna Hartikainen & Jaana Tolkki TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Opetusmateriaalia, 16 Työkaluja kielten oppimiseen

Lisätiedot

Aikuisen kielenoppimiseen vaikuttavista tekijöistä reflektiota ja pilkahduksia tutkimuksesta. Aikuisen suomenoppijan tekstiä?

Aikuisen kielenoppimiseen vaikuttavista tekijöistä reflektiota ja pilkahduksia tutkimuksesta. Aikuisen suomenoppijan tekstiä? Aikuisen kielenoppimiseen vaikuttavista tekijöistä reflektiota ja pilkahduksia tutkimuksesta Eija Aalto Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos eija.aalto@jyu.fi Aikuisen suomenoppijan tekstiä? hedass@sahkoposti.fi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Oma kieli kullan kallis

Oma kieli kullan kallis Oma kieli kullan kallis Opas oman äidinkielen opetukseen Sirkku Latomaa (toim.) Opetushallitus ja tekijät Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 978-952-13-3234-0 (nid.) ISBN 978-952-13-3235-7

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Hyvä koulukirjasto Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Sisällys 3 4 8 10 17 Esipuhe: Parempia koulukirjastoja Luku-Suomeen Kohti hyvää koulukirjastoa

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Oma kieli oma mieli OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN

Oma kieli oma mieli OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN Oma kieli oma mieli OPAS OMAN ÄIDINKIELEN OPPIMISEN TUKEMISEEN 2009 SISÄLTÖ Miksi äidinkieli on tärkeä? 3 Kaksi- ja monikielisyys 5 Kielten moninaisuus Suomen vahvuutena 7 Kodin merkitys oman äidinkielen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan

Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset. Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 160 Matkaoppaiden esittely kirjoittajakuvaukset Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan 1 Leena Pentikäinen (toim.) Anu Ruhala (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 2 Kasvattajan

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot