SITO-RAKENNUTTAJAT OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SITO-RAKENNUTTAJAT OY www.sito.fi"

Transkriptio

1 SITO-RAKENNUTTAJAT OY YMPÄRISTÖPALVELUT SUUNNITTELUTTAMINEN, YVA ja YMPÄRIS- TÖLUVAT Innovatiiviset ja kustannustehokkaat ratkaisut Lupakäytännön huomioiminen hankkeissa RAKENNUTTAMINEN JA PROJEKTINJOHTO Rakentamisen valmistelusta takuuajan toimenpiteisiin Kittilä, rikastushiekka-altaat, 56 hehtaaria. PAIKALLISVALVONTA ja RIIPPUMATON LAADUNVALVONTA Työnaikainen valvonta Työnaikainen laadunvarmistus Materiaalien ja hitsaussaumojen testaus VUODONHAVAITSEMINEN Keinotekoisen tiivisteen ehjyyden mittaus YTV, Ämmässuo. Kaatopaikan laajennus. JÄTEHUOLLON ISÄNNÖINTI Kokonaisvaltaista jätehuollon isännöintiä teollisuudelle LIETTEIDEN JA NESTEMÄISTEN JÄTTEIDEN RUOPPAUS JA KÄSITTELY Ruoppaustavan valinta Laitostoimitukset GeoTube-teknologia PHJ Oy, Lahti. Lieteasema. Sito tarjoaa rakentamisen palveluketjun aina YVA:sta ja ympäristöluvasta sekä esisuunnittelusta rakennussuunnitteluun ja rakennuttamiseen asti. Sito on perustettu vuonna 1976, yritys on henkilökunnan omistama ja työntekijöitä on yli 300. Päätoimialat ovat Tie- ja liikenne (Markus Väyrynen), Kaupunki (Jannis Mikkola), Ympäristö (Sakari Grönlund), Rata ja rakenne (Kimmo Fischer), Rakennuttaminen (Anton Palolahti) ja Tietotekniikka (Juha Saarentaus).

2 RAKENNUTTAMINEN JA PROJEKTINJOHTO Penttilänranta, Joensuu laajuus 40 hehtaaria Joensuun kaupunki osti tammikuussa 2008 Bonvesta Oy:ltä saha-alueen Pielisjoen rannalta, aivan kaupungin keskusta-alueen tuntumasta. Tällä Penttilän vanhalla saha-alueella on ollut teollista toimintaa noin sadan vuoden ajan. Teollinen toiminta on jättänyt maaperään haitta-aineita siinä laajuudessa, että aluetta ei voi ottaa asuntokäyttöön ennen kuin maaperä on kunnostettu. Penttilänrannan alueella toteutetaan pitkäkestoinen aluerakentamishanke, jolla tavoitellaan useita positiivisia vaikutuksia Joensuun kaupungille ja koko kaupunkiseudulle. Penttilänrannan julkisten ja yksityisten kaikkien investointien arvoksi on arvioitu noin 400 milj. seuraavien 25 vuoden aikana. Penttilänrannan pilaantuneen maaperän kunnostuksessa projektinjohtokonsulttina toimii Sito- Rakennuttajat Oy. Projektinjohtokonsultin pääasialliset tehtävät ovat s hankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen, päätösesitysten tekeminen hankinnoista kaupungille, suunnittelun ja urakkasuoritusten ohjaus ja valvonnan hankkiminen. Toimeksianto alkaa marraskuun alussa 2008 ja kestää kunnostustyön päättymiseen saakka vuoden 2011 loppuun Ensimmäisessä vaiheessa Penttilänrannan alue kunnostetaan asuinkäyttöön soveltuvaksi. Saha-alueelta poistetaan pilaantuneet maa-ainekset, tukkiallas kunnostetaan ruoppaamalla ja vanha kaatopaikka suljetaan pintarakenteella sekä pystyseinän avulla. Penttilänrannasta rakennetaan haluttu, kaupunkimainen, jokimaisemaa hyödyntävä ja historiastaan ylpeä asuin- ja työpaikka-alue. Arkkitehtikilpailun jälkeen laaditun kaavarungon mukaan alueelle tulisi rakennusoikeutta noin k-m2. HANKKEEN TUNNUSLUVUT: Kokonaispinta-ala n. 40 hehtaaria Pilaantunut saha-alue n. 26 hehtaaria Vanha tukkiallas n. 3 hehtaaria Vanha kaatopaikka noin 7 hehtaaria Pilaantuneita maa-aineksia m3 Pilaantuneita sedimenttejä m3 Anton Palolahti gsm

3 RAKENNUTTAMINEN JA PROJEKTINJOHTO JÄTEALUEEN PYSTYSEINÄ , KOKKOLA LÄHTÖTILANNE Kaatopaikkarakentamisen vaatimukset ovat kiristyneet valtioneuvoston päätöksen 861/1997 seurauksena. Kaatopaikalla on oltava tietynlaiset pohjarakenteet ja käytön loputtua tarkkaan määrätyt pintarakenteet. Päätöksen myötä Tetra Chemicals Europe Oy:n ja Kemira GrowHow Oyj:n jätealueen rakenteita ollaan nyt uudistamassa. Vanhan kaatopaikan pohjarakenteisiin ei enää voida vaikuttaa eikä vanha jätetäyttö olisi ollut kelvollinen rakennuspohja uudelle kaatopaikalle. Tästä syystä jätealueen ympärille päädyttiin rakentamaan pystytiivisteseinä. Yhteensä 1,4 km pitkä jätealuetta ympäröivä pystyseinä suojaa ympäröiviä alueita jätteiltä ja jätevesien suotautumiselta. Seinämä ulotetaan aina tiiviiseen maakerrokseen tai kallioon asti. Seinämän valmistuttua alueen sisäpuolen pohjaveden pinta pidetään pumppausten avulla matalampana kuin ulkopuolinen pinta. Tällöin mahdollisissa vuototapauksissa veden virtaussuunta pysyy ulkopuolelta seinämän sisälle. Rakentamisen valmisteluvaiheessa tutkittiin koerakenteilla ja laboratoriokokeilla soveltuvat toteutusratkaisut ja tuotantotekniikat. TOTEUTUS Hanke toteutetaan kaivamalla maahan pystykaivanto, joka täytetään bentoniitti-sementtilietteellä. Kaivettuun uraan asennetaan keinotekoinen eriste eli HDPE tiivistyskalvo. Lietteen tehtävä on pitää kaivanto auki ja muodostaa keinotekoisen eristeen ympärille mineraalinen tiiviste. Seinän laajuus on noin m2 ja parhaimmillaan syvyys on 12 m.. Hankkeessa sovellettiin uran kaivamiseen ensimmäistä kertaa Suomessa ns. seinämäkonetta. Seinämäkone kaivaa maahan tasaleveän ja määrämittaisen asennusuran, joka täytetään bentoniittiliet-teellä. Bentoniittiliete valmistettiin työmaalla lisäämällä siihen ainoastaan vesi, runkoaineet oli sekoitettu valmiiksi tehtaalla. Menetelmän etuja on mm. kaivannon tasainen leveys ja määräsyvyys. Lisäksi menetelmä on huomattavasti nopeampi kuin perinteisesti käytetty kaivintapa.urakan valmistuttua alueella on vielä kymmeniä vuosia käyttöaikaa nykyisillä jätemäärillä. HANKKEEN OSAPUOLET: Tilaaja: Kemira Oyj, Onepoint Oy Suunnitteluttaminen ja projektinjohto: Sito rakennuttajat Oy Suunnittelija: Geobotnia Oy Pääurakoitsija: Tieliikelaitos, Vaasan palveluyksikkö Seinäurakoitsija: Cofra BV, Hollanti Anton Palolahti gsm Veli-Pekka Perttinä gsm

4 INNOVATIISET RATKAISUT Kittilän kultakaivos Agnico-Eagle Finland Oy Kittilän kultakaivoksen omistaa kanadalainen Agnico- Eagle Mines Ltd., jonka tytäryhtiö Suomessa on Agnico-Eagle Finland. Kittilän kultakaivos sijaitsee Kittilän kunnassa, Kiistalan kylästä n. 5 km pohjoiseen, n. 35 km Leviltä itään ja n. 180 km Napapiiriltä pohjoiseen. Hankkeessa käytettiin Suomessa ensimmäistä kertaa innovatiivista eristeratkaisua. Sito vastasi rakenteen suunnitteluttamisesta, lupamuutoksesta, ratkaisutoimituksesta, laatudokumentoinnista sekä asentajien kouluttamisesta. Rikastushiekka-altaat toimivat kaivoksen kultamalmin rikastusprosessista tulevan rikastushiekan loppusijoituspaikkana. Rikastushiekat sisältävät arseenia, syanidia sekä pieniä määriä muita haitallisia aineita, minkä vuoksi ne on kaivoksen ympäristölupapäätöksessä luokiteltu ongelmajätteiden kaatopaikoiksi, joiden pohjarakenteiden tulee olla vesitiiviitä. Altaiden eristerakenne oli suunniteltu lupahakemusvaiheessa toteutettavaksi HDPE-kalvo eristeellä. Bitumikermigeomembraani tarjoaa asennusteknisesti ja kokonaisratkaisun kannalta merkittäviä etuja ja hanketta varten laadittiin suunnitelmamuutokset ja lupamuutoshakemus. HANKKEEN TUNNUSLUVUT: Altaiden pinta-ala m2 Altaiden tilavuus m3 Patovallien korkeus max 18 m Moreenimassat m3rtr Moreenin k-arvo vaatimus 5 x 10-8 m/s Anton Palolahti gsm

5 RIIPPUMATON LAADUNVALVONTA Riippumattoman valvonnan tehtävänä on varmistaa hankkeen lopputulos. Vaatimukset lopputulokselle asetetaan ympäristöluvassa ja kohteen suunnitelmissa. Riippumaton laadunvalvonta suoritetaan kohdekohtaisesti laaditun laadunvarmistussuunnitelman perusteella. Laadunvarmistuksen tuloksena syntyy loppuraportti, jonka perusteella lupaviranomainen voi hyväksyä hankkeen käyttöönotettavaksi. LAADUNVALVONNAN TEHTÄVÄT Valvo ja dokumentoi työnaikana Testaa reaaliaikaisesti Opastaa ja avustaa projektin onnistumisessa Toimii tilaajan edunvalvojana ja silminä työmaalla LAADUNVALVONTAMENETELMÄT Suunnitelmien ja urakoitsijan aineiston tarkastaminen Materiaalien ennakkotarkastukset Asennettavien materiaalien valvonta ja testaus Maanrakennus- ja asennustöiden valvonta Kokenut ja pätevävalvoja tuottaa projektille lisäarvoa ja varmistaa hankkeen onnistumisen. Veli-Pekka Perttinä, GSM Anton Palolahti, GSM Riippumattoman valvojan pätevyystodistus.

6 SÄHKÖINEN VUODONHAVAIT- SEMINEN RIIPPUMATON LAADUNVALVONTA MOBIILIMENETELMÄ...PYSYVÄ JÄRJESTELMÄ Vaurion aiheutumisen syy. Havaitut Kivi Työkone Saumaus Viilto Työntekijä vauriot lkm 4194 kpl 71,17 % 15,59 % 6,32 % 1,41 % 5,51 % Vaurion sijainti tiivisterakenteessa. Havaitut Tasainen Kulma, reuna Putken alla Läpivienti Muu vauriot lkm pohja tms kpl 77,8 % 9,4 % 3,9 % 2,0 % 6,9 % Vuodonhavaitsemisjärjestelmän kehittäjä ja yhteistyökumppanimme V. Nosko on analysoinut vaurioiden syntymekanismeja ja vaurioiden sijaintia useissa hankkeissa. Analysoituja vaurioita oli 4194 kpl ja yleisin vaurion aiheuttaja oli kivi ja vaurio sijaitsi useimmiten kaatopaikan tasaiselle pohja-alueella. Perinteinen laadunvarmistus yhdistettynä sähköiseen vuodonhavaitsemiseen varmistaa hankkeen lopputuloksen kaatopaikan pinta- ja pohjarakenteissa sekä erilaisissa allasrakenteissa. MOBIILI MENETELMÄ vauriot havaitaan keinotekoisen eristeen asentamisen jälkeen, esimerkiksi kuivatuskerroksen päältä Menetelmä on kertaluonteinen Nopea ja taloudellinen PYSYVÄ JÄRJESTELMÄ Keinotekoisen eristeen alapuolelle asennetaan sensorit, yleensä 8m ruutuun Rakenteen ehjyys todetaan sekä työn että koko kaatopaikan elinkaaren ajan Järjestelmä on BAM, SKZ ja TUV sertifioitu Menetelmää on käytetty kansainvälisesti yli 700 kohteessa sekä useissa Suomalaisissa hankkeissa. Vuodonhavaitsemisjärjestelmän avulla toiminnan harjoittaja sekä urakoitsija saavat luotettavan tiedon ja todistuksen tiivisterakenteen ehjyydestä ja sen toimivuudesta suunnitellulla tavalla. Veli-Pekka Perttinä, GSM Anton Palolahti, GSM

7 JÄTEHUOLLON ISÄNNÖINTI Jätehuollon isännöintiä suoritamme esimerkiksi teollisuus- ja tuotantolaitoksille. Isännöitsijänä organisoimme jätehuollon käyttötoiminnan ja hoidon siten, että se on suunnitelmien ja ympäristöehtojen mukaista. Vastaamme jätejakeiden turvallisesta ja taloudellisesta loppusijoittamisesta sekä kehitämme jätteiden hyötykäyttöä. Isännöintisopimuksen myötä tilaajan henkilöstöresursseja vapautuu oman ydinliiketoiminnan tarpeisiin. Isännöinnin tehtäviin kuuluu sopimuksen mukaan esimerkiksi seuraavat toiminnot: Jätehuoltoalueen käyttö- ja hoitotoimet täyttö- ja läjityssuunnitelmat jätelaatujen ja määrien tarkkailu jätteiden käsittely täyttöalueiden mittaaminen urakoitsijoiden kilpailuttaminen urakoitsijoiden työnopastus kaatopaikkavesien keräys ja käsittely seurantamittausten teettäminen tukimateriaalien tunnistaminen Projektinjohto ja rakennuttaminen YVA ympäristölupa suunnitteluttaminen rakennuttaminen valvonta takuuajan toimenpiteet Toimeksiannon sisältö jätehuollon isännöinnissä räätälöidään tapauskohtaisesti tilaajan toiveiden mukaan. Raportointi ja toimintojen kehittäminen Lisätietoja asiantuntijoiltamme: kustannusseuranta jätemääräseuranta yhteydenpito paikallisiin viranomaisiin ympäristölupahakemusten ja ilmoitusten laadinta riskien kartoitus toimialan tekniikoiden hyödyntäminen kustannustehokas jätehuollon kokonaisuuden toteutus Anton Palolahti johtaja GSM Veli-Pekka Perttinä projektipäällikkö GSM

Rakennuttaminen. Paremman ympäristön puolesta

Rakennuttaminen. Paremman ympäristön puolesta Ympäristöomaisuuden hallinta Rakennuttaminen Siton visuaalinen identitee Visuaalisen viestinnän ohjekirja 12.5.2009, versio: 0.3 Siton visuaalinen identitee Visuaalisen viestinnän ohjekirja 12.5.2009,

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

Massastabilointika sikirja 24.6.2014

Massastabilointika sikirja 24.6.2014 0 Massastabilointika sikirja 24.6.2014 Massastabilointikäsikirja 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. MASSASTABILOINTIMENETELMÄ JA LAITTEISTOT... 6 2.1 Menetelmän yleiskuvaus... 6 2.2 Menetelmän etuja...

Lisätiedot

Päätös Nro 166/2010/4 Dnro ESAVI/335/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010

Päätös Nro 166/2010/4 Dnro ESAVI/335/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 166/2010/4 Dnro ESAVI/335/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA MERKINTÄ Infjärden-järven kunnostaminen ruoppaamalla ja käsittelemällä sedimentti sulfaatinpelkistäjäbakteereiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 49/06/2 Dnro Psy-2005-y-4 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen ympäristölupa, Kajaani Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Eko-Kymppi

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin (05) 75441 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(44) Nro A 1118 Dnro 0401Y0868-121 Annettu julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 43/2013/1 Dnro ESAVI/221/04.08/2010

Päätös. Etelä-Suomi Nro 43/2013/1 Dnro ESAVI/221/04.08/2010 Päätös Etelä-Suomi Nro 43/2013/1 Dnro ESAVI/221/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oitin Valu Oy:n kaatopaikan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 28 Greenwatt Honkakangas Oy 66 Valionpuiston asemakaavan muutos 35 67 Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja

Otsikko Sivu. 28 Greenwatt Honkakangas Oy 66 Valionpuiston asemakaavan muutos 35 67 Lausunnon antaminen Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 19.08.2015 kello 17:00-20:10 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot

ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009 ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009 10 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 16 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 23 kokonaisjätehuollon kumppani 26 taloudellinen vastuu

Lisätiedot

Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011

Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Ruoppaushankkeen yhteenveto 2008-2011 Sito-Rakennuttajat Oy, 17.11.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola LIITE 2 Hämeenlinna, Vanaja-Kantola Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola 1.1 Alueella tehdyt tutkimukset ja selvitykset 1.2 Suunnittelualueen ympäristö ja nykytila 1.2.1 Sijainti 1.2.2 Käyttöhistoria 1.2.3

Lisätiedot

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa loppuraportti Sisällys 1 Johdanto.... 3 2 Julkisten hankintojen käytännön haasteet ja mahdollisuudet... 4 2.1 Kannustaminen riskinottoon... 4 2.2

Lisätiedot

BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ TUHKAN JA KUO- NAN LOPPUSIJOITUS

BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ TUHKAN JA KUO- NAN LOPPUSIJOITUS YTV:N JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN KEHITTÄMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI BIOJÄTTEIDEN KÄSITTELY SEKÄ TUHKAN JA KUO- NAN LOPPUSIJOITUS Ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus 10.1.2005 YTV

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

Tiina Rissanen. Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010

Tiina Rissanen. Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Tiina Rissanen Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 8/2011 Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 Tiina Rissanen

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI 29.2.2012 Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot