Rakennuttaminen. Paremman ympäristön puolesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuttaminen. Paremman ympäristön puolesta"

Transkriptio

1 Ympäristöomaisuuden hallinta Rakennuttaminen Siton visuaalinen identitee Visuaalisen viestinnän ohjekirja , versio: 0.3 Siton visuaalinen identitee Visuaalisen viestinnän ohjekirja , versio: 0.3 Sito Oy 2010

2 Rakennuttaminen Paremman ympäristön puolesta Ympäristöyksikkö ideoi yhdessä. Toteutamme kaikki toimeksiantomme laatuvastuurakennuttamisen periaatteiden pohjalta. Laatuvastuurakennuttamisella ymmärrämme vastuunkantoa hankkeen suunnittelu- ja toteutusratkaisujen teknisestä toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Tämän saavuttamiseksi pyrimme olemaan mukana hankkeissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Laatuvastuurakennuttamisen edut tilaajan kannalta ilmenevät esimerkiksi niin, että kiireisessä tarjousvaiheessa materiaalien teknisen kelpoisuuden arviointia ei tarvitse jättää tilaajan ja urakoitsijoiden huoleksi. Samalla hankkeen suunnittelija ja urakoitsija voivat keskittyä oman osaamisensa mukaisiin vaativiin tehtäviin. Myös ympäristölupaprosessi on osa laatuvastuurakennuttamista. Lupaprosessi lopputuloksineen on merkittävä osa hanketta; prosessi sujuu mahdollisimman kitkattomasti, kun käytettävissä on kokenut ammattilainen. Näin tilaajan riski odottamattomista viiveistä pienenee merkittävästi. Sito-rakennuttajien kasvava organisaatio jakautuu kolmeen yksikköön, jotka ovat Ympäristö, Tele ja Infra. Tämä esite käsittelee erityisesti ympäristöyksikön tuottamia palveluja ja toteuttamia kohteita. I Projektinjohto, rakennuttaminen ja paikallisvalvonta Tarjoamme infra-alalle kaikki tarvitsemasi rakennuttamispalvelut. Palveluihimme kuuluvat muun muassa suunnittelun ohjaus, urakoiden valmistelu, urakka-asiakirjojen laatiminen ja sopimusneuvottelut sekä rakennuttaminen ja paikallisvalvonta. Palvelujemme sisältö täsmentyy kunkin asiakkaan toivomusten mukaisesti. Osaamisemme ja resurssiemme täydentämiseksi olemme verkostoituneet alalla toimivien konsulttitoimistojen kanssa. Toimimme myös tiiviissä yhteistyössä Sito-yhtiöiden muiden toimialojen kanssa. 2 Sito Oy 2010

3 Palvelumme hankkeen aloituksesta aina takuuajan tehtäviin: Projektinjohto Suunnitteluttaminen ja kustannusarviot Ympäristövaikutukset ja luvat Urakka-asiakirjojen laatiminen ja hankintasopimukset Rakennuttaminen ja työmaavalvonta Aikataulu ja kustannusvalvonta Käyttöönottotarkastukset ja takuuajan tehtävät II Riippumaton laadunvalvonta Tarkkailemme ja dokumentoimme laatua työmaakäyntien sekä laboratorio- ja kenttämittausten avulla. Tämän tavoitteena on valvoa ja todentaa, että työ on tehty ympäristöluvan ja suunnitelmien mukaan. Laadimme asiakkaalle laadunvalvontadokumentit kokoavan loppuraportin. Hyvästä valvonnasta syntyy asiakkaalle lisäarvoa; toimimme hänen edustajanaan ja edunvalvojanaan työmaalla ja huolehdimme, että standardeja ja määräyksiä sovelletaan oikein. Pulmatilanteissa pätevä, myös Yhdysvalloissa täydennyskoulutettu henkilökuntamme hakee ja esittää luovia ratkaisumalleja. III Innovatiiviset teknologiat Projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvontapalvelujemme lisäksi pyrimme hakemaan kuhunkin hankkeeseen tilaajan etua ajavia innovatiivisia teknologioita. Pitkäaikainen kokemuksemme myös ympäristö- ja materiaaliteknologian asiantuntijoina antaa tähän hyvät valmiudet. Samalla toimimme siltana rakennuttajan ja ympäristöviranomaisten välillä. Näin uusien toimiviksi osoitettavien teknologioiden käyttöönottokynnys madaltuu. Sito on 1976 perustettu, infran, liikenteen ja ympäristön moniosaajista koostuva yritys, joka pyrkii tarjoamaan maan parasta palvelua sekä korkealaatuista luovaa suunnittelua. Palvelumme kattavat asiakasprosessin kaikki vaiheet konsultoinnista kohteen kunnossapitoon. Tie ja liikenne toimialamme tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja tie- ja liikenneolojen kehittämiseen. Palvelut kattavat koko prosessin esisuunnittelusta toteutukseen. Kaupunki toimialamme tarjoaa kaupunkiympäristön suunnitteluun maan laajimman asiantuntijajoukon sekä kaupunkisuunnitteluun ja tekniikkaan että kalliotilojen ja tunnelien suunnitteluun. Myös maisemasuunnittelu ja ulkovalaistuksen suunnittelu sisältyvät keskeisinä osina toimialan palveluihin. Ympäristö toimialamme on erikoistunut ympäristönsuojeluun sekä ihmisten elinympäristöä koskeviin selvityksiin ja tutkimuksiin. Hoidamme myös arviointi- ja lupaprosessit sekä laadimme yleis- ja asemakaavoja ja alueiden käyttöön liittyviä selvityksiä. Rata ja rakenne toimialamme tarjoaa maan terävintä osaamista rata-, rakenne-, silta- ja geotekniikan aloilla. Tietotekniikka toimialamme laatii aineistoja hankkeiden ja asiakkaidemme tarpeisiin sekä konsultoi ja kouluttaa hankkeissa työskentelevää henkilökuntaamme ja asiakkaitamme. Toimiala myös kehittää olemassa olevia ja uusia ohjelmistoja sekä tarjoaa ohjelmistojen käyttäjille teknistä tukea. Tutkimus ja kehitys toimialamme laatii tilaustyönä monipuolisia, eri näkökantoja yhdistäviä tutkimuksia ja selvityksiä. Sito Rakennuttaminen toimialan kunnia-asia on valvoa asiakkaidensa etua projektinjohto- ja rakennuttamispalvelujen avulla. Palvelumme kattavat ympäristötekniset ja muut infrakohteet sekä tietoliikenneverkkojen rakentamisen investoinnin valmistelusta ja suunnittelusta aina takuuajan tehtäviin asti. Rakennuttaminen toimialamme tarjoaa kaikki rakennuttamispalvelut ympäristö-, maanrakennus- ja kunnallisteknisissä hankkeissa. Toimialamme jakautuu kolmeen osastoon: ympäristö, tele ja infra. SITO RAKENNUTTAJAT 3

4 Teollisuusalueet kuntoon kustannustehokkaasti Kun vanhan teollisuusalueen maaperä on kunnostettava, tarvitaan monipuolista osaamista ja usein uusia tekniikoita. Päteväkin suunnittelija saattaa tällöin tarvita riippumatonta ohjausta. Vastaavasti kokeneimpienkin urakoitsijoiden osaaminen uusissa tekniikoissa voi olla satunnaisten referenssikohteiden varassa, ja tästä syystä huolellinen projektin ohjaaminen on tarpeen. Sito-rakennuttajien ammattilaisilla on osaamista tällä alalla sekä suunnittelun että urakoitsijoiden tueksi ja näin viime kädessä hankkeen tilaajan hyödyksi. Yhteistoimintamalli voi vaihdella tapauksesta riippuen. Yksi toimivaksi havaittu malli on projektinjohtokonsultointi, jota soveltamalla Sitorakennuttajien koko asiantuntemus saadaan helpoimmin tilaajan käyttöön. Tämä malli myös helpottaa innovatiivisten, hyviksi havaittujen tekniikoiden käyttöönottoa, jos tämä on teknis-taloudellisesti perusteltua. Sito-rakennuttajilla on osaamista myös uusien teollisuusalueiden rakennuttamisessa. Kaivosteollisuuden uusi nousu Suomessa tarjoaa tästä hyviä esimerkkejä. Kun hankkeen koko ja rakenteiden pinta-ala on suuri, on ratkaiseva taloudellinen merkitys sillä, millaisia toimivia toteutusvaihtoehtoja on löydettävissä. Sito-rakennuttajien ammattitaito uusien teollisuusalueiden rakentamisessa liittyy paitsi koko työn laadunvalvontaan myös materiaalitekniikan perusteelliseen hallintaan. Eri vaihtoehtojen toimivuuden ennakkoluuloton ja terveen kriittinen arviointi arvioimiseksi voi johtaa kokonaan uusien, kustannustehokkaiden vaihtoehtojen valintaan. Koko prosessille on ominaista tiivis yhteistyö tilaajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja ympäristöviranomaisten kanssa. Penttilän saha-alue puhdistuu Penttilän alueen kunnostaminen valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy Joensuun Penttilän kaupunginosaan on rakenteilla 3000 asukkaan kerrostaloalue. Jotta alue saadaan rakennuskelpoiseksi, on puhdistettava noin m 3 dioksiini- ja furaanipitoisia maita. Runsaat viisi prosenttia tästä määrästä on vanhan tukkialtaan ruoppausmassoja, jotka käsitellään työmaalla Geotube-lietteenkäsittelymenetelmällä. Sito-rakennuttajien panos koko hankkeessa on erittäin tärkeä. Hanke on toteutettu projektinjohtokonsultointihankkeena, minkä ansiosta olemme saaneet käyttöömme kaiken pilaantuneen maan kunnostuksessa tarvittavan asiantuntemuksen. Sito-rakennuttajat on laatinut urakka-asiakirjat, ohjannut suunnittelua ja tuonut hankkeeseen innovatiivisia, kustannuksia säästäviä teknologioita. Itse olemme voineet keskittyä huolella pohjustettujen sopimusten solmimiseen, toteaa projektipäällikkö Tero Toivanen Joensuun kaupungilta. 4 Sito Oy 2010

5 Kittilän kultakaivos säästi miljoonia Agnico-Eagle Kittilän kaivos tuottaa kultaa runsaat 5000 kiloa joka vuosi. Kittilän kultakaivoksen menestystarina sai alkunsa kuusi vuotta sitten, kun ruotsalainen Riddarhyttan AB osti kaivosoikeudet Suomen valtiolta. Kaksi vuotta ja kymmeniä kairauksia myöhemmin kanadalainen kaivosyhtiö Agnico- Eagle Mining Ltd perusti Suomeen tytäryhtiön ja käynnisti tarvittavat rakennustyöt. Aloitimme rikastushiekka-altaiden rakentamisen vuonna Rakennustyöt jatkuvat edelleen, nyt laajennusten merkeissä. Jo ensimmäisessä vaiheessa vakiintui Sito-rakennuttajien ehdottama vaatimukset täyttävä rakenneratkaisu. Sen ansiosta olemme voineet toteuttaa lähes miljoonan neliömetrin altaat useita miljoonia euroja alun perin suunniteltua edullisemmin. On arvokasta, että saimme Sito-rakennuttajien kautta paitsi kustannuksia säästäviä ratkaisuja myös työnaikaisen laadunvalvonnan. Lisäksi Sito-rakennuttajat toimitti tarvittavat tiedot kaivosyhtiölle luvitusprosessia varten. Keskeinen oivallus Kittilän kultakaivoksen pohjarakenteita ideoitaessa oli käyttää paksua bitumigeomembraania, joka itsessään sisälsi suojakerroksen. Näin voitiin välttää eristysrakenteen puhkeamisriski, joka on todellinen silloin, kun esimerkiksi muovikalvo jätetään ilman erillistä mekaanista suojausta, kertoo Agnico-Eagle Finlandin projekti-insinööri Markku Arffman. Kittilän kultakaivoksen pohjaeristysrakenteen laadunvalvonta oli ajantasaista ja tarkkaa. SITO RAKENNUTTAJAT 5

6 Jätealuerakenteiden laadunvalvonta kannattaa Kuva: HSY/Kaj Widell Kaatopaikan ja jätteenkäsittelyalueen on oltava pohja- ja pintarakenteiltaan tiivis ja näin ympäristölleen turvallinen. Pätevä suunnittelu, korkealaatuiset materiaalit ja osaava asennus ovat näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta välttämättömiä. Lisäksi tarvitaan ammattitaitoista riippumatonta laadunvalvontaa sekä parasta käytettävissä olevaa tarkkailutekniikkaa. Sito-rakennuttajilla on tarjota nämä palvelut. Riippumattoman laadunvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että hanke on toteutettu ympäristöluvan ja suunnitelmien mukaisesti. Usein riippumaton laadunvalvoja edustaa työmaalla kokeneinta osaamista. Olemme panostaneet ammattitaitoomme hankkimalla valvojille sertifioidun laadunvalvontapätevyyden. Ammattitaitoisesta valvojasta on hyötyä hankkeelle jo lupa- ja suunnitteluvaiheessa sekä erityisesti työn aikana, kun erilaisia standardeja ja säännöksiä sovelletaan käytäntöön. Perinteisen laadunvalvonnan lisäksi kaatopaikan pohja- ja pintarakenteiden sekä suotovesialtaiden tiiveyden varmistamiseksi Sito-rakennuttajilla on käytettävissään sähköinen vuodonhavaitsemisjärjestelmä. Urakoitsijan tai valvojien työmaalla tekemien laadunvarmistustoimenpiteiden tai pistokokeiden avulla voidaan kattaa parhaimmillaankin vain murto-osa rakenteen pinta-alasta. Sähköinen vuodonhavaitseminen kattaa koko pinta-alan, ja sen avulla suuriakin pinta-aloja voidaan tarkistaa nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Sähköinen vuodonhavaitseminen on tehtävissä työnaikaisena tai järjestelmä voidaan asentaa pysyväksi, jolloin rakenteen ehjyys ja toimivuus voidaan todeta koko sen käyttöiän ajan. Menettely säästää sekä aikaa että rahaa. Työmaan ei tarvitse odotella rakenteiden hyväksymistä kohtuuttoman kauan tai vaihtoehtoisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä heti ja vähimmin mahdollisin kustannuksin. Tilaaja ja ympäristöviranomainen saa luotettavan tiedon siitä, että rakenne toimii suunnitellussa tarkoituksessaan eli on ehjä ja vesitiivis. Tilaaja hyötyy järjestelmästä myös, koska tiivistysrakenteen myöhempi korjaaminen tai vuotojen kautta karanneiden haitta-aineiden aiheuttama ympäristön pilaantuminen kävisi kalliiksi. Ämmässuolla ei tingitä rakenteiden laadusta Helsingin seudun ympäristöpalvelut viime vuodenvaihteeseen asti YTV on rakennuttanut Ämmässuon kaatopaikalla pohja- ja pintaeristysrakenteita jo parinkymmenen vuoden ajan. Tällä vuosituhannella ympäristövaatimukset ovat kiristyneet olennaisesti. Sito-rakennuttajat on vastannut rakenteiden riippumattomasta laadunvalvonnasta vuodesta 2004 lähtien. Sito-rakennuttajien panos on kullanarvoinen, koska heidän asiantuntemustaan käyttäen olemme voineet puuttua materiaalien ja asennuksen laatupuutteisiin välittömästi. Sito-rakennuttajat vastaa sekä pohja- että pintarakennemateriaaleille tehtävistä kokeista. Niiden avulla on voitu huolehtia, että kaikki materiaalit ja eristysmateriaalien saumat täyttävät suunnitelmien mukaiset vaatimukset. Tärkeä Sito-rakennuttajien lisäpalvelu on sähköinen vuodontarkistusjärjestelmä, jonka avulla eristysrakenne voidaan tarkistaa tehokkaasti ja luotettavasti kokonaisuudessaan, rakennuttajainsinööri Jari Virmanen HSY:stä toteaa. Sito-rakennuttajat vastaa myös Ämmässuon uuden kaatopaikan pohjaeristysrakenteiden pysyvästä vuodontarkkailujärjestelmästä. Pohjarakenteen tiiveys tarkistettiin kokonaisuudessaan sähköisellä vuodontarkkailujärjestelmällä ennen kaatopaikan käyttöönottoa. Käytön aikana järjestelmällä on voitu valvoa tehokkaasti ja kattavasti pohjarakenteen eheyttä. Erityisesti täyttötoiminnan alkuvaiheessa, kun pohjarakenteiden vaurioitumisiriski on suurin, on välttämätöntä valvoa rakenteiden kuntoa säännöllisesti. Tähän sähköinen vuodontarkkailujärjestelmä on soveltunut erittäin hyvin, kertoo HSY:n suunnittelupäällikkö Jukka Taskinen. 6 Sito Oy 2010

7 Ämmässuon kaatopaikan 60 ha laajennusalueelle sijoitetaan yli 1 milj. ihmisen kotitaulousjätteet. Jätealueen voi eristää myös pystyrakenteella Kuva: HSY/Suomen Ilmakuva Oy Kuva: Maintpartner Oy Kokkolan suurteollisuusalueella on parannettu ympäristöturvallisuutta Sito-rakennuttajien ohjauksessa. Kokkolan suurteollisuusalueen entinen Kemiran jätealue on rakennettu ennen nykyisiä tiukkoja pohjaeristysvaatimuksia. Nykyvaatimukset täyttävä eristysratkaisu on silti saatavissa aikaan ympäröimällä jätetäyttö kovaan pohjaan ulottuvalla seinärakenteella. Saimme Sito-rakennuttajien asiantuntevan suunnittelunohjauksen ansiosta sekä teknisesti korkealuokkaisen että kustannustehokkaan ratkaisun. Ratkaisevaa oli, kun työmaalle löytyi sopiva kalusto ja tarvittavan erikoistekniikan hallitseva hollantilainen aliurakoitsija. Erityisellä salaojakonetta muistuttavalla kaivukoneella kaivu-urasta saatiin riittävän kapea. Tätä ennen oli tutkittu maaston kivisyys ja kaivettu muutamat harvat kivet pois ennen 30 cm kapean uran kaivamista enimmillään 12 metrin syvyyteen asti ja uran täyttämistä bentoniitti-sementti lietteellä. Uran leveys ja sitä kautta bentoniittilietteen määrä oli ratkaiseva kustannustekijä. Lopullinen tiiveys varmistettiin asentamalla lietteeseen HDPE-muovirakenteinen ponttiseinä, kertoo kiinteistöpäällikkö Juha Ylitalo KIP Service Oy:stä, joka nykyisin vastaa muun muassa suurteollisuusalueen alue- ja kiinteistöhuollosta. Seinäeristysrakenne valmistui vuonna 2007, jolloin rakennuttajana toimi Kemiran Kokkolan tehdas. Muun muassa lannoitteiden raaka-aineita ja kalsiumkloridia tehdasalueella valmistetaan edelleen. Lannoiteteollisuutta palvelee Yara Suomi Oy, ja kalsiumkloridia muun muassa pölynsidontaan ja liukkaudentorjuntaan valmistaa TETRA Chemicals Europe Oy, jotka jatkavat yrityskauppojen jälkeen omilla sektoreillaan Kemiran aikanaan aloittamaa tuotantoa. Alueen yrityksiä palvelevista toiminnoista ja rakenteista vastaavat KIP Service ja KIP Infra huolehtivat, että suurteollisuusalueen yritykset saavat tarvitsemansa perustoimitukset ja toimivan teollisuusympäristön. Seuraamme myös pystyeristysseinän toimivuutta. Rakenne toimii kuten pitääkin; pohjaveden paine pysyy salaojituksen ja pumppujen avulla pienempänä kuin seinämän ulkopuolisessa maassa. Näin ympäristöturvallisuus on taattu. SITO RAKENNUTTAJAT 7

8 Ruoppaussedimenttien ja nestemäisten jätteiden käsittely Esimerkiksi loka-autojen kuljettamaa lietettä eli rasva-, hiekanerotus- ja sakokaivoista kertyvää lietettä on hankalaa puhdistaa jätevedenpuhdistamoilla. Moni puhdistamo ei voi lainkaan ottaa vastaan tällaista lietettä eikä niitä myöskään saa viedä kaatopaikalle. Soveltuvia sijoituspaikkoja on, mutta useimmiten liian kaukana. Erilaisten lietealtaiden tyhjennysruoppausten, järvien kunnostamisen tai puhdistamon häiriötilanteissa syntyvän lietteen käsittely ja loppusijoitus on myös haastavaa. Nestemäisten jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille on Suomessa kielletty vuonna 2002 annetun Valtioneuvoston päätöksen nojalla. Tästä syystä teollisuuslaitosten ja jätehuoltoyhtiöiden on välttämätöntä käsitellä vesipitoiset jätteensä niin, että kaatopaikkasijoittaminen mahdollistuu. Lietteen vastaanottoasemien lukumäärä Suomessa on erittäin rajallinen. Vaikka vastaanottopaikka löytyisikin, se on usein niin kaukana, ettei lietteen ja nestemäisen jätteen kuljettaminen sinne ole kustannustehokasta. Sito-rakennuttajat rakennuttaa parhaillaan koko Suomen kattavaa, kaikkien lietelaatujen käsittelyyn sopivien lieteasemien verkostoa. Asiakas saa lieteaseman käyttöönsä avaimet käteen toimituksena. Lietteenkäsittelyyn soveltuu esimerkiksi geotuubimenetelmä, jossa liete tai nestemäinen jäte pumpataan geotuubiin. Kiintoaine jää geotuubin sisälle, mutta vesi poistuu. Erilaisia ruoppaustekniikoita ja lietteen käsittelymenetelmiä olemme soveltaneet niin yksittäisille loka-autoilla tuoduille pienerille kuin mittaville sedimenttimäärille ruoppaushankkeissa. Sellutehtaiden jätteet ja lietteet hyötykäyttöön Geotube-tekniikan avulla puhdistamon varo- ja tasausaltaan ruoppauslietteen kuiva-ainepitoisuus on noussut vajaasta neljästä prosentista lähes 30 prosenttiin. Sito-rakennuttajat on yhdessä Botnian kanssa kehittänyt sellunvalmistuksen jätteiden hyötykäyttöä. Kaatopaikkasijoittamisen kustannukset ovat nykyään merkittävä menoerä kaikelle prosessiteollisuudelle. Sito-rakennuttajien ideoiman lietteenkäsittelymenetelmän avulla olemme saaneet lietteiden kuiva-ainepitoisuuden nousemaan selvästi yli kymmenen prosentin, jolloin ne kelpaavat kaatopaikoille. Tällä on suuri taloudellinen merkitys. Väheksyä ei voi myöskään sitä, että meidän asiakkaamme voivat itse todeta jätehuollon korkean tason ja sen, että jätteille haetaan aktiivisesti hyötykäyttöä. Myös tuhkan olemme onnistuneet käyttämään hyödyksi muun muassa tienrakenteissa, kiitos Sito-rakennuttajien asiantuntevan avun, toteaa Botnian kiinteistömestari Rauno Mannila. 8 Sito Oy 2010

9 Geotube-käsittely edustaa parasta käyttökelpoista eli BAT-tekniikkaa. Kujalan lieteasema Lahdessa palvelee laajalti Vuoden 2007 kesästä lähtien käytössä ollut Kujalan OILI-lieteasema ottaa vastaan ja käsittelee kustannustehokkaasti niin sadevesi- ja hiekanerotuskaivojen hiekat kuin myös rasvanerotus- ja puhdistamolietteet. Se on osoittanut toimivuutensa myös useimpien teollisuudesta peräisin olevien lietteiden käsittelyssä. Otamme lietettä vastaan yli 4000 tonnia vuodessa. Käyttämämme geotuubimenetelmä sopii hyvin tämänkokoisille ja isommillekin laitoksille. Menetelmän ansiosta lietteestä saadaan eroteltua vesi kustannustehokkaasti, ja jäljelle jäänyt kiintoaines voidaan käsitellä asianmukaisesti. Menetelmästä tekee käyttökelpoisen myös se, että toisistaan poikkeavat lietteet voi käsitellä eri käsittelylinjoilla; meillä linjoja on kolme. Itse tuubit ovat edullisia ja ne on helppo vaihtaa määrävälein, koska ne sijaitsevat siirtolavoilla, kertoo yrityspalvelupäällikkö Antti Leiskallio Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:stä. Hän pitää valittua menetelmää huomattavasti edistyneempänä tekniikkana kuin esimerkiksi perinteistä allastusta. Lietteen kuiva-aineen erottaminen on Siton suosittelemassa geotuubimenetelmässä hallittua. Tuubista suotautuva vesi pumpataan suoraan viemäriin. Nahkatehtaan lietteiden käsittely helpottui Alavetelissä on parkittu nahkaa samalla tontilla yli sata vuotta. Oy Geson Ab tunnetaan maailmalla ennen kaikkea hirvennahkaisten jalkineiden raaka-ainetoimittajana. Parkitsemisprosessi on ympäristönsuojelullisesti haastava, koska suurten proteiinimäärien lisäksi prosessiliete sisältää kromia. Tästä syystä tavanomainen kaatopaikkasijoitus ei ole nykyisin sallittua. Ympäristökeskus sallii lietteen määräaikaisen sijoittamisen tontille, koska meillä oli esittää ratkaisuksi Sito-rakennuttajien ideoima lietteenkäsittelyjärjestelmä. Sen ansiosta yli 300 tonnin vuosittainen lietemäärä supistui noin kuudesosaan. Samalla erittäin vesipitoinen liete saadaan huomattavasti kuivemmaksi ja vaivattomasti käsiteltäväksi, toteaa Oy Geson Ab:n toimitusjohtaja Kurt Gustavsson. SITO RAKENNUTTAJAT 9

10 Työmaiden massat hyödyksi Maa- ja vesirakennushankkeen talous on merkittävästi riippuvainen rakenteisiin tarvittavien massojen saatavuudesta ja ylijäämämassojen sijoituspaikoista. Osan tähän liittyvistä kysymyksistä ratkaisee perinteisesti tilaaja, osan taas suunnittelija ja urakoitsija. Jos hanke on iso, monimutkainen tai kiireellinen, nämä tärkeät kysymykset saattavat jäädä vaille tyydyttävää, ajoissa löytynyttä vastausta. Tällöin tarvitaan asiantuntijaa, joka hallitsee massojen logistiikan ja hyötykäytön ja kykenee antamaan resurssinsa täysipainoisesti hankkeen ja sen osapuolten hyväksi. Hyvin suunniteltu, toteutettu ja koordinoitu massanhallinta säästää merkittävästi tilaajan ja hankkeen muiden osapuolten rahaa. Sitorakennuttajien ammattilaisilla on näkemystä ja kokemusta sekä urakoinnin että suunnittelun parista, mikä auttaa ymmärtämään hankkeiden kokonaisuutta eri osapuolten kannalta. Kun tähän lisätään monipuolinen tekninen osaaminen ja jatkuva halu hakea uusia toimivia ratkaisuja, koko hanke ja sen kaikki osapuolet hyötyvät. Innovatiivisten ratkaisujen etsiminen edellyttää luonnollisesti hyvää yhteistyötä valvovien viranomaisten kanssa, mistä meillä on paljon onnistuneita kokemuksia. Voimme tarjota erikokoisiin hankkeisiin myös Massapankki-palveluamme. Sen avulla on aina löydettävissä kokonaistaloudellisimmat massojen hankinta- ja sijoituspaikat työmaan sijainnista riippumatta. Innovatiivisuus on myös sitä, että ikivanhaa tekniikkaa parannetaan nykytekniikalla. Esimerkiksi savea on käytetty tiivistysmateriaalina yhtä kauan kuin ihminen on maarakenteita rakentanut. Ympäristömääräysten kiristyttyä savi hetkeksi unohtui tiivistysmateriaalina; stabiloimalla sen käsiteltävyyttä ja sitä kautta tiiviyttä voi parantaa. Helsingin vanhojen satamien massat hallinnassa Sito-rakennuttajat on merkittävässä roolissa, kun Vuosaaren sataman myötä tarpeettomaksi käyneelle Kalasataman satamakentälle rakennetaan uutta. Sito-rakennuttajien tehtävänä on koordinoida emoyhtiö-siton suunnitteleman Kalasataman aloitusalueen infran massatasapainoa. Kalasatama taas massanhallinnan kannalta monimutkainen alue. Sito-rakennuttajien tietotaidon ja työpanoksen ansiosta tilaaja pysyy ajan tasalla massatarpeista vähitellen etenevän kaavoituksen ja sitä mukaa tarkentuvien suunnitelmien keskellä. Oleellinen osa toimeksiantoa on myös sen hallinta, mistä saadaan tarvittaessa lisää massoja ja mihin ylijäämämassat voidaan toimittaa. Kalasatamassa on sekä pehmeitä että pilaantuneita maita, joiden käsittelyä ja hyötykäyttöä on koordinoitava kokenein ja osaavin voimin, toteaa projektinjohtaja Mikko Suominen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta luvun alussa Kalasatamassa tehdään muun muassa ruoppauksia. Kalasataman massamäärät näiden tulevat nousemaan lähes kolmeen miljoonaan kuutiometriin. 10 Sito Oy 2010

11 Kalasatamassa rakennetaan jo. Sito-rakennuttajat huolehtii siitä, että massoja riittää ja että niitä jää mahdollisimman vähän työmaista yli. E18-työmaan savimassoille löytyi järkevää hyötykäyttöä työmaan rakenteissa. Loput savimassat kuljetettiin tilaajan osoittamille läjitysalueille. E18-työmaalla stabiloitiin savea Vuonna 2008 valmistuneella Turun moottoritietyömaalla välillä Lohja-Muurla kaivettiin savea satoja tuhansia kuutiometrejä. Ainutlaatuisen mittavalla työmaalla oli luonnollisesti tärkeää hallita massatasapaino ja löytää hyötykäyttöä niille massoille, joita ei voitu käyttää varsinaisiin tierakenteisiin. Jo suunnitteluvaiheessa oli tiedossa, että työmaalta kaivettavien maamassojen joukossa on myös pilaantuneita maita. Niitä varten päätettiin rakentaa Lohjalle Lempolan eritasoliittymän tuntumaan kaatopaikka. Kustannuksia säästävä ja silti korkealaatuinen eristysrakenneratkaisu löytyi työmaan ylijäämäsavia hyödyntämällä. Rakensimme saven avulla kaatopaikan pohjarakenteessa tarvittavan mineraalieristyskerroksen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti se on aina mahdollista, kunhan käytettävä savi täyttää tiiveysvaatimukset. Pulmana on usein hyvälläkin säällä saven käsiteltävyys. Tässä tapauksessa käsiteltävyyttä parannettiin talvivarastoinnin ja sementtistabiloinnin avulla. Näin savitiivistyskerroksesta saatiin myös käytännössä riittävän tiivis ja suhteellisen vaivattomasti käsiteltävä. Vaihtoehtona olisi ollut bentoniitilla seostettu murskekerros, jota käytettäessä pohjarakenne olisi tullut merkittävästi kalliimmaksi. Sito-rakennuttajien esittämä idea johti siis huomattaviin säästöihin, perustelee TYL E18:n suunnittelupäällikkönä toiminut Tapani Toivanen, joka projektin päätyttyä siirtyi Lemminkäinen Infra Oy:n suunnittelupäälliköksi. SITO RAKENNUTTAJAT 11

12 Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja: S-posti: RAKENNUTTAMISEN ASIANTUNTIJAT: ESPOO, TOIMIALAT: ALUETOIMISTOT: Anton Palolahti toimialajohtaja puh YMPÄRISTÖ Veli-Pekka Perttinä projektipäällikkö laadunvalvonta, sedimentit puh Jari Rämö projektinjohtaja teollisuus, pilaantuneet maat puh TELE Tommi Nurmi osastopäällikkö tele puh INFRA Susanna Leinonen osastopäällikkö puh Lasse Minkkinen projektipäällikkö sillat puh Harri Hyvärinen projektipäällikkö tiet, kadut, sillat puh Tie ja liikenne Markus Väyrynen puh Kaupunki Jannis Mikkola puh Ympäristö Sakari Grönlund puh Rata ja rakenne Kimmo Fischer puh Rakennuttaminen Anton Palolahti puh Tietotekniikka Juha Saarentaus puh Kouvola Juha Hämäläinen puh Kuopio Petri Launonen puh Lappeenranta Mikko Heikkilä puh Rovaniemi Matti Tuuliainen puh Tampere Tenho Aarnikko puh Oulu Kari Kuvaja puh Ämmässuon laajennusalue Kuva HSY/Joona Poikonen Kokkolan suurteollisuusalue Kuva Maintpartner Oy ESPOO Tietäjäntie Espoo Puh Fax KOUVOLA Hallituskatu Kouvola Puh Fax KUOPIO Kirkkokatu Kuopio Puh Fax ROVANIEMI Ainonkatu Rovaniemi Puh Fax TAMPERE Tullikatu Tampere Puh Fax LAPPEENRANTA Valtakatu Lappeenranta Puh Fax OULU Valtatie Oulu Puh Fax Sito Oy 2010

SITO-RAKENNUTTAJAT OY www.sito.fi

SITO-RAKENNUTTAJAT OY www.sito.fi SITO-RAKENNUTTAJAT OY www.sito.fi YMPÄRISTÖPALVELUT SUUNNITTELUTTAMINEN, YVA ja YMPÄRIS- TÖLUVAT Innovatiiviset ja kustannustehokkaat ratkaisut Lupakäytännön huomioiminen hankkeissa RAKENNUTTAMINEN JA

Lisätiedot

SITO Ympäristösi parhaat tekijät

SITO Ympäristösi parhaat tekijät SITO Ympäristösi parhaat tekijät GEOSYSTEMS DESIGN RULES AND APPLICATIONS SGY 21.8.2014 Vesa Isokauppila Projektipäällikkö, ympäristöratkaisut Ympäristösi parhaat tekijät 2 Siton palvelut Infrajohdon konsultointi

Lisätiedot

Lietteiden ja nestemäisten jätteiden käsittely

Lietteiden ja nestemäisten jätteiden käsittely Lietteiden ja nestemäisten jätteiden käsittely Suunnittelu, tutkimukset. Rakennuttaminen ja projektinjohto Geotube teknologia. Sito rakennuttajat Oy, www.sito.fi puh. 020 747 6000 Miten se toimii: Lietteille

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013

HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 Mikko Suominen Mikko Suominen VALTUUSTOSTRATEGIA 2013-2016 3 Toimiva Helsinki Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta Ympäristökriteerien käyttöä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/5 15.12.2011 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2011 1 (6) 5 Pilaantuneiden maiden sekä muiden materiaalien vastaanotto ja loppusijoitus vuonna 2012, puitesopimus HEL 2011-003643 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättänee

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN

KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN KATSAUS HELSINGIN PILAANTUNEISIIN MAIHIN Satu Järvinen, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy JUONI Esitys pohjautuu Likaantuneet maat -työryhmän teettämään raporttiin:

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Missä kunnossa metsätie on?

Missä kunnossa metsätie on? Esimerkin metsätie Missä kunnossa metsätie on? Merkkejä kunnostustarpeesta: Kuivatus ja kantavuus ei ole kunnossa Rummut eivät toimi tai ne puuttuvat kokonaan Sivu- ja laskuojat eivät toimi Ajoradan reunalla

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUMA2. Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015. Marjo Ronkainen, Ramboll

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUMA2. Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015. Marjo Ronkainen, Ramboll UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll -ohjelma 2 Työntöä markkinoille Yritykset Vetoa markkinoille Julkinen taho 3 Toteutus 1.Tiedon

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta To/16 12.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2015 1 (6) 522 Verkkosaaren kunnostusurakan jätettä sisältävän pilaantuneen maan vastaanoton ja loppusijoituksen puitesopimus HEL 2015-011434 T 02 08 02 00 Päätös A B päätti

Lisätiedot

Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti. Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi

Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti. Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi NewLiner lyhyesti NewLiner on suomalainen voimakkaasti kasvava putkien saneeraukseen erikoistunut

Lisätiedot

UUMA2 UUMA2-VUOSISEMINAARI 14.11.2013 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi

UUMA2 UUMA2-VUOSISEMINAARI 14.11.2013 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA -VUOSISEMINAARI 14.11.2013 www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: -HANKE LAHTI 7.5.2013 Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA 2 -ohjelman sisältö 3 Uuma2 -kehittämisalueet 1. Materiaalien tuotekehitys ja tuotteistus

Lisätiedot

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS

MIKKELI 20.9.2012 RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS MIKKELI RISKIPERUSTAINEN MAAPERÄN KUNNOSTUS SISÄLTÖ Yrityksemme Mikä on riski? Riskeihin pohjautuva kunnostus Kunnostuksen kustannuksista Kiinteät ohjearvot vs riskiperusteinen kunnostus RAMBOLL FINLAND

Lisätiedot

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ FCG Planeko Oy Naantalin kaupunki VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ Raportti 141-D3325 24.9.2009 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 24.9.2009 1 Yleistä... 1 2 Kohteet... 1 2.1 Yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Arvostettu luottorakentaja

Arvostettu luottorakentaja HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN R AKENTAMISEN AMMAT TIL AINEN Arvostettu luottorakentaja Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit tuntevat Pakrakin viidentoista vuoden takaa. Yritys toimii

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Tiukentuneet määräykset

Tiukentuneet määräykset Tiukentuneet määräykset Tiukentuvat ympäristö ja tuoteturvallisuusmääräykset Euroopassa sekä nousevat raaka-ainekustannukset pakottavat Euroopan kemianteollisuutta hakemaan kustannus-säästöjä myös hankintaketjussaan

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin

IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin IJI - Innovatiivisuutta julkisiin investointeihin Hankkeen päätösseminaari 9.6.2014 Case Hämeenlinnan Engelinranta kokemuksia hankintojen kilpailutuksesta Markku Raimovaara Hämeen ammattikorkeakoulu Missä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Process Industry. Solutions for handling raw materials

Process Industry. Solutions for handling raw materials Process Industry Solutions for handling raw materials Oy Mesmec Ab Måttisenkatu 3, 67700 Kokkola puh. +358 207 280 680 fax +358 6 8326 811 info@mesmec.fi www.mesmec.fi MESMEC HALLITSEE KOKONAISUUDET Vuonna

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 8.4.2013 1

UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 8.4.2013 1 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA 1 -ohjelman sisältö 2 Uuma2 -kehittämisalueet 1.Materiaalien tuotekehitys ja tuotteistus Tekninen kelpoisuus Ympäristökelpoisuus Materiaalituotanto: logistiikka, varastointi

Lisätiedot

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku

RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON. Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku RESURSSITEHOKKUUTTA RAKENTAMISEEN JA YLEISTEN ALUEIDEN YLLÄPITOON Riina Känkänen SKTY 22.5.2015 Turku MITEN HELSINGIN RAKENNUSVIRASTON KESKEISTEN TOIMINTOJEN RESURSSITEHOKKUUTTA VOIDAAN PARANTAA? Puisto-

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012 Gallträsk-järvi Gallträsk on Kauniaisten ainoa järvi. Järven pinta-ala ala on 11,7 hehtaaria, keskisyvyys

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista

Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista Punnituksen ja annostuksen kokonaisosaamista 100 years of experience Lahti Precision Teknologiajohtaja punnitus- ja annostusprosesseissa Annostusprosessit Jatkuva annostus Eräannostus Automaatio Punnitus

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet FA Forest Oy Tuula Väätäinen FA Forest Oy Perheyritys, henkilöstöä n. 15, liikevaihto n. 5 milj. Toimialana tuhkien käsittely ja hyötykäyttö sekä lannoituspalvelut

Lisätiedot

Ympäristötuotteet 5.3.2013

Ympäristötuotteet 5.3.2013 Ympäristötuotteet 9 5.3.2013 9 Ympäristötuotteet Yleistä Kotimaiset WehoPuts-puhdistamot on suunniteltu täyttämään tiukimmatkin vaatimukset. Toiminnaltaan puhdistamot ovat biologis-kemiallisia panospuhdistamoita

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Parasta jätehuoltoa puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi facebook, Kurre Kainuulainen Eloperäisen jätteen (lietteet, biojätteet)

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 2010

KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 2010 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 2010 Maapankki säästää rahaa case Tampereen seutu Vesa Lainpelto 04.06.2010 ESITYKSEN SISÄLTÖ Maapankin idea ja historiaa Pirkanmaalla Maapankin käyttö

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT JA UUMA 23.10.2015

HELSINGIN MASSAT JA UUMA 23.10.2015 HELSINGIN MASSAT JA UUMA 23.10.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori ALUERAKENTAMISHANKKEET 23.10.2015 Nimi (pvm:n ja nimen vaihto: Näytä > Ylä- ja alatunniste) 2 MAA-AINESHUOLTO 2010 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 07/2011 Investointi Rakentaminen Onnistuneen hankkeen osatekijät ovat Tontti Käyttäjä Oikea tila, oikea

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Seinäjoen itäinen ohikulkutie Vt19, tuhkarakentaminen UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA -OHJELMA 2013-2017 Pääkaupunkiseudun alueseminaari 27.4.2015 www.uusiomaarakentaminen.fi

Lisätiedot

Teitä, katuja, piha-alueita, parkkipaikkoja, satama-alueita, terminaaleja, lentokenttiä, jätehuoltoalueita

Teitä, katuja, piha-alueita, parkkipaikkoja, satama-alueita, terminaaleja, lentokenttiä, jätehuoltoalueita NCC ROADS SUOMESSA Tuotteet ja palvelut Ydinliiketoimintaamme ovat kiviainesliiketoiminta, asfaltintuotanto, päällystysurakointi sekä tienhoito. Maa- ja vesirakentaminen tukee muita liiketoimintojamme.

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto

KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ. Vt 6 Taavetti-Lappeenranta. Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto IPT-hanke työpaja 26.5.2015 KOKEMUKSET ALLIANSSIPROSESSIN LÄPIVIENNISTÄ Vt 6 Taavetti-Lappeenranta Harri Sivonen Pöyry Finland Oy, Harri Liikanen Liikennevirasto VT 6 TAAVETISTA LAPPEENRANTAAN 28 km valtatietä

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu

Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Vesihuoltomme on hyvin hoidettu Asukkaan päivässä käyttämä 150 litraa vesijohtovettä maksaa jätevesimaksuineen vain 40 50 senttiä. Samalla rahalla ei saa puolta litraa pullovettä. Yhteistyö varmistaa tulevaisuudessakin

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Uusiomateriaalien mahdollisuudet

Uusiomateriaalien mahdollisuudet Uusiomateriaalien mahdollisuudet Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 7.6.2017 Kehätie & Uudenmaankatu 7.6.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 2 Yhteinen hanke Liikennevirasto

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston ja maakuntien ympäristötehtävät. Johtaja Kari Lehtinen Keski-Suomen ELY

Uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston ja maakuntien ympäristötehtävät. Johtaja Kari Lehtinen Keski-Suomen ELY Uuden Valtion lupa ja valvontaviraston ja maakuntien ympäristötehtävät Johtaja Kari Lehtinen KeskiSuomen ELY 1 1.2.2018 Etunimi Sukunimi Lupa ja valvontaviraston tehtävät Opetus ja kulttuuritoimi Sosiaali

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori YLEISTEN ALUEIDEN KAIVUMAAT 2010 500 000 t maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille 2012 180 000 t 2013 10 000 t 2014 0 t (hyötykäyttöön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN

HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN www.pakrak.fi Kokonaisvaltaista osaamista Pakrak Group Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua asuin-, teollisuus- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Konserniyhtiöt

Lisätiedot

UUMA2 -sisältö. UUMA2 Demoohjelma 2012-2017

UUMA2 -sisältö. UUMA2 Demoohjelma 2012-2017 2017 pentti.lahtinen@ramboll.fi UUMA2 -sisältö Huonolaatuiset maaainekset: savet siltit moreenit Lievästi pilaantuneet maaainekset Maa-ainekset sedimentit Lähtötilanne Teollisuuden sivutuotteet tuhkat

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Digipolis Oy:n taustaa Kemin Digipolis Oy perustettu 1993 omistus: Kemi, Tornio, Keminmaa,

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen.

www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. www.altevisetec.fi Tieto. Tie tulokseen. Ympäristöraportointi ALTE Visetec Oy toimitti ympäristöraportointijärjestelmän Ruukki Metals Oy:lle tammikuussa 2012, noin vuoden kestäneenä toimitusprojektina.

Lisätiedot

Kiertotalous ja rakentaminen. INFRA ry Juha Laurila

Kiertotalous ja rakentaminen. INFRA ry Juha Laurila Kiertotalous ja rakentaminen INFRA ry 7.6.2017 Juha Laurila Hallitusohjelma Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Kärkihanke 3: Kiertotalouden läpimurto ja

Lisätiedot

Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat Saku Nurminen Ympäristötarkastaja

Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat Saku Nurminen Ympäristötarkastaja Maankaatopaikkojen valvonta ja ylijäämämaat 5.10.2017 Saku Nurminen Ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristövalvonta Sopijakunnat: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE

POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE POHJOINEN BETONIRAKENTAJA LKAB GÄLLIVARE TALVIVAARA SUURIKUUSIKKO LAATU TYÖTURVALLISUUS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Laadukkaan toimintamme runkona on työturvallisuus, joka kattaa kaikki projektin vaiheet suunnittelusta

Lisätiedot

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen

Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa. Kurkistus kehityshankkeeseen Infrarakentamisen ympäristöasiakirja - kokonaisuus Ympäristöjohtaminen hankkeissa Kurkistus kehityshankkeeseen 12.5.2017 Heidi Huvila, Helsinki heidi.huvila@hel.fi Heidi Huvila 15.12.2016 1 Heidi Huvila

Lisätiedot

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 1. päivä 10.9.2014 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus

Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Kuopion Saaristokatu onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 Destia Oy on suomalainen infra-

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot