Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto"

Transkriptio

1 Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Pohjois- Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden hallinnoiman Nuorten tuki -hankkeen ( ) toimintamuotoja. Hankkeen kohderyhmä ovat vuotiaat pohjoiskarjalaiset työttömät nuoret. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois- Karjalan ELY-keskus. Facebook: eohjaamo/avoin Ammattiopisto

2 Ohjaamo ja avoin ammattiopisto Ohjaamo - matalan kynnyksen ohjauspalveluja koulutukseen/työhön ja elämäntilanteen selkiyttämiseen v. nuorille - asiakaslähtöisyys - verkostoyhteistyö Avoin ammattiopisto - työvoimakoulutusta v. nuorille - sisältö ammatillisten tutkintojen pohjalta - ammatill. valmistavaa ja tutkintoon tähtäävää koulutusta - kesken jääneen tutkinnon loppuun suorittaminen tai uuden aloittaminen Tavoite parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten pääsemistä ja kiinnittymistä koulutukseen, kehittää elämänhallinta-, opiskelu- ja työelämätaitoja, saada nuorille työelämäkokemuksia.

3 Toimintamme kulmakiviä Ohjaamo Alkuarviointi ja palvelunohjaus, toiminnan esteiden tunnistaminen ja selvittäminen Vapaaehtoisuuteen perustuva luottamuksellinen ohjaussuhde Ammatinvalinnanohjaus, urasuunnittelu sekä nivelvaihetyö Ohjauksen erityisosaaminen: moniammatillisuus ja menetelmällinen osaaminen, tietämys koulurakenteista ja tutkinnoista Verkostoyhteistyö Avoin ammattiopisto Ohjaamon ja Avoimen ammattiopiston yhteistyö mahdollistaa realistisen urasuunnitelman toteutuksen Avoimen ammattiopiston opinnot tunnustettavissa tulevissa ammatillisissa opinnoissa Ammatillisen koulutuksen tuntemus Yksilölliset ja vaihtoehtoiset koulutuspolut: työvaltainen ja toiminnallinen oppiminen mm. laajennettu työssäoppiminen Vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen ja tukeminen Yhteisöllinen ja vastuullinen työote yhdessä verkoston kanssa

4 Peruskoulu Yhteistyöverkostoa Oppisopimus AIVO Nuorten neuvojat Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo Ammatinvalinnan ohjaus Maahanmuuttajien palvelut Starttiverstas TYP Valtone hanke Honkalampi Säätiö Verve Neuron Rikosseuraamusvirasto Kulttuurinen nuorisotyö Mielenterveyskeskus Lastensuojelu Sosiaali- ja terveyspalvelut Erityisnuorisotyö Nuorisopsykiatria Aikuispsykiatria Terveydenhuoltopalvelut Työpajat Nuorisotalot Tuetun asumisen palvelut Aikuissosiaalityö Talous- ja velkaneuvonta Päihdepalvelut KV-toiminta Nuorisotyö Nuorisoasema Kuntouttava työtoiminta Kelan kuntouttavat palvelut Nuorisovaltuusto Leiritoiminta Polkuja yrityksiin NYT-hanke Ase- ja siviilipalvelus Etsivä nuorisotyö Työvoimapalvelut Palkkatuettu työ Ammattiopistot Aikuisopisto Ammatillinen täydennyskoulutus, vapaa sivistystyö ym. Valmistavat koulutukset -ammattistartti -kymppiluokka -talouskoulu -mava Erityisoppilaitokset Työvoimakoulutus Työ- ja koulutuskokeilut Koulutus Lukiot Yritykset Koulutusneuvonta Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Psykoterapeutit Silta (maahanmuuttajapal velut) Järjestö- ja yhdistystoiminta esim. -Kotikartano -SPR -Martat -Erilaiset oppijat -Kansalaistalo -Tyttöjen talo Ym. Koulupsykologit, kouluterveydenhuolto

5 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon prosessikaavio Ohjaavat/lähettävät tahot (verkostot) 2.Asteen oppilaitokset Nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö Itseohjautunut/ ystävä, vanhemmat Sosiaalitoimi, Nuorisoasema Terveys- ja asumispalvelut Rikosseuraamusvirasto Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Saattaen vaihtava OHJAAMO Palveluun tutustuminen Alkukartoituksen tekeminen Tavoitteiden asettaminen Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Nivelvaihe ja jatkopolutus Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Ohjaus muihin palveluihin (verkostot) Palkkatuki työpaikka Koulutuskokeilu / työkokeilu Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta TE-toimisto, Työvoimanpalvelukeskus Oppisopimus AVOIN AMMATTIOPISTO Opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen Alku ammatillisiin opintoihin Arjen- ja elämänhallintataitojen parantaminen Tutkinnon loppuun suorittaminen Yhteis- / erillishaun kautta omaehtoiseen koulutukseen Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Rinnalla kulkeva ohjaus Nuoren aktiivisen osallisuuden tukeminen Toiminnan arviointi ja kehittäminen

6 OHJAAMO Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Tutustuminen Palvelusta kertominen Asiakkaan toiveet ja odotukset Palvelu- ja ohjaustarpeen kartoitus Muutoshalukkuuden ja -valmiuksien kartoitus Verkostoyhteistyö, niveltiedot Alkukartoituksen tekeminen Luottamuksellisen ohjaussuhteen rakentaminen Asiakkaan elämäntilanteen validointi Muutosvalmiuksien vahvistaminen Elämänkenttä, elämänviiva Yksilöllisen suunnitelman rakentaminen yhdessä Väli- ja päätavoitteide n asettaminen ja seuranta pitkin ohjausta Tavoitelomake, Goaling Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Vahvuuksien ja osaamisen tukeminen Sosiaalisen verkoston kartoitus Tilanne- ja taitoharjoittelut Itsehavainnoinnin lisääminen, Pienryhmätoiminta Vahvuus- ja elämän tärkeät asiat -kortit Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen Aikaisemmat työelämäkokemukset Menetelminä ammattikortit, opintoala- ja työpaikkatutustu miset ja vierailut, testit, reflektio Nivelvaihe ja jatkopolutus Oppilaitosyhteistyö Muut yhteistyökumppanit Niveltiedot Yhteydenpito opiskelijaan ja verkostoihin Seuranta ja tukeminen Muihin palveluihin ohjaaminen Kannustaminen ja voimaannuttaminen Itsenäiset tehtävät ohjausten välissä Tarpeen mukaan ohjauksen aikana Työ- ja koulutuskokeilut Verkko-ohjaus (Facebook) Verkostoyhteistyö Ohjausprosessin arviointi ja kehittäminen

7 Hallussa vai hunningolla? Kiinnittymisen haasteet, esim. toisen asteen koulutus Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo kiinni opinnoissa: oma ala taidot ja opiskeluvalmiudet paremmat tuen tarve selvillä; HOPS, HOJKS itseluottamus ja tuntemus vahvistuneet oppilaitoksen kuormituksen väheneminen Valmistuu ammattiin Ohjaus muihin toimenpiteisiin tai palveluihin (verkosto) Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Paluu opintoihin Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta ohjaus muualle Tilanteen haltuunotto - Aito kohtaaminen - Toimijuuden esteiden selvittäminen - Opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen ja tukeminen - Työelämä- ja opiskelukokemukset - Arjen hallinta mm. talous, terveydentila, asuminen, sosiaalinen verkosto - Itsesäätelyn ja itsehavaitsemisen parantuminen - Ulospääsy toistuvista negatiivista toimintakehistä - Tarvittaessa kevennetty opiskelutahti - Vahvuuksien tukeminen - Ammatinvalinnan ohjaus

8 AVOIN AMMATTIOPISTO tvp-koulutusta 1. Koulutukseen hakeutuminen ohjaus Ohjaamosta haastattelu, valintakriteerien tarkistaminen hakemus Te-toimistoon opiskelijavalinta Yhteistyötahot: Te-toimisto, KELA, oppilaitokset, terveydenhuolto- ja sosiaaliviranomaiset 2. Valmistavan koulutuksen henkilökohtaistaminen yksilöllinen kesto, sisältö ja tavoitteet ammatillisten tavoitteiden lisäksi arjenhallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet tavoitteiden tarkastelu koulutuksen aikana 3. Ammatilliseen tutkintoon valmistava koulutus ryhmämuotoinen ops-perusteiseen ammatilliseen koulutukseen ammattiopistossa tähtäävä TAI ryhmämuotoinen näyttötutkintoon aikuisopistossa tähtäävä TAI yksilöllinen työvaltainen ja tutkintotavoitteinen koulutus ammatti- tai aikuisopistossa 4. Jatko-ohjaus yhteisvalinta avoin tai joustava haku oppilaitoksiin ohjaus muihin palveluihin Ohjaamo: rinnalla kulkeva Ohjaus (verkostot)

9 AVOIN AMMATTIOPISTO Ryhmämuotoinen valmistava koulutus Joensuun Kirkkokadulla 2 3 päivää/vko 2 3 päivää/vko Lisäksi yksilöllisesti: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, mm. Äidinkieli 1 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 1-2 ov Matematiikka 1 3 ov Fysiikka 1 ov Yhteiskunta-,yritysja työelämätieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Psykologia 1 ov Vapaasti valittavat Peruskouluarvosanojen korottaminen (ai,ru,en,ma), opetus at-aineiden rinnalla Itsetuntemusta ja opiskeluvalmiuksia vahvistavat opinnot: vuorovaikutustaidot, oppimisvalmiudet, vahva minä, ammattiosaajan työkykypassi Jatko-opintoihin valmentavat ja työllistymistä edistävät opinnot: ammatinvalinta, työelämätieto, erilaiset opiskelumuodot, kortti- ja lupakoulutukset (EA1, hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti jne.) Työssä oppiminen: ammatinvalintaa ja työelämävalmiuksia tukevia ohjattuja jaksoja, kestoaika alk. 1 vko

10 10 Tilastoja Ohjaamossa on mennessä aloittanut 1001 nuorta - pitkäkestoisia ohjauksia lyhytkestoisia ohjauksia (alle 7 h) %:lla pitkäkestoisessa ohjauksessa olevilla nuorilla on taustalla keskeytynyt toisen asteen koulutus - suurin osa ohjattavista v pitkäkestoisesta ohjattavasta 406 Joensuusta tai Joensuun seudulta, 77 Kiteen seudulta, 48 Outokummun seudulta, 48 Lieksasta ja 21 Nurmeksen ja Valtimon alueelta - Ohjattavista 292 naisia, 308 miehiä - Opiskelijamäärä Avoimessa ammattiopistossa on ollut yhteensä 357 nuorta, joista valmistavassa 266 ja ammatillisessa perustutkinto- tai ammattitutkintokoulutuksessa 91 nuorta - Kokonaisia tutkintoja on suoritettu 15 (+ 3 kevään 2014 aikana) ja osatutkintoja 24 (yksi tai useampi ammatillisen tutkinnon osa)

11 Koordinointi alueilla: ELYT/ELO-ryhmät ja Kuntien nuorten yhteistyöryhmät? Ohjaavat/lähettävät tahot Nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö Itseohjautunut/ ystävä, vanhemmat Saattaen vaihtava OHJAAMO -pysyvä henkilöstö (esim. psykologi, erityisopettaja, terveydenhoitaja, opinto/uraohjaaja) - matalan kynnyksen palvelu -pidempikestoinen tuki, omaohjaaja Alkukartoituksen tekeminen & tavoitteet Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Joustavasti ja tuetusti Työpajat Ohjaus muihin palveluihin -sote -kuntoutus Jne. TE-hallinnon toimenpiteet -palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu, valmennukset jne. Henkilökoht. Ohjaus ja seuranta LUONNOS! Yhteis- / erillishaut koulutuksiin TE-toimisto, Työvoimanpalvelukeskus Oppisopimus Joustavasti ja tuetusti Sosiaalitoimi, Nuorisotoimi Terveyspalvelut Rikosseuraamusvirasto Nivelvaihe ja jatkopolutus Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Ammatilliset oppilaitokset Alku ammatillisiin opintoihin Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset, tutkintotavoitteinen koulutus Tutkinnon osat Koulutuskokeilu Joustavat opiskelumallit Henkilökohtainen tuki ja ohjaus!

12 Yhteystiedot Facebook: eohjaamo/avoin Ammattiopisto Kitee: Hovintie Kitee Heli Pesonen uraohjaaja p Outokumpu/ Liperi: Kummunkatu 26, Outokumpu Juha Vänskä uraohjaaja p Nurmes/Valtimo/Lieksa: Pielisenkatu 4 Nurmes Korpi-Jaakonkatu 13, Lieksa Anne Lipponen, uraohjaaja p Joensuu: Kirkkokatu 25 b a Joensuu Tero Vornanen, hankepäällikkö p Helena Härkönen, hankeassistentti Kristiina Sallinen, koulutussuunnittelija Avoin ammattiopisto p Joensuu, uraohjaajat: Maria-Teresa Ikonen, p Maija Rusila p Johanna Erola p Tiina Venäläinen Opettajat: Sari Vepsäläinen ohjaava opettaja Elli Kauppinen at-aineiden opettaja Hankejulkaisija: Marja Tarvainen

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Kuntakokeilu/nuorisotakuu. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM

Kuntakokeilu/nuorisotakuu. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM Kuntakokeilu/nuorisotakuu Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2013 2014 Muutos % Kesäkuun lopussa 44 945

Lisätiedot

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa TEM/ TYO Teija Felt TEM:n strateginen ohjaus ELY-KESKUKSEN & TE-TOIMISTON

Lisätiedot

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa

Nivelvaiheen koulutukset. Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa Nivelvaiheen koulutukset Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa 2015 Toimitus: Heidi Hakkarainen, Turun kaupungin sivistystoimiala Taitto:

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta. Tilannekatsaus 2015

NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta. Tilannekatsaus 2015 NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA Tyrnävän kunta Tilannekatsaus 2015 SISÄLLYS SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Mikä nuorisotakuu? 3 2. Tyrnävän kunnan ikärakenne 4 2.1 Nuorten hakeutuminen koulutukseen 5 3. Nuori

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset 22.2.2010 KaaSu hanke 1.4.2008-28.2.2010 Parik-säätiön hallinoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA

Siirtyminen perusopetuksesta. toiselle asteelle. Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O IT TA A H A N K E T TA Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA Sisältö Johdanto... 5 Toinen aste tutuksi.... 6 Koulukokeilut

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen aktivointi ammatilliseen koulutukseen

Projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen aktivointi ammatilliseen koulutukseen www.kpedu.fi 1.4.2008 30.09.2011 OPH/ESR 1.4.2008 30.09.2011 Projektin tavoitteena on ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen, nuorten osallisuuden edistäminen aktivointi ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö. tulevaisuudessa

Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö. tulevaisuudessa Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö nyt ja tulevaisuudessa Valtakunnalliset työpajapäivät 2014 Päivi Pasanen Maija Schellhammer-Tuominen Sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.

TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2. TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.2014) 0 KAAKKOIS-SUOMEN NUORISOTAKUUN TOIMINTASUUNNITELMA Hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Nuorisotakuu Lahdessa

Nuorisotakuu Lahdessa Nuorisotakuu Lahdessa Tehtäväalueet Toimijat Palvelut Yhteystiedot Kevät 2015 Oppilaanohjaus, yhteistyö (perusopetus + 2. aste), ennakoiva nivelvaihetyö Työpajat, työllisyyttä edistävät hankkeet, työkokeilut,

Lisätiedot

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela

ZOOMAUS OPAS. Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen. Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela ZOOMAUS OPAS Koulutusvaihtoehtoja perusopetuksen jälkeen 2013 Graafinen suunnittelu: Mediapaja Kuvitus: Emmi Nummela JÄITKÖ ILMAN OPISKELUPAIKKAA? Zoomaa eteenpäin NuorTenTIla TrIplassa ti 18.6.2013 klo

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17 TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOISSUOMESSA 1/17 4555 vuotiaat Kuntoutuskokeilujakso n. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa pitkäaikaistyöttömät 7 kk. Toteutettiin ryhmämuotoisena. (Kela, työhallinto, sos.toimi).

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA VÄHENTÄMISEEN TARKOITETUT PALVELUT KESKI-SUOMESSA

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA VÄHENTÄMISEEN TARKOITETUT PALVELUT KESKI-SUOMESSA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA VÄHENTÄMISEEN TARKOITETUT PALVELUT KESKI-SUOMESSA Kirjoittajat: Kirsi Syynimaa ja Sakari Saukkonen Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus Jyväskylän yliopiston Koulutuksen

Lisätiedot