Kuntakokeilu/nuorisotakuu. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntakokeilu/nuorisotakuu. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM"

Transkriptio

1 Kuntakokeilu/nuorisotakuu Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM

2 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v Muutos % Kesäkuun lopussa Miehet Naiset Miehet Naiset ,8 % 25-29v Vastavalmistuneet Muutos % Kesäkuun lopussa Miehet Naiset Miehet Naiset ,0 %

3 Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk työttömyyteen, ELY-keskuksittain (TEM/Työnvälitystilasto 1355) ELY-keskus Kesäkuu 2013 % Kesäkuu 2014 Yhteensä hlö / % Miehet Naiset Koko maa 24, /30,9 31,3 30,3 Uusimaa 23,8 990/37,1 36,8 37,7 Varsinais-Suomi 22,0 366/28,1 29,4 26,3 Satakunta 18,0 165/29,4 33,2 23,1 Häme 20,0 263/26,9 25,1 29,5 Pirkanmaa 31,5 319/30,7 33,2 27,5 Kaakkois-Suomi 25,6 283/39,8 41,3 37,1 Etelä-Savo 21,6 128/34 36,1 30,9 Pohjois-Savo 15,0 156/15,3 16,5 13,2 Pohjois-Karjala 17,5 137/20,5 22,9 17,1 Keski-Suomi 28,9 286/37,4 35,7 40,8 Etelä-Pohjanmaa 16,6 104/21,3 22,6 19,4 Pohjanmaa 20,5 109/23,7 22,4 25,7 Pohjois-Pohjanmaa 31,3 421/37, ,3 Kainuu 30,7 65/31,3 28,6 35,4 Lappi 30,8 183/35,9 35,6 36,4

4 Työttömien vastavalmistuneiden vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, ELY-keskuksittain (TEM/Työnvälitystilasto 1355) ELY-keskus Kesäkuu 2013 % Kesäkuu 2014 Yhteensä hlö / % Miehet Naiset Koko maa 26,3 28,0/217 28,7 27,3 Uusimaa 29,7 27,3/41 22,9 31,3 Varsinais-Suomi 25,7 27,2/22 23,7 30,2 Satakunta 30 25,0/ Häme 24,1 19,4/ ,8 Pirkanmaa 26,8 29,2/26 35,6 22,7 Kaakkois-Suomi 33,3 40,6/13 63,6 28,6 Etelä-Savo 15,8 28,0/7 26,7 30 Pohjois-Savo 16 7,8/6 8,8 7 Pohjois-Karjala 27,3 31,4/11 28,6 35,7 Keski-Suomi 25,9 44,2/23 34,6 53,8 Etelä-Pohjanmaa 13,5 15,0/3 12,5 16,7 Pohjanmaa 20 17,2/5 33,3 0 Pohjois-Pohjanmaa 29 33,8/27 34,1 33,3 Kainuu 55,6 41,7/5 42,9 40 Lappi 32 42,4/14 42,9 41,7

5 Kuntakokeilujen organisointi ja rahoitus Valmisteluhanke asetettu elokuussa 2013, selvityshenkilönä Silja Hiironniemi Kokeiluhanke asetettu kesäkuussa 2014 Ohjausryhmänä kuntauudistuksen ohjausryhmä, pj hallinto- ja kuntaministerin valtiosihteeri, nyk. Sami Paatero Koordinaatioryhmä, pj Silja Hiironniemi Edustettuna kaikki kokeilussa mukana olevat ministeriöt ja valtion virastot sekä Kuntaliitto Säädösvalmistelun koordinaatioryhmä, pj Ilkka Turunen VM Projektipäällikkö Sonja Manssila Projektiassistentti Emmi Niiranen V 2014 talousarviossa omalla momentilla määräraha , josta suunniteltu jaettavaksi kunnille yleisavustuksena hakumenettelyllä V 2015 ja 2016 kehyksissä sama summa vuosittain. Osasto 5 pp.kk.vvvv

6 Kaikki mukana olevat kunnat/kuntaryhmät Kiinnostuksensa ilmaisseet 1 Espoo?? Hyvinvointi Asumispalvelut Valvonta Nuorisotakuu Kunta-Kela Koulutuspalvelut 2 Forssa Ypäjä 3 Helsinki 4 Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala 5 Joensuu 6 Jyväskylä Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Petäjävesi, Uurainen ja Toivakka 7 Järvenpää, Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Sipoo, Pornainen, Nurmijärvi ja Tuusula Kokeilukunnat toimintamalleittain 8 Kouvola 9 Kuopio 10 Lahti Osasto 6 pp.kk.vvvv

7 Kaikki mukana olevat kunnat/kuntaryhmät 11 Lappeenranta, Luumäki, Lemi, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari Kiinnostuksensa ilmaisseet Hyvinvointi Asumispalvelut Valvonta Nuorisotakuu Kunta-Kela Koulutuspalvelut 12 Loppi, Riihimäki ja Hausjärvi 13 Oulu 14 Rovaniemi 15 Tampere ja Ylöjärvi Kangasala, Nokia ja Pirkkala 16 Vaasa ja Mustasaari 17 Vantaa Yhteensä kokeiluja/malli / Osasto 7 pp.kk.vvvv

8 Kuntakokeilujen sisältö HEluonnoksessa 1. Hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu (2 luku) Monialaisen toimintamallin edistäminen Yksilöllisten palvelusuunnitelmien monialaista yhdistämistä ja tietojen käsittelyä koskevat säännökset 2. Koulutuspalveluja koskeva kokeilu (3 luku) Oppilaitosverkon hyödyntäminen ja lukiokoulutuksen hallinnollinen yhteistyö 3. Kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu (4 luku) Indikaattoriperusteinen valvonta viranomaisvalvonnassa ja omavalvonnassa Kuntien ja aluehallintovirastojen yhteistyö 4. Asumispalveluja koskeva kokeilu (5 luku) Uudet asumispalvelumallit ohjausta keventäen Indikaattoriperusteinen seuranta ja valvonta Omavalvonta 5. Kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu (6 luku) Vantaan laajennettu kokeilu 6. Nuorisotakuuta koskeva kokeilu (7 luku) Erilaiset matalan kynnyksen mallit Kuntien ja TE-toimistojen yhteistyö Osasto 8 pp.kk.vvvv

9 4 Yhteinen palvelusuunnitelma monialaisessa yhteistyössä Tässä pykälässä tarkoitettu yksilöllinen palvelusuunnitelma voidaan osittain yhdistää yhteen tai useampaan muuhun yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, jos yhdistämisen voidaan katsoa olevan asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua. Yhdistämisen tarkoituksena on sovittaa yhteen asiakkaan erilaiset palvelutarpeet ja palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tehostaa hallintoa. Yhteisessä palvelusuunnitelmassa voi kuitenkin olla vain asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta tarpeellisia tietoja. Sen estämättä, mitä muualla laissa tai lain nojalla säädetään kunnan viranomaisen velvollisuudesta laatia palvelusuunnitelma, 1 momentissa säädetyin edellytyksin voidaan asiakkaan palvelun toteuttamiseksi osittain yhdistää seuraavia laissa tai asetuksessa säädettyjä suunnitelmia Kohdat 1-16 Kehitysvammalain mukainen erityishuolto-ohjelma ja perusopetuslain mukainen erityisen tuen päätös voidaan myös yhteensovittaa em palvelusuunnitelmien kanssa samassa prosessissa Osasto 9 pp.kk.vvvv

10 5 Yhteisten palvelusuunnitelmien hallinnointi Suunnitelmien yhdistämiskokeilun aloittamisesta päättää kunnan monijäseninen toimielin. Päätöksessä määrätään, mikä kunnan virasto tai toimintayksikkö vastaa suunnitelmien yhdistämiskokeilusta Suunnitelmien yhdistämisen suunnittelu ja toteuttaminen voi tapahtua monialaisena yhteistyönä, jos yhdistettävät suunnitelmat kuuluvat eri viranomaisten tai saman viranomaisen eri toimintoihin kuuluviin tehtäviin tai jos monialainen yhteistyö muutoin on tarpeen kokeilun ja sen tarkoituksen toteuttamiseksi. Edellä 2 momentissa tarkoitettuun monialaiseen yhteistyöhön kuuluu eri viranomaisia ja muita toimijoita asiakkaan palvelutarpeiden mukaisesti. Yksi yhteistyöhön osallistuvista ammattihenkilöistä toimii asiakasvastaavana. Osasto 10 pp.kk.vvvv

11 VM: Kuntakokeilu/nuorisotakuu alkaa 2015 Kunnat: Forssa, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää& Keski-Uudenmaan erityisselvitysalueen kunnat, Kouvola, Lahti, Lappeenranta-Imatra-Lemi-Luumäki- Savitaipale-Taipalsaari-Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti kuntayhtymä, Oulu, Rovaniemi, Vantaa 11

12 Sopimukset Nimetään nuorisotakuukokeilua varten työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntien yhdyshenkilöt, Sovitaan työkokeilusopimusten ja palkkatukihakemusten käsittelyajoista, Yhteistyöstä vastavalmistuneiden nuorten työllistymisen edistämisessä sekä Aktivointisuunnitelman tekemistä koskevasta yhteistyöstä. Paikallisesti voidaan lisäksi sopia muista tarvittavista yhteistyömenettelyn muodoista nuorisotakuun toteuttamisessa kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen keskinäisellä sopimuksella. Tavoitellaan Ohjaamo-tyyppistä yhteistyömallia (ESRmäärärahat/nuorisotakuu)

13 Nuorisotakuu kokeilu/ TYPPI - järjestelmä Yhteinen suunnitelma Osasto 13 pp.kk.vvvv

14 TYPPI-järjestelmä Käytetty TYPeissä ja meneillään olevassa pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilussa Järjestelmää kehitetään ja sen kapasiteettia TYP-lainsäädännön vuoksi (uusia toimipisteitä ym. 2015) Yhteisten suunnitelmien ja viestien vaihtokanava Perustuu asiakkaiden suostumukseen JTYPL-lainsäädännön mukainen työllistymissuunnitelma joka tapauksessa tehtävä TE-toimistoissa

15 TYPPI-järjestelmä Selvitettävä ja päätettävä, ketkä saavat käyttäjäoikeudet useita kunnan eri sektoreiden (terveys-, sosiaali-, nuoriso- jne.) asiakaspalveluhenkilöitä, TYPhenkilöstöä, TE-toimiston yhdyshenkilöt. Millainen sisältö kokeilussa tarpeen Miten järjestelmän käyttö organisoidaan: Ohjeet Alueilla tukihenkilöt ja kouluttajat (kuntien ja TE-hallinnon), ketkä toimivat kokeilussa ko. henkilöinä?

16 TYPPI ja käyttäjäryhmät TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmässä on neljä käyttäjäryhmää: asiakaspalveluvirkailija (näkee ja päivittää oman palvelukeskuksen/kuntakokeilun asiakastietoja ja käytettävissä ovat sovelluksen sivuista muut paitsi Raportointi- ja Hallinta-sivut) hallinnollinen virkailija (ei näe yksittäisiä asiakastietoja, mutta näkee valtakunnalliset tiedot Seuranta- ja Raportointi-sivuilla sekä pääsee käyttämään Hallinta-sivua) palvelukeskuksenjohtajan käyttäjärooli (asiakaspalvelu + hallinnollinen käyttöoikeus) katselija (näkee määritellyn palvelukeskuksen/kuntakokeilun asiakastietoja, mutta hänellä ei ole päivitysoikeutta) Palvelukeskusten tai kuntakokeilun tietojen ja TYPPI-käyttäjäoikeuksien ylläpito hoidetaan erillisellä sovelluksella valtakunnallisesti aluehallinnon tietohallinto AHTI-palveluyksikössä.

17 Koordinointi alueilla: ELYT/ELO-ryhmät ja Kuntien nuorten yhteistyöryhmät? Ohjaavat/lähettävät tahot Nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö Itseohjautunut/ ystävä, vanhemmat Saattaen vaihtava OHJAAMO -henkilöstö (esim. psykologi, nuorisoohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, opinto/uraohjaaja) - matalan kynnyksen palvelu -pidempikestoinen tuki, omaohjaaja Alkukartoituksen tekeminen & tavoitteet Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Joustavasti ja tuetusti LUONNOS!! Työpajat Ohjaus muihin palveluihin -sote -kuntoutus -kolmas sektori Jne. TE-hallinnon toimenpiteet -palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu, valmennukset jne. Henkilökoht. Ohjaus ja seuranta TE-toimisto, Työvoimanpalvelukeskus Oppisopimus Yhteis- / erillishaut koulutuksiin Joustavasti ja tuetusti Sosiaalitoimi, Nuorisotoimi Terveyspalvelut Rikosseuraamusvirasto ym.tahot Nivelvaihe ja jatkopolutus Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Ammatilliset oppilaitokset Alku ammatillisiin opintoihin Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset, tutkintotavoitteinen koulutus Tutkinnon osat Koulutuskokeilu Joustavat opiskelumallit Henkilökohtainen tuki ja ohjaus!

18 Muuta huomioitavaa Yhteistyöhön mukaan oppilaitokset, oppisopimustoimisto/koulutustarkastaja, työpajat, 3.sektori Työnantajayhteistyön merkitys olennainen! Oppivelvollisuusiän nosto? Oppilashuoltolaki 1.8. Löytyy netistä: Toimintamalli monialaisille nuorten ohjausja palveluverkostoille. Uraohjaamo, POSELY.

19 Hallintomalli LUONNOS TEM/TYO - nuorisotakuun kansallinen koordinaatio Toimenpidekokonaisuuden strateginen ohjausryhmä (ELO) Keski-Suomen ELY-keskus - toimenpidekokonaisuuden vastuu-ely-keskus, RR-ELY Valtakunnallinen koordinaatiohanke (K-S ELY-keskus): 7 htv Toimenpidekokonaisuuden ja Ohjaamo-mallin kehittämistyön koordinaatio (1htv)projektipäällikkö Koordinaatiohankkeen ohjausryhmä Ohjaamomallin kehittäminen (2 htv) Valtakunnallisen nettiohjauksen suunnittelu, kehittäminen ja kilpailutus (2 htv) Viestintä ja tiedottami -nen (1 htv) Hankehalli n-to (1 htv) Ohjaamo-pilottihankkeet; n. 10 pilottia vk rahoituksella Osuva ohjaus hankkeet (TL4, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus koordinoi)/okm Alueosioista rahoitettavat Ohjaamo-hankkeet

20 Elinikäisen ohjauksen / tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kokonaisuus ns. OHJAAMO malli (luonnos TEM) Kansalainen oppimisen ja työn siirtymissä Asiakas Oleellista on: Sopimukseen perustuva yhteinen konsepti niin kasvokkain palvelussa kuin sähköisissä palveluissakin, yhteinen rahoitus, yhteiset tilat, yhteinen kehittyvä orientaatio ja osaaminen, yhteinen koordinointi/johtaminen, hyvät ja toimivat palvelut eri toimijoilla Kunta Koulu SOTE TYP 2.0/ Kun tout us Ohjaamo Oppilaitokset Etsivä Työpajat Asiakas Kolmas Sektori Järjestöt. Kel a Vak. Yht. TE- Palvelut TNO palvelujen ydintoimijat Oppimisen ja työn maailmaan liittyvät välillisesti vaikuttavat palvelut

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa TEM/ TYO Teija Felt TEM:n strateginen ohjaus ELY-KESKUKSEN & TE-TOIMISTON

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus

Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla. Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Nuorisotakuu ja elinikäinen ohjaus Pirkanmaalla Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 28.11.2013 28.11.2013 Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten virta yli 3kk

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen

Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Lausuntopyyntö työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen Taustaa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

ffiii Asianro_^9//^^.X^- ^ IITIN KUNTA ^.ös-.ö^j Tiedoksi./^,^/ ^\ ^;V-, lr^

ffiii Asianro_^9//^^.X^- ^ IITIN KUNTA ^.ös-.ö^j Tiedoksi./^,^/ ^\ ^;V-, lr^ * ^35 '>.'- '^ 4. -'^ > ^ ^ M ^ VALTIOVARAINMINISTERIÖ SOPIMUS VM/1957/02.07.01/ / ^ IITIN KUNTA ^.ös-.ö^j Asianro_^9//^^.X^- ^ SaapL;nut (o ^ fr}c\ /^.^ f-^,.^ / ^.^ Tiedoksi./^,^/ ^\ ^;V-, lr^ SOPIMUS

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

SOPIMUS VM/1957/02.07.01/2014 SOPIMUS

SOPIMUS VM/1957/02.07.01/2014 SOPIMUS SOPIMUS VM/1957/02.07.01/2014 SOPIMUS Sopimus kuntakokeilujen toteuttamisesta Joensuun kaupungissa ja Kontiolahden sekä Liperin kunnissa Sopimuksen osapuolet Sopimuksen osapuolina ovat Joensuun kaupunki

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

LAUSUNTO LAUSUNTOPYYNTÖNNE KOKEILULAISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN LAUSUNTO. Yleistä henkilötietojen käsittelystä säätämisestä

LAUSUNTO LAUSUNTOPYYNTÖNNE KOKEILULAISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN LAUSUNTO. Yleistä henkilötietojen käsittelystä säätämisestä TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO LAUSUNTO Dnro 1519/03/2014 13.06.2014 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi VIITE Lausuntopyyntönne 04.06.2014, VM35:00/2014 LAUSUNTOPYYNTÖNNE KOKEILULAISTA

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013

Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Sivistystoimen talouspäälliköiden opintopäivät 2013 Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntauudistuksen aikataulua vuosille 2013 2014 2013 2014 1.7.2013 1.7.2014 Kuntarakennelaki voimaan 1.7.2013

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yliopiston Apteekki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jukka Niemi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot