Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo Tero Vornanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo Tero Vornanen 25.4.2013"

Transkriptio

1 Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo Tero Vornanen Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Pohjois- Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden hallinnoiman Nuorten tuki -hankkeen ( ) toimintamuotoja. Hankkeen kohderyhmä ovat vuotiaat pohjoiskarjalaiset työttömät nuoret. Toteutuneet kustannukset : Ohjaamo 1,42 milj. Avoin ammattiopisto 1,16 milj. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois- Karjalan ELY-keskus.

2 Nuorten tuki-hankkeen ydintavoite: parantaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten kiinnittymistä ja pääsemistä koulutukseen tai työelämään, kehittää elämänhallinnan taitojaan ja saamaan työelämäkokemuksia Keskeiset toimintakonseptit: PKKY: Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto Nuorisoverstas ry: Starttiverstas osahanke

3 Toimintamme kulmakiviä: Ohjaamo Alkuarviointi ja palvelunohjaus, toiminnan esteiden tunnistaminen ja selvittäminen Vapaaehtoisuuteen perustuva luottamuksellinen ohjaussuhde Ammatinvalinnanohjaus, urasuunnittelu sekä nivelvaihetyö (siirtymät) Ohjauksen erityisosaaminen: moniammatillisuus, tietämys koulurakenteista ja tutkinnoista, menetelmällinen osaaminen Verkostoyhteistyö Ohjaamon kautta mahdollisuus Avoimen ammattiopiston opintoihin Avoin ammattiopisto Ohjaamon ja Avoimen ammattiopiston saumaton yhteistyö mahdollistaa jäntevän ja realistisen urasuunnittelun toteutuksen Avoimen ammattiopiston opinnot ovat hyväksi luettavissa tai tunnustettavissa tulevissa ammatillisissa opinnoissa Ammatillisen koulutuksen tuntemus Yksilölliset ja vaihtoehtoiset koulutuspolut: työvaltainen ja toiminnallinen oppiminen mm. laajennettu työssäoppiminen (mahdollistaminen työmarkkinatuella) Ohjaamon tuki Vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen ja tukeminen Yhteisöllinen ja vastuullinen työote

4 Tilastoja: Ohjaamossa on mennessä aloittanut 816 nuorta - pitkäkestoisia ohjauksia pitkäkestoisessa ohjauksessa lopettaneista (n = 325) n. 75 % on ohjautunut töihin, opiskelemaan (48%), työharjoitteluun, pajatoimintaan tai muuhun elämäntilannetta edistävään toimintaan - lyhytkestoisia ohjauksia (alle 7 h) %:lla pitkäkestoisessa ohjauksessa olevilla nuorilla on taustalla keskeytynyt toisen asteen koulutus - Suurin osa ohjattavista v pitkäkestoisesta ohjattavasta 339 Joensuusta tai Joensuun seudulta, 62 Kiteen seudulta, 42 Outokummun seudulta, 35 Lieksasta ja 15 Nurmeksen ja Valtimon alueelta - Ohjattavista 233 naisia, 260 miehiä - Opiskelijamäärä Avoimessa ammattiopistossa on mennessä ollut yhteensä 298 nuorta, joista valmistavassa 220 ja ammatillisessa perustutkintotai ammattitutkintokoulutuksessa 78 nuorta

5 Avoimen ammattiopiston ja Ohjaamon prosessikaavio Ohjaavat/lähettävät tahot 2.Asteen oppilaitokset Nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö Itseohjautunut/ ystävä, vanhemmat Sosiaalitoimi, Nuorisoasema Terveys- ja asumispalvelut Rikosseuraamusvirasto Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Saattaen vaihtava OHJAAMO n. 800 Palveluun tutustuminen Alkukartoituksen tekeminen Tavoitteiden asettaminen Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Nivelvaihe ja jatkopolutus Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Ohjaus muihin palveluihin Palkkatuki työpaikka Koulutuskokeilu / työkokeilu Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta TE-toimisto, Työvoimanpalvelukeskus Oppisopimus AVOIN AMMATTIOPISTO n. 300 Opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen Alku ammatillisiin opintoihin Arjen- ja elämänhallintataitojen parantaminen Tutkinnon loppuun suorittaminen Yhteis- / erillishaun kautta omaehtoiseen koulutukseen Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Rinnalla kulkeva ohjaus Nuoren aktiivisen osallisuuden tukeminen Toiminnan arviointi ja kehittäminen

6 Oppilaitoksista eroamisista n = 493 pitkäkest. ohjausta Ero 1 (251) Ero 2 (79) Ero 3 (26) Ero 4 (5) hallitsematon paluu opintoihin hallitsematon paluu opintoihin Tilanne hallussa vai hunningolla? (toimijuuden esteet) Tilanne hallussa vai hunningolla? (toimijuuden esteet) 361 nuorella yht. 507 eroa, kuinka monta euroa?? Ei valmistu ammattiin ja poissa pelistä tai palailee peliin pätkittäin

7 vai tilanne haltuun? Eroamisuhka/ eroaminen Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo Ei hunningolla vaan tilanne hallussa Takaisin opinnoissa: oma ala taidot ja opiskeluvalmiudet paremmat tuen tarve selvillä; HOPS, HOJKS itseluottamus ja tuntemus vahvistuneet oppilaitoksen kuormituksen väheneminen Valmistuu ammattiin Ohjaus muihin toimenpiteisiin tai palveluihin Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta Paluu opintoihin Joustavasti ja tuetusti (nivelohjaus) pitkin vuotta ohjaus muualle - Toimijuuden esteiden selvittäminen - Opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen ja tukeminen - Työelämä- ja opiskelukokemukset - Arjen hallinta mm. talous, terveydentila, asuminen, sosiaalinen verkosto - Itsesäätelyn ja itsehavaitsemisen parantuminen - Ulospääsy toistuvista negatiivista toimintakehistä - Tarvittaessa kevennetty opiskelutahti - Vahvuuksien tukeminen - Ammatinvalinnan ohjaus

8 Avoin ammattiopisto ja ohjaamo ovat mukana työmarkkinajärjestöjen tekemässä esityksessä Kohta 1: Otetaan käyttöön avoin ammattiopisto toimintamalli työ- ja elinkeinotoimistojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä Toimintamalli sisältää sekä henkilökohtaisen ohjauksen että yksilöllisesti suunniteltua työvoimakoulutusta (esim. tutkinnon osa) tai koulutus- ja työkokeiluja. Palveluverkosto rakennetaan paikallisesti TE-toimistojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kesken. Kohta 2: Oppisopimukseen liittyen: Ennen oppisopimusta: opiskelijalle ennakkojakso, jonka aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työnantajan toimialaan ja työpaikkaan ja vastaavasti työnantajalla mahdollisuus arvioida nuoren soveltuvuutta kyseiselle työpaikalle oppisopimussuhteeseen. Tällainen ennakkojakso ei-työsuhteisena voidaan toteuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi: osana koulutuskokeilua avoin ammattiopisto Kohta 8: Elinikäisen oppimisen ohjauspalvelut kuntoon paikallisesti Avoimen ammattiopiston ohjauspalvelut, yksilöllisten koulutuspolkujen lisääntyminen ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen kehittäminen edellyttävät ohjauksen kokonaisvaltaista kehittämistä. Ohjauksessa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, eri toimijoiden roolien ja vastuiden tunnistamista sekä uudenlaisia työtapoja.

9 Työ- ja elinkeinoministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö Muistio Avoin ammattiopisto - toimintamalli Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa valmistelee avoin ammattiopisto -toimintamallin käyttöönottoa. Esityksen mukaan nuorten palveluverkosto rakennettaisiin paikallisesti TE-toimistojen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työpajojen kesken. Kaikki avoimen ammattiopiston piloteissa esiintyvät valmennus-, ohjausja koulutuspalvelut ja hankinnat voidaan toteuttaa työvoimapalveluina JTYP-lain (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta) puitteissa.

10 OHJAAMO Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Palveluun tutustuminen Palvelu-, ohjaus- ja kysyntätarpeen kartoitus Yhteistyö muiden verkostoon kuuluvien tahojen kanssa Alkukartoituksen tekeminen Luottamuksellisen ohjaussuhteen rakentaminen Asiakkaan elämäntilanteen validointi Elämänkenttä, elämänviiva Tavoitteiden asettaminen Väli- ja päätavoitteiden asettaminen ja seuranta pitkin ohjausta Tavoitelomake, Goaling Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Vahvuuksien ja osaamisen tukeminen Sosiaalisen verkoston kartoitus Tilanne- ja taitoharjoittelu Itsehavainnoinnin lisääminen Pienryhmätoiminta Vahvuuskortit, Elämän tärkeät asiat - kortit Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Opiskelu- ja työelämävalmiuksien parantaminen Aikaisemmat työelämäkokemukset Menetelminä ammattikortit, opintoala- ja työpaikkatutustu miset ja vierailut, testit Nivelvaihe ja jatkopolutus Oppilaitosyhteistyö Muut yhteistyökumppanit Yhteydenpito opiskelijaan ja verkostoihin Seuranta ja tukeminen Tarpeen mukaan ohjauksen aikana Muihin palveluihin ohjaaminen, verkostoyhteistyö Kannustaminen ja voimaannuttaminen Työ- ja koulutuskokeilut Verkko-ohjaus (Facebook ) Ohjausprosessin arviointi ja kehittäminen

11 AVOIN AMMATTIOPISTO tvp-koulutusta 1. Koulutukseen hakeutuminen ohjaus Ohjaamosta haastattelu, valintakriteerien tarkistaminen hakemus Te-toimistoon opiskelijavalinta Yhteistyötahot: Te-toimisto, KELA, oppilaitokset, terveydenhuolto- ja sosiaaliviranomaiset 2. Valmistavan koulutuksen henkilökohtaistaminen yksilöllinen kesto, sisältö ja tavoitteet ammatillisten tavoitteiden lisäksi arjenhallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet tavoitteiden tarkastelu koulutuksen aikana 3. Ammatilliseen tutkintoon valmistava koulutus ryhmämuotoinen ops-perusteiseen ammatilliseen koulutukseen ammattiopistossa tähtäävä TAI ryhmämuotoinen näyttötutkintoon aikuisopistossa tähtäävä TAI yksilöllinen työvaltainen ja tutkintotavoitteinen koulutus ammatti- tai aikuisopistossa 4. Jatko-ohjaus yhteisvalinta avoin tai joustava haku oppilaitoksiin ohjaus muihin palveluihin Ohjaamo: rinnalla kulkeva Ohjaus

12 AVOIN AMMATTIOPISTO Ryhmämuotoinen valmistava koulutus Joensuun Kirkkokadulla 2 3 päivää/vko 2 3 päivää/vko Lisäksi yksilöllisesti: Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, mm. Äidinkieli 1 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 1-2 ov Matematiikka 1 3 ov Fysiikka 1 ov Yhteiskunta-,yritysja työelämätieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Psykologia 1 ov Peruskouluarvosanojen korottaminen (ai,ru,en,ma), opetus at-aineiden rinnalla Itsetuntemusta ja opiskeluvalmiuksia vahvistavat opinnot: vuorovaikutustaidot, oppimisvalmiudet, vahva minä, ammattiosaajan työkykypassi Jatko-opintoihin valmentavat ja työllistymistä edistävät opinnot: ammatinvalinta, työelämätieto, erilaiset opiskelumuodot, kortti- ja lupakoulutukset (EA1, hygieniapassi, anniskelupassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti jne.) Työssä oppiminen: ammatinvalintaa ja työelämävalmiuksia tukevia ohjattuja jaksoja, kestoaika alk. 1 vko

Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto

Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto Ohjaamo ja Avoin ammattiopisto Avoin ammattiopisto ja Ohjaamo ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Pohjois- Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahden hallinnoiman Nuorten tuki -hankkeen (2010

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Markkinat töihin - nuoret duuniin

Markkinat töihin - nuoret duuniin Markkinat töihin - nuoret duuniin Nuorten työllistymispolkujen tukeminen työnantajayhteistyön hyviä käytäntöjä ja uusia avauksia Jarmo Immonen Aluepäällikkö, EK 22.1.2013 Mitä nuoret ajattelevat työelämästä

Lisätiedot

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille

Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelut selkeästi yksitellen esiteltyinä! Joensuun alueen nivelvaiheen palvelut nuorille Palvelujen järjestäjien omat kommentit keille palvelu on suunnattu! Nuoren näkökulma! Avuksi keskustelulle ja ajatuksille

Lisätiedot

Kuntakokeilu/nuorisotakuu. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM

Kuntakokeilu/nuorisotakuu. Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM Kuntakokeilu/nuorisotakuu Teija Felt Työmarkkinaneuvos/TEM Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2013 2014 Muutos % Kesäkuun lopussa 44 945

Lisätiedot

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa TEM/ TYO Teija Felt TEM:n strateginen ohjaus ELY-KESKUKSEN & TE-TOIMISTON

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset

Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n. KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke KaaSu :n KEHITTÄMISPILOTIT Tulokset 22.2.2010 KaaSu hanke 1.4.2008-28.2.2010 Parik-säätiön hallinoimaa Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittämishanke

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.

TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2. TULEVAISUUDEN ASKELMIA RAKENTAMASSA NUORISOTAKUUN VERKOSTOISSA Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen nuorisotakuun toimintasuunnitelma 2014 (10.2.2014) 0 KAAKKOIS-SUOMEN NUORISOTAKUUN TOIMINTASUUNNITELMA Hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle

Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle Infopaketti nuorten ohjaajille ja vanhemmille MAST Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17

TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOIS-SUOMESSA 1/17 TOTEUTETUT PROJEKTIT KAAKKOISSUOMESSA 1/17 4555 vuotiaat Kuntoutuskokeilujakso n. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa pitkäaikaistyöttömät 7 kk. Toteutettiin ryhmämuotoisena. (Kela, työhallinto, sos.toimi).

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

BITS & PIECES Parhaita paloja hyvistä käytänteistä

BITS & PIECES Parhaita paloja hyvistä käytänteistä Läpsy BITS & PIECES Parhaita paloja hyvistä käytänteistä YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Kiitokset Läpsy-hankkeessa mukana olleille ja oleville henkilöille! Yhteistyö toimii ja tuloksia syntyy. Kädessäsi on yksi yhteinen

Lisätiedot

Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö. tulevaisuudessa

Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö. tulevaisuudessa Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö nyt ja tulevaisuudessa Valtakunnalliset työpajapäivät 2014 Päivi Pasanen Maija Schellhammer-Tuominen Sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta

Ajankohtaista nuorisotakuusta Ajankohtaista nuorisotakuusta MANK/Seminaari 13.2.2013 Liisa Winqvist Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA Opas koulutuksen järjestäjälle Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto (toim.) 2006 Sisällys 1 Oppaan tarkoitus... 1 2 Kansanopistojen rooli maahanmuuttajakoulutuksessa...

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta. Tilannekatsaus 2015

NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Tyrnävän kunta. Tilannekatsaus 2015 NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA Tyrnävän kunta Tilannekatsaus 2015 SISÄLLYS SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Mikä nuorisotakuu? 3 2. Tyrnävän kunnan ikärakenne 4 2.1 Nuorten hakeutuminen koulutukseen 5 3. Nuori

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot