Aika Keskiviikko 8. päivänä joulukuuta 2010 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Keskiviikko 8. päivänä joulukuuta 2010 klo 17.00 21.02"

Transkriptio

1 Aika Keskiviikko 8. päivänä joulukuuta 2010 klo Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kalliomäki Matti poistui 124 :n ajaksi Kankaanpää Tuula Myllymäki Mikko Ranne Lea Riippi Heikki Salminen Antti Uitto-Rintamäki Hannele Yli-Huita Harri Lisäksi Loppi Marja sihteeri Tuokko Reijo kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lapiolahti Päivi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poistui klo Harju Jukka Expofast Oy, 120 :n ajan Pietikäinen Susanna Kyrönmaan opisto, 120 :n ajan 117 Kokouksen avaus Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden Heb. 10. luvun johdolla. Veisattiin virsi Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liitteen 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille Päätettiin, että Jukka Harju ja Susanna Pietikäinen voivat osallistua kokoukseen 120 :n esittelyn ajan. 119 Pöytäkirjan tarkastajat päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksessä seuraavaa paikalla olevaa kirkkoneuvoston jäsentä. Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Hannele Uitto-Rintamäki ja Harri Yli-Huita. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Jussila ja Tuula Kankaanpää.

2 120 Kyrönmaan Opistolle vuokrattujen tilojen kuntotarkastus Laihian seurakunta vuokraa tiloja Kyrönmaan Opistolle entisestä kirkkoherran asunnosta osoitteessa Ruutintie 7. Samassa rakennuksessa, toisessa päässä, on seurakunnan päiväkerhotiloja. Keväällä 2010 ilmoitettiin seurakuntaan ensimmäisen kerran, että yksi Kyrönmaan Opiston taidepiirien opiskelijoista oli saanut tiloissa oireita, joiden perusteella hän epäili homevauriota. Hän kertoi sairastuneensa edellisessä työpaikassaan homeongelmien vuoksi. Keväällä 2010 otettiin terveystarkastajan toimesta vuokrattujen tilojen pesuhuoneen katosta näyte, koska siltä kohdin katto oli pahiten vaurioitunut. Näytteestä löytyi haitallisia mikrobeja, minkä seurauksena suoritettiin terveystarkastajan vaatimat korjaustoimenpiteet pesutilassa ja lisättiin saunatilan ilmanvaihtoa. Syksyllä 2010 otettiin sekä vuokratuista tiloista että seurakunnan omista kerhotiloista yhteensä 10 materiaalinäytettä ja tehtiin myös aistinvarainen kuntotarkastus. Näytteiden ottaja ja kuntotarkastuksen tekijä Jukka Harju Expofast Oy:stä osallistuu kirkkoneuvoston kokoukseen ja kertoo saaduista tuloksista. merkitsee tiedoksi tehdyn kuntotarkastuksen tulokset ja keskustelee seurakunnan oman päiväkerhotoiminnan jatkamisesta näissä tiloissa. Kuntotarkastuksen tulokset merkittiin tiedoksi. Päätettiin tiedottaa kerholaisten vanhemmille rakennuksen ongelmista ja etsiä mahdollisimman nopeasti Pappilan kerhoille korvaavat tilat. Päätettiin antaa asia tiedoksi kirkkovaltuustolle.

3 121 Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkojärjestyksen 15 luvun muutoksella tuli vuoden 1999 alusta voimaan määräykset talousarvion tekemisestä kirjanpitolain mukaisin muodoin. Seurakunnan toiminnasta ja taloudesta tulevana vuonna ja kahtena seuraavana vuonna päätetään kirkkovaltuustossa. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnallisessa toiminnassa palkat tulee jakaa niille kustannuspaikoille, mihin työpanos kohdistuu. Palkat on jaettu niille kustannuspaikoille, joihin keskimäärin käytetään vähintään 10 % työpanoksesta. Hallinnon ja kiinteistökulujen jakaminen toiminnan kuluiksi tapahtuu sisäisenä laskentana eli nämä kulut esitetään tuloslaskelmassa omina erinään. Kulujen jakaantuminen on näkyvissä toimintasuunnitelman tekstiosien alla olevissa summalokeroissa vuoden 2010 ja 2011 kohdalla. Suunnitelmavuosille 2012 ja 2013 sisäisiä vyörytyksiä ei ole vielä laskettu. Vuoden 2011 sisäisten vyörytysten osalta on huomioitava, että jaettavat kiinteistökulut ovat uusien tilojen myötä lisääntyneet. Kiinteistökulujen jako on tapahtunut siten, että kunkin työmuodon omassa käytössä olevien tilojen osuus kiinteistön nettokustannuksista tulee neliömäärien mukaisessa suhteessa ja yhteiskäytössä olevien tilojen käyttökerrat on laskettu. Uuden viraston ja harrastustilan osalta prosentit on tässä vaiheessa arvioitu, koska vielä ei ole aineistoa, jonka pohjalta käyttökerrat voitaisiin tarkemmin laskea. Vyörytettäviin kustannuksiin sisältyvät myös poistot ja sisäiset korot. Hallinnon kulut on siirretty varsinaisten kulujen suhteessa eri kustannuspaikoille. Vuodesta 2007 lähtien on kirkkohallituksen päivitettyjen ohjeiden mukaisesti jaettu työmuodoille myös verotuskulut ja keskusrahastomaksut. Yleishallinnossa oleva kirkonkirjojen pito jää jakamatta. Toiminta- ja taloussuunnitelman sanallisessa osuudessa tekstit ovat lähes suoraan johtokunnilta tulleita esityksiä. Neuvoston esityksessä valtuustolle voitaneen joitakin yksityiskohtia muuttaa. Mikäli esitetystä päätetään poiketa, huomioidaan muutokset sanallisen tekstin lisäksi myös rahamäärissä, jos esitys on talouteen vaikuttava. Asiakirjojen liitteenä jaetaan numerotulosteita, joista käy ilmi budjettiluvut tileittäin ja kustannuspaikoittain, investoinnit, rahoituslaskelma ja kiinteistö- ja hallintomenojen vyörytykset. Suurimmat muutokset edellisvuoden talousarvioon verrattuna ilmenevät Laihian seurakunnan taloustilanne kappaleesta. Muutoksia on pyritty käsittelemään myös eri kustannuspaikkojen kohdalla. Talouspäällikkö antaa vielä lisäselvityksen kokouksessa.

4 Liitteenä 2 ovat talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille sekä toiminta- ja taloussuunnitelma sanallisessa muodossa. Nämä esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Talousarvio sitoo kirkkoneuvostoa pääluokkatasolla ja johtokuntia kustannuspaikkatasolla. Eri kustannuspaikkojen sitovuustaso on kustannuspaikan toimintakate, kuitenkin siten rajattuna, että palkkauksiin osoitetut määrärahat ovat vain kirkkoneuvoston muutettavissa. Hallintokulujen ja kiinteistökulujen vastuita ei sisällytetä johtokunnille. esittää talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymässään muodossa kirkkovaltuustolle. Päätettiin poistaa päiväkerhotyön kustannuspaikalta matalapalkkatuki 1400, koska sitä ei enää vuonna 2011 ole saatavissa. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmateksteihin uuden viraston ja harrastetilojen kohdalle tilojen siunaaminen piispantarkastuksen yhteydessä. päätti esittää talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman edellisten korjausten jälkeisessä muodossa kirkkovaltuustolle.

5 122 Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu entisen tapaan. Hoitosopimukset on hinnoiteltu siten, että vuosihinta on 54 perusmaksuna lisättynä 10 %:lla kultakin lisäpaikalta. Pisin hoitoaika on edelleen 15 vuotta uusissa sopimuksissa. Vanhat tätä pidemmät sopimuksetkin hoidetaan sopimusten mukaisesti. Haudat, joissa on useampi kuin yksi muistokivi, lasketaan tapauskohtaisesti. Hoitotöistä huolehtii hautausmaanhoitajan valvonnassa samat henkilöt, jotka työskentelevät hautausmaalla yleisissä hoitotehtävissä. Hoito käsittää kukkien hankinnan ja niiden hoidosta vastaamisen, kastelun ja talvikuntoon laiton. Nurmikon leikkuu hoidetaan seurakunnan hautaustoimen taholta joka paikasta, mihin koneella pääsee ja lisäksi siimaleikkurilla pidetään puhtaana muistokivien välit. Talvella tapahtuvaa hoitoa eivät hoitosopimukset sisällä. Entistä tarkemmin pyritään rahaston kuluksi siirtämään seurakunnan tekemät palvelut. Talousarvio on tasapainotettu vanhojen sopimusten pääomista tapahtuvalla veloituksella, jolloin tilikausien tulos on nolla. Vuosittain lasketaan se summa, joka on kunakin vuonna tehtyjen hoitosopimusten osalta veloitettavissa, niin että summa kestää sovitun hoitoajan. hyväksyy pöytäkirjan liitteenä 3 olevan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää ne hyväksymässään muodossa kirkkovaltuustolle. Esitys hyväksyttiin.

6 123 Avustusmäärärahan jakaminen Talousarvioon, yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalle, on varattu vuosittain euron määräraha jaettavaksi avustusta anoville. Tämä määräraha pitää sisällään myös Saima Mäenpään lahjoittaman omaisuuden tuottoa, josta lahjaehtojen mukaan osa tulee käyttää seurakunnan virkaan valmistuvien stipendeiksi. Myös eri järjestöjen anomukset käsitellään tässä kohdassa. Kirkollisissa ilmoituksissa on ilmoitettu opiskelija-avustukset haettavaksi mennessä. Käydään kokouksessa läpi tulleet hakemukset ja päätetään avustuksista. Määräaikaan mennessä saatiin yksi opiskelijan avustusanomus, joka on pöytäkirjan liitteenä 4. Johanna Haapamäki opiskelee kolmatta vuotta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänelle myönnettiin vuonna euron avustus ja vuonna euron avustus. Lisäksi syksyn aikana on tullut kaksi muuta avustusanomusta, Suomen Raamattuopiston säätiöltä ja Lapuan kristilliseltä opistolta. Anomukset ovat pöytäkirjan liitteenä 5. päättää annettavista avustuksista. Päätettiin antaa 200 euron avustus Johanna Haapamäelle. Suomen Raamattuopiston säätiölle ja Lapuan kristilliselle opistolle ei myönnetty avustusta.

7 124 Kiinteistönpalvelusopimus Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen kanssa Seurakunnan uusi kirkkoherranvirasto ja harrastetilat valmistuivat syksyllä Uudet rakennukset sisältävät paljon nykyaikaista talotekniikkaa, jonka huoltamiseen ja valvontaan eivät seurakunnan omat resurssit riitä. n kokouksessa oli Timo Hakala Kiinteistö Oy Laihian Vuokrataloista esittelemässä tarjolla olevia kiinteistönhoitopalveluja. Päätettiin valtuuttaa talouspäällikkö neuvottelemaan kiinteistönhuoltosopimuksesta Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen kanssa ja tuoda neuvoteltu tarjous kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Pöytäkirjan liitteenä 4 on tarjous uuden kirkkoherranviraston ja harrastetilojen kiinteistönhuollosta. Tarjouksen hinta ensimmäisen puolen vuoden ajalta on 750 /kk (alv 0%) ja siitä eteenpäin 600 /kk + päivystyslähdöt 100 /kerta. Ajatuksena esityksen takana on ollut se, että alussa saattaa tulla useita turhia hälytyksiä ennen kuin tekniikka saadaan toimimaan toivotulla tavalla ja myös käyttäjät ovat tietoisia siitä, miten murto- ym. hälytykset toimivat ja miten turhia hälytyksiä vältetään. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen voidaan olettaa, että turhat hälytykset ovat minimissä, jolloin ne voidaan jättää peruskuukausihinnan ulkopuolelle. Tulevista hälytyksistä laskutetaan sitten erikseen. hyväksyy pöytäkirjan liitteenä 6 olevan kiinteistönpalvelusopimuksen Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen kanssa. Päätettiin pyytää Kiinteistö Oy Laihian Vuokrataloja muuttamaan irtisanomisaika 2 kk:ksi. Muilta osin esitys hyväksyttiin.

8 125 Kolehtisuunnitelma Pöytäkirjan liitteenä 7 on kolehtisuunnitelma ajalle hyväksyy pöytäkirjan liitteenä olevan kolehtisuunnitelman ajalle Esitys hyväksyttiin.

9 126 Liikuntahallin vuokrahinnat vuodelle 2011 Uusi harrastetila otettiin käyttöön syyskuussa 2010, jolloin alkoivat seurakunnan omat poika- ja tyttötyön liikunta- ja sählykerhot. Toiminnan alkaessa sovittiin, että laitetaan ensin seurakunnan omat kerhot pyörimään ja vuoden 2011 alusta voidaan liikuntatilaa vuokrata myös ulkopuolisille. ELY-keskus on myöntänyt tukea harrastustilan rakentamiseen euroa. Tuen myöntämisen yhtenä ehtona on, että tiloja käytetään pääasiassa seurakunnan omaan yleishyödylliseen toimintaan, joten vuokraustoiminta ei saa muodostaa kovin suurta osaa tilojen käytöstä. Pienessä mittakaavassa se on kuitenkin mahdollista. Tilojen vuokraaminen on seurakunnalle arvonlisäverovelvollista toimintaa. Liikuntahallin tilavuokriin tulee siis sisältymään alv 23%. Peritään liikuntahallin tilavuokraa muista kuin seurakunnan tapahtumista 8 /tunti (sis. alv 23%) lähtien. Hinnan muodostamisessa on apuna käytetty Laihian kunnan vastaavankokoisten liikuntatilojen vuokria. Esitys hyväksyttiin.

10 127 Seurakunnan strategia vuoteen 2015 Kirkkoherra esitteli strategiaan edellisen käsittelyn jälkeen tulleet muutokset. Strategia on pöytäkirjan liitteenä 8. Valitaan strategialle nimi ja jätetään strategia uuden kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Strategian nimeksi päätettiin Kirkko keskellämme, seurakunta elämässämme. Päätettiin jättää strategia uuden kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

11 128 Muut asiat Pöytäkirjan liitteenä 9 on kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien raportti. Päätettiin merkitä raportti tiedoksi. 129 Ilmoitusasiat Kirkkoherra ilmoitti keskustelleensa seurakuntamatka säännöistä Jussi Liljan kanssa. Liljan mukaan vuoden 1993 säännöstö on vanhentunut. Hänen mielestään kuitenkin oikeampi nimitys tulevan Kreikan matkan tyyppisille matkoille olisi Matka seurakuntalaisille. Matkasta voidaan ilmoittaa kirkollisissa ilmoituksissa. Neuvosto päätti, että tulevasta matkasta voidaan ilmoittaa kahteen otteeseen kirkollisissa ilmoituksissa. Pappien vapaa-aikasuunnitelma (liite 10) annettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle. Neuvoston jäsenille jaettiin myös kutsu seurakunnan ja kunnan yhteiseen puurojuhlaan. Kirkkovaltuuston kokous pidetään klo Valitusosoitus Annettiin liitteen 11 mukainen valitusosoitus. 131 Kokouksen päättäminen Veisattiin virsi 30. Kokous päättyi Herran siunaukseen. Kokouksen puolesta Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kirjoitetun kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Laihia 10. päivänä joulukuuta 2010 Erja Jussila pöytäkirja tarkastaja Tuula Kankaanpää pöytäkirjan tarkastaja

12 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 8. päivänä joulukuuta 2010 klo Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Kyrönmaan Opistolle vuokrattujen tilojen kuntotarkastus 5. Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Avustusmäärärahan jakaminen 8. Kiinteistönpalvelusopimus Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen kanssa 9. Kolehtisuunnitelma 10. Liikuntahallin vuokrahinnat vuodelle Seurakunnan strategia vuoteen Muut asiat 13. Ilmoitusasiat 14. Valitusosoitus 15. Kokouksen päättäminen Laihia 1. päivänä joulukuuta 2010 Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri

13 I L M O I T U S Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla Ilmoitus nähtävillä olosta on asetettu ilmoitustaululle Laihia 9. päivänä joulukuuta 2010 Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri

Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35

Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35 Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jaskari Anita Kankaanpää Tuula Leppiniemi Pauli poistui kokouksesta 18.20

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1 Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Paikka Kirkkoherranvirasto Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1 Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Keinänen Tiina puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Halvars Raimo poistui klo 19.11

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1

Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1 Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1 Aika Tiistaina 20. päivänä elokuuta 2013 klo 17.00 19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Koskela Krister puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Allila Leena Koski Anne Halvars

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1 Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Paikka Kirkonkylän seurakuntatalo Läsnä Ala-Rantala Helli Alasaari Antti Allila Leena Halvars Raimo Heikkilä Juha-Matti

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.10.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 24.10.2012 16:15 i pöytäkirja 24.10.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Yhteisen kirkkovaltuuston 3.10.2012 tekemät päätökset... 5 Hautainhoitorahaston

Lisätiedot

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola

Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27. Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (18) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 22. päivänä huhtikuuta 2010 klo 17.15-19.27 Paikka Kouvolan srk-keskus, Maria-sali, Savonkatu 40, 45100 Kouvola Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 24.7.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 24.7.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 Paikka Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Sahla Taru Isotalo Timo MUUT Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 89

Kirkkoneuvosto Sivu 89 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 6/2013 Kirkkoneuvosto Sivu 89 Kokousaika 13.11.2013 klo 18.00-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Kauko Nuutinen Maija

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 2/2010 1 (20) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan Seurakunta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 1/2015 Kirkkoneuvosto 10.02.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 1/2015 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.30 21.56 Paikka Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja x Ari Hartonen x Kristiina Häkkänen x Panu Karjalainen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot