Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35"

Transkriptio

1 Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jaskari Anita Kankaanpää Tuula Leppiniemi Pauli poistui kokouksesta Myllymäki Mikko Paski Jussi Ranne Lea poistui kokouksesta Riippi Heikki Salminen Antti Uitto-Rintamäki Hannele Lisäksi Loppi Marja sihteeri Tuokko Reijo kirkkovaltuuston puheenjohtaja 62 Kokouksen avaus Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden Fil. 2 luvun johdolla. Veisattiin virsi Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liitteen 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille Todettiin ilmoitetut esteet ja varajäsenet. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 64 Pöytäkirjan tarkastajat päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksessä seuraavaa paikalla olevaa kirkkoneuvoston jäsentä. Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Erja Jussila ja Tuula Kankaanpää. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Myllymäki ja Jussi Paski.

2 65 Kirkkoherranviraston toimistokalusteet Uusi kirkkoherranvirasto valmistuu syyskuun lopussa Hankintailmoitus viraston toimistokalusteista on julkaistu julkisten hankintojen HILMA palvelussa 5.5. ja osallistumishakemukset pyydettiin toimittamaan mennessä. Luettelo osallistumishakemuksen lähettäneistä on pöytäkirjan liitteenä 2. Tarjouspyynnöt on lähetetty kaikille osallistumishakemuksen lähettäneille yrityksille. Tarjouspyyntö on pöytäkirjan liitteenä 3. Viimeinen tarjouksen jättöaika on klo 16. Sisustussuunnitelmaan on suunniteltu joitain kalusteita, jotka eivät sisälly tarjouspyyntöön. Näitä ovat esim. tutkijan huoneen kaikki kalusteet, kanslian toinen vastaanottotiski sekä joitain työtuoleja. Nämä kalusteet on aikomus korvata vanhan kirkkoherranviraston hyväkuntoisilla kalusteilla. Kalustetoimittajan valintaperusteena on toimituksen kokonaistaloudellisuus. Hinnan painoarvo on 50% ja laadun painoarvo 50%. Toimituksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat esim. tuotteiden soveltuvuus julkisiin tiloihin, materiaalit ja toimittajan referenssit. valitsee uuden kirkkoherranviraston toimistokalusteiden toimittajan kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Talouspäällikkö jakoi kirkkoneuvoston jäsenille tulleet tarjoukset, tarjoustenavauspöytäkirjan ja laatu-hintavertailun, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä 4. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 3 kpl, Martelalta, Iskulta ja Kinnarpsilta. Hinta-laatu vertailun perusteella eniten pisteitä sai Isku Interior Oy. Vertailussa toiseksi tulleen Martelan tarjoushinta oli hieman halvempi kuin Iskun hinta, mutta tarjotut materiaalit eivät kaikilta osin sovellu tuleviin tiloihin ja tarjotut tuotteet poikkesivat osittain tarjouspyynnöstä. Esimerkiksi neuvotteluhuoneen tuolit olivat erilaisia kuin muiden huoneiden asiakastuolit, eikä niissä ollut käsinojia. päätti valita uuden kirkkoherranviraston toimistokalusteiden toimittajaksi Isku Interior Oy:n hintaan ,58 sis. alv 22%. Alv-prosentin muuttuminen 23 %:ksi 1.7. lähtien tulee nostamaan hintaa hieman.

3 66 Määräalojen vuokraaminen EPV Tuulivoima Oy:lle EPV Tuulivoima Oy on perustamassa tuulivoimapuistoa Laihian Rajavuoren alueelle. Alustavien suunnitelmien mukaan myös seurakunnan maille sijoitettaisiin kolme tuulivoimalaa. Asiaa käsiteltiin alustavasti kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa ja päätettiin jatkaa asian valmistelua. Laihian seurakunnan ja EPV Tuulivoima Oy:n välillä on laadittu vuokrasopimusluonnos, joka jaettiin kirkkoneuvostolle jo edellisen kokouksen yhteydessä. Sopimusluonnos on myös tämän pöytäkirjan liitteenä 5. Sopimuksen mukaan Laihian seurakunta vuokraisi EPV Tuulivoima Oy:lle tilasta Kylmäkorpi myöhemmin yhteisesti tarkennettavat määräalat. Tuulivoimalaitosten, voimajohtoreittien ja teiden lopullinen sijaintipiirros tullaan liittämään sopimuksen liitteeksi luvitusprosessien ja maaperätutkimusten valmistuttua. Tämä liite allekirjoitetaan sopimuksen osapuolten toimesta vasta sitten, kun voimalaitosten tarkat sijainnit ovat tiedossa ja tutkimukset on saatettu loppuun. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyisi allekirjoitettavaksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen Laihian seurakunnan ja EPV Tuulivoima Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 67 Kanttori Johanna Ristolaisen hoitovapaa Kanttori Johanna Ristolainen on kirjallisesti ilmoittanut, että anoo hoitovapaata väliseksi ajaksi. Myönnetään anottu hoitovapaa Johanna Ristolaiselle väliseksi ajaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 68 Kanttorin sijaisen palkkaaminen Sari Kaataja on toiminut Laihian seurakunnan kanttorin sijaisena Johanna Ristolaisen äitiysloman ja saakka jatkuvan hoitovapaan ajan. Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös Johanna Ristolaisen uuden hoitovapaajakson ajan, eli Sari Kaataja valmistui toukokuussa 2010 Tampereen Ammattikorkeakoulusta Muusikoksi Kirkkomusiikin suuntautumislinjalta. Valitaan Sari Kaataja hoitamaan kanttorin viransijaisuutta Johanna Ristolaisen hoitovapaan ajan Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 69 Nykyisen kirkkoherranviraston tilojen vuokraaminen syksyllä 2010 Lakeuden Tilitiimi Ky on ilmaissut kiinnostuksensa vuokrata nykyisen kirkkoherranviraston tiloja sen jälkeen, kun virasto on siirtynyt uusiin tiloihin. Tilitoimisto haluaisi vuokrata noin 100 m2:n suuruiset tilat, joihin sisältyisi nykyinen taloustoimisto, kanslia, holvi ja sosiaalitilat. Vuokrauksen ulkopuolelle jäisi toimituskappeli, kirkkoherran työhuone, kokoushuone ja arkisto. Jos sopimukseen päästään, voidaan vuokrauksen ulkopuolelle jäävistä tiloista ainakin toimituskappelia vuokrata muille tai käyttää seurakunnan omiin tarpeisiin. Muiden vuokralaisten ottamiseen, esim. kokoushuoneen ja arkiston tiloihin, ovat mahdollisuudet hieman rajalliset sisäänkäynnin ja sosiaalitilojen puuttumisen vuoksi. Lakeuden Tilitiimi Ky:n edustajien kanssa on käyty neuvotteluja vuokran suuruudesta. Vertailukohteena vuokran suuruuden määräämisessä on käytetty virastorakennuksissa olevien muiden vuokratilojen neliöhintoja. Vuokrataan Lakeuden Tilitiimi Ky:lle noin 100 m2:n suuruiset tilat nykyisestä kirkkoherranvirastosta lähtien. Vuokrattava alue näkyy tarkemmin pöytäkirjan liitteenä 6 olevasta pohjakuvasta. Vuokran suuruus on 550 /kk. Päätettiin vuokrata Lakeuden Tilitiimi Ky:lle noin 100 m2:n suuruiset tilat nykyisestä kirkkoherranvirastosta lähtien. Vuokrasopimukseen sisällytetään 2 kk:n vuokratakuu sekä 4 kk:n irtisanomisaika.

7 70 Kummia kuuluu ilta lähetysnäyttelyviikon yhteydessä Lähetysnäyttely järjestetään Laihian seurakunnassa viikolla 39. Sen yhteyteen on suunniteltu pidettäväksi Kummia kuuluu ilta. Pöytäkirjan liitteenä 7 on lähetystyön johtokunnan yhteydessä toimivan työryhmän muistio asiasta. Työryhmä esittää, että kirkkoneuvosto myöntäisi Kummia kuuluu illan aterian kuluihin 500 euroa avustusta. Aterian tuotto, noin 400 euroa, käytettäisiin lähetystyön hyväksi. Kummia kuuluu iltaa ei ole sisällytetty vuoden 2010 talousarvioon. keskustelee ja päättää asiasta. Päätettiin myöntää kirkkoneuvoston käyttövaroista 250 lähetysnäyttelyn järjestämiseen, koska koko lähetysnäyttelyä ei ole budjetoitu vuodelle Päätettiin myös muistuttaa lähetystyön johtokuntaa ja työryhmiä siitä, että seuraavan vuoden tapahtumat tulisi huomioida aina talousarvion tekemisen yhteydessä ja talousarvion raameissa pitäisi pyrkiä pysymään vuoden mittaan.

8 71 Muut asiat Keskusteltiin siitä, miten kirkkoneuvoston tulisi reagoida kirkkoherran ehdokkuuteen lähestyvissä eduskuntavaaleissa. Kirkkoherra kertoi, että Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli hoitaa asiaa ja antaa tarpeen mukaan virkavapauden joksikin ajanjaksoksi ennen vaaleja. 72 Ilmoitusasiat Talouspäällikkö jakoi neuvoston jäsenille tiedoksi lähetyskannatustilaston vuodelta Tilasto on pöytäkirja liitteenä 8. Talouspäällikkö ilmoitti, että esitys syksyn 2010 kokouspäivistä tuodaan syksyn ensimmäiseen kokoukseen elokuulla. 73 Valitusosoitus Annettiin liitteen 9 mukainen valitusosoitus. 74 Kokouksen päättäminen Veisattiin virrestä 560 säkeistöt 1-3. Kokous päättyi Herran siunaukseen. Kokouksen puolesta Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kirjoitetun kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Laihia 17. päivänä kesäkuuta 2010 Mikko Myllymäki pöytäkirja tarkastaja Jussi Paski pöytäkirjan tarkastaja

9 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Kirkkoherranviraston toimistokalusteet 5. Määräalojen vuokraaminen EPV Tuulivoima Oy:lle 6. Kanttori Johanna Ristolaisen hoitovapaa 7. Kanttorin sijaisen palkkaaminen 8. Muut asiat 9. Ilmoitusasiat 10. Valitusosoitus 11. Kokouksen päättäminen Laihia 9. päivänä kesäkuuta 2010 Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri

10 I L M O I T U S Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla Ilmoitus nähtävillä olosta on asetettu ilmoitustaululle Laihia 17. päivänä kesäkuuta 2010 Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1 Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Keinänen Tiina puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Halvars Raimo poistui klo 19.11

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 24.10.2013 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 24.10.2013 1 Kirkkovaltuusto 24.10.2013 1 Aika Torstai 24.10.2013 klo 18.00-19.55 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet X = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 20.5.2013 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 Viranomainen Sivu 26 Kokousaika Torstai 25.9.2014 klo 17-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Hakulinen Tuomo Jääskeläinen Martti Pulliainen Harri Qvick

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 5/2013 Aika: 16.5.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot