Aika Keskiviikko 19. päivänä toukokuuta 2010 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika Keskiviikko 19. päivänä toukokuuta 2010 klo 17.00 20.25"

Transkriptio

1 Aika Keskiviikko 19. päivänä toukokuuta 2010 klo Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula Myllymäki Mikko Paski Jussi Ranne Lea Riippi Heikki Uitto-Rintamäki Hannele Yli-Huita Harri Lisäksi Loppi Marja sihteeri Tuokko Reijo kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hakala Timo Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot 52 :n esittelyn ajan 44 Kokouksen avaus Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden Jes. 44 luvun johdolla. Veisattiin virsi Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liitteen 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille Todettiin, että Antti Salminen ja Päivi Lapiolahti olivat poissa. Päätettiin, että Timo Hakala Kiinteistö Oy Laihian Vuokrataloista voi osallistua kokoukseen 52 :n esittelyn ajan. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 46 Pöytäkirjan tarkastajat päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi aakkosjärjestyksessä seuraavaa paikalla olevaa kirkkoneuvoston jäsentä. Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Hannele Uitto-Rintamäki ja Harri Yli-Huita. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Jussila ja Tuula Kankaanpää.

2 47 Seurakuntavaalien äänestyspaikka KVJ:n 2:51 :n mukaan kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat. Äänestäminen voidaan järjestää myös niin, että äänestetään vain yhdessä paikassa. Edellisissä vaaleissa äänestyspaikkana oli ainoastaan kirkko. Ennakkoäänestyksestä määrätään KVJ:n 43 :ssä. Ennakkoäänestyspaikoista päättää vaalilautakunta. n kokouksessa käsiteltiin seurakuntavaalien äänestyspaikka-asiaa. Alkuperäinen esitys oli, että syksyn 2010 äänestyspaikka olisi kirkko. ssa tuli kuitenkin esiin kaksi uutta esitystä, minkä seurauksena varsinaiseksi äänestyspaikaksi päätettiin esittää kirkonkylän seurakuntataloa. KVJ 2:51 määrää kuitenkin nimenomaan, että varsinainen äänestys on järjestettävä ainakin kirkossa, joten kirkkovaltuustolle tehtyä esitystä tulee muuttaa. esittää kirkkovaltuustolle, että syksyn 2010 seurakuntavaalien äänestyspaikaksi määrätään kirkko.

3 48 Vaaliluettelon tarkastajat Kirkon vaalijärjestyksen 2:17 :n mukaan vaaliluettelon tarkastaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Tarkastus on suoritettava seurakuntavaaleissa mennessä. Tarkastajien tehtävänä on lisätä luetteloon äänioikeutetut jäsenet, jotka ovat siihen jääneet merkitsemättä ja poistaa kuolleiden nimet tai ne, jotka on virheellisesti luetteloon merkitty. Lopuksi tarkastajat merkitsevät äänioikeutettujen lukumäärän, päiväävät sen ja varmentavat allekirjoituksillaan. päättää valita keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa ja yhden varatarkastajan syksyn 2010 seurakuntavaaleihin. Vaaliluettelon tarkastajiksi esitettiin Mikko Myllymäkeä ja Heikki Riippiä ja varatarkastajaksi Harri Yli-Huitaa.

4 49 Vaalikuulutusten julkaiseminen Kj 23:2 :ssä on määräykset kuulutusten julkaisemisesta. Yleisesti seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai seurakuntalehdessä. Seurakuntavaalien yhteydessä on useita kuulutuksia, jotka on syytä ilmoittaa sanomalehdessä, samoin ehdokaslistojen yhdistelmä. Edellisessä vaalissa painatettiin lisäksi yhdistelmän yhteyteen tietoja ennakkoäänestyksestä ym. tarvittavia tietoja. Tämä postitettiin koteihin. päättää julkaista seurakuntavaaleja koskevat kuulutukset Kyrönmaalehdessä. Lisäksi laaditaan tiedote, joka toimitetaan postin kautta koteihin.

5 50 Vuoden 2009 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitteli kokouksessaan vuoden 2009 tilinpäätöksen, hyväksyi ja allekirjoitti sen sekä päätti jättää tilit tilintarkastajille. Tilintarkastajat ovat saaneet tarkastuksensa päätökseen ja antaneet liitteen 2 mukaisen kertomuksen ja tilinpäätösmerkinnän. Säännökset tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta sisältyvät kirkkojärjestyksen 15 luvun 9-14 pykäliin. Seurakunnan taloussäännössä määritellään tehtävät tarkemmin. päättää hyväksyä tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

6 51 Seurakuntasalin valaistuksen uusiminen Kirkonkylän seurakuntatalolla sattui vaaratilanne, kun ruokasalin valaisimet aiheuttivat oikosulun sähkökeskukseen, jonne syttyi pieni tulipalo. Ruokasalin valaisimet ovat vanhoja, puisia ritilävalaisimia, joiden valaisuteho on huono. Tämä johtuu osittain valaisimen mallista, mutta myös siitä, että valaisimien pohja on ajan saatossa tummunut, eikä enää heijasta valoa kunnolla. Valaisimissa on käytetty liian voimakkaita hehkulamppuja, jotka ovat osaltaan vaurioittaneet lamppujen kantoja ja johdotuksia. Lisäksi edellisvuonna asennetut energiansäästölamput eivät ole olleet yhteensopivia muun järjestelmän, esim. himmentimien kanssa, vaan ovat aiheuttaneet ylikuormitusta ja lopulta oikosulun. Pentti Lehtinen Sähkötalo Lehtisestä on korjannut akuutit viat ja poistanut himmentimet. Hänen mukaan tällä hetkellä ei välitöntä vaaraa ole, mutta valaisimet ja katon johdotukset on syytä vaihtaa uusiin mahdollisimman nopeasti. Tarjoukset uusista valaisimista ja johdotuksista on pyydetty kolmelta sähköalan yritykseltä. Tarjoukset ovat pöytäkirjan liitteenä 3. Valitaan Sähkötalo Lehtinen Oy uusimaan seurakuntasalin valaisimet ja johdotukset hintaan euroa. Pentti Lehtinen tuntee seurakuntatalon sähköjärjestelmät ja tietää tarkalleen johdotuksille aiheutuneet vauriot. Lisäksi Sähkötalo Lehtinen Oy:n tarjous oli edullisempi kuin Pohjanmaan SA-Sähkön tarjous. YIT Kiinteistötekniikan tarjoukseen ei ollut laskettu mukaan uusia johtoja ja niiden asennukseen liittyviä työkustannuksia.

7 52 Kiinteistönhuoltosopimus Kiinteistö Oy Laihian vuokratalojen kanssa Laihian seurakunnalle valmistuu kaksi uutta rakennusta syksyllä 2010, kirkkoherranvirasto ja harrastetilat. Uudet rakennukset sisältävät paljon nykyaikaista talotekniikkaa, sähkö-, lämpö- ja ilmastointilaitteita. Niiden asianmukaiseen huoltamiseen ja valvontaan ei seurakunnan omien työntekijöiden resurssit riitä. Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot tuottaa kiinteistöjen ylläpitopalveluja myös muille kuin Laihian kunnan kiinteistöille. Pöytäkirjan liitteenä 4 on luettelo niistä ylläpitotehtävistä, joista on mahdollisuus tehdä sopimus Vuokratalojen kanssa. Talouspäällikkö on käynyt alustavia neuvotteluja seurakunnan tarpeista toimitusjohtaja Tarja Ranton ja työnjohtaja Timo Hakalan kanssa. Hakala esittelee Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen tarjoamia palveluja kirkkoneuvoston kokouksessa. Kokouksessa Timo Hakala jakoi neuvoston jäsenille Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen esittelymateriaalia, joka on pöytäkirjan liitteenä 5. Hän kertoi yleisesti Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen toiminnasta ja tarjolla olevista kiinteistönhoitopalveluista. Valtuutetaan talouspäällikkö neuvottelemaan Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalojen kanssa kiinteistönhuoltosopimuksesta, joka pitää sisällään uusien rakennusten sekä seurakuntatalon, meijerin ja kirkon huoltoa, keskittyen lähinnä lämpö-, ilmastointi- ja sähkölaitteiden huoltoon ja valvontaan. Tehtävä tarjous tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

8 53 EPV:n tuulivoimalahanke Rajavuoreen EPV Energia Oy on kiinnostunut vuokraamaan seurakunnalta maata tuulivoimapuiston rakentamista varten Rajavuoreen. Hanke on edennyt nopeasti Laihian kunnassa ja seurakunta on päässyt samalla mukaan hankkeeseen. Tiettävästi myös yksityisiä maanomistajia on asiassa lähestytty. keskustelee hankkeesta ja merkitsee asian tiedoksi. Keskusteltiin EPV:n tuulivoimalahankkeesta Rajavuoressa ja merkittiin asia tiedoksi.

9 54 Maa-alueen vuokrasopimus Seurakuntaan on saapunut EPV Tuulivoima Oy:n tekemä vuokrasopimus (liitteenä 6). EPV on kiinnostunut vuokraamaan Kylmäkorven tilasta (RN:o ) määräalan, jos tuulivoima-laitoksille löytyy otollinen paikka Laihian seurakunnan omistamalta maalta. Vuokrasopimuksen karttaan liitteeseen 1 on merkitty kolmen tuulivoimalaitoksen paikaksi osoitettu alue ja voimajohtoreitit. Lopullisia paikkoja ei tiedetä ennen alueen tutkimuksia. Kuten sopimuksen liite 3 osoittaa tällä hetkellä hankkeessa ollaan alustavien keskustelujen vaiheessa. keskusteli pöytäkirjan liitteenä 6 olevasta vuokrasopimuksesta ja totesi, että joihinkin asioihin, kuten tulevien teiden ja linjojen sijaintiin ja määrään kaivattaisiin tarkennuksia, ennen kuin sopimus voidaan allekirjoittaa. Esitettiin, että asia jätettäisiin pöydälle ja jatkettaisiin asian valmistelua yhdessä Laihian kunnan kanssa.

10 55 Kolehtisuunnitelma Kolehtisuunnitelma ajalle on pöytäkirjan liitteenä 7. Alkuperäiseen, kirkkoneuvostossa esitettyyn kolehtisuunnitelmaan esitettiin tehtäväksi seuraavat muutokset: su ja su 1.8. päiville esitetyt kolehdit vaihtaisivat paikkaa keskenään, samoin su ja su päiville esitetyt kolehdit. Näin saataisiin kolehtien aiheet paremmin sopimaan yhteen kyseisen kirkkopyhän kanssa.

11 56 Laihian seurakunnan valmiussuunnitelma n nimeämä työryhmä on saanut työstettyä seurakunnalle valmiussuunnitelman (ei julkinen). Valmiussuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä 8. hyväksyy valmiussuunnitelman ja antaa asian tiedoksi kirkkovaltuustolle. ssa tehtiin pieniä yksittäisiä korjauksia valmiussuunnitelmaan ja hyväksyttiin valmiussuunnitelma näiden korjausten jälkeen. Asia annetaan tiedoksi seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa.

12 57 Mission yhteenveto Laihialla helmikuussa järjestetyn Missio tapahtuman tuotot ja kulut on selvitetty ja yhteenveto niistä on pöytäkirjan liitteenä 9. Toteutuneet kulut olivat suurin piirtein budjetoidulla tasolla. Sen sijaan tuotot ylittivät talousarviossa esitetyt tuotot mm. haastekeräyksen saaman suuren suosion vuoksi. Mission yhteydessä sovittiin, että jos tuottopuoli ylittyy, ohjataan osa tuotoista seurakunnan diakoniatyölle. Siirretään Mission tuotoista euroa seurakunnan diakoniatyölle.

13 58 Muut asiat Tiina Keinäsen pappisvihkimys on Lapualla Vihkimykseen on seurakunnasta lähdössä ainakin nuorisotyönohjaaja Hannamari Krapu. Tekstinlukijaksi tilaisuuteen valittiin neuvoston jäsenistä Hannele Uitto-Rintamäki. Myös Reijo Tuokko ja Harri Yli-Huita ovat mahdollisesti lähdössä mukaan. Merja Kramsu siunataan lähetystyöhön sunnuntaina Luottamushenkilöistä tilaisuuteen valittiin Tuula Viljamaa ja Harri Yli-Huita. Juhannussunnuntaina pidettävä konfirmaatio on herättänyt vilkasta keskustelua ja seurakunnalle on esitetty, että konfirmaatiojumalanpalvelus pidettäisiin kyseisenä päivänä klo 14 normaalin klo 10 jumalanpalveluksen lisäksi. n kanta oli, että pidetään jumalanpalvelus ainoastaan klo 10. Talouspäällikkö kertoi, että Laihian Kunta on jättänyt Laihian Kirkkometsän hoitokunnalle euron avustushakemuksen päiväkodin rakentamista varten. päätti anoa euroa Kirkkometsän hoitokunnalta uuden kirkkoherranviraston rakentamista varten. Anomus on pöytäkirjan liitteenä Ilmoitusasiat Kirkkoherra kertoi, että palopäällikkö on huolissaan kirkon sähkökaapin tulenarkuudesta ja oli ehdottanut kaksinkertaisten Gyproc levyjen asentamista sähköpääkeskuksen seiniin. n varapuheenjohtaja tiedusteli työyhteisön tilaa ja kirkkoherra vastasi esitettyihin kysymyksiin. n jäsenille jaettiin liitteenä 11 oleva, pidetyn rovastikuntaneuvoston kokouksen, pöytäkirja. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi. Talouspäällikkö kertoi, että taloushallinnon HETA-hanke on edennyt ja toukokuun kirkolliskokous on hyväksynyt HETA-palvelukeskusten perustamista koskevan lakimuutoksen. Keväällä 2009 annetuissa lausunnoissa palvelukeskusmalliin suhtautui myönteisesti 45 % seurakunnista.

14 60 Valitusosoitus Annettiin liitteen 12 mukainen valitusosoitus. 61 Kokouksen päättäminen Veisattiin virsi 563. Kokous päättyi Herran siunaukseen. Kokouksen puolesta Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kirjoitetun kokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Laihia 20. päivänä toukokuuta 2010 Erja Jussila pöytäkirja tarkastaja Tuula Kankaanpää pöytäkirjan tarkastaja

15 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 19. päivänä toukokuuta 2010 klo Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Seurakuntavaalien äänestyspaikka 5. Vaaliluettelon tarkastajat 6. Vaalikuulutusten julkaiseminen 7. Vuoden 2009 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 8. Seurakuntasalin valaistuksen uusiminen 9. Kiinteistönhuoltosopimus 10. EPV:n tuulivoimalahanke Rajavuoreen 11. Maa-alueen vuokrasopimus 12. Kolehtisuunnitelma 13. Valmiussuunnitelma 14. Muut asiat 15. Ilmoitusasiat 16. Valitusosoitus 17. Kokouksen päättäminen Laihia 12. päivänä toukokuuta 2010 Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri

16 I L M O I T U S Laihian seurakunnan kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla Ilmoitus nähtävillä olosta on asetettu ilmoitustaululle Laihia 20. päivänä toukokuuta 2010 Mertsi Saarela puheenjohtaja Marja Loppi sihteeri

17

Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35

Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35 Aika Keskiviikko 16. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.35 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jaskari Anita Kankaanpää Tuula Leppiniemi Pauli poistui kokouksesta 18.20

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 8. päivänä joulukuuta 2010 klo 17.00 21.02

Aika Keskiviikko 8. päivänä joulukuuta 2010 klo 17.00 21.02 Aika Keskiviikko 8. päivänä joulukuuta 2010 klo 17.00 21.02 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kalliomäki Matti poistui 124 :n ajaksi Kankaanpää Tuula Myllymäki

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10

Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1. Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Pöytäkirja 1/11 19.1.2011 1 Aika Keskiviikko 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 17.00 19.10 Paikka Kirkkoherranvirasto Läsnä Saarela Mertsi puheenjohtaja, kirkkoherra Jussila Erja Kankaanpää Tuula puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1

Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1 Pöytäkirja 6/13 20.8.2013 1 Aika Tiistaina 20. päivänä elokuuta 2013 klo 17.00 19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Koskela Krister puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Allila Leena Koski Anne Halvars

Lisätiedot

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55

Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1. Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Pöytäkirja 5/13 4.7.2013 1 Aika Torstaina 4. päivänä heinäkuuta 2013 klo 17.00 20.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Keinänen Tiina puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Alasaari Antti Halvars Raimo poistui klo 19.11

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32

Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1. Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Pöytäkirja 1/2011 27.01.2011 1 Aika Torstai 27 päivänä tammikuuta 2011 klo 19.00 21.32 Paikka Kirkonkylän seurakuntatalo Läsnä Ala-Rantala Helli Alasaari Antti Allila Leena Halvars Raimo Heikkilä Juha-Matti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2010. Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali NRO 3/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.3.2010 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.3.2010 Keskiviikko klo 18 21 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, rippikoulusali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Lopella 10.4.2014. Jarmo Kuparinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

K U U L U T U S. Lopella 10.4.2014. Jarmo Kuparinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja K U U L U T U S Lopen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 22.4.2014 klo 18.30 Lopen kirkon seurakuntasalissa, Pilpalantie 1, 12700 Loppi. Kokouksen asialuettelo on nähtävänä kirkkoherranviraston

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Jeremias Sankari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tarja Uustalo sihteeri

Läsnä luottamustoimen tai viran puolesta Jeremias Sankari kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tarja Uustalo sihteeri 1 Pöytäkirja 2 / 2014 Aika Keskiviikko 21.5.2014 klo 18.00-20.10 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1 Läsnä Vesa Järvinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalevi Hanhinen poistui kokouksesta klo 18.55

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti

4 Seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015. 8 Kuulammentien varressa olevan lohkomattoman määräalan myynti Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 17.12.2014 kello 18.00 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa kello

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina. Soukkio-Salminen Marja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 9 / 2014 SIVU 52 /2014 AIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 9 11.35 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 2/2010 23.3.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika 23.3.2010 klo 16-18.30 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 2/2011 11 ( 9 ) Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19.00 20.31 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen saapui 16 aikana

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2014 Kirkkoneuvosto 20.5.2014 66. KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 20.5.2014 66 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 5/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 20. päivänä toukokuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen

Lisätiedot

Alle- kirjoitukset Ullamaija Tiitinen Raili Raunio. Isokyrö / 2015 Isokyrö / 2015 Pöytäkirja tarkastettu

Alle- kirjoitukset Ullamaija Tiitinen Raili Raunio. Isokyrö / 2015 Isokyrö / 2015 Pöytäkirja tarkastettu KIRKKOVALTUUSTO Pöytäkirja 27.5.2015 N:o sivu 1 Aika ke 27.5.2015 klo 18.00-18.45 Paikka Isonkyrön seurakuntatalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet varajäsenet neuvoston pj neuvoston jäsenet talouspäällikkö

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 09.02.2015 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 09.02.2015 klo 17.00 20.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari puheenjohtaja paikalla

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2012 22.3.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.3.2012 klo 17.00 20.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot