Artikkeli Tulevaisuuden opiskelijaravintola. Jouni Honkanen, Juhani Heljo, Alpo Salmisto, Olli Teriö & Teuvo Tolonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Artikkeli 31.1.2011. Tulevaisuuden opiskelijaravintola. Jouni Honkanen, Juhani Heljo, Alpo Salmisto, Olli Teriö & Teuvo Tolonen"

Transkriptio

1 Artikkeli Tulevaisuuden opiskelijaravintola Jouni Honkanen, Juhani Heljo, Alpo Salmisto, Olli Teriö & Teuvo Tolonen

2 Instituutio murroksessa Korkeakoulukampuksilla on edessään historiansa suurin muutos. Yliopistouudistuksen myötä kiinteistöt on siirretty yksityisomistukseen. Ylläpitäminen, kehittäminen ja kiinteistöjohtaminen tapahtuvat jatkossa osakeyhtiöperiaattein. Eritasoisia tiloja vuokrataan eri käyttäjäryhmille markkinalähtöisesti. Kiinteistönomistamisen tulee olla yliopisto-opetusta tukevaa, kannattavaa liiketoimintaa. Kiinteistönomistajan tavoitteena on luoda Euroopan parhaat kampukset. Opiskelijaravintoloiden osalta ruuanvalmistuksen ohjaavana teemana on jatkossakin terveellisyys ja laadukkuus. Opiskelijoiden tuetulla aterialla on keskeinen merkitys näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ateriatukijärjestelmä säilyy, opiskelija-aterian hinta ei nouse ja operaattorien toimintaedellytykset turvataan. Näihin tavoitteisiin päästään kustannustehokkuuden ja ympäristötehokkuuden parantamisella. Ravintolaoperaattoreiden osaaminen ja sitoutuminen halutaan mukaan jo keittiöiden suunnitteluvaiheessa. Keskeisiä muutoskohteita ovat hankinnan, omistamisen ja ylläpidon vastuiden uudelleenmäärittelyt. Nykyjärjestelmä ohjaa tehottomaan tilankäyttöön eikä ekologisuus ole selkeästi kenenkään hallussa. Energiankulutuksen kustannusvastuiden määrittely ja kulutuksen optimointi on jatkossa yksi tärkeimmistä ympäristöpainetta vähentävistä tekijöistä. Historiallisesti yliopistot ovat vastanneet käytössään olevista tiloista. Tilojen ylläpitäminen ja kehittäminen eivät kuitenkaan ole yliopistojen perustehtävää. Siksi yliopistoilla ei ole parasta osaamista siihen. Tapahtuneen omistussuhdemuutoksen myötä tilanne on parantumassa. Kiinteistöjen omistaja on kiinteistöalan ammattilainen. Yliopistoilla on nyt mahdollisuus irtautua niille kuulumattomista kiinteistön ylläpidon tehtävistä. Tulevaisuuden tiloista on mahdollista luoda tasokkaat, tehokkaat, ekologiset ja tuottavat. Tuottavuus tarkoittaa taloudellista tuottavuutta ja osaajien tuottamista. Tilojen tasokkuudella ja tarkoituksenmukaisuudella on keskeinen merkitys tulevaisuuden osaajien, opiskelijoiden, valmentamisessa. Tilaratkaisulla voidaan vaikuttaa siihen, viihdytäänkö tiloissa ja vietetäänkö niissä aikaa, vai poistutaanko niistä heti työ-/opiskelupäivän jälkeen. Tilaohjelmalla on vaikutusta siihen vietetäänkö kiinteistössä aikaa yksinään vai ryhmässä. Korkeakouluympäristöä silmälläpitäen on tärkeää, että tiloissa viihdytään ja aikaa vietetään nimenomaan ryhmässä. Oppiminen on tehokkainta kun siihen liittyy sosiaalinen vuorovaikutus. Yksinopiskelu on tehottomin keino omaksua uutta tietoa.

3 Kuva. Arkkitehtiopiskelijoiden näkemys viihtyisästä kahviosta Kampuksella. Kampusten kehittämisessä on kyse pelkkää opiskelijaravintolatoimintaa laajemmasta kokonaisuudesta. Yksin ravintoloiden kehitykseen panostamalla ei tavoiteltua muutosta voida saavuttaa. Yliopistokampuksen kaikkien tilojen ja toimintojen kehitystyötä tehdään rinnan. Nykyään yliopiston tiloihin ei hakeudu henkilöitä, jotka eivät opiskele tai työskentele siellä. Tämä henkinen muuri pitää murtaa. Tilojen tulee profiloitua kaikille avoimeksi tilaksi, kaupungin jatkeeksi. Tällä ajatusmallin muutoksella voidaan mahdollistaa se, että tiloissa tarjottavien palveluiden määrä kasvaa ja laatu paranee. Esimerkiksi vaihtelevampi ravintolatarjonta ja ilta-aukiolo mahdollistuvat. Palvelutarjontaa on pakko laajentaa. Nykyaikaiset tilat ja palvelut ovat osa sitä miten yliopisto profiloituu, ja millä se kilpailee opiskelijoistaan ja työntekijöistään. Opiskelijoiden ja henkilökunnan muuttuviin tarpeisiin on vastattava. Menestyvällä yliopistolla on suuri alueellinenkin merkitys. Odotettavissa on, että ihmiset käyttävät jatkossa yhä enemmän rahaa elämyksiin ja elämäntapaan tavaran sijaan. Tämä tarkoittaa muun muassa monipuolisempia ruokavalioita ja monipuolisempaa kahvilakulttuuria. Muuttuvaan ruuanvalmistusteknologiaan ja ruokatrendeihin pitää pystyä vastaamaan. Tulevaisuuden opiskelijaravintolassa syödään toivottavasti edelleen yhteiskunnan tukemaa terveellistä ja maukasta ruokaa. Nykyiseen tukimenettelyyn vetoaminen ei kuitenkaan saa olla tekosyy muutosvastarinnalle. Tarvittaessa on vaadittava muutoksia jopa lainsäädäntöön, jotta yliopistokampusten vetovoima opiskelijoiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien keskuudessa säilytetään ja sitä jopa vahvistetaan.

4 Roadmap kumppanuuden suuntaan Uuden ravintolakonseptin luominen edellyttää osapuolien välistä pitkäaikaista yhteistyötä. Kehitystyön pohjaksi otetaan OPRA-tutkimuksen perusteella kumppanuusmalli. Kumppanuusmallissa kyseenalaistetaan nykyiset osapuolten roolit ja vastuut. Yhteiskunnan ohjauksen tulee jatkossa tukea uudistuvaa toimintaympäristöä. Samaan neuvottelupöytään on otettava ainakin Syk Oy, Yliopisto, SYL, MARA, KELA, OKM ja ravintolaoperaattorit. Edessä olevaa muutosta ei ole mahdollista toteuttaa parhaalla tavalla vain tietyn yhteisön toimesta. Lähitulevaisuudessa ei ole tiedossa suurta muutosten kertarysäystä. Uudet toimintamallit konkretisoituvat pilottiravintoloiden kautta. Uusi ravintolakonsepti otetaan käyttöön saneeraus- ja uudishankkeiden yhteydessä. Ravintoloista tehdään käyntikorttikohteita joita halutaan kopioida muuallekin. Rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheeseen osallistuu jatkossa myös ravintolassa toimiva operaattori. Operaattorit voivat sitoutua tulevaan ravintolaan ja sen laitekantaan hyvin aikaisin, tarvittaessa jo tarveselvitysvaiheessa. Hyödyt Kumppanuusmallin kehittäminen Ideointi saneerauskohteiden suunnittelussa Euroopan parhaat opiskelijaravintolat Yleinen ideointi Haastattelut Henkisten muurien kaataminen Kokkaustekniikan kehittyminen Ruokailutottumusten muutokset Campuksen sydän viihtyisänä oppimisympäristönä Suunnittelun ja huollon konseptointi Yliopistokiinteistöjen käyttö päiväkäytön lisäksi on vähäistä. Tiloissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja käyttöastetta on nostettava. Opiskelijoita tulee kannustaa laadukkailla, toimivilla ti- Ympäristökysymykset Kuva. Roadmap, jossa esitetään keskeisimmät kehittämisen trendit ja tavoitteet Opiskelijaravintoloiden kehittämistä ei saa tehdä suppeassa piirissä esimerkiksi rakennushankkeen projektiryhmässä. On aivan välttämätöntä saada pedagogiikan asiantuntijat ja opiskelijat mukaan kehittämiseen. Myöskään liian nopeita muutoksia ei kannata tavoitella. Visio tulee asettaa riittävän kauas ja korkealle sekä edetä kaikessa toiminnassa visiota kohden realiteettien sallimissa rajoissa.

5 loilla siihen, että ilta-ajan opiskelu tehdään ryhmässä yksinopiskelun sijaan. Varsinkin ravintolatiloilla on suuret käyttöastevaihtelut. Toisaalta ne ovat keskeisiä tiloja opiskelijoiden kohtaamispaikkoina. Lounasaikaan klo ravintolat ovat äärimmilleen ruuhkaisia. Lounasaikojen ulkopuolella osa on tyhjillään lukittuna. Aamun, iltapäivän, illan, viikonlopun ja lomakauden käyttöasteelle on annettava mahdollisuus nousta liittämällä ravintolatilat muuhun oppimisympäristöön siten, että niiden käyttö on vapaata ja houkuttelevaa. Tilojen tulee olla monimuotoisia ja muunneltavia. Vain tuotantotilat ovat lukittuja. Kuva. Ekologisuuden maksimoinnissa nykyisten kiinteistöjen tyhjäkäynnin vähentäminen on erittäin tehokas keino. Sujuva ruokailu Ideaalimaailmassa opiskelijoilla olisi mahdollisuus rauhalliseen lounashetkeen opetuksen välissä. Nykyisin opiskelijat kuitenkin usein livahtavat luennolta hotkaisemaan pikalounaan matkalla seuraavalle luennolle, joka usein pidetään Kampusalueella jossakin muussa rakennuksessa. Voitaisiinko aamupäivällä luennot aloittaa jo tasatunnein ilman akateemista varttia tai pitäisikö kello 11 ja 12 välille asettaa luennoimiskielto? Näillä saataisiin jonkin verran pelivaraa lounaan nauttimiseen. Joka tapauksessa ruokailun pullonkaulat on poistettava systemaattisesti. Näitä pullonkauloja voivat olla esimerkiksi pöytien vähyys, tarjoilulinjaston toimimattomuus tai kassatoiminnot. Eri ravintoloissa pullonkaulat vaihtelevat ja toisaalta pöytien vähyyden takia voidaan pullonkaula synnyttää myös tarkoituksella linjastojen alkupäähän. Opiskelijaravintola on Campuksen sydän Onnistuneen ravintolan avulla on mahdollista saada ihmiset viihtymään ja kohtaamaan. Onnistunut ravintola houkuttelee myös asiakkaita yliopiston ulkopuolelta, lähialueiden yrityksiä ja asukkaita. Ravintola onkin kiinteistön ainoa paikka, jossa opiskelijat, opettajat ja liike-elämän edustaja koh-

6 taavat luontaisesti päivittäin. Tämä kohtaaminen mahdollistaa erinomaisen verkostoitumisen ja tiedonvaihdon. Perinteinen malli tehokkaasta ja helposti ylläpidettävästä ruokailutilasta muovituoleineen ja muovilattioineen ei saa sellaisenaan siirtyä tuleviin suunnitelmiin. Tilojen tulee mahdollistaa myös keskittyvä työnteko. Onnistunut ravintola on siis monitilaratkaisu, jossa voi ruokailla ja/tai työskennellä suurissa tai pienissä ryhmissä, pörinän keskellä tai hiljaisuudessa. Ilmeisestikin lounasaika täytyy rauhoittaa ravintoloissa ruokailulle, mutta sekä aamuisin että iltapäivisin voidaan ravintolatiloja käyttää opiskelijoiden ryhmätyötiloina, kun se otetaan huomioon tilojen suunnittelussa. Asiaa voi lähestyä myös päinvastaisesta suunnasta Kuinka tulevaisuuden monitoimioppimistiloja voidaan hyödyntää lounastiloina? Tulevaisuudessa opetuksessa tulee siirtyä ryhmäoppimisen suuntaan, jolloin tarvitaan pieniä akustisesti toimivia pienryhmätiloja, joissa on mahdollista käyttää toisaalta viimeisintä teknologiaa ja toisaalta hyviä vanhoja välineitä kuten liitu-, fläppi- ja valkotauluja. Näiden toimintojen käyttöönottoon ei välttämättä tarvita erillisiä kabinetteja tai neuvotteluhuoneita. Todennäköisesti loosien ja akustisten seinäkkeiden avulla päästään viihtyisämpään lopputulemaan. Kuva. Itä-Suomen yliopistossa on panostettu videoneuvottelutiloihin. Voidaanko viimeisin tekniikka ja lounastilat integroida?

7 Kuva. Opiskelijoiden näkemyksen mukaan myös yksin työskentelyä tietokoneella tai verkossa on hyvä järjestää kahviloihin. Benchmarking - Yhdysvaltojen malli Esimerkkiä onnistuneesta opiskelijaravintolasta voi hakea ulkomailta. Malli tulee sovittaa suomalaiseen ajattelutapaan. Esimerkiksi itsepalvelumyymälän ja mikroaaltouunien järkevyyden Suomen olosuhteissa voi kyseenalaistaa. Suomalainen tuettu opiskelijaruokailujärjestelmä on mm. kansanterveyttä edistävä järjestelmä. Janice Matsumoto kirjoittaa artikkelissaan The Great Campus Makeover yhdysvaltalaisten oppilaitosten ruokailutilojen remonttien vaikutuksesta myyntiin ja asiakastyytyväisyyteen. Alla kuvattuja muutoksia on tehty Marylandissa Loyolan yliopistossa, Villanovan yliopistossa Philadelphiassa, Pepperdinen yliopistossa Malibussa ja Ball Staten yliopistossa Indianassa. Perinteisen ruokalan sijaan perustettiin remontin yhteydessä food-court tyyliset tilat. Termi kuvaa aluetta, johon ravintolapalvelut ovat kauppakeskuksissa sijoittuneet. Villanovan yliopisto on 3200 perusopiskelijan kampus. Keskimäärin yliopistoissa on 6-8 erilaista ruuanmyyntipistettä food-court tilassa. Yliopistoissa ruokalajärjestelyihin on sovellettu monenlaista tarjontaa. Tarjolla on itsepalvelukauppa, take-away ruokaa sekä tilauksia vastaanottava grilli. Lisäksi on kahvila ja jäätelöbaari sekä jääpalakoneita. Jääpalakoneiden suosio on suuri. Remontin jälkeen ruokalasta on tullut merkittävä ruokailu- ja kohtaamispaikka myös varsinaisten ruokailuaikojen ulkopuolella. Asiakaskunta muodostuu paikallisista asukkaista, oppilaista ja henkilökunnasta. Ruokailutilojen kasvojenkohotuksen myötä niiden tuotto on noussut 23 %. Remontin jälkeen opiskelijat ja henkilökunta eivät ole

8 lähteneet kampuksen ulkopuolelle ruokailemaan. Tarjonnan lisääminen parantaa asiakastyytyväisyyttä. Aukioloaikojen muuttumisen yhteydessä perustettiin pieniä elintarvikkeita myyviä itsepalvelukauppoja ruuanmyyntipisteiden läheisyyteen. Itsepalvelukaupoista myydään raaka-aineita, pakasteita ja esivalmisteita, joista opiskelijat voivat valmistaa ruokaa asuntoloissa. Itsepalvelukaupan myynti muodostaa 18 % kokonaismyynnistä ja kertaostokset ovat keskimäärin ravintolaostoksia suurempia. Lukuvuoden aikana palveluita pidetään arkisin auki klo 01:00 asti. Lukukauden ulkopuolella suljetaan aiemmin. Palveluita pidetään auki myös viikonloppuisin. Samalla lisättiin mahdollisuuksia eri maksutapoihin. Ruuanvalmistus tuotiin asiakkaiden nähtäville ja ruokalatiloihin. Donahue Hall yliopistossa on kuusi ruuanmyyntipistettä ja itsepalvelukauppa. Tilojen suunnittelussa on panostettu pintojen näyttävyyteen ja laadukkuuteen. Tiskit on tehty marmorista. Lattiat ovat puu- ja laattapintaisia. Seinät on koristeltu pronssisilla ja kuparisilla yksityiskohdilla. Ruuan esillepanossa on panostettu valaistukseen. Visuaalisen ilmeen kohottamiseksi ruokaa valmistetaan kaasuliesillä ja uuneilla. Tarkoituksena on brändätä koko food-court tila yksittäisen ruuanmyyntipisteen sijaan. Ilmapiirin muuttumisen myötä opiskelijat eivät enää kutsu tilaa ruokalaksi vaan puheessa viitataan ravintoloiden nimiin. Ruokailutilat on suunniteltu joustaviksi. Osa tiloista on muunnettavissa suureksi kokoushuoneeksi tai elokuvateatteriksi. Tiloja voidaan myös muuntaa tilausravintolaksi. Kaikkialla on internet-yhteys, ja osassa tiloista on tulostimia, kopiokoneita ja muita konttoritarvikkeita. Ruuan myyntipisteille on annettu geneeriset nimet, kuten Pizza-Pasta ja Delicatessen, jotka eivät rajaa myytävien tuotteiden laatua. On myös pyritty välttämään suuria franchising ketjuja laadukkaan mielikuvan luomiseksi. Muutoksen myötä opiskelijat ovat alkaneet käyttää ruokalapalveluita useita kertoja päivässä ja tuoda oppilaitokseen liittymättömiä tuttuja mukanaan. 1 Foodservice Director lehti kirjoittaa artikkelissaan Illinoisin yliopiston ruokailutilojen saneerauksesta. Suunnitelmaan kuuluu suuren kauppakeskustyylisen ruokailualueen rakentaminen. Tila suunnitellaan monikäyttöiseksi ja se palvelee kampusalueen kaikkia opetusyksiköitä. Pääruokailualueelle tulee ruokapöytien lisäksi noutoruokaa myyvä piste, joka on auki läpi vuorokauden. Samalle alueelle sijoitetaan myös kahvila. Tutkimuksen mukaan opiskelijat kaipaavat joustavuutta ruokailuaikoihin ja ruokalajeihin. 2 Mittakaavavertailu Great Spaces lehdessä esitellään chicagolaisen Virginia Commonwealth yliopiston ruokalahanketta luvulta peräisin oleva ruokala muutettiin muun remontin yhteydessä food-court - tyyliseksi keskukseksi. Tarkoituksena oli muun muassa nostaa opiskeluyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Pintamateriaaleihin on panostettu. Kaksikerroksisen rakennuksen sisääntuloaulaa korostetaan spiraalilla portaikolla, plasmatelevisioilla ja musiikilla. Portaat johtavat suurimman operaattorin myyntipisteeseen, jossa ruoka valmistetaan avokeittiössä. Toisessa kerroksessa sijaitsee myös 1 Restaurants and Institutions, The Great Campus Makeover, Janice Matsumoto, Food service Director, , S.20

9 kauppa. Yksityiskohtaiset tiedot VCU yliopiston ruokalaratkaisusta on esitetty alla olevassa taulukosssa. Taulukko 1. Yliopistojen mittakaavavertailu. Opiskelija-, henkilökunta- ja asiakasmäärä antaa kuvan hankkeen laajuudesta ja sovellettavuudesta kotimaisiin oloihin. VCU TTY Opiskelijoita kirjoilla Palvelut Aukioloaikoja -Päämyyntipiste, Market 810 (salaattibaari, kasvisruoka, pitsa, pasta, kotiruoka, Mongolialainen grilli, hampurilaiset) -Pitsa, Sbarro (ketju) -Grilli, Richmond grille (ketju) -Leipomotuotteet, Vie de France (ketju) -Kahvila, Biscotti s (ketju) -Noutopiste, Market 810 2GO -Valmistuskeittiö -Cateringkeittiö Market 810 klo 7-12 ma-to, 7-20 pe, 10:30-21 la, 10:30-22 su, ketjuruokalat auki ma-to Ravintola Newton -Ravintola Newton Fusion -Ravintola Zip -Ravintola Edison -Ravintola Erkkeri -Kahvila Voltti -Kahvila Rom -Kahvila Motivaattori -Kahvila Joule -Ravintola Newton 10:30-16 ma-to, 10:30-15 pe -Voltti pastabaari 15-18:30 ma-to -Ravintola Edison 10:30-15 ma-to, 10:30-14:30 pe, la -Kahvila Joule 9-21:30 ma-to, 9-20 pe Ravintolahenkilökuntaa 100 ~30-35 Asiakkaita päivittäin 4000 ~ Yhdysvaltalaisessa järjestelmässä yliopiston dining services department maksaa ravintolaoperaattoreille. Maksu perustuu myytyjen annosten määrään kiinteän palkkion sijaan. Näin operaattoria kannustetaan palvelun laatuun ja kehittämiseen sen sijaan, että hyödyttäisiin myymättömistä 3 Sähköposti, Päivi Jousmäki, Juvenes Oy

10 annoksista. Dining services department rahoitti remontin ja nosti suosituimman ruoka-annoksen hintaa 5 dollarista 5,18 dollariin. 4 Kirjastojen rooli muuttuu Korkeakoulukirjasto nykymuodossaan on tiensä päässä. Kirjaston malli on muuttumassa hiljaisuuden ja yksinopiskelun tyyssijasta kohtaamisen, viihtymisen ja vuorovaikutuksen monimuotoiseksi ympäristöksi. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, kahvilatoiminta pitää yhdistää kirjastoon ja kirjastotoiminta myös pienempiin kahviloihin. Kirjastoissa on tulevaisuudessa hyvät tekniset valmiudet ryhmätyöskentelyyn. Mahdollisuus keskittyvään lukemiseen, yksintyöskentelyyn ja pienryhmätyöskentelyyn on kirjaston hiljaisilla alueilla. Kirjastot toimivat nykyisellään valtavina vanhojen kirjojen varastoina. Uutta tietoa haetaan yhä enemmän sähköisestä aineistosta selaamisen helppouden ja nopeuden sekä kustannussäästöjen takia. Pääosa aineistosta siirtyy tulevaisuudessa verkkojulkaisuihin. Painetulle aineistolle on kuitenkin jatkossakin kysyntää. Vanhojen kirjojen säilytys siirtyy pois paraatipaikalta. Kirjoja voi säilyttää esimerkiksi kellarissa, josta ne noudetaan koneellisesti (http://library.csun.edu/about/asrs), Case Edison Tampereella Tampereen teknillisen yliopiston sähkötalossa toimii Edison-ravintola. Ravintolan remonttia varten arkkitehtiopiskelijat ovat tehneet esityksen, johon on haettu mallia muun muassa Tampereen kauppahallista. Tässä vaihtoehdossa ravintolatilat avataan työskentelylle myös sulkemisajan jälkeen. Kuva. Opiskelijaravintoloiden laitosmainen ilme voidaan kyseenalaistaa ja mallia hakea vaikkapa kauppahalleista. Ruuan myynti hajautetaan useisiin pisteisiin ja ruokailua ja työskentelyä varten on varattu looseja. Ravintola voidaan siirtää toiseen kerrokseen, jolloin se on alueella, jossa suurin läpikulku on. 4 Great spaces, , s.74

11 LÄHTEET [X] Matsumoto J THE GREAT Campus Makeover. Restaurants & institutions. vol no. 22. Reed Business Information. pp. 73. [X] Food service director Illinois plans big dining centre. $76M project could be largest campus Venue in U.S. Ideal Media LLC pp. 20. [X] Jousmäki P Juvenes Oy. [Sähköposti] [X] Great spaces A great leap Forward. 2/2005. Food Management. Penton Publishing. pp. 74.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Oulun yliopisto Kampuskehitys 24.4.2013 Aki Havia Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustettu yliopistouudistuksen yhteydessä pääomittamaan

Lisätiedot

Fazer Makuelämyksiä 2011

Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer Makuelämyksiä 2011 Fazer-konserni Oy Karl Fazer Ab Fazer-konserni 2010: liikevaihto 1 513 M henkilöstö 16 500 Fazer Food Services Pohjoismaiden johtava ruokailupalveluyritys Lähes 1 300 ravintolaa

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PÄÄRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen

Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen Tervetuloa Vastuulliset toimijat - kestävät kampukset - tilaisuuteen 23.5.2017 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Toimitusjohtaja Mauno Sievänen SYK:n strategia 2016 2019 30.5.2017 SYK Oy toiminnan esittely

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS KIRJASTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

MEIDÄN VESANNON KOULU

MEIDÄN VESANNON KOULU MEIDÄN VESANNON KOULU Mikä on meidän visio? Ajatukset lentoon! Kouluhankkeen työpajapäivät 23.-24.8.2017 Vesannon kunnan hankesuunnittelutyöryhmä yhdessä WSP Finlandin asiantuntijoiden (Monika Gardini

Lisätiedot

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Matti Raatikainen Aalto-yliopiston kirjasto Tuuletetaan palveluajattelua! seminaari 24.10.2014 Sisältö 1. Kirjastosta Oppimiskeskukseksi 2. Palvelumuotoiluhanke

Lisätiedot

Kohti monimuotoista työyhteisöä

Kohti monimuotoista työyhteisöä Laura Mure Aalto-yliopisto Kohti monimuotoista työyhteisöä - Kokemuksia mobiilityöskentelystä Aalto-yliopiston kirjastossa Aallon tilastrategia: jakaminen, kohtaamiset ja monimuotoisuus Monitilatoimistot

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TILAVISION TAVOITTEET

TILAVISION TAVOITTEET TILAVISION TAVOITTEET TOIMINTOJEN KESKITTÄMINEN JA JULKISTEN RAKENNUSTEN MONIKÄYTTÖISYYDEN LISÄÄMINEN TYÖYMPÄRISTÖN LAADUN TYÖN TUOTTAVUUDEN KÄYTTÖ- KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN YMPÄRISTÖTEHOKKUUDEN ASUINRAKENTAMISEN

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu EDELLÄKÄVIJÄ- KAMPUS EUROOPASSA U U S I L A M K.

Lahden ammattikorkeakoulu EDELLÄKÄVIJÄ- KAMPUS EUROOPASSA U U S I L A M K. Lahden ammattikorkeakoulu EDELLÄKÄVIJÄ- KAMPUS EUROOPASSA UUSI KAMPUS. U U S I L A M K. Lahden ammattikorkeakoulu tekee hypyn tulevaisuuteen Lahden ammattikorkeakoululle valmistuu vanhaan Iskun huonekalutehtaaseen

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS HALLINTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS HALLINTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS HALLINTORAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

B2B-DIGIMYYNNIN MESTARIKSI - VALMENNUS

B2B-DIGIMYYNNIN MESTARIKSI - VALMENNUS B2B-DIGIMYYNNIN MESTARIKSI - VALMENNUS KLIKKAA JA TUTUSTU Sisältö B2B-Digimyynnin mestariksi on valmennuskokonaisuus, jossa käydään läpi monipuolisesti yritysmyynnissä tarvittavia taitoja. Tarkempi sisältö

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

Päivitetty Rauman normaalikoulu

Päivitetty Rauman normaalikoulu Laadun kehittäminen arvioinnin perusteella: Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteet Kehittämistoimet suunnitellaan Toteuttamisen toimenpiteistä ja ajankohdasta sovitaan Kunkin osa-alueen

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK

Kirjastot oppimiskeskuksiksi. Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Kirjastot oppimiskeskuksiksi Riikka Sinisalo informaatikko LAMK Ketä me olemme? Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni sekä Lahden Yliopistokampus 8 toimipistettä

Lisätiedot

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä

Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Koulujen tilatehokkuutta metsästämässä Uusien oppimisympäristöjen edut Raila Oksanen, johtava konsultti, FCG Konsultointi Mikko Kaira, toimialajohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka & FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

RIIHITONTTU Business Campus

RIIHITONTTU Business Campus RIIHITONTTU Business Campus Vehreä Urbaani Työympäristö Niittykummun Tulevaisuuden Keskustan Sykkeessä RIIHITONTTU Business Campus 1) Hyvä sijainti, helposti saavutettavissa 2) Runsaasti autopaikkoja 3)

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012

Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä suomalainen ruokaketju voi olla ylpeä? Seija Kurunmäki Tulevaisuustyöpaja 3.5.2012 Mistä voi olla ylpeä ja missä kehitettävää! Hyvät järjestelmät Pitkä ketju osataan Hygienia ja puhtaus Koulutus

Lisätiedot

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä

Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark. 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä Asiakaskokemus ja kestävä liiketoiminta - case Ideapark 12.11.2013 Design for Life Marketta Niemelä 2 Asiakaskohtaaminen ja kokemuksellisuus kilpailuetuna Asiakassuhteen kehittäminen: pitkäaikainen ja

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti

Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011. Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja. www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Lahden keskustassa avattiin 8.8.2011 Sirkku Blinnikka tietopalvelujohtaja www.fellmannia.fi Kirkkokatu 27 15140 Lahti Tervetuloa tiedon ja oppimisen kohtaamispaikalle Fellmannian taustaa Fellmannian rakennus

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

SÄHKÖTIE 8. K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a. Parviainen Arkkitehdit Oy

SÄHKÖTIE 8. K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a. Parviainen Arkkitehdit Oy SÄHKÖTIE 8 K e h i t y s h a n k e k e s k e l l ä Ta m m i s t o a Parviainen Arkkitehdit Oy SÄHKÖTIE 8 Yleistä hankkeesta SÄHKÖTIE 8 Syy tulla kauempaakin Keskellä Tammistoa sijaitseva kiinteistökehityskohde;

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Baarimestarin erikoisammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Lapin matkailuopisto Rovaniemi Kaikki esityksessä käytetyt logot, valokuvat ja muu materiaali on julkaistu niiden oikeuksien omistajien luvalla 2011 Miksi ja kenelle?

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen

Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Carmen Brecheis Michelle Cheng Johanna Järvelä Anna Kantanen Onko Villa Breda koti vai laitos? Tietysti sen pitäisi olla koti! avulias persoonallinen lepoa-antava kutsuva interaktiivinen active aktiivinen?

Lisätiedot

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu

HSPACE / Vuosaaren peruskoulu HSPACE / Vuosaaren peruskoulu Ryhmä 4 18.3.2011 Konsepti Monitoimitila ja käytävät, yhdistäminen Kirjaston nykyinen funktio - Äidinkielen opettajien hoidossa - Auki noin 15 min päivässä - Vanhoja kirjoja

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO TERKKO MUUTOKSESSA

MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO TERKKO MUUTOKSESSA MEILAHDEN KAMPUSKIRJASTO TERKKO MUUTOKSESSA Meilahden neuvottelukunnan kokous 16.3.2017 Kirsi Luukkanen Helsingin yliopiston kirjasto KIRJASTO OPPIMISYMPÄRISTÖ YHTEISTYÖSKENTELYTILA TILAA INNOVAATIOILLE

Lisätiedot

Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy

Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy Sieltä löytyvät innovaatiot, minne luova silmä ylettyy ja tutkittu tieto todeksi näyttää Tarina konseptin synnystä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304

Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Jyväskylän yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden, Viksujen, tapaaminen 9.4.2013 L304 Riitta Pirilä, kampusmanageri KAMPUS KOUKUTTAA Suomen Yliopistokiinteistöt Oy haluaa olla Euroopan vetovoimaisin kampusten

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto

dosentti Olli Niemi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Tampereen teknillinen yliopisto Tekesin Rakennettu ympäristö (2009-2014) tulosseminaarista 3.10.2014 Kierros 3: TEOLLINEN KORJAAMINEN JA KANSAINVÄLISYYS Kampusalueiden uudistaminen kansainvälisesti vetovoimaisiksi ympäristöiksi korjaamalla

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa

TENANT REPRESENTATION. Vuokralaisedustus Suomessa TENANT REPRESENTATION 2016 Vuokralaisedustus Suomessa VUOKRALAISEDUSTUS SUOMESSA Tenant Representation (TenRep) eli vuokralaisedustus on palvelu, jossa kiinteistöalan ammattilainen edustaa vain vuokralaista

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi!

Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi! Tähän mikä tahansa kuva Kata, laitatko kaikki Etusivun kuvat valmiiksi! KOULURUOKA-AGENTIT: OPPILAAT MUKAAN KEHITTÄMÄÄN KOULURUOKAILUA 3.11.2015 ATERIA 2015 MINTTU VIRKKI, RUOKATIETO YHDISTYS RY. MENUSSAMME

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

UNICA Kunnon kotiruokaa puhtaista raaka-aineista

UNICA Kunnon kotiruokaa puhtaista raaka-aineista S YÖMÄÄN! 2 UNICA Kunnon kotiruokaa puhtaista raaka-aineista Unican ravintolat valmistavat hyvää tekevää lounasta joka päivä niin opiskelijoille kuin oppilaitosten ja yritysten henkilöstölle. Asiakkaamme

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 20.2.2014 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2014 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu

Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Naantalin kaupungin Ateriapalvelu Ruoka on yksi ikkuna yhteiskuntaan, globalisoituvaan maailmaan, tuotantoon, talouteen, ympäristöön, omaan ja toisten maiden kulttuuriin, terveyteen ja ravitsemukseen Paljon

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

pysähdy - Lainaa yksi lisätunti päivääsi kampuskirjasto

pysähdy - Lainaa yksi lisätunti päivääsi kampuskirjasto pysähdy - Lainaa yksi lisätunti päivääsi kampuskirjasto Kartta ja KAAVIoKUVA 3. krs 2. krs 1. krs Kaaviokuva (ei mittakaavassa) Leikkaus A1 - A1 (ei mittakaavassa) Kirjaston tilat jakautuvat viiteen vyöhykkeeseen:

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1

avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 6.11.2012 1 avuksi ammattikeittiöiden arkeen Anna Kara 1 Terveelliset ateriat edistävät kansanterveyttä Yli 2,3 miljoonaa ateriaa/pv Monelle päivän ainoa lämmin ateria Ikä paikka aika ateriat/pv Pv/vuosi yhteensä

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia

Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa. Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Tuotteistaminen, kannattavuus ja tuottavuus museoissa Kimmo Levä, FM, MBA Museonjohtaja Mobilia Kenelle ja mitä osaamista museot voivat tuotteistaa ja tarjota? MUUTOKSEN PROSESSI 1. ERILAISET TULOKSET

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella

Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisu Lintulahdella Tutkimuslaitosseminaari #244206 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Senaatti-kiinteistöt elää niin kuin opettaa Projektin tarkoitus Projektin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 1 TAVOITTEET HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Kun suoritat hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon, sinä: - osaat palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita - osaat tehdä

Lisätiedot

SAMK- kampus Pori. 11.11.2015 Jussi Koskinen kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö

SAMK- kampus Pori. 11.11.2015 Jussi Koskinen kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö SAMK- kampus Pori 11.11.2015 Jussi Koskinen kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Terveisiä Porista 1964 2017 SAMK -kampus Pori, tavoitteita Tilojen käyttöasteen tulee olla korkea ( n. 70 %) (tyhjän tilan

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

Yhteistyötä laadun vuoksi

Yhteistyötä laadun vuoksi Yhteistyötä laadun vuoksi laatutoimijoiden tapaaminen 13.9.2012, Laurea-amk Kehitysinsinööri rja Sinkko / tekniikan ja liikenteen toimiala Laatu ja kestävä kehitys? Sisältö Järjestäjän esille nostamat

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista

Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista 9.1.2013 Päivittäistavarakaupan ketjuohjaus 1 Kaupan näkemykset luomun mahdollisuuksista Jussi Kaartinen Market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja, Satakunnan Osuuskauppa Luomu vastaa useisiin kuluttajatrendeihin

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Fazer Makuelämyksiä 2012

Fazer Makuelämyksiä 2012 Fazer Makuelämyksiä 2012 Yhteiset arvot ovat toimintamme perusta Asiakaslähtöisyys Asiakkaidemme tarpeet ovat kaiken sisäisen ja ulkoisen toimintamme perusta. Laadukkuus Vahvuutemme on korkealaatuisten

Lisätiedot

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen

SERVICA. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen SERVICA Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Nina Rokkila, Merja Miettinen FAKTAT Palvelutuotanto alkoi 1.1.2012 Omistajat Kuopion kaupunki (pääomistaja) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Oulunsalon Aeroportti

Oulunsalon Aeroportti Oulunsalon Aeroportti Kansainvälisen tason käyntikortti Pääkonttoritasoinen toimistotila osoitteessa Tietotie 2, Oulu. OULUN KESKUSTA 14 KM LENTOKENTTÄ 400 M SATAMA 11,5 KM TAKSIASEMA 400 M Osaksi monipuolisen

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Kastellin monitoimitalo

Kastellin monitoimitalo Kastellin monitoimitalo Kaikkien Kastelli muunneltava ja kestävä tila toimii tänään ja tulevaisuudessa Kastellin monitoimitalo on Oulun kaupungin oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus, joka palvelee

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

F&B KAUPPAKESKUKSISSA KKY Vuoden Kauppakeskusteko Awards

F&B KAUPPAKESKUKSISSA KKY Vuoden Kauppakeskusteko Awards F&B KAUPPAKESKUKSISSA KKY Vuoden Kauppakeskusteko Awards 6.4.2016 NEW KID ON THE BLOCK CBRE lyhyesti Perustettu Yhdysvalloissa 1906, historia juontuu vuoteen 1773 asti Listattu New Yorkin pörssiin (NYSE:CBG),

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot