DANSKE BANK PRIVATE BANKING VARAINHOITOSTRATEGIAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DANSKE BANK PRIVATE BANKING VARAINHOITOSTRATEGIAT"

Transkriptio

1 DANSKE BANK PRIVATE BANKING VARAINHOITOSTRATEGIAT

2 VARAINHOITOSTRATEGIAT SISÄLLYSLUETTELO Filosofia... 3 Danske Varainhoitostrategiat... 4 Danske Navigaattori... 8 Danske Horisontti...11 Danske Kehittyvät Markkinat...15 Danske Itä-Eurooppa...17 Danske Alternative...19 Danske Osinko...21 Danske Euro-osinko...23 Danske Varainhoito Nordic pl. Suomi...25 Danske Active...27 Vertailuindeksit...29 TÄMÄN JULKAISUN KOPIOIMINEN JA LAINAAMINEN ON KIELLETTY SALKUNHOITAJAN TERVEHDYS Kiitän mielenkiinnostanne palveluamme kohtaan. Kun olette ensin Yksityispankkiirinne avustuksella määritelleet tavoitteenne ja valinneet juuri Teille sopivan sijoitusstrategian, on minun ja tiimini tehtävä Danske Capitalissa pitää huoli siitä että valitsemassanne strategiassa menestytään. Mielestäni menestyvällä sijoittajalla on oltava kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja reagoida niihin nopeasti. Tämän vuoksi otamme puolestanne aktiivisesti kantaa sijoitusmarkkinoiden tapahtumiin valitsemanne varainhoitostrategian mukaisesti. Vastaamme myös siitä, että sijoitussalkkunne on hajautettu tehokkaasti eri omaisuuslajien, maantieteellisten alueiden tai sijoitusteemojen kesken. Lisäksi pidämme huolen valitsemanne strategian sisältämien omaisuuserien säännöllisestä tasapainottamisesta. Olemme Danske Capitalissa hoitaneet asiakkaidemme sijoitussalkkuja menestyksekkäästi vuodesta Menestyksemme perustana ovat paikallinen päätöksenteko, vahvat pohjoismaiset resurssit ja aktiivinen sijoitustoiminta. Luomme asiakkaillemme lisäarvoa pitkäjänteisesti laadukkaalla, aktiivisella ja monipuolisella salkunhoidolla. Tervetuloa menestymään kanssamme! Kalle Ainala, Danske Capital, Head of Private Banking Solutions

3 VARAINHOIDON FILOSOFIA Danske Varainhoitostrategiat Danske Varainhoitostrategiat ovat ratkaisumme yksilöllisten sijoitustavoitteidenne saavuttamiseksi. Varainhoitostra te gioissa yhdistyy tavoitteisiinne sidottu omaisuuslajiallokaatio, tehokas hajautus, säännöllinen omaisuuslajien tasapainottaminen, sekä salkunhoitajien testattu osaaminen. Varainhoitostrategiamme avaavat Teille mahdollisuuden hyötyä globaaleista osake- ja korkomarkkinoista yhdellä kokonaisratkaisulla. Varainhoitoasiakkaanamme pääsette saman hallitun sijoitusprosessin piiriin, jota hyödyntävät myös instituutioasiakkaamme. Varainhoitostrategioiden sijoitustoiminnasta vastaa johtava Pohjoismainen omaisuudenhoitaja Danske Capital, jossa on yksityispankkiasiakkaiden varainhoitoon erikoistunut salkunhoitotiimi. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään koko Danske Groupin ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme sijoitusosaamista. Hyödyntäkää omaisuuslajiallokaation mahdollisuudet Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen, sekä muiden omaisuusluokkien suhteellinen osuus kokonaisvarallisuudestanne eli omaisuuslajiallokaationne voi olla yksi tärkeimmistä kokonaisvarallisuutenne tuottoa ja riskiä määrittävistä tekijöistä pitkällä aikavälillä. Vaikka esimerkiksi osakemarkkinoiden historiallinen tuotto houkuttelisi, saattaa osakekurssien nopea lasku heikentää mahdollisuuksianne päästä tavoitteisiinne lyhyellä aikavälillä. Riskiä voidaan hallita hajauttamalla varallisuuttanne harkitusti eri omaisuusluokkien välillä. sekä hajauttamisen hyödyt Samalla tavalla kuin vain yhteen omaisuusluokkaan sijoittaminen on tehotonta riskin näkökulmasta, voi sijoitusstrategian keskittyminen vain yhteen sijoitustyyliin tai maantieteelliseen alueeseen luoda riskikeskittymiä. Sijoitus mahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja tulee kaupankäynnin kohteeksi. Jotkut omaisuuslajit saattava nousta samalla kun toiset laskevat, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Kokonaisvarallisuutenne arvonvaihtelua voidaan tasoittaa hajauttamalla omaisuuttanne eri sijoitustyylein ja eri maantieteellisille alueille. Varainhoitoratkaisu juuri Teitä varten Varallisuutenne ytimenä on huolellisesti määritelty pitkän aikavälin jakauma korko- ja osakesijoitusten kesken. Tämä jakauma määrittelee merkittävän osan varallisuutenne arvon vaihtelusta (Lähde: Brinson, Singer, Beebower 1991). Sijoitus jakauma perustuu henkilökohtaisiin tavoittei siinne, sekä riskiprofiiliinne sijoittajana. Se ei vaihtele markkinan mukana, sillä ainoastaan muutokset Teidän elämäntilanteessanne oikeuttavat jopa velvoittavat sijoitusjakau man painojen tarkistamiseen. Yksityispankki asiakkaanamme olette oikeutettu kattavaan Varallisuus suunnitelma 360 -kartoitukseen, jonka avulla varallisuutenne rakennetta voidaan tarkastella ja seurata. Valittua ydinstrategiaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Voitte valita yksityispankkiirinne avustamana juuri Teille sopivat välineet ja teemat laajasta täyden valtakirjan strategioiden valikoimastamme. Vaihtoehtoiset sijoitukset DANSKE ALTERNATIVE Lisähajautusta tuottohakuiseen salkkuun Itä-Euroopan osakemarkkinat DANSKE ITÄ-EUROOPPA Lisätuottoa Itä-Euroopasta Hyvät osinkoyhtiöt DANSKE OSINKO & DANSKE EURO-OSINKO Sijoitusfilosofiana hyvät osingonmaksajat Sijoitussalkun perusta: DANSKE VARAINHOITOSTRATEGIAT DANSKE NAVIGAATTORI DANSKE HORISONTTI Varallisuuden hajauttaminen eri omaisuuslajeihin Kehittyvien markkinoiden sijoitukset DANSKE KEHITTYVÄT MARKKINAT Lisätuottoa kehittyviltä markkinoilta Aktiivinen osakevalinta DANSKE ACTIVE & DANSKE NORDIC pl. SUOMI Tuottoa näkemyksellisestä osakevalinnasta VARAINHOITOESITE 3

4 DANSKE VARAINHOITOSTRATEGIAT - Ratkaisumme elämänne tavoitteiden saavuttamiseen Varainhoito, kuten kaikki sijoittaminen, on lähtöisin Teidän tavoitteistanne olipa se sitten esimerkiksi elintasonne turvaaminen eläkkeellä, lastenne koulutuksen rahoittaminen tai loma-asunnon hankinta. Se miten allokoitte varanne eri omaisuusluokkien (kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen ja käteisen) välillä on yksi tärkeimmistä päätöksistä sijoitustoimintanne menestyksen näkökulmasta. Tämän päätöksen tekemisessä Teitä auttaa oma yksityispankkiirinne, joka toimii henkilökohtaisena neuvonantajananne kaikissa talouteenne ja varallisuuteenne liittyvissä asioissa. Varallisuussuunnitelma 360 :ssa pyrimme huomioimaan talouteenne vaikuttavat tekijät, kuten tulevat ansiot, verotuksen, sijoitukset, kiinteistöt ja muun omaisuuden. Näiden kriteerien ja tavoitteidenne pohjalta voitte myös määrittää oman riskitasonne sijoittajana. Tämän pohjalta laadimme henkilökohtaisiin tavoitteisiinne sidotun sijoitusstrategian. Strategia sisältää päätöksen omaisuuslajien perusjakaumasta sekä tehokkaan hajautuksen ja säännöllisen salkun tasapainottamisen. Strategiassa voidaan tarvittaessa hyödyntää taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Varainhoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen varainhoitoon 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % PERUSTIEDOT VIISI VAIHTOEHTOISTA STRATEGIAA Osakesijoitukset Korkosijoitukset Korko Osake OSAKKEIDEN PERUSJAKAUMA Muuttuvassa maailmassa sijoittajalla on oltava kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja reagoida niihin nopeasti. Yhtä tärkeää on myös huomioida eri omaisuusluokkien, sijoitustyylien ja maantieteellisten alueiden luomat mahdollisuudet ja riskit. Danske Varainhoitostrategiat ovat ratkaisumme yksilöllisten sijoitustavoitteidenne saavuttamiseksi. Varainhoitostrategiamme avaavat Teille mahdollisuuden hyötyä globaaleista osake- ja korkomarkkinoista yhdellä ratkaisulla. Varainhoitoasiakkaanamme pääsette saman hallitun sijoitusprosessin piiriin, jota hyödyntävät myös isot instituutioasiakkaamme. Strategiamme sisältävät omaisuuslajien välisen ja maantieteellisen hajautuksen sekä edistyneen riskienhallinnan. KORKOSIJOITUSTEN PERUSJAKAUMA Varainhoito on aina aktiivista toimintaa. Sijoitusmahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja uusia rahoitusvälineitä tulee kaupankäynnin kohteeksi. Alati muuttuva sijoitusuniversumi vaatii jatkuvaa seurantaa, analyysia ja päätöksiä. Danske Bank Private Bankingin varainhoitoasiakkaiden salkunhoitajalla, Danske Capitalilla, on kyky vastata tähän haasteeseen puolestanne. VARAINHOITOESITE 4

5 Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä Autamme Teitä löytämään tilanteeseenne sopivan sijoitusstrategian Riski tarkoittaa yleensä salkun arvon poikkeamista tuotto-oletuksesta tiettynä ajankohtana. Sijoittajan on siksi tärkeää sopeuttaa sijoitussalkkunsa riskitaso vastaamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Turvallisuushakuinen sijoittaja Olette sijoittajana varovainen ja laitatte sijoi tuskohdetta valitessa etusijalle turvallisuu den. Teille on tärkeää turvata sijoituksenne liialliselta arvonvaihtelulta ja samalla kuiten kin hyväksytte, että sijoitusten arvonkehitys voi jäädä matalaksi. Arvonkasvattaja Sijoittajana annatte arvoa turvallisuudelle, mutta vielä tärkeämpää on, että sijoitustenne arvo voi kasvaa pitkällä aikavälillä. Hyväksytte, että sijoitusten arvo voi vaihdella kohtalaisesti sijoitusaikana, koska ymmärrätte, että sijoi tusten arvonvaihtelut kuuluvat paremman tuoton tavoitteluun ja sijoittamisen luonteeseen. Tuottohakuinen sijoittaja Sijoittajana olette hyvin tuottohakuinen ja valmis hyväksymään korkean tuoton tavoitteluun liittyvän suurenkin arvonvaihtelun. Ette ole huolissanne vaikka sijoitusten arvo voi vaihdella runsaasti vuodesta toiseen, koska ymmärrätte, että tämä kuuluu tuottohakuisen sijoitustoiminnan luonteeseen. Aika tasoittaa arvonvaihtelua. Sijoitussalkun tuotto-oletus riippuu valitsemanne strategian riskitasosta. Pääsääntöisesti mitä enemmän riskiä strategia sisältää, sitä kauemmas toteutunut tuotto voi oletuksesta poiketa. Salkun sisältämästä riskistä johtuva tuottojen heilunta tasoittuu kuitenkin yleensä ajan kuluessa. Henkilökohtainen yksityispankkiirinne auttaa Teitä määrittämään oman sijoittajaprofiilinne Varallisuussuunnitelma 360 -työkalun avulla. Sijoitushorisontti on tärkeä päätöksentekokriteeri. Jos sijoitushorisontti on pitkä, voi turvallisuushakuinenkin sijoittaja lisätä riskitasoa sijoitusstrategiassaan. Kääntäen, jos sijoitushorisontti on lyhyt, saattaa tuottohakuisenkin sijoittajan olla hyvä harkita matalampaa riskitasoa sijoitusstrategiassaan. Kuva esittää suuntaa antavasti valitun strategian (volatiliteettioletuksella mitatun) riskin vaikutusta eri sijoitushorisonteilla. Mitä pidemmän aikaa sijoitusstrategiaa noudattaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä salkun arvo päätyy lähelle tuotto-oletustaan. Tuotto-oletus on aina suuntaa-antava. Takuita siitä, että se saavutetaan ei ole. VARAINHOITOESITE 5

6 Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla sijoitusstrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa hyödynnetään Top - Down analyysia, jossa ensin tarkastellaan makrotalouden tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin, minkä pohjalta tehdään lopulliset rahastovalinnat. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa ei seurata indeksiä, vaan pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Osake- ja korkopohjaisten sijoitusten osuudet sijoitusstrategiassa voivat vaihdella välillä +/ 20 prosenttiyksikköä perusjakaumaan nähden. Omaisuus luokkien sisäisille painotuksille ei ole asetettu rajoitteita. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi strategioissa voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusrahastoihin, kuten raaka-aineisiin sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Neutraalitilanteessa sekä osake- että korkopohjaisten sijoitusten osuus eri sijoitusstrategioiden varoista on kuvattu alla. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei ole asetettu rajoituksia. Sijoitusstrategia Perusjakauma Osakepainojen vaihteluväli Varainhoito Korko Osakkeet 0 %, Korot 100 % 0 % Varainhoito 25 Osakkeet 25 %, Korot 75 % 5 % 45 % Varainhoito 50 Osakkeet 50 %, Korot 50 % 30 % 70 % Varainhoito 75 Osakkeet 75 %, Korot 25 % 55 % 95 % Varainhoito Osake Osakkeet 100 %, Korot 0 % 100 % Sijoitusstrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahastoosuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategiat sopivat sijoittajalle, joka tavoittelee tuottavaa ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito Korko sopii erityisesti varovaiselle sijoittajalle. Strategia soveltuu sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä rahamarkkina- ja joukkolainasijoitusta parempaa tuottoa ja joka hyväksyy myös sijoitusten ajoittaisen arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Suositeltava sijoitusaika sijoitusstrategialle on yli yksi vuosi. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito 25 sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake- ja korkomarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli kaksi vuotta. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito 50 sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake- ja korkomarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme vuotta. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito 75 sopii korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake- ja korkomarkkinoiden kesken. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli neljä vuotta. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito Osake sopii erityisesti korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitus stra tegia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osakemarkkinoiden kesken. Sijoi tus strategian suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin (erityisesti niihin liittyviin riskeihin). Lisäksi asiakkaan tulee tutustua Täyden valtakirjan varainhoitoa koskevaan sopimukseen sen liitteineen. Riskiprofiilit Sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys ja korkojen muutokset heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Korkosijoituksia sisältävien sijoitusstrategioiden riskitaso on pääsääntöisesti matalampi kuin pelkkiä osakesijoituksia sisältävän sijoitusstrategian riskitaso. Näin ollen mitä enemmän osakesijoituksia sijoitusstrategia VARAINHOITOESITE 6

7 sisältää, sitä enemmän riskiä asiakkaan tulee pääsääntöisesti hyväksyä. Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelliseen keskittymiseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys. Korkosijoituksia sisältäviin sijoitusstrategioihin sisältyy korkoriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon. Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. Sijoitusstrategioiden edellä mainittuja riskejä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Lisäksi sekä korko- että osakesijoituksia sisältävissä sijoitusstrategioissa hajautetaan sijoituksia korko- ja osakemarkkinoiden kesken kunkin strategian sallimassa laajuudessa. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön Oy:n hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettä vissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Kunkin varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä vertailuindeksi lasketaan seuraavien indeksien omaisuuslajien mukaisista strategian neutraalipainoista: Varainhoitostrategia Omaisuuslaji Vertailuindeksi Varainhoito Korko Varainhoito 25 Varainhoito 50 Varainhoito 75 Varainhoito Osake Rahamarkkina JVK Valtio JVK Yritys JVK High Yield JVK Emerging market debt Rahamarkkina JVK Valtio JVK Yritys JVK High Yield JVK Emerging market debt Osakkeet Suomi Osakkeet Eurooppa Osakkeet USA Osakkeet Aasia Osakkeet Muut Osakkeet Suomi Osakkeet Eurooppa Osakkeet USA Osakkeet Aasia Osakkeet Muut Euro Currency, LIBOR 3-month Constant Maturity BC Auro Aggregate Treasury Index BC Euro -Agg 500MM Corp. Index Euro Hedged BC EU High Yield B and above 3 % Cap ex Fin Subord JPM EMBI Global Divers. (EUR hedged) Euro Currency, LIBOR 3-month Constant Maturity BC Auro Aggregate Treasury Index BC Euro -Agg 500MM Corp. Index Euro Hedged BC EU High Yield B and above 3 % Cap ex Fin Subord JPM EMBI Global Divers. (EUR hedged) OMXH Cap MSCI Europe TR MSCI North America TR MSCI Gross Pacific TR MSCI Gross EM TR OMXH Cap MSCI Europe TR MSCI North America TR MSCI Gross Pacific TR MSCI Gross EM TR VARAINHOITOESITE 7

8 DANSKE NAVIGAATTORI - Kun matka on yhtä tärkeä kuin määränpää Danske Navigaattori sopii Teille, kun haluatte ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jonka kanssa on hyvä olla kaikissa markkinatilanteissa. Huolellisesti hajautettu ja aktiivisesti tasapainotettu sijoituskokonaisuus on avain menestyksekkääseen sijoitustoimintaan. Hajauttamalla omaisuuttanne eri omaisuusluokkiin voitte madaltaa kokonaisvarallisuutenne riskitasoa tuottomahdollisuudesta merkittävästi tinkimättä. Maailman muuttuessa ja sijoitusmarkkinoiden yhdentyessä on havaittu, että ääritilanteissa omaisuusluokkien tuotot alkavat liikkua samansuuntaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ääritilanteessa perinteinen hajautus ei aina riitä sijoitetun pääoman suojaamiseksi. Monelle pääoman voimakkaan arvonvaihtelun välttäminen voi olla tärkeintä. Matka voi joskus olla yhtä tärkeä kuin määränpää. Ratkaisuksi tähän haasteeseen Danske Capital on kehittänyt uuden varainhoitoratkaisun, Danske Navigaattorin. Tämän modernin sijoitusstrategian johtavana periaatteena on hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä eri markkinaympäristöissä. Tavoitteena on välttää sijoitussalkun pitkän aikavälin arvonkehitykseen liittyvät karikot stressimarkkinat ja suuret arvonlaskut. Danske Navigaattorissa markkinaolosuhteiden ja riskiympäristön sekä niiden muutosten tunnistaminen on ratkaisevaa. Tätä varten Danske Capital on rakentanut edistyneen ja ennakoivan riski-indikaattorin, joka ohjaa salkunhoitoyksikkömme sijoitustoimintaa. Jos riski-indikaattori kohoaa, sijoitussalkun riskiä vähennetään ja päinvastoin. Normaalitilassa markkinoilla vallitsee rauhallinen mieliala. Tällöin salkkuun voidaan valita enemmän riskillisiä sijoituksia ja sijoitussalkussa painotetaan tuottopotentiaalia. Stressitilalla tarkoitetaan markkinatilaa, jolloin riski-indikaattori on kohonnut. Tällöin siirrytään lähemmäs pääomia suojaavaa turvasalkkua. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Varainhoitopalkkio 0,75 % * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen varainhoitoon PERUSTIEDOT Salkun tappioriskin määrittäminen Markkinaympäristön riskitason arviointi Salkun riskibudjetin asettaminen markkinaympäristön riskitasoa vastaavaksi Salkun sijoituskohteiden valinta riskibudjetin mukaisesti Danske Navigaattori Perinteinen hajautus Danske Navigaattori Strategiassa käytetään omaisuusluokkina osakkeiden, korkojen ja käteisen lisäksi myös raaka-aineita, kultaa ja muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita, mikä mahdollistaa tehokkaan hajautuksen. Näistä eri omaisuusluokista Danske Capital pyrkii koostamaan vallitsevaan markkinatilanteeseen optimaalisen sijoitussalkun sekä jatkuvasti maksimoimaan sijoitussalkkunne tuotto/riski -suhdetta. Vähemmän suuria tappioita Tuotot Vähemmän pääoman arvonvaihtelua Vähemmän äärimmäisiä lopputulemia Tuottomahdollisuudesta tinkimättä Vähemmän suuria voittoja VARAINHOITOESITE 8

9 Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla sijoitusstrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemarkkinoille tai jotka pyrkivät absoluuttiseen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia. Strategian omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit on esitetty alla olevassa taulukossa. Omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit Osakkeet 0 50 % Suomi 0 50 % Eurooppa 0 50 % Pohjois-Amerikka 0 50 % Aasia 0 50 % Kehittyvät osakemarkkinat 0 17,5 % Valtionlainat 0 75 % Yrityslainat, IG 0 50 % Yrityslainat, HY 0 17,5 % EMD 0 17,5 % Vaihtoehtoiset omaisuuslajit 0 20 % Absoluuttinen tuottotavoite 0 20 % Raaka-aineet 0 10 % Kulta 0 15 % Muut 0 10 % Rahamarkkinat % Danske Navigaattori -sijoitusstrategia pohjautuu Danske Capitalin kehittämälle kontrolloidun riskin salkunhoidon mallille, missä 1) pyritään tunnistamaan sijoitusmarkkinoiden lyhyen aikavälin stressitaso Danske Capitalin kehittämällä indikaattorimallilla, ja 2) hajautetaan sijoitukset ohjeellisen riskirajoitteen mukaisesti, sekä 3) aktiivisesti hyödynnetään Danske Capitalin sijoitusnäkemystä. Salkunhoidon malli perustuu ajatukselle riskienhallinnan ja joustavien sijoitusrajoitusten sekä nopean reagoinnin yhdistämisestä. Salkunhoidon toimintavapautta ei ole rajattu vertailuindeksiä mukailevaan kapeaan vaihteluväliin, mutta toisaalta riskienhallinnan osuutta sijoituspäätöstenteossa on painotettu. Mallissa hallitaan sijoitusriskejä säätelemällä sijoitussalkun riskitasoa markkinatilanteiden mukaan niin, että sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoite pyritään täyttämään varainhoidon ohjeellisen riskirajoitteen puitteissa. on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Navigaattori sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tuottavaa ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli 3 vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin (erityisesti niihin liittyviin riskeihin). Lisäksi asiakkaan tulee tutustua Täyden valtakirjan varainhoitoa koskevaan sopimukseen liitteineen. Riskiprofiili Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys, korkojen muutokset ja muutokset kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoilla heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena olevien osake- ja korkorahastojen, raaka-ainerahastojen, kiinteistörahastojen ja absoluuttiseen tuottoon pyrkivien rahastojen menestyksellisyydestä. Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelliseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys. Sijoitusstrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahastoosuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio VARAINHOITOESITE 9

10 Korkosijoituksiin sisältyy korkoriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Kiinteistö- ja raaka-ainesijoitusten riskitaso vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osaketai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Sijoitusstrate gialla ei ole vertailuindeksiä. Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimer kiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. Sijoitusstrategian edellä mainittuja riskejä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Edellä mainittuja riskejä pyritään vähentämään myös Danske Capitalin kehittämän indikaattorimallin avulla. VARAINHOITOESITE 10

11 DANSKE HORISONTTI - Pitkäkin matka kävellään askel kerrallaan Danske Horisontti sopii Teille, kun haluatte ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jolla tavoitellaan korkeaa tuottoa, ja olette valmis hyväksymään korkean tuotto-oletuksen vastapainona tulevan korkean riskin. Strategiassa hyödynnetään hajautuksen mahdollisuudet sijoittamalla kansainvälisesti ja erilaisin instrumentein. Miksi sijoittajien keskimääräinen tuotto saavuttaa harvoin sijoitusten keskimääräisen tuoton? Sijoittajien toimintaa sijoitusmarkkinoilla ohjaa heidän tuottovaatimuksensa sekä se, kuinka paljon riskiä he ovat valmiita kantamaan tuottoa tavoitellessaan. Nämä tekijät ovat usein sijoittajan valitseman pitkän aikavälin strategian taustalla. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että sijoittajien tuottovaatimus ja riskinsietokyky muuttuvat markkinaympäristön mukaan: hyvinä aikoina tavoitellaan aggressiivisesti tuottoa ja huonoina pyritään karttamaan riskejä. Valitettavan usein tämä johtaa epäsuotuisaan sijoituskäyttäytymiseen, jolloin päädytään ostamaan kalliilla ja myymään halvalla. Toisin sanoen: sijoittaja päätyy luopumaan laatimastaan sijoitusstrategiasta. Danske Horisontti on Danske Capitalin on kehittämä uusi tuottohakuinen varainhoitoratkaisu, joka hyödyntää edellä kuvattua sijoittajapsykologiaan liittyvää ilmiötä. Strategialla tavoitellaan korkeaa tuottoa, mutta pyritään rajoittamaan tappioriskiä, kun markkinaolosuhteet heikentyvät voimakkaasti. Erona perinteiseen sijoitusstrategiaan on salkunhoidolle annettu mahdollisuus korkeasta tuottotavoitteesta huolimatta vähentää riskisijoituksia salkussa, jos se arvioi markkinatilanteen sitä vaativan. Näin sijoittajan on helpompi noudattaa laatimaansa sijoitusstrategiaa yli syklien. Danske Horisontti perustuu niin sanottuun dynaamiseen omaisuuslajiallokaatioon. Lähtökohtaisesti salkkuun valitaan enemmän riskillisiä sijoituksia ja sijoitussalkussa tavoitellaan korkeaa tuottoa. Jos sijoitusympäristön tunnistetaan heikkenevän, voidaan sijoitusten jakaumaa muuttaa turvallisempiin sijoituskohteisiin. Näin pyritään rajaamaan sijoituksen suuria tappiota, jotka usein synnyttävät impulssin poiketa sijoitusstrategiasta. Usein paras tuotto saavutetaan heti markkinan käännepisteen jälkeen, minkä vuoksi strategian riskitasoa voidaan nostaa nopeasti myös stressitilan vallitessa markkinoilla. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Varainhoitopalkkio 0,75 % * Rahoitusmahdollisuus PERUSTIEDOT SIJOITTAJAN TUNNELMAT ERILAISISSA MARKKINATILANTEISSA SIJOITUSTOIMINTA LYHYESTI Tehokas strateginen allokaatio Markkinariskiympäristön muutosten arviointi Aktiivinen riskien valinta Sijoituspäätökset joustavia sijoitusrajoitteita hyödyntäen Danske Horisontti VARAINHOITOESITE 11

12 Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite Sijoitusstrategian sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteeseen pyritään sijoittamalla varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemarkkinoille tai jotka pyrkivät absoluuttiseen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia. Strategian omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit on esitetty alla olevassa taulukossa. Omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit Osakkeet % Valtionlainat 0 75% Yrityslainat, IG 0 75% Yrityslainat, HY 0 50% EMD 0 50% Vaihtoehtoiset omaisuuslajit 0 50% Rahamarkkinat 0 75% Salkunhoidon malli perustuu riskienhallinnan ja joustavien sijoitusrajoitusten sekä nopean reagoinnin yhdistämiseen. Salkunhoidon toimintavapautta ei ole rajattu vertailuindeksiä mukailevaan kapeaan vaihteluväliin. Mallissa sijoituspäätökset perustuvat näkemykseen sijoitusympäristön muutoksista. Ympäristön muutoksia seurataan käyttämällä erilaisia indikaattoreita. Salkun rakentamisessa ja hoitamisessa tehdään riskien valintaa, jonka tavoitteena on päästä ostamaan riskillisiä omaisuuslajeja silloin, kun niiden tuottopotentiaali on paras (katso esitteen ensimmäisen sivun kuva sijoittajien tunnelmista eri syklin vaiheissa). Tämä on mahdollista vain, kun riskillisiä sijoituksia on osattu aikaisemmin purkaa. Oston ja myynnin paikat tunnistetaan indikaattorien tason- ja suunnanmuutoksien perusteella. Sijoitusstrategiassa varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategiassa varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Horisontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia sopii erityisesti korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös voimakkaasti laskea. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoiden kesken. Sijoitus strategian suositeltava sijoitusaika on yli 5 vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin, erityisesti niihin liittyviin riskeihin. Lisäksi asiakkaan tulee tutustua Täyden valtakirjan varainhoitoa koskevaan sopimukseen liitteineen. Riskiprofiili Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys, korkojen muutokset ja muutokset kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoilla heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena olevien osake- ja korkorahastojen, raaka-ainerahastojen, kiinteistörahastojen ja absoluuttiseen tuottoon pyrkivien rahastojen menestyksellisyydestä. Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelliseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys. Korkosijoituksiin sisältyy korkoriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Kiinteistö- ja raaka-ainesijoitusten riskitaso vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osaketai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkki- VARAINHOITOESITE 12

13 noiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon. Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. Sijoitusstrategian edellä mainittuja riskejä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahasto Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahasto Oy:n hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Sijoitusstrategialla ei ole vertailuindeksiä. VARAINHOITOESITE 13

14 DANSKE BANK PRIVATE BANKING Varainhoitoratkaisujen hyödyt Aktiivinen sijoitustoiminta Jatkuva markkinatilanteen ja tulevaisuudennäkymien arviointi ja sen perusteella tehtävä näkemyksellinen sijoitustoiminta. Tehokas hajautus Sijoitusten tehokas hajautus omaisuuslajien välillä sekä omaisuuslajien sisällä maantieteellisesti ja teemoittain. Riskin tasapainottaminen Sijoitussalkun omaisuuslajien ja kohdemarkkinoiden säännöllinen tasapainottaminen ja seuranta. Räätälöintimahdollisuudet Eri varainhoitostrategioita yhdistelemällä ja tarvittaessa sijoitusrajoitteita käyttäen mahdollisuus räätälöidä juuri omia tavoitteita vastaava sijoitussalkku. Ammattimainen salkunhoito Salkunhoitajana toimii Danske Capital ja siellä yksityispankkiasiakkaiden varainhoitoon erikoistunut tiimi. Danske Capital on Pohjoismaiden suurimpia instituutiovarainhoitajia. Riskienhallinta Sijoituspäätösten tukena moderneja riskienhallinnan välineitä hyödyntävä riskienhallintayksikkö. Kattava ja laadukas varainhoitoraportointi Aktiivisen varainhoidon seurantaan tarkoitettu raportointi saatavana itse valitulla laajuudella ja tiheydellä, myös sähköisenä. Varainhoitostrategiat osana oman Varallisuussuunnitelman toteuttamista Varainhoitostrategiat toimivat osaratkaisuina Varallisuussuunnitelman toteutuksessa. Kaikki yksityispankkiasiakkaamme ovat oikeutettuja omaan varallisuussuunnitelmaan. VARAINHOITOESITE 14

15 DANSKE KEHITTYVÄT MARKKINAT Danske Kehittyvät Markkinat on Danske Bank Private Bankingin korkeaa tuottoa tavoitteleville asiak kaille tarjottava täyden valtakirjan varainhoitostrategia. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään kehittyvien markkinoiden houkuttelevia sijoituskohteita mahdollisimman laajasti sijoittamalla strategian varat pääosin kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Kehittyvät maat kasvavat kehittyneitä nopeammin ja niiden rooli maailmantaloudessa kasvaa jatkuvasti. Talouskasvun myötä maiden talouksien rakenne monipuolistuu, keskiluokka kasvaa ja kulutustottumukset muuttuvat. Alueiden infrastruktuuri kehittyy, mikä vaatii suuria sijoituksia. Salkunhoitaja Sijoituskohde Minimisijoitus EUR Hoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen sijoittamiseen PERUSTIEDOT Danske Capital, Danske Bank Oyj Kehittyville markkinoille sijoittavat osake- ja korko-rahastot STRATEGIAN PERUSJAKAUMA Talouskasvu ja talouksien rakennemuutokset johtavat siihen, että yritysten tuloskasvunäkymät pitkällä tähtäimellä ovat korkeammat kuin kehittyneissä maissa. Lisäksi talouden rakenteiden monipuolistuessa osakemarkkinoille listautuu uusia yhtiöitä. Markkinat kuitenkin kypsyvät vähitellen ja pitkällä aikavälillä riskipreemiot tulevat laskemaan sekä korko- että osakesijoituksissa. Lisäksi kehittyvien maiden valuutoissa on pitkällä aikavälillä painetta vahvistua, mikä hyödyttää eurosijoittajaa. Danske Kehittyvät markkinat lyhyesti 80 / 20 perusjakauma Optimaalinen riski / tuotto suhde korkokomponentin kautta. Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen allokointi Tehokasta tuottoa omaisuuslajiallokaatiolla. Topdown -analyysi ja sijoitusten säännöllinen tasapainottaminen. Aktiiviset painotukset eri alueille Maailmantalouden trendit huomioiva maantieteellinen hajautus ja näkemykselliset painotukset eri markkinoille. Ulkoisten rahastojen salkunhoitajavalinnat Verotehokkuus ja instituutiotasoinen rahastovalinta hallitun avoimen arkkitehtuurin kautta. Paikallisten markkinoiden tunteminen Yksittäisten rahastojen menestyminen alueellisen osaamisen kautta ja menestyksen jatkuva seuranta. VARAINHOITOESITE 15

16 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia Strategian tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Pankki tai salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jättämisestä. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa yhdistyvät Top Down omaisuuslajiallokaatio ja näkemykselliset rahastovalinnat. Top Down analyysissä tarkastellaan ensin makrotalouden tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin ja lopulliset rahastovalinnat tehdään sen pohjalta. Omaisuuslajien välisten painotusten ohella salkunhoito ottaa näkemystä kehittyvien osakemarkkinoiden maantieteellisten alueiden ja eri maiden kesken. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varoja sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kehittyvien markkinoiden korko- ja osakemarkkinoille. Osakepohjaisten sijoitusten osuudet varoista voi vaihdella välillä prosenttia. Perustilanteessa osakesijoitusten osuus varoista on 80 prosenttia. Omaisuusluokkien sisäisille painotuksille ei ole asetettu rajoitteita. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi strategioissa voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusrahastoihin, kuten raaka-aineisiin sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Strategian varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan rahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten rahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta rahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Kehittyvät Markkinat sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun. Strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri kehittyvien maiden korko- ja osakemarkkinoiden kesken. Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Riskiprofiili Sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusstrategian tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Sijoitusstrategian riskiä pyritään hallitsemaan hyödyntämällä eri sijoitustyylejä ja hajauttamalla sijoituksia toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Sijoitusstrategiaan liittyy yleinen markkinariski. Erityisesti kehittyvien osake- ja korkomarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voimakkaasti. Kehittyville markkinoille sijoittavan tulee hyväksyä kehittyneitä markkinoita voimakkaampaa arvonvaihtelua. Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen sijoitusstrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita erityisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden näkymien muutoksille sen lisäksi, että myös globaali osake- ja korkomarkkinoiden kehitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohdemaiden talous voi olla riippuvainen vain muutaman toimialan kehityksestä, jolloin kyseiset toimialat vaikuttavat merkittävästi maan osakemarkkinoiden kehitykseen. Sijoitusstrategian sijoitukset tehdään pääosin euroalueen ulkopuolelle, joten niihin sisältyy valuuttakurssiriski. Sijoitusstrategian sijoituskohdemaiden osakemarkkinat ovat osittain vasta kehittymässä, minkä vuoksi sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon ja likviditeettiin saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi vastapuolesta johtuvat arvopaperikauppojen viivästymiset. Kehittyville osake- ja korkomarkkinoille tehtyihin sijoituksiin liittyy lisäksi kehittyneitä markkinoita suurempi poliittinen riski. Sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon voi vaikuttaa poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi strategiassa käytettyjen rahastojen sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan, jolloin strategiassa käytettyjen sijoituskohteiden lunastaminen saattaa viivästyä. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupan tekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Raportoinnissa käytettävä vertailuindeksi lasketaan seuraavien indeksien omaisuuslajien mukaisista strategian neutraalipainoista: 20% JPMorgan EMBI D, 80% MSCI Daily TR Gross EM. VARAINHOITOESITE 16

17 DANSKE ITÄ-EUROOPPA Danske Itä-Eurooppa on Danske Bank Private Bankingin asiakkaille tarjottava täyden valtakirjan varainhoitostrategia. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään Itä-Euroopan houkuttelevia sijoituskohteita mahdollisimman laajasti sijoittamalla strategian varat pääosin Itä-Euroopan osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Itä-Euroopan bruttokansantuotteen kasvu on viime vuosina ollut nopeampaa verrattaessa esimerkiksi Länsi-Eurooppaan. Vahvaa kasvua tukevat parhaillaan meneillä olevat rakenteelliset muutokset; yksityinen kulutus kasvaa väestön vaurastuessa, pankkipalveluiden käyttö lisääntyy, rakennuskantaa modernisoidaan ja infrastruktuuri kehittyy. Itä-Euroopan maiden osakkeiden arvostustaso on vielä keskimäärin verrattain maltillinen. Tämä luo vahvan kasvun ja lisääntyvien sijoitusvirtojen yhteydessä pohjan keskimääräistä korkeammalle tuottooletukselle. Odotamme alueen markkinoiden myös vakautuvan yhä useampien maiden liittyessä Euroopan unioniin. Nimi Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Itä-Eurooppa Minimisijoitus EUR Hoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen sijoittamiseen PERUSTIEDOT Danske Capital, Danske Bank Oyj Itä-Euroopan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot STRATEGIAN PERUSJAKAUMA Miksi sijoittaa Danske Itä-Eurooppaan? Osa Eurooppaa Itä-Eurooppa on suurelta osin jo osa Euroopan Unionia ja sitä voidaan näin ollen pitää vakaampana sekä taloudellisesti että poliittisesti kuin joitain muita kehittyviä markkinoita. Talouskasvu Itä-Euroopassa on potentiaalia Länsi-Eurooppaa voi mak kaammalle talouskasvulle. Arvostustaso Osakkeiden arvostustasot ovat keskimäärin verrattain maltilliset suhteessa päämarkkinoiden osakkeisiin. Tuotto-odotus Pitkällä aikavälillä Danske Capitalin salkunhoito uskoo Itä-Euroopan osakkeiden tuottavan länsimarkkinoita paremmin. Aktiivinen sijoitustoiminta Aktiivinen allokaatio Itä-Euroopan markkinoille ja kattava hajautus. Vahva osaaminen Varoja hallinnoi yksi markkinoiden vahvimmista Itä- Eurooppaan erikoistuneista sijoitustiimeistä. VARAINHOITOESITE 17

18 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Pankki tai salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jättämisestä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varoja sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa pääosin Itä- Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin taikka Itä-Euroopan maiden taloudesta merkittävästi riippuvaisiin yhtiöihin. Sijoitusstra-tegiassa voidaan sijoittaa myös sellaisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat varansa Venäjällä ja sen lähialueilla noteerattuihin yhtiöihin tai Venäjän tai sen lähialueiden taloudesta merkittävästi riippuvaisiin yhtiöihin. Strategiassa painotetaan markkinoita ja tyylejä, jotka tarjoavat tehokkaimman riskin ja tuottopotentiaalin yhdistelmän. Danske Itä- Eurooppa strategian sijoitusprosessissa yhdistyvät Top Down omaisuuslajiallokaatio, sekä tarkat rahastovalinnat. Top - Down analyysissa tarkastellaan ensin makrotalouden tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin, minkä pohjalta tehdään lopulliset rahastovalinnat. Sijoitusstrategian perusjakauma on esitetty ensimmäisellä sivulla. Tästä jakaumasta voidaan kuitenkin markkinatilanteen vuoksi poiketa salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta rahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Itä-Eurooppa sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun. Strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri Itä-Euroopan osakemarkkinoiden kesken. Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Riskiprofiili Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusstrategiassa käytettävien sijoituskohteiden tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Sijoitusstrategian riskiä pyritään pienentämään hyödyntämällä eri sijoitustyylejä ja -kohteita sekä hajauttamalla sijoituksia toimialojen välillä ja maantieteellisten rajojen yli. Sijoitusstrategiaan liittyy yleinen markkinariski. Erityisesti Itä-Euroopan osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voimakkaasti. Kehittyville markkinoille sijoittavan tulee hyväksyä kehittyneitä markkinoita voimakkaampaa arvonvaihtelua. Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen sijoitusstrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita erityisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden näkymien muutoksille sen lisäksi, että myös globaali osakemarkkinoiden kehitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohdemaiden talous voi olla riippuvainen vain muutaman toimialan kehityksestä, jolloin kyseiset toimialat vaikuttavat merkittävästi maan osakemarkkinoiden kehitykseen. Strategian sijoitukset tehdään pääosin euroalueen ulkopuolelle, joten niihin sisältyy valuuttakurssiriski. Sijoitusstrategian sijoituskohdemaiden osakemarkkinat ovat osittain vasta kehittymässä, minkä vuoksi sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon ja likviditeettiin saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi vastapuolesta johtuvat arvopaperikauppojen viivästymiset. Itä-Euroopan osakemarkkinoille tehtyihin sijoituksiin liittyy lisäksi kehittyneitä markkinoita suurempi poliittinen riski. Salkun arvoon voi vaikuttaa poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi strategiassa käytettyjen rahastojen sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Raportoinnissa käytetään seuraavaa vertailuindeksiä: Emerging Markets EMF Eastern Europe. VARAINHOITOESITE 18

19 DANSKE ALTERNATIVE Danske Alternative on Danske Bank Private Bankingin asiakkaille tarjottava täyden valtakirjan varainhoitostrategia, mikä koostuu vaihtoehtoisista omaisuuslajeista. Eri vaihtoehtoiset sijoitukset ja niiden perusjakauma strategiassa on esitetty kuvassa oikealla. Danske Alternativen liittäminen osaksi perinteisistä omaisuuslajeista, kuten osakkeista, joukkolainoista ja rahamarkkinainstrumenteista koostuvaa sijoitussalkkua, voi tehostaa salkun oletettua tuotto/riski suhdetta. Hajautus vaihtoehtoisiin sijoitusinstrumentteihin saattaa parantaa salkun tuottoa erityisesti vaikeissa markkinaolosuhteissa. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Hoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen sijoittamiseen PERUSTIEDOT STRATEGIAN PERUSJAKAUMA Vaihtoehtoisten sijoitusten matala tai negatiivinen korrelaatio perinteisten omaisuuslajien suhteen voi vähentää sijoitussalkun riippuvuutta pääomamarkkinoiden ja talouden yleisestä kehityksestä sekä pienentää tuottojen vaihtelua. Sijoittaminen raaka-aineisiin Usein matala tai jopa negatiivinen korrelaatio suhteessa muihin omaisuusluokkiin. Tuotot ovat usein positiivisesti korreloituneita inflaation kanssa Sijoittaminen kultaan Kullan hajautushyöty voi korostua epävakaina aikoina Kullan hinta on perinteisesti ollut negatiivisesti korreloitunut US dollariin Historiallisesti kulta on tuottanut parhaiten korkean inflaation ympäristössä VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET PARANTAVAT OLETETTUA TUOTTO / RISKI SUHDETTA, SHARPEN LUKUA***: Sharpe 0,39 0,38 0,37 Sijoittaminen absoluuttisella tuottotavoitteella Absoluuttisen tuottotavoitteen sijoituksilla tavoitellaan osake- ja korkomarkkinoiden suunnasta riippumatonta, positiivista tuottoa Monesti matala tai jopa negatiivinen korrelaatio suhteessa muihin omaisuusluokkiin. Sijoittaminen kiinteistöihin Korrelaatio osakemarkkinoihin perinteisesti muita vaihtoehtoisia omaisuuslajeja suurempi Kiinteistösijoitusten riski on kuitenkin pääsääntöisesti osakemarkkinoiden riskiä pienempi Kiinteistötuotoilla historiallisesti positiivinen korrelaatio inflaatioon 100 % Varainhoito % VH % Alternative 0, % Varainhoito Osake 80 % VH Osake 20 % Alternative VARAINHOITOESITE 19

20 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Pankki tai salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jättämisestä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varoja sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon tai sijoittaa pääosin raaka-ainemarkkinoille tai sijoittaa pääosin Euroopassa noteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian sijoitusprosessi yhdistää kvantitatiivisen optimointimallin käytön sekä salkunhoitajien taktisen näkemyksen. Omaisuusluokkien välinen perusjakauma on esitetty edellisen sivun kuvassa. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa käytetään Danske Capitalin kehittämää omaisuuslajiallokaation optimointimallia, joka määrittää painotukset vallitsevaan markkinoiden riskitasoon sopivaksi. Makrotalouden tilan analysointiin perustuva taktinen näkemys täydentää tätä prosessia. Salkunhoitaja valitsee sijoituskohteet näkemyksensä mukaisesti, eikä perusjakaumasta poikkeamista ei ole rajoitettu. Strategian varoista voidaan sijoittaa enintään 50 prosenttia samaan rahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten rahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 2,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta rahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Alternative sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun. Strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa parantaa salkkunsa hajautusta. Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Riskiprofiili Sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää strategiaan sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Sijoitusstrategiassa käytettäviin sijoituskohteisiin liittyy yleinen markkinariski. Sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaasti ja se voi poiketa markkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoitusstrategian riskitaso vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osake- tai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat ensisijaisesti sijoituskohteena olevien absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen, raaka-ainerahastojen ja kiinteistörahastojen menestyksellisyydestä, joiden arvonkehitykseen vaikuttaa osin myös markkinoiden yleinen kehitys. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Salkun arvoon voi vaikuttaa poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi strategiassa käytettyjen rahastojen sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta markkina-arvona käytetään samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Raportoinnissa käytetään vertailuindeksinä seuraavista indekseistä muodostettua yhteisindeksiä: 25% Global Property Research 250 Europe (UK 20%) Index 30% 3kk Euribor 20% GSCI Gold Excess Return Index 25% GS US Light Energy Commodity Index VARAINHOITOESITE 20

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Hyväksytty 29.8.2010 1 (10) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2012 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta sijoituspolitiikalle

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010. hyväksyttäväksi 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. SIJOITUSPOLITIIKKA 1.1. Sijoitusomaisuus 1.1.2010 1.2. Tuottotavoitteet

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Edustajisto hyväks. 29112012 1 (11) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2013 SIJOITUSPOLITIIKKA 1. AYY SIJOITUSOMAISUUS 1.1. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.2. Lähtökohta

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Laadukas omaisuudenhoito

Laadukas omaisuudenhoito Laadukas omaisuudenhoito :n Yhteistyö: Omaisuudenhoitaja on asiakkaan luottohenkilö ja asiakkaan sekä omaisuudenhoitajan välillä tulee olla mahdollisimman täydellisesti yhtenevät intressit Yhteistyö :

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007!

Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! Tervetuloa! Aktia Rahastoyhtiö - Suomen menestynein rahastoyhtiö 2007! UUTTA! Markkinakatsaus Aamuseminaari 12.3.2008 Ongelma: USA:n asuntomarkkinat -18% Ongelma: USA:n asuntomarkkinat Rahoituslaitoksilla

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua OP-Private paras kumppani OP-Private palvelulla saat kaiken yhdestä paikasta ja sinua palkitaan keskittämisestä. Oma varainhoitajasi ja asiantuntijatiimimme huolehtii

Lisätiedot

Sijoitusstrategia 2017

Sijoitusstrategia 2017 Sijoitusstrategia 2017 LUONNOS 11.1.2017 1 Sisältö 1. Kunnan taustatiedot ja lähtökohdat 1.1. Kunnan sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät 1.2. Sijoitustoiminta 1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne 1.4.

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Tervetuloa Aamuseminaarin!

Tervetuloa Aamuseminaarin! Tervetuloa Aamuseminaarin! Klo 8.15 Tervetuliaissanat Seppo Määttänen ja Jari Kivihuhta 8.20 Yhdistä aktiivinen sijoittaminen ja pääomaturva Miia Hukari 8.50 Unohda vertailuindeksi katse absoluuttiseen

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN JATKOKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Pankkien ja pankkiiriliikkeiden varainhoidon tarkoituksena on tuoda asiakkaan sijoituspäätöksiin ja salkunhoitoon lisäarvoa. Täyden

Lisätiedot

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Toni Teppala Nordea Wealth Management Investment Advice & Trading Varallisuudenhoidon trendejä 2012 1. Aktiivinen sijoittaminen 2. Sijoittamisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016

Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 1 (10) Iisalmen kaupungin sijoittamisen puitteet ja sijoitussuunnitelma vuosille 2014-2016 Sijoitustyöryhmä 27.5.2014 Kaupunginhallitus 9.6.2014 Kaupunginvaltuusto x.x.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1 Tausta

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Salkunhoito Navigaattori -sijoituskori

Salkunhoito Navigaattori -sijoituskori Salkunhoito Navigaattori -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Navigaattori -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin Lokakuu 2016 Kaisa Kivipelto Alfred Berg Aktiivinen Fokus Uusi lähestymistapa omistajuuteen osakevalinnassa Rahasto sopii sijoittajalle, joka Haluaa sijoittaa

Lisätiedot

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki

Erikoistuneet rahastoratkaisut. OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Erikoistuneet rahastoratkaisut OP-Rahastoyhtiö Oy Mika Kivimäki Teemat Erikoistuneet rahastoratkaisut mitä ja miksi? OP-Raaka-aine- sijoitusrahasto OP-Vaihtovelkakirjalaina-sijoitusrahasto OP-ryhmän erikoistuneet

Lisätiedot

Fennia Varainhoito Oy

Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito Oy 1 10.3.2015 Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito on ryhmän varainhoitopalvelua tarjoava sijoituspalveluyhtiö (Henki-Fennian 100-prosenttisesti omistama). Tarjoamme asiakkaillemme,

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle

Visio Allocator-erikoissijoitusrahasto. Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Visio Varainhoitorahasto hallittua riskiä hakevalle Confido Capitalin tarjoama Visio Allocator on erikoissijoitusrahasto hallittua riskiä hakevalle Absoluuttista tuottoa lyhyen tai pitkän tähtäimen sijoittajalle

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Valtion Eläkerahasto sijoittajana

Valtion Eläkerahasto sijoittajana Valtion Eläkerahasto sijoittajana Toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi Valtion Eläkerahasto (VER) 13.11.2007 Valtion omistajapolitiikka -seminaari Valtion Eläkerahasto (VER) Väestön ikääntyminen Suomen osittain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB REAALIOMAISUUS UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Reaaliomaisuus tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Juuso Uski sijoitusjohtaja

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

Pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt. Sijoituskorin sijoituspolitiikka. Tiedot sijoituskorista. Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoite

Pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt. Sijoituskorin sijoituspolitiikka. Tiedot sijoituskorista. Sijoituskorin sijoitustoiminnan tavoite TURVASALKKU Pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt 1/5 Sijoituskori pähkinänkuoressa Sijoituskorin nimi: Turvasalkku Pääomaturvan myöntäjä: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2012

RAHASTOESITE 1.7.2012 RAHASTOESITE 1.7.2012 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO Miljardia Aktian hoidossa oleva asiakasvarallisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010 Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Suomen Pörssisäätiö Riippumaton aatteellinen säätiö Tehtävänä arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen

Lisätiedot

Miten valitsen varainhoitajan?

Miten valitsen varainhoitajan? Miten valitsen varainhoitajan? Sijoitus Invest 12.11.2014 Hannu Huuskonen SijoittajaPRO, partner Juho-Tuomas Appel SijoittajaPRO, johtaja Helena Ranta-Aho Taloustoimittaja LISÄARVOPALVELUMME SIJOITTAJILLE

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA

LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA LUUMÄEN KUNTA SIJOITUSSTRATEGIA Kh 3.3. 2014 Kv 2014 1. SIJOITUSTOIMINNAN TAUSTAA Luumäen kuntaan on vuosien kuluessa muodostunut sijoitusomaisuus sekä maksuvalmiuden ylittävistä varoista että lahjoituksina

Lisätiedot

Turvasalkku VI, pääomaturvattu sijoituskori

Turvasalkku VI, pääomaturvattu sijoituskori Turvasalkku VI, pääomaturvattu sijoituskori Sijoituskorin säännöt Turvasalkku VI -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin salkunhoitaja: Sampo Pankki Oyj Sijoituskorin pääomaturvan myöntäjä: Sampo Pankki

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA

TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA TEOSTO-RAHASTON SIJOITUSPOLITIIKKA Tähän dokumenttiin on kirjattu Teosto-rahaston sijoituspolitiikan periaatteet. Sijoituspolitiikka on hyväksytty Teoston hallituksen kokouksessa 1.2.2017 ja yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Sijoitustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PL 10, IISALMI Puh. (017)

Sijoitustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PL 10, IISALMI Puh. (017) Sijoitustyöryhmä 24.4.2017 Kaupunginhallitus 21.8.2017 Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 PL 10, 74101 IISALMI Puh. (017) 272 31 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tausta ja tavoitteet... 3 2 Sijoitusorganisaatio ja valtuudet...

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitussalkun muodostamisessa tulee ottaa huomioon sijoittajan sijoitustavoitteet, riskinsietokyky ja rajoitteet. Hyvänä sijoitussalkun lähtökohtana toimii osakesalkun

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen

RAHASTOESITE YLEINEN OSA. Rahastoesite on voimassa alkaen YLEINEN OSA Rahastoesite on voimassa 3.1.2011 alkaen Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 SAMPO PANKKI Y - tunnus 0671602-6 RAHASTOESITTEEN RAKENNE

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot