DANSKE BANK PRIVATE BANKING VARAINHOITOSTRATEGIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DANSKE BANK PRIVATE BANKING VARAINHOITOSTRATEGIAT"

Transkriptio

1 DANSKE BANK PRIVATE BANKING VARAINHOITOSTRATEGIAT

2 VARAINHOITOSTRATEGIAT SISÄLLYSLUETTELO Filosofia... 3 Danske Varainhoitostrategiat... 4 Danske Navigaattori... 8 Danske Horisontti...11 Danske Kehittyvät Markkinat...15 Danske Itä-Eurooppa...17 Danske Alternative...19 Danske Osinko...21 Danske Euro-osinko...23 Danske Varainhoito Nordic pl. Suomi...25 Danske Active...27 Vertailuindeksit...29 TÄMÄN JULKAISUN KOPIOIMINEN JA LAINAAMINEN ON KIELLETTY SALKUNHOITAJAN TERVEHDYS Kiitän mielenkiinnostanne palveluamme kohtaan. Kun olette ensin Yksityispankkiirinne avustuksella määritelleet tavoitteenne ja valinneet juuri Teille sopivan sijoitusstrategian, on minun ja tiimini tehtävä Danske Capitalissa pitää huoli siitä että valitsemassanne strategiassa menestytään. Mielestäni menestyvällä sijoittajalla on oltava kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja reagoida niihin nopeasti. Tämän vuoksi otamme puolestanne aktiivisesti kantaa sijoitusmarkkinoiden tapahtumiin valitsemanne varainhoitostrategian mukaisesti. Vastaamme myös siitä, että sijoitussalkkunne on hajautettu tehokkaasti eri omaisuuslajien, maantieteellisten alueiden tai sijoitusteemojen kesken. Lisäksi pidämme huolen valitsemanne strategian sisältämien omaisuuserien säännöllisestä tasapainottamisesta. Olemme Danske Capitalissa hoitaneet asiakkaidemme sijoitussalkkuja menestyksekkäästi vuodesta Menestyksemme perustana ovat paikallinen päätöksenteko, vahvat pohjoismaiset resurssit ja aktiivinen sijoitustoiminta. Luomme asiakkaillemme lisäarvoa pitkäjänteisesti laadukkaalla, aktiivisella ja monipuolisella salkunhoidolla. Tervetuloa menestymään kanssamme! Kalle Ainala, Danske Capital, Head of Private Banking Solutions

3 VARAINHOIDON FILOSOFIA Danske Varainhoitostrategiat Danske Varainhoitostrategiat ovat ratkaisumme yksilöllisten sijoitustavoitteidenne saavuttamiseksi. Varainhoitostra te gioissa yhdistyy tavoitteisiinne sidottu omaisuuslajiallokaatio, tehokas hajautus, säännöllinen omaisuuslajien tasapainottaminen, sekä salkunhoitajien testattu osaaminen. Varainhoitostrategiamme avaavat Teille mahdollisuuden hyötyä globaaleista osake- ja korkomarkkinoista yhdellä kokonaisratkaisulla. Varainhoitoasiakkaanamme pääsette saman hallitun sijoitusprosessin piiriin, jota hyödyntävät myös instituutioasiakkaamme. Varainhoitostrategioiden sijoitustoiminnasta vastaa johtava Pohjoismainen omaisuudenhoitaja Danske Capital, jossa on yksityispankkiasiakkaiden varainhoitoon erikoistunut salkunhoitotiimi. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään koko Danske Groupin ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme sijoitusosaamista. Hyödyntäkää omaisuuslajiallokaation mahdollisuudet Osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen, sekä muiden omaisuusluokkien suhteellinen osuus kokonaisvarallisuudestanne eli omaisuuslajiallokaationne voi olla yksi tärkeimmistä kokonaisvarallisuutenne tuottoa ja riskiä määrittävistä tekijöistä pitkällä aikavälillä. Vaikka esimerkiksi osakemarkkinoiden historiallinen tuotto houkuttelisi, saattaa osakekurssien nopea lasku heikentää mahdollisuuksianne päästä tavoitteisiinne lyhyellä aikavälillä. Riskiä voidaan hallita hajauttamalla varallisuuttanne harkitusti eri omaisuusluokkien välillä. sekä hajauttamisen hyödyt Samalla tavalla kuin vain yhteen omaisuusluokkaan sijoittaminen on tehotonta riskin näkökulmasta, voi sijoitusstrategian keskittyminen vain yhteen sijoitustyyliin tai maantieteelliseen alueeseen luoda riskikeskittymiä. Sijoitus mahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja tulee kaupankäynnin kohteeksi. Jotkut omaisuuslajit saattava nousta samalla kun toiset laskevat, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Kokonaisvarallisuutenne arvonvaihtelua voidaan tasoittaa hajauttamalla omaisuuttanne eri sijoitustyylein ja eri maantieteellisille alueille. Varainhoitoratkaisu juuri Teitä varten Varallisuutenne ytimenä on huolellisesti määritelty pitkän aikavälin jakauma korko- ja osakesijoitusten kesken. Tämä jakauma määrittelee merkittävän osan varallisuutenne arvon vaihtelusta (Lähde: Brinson, Singer, Beebower 1991). Sijoitus jakauma perustuu henkilökohtaisiin tavoittei siinne, sekä riskiprofiiliinne sijoittajana. Se ei vaihtele markkinan mukana, sillä ainoastaan muutokset Teidän elämäntilanteessanne oikeuttavat jopa velvoittavat sijoitusjakau man painojen tarkistamiseen. Yksityispankki asiakkaanamme olette oikeutettu kattavaan Varallisuus suunnitelma 360 -kartoitukseen, jonka avulla varallisuutenne rakennetta voidaan tarkastella ja seurata. Valittua ydinstrategiaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Voitte valita yksityispankkiirinne avustamana juuri Teille sopivat välineet ja teemat laajasta täyden valtakirjan strategioiden valikoimastamme. Vaihtoehtoiset sijoitukset DANSKE ALTERNATIVE Lisähajautusta tuottohakuiseen salkkuun Itä-Euroopan osakemarkkinat DANSKE ITÄ-EUROOPPA Lisätuottoa Itä-Euroopasta Hyvät osinkoyhtiöt DANSKE OSINKO & DANSKE EURO-OSINKO Sijoitusfilosofiana hyvät osingonmaksajat Sijoitussalkun perusta: DANSKE VARAINHOITOSTRATEGIAT DANSKE NAVIGAATTORI DANSKE HORISONTTI Varallisuuden hajauttaminen eri omaisuuslajeihin Kehittyvien markkinoiden sijoitukset DANSKE KEHITTYVÄT MARKKINAT Lisätuottoa kehittyviltä markkinoilta Aktiivinen osakevalinta DANSKE ACTIVE & DANSKE NORDIC pl. SUOMI Tuottoa näkemyksellisestä osakevalinnasta VARAINHOITOESITE 3

4 DANSKE VARAINHOITOSTRATEGIAT - Ratkaisumme elämänne tavoitteiden saavuttamiseen Varainhoito, kuten kaikki sijoittaminen, on lähtöisin Teidän tavoitteistanne olipa se sitten esimerkiksi elintasonne turvaaminen eläkkeellä, lastenne koulutuksen rahoittaminen tai loma-asunnon hankinta. Se miten allokoitte varanne eri omaisuusluokkien (kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen, kiinteistöjen ja käteisen) välillä on yksi tärkeimmistä päätöksistä sijoitustoimintanne menestyksen näkökulmasta. Tämän päätöksen tekemisessä Teitä auttaa oma yksityispankkiirinne, joka toimii henkilökohtaisena neuvonantajananne kaikissa talouteenne ja varallisuuteenne liittyvissä asioissa. Varallisuussuunnitelma 360 :ssa pyrimme huomioimaan talouteenne vaikuttavat tekijät, kuten tulevat ansiot, verotuksen, sijoitukset, kiinteistöt ja muun omaisuuden. Näiden kriteerien ja tavoitteidenne pohjalta voitte myös määrittää oman riskitasonne sijoittajana. Tämän pohjalta laadimme henkilökohtaisiin tavoitteisiinne sidotun sijoitusstrategian. Strategia sisältää päätöksen omaisuuslajien perusjakaumasta sekä tehokkaan hajautuksen ja säännöllisen salkun tasapainottamisen. Strategiassa voidaan tarvittaessa hyödyntää taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Varainhoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen varainhoitoon 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % PERUSTIEDOT VIISI VAIHTOEHTOISTA STRATEGIAA Osakesijoitukset Korkosijoitukset Korko Osake OSAKKEIDEN PERUSJAKAUMA Muuttuvassa maailmassa sijoittajalla on oltava kyky tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja reagoida niihin nopeasti. Yhtä tärkeää on myös huomioida eri omaisuusluokkien, sijoitustyylien ja maantieteellisten alueiden luomat mahdollisuudet ja riskit. Danske Varainhoitostrategiat ovat ratkaisumme yksilöllisten sijoitustavoitteidenne saavuttamiseksi. Varainhoitostrategiamme avaavat Teille mahdollisuuden hyötyä globaaleista osake- ja korkomarkkinoista yhdellä ratkaisulla. Varainhoitoasiakkaanamme pääsette saman hallitun sijoitusprosessin piiriin, jota hyödyntävät myös isot instituutioasiakkaamme. Strategiamme sisältävät omaisuuslajien välisen ja maantieteellisen hajautuksen sekä edistyneen riskienhallinnan. KORKOSIJOITUSTEN PERUSJAKAUMA Varainhoito on aina aktiivista toimintaa. Sijoitusmahdollisuudet muuttuvat ajassa, uusia markkinoita syntyy ja uusia rahoitusvälineitä tulee kaupankäynnin kohteeksi. Alati muuttuva sijoitusuniversumi vaatii jatkuvaa seurantaa, analyysia ja päätöksiä. Danske Bank Private Bankingin varainhoitoasiakkaiden salkunhoitajalla, Danske Capitalilla, on kyky vastata tähän haasteeseen puolestanne. VARAINHOITOESITE 4

5 Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä Autamme Teitä löytämään tilanteeseenne sopivan sijoitusstrategian Riski tarkoittaa yleensä salkun arvon poikkeamista tuotto-oletuksesta tiettynä ajankohtana. Sijoittajan on siksi tärkeää sopeuttaa sijoitussalkkunsa riskitaso vastaamaan henkilökohtaisia tavoitteitaan. Turvallisuushakuinen sijoittaja Olette sijoittajana varovainen ja laitatte sijoi tuskohdetta valitessa etusijalle turvallisuu den. Teille on tärkeää turvata sijoituksenne liialliselta arvonvaihtelulta ja samalla kuiten kin hyväksytte, että sijoitusten arvonkehitys voi jäädä matalaksi. Arvonkasvattaja Sijoittajana annatte arvoa turvallisuudelle, mutta vielä tärkeämpää on, että sijoitustenne arvo voi kasvaa pitkällä aikavälillä. Hyväksytte, että sijoitusten arvo voi vaihdella kohtalaisesti sijoitusaikana, koska ymmärrätte, että sijoi tusten arvonvaihtelut kuuluvat paremman tuoton tavoitteluun ja sijoittamisen luonteeseen. Tuottohakuinen sijoittaja Sijoittajana olette hyvin tuottohakuinen ja valmis hyväksymään korkean tuoton tavoitteluun liittyvän suurenkin arvonvaihtelun. Ette ole huolissanne vaikka sijoitusten arvo voi vaihdella runsaasti vuodesta toiseen, koska ymmärrätte, että tämä kuuluu tuottohakuisen sijoitustoiminnan luonteeseen. Aika tasoittaa arvonvaihtelua. Sijoitussalkun tuotto-oletus riippuu valitsemanne strategian riskitasosta. Pääsääntöisesti mitä enemmän riskiä strategia sisältää, sitä kauemmas toteutunut tuotto voi oletuksesta poiketa. Salkun sisältämästä riskistä johtuva tuottojen heilunta tasoittuu kuitenkin yleensä ajan kuluessa. Henkilökohtainen yksityispankkiirinne auttaa Teitä määrittämään oman sijoittajaprofiilinne Varallisuussuunnitelma 360 -työkalun avulla. Sijoitushorisontti on tärkeä päätöksentekokriteeri. Jos sijoitushorisontti on pitkä, voi turvallisuushakuinenkin sijoittaja lisätä riskitasoa sijoitusstrategiassaan. Kääntäen, jos sijoitushorisontti on lyhyt, saattaa tuottohakuisenkin sijoittajan olla hyvä harkita matalampaa riskitasoa sijoitusstrategiassaan. Kuva esittää suuntaa antavasti valitun strategian (volatiliteettioletuksella mitatun) riskin vaikutusta eri sijoitushorisonteilla. Mitä pidemmän aikaa sijoitusstrategiaa noudattaa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä salkun arvo päätyy lähelle tuotto-oletustaan. Tuotto-oletus on aina suuntaa-antava. Takuita siitä, että se saavutetaan ei ole. VARAINHOITOESITE 5

6 Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla sijoitusstrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa hyödynnetään Top - Down analyysia, jossa ensin tarkastellaan makrotalouden tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin, minkä pohjalta tehdään lopulliset rahastovalinnat. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa ei seurata indeksiä, vaan pyritään aktiivisen salkunhoidon keinoin arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Osake- ja korkopohjaisten sijoitusten osuudet sijoitusstrategiassa voivat vaihdella välillä +/ 20 prosenttiyksikköä perusjakaumaan nähden. Omaisuus luokkien sisäisille painotuksille ei ole asetettu rajoitteita. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi strategioissa voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusrahastoihin, kuten raaka-aineisiin sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Neutraalitilanteessa sekä osake- että korkopohjaisten sijoitusten osuus eri sijoitusstrategioiden varoista on kuvattu alla. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei ole asetettu rajoituksia. Sijoitusstrategia Perusjakauma Osakepainojen vaihteluväli Varainhoito Korko Osakkeet 0 %, Korot 100 % 0 % Varainhoito 25 Osakkeet 25 %, Korot 75 % 5 % 45 % Varainhoito 50 Osakkeet 50 %, Korot 50 % 30 % 70 % Varainhoito 75 Osakkeet 75 %, Korot 25 % 55 % 95 % Varainhoito Osake Osakkeet 100 %, Korot 0 % 100 % Sijoitusstrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahastoosuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategiat sopivat sijoittajalle, joka tavoittelee tuottavaa ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito Korko sopii erityisesti varovaiselle sijoittajalle. Strategia soveltuu sijoittajalle, joka tavoittelee perinteistä rahamarkkina- ja joukkolainasijoitusta parempaa tuottoa ja joka hyväksyy myös sijoitusten ajoittaisen arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Suositeltava sijoitusaika sijoitusstrategialle on yli yksi vuosi. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito 25 sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake- ja korkomarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli kaksi vuotta. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito 50 sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake- ja korkomarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian ajoittain voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli kolme vuotta. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito 75 sopii korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake- ja korkomarkkinoiden kesken. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli neljä vuotta. Sijoitusstrategia Danske Varainhoito Osake sopii erityisesti korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitus stra tegia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osakemarkkinoiden kesken. Sijoi tus strategian suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin (erityisesti niihin liittyviin riskeihin). Lisäksi asiakkaan tulee tutustua Täyden valtakirjan varainhoitoa koskevaan sopimukseen sen liitteineen. Riskiprofiilit Sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys ja korkojen muutokset heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Korkosijoituksia sisältävien sijoitusstrategioiden riskitaso on pääsääntöisesti matalampi kuin pelkkiä osakesijoituksia sisältävän sijoitusstrategian riskitaso. Näin ollen mitä enemmän osakesijoituksia sijoitusstrategia VARAINHOITOESITE 6

7 sisältää, sitä enemmän riskiä asiakkaan tulee pääsääntöisesti hyväksyä. Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelliseen keskittymiseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys. Korkosijoituksia sisältäviin sijoitusstrategioihin sisältyy korkoriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon. Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. Sijoitusstrategioiden edellä mainittuja riskejä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Lisäksi sekä korko- että osakesijoituksia sisältävissä sijoitusstrategioissa hajautetaan sijoituksia korko- ja osakemarkkinoiden kesken kunkin strategian sallimassa laajuudessa. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön Oy:n hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettä vissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Kunkin varainhoitostrategian raportoinnissa käytettävä vertailuindeksi lasketaan seuraavien indeksien omaisuuslajien mukaisista strategian neutraalipainoista: Varainhoitostrategia Omaisuuslaji Vertailuindeksi Varainhoito Korko Varainhoito 25 Varainhoito 50 Varainhoito 75 Varainhoito Osake Rahamarkkina JVK Valtio JVK Yritys JVK High Yield JVK Emerging market debt Rahamarkkina JVK Valtio JVK Yritys JVK High Yield JVK Emerging market debt Osakkeet Suomi Osakkeet Eurooppa Osakkeet USA Osakkeet Aasia Osakkeet Muut Osakkeet Suomi Osakkeet Eurooppa Osakkeet USA Osakkeet Aasia Osakkeet Muut Euro Currency, LIBOR 3-month Constant Maturity BC Auro Aggregate Treasury Index BC Euro -Agg 500MM Corp. Index Euro Hedged BC EU High Yield B and above 3 % Cap ex Fin Subord JPM EMBI Global Divers. (EUR hedged) Euro Currency, LIBOR 3-month Constant Maturity BC Auro Aggregate Treasury Index BC Euro -Agg 500MM Corp. Index Euro Hedged BC EU High Yield B and above 3 % Cap ex Fin Subord JPM EMBI Global Divers. (EUR hedged) OMXH Cap MSCI Europe TR MSCI North America TR MSCI Gross Pacific TR MSCI Gross EM TR OMXH Cap MSCI Europe TR MSCI North America TR MSCI Gross Pacific TR MSCI Gross EM TR VARAINHOITOESITE 7

8 DANSKE NAVIGAATTORI - Kun matka on yhtä tärkeä kuin määränpää Danske Navigaattori sopii Teille, kun haluatte ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jonka kanssa on hyvä olla kaikissa markkinatilanteissa. Huolellisesti hajautettu ja aktiivisesti tasapainotettu sijoituskokonaisuus on avain menestyksekkääseen sijoitustoimintaan. Hajauttamalla omaisuuttanne eri omaisuusluokkiin voitte madaltaa kokonaisvarallisuutenne riskitasoa tuottomahdollisuudesta merkittävästi tinkimättä. Maailman muuttuessa ja sijoitusmarkkinoiden yhdentyessä on havaittu, että ääritilanteissa omaisuusluokkien tuotot alkavat liikkua samansuuntaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ääritilanteessa perinteinen hajautus ei aina riitä sijoitetun pääoman suojaamiseksi. Monelle pääoman voimakkaan arvonvaihtelun välttäminen voi olla tärkeintä. Matka voi joskus olla yhtä tärkeä kuin määränpää. Ratkaisuksi tähän haasteeseen Danske Capital on kehittänyt uuden varainhoitoratkaisun, Danske Navigaattorin. Tämän modernin sijoitusstrategian johtavana periaatteena on hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä eri markkinaympäristöissä. Tavoitteena on välttää sijoitussalkun pitkän aikavälin arvonkehitykseen liittyvät karikot stressimarkkinat ja suuret arvonlaskut. Danske Navigaattorissa markkinaolosuhteiden ja riskiympäristön sekä niiden muutosten tunnistaminen on ratkaisevaa. Tätä varten Danske Capital on rakentanut edistyneen ja ennakoivan riski-indikaattorin, joka ohjaa salkunhoitoyksikkömme sijoitustoimintaa. Jos riski-indikaattori kohoaa, sijoitussalkun riskiä vähennetään ja päinvastoin. Normaalitilassa markkinoilla vallitsee rauhallinen mieliala. Tällöin salkkuun voidaan valita enemmän riskillisiä sijoituksia ja sijoitussalkussa painotetaan tuottopotentiaalia. Stressitilalla tarkoitetaan markkinatilaa, jolloin riski-indikaattori on kohonnut. Tällöin siirrytään lähemmäs pääomia suojaavaa turvasalkkua. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Varainhoitopalkkio 0,75 % * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen varainhoitoon PERUSTIEDOT Salkun tappioriskin määrittäminen Markkinaympäristön riskitason arviointi Salkun riskibudjetin asettaminen markkinaympäristön riskitasoa vastaavaksi Salkun sijoituskohteiden valinta riskibudjetin mukaisesti Danske Navigaattori Perinteinen hajautus Danske Navigaattori Strategiassa käytetään omaisuusluokkina osakkeiden, korkojen ja käteisen lisäksi myös raaka-aineita, kultaa ja muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita, mikä mahdollistaa tehokkaan hajautuksen. Näistä eri omaisuusluokista Danske Capital pyrkii koostamaan vallitsevaan markkinatilanteeseen optimaalisen sijoitussalkun sekä jatkuvasti maksimoimaan sijoitussalkkunne tuotto/riski -suhdetta. Vähemmän suuria tappioita Tuotot Vähemmän pääoman arvonvaihtelua Vähemmän äärimmäisiä lopputulemia Tuottomahdollisuudesta tinkimättä Vähemmän suuria voittoja VARAINHOITOESITE 8

9 Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla sijoitusstrategian varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemarkkinoille tai jotka pyrkivät absoluuttiseen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia. Strategian omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit on esitetty alla olevassa taulukossa. Omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit Osakkeet 0 50 % Suomi 0 50 % Eurooppa 0 50 % Pohjois-Amerikka 0 50 % Aasia 0 50 % Kehittyvät osakemarkkinat 0 17,5 % Valtionlainat 0 75 % Yrityslainat, IG 0 50 % Yrityslainat, HY 0 17,5 % EMD 0 17,5 % Vaihtoehtoiset omaisuuslajit 0 20 % Absoluuttinen tuottotavoite 0 20 % Raaka-aineet 0 10 % Kulta 0 15 % Muut 0 10 % Rahamarkkinat % Danske Navigaattori -sijoitusstrategia pohjautuu Danske Capitalin kehittämälle kontrolloidun riskin salkunhoidon mallille, missä 1) pyritään tunnistamaan sijoitusmarkkinoiden lyhyen aikavälin stressitaso Danske Capitalin kehittämällä indikaattorimallilla, ja 2) hajautetaan sijoitukset ohjeellisen riskirajoitteen mukaisesti, sekä 3) aktiivisesti hyödynnetään Danske Capitalin sijoitusnäkemystä. Salkunhoidon malli perustuu ajatukselle riskienhallinnan ja joustavien sijoitusrajoitusten sekä nopean reagoinnin yhdistämisestä. Salkunhoidon toimintavapautta ei ole rajattu vertailuindeksiä mukailevaan kapeaan vaihteluväliin, mutta toisaalta riskienhallinnan osuutta sijoituspäätöstenteossa on painotettu. Mallissa hallitaan sijoitusriskejä säätelemällä sijoitussalkun riskitasoa markkinatilanteiden mukaan niin, että sijoitusten pitkän aikavälin tuottotavoite pyritään täyttämään varainhoidon ohjeellisen riskirajoitteen puitteissa. on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Navigaattori sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tuottavaa ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, mutta joka arvostaa pelkkää osakesijoitusta matalampaa riskiä. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoiden kesken ja joka hyväksyy sijoitusstrategian arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös laskea. Sijoitusstrategian suositeltava sijoitusaika on yli 3 vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin (erityisesti niihin liittyviin riskeihin). Lisäksi asiakkaan tulee tutustua Täyden valtakirjan varainhoitoa koskevaan sopimukseen liitteineen. Riskiprofiili Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys, korkojen muutokset ja muutokset kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoilla heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena olevien osake- ja korkorahastojen, raaka-ainerahastojen, kiinteistörahastojen ja absoluuttiseen tuottoon pyrkivien rahastojen menestyksellisyydestä. Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelliseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys. Sijoitusstrategian varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahastoosuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio VARAINHOITOESITE 9

10 Korkosijoituksiin sisältyy korkoriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Kiinteistö- ja raaka-ainesijoitusten riskitaso vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osaketai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Sijoitusstrate gialla ei ole vertailuindeksiä. Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimer kiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. Sijoitusstrategian edellä mainittuja riskejä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Edellä mainittuja riskejä pyritään vähentämään myös Danske Capitalin kehittämän indikaattorimallin avulla. VARAINHOITOESITE 10

11 DANSKE HORISONTTI - Pitkäkin matka kävellään askel kerrallaan Danske Horisontti sopii Teille, kun haluatte ammattitaitoisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jolla tavoitellaan korkeaa tuottoa, ja olette valmis hyväksymään korkean tuotto-oletuksen vastapainona tulevan korkean riskin. Strategiassa hyödynnetään hajautuksen mahdollisuudet sijoittamalla kansainvälisesti ja erilaisin instrumentein. Miksi sijoittajien keskimääräinen tuotto saavuttaa harvoin sijoitusten keskimääräisen tuoton? Sijoittajien toimintaa sijoitusmarkkinoilla ohjaa heidän tuottovaatimuksensa sekä se, kuinka paljon riskiä he ovat valmiita kantamaan tuottoa tavoitellessaan. Nämä tekijät ovat usein sijoittajan valitseman pitkän aikavälin strategian taustalla. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että sijoittajien tuottovaatimus ja riskinsietokyky muuttuvat markkinaympäristön mukaan: hyvinä aikoina tavoitellaan aggressiivisesti tuottoa ja huonoina pyritään karttamaan riskejä. Valitettavan usein tämä johtaa epäsuotuisaan sijoituskäyttäytymiseen, jolloin päädytään ostamaan kalliilla ja myymään halvalla. Toisin sanoen: sijoittaja päätyy luopumaan laatimastaan sijoitusstrategiasta. Danske Horisontti on Danske Capitalin on kehittämä uusi tuottohakuinen varainhoitoratkaisu, joka hyödyntää edellä kuvattua sijoittajapsykologiaan liittyvää ilmiötä. Strategialla tavoitellaan korkeaa tuottoa, mutta pyritään rajoittamaan tappioriskiä, kun markkinaolosuhteet heikentyvät voimakkaasti. Erona perinteiseen sijoitusstrategiaan on salkunhoidolle annettu mahdollisuus korkeasta tuottotavoitteesta huolimatta vähentää riskisijoituksia salkussa, jos se arvioi markkinatilanteen sitä vaativan. Näin sijoittajan on helpompi noudattaa laatimaansa sijoitusstrategiaa yli syklien. Danske Horisontti perustuu niin sanottuun dynaamiseen omaisuuslajiallokaatioon. Lähtökohtaisesti salkkuun valitaan enemmän riskillisiä sijoituksia ja sijoitussalkussa tavoitellaan korkeaa tuottoa. Jos sijoitusympäristön tunnistetaan heikkenevän, voidaan sijoitusten jakaumaa muuttaa turvallisempiin sijoituskohteisiin. Näin pyritään rajaamaan sijoituksen suuria tappiota, jotka usein synnyttävät impulssin poiketa sijoitusstrategiasta. Usein paras tuotto saavutetaan heti markkinan käännepisteen jälkeen, minkä vuoksi strategian riskitasoa voidaan nostaa nopeasti myös stressitilan vallitessa markkinoilla. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Varainhoitopalkkio 0,75 % * Rahoitusmahdollisuus PERUSTIEDOT SIJOITTAJAN TUNNELMAT ERILAISISSA MARKKINATILANTEISSA SIJOITUSTOIMINTA LYHYESTI Tehokas strateginen allokaatio Markkinariskiympäristön muutosten arviointi Aktiivinen riskien valinta Sijoituspäätökset joustavia sijoitusrajoitteita hyödyntäen Danske Horisontti VARAINHOITOESITE 11

12 Sijoitusstrategia ja sijoitustoiminnan tavoite Sijoitusstrategian sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Sijoitustoiminnan tavoitteeseen pyritään sijoittamalla varat sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kansainvälisille osake-, korko-, kiinteistö- tai raaka-ainemarkkinoille tai jotka pyrkivät absoluuttiseen tuottoon. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian korkosijoitusten keskimääräiselle juoksuajalle ei myöskään ole asetettu rajoituksia. Strategian omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit on esitetty alla olevassa taulukossa. Omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit Osakkeet % Valtionlainat 0 75% Yrityslainat, IG 0 75% Yrityslainat, HY 0 50% EMD 0 50% Vaihtoehtoiset omaisuuslajit 0 50% Rahamarkkinat 0 75% Salkunhoidon malli perustuu riskienhallinnan ja joustavien sijoitusrajoitusten sekä nopean reagoinnin yhdistämiseen. Salkunhoidon toimintavapautta ei ole rajattu vertailuindeksiä mukailevaan kapeaan vaihteluväliin. Mallissa sijoituspäätökset perustuvat näkemykseen sijoitusympäristön muutoksista. Ympäristön muutoksia seurataan käyttämällä erilaisia indikaattoreita. Salkun rakentamisessa ja hoitamisessa tehdään riskien valintaa, jonka tavoitteena on päästä ostamaan riskillisiä omaisuuslajeja silloin, kun niiden tuottopotentiaali on paras (katso esitteen ensimmäisen sivun kuva sijoittajien tunnelmista eri syklin vaiheissa). Tämä on mahdollista vain, kun riskillisiä sijoituksia on osattu aikaisemmin purkaa. Oston ja myynnin paikat tunnistetaan indikaattorien tason- ja suunnanmuutoksien perusteella. Sijoitusstrategiassa varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategiassa varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta sijoitusrahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Horisontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee ammattitaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua. Sijoitusstrategia sopii erityisesti korkeaa tuottoa etsivälle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoitusten arvo voi myös voimakkaasti laskea. Sijoitusstrategia sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri osake-, korko-, kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoiden kesken. Sijoitus strategian suositeltava sijoitusaika on yli 5 vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa sijoitusstrategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti perehtyä tässä esitteessä esitettyihin sijoitusstrategioiden ominaisuuksiin, erityisesti niihin liittyviin riskeihin. Lisäksi asiakkaan tulee tutustua Täyden valtakirjan varainhoitoa koskevaan sopimukseen liitteineen. Riskiprofiili Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys, korkojen muutokset ja muutokset kiinteistö- ja raaka-ainemarkkinoilla heijastuvat sijoitusstrategioissa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoihin, jotka voivat heilahdella voimakkaastikin. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat sijoituskohteena olevien osake- ja korkorahastojen, raaka-ainerahastojen, kiinteistörahastojen ja absoluuttiseen tuottoon pyrkivien rahastojen menestyksellisyydestä. Osakesijoituksiin liittyy markkinariski sekä maantieteelliseen tai tietylle toimialalle keskittymiseen liittyvä riski. Tällöin esimerkiksi tietylle toimialoille tai tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyvät sijoitukset ovat alttiita juuri kyseiselle toimialan tai maantieteellisen alueen tulevaisuudennäkymien muutoksille kun taas laajemmin hajautetuissa sijoituksissa on tyypillisempää markkinariski, jossa osakesijoitusten arvoon vaikuttaa maailmanlaajuinen osakemarkkinoiden kurssikehitys. Korkosijoituksiin sisältyy korkoriski ja luottoriski. Korkojen muutokset vaikuttavat näin ollen pääsääntöisesti käänteisesti sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon eli korkotason laskiessa sijoitusstrategiassa olevien sijoitusrahastojen arvo nousee ja vastaavasti korkotason noustessa arvo laskee. Kiinteistö- ja raaka-ainesijoitusten riskitaso vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osaketai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoitusrahastojen arvoon vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden maksukyky ja luottoluokitukset sekä niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi tietylle maantieteelliselle alueille keskittyvät korkosijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti korkomarkki- VARAINHOITOESITE 12

13 noiden yleisestä kehityksestä. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski, jolloin myös valuuttakurssien muutokset vaikuttavat sijoitusstrategiassa käytettyjen rahasto-osuuksien arvoon. Sijoitusstrategioissa käytettyihin sijoitusrahastoihin voi liittyä lisäksi selvitysriski, poliittinen riski (erityisesti kehittyville markkinoille kohdistuvat sijoitukset), operatiivinen riski sekä force majeure riski. Sijoitusten arvoon voi vaikuttaa lisäksi lähinnä poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi sijoitusstrategian sijoituskohteena olevia sijoitusrahastoja ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa sijoitusstrategioiden edellä mainitut riskit voivat olla mainittuja suuremmat ja riski menettää sijoitettuja varoja kasvaa. Sijoitusstrategian edellä mainittuja riskejä pyritään pienentämään sijoitusten tehokkaalla hajautuksella mm. eri omaisuuslajien ja eri toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahasto Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahasto Oy:n hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Sijoitusstrategialla ei ole vertailuindeksiä. VARAINHOITOESITE 13

14 DANSKE BANK PRIVATE BANKING Varainhoitoratkaisujen hyödyt Aktiivinen sijoitustoiminta Jatkuva markkinatilanteen ja tulevaisuudennäkymien arviointi ja sen perusteella tehtävä näkemyksellinen sijoitustoiminta. Tehokas hajautus Sijoitusten tehokas hajautus omaisuuslajien välillä sekä omaisuuslajien sisällä maantieteellisesti ja teemoittain. Riskin tasapainottaminen Sijoitussalkun omaisuuslajien ja kohdemarkkinoiden säännöllinen tasapainottaminen ja seuranta. Räätälöintimahdollisuudet Eri varainhoitostrategioita yhdistelemällä ja tarvittaessa sijoitusrajoitteita käyttäen mahdollisuus räätälöidä juuri omia tavoitteita vastaava sijoitussalkku. Ammattimainen salkunhoito Salkunhoitajana toimii Danske Capital ja siellä yksityispankkiasiakkaiden varainhoitoon erikoistunut tiimi. Danske Capital on Pohjoismaiden suurimpia instituutiovarainhoitajia. Riskienhallinta Sijoituspäätösten tukena moderneja riskienhallinnan välineitä hyödyntävä riskienhallintayksikkö. Kattava ja laadukas varainhoitoraportointi Aktiivisen varainhoidon seurantaan tarkoitettu raportointi saatavana itse valitulla laajuudella ja tiheydellä, myös sähköisenä. Varainhoitostrategiat osana oman Varallisuussuunnitelman toteuttamista Varainhoitostrategiat toimivat osaratkaisuina Varallisuussuunnitelman toteutuksessa. Kaikki yksityispankkiasiakkaamme ovat oikeutettuja omaan varallisuussuunnitelmaan. VARAINHOITOESITE 14

15 DANSKE KEHITTYVÄT MARKKINAT Danske Kehittyvät Markkinat on Danske Bank Private Bankingin korkeaa tuottoa tavoitteleville asiak kaille tarjottava täyden valtakirjan varainhoitostrategia. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään kehittyvien markkinoiden houkuttelevia sijoituskohteita mahdollisimman laajasti sijoittamalla strategian varat pääosin kehittyvien maiden osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Kehittyvät maat kasvavat kehittyneitä nopeammin ja niiden rooli maailmantaloudessa kasvaa jatkuvasti. Talouskasvun myötä maiden talouksien rakenne monipuolistuu, keskiluokka kasvaa ja kulutustottumukset muuttuvat. Alueiden infrastruktuuri kehittyy, mikä vaatii suuria sijoituksia. Salkunhoitaja Sijoituskohde Minimisijoitus EUR Hoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen sijoittamiseen PERUSTIEDOT Danske Capital, Danske Bank Oyj Kehittyville markkinoille sijoittavat osake- ja korko-rahastot STRATEGIAN PERUSJAKAUMA Talouskasvu ja talouksien rakennemuutokset johtavat siihen, että yritysten tuloskasvunäkymät pitkällä tähtäimellä ovat korkeammat kuin kehittyneissä maissa. Lisäksi talouden rakenteiden monipuolistuessa osakemarkkinoille listautuu uusia yhtiöitä. Markkinat kuitenkin kypsyvät vähitellen ja pitkällä aikavälillä riskipreemiot tulevat laskemaan sekä korko- että osakesijoituksissa. Lisäksi kehittyvien maiden valuutoissa on pitkällä aikavälillä painetta vahvistua, mikä hyödyttää eurosijoittajaa. Danske Kehittyvät markkinat lyhyesti 80 / 20 perusjakauma Optimaalinen riski / tuotto suhde korkokomponentin kautta. Osake- ja korkosijoitusten aktiivinen allokointi Tehokasta tuottoa omaisuuslajiallokaatiolla. Topdown -analyysi ja sijoitusten säännöllinen tasapainottaminen. Aktiiviset painotukset eri alueille Maailmantalouden trendit huomioiva maantieteellinen hajautus ja näkemykselliset painotukset eri markkinoille. Ulkoisten rahastojen salkunhoitajavalinnat Verotehokkuus ja instituutiotasoinen rahastovalinta hallitun avoimen arkkitehtuurin kautta. Paikallisten markkinoiden tunteminen Yksittäisten rahastojen menestyminen alueellisen osaamisen kautta ja menestyksen jatkuva seuranta. VARAINHOITOESITE 15

16 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia Strategian tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Pankki tai salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jättämisestä. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa yhdistyvät Top Down omaisuuslajiallokaatio ja näkemykselliset rahastovalinnat. Top Down analyysissä tarkastellaan ensin makrotalouden tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin ja lopulliset rahastovalinnat tehdään sen pohjalta. Omaisuuslajien välisten painotusten ohella salkunhoito ottaa näkemystä kehittyvien osakemarkkinoiden maantieteellisten alueiden ja eri maiden kesken. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varoja sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa kehittyvien markkinoiden korko- ja osakemarkkinoille. Osakepohjaisten sijoitusten osuudet varoista voi vaihdella välillä prosenttia. Perustilanteessa osakesijoitusten osuus varoista on 80 prosenttia. Omaisuusluokkien sisäisille painotuksille ei ole asetettu rajoitteita. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi strategioissa voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusrahastoihin, kuten raaka-aineisiin sijoittaviin sijoitusrahastoihin. Strategian varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan rahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten rahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta rahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Kehittyvät Markkinat sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun. Strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri kehittyvien maiden korko- ja osakemarkkinoiden kesken. Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Riskiprofiili Sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusstrategian tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Sijoitusstrategian riskiä pyritään hallitsemaan hyödyntämällä eri sijoitustyylejä ja hajauttamalla sijoituksia toimialojen välillä, sekä maantieteellisten rajojen yli. Sijoitusstrategiaan liittyy yleinen markkinariski. Erityisesti kehittyvien osake- ja korkomarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voimakkaasti. Kehittyville markkinoille sijoittavan tulee hyväksyä kehittyneitä markkinoita voimakkaampaa arvonvaihtelua. Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen sijoitusstrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita erityisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden näkymien muutoksille sen lisäksi, että myös globaali osake- ja korkomarkkinoiden kehitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohdemaiden talous voi olla riippuvainen vain muutaman toimialan kehityksestä, jolloin kyseiset toimialat vaikuttavat merkittävästi maan osakemarkkinoiden kehitykseen. Sijoitusstrategian sijoitukset tehdään pääosin euroalueen ulkopuolelle, joten niihin sisältyy valuuttakurssiriski. Sijoitusstrategian sijoituskohdemaiden osakemarkkinat ovat osittain vasta kehittymässä, minkä vuoksi sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon ja likviditeettiin saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi vastapuolesta johtuvat arvopaperikauppojen viivästymiset. Kehittyville osake- ja korkomarkkinoille tehtyihin sijoituksiin liittyy lisäksi kehittyneitä markkinoita suurempi poliittinen riski. Sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon voi vaikuttaa poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi strategiassa käytettyjen rahastojen sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan, jolloin strategiassa käytettyjen sijoituskohteiden lunastaminen saattaa viivästyä. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupan tekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Raportoinnissa käytettävä vertailuindeksi lasketaan seuraavien indeksien omaisuuslajien mukaisista strategian neutraalipainoista: 20% JPMorgan EMBI D, 80% MSCI Daily TR Gross EM. VARAINHOITOESITE 16

17 DANSKE ITÄ-EUROOPPA Danske Itä-Eurooppa on Danske Bank Private Bankingin asiakkaille tarjottava täyden valtakirjan varainhoitostrategia. Sijoitustoiminnassa hyödynnetään Itä-Euroopan houkuttelevia sijoituskohteita mahdollisimman laajasti sijoittamalla strategian varat pääosin Itä-Euroopan osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Itä-Euroopan bruttokansantuotteen kasvu on viime vuosina ollut nopeampaa verrattaessa esimerkiksi Länsi-Eurooppaan. Vahvaa kasvua tukevat parhaillaan meneillä olevat rakenteelliset muutokset; yksityinen kulutus kasvaa väestön vaurastuessa, pankkipalveluiden käyttö lisääntyy, rakennuskantaa modernisoidaan ja infrastruktuuri kehittyy. Itä-Euroopan maiden osakkeiden arvostustaso on vielä keskimäärin verrattain maltillinen. Tämä luo vahvan kasvun ja lisääntyvien sijoitusvirtojen yhteydessä pohjan keskimääräistä korkeammalle tuottooletukselle. Odotamme alueen markkinoiden myös vakautuvan yhä useampien maiden liittyessä Euroopan unioniin. Nimi Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Itä-Eurooppa Minimisijoitus EUR Hoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen sijoittamiseen PERUSTIEDOT Danske Capital, Danske Bank Oyj Itä-Euroopan osakemarkkinoille sijoittavat rahastot STRATEGIAN PERUSJAKAUMA Miksi sijoittaa Danske Itä-Eurooppaan? Osa Eurooppaa Itä-Eurooppa on suurelta osin jo osa Euroopan Unionia ja sitä voidaan näin ollen pitää vakaampana sekä taloudellisesti että poliittisesti kuin joitain muita kehittyviä markkinoita. Talouskasvu Itä-Euroopassa on potentiaalia Länsi-Eurooppaa voi mak kaammalle talouskasvulle. Arvostustaso Osakkeiden arvostustasot ovat keskimäärin verrattain maltilliset suhteessa päämarkkinoiden osakkeisiin. Tuotto-odotus Pitkällä aikavälillä Danske Capitalin salkunhoito uskoo Itä-Euroopan osakkeiden tuottavan länsimarkkinoita paremmin. Aktiivinen sijoitustoiminta Aktiivinen allokaatio Itä-Euroopan markkinoille ja kattava hajautus. Vahva osaaminen Varoja hallinnoi yksi markkinoiden vahvimmista Itä- Eurooppaan erikoistuneista sijoitustiimeistä. VARAINHOITOESITE 17

18 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia Sijoitustoiminnan tavoitteena on saada pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Pankki tai salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jättämisestä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varoja sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, jotka sijoittavat varansa pääosin Itä- Euroopassa noteerattuihin yhtiöihin taikka Itä-Euroopan maiden taloudesta merkittävästi riippuvaisiin yhtiöihin. Sijoitusstra-tegiassa voidaan sijoittaa myös sellaisiin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat varansa Venäjällä ja sen lähialueilla noteerattuihin yhtiöihin tai Venäjän tai sen lähialueiden taloudesta merkittävästi riippuvaisiin yhtiöihin. Strategiassa painotetaan markkinoita ja tyylejä, jotka tarjoavat tehokkaimman riskin ja tuottopotentiaalin yhdistelmän. Danske Itä- Eurooppa strategian sijoitusprosessissa yhdistyvät Top Down omaisuuslajiallokaatio, sekä tarkat rahastovalinnat. Top - Down analyysissa tarkastellaan ensin makrotalouden tilaa ja sen vaikutuksia eri talousalueisiin, minkä pohjalta tehdään lopulliset rahastovalinnat. Sijoitusstrategian perusjakauma on esitetty ensimmäisellä sivulla. Tästä jakaumasta voidaan kuitenkin markkinatilanteen vuoksi poiketa salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Varoista voidaan sijoittaa enintään 40 prosenttia samaan sijoitusrahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 3,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta rahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Itä-Eurooppa sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitushorisontti on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun. Strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti eri Itä-Euroopan osakemarkkinoiden kesken. Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Riskiprofiili Sijoitusstrategiassa käytettyjen sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää sijoittamiaan varoja. Sijoitusstrategiassa käytettävien sijoituskohteiden tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Sijoitusstrategian riskiä pyritään pienentämään hyödyntämällä eri sijoitustyylejä ja -kohteita sekä hajauttamalla sijoituksia toimialojen välillä ja maantieteellisten rajojen yli. Sijoitusstrategiaan liittyy yleinen markkinariski. Erityisesti Itä-Euroopan osakemarkkinoiden yleinen kehitys heijastuu sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon, joka voi heilahdella voimakkaasti. Kehittyville markkinoille sijoittavan tulee hyväksyä kehittyneitä markkinoita voimakkaampaa arvonvaihtelua. Tietylle maantieteelliselle alueelle keskittyminen sijoitusstrategiassa johtaa siihen, että sijoitukset ovat alttiita erityisesti kyseisen maantieteellisen alueen tulevaisuuden näkymien muutoksille sen lisäksi, että myös globaali osakemarkkinoiden kehitys vaikuttaa sijoituskohteiden arvonkehitykseen. Sijoituskohdemaiden talous voi olla riippuvainen vain muutaman toimialan kehityksestä, jolloin kyseiset toimialat vaikuttavat merkittävästi maan osakemarkkinoiden kehitykseen. Strategian sijoitukset tehdään pääosin euroalueen ulkopuolelle, joten niihin sisältyy valuuttakurssiriski. Sijoitusstrategian sijoituskohdemaiden osakemarkkinat ovat osittain vasta kehittymässä, minkä vuoksi sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvoon ja likviditeettiin saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi vastapuolesta johtuvat arvopaperikauppojen viivästymiset. Itä-Euroopan osakemarkkinoille tehtyihin sijoituksiin liittyy lisäksi kehittyneitä markkinoita suurempi poliittinen riski. Salkun arvoon voi vaikuttaa poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi strategiassa käytettyjen rahastojen sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Raportoinnissa käytetään seuraavaa vertailuindeksiä: Emerging Markets EMF Eastern Europe. VARAINHOITOESITE 18

19 DANSKE ALTERNATIVE Danske Alternative on Danske Bank Private Bankingin asiakkaille tarjottava täyden valtakirjan varainhoitostrategia, mikä koostuu vaihtoehtoisista omaisuuslajeista. Eri vaihtoehtoiset sijoitukset ja niiden perusjakauma strategiassa on esitetty kuvassa oikealla. Danske Alternativen liittäminen osaksi perinteisistä omaisuuslajeista, kuten osakkeista, joukkolainoista ja rahamarkkinainstrumenteista koostuvaa sijoitussalkkua, voi tehostaa salkun oletettua tuotto/riski suhdetta. Hajautus vaihtoehtoisiin sijoitusinstrumentteihin saattaa parantaa salkun tuottoa erityisesti vaikeissa markkinaolosuhteissa. Salkunhoitaja Sijoituskohde Danske Capital, Danske Bank Oyj Sijoitusrahastot Minimisijoitus EUR Hoitopalkkio 0,75 % p.a. * Rahoitusmahdollisuus Mahdollisuus vakuutusmuotoiseen sijoittamiseen PERUSTIEDOT STRATEGIAN PERUSJAKAUMA Vaihtoehtoisten sijoitusten matala tai negatiivinen korrelaatio perinteisten omaisuuslajien suhteen voi vähentää sijoitussalkun riippuvuutta pääomamarkkinoiden ja talouden yleisestä kehityksestä sekä pienentää tuottojen vaihtelua. Sijoittaminen raaka-aineisiin Usein matala tai jopa negatiivinen korrelaatio suhteessa muihin omaisuusluokkiin. Tuotot ovat usein positiivisesti korreloituneita inflaation kanssa Sijoittaminen kultaan Kullan hajautushyöty voi korostua epävakaina aikoina Kullan hinta on perinteisesti ollut negatiivisesti korreloitunut US dollariin Historiallisesti kulta on tuottanut parhaiten korkean inflaation ympäristössä VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET PARANTAVAT OLETETTUA TUOTTO / RISKI SUHDETTA, SHARPEN LUKUA***: Sharpe 0,39 0,38 0,37 Sijoittaminen absoluuttisella tuottotavoitteella Absoluuttisen tuottotavoitteen sijoituksilla tavoitellaan osake- ja korkomarkkinoiden suunnasta riippumatonta, positiivista tuottoa Monesti matala tai jopa negatiivinen korrelaatio suhteessa muihin omaisuusluokkiin. Sijoittaminen kiinteistöihin Korrelaatio osakemarkkinoihin perinteisesti muita vaihtoehtoisia omaisuuslajeja suurempi Kiinteistösijoitusten riski on kuitenkin pääsääntöisesti osakemarkkinoiden riskiä pienempi Kiinteistötuotoilla historiallisesti positiivinen korrelaatio inflaatioon 100 % Varainhoito % VH % Alternative 0, % Varainhoito Osake 80 % VH Osake 20 % Alternative VARAINHOITOESITE 19

20 Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoitusstrategia Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin. Pankki tai salkunhoitaja ei vastaa sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamatta jättämisestä. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään sijoittamalla varoja sellaisten suomalaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon tai sijoittaa pääosin raaka-ainemarkkinoille tai sijoittaa pääosin Euroopassa noteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Sijoituskohteiden valitsemista ei ole rajoitettu maantieteellisesti. Strategian sijoitusprosessi yhdistää kvantitatiivisen optimointimallin käytön sekä salkunhoitajien taktisen näkemyksen. Omaisuusluokkien välinen perusjakauma on esitetty edellisen sivun kuvassa. Sijoitusstrategian sijoitusprosessissa käytetään Danske Capitalin kehittämää omaisuuslajiallokaation optimointimallia, joka määrittää painotukset vallitsevaan markkinoiden riskitasoon sopivaksi. Makrotalouden tilan analysointiin perustuva taktinen näkemys täydentää tätä prosessia. Salkunhoitaja valitsee sijoituskohteet näkemyksensä mukaisesti, eikä perusjakaumasta poikkeamista ei ole rajoitettu. Strategian varoista voidaan sijoittaa enintään 50 prosenttia samaan rahastoon. Strategian varoja voidaan sijoittaa sellaisten rahastojen rahasto-osuuksiin, joiden vuotuinen kiinteä hallinnointipalkkio on enintään 2,5 prosenttia rahaston arvosta. Tämän kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi sijoituskohteena olevasta rahastosta voidaan periä tuottosidonnaisia palkkioita. Sijoittajakohderyhmä Sijoitusstrategia Danske Alternative sopii korkeaa tuottoa tavoittelevalle sijoittajalle, jonka sijoitusaika on pitkä ja joka hyväksyy sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun. Strategia sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa parantaa salkkunsa hajautusta. Strategia sopii osaksi globaalisti hajautettua sijoitussalkkua. Suositeltava sijoitusaika on yli viisi vuotta. Asiakas vastaa valitsemansa strategian soveltuvuudesta omiin sijoitustarkoituksiinsa. Riskiprofiili Sijoitusstrategian sijoituskohteiden arvot voivat nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää strategiaan sijoittamiaan varoja. Sijoitusten tuleva arvonkehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoimien menestyksellisyydestä. Sijoitusstrategiassa käytettäviin sijoituskohteisiin liittyy yleinen markkinariski. Sijoitusten arvo voi vaihdella voimakkaasti ja se voi poiketa markkinoiden yleisestä kehityksestä. Sijoitusstrategian riskitaso vastaa osakesijoitusten riskitasoa, joka on selvästi korkeampi kuin esimerkiksi rahamarkkinasijoituksissa. Sijoittajan tulee kuitenkin huomata, että strategian sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi esimerkiksi osake- tai korkomarkkinoille sijoittavien strategioiden arvonkehityksestä. Sijoitusstrategian sisältämien sijoitusten riskit ja tuotot riippuvat ensisijaisesti sijoituskohteena olevien absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen, raaka-ainerahastojen ja kiinteistörahastojen menestyksellisyydestä, joiden arvonkehitykseen vaikuttaa osin myös markkinoiden yleinen kehitys. Euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Salkun arvoon voi vaikuttaa poikkeuksellisissa markkinatilanteissa negatiivisesti myös likviditeettiriski, jos esimerkiksi strategiassa käytettyjen rahastojen sijoituskohteena olevia arvopapereita ei saada muutettua käteiseksi toivotussa aikataulussa ja/tai kohtuulliseen hintaan. Sijoitustoimintaan liittyvä raportointi ja sijoitusten arvostus Danske Bank Private Banking raportoi asiakkaalle varallisuuden kehityksestä täyden valtakirjan varainhoitosopimuksessa sovituin aikavälein. Asiakkaan sijoitukset arvostetaan raportointikauden viimeiseen kaupantekokurssiin tai sen puuttuessa raportointikauden viimeiseen saatavilla olevaan kaupantekokurssiin arvopaperin pääasiallisella markkinapaikalla. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen osalta markkina-arvona käytetään samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa. Ellei tällaista Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoiman rahaston samana päivänä laskettua rahasto-osuuden arvoa ole käytettävissä, käytetään viimeisintä käytettävissä olevaa arvoa. Muiden rahastosijoitusten osalta viimeisellä kaupantekokurssilla tarkoitetaan viimeisintä käytettävissä olevaa julkaistua rahasto-osuuden arvoa. Raportoinnissa käytetään vertailuindeksinä seuraavista indekseistä muodostettua yhteisindeksiä: 25% Global Property Research 250 Europe (UK 20%) Index 30% 3kk Euribor 20% GSCI Gold Excess Return Index 25% GS US Light Energy Commodity Index VARAINHOITOESITE 20

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Rahastoesite 28.2.2012 muodostuu seuraavista osioista : Yksinkertaistettu rahastoesite Rahastojen säännöt ASIAKASPALVELU Puhelin: 09 6817 8200 (pankkipäivisin 9 17) Fax: 09 6817

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

RAHASTOESITE 17.8.2015

RAHASTOESITE 17.8.2015 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto Aktiivi Aloituspäivä Säännöt (viim.) 8.9.2014 8.9.2014 Omaisuudenhoitaja Tuomas

Lisätiedot

RAHASTOESITE 16.6.2015

RAHASTOESITE 16.6.2015 Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto Aktiivi Allokaatio 25 Allokaatio 50 Allokaatio 100 Arvo Kruunu Osake Arvo Markka

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2013 Rahastoesitettä täydentävät kunkin sijoitusrahaston säännöt. Rahastoista on saatavissa myös avaintietoesitteet.

RAHASTOESITE 1.7.2013 Rahastoesitettä täydentävät kunkin sijoitusrahaston säännöt. Rahastoista on saatavissa myös avaintietoesitteet. Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Tiedot rahastoyhtiöstä Rahaston nimi Optimi Lyydian Leijona Rupla Arvo Markka Troikka Aloitus -päivä Säännöt (viim.)

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

RAHASTOESITE Rahastoesitettä täydentävät kunkin sijoitusrahaston säännöt. Rahastoista on saatavissa myös avaintietoesitteet.

RAHASTOESITE Rahastoesitettä täydentävät kunkin sijoitusrahaston säännöt. Rahastoista on saatavissa myös avaintietoesitteet. Tämä on seuraavien Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Rahastoesite: Rahaston nimi Optimi Lyydian Leijona Osake Rupla Osake Arvo Markka Osake Troikka Osake Dinaari Osake Arvo Rein Osake

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015

RAHASTOESITE. UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 RAHASTOESITE UB Rahastoyhtiö Oy 1.7.2015 Tätä rahastoesitettä täydentävät kunkin rahaston säännöt. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöstään tutustua myös rahaston avaintietoesitteeseen ja rahaston sääntöihin.

Lisätiedot

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY

FINLANDIA BRIC+ 25.8.2010 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY FINLANDIA FOKUS 31.12.2013 18.12.2013 FINLANDIA RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Kaupankäynti rahasto-osuuksilla...

Lisätiedot

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite

Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy. Rahastoesite Alfred Berg Omaisuudenhoito Suomi Oy Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Päivitetty 6.5.2015 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014

Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Alena Autio Hedge-rahastojen toiminta ja niiden menestyminen Suomessa vuosina 2011 2014 Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013

Rahastoraportti. Puolivuosikatsaus 31.12.2013 raportti Puolivuosikatsaus 31.12.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013

Rahastoraportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 raportti Puolivuosikatsaus 30.6.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Talous- ja markkinakatsaus 4 SEB:n esittely 6 Riskitason ja rahaston valinta 8 Näin luet rahastoraporttia 10 Hinnasto 33

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot