Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloitteet / /2015. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Kunnanvaltuusto 9 17.03.2015. Valtuustoaloitteet 2014 521/00.02.00/2015. Kunnanhallitus 09.03.2015 57"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloitteet / /2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Alla olevaan kunnanhallituksen ehdotukseen on koottu kaikki valtuustoaloitteet, joita valtuusto ei ole vuoden 2014 loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Ehdotuksessa on samalla selostus toimenpiteistä, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty sekä maininta siitä, onko aloite vielä vireillä. Loppuun käsitellyt: Asia 126 / / 2013 Timo Mäntysen valtuustoaloite kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä Nastolan kanssa. Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Kunnanvaltuusto päätti tehdä tehdä valtiovarainministeriölle esityksen erityisen kuntajakoselvityksen käynnistämisestä, jossa ovat mukana Iitin, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Lahden kaupunki. Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan kunnan, Hämeenkosken kunnan, Iitin kunnan, Kärkölän kunnan, Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan välillä. Valtuusto hylkäsi kuntajakoselvityksen ja yhdistymissopimuksen ja päätti , että Iitin kunta ei ole mukana kuntajakoselvityksen jatkoselvityksessä. Lahden kaupunki ja Nastolan kunta ovat hyväksyneet tammikuussa 2015 keskinäisen yhdistyssopimuksen, jonka mukaan Lahden kaupunki ja Nastolan kunta lakkaavat ja ne yhdistetään uudeksi kunnaksi, joka ottaa nimekseen Lahti ja kuntamuodokseen kaupungin.

2 Aloite on loppuun käsitelty. 351 / / 2014 Jyrki Pitkäsen ym. valtuustoaloite kouluverkon rakennetta ja tulevaisuutta koskevien periaatteiden ja aikataulun valmistelusta. Kunnanhallitus : valmistelija koulutuslautakunta, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Koulutuslautakunta on hyväksynyt Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman Kunnanhallitus päätti käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. Kunnanvaltuusto päätti , että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Aloite on loppuun käsitelty. 433 / / 2014 Hjalmar Kahanpään ym. valtuustoaloite Karralan kotiseututalon kunnostamisesta. Kunnanhallitus : Valmistelija tekninen johtaja, päättäjä tekninen lautakunta, aikataulu mennessä. Kirjasto-kulttuurilautakunta on v teettänyt hankesuunnitelman Karralan kotiseututalon kunnostamisesta/restauroinnista Kymenlaakson ammattikorkeakoulun oppilastyönä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja kunnan yhteistyönä on Karralan kotiseututalon kellarin seinät käsitelty ja pärekatto sekä perustukset korjattu vuosien 2009 ja 2010 aikana. Kiinteistömestari on arvioinut tarvittavat päärakennuksen korjaustoimenpiteet ja kustannukset lokakuussa Toimenpiteet ja verottomat kustannukset ovat seuraavat: -vesikaton korjaus euroa -ikkunoiden kunnostus euroa -julkisivun osittainen uusiminen ja maalaus euroa. Tekninen lautakunta : 1. välittömät toimenpiteet päärakennuksen katon osalta on tehty lokakuussa. 2. kiinteistömestarin arvion mukaisista toimenpiteistä on käynnistetty päärakennuksen osalta ikkunoiden kunnostus omana työnä 3. päärakennuksen katon kunnostus tehdään keväällä 2015

3 4. päärakennuksen julkisivun kunnostus ja maalaus tehdään kesällä aitan katon kunnostus ja maalaus tehdään vuoden 2015 jälkeen Aloite on loppuun käsitelty. Vireillä olevat Asia 28 / / 2013 Timo Mäntysen valtuustoaloite Sitikkalantien valaistuksen välillä Matkakeidas - Mankalan voimalaitos ottaminen vuoden 2012 teidenvalaisuohjelmaan. Kunnanhallitus Valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä tekninen lautakunta, aikataulu mennessä. Tekninen lautakunta : Lautakunta totesi aloitteen johdosta, että elokuussa laaditun katuvalaistuksen kehittämissuunnitelman mukaan kunta joutuu seuraavien neljän - viiden vuoden aikana uusimaan nykyistä katuvaloverkkoaan yhteensä eurolla. Edellä mainittu seikka tarkoittaa sitä, että kunnalla ei tuona aikana ole resursseja lisätä katuvalaistusta ilman ulkoista tukea. Tekninen lautakunta : Todetaan, että Sitikkalantie Matkakeitaalle on valtion maantie nro Tien varressa valaistavaksi esitetyllä noin kahden kilometrin matkalla on kaksikymmentä kiinteistöä pääasiassa tien valtatien puoleisessa päässä. Alueella on 60 km tunnissa nopeusrajoitus. Lautakunta toteaa aloitteen johdosta, että elokuussa laaditun katuvalaistuksen kehittämissuunnitelman mukaan kunta joutuu seuraavien neljän - viiden vuoden aikana uusimaan nykyistä katuvaloverkkoaan yhteensä eurolla. Edellä mainittu seikka tarkoittaa sitä, että kunnalla ei tuona aikana ole resursseja lisätä katuvalaistusta ilman ulkoista tukea. Rahoitusmahdollisuutta selvitellään. Asia 89 / / 2013 Anniina Peltolan valtuustoaloite koskien kertaluonteisen stipendin myöntämisestä kolmannella asteella (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) aloittaville iittiläisopiskelijoille, jotka opiskelupaikan saadessaan pitävät kirjansa edelleen Iitissä. Kunnanhallitus : Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Kunnanhallitus :

4 Anniina Peltolan valtuustoaloite : "Iittiin toivotaan lisää asukkaita. Positiivinen väestökehitys vaatii pitkän tähtäimen sijoituksien rinnalle konkreettisia, kuntalaisia arvostavia, näyttöjä. Kunnan väestökehitykseen voidaan vaikuttaa kahdella tavalla: houkuttelemalla kuntaan uusia asukkaita tai pyrkiä pitämään nykyiset asukkaat edelleen kunnan asukkaina. Suurin poismuuttajienryhmä ovat opiskelujen perässä kaupunkeihin muuttavat nuoret. Tämän vuoksi esitänkin, että Iitissä huomioitaisiin kertaluontoisella stipendillä ne iittiläisnuoret, jotka kolmannen asteen opiskelupaikan saadessaan pitävät kirjansa edelleen Iitissä. Opiskelija anoisi stipendiä kunnan verkkosivuilta löytävällä lomakkeella. Stipendi olisi suuruudeltaan esimerkiksi 400. Stipendit jaettaisiin kerran vuodessa syksyllä järjestettävässä erityisessä tilaisuudessa. Stipendienluovutustilaisuus antaisi ainutkertaisen mahdollisuuden kerrata kuntamme toimivia palveluja ja osoittaa kunnan toivovan nuorien asettuvan opintojen jälkeen pysyvästi takaisin kotikuntaan. Niin itse stipendi kuin luovutustilaisuuskin osoittaisivat kunnan aidon kiinnostuksen nuoria ja heidän muuttuvaa elämäntilannettaan kohtaan. Kunnan jokasyksyinen väestönotkahdus loivenisi, opiskelijoiden siteet kotikuntaan säilyisivät tiiviimpinä opiskeluaikanakin ja lisäksi kasvavat verotulot kattaisivat monikertaisesti kulut." Hallinto- ja talousjohtaja: Stipendeistä saatava hyöty on lähinnä imagollinen. Kunnan talouteen opiskelijoiden kotipaikan säilyttäminen Iittinä vaikuttaa kesätöiden ja muun opiskelun ohessa tapahtuvan työn verojen kautta. Toisaalta valtionosuuslaskennassa kunnan omarahoitusosuus on selvästi suurempi kuin opiskelija-ikäryhmän tuoma valtionosuus. Kotikuntaan hakeutumista edistäisi, jos seudulla olisi tarjolla työpaikkoja. Stipendeihin sijoittamisen sijasta kannattaisi panostaa edistämään työpaikkojen syntyä Asia 118/3000/2011 Olli Pasilan valtuustoaloite tällä hetkellä käytössä olevan käytännön laajentamisesta sotainvalidien ruokailun järjestämisestä siten, että oikeus saada ilmainen päivittäinen ateria myönnettäisiin kunnan toimesta kaikille sotainvalideille ja sen lisäksi myös yksinasuville veteraanitunnuksen omaaville henkilöille. Nykyisen käytännön mukaan vähintään 20%:n sotainvalidien ilmainen päivittäinen ruokailu on järjestetty joko palvelusetelillä tai kotiin

5 kuljetettuna. Valtiokonttori korvaa kunnille ruokailusta aiheutuneet kustannukset. Kelan antaman tiedon mukaan Iitissä on noin 100 veteraanitunnuksen omaavaa sotaveteraania sekä 11 alle 20% haitta-asteen sotainvalidia, joita aloite koskee. Kattavia nimilistoja em. henkilöistä ei ole saatavilla, eikä myöskään tietoa siitä kuinka moni heistä on yksin asuva. Asiaa on tiedusteltu kirjeitse Iitissä toimivilta sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöiltä. Sotainvalidien veljesliiton Kymi-Karjala osasto ry:n mukaan Iitissä asuu 12 sotainvalidia, joista 3 sotainvalidia jää alle valtiokonttorin rajan. Iitin sotaveteraanit ry:n mukaan jäsenrekisterissä on 72 veteraania. Näistä yksin kotona asuvia veteraaneja on arviolta 28 henkilöä. Lisäksi sotaveteraanien vastauksessa todetaan, että on myös joitakin veteraaneja, joista yhdistyksellä ei ole tietoa. Vastauksissaan tiedusteluun Iitin sotaveteraanit toivat esiin, että puolison kanssa vielä kotona asuvat veteraanit eivät saisi joutua eriarvoiseen asemaan yksin kotona asuviin veteraaneihin nähden. Sotainvalidien järjestö puolestaan toi esiin sotainvalideja hoitaneet puolisot ja lesket, jotka tulisi myös huomioida. Järjestöt ottivat kantaa myös ruokailun toteuttamistapaan ja totesivat, että paras vaihtoehto toteuttamiselle olisi henkilöille annettava päivittäinen lounasseteli tai asiakkaan tilan niin vaatiessa, kotiin kuljetettu ateria. Tämänhetkinen sotainvalideille annettavan lounassetelin arvo on 7,50 euroa ja mikäli ruokailu tapahtuu ainoastaan Koivulehdossa, aterian hinta on 6,00 euroa. Edellisten perusteella on aloitteen kustannuksiksi arvioitu seuraavaa: yksin asuvat n. 35hlö x 7,50 x 365 = euroa (lounassetelillä toteutettu) n. 35hlö x 6,00 x 365 = euroa (ruokailu ainoastaan Koivulehdossa) yksin asuvat + puolison kanssa asuvat n. 50 hlö x 7,50 x 365= euroa (lounassetelillä toteutettu) n. 50 hlö x 6,00 x 365= euroa (ruokailu ainoastaan Koivulehdossa) Puolisojen ja leskien määrää ei selvityksessä ole arvioitu, mutta oletettavaa on, että määrä kasvaa yli 50%. Asian on valmistellut perusturvajohtaja. Kunnanhallitus : Veteraanien ja sotainvalidien lämpimän aterian järjestäminen lounassetelillä on yksinkertaisin ja kustannuksiltaan kallein tapa. Siihen liittyy samanlaisia saavutettavuusongelmia kuin Koivulehdossa tapahtuvaan ateriointiin.

6 Kuljetusten järjestämismahdollisuutta tasapuolisuuden noudattamiseksi ja sen kustannuksia tulisi vielä selvittää. Oikeuden antaminen muille kuin sotaveteraanitunnuksen ja sotainvalidistatuksen omaaville on ongelmallista. Esitys edellyttää siis jatkovalmistelua. Näistä syistä on perusteltua siirtää asian käsittely seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteyteen. Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen käsittelyn vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteyteen. Asiaa ei ole käsitelty talousarvion yhteydessä. Asia 119 / / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite koskien työllisyysperusteisesti toteutettavan kerrostalon rakentamista Rautatienkadun varrella olevalle tontille. Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Asia 120 / / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite koskien Jokuen koulukiinteistön korjaustoimenpiteitä. Kunnanhallitus Valmistelija hallintoja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 121/ / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite Iitin Vuokratalot Oy:n toiminta pysäköinnin valvonnassa ja Veteraanitien asuntojen lämpöhäviöt. Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 122 / / 2013 Merja Longan ym. valtuustoaloite lähiruuan käytön lisäämisestä kunnan keskuskeittiössä ja kyläkouluissa. Kunnanhallitus Valmistelija ruokapalveluemäntä, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä.

7 Asia 123 / /2013 Liisa Alatalon valtuustoaloite kunnan kotisivujen parantamisesta. Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 124 / / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite tietojen saaminen Iitin kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus : Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 125 / / 2013 Kari Helinevan valtuustoaloite Kunnantalon katolle sijoitettavista valvontakameroista. Kunnanhallitus Valmistelija hallintoja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Aloite on vireillä (kvalt ) Asia 210 / / 2013 Jenni Vilenin ym. valtuustoaloite kunnan verkkosivujen uudistamisesta ja Facebook -sivujen perustamisesta. Kunnanhallitus : Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, Päättäjä kunnanhallitus, Aikataulu mennessä. Asia 219 / / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite kesäkahvilan pihan päällystämisestä Kunnanhallitus Valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä tekninen lautakunta, aikataulu mennessä. Tekninen lautakunta : Aloitteesta on pyydetty lausunto kunnan kulttuuritoimelta. Kulttuuritoimen/koulutoimen johtaja Päivi Hyyrysen lausunto on seuraava: "Kulttuuriasoista vastaava kirjastovirkailija Kaija Mattila ja kesäkahvilan emäntä ovat antaneet tiedot lausunnon pohjaksi. Asfaltointia parempi tapa pihan pölyisyyden poistoon olisi murskepinta. Asfaltointi aiheuttaa sadevesiongelman, koska kaato on taloon päin. Näin ollen kustannuksia tulisi sadevesiviemäröinnistä ja siitä, että puutarhaan talon taakse alamäkeen menevät tienpätkät tulisi myös päällystää, niissä on

8 jo nyt nähtävissä sateista johtuvaa eroosio-ongelmaa. Idylliseen miljööseen ei sovi musta asfalttipiha. Kirkon pysäköintialueet vieressä ovat hiekkakenttää. Kaija Mattilan näkemys on, että tarpeeksi paksu murskepinta 1) sopii paremmin miljöökuvaan 2) on taloudellisempi 3) ei aiheuta lisäkustannuksia ja ylimääräisiä maanrakennustöitä 4) ei pölyä 5) sallii mahdolliset muutostyöt piha-alueella 6) ei ole liukas talvella 7) ei lisää kuumuutta terassi- tai sisätiloissa. Piha-alueen läpiajokielto voisi myös toimia, jos pölyhaittoja pelätään. Ennen kuin piha-alueen päällystymistä aletaan suunnitella, tulisi olla kattava suunnitelma koko Kylätalon kohdalta sen tulevaa käyttöä silmällä pitäen. Nythän Kylätalossa on myös vuokrattua tilaa, josta seuraa omia tarpeita. Samassa yhteydessä lienee aiheellista kysyä, onko pihan päällystäminen toiminnan kannalta ensisijainen toimenpide? Saman rahan voisi käyttää Kylätalon toimintaan ja saada esim keittiöön ajanmukaiset laitteet, ehjät kalusteet kahvilaan, ulkomaalauksen, katon maalauksen, lämpöeristyksen, leikkikentän tai turisti-infopiste. Kylätalolta puuttuu myös nettiyhteys." Lautakunta toteasi valtuustoaloitteen johdosta, että ottaen huomioon aloittesta annetun käyttäjien lausunnon sekä kuluvan vuoden tekniselle lautakunnalle osoitetun säästötavoitteen, ei aloitteen mukaisia toimenpiteitä toteuteta. Asia 267 / / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite toimikunnan asettamisesta selvittämään jääviyksiä. Kunnanhallitus : Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Aloite on vireillä (kvalt Asia 268 / / 2013 Hannu Suhosen valtuustoaloite urheilukentän pukusuojassa sijaitsevan kuntosalin säilyttämisestä. Kunnanhallitus : valmistelija kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Todetaan, että jääurheilun harrastajat ovat toimittaneet vetoomuksen , että Ravilinnan pukukopin voimailutila järjestettäisiin uudelleen siten että sitä voitaisiin käyttää pukeutumis- ja varusteidenvaihtotilana. Käytännössä asia vaatisi tilan tyhjentämisen voimailuvälineistä sekä niiden tilalle toimitettuja penkkejä sekä vaatekoukkuja varusteiden ja vaatteiden ripustamista varten. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt , että Ravilinnan pukusuojan voimailutila muutetaan puhuhuonetilaksi. Lautakunta päätti, että

9 voimailuvälineet on mahdollista luovuttaa esimerkiksi jollekin kyläyhdistykselle tai vastaavalle hakemuksesta sillä ehdolla, että ko yhdistys ottaa laitteista kunnostusvastuun ja laitteet tulevat yhdistyksen yleiseen käyttöön, ei yksittäisen henkilön. Mikäli mikään yhdistys ei tarvitse laitteita, ne myydään avoimella tarjouskilpailulla. Lautakunnan päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Aloite on vireillä / / 2014 Anniina Peltolan ja Veikko Ojalan valtuustoaloite kesätyöpaikkaohjelman käyttöönottamisesta. Kunnanhallitus : valmistelija hallintoja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Aloite on vireillä. 344 / / 2014 Hannu Suhosen valtuustoaloite puhelinkeskuksen palauttamisesta Iitin kunnan omaksi toiminnaksi. Kunnanhallitus :valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Aloite on vireillä. 432 / / 2014 Jenni Vilenin ym. valtuustoaloite opinnäytetöihin Iittiin. Kunnanhallitus : valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Aloite on vireillä. 522 / / 2015 Hannu Suhosen valtuustoaoite Ravilinnaan sijoitettujen suojeluskuntatunnusten poistamisesta. Aloite on vireillä / / 2015 Janne Aallon ym. valtuustoaloite Kolisevan kylässä sijaitsevien tonttien hintojen alentamisesta.

10 Aloite on vireillä. Ehdotus va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä mainitut toimenpiteet aloitteiden johdosta ja toteaa aloitteiden tulleen loppuun käsitellyiksi tai olevan vireillä edellä olevan luettelon mukaisesti. Päätös kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto 9 Ehdotus kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä mainitut toimenpiteet aloitteiden johdosta ja toteaa aloitteiden tulleen loppuun käsitellyiksi tai olevan vireillä edellä olevan luettelon mukaisesti. Päätös kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta 14.04.2015 Aika 14.04.2015 klo 18:00-19:28 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KUNNANHALLITUS 17.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO 146 SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2014-31.12.2016... 296 147 JUUPAJOEN VANHUSTYÖN JA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA... 298 2013-2017... 298

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot