Aloite on loppuun käsitelty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloite on loppuun käsitelty."

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet / /2013 Kunnanhallitus 57 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Alla olevaan kunnanhallituksen ehdotukseen on koottu kaikki valtuustoaloitteet, joita valtuusto ei ole vuoden 2012 loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Ehdotuksessa on samalla selostus toimenpiteistä, joihin aloitteiden johdosta on ryhdytty sekä maininta siitä, onko aloite vielä vireillä. Loppuun käsitellyt Asia 356/9000/2009 Hannu Suhosen valtuustoaloite polttoainejakelun käynnistämisestä Vuolenkoskella. Kunnanhallitus antoi : Valmistelija Iitti-tiimi, aikataulu mennessä. Iitti-tiimi on todennut lausuntonaan, että se pitää Omakylä-alueen ja Vuolenkosken palvelujen kehittämisen kannalta olennaisen tärkeänä polttoainejakelupisteen toteutusta sataman yhteyteen ja että polttoaineen jakelu on ajoneuvojen lisäksi mahdollista myös veneille. Kunnanhallitus hyväksyi Vuolenkosken Koskenrannan alueen (Omakylä Vuolenkoski) asemakaavan muutosehdotuksen. Kaavamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa satamapalveluja, myymälätiloja, laitureita sekä polttoaineen jakeluaseman. Voimassa olevasta asemakaavasta on puuttunut polttoaineen jakeluaseman salliva määräys, joka nyt on lisätty kaavaan. Asia 78/8290/2011 Anniina Peltolan valtuustoaloite koskien kertaluonteisen

2 stipendin myöntämisestä kolmannella asteella (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) aloittaville iittiläisopiskelijoille, jotka opiskelupaikan saadessaan pitävät kirjansa edelleen Iitissä. Kunnanhallitus : Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Hallinto- ja talousjohtaja: Stipendeistä saatava hyöty on lähinnä imagollinen. Kunnan talouteen opiskelijoiden kotipaikan säilyttäminen Iittinä vaikuttaa kesätöiden ja muun opiskelun ohessa tapahtuvan työn verojen kautta. Toisaalta valtionosuuslaskennassa kunnan omarahoitusosuus on selvästi suurempi kuin opiskelija-ikäryhmän tuoma valtionosuus. Kotikuntaa hakeutumista edistäisi, jos seudulla olisi tarjolla työpaikkoja. Stipendeihin sijoittamisen sijasta kannattaisi panostaa edistämään työpaikkojen syntyä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanhallitus päättää, että opiskelijastipendiä ei oteta käyttöön. Aloite on loppuun käsitelty. Asia 252/9400/2011 Hannu Suhosen valtuustoaloite koskien kunnanhallituksen toimintaa Lacell Oy:n rahoituksessa. Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Kunnanhallitus on hyväksynyt lyhennysohjelman muutoksen ja uuden lyhennysohjelman muutoksen. Hannu Suhonen valitti tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto oikeus on hylännyt valituksen. Kiinteistö oy Lareal asettiin konkurssiin Kunnanhallituksen päätöksen lainan lyhennysohjelman muutoksesta on valituksen johdosta hallinto-oikeus tutkinut ja kunnanhallituksen päätös jäi voimaan.

3 Asia 84/0201/2012 Hannu Suhosen valtuustoaloite kunnanhallituksen ja virkamiesten toiminnan ottaminen käsittelyyn Lacell/Lareal -lainoituksessa. Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Hallinto- ja talousjohtaja: Kunnanvaltuusto on myöntänyt perustettavalle kiinteistöyhtiölle euron lainavelkakirjan, 30 vuoden takaisinmaksuajalla, 4,62%+2.0 % :n korolla sekä kiinteistökiinnitysvakuudella, (josta e ei-turvaavalla vakuudella). Tästä päätöksestä Hannu Suhonen valitti hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hyölkäsi valituksen. Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan Kiinteistö Oy Larealille myöntämän euron lainan vakuudeksi Päijät-Hämeen Osuuspankin kunnalle antaman jälkipantin, summaltaan euroa.jälkipantti annetaan kunnalle pankin suuruisen lainan vakuuden jälkeen Kiinteistöyhtiö Lareal Oy:n omistamaan kiinteistöön ( m2 määräala tilasta Arolahti RN.o 4:465 kiinteistötunnus ja sillä sijaitsevat rakennukset) kiinnitettäviin, yhteensä euron suuruisiin panttivelkakirjoihin numerot 1-6 a euroa. Kunta edellyttää yhtiöltä lisäksi yhteensä 3 kpl a :n suuruista kiinnitystä panttivelkakirjoina em euron panttivelkakirjojen jälkeen ko.lainan lisävakuudeksi ja kunnan saatavien vakuudeksi sekä jälkipanttiin että panttivelkakirjoihin erityispanttaussitoumusta Kiinteistö Oy Larealilta. Kunnanhallitus on hyväksynyt ehdotetun vakuusjärjestelyn, jolla Päijät-Hämeen Osuuspankin kunnalle antama jälkipantti muutetaan niin, että jälkipantti kattaa kunnan euron saatavan ja siitä johtuvat saatavat Päijät-Hämeen Osuuspankin euron sekä Päijät-Hämeen Osuuspankin euron lainapääoman sekä sitä koskevan Finnvera Oy:n takauksen jälkeen(pääoma ja perimiskulut), ehdolla että Lacell Oy sitoutuu vastaamaan edellä esitetyn lisärahoituksen jälkeen jäävästä rakennushankkeen rahoitusosuudesta ja Kiinteistö Oy Lareal antaa suostumuksen esitetylle panttausjärjestelylle. Kunnanhallitus on hyväksynyt lyheenysohjelman muutoksen ja uuden lyhennysohjelman muutoksen. Hannu Suhonen

4 valitti tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto oikeus 0n hylännyt valituksen. Kiinteistö oy Lareal asettiin konkurssiin Kunnanhallituksen päätöksen lainan lyhennysohjelman muutoksesta on valituksen johdosta hallinto-oikeus tutkinut ja kunnanhallituksen päätös jäi voimaan. Asia 86/0100/2012 Kari Helinevan ym. valtuustoaloite Suomen Kuntaliiton jäsenmaksun maksaminen vuodelta 2012 Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Kunnanhallitus : Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta on luovutettu ministeri Virkkuselle Työryhmän selvitystä on esitelty aluekierroksilla. Kymenlaakson tilaisuus pidettiin Kunnanvaltuusto antoi kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä valtiovarainministeriölle lausunnon, jossa valtuusto esitti. että kunta, mukaanluettuna Vuolenkosken kyläalue osallistuisi rakennetyöryhmän ehdottamaan Lahden alueen kuntarakenneselvitykseen. Maan hallitus linjasi tiistaina 5. kesäkuuta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoa iltakoulussaan. Hallitus linjasi, että rakennelakityöryhmä valmistelee tarkemman ehdotuksen vahvan peruskunnan kriteereistä. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen johtama hallinnon- ja aluekehittämisen ministerityöryhmä käsittelee ehdotuksen kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Rakennelakiehdotus lähetetään syksyllä lausuntokierrokselle kuntiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään Kuntaliitto on esittänyt toista lausuntokierrosta syksyllä 2012, niin että kunnat voivat ottaa kantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen linjausta ja vahvan peruskunnan kriteeristöä sekä rakennelakiluonnosta koskeviin esityksiin. Kuntaliitto on lisäksi esittänyt pakkoliitoksista pidättäytymistä. Kuntaliitto on myös nostanut lähidemokratian merkityksen esiin kuntien edunvalvonnassa kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Suomen Kuntaliiton toimintaa edunvalvonnassa arvioitaessa voidaan todeta,

5 että kuntien tasapuolinen huomioiminen on korostunut Kuntaliiton toiminnassa ja pienempien kuntien edunvalvontaan kuntarakenneuudistuksen osalta on kiinnitetty huomiota. Tasavallan hallituksen linjauksissa on vaikutteita Kuntaliiton näkemyksistä. Kunnanhallitus totesi valmisteluosan perusteluiden nojalla että Kuntaliiton jäsenmaksun loppuosan maksamisen edellytykset ovat täyttyneet ja maksu pannaan täytäntöön. Asia 87/2310/2012 Olli Pasilan ja Timo Mäntysen valtuustoaloite Iitti-säätiön perustamisesta Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Kunnanvaltuusto päätti säätiön perustamisesta Asia 199/6480/2012 Leif Drockilan ja Veikko Ojalan valtuustoaloite lämpöpumpun hankkimisesta kesäkahvilaan Kunnanhallitus Valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä tekninen lautakunta, aikataulu mennessä. Tekninen lautakunta totesi , että kiinteistömestari hankkii kesäkahvilaan lämpöpumpun. Asia 200/6480/2012 Hannu Suhosen valtuustoaloite kesäkahvilan pihan päällystämisestä Kunnanhallitus Valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä tekninen lautakunta, aikataulu mennessä.

6 Tekninen lautakunta : Aloitteesta on pyydetty lausunto kunnan kulttuuritoimelta. Kulttuuritoimen/koulutoimen johtaja Päivi Hyyrysen lausunto on seuraava: "Kulttuuriasoista vastaava kirjastovirkailija Kaija Mattila ja kesäkahvilan emäntä ovat antaneet tiedot lausunnon pohjaksi. Asfaltointia parempi tapa pihan pölyisyyden poistoon olisi murskepinta. Asfaltointi aiheuttaa sadevesiongelman, koska kaato on taloon päin. Näin ollen kustannuksia tulisi sadevesiviemäröinnistä ja siitä, että puutarhaan talon taakse alamäkeen menevät tienpätkät tulisi myös päällystää, niissä on jo nyt nähtävissä sateista johtuvaa eroosio-ongelmaa. Idylliseen miljööseen ei sovi musta asfalttipiha. Kirkon pysäköintialueet vieressä ovat hiekkakenttää. Kaija Mattilan näkemys on, että tarpeeksi paksu murskepinta 1) sopii paremmin miljöökuvaan 2) on taloudellisempi 3) ei aiheuta lisäkustannuksia ja ylimääräisiä maanrakennustöitä 4) ei pölyä 5) sallii mahdolliset muutostyöt piha-alueella 6) ei ole liukas talvella 7) ei lisää kuumuutta terassi- tai sisätiloissa. Piha-alueen läpiajokielto voisi myös toimia, jos pölyhaittoja pelätään. Ennen kuin piha-alueen päällystymistä aletaan suunnitella, tulisi olla kattava suunnitelma koko Kylätalon kohdalta sen tulevaa käyttöä silmällä pitäen. Nythän Kylätalossa on myös vuokrattua tilaa, josta seuraa omia tarpeita. Samassa yhteydessä lienee aiheellista kysyä, onko pihan päällystäminen toiminnan kannalta ensisijainen toimenpide? Saman rahan voisi käyttää Kylätalon toimintaan ja saada esim keittiöön ajanmukaiset laitteet, ehjät kalusteet kahvilaan, ulkomaalauksen, katon maalauksen, lämpöeristyksen, leikkikentän tai turisti-infopiste. Kylätalolta puuttuu myös nettiyhteys." Lautakunta toteasi valtuustoaloitteen johdosta, että ottaen huomioon aloittesta annetun käyttäjien lausunnon sekä kuluvan vuoden tekniselle lautakunnalle osoitetun säästötavoitteen, ei aloitteen mukaisia toimenpiteitä toteuteta. Asia 265/6610/2012 Timo Mäntysen valtuustoaloite Kausalan keskustan katujen suojateiden turvallisuuden parantamisesta Kunnanhallitus Valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä. Tekninen lautakunta : 1. Rautatienkatu on Iitintieltä Rautatieasemalle saneerattu vuonna Saneeratulle alueelle on kadun poikki uusittu / rakennettu neljä suojatietä. Suojateistä kaksi on korotettuja. Iitintien ja Rautatienkadun risteysalue ja sillä olevat suojatiet suunniteltiin esisuunnitteluvaiheessa korotettuna, mutta lopullisen rakennussuunnittelun

7 yhteydessä korotetusta risteysalueesta luovuttiin. Rautatienkadun saneeraus Iitintiestä valtatielle 12 toteutetaan kuntasuunnitelman mukaan vuona Saneerauksen yhteydessä Rautatienkadun ja Kauppakadun risteysalue on suunniteltu rakennettavaksi korotettuna. Muita korotettuja suojatiealueita ei suunnitelma sisällä johtuen siitä, että Rautatienkatu on kokoojakatu ja sillä on runsaasti linja-autoliikennettä ja että kevyen liikenteen liikenneturvallisuuteen on panostettu suunnitelmassa mm. ajorataa kaventamalla ja reunakiveyksin. 2. Kauppakatu on saneerattu 1990 luvun lopulla eikä suunnitelmissa ole rakentaa sille korotettuja suojateitä lukuun ottamatta Kauppakadun ja Rautatienkadun risteystä. Kauppakadun talvikunnossapito on työlästä ja kallista johtuen lumitilan puutteesta, korotetuista jalankulkutasoista ja pysäköintitaskuista Kausansaarentien ja Eerolantien välisellä alueella. Mikäli puolen kilometrin pituisen kadun suojatiet korotettaisiin, jouduttaisiin myös kuivatuksia uusimaan ja saneerauksen hyötysuhde ei olisi hyvä ottaen huomioon, että kevyen liikenteen onnettomuuksia ei kuntaan tulleiden tietojen mukaan väyjlällä ole tapahtunut liukastumisia lukuun ottamatta. Kauppakadun vähäiset onnettomuudet tapahtuvat pääosin Rautatienkadun ja Kauppakadun liittymässä ja ne ovat olleet lieviä ajoneuvo-onnettomuuksia liittyen lähinnä väistämisvelvollisuuden laiminlyöntiin. Uudet rakenteet tekisivät kunnossapidon nykyistä hankalammaksi ja kalliimmaksi. Tarvittaessa Kauppakadun painuneita kohtia on mahdollista korjata pienemmin, kunnossapidon toimenpitein kuten asvalttipaikkauksin ja korottamalla nykyisiä kiveyksiä tarvittavilta osin painumien kohdalta. 3. Iitintien osalta aloite välitetään ELY -keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueelle, jonka maantie Iitintie on ja joka vastaa sen kunnossapidosta. Vireillä olevat Asia 118/3000/2011 Olli Pasila on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että kunta laajentaisi tällä hetkellä käytössä olevaa käytäntöä sotainvalidien ruokailun järjestämisestä siten, että oikeus saada ilmainen päivittäinen ateria myönnettäisiin kunnan toimesta kaikille sotainvalideille ja sen lisäksi myös yksinasuville veteraanitunnuksen omaaville henkilöille. Nykyisen käytännön mukaan vähintään 20%:n sotainvalidien ilmainen päivittäinen ruokailu on järjestetty joko palvelusetelillä tai kotiin kuljetettuna. Valtiokonttori korvaa kunnille ruokailusta aiheutuneet kustannukset.

8 Kelan antaman tiedon mukaan Iitissä on noin 100 veteraanitunnuksen omaavaa sotaveteraania sekä 11 alle 20% haitta-asteen sotainvalidia, joita aloite koskee. Kattavia nimilistoja em. henkilöistä ei ole saatavilla, eikä myöskään tietoa siitä kuinka moni heistä on yksin asuva. Asiaa on tiedusteltu kirjeitse Iitissä toimivilta sotaveteraani- ja sotainvalidijärjestöiltä. Sotainvalidien veljesliiton Kymi-Karjala osasto ry:n mukaan Iitissä asuu 12 sotainvalidia, joista 3 sotainvalidia jää alle valtiokonttorin rajan. Iitin sotaveteraanit ry:n mukaan jäsenrekisterissä on 72 veteraania. Näistä yksin kotona asuvia veteraaneja on arviolta 28 henkilöä. Lisäksi sotaveteraanien vastauksessa todetaan, että on myös joitakin veteraaneja, joista yhdistyksellä ei ole tietoa. Vastauksissaan tiedusteluun Iitin sotaveteraanit toivat esiin, että puolison kanssa vielä kotona asuvat veteraanit eivät saisi joutua eriarvoiseen asemaan yksin kotona asuviin veteraaneihin nähden. Sotainvalidien järjestö puolestaan toi esiin sotainvalideja hoitaneet puolisot ja lesket, jotka tulisi myös huomioida. Järjestöt ottivat kantaa myös ruokailun toteuttamistapaan ja totesivat, että paras vaihtoehto toteuttamiselle olisi henkilöille annettava päivittäinen lounasseteli tai asiakkaan tilan niin vaatiessa, kotiin kuljetettu ateria. Tämänhetkinen sotainvalideille annettavan lounassetelin arvo on 7,50 euroa ja mikäli ruokailu tapahtuu ainoastaan Koivulehdossa, aterian hinta on 6,00 euroa. Edellisten perusteella on aloitteen kustannuksiksi arvioitu seuraavaa: yksin asuvat n. 35hlö x 7,50 x 365 = euroa (lounassetelillä toteutettu) n. 35hlö x 6,00 x 365 = euroa (ruokailu ainoastaan Koivulehdossa) yksin asuvat + puolison kanssa asuvat n. 50 hlö x 7,50 x 365= euroa (lounassetelillä toteutettu) n. 50 hlö x 6,00 x 365= euroa (ruokailu ainoastaan Koivulehdossa) Puolisojen ja leskien määrää ei selvityksessä ole arvioitu, mutta oletettavaa on, että määrä kasvaa yli 50%. Asian on valmistellut perusturvajohtaja. Kunnanhallitus : Veteraanien ja sotainvalidien lämpimän aterian järjestäminen lounassetelillä on yksinkertaisin ja kustannuksiltaan kallein tapa. Siihen liittyy samanlaisia saavutettavuusongelmia kuin Koivulehdossa tapahtuvaan ateriointiin.

9 Kuljetusten järjestämismahdollisuutta tasapuolisuuden noudattamiseksi ja sen kustannuksia tulisi vielä selvittää. Oikeuden antaminen muille kuin sotaveteraanitunnuksen ja sotainvalidistatuksen omaaville on ongelmallista. Esitys edellyttää siis jatkovalmistelua. Näistä syistä on perusteltua siirtää asian käsittely seuraavan vuoden talousarvion käsittelyn yhteyteen. Kunnanhallitus päätti siirtää aloitteen käsittelyn vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteyteen. Asiaa ei ole käsitelty talousarvion yhteydessä. Asia 161/6470/2011 Hannu Suhosen valtuustoaloite koskien työllisyysperusteisesti toteutettavan kerrostalon rakentamista Rautatienkadun varrella olevalle tontille. Kunnanhallitus : Valmistelija kunnanjohtaja, Päättäjä kunnanvaltuusto, Aikataulu mennessä Asia 253/0300/2011 Hannu Suhosen valtuustoaloite koskien Jokuen koulukiinteistön korjaustoimenpiteitä Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 302/6620/2011 Hannu Suhonen on tehnyt aloitteen Erottajan risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisesta. Suhonen toteaa, että samaa asiaa koskeva aloite on hylätty huhtikuussa toteamuksella, että risteys on turvallinen koululaisliikenteelle, mutta koska käytäntö on osoittanut, että näin ei ole, hän esittää asian uudestaan käsiteltäväksi. Perusteluina risteyksen vaarallisuudelle hän toteaa, että risteyksessä sattui kolme viikkoa sitten vakava liikenneturma ja että taksit ja posti pitävät paikkaa vaarallisena. Suhonen esittää aloitteessaan, että risteykseen rakennetaan

10 koululaisliikennettä varten oma alue ja siihen tarvittava rakennus. Suhonen on täydentänyt aloitettaan kyläläisten mielipiteen perusteella seuraavasti: "Koulubussiin nousu ja poistumispaikka rakennettaisiin entisen kaupan paikalle Artjärventien ja Metsälän risteyksen taka-alueelle, josta puretaan sortumapisteessä oleva rakennus. Samaan kohtaan voisi rakentaa Perheniemi-Metsälä-Savivuon hyötyjätekeräyspisteen, josta on paikallisilta tullut useita esityksiä." Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut aloitteen valmisteltavaksi seuraavasti: valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä Tekninen lautakunta : Lisäksi samaan asiaan liittyen Haapakimolan koulun rehtori Tiina Aro on koululaisten huoltajien palautteen johdosta lähettänyt tekniselle lautakunnalle päivätyn esityksen Erottajan risteyksen turvallisuuden parantamisesta koulukuljetuksissa. Esityksessä todetaan seuraavaa: "Perheniemen ja Haapakimolan koulun yhdistyessä pidettiin yhtenä tärkeänä tekijänä kuljetusreittien toimivuutta ja turvallisuutta.yhdistämisen jälkeen vanhemmista koottu työryhmä teki asiaa koskien aloitteita sekä Iitin kunnalle että tiehallinnolle. Aloitteen perusteella tiehallinto teki Linja-autopysäkkien kehittämisselvityksen maanteille 1731, 3603 ja Iittiin. Tavoitteena oli koulukuljetusten liikenneturvallisuuden parantaminen. Haja-asutusalueella suurin osa julkisen liikenteen käyttäjistä on koululaisia. Kehittämisselvityksen mukaan koulureitillä on vain kaksi pysäkkiparia Sääskjärven tien (mt 1731/1) alussa. Muuten tieosuuksille ei ole rakennettu pysäkkejä, vaan linja-autot pysähtyvät ajoradalla liittymien kohdalla. Etenkin talvella ongelmia lisää tien kapeneminen lumen vaikutuksesta ja se taas lisää vaaratilanteita. Selvityksessä parannusehdotukset on tehty pysäkkikohtaisesti maastokäynnin ja tierekisteristä saatujen tietojen perusteella. Pysäkkikorteista selviää esitetyt toimenpide-esitykset. Erottajan pysäkkikortissa nro 10 todetaan, että pysäkille pitäisi tehdä pysäkkilevennys, näkemäraivaus, pensasaidansiirto ja että työn tekeminen kuuluu ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan. Nopeusrajoitus risteysalueella on alennettu 50 km:iin tunnissa. Huoltajien palautteen mukaan linja-auto pimentää Metsäläntieltä tulevien näkyvyyden Artjärven tien suuntaan aiheuttaen aamuisin ja iltapäivisin vaaratilanteita. Lisäksi odotuskatos on tällä hetkellä vaarallisessa paikassa ulosajon sattuessa. Liitteessä on huoltajien esittämä muutosesitys Erottajan risteyksen liikennejärjestelyihin koulukuljetusten osalta. Kyläläiset ovat lupautuneet mukaan esitettyjen muutostöiden toteuttamiseen omalla talkootyöpanoksellaan. Yhteyshenkilönä asiassa toimii Janne Koskinen." Koululaisten huoltajien muutosesitys Erottajan risteyksen koululaisliikennejärjestelyihin jaetaan esityslistan oheismateriaalina.

11 Tekninen lautakunta päättää merkitä aloitteen ja esityksen tiedoksi sekä esittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin vastuualueelle, että Erottajan risteyksen liikenneturvallisuuden parantamista selvitetään ja toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen, kunnan ja kyläläisten yhteyshenkilön kanssa. Asia 85/6630/2012 Timo Mäntysen valtuustoaloite Sitikkalantien valaistuksen välillä Matkakeidas - Mankalan voimalaitos ottaminen vuoden 2012 teidenvalaisuohjelmaan Kunnanhallitus Valmistelija tekninen lautakunta, päättäjä tekninen lautakunta, aikataulu mennessä. Tekninen lautakunta : Lautakunta totesi aloitteen johdosta, että elokuussa laaditun katuvalaistuksen kehittämissuunnitelman mukaan kunta joutuu seuraavien neljän - viiden vuoden aikana uusimaan nykyistä katuvaloverkkoaan yhteensä eurolla. Edellä mainittu seikka tarkoittaa sitä, että kunnalla ei tuona aikana ole resursseja lisätä katuvalaistusta ilman ulkoista tukea. Rahoitusmahdollisuutta selvitetään. Asia 121/0900/2012 Hannu Suhosen valtuustoaloite Iitin Vuokratalot Oy:n toiminta pysäköinnin valvonnassa ja Veteraanitien asuntojen lämpöhäviöt Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 197/9400/2012 Merja Longan ym. valtuustoaloite lähiruuan käytön lisäämisestä kunnan keskuskeittiössä ja kyläkouluissa

12 Kunnanhallitus Valmistelija ruokapalveluemäntä, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 206/0400/2012 Liisa Alatalon valtuustoaloite kunnan kotisivujen parantamisesta Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 207/0201/2012 Hannu Suhosen valtuustoaloite tietojen saannista Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 259/5000/2012 Kari Helinevan valtuustoaloite Kunnantalon katolle sijoitettavista valvontakameroista Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Asia 300/0100/2012 Timo Mäntysen valtuustoaloite kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä Nastolan kanssa Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja, päättäjä kunnanvaltuusto, aikataulu mennessä.

13 Asia 301/1100/2012 Merja Longan ja Esa Lehtisen valtuustoaloite perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi Kunnanhallitus Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, päättäjä kunnanhallitus, aikataulu mennessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä mainitut toimenpiteet aloitteiden johdosta ja toteaa aloitteiden tulleen loppuun käsitellyiksi tai olevan vireillä edellä olevan luettelon mukaisesti. Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti siten, että Asia 78/8290/2011 on edelleen vireillä.

Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Kunnanvaltuusto 9 17.03.2015. Valtuustoaloitteet 2014 521/00.02.00/2015. Kunnanhallitus 09.03.2015 57

Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Kunnanvaltuusto 9 17.03.2015. Valtuustoaloitteet 2014 521/00.02.00/2015. Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Kunnanvaltuusto 9 17.03.2015 Valtuustoaloitteet 2014 521/00.02.00/2015 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain

Lisätiedot

Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja. Kahanpää Hjalmar Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja. Kahanpää Hjalmar Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 4/2013 83 Kunnanhallitus 18.02.2013 Aika Maanantai 18.02.2013 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen Jyrki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet vuodelta / /2014. Kunnanhallitus 63

Kunnanhallitus Valtuustoaloitteet vuodelta / /2014. Kunnanhallitus 63 Kunnanhallitus 63 03.03.2014 Valtuustoaloitteet vuodelta 2013 354/00.02.00/2014 Kunnanhallitus 63 Loppuun käsitellyt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 17 Kunnanvaltuusto 17.03.2015 Aika Tiistai 17.03.2015 klo 18:00-19:12 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Saarelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 58 09.03.2015 Kunnanhallitus 48 07.03.2016 Kunnanhallitus 95 02.05.2017 Kuntalaisaloitteet 2016 Kuntalain (410/2015) 23 :n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kunnanhallitus 139 01.06.2015 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä 270/00.01.00/2013

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Kouluverkon tiivistäminen alkaen

Kouluverkon tiivistäminen alkaen Kunnanhallitus 295 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 63 10.12.2013 Kouluverkon tiivistäminen 1.8.2014 alkaen Kunnanhallitus 02.12.2013 295 303/12.00.00/2013 Kunnanhallitus antoi elokuussa 2013 asettamassaan raamissa

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 18.01.2016 10 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 188 17.08.2015 Kunnanhallitus 243 26.10.2015 Kunnanhallitus 245 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 97 09.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 599/02.01.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 13.10.2014 244 Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2011 valtuustoaloitteen pohjalta

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY

KUNTALAISTEN JA VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY TEKEMIEN ALOITTEIDEN KÄSITTELY KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 7.12.2010 2 Sisällys 1. ALOITE JA ALOITEOIKEUS... 3 1.1. Aloite... 3 1.2. Kunnan asukkaan aloiteoikeus... 3 1.3. Valtuustoryhmän ja valtuutetun

Lisätiedot

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA

Kh 26. HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen. Kunnanhallitus 21.1.2008 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA HEINÄVEDEN KUNTA Viranomainen Kunnanhallitus 21.1.2008 39 VALTUUSTOALOITE HAJA-ASUTUSALUEEN OSOITEJÄRJESTELMÄN MUUTTAMISES- TA Kh 26 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Ristola Päivi ruokapalveluemäntä, asiantuntija 48

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Ristola Päivi ruokapalveluemäntä, asiantuntija 48 Iitin kunta Pöytäkirja 6/2014 1 Tarkastuslautakunta 09.06.2014 Aika Maanantai 09.06.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Saapuvilla Iitin lukio Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila.

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila. Tekninen lautakunta 22 25.02.2014 Tekninen lautakunta 45 05.05.2015 Kunnanhallitus 117 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 62 26.05.2015 Vuolenkosken liikuntahallin rakennussuunitelman hyväksyminen 158/10.03.02/2013

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 4 140 15 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus 20.2.2012:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014. KOKOUSAIKA 1.4.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 2/2014. KOKOUSAIKA 1.4.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 2/2014 KOKOUSAIKA 1.4.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 10 Saapuneet asiakirjat 11 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennuslautakunta 16 02.03.2016 Kunnanhallitus 73 18.04.2016 Kunnanhallitus 112 16.05.2016 Kunnanvaltuusto 22 24.05.2016 Maa-ainesluvat ja valvonta 1.7.2016 alkaen 693/10.03.00.09/2016 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 3 139 14 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston päätöksen 10.4.2014 toimeenpano

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston päätöksen 10.4.2014 toimeenpano Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Kunnanhallitus 179 30.06.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunntantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunntantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 9/2013 159 Tekninen lautakunta 05.11.2013 Aika 05.11.2013 klo 18:00-19:58 Paikka Iitin Kunntantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Holmström

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja. Poissa Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja. Poissa Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 118 Kunnanhallitus 25.02.2013 Aika 25.02.2013 klo 17:30-19:35 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 74 23.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kunnanhallitus 228 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 47 24.09.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2014-2017 143/00.01.02/2013

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Aloite on loppuun käsitelty.

Aloite on loppuun käsitelty. Kunnanhallitus 58 09.03.2015 Kunnanhallitus 48 07.03.2016 Kunnanhallitus 95 02.05.2017 Kunnanvaltuusto 17 09.05.2017 Kuntalaisaloitteet 2016 842/00.02.00/2017 Kunnanhallitus 09.03.2015 58 Kuntalain 28

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 849/10.03.01.00/2013 390 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista/kv historia Kaupunginvaltuusto 2.9.2013

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo Kunnanvaltuusto 20 15.01.2013 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo 22/14.01/2013 Kunnanvaltuusto 20 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta 29.06.2015 Aika Maanantai 29.06.2015 klo 17:00-17:18 Paikka Vanha kunnantalo, henkilökunnan kahvio Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kettumäki

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista

Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 390 15.12.2014 Asianro 849/10.03.01.00/2013 9 Valtuutettu Veera Köpsin ym. valtuutettujen aloite koskien Iiroisentien turvallisuuden parantamista historia

Lisätiedot

Kirjallinen reklamaatio, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Reklamaatiokirje on esityslistan oheismateriaalina.

Kirjallinen reklamaatio, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Reklamaatiokirje on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus 213 19.08.2013 Kunnanhallitus 237 16.09.2013 Kunnanhallitus 262 21.10.2013 Kirjallinen reklamaatio, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 23/00.02.00/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Poissa Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Poissa Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika Keskiviikko 21.10.2015 klo 18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh.

Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valmistelu: kansliajohtaja Jukka Vilen puh. Kaupunginhallitus 92 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 38 20.03.2017 Luettelo vuonna 2016 valtuustoaloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 21/00.02.00/2017 Kaupunginhallitus 13.03.2017 92 Valmistelu:

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Välivuokraussopimus Demik Oy 727/10.04.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Välivuokraussopimus Demik Oy 727/10.04. Kunnanhallitus 51 20.03.2017 Kunnanhallitus 85 24.04.2017 Kunnanhallitus 123 05.06.2017 Välivuokraussopimus Demik Oy 727/10.04.01/2016 Kunnanhallitus 20.03.2017 51 Kunnanvaltuusto on tehnyt 24.5.2016 periaatepäätöksen,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tekninen johtaja Korhosen ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Asemakaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos

Tekninen johtaja Korhosen ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Asemakaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos TEK 9.12.2015 Lausunto asemakaavamuutoksesta, Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 243) Rakennuspäällikkö Keränen 2.12.2015 Kaavaluonnoksen aineistoon on perehdytty liikenteen, katujen ja vesihuollon

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 1986/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 10 9.1.2017 14 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv)

Veikkolan keskustan korttelin 39 asemakaavan muutoksen (piir.nro 3279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) Yhdyskuntatekniikan lautakunta 9 08.2.206 Kunnanhallitus 9 2.0.207 Veikkolan keskustan korttelin 9 asemakaavan muutoksen (piir.nro 279) hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti (kv) 8/0.02.0/206 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Vastine/ Korkein hallinto-oikeus (Diaarin:o 1312/3/15) / Hannu Valkonen. Valmistelija: kaupungininsinööri, puh. 040 846 9816.

Vastine/ Korkein hallinto-oikeus (Diaarin:o 1312/3/15) / Hannu Valkonen. Valmistelija: kaupungininsinööri, puh. 040 846 9816. Tekninen lautakunta 86 12.06.2014 Tekninen lautakunta 92 21.08.2014 Tekninen lautakunta 103 25.09.2014 Tekninen lautakunta 111 23.07.2015 Vastine/ Korkein hallinto-oikeus (Diaarin:o 1312/3/15) / Hannu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv)

Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 126 10.04.2017 Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella Oitbacka skolan lakkauttaminen (kv) Kunnanhallitus 10.04.2017 126 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2015 265 Kunnanhallitus 18.05.2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 17:30-21:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot