Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS

2 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo

3 TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet ovat tärkeitä? Humanistisen tiedekunnan perustutkinnot koostuvat sekä pääaineesta, jonka opiskelijaksi sinut on hyväksytty, että sivuaineista. Sivuaine kannattaa valita sekä oman mielenkiinnon mukaan että tulevaisuuden ammattia silmällä pitäen. Jos esimerkiksi tiedät jo opintojen alussa haluavasi opettajaksi, sinun on hyvä valita sivuaineeksi sellainen aine, joka tukee opettajaksi valmistumista. Tällainen aine voi olla esimerkiksi jonkin kielen opettajaksi haluavalla toinen kieliaine. Olet jo saanut opinto-oikeuden pääaineeseesi, mutta sivuaineen voi yleensä valita vasta opintojen alettua. Jos saamassasi hyväksymiskirjeessä on mainittu jonkin oppiaineen sivuaineoikeudesta, ja haluat kyseisen aineen sivuaineeksesi, niin ota yhteyttä kyseiseen oppiaineeseen. Mikäli olet hakenut useampaan oppiaineeseen, mutta hyväksymiskirjeessä ei mainita sivuaineoikeuksista, on silti mahdollista, että pisteesi riittävät sivuaineoikeuteen. Tämän voit tarkistaa humanistisen tiedekunnan kansliasta. Humanistisen tiedekunnan opiskelijan tutkinnosta noin puolet koostuu sivuaineista, joten ei ole yhdentekevää, missä vaiheessa aloitat sivuaineiden opiskelun. Opintojen etenemisen ja opintotuen saamisen kannalta on järkevää aloittaa jokin sivuaine jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Onko sivuaineissa eroja? Muutamat aineet ovat ns. vapaita sivuaineita. Niihin ei järjestetä sivuainekokeita, vaan niitä voi opiskella sivuaineena kuka tahansa yliopiston opiskelija. Toiset aineet ovat puolestaan sellaisia, joihin täytyy hakea erillisellä sivuainekokeella. Suurin osa näiden aineiden kokeista järjestetään heti syyslukukauden alussa. Jos haluat sivuaineeksesi tällaisen aineen, valmistaudu kokeeseen hyvissä ajoin. Näin parannat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan haluamaasi sivuainetta jo ensimmäisenä lukuvuotenasi. Joihinkin aineisiin valitaan sivuaineopiskelijoita rajattu määrä, jolloin valinnan perusteena voi olla esimerkiksi ilmoittautumisjärjestys tai aiempi opintomenestys. Seuraavilta sivuilta käy ilmi, mitä sivuaineita Turun yliopistossa voi opiskella, ja miten nämä aineet voi saada sivuaineekseen.

4 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN PÄÄAINEOPISKELIJOIDEN SIVUAINEOIKEUKSIEN SAAMINEN LUKUVUONNA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA A. VAPAAT SIVUAINEET Opiskeltava aine Arkeologia Baltic Sea Region Studies (englanninkielinen) Elämänkatsomustieto Folkloristiikka Kansatiede Uskontotiede Fonetiikka Klassillinen arkeologia Kreikkalainen filologia Latinalainen filologia Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria Suomen historia Yleinen historia Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori) North American Studies (englanninkielinen) Sukupuolentutkimus Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) Unkarin kieli ja kulttuuri Yleinen kirjallisuustiede Sivuaineopiskelijaksi ilmoittautuminen Ilmoittautuminen arkeologian toimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen Sivuainekokonaisuuden suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat tiedekunnan kansliaan intranetistä löytyvällä lomakkeella. Ei ennakkoilmoittautumista. Oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä. Ei ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineen toimistossa. Ilmoittautuminen oppiaineen toimistoon mennessä. Ilmoittautuminen historia-aineiden toimistoon sähköpostitse viimeistään Koulutusohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä. Ei ennakkoilmoittautumista. Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa (Sirkkala, Minervarakennuksen 1. krs, huone E116.) Sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa. Suomen ja sen sukukielten suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan toimistoon. Ei ennakkoilmoittautumista.

5 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 1. Sivuainekokeet Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Sivuainekokeeseen ilmoittautuminen ja mahdolliset esitietovaatimukset Englannin kielen, pohjoismaisten kielten, Englannin kieli (26) ranskan ja saksan kielen oppiaineiden sivuainevalintakokeet pohjoismaiset kielet (18) järjestetään yhteis- ranska (24) työssä yhden päivän aikana. Valintakoe on saksan kieli (24) kaksiosainen ja koostuu kaikille oppiaineille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Sivuainekokeen ajankohta ja paikka sekä luettava kirjallisuus Maanantaina klo (yhteinen koeosio) ja (kielikohtaiset osiot). Luentosalit I ja II, Päärakennus Yhteisen koeosion kirjallisuus: Ojutkangas Larjavaara Miestamo Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. Englannin kieli Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä Webropol-lomakkeella (http://tinyurl.com/sivuainekoe). Hakuaika päättyy torstaina klo Kts. ilmoittautumistiedot yltä. Lisätietoa sivuainekokeesta humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta: (http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/ opiskelijaksi/muut/sivuaineet/sivut/home.aspx) Kielikohtaisten osioiden kirjallisuus alla kunkin oppiaineen kohdalla erikseen. Lisätietoa verkkosivuilta: (http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opiskelijaksi/muut/si vuaineet/sivut/home.aspx) Kielikohtainen osio: Valikoima novelleja: Zora Neale Hurston: The Conscience of the Court Katherine Mansfield: Bliss John Steinbeck: The Chrysanthemums Pohjoismaiset 18 Kielikohtainen osio: Ei erikseen luettavaa kirjaa. kielet Ranska 24 Kielikohtainen osio: Ei erikseen luettavaa kirjaa. Saksan kieli 24 Kielikohtainen osio: Ei erikseen luettavaa kirjaa.

6 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 1. Sivuainekokeet Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Sivuainekokeeseen ilmoittautuminen ja mahdolliset esitietovaatimukset Espanja 14 Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan (hakijan nimi ja pääaine) oppiaineen ilmoitustaululla Italia (Fennicum, oikea siipi, 1.krs) olevaan listaan 10 tai s-postilla viimeistään maanantaina klo 14. Luova kirjoittaminen Aineopintojen valintakokeeseen voivat osallis- 14 tua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorit- (aineopinnot) tavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot. Museologia Suomen kieli ja suomalaisugrilainen kielentutkimus Venäjän kieli (suomen kieli) 6 (suomalaisugrilainen kielentutkimus) 8 Ei ilmoittautumista etukäteen. Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa. Kirjatenttiin ilmoittaudutaan joko Nettiopsussa tai oppiaineen ilmoitustaululla (Fennicum, vasen siipi, 1. kerros). Ilmoittautuminen päättyy tiistaina klo Hakija ilmoittaa kirjatenttiin ilmoittautuessaan, kummalle linjalle hän ensisijaisesti pyrkii. Sivuainekokeen ajankohta ja paikka sekä luettava kirjallisuus Tiistaina klo ls. Rosetta I - Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Tiistaina klo ls. Rosetta I - Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Perjantaina klo ls. Hovi, Sirkkala - Lisätietoa valintakokeesta luovan kirjoittamisen verkkosivuilla: ittaminen/opiskelu/opiskelijaksi/sivut/home.aspx Torstaina klo , ls. Janus, kaivokatu 12 - kirjallisuus: Petja Aarnipuu: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia Helsinki Keskiviikkona klo , ls. XXV, Fennicum - kirjallisuus: Irja Alho & Anneli Kauppinen: Käyttökielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Sivut sekä Ojutkangas Larjavaara Miestamo Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. Ei ennakkoilmoittautumista. Keskiviikkona klo ls. Rosetta I - kielikoe, ei kirjallisuutta

7 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 2. Sivuainekiintiöt (ei sivuainekoetta) Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Valintamenettely Luova kirjoittaminen 14 (perusopinnot) Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jonne otetaan 100 Turun yliopistossa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittamaan valitaan 14 johdantokurssilla parhaiten menestynyttä opiskelijaa. Mediatutkimus 30 Sivuaineopiskelijat valitaan syyslukukaudella järjestettävän Johdatus mediatutkimukseen -kurssin (6 op) arvosanan perusteella (vähintään 3/5). Musiikkitiede 25 Sivuaineopiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat etusijalla. Ilmoittautua voi musiikkitieteen toimistoon tai sähköpostitse. Romanian kieli ja 15 Opintojen aloittamisen edellytyksenä on romanian alkeiskurssin suorittaminen tai vastaavien tie- kulttuuri Taidehistoria 30 (perusopinnot) 8 (aine- ja syventävät opinnot) Viron kieli ja kulttuuri tojen hallitseminen. Sivuaineopiskelijat valitaan Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I -kurssin luentokuulustelun arvosanan perusteella (vähintään 3/5). Myös avoimessa tai muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja suorittaneiden tulee osallistua kokeeseen saadakseen jatkaa opintojaan. Tasokokeen kautta oikeuden myös aine- ja syventäviin opintoihin saavat seuraavien aineiden pääaineopiskelijat: kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja yleinen kirjallisuustiede sekä nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat. Muut opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää opintosuoritusote ja tarvittaessa todistus muualla suoritetuista kokonaisuuksista. Hakemus ja opintosuoritusote palautetaan sähköpostitse toimistosihteerille viimeistään Opiskelijat valitaan Viron kieli I -kurssin suorituksen perusteella Viron perusteiden opetuksen jälkeen. Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoitettava halukkuudestaan suomen kielen linjan toimistosta saatavalla lomakkeella viimeistään torstaina Loppukuulustelusta on saatava vähintään 3/5, jotta voi tulla hyväksytyksi Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua Viron kieli I -kurssin välikuulusteluun. Lisätietoa humanistisen tiedekunnan sivuaineista:

8 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA A. VAPAAT SIVUAINEET Opiskeltava aine Aikuiskasvatustiede (perusopinnot) Erityispedagogiikka (perusopinnot) Kasvatustiede (perusopinnot) Sivuaineopiskelijaksi ilmoittautuminen Opintoihin ei erikseen ilmoittauduta. B. RAJOITETUT SIVUAINEET Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Valintamenettely Aikuiskasvatustiede (aine- ja syventävät opinnot) Erityispedagogiikka (aine- ja syventävät opinnot) Kasvatustiede (aine- ja syventävät opinnot Haku aineopintoihin seuraavan kerran syksyllä Perusopinnot oltava hakiessa suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (3/5). Etusijalla kasvatustieteiden laitoksen omat opiskelijat. Syventäviin opintoihin voi ilmoittautua, kun aineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Opettajan pedagogiset opinnot Pääainekohtaiset kiintiöt Haku seuraavan kerran keväällä Kasvatustieteiden tiedekunta julkistaa valintaperusteet loppuvuodesta (Opettajan pedagogisten opintojen suorittamisen voi ilman aiempia yliopisto-opintoja aloittaa yleensä aikaisintaan kolmantena opiskeluvuonna.) Nuorisotutkimus (perus- ja aineopinnot) Alkukasvatus (perusopinnot) Kuvataidekasvatus (perusopinnot) Käsityökasvatus (perus-, aine- ja syventävät opinnot) Liikunta (perus- ja aineopinnot) Musiikkikasvatus (perus- ja aineopinnot) Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op.) Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot (25 op.) Terveystieto (perus- ja aineopinnot) Lisätietoa: Kiintiöt vaihtelevat oppiaineittain. Kts. tarkemmin opettajankoulutuslaitoksen verkkosivuilta. Haku seuraavan kerran keväällä Kasvatustieteiden tiedekunta julkistaa valintaperusteet loppuvuodesta Huom. osa opinnoista tarjolla vain Raumalla/Turussa. Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineopinnoista lisää tietoa on saatavissa tiedekunnan intranetsivuilla osoitteessa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/sivuaineopiskelu/sivut/home.aspx

9 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoaa sivuaineopintoja mm. seuraavissa aineissa: Astrobiologia Biokemia Biologia Biotekniikka Fysiikka ja tähtitiede Geologia Kehitysmaatutkimus Kemia Maantiede Matematiikka Tietojenkäsittelytieteet Tilastotiede Ympäristötiede Opetus- ja tilaresurssien takia hakijoita voidaan joutua karsimaan. Sivuaineopintoihin ilmoittautumisesta, opinto-oikeuksista, kokonaisuuksista ja käytännön asioista saat tarkempia tietoja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, ao. laitoksen tai oppiaineen verkkosivuilta sekä toimistosta.

10 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA A. VAPAAT SIVUAINEET Oppiaine Vapaasti suoritettavat opintokokonaisuudet, joihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen Evoluutiopsykologia Sivuainekokonaisuus (25 op.) Filosofia Perus-, aine- ja syventävät opinnot Finnish-Nordic Society and Culture Mahdollisuus suorittaa vähintään 25 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus. Lisätietoja: History and Politics of European integration Sivuainekokonaisuus (25 op.) Lisätietoja: Kaupunkitutkimus Mahdollisuus suorittaa opintopisteen kokonaisuus. Lisätietoja: https://blogit.utu.fi/kaupunkitutkimus/ Monikulttuurisuus Mahdollisuus suorittaa opintopisteen kokonaisuus. Lisätietoja: Poliittinen historia Perus-, aine- ja syventävät opinnot Psykologia Perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Sosiaalipolitiikka Perusopinnot ja aineopintoja Sosiaalityö Perusopinnot ja sivuaineopiskelijan aineopinnot Sosiologia Perus- ja aineopinnot Taloussosiologia Sivuaineopintokokonaisuus (25 op) Valtio-oppi Perus-, aine- ja syventävät opinnot

11 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 1. Sivuainekokeet Opiskeltava aine Logopedia (perusopinnot) Sivuainekiintiö (ei määritelty) Sivuainekokeeseen ilmoittautuminen Sivuainekokeen ajankohta ja paikka sekä luettava kirjallisuus ja mahdolliset esitietovaatimukset Valintakoe lukuvuodelle pidetään tiistaina klo (SH 150, Publicum). Kokeeseen ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanslian ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään ke Lista on ilmoitustaululla elokuun alusta lähtien. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse osoitteeseen viimeistään ke Kysymykset perustuvat samaan kirjallisuuteen kuin pääaineopiskelijoiden valintakoe, ks. valintaopas: Sivuaineen opinto-oikeus koskee vain logopedian perusopintoja. 2. Sivuainekiintiöt (ei sivuainekoetta) Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Valintamenettely Aasia-opinnot (Minor in East Asian Studies) 25 Tarkemmat tiedot Itä-Aasian tutkimuskeskuksen verkkosivuilta: Lisätietoa verkkosivuilla: Lisätietoa sivuaineopinnoista yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa saat myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, ao. laitoksen tai oppiaineen toimistosta ja verkkosivuilta.

12 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Kestävän kehityksen opintokokonaisuus - Liiketoimintaosaaminen (perusopinnot) 150 Valintamenettely Haku lukuvuoden opintoihin on päättynyt toukokuussa Lisätietoa opintokokonaisuudesta osoitteesta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/sivut/home.aspx Opintoihin haetaan suorittamalla pääsykoetenttinä toimivan LTO-perusopintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso "LTO1 Johdatus liiketoimintaosaamiseen". Ohjeet ja tenttipäivät löytyvät taloustieteen laitoksen liiketoimintaosaamisen intranet-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/sivut/home.aspx Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa lisäksi Turun yliopiston opiskelijoille sivuaineopintoja, yksittäisiä kursseja sekä kieliopintoja mm. seuraavissa oppiaineissa: Johtaminen ja organisointi Kansainvälinen liiketoiminta Laskentatoimi ja rahoitus Markkinointi Responsible Business Sustainable Development Studies Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Talousmaantiede Toimitusketjujen johtaminen Yrittäjyys Yritysjuridiikka Kielten ja liikeviestinnän sivuaineopinnot Lisätietoa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/muu/sivut/home.aspx

13 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Lääketieteellisessä tiedekunnassa on muiden tiedekuntien opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa pääsääntöisesti yksittäisiä opintojaksoja useassa eri oppiaineessa. Opintoihin haetaan kirjallisella lomakkeella, joka löytyy tiedekunnan verkkosivuilta. Hakemus on jätettävä syyslukukaudella alkavia opintoja varten pääsääntöisesti viimeistään Kevätlukukaudella alkavia opintoja varten hakemus on jätettävä viimeistään Hakemukset toimitetaan ja postitetaan osoitteella Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 10, Turku tai jätetään peruskoulutuksen opiskelijapalveluihin, osoite: Medisiina C7 Hakulomake sekä tietoa sivuainekiintiöistä, vaadittavista edeltävistä opinnoista, ilmoittautumismenettelystä ynnä muusta lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintokokonaisuus.htm?rid=23885&uilang=fi&lang=fi&lvv=2014 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeudenalojen perusteista (enintään 30 op). Suoritusoikeus voidaan myöntää opintojaksoon, jonka suorittaminen tukee opiskelijan muuta aineyhdistelmää. Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voidaan suorittaa sivuaineopintoina vain siinä tapauksessa, että opintojaksolle jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa sivuaineopintoina. Tarkempia ohjeita tiedekunnan verkkosivuilta ja kansliasta.

14 MONITIETEELLISET OPINTOKOKONAISUUDET Opiskeltava aine Asklepios-ohjelma (Ihminen, terveys ja kulttuuri -opintokokonaisuus, 15 op) Circumpolar Studies Development Studies Sivuainekiintiö Valintamenettely / lisätietoa Lisätietoa hausta lukuvuoden opintoihin: Verkosto-opintoja. Lisätietoa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikko/kv/kotikansainvalisyyskampuksella/virtuaaliliikkuvuus/sivut/home.aspx Lisätietoa: Innovation and Business Creation 50 Neuroscience Teaching Program - Lisätietoa: Creation-Study-Module.aspx Lisätietoa: Tulevaisuudentutkimus Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus Ukraina-opintokokonaisuus Lisätietoa: Haku lukuvuoden opintoihin on päättynyt toukokuussa Lisätietoa opintokokonaisuudesta osoitteesta: Lisätietoa: Vanhojen aikojen opintokokonaisuus - Perus- ja aineopinnot. Lisätietoa: e.aspx

15

16

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2014 Taitto: Mauri Paloheimo

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2014 Taitto: Mauri Paloheimo TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS 2014 2015 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2014 Taitto: Mauri Paloheimo TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet

Lisätiedot

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2013 Taitto: Mauri Paloheimo

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2013 Taitto: Mauri Paloheimo TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS 2013 2014 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2013 Taitto: Mauri Paloheimo TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet

Lisätiedot

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2016 Taitto: Mauri Paloheimo

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2016 Taitto: Mauri Paloheimo TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS 2016 2017 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2016 Taitto: Mauri Paloheimo TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet

Lisätiedot

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2017 Taitto: Mauri Paloheimo

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2017 Taitto: Mauri Paloheimo TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS 2017 2018 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2017 Taitto: Mauri Paloheimo TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ABI-päivä 12.1.2017 Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaine ja vastuuhenkilö Esittelyaika Paikka Biokemia ja biotekniikka Jarmo Käpylä Biologia Timo

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ LUKIOLAISTEN PÄIVÄ 21.4.2017 Ohjelmaa luentosaleissa IX ja X (Natura, Yliopistonmäki) klo 10 12 Tietoa Turun yliopiston koulutustarjonnasta ja valmistuneiden urapoluista. Opintoneuvoja Maria Henninen Millaista

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

1 (6) tdk laitos aine

1 (6) tdk laitos aine 1 (6) H Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 2 2 3 Digitaalinen kulttuuri, Pori 2 2 1 2 Folkloristiikka 1 1 2 1 1 1 Historia 2 4 1 Kansatiede 2 2 2 1 1 2 Kotimainen kirjallisuus 1 3 1 3 1 1 2 Kulttuurihistoria

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle. Sanna Mäkilä Opintopäällikkö

Oppaan käyttäjälle. Sanna Mäkilä Opintopäällikkö Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää humanistisen tiedekunnan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) ja filosofian maisterin tutkinnon (FM) tutkintovaatimukset lukuvuodelle 2013 2014, jotka

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund

OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO Koulutussuunnittelija Laura Eklund OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN INFO 20.1.2017 Koulutussuunnittelija Laura Eklund OHJELMA Info luentosalissa EDU1 klo 10.00 11.00 Haku- ja valintamenettely, opiskelu, erilaiset opettajan kelpoisuudet

Lisätiedot

SIVUAINEINFO Kevät 2014

SIVUAINEINFO Kevät 2014 SIVUAINEINFO Kevät 2014 Erillisten erityispedagogiikan sivuaineopintojen esittely, Marjatta Takala Ruotsin (Svenska på förskole- och lågstadiet) sivuaineen esittely, Hannu Niemi Tiedekunnan sivuainehaku

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 Mistä löytyy tietoa opinnoista? Keneltä voin tarvittaessa kysyä apua? Mitä opintojaksoja minun tulee suorittaa? Mitä opintojaksoja

Lisätiedot

HOPS (2) INFO. Kevät 2014 Reija Satokangas

HOPS (2) INFO. Kevät 2014 Reija Satokangas HOPS (2) INFO Kevät 2014 Reija Satokangas Ainakin näistä aiheista on juttua: Ensi lukuvuoden opetus Toisen ja kolmannen vuoden opintojen rytmittäminen Kesäopinnot ja KELA Miten saada kansis =taloustiede

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Sosiologian uusien opiskelijoiden HOPSinfo. Tuukka Kaidesoja & Päivi Naumanen

Sosiologian uusien opiskelijoiden HOPSinfo. Tuukka Kaidesoja & Päivi Naumanen Sosiologian uusien opiskelijoiden HOPSinfo Tuukka Kaidesoja & Päivi Naumanen 9.4.2015 Infon teemoja HOPS ja HOPS-keskustelu Mistä löytyy tietoa HOPS:n tekoon? Kandiopintojen rakenne Opintojen ohjeellinen

Lisätiedot

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa

Minustako opettaja? Liisa Ikkala-Toiviainen, Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 1 Opettajan pedagogisten opinnot ja opiskelijavalinnat 2011 pähkinänkuoressa 2 Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Koostuvat kahdesta osasta: kasvatustieteen perusopinnoista, 25 op sekä aine- ja syventävien

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopintojen keskus Opintoasiainpäällikkö Annina Laakso

Kieli- ja viestintäopintojen keskus Opintoasiainpäällikkö Annina Laakso Kieli- ja viestintäopintojen keskus 10.8.2017 Opintoasiainpäällikkö Annina Laakso Mitä uuden opiskelijan tulisi tietää kieli- ja viestintäopintojen keskuksesta? Mikä ja missä kieli- ja viestintäopintojen

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Sosiologian uusien opiskelijoiden HOPS-info. Tuukka Kaidesoja & Salla Sariola

Sosiologian uusien opiskelijoiden HOPS-info. Tuukka Kaidesoja & Salla Sariola Sosiologian uusien opiskelijoiden HOPS-info Tuukka Kaidesoja & Salla Sariola 14.4.2016 Infon teemoja HOPS ja HOPS-keskustelu Mistä löytyy tietoa HOPS:n tekoon? Kandiopintojen rakenne Opintojen ohjeellinen

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät 2018 2.2.2018 Millä perusteella valitsen sivuaineen? Suosikkiaine vai kehittämisen paikka Työelämärelevanssi Mitä voi opiskella myöhemminkin elinikäinen oppiminen

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.2013 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 353 108 366 106 494 160 422 130 408 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON!

TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON! TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON! MIKÄ ON YLIOPISTO? Tiedekorkeakoulu Akateeminen opiskeluympäristö, joka haastaa opiskelijan älyllisesti ja ajankäytöllisesti antaa opiskelijalle vapautta ja vastuuta. Yhteisö,

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.2017 Sivu 1 (10) *** Tiedekuntien ulkopuoliset *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 424 159 372 132 314 95 275 115 346 KIJA Kielikeskus/japani

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Tänään. * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan

Tänään. * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan Tänään - Vaihto-info, Kaisa Leinonen - Sivuaineista, Minna Sainio * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan SIVUAINEISTA ja niiden

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO)

ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden 2013 2014 opintooppaasta

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne)

ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne) ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden 2012 2013 opintooppaasta ja opiskelijan yleisoppaasta.

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1.

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1. 1 (7) Alemmat korkeakoulututkinnot 1. Kasvatusalat Aikuiskasvatustiede K 10 4 10 7 9 Erityispedagogiikka K 14 13 12 21 20 Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma K 3 2 1 Kasvatustiede, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot