Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTON HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN UUSIEN OPISKELIJOIDEN SIVUAINEOPAS

2 Turun yliopiston humanistinen tiedekunta 2015 Taitto: Mauri Paloheimo

3 TÄRKEÄÄ TIETOA SIVUAINEISTA Miksi sivuaineet ovat tärkeitä? Humanistisen tiedekunnan perustutkinnot koostuvat sekä pääaineesta, jonka opiskelijaksi sinut on hyväksytty, että sivuaineista. Sivuaine kannattaa valita sekä oman mielenkiinnon mukaan että tulevaisuuden ammattia silmällä pitäen. Jos esimerkiksi tiedät jo opintojen alussa haluavasi opettajaksi, sinun on hyvä valita sivuaineeksi sellainen aine, joka tukee opettajaksi valmistumista. Tällainen aine voi olla esimerkiksi jonkin kielen opettajaksi haluavalla toinen kieliaine. Olet jo saanut opinto-oikeuden pääaineeseesi, mutta sivuaineen voi yleensä valita vasta opintojen alettua. Jos saamassasi hyväksymiskirjeessä on mainittu jonkin oppiaineen sivuaineoikeudesta, ja haluat kyseisen aineen sivuaineeksesi, niin ota yhteyttä kyseiseen oppiaineeseen. Mikäli olet hakenut useampaan oppiaineeseen, mutta hyväksymiskirjeessä ei mainita sivuaineoikeuksista, on silti mahdollista, että pisteesi riittävät sivuaineoikeuteen. Tämän voit tarkistaa humanistisen tiedekunnan kansliasta. Humanistisen tiedekunnan opiskelijan tutkinnosta noin puolet koostuu sivuaineista, joten ei ole yhdentekevää, missä vaiheessa aloitat sivuaineiden opiskelun. Opintojen etenemisen ja opintotuen saamisen kannalta on järkevää aloittaa jokin sivuaine jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Onko sivuaineissa eroja? Muutamat aineet ovat ns. vapaita sivuaineita. Niihin ei järjestetä sivuainekokeita, vaan niitä voi opiskella sivuaineena kuka tahansa yliopiston opiskelija. Toiset aineet ovat puolestaan sellaisia, joihin täytyy hakea erillisellä sivuainekokeella. Suurin osa näiden aineiden kokeista järjestetään heti syyslukukauden alussa. Jos haluat sivuaineeksesi tällaisen aineen, valmistaudu kokeeseen hyvissä ajoin. Näin parannat mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan haluamaasi sivuainetta jo ensimmäisenä lukuvuotenasi. Joihinkin aineisiin valitaan sivuaineopiskelijoita rajattu määrä, jolloin valinnan perusteena voi olla esimerkiksi ilmoittautumisjärjestys tai aiempi opintomenestys. Seuraavilta sivuilta käy ilmi, mitä sivuaineita Turun yliopistossa voi opiskella, ja miten nämä aineet voi saada sivuaineekseen.

4 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN PÄÄAINEOPISKELIJOIDEN SIVUAINEOIKEUKSIEN SAAMINEN LUKUVUONNA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA A. VAPAAT SIVUAINEET Opiskeltava aine Arkeologia Baltic Sea Region Studies (englanninkielinen) Elämänkatsomustieto Folkloristiikka Kansatiede Uskontotiede Fonetiikka Klassillinen arkeologia Kreikkalainen filologia Latinalainen filologia Kotimainen kirjallisuus Kulttuurihistoria Suomen historia Yleinen historia Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori) North American Studies (englanninkielinen) Sukupuolentutkimus Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille) Unkarin kieli ja kulttuuri Yleinen kirjallisuustiede Sivuaineopiskelijaksi ilmoittautuminen Ilmoittautuminen arkeologian toimistoon tai sähköpostilla osoitteeseen Sivuainekokonaisuuden suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat tiedekunnan kansliaan intranetistä löytyvällä lomakkeella. Ei ennakkoilmoittautumista. Oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä. Ei ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineen toimistossa. Ilmoittautuminen oppiaineen toimistoon mennessä. Ilmoittautuminen historia-aineiden toimistoon sähköpostitse viimeistään Koulutusohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä. Ei ennakkoilmoittautumista. Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa (Sirkkala, Minervarakennuksen 1. krs, huone E116.) Sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa. Suomen ja sen sukukielten suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan toimistoon. Ei ennakkoilmoittautumista.

5 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 1. Sivuainekokeet Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Sivuainekokeeseen ilmoittautuminen ja mahdolliset esitietovaatimukset Englannin kielen, pohjoismaisten kielten, Englannin kieli (26) ranskan ja saksan kielen oppiaineiden sivuainevalintakokeet pohjoismaiset kielet (18) järjestetään yhteis- ranska (24) työssä yhden päivän aikana. Valintakoe on saksan kieli (24) kaksiosainen ja koostuu kaikille oppiaineille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Sivuainekokeen ajankohta ja paikka sekä luettava kirjallisuus Maanantaina klo (yhteinen koeosio) ja (kielikohtaiset osiot). Luentosalit I ja II, Päärakennus Yhteisen koeosion kirjallisuus: Ojutkangas Larjavaara Miestamo Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. Englannin kieli Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä Webropol-lomakkeella (http://tinyurl.com/sivuainekoe). Hakuaika päättyy torstaina klo Kts. ilmoittautumistiedot yltä. Lisätietoa sivuainekokeesta humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta: (http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/ opiskelijaksi/muut/sivuaineet/sivut/home.aspx) Kielikohtaisten osioiden kirjallisuus alla kunkin oppiaineen kohdalla erikseen. Lisätietoa verkkosivuilta: (http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/opiskelijaksi/muut/si vuaineet/sivut/home.aspx) Kielikohtainen osio: Valikoima novelleja: Zora Neale Hurston: The Conscience of the Court Katherine Mansfield: Bliss John Steinbeck: The Chrysanthemums Pohjoismaiset 18 Kielikohtainen osio: Ei erikseen luettavaa kirjaa. kielet Ranska 24 Kielikohtainen osio: Ei erikseen luettavaa kirjaa. Saksan kieli 24 Kielikohtainen osio: Ei erikseen luettavaa kirjaa.

6 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 1. Sivuainekokeet Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Sivuainekokeeseen ilmoittautuminen ja mahdolliset esitietovaatimukset Espanja 14 Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan (hakijan nimi ja pääaine) oppiaineen ilmoitustaululla Italia (Fennicum, oikea siipi, 1.krs) olevaan listaan 10 tai s-postilla viimeistään maanantaina klo 14. Luova kirjoittaminen Aineopintojen valintakokeeseen voivat osallis- 14 tua kaikki Turun yliopistossa tutkintoa suorit- (aineopinnot) tavat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet luovan kirjoittamisen perusopinnot. Museologia Suomen kieli ja suomalaisugrilainen kielentutkimus Venäjän kieli (suomen kieli) 6 (suomalaisugrilainen kielentutkimus) 8 Ei ilmoittautumista etukäteen. Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa. Kirjatenttiin ilmoittaudutaan joko Nettiopsussa tai oppiaineen ilmoitustaululla (Fennicum, vasen siipi, 1. kerros). Ilmoittautuminen päättyy tiistaina klo Hakija ilmoittaa kirjatenttiin ilmoittautuessaan, kummalle linjalle hän ensisijaisesti pyrkii. Sivuainekokeen ajankohta ja paikka sekä luettava kirjallisuus Tiistaina klo ls. Rosetta I - Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Tiistaina klo ls. Rosetta I - Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Perjantaina klo ls. Hovi, Sirkkala - Lisätietoa valintakokeesta luovan kirjoittamisen verkkosivuilla: ittaminen/opiskelu/opiskelijaksi/sivut/home.aspx Torstaina klo , ls. Janus, kaivokatu 12 - kirjallisuus: Petja Aarnipuu: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia Helsinki Keskiviikkona klo , ls. XXV, Fennicum - kirjallisuus: Irja Alho & Anneli Kauppinen: Käyttökielioppi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Sivut sekä Ojutkangas Larjavaara Miestamo Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. Ei ennakkoilmoittautumista. Keskiviikkona klo ls. Rosetta I - kielikoe, ei kirjallisuutta

7 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 2. Sivuainekiintiöt (ei sivuainekoetta) Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Valintamenettely Luova kirjoittaminen 14 (perusopinnot) Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jonne otetaan 100 Turun yliopistossa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Luovan kirjoittamisen perusopintoja suorittamaan valitaan 14 johdantokurssilla parhaiten menestynyttä opiskelijaa. Mediatutkimus 30 Sivuaineopiskelijat valitaan syyslukukaudella järjestettävän Johdatus mediatutkimukseen -kurssin (6 op) arvosanan perusteella (vähintään 3/5). Musiikkitiede 25 Sivuaineopiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat etusijalla. Ilmoittautua voi musiikkitieteen toimistoon tai sähköpostitse. Romanian kieli ja 15 Opintojen aloittamisen edellytyksenä on romanian alkeiskurssin suorittaminen tai vastaavien tie- kulttuuri Taidehistoria 30 (perusopinnot) 8 (aine- ja syventävät opinnot) Viron kieli ja kulttuuri tojen hallitseminen. Sivuaineopiskelijat valitaan Johdatus taidehistoriaan tieteenalana I -kurssin luentokuulustelun arvosanan perusteella (vähintään 3/5). Myös avoimessa tai muissa yliopistoissa yksittäisiä kursseja suorittaneiden tulee osallistua kokeeseen saadakseen jatkaa opintojaan. Tasokokeen kautta oikeuden myös aine- ja syventäviin opintoihin saavat seuraavien aineiden pääaineopiskelijat: kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, mediatutkimus, musiikkitiede ja yleinen kirjallisuustiede sekä nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijat. Muut opiskelijat hakevat sivuaineoikeutta vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää opintosuoritusote ja tarvittaessa todistus muualla suoritetuista kokonaisuuksista. Hakemus ja opintosuoritusote palautetaan sähköpostitse toimistosihteerille viimeistään Opiskelijat valitaan Viron kieli I -kurssin suorituksen perusteella Viron perusteiden opetuksen jälkeen. Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoitettava halukkuudestaan suomen kielen linjan toimistosta saatavalla lomakkeella viimeistään torstaina Loppukuulustelusta on saatava vähintään 3/5, jotta voi tulla hyväksytyksi Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua Viron kieli I -kurssin välikuulusteluun. Lisätietoa humanistisen tiedekunnan sivuaineista:

8 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA A. VAPAAT SIVUAINEET Opiskeltava aine Aikuiskasvatustiede (perusopinnot) Erityispedagogiikka (perusopinnot) Kasvatustiede (perusopinnot) Sivuaineopiskelijaksi ilmoittautuminen Opintoihin ei erikseen ilmoittauduta. B. RAJOITETUT SIVUAINEET Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Valintamenettely Aikuiskasvatustiede (aine- ja syventävät opinnot) Erityispedagogiikka (aine- ja syventävät opinnot) Kasvatustiede (aine- ja syventävät opinnot Haku aineopintoihin seuraavan kerran syksyllä Perusopinnot oltava hakiessa suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (3/5). Etusijalla kasvatustieteiden laitoksen omat opiskelijat. Syventäviin opintoihin voi ilmoittautua, kun aineopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Opettajan pedagogiset opinnot Pääainekohtaiset kiintiöt Haku seuraavan kerran keväällä Kasvatustieteiden tiedekunta julkistaa valintaperusteet loppuvuodesta (Opettajan pedagogisten opintojen suorittamisen voi ilman aiempia yliopisto-opintoja aloittaa yleensä aikaisintaan kolmantena opiskeluvuonna.) Nuorisotutkimus (perus- ja aineopinnot) Alkukasvatus (perusopinnot) Kuvataidekasvatus (perusopinnot) Käsityökasvatus (perus-, aine- ja syventävät opinnot) Liikunta (perus- ja aineopinnot) Musiikkikasvatus (perus- ja aineopinnot) Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op.) Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot (25 op.) Terveystieto (perus- ja aineopinnot) Lisätietoa: Kiintiöt vaihtelevat oppiaineittain. Kts. tarkemmin opettajankoulutuslaitoksen verkkosivuilta. Haku seuraavan kerran keväällä Kasvatustieteiden tiedekunta julkistaa valintaperusteet loppuvuodesta Huom. osa opinnoista tarjolla vain Raumalla/Turussa. Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuaineopinnoista lisää tietoa on saatavissa tiedekunnan intranetsivuilla osoitteessa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/sivuaineopiskelu/sivut/home.aspx

9 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tarjoaa sivuaineopintoja mm. seuraavissa aineissa: Astrobiologia Biokemia Biologia Biotekniikka Fysiikka ja tähtitiede Geologia Kehitysmaatutkimus Kemia Maantiede Matematiikka Tietojenkäsittelytieteet Tilastotiede Ympäristötiede Opetus- ja tilaresurssien takia hakijoita voidaan joutua karsimaan. Sivuaineopintoihin ilmoittautumisesta, opinto-oikeuksista, kokonaisuuksista ja käytännön asioista saat tarkempia tietoja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan, ao. laitoksen tai oppiaineen verkkosivuilta sekä toimistosta.

10 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA A. VAPAAT SIVUAINEET Oppiaine Vapaasti suoritettavat opintokokonaisuudet, joihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen Evoluutiopsykologia Sivuainekokonaisuus (25 op.) Filosofia Perus-, aine- ja syventävät opinnot Finnish-Nordic Society and Culture Mahdollisuus suorittaa vähintään 25 opintopisteen laajuinen sivuainekokonaisuus. Lisätietoja: History and Politics of European integration Sivuainekokonaisuus (25 op.) Lisätietoja: Kaupunkitutkimus Mahdollisuus suorittaa opintopisteen kokonaisuus. Lisätietoja: https://blogit.utu.fi/kaupunkitutkimus/ Monikulttuurisuus Mahdollisuus suorittaa opintopisteen kokonaisuus. Lisätietoja: Poliittinen historia Perus-, aine- ja syventävät opinnot Psykologia Perusopinnot ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot. Sosiaalipolitiikka Perusopinnot ja aineopintoja Sosiaalityö Perusopinnot ja sivuaineopiskelijan aineopinnot Sosiologia Perus- ja aineopinnot Taloussosiologia Sivuaineopintokokonaisuus (25 op) Valtio-oppi Perus-, aine- ja syventävät opinnot

11 B. RAJOITETUT SIVUAINEET 1. Sivuainekokeet Opiskeltava aine Logopedia (perusopinnot) Sivuainekiintiö (ei määritelty) Sivuainekokeeseen ilmoittautuminen Sivuainekokeen ajankohta ja paikka sekä luettava kirjallisuus ja mahdolliset esitietovaatimukset Valintakoe lukuvuodelle pidetään tiistaina klo (SH 150, Publicum). Kokeeseen ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kanslian ilmoitustaululla olevaan listaan viimeistään ke Lista on ilmoitustaululla elokuun alusta lähtien. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse osoitteeseen viimeistään ke Kysymykset perustuvat samaan kirjallisuuteen kuin pääaineopiskelijoiden valintakoe, ks. valintaopas: Sivuaineen opinto-oikeus koskee vain logopedian perusopintoja. 2. Sivuainekiintiöt (ei sivuainekoetta) Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Valintamenettely Aasia-opinnot (Minor in East Asian Studies) 25 Tarkemmat tiedot Itä-Aasian tutkimuskeskuksen verkkosivuilta: Lisätietoa verkkosivuilla: Lisätietoa sivuaineopinnoista yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa saat myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, ao. laitoksen tai oppiaineen toimistosta ja verkkosivuilta.

12 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Opiskeltava aine Sivuainekiintiö Kestävän kehityksen opintokokonaisuus - Liiketoimintaosaaminen (perusopinnot) 150 Valintamenettely Haku lukuvuoden opintoihin on päättynyt toukokuussa Lisätietoa opintokokonaisuudesta osoitteesta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/sivut/home.aspx Opintoihin haetaan suorittamalla pääsykoetenttinä toimivan LTO-perusopintokokonaisuuden ensimmäinen opintojakso "LTO1 Johdatus liiketoimintaosaamiseen". Ohjeet ja tenttipäivät löytyvät taloustieteen laitoksen liiketoimintaosaamisen intranet-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/sivut/home.aspx Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa lisäksi Turun yliopiston opiskelijoille sivuaineopintoja, yksittäisiä kursseja sekä kieliopintoja mm. seuraavissa oppiaineissa: Johtaminen ja organisointi Kansainvälinen liiketoiminta Laskentatoimi ja rahoitus Markkinointi Responsible Business Sustainable Development Studies Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät Talousmaantiede Toimitusketjujen johtaminen Yrittäjyys Yritysjuridiikka Kielten ja liikeviestinnän sivuaineopinnot Lisätietoa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/muu/sivut/home.aspx

13 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Lääketieteellisessä tiedekunnassa on muiden tiedekuntien opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa pääsääntöisesti yksittäisiä opintojaksoja useassa eri oppiaineessa. Opintoihin haetaan kirjallisella lomakkeella, joka löytyy tiedekunnan verkkosivuilta. Hakemus on jätettävä syyslukukaudella alkavia opintoja varten pääsääntöisesti viimeistään Kevätlukukaudella alkavia opintoja varten hakemus on jätettävä viimeistään Hakemukset toimitetaan ja postitetaan osoitteella Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 10, Turku tai jätetään peruskoulutuksen opiskelijapalveluihin, osoite: Medisiina C7 Hakulomake sekä tietoa sivuainekiintiöistä, vaadittavista edeltävistä opinnoista, ilmoittautumismenettelystä ynnä muusta lääketieteellisen tiedekunnan opinto-oppaasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintokokonaisuus.htm?rid=23885&uilang=fi&lang=fi&lvv=2014 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoilla on oikeus suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa enintään neljä aineopintojen opintojaksoa oikeudenalojen perusteista (enintään 30 op). Suoritusoikeus voidaan myöntää opintojaksoon, jonka suorittaminen tukee opiskelijan muuta aineyhdistelmää. Aineopintojen valinnaisia opintojaksoja voidaan suorittaa sivuaineopintoina vain siinä tapauksessa, että opintojaksolle jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa sivuaineopintoina. Tarkempia ohjeita tiedekunnan verkkosivuilta ja kansliasta.

14 MONITIETEELLISET OPINTOKOKONAISUUDET Opiskeltava aine Asklepios-ohjelma (Ihminen, terveys ja kulttuuri -opintokokonaisuus, 15 op) Circumpolar Studies Development Studies Sivuainekiintiö Valintamenettely / lisätietoa Lisätietoa hausta lukuvuoden opintoihin: Verkosto-opintoja. Lisätietoa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikko/kv/kotikansainvalisyyskampuksella/virtuaaliliikkuvuus/sivut/home.aspx Lisätietoa: Innovation and Business Creation 50 Neuroscience Teaching Program - Lisätietoa: Creation-Study-Module.aspx Lisätietoa: Tulevaisuudentutkimus Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuus Ukraina-opintokokonaisuus Lisätietoa: Haku lukuvuoden opintoihin on päättynyt toukokuussa Lisätietoa opintokokonaisuudesta osoitteesta: Lisätietoa: Vanhojen aikojen opintokokonaisuus - Perus- ja aineopinnot. Lisätietoa: e.aspx

15

16

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009

kansi: sakari viista 2008 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 kansi: sakari viista 2008 HAKU KAIKKIIN YLIOPISTOIHIN: www.yliopistohaku.fi TÄMÄ VALINTAOPAS VERKOSSA: www.uta.fi/opiskelijaksi valintakansi09.indd 1 tampereen yliopisto Valintaopas 2009 17.10.2008 13:03:27

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA...176 VALTIOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO...177 VALINTAMENETTELY: FILOSOFIA, SOSIAALITIETEET, POLIITTINEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA. Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä

OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA. Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä OPISKELU HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Uusien opiskelijoiden johdantokurssi, kieliaineet 19.8.2015 Opintopäällikkö Sanna Mäkilä Käsiteltävät asiat 1. Keskeistä sanastoa 2. Opiskelun luonne 3. Tutkintorakenne

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013

Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Avoimen yliopiston opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille 2012 2013 Hyvä tuleva yhteistyökumppani! Turun yliopisto on strategiassaan vuosille 2010 2012 profiloitunut sekä monialaiseksi tutkimusyliopistoksi

Lisätiedot

Tervetuloa... 1. Opintojen suunnittelu... 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2. Opintojen aikataulutus... 3. Tutkintorakenteet...

Tervetuloa... 1. Opintojen suunnittelu... 2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2. Opintojen aikataulutus... 3. Tutkintorakenteet... SISÄLLYSLUETTELO Tervetuloa... 1 Opintojen suunnittelu... 2 Henkilökohtainen opintosuunnitelma... 2 Opintojen aikataulutus... 3 Tutkintorakenteet... 4 Esimerkkejä opintojen aloittamisesta... 7 Korppi...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010

Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Avoin yliopisto Opinnot 2009 2010 Öppna universitetet Studier 2009 2010 Open University Studies 2009 2010 Avoin yliopisto Öppna universitetet Open University Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 130 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 133 MAISTERIOHJELMAT... 138 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2010 2011 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Korkeakouluselvitys keväälle 2001

Korkeakouluselvitys keväälle 2001 Korkeakouluselvitys keväälle 2001 2 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB-TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA... 4 HELSINGIN YLIOPISTO... 5 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA...5

Lisätiedot