ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty , Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO)"

Transkriptio

1 ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty , Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden opintooppaasta ja opiskelijan yleisoppaasta. Opinto-opasta ei julkaista painettuna, vaan se löytyy yliopiston sivulta https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm. Opetusohjelmassa mainitaan VAIN ne kurssit, joista järjestetään opetusta lukuvuonna Muiden opintojaksojen suoritustavat voi tarkistaa opinto-oppaasta. Opetusohjelmassa on kurssin nimen alla kurssin kesto eli missä periodeissa kurssi järjestetään. Kurssi voi kestää yksi (I, II), kaksi (I+II) tai kaikki neljä periodia. P-kirjain kurssin nimen jälkeen tarkoittaa, että kurssi on pakollinen. Opetustilat on merkitty kurssiajankohdan jälkeen. Opetusta on Fennicumissa (SS130, 1 krs, SH017, kellarikrs), Signumissa (Sig) ja Rosetassa (Ros) sekä yliopistonmäen luentosaleissa ja Maaherran makasiinissa (Porthan, Henrikinkatu 10). TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina , ellei toisin mainita. Perusopintojen ensimmäisen vuoden opiskelijat on jaettu kahteen ryhmään sukunimen mukaan. Uusien pääaineopiskelijoiden ryhmäjako pysyy samana kuin syyslukukaudella. Uudet sivuaineopiskelijat ja ne vanhat opiskelijat, joilla on vielä perusopintojen kursseja suorittamatta, ilmoittautuvat opetusryhmiin Fennicumin ilmoitustaululla oleville listoille. Luentokursseille ei pääsääntöisesti ole ilmoittautumislistoja. Perusopintojen harjoituskurssien kohdalla on erikseen maininta, mikäli edellytetään ilmoittautumista. Listat tulevat Fennicumin ilmoitustaululle torstaina Aine- ja syventävien opintojen kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa alkaen. Opetusohjelmassa on erikseen maininta jokaisen ilmoittautumista edellyttävän kurssin kohdalla. Monille kursseille edellytetään edeltävinä opintoina esim. alemman kokonaisuuden tiettyjä kursseja. Opiskelijan pitää tarkistaa ko. tiedot opinto-oppaasta! https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm MONISTEMAKSU Kopiointikulujen kattamiseksi opiskelijoilta on kerätty syksyllä monistemaksu, joka peritään jokaiselta opiskelijalta opintokokonaisuuksittain (yhteensä 20 euroa opiskelujen aikana). Perusopinnoissa 10 euron maksu kerätään kielioppikurssille osallistuvilta opiskelijoilta. Aineopinnoissa 5 euron maksu kerätään kursseille A1. (eski) ja A1. (käes) osallistuvilta. Syventävien opintojen maksu kerätään tutkielmaseminaarin suorittajilta ja maksu on 5 euroa. Mikäli maksu on jäänyt maksamatta, se tulee toimittaa ranskan kielen toimistoon (huone 204, Rosetta)

2 KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ Luento- ja harjoituskurssien tentit pidetään kurssin jälkeen periodin viimeisillä viikoilla. (Huom.! Kursseihin liittyviä kuulusteluja ei voi suorittaa vapaavalintaisina laitostenttipäivinä). Jokaisesta kurssista järjestetään kolme tenttimahdollisuutta, joiden päivämäärät ilmoitetaan etukäteen luennoilla. Tentteihin vastataan espanjaksi, mikäli toisin ei ilmoiteta. Jos opiskelija hylätään kuulustelussa kolmesti peräkkäin, hänen on osallistuttava toistamiseen kyseiselle kurssille. Kirjatenttejä voi suorittaa laitostenttipäivinä. Tentteihin on ilmoittauduttava tenttikuorella tai NettiOpsun kautta 10 päivää ennen koetilaisuutta. HuK- ja FM-tutkintoihin liittyvät kypsyyskokeet tehdään aina tiedekuntatenteissä ja tenttikuori jätetään tiedekunnan kansliaan. HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN KUULUSTELUJEN AJANKOHDAT Tentteihin on ilmoittauduttava tenttikuorta käyttäen tai NettiOpsun kautta viimeistään 10 arkipäivää ennen tenttiä eli edeltävän viikon tiistaina. Laitostentit keväällä 2014 perjantaina 17.1., 7.2., 7.3., klo 14 17, ls I (päärakennus) perjantaina 4.4. klo 14 17, ls XXVII (Juslenia) Tiedekuntatentit keväällä 2014 perjantaina 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., klo 14 18, ls IX ja X (LT-talo 1) Kesätentit 2014 perjantaina ja perjantaina klo 10-14, ls I, II, IX, X, XIV (Huom. kellonaika!) Kesätentteihin pitää ilmoittautua toukokuun loppuun mennessä! HENKILÖKUNTA: Henkilökunnan työhuoneet sijaitsevat Fennicumissa, oikea siipi, 1. krs. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta. Professori BARTENS Angela, FT, dosentti. Tavattavissa työhuoneessaan (122), puh S-posti Lehtori TOIJALA Timo, FL. Tavattavissa työhuoneessaan (125), puh S-posti Lehtori BERBER Diana, Ph.D. Tavattavissa työhuoneessaan (216b), puh S-posti Yliopisto-opettaja PELTTARI Sanna, FL, KTM. Tavattavissa työhuoneessaan (126a), puh S-posti Toimistosihteeri ÖSTERLUND Maija, FM. Rosetta, huone 204. Toimisto avoinna ma pe klo Puh S-posti

3 Turun kauppakorkeakoulun tarjoamat kurssit TY:n espanjan opiskelijoille Kauppakorkeakoulun Espanjan kielen ja liikeviestinnän tarjoamat Liikekielen peruspaketin kurssit voidaan sijoittaa espanjan kielen tai espanjan kääntämisen aineopintojen opintokokonaisuuteen valinnaisina opintoina. Lisätietoja kauppakorkeakoulun sivuilta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/kielet-jaliikeviestinta/muut-tdkt/sivut/home.aspx ************************************************************** Humanistisen tiedekunnan pakolliset kieliopinnot 15 op Kirjallinen viestintä 3 op Puheviestintä 2 op Toinen kotimainen kieli 5 op Vieras kieli 5 op Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista löytyy opinto-oppaasta. Kurssien tarkemmat aikataulut löytyvät ilmoitustauluilta. Espanjan opiskelijoille pakolliset kurssit, jotka sisällytetään vapaisiin opintoihin Yleisen kielitieteen perusteet ja Fonetiikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, sillä ne pitää olla suoritettuna ennen kuin voi saada perusopinnoista kokonaisuusmerkinnän. Suomen kielen rakenne suositellaan suoritettavaksi viimeistään toisena opiskeluvuonna (kielen linjan opiskelijat). Kyseiset kurssit sisällytetään vapaisiin opintoihin ja ne kuuluvat pakollisina HuK-tutkintoon. Yleisen kielitieteen perusteet 2 op P kurssi järjestetty syksyllä Fonetiikan perusteet 2 op P kurssi järjestetty syksyllä Suomen kielen rakenne 2 op P (pakollinen kielen linjan opiskelijoille) 4h/vko, IV periodi. Mikko Voronov. ma ls XXV ja ti 8 10 ls XXV. Huom! Opetus alkaa periodissa IV! Luentokurssin voi korvata suorittamalla ns. akvaariotentin, ks. lisätietoja https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/suomi-sgr/opiskelu/sivut/suomen-kielen-rakennevieraiden-kielten-opiskelijoille.aspx

4 Espanjan opiskelijoille suositeltavat kurssit, jotka sisällytetään vapaisiin opintoihin Toisen romaanisen kielen alkeiskurssi Espanjan kielen linjan syventävien opintojen suorittajia suositellaan sisällyttämään tutkintoonsa myös jonkun muun romaanisen kielen alkeiskurssi (ranska, italia, portugali, katalaani, romania tai latina), ellei tutkintoon sisälly jonkun edellä mainitun kielen perusopinnot. Kielikeskus järjestää ranskan, italian ja portugalin alkeiskursseja, Romanian kielen ja kulttuurin oppiaine romanian alkeiskurssin ja latinalainen filologia latinan alkeiskurssin: Romanian alkeiskurssi 5 op V kurssi järjestetty syksyllä Latinan alkeiskurssi 5 op V kurssi järjestetty syksyllä ESPANJA - PERUSOPINNOT 25 op P2. Suullinen ja kirjallinen tuottaminen, 3 op P ESPA0003 (I+II tai III+IV) Suullinen tuottaminen: ryhmä 1: järjestetty syksyllä ryhmä 2: to SigK108 Berber (ilmoittautuminen Fennicumissa) Kirjallinen tuottaminen: ryhmä 1: järjestetty syksyllä ryhmä 2: ma Sig123 Pelttari (ilmoittautuminen Fennicumissa) P4. Käännösharjoitukset suomi espanja, 3 op P ESPA0005 (III+IV) ryhmä 1: ti Ros1 Toijala (ilmoittautuminen Fennicumissa) ryhmä 2: to Ros1 Toijala (ilmoittautuminen Fennicumissa) P5. Normatiivinen kielioppi, 5 op P ESPA0007 (koko vuosi) Luento: to ls XXV - Pelttari Harjoitukset: (syksyllä aloittanut ryhmä jatkaa) ke Ros1 - Pelttari P7. Espanjan historia, kulttuuri ja yhteiskunta, 2 op P ESPA0009 (III+IV) ma Porthan - Pelttari Perusopintojen jälkeen opinnot eriytyvät kielen ja kääntämisen linjalle. Sekä pää- että sivuaineopiskelijoiden pitää perusopintojen päätyttyä hakeutua jommallekummalle linjalle, mikäli aikovat suorittaa espanjan opintoja edelleen. Linjan valinta tehdään kirjallisena täyttämällä ao. lomake ja palauttamalla se oppiaineiden toimistoon (Rosetta, huone 204).

5 Linjanvalintalomake löytyy espanjan intrasivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/espanja/opiskelu/lomakkeet/sivut/home.aspx Linjan valinnan jälkeen opiskelija suorittaa aineopinnot ja syventävät opinnot valitsemallaan linjalla opinto-oppaan vaatimusten mukaisesti. Huom! Opiskelija voi aloittaa joidenkin aineopintojen kurssien suorittamisen haluamallaan linjalla jo ennen virallista linjan valintaa. Perusopinnot on kuitenkin syytä suorittaa valmiiksi mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena ja hakea niistä kokonaisuusmerkintä. ESPANJAN KIELI - AINEOPINNOT 45 op / 35 op Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa aineopinnot laajempina kuin 45 op/35 op. Kevätlukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa alkaen: III periodi viimeistään ma IV periodi viimeistään su Suomen kielen rakenne 2 op P (pakollinen kielen linjan opiskelijoille) on suoritettava ennen aineopintojen loppumerkinnän hakemista! 4h/vko, IV periodi. Mikko Voronov. ma ls XXV ja ti 8 10 ls XXV. Huom! Opetus alkaa periodissa IV! Luentokurssin voi korvata suorittamalla ns. akvaariotentin, ks. lisätietoja https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/suomi-sgr/opiskelu/sivut/suomen-kielen-rakennevieraiden-kielten-opiskelijoille.aspx I KIELITAITO (pa 9 op P / sa 6 op P) A1. Keskustelu- ja ainekirjoitusharjoitukset, 3 op P ESKI0317 (III+IV) to SH017 - Pelttari (ilmoittautuminen NettiOpsussa) A3. Käännösharjoitukset, 3 op P ESKI1015 (III+IV) ke Sig106 Pelttari (ilmoittautuminen NettiOpsussa) II KIELITIETO (7 op P) A12./S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, V 3 op ESKI1040 (III+IV) to SS130 - Bartens A20./S14. Johdatus kreolikieliin, V 3 op ESKI0318 (III+IV) ke Ros1 Bartens (ilmoittautuminen NettiOpsussa) Kurssi on avoin myös ranskan ja englannin kielen opiskelijoille. A25./S19. Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia 3 op KKLT0004 (IV) eri opettajia (ranskan, espanjan ja englannin yhteiskurssi) (ilmoittautuminen NettiOpsussa helmikuussa) ti Sig109 Johansson, Mutta, Pelttari, Lintunen

6 III KIRJALLISUUS JA HISTORIA ( 6 op P) A28. Espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op P ESKI0674 (III+IV) ma Ros1 Berber A30./ S20. Espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuus, 3 op ESKI1045 (III+IV) ti SS130 Berber (ilmoittautuminen NettiOpsussa) IV JOHDATUS TUTKIMUKSEEN A31. Proseminaari ja HuK-tutkielma, 10 op P (pääaineopiskelijoille) ESKI1019 (koko vuosi) to Sig215 Toijala & Berber Huom! Proseminaariin osallistujilla on oltava perusopinnot suoritettuina. Opiskelijoiden on palautettava korjattu versio proseminaarityöstään ja kirjoitettava kypsyysnäyte ennen kuin kurssi katsotaan suoritetuksi. Kypsyyskoe tehdään tiedekuntatenttipäivänä ja siihen on ilmoittauduttava 10 pv ennen koetta tiedekunnan kansliassa. ESPANJAN KIELI - SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op / 60 op Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa syventävät opinnot laajempina kuin 80 op/60 op. Kurssit S1 S20 ovat sellaisia kursseja, jotka opiskelija voi sijoittaa valintansa mukaan joko ainetai syventäviin opintoihin. Kevätlukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa alkaen: III periodi viimeistään ma IV periodi viimeistään su I KIELITIETO (28 34 op) A12./S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, V 3 op ESKI1040 (III+IV) to SS130 - Bartens A20./S14. Johdatus kreolikieliin, V 3 op ESKI0318 (III+IV) ke Ros1 Bartens (ilmoittautuminen NettiOpsussa) Kurssi on avoin myös ranskan ja englannin kielen opiskelijoille. A25./S19. Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia 3 op KKLT0004 (IV) eri opettajia (ranskan, espanjan ja englannin yhteiskurssi) (ilmoittautuminen NettiOpsussa helmikuussa) ti Sig109 Johansson, Mutta, Pelttari, Lintunen

7 II KIRJALLISUUS JA KULTTUURI (0 6 p) A30./ S20. Espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuus, 3 op ESKI1045 (III+IV) ti SS130 Berber (ilmoittautuminen NettiOpsussa) IV TUTKIELMAOPINNOT (pa 46 op P / sa 26 op P) S23. Tutkielmaseminaari, 6 op P ESKI0425 (koko vuosi) to SS130 Bartens Opiskelijan aloittaessa pääaineen syventävien opintojen tutkielmaseminaarin, tulee aineopintojen kandidaatintutkielma ja proseminaari (10 op) olla suoritettuna. ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN - AINEOPINNOT 45 op / 35 op Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa aineopinnot laajempina kuin 45 op / 35 op. Kevätlukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa alkaen: III periodi viimeistään ma IV periodi viimeistään su Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot (15 op P / 11 op P) Kääntämistä ja tulkkausta pääaineena opiskelevilla aineyhdistelmään sisältyy pakollisena 15 op:n laajuiset (sivuaineessa 11 op:n laajuiset) suomen kielen opinnot. Näistä suomen kielen opinnoista pitää hakea kokonaisuusmerkintä ennen kuin ranskan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnoista voi saada kokonaisuusmerkinnän. Kääntäjien suomen kielen opinnoista löytyy lisätietoja sivulta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/suomisgr/opiskelu/kaant_suomi/sivut/home.aspx Kevätlukukauden kursseille ilmoittaudutaan Fennicumissa suomen kielen linjan ilmoitustaulussa oleviin listoihin (Fennicum, vasen siipi, 1. kerros). Kevätlukukauden listat ovat taulussa ma alkaen. II KIELITIETO JA HISTORIA (9 op P) A4. Espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historia 3 op P ESKI0674 (III+IV) ma Ros1 Berber A12./S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, V 3 op ESKI1040 (III+IV) to SS130 - Bartens

8 III KÄÄNNÖSVIESTINTÄ (13 op P) A19. Käännösviestintä suomi-espanja, 3 op P KÄES0314 (III+IV) ke Sig 119 Berber A21. Kieli- ja käännösteknologia, 2 op P KÄES1037 (III) kääntäjien yhteiskurssi ti Ros2 eri opettajia (ilmoittautuminen NettiOpsussa) Harjoituksia ke Sig109 A24. Erikoisalan käännösviestintä suomi-espanja I, 3 op KÄES0401 (III+IV) ma Sig103 Berber (ilmoittautuminen NettiOpsussa) A26./S14. Kääntäjän ammattitietous, 2 op KÄES01015 (III) kääntäjien yhteiskurssi ma Ros1 useita vierailuluennoitsijoita (ilmoittautuminen NettiOpsussa) A30. Tulkkauksen perusteet, 2 op KÄES9042 (III) kääntäjien yhteiskurssi pe Ros1 - Sunnari IV JOHDATUS TUTKIMUKSEEN (10 op) A32. Proseminaari ja HuK-tutkielma, 10 op P (pääaineopiskelijoille) KÄES1012 (koko vuosi) to Sig215 Toijala & Berber Huom! Proseminaariin osallistujilla on oltava perusopinnot suoritettuina. Opiskelijoiden on palautettava korjattu versio proseminaarityöstään ja kirjoitettava kypsyysnäyte ennen kuin kurssi katsotaan suoritetuksi. Kypsyyskoe tehdään tiedekuntatenttipäivänä ja siihen on ilmoittauduttava 10 pv ennen koetta tiedekunnan kansliassa. ESPANJAN KÄÄNTÄMINEN - SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 op / 60 op Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa syventävät opinnot laajempina kuin 80 op/60 op. Opiskelija voi sijoittaa kurssit S1 S16 valintansa mukaan joko aine- tai syventäviin opintoihin. Kevätlukukaudella järjestettäville kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa alkaen: III periodi viimeistään ma IV periodi viimeistään su I KIELITIETO JA KÄÄNNÖSVIESTINNÄN TEORIA A12./S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, V 3 op ESKI1040 (III+IV) to SS130 - Bartens

9 A26./S14. Kääntäjän ammattitietous, 2 op KÄES01015 (III) kääntäjien yhteiskurssi ma Ros1 useita vierailuluennoitsijoita (ilmoittautuminen NettiOpsussa) S17. Auktorisoitu kääntäminen S17.2. Auktorisoitu kääntäminen espanja-suomi, 4 op KÄES0311 (III+IV) ti Sig106 Toijala (ilmoittautuminen NettiOpsussa) Huom! Edellytyksenä on Auktorisoidun kääntämisen perusteiden suorittaminen vähintään arvosanalla 3. II KIELITAITO JA KÄÄNNÖSVIESTINTÄ (8 op P) S19. Erikoisalan käännösviestintä espanja-suomi II, 4 op P KÄES0402 (III+IV) to Sig109 - Toijala (ilmoittautuminen NettiOpsussa) S20. Erikoisalan käännösviestintä suomi-espanja II, 3 op KÄES1021 (III+IV) ti SS130 Berber (ilmoittautuminen NettiOpsussa) III TUTKIELMAOPINNOT (46 op P / 26 op P) S25. Tutkielmaseminaari, 6 op P ESKI0425 (koko vuosi) to SS130 Bartens Opiskelijan aloittaessa pääaineen syventävien opintojen tutkielmaseminaarin, tulee aineopintojen kandidaatintutkielma ja proseminaari (10 op) olla suoritettuna. YLIOPISTON KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SÄHKÖPOSTI Kaikilla opiskelijoilla pitää olla atk-keskuksen myöntämä voimassaoleva utu.fi-käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite! Oppiaine lähettää opiskelijoille tiedotteita sähköpostitse espanol-listalla (ei hotmail-, yahoo- tms. osoitteisiin) ja käyttäjätunnuksia tarvitaan myös yliopiston mikroluokissa. Usealla kurssilla käytetään Moodle -oppimisympäristöä, johon myös tarvitaan yliopiston käyttäjätunnus. Uudet opiskelijat liitetään automaattisesti oppiaineen s-postilistalle jonka kautta henkilökunta lähettää ajankohtaisia tiedotteita opiskelijoille. Jos et vielä kuulu listalle ja haluat liittyä sille, lähetä viestiä ylläpitäjälle Opiskelijat voivat tulostaa opinto-otteen siistissä pdf-muodossa NettiOpsusta. Turhien otteiden pyytämistä oppiaineen toimistosta esim. yksittäisten tenttitulosten tarkistusta varten tulee välttää, hyväksytyt tenttitulokset voi tarkistaa ilmoitustauluilta ja wentistä.

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPETUKSEN OPAS 2012-2013

OPETUKSEN OPAS 2012-2013 qwmaiertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui MAI -OMAN ÄIDINKIELEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa OPETUKSEN OPAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2008-2009 esitellään

Lisätiedot

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON!

TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! TERVETULOA NAANTALIN OPISTOON! Tervetuloa joukkoon! Mukavaa, että olet tullut tuntiopettajaksi opistoomme. Opiston opettajan työ on mielenkiintoista ja haastavaa. Työssä tulee vastaan monia yllättäviäkin

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

OTSOLA. monien taitojen talo PORI LUVIA NAKKILA

OTSOLA. monien taitojen talo PORI LUVIA NAKKILA PORI LUVIA NAKKILA YLEISÖLUENNOT YHTEISKUNTA LUONNONTIETO RUOKAKULTTUURI TIETOTEKNIIKKA KIELET NÄYTTÄMÖILMAISU MUSIIKKI TANSSI KUVATAITEET KÄDENTAIDOT LIIKUNTA JA JOOGA ERITYISRYHMÄT OTSOLA monien taitojen

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot