Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11."

Transkriptio

1 Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila

2 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180 op), sitten VTM-tutkinnon (120 op) VTK-tutkinto: Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus (25 op) Pääaineen aineopintokokonaisuus (50-60 op) Kahden sivuaineen perusopintokokonaisuudet (2 x 25 op) Pakolliset kieliopinnot (16 op): Suomen kielen kirjallinen viestintä (2 op), Puheviestinnän perusteet (2 op), ruotsi (5 op), vieras kieli (6 op), Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus (1 op) Johdatus tieteelliseen ajatteluun (9 op): Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset (3 op), Tieteenteon etiikka (3 op), Tieteenfilosofia ja kriittinen ajattelu (3 op) Korkeakouluopintojen johdantokurssi (1 op) Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (8 op) Muita opintoja (21-11 op)

3 Sivuaineet ja muut opinnot VTK-tutkinnossa Vaatimuksena kahdet perusopintokokonaisuudet (eli kaksi ns. suppeaa sivuainekokonaisuutta), Perusopintokokonaisuuden laajuus on yleensä 25 op > pakollisia sivuaineopintoja yhteensä 50 op Muiden tiedekuntien opetustarjontaan kuuluvat suppeammatkin opintokokonaisuudet hyväksytään sivuaineeksi. Oikeustieteen opinnoista sivuaineeksi hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta Tutkintoon tarvitaan pakollisten perusopintokokonaisuuksien lisäksi myös muita opintoja eli vapaasti valittavia kursseja sivuaineista, yleisopinnoista ja/tai tai kielistä Muita opintoja vaaditaan niin paljon, että tutkintoon vaadittavat opintopisteet (180 op) täyttyvät. Yleensä siis seuraava määrä: Sosiaalipolitiikka: 11 op Sosiologia: 21 op Taloussosiologia: 21 op

4 Sivuaineiden valinta 1. opintovuotena Tavoitteena edes yhden itseä kiinnostavan sivuaineen löytäminen ja aloittaminen Muista koko yliopiston tarjonta Monipuolisuus: erilaisia tietoja ja taitoja Ei liian vaikeasti suoritettavia ensimmäiselle vuodelle! Sivuainekokeet Kielten opintokokonaisuudet JOO-opinnot

5 Sivuainetarjonta Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat (VTK-/VTM tai PsK- /PsM -tutkinnot) voivat opiskella sivuaineita esimerkiksi: Omassa tiedekunnassa Muissa Turun yliopiston tiedekunnissa ja kauppakorkeakoulussa Kielikeskuksessa Verkosto-/verkko-opintoina Ulkomailla vaihto-opiskelijana Avoimessa yliopistossa JOO-sopimuksella muissa suomalaisissa korkeakouluissa Ks. Vinkkejä sivuaineisiin ja muihin opintoihin

6 Suosituimmat sivuaineet (81 * VTK) Sosiaalipolitiikka (28) sosiologia 11 psykologia 4 valtio-oppi 4 kansantaloustiede 3 poliittinen historia 3 sosiaaligerontologia 3 taloustiede 3 aikuiskasvatustiede 2 liiketoimintaosaaminen 2 monikulttuurisuus 2 perhe- ja jäämistöoikeus 2 sosiaalipsykologia (HY) 2 taloussosiologia 2 ympäristötiede 2 Sosiologia (53) sosiaalipol. ja sosiaalit. perusopinnot 17 valtio-oppi 10 psykologia 8 taloussosiologia 8 kasvatustiede 6 monikulttuurisuus 6 poliittinen historia 6 filosofia 5 liiketoimintaosaaminen 4 aikuiskasvatustiede 3 espanja 3 sukupuolentutkimus 3 tilastotiede 3 Aasian ohjelma 2 historia 2 kulttuurihistoria 2 mediatutkimus 2 ranska 2 taloustiede 2

7 Lisäksi tutkinnoissa oli 37 muuta sivuainetta: Asklepios-ohjelma biokemia Development Studies englannin kieli Japanese Language and Culture (vaihdossa) johtaminen ja organisointi julkishallinnon perusopinnot (Tre) kansainväliset suhteet (Lapin yo) kansatiede kaupunkitutkimus kemia kestävä kehitys kuluttajaekonomia (HY) kunnallispolitiikan perusopinnot (Tre) lapsuusopinnot (JyU) luova kirjoittaminen lääketiede markkinointi matematiikka monikielisyys yhteiskunnassa - perusopinnot naistutkimus nuorisotutkimus ranskan kieli Rural Studies saksan kieli solu- ja molekyylibiologia sosiaalipsykologia sosiaalityö tietojenkäsittelytiede tilastotiede uskontotiede vanhenemisen tutkimuksen opintokokonaisuus (HY) venäjän kieli viestintä väestötiede (HY) yleinen kirjallisuustiede ympäristönsuojelu

8 Kysymyksiä? Opintoneuvoja Maria Henninen Vastaanottoajat ma, ke, to Kieliopinnot, sivuaineet, valmistuminen, työelämä?

9 Pääaineen valinta Aikataulu: Haku sähköisellä lomakkeella klo Tieto hyväksymisestä opiskelijoille Joustavat kiintiöt: sosiaalipolitiikka 15, sosiologia 25, taloussosiologia 5 Kriteerit: Etusijalla hakijat, joilla sosiaalitieteiden perusopinnot suoritettu Tarvittaessa huomioidaan sosiaalitieteiden perusopintojen arvosana ja muiden opintojen määrä & arvosana Jos perusopintoja ei ole suoritettu, valinnan perusteena ovat suoritettujen sosiaalitieteiden opintojen määrä ja arvosanat Jos ei pääse haluamaansa pääaineeseen: Aineopintoja voi suorittaa silti haluamastaan aineesta Pääaineen vaihtamista voi anoa myöhemmin (keväisin)

10 Mistä löytyy tietoa opintoihin liittyen? Katso aina ensin tiedekunnan sivuilta löytyvästä tiedekunnan opinto-oppaasta Lähes kaikki opintoihin liittyvät asiat löytyvät sieltä! Oman laitoksen oppiaineisiin liittyvät asiat Laitoksen ja oppiaineiden nettisivut: opetusohjelma, henkilökunnan yhteystiedot Huom: nettisivut (julkiset) vs. intrasivut Sivuaineisiin liittyvät asiat Kyseisen oppiaineen nettisivut Tiedekunnan yhteiset opinnot Tiedekunnan nettisivut, kieliopintojen osalta myös Kielikeskuksen nettisivut

11 Kevään 2015 opintojen suunnittelu yleisopinnot Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (luennot 4 op + harjoitukset 4 op) Sosiaalipolitiikka: kurssi suoritetaan toisena opintovuonna eli keväällä 2016 (Tilastotiede vastaa luentojen ja sosiaalipolitiikan oppiaine harjoitusten vetämisestä) Sosiologia & taloussosiologia: suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen vuoden keväällä Luennot maanantaisin klo 8-10 ja torstaisin klo Sosiologian ja taloussosiologian harjoitukset, alustavat tiedot: Kolme ryhmää: torstaisin klo 10-12, perjantaisin klo tai alkaen 22./23.1., päättyy 19./20.3. Filosofiaopinnot Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset (3 op): kevät 2015 Luennot torstaisin & tiistaisin klo 14-16

12 Kevään ja syksyn 2015 opintojen suunnittelu kieliopinnot Suomen kieli, kirjallinen viestintä (2 op): tarjonta vaihtelee syksyisin ja keväisin (ks. opinto-opas) kursseille valitaan opintopisteiden perusteella Puheviestinnän perusteet (2 op): tarjolla syksyin ja keväisin (ks. opinto-opas) valinnan kriteerinä ilmoittautumisjärjestys ja opintopisteet Ruotsin kieli (yhdistetty kirjallinen ja suullinen 5 op) Sosiaalipolitiikka: syksy 2015 Sosiologia & taloussosiologia: maanantaisin klo & torstaisin klo Vieras kieli (6 op) tarjolla monia mahdollisuuksia (ks. opinto-opas), englannin kurssin opetus syksyllä ja keväällä Opinnäytteen kielen käytön ohjaus (1 op) Suoritetaan kandisemman yhteydessä

13 Kevään 2015 opintojen suunnittelu - sosiaalipolitiikka Perusopinnot P.3 Sosiaalitieteellinen tutkimus (2 op), ke ja to klo P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat (3op), mikäli ei ole vielä suoritettu keväällä tarjolla monia vaihtoehtoja (ks. opinto-opas) Aineopinnot A.1.2 Sosiaalipolitiikan klassikot (2 op) kirjatentti A.1.3 Sosiaalipolitiikan kannatusperusta (4 op) kurssin kirjatenttiosuus 2 op A.1.4 Hyvinvointivaltio ja talous II (4 op), alkaa päävalinnan valinnan jälkeen A.2 Sosiaalitieteiden erityisalat (6 op) keväällä 2015 tarjolla monia vaihtoehtoja (ks. opinto-opas) Kevään 2015 opetusohjelma julkaistaan joulukuun puolessa välissä

14 Kevään 2015 opintojen suunnittelu sosiologia Suuntaa antava opintojen ajoitussuunnitelma löytyy opintooppaasta: https://nettiopsu.utu.fi/opas/oppiaine.htm?opsid=215&uilang=fi&lang =fi&lvv=2014&aine=sosi Todelliseen opintojen etenemiseen toki vaikuttavat moninaiset tekijät, kuten sivuainevalinnat jne. -> HOPS

15 Kevään 2015 opintojen suunnittelu sosiologia

16 Kevään 2015 opintojen suunnittelu sosiologia 1. vuosi, syksy 1. vuosi, kevät 2. vuosi, syksy 2. vuosi, kevät 3. vuosi, syksy P.1 Johdatus P.3 Sosiaalitieteellinen A.4 Laadulliset A.5 Praktikum, sosiaalitieteisiin, tutkimus, tutkimusmene- yht. 10 op yht. 14 op 2 op telmät, 8 op P.2 Suomalainen yhteiskunta, yht. 6 op P.4 Sosiaalitieteiden erityisalat, 3 op A.2 Sosiologian teoriat, 5 op Tilastotieteen perusteet soveltajille, 8 op A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 8 op Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset, 3 op A.1. Sosiologian erityisalat, 9 op Tieteenfilosofi-nen ja kriittinen ajattelu, 3 op Kieliopinnot (vieraan kielen opintoja 6 op, toinen kotimainen kieli 2+3 op, suomen kieli, kirjallinen viestintä 2 op, puheviestinnän perusteet, 2 op) Sivuaineen opintoja/muita opintoja 72 op 3. vuosi, kevät (A.5 Praktikum, yht. 10 op)* A.6 Kandidaatinseminaari, kypsyysnäyte ja tutkielma, 10 op Tieteenteon etiikka, 3 op Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus, 1 op * Vaihtoehtoinen ajankohta suoritukselle, ellei suoritettu 2. vuoden keväällä)

17 Kevään 2015 opintojen suunnittelu - taloussosiologia Ohjeellinen opintojen ajoitussuunnitelma löytyy opinto-oppaasta sekä oppiaineen nettisivuilta: us/sivut/home.aspx Taloussosiologian pääaineopiskelijaksi hakeva, suorita ainakin P.3 Sosiaalitieteiden tutkimus, ke ja to klo A.2 Kulutussosiologia, ma klo ja ke klo Lisäksi koosta oman harkinnan mukaan seuraavista: Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset Menetelmäopinnot yht. 16 op tai vaihtoehtoisesti sivuaineiden opintoja Kieliopinnot

18 Opintoneuvonta sosiaalitieteiden laitoksella Yleiset opiskeluun liittyvät asiat Sosiaalipolitiikan HOPS-ohjaaja: Milla Salin Taloussosiologian HOPS-ohjaaja: Outi Sarpila Sosiologian yleinen opintoneuvonta: Antti Kouvo & Johanna Nurmi; HOPS-ohjaajat: Tuukka Kaidesoja & Päivi Naumanen Tiettyihin kursseihin liittyvät kysymykset Kurssien vastuuopettajat Opintojen kokoaminen ja opintorekisteri Sosiaalipolitiikka: Opintosihteeri Hanna-Mari Malmberg Sosiologia & taloussosiologia: Opintosihteeri Ulla Morelli Sivuaineiden opintokokonaisuudet kootaan ko. oppiaineessa

19 Muu opintoneuvonta Koko tutkintoa ja aineyhdistelmiä koskevat asiat: Tiedekunnan opintoneuvoja Maria Henninen Tiedekunnan opintopäällikkö Hanna Erola Toimistosihteeri Kirsi-Marja Sahonen Oppimiseen, opiskelumotivaatioon ja jaksamiseen liittyvät kysymykset: opintopsykologit: Tiina Tuominen, Ari Kaukiainen

20 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään erikseen kandi- ja maisteriopintoihin Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on apuväline opintojen suunnittelua ja ohjausta varten. HOPSin tekeminen auttaa hahmottamaan opintojen rakennetta ja etenemistä sekä seuraamaan sitä, miten hyvin omat opintojen suorittamista koskevat tavoitteet toteutuvat. Kandin HOPS-keskustelussa tehdään suunnitelma ja aikataulu kandin tutkinnossa vaadittavien opintojen suorittamisesta sekä keskustellaan opiskelijan tarpeiden mukaisesti muista opintoihin liittyvistä asioista (keskustelut ovat luottamuksellisia) HOPS-keskustelut käydään pääaineen valinnan jälkeen oman pääaineen HOPSohjaajan kanssa ensi kevään aikana HOPS-ohjaajat lähettävät kutsun keskusteluun sähköpostilla