Hankintatoimen kansainvälinen vertailututkimus parhaiden käytäntöjen jäljillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintatoimen kansainvälinen vertailututkimus parhaiden käytäntöjen jäljillä"

Transkriptio

1 Hankintatoimen kansainvälinen vertailututkimus parhaiden käytäntöjen jäljillä KTT Katri Kauppi (os. Karjalainen) Logistiikan apulaisprofessori Tieto- ja palvelutalouden laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

2 CV KTT 2009, Helsinki School of Economics Väitöskirja: Challenges of purchasing centralization empirical evidence from public procurement Assistentti/Yliassistentti/Tutkija HSE:llä , Assistant Professor, Manchester Business School , Assistant Professor, Nottingham University Business School 2012->, Assistant Professor, Aalto BIZ Ylennetty Tenure Track tasolle 2 marraskuussa 2013 Opetusalueet Hankintatoimi, toimitusketjun hallinta, tuotantotalous (operations management) Julkaisut ennen 2013 tyttönimellä Karjalainen

3 Tutkimusalueet Useita menetelmiä Uusia alueita Stadionien operaatiot (ISOM-survey) Sopimusten ohiostaminen Vahva yritysyhteistyö International purchasing survey (IPS) International Manufacturing Strategy Survey (IMSS) Reilun kaupan toimitusketjut Institutionaalisen teorian sovelluksia toimitusketjun Hankintatoimi Etelä- hallinnassa Amerikassa ja Afrikassa Empiirinen fokus Manageriaaliset vaikutukset Organisaatioteorian näkökulmat

4 Laitoksen nimi

5

6 Miksi hankintatoimi on tärkeää? Hankintojen osuus myynnistä suuri useilla toimialoilla Esim. lääketeollisuus, valmistava teollisuus, rakennusala 40-70% Valtion yhteishankintayksikkö Hanselin kautta vuotuiset hankinnat n. 700 miljoonaa euroa Vähemmän toimittajia, odotetaan enemmän toimittajayhteistyöltä Toimittajat mukana tuotekehityksessä ja innovoinnissa Ulkoistaminen asettaa toimittajat suurempaan vastuuseen esim. laadusta Taloudellinen tilanne on tehnyt hankinnoistakin tärkeän säästökohteen

7 IPS1 Tutkimuksen yleisrakenne Control variables BS Business strategy + Firm data PS Purchasing strategy CS Category strategy O P C Category levers Organization Skills Tools Process T + category characteristics CP Category performance PP Purchasing performance BP Business performance

8 IPS - tutkimusmenetelmä Kontingenssiteorian näkökulma (Contingency Theory, suomeksi käytetty myös termejä tilanneteoria ja soviteteoria) Tarkastellaan samanaikaisesti useita toimialoja - Laadittu pitkäkestoisen tuotantolaitoksiin keskittyneen kyselytutkimuksen mallin mukaan: IMSS - International Manufacturing Strategy Survey Datan keruu 11 maassa - Yhteensä lähes 700 vastausta Analyysin kohde: hankintakategoria Vastaajat: hankintajohtaja tai vastaava Tutkimusmallin operationalisointi Käännös: TRAPD (Translation, Review, Adjudication, Pretesting and Documentation) translation procedure

9 Ensimmäinen IPS-paperi julkaistiin tänä vuonna!

10 Laitoksen nimi

11 Kontingenssiteoria Ei ole olemassa yhtä oikeata organisoimisen tapaa, ja kaikki organisoitumisen tavat eivät ole yhtä tehokkaita Optimaalinen vaihtoehto riippuu kontingessitekijöistä (contingency factors) Sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä (ensisijaisesti ulkoisia) Organisaatiorakenteiden välillä tehokkuuseroja: Yritysten kyky sopeutua ympäristöön vaihtelee Kyky sopeutua =tehokkuus Teoriaa käytetään usein ilman varsinaista mainintaa (mm. Galbraith 1973, Donaldson, 2001) 12

12 Teorian käyttö operaatiotutkimuksessa (operations management, OM) OM:ssä teorian tavoite on löytää tehokkaimmat käytännöt esim. tuotantoon, hankintaan tai toimitusketjun hallintaan Testattavat kontingenssimallit sisältävät tyypillisesti kolmenlaisia muuttujia (Sousa & Voss, 2008): Toiminnot / käytännöt Kontingenssimuuttujat Suorituskyky Aiemmin tutkitut kontingenssimuuttujat voidaan jakaa 4 kategoriaan: kansallinen konteksti ja kulttuuri, yrityksen koko, strateginen ympäristö ja muut organisaation ympäristöön liittyvät tekijät 13

13

14 Motivaatio tutkimukselle Tutkimusnäkökulmat sähköisen hankintatoimen kirjallisuudessa ovat muuttuneet (Gonzalez-Benito 2007) Ennen: onko sähköisestä hankinnasta hyötyä? Nyt: miten hyödyt voidaan saada käyttöön? Tutkimus tarkastelee kuinka erilaiset sähköisen hankinnan työkalut vaikuttavat hankintakategorian suorituskykyyn ottaen huomioon hankintaorganisaation ominaisuudet

15 E-työkalut vai taidot? Ei yksimielisyyttä sähköisen hankinnan hyödyistä Me tutkimme kuinka erilaiset sähköiset työkalut vaikuttavat suorituskykyyn ottaen huomioon hankintaorganisaation omaksumiskyvyn (absorptive capacity) Sähköisillä työkaluilla on rajallinen vaikutus suorituskykyyn tietotekniikka tarpeellinen muttei riittävä ehto kilpailukyvylle? Omaksumiskyvyllä oletettavasti tärkeä interaktiovaikutus Myös suora vaikutus suorituskykyyn ilman sähköisiä työkaluja Ostajien ja johtajien kyvyillä tärkeä rooli sähköisen hankinnan hyötyjen esille tuomisessa Hankintaorganisaation inhimillinen pääoma yhtä tärkeää (tai tärkeämpää) kuin käytössä olevat sähköiset ratkaisut?

16 Kolme erilaista e-ratkaisua E-hankintatyökalut E-sourcing tools Sovellukset, jotka tukevat hankintaprosessia tuotteiden määrittelystä toimittajavalintaan E-prosessityökalut E-process tools Tukevat koko tilaus-toimitussykliä ostajan organisaatiossa E-transaktiotyökalut E-transaction tools Liittyvät ulkoiseen kommunikaatioon ostajan ja toimittajan välillä

17 Omaksumiskyky (Absorptive capacity) Omaksumiskyky käsitteenä peräisin makrotaloustieteestä the ability of an economy to utilize and absorb external information and resources (Adler, 1965) Otettu myöhemmin käyttöön organisaatiotutkimuksessa: ability of an organization to recognize the value of new external knowledge, assimilate it, and apply it to commercial ends (Cohen and Levinthal 1990) Hankintaorganisaation omaksumiskyky looginen interaktiomuuttuja (moderator) teknologian hyödyntämisessä Omaksumiskyvyn 5 ala-kategoriaa (Tu et al. 2006): Ostajien ja johtajien pätevyys Kommunikaatioilmapiiri ja verkostot Tiedonkartoitus

18 Käsitteellinen malli Omaksumiskyky Ostajien pätevyys Johtajien pätevyys Kommunikaatioilmapiiri Kommunikaatioverkostot Tiedonkartoitus Sähköiset hankintatyökalut E-sourcing tools E-process tools E-transaction tools Hankintakategorian suorityskyky Ostohinta Prosessikustannukset Sopimuksen noudattamisaste Käyttäjätyytyväisyys

19 Tulokset 1/2 297 vastaajan data IPS-kyselystä vain isot yritykset Konfirmatorinen faktorianalyysi käsitevaliditeetin testaamiseen Malli vastasi hyvin dataan: 2(161) = 263, p =.000; normed 2= 1.63; CFI =.96; TLI =.94; RMSEA =.046 Regressioanalyysi käsitteellisen mallin testaamiseen Hyvin vähän merkittäviä suoria vaikutuksia työkalujen ja suorituskyvyn välillä E-prosessityökaluilla on positiivinen vaikutus hintaan ja sopimuksen käyttöasteeseen E-transaktiotyökaluilla on positiivinen vaikutus käyttäjätyytyväisyyteen

20 Tulokset 2/2 Regressioanalyysi käsitteellisen mallin testaamiseen Johtajien pätevyydellä, kommunikaatioilmapiirillä ja kommunikaatioverkostoilla on suora positiivinen vaikutus useaan suorituskykyä mittaavaan muuttujaan Myös useita interaktiovaikutuksia

21 Johtopäätöksiä Sähköiset työkalut itsessään vaikuttavat vain vähän hankintatoimen suorityskykyyn Sähköiset työkalut tuovat kilpailuetua hankintatoimessa vain yhdistettynä omaksumiskykyiseen hankintaorganisaatioon Omaksumiskyvyllä on myös suora vaikutus hankintakategorian suorituskykyyn riippumatta sähköisten työkalujen olemassaolosta Ostajien ja johtajien kyvykkyys tärkeimmät interaktiomuuttujat työkalujen hyötyjen esillesaamisessa Inhimillinen pääoma vähintään yhtä tärkeää kuin teknologia hankintatoimen menestykselle!

22 International purchasing survey 2 kierros keväällä 2014 Ensimmäinen kierros oli paitsi suuri ponnistus myös suuri oppimisprosessi Muutoksia datankeruuseen Muutoksia kyselyn rakenteeseen ja yksittäisiin kysymyksiin Ajankohtaisia aiheita peruskysymysten liitteeksi Ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu hankinnoissa Riskienhallinta Uusia maita mukaan

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Yhteishankintojen kustannusvaikutus

Yhteishankintojen kustannusvaikutus Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen kustannusvaikutus Valtion hankintatoimen kustannussäästöjen selvittäminen B-94 Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS KIINTEISTÖPALVELUJEN HANKINNASSA

VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS KIINTEISTÖPALVELUJEN HANKINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Minna Kosonen VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS KIINTEISTÖPALVELUJEN HANKINNASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: KTT Iiro

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ

SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ Jussi Muilu SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 4.5.2008 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Muilu,

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Tommi Karjalainen, Matti Muhos, Lingyun Wang, and Pekka Kess. Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju

Tommi Karjalainen, Matti Muhos, Lingyun Wang, and Pekka Kess. Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju Tommi Karjalainen, Matti Muhos, Lingyun Wang, and Pekka Kess Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 3/2011

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hannu Niskanen LOGISTIIKAN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ: CASE KEMI

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hannu Niskanen LOGISTIIKAN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ: CASE KEMI TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hannu Niskanen LOGISTIIKAN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN ALUEKEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ: CASE KEMI Pro gradu -tutkielma Logistiikka Toukokuu 2013 2 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

PENTTI HINTIKKA TUOTANNON STRATEGISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

PENTTI HINTIKKA TUOTANNON STRATEGISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN PENTTI HINTIKKA TUOTANNON STRATEGISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2013

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AINEETON PÄÄOMA TUOTANTOVARALLISUUTENA LUOVIEN ALOJEN PERHEYRITYKSISSÄ Yrittäjyys, Pro gradu tutkielma Syyskuu 2012 Laatija: Kaisa Seppo Ohjaaja: Professori Matti

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi IT-PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN TRANSAKTIOKUSTANNUSTEOREETTINEN TAPAUSTUTKIMUS Tarkastajat: Professori Jaana Sandström Professori

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT

TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOJEN KYPSYYSTASOT Seppo Kainomaa Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA JUSSI SAARI HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA Diplomityö Prof. Jarkko Rantala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2014. i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa

Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Resurssit ja osaaminen monikanavaisessa erikoiskaupassa Kaupan strateginen johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Karoliina Hurmerinta 2013 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kehittäminen osana hankintamenetelmää Pro gradu, hankintojen johtaminen Tiehallinnon selvityksiä 46/2005 Palvelutoimittajan kyvykkyyden

Lisätiedot

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa

Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Trade Finance -palvelujen laatu ja sen mittaaminen yritysten ulkomaankaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anne Aalto 2 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä No. 8/2013 Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä Millä tasolla aineettoman pääoman ja sen johtamisen osaalueet ovat suomalaisissa yrityksissä? Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista

Lisätiedot

Pk-yritysten tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuosina 2008 2013

Pk-yritysten tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuosina 2008 2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Pk-yritysten tietojärjestelmähankinnat Suomessa vuosina 2008 2013 SME s information system investments in Finland in 2008-2013 8.12.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Strateginen johtaminen Sari Eineluoto ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA SUOSITTELUKÄYTTÄYTYMINEN VAKUUTUSALALLA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto No. 5/2015 Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto Aineeton pääoma ja sen johtaminen. Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista ja hyödyntämistä? Entä mitä yritysten tulisi

Lisätiedot

Eteläpohjalaiset yrittäjät liiketoimintojen ostajina, myyjinä ja kehittäjinä. Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall & Erno Tornikoski

Eteläpohjalaiset yrittäjät liiketoimintojen ostajina, myyjinä ja kehittäjinä. Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall & Erno Tornikoski Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Elina Varamäki, Tarja Heikkilä, Juha Tall & Erno Tornikoski Eteläpohjalaiset yrittäjät liiketoimintojen ostajina, myyjinä ja kehittäjinä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI

TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI Case: Indoor Group Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2006 Virve Kiuru Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA

HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu HANKINTOJEN LASKUN MAKSUPROSESSIN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT CASE MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOKSEN ESIKUNTA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Sami Pikkarainen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot