Keskitetty hankintajärjestelmä hajautetussa organisaatiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskitetty hankintajärjestelmä hajautetussa organisaatiossa"

Transkriptio

1 Keskitetty hankintajärjestelmä hajautetussa organisaatiossa Basware Käyttäjäpäivät Sari Hakkarainen

2 Terveystalo lukuina lääkärikeskus-sairaalaa Lähes 150 toimipaikkaa Lähes terveydenhuollon ammattilaista 1,4 miljoonaa lääkärikäyntiä vuodessa Kokonaismyynti 308 miljoonaa

3 Terveystalo yrityksenä Terveystalo tarjoaa maanlaajuisesti monipuolisia terveyspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille Palvelumme: Työterveyshuolto Yleis- ja erikoislääkäripalvelut Sairaalapalvelut Diagnostiikkapalvelut: kuvantaminen, seulonta, laboratorio Tutkimuspalvelut

4 Hankinnan organisointi Terveystalossa KESKITETTY Controllingtuki Johto Palvelut ja kehitys Kehittämistarpeet ja -palaute Keskitetty hankintatiimi Strateginen hankinta Konsernipalvelut Seuranta (compliance) HAJAUTETTU/ PAIKALLINEN Palvelutuotanto (Yksiköt) Operatiivinen hankinta 1. Toimittajat, sopimukset ja valikoimat 2. Työkalut ja toimintamallit KONSERNIN LAAJUINEN

5 Miksi Terveystalo päätti lähteä sähköistämään ostoja? Hajaantunut organisaatio, formaalit ostoprosessit ja järjestelmä puuttuivat ja hankintaan liittyviin tehtäviin kuluu liikaa terveydenhuollon ammattilaisten aikaa Tilauksesta maksuun prosessin tehostaminen Hankinnan strategisten tavoitteiden ja kategoriahallinnan tukeminen Materiaaliostoissa merkittävä spendi, mutta läpinäkyvyys heikko Kilpailuttaminen Toimittajien lukumäärän vähentäminen Compliance Tehtyjen toimittajasopimusten noudattaminen, sopimususkollisuus Valikoimasuositusten noudattaminen = säästöjen kotiuttaminen

6 Käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheen päätöksiä Katalogipalveluiden ulkoistaminen Katalogitoimittajien valinta Aktivointi & tarvittavat neuvottelut Hallittu tuotevalikoima: Kilpailutus Sopimus Tuoteluettelo/katalogi Projektin rajaukset kaikki tilaukselliset tavarat järjestelmään mukaan (health care supplies, indirect supplies, ict supplies) Myöhemmässä vaiheessa laskujen täsmäytys aiemmin käynnistetty projekti oli pysähtynyt pilotointivaiheeseen täsmäytys-ongelmien takia Tilaajien kouluttaminen itseopiskeluna (web-koulutusmateriaalit), ei roadshowta Tavoitteet & KPI t lukkoon

7 Katalogiostaminen Tuotekatalogien tuominen järjestelmään kattavasti takaa käyttöönottovaiheen onnistumisen hajautetussa organisaatiossa, jossa tilaukset tehdään oman työn ohella Vaihtoehdot katalogien hankkimiselle ja ylläpidolle: Oma resurssi Ostojärjestelmätoimittajan tarjoamat työkalut Katalogipalvelu Terveystalon valinta, jolla katalogien saaminen aikataulussa varmistettiin & hankintaorganisaation resurssit pystyttiin käyttämään hankinnan avaintehtäviin

8 Ostojärjestelmän käyttöönottoprojekti 3/ /2010 Tavoitteet 2010 loppuun mennessä 60% soveltuvista tilauksista (kpl) tehdään ostojärjestelmän kautta Ostojärjestelmä laajassa käytössä & olennainen osa Terveystalon hankintaprosessia Tavoite katalogipalveluihin liittyen: 40 toimittajan katalogisisältö järjestelmässä 3 kk:ssa Tehtävät Tekninen käyttöönotto Toimittajien aktivointi (ml. sopimusprosessi) Sisäisen muutoksen johtaminen

9 Käyttöönottoprojektin aikataulu Käyttöönottoprojekti Toimittajat ja valikoimat M0 Kilpailutukset/Valikoimapäätökset Tekninen käyttöönotto M1 Koulutusvalmiuteen saatto Toimittaja-aktivointi Sopimusprosessi Katalogien siirto M2 M3 Muutoksen johtaminen M4 M5 Jalkautusvaihe Viestintä ja muutoshallinta Pilotti Laaja käyttöönotto Seuranta ja mittaaminen

10 Ostojärjestelmän jatkokehitysprojekti 4/ /2011 Tavoitteet Tehtävät Hankintojen ohjattavuus valikoiduille toimittajille sekä määritettyihin valikoimiin järjestelmän avulla neuvoteltujen kustannussäästöjen kotiutuminen Tarkempi tieto ostetuista tuotteista ja parempi neuvottelu- sekä kilpailutusasema tavarantoimittajiin päin Tilauksesta maksuun -prosessikustannusten pienentäminen Laskun tarkastuksen ja hyväksymisen automatisoiminen Sähköisen laskutuksen kasvattaminen Käyttäjäystävällisempi käyttöliittymä ja tilausprosessi Toimittajien lukumäärän vähentäminen Järjestelmän tekninen kehittäminen (esim. versiopäivitys ) Ostovolyymin lisääminen PM-järjestelmässä Seuranta ja mittaaminen Johtaminen ja viestintä

11 Ohiostaminen vähentää sopimususkollisuutta, pienentää saavutettavia säästöjä ja heikentää neuvotteluasemaa... Tahaton ohiostaminen johtuu usein siitä että työntekijät ostavat ohi varsinaisten sopimusten tietämättään, koska eivät ole täysin selvillä yrityksen käytännöistä. Pakon alainen ohiostaminen on kyseessä kun työntekijä on tietoinen yhtiön virallisista käytännöistä, mutta ei ohittamattoman esteen vuoksi pysty toimimaan varsinaisen protokollan mukaan. Satunnainen ohiostaminen on kyseessä kun työntekijä on tietoinen yrityksen käytännöistä, mutta jatkaa toimintaansa, omalla tavallaan. Aikomuksena ei ole vahingoittaa yhtiötä vaan työntekijä toimii omien intressiensä mukaan ja ei ehkä saa riittävää ohjausta oikeisiin menetelmiin siirtyäkseen. Ohjataan järjestelmän ja ohjeiden avulla, vaatii käyttäjien kouluttamista Täytyy olla oikeudet sekä pääsy tietoihin, hankintainformaatio pitää olla löydettävissä Tiedottaminen ja kouluttaminen. Seurannan ja raporttien avulla saadaan selville Hyvää tarkoittava ohiostaminen on työntekijän oman toiminnan seurausta, jossa hän toimii hyvässä uskossa, hyvää tarkoittaen vastoin virallisia ohjeita. Työntekijällä on käsitys siitä, että yhtiö hyötyy enemmän hänen toimintansa seurauksena. Tiedottaminen ja kouluttaminen Tahallinen ohiostaminen on ikävin ohiostamisen muoto, koska työntekijä on selvillä yhtiön ohjeistuksista hankintojen suhteen, mutta toimii silti tarkoituksella vastoin ohjeistusta. Syynä saattaa olla mm. oman edun tavoittelu juonittelun avulla, tai muutosvastarinta esimerkiksi uutta järjestelmää vastaan. Muutosjohtaminen; raportoinnin ja mittaamisen avulla saadaan esiin. Ehkäisy ensisijassa porkkanan avulla. Lähde: Katri Karjalainen Challenges of purchasing centralization - empirical evidence from public procurement (Väitöskirja, HSE, 2009)

12 KPI-mittariston valinta KPI-mittarit Lähtötilanne Tavoite Kommentit Katalogien kattavuus,% (kategoriat Health care supplies & Indirect supplies) Seurataan kk-tasolla Ostot PM-ostojärjestelmässä vs. kokonaisspend / Kaikki ostot (, %, yhteensä ja kategoriakohtaisesti) 7% Seurataan kk-tasolla, kaikki ostot Ostot PM-ostojärjestelmässä vs. kokonaisspend / Health care supplies & Indirect supplies (, %) Ostot PM-ostojärjestelmässä vs. kokonaisspend / Katalogitoimittajat (, %) Katalogitilaukset vs. vapaatekstitilaukset / Katalogitoimittajat (lkm, ) Toimittajien lukumäärä (kategoriat Health care supplies & Indirect supplies) 80% 90% Seurataan kk-tasolla, valitut kategoriat Seurataan kk-tasolla, katalogitoimittajat Seurataan kk-tasolla, katalogitoimittajat Seurataan kvartaalitasolla, toimittajien lukumäärä, valitut kategoriat TOP/80% spendistä toimittajien lukumäärä (kategoriat Health care supplies & Indirect supplies) Seurataan kvartaalitasolla, TOP/80% spendistä toimittajien lukumäärä, valitut kategoriat

13 Terveystalon KPI-mittareita

14 Missä mennään? PM-ostojärjestelmä ja katalogiostaminen on vakiintunut Terveystalon tavaksi tehdä tarvikehankinnat sekä oman organisaation & katalogitoimittajien näkökulmasta Laajennus muihin kategorioihin edellyttää kategoriakohtaista suunnitelmaa Vapaatekstitilaukset käytössä sekalaisiin hankintoihin tilaushinta pakolliseksi syyskuussa 2011 Hankintasuunnitelmaa pilotoitu tilahankkeissa (projektin budjetoidut hankinnat) Tilauksesta maksuun prosessia kehitetään yhteistyössä taloushallinnon kanssa, tavoitteina prosessin sähköistäminen ja automatisoiminen Contract matching on ollut käytössä vuosia Otsikkotasoinen Order matching käynnistyy syksyn 2011 aikana IP-käyttöönoton myötä Logistiikan kehittäminen tuo uusia kehitystarpeita ostamiseen tarvikkeiden saatavuus voidaan organisoida usealla tavalla Linkitys järjestelmäarkkitehtuurin kehittämiseen

15 Kiitos! Yhteyshenkilöt Hankintajohtaja Sari Hakkarainen Hankintapäällikkö Ville Salmi PM-projektien projektipäällikkö

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Yhteishankintojen kustannusvaikutus

Yhteishankintojen kustannusvaikutus Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen kustannusvaikutus Valtion hankintatoimen kustannussäästöjen selvittäminen B-94 Katri Karjalainen Tuomo Kivioja Sanna Pellava Yhteishankintojen

Lisätiedot

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI Kunnallistalous Pro gradu-tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Marja Aho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Terveystalo yrityksenä

Terveystalo yrityksenä Terveystalo yrityksenä! Terveystalo tarjoaa maanlaajuisesti monipuolisia terveyspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille Kattavat palvelumme Työterveys

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS-SOPIMUKSEN YHTEISHANKKEET Työryhmä 12 12.12.2006 HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI HANKEKORTTI Työryhmä 12. HANKINTATYÖRYHMÄ Toimeksianto Työryhmän tehtävänä on laatia

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen DIPLOMITYÖ Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto varastojen ja työkalujen hallintaan Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana

IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana A Basware Presentation IP-versionpäivitys toiminnan muutoksen mahdollistajana Tietoisku Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma: IP-versionpäivitys

Lisätiedot

ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013

ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013 ERKKA VASTAMAA TIETOJÄRJESTELMIEN HANKINNAN TILA SUOMESSA 2013 Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. lokakuuta

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Muutoksen läpivienti: Case Motoral

Muutoksen läpivienti: Case Motoral Whitepaper 22.2.2013 1 / 6 Muutoksen läpivienti: Case Motoral Kirjoittajat: Roni Ström Logistiikkapäällikkö, Motoral roni.strom@motoral.fi Johanna Småros Johtaja, RELEX johanna.smaros@relexsolutions.com

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli. Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Arkkitehtuurin hallintamalli Esimerkkikohde: Jämsän kaupunki Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE RFID ja NFC Teknologialla askelta edemmäs kilpailijoita 5 TA Ydintoiminta Ota SCM:stä uusi näkökulma yritykseesi Koulutus

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Moderni CFO. 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula

Moderni CFO. 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula Moderni CFO 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula - Sisältö Aihealueet - Talousjohtajan roolin muutos - Muutostekijät - Muutoksen seuraus ja muutoksen hallinta - Talousjohtajan uusi rooli:

Lisätiedot

Läpinäkyvyyttä lisää. Hinnoitteluun muutoksia

Läpinäkyvyyttä lisää. Hinnoitteluun muutoksia Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu tiedottaa 13.3.2009 Vuoden 2009 palvelusopimuksiin tulleita uudistuksia... 1 Kosti ja BIP uudistuvat... 2 Taloushallintopalvelu muuttaa uusiin tiloihin syksyllä...

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot