VIITTOMIEN SYNNYSTÄ JA ELINKAARESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITTOMIEN SYNNYSTÄ JA ELINKAARESTA"

Transkriptio

1 VIITTOMIEN SYNNYSTÄ JA ELINKAARESTA Leena Savolainen Kuurojen Liitto ry, tutkimus- ja sanakirjatyö Kotimaisten kielten keskus, viittomakielen lautakunta Viittomakielen kielenhuollon seminaari , Diak

2 Viittomien synnystä - suurin osa viittomista saa alkunsa eri kielenkäyttötilanteissa ad hoc -tyyliin, improvisoiden - pieni osa viittomista syntyy huolellisen pohdinnan tuloksena viittomakieliset nimet: VIPARO, VIA, SIGN-LINE, KOTUS, FINLANDSSVENSKA-TECKENSPRÅKIGA, PROSIGN, KOTIVÄYLÄ "epäonnistumiset": nimi muuntuu - Valkealle talolle annettiin nimi VAALEA TALO, suurin osa käyttää kuitenkin nimeä VALKOINEN TALO - HUMAK

3 Viittoman elinkaareen vaikuttavia seikkoja Uskottavuus, luottamus Kenen ajattelet voivan toimia suomen kielen kielenhuoltajana? Kehen luotat? - Suomessa 10 vuotta asuneeseen saksalaiseen kielentutkijaan, joka puhuu suomea korrektisti mutta korostuksella? - Suomenkieliseen suomen kielen maisteriin tai tohtoriin? Kuka voi ohjailla suomalaisen tai suomenruotsalaisen viittomakielen muutosta, sanoa, mikä on suositeltavaa ja mikä vähemmän suositeltavaa kielenkäyttöä. Kehen luotat?

4 Kielellinen toimivuus Viittoma on - polysynteettinen muodoste -> omaperäinen, mutta joskus vaikea muistaa - puhuttuun kieleen perustuva käännöslaina -> helppo muistaa, mutta rinnakkaisia käännöslainoja syntyy herkästi - pitkä ja monimutkainen -> viittoma joko kuolee pois tai lyhenee - viittoma on kielen hyvinmuodostuneisuussääntöjen vastainen -> viittoma joko kuolee pois tai se mukautetaan sääntöihin

5 Kuinka uusi viittoma lanseerataan? yksittäinen viittoma, esim. nimi - laita asialle kieliyhteisössä tunnettu, luotettu henkilö - tiedota eri medioissa - huolehdi, että viittoma on pysyvästi nähtävillä ainakin jollakin verkkosivulla tulostettava still-kuvaesitys tuo plussaa useampi viittoma - tee viittomisto tai sanakirja - mitä enemmän tietoa viittomasta annat, sitä lähestyttävämmäksi teet sen

6 Havainnot yksittäisten viittomien elinkaaresta antavat tärkeää tietoa tapaus kännykkä: liike kerran tai kahdesti poskelle käsimuodolla,, w, B tai n lautakunnan suositus:, nykytilanne: kaikkia käsimuotoja näkee käytettävän; lisäksi on ilmaantunut useita muita, kännykkää tai vastaavaa laitetta merkitsevää viittomaa

7 tapaus euro d -> ' (kämmen itseään kohti) z -> z (kämmen itseään kohti) d ympyräliikkeellä + RAHA d + RAHA z silmukkaliikkeellä nykytilanne: z silmukkaliikkeellä lyhentynyt monilla kertaliikkeeksi alas

8 "Taistelu tuulimyllyjä vastaan": tapaus PELI tavallisesti vain ajanvietepeleistä, ei urheilusta 1. peli, pelata 2. shakki, pelata shakkia, shakinpeluu JALKAPALLO / PELATA-JALKAPALLOA JÄÄKIEKKO / PELATA-JÄÄKIEKKOA KORIPALLO / PELATA-KORIPALLOA jne. suomeksi: "Mitä sä harrastat, pelaatko sä jotakin? suomalaisella viittomakielellä: MITÄ HARRASTAA SINÄ // JOKU URHEILU // JALKAPALLO JÄÄKIEKKO kämmenet-ylöspäin?

9 Mikä viittomaa tai sen käyttöalaa pitää yllä? Jos perussanakirjassa (Suvissa) viittomalle annetaan useaan sanaluokkaan kuuluvia suomen kielen vastineita, miten sanakirjan käyttäjä hahmottaa hakuviittoman sanaluokan? Periaatteessa sanakirja-artikkelissa ei tulisi antaa hakumuodolle muita kuin niihin sanaluokkiin kuuluvia vastineita, joihin hakumuoto kuuluu. Kuitenkin, suomen kielen sanaluokista on saatavilla toimiva luokittelu, mutta suomalaisen viittomakielen viittomaluokkien (tai sanaluokkien) tutkimus on vielä hyvin puutteellista eikä laajoihin korpusaineistoihin perustuvaa tutkimusta ole tehty lainkaan.

10 Kun yksi paljon ja toinen vähän tutkittu kieli kohtaavat sanakirjassa, syntyy ylitsepääsemättömiä ongelmia.

11 Onko esim. seuraaville perussanakirjan viittomille annettu oikeanlaisia vastineita: musta, mustuus itsepäinen, itsepäisyys, omapäinen, omapäisyys [ ]

12 hullu, hulluus, järjetön, järjettömyys, älytön, älyttömyys [ ]

13 Suomessa yleisesti käytetty tapa määrittää viittomakielten sanaluokat verbaalit nominaalit < merkitykseltään adjektiiveilta vaikuttavat viittomat pikkusanaluokat: mm. partikkeleita muistuttavat viittomat, kuten MUTTA, JOS, SYY, YLI

14 Merkitykset 'suomenruotsalainen' ja 'ruotsi/ruotsalainen' Mitä viittomia näistä käytetään suomalaisessa ja suomenruotsalaisessa viittomakielessä? Käytetäänkö niitä samalla tavoin kummassakin viittomakielessä?

15 Kielen omaperäisyyttä säilyttävän kielenhuollon näkökulmasta on ongelmallista, jos erityisalojen sanastotyötä (termityötä) tehdään vain suomesta, ruotsista tai englannista viittomakieleen päin. Viittomakielemme koodaavat tietoa usein radikaalistikin eri tavoin kuin suomi, ruotsi tai englanti. "Taktiili" on kelpo suomen sana, mutta suomalaisessa viittomakielessä sillä ei ole yksi yhteen -vastinetta, vaan sen sijaan käytetään useita tarkempia ilmaisuja (merkityspiirre 'taktiili' ilmaistaan yhdistettynä siihen, mikä on taktiilia): TAKTIILIVIITTOMAKIELI PIIRTÄÄ-AAKKOSIA-KÄMMENELLE TAKTIILISTI-SORMITTAMINEN jne.

16 Aineistoa Suomen Kuurosokeat www-sivuilla: IT-viittomat è Sosiaalishaptiseen kommunikaatioon liittyviä termejä ja viittomia è Pikaviestit è Viittoman rakenteesta / Kuvaparit 1 15 ja Kuvaparit (sisältää esimerkkejä siitä, kuinka viittomat muuntuvat kaventuneeseen näkökenttään viitottaessa)

17 Suuri riski on mm. luoda nominaaleja suomalaiseen viittomakieleen vain siksi, että suomen kielelle on niin ominaista koodata tietoa nominimuotoon. Viittomakielikin usein taipuu nominaalistamiseen, mutta nominaaleja suosimalla ajatutuu helposti käyttämään kieliopillisia rakenteita, jotka ovat viittomakielelle epätyypillisiä.

18 Ote navajo englanti -sanakirjasta: Wall & Morgan (1994) 2004: Navajo English Dictionary.

19 Termit Entäpä, jos maailman puhutut valtakielet olisivat intiaanikieliä? Olisiko meillä termejä nykymerkityksessään? Ehkä kielen rakenne vaikuttaisi tapaan nähdä tieteen ilmiöitä.

20 Tieteen termipankki Kaksi päänäkökulmaa viittomakielten käyttäjien ja tutkijoiden osallistumiselle termitalkoisiin: 1) Eri tieteenalojen suomenkielisten termien määrittelyyn osallistuminen (viittomakieleen ja kuurouteen liittyvää asiantuntemus) 2) Suomalaisen (ja ehkä myös suomenruotsalaisen) viittomakielen termien tallentaminen termipankkiin.

21 1. Polysynteettiset viittomat (klassifikaattorimuodosteet) 2. Konversio, viittoman sanaluokan muuttaminen VÄÄNTÄÄ-AVAINTA-LUKOSSA -> AVAIN 3. Johtaminen - RAKENTAA + HENKILÖ - numeraalijohdokset 3. Yhdistäminen MUSTA + ALUE -> MUSTELMA YÖ + PÄIVÄ -> VUOROKAUSI

22 4. Lainaaminen sitaattilainat: lainatun viittoman alkuperäinen muoto säilyy sellaisenaan - suomalaisessa viittomakielessä monet maiden ja ulkomaisten kaupunkien viittomat erikoislainat: lainatun viittoman muoto on osaksi muuntunut - suomalaisessa viittomakielessä esim. ASL:n STRAIGHT -> HETERO (huulio on [hetero]) - suomen kielessä psykologia, modeemi, resurssi yleislainat: kieleen täysin mukautunut laina - suomalaisessa viittomakielessä toisesta viittomakielestä lainattua, esim.??

23 - suomen kielessä tohtori, seteli, pihvi käännöslainat: laina on muodostettu kääntämällä lähdekielen sana tai viittoma kohdekielelle siten, että lähdekielen rakenne säilyy - suomalaisessa viittomakielessä (yleensä) puhutusta kielestä lainattua, esim. TIETOKONE, TEKSTIPUHELIN - suomen kielessä tasapaino (saksan Gleichgewicht, ruotsin jämvikt)

24 5. Lyhentäminen Puhutuissa kielissä lyhenteet muodostetaan sanaliiton tai yhdyssanan alkukirjaimista, tavuista tai sanan osista. Suomen kielessä lyhenteet voivat perustua myös mm. englanninkielisiin sanoihin (CAD = computer aided design). Voitaisiinko suomalaisessa viittomakielessä lyhentämiseksi katsoa esim. alkukirjainviittomat (mm. viikonpäivät, ELEKTRONI, PROTONI, IONI)?

25 6. Termittäminen Yleiskielen viittoma otetaan ammattikielen termiksi. NÄKKILEIPÄ -> DISKETTI - suomen kielessä esim. rasitus = (lakikielessä) määräaikaisten julkis- tai yksityisoikeudellisten maksujen suoritusvelvollisuus 7. Tekosanat Uusi, mihinkään malliin perustumaton sana. Tekosanat ovat kaikissa kielissä harvinaisia. Onko yhtään esimerkkiä suomalaisesta viittomakielestä?

26 8. Olemassaolevan viittoman merkityksen laajentaminen Näkyy suomalaisessa viittomakielessä viittoman muodossa usein huuliossa: huulio lainataan suomen kielestä (tekniikka; insinööri, suunnitella; strategia). 9. Selityksen (parafraasin) kiteytyminen

27 Uudisviittomiin liittyvät ilmiöt ovat monin tavoin päällekkäisiä polysynteettiset viittomat - perustuvat metaforaan (kielikuvaan) - omaperäisiä muodosteita - kiinteiksi viittomiksi muututtuaan voivat toimia yhdysviittoman yhtenä osana tai muodostaa sen kokonaan yhdysviittomat - yhdistäminen (yleensä kaksi viittomaa, kolmen viittoman yhdistäminen on harvinaista) - lainaaminen (voivat olla käännöslainoja esim. suomesta)

28 johdokset - numeraalijohdokset - alkukirjainviittomat (esim. ELEKTRONI, PROTONI, IONI ja viikonpäivät) -... alkukirjainviittomat - lyhentäminen - lainaaminen (esim. suomesta) - johtaminen (ELEKTRONI, PROTONI, IONI) sormittaminen - koko sanan sormittaminen - sormituksen muuntuminen/kiteytyminen viittomaksi (liike muuntuu, sormiaakkosia putoaa pois jne.)

29 Viittomiston huollon voi jakaa viittomiston mukaan kolmeen päätyyppiin 1. Yleiskielen viittomat (esim. MATKAPUHELIN, EURO) 2. Nimistö (maiden ja kaupunkien nimet, henkilönnimet, yritysten ja tuotteiden nimet jne.) 3. Erikoisalojen viittomat eli termit (matematiikka, biologia, kielitiede jne.) Näistä kutakin ohjaa omanlaisensa säännöstö. Erikoisalojen termeissä sallitaan usein esim. muodosteita, joita yleiskieleen ei hyväksyttäisi.

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokouksesta 5.2.2001. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 28. kokouksesta 15.11.2004. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan

Lisätiedot

Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa

Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa lektiot Katoavaa monimuotoisuutta tallentamassa Rigina Turunen Väitöksenalkajaisesitelmä 4. kesäkuuta 2010 Helsingin yliopistossa Omana aikanamme lajien kehitykselle on tyypillisistä diversiteetin väheneminen

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja

Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja Minna Hjort Käännöstieteen laitos Helsingin yliopisto This paper deals with the Finnish definitions for what are commonly translated as

Lisätiedot

TEKSTIT PUNTARISSA. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Elina Harjunen (toim.

TEKSTIT PUNTARISSA. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Elina Harjunen (toim. TEKSTIT PUNTARISSA Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010 Elina Harjunen (toim.) Julkaisut 2015:10 Tekstit puntarissa Ajatuksia äidinkielen

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Saako vielä teititellä, onko aina lupa sinutella?

Saako vielä teititellä, onko aina lupa sinutella? Saako vielä teititellä, onko aina lupa sinutella? - Suomalaisen puhuttelun historiasta ja nykytilasta Aluksi Suoran puhuttelun käytäntöjä leimaa suomessa epäsäännöllisyys ja vakiintumattomuus: saako vielä

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Outi Salo VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Kirjoittaja: Outi Salo Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

K U VAT k o m m u n i k o i n n i s s a

K U VAT k o m m u n i k o i n n i s s a Kuvat kommunikoinnissa Sisällys Kohti yhteistä viestintää 2 Viestimisen monet käyttötarkoitukset 3 Onnistuneet yhteiset viestintäkokemukset ovat tärkeitä 3 Kuvat tukevat ymmärtämistä 4 Kuvat ilmaisun välineenä

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

Ne glider in! Yritysjärjestelyiden metaforisesta rakentumisesta tiedotusvälineissä

Ne glider in! Yritysjärjestelyiden metaforisesta rakentumisesta tiedotusvälineissä LTA 2/03 P. 288 310 EERO VAARA, JANNE TIENARI ja NIINA ERKAMA Ne glider in! Yritysjärjestelyiden metaforisesta rakentumisesta tiedotusvälineissä TIIVISTELMÄ Organisaatiomuutokseen keskittyviä metafora-analyyseja

Lisätiedot