Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma"

Transkriptio

1 Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS Kasvatuspäämäärät Omahoitaja työtapa 2.2. HYVINVOIVA LAPSI 2.3. HYVINVOIVA KASVATTAJA 3. VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTUMINEN 3.1. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 3.2. VARHAISKASVATUS- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ 3.3. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Leikkiminen Liikkuminen Tutkiminen Taiteellinen kokeminen 3.4. OPPIMISEN ILO 3.5. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS 3.6. SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT 4. KASVATUSKUMPPANUUS 4.1. KASVATUKSEN YHTEISET TAVOITTEET 4.2. VUOROVAIKUTUKSEN PELISÄÄNNÖT 4.3. PIENRYHMÄPEDAGOGIIKKA 5. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA 6. YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA LIITTEET

3 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI Tuuliviirin päiväkoti on aloittanut toimintansa elokuussa Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärven kirkonkylän keskustan tuntumassa, entisen sosiaalitoimiston tiloissa. Pienen kävelymatkan päässä on isot metsät ja puistot, joissa on hyvät mahdollisuudet retkeilyyn, luonnon tutkimiseen, kaikenlaisiin puuhasteluihin ja seikkailuihin. Pihan lisäksi käytämme päiväkodin vieressä sijaitsevaa kenttää, jossa liikumme, leikimme ja pelailemme lähes päivittäin. Talvisin käytämme kenttää hiihtoon ja luisteluun. Päiväkodissamme on lapsia 61 ja aikuisia 18. Henkilöstömme koostuu hallinnollisesta johtajasta, erityislastentarhanopettajasta, lastentarhanopettajista, lastenhoitajista, erityisavustajista, laitoshuoltajista ja ruokapalveluvastaavasta. Päiväkodissamme toimii neljä lapsiryhmää. Ryhmien nimet on peräisin Astrid Lindgrenin saduista. Huvikumpu on alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa on 10 lasta, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. ootkos nähnyt tään, hevoseni valkea, täplikkään? Joo, entäs Huvikummun, talon, jossa me leikitään? Vaahteramäki on 3-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on 18 lasta, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa kukapa olisi uskonut, että siitä Vaahteramäen villistä jukuripäästä tulisi isona vallan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kissankulma on integroitu erityisryhmä, jossa on 12 lasta, erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja erityisavustaja. Kissankulma oli soma pieni maalaistalo, jossa oli punaiseksi maalattu päärakennus kummulla omenapuiden ja syreenien keskellä. Ja ympärillä oli peltoja ja niittyjä ja laidunmaita ja järvi ja iso, iso metsä

4 Melukylässä on 5- ja 6-vuotiaita lapsia 21, sekä lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Jos tahtoo tulla Melukylään, täytyy ajaa monta jyrkkää ylämäkeä, sillä Melukylä on hyvin korkealla. Jos se olisi hiukankin ylempänä, niin täältä käsin ylettyisi tiputtelemaan tähtiä haravalla maahan Tuuliviirin päiväkoti Sairaalantie Nurmijärvi (alakerta) (yläkerta) Päiväkodin johtaja Helena Koivisto

5 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1 Toimintakulttuuri: arvot ja toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksemme perustana on lapsilähtöisyys sekä lapsen tarpeiden huomioon ottaminen. Toiminnassamme painottuvat aikuisen antama tuki ja kannustus samoin kuin lapsen ikä- ja kehitystason huomioon ottaminen, persoonallisuuden kunnioittaminen sekä terveys ja hyvinvointi= hyvinvoiva lapsi Kasvatuspäämäärät Toiminnassa toteutuvat arvot ovat ammatillisuus, yhteisvastuullisuus sekä suvaitsevaisuus. Päiväkodissamme vallitsee turvallinen kasvuympäristö ja selkeät rajat lapselle. Kunnioitamme hyviä tapoja ja ohjaamme lapsia niiden omaksumiseen. Kaikessa toiminnassa pidämme tärkeänä johdonmukaisuutta, perheiden tapojen ja arvojen kunnioittamista, avoimuutta ja rehellisyyttä. Yhteisvastuullisuus näkyy toiminnassamme joustavuutena sekä toisen työn kunnioittamisena. Perheiden kanssa toteutamme kasvatuskumppanuutta, jota tukee omahoitajatyötapa. Arjessa tämä tarkoittaa avointa vuorovaikutusta sekä toistemme kuuntelua. Työtapamme on tiimityö, jolle vahvan perustan luo henkilökuntamme erilaiset vahvuudet ja moniammatillinen työote. Suvaitsevaisuudella tarkoitamme empaattista, yksilöllistä ja lapsilähtöistä kasvatusta. Lapsuuden arvostaminen sekä erilaisuuden kunnioittaminen ja hyväksyminen ovat toimintamme peruslähtökohtia. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja päiväkoti toimii heidän tukenaan Omahoitaja työtapa Omahoitajatyötavalla luomme luottamuksellisen ja jatkuvan yhteyden perheeseen ja lapseen. Tässä työtavassa keskeisiä tekijöitä ovat riittävän pitkä tutustumisaika päivähoidon aloitusvaiheessa, vanhempien roolin näkyväksi tekeminen ja lapsen kiintymyksen vahvistaminen omahoitajaan.

6 Tutustuminen alkaa jo ensi kontaktista vanhempiin. Päivähoitoon tutustuessa pidetään alkukeskustelu. Keskustelussa vanhemmat kertovat lapsensa kasvuun ja hoitoon liittyvistä asioista. Omahoitaja huolehtii yhteydenpidosta vanhempiin ja muihin mahdollisiin yhteistyötahoihin. Hän on tiimissä yhtenä kasvatuskumppanina jakamassa lapsen arkea vanhempien kanssa. Hoidon alkaessa omahoitaja antaa mahdollisimman paljon aikaa lapselle ja helpottaa lapsen eroahdistusta. Näin omahoitaja ja lapsi tutustuvat ja heidän välilleen muodostuu kiinteä lapsen kehitystä tukeva suhde. Omahoitaja havainnoi lasta arjessa ja vastaa hänen tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla Hyvinvoiva lapsi Varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Lapsi tarvitsee turvallisen ja johdonmukaisen kasvuympäristön, aikuisen läsnäoloa ja kannustusta. Säännöllinen päivärytmi, riittävä lepo ja leikki kuuluvat lapsen päivään. Rakkautta ja rajoja luovat turvalliset aikuiset hyväksyvät lapsen juuri sellaisena kuin hän on. Hyvinvoiva lapsi, se on semmoista, että voi hyvin ja äiti ja isä kasvattaa lasta hyvin on syönyt hyvin, liikkunut ja lihakset on hyvässä kunnossa ja jaksaa nostaa painoja

7 2.3. Hyvinvoiva kasvattaja Kasvattajalla tarkoitamme niin vanhempaa kuin päiväkodin kasvatushenkilöstöä. Vanhemmilla on lapsen ensisijainen hoito- ja kasvatusvastuu. Hyvän, onnistuneen päivän rakentamiseen varhaiskasvatuksessa tarvitaankin ammattikasvattajien ja vanhempien yhteistyötä. Tämä tarkoittaa yhteistä vastuunkantamista, yhteisten pelinsääntöjen noudattamista sekä sopimista. Hyvinvoiva aikuinen antaa aikaa, huolenpitoa ja oppia lapselle, mutta muistaa myös huolehtia itsestään. Jokaisen hyvinvoivan lapsen takana on jaksava, hyvinvoiva aikuinen.

8 3. VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTUMINEN Pedagogiikka on sairaus johon saa rokotteen sängyn petaus ja peitolla keinumista lääkäri 3.1 Toimiva kasvattajayhteisö Kasvatuksellisena tavoitteenamme ovat yhteiset arvot. Yhdessä vanhempien kanssa olemme kartoittaneet tärkeiksi kokemiamme asioita lasten kasvatuksesta. Näitä ovat hyvinvoiva lapsi ja hyvinvoiva kasvattaja. Avoimuus on tärkeää kaikessa toiminnassa ja yhteistyössä. Kun avoimuus ja ammatillisuus toteutuvat, toteutuu myös fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Kasvatustyö on siis vuorovaikutusta henkilökunnan, lasten ja vanhempien välillä. Päiväkodin henkilökunta kokoontuu viikoittain omien ryhmien tiimipalavereihin ja koko talon yhteiseen viikkopalaveriin. Päiväkodissamme järjestetään vanhempainiltoja, kehittämispäivä henkilökunnalle kahdesti vuodessa sekä koulutuspäiviä tarpeen mukaan. Palaveri mietitään mitä eskarit ja viskarit tekee keskustellaan mitä tehdään aina kun lapset nukkuu, tulee toinen aikuinen lukemaan 3.2. Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristö Päiväkodissamme on lasten ja aikuisten suhteen toisiaan tukeva, kannustava ja uutta kokeileva ilmapiiri. Lasten toimintatiloja muunnellaan ryhmissä käsiteltävien aiheiden ja lasten toiveiden sekä tarpeiden mukaan. Oppimisympäristöä suunnitellaan lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti, jotta lapsen mielenkiinto uusien asioiden tutkimiseen ja ongelmien ratkaisemiseen mahdollistuu.

9 Myös lähiympäristö tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen toimintaan; päiväkodin viereiset kentät ja metsä ovat käytössä lähes päivittäin. Lelut ja pelit ovat lasten saatavilla ja leikit on mahdollista jättää kesken ja jatkaa myöhemmin. Virikkeellinen ympäristö antaa mahdollisuuksia luovuudelle Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Niiden avulla lapsi vahvistaa hyvinvointiaan, omakuvaansa sekä ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Kaikessa toiminnassa on tärkeää havainnoida lasta itseään, miten hän toimii ja millainen hänen temperamenttinsa on Leikkiminen Leikki on tärkeä osa lapsen elämää. Leikki on sosiaalisen kehityksen edellytys ja sille varataan riittävästi aikaa joka päivä. Leikin kautta lapsi oppii ratkomaan ristiriitatilanteita ja käsittelemään vaikeitakin tunteita ja asioita, sillä lapsi käyttää leikissään kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Lapsille sallitaan kaikenlaiset leikit turvallisuus huomioiden. Aikuinen on saatavilla, hän havainnoi ja tarvittaessa ohjaa leikkiä. Kaverisuhteiden tukeminen sekä erilaisiin kaverisuhteisiin ohjaaminen, leikin pitkäkestoisuuden sekä leikin jatkuvuuden mahdollistaminen ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Koko talo on lasten käytössä ja aikuinen on valmis heittäytymään lapsen maailmaan ja leikkiin mukaan Liikkuminen Monipuolinen liikkuminen kehittää ja vahvistaa lapsen motoriikkaa ja kehonhallintaa, joten liikkuminen sisältyy jokaiseen päivään. Liikuntaleikit turvallisessa ympäristössä opettavat samalla motoriikkaa sekä sosiaalisia taitoja. Lapselle luontaista tapaa liikkua tuetaan monipuolisesti. Ulkoilemme kaksi kertaa päivässä ja käymme metsäretkillä. Päiväkodin viereinen kenttä mahdollistaa mm. lii-

10 kuntaleikit, sählyn ja tenniksen tai sulkapallon pelaamisen, hiihdon ja luistelun sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisen. Vuosittain olemme osallistuneet myös Nuoren Suomen Varpaat vauhtiin kampanjaan Tutkiminen Lapsi on luonteeltaan utelias ja kokeilunhaluinen. Lapsella on mahdollisuus tutkia maailmaa kokeillen ja oivaltaen. Riittävän haasteellinen tekeminen on hyödyksi jokaiselle lapselle, kuten myös monipuolinen varhaiskasvatusympäristö. Yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kokemukset ylläpitävät ja vahvistavat lapsessa oppimisen iloa. Toimintakauden aikana ryhmissä on erilaisia teemoja ja projekteja. Seuraamme säätiloja, vuodenaikojen vaihteluita ja lapsilla on käytössään mm. luuppeja, mikroskooppeja ja suurennuslaseja sekä hyönteishaaveja Taiteellinen kokeminen Jokainen lapsi oppii tekeminen on tärkeämpi kuin tuotos! Lapsen luovuutta ja kokeilunhalua ei rajata, vaan materiaalit ja tarvikkeet ovat koko ajan esillä ja lasten saatavilla. Lapselle annetaan mahdollisuus monipuolisiin taiteellisiin kokemuksiin. Taiteelliset peruskokemukset syntyvät musiikin, kuvallisen, tanssillisen ja draamallisen toiminnan sekä kädentaitojen että kirjallisuuden avulla, eri aistialueiden kokemusten yhdisteleminä. Materiaalit ovat vapaasti lasten käytössä askarteluun, käsitöihin, piirtämiseen ja maalaamiseen. Opetustilanteissa

11 käytetään draaman keinoja esimerkiksi tunneilmaisun tukena ja itsetunnon lisääjänä. Päiväkotimme järjestää myös yhteisiä lauluhetkiä, teatteri- ja elokuvaesityksiä sekä erilaisia juhlia ja tapahtumia kuten marrasjuhla, liikuntailta ym. Draama on hauska elokuva kokous jotain vanhaa 3.4. Oppimisen ilo Sen minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa Lapsi oppii kokonaisvaltaisesti: leikkimällä, kokeilemalla, mallia ottamalla ja yhdessä tekemällä. Lapsi on synnynnäisesti utelias; haluaa oppia uutta ja toistaa asioita. Oppimisen ilon ylläpitämisessä on tärkeää turvallinen ilmapiiri; huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso, riittävä haasteellisuus sekä oikeus epäonnistua. Lapsi oppii parhaiten ollessaan aktiivinen ja kiinnostunut. Tärkeää on kiireettömyys sekä lapsen oikeus myös joutenoloon. Innostunut ja heittäytyvä aikuinen sekä kannustava ja positiivinen ilmapiiri mahdollistavat hyvän kehyksen oppimiselle.

12 Oppimisen ilo on sitä, että tykkää opiskella ja että on iloinen kun saa oppia uusia asioita kun saa jotain valmiiksi ja iloitsee siitä 3.5. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys Lasta rohkaistaan ja ohjataan käyttämään kieltä ottamalla huomioon hänen ikänsä, kehityksensä ja taitonsa. Lasta rohkaistaan ja kannustetaan puhumaan omista tunteistaan, toiveistaan, mielipiteistään ja ajatuksistaan sekä ilmaisemaan suullisesti havaintojaan ja päätelmiään. Päivittäinen lapsen kuunteleminen aidosti ja oikeasti on tärkeää. Kielenkehityksen tueksi käytämme mm. KILI:ä (kielen kehitystä tukeva materiaali, kieli ja liikunta) sekä Tunnemuksu- ja Turvataitoja lapsille- materiaaleja. Lapsen kielellinen tietoisuus vahvistuu aikuisten esimerkin sekä erilaisten toimintojen kautta. Lapsen kielellisen kehityksen tukena ovat mm. sadut, lorut ja riimit, joihin otetaan mukaan ilmeitä, eleitä ja puhumisen mallia esimerkiksi äänenkäytön avulla. Lapset oppivat kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja aikuis- ja vertaissuhteissa kieltä jäljittelemällä. Päivittäiset toimintarutiinit ovat monipuolisesti kielen kehityksen tukena. Menetelminä ovat mm. kirjallisuus ja kirjastopalveluiden hyödyntäminen sekä teatteri, draama ja ilmaisu niin lasten kuin aikuisten esittämänä.

13 Tarvittaessa käytössä ovat kuvat ym. kommunikaatiovälineet, kuten kuvakortit ja tukiviittomat. Puhe ei ole ainoa tapa olla vuorovaikutuksessa, tärkeitä ovat myös eleet, ilmeet, katseet ja kosketus Sisällölliset orientaatiot Sisällöllisillä orientaatioilla tarkoitetaan eri sisältöalueisiin tutustumista lapsen ikä ja kehitystasolle sopivalla tavalla. Sisällölliset orientaatiot varhaiskasvatuksessa ovat: matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Näihin lapset tutustuvat heille ominaisten toimintatapojen kautta. Niiden avulla lapsi saa kokemuksia ja valmiuksia, joiden avulla hän pystyy perehtymään ja ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Sisällölliset orientaatiot toteutuvat viikon ja päivän aikana toiminnan monissa aktiivisissa tilanteissa, joissa myös annetaan aikaa lapsen uteliaisuudelle, havainnoille, kysymyksille ja tutkimuksille. Sisällölliset orientaatiot on aivot Matemaattinen orientaatio Opettelemme ja harjoittelemme käyttämään matemaattisia valmiuksia, tietoja ja taitoja käytännön arkielämässä. Näitä taitoja harjoitellaan kaikessa toiminnassa esim. pelien, laulujen, liikuntaleikkien, jumpan, retkien ja kauppaleikkien avulla. Esiopetuksessa syvennetään lisää näitä taitoja ja tutustutaan niihin tarkemmin.

14 Luonnontieteellinen orientaatio Luonnon ja ympäristön havainnoiminen on osa päiväkodin arkea. Tutkimme luonnonilmiöitä ja vuodenaikoja, ulkoilemme ja teemme retkiä, mietimme sään mukaista pukeutumista, teemme omia tutkimuksia (luupit, mikroskoopit), leikimme ja laulamme sekä tutustumme luonnon ihmeisiin. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Nurmijärveläisinä pidämme tärkeänä oman kunnan kulttuurihistoriaan tutustumista, kuten Aleksis Kiveen. Päiväkodissamme tutustumme lähiympäristön kohteisiin ja nähtävyyksiin, leikimme perinneleikkejä ja lauluja, pidämme vanhojen tavaroiden ja/tai valokuvien näyttelyitä. Keskustelemme lasten kokemuksista ja syvennymme eri aiheisiin esimerkiksi erilaisten teemojen ja projektien kautta. Esteettinen orientaatio Ohjaamme lasta kokemaan ympäristöään erilaisten aistien kautta: kuunnellaan, tanssitaan, maalataan, pidetään esityksiä, lauletaan, käydään teatterissa, elokuvissa, konserteissa. Pidämme koko talon yhteisiä sekä omien ryhmien lauluhetkiä, vietämme erilaisia juhlia ja pukeudumme juhlien mukaisesti. Eettinen orientaatio Eettisiä kysymyksiä pohdimme erilaisissa päivittäisissä tilanteissa. Eettiseen kasvatukseen kuuluvat mm. oikean ja väärän ymmärtäminen ja toisten huomioiminen sekä elinympäristömme kunnioittaminen. Hyvät tavat (kiitos, ole hyvä, anteeksi, kädestä tervehtiminen kotiin lähtiessä) korostuvat päivittäisessä toiminnassamme. Toisten huomioonottaminen ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä asioita, samoin kuin kaiken elävän kunnioittaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen. Keskustelemme ja pohdimme oikean ja väärän, totuuden ja valheen sekä hyvän ja pahan käsitteitä.

15 Uskonnollis-maailmankatsomuksellinen orientaatio Kunnioitamme perheiden erilaisia uskonnollisia vakaumuksia ja kuuntelemme heidän toiveitaan. Toimintavuoden aikana käymme joulukirkossa, vietämme erilaisia kirkollisia juhlia kuten joulu ja pääsiäinen. Seurakunta järjestää tilaisuuksia päiväkodeille ja osallistumme niihin mahdollisuuksien mukaan Suomi toisena kielenä opetus Tuuliviirin päiväkodissa on myös lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi, tai joiden kotona puhutaan muita kieliä suomen kielen lisäksi. Päiväkodin toiminnassa näiden lasten tarpeet otetaan huomioon ja järjestetään toimintaa, jossa heidän suomen kielen oppimiselle ja kehittymiselle luodaan edellytykset. Lasta ja hänen vanhempiaan rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltään keskinäisessä kommunikoinnissa. Päiväkodissa aikuisten tehtävänä on tukea lapsen osallisuutta ryhmän toiminnassa. Suomen kieltä harjoitellaan aikuisen ohjauksessa, yksilöllisesti tai pienryhmätuokioissa. Erityisesti harjoitellaan lapsen arkeen liittyviä ilmaisuja leikin, laulun, rytmin ja liikunnan keinoilla. Lapsen omaa kulttuuria, kieltä ja elämäntapaa arvostetaan ja kunnioitetaan Liikennekasvatus Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksen yhteinen teema toimintakaudelle on turvallisuus liikenteessä. Tuuliviirin päiväkodissa on jokaiselle kuukaudelle oma liikennekasvatusteema, josta tiedotetaan myös perheille. Liikenneasioita harjoitellaan kunkin ryhmän oman toiminnan puitteissa, ryhmän tarpeisiin ja toimintaan soveltaen. 4. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteistä sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemiseen. Kasvatuskumppanuuden luominen alkaa heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien, lapsen omahoitajan toimesta. Kasvatuskumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, avoimuutta ja toisten kunnioittamista, sillä vanhempien ja kasvattajien tiedot lapsesta luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin ja kasvun turvaamiselle.

16 Aloitamme yhteisen taipaleen palvelusuhde- ja aloituskeskustelulla, jonka jälkeen jatkamme suhteen luomista tutustumalla edelleen toisiimme päivähoidossa. Aloituskeskustelu voidaan järjestää perheen toiveiden mukaan joko lapsen kotona tai päivähoidossa. Noin kaksi kuukautta hoidon alkamisen jälkeen käydään kasvatuskeskustelu vanhempien kanssa, jossa tehdään lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Lapsen siirtyessä uuteen ryhmään on mahdollista keskustella yhteisen nivelpalaverin merkeissä. Kasvatuskumppanuus on sitä, että kasvaa nopeasti kasvaa ja on paljon kavereita kasvattaa kavereita 4.1 Kasvatuksen yhteiset tavoitteet Tavoitteena on aito, välittävä yhteistyö lapsen parhaaksi, jossa arjessa toteutuisi kasvatuskumppanuuden neljä perusperiaatetta; kuunteleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogisuus. Päiväkoti yhdessä vanhempien kanssa antaa lapselle kokemuksen siitä, että hän on arvokas ja hyväksytty omana itsenään. Lapselle opetetaan, miten toisten ihmisten kanssa toimitaan yhdessä ja miten heitä kohdellaan. Lapsen varhaiskasvatus perustuu vanhempien ja henkilökunnan yhdessä hoitosuhteen alussa laatimaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelman mukaan toimitaan johdonmukaisesti, lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden.

17 4.2 Vuorovaikutuksen pelisäännöt Avoin vuorovaikutus vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välillä antaa mahdollisuuden saavuttaa yhdessä kasvatuskeskustelussa sovitut tavoitteet. Kontakti vanhempaan ja lapseen otetaan aina sekä lapsen tullessa päiväkotiin että kotiin lähtiessä. Vanhemmilla on mahdollisuus aina halutessaan keskustella päiväkodin henkilökunnan kanssa. Vuorovaikutus tarkoittaa, että haluaa vaihtaa talon väriä ja kalustusta haluaa antaa toiselle oman vuoron odottaa omaa vuoroaan vaikuttamalla 4.3 Pienryhmäpedagogiikka Pienryhmäpedagogiikan tavoitteena on yksilöllisemmän vuorovaikutussuhteen luominen lapseen ja sitä kautta perheeseen. Arjen toiminnassa jaamme lapset pienempiin ryhmiin, joihin on nimetty kasvattaja. Tämä ei kuitenkaan poista koko ryhmän yhteisiä toimintoja päivän aikana. Pienryhmäpedagogiikalla mahdollistetaan aikuisen parempi läsnäolo ja konkreettisen ajan antaminen yksittäiselle lapselle. Tätä kautta myös kasvattajat tutustuvat paremmin oman pienryhmänsä lapsiin. Pienempiin ryhmiin jakaminen edellyttää kasvattajiltamme myös yhteisiä tiimityötaitoja, jotta oleellinen tieto kaikista lapsista on ryhmän kaikilla kasvattajilla.

18 5. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA Tuuliviirissä toimii 12 lapsen integroitu erityisryhmä. Lapsista viisi on erityistä tukea tarvitsevia ja seitsemän vertaislapsia. Ryhmän henkilökuntaan kuuluvat erityisavustaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja sekä erityislastentarhanopettaja. Heidän tehtävänään on järjestää lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä kuntouttavaa toimintaa. Tavoitteena on löytää vanhempien kanssa, kasvatuskumppanuuden hengessä yhteinen näkökulma lapsen kehityksen tukemiseen. Yhteistyötä tehdään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Lapsen arjen kuntouttavina elementteinä toimivat strukturoitu oppimisympäristö, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus sekä pienryhmätoiminta. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan yhdessä lapsen vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja lasta hoitavien asiantuntijoiden kesken oman varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet, tuen tarpeen määrittely sekä tuen järjestämiseen tarvittavat menetelmät ja toimenpiteet. Kuntoutussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Lapsen erityisen tuen tarpeet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on, että jokainen lapsi omine taitoineen voi osallistua kaikkeen toimintaan mahdollisimman täysipainoisesti. Erityisryhmän lisäksi muita käytössämme olevia rakenteellisia tukitoimia ovat ryhmäkoon pienennys ja henkilö- ja ryhmäkohtaiset avustajat. Lapsen kehityksen tukena käytämme erilaisia pienryhmätoimintoja, kuvia, tukiviittomia ja kuntouttavia menetelmiä. Tuemme lapsen kehitystä myös arjen selkeällä rytmillä ja järjestyksellä, tilanteita ennakoimalla ja siirtymiä porrastamalla. Kasvatuskumppaneina tuemme perheitä heidän kasvatustyössään ja tarvittaessa ohjaamme heitä muiden tukitoimien pariin. Käytössämme olevia muita tukitoimia ovat eri alojen terapeutit, lastenneuvola, psykologi, päivähoidon perhetyöntekijä, kelto sekä päiväkodin johtaja.

19 6. YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA

20 LAPSIKESKEINEN TOIMINTA RYHMITTÄIN Huvikumpu (1-3 v.) * Turvallisuus, syli, huolenpito ja rajat * Ikä- ja kehitystason huomioiminen toiminnassa * Lasten kiinnostusten kohteiden huomioiminen toiminnassa * Ryhmän jakaminen 1-5 lapsen ryhmiin rauhaa leikkiä, toimia ja tehdä * Leikkiin ja leikkiaikaan panostaminen, aikuinen mukana leikkitilanteissa. * Perushoito ja tutut, turvalliset rutiinit *Perushoitojen harjoittelu; siisteyskasvatus, hyvät tavat, omatoimisuus *Sosiaalisten taitojen harjoittelu, kuinka ryhmässä toimitaan, kuinka kavereiden kanssa toimitaan, oman vuoron odottaminen. Vaahteramäki (3-5 v.) * Toiminta suunnitellaan lapsen tarpeista lähtien * Aikuinen on läsnä lapselle fyysisesti ja henkisesti *Tietoisuus arjen tärkeydestä, ja päivän selkeyttäminen lapselle kuvien avulla * Lapsella mahdollisuus valintoihin sovituissa asioissa * Toimitaan pienryhmissä * Lapsi saa yrittää itse * Lapsen vuorovaikutustaitoihin panostaminen leikkien * Toiminnassa tärkeää johdonmukaiset aikuiset. * Vanhempien kanssa yhteistyössä

21 Melukylä (5-6v.) * Aikuinen läsnä, saatavilla ja mukana toiminnassa * Herkkyys kuunnella ja huomata lapsen fiilis * Pienryhmät * Ryhmän jakomahdollisuus eri huoneisiin, lapsi itse saa valita leikkiseuran ja leikin * Tavarat ja välineet lasten saatavilla * Säännöllinen päivärytmi * Ennakointi ja valinnan mahdollisuus sekä monipuolisuus toiminnassa * Yhteistyö vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa lapsi keskipisteenä * Aikuisten motivaatio ja arvot työntekoon Kissankulma (integroitu erityisryhmä) * Toiminta suunnitellaan lapsen tarpeista lähtien * Tavoitteet asetetaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti * Toiminnassa tärkeää: ennakointi, ei turhia keskeytyksiä, aikuisten tuki lapselle, strukturoitu päiväohjelma, ryhmän jakaminen, kuntoutus * Kuunnellaan lasta ja ollaan läsnä, eli panostetaan vuorovaikutukseen * Toimitaan pienryhmissä, samoin myös 1-2 lapsen kanssa * Ikäryhmien mukaista toimintaa: eskarit, viskarit ja nuoremmat * Vanhempien kanssa yhteistyössä

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Metsästäjän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Metsästäjän päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1990. Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Kasvatushenkilökuntaan kuuluu kolme lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA

AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA AITOHELMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNILEMA www.nurmijarvi.fi 1 SISÄLLYS 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS 1 2. PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 2 4. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 2 5. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Irjalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Lapsella on oikeus oppia lapsen lailla. Lapsi oppii tavallaan ystävien kanssa: Kyselee, koskettelee, kuuntelee, katselee, tutkii, leikkii,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Haukiluoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme on aloitettu vuonna 1987. Päiväkoti sijaitsee LänsiTampereella Myllypuron päivähoitoalueella linjaautojen 19 ja 26

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARI Tänne lämpöiseen syliin on lapsen hyvä aamulla tupsahtaa, aikuisen syliin kapsahtaa. Täällä Tiitiäiset, Männiäiset ja Sähikäiset yhdessä rämpivät,

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2013 2014 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2013 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Karoliina Häivälä Johtokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot