Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011"

Transkriptio

1 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme ryhmää: 0-3-vuotiaiden sekä kaksi 3-6-vuotiaiden ryhmää. Isosuon päiväkodissa annetaan myös esiopetusta. Jokaisessa ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Tarpeen mukaan talossamme työskentelee myös erityisavustaja. Päiväkodin johtajan vastuulla on kaksi eri päiväkotia, joissa hän on paikalla sovittuina päivinä. Lisäksi talossamme on yksi kokopäiväinen ja yksi puolipäiväinen laitosapulainen sekä keittäjä, joka valmistaa aamiaisen ja välipalan. Lounaan saamme viereisestä päiväkeskuksesta. Toiminta-ajatus Käsi kädessä, aistit avoinna, taaperosta toimijaksi. Arvot Päiväkotimme kolme tärkeintä arvoa ovat turvallisuus, pienryhmissä toimiminen ja vuorovaikutuksen tärkeyden ymmärtäminen. Annamme lapselle turvallisen, lämminhenkisen ja luottavaisen ympäristön. Näin mahdollistamme yksilöllisen oppimisen leikin ja kokeilemisen kautta. Jokainen lapsi saa ja voi myös epäonnistua turvallisesti. 1

2 Jokaisella lapsella on oikeus toimia oman synnynnäisen temperamenttinsa mukaan. Me harjoittelemme ja opettelemme elämäntaitoja kiireettömästi. Aikuisen tehtävänä on ohjata lasta arjessa mahdollisimman maltillisesti ja rauhallisesti. Toimiva kasvattajayhteisö Päiväkodissamme vallitsee hyvä ilmapiiri. Se tarkoittaa sitä, että kunnioitamme toisiamme ja keskustelemme avoimesti ja rakentavasti. Kuuntelemme toistemme mielipiteitä ja huomioimme ne. Olemme keskenämme tasa-arvoisia. Annamme ja otamme vastaan palautetta positiivisessa hengessä. Pidämme kiinni yhteisesti sovituista pelisäännöistä ja joustamme tarvittaessa. Työskentelyilmapiiri on vapautunut, eikä huumoriakaan unohdeta. Päiväkotimme toiminta perustuu lapsen ja aikuisen väliselle vuorovaikutusja luottamussuhteelle. Yhdessä vanhempien kanssa asetamme lapselle turvalliset rajat, jotta lapsi saa kasvaa omana itsenään. Annamme lapselle positiivista palautetta ja pidämme tärkeänä, että kaikilla on oikeus erilaisiin tunteisiin ja niiden näyttämiseen. Hyväksymme toinen toisemme sellaisina kuin olemme. Olemme kiinnostuneita kouluttamaan itseämme ja valmiita ottamaan uusia asioita käyttöön. Olemme valmiita tarkistamaan omia ajatuksiamme ja näkökantojamme. Päiväkodissamme järjestetään viikoittain koko talon yhteinen palaveri, johon myös johtaja osallistuu. Keskustelemme eri asioista rehellisesti ja avoimesti ja annamme jokaiselle mahdollisuuden kertoa oman mielipiteensä. Viikoittain jokainen ryhmä pitää oman viikkopalaverin, jossa käsitellään ryhmän ajankohtaisia asioita. Vuosittain jokainen työntekijä käy kehityskeskustelun esimiehen kanssa. Talossamme toimii kolme tiimiä; henkilöstö-, pedagogiikka-, viestintä- ja taloustiimi. Jokainen työntekijä kuuluu johonkin tiimiin. 2

3 Oppimisen ilo Lapsi oppii jatkuvasti uusia asioita. Hänelle on ominaista leikin kautta oppiminen. Luontainen ilo ja uteliaisuus kannustaa lasta oppimaan. Jokainen lapsi oppii omista lähtökohdistaan käsin. Olemme tietoisia lapsen taidoista ja annamme mahdollisuuden niiden kehittymiseen. Aikuisen kannustus sekä positiivinen palaute on olennainen osa oppimisessa. Huumorilla, toiminnan monipuolisuudella sekä kiireettömyydellä on myös suuri merkitys. Lapselle tärkeintä on tekeminen, ei niinkään lopputulos. On tärkeää, että annamme lapselle tarpeeksi aikaa tekemiseen, kokeilemiseen ja kokemiseen turvallisessa ilmapiirissä. Lapsi ottaa mallia aikuisista ja oppii myös sitä kautta. Hyödynnämme toiminnassamme aikuisten omia vahvuuksia esim. liikunnassa, musiikissa sekä kädentaidoissa. Eri osa-alueilla vahvuuksia omaavat työntekijät jakavat osaamistaan toisille; antavat tietoa, vinkkejä, neuvoja ja ideoita, kuitenkin siten, että kaikki pääsevät osallistumaan käytännön toteutukseen. Leikki Lapsi leikkii, tutkii, kokeilee ja liikkuu luonnostaan. Hän on utelias, aktiivinen ja kokeilunhaluinen. Lapsella on vilkas mielikuvitus. Lapsi kokeilee ja oppii kokemuksistaan. Jokainen lapsi on yksilö ja lapsen persoona vaikuttaa lapsen tapaan toimia. Päiväkodin fyysisellä ympäristöllä on suuri merkitys lapsen toiminnassa. Hyödynnämme päiväkodin tiloja mahdollisimman paljon. Koska lapsi leikkii luonnostaan, annamme mahdollisuuden monipuoliseen leikkiin. Päiväkodin tilava, oma piha mahdollistaa lasten erilaiset leikit; hiekka-, koti-, juoksu- sekä kiipeilyleikit. Alle 3-vuotiaille on oma rajattu leikkialue. Pihassa on myös rinne, jossa laskemme talvella mäkeä. Voimme myös hel- 3

4 posti retkeillä lähimetsissä. Lähellä sijaitsevat lisäksi jäähalli sekä urheilukenttä ja lähipellolle pääsemme talvisin hiihtämään. Annamme leikille aikaa mahdollisimman paljon. Porrastamme ulkoilua tai jätämme välillä ulkoilun kokonaan väliin, jotta pitkäkestoinen leikki mahdollistuu. Joskus voi jättää leikin siivoamatta ja jatkaa leikkiä vaikka ruokailun ja levon jälkeen. Havainnoimme lasten leikkiä seuraamalla mitä leikeissä tapahtuu. Autamme tarvittaessa leikin alkuun ja valvomme, että leikki sujuu. Annamme kuitenkin leikkirauhan, kunnioitamme lasten leikkiä. Ristiriitatilanteissa autamme lapsia itse selvittämään tilanteet. Näin tuemme lasta kasvussa ja kehityksessä Kun lapsi tarvitsee tukea, mietimme yhdessä mitä voimme tehdä lasta auttaaksemme. Toimiminen pääsääntöisesti pienryhmissä tukee jo sinänsä lapsen kehitystä. Toiminnan eriyttäminen, tilanjakojärjestelyt ja erilaisten apuvälineistöjen esim. pictokuvien käyttäminen helpottavat erilaisten oppijoiden arkea.suunnittelemme ja ennakoimme tilanteita mahdollisimman hyvin etukäteen. On tärkeää, että olemme aidosti läsnä ja saatavilla. Moniammatillinen yhteistyö Teemme yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Niitä ovat esimerkiksi erityislastentarhanopettajat, neuvola, puhe- ja toimintaterapeutit, psykologi, seurakunta ja koulut. 4

5 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kieli tukee lapsen ajattelua ja on oppimisen perusta. Kieli toimii kommunikaatiovälineenä lapsen ja muiden ihmisten välillä. Tehtävänämme on kielellisten valmiuksien lisääminen. Käytämme mm. erilaisia loruja, riimejä, arvoituksia ja pelejä sekä luemme lapsille paljon. Näin herätämme lapsen kiinnostuksen kieltä kohtaan. Esimerkiksi draaman ja teatterin sekä musiikin ja kuvataiteen avulla rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään ja kertomaan ajatuksiaan. Aikuisten mallilla on tärkeä merkitys; kuinka puhumme lapselle, oman äänen käyttö, pysähdymme kuuntelemaan lasta. Aikuiset eivät keskenään puhu lasten yli. Myös erilaiset murteet ovat rikkaus. Varhaiskasvatusympäristö On tärkeää, että lapsi saa opetella uusia asioita rauhassa. Kasvatusympäristö on kannustava ja lapselle turvallinen. Rauhallinen ja viihtyisä ympäristö luovat lapselle turvallisuutta. Annamme leikille tilaa. Leikkivälineet ovat helposti lapsen saatavilla ja niitä on monipuolisesti. Lapset tietävät leikkien säännöt ja opettelemme noudattamaan niitä. Säännöt on laadittu turvallisuutta silmälläpitäen ja niitä päivitetään tarvittaessa. Aikuiset ovat sitoutuneita ja johdonmukaisia. Päiväkodin tilat on otettu tehokkaasti käyttöön. Eri ryhmien ruokailutiloja käytetään paitsi ruokailuun myös leikkeihin ja pienryhmätoimintaan. Nukkumatiloja käytetään myös leikkeihin ja lisäksi eteiset ovat kovassa käytössä lasten leikkiessä. Talossamme on pieni yhteinen sali, jota käytämme leikkien lisäksi liikuntahetkillä sekä koko talon yhteisissä tapahtumissa. Viereisestä päiväkodista löytyy isompi sali, joka on käytössämme kerran viikossa. 5

6 Hyödynnämme mahdollisimman paljon päiväkotimme lähiympäristöä. Vain pienen kävelymatkan päässä on metsä, jonne teemme metsäretkiä sekä peltoja, jonne pääsemme talvisin hiihtämään. Aivan päiväkotimme vieressä sijaitsee jäähalli, jossa käymme luistelemassa. Käytämme myös läheistä urheilukenttää. Vierailevia esiintyjiä käymme toisinaan katsomassa Roinelassa, työväentalolla. Myös lähellä sijaitsevan kirjaston palvelut ovat helposti käytössämme. Huolen puheeksiottomenetelmät Olemme saaneet huolen puheeksiottokoulutuksen. Koulutuksen tarkoituksena on ollut antaa tietoa ja toimintamenetelmiä tilanteisiin, joissa työntekijän huoli lapsesta herää. Yhteistyö vanhempien kanssa Yhteistyö vanhempien kanssa alkaa palvelusopimuksen, alkukeskustelun ja tutustumisen muodossa jo ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidossa. Kasvatuskumppanuus jatkuu läpi koko päivähoitoajan. Päivittäin käymme keskustelua lapsen asioista. Vähintään kerran vuodessa pidämme varhaiskasvatussuunnitelma keskustelun vanhempien kanssa. Vanhempainiltoja järjestämme ainakin kerran vuodessa. 6

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7

1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 5. KASVATUSKUMPPANUUS 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.. 2 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY 3 3. LAPSUUDEN VAALIMINEN ARVOKAS LAPSUUS 4 4. ARVOT JA KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 5 Yksilöllisyys 5 Yhteisöllisyys.. 5 Turvallisuus.. 6 Ilo. 6 5. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

varhaiskasvatussuunnitelma 2013

varhaiskasvatussuunnitelma 2013 metsätien päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 1. PÄIVÄKOTI Metsätien päiväkoti Metsätien päiväkoti on Sipoon kunnan Nikkilän Suursuolla sijaitseva päiväkoti. Päiväkoti on perustettu syksyllä 2009.

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys 1. Varhaiskasvatussuunnitelma - miten, miksi, kenelle? 2. Arvot 2.1 Varhaiskasvatuksen arvot 2.2 Työyhteisön arvot 3. Lapsikäsitys 4. Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KARVETIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARVETIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARVETIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. PÄIVÄKODIN TIEDOT...3 2. OPPIMISYMPÄRISTÖ...3 3. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAMUODOT...5 3.1 Perushoito...5 3.2 Ulkoilu...5 3.3 Leikki...7

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

TESJOEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TESJOEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TESJOEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö 1.Tesjoen päiväkoti... 3 1.1. Päiväkodin ryhmät ja henkilökunta... 4 2.Toimintaamme ohjaavat arvot ja tavoitteet...5 2.1. Varhaiskasvatusympäristö...6

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot