KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

2 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä: Puolukat Kirsikat Mustikat Vadelmat Mansikat Toiminta-ajatus Katajalaakson päiväkoti tarjoaa turvallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toimimme luonnonläheisessä ympäristössä ja järjestämme lapsen tarpeista lähtevää iän ja kehitystason mukaista toimintaa yhteistyössä perheiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

3 Tärkeimmät arvomme - fyysinen ja psyykkinen turvallisuus - välittäminen - luottamus - lämmin ja vastaanottava ilmapiiri - lapsen kaikinpuolinen kunnioittaminen rajoja ja sääntöjä unohtamatta Kasvatuspäämäärät 1. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen - henkilökunnan herkkyys havaita lapsen yksilölliset tarpeet - kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen - jokainen lapsi löytää oman paikkansa ryhmässä - tavoitteena yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainoinen toteutuminen 2. Toiset huomioonottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen - tavoitteena terveen minäkuvan omaava lapsi - mahdollisuus onnistua, erehtyä, tehdä virheitä ja oppia niistä - lapsi oppii ottamaan toiset huomioon ja välittämään toisista - lapsi suhtautuu myönteisesti erilaisuuteen - aikuinen toimii omalla mallillaan esimerkkinä 3. Itsenäisyyden asteittainen lisääminen - tavoitteena lapsen ilo oppiessaan huolehtimaan itsestään ja luottamaan omaan osaamiseensa - päämääränä on auttaa lasta kasvamaan siten, että hän aikuisena kykenee huolehtimaan myös läheisistään ja tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja

4 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen - hyvä perushoito, fyysisistä ja psyykkisistä tarpeista huolehtiminen suhteessa lapsen ikään muodostaa perustan kaikelle toiminnalle - kokonaisuus, jossa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa Oppimiskäsitys - lapsen omat kiinnostuksen kohteet, kokemukset ja lähiympäristö muodostavat oppimisen perustan - lapsi on aktiivinen, sosiaalinen ja tutkiva osallistuja - lapsen luontainen uteliaisuus, vireys ja halu leikkiä edistävät oppimista Kasvatuskumppanuus - päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa - henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma - vanhempainillat - juhlat ja muut yhteiset tapahtumat - vanhempainryhmä - tiedotteet - tarvittaessa lapsen / perheen ohjaus asiantuntijalle - molemminpuolinen kunnioitus, avoimuus, luottamus ja rehellisyys - vanhempien asiantuntijuus ja henkilökunnan ammatillisuus suhteessa lapseen - molemminpuolinen tiedon jakaminen tutustumistilanteessa tärkeää

5 Kasvattaja - lapsen turvallinen aikuinen - lapsen tukeminen hänen kasvussaan - tehtävänä luoda rajat sekä turvallinen ja positiivinen ilmapiiri - ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan ja tiedostaa varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet ja haasteet Oppimis- ja toimintaympäristö - lapsen mahdollisuutta oppia itse tuetaan järjestämällä oppimisympäristö niin, että se rohkaisee ja kannustaa lasta tutkimaan ja kokeilemaan eri asioita - pienryhmissä toimimalla lapsen vuorovaikutussuhteet vähenevät, ilmapiiri on kiireetön ja aikuinen on lapsen saatavilla - pienryhmissä aikuinen pystyy vastaamaan paremmin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin - pienryhmätilanteissa aikuinen kykenee havainnoimaan, ohjaamaan ja tukemaan lasta

6 Sisällölliset orientaatiot - orientaatio = suuntaaminen, tutustuttaminen, alustavien tietojen antaminen - matemaattinen - luonnontieteellinen - historiallis yhteiskunnallinen - esteettinen - eettinen - uskonnollis katsomuksellinen - varhaiskasvatuksessa ideana on kokonaisoppiminen: eri osaalueet kulkevat päivittäisten toimintojen sisällä erilaisin painotuksin ja ne sisältyvät lapsen ominaiseen tapaan toimia eli leikkimiseen, liikkumiseen, taiteelliseen ilmaisuun ja tutkimiseen

7 Lapselle ominainen tapa toimia 1. leikkiminen - lapsi oppii hallitsemaan itseään, luomaan suhteita toisiin lapsiin ja ympäristöönsä sekä toteuttamaan toiveitaan - lapsi käsittelee tunteitaan, jäsentää ajatuksiaan ja oppii ymmärtämään niitä 2. liikkuminen - lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta - edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä sekä takaa lapselle riittävän peruskunnon - luo pohjan toimintakyvylle ja uusien taitojen oppimiselle - keskeinen itsetunnon rakennusaine - edistää sosiaalista vuorovaikutusta, yhteistyötaitoja ja tunteiden hallinnan harjoittelua 3. taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen - taiteelliset peruskokemukset syntyvät kasvuympäristössä, joka tarjoaa musiikillista, kuvallista, tanssillista ja draamallista toimintaa, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta ja luontokokemuksia eri aistein - lasta kannustetaan ja rohkaistaan ilmaisemaan itseään esim. laulaen, liikkuen, piirtäen, esittäen - lasten tuotoksia arvostetaan ja kunnioitetaan - mielikuvitus auttaa lasta käsittelemään erilaisia tunteita 4. tutkiminen - lapsi tutkii ja oppii uusia asioita katsomalla, kuuntelemalla, maistamalla, haistamalla, tunnustelemalla, ihmettelemällä ja kyselemällä - lasten kanssa keskustellaan, pohditaan syy seuraus suhteita ja tehdään johtopäätöksiä - yrityksen, erehdyksen ja oivalluksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimisen iloa

8 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa - jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä - lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunneelämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla - erityinen tuki varhaiskasvatuksessa vastaa tukea tarvitsevan lapsen kasvatuksellisiin ja kuntoutuksellisiin tarpeisiin - kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) toimii asiantuntijana ja henkilökunnan tukena lasta koskevissa asioissa - tarvittaessa lapselle laaditaan henkilökohtainen toimintasuunnitelma yhdessä vanhempien ja kelton kanssa - päivittäistä toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon tukea tarvitsevan lapsen toimintasuunnitelmaan kirjatut yksilölliset tarpeet - kelto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa ( neuvola, perheneuvola, puhe- ja toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijät, koulutoimi yms. tahot )

9 Arviointi Lapsen kehittymisen ja oppimisen seuranta ja arviointi - arvioimme lasta havainnoimalla ja kirjaamalla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista - havainnoista keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa sekä arvioimme varhaiskasvatussuunnitelman toteutuneita tavoitteita vuosittain ja asetamme uusia tavoitteita Työn arviointi ja kehittäminen - arviointi perustuu tiimin toiminnan suunnitteluun ja tavoitteellisuuteen sekä vuorovaikutukseen ja palautteeseen lasten, vanhempien ja henkilökunnan kanssa - henkilökuntapalaverit - talon yhteiset kasvatuskeskustelut - työillat - kehityskeskustelut - työryhmät, joissa esim. suunnitellaan ja valmistellaan talon yhteisiä tapahtumia ja juhlia - toimintakauden päätteeksi arviointi- ja suunnittelupäivä - työtyytyväisyyskysely henkilökunnalle - tyytyväisyyskysely lapsille ja vanhemmille - kelton, psykologin, puheterapeutin ym. konsultointiapu - jatkuva itsearviointi ja ajankohtaisten kasvatusasioiden seuraaminen - koulutuksiin osallistuminen ja koulutuspalautteet

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila 2011-2012 Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PÄIVÄKOTI PELTOWILLASSA: Opetuksen ja kasvatuksen perustana käytetään Ulvilan

Lisätiedot