VTT Ulkoistaminen - miksi, mitä ja miten?, Miten ulkoistaa? - kokemuksia ulkoistetuista palveluista. Risto Suominen, VTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VTT 2005. Ulkoistaminen - miksi, mitä ja miten?, 29.9.2005. Miten ulkoistaa? - kokemuksia ulkoistetuista palveluista. Risto Suominen, VTT"

Transkriptio

1 Ulkoistaminen - miksi, mitä ja miten?, Miten ulkoistaa? - kokemuksia ulkoistetuista palveluista Risto Suominen, VTT VTT 2005 Tulosyksiköt: VTT Elektroniikka VTT Tietotekniikka VTT Tuotteet ja tuotanto VTT Prosessit VTT Biotekniikka VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka VTT Tietopalvelut VTT Konsernitoiminnot Perusrahoitus 33,5 % 77,0 M Henkilötyövuodet: Liikevaihto: 229,5 M Vakiintuneet toimipaikat: Espoo, Jyväskylä, Oulu, Tampere Toimipisteet myös: Lappeenrannassa ja Turussa Alueellisia yhteistyöhankkeita: Nurmijärvellä, Raahessa, Vaasassa ja Kajaanissa Tuotot yksityiseltä sektorilta kotimaasta 29,9 % 68,7 M Tuotot ulkomailta 14,0 % 32,1 M Tuotot julkiselta sektorilta kotimaasta 22,5 % 51,7 M 1

2 Miksi ulkoistaa? Hyödyt? TOIMINNAN ORGANISOINTI Paranna tehokkuutta keskittymällä siihen, mitä osaat parhaiten Lisää joustavuuttasi kohdata muuttuva toimintaympäristö, kysyntä ja teknologiat Muuta organisaatiota Paranna tuotteen/palvelun arvoa sekä asiakas- ja omistajatyytyväisyyttä TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Paranna suoritusta Hanki osaamista ja teknologiaa, jota ei muutoin ole saatavissa Paranna johtamista ja kontrollia Paranna varautumista riskeihin Hanki innovatiivisia ideoita Paranna luotettavuutta ja mainetta kovan luokan kumppanuuksilla Paranna pääsyä markkinoille ja liiketoimintamahdollisuuksia kumppanin verkoston kautta Kiihdytä kasvua tukeutumalla kumppanin suorituskykyyn, prosesseihin ja systeemeihin Kasvata myyntiä ja tuotantokykyä aikana, jona ko. kasvua ei olisi voitu rahoittaa Rahasta olemassa olevat taidot KUSTANNUKSET Vähennä kustannuksia kumppanin suorituskyvyn ja kevyemmän kustannusrakenteen kautta Muuta kiinteät kustannukset muuttuviksi TYÖNTEKIJÄT Paranna työntekijöiden uramahdollisuuksia Lisää sitoutumista ja työvirettä toiminnan reuna-alueilla RAHOITUS JA TULOT Vähennä investointeja ja vapauta resursseja muuhun Hanki tuloja siirtämällä laitteita yms. kumppanille Lähde: Soveltaen M.F Greaver II, Strategic Outsourcing, 1999 Ulkoistuksista onnistunut vain joka kolmas Deloitten tutkimus (Calling a change in the outsourcing market, 2004, n=25): kustannussäästöt ovat jääneet odotettua pienemmiksi arvoketjut ovat monimutkaistuneet sisäisiä resursseja ei ole voitu vapauttaa muuhun käyttöön ulkoistaminen on vaatinut huomattavia johtamisresursseja neljännes on vetänyt ulkoistettuja toimintoja takaisin ja neljä viidestä on neuvotellut ulkoistussopimuksistaan uudelleen 2

3 Yrityksen ulkoistamisstrategia STRATEGINEN ASEMOINTI missä bisneksessä olemme? mitä tuotamme ja kenelle? millä kilpailemme? YDINLIIKETOIMINTA toiminnat, joita varten yritys on olemassa, joita on vaikea jäljitellä ja jotka tekevät yrityksestä omalla alallaan ylivoimaisen: tuovat asiakkaalle lisäarvoa kilpailuaseman ja -kyvyn perusta pidä itsellä, suojaa ja vahvista YDINTOIMINTAA TUKEVA TOIMINTA toiminnat, jotka tai joiden osia voidaan uskoa ulkopuolisen hoitoon, jos hyödyt ovat selvästi haittoja / riskejä suuremmat sopivan partnerin etsintään, sopimusneuvotteluihin ja yhteistyöhön on resursseja Ulkoistuksen kriittiset kysymykset 1 Onko ydinosaamista? 2 Onko useampia vaihtoehtoisia toimittajia? 3 Onko nopeasti kehittyvää avainteknologiaa? 4 Onko modulaarinen komponentti/tuote? 5 Onko asiakkaalle kriittinen tuote/palvelu? 6 Onko meillä kustannusetu sen tuottamisessa? 7 Onko kriittinen toiminto yrityskuvan kannalta? 8 Onko toiminnon takaisin otto mahdollista? 9 Onko kumppanilla resursseja/aitoa halua jatkokehittää? 10 Jääkö yritykseen 'aivot' (ulkoistat 'kädet ja 'jalat')? 11 Tukevatko (EVA) laskelmat päätöstä? Paljonko säästämme/tehostamme? Kyllä Ulkoista! Lähde: KTT Raimo Inkiläinen, Oy Core Competence Ab,

4 Ulkoistuskohteiden valinta Hyvä suoritus- ja/tai kustannustaso Liittymäkohta / vaikutus ydinosaamisiin Henkilöstötai yhteisyritys? Ulkoista! Huono suoritus- ja/tai kustannustaso Pidä ja panosta! Kehitä tai siirrä strategiselle partnerille Ei liittymäkohtaa / vaikutusta ydinosaamisiin Kuvassa esitetty nelikenttä on apuväline ulkoistettavia toimintoja, prosesseja ja/tai ihmisiä valittaessa. Selvin hyöty ulkoistuksesta on saatavissa silloin, kun kohteen toiminnan laatu tai kustannustaso ei ole kilpailukykyinen verrattuna vaihtoehtoisiin ko. toiminnan ostolähteisiin. Tarkastelu voidaan laajentaa käsittämään myös kustannukset kuvaamalla nelikenttään sijoitetut asiat kustannusten kokoisina ympyröinä. Milloin kumppanuus? Standardoidut, ostopalveluina saatavat tukitoiminnot Välttämättömät tukitoiminnot Ydintoiminnot Prosessit Osaaminen Käytä ulkoisia standardipalveluita, jotka ovat kaupallisesti saatavilla. Tavoite on parantaa laatua ja alentaa kustannuksia. Hoida itse tai yhdessä huolella valitun kumppanin kanssa (strateginen kumppani). Ydintoiminnot tuovat asiakkaalle lisäarvoa ja luovat kilpailuetua; Pidä itselläsi ja kehitä. Lähde: Soveltaen Pentti Miettinen, PLM,

5 Kumppanuuden määritelmä Kumppanuudella tarkoitetaan palvelujen ostajan ja myyjän väliseen yhteistyöhön perustuvaa liikesuhdetta, jossa keskeisiä piirteitä ovat: luottamukseen perustuva pitkäaikainen yhteistyö, laaja keskinäinen informaation vaihto sekä yhteiset kehittämistavoitteet, jatkuva kehittäminen ja kehittyminen yhdessä Seitsemän askelta onnistuneeseen ulkoistukseen Analysoi ja suunnittele Tutki strategiset vaikutukset Mittaa kustannukset ja suoritus Etsi toimittaja arvioi riskit ymmärrä organisaation viesti hankkeesta alusta alkaen -visio, ydinosaamiset ja arvontuotto perusta projektiryhmä, jaa vastuut toimintatavat -rakenne ja varaa neuvonantajat -strategiat määritä: briifaa ja kouluta -päätöksentekooikeudet projektiryhmä varaa muut -sopimuksen pituus resurssit -päättyminen nimeä avainasiat: tarkista lähtökohdat -resursointi -viestintä -projektin hallinta aseta tavoitteet ja aikataulu arvioi nykyiset ja tulevat kustannukset arvioi nykyinen ja tuleva suoritus ml. heijastusvaikutus benchmarkkaa kustannuksia ja suoritusta määritä: -erityisriskit -laitteiden ym. arvo -kokonaiskustannukset tuotettaessa itse -hinnoittelumallit -lopulliset tavoitteet aseta vaatimukset aseta arviointikriteerit identifioi toimittajat ja arvioi heidät lähetä tarjouspyyntö arvioi tarjoukset -valmiudet ja edellytykset -kustannukset tutki referenssit ym. määritä: -kokonaiskustannukset ostettaessa ulkoa -kysymykseen tuleva toimittaja -informoi ylempää johtoa 5

6 Seitsemän askelta jatkuu Neuvottele ehdot suunnittele neuvottelut nimeä: -pääkysymykset -tavoitteet ja minimit valmistele sopimuspohja neuvottele sopimus: -kohde ja rajaukset -suoritusstandardit -muut ehdot ilmoita sopimuksesta Valmistele ja toteuta siirto tarkista roolit yhteensovita siirtosuunnitelmat nimeä siirron keskeiset asiat: -viestintä -henkilöstö esittele sopimuskumppani tue henkilötason kysymyksissä järjestä muutto Hoida sopimussuhdetta tarkista johtamistapa aseta yhteistyöryhmä kommunikoi rajaa ja muotoile: -kokousagendat -muut tuotannontekijät -kokousaikataulu tapaa henkilöstö järjestä suoritusja tulosarvioinnit ota puheeksi riittämättömät suoritukset ratkaise ongelmat rakenna kumppanuutta Muista: Vuorovaikutussuhteen ratkaisevat ihmiset, eivät sopimus. Ja nämä ihmiset testataan, kun kohdataan odottamattomia ongelmia, tai kun ilmenee merkkejä epäreiluudesta. Vuorovaikutussuhteen tulee perustua luottamukseen ja yhteiseen hyödyn tavoitteluun. Yhdessä se kestää, erikseen se epäonnistuu. Lähde: Soveltaen M.F.Greaver II, Strategic Outsourcing, 1999 Kokemuksia ja näkemyksiä VTT:n suorittamia ulkoistuksia: luvuilla: ruokailupalvelut, työterveyshuolto, kiinteistöpalveluita, henkilöstötutkimukset, osia rekrytointiprosessista, pääosa henkilöstökoulutuksesta, konepaja- ja verstastoimintoja, painopalvelut 2000-luvulla: mineraalitekniikan analyysipalvelut, eräitä muita laboratoriotöitä, konepaja- ja verstastoimintoja, puhelinvaihde, kuljetus-, postinjakelu- ja aulavahtimestaripalvelut, pääosa tietohallinnon palveluista ulkoistusten syyt ovat olleet hyvin moninaiset (palveluajan laajentaminen, kasvavat investointitarpeet, tarvittavien kehityshankkeiden rahoitus, kustannustehokkuus, osaaminen, markkinoiden muutokset ) kokemukset ovat myönteiset. Tähän ovat myötävaikuttaneet: -ulkoistukset on suunniteltu huolellisesti ja toteutukseen on varattu aikaa -siirtyvän henkilöstön asema ja sitoutuminen on pyritty varmistamaan eri tavoin: avoin ja jatkuva viestintä, henkilöstön mukaanotto suunnittelemaan ulkoistuksen käytännön toteutusta, kaikkiin kysymyksiin vastaaminen, siirtyvän henkilöstön tutustuttaminen uusiin tiloihin ja työkavereihin -toiminnan laatua on mitattu säännöllisesti -palvelutasoa ja kumppanuutta on rakennettu yhdessä 6

7 Ulkoistamisen tavoitteet Hyvä ulkoistamistapa? palvelujen saaminen lähtötilannetta selvästi edullisemmalla kustannustasolla tai selvästi paremmalla palvelujen laatutasolla, tai näihin verrattavat hyödyt toimintamallin kehittäminen palvelujen jatkuvan kehittymisen turvaamiseksi Henkilöstön sitoutumisen ja aseman varmistaminen henkilöstöllä säilyy työpaikka ja hallinnan tunne työsuhteen ehdot eivät huonone harkinnanvaraisilta osin edellytykset tehtävien ja osaamisen kehittämiselle ovat olemassa Palveluille asetettavat vaatimukset vähimmäisvaatimuksena on palvelujen laatutason säilyttäminen palvelujen kehittämisedellytykset ovat olemassa 7

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

Yrityksen tietohallinnon ulkoistamisen hyödyt ja riskit. Miia Joukokari

Yrityksen tietohallinnon ulkoistamisen hyödyt ja riskit. Miia Joukokari Yrityksen tietohallinnon ulkoistamisen hyödyt ja riskit Miia Joukokari Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tietojenkäsittely Raportin palautuksen tai esityksen

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN PÄÄTÖKSENTEON TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

ULKOISTAMISEN PÄÄTÖKSENTEON TEORIA JA KÄYTÄNTÖ 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppatieteiden laitos ULKOISTAMISEN PÄÄTÖKSENTEON TEORIA JA KÄYTÄNTÖ Esimerkkinä hotellin siivoustoiminnan ulkoistaminen Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2004 Ohjaaja:

Lisätiedot

Puolustushallinnon kumppanuus

Puolustushallinnon kumppanuus Osastrategia Puolustushallinnon kumppanuus Kumppanuus osastrategia 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 1 Tavoitetila... 3 2 Kumppanuusstrategian tarkoitus... 4 3 Tukitoimintojen luokittelu... 5 4 Tukitoimintojen

Lisätiedot

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle

Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Strateginen ulkoistaminen ja yrityksen kilpailukyky Case: PK-yritysten liiketoiminnalliset perusteet alihankinnan käytölle Strategic

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat Case: Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiö

Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat Case: Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiö Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laura Hyvärinen Taloushallinnon ulkoistamisen hyödyt ja haitat Case: Lappeenrannan kuntoutus ja kylpyläsäätiö Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY

Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Kaisu Tuomisto TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN TARJOAJANA CASE: RANTALAINEN & REKOLA-NIEMINEN OY Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2011 TILITOIMISTO ULKOISTAMISPALVELUIDEN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit

Aino Luhtasaari. Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Aino Luhtasaari Ulkoistaminen ja siihen liittyvät prosessit Case: Ostoreskontra julkisen sektorin organisaatiossa Opinnäytetyö Syksy 2013 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 1 2 6 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Anna-Kaisa Kauppinen, Paula Pietilä, Liisa Sundbäck & Hanna Kaleva Kiinteistöjohtamisen tehostaminen - vaihtoehtona ulkoistaminen Ulkoistamisen

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2462 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa

VTT TIEDOTTEITA 2462 Ostopalveluiden käyttö verkkoliiketoiminnassa VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset transaktiokustannusteoreettinen näkökulma Motives

Lisätiedot

Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa

Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa TUKES-julkaisu 1/2005 Verkottunut toiminta laitoksen elinkaaren eri vaiheissa Jouko Heikkilä Kati Kupila Heli Riikonen TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2005 2 Turvatekniikan keskus Julkaisija Tekijä(t) Julkaisun

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tietojärjestelmien menestyksellinen ulkoistaminen

Tietojärjestelmien menestyksellinen ulkoistaminen 23.4.2012 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Kustannusjohtaminen Tietojärjestelmien menestyksellinen ulkoistaminen Successful Outsourcing of Information

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Ulkoistaa vai ei? Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokatu 3:n ja 4:n siivoustyön uudelleenmitoitus ja pohdintoja siivoustyön järjestämiseen

Ulkoistaa vai ei? Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokatu 3:n ja 4:n siivoustyön uudelleenmitoitus ja pohdintoja siivoustyön järjestämiseen Ulkoistaa vai ei? Tampereen ammattikorkeakoulun Kuntokatu 3:n ja 4:n siivoustyön uudelleenmitoitus ja pohdintoja siivoustyön järjestämiseen Tiia Hyppönen Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Palvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

KUMPPANUUS HENKILÖSTÖ- TOIMINTOJEN ULKOISTUKSESSA

KUMPPANUUS HENKILÖSTÖ- TOIMINTOJEN ULKOISTUKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos KUMPPANUUS HENKILÖSTÖ- TOIMINTOJEN ULKOISTUKSESSA Yrityksen hallinto Marraskuu 2007 Ohjaaja: Erika Sauer Elina Pitkänen 70496 1 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

PK-YRITYSVERKOSTON KASVU JA SUORITUSKYVYN MITTAUS

PK-YRITYSVERKOSTON KASVU JA SUORITUSKYVYN MITTAUS PK-YRITYSVERKOSTON KASVU JA SUORITUSKYVYN MITTAUS Esiselvitys Elina Varamäki Timo Pihkala Jukka Vesalainen Marko Järvenpää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Helsinki 2003 ISBN 951-563-427-X (URL:

Lisätiedot

PENTTI HINTIKKA TUOTANNON STRATEGISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

PENTTI HINTIKKA TUOTANNON STRATEGISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN PENTTI HINTIKKA TUOTANNON STRATEGISEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2013

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen Opinnäytetyö

Lisätiedot