Euroalueen vakaus ja Kreikan III ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroalueen vakaus ja Kreikan III ohjelma"

Transkriptio

1 Euroalueen vakaus ja Kreikan III ohjelma Euroalueen vakausyksikkö Valtiovarainvaliokunta Euroalueen vakausyksikkö

2 Euroalueen talousnäkymät Euroalueella talouksien toipuminen velka- ja finanssikriisistä on hidasta. Espanja, Irlanti ja Portugali ovat kuitenkin päässeet kasvu-uralle. Myös Kypros toipumassa. Hitaan kasvun oloissa velkaantumisen taittaminen on vaikeaa. Kyky kestää uusia shokkeja on heikentynyt. Rahoitusjärjestelmä ei toimi normaalisti. Pankit ovat vahvistaneet vakavaraisuuttaan, mutta järjestämättömien luottojen määrä on paikoin suuri. Yksityisen sektorin vähäinen luottojen kysyntä jatkuu. Investointinäkymissä on negatiivisen kierteen vaara. Globaalit kasvunäkymät ovat heikentyneet (Kiina, Brasilia) ja geopoliittinen tilanne on lähialueilla vaikea (Venäjä). Rahoitusmarkkinoilla on huolta etenkin Kiinan tilanteen takia. Kesällä Kreikan euroeron mahdollisuus oli todellinen, mutta siltä lopulta vältyttiin. 2

3 Euroalueen talouskasvu on hidasta 3

4 Talouskriisit ja niiden hallinta Globaali finanssija talouskriisi Euroalueen talousja velkakriisi EU:n kasvukriisi 2015 Epävarmuutta! Rahoitus- ja pankkikriisit Valtioiden velkakriisit euroalueella Kilpailukyvyn ja investointien hiipuminen Rahoitusjärjestelmän monipuolistaminen Pääomamarkkinaunioni (USA, EU ml. UK) Vakausmekanismit Rahoitusvakauden hallinta ja uudet rakenteet (G20, EU) ERVV, EVM EU:n taloushallinnan uudet rakenteet (2-pack, 6-pack, FIPO) Pankkiunioni EU:n investointiohjelma Pankkijärjestelmän tervehdyttäminen ja kasvun rahoitus Valtioiden velkaantumisen hallinta EMU:n kehittäminen ja EU:n tulevaisuus AQR, ABS EU:n elvytyspaketti ja keskuspankkien toimet Rahoitustukiohjelmat EKP:n toimet Rakenneuudistukset ja julkisen talouden vakauttaminen Kreikka EKP:n toimet (QE) (SMP, LTRO, OMT) 4

5 Euromaiden rahoitustukiohjelmat, mrd. Tilanne (suluissa käytettävissä oleva summa) Maa Bilateraalilainat ERVV-lainat EVM-lainat ERVM IMF ¹ Lainat Yhteensä Kreikka 52,9 130,9 Kypros (max 73) 5,8 (3,3) ,3 (?) 0,7 (0,3) 216,1 Portugali² ⁴ ,3 20,7 71 Irlanti² ⁴ 4,8³ 17,7-22,5 4,8 49,8 Espanja² ⁵ , ,7 6,5 1 IMF:n käyttämän valuutan, SDR:n, arvo saattaa heilahdella euroon nähden ja muuttaa kokonaissummia. 2 Portugalin, Irlannin ja Espanjan ohjelmat ovat päättyneet, uusia lainaeriä ei enää makseta. 3 Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska myönsivät Irlannille kahdenvälistä lainaa yhteensä 4,8 mrd. euroa 4 Irlanti ja Portugali ovat alkaneet maksaa IMF:n lainoja etuajassa takaisin 5 Espanja on alkanut maksaa EVM-lainaa etuajassa takaisin

6 Taloudelliset vaikutukset Suomen valtiolle EU:n velkakriisistä - käytössä olevat sitoumukset tai maksetut osuudet (mrd. euroa; tilanne ) - Kahdenväliset lainat - Maksettu, mrd. 1,00 Suomen osuus Kreikan I lainaohjelman rahoituksesta. Kreikka on maksanut Suomelle korkoja 60 milj. euroa. Budjettivaikutus lainasta v Vaikutus Suomen valtion velkaan. ERVV takaukset - Käytössä 6/2015 6,74 ERVV:n varainhankinnan takaus kattaa Irlannin, Portugalin ja Kreikan II ohjelmasta tulevat takaussitoumukset (enimmäismäärä 241 mrd. ). Takausmäärä sisältää pääoman, koron ja luottoluokituksen varmistamiseksi vaaditun ns. ylitakauksen (65 %). Ei budjettivaikutuksia tai vaikutuksia Suomen velanottoon. Muut - laskennalliset sitoumukset ja vastuut 1,16 EVM pääomaosuus - Kertasuoritus 10/2012 1,44 Vakuudet - Kreikan ja Espanjan ohjelmat 1,23 ERVM (0,75 mrd. ): Portugalin ja Irlannin ohjelmat. EU:n maksutasetuki (0,15 mrd. ): Euroalueen ulkopuoliset EU-valtiot (Latvia, Romania ja Unkari) IMF (0,26 mrd. ) Ei budjettivaikutuksia tai vaikutusta valtion velanottoon. Pääoman maksamisesta budjettivaikutus EVM on pysyvästi osa euroalueen taloudenhallintaa. Vastuu vaadittaessa maksettavasta osuudesta voi olla enintään 11,14 mrd. Vakuudet Suomen takausosuudelle Kreikan ERVV-ohjelmassa (0,93 mrd. ) ja osuudelle EVM:n kautta Espanjalle annetusta pankkitukilainasta (0,30 mrd. ). Vakuudet rajaavat Suomen valtion riskiä. 6

7 Kreikan tilanteen kehittyminen Tilastot Julkisen talouden kriisi 2010 Rahoituskriisi Pankkikriisi I ohjelma Talouskriisi Velkakriisi II ohjelma PSI Velkahuojennukset Talouden vakautuminen Poliittinen kriisi Luottamuskriisi III ohjelma 7

8 Luottamuksen palautuminen edellytys kasvulle ja julkisen talouden vakautumiselle Talouden kasvunäkymät Toimintaympäristö Poliittinen vakaus Rahoitusvakaus Uudistusten jatkuminen? Kilpailukyky Julkisen talouden näkymät Kassatilanne Ylijäämä Kestävyys Rahoitusrakenne Velan lyhennysprofiili Korkokustannukset 8

9 Uuden EVM-ohjelman sisältö MoU (Memorandum of Understanding) - A. JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYS - Velkakestävyys - Fiskaaliset tavoitteet - Verouudistukset - Julkisen talouden hallinta ja julkiset hankinnat - Eläkejärjestelmä, terveydenhuolto ja sosiaaliturva B. RAHOITUSVAKAUS - Pankkijärjestelmän pääomitus - Kreikkalaisten pankkien hyvä hallinto - Pankkien varainhankinnan normalisoiminen - Järjestämättömien luottojen tehokas hallinta ja uudelleenjärjestely - Kreikan rahoitusvakausrahaston (Hellenic Financial Stability Fund, HFSF) hallinnon parantaminen C. KASVU, KILPAILUKYKY JA INVESTOINNIT - Työmarkkinat, hyödykemarkkinat ja yritysten toimintaympäristö - Energia- ja liikenneverkot sekä vesihuolto - Yksityistäminen D. HALLINNOLLISET UUDISTUKSET - Julkishallinto - Oikeusjärjestelmä - Korruption vastaiset toimet - Tilastot 9

10 Ohjelman mitoitus ja rahoitustarpeet Rahoitustarpeet (mrd. euroa) 8/2015-8/2018 Lainapääoman lyhennykset 30,5 Siltarahoitus ERVM:stä 7,0 Korkomenot 16,6 Maksurästit 7,0 Käteispuskurin kasvattaminen* 7,6 Pankkien pääomitus 25,0 Yksityistämistulot - 6,2 Perusylijäämät - 2,0 YHTEENSÄ 85,5 *Sis. myös Kreikan IMF:ssä olevan SDR-rahaston täydentämisen 10

11 Velkakestävyysarvio Komissio ja EKP (IMF päivittää oman arvionsa syksyllä) Kreikan talouskasvu ja julkisen talouden tilanne heikentyivät v v asetettu velkakestävyystavoite (124 % v. 2020) ei enää voi toteutua. 1. Talouskasvu: 2015: -2,3%, 2016: -1,3%, 2017: 2,7% ja 2018: 3,1%. 2. Perusjäämä: 2015: -0,25%, 2016: 0,5%, 2017: 1,75% ja 3,5% (2018) 3. Tulot: Yksityistämistavoitetta 2020 alennettu 6 mrd. eurolla. Kokonaistavoitetta nostettu (50 mrd. ) 4. Velanhoitomenot: Kohtuulliset vuoteen 2023 asti. 11

12 Velkasuhde BKT:hen kolmessa eri skenaariossa 250 Velkasuhde BKT:een, % A: Uusi ohjelman toteutetaan suunnitelmien mukaisesti Skenaario A Skenaario B Skenaario C B: Ohjelma toteutuu vain osittain: yksityistämistulot ovat jääneet odotettua alemmaksi sekä kasvu ennustettua hitaampaa. C: Ennustettua nopeampi talouden kasvu ja suuremmat yksityistämistulot Skenaario A 196,3 200,9 190,7 159,7 122,2 Skenaario B 198,8 206,8 199,5 173,7 143,3 Skenaario C 195,4 198,9 186,1 148,2 106,7 12

13 Velanhoitomenot samaa suuruusluokkaa Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa 8 Korkokulut ( %/BKT ) Kreikka Portugali Irlanti

14 Kreikan III ohjelma ja Suomen vastuut Kreikan uusi lainaohjelma toteutetaan EVM:n kautta. EVM toimii maksetun pääoman perusteella. EVM hankkii tarvittavat varat laskemalla liikkeeseen velkakirjoja EVM:n käyttäminen merkitsee sitä, että ohjelmalla: ei ole Suomelle välittömiä budjettivaikutuksia (kuten 1. ohjelmalla) se ei lisää Suomen valtion takausvastuita (kuten 2. ohjelma). EVM:n ja sitä kautta euromaiden riskiä rajaa käytännössä myös se, että EVM:lla on etuoikeutetun velkojan asema suhteessa muihin velkojiin heti IMF:n jälkeen. 14

15 Kreikan EVM-ohjelman myötä lainakapasiteetista käytössä enintään 130 mrd., jäljellä 370 mrd. (IMF:n mahdollista osuutta ei huomioitu; se alentaisi EVM:n osuutta) mrd mrd mrd. Vaadittaessa maksettava pääoma 370 mrd. Käyttämätön kapasiteetti mrd. Maksettu pääoma Pääoma 86 mrd. Ohjelma KR Kapasiteetti 44 mrd. Ohjelmat ES & CY 15

16 Kreikalle maksetut lainat ja Suomen laskennallinen osuus, mrd. Kahdenvälinen I ERVV II EVM III IMF¹ Yhteensä Lainaohjelman maksettu kokonaismäärä (7/2015) 52,9 130, ,3 = 216,1 Suomen osuus, % 1,9 % 1,93 % 1,79 % 0,53 % Suomen laskennallinen osuus lainasta, mrd. 1,00 2,52 0,23 0,10 = 3,62 Pääomitetut korot 7/2015-0, = 0,44 Suomen osuus (arvio) 1,00 2,96² 0,23 0,10 = 4,29 ¹Arvio tilanteesta 8/2015, lukuihin vaikuttavat valuuttakurssien muutokset ²Vakuusjärjestely kattaa 0,93 mrd. 16

17 Kreikan III ohjelman toteutus ja oletettu käsittely syksyllä Kreikan vaalit Lokakuu - 1. väliarvion valmistelu Lokakuu pankkien vakausarvio valmistuu Marras-joulukuu väliarvion hyväksyminen ja 2. lainaerä Neuvottelut Kreikan velkakestävyydestä ja velan ehdoista Joulukuu - IMF:n johtokunta päättää osallistumisesta ohjelmaan 17

18 IMF:n osallistuminen ohjelman rahoitukseen IMF on komission ja EKP:n kanssa osallistunut ohjelmaneuvotteluihin ja laajalti yhtyy ohjelman sisältöön ja ehdollisuuteen (MoU) IMF ei osallistu pankkien tervehdyttämisen ja pääomituksen rahoittamiseen Päätös osallistumisesta rahoitukseen aikaisintaan v lopussa (1. väliarvion jälkeen) Keskeiset kysymykset koskevat velkakestävyyttä, joiden osalta EU-instituutiot ja IMF käyttävät eri oletuksia ja malleja 18

19 Kreikan jälleenrahoitustarpeet (suuntaa-antava) 19

20 Kreikan velka pääasiassa ohjelmarahoitusta (n. 313 mrd. ) Lainaehdot hyvin edulliset Kreikalle Ohjelmarahoitus Rahoitusehdot 131 mrd., ERVV Korkona ERVV:n varainhankintakustannus, n. 1,7% + kulut, Korkomarginaali poistettu, korot pääomitetaan. 10 v. lyhennysvapaus, maksuajan pidennys 32,5 v., 53 mrd., euromaat Korko 3 kk euribor + 0,50% (marginaali alennettu) 10 v. lyhennysvapaus, maksuajan pidennys 32,5 v. 13 mrd., EVM Korko EVM:n varainhankintakorko n. 1,7 %+0,10%, 10 vuoden lyhennysvapaus. 32,5 v. keskimaturiteetti. 19 mrd., IMF Korko 3 % ensimmäiset 3 v., sen jälkeen 4 %; lyhennykset alkoivat 2013 (I ohjelman osalta). Muu rahoitus 14 mrd., velkasitoumukset Laina-ajan korko 2,7 % 2,97 % 23 mrd., EKP/keskuspankit Korko liikkeeseenlaskun mukaan 60 mrd., yksityiset ja muut Korko liikkeeseenlaskun mukaan (ehdot osin kytketty ERVV:n lainaan) 20

21 Velkaehtojen mahdollisten lisähuojennuksien arviointia Velan nimellisarvon leikkaus on poissuljettu Ohjelmarahoitus Rahoitusehdon muutos 131 mrd., ERVV Maturiteetin tai lyhennysten aloituksen lisäpidennys voi lisätä takaustarvetta myöhemmin Koronalennus aiheuttaisi tappiota ERVV:lle. Vaikutus Suomen vakuussopimukseen. 53 mrd., euromaat Maturiteetin tai lyhennysten aloituksen lisäpidennys aiheuttaisi vastaavan aukon euromaiden budjeteissa Koronalennus aiheuttaisi laskennallisen tappion 13 mrd., EVM Ohjelma aloitettu tavanomaista ohjelmaa edullisimmin ehdoin (maksuaika). Koronalennus ei mahdollista ilman korkotappiota EVM:lle. Lisämaksuajalla olisi vaikutus EVM:n lainakapasiteettiin. 19 mrd., IMF IMF ei myönnä huojennuksia 21

22 Pekka Morén Finanssineuvos, Euroalueen vakausyksikön pääl. Puh (vaihde) Lisätieto: Valtiovarainministeriön viestintä Mediapalvelunumero (arkisin 8 16)

Kreikan talouden III rahoitustukiohjelma 14.8.2015

Kreikan talouden III rahoitustukiohjelma 14.8.2015 Kreikan talouden III rahoitustukiohjelma Ohjelman tavoite Kreikan kolmas ohjelma on pitkälti jatkoa ensimmäisessä ja toisessa ohjelmissa aloitetuille uudistuksille Lyhyen aikavälin tavoitteena on palauttaa

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 2.2.2015 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Euroalueen vakaudenhallinta ja rahoitustukiohjelmat. Finanssineuvos Pekka Morén

Euroalueen vakaudenhallinta ja rahoitustukiohjelmat. Finanssineuvos Pekka Morén Euroalueen vakaudenhallinta ja rahoitustukiohjelmat Finanssineuvos Pekka Morén 1) Miten vakaudenhallinta on organisoitu? 2) Mitä rahoitustukiohjelmilla on saatu aikaan? 3) Vaikutukset Suomen kannalta 4)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 18.8.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 30.6.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 31.1.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä

Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 13.12.2011 Suomen taloudelliset sitoumukset ja vastuut EU:n talouskriisiin liittyen 2008 alkaen sekä arvioita niiden riskeistä Suomen valtio on osallistunut vuonna 2008 alkaneen

Lisätiedot

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella?

EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansainvälisten asioiden sihteeristö Nvm. Martti Salmi 8.4.2011 EU:n VAKAUSJÄRJESTELYT JA SUOMI - mitä, miksi ja millä osuudella? Kuinka suuria Suomen kokonaisvastuut ovat? Seuraavassa

Lisätiedot

1 Johdanto. SVSNT 1/2012 vp

1 Johdanto. SVSNT 1/2012 vp SVSNT 1/2012 vp Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 150/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Euroopan rahoitusvakausvälineelle

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 1/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 1/4: Hallituksen vaikuttavuusselvitys Hallituksen julkaisusarja

Lisätiedot

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euro Euro on 17 EU-maan yhteinen valuutta, joka on maksuvälineenä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,

Lisätiedot

Talouden termejä 23.11.2011

Talouden termejä 23.11.2011 Talouden termejä 23.11.2011 Bruttokansantuote, BKT, on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla: talouden yhteenlasketun tuotannon avulla; talouden

Lisätiedot

Kreikka II paketin pääkohdat

Kreikka II paketin pääkohdat Kreikka II paketin pääkohdat 1) Lähtökohdat 2) Sopeutusohjelma 2012-20 3) Lainaohjelma 2012-14 4) Vastuiden ja riskien rajaaminen Päivitetty 24.2.2012 1. Kreikka II paketin lähtökohdat Kreikalle luotava

Lisätiedot

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely:

EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM201100360 RMO Puumalainen Markku 12.05.2011 JULKINEN Asia Portugalin lainoitusohjelma Kokous Euroryhmä, Talous ja rahoitusasiat neuvosto 16.05.2011 17.05.2011 Liitteet

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella

Federalismia vai. markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Federalismia vai 102 markkinakuria? Velkakriisi, yhteisvastuu ja talouspolitiikan koordinaatio euroalueella Vesa Vihriälä FIIA BRIEFING PAPER 102 Huhtikuu 2012 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI UTRIKESPOLITISKA

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin?

Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? Vesa Vihriälä EU:N AJOLÄHTÖ Kriisiunionista yhteisvastuun unioniin? YHTEENVETO Suomi on suhtautunut hyvin varauksellisesti euromaiden taloudellisen yhteisvastuun laajentamiseen. Sille ei kuitenkaan ole

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta?

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Heikki Patomäki Muistio, versio 2.6.2011 Rahoituskriisipaketit tulevat olemaan uuden

Lisätiedot

EUROALUEEN KRIISI. Helsingin Yliopisto 4.12.2013 KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely VTT Peter Nyberg

EUROALUEEN KRIISI. Helsingin Yliopisto 4.12.2013 KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely VTT Peter Nyberg EUROALUEEN KRIISI Helsingin Yliopisto 4.12.2013 KA2 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely VTT Peter Nyberg Luennon rakenne Malliympäristön hallinnasta Kriisin synty Eteneminen Hoidon päälinjat

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2013 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 03 Helsinki 04 K 3/04 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 03 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 04 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA

KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA KUN PAHA PÄIVÄ KOITTAA EMU vaatii korjausta mutta ei fiskaaliunionia Vesa Vihriälä EVA Raportti 2/2015 ISSN 2342-8082 (painettu) ISSN 2342-8090 (pdf) Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-640-5 (painettu)

Lisätiedot

Suomen Pankin vuosikertomus 2013

Suomen Pankin vuosikertomus 2013 S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Suomen Pankin vuosikertomus 2013 Suomen Pankin vuosikertomus 2013 Kannen kuvassa Ville Tietäväisen teos Suomen rakennus. Suomen Pankki Perustettu

Lisätiedot

HE 337/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle

HE 337/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle HE 337/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot