Euroalueen vakaudenhallinta ja rahoitustukiohjelmat. Finanssineuvos Pekka Morén

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroalueen vakaudenhallinta ja rahoitustukiohjelmat. Finanssineuvos Pekka Morén"

Transkriptio

1 Euroalueen vakaudenhallinta ja rahoitustukiohjelmat Finanssineuvos Pekka Morén

2 1) Miten vakaudenhallinta on organisoitu? 2) Mitä rahoitustukiohjelmilla on saatu aikaan? 3) Vaikutukset Suomen kannalta 4) Näkymät kuinka onnistuu irtautuminen rahoitustukiohjelmista?

3 I. Vakaudenhallinta ja sen organisointi

4

5 EVM:n ja ERVV:n vertailua EVM Pysyvä (10/2012 alkaen): Espanja ja Kypros ERVV Väliaikainen (ei uusia) GR2, IRL, POR Lainakapasiteetti 500 mrd. Lainakapasiteetti noin 200 mrd. Pääoma Takaukset ja ylitakaukset (1,65) Suomen maksama pääoma: 1,44 mrd. Suomen antama takaus: noin 7,5 mrd. Kaikki pääomittavat Väistyvän takaajan ongelma 1,79 % Suomen osuus kiinteä Suomen osuus voi muuttua Velkoja-asema IMF:n jälkeen Ei erityisasemaa Budjettivaikutus (2012 kertaluonteinen) Ei suoraa budjettivaikutusta Ei tilastoida EMU-velkaan Tilastoidaan EMU-velkaan Vakiintunut ammattimainen hallinto Väliaikainen hallinto

6

7

8 EVM:n vakaustuen muodot 1. EVM:n laina - kytketään tyypillisesti talouden ja sen rakenteiden korjaamiseen - 2. Rahoituslaitosten pääoman vahvistamiseksi myönnettävä rahoitusapu - tavoitteena pankkijärjestelmän tervehdyttäminen - 3. Ennalta varautuva rahoitusapu - tavoite ehkäistä kriisitilanteita varmistamalla rahoituksen saanti - 4. Ensimarkkinoiden tukiväline 5. Jälkimarkkinoiden tukiväline - tavoitteena estää taloudellisten vaikeuksien leviäminen - Muuta: Vakaustuki ja siihen liittyvä ehdollisuus mahdollistaa EKP:n OMT-ohjelman aktivoinnin

9 Vakaustuen myöntäminen ja pelisäännöt Lähtökohtana: koko euroalueen ja sen jäsenvaltion rahoitusvakaus on uhattuna 1. Tukipyyntö euroryhmän yksimielinen hyväksyntä 2. Ehdollisuus Määritellään tapauskohtaisesti yhteisymmärryspöytäkirjassa 3. Väliarviot ohjelman ehdollisuuden toteutuksesta ovat tukierien maksamisen ehtona (yleensä 3 kk:n välein). Tarkistukset ehtoihin tarvittaessa - euroryhmä hyväksyy yksimielisesti 4. Ohjelmasta irtautuminen (tuen myöntäminen päättyy) Ohjelman jälkeinen valvonta (väliarviot 6 kk:n välein) - kunnes 75 % tuesta maksettu takaisin -

10 II. Rahoitustukiohjelmat ja niiden vaikutukset

11

12 Ohjelmamaissa tapahtunut kehitystä

13 Yksikkötyökustannuksissa käänne

14 Työttömyys kääntynyt laskuun

15 Velkasuhde tasaantumassa

16 Taloudellisia tunnuslukuja

17 Kreikka Julkinen talous tasapainottumassa Kasvustrategia (kasvuinstituutin perustaminen) Markkinoiden luottamus palautumassa Kilpailun esteitä poistettu Turismi kasvussa Työttömyys lähtenyt laskuun Velanhoitokustannukset kohtuulliset korkeasta velkatasosta huolimatta Pankkien järjestämättömien luottojen suuri määrä Korkea julkisen ja yksityisen velan määrä Yritysten rahoituksensaanti vaikeaa Työmarkkinoilla rakenteellisia jäykkyyksiä Ukrainan kriisi riskitekijä turismille ja viennille Suorat ulkomaiset investoinnit alhaisella tasolla

18 Portugali Vahva sitoutuminen talouden uudistamiseen Markkinoiden luottamus palautunut ja korot laskeneet Työttömyys laskenut vuodessa yli 2 prosenttiyksikköä Talous kasvussa useiden sektoreiden tukemana Vienti kasvussa ja vaihtotase kääntynyt ylijäämäiseksi Kilpailun ja työmarkkinoiden esteitä poistettu Julkisen ja yksityisen velan taso suhteellisen korkea Työttömyys edelleen korkea (15,2 %) Pankkijärjestelmän tervehtyminen kesken Yritysten rahoituksensaanti vaikeaa kehityksestä huolimatta Koulutustaso alhainen

19 Kypros Talous sopeutunut uudistuksiin ennakoitua paremmin Talouden sopeutusohjelma edennyt suunnitellusti Turismi ja yritysjärjestelyt säilyttäneet asemiaan Luottoluokittajat katsovat riskitason laskeneen Ennusteet lupaavat talouskasvua vuodelle 2015 Työttömyyden odotetaan nousevan 19 %:n tasolle Pankkijärjestelmän vakautuminen kesken Pääomaliikkeitä joudutaan edelleen rajoittamaan Verotulot laskeneet Julkisen ja yksityisen velan taso suhteellisen korkea Ukrainan kriisi merkittävä uhka tärkeälle Venäjän viennille

20 III. Euroalueen vakaushallinta Suomen näkökulmasta

21

22 Suomen keskeiset tavoitteet Yhteisvastuun välttäminen Tulonsiirrot ja eurobondit Ohjelmavelkojen leikkaukset ja huojennukset (jos niistä aiheutuu tappiota) Suomen valtion vastuiden ja riskien rajaaminen (vakuudet) Kriisivaltion oman taloudellisen kantokyvyn varmistaminen Varallisuuden hyödyntäminen myös muun rahoituksen saamiseksi ensisijaista Markkinoille paluun tukeminen tarvittaessa Taakanjako ja julkisen rahoituksen minimointi: Sijoittajanvastuu IMF:n osallistuminen ohjelmien rahoitukseen Päätöksenteon yksimielisyys kansalliseen budjettivaltaan liittyvissä asioissa (rahoitustukipaketit)

23 Kriisivastuut eivät uhkaa velkakestävyyttä Vastuiden kokonaisvaikutus valtion velkaan, % bkt:stä Valtion velka suhteessa kokonaistuotantoon Perusura 1,5 mrd v (EVM pääoma) 3,5 mrd v (Hypoteettinen lainapääoman leikkaus) 4,5 mrd v (EVM:n pääomitus)

24 Kriisitoimien riskit rajallisia Hypotettiinen arvio Suomen valtiolle aiheutuvasta tappiosta, kun maksukyvyttömyysriski kasvaa (mrd. euroa) Oletettu maksukyvyttömyysriski Tappiooletus Rahoitus Max. Tappio Suomen osuus ERVV 30 % 40 % ,0 0,462 EVM 30 % 10 % ,0 0,270 Yhteensä ,0 0,7 (mrd. euroa) Oletettu maksukyvyttömyysriski Tappiooletus Rahoitus Max. Tappio Suomen osuus ERVV 50 % 40 % ,0 0,770 EVM 50 % 10 % ,0 0,449 Yhteensä ,0 1,2

25 Sitoumuksista valtaosa takauksia Suomen valtion toteutuneet sitoumukset EU:n velkakriisin hoidossa, mrd. euroa EVM 10/2012 maksettu pääomaosuus EVM pääomaosuus 1,44 Takaukset ja lainat Annettujen sitoumusten määrä ERVV takaukset 7,53 Kahdenväliset lainat 1,00 Laskennalliset sitoumukset ja vastuut ERVM:n tukilainat 0,78 EU:n maksutasetuki 0,25 IMF:n rahoitus: 0,59 - josta euroalueen maat 0,41 Vakuudet yhteensä 1,22

26 Kriisien vertailua Suomen näkökulmasta Suomen pankkikriisi Tuki/takaus 14 mrd. (20 % / bkt) Kv. talouden sokki ml. Lehman mrd. (27 % / bkt) Eurokriisi mrd. (6 % / bkt) Suorat tappiot valtiolle Valtion velka / bkt 5,3 mrd >70 % 29%->37 % 37 %->46 % Bkt 13 % (3 v) Lama 8 % (1v) Romahdus 3,8 % (4v.) Taantuma/hidas kasvu Yleinen korkotaso Jopa 16 % 4,5 1,2 % 1,2 % 0,6 %

27 IV. Näkymät ohjelmista irtautuminen

28

29 Näin velkoja on järjestelty Kreikka Irlanti Portugali Kypros Huomiot 1. Velkojen uusiminen Neuvottelut pankkien kanssa (Wienin aloite) Neuvottelut Venäjän ja kotimaisten institutionaalisten sijoittajien kanssa Kreikan osalta epävarma 2. Laina-ajan pidennys 10 vuoden lyhennys vapaus; maksuajan pidennys 45 v. ERVV ja kahdenväliset 10 vuoden lyhennys vapaus; ERVV ja ERVM:n laina-aikojen jatkaminen 7 vuodelle 22 vuoteen. 10 vuoden lyhennys vapaus; ERVV ja ERVM:n laina-aikojen jatkaminen 7 vuodelle 22 vuoteen. Rahoitustarvetta alentava vaikutus merkittävä 3. Korkojen tai lainanhoitomaksujen maksujen alennus ERVV:n marginaali poistettu; kahdenvälisten lainojen korkoa laskettu ERVV:n marginaali poistettu ERVV:n marginaali poistettu Vaikutus rahoituskustannuksiin merkittävä 4. Nimellisarvon leikkaus Kreikan PSI 1 oli 206 mrd. euroa eli 53,5 % nimellisarvosta 5. Vapaaehtoinen velkojen vaihto Kreikan PSI2 (DBB) 33,8 % hintaan, leikkaus nimellisarvosta 66,2% Ns. Holdouts 6. Velkojen laiminlyönti Maksukyvyttömyys 7. Julkisten velkojien velkojen osittainen anteeksianto (OSI) EU:n perussopimuksen vastainen, KR osalta vaikutus vakuusjärjestelyyn 8. Muut SMP-voittojen tuloutus valtion kautta Kreikalle EKPJ:n ja Irlannin keskuspankkien promissory note (muuttaminen velkakirjoiksi)

30 Esimerkki: Ennuste Kreikan velkataakasta (lähde: IMF)

31 Rahoitus pääosin markkinaehtoista Velan ja velkojien rakenne, % Velan ja velkojien rakenne, mrd euroa 100 % % % 70 % muu muu 60 % 50 % 40 % 30 % EU-IMF-tukilainat EKP:n velkakirjaomistus EU-IMF-tukilainat EKP:n velkakirjaomistus 20 % Velkakirjat, ei SMP % 400 Velkakirjat, ei SMP 0 % Lyhyt velka Lyhyt velka

32 Asiantuntijoita VM:ssä Euroalueen vakausyksikkö EVY Yksikön päällikkö finanssineuvos Pekka Morén Lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen Neuvotteleva virkamies Minna Aaltonen Finanssisihteeri Jouni Lehto Rahoitusmarkkinaosasto Yksikön päällikkö finanssineuvos Pauli Kariniemi (EVM / ERVV) Finanssineuvos Markku Puumalainen (vastuuselvitykset) Neuvotteleva virkamies Aki Kallio (vakuudet) Sähköposti:

33 Lisää aiheesta VM:n uudet eurokriisisivut Eurozone-portaali EU:n taloudellinen tuki jäsenmaille Euroopan vakausmekanismi EVM IMF

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 2.2.2015 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2014 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013

Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO 31.1.2014 Suomen valtion taloudelliset sitoumukset, vastuut ja saatavat Euroopan talousja velkakriisiin liittyen tilanne 31.12.2013 Suomen valtio on Euroopan unionin (EU)

Lisätiedot

Kreikka II paketin pääkohdat

Kreikka II paketin pääkohdat Kreikka II paketin pääkohdat 1) Lähtökohdat 2) Sopeutusohjelma 2012-20 3) Lainaohjelma 2012-14 4) Vastuiden ja riskien rajaaminen Päivitetty 24.2.2012 1. Kreikka II paketin lähtökohdat Kreikalle luotava

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä

Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euroopan talouden vakauttamisen yhteydessä esiintyvien termien selityksiä Euro Euro on 17 EU-maan yhteinen valuutta, joka on maksuvälineenä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Italiassa, Itävallassa,

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Velkaantumisen monet kasvot

Velkaantumisen monet kasvot Velkaantumisen monet kasvot Kuntien rahoitusriskien hallinnan seminaari Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Rahoitusmarkkinat Rahoituksen kanavointi ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille Kansantaloudessa

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia D I S C U S S I O N JUHA RAITIO Balladi eurosta eli Euroopan velkakriisin synty, hoito ja seuraukset Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia roskisdyykkarista. Kertosäkeen mukaan vaikka paremmaksi kaikki

Lisätiedot

Euroryhmässä 3.10. sovittu Suomen vakuusjärjestely. Lähestymistapa Täytäntöönpano Vakuuksien määrä Suomen kustannus vakuuksista Arviointia

Euroryhmässä 3.10. sovittu Suomen vakuusjärjestely. Lähestymistapa Täytäntöönpano Vakuuksien määrä Suomen kustannus vakuuksista Arviointia Euroryhmässä 3.10. sovittu Suomen vakuusjärjestely Lähestymistapa Täytäntöönpano Vakuuksien määrä Suomen kustannus vakuuksista Arviointia Lähestysmistapa Kolme rajoitetta Panttaamattomuussitoumuslausekkeen

Lisätiedot

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta

Sisällys 4 / 2012. Talous& Yhteiskunta Talous& Yhteiskunta Sisällys 4 / 2012 40. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535 7332 www.labour.fi

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut alkuvuonna. Tämä on helpottanut valtioiden velkakriisin hoitoa ja pankkien varainhankintaa.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Hyvä velka, paha velka?

Hyvä velka, paha velka? Hyvä velka, paha velka? Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Kuntaliitto, kuntatalous Rahoitusmarkkinat Rahoitus ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille - kansantaloudessa

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot