Tilaajan arvion tarkistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaajan arvion tarkistus"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 341 Tilaajan arvion tarkistus Asianro 709/ /2013 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti , että tilaajan arvion tarkistukseen valmistellaan raamivaihtoehdot kahdella erilaisella kunnallisveroprosentilla 19,25 % ja 19,75 %. Verottajan viimeisin ennuste vuoden 2014 verotuloista ennustaa entisestään heikentyviä kunnallisverotuottoja. Toukokuussa verottaja ennusti ensi vuoden kunnallisveron kasvuksi nykyisellä veroprosentilla 4,4% ja tuleviksi vuosiksi 4,1 ja 4,9%. Syyskuussa saapuneessa ennusteessa prosentit ovat ensi vuodeksi 0,4% ja seuraaviksi vuosiksi 3,7% ja 3,3%. Lisäksi hallituksen rakenneratkaisun mukaan kuntien valtionosuuksia tullaan vähentämään 2 miljardia euroa vuosien aikana. Kuntakohtaisia valtionosuuksia ei ole vielä käytettävissä, mutta arvion mukaan Raisiossa valtionosuudet tulevat vähentymään yli 7 miljoonaa euroa. Veroennusteen mukaisella tulotasolla käyttökuluja olisi leikattava kuvasta vuoden tasosta 2 M veroprosentilla 19,75 % ja 4 M veroprosentilla 19,25 %, jotta vuositulos saataisiin juuri ja juuri ylijäämäiseksi vuonna Jatkovuosille leikkauksia olisi tehtävä lisää. Kuluvan vuoden taso pitää sisällään kahden miljoonan euron toimintojen supistukset, jotka on saavutettu mm. lomautuksin ja palvelutasoa alentaen. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut alustavasti Raisiolle kasvuprosentin 7,3% (+1,8 M ). Raision erityissairaanhoidon talousarvio on jo kuluvana vuonna 2,9 M (11,5 %) jäljessä sairaanhoitopiirin toteumasta. Palkankorotusten vaikutus ei ole vielä tiedossa, mutta joka tapauksessa ne kasvattavat kustannuksia. Raision taseeseen kertynyt alijäämä kertoo vakavasta talouden epätasapainosta ja edellyttää selkeästi positiivisia vuosituloksia, vaikka tilannetta saataisiinkin oikaistua esimerkiksi omaisuuden myynneillä. Budjetin laatiminen näissä olosuhteissa sellaiseksi, ettei sitä kyetä pitämään, voi olla kohtalokas isku ja riskibudjetointiin ei ole nyt varaa. Talousarvioesityksen rinnalla lautakunnilta edellytetään leikkauslistaa nykytoimintoihin. Vuoden 2014 talousarvion kustannuskehityksen realistinen lähtökohta on 1 %:n kasvu vuoden 2013 alennetusta tasosta ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 3 % kuluvan vuoden toteutumasta. 1 %:n kasvu edellyttää TeKe:ssä 3,0 %:n leikkauksia bruttomenoihin suhteessa normaalikasvuun ja 1,1%:n leikkauksia SiKe:ssä suhteessa normaalikasvuun. Normaalikasvulla tarkoitetaan tässä 2 %:n korotusta alkuperäisen vuoden 2013 TA-lukuun, joka on arvio ulkoisen kustannuskehityksen mukaisesta tasosta. SoTen osalta sairaanhoitopiiri leikkaa kasvusta 1,8 M ja SoTe:n oma kasvuvara on tällä ehdotuksella 1 M :n. Huomioiden yleinen kustannuskehitys (ostopalvelut, palkat, aineet, tarvikkeet

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) ym.) SoTe.n kasvu todellisuudessa tarkoittaa leikkauksia nykytasoon, eikä henkilökunnan määrä saa kasvaa. Esitetyt kasvut voivat edellyttää lomautusta myös vuonna Mikäli valtio alkaa hallituksen ns. rakenneratkaisun mukaisesti purkaa kuntien velvoitteita, ovat suuremmatkin säästösummat mahdollisia, mutta tässä kohtaa niiden varaan ei voi jättäytyä. Raision kaupungin kannalta sosiaali- ja terveyskeskuksen on välttämätöntä onnistua tavoitteessaan kustannuskasvun katkaisemiseksi. Edellä mainituilla keskuskohtaisilla talousarvioluvuilla käyttötalouden kustannuksiksi muodostuu n miljoonaa euroa. Kun myyntituotot ja muut tuotot arvioidaan realistiselle tasolle, ei tasapainoa kyetä saavuttamaan oletetuilla verotuotoilla. Tällöin on joko lisättävä tuloja tai tehtävä uusia leikkauksia palveluihin. Mikäli palveluita leikataan, niistä tulee tehdä ratkaisut talousarviopäätöksen yhteydessä. Palveluiden leikkaamisen osalta vaikeus on, että Raisio on edelleen matalan kustannustason kaupunki, jolloin palvelutuotannosta ei löydy tarpeettomia kustannuseriä ja suurimmat kustannusvaikutukset syntyvät lakisääteisistä palveluista. Riittävän vaikuttavien säästöjen aikaansaaminen edellyttää, että valtio purkaa kuntien velvoitteita. Jotta käyttötalouden kustannukset edellä mainitulla kasvulla saadaan katetuksi, olisi kunnallisvero korotettava 20 %:iin ja kiinteistöveroa korotettava kaikissa kiinteistöverolajeissa 0,20 %-yksiköllä. Koska Raisiolla on taseessa alijämää, on alijäämän kattamiseksi tehtävä myös suunnitelma. Edes tässä esitetyillä verokorotuksilla talous ei oikene siten, että koko kolmen vuoden suunnittelujaksolla tehtäisiin positiivinen tulos, vaan 2016 arvioiduilla valtionosuustasolla tulos painuu negatiiviseksi. Nykyvelvoitteiden valossa tilanne näyttää erittäin huonolta. Nyt päätettävä talousarvioraami ei ratkaise automaattisesti verokysymystä, mutta Raision on kuitenkin pystyttävä sopeuttamaan epävakaa taloutensa muutoinkin kuin talousarviossa. Vaihtoehto A, kunnallisveroprosentti 19,25 % Vuositulos -3,9M -4,8M -7,0M Edellyttää leikkauksia v vähintään 4,0 miljoonalla eurolla nykyisestä supistetusta tasosta. Palveluita ja henkilökunnan määrää on vähennettävä ja lomautukset joudutaan ottamaan käyttöön laajasti. Talousarvion toteutuminen sisältää huomattavan riskin. Vaihtoehto B, kunnallisveroprosentti 19,75 %

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Vuositulos -1,9M -2,4M - 5,3M Edellyttää leikkauksia 1,9 miljoonalla eurolla nykyisestä supistetusta, palveluita on vähennettävä ja lomautukset joudutaan suurella todennäköisyydellä toteuttamaan. Talousarvion toteutuminen sisältää riskin. Vaihtoehto C, kunnallisveroprosentti 20,0 %, kiinteistöveroprosenttia nostetaan kaikkien verolajien osalta 0,20 % 0,8M +0,7-2,2 Edellyttää vuoden 2013 säästötason jatkamista ja uusien säästökohteiden hakemista ja lomautusten riski on olemassa. Talousarvion toteutuminen sisältää vähiten riskiä esillä olevista ehdotuksista. Liitteet 1 Tilaajan arvio 2014 tarkistus.pdf 2 Tilaajan arvio 2014 tarkistus_keskukset.pdf 3 vaihtoehto C.pdf Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää esittää lautakunnille, että talousarvio tulee laatia seuraavasti: V muutettu talousarvio Sivistyslautakunta + 1,0 % Vapaa-aikalautakunta +1,0 % Tekninen lautakunta + 1,0 % Ympäristölautakunta + 1,0 % V toteumanennuste Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta +3,0 % Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat tekevät talousarvion yhteydessä ehdotukset toimintojen vähentämiseksi. Lisäksi lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Päätös Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja totesi, että pidetään neuvottelutauko, joka alkoi klo Kokousta jatkettiin klo ja sihteeri totesi läsnäolijat. Keskustelun jatkuessa Elisa Vuorinen teki Jari Salosen, Veijo Mikolan ja Hannele Lehto-Laurilan kannattamana seuraavan ehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää esittää lautakunnille, että talousarvio tulee laatia seuraavasti: V muutettu talousarvio Sivistyslautakunta + 1,0 % Vapaa-aikalautakunta +1,0 % Tekninen lautakunta + 1,0 % Ympäristölautakunta + 1,0 % V toteumaennuste Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta +2,0 % Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat tekevät talousarvion yhteydessä ehdotukset mm. toimintojen vähentämiseksi ja tehostamiseksi sekä henkilöstövoimavarojen optimoimiseksi ja tilojen käyttöasteen tehostamiseksi. Lisäksi lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen, Nurmi) ja 9 ei-ääntä (Sukari, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että Elisa Vuorisen ehdotus oli voittanut äänestyksen ja tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 452 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 122 12.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 160/02.02.00/2014 KH 452 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat 347,4 milj.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013 Jyväskylän kaupunki Taloustoimikunnan väliraportti 27.5.2013 1. Taloustoimikunnan asettaminen ja toiminta Jyväskylän kaupunginvaltuuston 3.12.2012/131

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 194 15.06.2015. 194 Asianro 4790/02.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 194 15.06.2015. 194 Asianro 4790/02.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) 194 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu 1. Talouden yleiset lähtökohdat Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1 Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallitus 25.08.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Sisällysluettelo 1. Aikataulu ja prosessin vaiheet 2. Tilinpäätös 2013

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017 Lehdistötiedote 5.11.2014 KUNNAN TALOUS UHKAA SYÖKSYÄ Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan talous on vielä kutakuinkin tasapainossa. Ennuste näyttää aika lähelle nollatulosta. Vuonna 2014 kunta siirtyy ylijäämäkaudesta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1. Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 15/2015 1 Kaupunginhallitus 10.08.2015 Aika 10.08.2015 klo 18:00-20:24 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki. Talouden tasapainottaminen

Kannuksen kaupunki. Talouden tasapainottaminen Kannuksen kaupunki Talouden tasapainottaminen 2013 2017 Talouden tasapainottaminen 2013 2017 2 Sisältö 1. Lähtökohdat... 3 1.1 Tilinpäätökset 2011 ja 2012... 4 1.2 Talouden kehitysnäkymät ja valtionosuusrahoituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kuvat: Raahen seutukunta/leena Harju TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Yleiset kehitysnäkymät... 3 Raahen kaupungin vuoden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 23.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma 2014 2017 52 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 75 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta 48 Esityslistan

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot