Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management Consulting 13:30 Tulevaisuuden tiedonvaihtovisio / Jan Segerstam, Empower IM 14:10 Kahvitauko 14:40 Lähialueiden datahub hankkeiden tilanne / Joni Tefke, Pöyry Management Consulting 15:50 Projektin jatko sekä tilaisuuden yhteenveto / Pasi Aho, Fingrid 16:00 Tilaisuus päättyy

2 Datahub selvitys projektin esittely ja työsuunnitelma keskustelutilaisuus Pasi Aho

3 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014 Perustuu: taustamateriaalien analysointiin haastatteluihin (n. 30 kpl) www kyselyyn (n. 45 kpl) Vaihe 2. Loppuraportti 11/ Pasi Aho

4 3 Selvityksen aikataulu sekä päävaiheet Pasi Aho

5 4 Kuinka sidosryhmät mukana selvityksessä? alkuvaiheessa haastattelut ja kysely väliraportin julkaisutilaisuus ja kommentointi core ryhmä: tiivis ryhmä, jossa mukana jvh:n ja myyjän edustaja(t), projektiryhmä ja konsultit. Työstää tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisua. referenssiryhmä: kattava otanta alan toimijoista. Referenssiryhmä avustaa yleisemmän mielipiteen saamisessa ratkaisuvaihtoehtojen osalta sekä toimii yleisenä viestintäkanavana selvityksen aikana "välitilaisuus" mallista loppuraportin julkaisutilaisuus Pasi Aho

6 5 Projektiorganisaatio Fingrid ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingrid projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Risto Lindroos Minna Arffman Konsultit Pöyry Management Consulting: Juha P. Leinonen Joni Tefke Ville Miettinen Juuso Jokiniemi Konsultit Empower IM: Jan Segerstam Joni Aalto Referenssiryhmä: Katriina Kalavainen, Caruna Oy Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy (myös Paikallisvoiman edustaja) Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Mikko Rintamäki, Suomen ElFi Oy Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tatu Pahkala, TEM + Core -työryhmä Core työryhmä: Niko Jauhiainen, Elenia Oy Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Pasi Aho

7 Fingrid välittää. Varmasti.

8 Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Väliraportin keskustelutilaisuus, Juha P Leinonen

9 2 Tiedonvaihdon nykytilan kartoitus Vaihe 1 Nykytilan kartoitus markkinaprosessien toimivuus tiedonvaihdon toimivuus Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet sekä haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet väliraportti Datahub-tilanne muualla Vaihe 2 Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun kehittäminen loppuraportti Toteutusesitys konsultointia ja päätöksentekoa varten Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

10 3 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

11 4 Nykytilakartoituksen toteutus perustana kattavat ja syvälliset sidosryhmähaastattelut Perustuu 32 sidosryhmähaastatteluun sekä haastatteluja täydentäneen kyselytutkimuksen 45 vastaukseen (27 verkonhaltijaa ja 18 sähkönmyyjä). Painopiste markkinaosapuolten välisistä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa sekä toiminnoissa, jotka olisi mahdollista toteuttaa keskitetysti datahubissa. Nykytilaa kuvataan mahdollisimman objektiivisesti sellaisena kuin sidosryhmät sen tällä hetkellä näkevät. Tarkastelun aikaperspektiivi on noin 10 vuotta. Selvityksen vaiheessa 1 ei oteta kantaa Ediel-sanomaliikenteen tulevaisuuteen. Haastatteluissa tietoa on kerätty myös selvityksen jatkovaiheita varten. Datahub = keskitetty tiedonvaihtoratkaisu ( myyjävetoinen markkinamalli) Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

12 5 Tiedonvaihdon toteutuksessa on yhtäläisyyksiä ja eroja yhtiöiden välillä Tekniseen reititykseen käytetään sanomaliikenneoperaattoreita. Tiedonvaihdon sisäinen vastuujako on yhtiökohtainen, mutta yleensä verkonhaltija vastaa MSCONS-sanomaliikenteestä PRODAT-sanomaliikenteen hoito on keskitetty asiakaspalvelun tai muun konsernitoiminnon vastuulle (vertikaalinen yhtiö) Markkinaprosessien automatisointi on useilla yhtiöille meneillään. Automatisointia ovat edesauttaneet merkittävät järjestelmäinvestoinnit. Jakeluverkonhaltijat ovat investoineet viime vuosina uusiin mittaustiedonhallintajärjestelmiin; asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäsekä online-järjestelmäinvestoinnit ovat seuranneet perässä. Järjestelmien teknistä eriyttämistä ei vertikaalisesti integroituneissa yhtiöissä ole juurikaan toteutettu Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

13 6 Verkonhaltijalla ja toimitusvelvollisella myyjällä on pääsääntöisesti yhteiset tietojärjestelmät ASIAKASTIETO-/LASKUTUSJÄRJESTELMÄ Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N=11 MITTAUSTIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N=11 TASESELVITYSJÄRJESTELMÄ Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N=11 SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N= % Kyllä Ei Yhtiöistä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

14 7 Verkkoyhtiön ja toimitusvelvollisen myyjän välisiä sisäisiä sanomia ei ole laajamittaisesti käytössä Kaikki, N= Jakeluverkonhaltija, N= Sähkön myyjä, N= % Kyllä Ei Yhtiöistä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

15 8 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

16 9 Tarkastelun kohteena tiedonvaihtoon liittyvät keskeiset markkinaprosessit Mittaustietojen hallinta Taseselvitys Sopimusprosessit Myyjän vaihto Toimituksenaikaiset ilmoitukset Muutto Toimituksen alkaminen / päättyminen Laskutus.. Lisäksi tarkastellaan markkinaprosesseihin liittyvien tietojen hallintaa, mm. käyttöpaikkarekisteriä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

17 10 Tiedonvaihto toimii nykyisessä käyttötarkoituksessaan melko hyvin Nykymalli tukee keskeisimpiä nykyisiä markkinaprosesseja ja liiketoimintaprosessien automatisointia. Ei yksittäisiä kriittisiä ongelmia, vaan enemmänkin useita pieniä. Ongelmat eivät ole teknisiä. Ongelmia aiheuttavat muun muassa puutteet tiedon laadussa ja oikea-aikaisessa toimituksessa toimialan menettelyohjeiden ja suositusten noudattamatta jättäminen ja ohjeiden yhtiökohtaiset tulkinnat Tiedonvaihdon haasteita ovat lisänneet (tai lisäävät) tiedonvaihdon volyymin moninkertaistuminen, mihin vaikuttavat erityisesti tuntiaikasarjojen käytön lisääntyminen ja sisäisten sanomien käyttöönotto tietojärjestelmien ja omien sisäisten prosessien epäkypsyys tiukentuneet aikarajat menettelytapojen muutokset sekä uudet tiedonvaihtotarpeet Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

18 11 Kyselyn mukaan tiedonvaihto toimii teknisesti hyvin, haasteet liittyvät menettelyohjeisiin ja tiedon laatuun Sanomaliikenteen tekninen toteutus ja reititys Suositusten, ohjeiden ja määräysten noudattaminen Sanomien sisältö ja laatu Tiedonvaihdon toimivuus kokonaisuudessaan Suositusten, ohjeiden ja määräysten tarkoituksenmukaisuus ja yksiselitteisyys % Yhtiöistä 1 Erittäin huono 2 3 En osaa sanoa Erittäin hyvä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

19 12 Verkonhaltijat arvioivat tiedonvaihdon toimivuuden yleisesti paremmaksi kuin sähkönmyyjät Sanomaliikenteen tekninen toteutus ja reititys 4,60 4,53 Suositusten, ohjeiden ja määräysten noudattaminen 4,06 4,77 Sanomien sisältö ja laatu 4,42 4,29 Tiedonvaihdon toimivuus kokonaisuudessaan 4,38 4,22 Suositusten, ohjeiden ja määräysten tarkoituksenmukaisuus ja yksiselitteisyys 3,89 4, Erittäin huono Erittäin hyvä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

20 13 Myös markkinaprosessit toimivat melko hyvin, vaikka tiedonvaihdosta tunnistettiin monia kipupisteitä Nykyisellä toimintamallilla voidaan hoitaa suuret volyymit ongelmitta. Eniten ongelmia liittyy mittaustietojen välittämiseen ja vastaanottoon, joissa myös tiedonvaihdon volyymit ovat suurimpia. Puutteet mittaustietojen laadussa tai oikea-aikaisuudessa ovat vaikutukseltaan myös laaja-alaisimpia ulottuen laskutukseen asti. Sopimusprosesseista katkaisut ja takaisinkytkennät koetaan nykymallissa haasteellisimmiksi, mutta niiden määrät ovat muihin sopimustapahtumiin verrattuna pieniä. Kaikista tarkastelluista markkinaprosesseista tunnistettiin useita tiedonvaihdon kipupisteitä ja kehittämistarpeita Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

21 14 Myyjän vaihto haasteet ja kehittämistarpeet Sanomien poikkeavat tai väärät aikaleimat. Sanomat lähetetään kahteen kertaan. Virheelliset tai puutteelliset myyjänvaihtosanomat. Määräaikaisiin sopimuksiin liittyvä kalastelu sekä tämän aiheuttama turha sanomaliikenne. Käyttöpaikalle tehdään samanaikaisesti useampia päällekkäisiä sopimuksia. Uusi myyntisopimus tehdään eri nimelle kuin olemassa oleva verkkopalvelupalvelusopimus. Myyjän vaihto ilmoitetaan muuttona. APERAK-kuittausten epäyhdenmukaisuus tai noudattamatta jättäminen. Tuntiaikasarjojen lähettäminen MSCONS-sanomina alkaa ennen kuin vahvistus myynnin aloittamisesta on lähetty PRODAT-sanomalla. Ilmoitusten aikarajojen pitämättömyys. Takautuvat sopimustapahtumat (kaikissa sopimusprosesseissa) Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

22 15 Laskutus haasteet ja kehittämistarpeet Puutteet tuntiaikasarjoissa aiheuttavat turhaa työtä ja voivat viivästyttää laskutusta tai johtaa virheisiin asiakaslaskutuksessa. Mittaustietojen saatavuuden oikea-aikaisuuteen liittyy haasteita; puuttuvien tai virheellisten tuntisarjojen kysely aiheuttaa lisätyötä niin myyjälle kuin verkonhaltijalle. Mittaustiedon laadun validointiin liittyviä tehtäviä joudutaan tekemään niin jakeluverkonhaltijan kuin myyjän toimesta, mikä aiheuttaa päällekkäistä työtä myyjälle. Pelkkään tuntiaikasarjaan siirtymistä laskutuksessa ei nähdä mahdollisena tai ajankohtaisena. Sopimusprosesseissa tarvittavien alku- ja loppulukemien puuttuminen. Käytäntöjen epäselvyys, mikäli laskutus tehdään arvioidun mittaustiedon perusteella. Läpilaskutuksen toteutuksen haasteellisuus ja manuaalityön suuri määrä. Verkkotariffien erilaisuus, myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tariffirakenteiden erilaisuus ja epäyhtenäiset laskutuskaudet Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

23 16 Kyselyssä sähkönmyyjät arvioivat markkinaprosessien toimivuuden verkonhaltijoita heikommaksi Summatoimitusten välitys Mittaustiedon välitys/vastaanotto MSCONSsanomina Muu toimituksen aikainen PRODATsanomaliikenne Myyjänvaihto Mittaustiedon välitys/vastaanotto PRODATsanomina Muutto 4,75 4,69 4,75 4,60 4,82 4,50 4,68 4,67 4,71 4,36 4,58 4,27 Katkaisut ja kytkennät 4,00 4, Erittäin huono Erittäin hyvä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

24 17 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

25 18 Merkittäviä markkinamuutoksia tunnistettiin, mutta uudet tiedonvaihtotarpeet eivät ole täsmentyneet Verkonhaltijoille tärkeitä tulevaisuuden muutosvoimia ovat mikro- ja pientuotannon yleistyminen sekä energiakäytön raportointiin ja energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Sähkönmyyjät korostavat lisäksi avointen rajapintojen merkitystä ulkoisen palvelutuotannon mahdollistajana sekä pohjoismaista ja Euroopan laajuista vähittäismarkkinakehitystä. Avoimien palvelurajapintojen lisäksi yhtiöt tunnistivat vain yksittäisiä uusia tiedonvaihtotarpeita; kehittämisen painopiste on nykyhetkessä. Kysyntäjouston ja sähköisen liikenteen osalta tulevat liiketoimintamallit määrittävät uudet tiedonvaihtotarpeet sekä tiedonvaihtomallin. Pientuotanto ei edellytä vielä uudentyyppistä tiedonvaihtoa. Yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden osalta kannatetaan markkinaprosessien harkittua harmonisointia sekä tarvittavan tiedonvaihdon toteuttamista tulevaisuudessa datahubien välisenä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

26 19 Ajankohtaiset kehityskohteet ja uudet tiedonvaihtotarpeet Jakeluverkonhaltijat Energiakäytön raportointi ja energiatehokkuuspalvelut Pientuotannon verkkovaikutusten huomioon otto jakeluverkon käytössä ja suunnittelussa Avoimien rajapintojen mahdollistamat ulkoistetut tai kolmansien osapuolien palvelut ja sovellukset Kysyntäjouston toteuttaminen sekä sähkömarkkinoiden että jakeluverkon ohjaustarpeet huomioon ottaen Siirtyminen ns. kaistahinnoitteluun jakeluverkossa Sähköautojen latausten huomioon otto jakeluverkon käytössä ja suunnittelussa % Yhtiöistä 1 Ei lainkaan tärkeä 2 3 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

27 20 Ajankohtaiset kehityskohteet ja uudet tiedonvaihtotarpeet Sähkönmyyjät Avoimien rajapintojen mahdollistamat ulkoistetut tai kolmansien osapuolien palvelut ja sovellukset Energiakäytön raportointi ja energiatehokkuuspalvelut Pien- ja mikrotuotannon osallistuminen sähkömarkkinoille Pohjoismaisten tai eurooppalaisten sähkömarkkinoiden harmonisoiminen Kysyntäjouston toteuttaminen sähkömarkkinoiden ja jakeluverkon ohjaustarpeet huomioiden AMR-mittareiden ohjausreleiden käyttö kysyntäjouston ohjauksessa Sähköautojen latausten kohdistaminen latauspalvelun myyjän tasevastuulle % Yhtiöistä 1 Ei lainkaan tärkeä 2 3 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

28 21 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

29 22 Yhteenveto tiedonvaihdon toimivuudesta nykyisen tiedonvaihtomallin vahvuudet + Sanomaliikenteen tekninen toimivuus on hyvä. + Tarjolla on useampi kilpaileva kaupallinen kommunikaatio-hub. + Sanomaliikenneoperaattorien suorituskyky on pääsääntöisesti hyvä, vaikka hinnoitteluun ei oltaisikaan aina tyytyväisiä. + Tiedonvaihtomalliin ei liity mittakaavaltaan yksittäisiä kriittisiä toiminnallisia puutteita tai ongelmia, vaan enemmänkin joukko pieniä ongelmia. + Tiedonvaihtomalli tukee keskeisten liiketoimintaprosessien automatisointia. + Tiedonvaihtomalli tukee hyvin useimpia nykyisiä markkinaprosesseja ja sitä voidaan paikata täyttämään myös monia tulevia tiedonvaihtotarpeita Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

30 23 Yhteenveto tiedonvaihdon toimivuudesta nykyisen tiedonvaihtomallin ongelmat ja haasteet Menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta kaikilta osin ja niihin sisältyy tulkinnanvaraa. Markkinaprosesseissa joudutaan mukautumaan useiden osapuolien erilaisiin käytäntöihin. Ongelmia aiheuttavat sekä sanomilla välitettävän tiedon että sanomien sisällön heikko laatu. Tiedonvaihdon keskitetty valvonta puuttuu, eikä nykymalli tue sitä. Järjestelmätoimittajat eivät ohjeista riittävästi toimittamiensa järjestelmien käyttäjiä. Järjestelmätoimittajien kyky tukea yhtiöitä menettelytapojen noudattamista ja toimintatapojen muutoksia koetaan puutteelliseksi. Asynkroninen tiedonsiirto voi tuoda markkinaprosesseihin useita turhia 1 2 arkipäivän viiveitä. Suuntaus XML-pohjaiseen viestinvälitykseen kuihduttaa vääjäämättä Edielin kehittämistä. Ei tue 3. osapuolten palvelukehitystä eikä järjestelmä- ja prosessi-innovaatioita. Ei tue hyvin uusia markkinamalleja eikä esimerkiksi yhteislaskutusta. Asettaa toimitusvelvollisen myyjän muita myyjiä parempaan asemaan Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

31 24 Tiedonvaihdon ongelmat aiheuttavat yhtiöissä prosessitehottomuutta ja turhaa työtä Prosessipoikkeamat. Turha tai päällekkäinen työ sekä prosessitehottomuus. Tasevirheiden ja asiakkaan laskutuksen korjaukset. Tiedonvaihdon ongelmat heijastuvat myös asiakkaan palvelukokemukseen sopimusprosessien ja laskutuksen kautta. Markkinaosapuolien haastattelujen perusteella tiedonvaihtoon liittyvän turhan työn osuudeksi arvioitiin % Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

32 25 Turhan työn osuus on useissa yhtiöissä merkittävä Kuinka suuri osuus tiedonvaihdon resurssikäytöstä aiheutuu toisista markkinaosapuolista johtuvasta tiedonvaihdon huonosta laadusta Kaikki, N= Jakeluverkon haltija, N= Sähkön myyjä, N= % Yhtiöistä Alle 20% 20-40% 41-60% 61-80% Yli 80% Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

33 26 Tiedonvaihdon nykyongelmien ratkaiseminen nykyisellä mallilla on mahdollista mutta haastavaa Monet tiedonvaihdon ongelmista ja haasteista on ratkaistavissa nykyisellä tiedonvaihtomallilla, mikäli osapuolet noudattaisivat olemassa olevia ohjeita ja suosituksia, ohjeet ja suositukset olisivat riittävän yksiselitteisiä ja selkeitä, ja yritysten järjestelmät ja sisäiset prosessit tukisivat yhdessä sovittuja käytäntöjä ja menettelytapoja. Osa nykyongelmista liittyy tuntimittauksen ja tuntipohjaisen taseselvityksen käyttöönottoon (muutosvaihe): yhtäältä osa ongelmista vähenee ajan kuluessa, toisaalta osa ongelmista voi moninkertaistua mm. siirryttäessä laajemmin tuntiaikasarjojen käyttöön ja syvennettäessä roolien eriyttämistä Ei tue hyvin markkinamuutoksia ja tulevia tarpeita. Merkittävimpiä haasteita ovat kuitenkin velvoittavuuden sekä valvonnan ja sanktioinnin toteuttaminen Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

34 27 Tiedonvaihdon laatua halutaan valvoa ja sanktioida Kuinka tarpeellisiksi arvioi nämä tiedonvaihtoon liittyvät tehtävät Tiedonvaihdon laadun valvonta Kaikki, N= Jakeluverkon haltija, N= Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon heikkoon laatuun liittyvä sanktiointi Kaikki, N= Jakeluverkon haltija, N= Sähkön myyjä, N= % Yhtiöistä 1 Ei tarvetta 2 3 En osaa sanoa Erittäin tarpeellinen Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

35 28 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

36 29 Sidosryhmät suhtautuvat datahubiin myönteisesti Suhtautuminen datahubiin vaihtelee varauksellisen myönteisestä hyvin myönteiseen. Yksikään haastatelluista ei suhtautunut datahubiin kielteisesti Datahub nähdään mahdollisuutena eikä uhkana Varauksellisuutta aiheuttavat erityisesti: tarve saada ensiksi tietoa datahubin suunnitelluista toiminnallisuuksista sekä niitä vastaavista hyödyistä ja kustannuksista tarve varmistaa datahubiin siirtymiselle riittävä valmistelu- ja siirtymäaika sekä etukäteen määritelty kehityspolku Myös päätöksiä ja linjauksia vähittäismarkkinamallista haluttaisiin datahubin päätöksenteon pohjaksi; datahub ei ole kuitenkaan syy markkinamallin muutoksiin vaan niiden mahdollistaja. Datahubista tarvitaan lisää tosiasiatietoa, jotta markkinaosapuolet voivat ottaa perustellummin kantaa datahubiin Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

37 30 Datahub-tietoisuudessa on vielä parannettavaa Kuinka aktiivisesti yrityksessä on seurattu keskitettyyn tiedonvaihtoratkaisuun (datahub) liittyvää keskustelua Suomessa ja lähimarkkina-alueilla Kaikki, N= Jakeluverkonhaltija, N= Sähkön myyjä, N= % Yhtiöistä 1 - Erittäin vähän tai ei ollenkaan 2 3 En osaa sanoa Erittäin aktiivisesti Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

38 31 Sidosryhmät näkevät datahubissa monia potentiaalisia hyötyjä Parantaa tiedonvaihdon laatua ja prosessitehokkuutta. yhtenäiset ja keskitetysti valvotut toimintatavat yksinkertaistaa ja automatisoi prosesseja poistaa turhaa tiedonvaihtoa ja turhaa työtä Yksinkertaistaa IT-järjestelmien kehittämistä yhtiöissä ja yksinkertaistaa suurten IT-kehityshankkeiden läpivientiä. Lisää kilpailua tietojärjestelmien toimittamisessa ja kolmansien osapuolten palveluissa. Tukee markkinaosapuolien roolien selkeyttämistä ja toiminnan eriyttämistä sekä tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Mahdollistaa yhteislaskutuksen yhdenmukaisella tavalla. Kehittää markkinapaikkaa ja tehostaa kilpailua Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

39 32 Tiedonvaihdon yksinkertaistuminen ja laadun paraneminen datahubin avainhyötyjä Tiedonvälityksen laadun paraneminen Tiedonvaihdon yksinkertaistuminen Toimintaprosessien parempi yhteensopivuus Markkinapaikan kehittyminen Prosessien kustannustehokkuus Yksinkertaistuvat IT-järjestelmät Tuki uusille liiketoimintaprosesseille Uudet palvelut loppukäyttäjille Mahdollisuus yhteislaskutukseen Uudet palvelut sähkömarkkinayrityksille % Yhtiöistä 1 Hyvin vähän tai ei lainkaan hyötyjä 2 3 En osaa sanoa Erittäin merkittäviä hyötyjä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

40 33 Sähkönmyyjät arvioivat datahubin hyödyt verkonhaltijoita suuremmiksi Tiedonvälityksen laadun paraneminen Tiedonvaihdon yksinkertaistuminen Toimintaprosessien parempi yhteensopivuus Markkinapaikan kehittyminen Prosessien kustannustehokkuus Yksinkertaistuvat IT-järjestelmät Tuki uusille liiketoimintaprosesseille Uudet palvelut loppukäyttäjille Mahdollisuus yhteislaskutukseen Uudet palvelut sähkömarkkinayrityksille 4,35 5,12 4,35 5,00 3,96 4,82 3,87 4,38 3,57 4,50 3,60 4,24 3,48 4,00 3,26 4,12 3,23 4,18 3,30 4, Ei lainkaan hyötyä Erittäin merkittäviä hyötyjä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

41 34 Datahubin toiminnallisuudet nähdään ensisijaisina toiminnallisuuksina ja muina toiminnallisuuksina Ensisijaiset toiminnallisuudet Mittaustietojen tallentaminen ja välittäminen markkinaosapuolille sekä mittaustietojen laadun tarkastaminen. Markkinaosapuolten tiedonvaihdon laadun seuranta ja valvonta. Jakeluverkonhaltijan taseselvitys sekä tasevirheiden korjaukset. Myyjän vaihtoon ja muuttoon liittyvien markkinaprosessien toteutus. Sähkönkulutustietojen raportointi asiakkaan koko historiatietojen osalta. Käyttöpaikkarekisterin ylläpito ja hallinta. Mahdollisia muita toiminnallisuuksia Avoimet rajapinnat 3. osapuolten palvelutarjonnan mahdollistamiseksi. Katkaisu ja takaisinkytkentä erityisesti perintätilanteissa. Laajennettujen käyttöpaikka- ja käyttäjätietojen ylläpito ja hallinta. Markkinaprosesseja tukevat sopimustiedot, kuten sopimusten kestot. Yhteislaskutuksen mahdollistaminen Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

42 35 Kysely vahvistaa sidosryhmähaastattelujen tuloksia Mitkä näistä liiketoimintaprosesseista tai toiminnoista olisi järkevää toteuttaa keskitetysti datahubissa Käyttöpaikkarekisterin ylläpito Tiedonvaihdon laadun valvonta Mittaustiedon tallentaminen ja välittäm Rajapistemittausten välittäminen Myyjänvaihtoprosessin toteutus Lakisääteinen energiakäytön raportointi Muuttoprosessin toteutus Jakeluverkonhaltijan taseselvitys Jakeluverkon tariffirakenteen tallennus Avoimien rajapintojen mahd. ulkoistetut/ Yhteislaskutuksen mahdollistaminen Kytky-/katko-ohj. välitt. verkonhaltijan järjest Kuormanohjausten välitt. verkonhaltijan järjest Ei mitään näistä % Yhtiöistä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

43 36 Datahubin perustamispäätöksen tulee perustua euroihin ja laadullisiin päätöskriteereihin Päätöksenteon tueksi tarvitaan kustannus-hyötyanalyysi. Investoinnin lisäksi arvioitava yhtiöille aiheutuvat lisäkustannukset Laskelmassa tulee huomioida eri toiminnallisuusvaihtoehdot Suuruusluokka-arviot kuitenkin riittävät Päätöksenteossa tulee huomioida myös laadulliset tekijät, mm. tiedonvaihdon laadun valvonta, tasapuolisen markkinapaikan kehittäminen ja kilpailun edistäminen, uusien ja pienten yhtiöiden toimintaedellytysten mahdollistaminen, asiakkaan edun huomioiminen (asiakasnäkökulma), tiedonvaihdon kyky tukea markkinamallin muutoksia. Yhteiskunnallinen hyöty menee yksittäisen toimijan hyödyn edelle. Päätöksenteossa on huomioitava myös riskit Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

44 37 Datahub nähdään monopolitoimintana, joka voisi olla kantaverkkoyhtiön operointivastuulla Energiayhtiöiden yhdessä omistama ja operoima datahub ei saa kannatusta. Yhteisen tahtotilan määrittelyn vaikeus Päätöksenteon vaikeus Omistajuuden huomiointi päätöksenteossa monimutkaista Myöskään kaupallista datahubia ei pidetä toimivana vaihtoehtona. Päätöksenteon ja kehittämisen vaikeus Viranomaisvallan antaminen kaupalliselle toimijalle epäilyttää Useimmat yhtiöt näkivät Fingridin tai tämän tytäryhtiön parhaimpana vaihtoehtona. Toimialan vaikutusmahdollisuus core -ryhmän kautta Toiminnan viranomaisvalvonta Energiaviraston taholta Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

45 38 Lopuksi kiitos sillä saimme sidosryhmiltä paljon evästystä selvityksen jatkovaiheita varten Miksi datahub olisi parempi kuin nykyinen tiedonvaihtomalli? Mitä toiminnallisuuksia sekä mitkä ovat niiden hyödyt ja kustannukset? Selvityksessä on tärkeää keskittyä sähkömarkkinoiden toimivuuteen. Datahubin tulee kytkeytyä tulevaisuuden vähittäismarkkinamalliin. Tarkastelussa tulee huomioida sekä kansallinen etu ja lähtökohdat että yhteispohjoismainen harmonisointi. Tiedonvaihdon ja markkinaprosessien valvonnan merkitys tulee huomioida. Eri osapuolten roolit ja vastuut tulee määritellä yksiselitteisesti ja tarkasti. Käyttöönotolle varattava riittävä siirtymäaika ja laadittava roadmap; kaikkia asioita ei pidä yrittää ratkaista kerralla. Tiedon omistajuus tulee ratkaista; tiedon omistajuus ja vastuu tiedon oikeellisuudesta tulee kulkea käsi kädessä. Datahubiin liittyvät tekniset haasteet muun muassa suurten tietomäärien käsittelemisessä tulee huomioida. Tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat tärkeitä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

46 Fingrid välittää. Varmasti.

47 Tulevaisuuden tiedonvaihtovisio Jan Segerstam

48 2 Tulevaisuuden tiedonvaihtovisio Selvityksen tarkoituksena selvittää pitkän aikavälin haasteet tiedonvaihdolle ja tunnistaa ensimmäiset kehitysaskeleet nykytilasta eteenpäin Tässä esityksessä käydään läpi haasteita ja mahdollisuuksia selvityksessä tunnistettujen tekijöiden osalta Lisäksi esitellään tiedonvaihdon EU-kehitystä ja poimintoja selvityksen tulevaisuutta koskevasta materiaalista Lopuksi esitellään visio tiedonvaihdon tulevaisuuden rakenteesta, jonka pohjalta selvitys- ja kehitystyö jatkuu

49 3 Tiedonvaihdon tulevaisuuden haasteet Keskeisiä muutoksia tulevaisuuden sähkömarkkinoilla ovat vähittäismarkkinaroolien muuttuminen hajautettu pientuotanto omavaraiset energiayhteisöt älykkäät sähköverkon rakenteet sähköinen liikenne Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa muutos ja varautua tuleviin rakenteisiin

50 4 Vähittäismarkkinaroolien muuttuminen Verkon rooli muuttuu suorasta markkinoiden mahdollistajasta tekniseksi mahdollistajaksi Myyjän rooli muuttuu Kaksisuuntainen energian välittäminen, joustot Markkinoiden tasapainottaminen Asiakkaan rooli muuttuu Kuluttajasta aktiiviseksi osapuoleksi Automaatio välttämätön toiminnan mahdollistamiseksi

51 5 Hajautettu pientuotanto Jakeluverkkokytkentäinen tuotanto luo uutta tiedonvaihtotarvetta Tuotannon luonne muuttaa tasapainotustarpeita Alhainen marginaalikustannus tekee tuotannosta joustamatonta Aurinko ja tuuli tekevät tuotannosta ajoittaista Tiedonvaihdon on mahdollistettava markkinoiden tasapainottaminen ja tuotannon pääsy markkinoille Energiatehokkuus hyötyy raportointi- ja ohjauspalveluista, jotka tarvitsevat tiedonvaihdon kautta saatavaa tietoa

52 6 Omavaraiset energiayhteisöt Lähienergian jakaminen lähikohteiden kesken yleistyy Syntyy yhteisöjä, jotka täyttävät tulevat nollaenergiavaatimukset kiinteistöille ja alueille Yhteisöjen sisälle syntyy tarve mahdollistaa resurssien jako ja laskutus Yhteisöt hyötyvät kytkennästä markkinoihin ja päinvastoin Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa toiminta ja tuottaa tarvittavat tiedot vähintään markkinarajapinnasta Energiatehokkuus hyötyy raportointi- ja ohjauspalveluista, jotka tarvitsevat tiedonvaihdon kautta saatavaa tietoa

53 7 Älykkäät sähköverkon rakenteet Etämittaus ja kohteiden ohjaus ovat yksi askel eteenpäin Verkon solmupisteiden ja yhteyksien käytön muuttuminen dynaamiseksi muuttaa verkon mitoitusta Uusi tuotantotasapaino asettaa uusia rajoja Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa dynaamisten rajojen viestiminen ja toteuttaminen sähkömarkkinoilla

54 8 Sähköinen liikenne Sähköauto on paitsi kulutuskohde, myös varasto ja ajoittainen tuotantokohde Kasvaessaan liikenteen latausvirrat muodostavat merkittävän kuorman ja joustopotentiaalin markkinoille Lataustapahtumien hallinta poikkeaa normaalista sopimustoiminnasta, mutta edellyttää taseselvitystä Kaksisuuntaisen tiedonvaihdon ja energiavirtojen mahdollistaminen luo edellytykset sähköisen liikenteen kasvulle ilman ylimitoitettuja investointeja

55 EU tutkii tiedonvaihdon rakenteita Kaksi relevanttia mallia

56

57

58 Hollanti selvittää muuttuvaa markkinakenttää Uusia ratkaisuja, perinteisiäkin haasteita

59

60

61 Joustoa kehitetään Suomessa Markkinalähtöisen jouston tietorakenteet muodostumassa

62 16 Kysyntäjouston mahdollistava avoin tietomalli EnerimControlMessage n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n DocumentInfo Header Schedule MasterData Reports IntialData +Version +SourceSystem +DefaulTimeOffset ServiceDeliveryGroup +GroupID +DateCreated +MessageType +MessageFunction +MesssageSubFunction +Sender +Receiver +MessageRef +CorrelationRef +ReplyCode +ReplyInfo ServiceDeliveryPoints 1 n 1 n ServiceDeliveryPoint +PointID +ReplyStatusCode +ReplyInfo +ScheduleRef +Network +SupplierID +ReplyStatusCode +ReplyInfo +TimeStart +TimeEnd +RepetitionCount n 1 n Commands +CommandsRef +CommandType +TimeStart +TimeEnd 1 n 1 n Command +Network +SupplierID +GroupID ServiceDeliveryPoints 1 n 1 n ServiceDeliveryPoint +PointID +Status +TargetType +ControlMode +Unit +PowerTariff +Priority +LoadCount +NominalPower +Network +SupplierID +TimeStart +TimeEnd 1 n 1 n LoadControlReport +GroupID +TargetType +Unit +TotalSuccessRate +NominalSuccessRate +ConsumedElectricity +InitialDataRef +Area +TargetID +InitialDataType +TimeStart +TimeEnd 1 n 1 n InitialDataInfo +TimeStart +TimeEnd +Temp +TempUnit +EQTemp +EQTempUnit +Wind +WindUnit +Price +PriceUnit TargetType +TargetID +ControlMode +ControlState +ControlValue +ControlUnit +ReplyStatusCode +ReplyInfo

63 Tiedonvaihdon visio Tulevaisuuden haasteet ratkaistaan kerroksittain

64 18 Ohjaava tiedonvaihto Reaaliaikaisuus Kirjaava tiedonvaihto Ennakoiva tai jälkikirjaava Hub v1 Verkon tila ja ohjausra joitteet DR DR Joustooperointi Vähittäis markkina ja tiedon jako D M S D M S D M S D M S D M S EMO EMO Latausoperointi Tukkumarkkina (NBS) tietovirta X Keskitetty tiedonvaihtotoiminto D M S Verkon käytöntukijärj.

65 Fingrid välittää. Varmasti.

66 Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Datahub-ratkaisut muualla Keskustelutilaisuus, Joni Tefke

67 Datahub-ratkaisut muualla Selvityksessä mukana olevien maiden tilanteet ja datahubkehitys Datahubien toiminnallisuudet Markkinaosapuolten pääsy datahubiin Perustamisen vaiheet ja aikataulu Datahubien hallinto- ja rahoitusmallit Kustannukset Perustamisen opit Yhteenveto

68 Energian vähittäismarkkinat ja datahubit Myynnin ja verkon toiminnallinen eriytetty Etäluettavat mittarit käyttöön 2020 mennessä, ~50 % mittareista asennettu Datahubin käyttöönotto helmikuu 2013, toinen versio lokakuussa 2015 Markkinaprosessien läpiviennin työkalu, tietovarasto Myynnin ja verkon omistus eriytetty Etäluettavien mittareiden asennus alkaa uudelleen Datahubin käyttöönotto 2013 alussa, kehitetään eteenpäin jatkuvasti Käyttöpaikkarekisteri, mittaustietovarasto (2015) Eriyttäminen puutteellista ja kilpailun esteet korkeat Tiedon laatu heikkoa ja tiedonvaihto kuritointa Markkinaprosessien automatisointi Myyjäkeskeinen markkinamalli Yhteislaskutus Tiedonvaihto-ongelmat ICT-investointien mittakaavaedut Toimialan tahto perustaa keskitetty tiedonvaihto-organisaatio Myyjäkeskeinen markkinamalli Tuki etäluettaville mittareille Mittaustietokanta

69 Energian vähittäismarkkinat ja datahubit Markkinat vapautuivat vuoden 2013 alussa Markkinaosapuolten määrä pieni Etäluettavien mittareiden asennus valmis 2016 Datahub otettu käyttöön vuoden 2013 alussa, seuraavaa reaaliaikaista versiota suunnitellaan Tietovarasto Markkinoiden vapautuminen IT-investointien tehokkuus Yksinkertainen datahub, joustavat markkinaprosessit (ei DH:n kautta) Keskitetyt tietokannat Etäluettavien mittareiden asentaminen alkamassa, valmis 2020 Käyttöpaikkarekisteri NUBIX Vähäinen kilpailu Kuriton tiedonvaihto Resurssien tuhlailu Datahubin suunnittelu meneillään Datahubin käyttöönotto lokakuussa 2016, toinen versio syksyllä 2018 Tiedonvaihdon keskitin, tietovarasto Automatisoidut markkinaprosessit Markkinaprosessien noudattaminen Myyjäkeskeinen markkinamalli

70 Energian vähittäismarkkinat ja datahubit emix-datahub käytössä Tiedonvaihdossa operaattori- ja spagettimallit Vähäinen kilpailu ja pääsy tietoon vaikeaa 2012 valittu myyjäkeskeinen markkinamalli ja datahub DH-selvitys valmistuu vapun jälkeen ja EI:n virallinen lausunto kesäkuussa 2014 Myyjäkeskeinen markkinamalli Yhteislaskutus

71 Datahubien päätoiminnallisuudet Tietojen 1 validointi ja välitys markkinaosapuolille Tietojen 1 tallennus, varastointi ja ylläpito Tuki markkinaprosessien läpi-viemiselle (muutto, myyjänvaihto ) Tuki myyjäkeskeiselle markkina mallille ja yhteislaskutukselle Taseselvitys Kolmansien osapuolten pääsy tietoon Datahubin ominaisuus, Suunniteltu datahubin ominaisuus 1 Mittaus-, käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastiedot

72 Datahubien muut toiminnallisuudet Muut toiminnallisuudet Tulevaisuuden optiot Vakiokorvausten käsittely Raportointi Tunnistautuminen ja valtuutusten jakaminen Päällekkäisten ja määräaikaisten sopimusten tarkastaminen Samanaikaisten tapahtumien hallinta Kuormituskäyrälaskennat Tiedonvaihdon KPI:t Reaktiivinen teho Energiahäviöarviot Sähköautojen latausliiketoimintaa tukevat prosessit Etäkytkyjen ja -katkojen viestiliikenne Kysyntäjouston prosessit Uudistuvien tuotantomuotojen prosessit

73 Markkinaosapuolten pääsy datahubiin Vaihtoehdot markkinaosapuolten datahubiin pääsemiseksi Kuluttajalle suora pääsy datahubiin Kuluttaja näkee omat tietonsa myyjän palvelun kautta (myyjällä ei näkymää sisältöön) Kuluttaja pääsee datahubiin vain myyjän palvelun kautta Muuta markkinaosapuolet asioivat datahubin kanssa palvelurajapintojen kautta Kuluttaja Myyjän portaali JVH:t, myyjät Viranomaiset Järj.valvojat Järj.käyttäjät 3 4 Internetportaali Web Services Datahubin toiminnallisuudet Datahub

74 Perustamisen vaiheet Mandaatti 1 Mandaatti 2 Käyttöönotto Markkinaongelmien tiedostamine n DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen ja toiminnallinen määrittely Toimittajien kilpailutus ja valinta DH:n perustamine n ja tietojen konversio Käyttö

75 Datahub-toteutusten aikataulut Tanska Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen perustaminen 2 vaiheen käyttö Norja Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen 2 va perustaminen kä

76 Datahub-toteutusten aikataulut 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 0 +1 v +2 v +3 v +4 v Tanska Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen perustaminen 2 vaiheen käyttö Norja Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen 2 vaiheen perustaminen käyttö Tanskan datahub otettiin käyttöön kuuden vuoden kuluttua ensimmäisestä datahubselvityksestä; Norjassa tähdätään 4,5 vuoteen Viron datahub-projekti oli salamannopea Normaaliajat perustamiselle: Markkinamallin hiominen 1,5 2,5 vuotta Tekninen määrittely noin 1 vuosi Hankita 0,5 1 vuotta Käyttöönotto noin 2 vuotta

77 Datahubien hallinto- ja rahoitusmallit ENDK:lla mandaatti kehittää vähittäismarkkinoita Päätösvalta datahubin kehittämisessä ENDK:lla ENDK lainsäätäjän neuvonantaja Toimialan hallinnoima EDSN kehittää datahubia ja NEDU markkinamallia Lainsäätäjä puuttuu vähäisesti datahubin toimintaan Elering operoi datahubia lainsäädännön mukaan Datahubin tekninen ja markkinapaikan kehittäminen eroteltu Osakeyhtiömuotoinen Elhub AS hallinnoi datahubia Statnettin alaisuudessa Päätösvalta kehittämisestä Elhubilla Lainsäädäntö auki Rahoitus kantoverkkomaksusta EDSN:n jäsenet maksavat operatiiviset kustannukset Kehityshankkeet rahoitetaan erikseen Elering maksoi perustamisen Toimiala vastaa kustannuksista Käyttäjät maksavat Esitys: pieni vuosimaksi, kp-kohtainen käyttömaksu Hallintomallia ei päätetty Ei päätetty

78 Datahubin kustannukset ja hyödyt Asiakastyytyväisyyden parantuminen Uusien tuotteiden potentiaali Kolmannen osapuolen palvelut Tietojen yhdistämisestä saatavat hyödyt Markkinaväärinkäytösten estäminen KPI:t, esim. sähkön laatuun Epäsuorat hyödyt Kokonaishyödyt DH-operaattorin investoinnit Toimialan investoinnit DH-operaattorin käyttökustannukset Toimialan käyttökustannukset Suorat hyödyt Prosessien tehostaminen ja automatisointi Yksinkertaisemmat ITjärjestelmät Tiedonvaihtokustannukset

79 12,6 21,9 /kp/v Datahubin kustannukset ja hyödyt 6,1 /kp /kp 2 Suorat hyödyt DH-operaattorin investoinnit 0,87 /kp/v 3 1,4 2,9 /kp/v 4 Toimialan investoinnit DH-operaattorin käyttökustannukset 1 Tanskan toteutuneet investoinnit (ENDK), 10 vuoden poistot 2 Tanskan toimialan arvio kustannuksista (haastattelut), 10 vuoden poistot 3 Tanskan toteutuneet käyttökustannukset (ENDK) 4 Projektiryhmän arvio perustuen ENDK:n investointeihin ja kustannuksiin 5 Norjan estimoidut hyödyt (Statnett) 6 Ei arvioitu Toimialan käyttökustannukset

80 Datahubin kustannukset ja hyödyt 12,6 21,9 /kp/v 5 Epäsuorat hyödyt 6 +12,1 /kp/v (6,2 18,0 /kp/v) 6,1 /kp /kp 2 0,87 /kp/v 3 DH-operaattorin investoinnit 1,4 2,9 /kp/v 4 Toimialan investoinnit DH-operaattorin käyttökustannukset Toimialan käyttökustannukset Suorat hyödyt Kokonaishyödyt 1 Tanskan toteutuneet investoinnit (ENDK), 10 vuoden poistot 2 Tanskan toimialan arvio kustannuksista (haastattelut), 10 vuoden poistot 3 Tanskan toteutuneet käyttökustannukset (ENDK) 4 Projektiryhmän arvio perustuen ENDK:n investointeihin ja kustannuksiin 5 Norjan estimoidut hyödyt (Statnett) 6 Ei arvioitu

81 Perustamisen opit Mandaatti 1 Mandaatti 2 Käyttöönotto Markkinaongelmien tiedostamine n DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen ja toiminnallinen määrittely Toimittajien kilpailutus ja valinta DH:n perustamine n ja tietojen konversio Käyttö Selkeä mandaatti ja näkemyksellinen johtaminen Koko energiatoimiala mukaan datahubin kehittämiseen Vaiheittainen perustaminen Datahubin kehittämiselle kehityssuunnitelma Energiayhtiön uudet prosessit Datahubiin siirrettävän tiedon laadun oltava korkea Käyttöönoton tuki Testaaminen Pakottaa toimimaan sääntöjen mukaan Hyödyt yhdistämällä datahub markkinamallin muutokseen Datahubilla joustava hallintomalli Datahubin on seurattava alaa ja kehityttyvä jatkuvasti

82 Yhteenveto 1(2) Pitäisikö datahub perustaa? Showstoppereita? Kärpäsen surinaa? Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei

83 Aikataulu Datahub-päätös 04/2009 Määrittely 06/2010 Käyttöönotto 02/2013 Lähtökohta Lähtö ongelmat Datahubin tavoite Perustelut Laajuus Toiminnallisuudet Datahubin tiedot Hallintomalli Tanska, versio 1 Tanska, versio 2 Norja Ruotsi Viro Hollanti Myynnin ja siirron eriyttäminen tehty Kilpailun esteet korkeat Tiedonvaihto kuritonta Verkko- ja myyntiyhtiöiden puutteellinen eriyttäminen Markkinaprosessien automatisointi Datahub ratkaisee markkinan ongelmat Poliittinen päätös Tiedonvaihdon solmupiste, keskitetty tietovarasto Tuki markkinaprosesseille Mittaustietojen käsittely Päivittäinen taseselvitys Tiedonvaihdon toimivuuden tunnusluvut Mittaus-, asiakas- ja käyttöpaikkatiedot ENDK:lla mandaatti kehittää datahubia Päätösvalta ENDK:lla Rahoitus kantoverkkomaksusta Kustannukset Investointi 6 /kp Käyttö 0,9 /kp/vuosi Pääopit Selkeä kehityspolku tarvitaan Energiayhtiön uudet prosessit kehitettävä Tiedon laadunvalvonta Yhteenveto 2(2) DH: vaihe 2:n käyttöönotto 10/2015 Markkinaprosesseja tukeva datahub käytössä Datahubia ei hyödynnetty kunnolla Puhtaan myyjäkeskeisen markkinamallin käyttöönotto Myyjäkeskeinen markkina malli ratkaisee ongelmat Poliittinen päätös Markkinaprosessien läpivientikone Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille Verkkoyhtiökohtaiset yhdistelmälaskut Tuntikohtainen taseselvitys 3. osapuolten pääsy Mittaus-, asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustiedot Datahubin hyödyt vaativat markkinamallin muutokset Datahub-päätös 05/2013 Määrittely 03/2014 Sääntely 2015 Käyttöönotto 10/2016 V2:n käyttöön 10/2018 emix Raportti markkina- ja tiedonvaihtomalli 2012 EI:n selvitys 2013 Etenemissuositus 06/2014 Analyysi 2011 Toiminnallisuudet 12/2011 Datahubin toteuttaminen 06 12/2012 Käyttöönotto 01/2013 Tiedonvaihdon yhteiskehittäminen 2007 alkaen Käyttöönotto 2013 Tiedonvaihdon spagettimalli Tiedonvaihdossa spagetti- ja Markkinoiden vapautuminen Tiedonvaihdon spagettimalli operaattorimallit 2013 Tiedonvaihto kuritonta Tietoon pääsyn vaikeaa Pelko kalliista ITinvestoinneista Tiedonvaihto-ongelmia 2007 Vähäinen kilpailu Eriarvoisuus markkinoilla Resurssien tuhlaus turhaan Kilpailun lisääminen työhön Markkinaprosessien parantuminen Myyjäkeskeisen markkinamallin käyttöönotto Hyöty-kustannusanalyysi Auki: tiedonvaihdon solmupiste, tietovarasto,... Tuki myyjäkeskeiselle markkinaprosesseille Tietojen käsittely Taseselvitys 3. osapuolten pääsy Raportointi ja sähköautot? Mittaus-, asiakas- ja käyttöpaikkatiedot Statnettin alainen Elhub AS osakeyhtiömuotoinen Päätösvalta kehittämisestä Elhubilla Lainsäädäntö auki Investointi 8,8 11,5 /kp Käyttö 1,0 1,4 /kp/vuosi Datahubin hyödyt vaativat markkinamallin muutokset Selkeän kehityspolku tarvitaan Tehokas päätöksenteko Myyjäkeskeisen markkinamallin käyttöönotto Markkinasääntöjen noudattaminen Selvitys suositteli myyjävetoista markkinamallia ja datahubia Tiedonvaihdon solmupiste, keskitetty tietovarasto Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille Taseselvitys Vakiokorvausten käsittely 3. osapuolten pääsy Yhteislaskutus Markkinoiden vapautumisen tukeminen Tehokkuussäästöt Tiedonvaihdon väylä, keskitetty tietovarasto Käyttöpaikka-, mittaus- ja sopimustietojen hallinta Tunnistautuminen Historiatiedot Reaaliaikaisten prosessien tuki (V2) Mittaus- ja käyttöpaikkatiedot Mittaus-, sopimus- ja käyttöpaikkatiedot Hallintomallia ei vielä määritelty ICT:n mittakaavaedut Tiedonvaihdon laatu Myyjäkeskeinen markkinamalli (2013) Tiedonvaihdon ongelmat Kehittää markkinoita Markkinainnovaatioita Käyttöpaikkarekisteri Markkinaprosessien tuki Mittaus- ja käyttöpaikka tietojen hallinta Laskutustietojen laskenta Taselaskenta Päällekkäisten sopimusten tarkastaminen (CCP) Käyttöpaikkatiedot, mittaustiedot (2015) Elering operoi datahubia Toimialan hallinnoima EDSN lainsäädännön mukaan kehittää datahubia ja NEDU Datahubin tekninen ja markkinamallia markkinapaikan kehittäminen Lainsäätäjä ei puutu eroteltu datahubin toimintaan Investointi 1 /kp, (kaupalliset ratkaisut 5 10 /kp) Datahub pakollinen Oma ratkaisu mahdollinen Kaikki mukaan datahubin ja markkinaprosessien kehittämiseen Kehittämisen ja teknisen toteutuksen erottaminen Vaikutukset +Markkinasääntöjen Tuki myyjäkeskeiselle Laajuutta ei ole pystytty vielä +Datahubin rakentaminen +Käyttöotto ja toiminta +Konsensus datahubin noudattaminen markkinamallille päättämään tavoitteena ongelmitta kehittämisestä saavutettu +Kaikille pääsy tietoon +Opit emixistä mukana +Edullinen ratkaisu Tiedon laatuongelmat Tiedon oletetut Kaupallisen ratkaisun Heikot rajapinnat (APIt) laatuongelmat hankinta ei onnistunut 18

84 Fingrid välittää. Varmasti.

85 1 Kuinka projektissa jatketaan? Referenssiryhmän kokous Väliraportti julkaistaan , saatavilla Fingridin kotisivuilla Keskustelutilaisuus Helsingissä (ilmoitautuminen Kirjalliset kommentit viimeistään mennessä, jonka jälkeen väliraportti viimeistellään Tulevan tiedonvaihtoratkaisun mietintä käynnistyy toukokuun alussa Alan asiantuntijaryhmillä keskeinen rooli Elo-syyskuussa ratkaisu periaatetasolla, keskustelutilaisuus Tarkennusta ja implementointisuunnitelma Loppuraportti marraskuussa Pasi Aho

86 Fingrid välittää. Varmasti.

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys

Lisätiedot

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä Muistio Liite 1/6 21.12.2017 ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄ, TYÖOHJELMA Kokous Teemat Toimenpiteet nro 1. 30.9.2016 Järjestäytyminen Toimeksianto Työsuunnitelma Visio tulevaisuuden älyverkoista nro 2. lokakuu vko 43

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma Ville Rahkonen 15/05/2017 2 VALMISTELUN YLEISET TAVOITTEET Markkinamalli ja ovat suomalaisen kansallisen markkinan

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus. Sähkön vähittäismarkkinat

Fortumin energiakatsaus. Sähkön vähittäismarkkinat Fortumin energiakatsaus Sähkön vähittäismarkkinat Ohjelma 14.6.2017 Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki, klo 9.00 Tervetuliaissanat, Merja Paavola, Fortumin yhteiskuntasuhteet Tilaisuuden avaus, Mikael

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen Ville Väre 30.8.2017 Sähkömarkkinat ovat suuressa muutoksessa Huipunaikainen tehon riittävyys Suomessa, 2014-2030 Sähkön myynti/osto

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Euroopan komission tiedonannot:

Euroopan komission tiedonannot: Euroopan komission tiedonannot: Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä ja Energian kuluttajien aseman vahvistaminen Talousvaliokunta 25.9.2015 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille

TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille TEM:n suuntaviivoja sähköverkoille ja sähkömarkkinoille Roadmap 2025 -työpaja, 26.3.2015 ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto E Sähköverkot Sähkömarkkinalaki 2013 Toimitusvarmuustavoitteet

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE

SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE SÄHKÖN REAALIAIKAISEN MITTAUKSEN HYÖTY ASIAKKAALLE, SÄHKÖNTOIMITTAJALLE JA YHTEISKUNNALLE ClimBus päätösseminaari Finlandia talo 9.6.-10.6.2009 Juha Rintamäki, toimitusjohtaja Vaasan Sähköverkko Oy PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana Ympäristövaliokunta 17.11.2017 Tatu Pahkala Työryhmän tausta Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus voimaan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Fingridin palvelut markkinoille. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta

Fingridin palvelut markkinoille. Juha Kekkonen Markkinatoimikunta Fingridin palvelut markkinoille Juha Kekkonen Markkinatoimikunta 2 Asikastyytyväisyys Fingrid tekee marraskuussa-11 kyselyn asiakastyytyväisyydestä Markkinatoimijoille osoitettava kysely koskee Fingridin

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Markkinaintegraation merkitys Fingridille

Markkinaintegraation merkitys Fingridille 1 Markkinaintegraation merkitys Fingridille Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 18.3.2008 2 Järjestelmävastaavilla keskeinen rooli käyttövarmuuden ja markkinoiden toiminnan edistämisessä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen. Juha Kekkonen 12.12.2013

Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen. Juha Kekkonen 12.12.2013 Eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittyminen Juha Kekkonen 12.12.2013 Sisältö Säädöskehitys Maantieteellinen integraatio Haasteet Säädöskehitys Aikaväli Kapasiteetin jakomenettely Kapasiteetin laskentamenetelmä

Lisätiedot

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen

ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen ENERGY USE -KIRJAN JULKISTUSTILAISUUS 28.5.2007 ENERGIANKULUTUKSEN OHJAUS- MAHDOLLISUUDET Sähkön kysyntäjousto (demand response/demand side management) Seppo Kärkkäinen KYSYNTÄJOUSTON TAVOITTEET Kuormituskäyrän

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Tulevaisuuden kunnan digitalisointi projekti. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Tulevaisuuden kunnan digitalisointi 2018-2019 -projekti Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Lähtöasetelma: kuntien tietohallinnon ruuhkavuodet Kuntien tietohallinnon resurssit vähenevät samaan aikaan kun

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014 Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen Neuvottelukunta 28.8.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010

Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkennät kpl/vuosi 2 Kytkennät vuosina 2004-2008 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 160

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen

Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön. Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Kysyntäjousto tehokkaasti käyttöön Tasevastaavapäivä 21.11.2013 Petri Vihavainen Sisältö Taustaa Kysyntäjousto voimajärjestelmän kannalta Kohteet ja markkinat Pilottiprojektit Sähkön tuntitiedot Kysyntäjousto,

Lisätiedot