Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management Consulting 13:30 Tulevaisuuden tiedonvaihtovisio / Jan Segerstam, Empower IM 14:10 Kahvitauko 14:40 Lähialueiden datahub hankkeiden tilanne / Joni Tefke, Pöyry Management Consulting 15:50 Projektin jatko sekä tilaisuuden yhteenveto / Pasi Aho, Fingrid 16:00 Tilaisuus päättyy

2 Datahub selvitys projektin esittely ja työsuunnitelma keskustelutilaisuus Pasi Aho

3 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014 Perustuu: taustamateriaalien analysointiin haastatteluihin (n. 30 kpl) www kyselyyn (n. 45 kpl) Vaihe 2. Loppuraportti 11/ Pasi Aho

4 3 Selvityksen aikataulu sekä päävaiheet Pasi Aho

5 4 Kuinka sidosryhmät mukana selvityksessä? alkuvaiheessa haastattelut ja kysely väliraportin julkaisutilaisuus ja kommentointi core ryhmä: tiivis ryhmä, jossa mukana jvh:n ja myyjän edustaja(t), projektiryhmä ja konsultit. Työstää tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisua. referenssiryhmä: kattava otanta alan toimijoista. Referenssiryhmä avustaa yleisemmän mielipiteen saamisessa ratkaisuvaihtoehtojen osalta sekä toimii yleisenä viestintäkanavana selvityksen aikana "välitilaisuus" mallista loppuraportin julkaisutilaisuus Pasi Aho

6 5 Projektiorganisaatio Fingrid ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingrid projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Risto Lindroos Minna Arffman Konsultit Pöyry Management Consulting: Juha P. Leinonen Joni Tefke Ville Miettinen Juuso Jokiniemi Konsultit Empower IM: Jan Segerstam Joni Aalto Referenssiryhmä: Katriina Kalavainen, Caruna Oy Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy (myös Paikallisvoiman edustaja) Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Mikko Rintamäki, Suomen ElFi Oy Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tatu Pahkala, TEM + Core -työryhmä Core työryhmä: Niko Jauhiainen, Elenia Oy Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Pasi Aho

7 Fingrid välittää. Varmasti.

8 Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Väliraportin keskustelutilaisuus, Juha P Leinonen

9 2 Tiedonvaihdon nykytilan kartoitus Vaihe 1 Nykytilan kartoitus markkinaprosessien toimivuus tiedonvaihdon toimivuus Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet sekä haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet väliraportti Datahub-tilanne muualla Vaihe 2 Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun kehittäminen loppuraportti Toteutusesitys konsultointia ja päätöksentekoa varten Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

10 3 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

11 4 Nykytilakartoituksen toteutus perustana kattavat ja syvälliset sidosryhmähaastattelut Perustuu 32 sidosryhmähaastatteluun sekä haastatteluja täydentäneen kyselytutkimuksen 45 vastaukseen (27 verkonhaltijaa ja 18 sähkönmyyjä). Painopiste markkinaosapuolten välisistä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa sekä toiminnoissa, jotka olisi mahdollista toteuttaa keskitetysti datahubissa. Nykytilaa kuvataan mahdollisimman objektiivisesti sellaisena kuin sidosryhmät sen tällä hetkellä näkevät. Tarkastelun aikaperspektiivi on noin 10 vuotta. Selvityksen vaiheessa 1 ei oteta kantaa Ediel-sanomaliikenteen tulevaisuuteen. Haastatteluissa tietoa on kerätty myös selvityksen jatkovaiheita varten. Datahub = keskitetty tiedonvaihtoratkaisu ( myyjävetoinen markkinamalli) Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

12 5 Tiedonvaihdon toteutuksessa on yhtäläisyyksiä ja eroja yhtiöiden välillä Tekniseen reititykseen käytetään sanomaliikenneoperaattoreita. Tiedonvaihdon sisäinen vastuujako on yhtiökohtainen, mutta yleensä verkonhaltija vastaa MSCONS-sanomaliikenteestä PRODAT-sanomaliikenteen hoito on keskitetty asiakaspalvelun tai muun konsernitoiminnon vastuulle (vertikaalinen yhtiö) Markkinaprosessien automatisointi on useilla yhtiöille meneillään. Automatisointia ovat edesauttaneet merkittävät järjestelmäinvestoinnit. Jakeluverkonhaltijat ovat investoineet viime vuosina uusiin mittaustiedonhallintajärjestelmiin; asiakastieto- ja laskutusjärjestelmäsekä online-järjestelmäinvestoinnit ovat seuranneet perässä. Järjestelmien teknistä eriyttämistä ei vertikaalisesti integroituneissa yhtiöissä ole juurikaan toteutettu Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

13 6 Verkonhaltijalla ja toimitusvelvollisella myyjällä on pääsääntöisesti yhteiset tietojärjestelmät ASIAKASTIETO-/LASKUTUSJÄRJESTELMÄ Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N=11 MITTAUSTIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N=11 TASESELVITYSJÄRJESTELMÄ Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N=11 SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU Kaikki, N=33 Jakeluverkonhaltija, N=22 Sähkön myyjä, N= % Kyllä Ei Yhtiöistä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

14 7 Verkkoyhtiön ja toimitusvelvollisen myyjän välisiä sisäisiä sanomia ei ole laajamittaisesti käytössä Kaikki, N= Jakeluverkonhaltija, N= Sähkön myyjä, N= % Kyllä Ei Yhtiöistä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

15 8 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

16 9 Tarkastelun kohteena tiedonvaihtoon liittyvät keskeiset markkinaprosessit Mittaustietojen hallinta Taseselvitys Sopimusprosessit Myyjän vaihto Toimituksenaikaiset ilmoitukset Muutto Toimituksen alkaminen / päättyminen Laskutus.. Lisäksi tarkastellaan markkinaprosesseihin liittyvien tietojen hallintaa, mm. käyttöpaikkarekisteriä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

17 10 Tiedonvaihto toimii nykyisessä käyttötarkoituksessaan melko hyvin Nykymalli tukee keskeisimpiä nykyisiä markkinaprosesseja ja liiketoimintaprosessien automatisointia. Ei yksittäisiä kriittisiä ongelmia, vaan enemmänkin useita pieniä. Ongelmat eivät ole teknisiä. Ongelmia aiheuttavat muun muassa puutteet tiedon laadussa ja oikea-aikaisessa toimituksessa toimialan menettelyohjeiden ja suositusten noudattamatta jättäminen ja ohjeiden yhtiökohtaiset tulkinnat Tiedonvaihdon haasteita ovat lisänneet (tai lisäävät) tiedonvaihdon volyymin moninkertaistuminen, mihin vaikuttavat erityisesti tuntiaikasarjojen käytön lisääntyminen ja sisäisten sanomien käyttöönotto tietojärjestelmien ja omien sisäisten prosessien epäkypsyys tiukentuneet aikarajat menettelytapojen muutokset sekä uudet tiedonvaihtotarpeet Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

18 11 Kyselyn mukaan tiedonvaihto toimii teknisesti hyvin, haasteet liittyvät menettelyohjeisiin ja tiedon laatuun Sanomaliikenteen tekninen toteutus ja reititys Suositusten, ohjeiden ja määräysten noudattaminen Sanomien sisältö ja laatu Tiedonvaihdon toimivuus kokonaisuudessaan Suositusten, ohjeiden ja määräysten tarkoituksenmukaisuus ja yksiselitteisyys % Yhtiöistä 1 Erittäin huono 2 3 En osaa sanoa Erittäin hyvä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

19 12 Verkonhaltijat arvioivat tiedonvaihdon toimivuuden yleisesti paremmaksi kuin sähkönmyyjät Sanomaliikenteen tekninen toteutus ja reititys 4,60 4,53 Suositusten, ohjeiden ja määräysten noudattaminen 4,06 4,77 Sanomien sisältö ja laatu 4,42 4,29 Tiedonvaihdon toimivuus kokonaisuudessaan 4,38 4,22 Suositusten, ohjeiden ja määräysten tarkoituksenmukaisuus ja yksiselitteisyys 3,89 4, Erittäin huono Erittäin hyvä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

20 13 Myös markkinaprosessit toimivat melko hyvin, vaikka tiedonvaihdosta tunnistettiin monia kipupisteitä Nykyisellä toimintamallilla voidaan hoitaa suuret volyymit ongelmitta. Eniten ongelmia liittyy mittaustietojen välittämiseen ja vastaanottoon, joissa myös tiedonvaihdon volyymit ovat suurimpia. Puutteet mittaustietojen laadussa tai oikea-aikaisuudessa ovat vaikutukseltaan myös laaja-alaisimpia ulottuen laskutukseen asti. Sopimusprosesseista katkaisut ja takaisinkytkennät koetaan nykymallissa haasteellisimmiksi, mutta niiden määrät ovat muihin sopimustapahtumiin verrattuna pieniä. Kaikista tarkastelluista markkinaprosesseista tunnistettiin useita tiedonvaihdon kipupisteitä ja kehittämistarpeita Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

21 14 Myyjän vaihto haasteet ja kehittämistarpeet Sanomien poikkeavat tai väärät aikaleimat. Sanomat lähetetään kahteen kertaan. Virheelliset tai puutteelliset myyjänvaihtosanomat. Määräaikaisiin sopimuksiin liittyvä kalastelu sekä tämän aiheuttama turha sanomaliikenne. Käyttöpaikalle tehdään samanaikaisesti useampia päällekkäisiä sopimuksia. Uusi myyntisopimus tehdään eri nimelle kuin olemassa oleva verkkopalvelupalvelusopimus. Myyjän vaihto ilmoitetaan muuttona. APERAK-kuittausten epäyhdenmukaisuus tai noudattamatta jättäminen. Tuntiaikasarjojen lähettäminen MSCONS-sanomina alkaa ennen kuin vahvistus myynnin aloittamisesta on lähetty PRODAT-sanomalla. Ilmoitusten aikarajojen pitämättömyys. Takautuvat sopimustapahtumat (kaikissa sopimusprosesseissa) Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

22 15 Laskutus haasteet ja kehittämistarpeet Puutteet tuntiaikasarjoissa aiheuttavat turhaa työtä ja voivat viivästyttää laskutusta tai johtaa virheisiin asiakaslaskutuksessa. Mittaustietojen saatavuuden oikea-aikaisuuteen liittyy haasteita; puuttuvien tai virheellisten tuntisarjojen kysely aiheuttaa lisätyötä niin myyjälle kuin verkonhaltijalle. Mittaustiedon laadun validointiin liittyviä tehtäviä joudutaan tekemään niin jakeluverkonhaltijan kuin myyjän toimesta, mikä aiheuttaa päällekkäistä työtä myyjälle. Pelkkään tuntiaikasarjaan siirtymistä laskutuksessa ei nähdä mahdollisena tai ajankohtaisena. Sopimusprosesseissa tarvittavien alku- ja loppulukemien puuttuminen. Käytäntöjen epäselvyys, mikäli laskutus tehdään arvioidun mittaustiedon perusteella. Läpilaskutuksen toteutuksen haasteellisuus ja manuaalityön suuri määrä. Verkkotariffien erilaisuus, myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tariffirakenteiden erilaisuus ja epäyhtenäiset laskutuskaudet Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

23 16 Kyselyssä sähkönmyyjät arvioivat markkinaprosessien toimivuuden verkonhaltijoita heikommaksi Summatoimitusten välitys Mittaustiedon välitys/vastaanotto MSCONSsanomina Muu toimituksen aikainen PRODATsanomaliikenne Myyjänvaihto Mittaustiedon välitys/vastaanotto PRODATsanomina Muutto 4,75 4,69 4,75 4,60 4,82 4,50 4,68 4,67 4,71 4,36 4,58 4,27 Katkaisut ja kytkennät 4,00 4, Erittäin huono Erittäin hyvä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

24 17 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

25 18 Merkittäviä markkinamuutoksia tunnistettiin, mutta uudet tiedonvaihtotarpeet eivät ole täsmentyneet Verkonhaltijoille tärkeitä tulevaisuuden muutosvoimia ovat mikro- ja pientuotannon yleistyminen sekä energiakäytön raportointiin ja energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Sähkönmyyjät korostavat lisäksi avointen rajapintojen merkitystä ulkoisen palvelutuotannon mahdollistajana sekä pohjoismaista ja Euroopan laajuista vähittäismarkkinakehitystä. Avoimien palvelurajapintojen lisäksi yhtiöt tunnistivat vain yksittäisiä uusia tiedonvaihtotarpeita; kehittämisen painopiste on nykyhetkessä. Kysyntäjouston ja sähköisen liikenteen osalta tulevat liiketoimintamallit määrittävät uudet tiedonvaihtotarpeet sekä tiedonvaihtomallin. Pientuotanto ei edellytä vielä uudentyyppistä tiedonvaihtoa. Yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden osalta kannatetaan markkinaprosessien harkittua harmonisointia sekä tarvittavan tiedonvaihdon toteuttamista tulevaisuudessa datahubien välisenä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

26 19 Ajankohtaiset kehityskohteet ja uudet tiedonvaihtotarpeet Jakeluverkonhaltijat Energiakäytön raportointi ja energiatehokkuuspalvelut Pientuotannon verkkovaikutusten huomioon otto jakeluverkon käytössä ja suunnittelussa Avoimien rajapintojen mahdollistamat ulkoistetut tai kolmansien osapuolien palvelut ja sovellukset Kysyntäjouston toteuttaminen sekä sähkömarkkinoiden että jakeluverkon ohjaustarpeet huomioon ottaen Siirtyminen ns. kaistahinnoitteluun jakeluverkossa Sähköautojen latausten huomioon otto jakeluverkon käytössä ja suunnittelussa % Yhtiöistä 1 Ei lainkaan tärkeä 2 3 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

27 20 Ajankohtaiset kehityskohteet ja uudet tiedonvaihtotarpeet Sähkönmyyjät Avoimien rajapintojen mahdollistamat ulkoistetut tai kolmansien osapuolien palvelut ja sovellukset Energiakäytön raportointi ja energiatehokkuuspalvelut Pien- ja mikrotuotannon osallistuminen sähkömarkkinoille Pohjoismaisten tai eurooppalaisten sähkömarkkinoiden harmonisoiminen Kysyntäjouston toteuttaminen sähkömarkkinoiden ja jakeluverkon ohjaustarpeet huomioiden AMR-mittareiden ohjausreleiden käyttö kysyntäjouston ohjauksessa Sähköautojen latausten kohdistaminen latauspalvelun myyjän tasevastuulle % Yhtiöistä 1 Ei lainkaan tärkeä 2 3 En osaa sanoa Erittäin tärkeä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

28 21 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

29 22 Yhteenveto tiedonvaihdon toimivuudesta nykyisen tiedonvaihtomallin vahvuudet + Sanomaliikenteen tekninen toimivuus on hyvä. + Tarjolla on useampi kilpaileva kaupallinen kommunikaatio-hub. + Sanomaliikenneoperaattorien suorituskyky on pääsääntöisesti hyvä, vaikka hinnoitteluun ei oltaisikaan aina tyytyväisiä. + Tiedonvaihtomalliin ei liity mittakaavaltaan yksittäisiä kriittisiä toiminnallisia puutteita tai ongelmia, vaan enemmänkin joukko pieniä ongelmia. + Tiedonvaihtomalli tukee keskeisten liiketoimintaprosessien automatisointia. + Tiedonvaihtomalli tukee hyvin useimpia nykyisiä markkinaprosesseja ja sitä voidaan paikata täyttämään myös monia tulevia tiedonvaihtotarpeita Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

30 23 Yhteenveto tiedonvaihdon toimivuudesta nykyisen tiedonvaihtomallin ongelmat ja haasteet Menettelyohjeita ja suosituksia ei noudateta kaikilta osin ja niihin sisältyy tulkinnanvaraa. Markkinaprosesseissa joudutaan mukautumaan useiden osapuolien erilaisiin käytäntöihin. Ongelmia aiheuttavat sekä sanomilla välitettävän tiedon että sanomien sisällön heikko laatu. Tiedonvaihdon keskitetty valvonta puuttuu, eikä nykymalli tue sitä. Järjestelmätoimittajat eivät ohjeista riittävästi toimittamiensa järjestelmien käyttäjiä. Järjestelmätoimittajien kyky tukea yhtiöitä menettelytapojen noudattamista ja toimintatapojen muutoksia koetaan puutteelliseksi. Asynkroninen tiedonsiirto voi tuoda markkinaprosesseihin useita turhia 1 2 arkipäivän viiveitä. Suuntaus XML-pohjaiseen viestinvälitykseen kuihduttaa vääjäämättä Edielin kehittämistä. Ei tue 3. osapuolten palvelukehitystä eikä järjestelmä- ja prosessi-innovaatioita. Ei tue hyvin uusia markkinamalleja eikä esimerkiksi yhteislaskutusta. Asettaa toimitusvelvollisen myyjän muita myyjiä parempaan asemaan Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

31 24 Tiedonvaihdon ongelmat aiheuttavat yhtiöissä prosessitehottomuutta ja turhaa työtä Prosessipoikkeamat. Turha tai päällekkäinen työ sekä prosessitehottomuus. Tasevirheiden ja asiakkaan laskutuksen korjaukset. Tiedonvaihdon ongelmat heijastuvat myös asiakkaan palvelukokemukseen sopimusprosessien ja laskutuksen kautta. Markkinaosapuolien haastattelujen perusteella tiedonvaihtoon liittyvän turhan työn osuudeksi arvioitiin % Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

32 25 Turhan työn osuus on useissa yhtiöissä merkittävä Kuinka suuri osuus tiedonvaihdon resurssikäytöstä aiheutuu toisista markkinaosapuolista johtuvasta tiedonvaihdon huonosta laadusta Kaikki, N= Jakeluverkon haltija, N= Sähkön myyjä, N= % Yhtiöistä Alle 20% 20-40% 41-60% 61-80% Yli 80% Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

33 26 Tiedonvaihdon nykyongelmien ratkaiseminen nykyisellä mallilla on mahdollista mutta haastavaa Monet tiedonvaihdon ongelmista ja haasteista on ratkaistavissa nykyisellä tiedonvaihtomallilla, mikäli osapuolet noudattaisivat olemassa olevia ohjeita ja suosituksia, ohjeet ja suositukset olisivat riittävän yksiselitteisiä ja selkeitä, ja yritysten järjestelmät ja sisäiset prosessit tukisivat yhdessä sovittuja käytäntöjä ja menettelytapoja. Osa nykyongelmista liittyy tuntimittauksen ja tuntipohjaisen taseselvityksen käyttöönottoon (muutosvaihe): yhtäältä osa ongelmista vähenee ajan kuluessa, toisaalta osa ongelmista voi moninkertaistua mm. siirryttäessä laajemmin tuntiaikasarjojen käyttöön ja syvennettäessä roolien eriyttämistä Ei tue hyvin markkinamuutoksia ja tulevia tarpeita. Merkittävimpiä haasteita ovat kuitenkin velvoittavuuden sekä valvonnan ja sanktioinnin toteuttaminen Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

34 27 Tiedonvaihdon laatua halutaan valvoa ja sanktioida Kuinka tarpeellisiksi arvioi nämä tiedonvaihtoon liittyvät tehtävät Tiedonvaihdon laadun valvonta Kaikki, N= Jakeluverkon haltija, N= Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon heikkoon laatuun liittyvä sanktiointi Kaikki, N= Jakeluverkon haltija, N= Sähkön myyjä, N= % Yhtiöistä 1 Ei tarvetta 2 3 En osaa sanoa Erittäin tarpeellinen Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

35 28 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa Nykytilakartoituksen lähtökohdat Tiedonvaihto keskeisissä markkinaprosesseissa Tiedonvaihdon tulevat tarpeet Yhteenveto tiedonvaihdon nykytilasta Sidosryhmän näkemyksiä datahubista Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

36 29 Sidosryhmät suhtautuvat datahubiin myönteisesti Suhtautuminen datahubiin vaihtelee varauksellisen myönteisestä hyvin myönteiseen. Yksikään haastatelluista ei suhtautunut datahubiin kielteisesti Datahub nähdään mahdollisuutena eikä uhkana Varauksellisuutta aiheuttavat erityisesti: tarve saada ensiksi tietoa datahubin suunnitelluista toiminnallisuuksista sekä niitä vastaavista hyödyistä ja kustannuksista tarve varmistaa datahubiin siirtymiselle riittävä valmistelu- ja siirtymäaika sekä etukäteen määritelty kehityspolku Myös päätöksiä ja linjauksia vähittäismarkkinamallista haluttaisiin datahubin päätöksenteon pohjaksi; datahub ei ole kuitenkaan syy markkinamallin muutoksiin vaan niiden mahdollistaja. Datahubista tarvitaan lisää tosiasiatietoa, jotta markkinaosapuolet voivat ottaa perustellummin kantaa datahubiin Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

37 30 Datahub-tietoisuudessa on vielä parannettavaa Kuinka aktiivisesti yrityksessä on seurattu keskitettyyn tiedonvaihtoratkaisuun (datahub) liittyvää keskustelua Suomessa ja lähimarkkina-alueilla Kaikki, N= Jakeluverkonhaltija, N= Sähkön myyjä, N= % Yhtiöistä 1 - Erittäin vähän tai ei ollenkaan 2 3 En osaa sanoa Erittäin aktiivisesti Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

38 31 Sidosryhmät näkevät datahubissa monia potentiaalisia hyötyjä Parantaa tiedonvaihdon laatua ja prosessitehokkuutta. yhtenäiset ja keskitetysti valvotut toimintatavat yksinkertaistaa ja automatisoi prosesseja poistaa turhaa tiedonvaihtoa ja turhaa työtä Yksinkertaistaa IT-järjestelmien kehittämistä yhtiöissä ja yksinkertaistaa suurten IT-kehityshankkeiden läpivientiä. Lisää kilpailua tietojärjestelmien toimittamisessa ja kolmansien osapuolten palveluissa. Tukee markkinaosapuolien roolien selkeyttämistä ja toiminnan eriyttämistä sekä tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Mahdollistaa yhteislaskutuksen yhdenmukaisella tavalla. Kehittää markkinapaikkaa ja tehostaa kilpailua Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

39 32 Tiedonvaihdon yksinkertaistuminen ja laadun paraneminen datahubin avainhyötyjä Tiedonvälityksen laadun paraneminen Tiedonvaihdon yksinkertaistuminen Toimintaprosessien parempi yhteensopivuus Markkinapaikan kehittyminen Prosessien kustannustehokkuus Yksinkertaistuvat IT-järjestelmät Tuki uusille liiketoimintaprosesseille Uudet palvelut loppukäyttäjille Mahdollisuus yhteislaskutukseen Uudet palvelut sähkömarkkinayrityksille % Yhtiöistä 1 Hyvin vähän tai ei lainkaan hyötyjä 2 3 En osaa sanoa Erittäin merkittäviä hyötyjä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

40 33 Sähkönmyyjät arvioivat datahubin hyödyt verkonhaltijoita suuremmiksi Tiedonvälityksen laadun paraneminen Tiedonvaihdon yksinkertaistuminen Toimintaprosessien parempi yhteensopivuus Markkinapaikan kehittyminen Prosessien kustannustehokkuus Yksinkertaistuvat IT-järjestelmät Tuki uusille liiketoimintaprosesseille Uudet palvelut loppukäyttäjille Mahdollisuus yhteislaskutukseen Uudet palvelut sähkömarkkinayrityksille 4,35 5,12 4,35 5,00 3,96 4,82 3,87 4,38 3,57 4,50 3,60 4,24 3,48 4,00 3,26 4,12 3,23 4,18 3,30 4, Ei lainkaan hyötyä Erittäin merkittäviä hyötyjä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

41 34 Datahubin toiminnallisuudet nähdään ensisijaisina toiminnallisuuksina ja muina toiminnallisuuksina Ensisijaiset toiminnallisuudet Mittaustietojen tallentaminen ja välittäminen markkinaosapuolille sekä mittaustietojen laadun tarkastaminen. Markkinaosapuolten tiedonvaihdon laadun seuranta ja valvonta. Jakeluverkonhaltijan taseselvitys sekä tasevirheiden korjaukset. Myyjän vaihtoon ja muuttoon liittyvien markkinaprosessien toteutus. Sähkönkulutustietojen raportointi asiakkaan koko historiatietojen osalta. Käyttöpaikkarekisterin ylläpito ja hallinta. Mahdollisia muita toiminnallisuuksia Avoimet rajapinnat 3. osapuolten palvelutarjonnan mahdollistamiseksi. Katkaisu ja takaisinkytkentä erityisesti perintätilanteissa. Laajennettujen käyttöpaikka- ja käyttäjätietojen ylläpito ja hallinta. Markkinaprosesseja tukevat sopimustiedot, kuten sopimusten kestot. Yhteislaskutuksen mahdollistaminen Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

42 35 Kysely vahvistaa sidosryhmähaastattelujen tuloksia Mitkä näistä liiketoimintaprosesseista tai toiminnoista olisi järkevää toteuttaa keskitetysti datahubissa Käyttöpaikkarekisterin ylläpito Tiedonvaihdon laadun valvonta Mittaustiedon tallentaminen ja välittäm Rajapistemittausten välittäminen Myyjänvaihtoprosessin toteutus Lakisääteinen energiakäytön raportointi Muuttoprosessin toteutus Jakeluverkonhaltijan taseselvitys Jakeluverkon tariffirakenteen tallennus Avoimien rajapintojen mahd. ulkoistetut/ Yhteislaskutuksen mahdollistaminen Kytky-/katko-ohj. välitt. verkonhaltijan järjest Kuormanohjausten välitt. verkonhaltijan järjest Ei mitään näistä % Yhtiöistä Jakeluverkonhaltija, N=27 Sähkön myyjä, N= Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

43 36 Datahubin perustamispäätöksen tulee perustua euroihin ja laadullisiin päätöskriteereihin Päätöksenteon tueksi tarvitaan kustannus-hyötyanalyysi. Investoinnin lisäksi arvioitava yhtiöille aiheutuvat lisäkustannukset Laskelmassa tulee huomioida eri toiminnallisuusvaihtoehdot Suuruusluokka-arviot kuitenkin riittävät Päätöksenteossa tulee huomioida myös laadulliset tekijät, mm. tiedonvaihdon laadun valvonta, tasapuolisen markkinapaikan kehittäminen ja kilpailun edistäminen, uusien ja pienten yhtiöiden toimintaedellytysten mahdollistaminen, asiakkaan edun huomioiminen (asiakasnäkökulma), tiedonvaihdon kyky tukea markkinamallin muutoksia. Yhteiskunnallinen hyöty menee yksittäisen toimijan hyödyn edelle. Päätöksenteossa on huomioitava myös riskit Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

44 37 Datahub nähdään monopolitoimintana, joka voisi olla kantaverkkoyhtiön operointivastuulla Energiayhtiöiden yhdessä omistama ja operoima datahub ei saa kannatusta. Yhteisen tahtotilan määrittelyn vaikeus Päätöksenteon vaikeus Omistajuuden huomiointi päätöksenteossa monimutkaista Myöskään kaupallista datahubia ei pidetä toimivana vaihtoehtona. Päätöksenteon ja kehittämisen vaikeus Viranomaisvallan antaminen kaupalliselle toimijalle epäilyttää Useimmat yhtiöt näkivät Fingridin tai tämän tytäryhtiön parhaimpana vaihtoehtona. Toimialan vaikutusmahdollisuus core -ryhmän kautta Toiminnan viranomaisvalvonta Energiaviraston taholta Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

45 38 Lopuksi kiitos sillä saimme sidosryhmiltä paljon evästystä selvityksen jatkovaiheita varten Miksi datahub olisi parempi kuin nykyinen tiedonvaihtomalli? Mitä toiminnallisuuksia sekä mitkä ovat niiden hyödyt ja kustannukset? Selvityksessä on tärkeää keskittyä sähkömarkkinoiden toimivuuteen. Datahubin tulee kytkeytyä tulevaisuuden vähittäismarkkinamalliin. Tarkastelussa tulee huomioida sekä kansallinen etu ja lähtökohdat että yhteispohjoismainen harmonisointi. Tiedonvaihdon ja markkinaprosessien valvonnan merkitys tulee huomioida. Eri osapuolten roolit ja vastuut tulee määritellä yksiselitteisesti ja tarkasti. Käyttöönotolle varattava riittävä siirtymäaika ja laadittava roadmap; kaikkia asioita ei pidä yrittää ratkaista kerralla. Tiedon omistajuus tulee ratkaista; tiedon omistajuus ja vastuu tiedon oikeellisuudesta tulee kulkea käsi kädessä. Datahubiin liittyvät tekniset haasteet muun muassa suurten tietomäärien käsittelemisessä tulee huomioida. Tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat tärkeitä Tiedonvaihdon nykytila Suomessa

46 Fingrid välittää. Varmasti.

47 Tulevaisuuden tiedonvaihtovisio Jan Segerstam

48 2 Tulevaisuuden tiedonvaihtovisio Selvityksen tarkoituksena selvittää pitkän aikavälin haasteet tiedonvaihdolle ja tunnistaa ensimmäiset kehitysaskeleet nykytilasta eteenpäin Tässä esityksessä käydään läpi haasteita ja mahdollisuuksia selvityksessä tunnistettujen tekijöiden osalta Lisäksi esitellään tiedonvaihdon EU-kehitystä ja poimintoja selvityksen tulevaisuutta koskevasta materiaalista Lopuksi esitellään visio tiedonvaihdon tulevaisuuden rakenteesta, jonka pohjalta selvitys- ja kehitystyö jatkuu

49 3 Tiedonvaihdon tulevaisuuden haasteet Keskeisiä muutoksia tulevaisuuden sähkömarkkinoilla ovat vähittäismarkkinaroolien muuttuminen hajautettu pientuotanto omavaraiset energiayhteisöt älykkäät sähköverkon rakenteet sähköinen liikenne Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa muutos ja varautua tuleviin rakenteisiin

50 4 Vähittäismarkkinaroolien muuttuminen Verkon rooli muuttuu suorasta markkinoiden mahdollistajasta tekniseksi mahdollistajaksi Myyjän rooli muuttuu Kaksisuuntainen energian välittäminen, joustot Markkinoiden tasapainottaminen Asiakkaan rooli muuttuu Kuluttajasta aktiiviseksi osapuoleksi Automaatio välttämätön toiminnan mahdollistamiseksi

51 5 Hajautettu pientuotanto Jakeluverkkokytkentäinen tuotanto luo uutta tiedonvaihtotarvetta Tuotannon luonne muuttaa tasapainotustarpeita Alhainen marginaalikustannus tekee tuotannosta joustamatonta Aurinko ja tuuli tekevät tuotannosta ajoittaista Tiedonvaihdon on mahdollistettava markkinoiden tasapainottaminen ja tuotannon pääsy markkinoille Energiatehokkuus hyötyy raportointi- ja ohjauspalveluista, jotka tarvitsevat tiedonvaihdon kautta saatavaa tietoa

52 6 Omavaraiset energiayhteisöt Lähienergian jakaminen lähikohteiden kesken yleistyy Syntyy yhteisöjä, jotka täyttävät tulevat nollaenergiavaatimukset kiinteistöille ja alueille Yhteisöjen sisälle syntyy tarve mahdollistaa resurssien jako ja laskutus Yhteisöt hyötyvät kytkennästä markkinoihin ja päinvastoin Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa toiminta ja tuottaa tarvittavat tiedot vähintään markkinarajapinnasta Energiatehokkuus hyötyy raportointi- ja ohjauspalveluista, jotka tarvitsevat tiedonvaihdon kautta saatavaa tietoa

53 7 Älykkäät sähköverkon rakenteet Etämittaus ja kohteiden ohjaus ovat yksi askel eteenpäin Verkon solmupisteiden ja yhteyksien käytön muuttuminen dynaamiseksi muuttaa verkon mitoitusta Uusi tuotantotasapaino asettaa uusia rajoja Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa dynaamisten rajojen viestiminen ja toteuttaminen sähkömarkkinoilla

54 8 Sähköinen liikenne Sähköauto on paitsi kulutuskohde, myös varasto ja ajoittainen tuotantokohde Kasvaessaan liikenteen latausvirrat muodostavat merkittävän kuorman ja joustopotentiaalin markkinoille Lataustapahtumien hallinta poikkeaa normaalista sopimustoiminnasta, mutta edellyttää taseselvitystä Kaksisuuntaisen tiedonvaihdon ja energiavirtojen mahdollistaminen luo edellytykset sähköisen liikenteen kasvulle ilman ylimitoitettuja investointeja

55 EU tutkii tiedonvaihdon rakenteita Kaksi relevanttia mallia

56

57

58 Hollanti selvittää muuttuvaa markkinakenttää Uusia ratkaisuja, perinteisiäkin haasteita

59

60

61 Joustoa kehitetään Suomessa Markkinalähtöisen jouston tietorakenteet muodostumassa

62 16 Kysyntäjouston mahdollistava avoin tietomalli EnerimControlMessage n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n DocumentInfo Header Schedule MasterData Reports IntialData +Version +SourceSystem +DefaulTimeOffset ServiceDeliveryGroup +GroupID +DateCreated +MessageType +MessageFunction +MesssageSubFunction +Sender +Receiver +MessageRef +CorrelationRef +ReplyCode +ReplyInfo ServiceDeliveryPoints 1 n 1 n ServiceDeliveryPoint +PointID +ReplyStatusCode +ReplyInfo +ScheduleRef +Network +SupplierID +ReplyStatusCode +ReplyInfo +TimeStart +TimeEnd +RepetitionCount n 1 n Commands +CommandsRef +CommandType +TimeStart +TimeEnd 1 n 1 n Command +Network +SupplierID +GroupID ServiceDeliveryPoints 1 n 1 n ServiceDeliveryPoint +PointID +Status +TargetType +ControlMode +Unit +PowerTariff +Priority +LoadCount +NominalPower +Network +SupplierID +TimeStart +TimeEnd 1 n 1 n LoadControlReport +GroupID +TargetType +Unit +TotalSuccessRate +NominalSuccessRate +ConsumedElectricity +InitialDataRef +Area +TargetID +InitialDataType +TimeStart +TimeEnd 1 n 1 n InitialDataInfo +TimeStart +TimeEnd +Temp +TempUnit +EQTemp +EQTempUnit +Wind +WindUnit +Price +PriceUnit TargetType +TargetID +ControlMode +ControlState +ControlValue +ControlUnit +ReplyStatusCode +ReplyInfo

63 Tiedonvaihdon visio Tulevaisuuden haasteet ratkaistaan kerroksittain

64 18 Ohjaava tiedonvaihto Reaaliaikaisuus Kirjaava tiedonvaihto Ennakoiva tai jälkikirjaava Hub v1 Verkon tila ja ohjausra joitteet DR DR Joustooperointi Vähittäis markkina ja tiedon jako D M S D M S D M S D M S D M S EMO EMO Latausoperointi Tukkumarkkina (NBS) tietovirta X Keskitetty tiedonvaihtotoiminto D M S Verkon käytöntukijärj.

65 Fingrid välittää. Varmasti.

66 Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Datahub-ratkaisut muualla Keskustelutilaisuus, Joni Tefke

67 Datahub-ratkaisut muualla Selvityksessä mukana olevien maiden tilanteet ja datahubkehitys Datahubien toiminnallisuudet Markkinaosapuolten pääsy datahubiin Perustamisen vaiheet ja aikataulu Datahubien hallinto- ja rahoitusmallit Kustannukset Perustamisen opit Yhteenveto

68 Energian vähittäismarkkinat ja datahubit Myynnin ja verkon toiminnallinen eriytetty Etäluettavat mittarit käyttöön 2020 mennessä, ~50 % mittareista asennettu Datahubin käyttöönotto helmikuu 2013, toinen versio lokakuussa 2015 Markkinaprosessien läpiviennin työkalu, tietovarasto Myynnin ja verkon omistus eriytetty Etäluettavien mittareiden asennus alkaa uudelleen Datahubin käyttöönotto 2013 alussa, kehitetään eteenpäin jatkuvasti Käyttöpaikkarekisteri, mittaustietovarasto (2015) Eriyttäminen puutteellista ja kilpailun esteet korkeat Tiedon laatu heikkoa ja tiedonvaihto kuritointa Markkinaprosessien automatisointi Myyjäkeskeinen markkinamalli Yhteislaskutus Tiedonvaihto-ongelmat ICT-investointien mittakaavaedut Toimialan tahto perustaa keskitetty tiedonvaihto-organisaatio Myyjäkeskeinen markkinamalli Tuki etäluettaville mittareille Mittaustietokanta

69 Energian vähittäismarkkinat ja datahubit Markkinat vapautuivat vuoden 2013 alussa Markkinaosapuolten määrä pieni Etäluettavien mittareiden asennus valmis 2016 Datahub otettu käyttöön vuoden 2013 alussa, seuraavaa reaaliaikaista versiota suunnitellaan Tietovarasto Markkinoiden vapautuminen IT-investointien tehokkuus Yksinkertainen datahub, joustavat markkinaprosessit (ei DH:n kautta) Keskitetyt tietokannat Etäluettavien mittareiden asentaminen alkamassa, valmis 2020 Käyttöpaikkarekisteri NUBIX Vähäinen kilpailu Kuriton tiedonvaihto Resurssien tuhlailu Datahubin suunnittelu meneillään Datahubin käyttöönotto lokakuussa 2016, toinen versio syksyllä 2018 Tiedonvaihdon keskitin, tietovarasto Automatisoidut markkinaprosessit Markkinaprosessien noudattaminen Myyjäkeskeinen markkinamalli

70 Energian vähittäismarkkinat ja datahubit emix-datahub käytössä Tiedonvaihdossa operaattori- ja spagettimallit Vähäinen kilpailu ja pääsy tietoon vaikeaa 2012 valittu myyjäkeskeinen markkinamalli ja datahub DH-selvitys valmistuu vapun jälkeen ja EI:n virallinen lausunto kesäkuussa 2014 Myyjäkeskeinen markkinamalli Yhteislaskutus

71 Datahubien päätoiminnallisuudet Tietojen 1 validointi ja välitys markkinaosapuolille Tietojen 1 tallennus, varastointi ja ylläpito Tuki markkinaprosessien läpi-viemiselle (muutto, myyjänvaihto ) Tuki myyjäkeskeiselle markkina mallille ja yhteislaskutukselle Taseselvitys Kolmansien osapuolten pääsy tietoon Datahubin ominaisuus, Suunniteltu datahubin ominaisuus 1 Mittaus-, käyttöpaikka-, sopimus- ja asiakastiedot

72 Datahubien muut toiminnallisuudet Muut toiminnallisuudet Tulevaisuuden optiot Vakiokorvausten käsittely Raportointi Tunnistautuminen ja valtuutusten jakaminen Päällekkäisten ja määräaikaisten sopimusten tarkastaminen Samanaikaisten tapahtumien hallinta Kuormituskäyrälaskennat Tiedonvaihdon KPI:t Reaktiivinen teho Energiahäviöarviot Sähköautojen latausliiketoimintaa tukevat prosessit Etäkytkyjen ja -katkojen viestiliikenne Kysyntäjouston prosessit Uudistuvien tuotantomuotojen prosessit

73 Markkinaosapuolten pääsy datahubiin Vaihtoehdot markkinaosapuolten datahubiin pääsemiseksi Kuluttajalle suora pääsy datahubiin Kuluttaja näkee omat tietonsa myyjän palvelun kautta (myyjällä ei näkymää sisältöön) Kuluttaja pääsee datahubiin vain myyjän palvelun kautta Muuta markkinaosapuolet asioivat datahubin kanssa palvelurajapintojen kautta Kuluttaja Myyjän portaali JVH:t, myyjät Viranomaiset Järj.valvojat Järj.käyttäjät 3 4 Internetportaali Web Services Datahubin toiminnallisuudet Datahub

74 Perustamisen vaiheet Mandaatti 1 Mandaatti 2 Käyttöönotto Markkinaongelmien tiedostamine n DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen ja toiminnallinen määrittely Toimittajien kilpailutus ja valinta DH:n perustamine n ja tietojen konversio Käyttö

75 Datahub-toteutusten aikataulut Tanska Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen perustaminen 2 vaiheen käyttö Norja Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen 2 va perustaminen kä

76 Datahub-toteutusten aikataulut 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 0 +1 v +2 v +3 v +4 v Tanska Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen perustaminen 2 vaiheen käyttö Norja Markkinaongelmien tiedostaminen DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen määrittely Toim. kilpailutus & valinta DH:n perustaminen ja tietojen konversio 1 vaiheen käyttö DH:n toisen vaiheen 2 vaiheen perustaminen käyttö Tanskan datahub otettiin käyttöön kuuden vuoden kuluttua ensimmäisestä datahubselvityksestä; Norjassa tähdätään 4,5 vuoteen Viron datahub-projekti oli salamannopea Normaaliajat perustamiselle: Markkinamallin hiominen 1,5 2,5 vuotta Tekninen määrittely noin 1 vuosi Hankita 0,5 1 vuotta Käyttöönotto noin 2 vuotta

77 Datahubien hallinto- ja rahoitusmallit ENDK:lla mandaatti kehittää vähittäismarkkinoita Päätösvalta datahubin kehittämisessä ENDK:lla ENDK lainsäätäjän neuvonantaja Toimialan hallinnoima EDSN kehittää datahubia ja NEDU markkinamallia Lainsäätäjä puuttuu vähäisesti datahubin toimintaan Elering operoi datahubia lainsäädännön mukaan Datahubin tekninen ja markkinapaikan kehittäminen eroteltu Osakeyhtiömuotoinen Elhub AS hallinnoi datahubia Statnettin alaisuudessa Päätösvalta kehittämisestä Elhubilla Lainsäädäntö auki Rahoitus kantoverkkomaksusta EDSN:n jäsenet maksavat operatiiviset kustannukset Kehityshankkeet rahoitetaan erikseen Elering maksoi perustamisen Toimiala vastaa kustannuksista Käyttäjät maksavat Esitys: pieni vuosimaksi, kp-kohtainen käyttömaksu Hallintomallia ei päätetty Ei päätetty

78 Datahubin kustannukset ja hyödyt Asiakastyytyväisyyden parantuminen Uusien tuotteiden potentiaali Kolmannen osapuolen palvelut Tietojen yhdistämisestä saatavat hyödyt Markkinaväärinkäytösten estäminen KPI:t, esim. sähkön laatuun Epäsuorat hyödyt Kokonaishyödyt DH-operaattorin investoinnit Toimialan investoinnit DH-operaattorin käyttökustannukset Toimialan käyttökustannukset Suorat hyödyt Prosessien tehostaminen ja automatisointi Yksinkertaisemmat ITjärjestelmät Tiedonvaihtokustannukset

79 12,6 21,9 /kp/v Datahubin kustannukset ja hyödyt 6,1 /kp /kp 2 Suorat hyödyt DH-operaattorin investoinnit 0,87 /kp/v 3 1,4 2,9 /kp/v 4 Toimialan investoinnit DH-operaattorin käyttökustannukset 1 Tanskan toteutuneet investoinnit (ENDK), 10 vuoden poistot 2 Tanskan toimialan arvio kustannuksista (haastattelut), 10 vuoden poistot 3 Tanskan toteutuneet käyttökustannukset (ENDK) 4 Projektiryhmän arvio perustuen ENDK:n investointeihin ja kustannuksiin 5 Norjan estimoidut hyödyt (Statnett) 6 Ei arvioitu Toimialan käyttökustannukset

80 Datahubin kustannukset ja hyödyt 12,6 21,9 /kp/v 5 Epäsuorat hyödyt 6 +12,1 /kp/v (6,2 18,0 /kp/v) 6,1 /kp /kp 2 0,87 /kp/v 3 DH-operaattorin investoinnit 1,4 2,9 /kp/v 4 Toimialan investoinnit DH-operaattorin käyttökustannukset Toimialan käyttökustannukset Suorat hyödyt Kokonaishyödyt 1 Tanskan toteutuneet investoinnit (ENDK), 10 vuoden poistot 2 Tanskan toimialan arvio kustannuksista (haastattelut), 10 vuoden poistot 3 Tanskan toteutuneet käyttökustannukset (ENDK) 4 Projektiryhmän arvio perustuen ENDK:n investointeihin ja kustannuksiin 5 Norjan estimoidut hyödyt (Statnett) 6 Ei arvioitu

81 Perustamisen opit Mandaatti 1 Mandaatti 2 Käyttöönotto Markkinaongelmien tiedostamine n DH-selvitys ja markkinaprosessit DH:n tekninen ja toiminnallinen määrittely Toimittajien kilpailutus ja valinta DH:n perustamine n ja tietojen konversio Käyttö Selkeä mandaatti ja näkemyksellinen johtaminen Koko energiatoimiala mukaan datahubin kehittämiseen Vaiheittainen perustaminen Datahubin kehittämiselle kehityssuunnitelma Energiayhtiön uudet prosessit Datahubiin siirrettävän tiedon laadun oltava korkea Käyttöönoton tuki Testaaminen Pakottaa toimimaan sääntöjen mukaan Hyödyt yhdistämällä datahub markkinamallin muutokseen Datahubilla joustava hallintomalli Datahubin on seurattava alaa ja kehityttyvä jatkuvasti

82 Yhteenveto 1(2) Pitäisikö datahub perustaa? Showstoppereita? Kärpäsen surinaa? Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei

83 Aikataulu Datahub-päätös 04/2009 Määrittely 06/2010 Käyttöönotto 02/2013 Lähtökohta Lähtö ongelmat Datahubin tavoite Perustelut Laajuus Toiminnallisuudet Datahubin tiedot Hallintomalli Tanska, versio 1 Tanska, versio 2 Norja Ruotsi Viro Hollanti Myynnin ja siirron eriyttäminen tehty Kilpailun esteet korkeat Tiedonvaihto kuritonta Verkko- ja myyntiyhtiöiden puutteellinen eriyttäminen Markkinaprosessien automatisointi Datahub ratkaisee markkinan ongelmat Poliittinen päätös Tiedonvaihdon solmupiste, keskitetty tietovarasto Tuki markkinaprosesseille Mittaustietojen käsittely Päivittäinen taseselvitys Tiedonvaihdon toimivuuden tunnusluvut Mittaus-, asiakas- ja käyttöpaikkatiedot ENDK:lla mandaatti kehittää datahubia Päätösvalta ENDK:lla Rahoitus kantoverkkomaksusta Kustannukset Investointi 6 /kp Käyttö 0,9 /kp/vuosi Pääopit Selkeä kehityspolku tarvitaan Energiayhtiön uudet prosessit kehitettävä Tiedon laadunvalvonta Yhteenveto 2(2) DH: vaihe 2:n käyttöönotto 10/2015 Markkinaprosesseja tukeva datahub käytössä Datahubia ei hyödynnetty kunnolla Puhtaan myyjäkeskeisen markkinamallin käyttöönotto Myyjäkeskeinen markkina malli ratkaisee ongelmat Poliittinen päätös Markkinaprosessien läpivientikone Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille Verkkoyhtiökohtaiset yhdistelmälaskut Tuntikohtainen taseselvitys 3. osapuolten pääsy Mittaus-, asiakas-, käyttöpaikka- ja sopimustiedot Datahubin hyödyt vaativat markkinamallin muutokset Datahub-päätös 05/2013 Määrittely 03/2014 Sääntely 2015 Käyttöönotto 10/2016 V2:n käyttöön 10/2018 emix Raportti markkina- ja tiedonvaihtomalli 2012 EI:n selvitys 2013 Etenemissuositus 06/2014 Analyysi 2011 Toiminnallisuudet 12/2011 Datahubin toteuttaminen 06 12/2012 Käyttöönotto 01/2013 Tiedonvaihdon yhteiskehittäminen 2007 alkaen Käyttöönotto 2013 Tiedonvaihdon spagettimalli Tiedonvaihdossa spagetti- ja Markkinoiden vapautuminen Tiedonvaihdon spagettimalli operaattorimallit 2013 Tiedonvaihto kuritonta Tietoon pääsyn vaikeaa Pelko kalliista ITinvestoinneista Tiedonvaihto-ongelmia 2007 Vähäinen kilpailu Eriarvoisuus markkinoilla Resurssien tuhlaus turhaan Kilpailun lisääminen työhön Markkinaprosessien parantuminen Myyjäkeskeisen markkinamallin käyttöönotto Hyöty-kustannusanalyysi Auki: tiedonvaihdon solmupiste, tietovarasto,... Tuki myyjäkeskeiselle markkinaprosesseille Tietojen käsittely Taseselvitys 3. osapuolten pääsy Raportointi ja sähköautot? Mittaus-, asiakas- ja käyttöpaikkatiedot Statnettin alainen Elhub AS osakeyhtiömuotoinen Päätösvalta kehittämisestä Elhubilla Lainsäädäntö auki Investointi 8,8 11,5 /kp Käyttö 1,0 1,4 /kp/vuosi Datahubin hyödyt vaativat markkinamallin muutokset Selkeän kehityspolku tarvitaan Tehokas päätöksenteko Myyjäkeskeisen markkinamallin käyttöönotto Markkinasääntöjen noudattaminen Selvitys suositteli myyjävetoista markkinamallia ja datahubia Tiedonvaihdon solmupiste, keskitetty tietovarasto Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille Taseselvitys Vakiokorvausten käsittely 3. osapuolten pääsy Yhteislaskutus Markkinoiden vapautumisen tukeminen Tehokkuussäästöt Tiedonvaihdon väylä, keskitetty tietovarasto Käyttöpaikka-, mittaus- ja sopimustietojen hallinta Tunnistautuminen Historiatiedot Reaaliaikaisten prosessien tuki (V2) Mittaus- ja käyttöpaikkatiedot Mittaus-, sopimus- ja käyttöpaikkatiedot Hallintomallia ei vielä määritelty ICT:n mittakaavaedut Tiedonvaihdon laatu Myyjäkeskeinen markkinamalli (2013) Tiedonvaihdon ongelmat Kehittää markkinoita Markkinainnovaatioita Käyttöpaikkarekisteri Markkinaprosessien tuki Mittaus- ja käyttöpaikka tietojen hallinta Laskutustietojen laskenta Taselaskenta Päällekkäisten sopimusten tarkastaminen (CCP) Käyttöpaikkatiedot, mittaustiedot (2015) Elering operoi datahubia Toimialan hallinnoima EDSN lainsäädännön mukaan kehittää datahubia ja NEDU Datahubin tekninen ja markkinamallia markkinapaikan kehittäminen Lainsäätäjä ei puutu eroteltu datahubin toimintaan Investointi 1 /kp, (kaupalliset ratkaisut 5 10 /kp) Datahub pakollinen Oma ratkaisu mahdollinen Kaikki mukaan datahubin ja markkinaprosessien kehittämiseen Kehittämisen ja teknisen toteutuksen erottaminen Vaikutukset +Markkinasääntöjen Tuki myyjäkeskeiselle Laajuutta ei ole pystytty vielä +Datahubin rakentaminen +Käyttöotto ja toiminta +Konsensus datahubin noudattaminen markkinamallille päättämään tavoitteena ongelmitta kehittämisestä saavutettu +Kaikille pääsy tietoon +Opit emixistä mukana +Edullinen ratkaisu Tiedon laatuongelmat Tiedon oletetut Kaupallisen ratkaisun Heikot rajapinnat (APIt) laatuongelmat hankinta ei onnistunut 18

84 Fingrid välittää. Varmasti.

85 1 Kuinka projektissa jatketaan? Referenssiryhmän kokous Väliraportti julkaistaan , saatavilla Fingridin kotisivuilla Keskustelutilaisuus Helsingissä (ilmoitautuminen Kirjalliset kommentit viimeistään mennessä, jonka jälkeen väliraportti viimeistellään Tulevan tiedonvaihtoratkaisun mietintä käynnistyy toukokuun alussa Alan asiantuntijaryhmillä keskeinen rooli Elo-syyskuussa ratkaisu periaatetasolla, keskustelutilaisuus Tarkennusta ja implementointisuunnitelma Loppuraportti marraskuussa Pasi Aho

86 Fingrid välittää. Varmasti.

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat

Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat 31.5.2012 1 Loppuraportti Asiakirjan nimi Tehokkaat sähkön vähittäismarkkinat Projekti 23554 - ESK Vastaava yksikkö Statnett, markkinointi Projektin johtaja Tor B. Heiberg

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia

Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia FINGRID OYJ:N LEHTI NUMERO 2/2015 DIGITALISAATIO 4 10 12 Tähtäimessä datahub vuonna 2019 Älykäs tulevaisuus on jo täällä Tekniselle alalle kaivataan lisää naisia Fingrid oli mukana valtakunnallisessa Farmari

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa Älykkäät sähköverkot Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU ENERGIATEKNIIKAN LAITOS Harjoitustyö Ene-59.4320 13.10.2010

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot