VAASA VASA VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNIGSPLAN VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNINGSPLAN 2013 (2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASA VASA VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNIGSPLAN VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNINGSPLAN 2013 (2014)"

Transkriptio

1 MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE VAASA LV 17732, GÅNG OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGENEN VASA VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNIGSPLAN VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNINGSPLAN PÄIVITETTY S.Martin 2013 (2014)

2 Vaasan kaupunki välillä Sundomintie - Markenintie VAASA VALAISTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO C 11R - 1 C 11R - 2 Työkohtainen työselitys Määräluettelo C 11R - 3 Yleiskartta 1: C 11R Suunnitelmakartat 1:1 000 C 11R - 5 C 11R - 6 C 11R - 7 Pylväsluettelot Ryhmitystaulukot Kuormitustaulukko C 11R 8 Keskuskaavio KV 2000 Suunnitelmaa täydentää : Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, tievalaistus, (ELY Tiehallinto ) julkaisu v-07-Tylt sekä Infra Ryl 2006 Valaistussuunnittelu Proj.pääll. Sixten Martin Puh Luonut PAV/ S.Martin

3 Vaasan kaupunki välillä Sundomintie - Markenintie VAASA PIIR. C11R-1 sivu1. VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA Päivitetty S. Martin Valaistussuunnittelu Sähkötekn. Sixten Martin Puh S Martin

4 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA YLEISTÄ Yleiset ohjeet Suunniteltu valaistus Näsintiellä ( M17732) toteutetaan myötäävillä teräspylväillä, maakaapeli asennuksena. Valaisimien asennuskorkeus on 10,0 m, valaisimet LED. Valaistus M17732:lla tulee täyttää valaistusluokka AL4b ja vastaavasti kevyenliikenteen väylän osalta K5 vaatimukset. Nykyiset kaupungin valaistukset Källströmvägenillä sekä Vanhalla Markenintiellä liitetään rakennettavaan valaistukseen ryhmään KV suunnitelmakartan mukaisesti (Heikennettyihin puupylväisiin ei saa nousta, pylväskengillä.) PERUSTUKSET JA HARUKSET Yleistä Asennettavat puupylväät (2kpl, valopisteet 1001 sekä 1027) tulee olla asennettaessa myötääviä, toimintatapa 3. Pylväät Kaikki pylväät numeroidaan suunnitelmakartan mukaisesti, ko. kilvestä tulee ilmetä pylvään numero, rakentamisvuosi sekä valaistuksen omistaja. Puupylväät varustetaan pylväshatuin. Puupylväiden tulee olla heikennetyt ennen niiden asentamista. Rakennetusta valaistuksesta kerätään pylväskohtaisesti inventointitiedot EXCEL-taulukko muodossa,x- ja y-koordinaatteineen, tiedot pylvään sekä valaisinvarren tyypistä, käytetystä kytkentäkalusteesta sekä tiedot valaisinkohtaisesta sulakkeesta. Pylväiden paikannus tulee toteuttaa siten että, se on siirrettävissä suoraan Vaasan kaupungin tietokantaan. Ennen pylväiden asennusta, tikutuksen jälkeen, tulee urakoitsijan suorittaa tilaajan nimeämän edustajan (mahdollisesti ELY:n paikallisen tiemestarin ) kanssa maastokatselmus. Puupylväiden sekä teräspylväiden jalustojen ympärystäyttöön tulee kiinnitettävä suurta huomiota. Ympäritäytössä tulisi saavuttaa vähintään luokan A vaatimukset. Teräspylväiden jalustoina käytetään SJ :n edustamia säädettäviä jalustoja Jalustojen koko määräytyy käytettävien pylväiden mukaisesti. Jalustojen säätövaraa (+/- 30mm) ei saa käyttää/hyödyntää asennusvaiheen aikana. Urakoitsija purkaa työkohteen nykyiset valopisteet, poistettavia valopisteitä yhteensä 38 kpl. Puretut tarvikkeet (valaisimet, kaapelit sekä mahdolliset tukipylväät) jäävät urakoitsijan omaisuudeksi, joka huolehtii niiden asianmukaisesta kierrätyksestä (nykyinen poistettava tievalaistuskeskus jää kaupungin omaisuudeksi). Mahdollisten kalliopylväiden kohdalla, pitää pylvään asennus tehdä kalliota louhimalla. Maanpäällisten (puupylväät) metallisien juuritukien käyttö on kielletty. S Martin

5 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA VALAISIMET Yleiset vaatimukset Kaikkien valaistusteknillisten vaatimusten tulee täyttyä. Laskentaohjelman tulee täyttää standardin SFS-EN Valaisinvarsina (uudet) tulee käyttää standardin SFS 5559 mukaisia valaisinvarsia, varsikulma on 5-astetta, pituus 2000mm. Valaisinvarret tulee lukita puupylvääseen "kansiruuvilla" estämään varren kiertymisen. Valaisimet tulee olla suljettuja kuvulla varustettuna sekä kompensoituna vähintään arvoon 0,9. Asennettujen valaisimien tiedot tulee toimittaa tilaajalle luovutusasiakirjojen kanssa EXCELtaulukkomuodossa, josta ilmenee lampputyyppi, lampun teho ja asennusajankohta. Tievalaisimien runkorakenteen tulee olla alumiinia mahdollisimman pitkän elinkaaren saavuttamiseksi. Kotelointiluokan tulee olla vähintään IP65, Liikenneviraston/ kaupungin hyväksymää tyyppiä. Esimerkkinä LED-valaisin : AEC ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M lampputyyppi 1*L-ITA-OF M. Alla kyseiselle valaisimelle suoritetut valaistuslaskelmat ( laskelmissa huomioitu kevyenliikenteen väylän 6,5m etäisyys ajoradasta). Laskennalliset tulokset ( ITALO 2) Näsintien sekä kevyenliikenteenväylän osalta: Pylväsväli ( m ) Luminanssi, M17732 ( cd / m² ) Tasaisuus UI (kerroin) Häikäisy TI ( % ) Jk+pp-tien val.voimakkuus (lux) 47,25 0,90 0,48 9,2 3,09 Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa valaisimen tyypin, tulee se hyväksyttää tilaajalla sekä esittää valitsemansa valaisimen valaistuslaskelmat SÄHKÖNJAKOLAITTEET Maakaapeliasennukset Kaapelin käsittely ja maahan asennukset Maakaapelit asennetaan, InfraRYL rakennusohjeita noudattaen, kaapelikaivantoihin (katujen, tonttiliittymien sekä olemassa olevien yleisten teiden liittymissä, kaapeli suojataan A-luokan suojaputkella. Maakaapelin lopullinen asennussyvyys väh. 0,50 m. Kaapeloinnit päätetään pylväissä kutistemuovipäättein. Ryhmäkaapelien KV ja KV ohjausjohdin jätetään kytkemättä. Valaisimien liitäntäkaapeli MPK 4x2,5 mm² kaapelilla, johtimien päät holkitetaan. (Kaapelin ohjausjohdin jätetään kytkemättä). Nykyisen Näsitien alitukset pl 210 ja 1040, on tehtävä päällystettä rikkomatta. Kaapeleiden paikannus kuuluu urakkaan ( koordinaattijärjestelmä ETRS GK22 ). Jokainen kaapeli tulee paikantaa erikseen, tarkkuus johtokartoissa +/- 10cm. S Martin

6 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA 4 Jouluvalaistus Sundomintien nykyistä jouluvalaistuspistorasioita varten, asennetaan tievalaistuskeskukseen oma lähtö, ennen ohjausyksikön virtamuuntajia, sisältäen kontaktorin sekä ohjauskytkimen Käyttömaadoitukset Käyttömaadoitukset tehdään keskuksella, jokaisen valaistusryhmän ja haaran loppupäässä (suunnitelmakartan mukaisesti) sekä pitkissä ryhmissä vähintään 500 m:n välein ottaen huomioon otolliset maadoituskohdat. Käyttömaadoituksista tehdään loppudokumenttien liitteeksi mittauspöytäkirja Keskukset Nykyinen kaupungin tievalaistuspylvääseen asennettu keskus KV2000 poistuu käytöstä. Poistettu keskus korvataan uudella katujakokaappiin asennetulla keskuksella keskuskaavio C11R-8 mukaisesti. Nykyinen sähköliittymä hyödynnetään. Urakoitsija valmistelee tilaajan nimiin tehtävät uudet tarvittavat muutos- liittymissopimukset, jotka tilaaja allekirjoittaa. Tilaaja maksaa mahdolliset lisä- liittymismaksut. Nykyisestä keskuksesta siirretään Abloy-lukko uuteen katujakokaappiin. Keskuksien ulkopuolelle asennetaan kaiverrettu keskuksen tunnuskilpi KV 2000, pohjaväri oranssi, teksti valkoinen tai musta, kaupungin ohjeen mukaisesti. Tekstin korkeus 40mm. Keskuksissa on varattava lähtöjä ja kalustamatonta varatilaa n. 20% myöhempiä tarpeita varten. Keskukset varustetaan pääkaavion mukaisin laittein. Keskuksiin asennetaan varasulakekotelot sekä varasulakkeet ST-kortin kohdan 2.1 mukaisesti. Keskuksen uusittu liittymiskaapelit AXMK 4x50 asennetaan urakoitsijan toimesta. Sähkölaitos suorittaa jakokeskuksillaan liittymiskaapelin kytkennän sekä toimittaa energiankulutus mittarit. Ohjaukset Keskus KV2000 ohjautuu kaupungin kauko ohjauslaitteilla (ohjausyksikkö siirretään nykyisestä poistettavasta keskuksesta). Nykyinen ohjausjärjestelmän valo-anturi siirretään valopisteen 1111 teräspylvääseen. Nykyisen valoanturin sekä ohjauskeskusyksikön siirron yhteydessä tulee huomioida että myös ko. kaupunginosan muut kohteet saavat ohjauskäskyn ko. yksiköstä. (Ohjauskatkos tulee suunnitella mahdollisimman lyhyeksi) Tarkastukset Urakkaan sisältyy mm. oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset ryhmien päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset. Niistä tulee luovuttaa mittauspöytäkirja tilaajalle. Mittauspöytäkirjat liitetään loppupiirustuksiin. S Martin

7 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA 5 Loppupiirustukset Työkohteesta urakoitsija laatii loppupiirustukset sisältäen: Kartat, joihin on merkitty tievalaistuslaitteet, korjatut keskus- sekä ryhmätunnukset, maakaapelit ja ilmajohdot ryhmämerkintöineen. Kaapeleiden reitit ja alitusputket on ilmoitettava 0,1m tarkkuudella. Keskuksen pää- ja mahdolliset piirikaaviot. Ryhmitystaulukot ja ryhmien kuormitustaulukot. Keskuksen (jakokaapin) rakennepiirustukset kaavioiden mukaisin merkinnöin. Hankkeeseen kuluneiden maadoitusten, maakaapeleiden eristysvastuksien sekä, ryhmäkaapeleiden oikosulkuvirta-arvojen mittauspöytäkirjat. Kojeluettelo, josta ilmenee hankkeeseen kuuluvien laitteiden valmistaja, tyyppimerkintä, nimellisarvot ja lukumäärät. Oman työn- sekä mahdolliset varmennustarkastuspöytäkirjat. Uuteen keskukseen laaditaan lopullisesta pääkaaviosta muovitettu (laminoitu) kaappiin tuleva käyttöpiirus sekä kaavio keskuksien jakoalueesta. Asennustöiden tekijä varmentaa loppupiirustukset päivämäärällä ja allekirjoittamalla alkuperäiset asiakirjat. Loppupiirustukset kootaan kansioihin (3-sarjaa) sekä tallennetaan sähköisessä dwg- ja pdfmuodossa, CD-levylle jotka luovutetaan tilaajalle viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Laadun osoittaminen Urakoitsijan tulee osoittaa rakentamansa valaistuksen laatu Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sekä Infra Ryl 2006 mukaisten vaatimusten täyttymisestä sekä maanrakennustöiden että sähköteknillisten töiden osalta. Urakkaan sisältyy mm. oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset ryhmien päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset. Näistä tulee luovuttaa mittauspöytäkirja tilaajalle. Mittauspöytäkirjat liitetään loppupiirustuksiin. Työn valmistuttua, urakoitsijalle kuuluu oman työn tarkastuksen lisäksi varmennustarkastuksen teettäminen kolmannella osapuolella (varmennustarkastus keskuksien osalta mikäli pääsulake ylittää 35A). Tarkastuksen kustannuksista vastaa urakoitsija. Kyseinen tarkastus tulee suorittaa ennen työkohteen vastaanottotarkastusta. Rakennetun valaistuksen laadun tarkastaa tilaaja. Vaasassa Suunnitellut Sähkö- / valaistussuunnittelija Projektipäällikkö Sixten Martin S Martin

8 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Valaisimet Tehonpudotus rele "Tridonic" 0 SpNa70W 0 SpNa 100/150W 0 SpNa 150 / 250W 0 Led Hql 250W 0 Sillan pilarivaloheitin SpNa 70W 0 Alikulun valaisin SpNa 70W 0 Porttaalin valaisin Hq 125W 0 Korvaava SpNa 210W lamppu 0 Valaisimen maalaus 0 Ryhmävaihto (takuuaika > 2 vuotta) 0 Nykyisen valaisimen vaihtotyö 0 Nykyisen valaisimen poisto 0 Pylväät (teräspylväät) TURVA 8 S 60 0 TURVA 10 S 60 0 TURVA 8 P TURVA 11 P TURVA 10 T TURVA 10 T A203S 0 A205S 0 A206S 0 Lisäkytkentäaukko 0 Maalaus 0 sivu1/4 SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

9 sivu2/4 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Pylväät (puupylväät) Valaisinvarsi T225 E/168 0 Valaisinvarsi 500mm 0 Valaisinvarsi 1500 mm 0 Valaisinvarsi 2000 mm (uusi) 2 2 Valaisinvarsi 2500 mm (vanha+lyhennys) 0 Puupylväs as.kork. 10 m (vanha) 0 Puupylväs as.kork. 10 m (uusi) 2 2 Tukipylväs 0 Puupylvään heikennys 2 2 Puupylvään jyrsitty kytkentätila 0 Harus 7 7 Nykyisen pylvään poisto Nykyisen pylvään siirto 0 Betonijalustat / kiinnityslaitteet Pylvään kiinnitys siltaan 0 Pike 60/500 0 Sj-1/ Sj-1.3/ Sj-3/ Sj-4/ Sj-4/ SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

10 sivu3/4 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Kaapelit MPK 4x2, MCMK 3x2,5+2, MCMK 4x2,5+2,5 0 MCMK 4x6+6 0 MCMK 4x AXMK 4x AMCMK 3x16Al+10Cu 0 AXMK 4x AXMK 4x35 0 AMCMK 4x25Al+16Cu AMCMK 4x35Al+16Cu 0 AMKA 1x AMKA 3x AMKA 3x AMKA 3x AMKA 3x AMKA 3x Käyttömaadoitus 16 Cu 5 5 A -luokan suojaputki kaivamalla A suojaputket kairamalla 0 Kaapelioja SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

11 sivu4/4 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Pylvään kytkentäkalusteet SV SV SVV SK Ohjaussulake SV Keskukset Ryhmäkeskus (siirretty) 0 Ryhmäkeskus (katujakokaappi) 1 1 Sadevesikaiv.lämm. 0 Sadevesikaiv.lämm. Ohjausyksikkö 0 Varmennustarkastus 1 1,00 SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

12 Kotisarantie/ Bolåkersvägen Mt/Lv 6741 Vaasa/ Vasa 1500 Tiealueen raja/ Vägområdets gräns J1_ml Kevyen liikenteen väylä Lätt trafik led Suljetut LED valaisimet Asennuskorkeus 10m Myötäävä teräspylväs / maakaapeli Valaistusluokka ajorata AL4b Valaistusluokka KLV K4/K5 Slutna LED armaturer, Monteringshöjd 10,0 m Flexibel metallstolpe / Jordkabel Belysningsklass körbanan AL 4b Belysningsklass Lättrafikled K4/K5 Ajorata Körbana Ajorata Körbana Tiealueen raja/ Vägområdets gräns Kevyen liikenteen väylä Lätt trafik led Suljetut LED valaisimet Asennuskorkeus 10m Myötäävä teräspylväs / maakaapeli Valaistusluokka ajorata AL4b Valaistusluokka KLV K4 Slutna LED armaturer, Monteringshöjd 10,0 m Flexibel metallstolpe / Jordkabel Belysningsklass körbanan AL 4b Belysningsklass Lättrafikled K4 Ajorata Körbana Ajorata Körbana PLANGRÄNS SEKT SUUNNITELMAN RAJA PL 1521 J1 J1, plv J1, sekt Mt 17732/ Lv J1, plv ja J1, sekt och Mt 17732/ Lv SUUNNITELMAN RAJA PL 0 PLANGRÄNS SEKT Mt/Lv Suljetut LED valaisimet Asennuskorkeus 10m Myötäävä teräspylväs / maakaapeli Valaistusluokka ajorata AL4b Valaistusluokka KLV K5/K6 Uusi kevyenliikenteen väylä / Ny lättrafikled Markenintie/ Markvägen Sulva/ Solf Tiealueen raja/ Vägområdets gräns Kevyen liikenteen väylä Lätt trafik led Slutna LED armaturer, Monteringshöjd 10,0 m Flexibel metallstolpe / Jordkabel Belysningsklass körbanan AL 4b Belysningsklass Lättrafikled K5/K6 Ajorata Körbana Ajorata Körbana Nykyinen valaistus / Befintlig belysning ( Vaasa / Vasa ) Nykyinen valaistus / Befintlig belysning ( ELY ) Mt17732 Suunniteltu valaistus / Lv Planerad belysning Tievalaistuskeskus / Vägbelysningscentral J1, plv ja J1, sekt och Mt 17732/ Lv Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Dat/Pvm Dat/Pvm Suunn. SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä Höjdsystem Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ PÄIVITETTY S.Martin MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Valaistuksen yleiskartta Skala / Mittakaava Ritn.nr /Piir.nro Belysningens översiktskarta 1: C 11R-3

13 20/0.4 kv Jouluvalot KV Y3 valoanturi keskus KV2000 Kaupungin ohjausyksikön 1001 Kaupungin Teräspylvääseen asennetaan 31 kpl Hql 125W PL 0/ SEKT. 0 yhteensä Nykyisiä valopisteitä Y1A Y4A Y5 Y7A KV KV KV KV KV KV KV AMKA3x25+35 AMKA3x25+35 Jouluvalot Purettava rakennuksen osa Byggnad som skall delvis rivas 26 kpl Hql 125W yhteensä KV KV KV Nyk. AMKA KV Nykyisiä valopisteitä Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Suunn. Dat/Pvm Dat/Pvm SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh /0.4 kv AMCMK4x35+16 KV Y9 Y8A Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK22 Höjdsystem Korkeusjärjestelmä N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ Y 1013 PÄIVITETTY S.Martin MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Valaistuksen suunnitelmakartta Vädbelysningens plankarta Skala / Mittakaava Ritn.nr /Piir.nro 1:1000 C11R-4.1 AMCMK4x25+16 KV

14 yhteensä Nykyisiä valopisteitä yhteensä 6 kpl Hql 125W 1018 Y18 KV AMCMK4x KV AMKA3x PL 1521/ SEKT KV AMCMK4x25+16 RYHMÄJAKO KV2000< >KV2012 Nykyisiä valopisteitä 6 kpl Hql 125W PÄIVITETTY S.Martin Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Dat/Pvm Dat/Pvm Suunn. SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä Höjdsystem Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Valaistuksen suunnitelmakartta Skala / Mittakaava Ritn.nr /Piir.nro Belysning, Plankarta 1:1000 C11R-4.2

15 PYLVÄSLUETTELO Piir.nro C 11R-5 Kohde: Asiakas / Tilaaja: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa **) Koordinaatti-tiedot urakoitsija täydentää loppupiirustuksiin Sähköposti sivu1/2 Valopisteen numero Valopisteen sijainti plv Etäisyys seuraavaan valopisteeseen Pylvään X- kordinaatti** Pylvään Y- kordinaatti** Tien / väylän numero Pylväs tyyppi Valaisin varsi (mm) Valaisin as. korkeus Kytkentä kaluste Etäisyys Valaisimen tyyppi Huomioitavaa ,00 47, Murtuva puupylväs ,8 ¹) LED Tehonpudotus ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED mahdollisuus ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " - SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

16 sivu2/2 PYLVÄSLUETTELO Piir.nro C 11R-5 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa **) Koordinaatti-tiedot urakoitsija täydentää loppupiirustuksiin Sähköposti Valopisteen numero Valopisteen sijainti plv Etäisyys seuraavaan valopisteeseen Pylvään X- kordinaatti** Pylvään Y- kordinaatti** Tien / väylän numero Pylväs tyyppi Valaisin varsi (mm) Valaisin as. korkeus Kytkentä kaluste Etäisyys Valaisimen tyyppi Huomioitavaa ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, Murtuva puupylväs SV ,8 ¹) LED - " - ¹) etäisyys ajoradan reunasta SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

17 sivu1/1 RYHMITYSTAULUKKO Piir.nro C 11R-6 Kohde: Asiakas / Tilaaja: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Valaistus keskuksen nro Valaistus ryhmän nro Tievalaistus ryhmäkaapelin tyyppi Valopisteen nro Liitäntä teho vaihe/ L1 Valopisteen nro Liitäntä teho vaihe/ L2 Valopisteen nro Liitäntä teho vaihe/ L3 Keskus KV " - KV AXMK 4x25 Syöttö ==> Nykyinen jouluvalaistus (pistorasiat) - " - KV AMCMK 4x " " - KV AMCMK 4x " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " - Syöttö ==> Nykyinen valaistus Vanha Markenintie 6kpl Hgl - " - - " - - " - Syöttö ==> Nykyinen valaistus Källströmsvägen 6kpl Hgl - " - KV AXMK 4x25 Syöttö ==> Nykyinen valaistus Kuutsintie ym. 31kpl Hgl - " - KV AXMK 4x25 Syöttö ==> Nykyinen valaistus Jakopestået ym. 26kpl Hgl - " - - " - - " - sekä nykyinen valaistus Pohjoiskaari 5kpl Hgl SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

18 KUORMITUSTAULUKKO Piir.nro C 11R-7 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti **) Koordinaatti-tiedot urakoitsija täydentää loppupiirustuksiin Syöttävä keskus Valaistus- Valaisin Valaisin Valaisin Valaisin Valaisin Ryhmän Oiko- Ryhmä- Valaistus- Valaistus- Keskus- X- Y- ryhmän Hql 125W Hql 250W LED SpNa150W SpNa250W jännite sulku sulake ryhmän ryhmän tunnus koordinaatti koordinaatti tunnus P=141W P=270W P= P=172W P=280W häviö virta syttymis- liittymis- **) **) Is =1,15 A Is =2,42 A Is =0,56 A Is =1,04 A Is =1,68 A ( % ) Ik ( A) (A) virta (A) teho (W) sivu1/1 KV 2000 KV Jouluvalot ,40 126,7 16 A 1, "- KV ,12 284,5 16 A 1, "- KV (nyk.) ,67 56,9 16 A 10, "- KV (nyk.) ,59 99,4 16 A 4, "- KV (nyk.) ,59 99,4 16 A 4, yht SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

19 RYHMÄ NO KAAVIO NIMITYS SULAKE/ KAAPELI VAROKE mm 2 KÄYTTÖMAADOITUS 16 mm Cu Q1=KESKUKSEN PÄÄKYTKIN LIITTYMISJOHTO 35/00 AXMK 4x50 VARALLA ( Esim. Telematiikka ) -/25 VARALLA -/25 VARALLA -/25 VARALLA -/25 Q2=TIEVALAISTUKSEN PÄÄKYTKIN Vaasan kaupungin ohjauksen tuntoelin MCMK 3x1,5+1,5 OHJAUS / JÄNNITE SULAKEET 10/25 Vaasan kaupungin KAUKOOHJAUS S1 = TIEVALAISTUKSEN OHJAUSKYTKIN AUTOM. - O - HUOLTO OHJAUSSULAKE 10/25 S2 = JOULUVALOJEN OHJAUSKYTKIN JOULUVALOJEN PISTOR. KV /25 AXMK 4x25 C2-JÄRJESTELMÄN VIRTAMUUNTAJAT TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AMCMK 4x25+16 TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AMCMK 4x35+16 TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AXMK 4x25 TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AXMK 4x25 VARALLA KV /25 Keskuksen kiskosto 63 A L1, L2, L3, PEN 230 / 400V 50Hz Liitäntäteho P = 13,0 kw Liittymisjohdon liittimet : 50 Al, PEN - liitännät 35 mm Keskuksen kaiverrettu tunnus: Kaupungin ohjeen mukaisesti KV 2000 Keskuksen sisälle asennetaan, lisäksi kaiverrettu varoituskilpi, koko 40 x 100 mm, keltainen pohja, mustat kirjaimet : Maadoitusliitin Ryhmäkaapelien liittimet Keskuslaiji Asennustapa : 25 mm Cu : 35 mm Al : Koteloitu IP 34 (katujakokaapin sisällä) : Katujakokaappiin VAROITUS!, VALAISTUKSESSA KAUKO-OHJAUS. TYÖSKENNELLESSÄ LAITA PÄÄKYTKIN O - ASENTOON, TAI TEE TYÖMAADOITUS. Kaupungin nykyisestä poistuvasta keskuksesta siirretään käytössä oleva kauko-ohjausyksikkö, tuntoelin sekä Abloy-lukko Ohjausyksikön tilavaraus 180 x 210 mm. Ohjausyksikön kytkentä laitteen valmistajan ohjeitten mukainen. Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Dat/Pvm Dat/Pvm Suunn. SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä Höjdsystem Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Keskuskaavio KV 2000 Centralshema KV 2000 PÄIVITETTY S.Martin Skala / Mittakaava Z Ritn.nr /Piir.nro C11R-8