VAASA VASA VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNIGSPLAN VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNINGSPLAN 2013 (2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASA VASA VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNIGSPLAN VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNINGSPLAN 2013 (2014)"

Transkriptio

1 MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE VAASA LV 17732, GÅNG OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGENEN VASA VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNIGSPLAN VALAISTUSSUUNNITELMA BELYSNINGSPLAN PÄIVITETTY S.Martin 2013 (2014)

2 Vaasan kaupunki välillä Sundomintie - Markenintie VAASA VALAISTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO C 11R - 1 C 11R - 2 Työkohtainen työselitys Määräluettelo C 11R - 3 Yleiskartta 1: C 11R Suunnitelmakartat 1:1 000 C 11R - 5 C 11R - 6 C 11R - 7 Pylväsluettelot Ryhmitystaulukot Kuormitustaulukko C 11R 8 Keskuskaavio KV 2000 Suunnitelmaa täydentää : Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset, tievalaistus, (ELY Tiehallinto ) julkaisu v-07-Tylt sekä Infra Ryl 2006 Valaistussuunnittelu Proj.pääll. Sixten Martin Puh Luonut PAV/ S.Martin

3 Vaasan kaupunki välillä Sundomintie - Markenintie VAASA PIIR. C11R-1 sivu1. VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA Päivitetty S. Martin Valaistussuunnittelu Sähkötekn. Sixten Martin Puh S Martin

4 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA YLEISTÄ Yleiset ohjeet Suunniteltu valaistus Näsintiellä ( M17732) toteutetaan myötäävillä teräspylväillä, maakaapeli asennuksena. Valaisimien asennuskorkeus on 10,0 m, valaisimet LED. Valaistus M17732:lla tulee täyttää valaistusluokka AL4b ja vastaavasti kevyenliikenteen väylän osalta K5 vaatimukset. Nykyiset kaupungin valaistukset Källströmvägenillä sekä Vanhalla Markenintiellä liitetään rakennettavaan valaistukseen ryhmään KV suunnitelmakartan mukaisesti (Heikennettyihin puupylväisiin ei saa nousta, pylväskengillä.) PERUSTUKSET JA HARUKSET Yleistä Asennettavat puupylväät (2kpl, valopisteet 1001 sekä 1027) tulee olla asennettaessa myötääviä, toimintatapa 3. Pylväät Kaikki pylväät numeroidaan suunnitelmakartan mukaisesti, ko. kilvestä tulee ilmetä pylvään numero, rakentamisvuosi sekä valaistuksen omistaja. Puupylväät varustetaan pylväshatuin. Puupylväiden tulee olla heikennetyt ennen niiden asentamista. Rakennetusta valaistuksesta kerätään pylväskohtaisesti inventointitiedot EXCEL-taulukko muodossa,x- ja y-koordinaatteineen, tiedot pylvään sekä valaisinvarren tyypistä, käytetystä kytkentäkalusteesta sekä tiedot valaisinkohtaisesta sulakkeesta. Pylväiden paikannus tulee toteuttaa siten että, se on siirrettävissä suoraan Vaasan kaupungin tietokantaan. Ennen pylväiden asennusta, tikutuksen jälkeen, tulee urakoitsijan suorittaa tilaajan nimeämän edustajan (mahdollisesti ELY:n paikallisen tiemestarin ) kanssa maastokatselmus. Puupylväiden sekä teräspylväiden jalustojen ympärystäyttöön tulee kiinnitettävä suurta huomiota. Ympäritäytössä tulisi saavuttaa vähintään luokan A vaatimukset. Teräspylväiden jalustoina käytetään SJ :n edustamia säädettäviä jalustoja Jalustojen koko määräytyy käytettävien pylväiden mukaisesti. Jalustojen säätövaraa (+/- 30mm) ei saa käyttää/hyödyntää asennusvaiheen aikana. Urakoitsija purkaa työkohteen nykyiset valopisteet, poistettavia valopisteitä yhteensä 38 kpl. Puretut tarvikkeet (valaisimet, kaapelit sekä mahdolliset tukipylväät) jäävät urakoitsijan omaisuudeksi, joka huolehtii niiden asianmukaisesta kierrätyksestä (nykyinen poistettava tievalaistuskeskus jää kaupungin omaisuudeksi). Mahdollisten kalliopylväiden kohdalla, pitää pylvään asennus tehdä kalliota louhimalla. Maanpäällisten (puupylväät) metallisien juuritukien käyttö on kielletty. S Martin

5 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA VALAISIMET Yleiset vaatimukset Kaikkien valaistusteknillisten vaatimusten tulee täyttyä. Laskentaohjelman tulee täyttää standardin SFS-EN Valaisinvarsina (uudet) tulee käyttää standardin SFS 5559 mukaisia valaisinvarsia, varsikulma on 5-astetta, pituus 2000mm. Valaisinvarret tulee lukita puupylvääseen "kansiruuvilla" estämään varren kiertymisen. Valaisimet tulee olla suljettuja kuvulla varustettuna sekä kompensoituna vähintään arvoon 0,9. Asennettujen valaisimien tiedot tulee toimittaa tilaajalle luovutusasiakirjojen kanssa EXCELtaulukkomuodossa, josta ilmenee lampputyyppi, lampun teho ja asennusajankohta. Tievalaisimien runkorakenteen tulee olla alumiinia mahdollisimman pitkän elinkaaren saavuttamiseksi. Kotelointiluokan tulee olla vähintään IP65, Liikenneviraston/ kaupungin hyväksymää tyyppiä. Esimerkkinä LED-valaisin : AEC ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M lampputyyppi 1*L-ITA-OF M. Alla kyseiselle valaisimelle suoritetut valaistuslaskelmat ( laskelmissa huomioitu kevyenliikenteen väylän 6,5m etäisyys ajoradasta). Laskennalliset tulokset ( ITALO 2) Näsintien sekä kevyenliikenteenväylän osalta: Pylväsväli ( m ) Luminanssi, M17732 ( cd / m² ) Tasaisuus UI (kerroin) Häikäisy TI ( % ) Jk+pp-tien val.voimakkuus (lux) 47,25 0,90 0,48 9,2 3,09 Mikäli urakoitsija haluaa muuttaa valaisimen tyypin, tulee se hyväksyttää tilaajalla sekä esittää valitsemansa valaisimen valaistuslaskelmat SÄHKÖNJAKOLAITTEET Maakaapeliasennukset Kaapelin käsittely ja maahan asennukset Maakaapelit asennetaan, InfraRYL rakennusohjeita noudattaen, kaapelikaivantoihin (katujen, tonttiliittymien sekä olemassa olevien yleisten teiden liittymissä, kaapeli suojataan A-luokan suojaputkella. Maakaapelin lopullinen asennussyvyys väh. 0,50 m. Kaapeloinnit päätetään pylväissä kutistemuovipäättein. Ryhmäkaapelien KV ja KV ohjausjohdin jätetään kytkemättä. Valaisimien liitäntäkaapeli MPK 4x2,5 mm² kaapelilla, johtimien päät holkitetaan. (Kaapelin ohjausjohdin jätetään kytkemättä). Nykyisen Näsitien alitukset pl 210 ja 1040, on tehtävä päällystettä rikkomatta. Kaapeleiden paikannus kuuluu urakkaan ( koordinaattijärjestelmä ETRS GK22 ). Jokainen kaapeli tulee paikantaa erikseen, tarkkuus johtokartoissa +/- 10cm. S Martin

6 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA 4 Jouluvalaistus Sundomintien nykyistä jouluvalaistuspistorasioita varten, asennetaan tievalaistuskeskukseen oma lähtö, ennen ohjausyksikön virtamuuntajia, sisältäen kontaktorin sekä ohjauskytkimen Käyttömaadoitukset Käyttömaadoitukset tehdään keskuksella, jokaisen valaistusryhmän ja haaran loppupäässä (suunnitelmakartan mukaisesti) sekä pitkissä ryhmissä vähintään 500 m:n välein ottaen huomioon otolliset maadoituskohdat. Käyttömaadoituksista tehdään loppudokumenttien liitteeksi mittauspöytäkirja Keskukset Nykyinen kaupungin tievalaistuspylvääseen asennettu keskus KV2000 poistuu käytöstä. Poistettu keskus korvataan uudella katujakokaappiin asennetulla keskuksella keskuskaavio C11R-8 mukaisesti. Nykyinen sähköliittymä hyödynnetään. Urakoitsija valmistelee tilaajan nimiin tehtävät uudet tarvittavat muutos- liittymissopimukset, jotka tilaaja allekirjoittaa. Tilaaja maksaa mahdolliset lisä- liittymismaksut. Nykyisestä keskuksesta siirretään Abloy-lukko uuteen katujakokaappiin. Keskuksien ulkopuolelle asennetaan kaiverrettu keskuksen tunnuskilpi KV 2000, pohjaväri oranssi, teksti valkoinen tai musta, kaupungin ohjeen mukaisesti. Tekstin korkeus 40mm. Keskuksissa on varattava lähtöjä ja kalustamatonta varatilaa n. 20% myöhempiä tarpeita varten. Keskukset varustetaan pääkaavion mukaisin laittein. Keskuksiin asennetaan varasulakekotelot sekä varasulakkeet ST-kortin kohdan 2.1 mukaisesti. Keskuksen uusittu liittymiskaapelit AXMK 4x50 asennetaan urakoitsijan toimesta. Sähkölaitos suorittaa jakokeskuksillaan liittymiskaapelin kytkennän sekä toimittaa energiankulutus mittarit. Ohjaukset Keskus KV2000 ohjautuu kaupungin kauko ohjauslaitteilla (ohjausyksikkö siirretään nykyisestä poistettavasta keskuksesta). Nykyinen ohjausjärjestelmän valo-anturi siirretään valopisteen 1111 teräspylvääseen. Nykyisen valoanturin sekä ohjauskeskusyksikön siirron yhteydessä tulee huomioida että myös ko. kaupunginosan muut kohteet saavat ohjauskäskyn ko. yksiköstä. (Ohjauskatkos tulee suunnitella mahdollisimman lyhyeksi) Tarkastukset Urakkaan sisältyy mm. oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset ryhmien päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset. Niistä tulee luovuttaa mittauspöytäkirja tilaajalle. Mittauspöytäkirjat liitetään loppupiirustuksiin. S Martin

7 VALAISTUSSUUNNITELMAN TYÖSELITYS välillä Sundomintie - Markenintie VAASA 5 Loppupiirustukset Työkohteesta urakoitsija laatii loppupiirustukset sisältäen: Kartat, joihin on merkitty tievalaistuslaitteet, korjatut keskus- sekä ryhmätunnukset, maakaapelit ja ilmajohdot ryhmämerkintöineen. Kaapeleiden reitit ja alitusputket on ilmoitettava 0,1m tarkkuudella. Keskuksen pää- ja mahdolliset piirikaaviot. Ryhmitystaulukot ja ryhmien kuormitustaulukot. Keskuksen (jakokaapin) rakennepiirustukset kaavioiden mukaisin merkinnöin. Hankkeeseen kuluneiden maadoitusten, maakaapeleiden eristysvastuksien sekä, ryhmäkaapeleiden oikosulkuvirta-arvojen mittauspöytäkirjat. Kojeluettelo, josta ilmenee hankkeeseen kuuluvien laitteiden valmistaja, tyyppimerkintä, nimellisarvot ja lukumäärät. Oman työn- sekä mahdolliset varmennustarkastuspöytäkirjat. Uuteen keskukseen laaditaan lopullisesta pääkaaviosta muovitettu (laminoitu) kaappiin tuleva käyttöpiirus sekä kaavio keskuksien jakoalueesta. Asennustöiden tekijä varmentaa loppupiirustukset päivämäärällä ja allekirjoittamalla alkuperäiset asiakirjat. Loppupiirustukset kootaan kansioihin (3-sarjaa) sekä tallennetaan sähköisessä dwg- ja pdfmuodossa, CD-levylle jotka luovutetaan tilaajalle viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Laadun osoittaminen Urakoitsijan tulee osoittaa rakentamansa valaistuksen laatu Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset sekä Infra Ryl 2006 mukaisten vaatimusten täyttymisestä sekä maanrakennustöiden että sähköteknillisten töiden osalta. Urakkaan sisältyy mm. oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset ryhmien päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset. Näistä tulee luovuttaa mittauspöytäkirja tilaajalle. Mittauspöytäkirjat liitetään loppupiirustuksiin. Työn valmistuttua, urakoitsijalle kuuluu oman työn tarkastuksen lisäksi varmennustarkastuksen teettäminen kolmannella osapuolella (varmennustarkastus keskuksien osalta mikäli pääsulake ylittää 35A). Tarkastuksen kustannuksista vastaa urakoitsija. Kyseinen tarkastus tulee suorittaa ennen työkohteen vastaanottotarkastusta. Rakennetun valaistuksen laadun tarkastaa tilaaja. Vaasassa Suunnitellut Sähkö- / valaistussuunnittelija Projektipäällikkö Sixten Martin S Martin

8 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Valaisimet Tehonpudotus rele "Tridonic" 0 SpNa70W 0 SpNa 100/150W 0 SpNa 150 / 250W 0 Led Hql 250W 0 Sillan pilarivaloheitin SpNa 70W 0 Alikulun valaisin SpNa 70W 0 Porttaalin valaisin Hq 125W 0 Korvaava SpNa 210W lamppu 0 Valaisimen maalaus 0 Ryhmävaihto (takuuaika > 2 vuotta) 0 Nykyisen valaisimen vaihtotyö 0 Nykyisen valaisimen poisto 0 Pylväät (teräspylväät) TURVA 8 S 60 0 TURVA 10 S 60 0 TURVA 8 P TURVA 11 P TURVA 10 T TURVA 10 T A203S 0 A205S 0 A206S 0 Lisäkytkentäaukko 0 Maalaus 0 sivu1/4 SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

9 sivu2/4 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Pylväät (puupylväät) Valaisinvarsi T225 E/168 0 Valaisinvarsi 500mm 0 Valaisinvarsi 1500 mm 0 Valaisinvarsi 2000 mm (uusi) 2 2 Valaisinvarsi 2500 mm (vanha+lyhennys) 0 Puupylväs as.kork. 10 m (vanha) 0 Puupylväs as.kork. 10 m (uusi) 2 2 Tukipylväs 0 Puupylvään heikennys 2 2 Puupylvään jyrsitty kytkentätila 0 Harus 7 7 Nykyisen pylvään poisto Nykyisen pylvään siirto 0 Betonijalustat / kiinnityslaitteet Pylvään kiinnitys siltaan 0 Pike 60/500 0 Sj-1/ Sj-1.3/ Sj-3/ Sj-4/ Sj-4/ SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

10 sivu3/4 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Kaapelit MPK 4x2, MCMK 3x2,5+2, MCMK 4x2,5+2,5 0 MCMK 4x6+6 0 MCMK 4x AXMK 4x AMCMK 3x16Al+10Cu 0 AXMK 4x AXMK 4x35 0 AMCMK 4x25Al+16Cu AMCMK 4x35Al+16Cu 0 AMKA 1x AMKA 3x AMKA 3x AMKA 3x AMKA 3x AMKA 3x Käyttömaadoitus 16 Cu 5 5 A -luokan suojaputki kaivamalla A suojaputket kairamalla 0 Kaapelioja SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

11 sivu4/4 MÄÄRÄLUETTELO Piir.nro C 11R-2 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Huom! MASSALUETTELO OHJEELLINEN, EI PERUSTANA URAKKALASKENTAAN!!! Yhteensä Tarvike Mt (kpl) Pylvään kytkentäkalusteet SV SV SVV SK Ohjaussulake SV Keskukset Ryhmäkeskus (siirretty) 0 Ryhmäkeskus (katujakokaappi) 1 1 Sadevesikaiv.lämm. 0 Sadevesikaiv.lämm. Ohjausyksikkö 0 Varmennustarkastus 1 1,00 SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

12 Kotisarantie/ Bolåkersvägen Mt/Lv 6741 Vaasa/ Vasa 1500 Tiealueen raja/ Vägområdets gräns J1_ml Kevyen liikenteen väylä Lätt trafik led Suljetut LED valaisimet Asennuskorkeus 10m Myötäävä teräspylväs / maakaapeli Valaistusluokka ajorata AL4b Valaistusluokka KLV K4/K5 Slutna LED armaturer, Monteringshöjd 10,0 m Flexibel metallstolpe / Jordkabel Belysningsklass körbanan AL 4b Belysningsklass Lättrafikled K4/K5 Ajorata Körbana Ajorata Körbana Tiealueen raja/ Vägområdets gräns Kevyen liikenteen väylä Lätt trafik led Suljetut LED valaisimet Asennuskorkeus 10m Myötäävä teräspylväs / maakaapeli Valaistusluokka ajorata AL4b Valaistusluokka KLV K4 Slutna LED armaturer, Monteringshöjd 10,0 m Flexibel metallstolpe / Jordkabel Belysningsklass körbanan AL 4b Belysningsklass Lättrafikled K4 Ajorata Körbana Ajorata Körbana PLANGRÄNS SEKT SUUNNITELMAN RAJA PL 1521 J1 J1, plv J1, sekt Mt 17732/ Lv J1, plv ja J1, sekt och Mt 17732/ Lv SUUNNITELMAN RAJA PL 0 PLANGRÄNS SEKT Mt/Lv Suljetut LED valaisimet Asennuskorkeus 10m Myötäävä teräspylväs / maakaapeli Valaistusluokka ajorata AL4b Valaistusluokka KLV K5/K6 Uusi kevyenliikenteen väylä / Ny lättrafikled Markenintie/ Markvägen Sulva/ Solf Tiealueen raja/ Vägområdets gräns Kevyen liikenteen väylä Lätt trafik led Slutna LED armaturer, Monteringshöjd 10,0 m Flexibel metallstolpe / Jordkabel Belysningsklass körbanan AL 4b Belysningsklass Lättrafikled K5/K6 Ajorata Körbana Ajorata Körbana Nykyinen valaistus / Befintlig belysning ( Vaasa / Vasa ) Nykyinen valaistus / Befintlig belysning ( ELY ) Mt17732 Suunniteltu valaistus / Lv Planerad belysning Tievalaistuskeskus / Vägbelysningscentral J1, plv ja J1, sekt och Mt 17732/ Lv Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Dat/Pvm Dat/Pvm Suunn. SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä Höjdsystem Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ PÄIVITETTY S.Martin MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Valaistuksen yleiskartta Skala / Mittakaava Ritn.nr /Piir.nro Belysningens översiktskarta 1: C 11R-3

13 20/0.4 kv Jouluvalot KV Y3 valoanturi keskus KV2000 Kaupungin ohjausyksikön 1001 Kaupungin Teräspylvääseen asennetaan 31 kpl Hql 125W PL 0/ SEKT. 0 yhteensä Nykyisiä valopisteitä Y1A Y4A Y5 Y7A KV KV KV KV KV KV KV AMKA3x25+35 AMKA3x25+35 Jouluvalot Purettava rakennuksen osa Byggnad som skall delvis rivas 26 kpl Hql 125W yhteensä KV KV KV Nyk. AMKA KV Nykyisiä valopisteitä Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Suunn. Dat/Pvm Dat/Pvm SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh /0.4 kv AMCMK4x35+16 KV Y9 Y8A Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK22 Höjdsystem Korkeusjärjestelmä N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ Y 1013 PÄIVITETTY S.Martin MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Valaistuksen suunnitelmakartta Vädbelysningens plankarta Skala / Mittakaava Ritn.nr /Piir.nro 1:1000 C11R-4.1 AMCMK4x25+16 KV

14 yhteensä Nykyisiä valopisteitä yhteensä 6 kpl Hql 125W 1018 Y18 KV AMCMK4x KV AMKA3x PL 1521/ SEKT KV AMCMK4x25+16 RYHMÄJAKO KV2000< >KV2012 Nykyisiä valopisteitä 6 kpl Hql 125W PÄIVITETTY S.Martin Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Dat/Pvm Dat/Pvm Suunn. SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä Höjdsystem Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Valaistuksen suunnitelmakartta Skala / Mittakaava Ritn.nr /Piir.nro Belysning, Plankarta 1:1000 C11R-4.2

15 PYLVÄSLUETTELO Piir.nro C 11R-5 Kohde: Asiakas / Tilaaja: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa **) Koordinaatti-tiedot urakoitsija täydentää loppupiirustuksiin Sähköposti sivu1/2 Valopisteen numero Valopisteen sijainti plv Etäisyys seuraavaan valopisteeseen Pylvään X- kordinaatti** Pylvään Y- kordinaatti** Tien / väylän numero Pylväs tyyppi Valaisin varsi (mm) Valaisin as. korkeus Kytkentä kaluste Etäisyys Valaisimen tyyppi Huomioitavaa ,00 47, Murtuva puupylväs ,8 ¹) LED Tehonpudotus ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED mahdollisuus ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " - SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

16 sivu2/2 PYLVÄSLUETTELO Piir.nro C 11R-5 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa **) Koordinaatti-tiedot urakoitsija täydentää loppupiirustuksiin Sähköposti Valopisteen numero Valopisteen sijainti plv Etäisyys seuraavaan valopisteeseen Pylvään X- kordinaatti** Pylvään Y- kordinaatti** Tien / väylän numero Pylväs tyyppi Valaisin varsi (mm) Valaisin as. korkeus Kytkentä kaluste Etäisyys Valaisimen tyyppi Huomioitavaa ,00 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,25 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,50 47, KAPU 10 P SV ,8 ¹) LED - " ,75 47, Murtuva puupylväs SV ,8 ¹) LED - " - ¹) etäisyys ajoradan reunasta SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

17 sivu1/1 RYHMITYSTAULUKKO Piir.nro C 11R-6 Kohde: Asiakas / Tilaaja: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti Valaistus keskuksen nro Valaistus ryhmän nro Tievalaistus ryhmäkaapelin tyyppi Valopisteen nro Liitäntä teho vaihe/ L1 Valopisteen nro Liitäntä teho vaihe/ L2 Valopisteen nro Liitäntä teho vaihe/ L3 Keskus KV " - KV AXMK 4x25 Syöttö ==> Nykyinen jouluvalaistus (pistorasiat) - " - KV AMCMK 4x " " - KV AMCMK 4x " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " " - - " - - " - Syöttö ==> Nykyinen valaistus Vanha Markenintie 6kpl Hgl - " - - " - - " - Syöttö ==> Nykyinen valaistus Källströmsvägen 6kpl Hgl - " - KV AXMK 4x25 Syöttö ==> Nykyinen valaistus Kuutsintie ym. 31kpl Hgl - " - KV AXMK 4x25 Syöttö ==> Nykyinen valaistus Jakopestået ym. 26kpl Hgl - " - - " - - " - sekä nykyinen valaistus Pohjoiskaari 5kpl Hgl SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

18 KUORMITUSTAULUKKO Piir.nro C 11R-7 Kohde: välillä Sundomintie - Markenintie, Vaasa Asiakas / Tilaaja: Vaasan kaupunki, Katutoimi Suunnittelu: Pohjanmaan Antenni la Valaistus Oy sähkötekn. Sixten Martin puh Vaasassa Sähköposti **) Koordinaatti-tiedot urakoitsija täydentää loppupiirustuksiin Syöttävä keskus Valaistus- Valaisin Valaisin Valaisin Valaisin Valaisin Ryhmän Oiko- Ryhmä- Valaistus- Valaistus- Keskus- X- Y- ryhmän Hql 125W Hql 250W LED SpNa150W SpNa250W jännite sulku sulake ryhmän ryhmän tunnus koordinaatti koordinaatti tunnus P=141W P=270W P= P=172W P=280W häviö virta syttymis- liittymis- **) **) Is =1,15 A Is =2,42 A Is =0,56 A Is =1,04 A Is =1,68 A ( % ) Ik ( A) (A) virta (A) teho (W) sivu1/1 KV 2000 KV Jouluvalot ,40 126,7 16 A 1, "- KV ,12 284,5 16 A 1, "- KV (nyk.) ,67 56,9 16 A 10, "- KV (nyk.) ,59 99,4 16 A 4, "- KV (nyk.) ,59 99,4 16 A 4, yht SHM Taulukon osittainenkin kopiointi muuhun käyttöön kielletään

19 RYHMÄ NO KAAVIO NIMITYS SULAKE/ KAAPELI VAROKE mm 2 KÄYTTÖMAADOITUS 16 mm Cu Q1=KESKUKSEN PÄÄKYTKIN LIITTYMISJOHTO 35/00 AXMK 4x50 VARALLA ( Esim. Telematiikka ) -/25 VARALLA -/25 VARALLA -/25 VARALLA -/25 Q2=TIEVALAISTUKSEN PÄÄKYTKIN Vaasan kaupungin ohjauksen tuntoelin MCMK 3x1,5+1,5 OHJAUS / JÄNNITE SULAKEET 10/25 Vaasan kaupungin KAUKOOHJAUS S1 = TIEVALAISTUKSEN OHJAUSKYTKIN AUTOM. - O - HUOLTO OHJAUSSULAKE 10/25 S2 = JOULUVALOJEN OHJAUSKYTKIN JOULUVALOJEN PISTOR. KV /25 AXMK 4x25 C2-JÄRJESTELMÄN VIRTAMUUNTAJAT TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AMCMK 4x25+16 TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AMCMK 4x35+16 TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AXMK 4x25 TIEVALAISTUSRYHMÄ KV /25 AXMK 4x25 VARALLA KV /25 Keskuksen kiskosto 63 A L1, L2, L3, PEN 230 / 400V 50Hz Liitäntäteho P = 13,0 kw Liittymisjohdon liittimet : 50 Al, PEN - liitännät 35 mm Keskuksen kaiverrettu tunnus: Kaupungin ohjeen mukaisesti KV 2000 Keskuksen sisälle asennetaan, lisäksi kaiverrettu varoituskilpi, koko 40 x 100 mm, keltainen pohja, mustat kirjaimet : Maadoitusliitin Ryhmäkaapelien liittimet Keskuslaiji Asennustapa : 25 mm Cu : 35 mm Al : Koteloitu IP 34 (katujakokaapin sisällä) : Katujakokaappiin VAROITUS!, VALAISTUKSESSA KAUKO-OHJAUS. TYÖSKENNELLESSÄ LAITA PÄÄKYTKIN O - ASENTOON, TAI TEE TYÖMAADOITUS. Kaupungin nykyisestä poistuvasta keskuksesta siirretään käytössä oleva kauko-ohjausyksikkö, tuntoelin sekä Abloy-lukko Ohjausyksikön tilavaraus 180 x 210 mm. Ohjausyksikön kytkentä laitteen valmistajan ohjeitten mukainen. Märk/Merk Ändring/ Muutos Dat/Pvm Konstr/Suun. Gransk/Tark. PETOLAHTI puh Dat/Pvm Dat/Pvm Suunn. SHM Dat/Pvm Proj.chef/pääll. Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Hovioikeudenpuistikko 19 E VAASA Puh Kordinatsystem Koordinaattijärjestelmä Höjdsystem Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22 N2000 Vägregister /Tierekisteritunnus / 001/ MT 17732, NÄSINTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLÄ SUNDOMINTIE - MARKENINTIE, VAASA LV 17732, GÅNG- OCH CYKELVÄG VID NÄSVÄGEN MELLAN SUNDOM - MARKVÄGEN, VASA Keskuskaavio KV 2000 Centralshema KV 2000 PÄIVITETTY S.Martin Skala / Mittakaava Z Ritn.nr /Piir.nro C11R-8

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun

Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Pappilantie 7, 23800 LAITILA Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Piirustusnumero Alkuperäissarja pvm. Viimeinen muutos Koodi 4467-001-01 7.5.2013 Piirustusluettelo Piirustuksen nimi Mittakaava

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b//

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012 OHJE 17.10.2012 3087/070/2010 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Muuttaa ja täydentää MaantieL 109 InfraRYL luku 33630 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet Liikennevirasto

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma

Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma Juuan ulkovalaistuksen saneerausohjelma v 2.0 Dokumentissa kuvataan Juuan kunnan ulkovalaistuksen saneeraus. Saneerausohjelma 1 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Valaistuksen nykytilanne... 2 Valaisimet ja

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN

SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Kunnanjohtaja Reijo Fredriksson Ristijärven kunta Aholantie 19 88400 RISTIJÄRVI 14.7.2005 SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Olette ottanut yhteyttä sähköliittymän rakentamiseksi,

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

Ulkovalaistus Vaasassa

Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Ulkovalaistus Vaasassa Valistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Ulkovalaistusseminaari Vaasa 8.4.2014 Onkilahden toimintapuisto - Puupylväät, valaisimet erikoisväri - Lamput 70 W monimetalli

Lisätiedot

Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari 4.3.2015, Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ 4.3.2015.

Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari 4.3.2015, Jyväskylä ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ 4.3.2015. Resurssiviisas taloyhtiö -seminaari, Jyväskylä Aatoksenkatu 6 ENERGIATEHOKAS TALOYHTIÖN VALAISTUS ENERGIANSÄÄSTÖ TALOYHTIÖISSÄ Valaistussuunnittelija, Valon kaupunki hankkeen koordinaattori ENERGIATEHOKAS

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SUOMUSSALMI KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT URAKKALASKENTA 30.06.2014. EKo X 6.

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SUOMUSSALMI KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT URAKKALASKENTA 30.06.2014. EKo X 6. A 400 125 C TEKNILLISET TIEDOT HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT B D 0 KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT 120 600 1500 1500 250 KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT 6 20 Keskuksessa erillinen työkalusalvalla avattava lokero

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotyöt ajanjaksolle 1.5

Tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotyöt ajanjaksolle 1.5 Tievalaistuksen huolto- ja kunnossapitotyöt ajanjaksolle 1.5 Tarjous Tarjouspyyntö 6.3.2014 Teuvan kunta tekninen toimi os: PL 25, 64701 Teuva Tarjous 1. Huolto- ja kunnossapitotyöt (sisältyy asentaja

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle

Vattenfall Verkko Oy. Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Vattenfall Verkko Oy Tietoa sähkösuunnittelijalle ja sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...2 1. Sähköasennusten tarkastukset...3 1.1 Käyttöönottotarkastus...3 1.2 Varmennustarkastus...3

Lisätiedot

KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA

KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA KOTIMAINEN NAVETTAVALAISINSARJA Mty Penttilän yli 30m leveä pihattonavetta valaistu tasaisesti seinästä seinään kahdella valaisinrivillä. Valaisimena Victor Farmi 025 M 18 D1 MT250W/150W + LED 13W yövalo,

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Valaistuksen tulevaisuus

Valaistuksen tulevaisuus Valaistuksen tulevaisuus Aika: 17.11.2010, Oulu Jari Säkkinen Yksikön Päällikkö Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy VALAISTUKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n urakointiyksikkö

Lisätiedot

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET

KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ TOIMIVUUS- JA TEKNISET VAATIMUKSET 20.06.2012 2(7) 1. YLEISTÄ Tavoitteena on saada valaistus toimimaan luotettavasti alueellisesti yhtaikaisella mutta tarvittaessa porrastettavalla

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten Vialuksi Oy on Suomen johtavia teknisen ulkovalaistuksen toimijoita. Yritys on perustettu 2008

Lisätiedot

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Tievalaistus 12.11.2007

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Tievalaistus 12.11.2007 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Tievalaistus 12.11.2007 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 1 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Rakentajan opas. Lampputieto

Rakentajan opas. Lampputieto Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON MERKINNÄT

SÄHKÖVERKON MERKINNÄT 100487 1 Asiakirjavastaava Hyväksyjä Voimassa Tunniste ja alkaen versio Pauliina Salovaara Jouni Pylvänäinen 4.7.2012 100487_9 Muutoshistoria: Versio Pvm Mitä muuttunut? Rev. 8 Rev. 9 17.6.2013 5.3.2014

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Uutta ulkovalaistuksessa

Uutta ulkovalaistuksessa Uutta ulkovalaistuksessa 25.11.2015 Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Ulkovalaistuskustannusten määräytyminen ja syntyminen Kansainväliset ja kansalliset ohjeet Tie- ja katupolitiikka Suunnittelu Tarveselvitys

Lisätiedot

Ohjeita rakentajalle

Ohjeita rakentajalle Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja

Lisätiedot

Esimerkki. Lighting calculation. Today: 63 x HPS 400W (PW 480W) -> total PW= 30,2 kw.

Esimerkki. Lighting calculation. Today: 63 x HPS 400W (PW 480W) -> total PW= 30,2 kw. Esimerkki Lighting calculation Today: 63 x HPS 400W (PW 480W) -> total PW= 30,2 kw. Solljus installation: 44 x Solljus Zenith 35W (PW 34W) -> total PW = 5kW. Kontaktperson: Ordernr.: Firma: Kundnr.: Päivämäärä:

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN

SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN Kunta: VTJ-tunnus: HATTULA 6HAT15533A11 Suunnitelma valmis: 3.9.211 SÄHKÖVERKON RAKENTAMISEN KOHDE KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE työ nro FN.498.44.7 osoite Rietoontie 1 1372 Parola Patamäenkatu 7 PL 2 3391 Tampere

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie)

Tyypillinen heikkokuntoinen yhteiskäyttöpylväs (Kiviniementie) Katu/tievalaistus Elohopealamppujen korvaus Sastamalan kaupunki Yleistä nykyisestä elohopealamppuvalaistuksesta Sastamalan keskusta Valaistus on pääosin tehty metallipylväin ja maakaapelilla. Metallipylväät

Lisätiedot

2015 VA L O A M E T R E I T T Ä I N

2015 VA L O A M E T R E I T T Ä I N 2015 VALOA METREITTÄIN 4 VALOA METREITTÄIN Valonauhoilla voi tuottaa vaihtelua loputtomasti portaiden alle, ikkunoihin, kalusteisiin, taulujen taakse, peileihin ja kattolistoihin. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

20 kv 13. 1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa. Määritä voimien F1 = 15N ja F2= 23 N resultantti, kun voimien välinen kulma

20 kv 13. 1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa. Määritä voimien F1 = 15N ja F2= 23 N resultantti, kun voimien välinen kulma 1 Sisältö 1. Sähköverkostoasentajan matematiikkaa ja fysiikkaa 1 2. Ilmajohtotekniikka, 0,4- ja 20 kv ilmajohtotyöt 2 20 kv 13 3. Maakaapelitekniikka, 0,4- ja 20 kv maakaapelityöt 14 Yleistä kaapeleista.

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot