SÄH HUOM. / ANM. MUUTOKSET / ÄNDRING PIIRUSTUS / RITNING 1 / 1 SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT SIVUJA / SIDOR NIMITYS / BENÄMNING YHTEINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄH HUOM. / ANM. MUUTOKSET / ÄNDRING PIIRUSTUS / RITNING 1 / 1 SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT SIVUJA / SIDOR NIMITYS / BENÄMNING YHTEINEN"

Transkriptio

1 PIIRUSTUS / RITNING MUUTOKSET / ÄNDRING HUOM. / ANM. NO NIMITYS / BENÄMNING SIVUJA / SIDOR SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT REV. A REV. B REV. C 000 PIIRUSTUSLUETTELO LUETTELO 1 / A YHTEINEN 001 SÄHKÖTYÖSELITYS TEKSTI 1+7 / A YHTEINEN 002 TURVALLISUUSASIAKIRJA TEKSTI 1 / A YHTEINEN 100 UV-VERKKOPIIRUSTUS UV-SUUNNITELMA 1 / Pid.A4 1: ASUNTILANTIE 101 UV-VERKKOPIIRUSTUS UV-SUUNNITELMA 1 / A3 1: PELTOLANKUJA 102 KESKUSKAAVIO, KESKUS no.1 KAAVIO 1 / A YHTEINEN 200 VALAISINLUETTELO TAULUKKO 1 / A PYLVÄS- JA JALUSTALUETTELO TAULUKKO 1 / A YHTEINEN YHTEINEN 300 MÄÄRÄLUETTELO TAULUKKO 4 / A YHTEINEN LIITE-1 TUOTETIEDOT-1 LIITETIEDOSTO 1 / A LIITE-1 TUOTETIEDOT-2 LIITETIEDOSTO 2 / A LIITE-1 TUOTETIEDOT-3 LIITETIEDOSTO 1 / A LIITE-2 KUSTANNUSARVIO LIITETIEDOSTO 4 / A YHTEINEN YHTEINEN YHTEINEN YHTEINEN PVM / DAT MHa SUUN / PLAN MHa TARK / GRANSK. Imi YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT (2014) PIIRUSTUSLUETTELO SÄH PROJ.NO LEHTI / BLAD PIIR.NO / RITN.NO 1 / 1 000

2 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Valaistuksen rakennussuunnitelma Ylöjärven kaupunki: KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ: Asuntilantie Mustikkamäentie KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ: Peltolankuja Sammalkuja SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 Rev. - / / MHa

3 SÄHKÖTYÖSELITYS (001) SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3 Kohteen kuvaus... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 Työturvallisuus... 3 TEKNISET VAATIMUKSET POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET POISTETTAVAT RAKENTEET SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET SUOJATTAVAT RAKENTEET SÄHKÖ- TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT MAAKAAPELIRAKENTEET Kaapelirakenteiden tarvikkeet Maakaapelien alusta Maakaapeli asentaminen Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen VALAISTUSRAKENTEET Valmis valaistusrakenne Loppupiirustukset Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen VALAISINPYLVÄÄT VALAISIMET LAMPUT SÄHKÖNJAKOLAITTEET MAAKAAPELIRAKENTEET VALAISTUKSEN KESKUKSET

4 SÄHKÖTYÖSELITYS (001) PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT Projekti: Ylöjärven kaupunki, kevyenliikenteen väylät Työn tilaaja: Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Yhteyshenkilö: Työpäällikkö Hannu Myllynen Räikäntie 3, PL 22, YLÖJÄRVI Puh Sp. Valaistusasiantuntija: Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Yhteyshenkilö: Suunnitteluinsinööri Mirko Harjula Räikäntie 3, PL 22, YLÖJÄRVI Puh Sp. Valaistussuunnittelija: Insinööritoimisto Markus Halme Yhteyshenkilö: Markus Halme Svinhufvudinkatu 23A, 1110 LAHTI Puh Sp. Jakeluverkon haltija: Leppäkosken Sähkö Oy Yhteyshenkilö: Samu Kulo Puh Sp

5 SÄHKÖTYÖSELITYS (001) YLEISTÄ Kohteen kuvaus Tämä valaistusverkon työ käsittää uuden valaistusverkon rakentamisen Ylöjärven kaupungin kahdelle eri kevyenliikenteen väylälle: - Ensimmäinen väylä Asuntilantien ja Mustikkamäentien välissä - Toinen väylä Peltolankujan ja Sammalkujan välissä Uusi valaistus rakennetaan alueille metallipylväin, LED-valaisimin ja putkitetuin maakaapelein. Uusi valaistus kytketään osaksi nykyistä valaistuskeskusta, keskuksen liittymäkoko kasvatetaan tämän työn yhteydessä. Kohteessa ei ole purettavia järjestelmiä ja kohteessa ei ole tarvetta suorittaa jännitetöitä. Toimivuusvaatimukset Tässä tievalaistusverkon työssä noudatetaan Rakennustieto Oy toimittamaa InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa I Väylät ja alueet sekä osa II Järjestelmät ja täydentävät osat - julkaisua täydennettynä tällä työkohtaisella työselityksellä. Tarvikkeiden tulee täyttää standardin SFS 6000 asettamat tekniset ja laadulliset vaatimukset. Ennen kaivutyön suorittamista on urakoitsijan selvitettävä karttatilauksin ja näytöin nykyisten maanalaisten tekniikoiden sijainnit alueella vaikuttavilta toimijoilta (vesihuolto, kaukolämpö, kaasu, sähkö, tele jne.). Samalla urakoitsija varmentaa muiden operaattoreiden tarpeet tehdä alituksia samoihin kaivantoihin valaistusjärjestelmän kanssa. Työturvallisuus Työturvallisuus tulee varmentaa ennen työn alkua. Riskejä sisältävät työsuoritteet kirjataan erilliseen valaistusverkon urakoitsijan esitäyttämään työturvallisuusasiakirjaan, jota täydennetään tilaajan ja valvojan kanssa sekä varmennetaan allekirjoituksin urakoitsijan ja valvojan kesken. Työturvallisuusasiakirjassa tulee huomioida kaikki työhön liittyvät keskeiset riskit ja toimenpiteet riskien minimoimiseksi. TEKNISET VAATIMUKSET POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET POISTETTAVAT RAKENTEET Kohteessa ei ole poistettavia rakenteita SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET Kohteessa ei ole siirrettäviä rakenteita SUOJATTAVAT RAKENTEET Työalueella on osittain muiden toimijoiden (operaattoreiden) maakaapeleita, joita ei saa vahingoittaa

6 SÄHKÖTYÖSELITYS (001) Urakoitsija on velvollinen pyytämään operaattoreilta paikalla tapahtuvat näytöt, jotka todennetaan kirjallisesti. Kaikkien suojattavien järjestelmien maanalaiset reitit merkitään maastoon näkyvästi. Järjestelmästä ja sen sijainnista riippuen urakoitsija hankkii kaivuvalvonnan työn ajaksi SÄHKÖ- TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, jotka mahdollistavat hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyttökuntoon. Työn tulee täyttää InfraRYL, Infra- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä tekovuonna voimassa olevien SFS-6000 sarjan standardien vaatimukset. Työssä on noudatettava myös voimassa olevaa sähkölainsäädäntöä. Kaikki valaistusverkon työssä käytettävillä tarvikkeilla tulee olla ajantasainen CE- merkintä. Määrälaskenta on suoritettu vain pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut rakentamisen vaatimat työt sisältyvät näihin pääsuoritteisiin. Suunnitelmasta poikkeavat ratkaisut (pylväät, valaisimet, jalustat) ja toteuttamatta jäävät ratkaisut tulee ilmoittaa ja hyväksyttää työn tilaajalla sekä sopia lisäkustannuksista tai hyvityksistä. Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ensisijaisesti käytetään suunnitelmassa esitettyjä tarvikeratkaisuja, poikkeavien tarvikemallien osalta tulee todentaa vastaavuus. Tuotteiden tulee noudattaa nykyistä ja vuoden 201 voimaantulevan energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, urakoitsija valitsee ne itse. Sähköurakka suoritetaan viipymättä alkuperäisessä sovitussa aikataulussa. Työt suoritetaan rinnan muiden osaurakoiden kanssa ja päätetään sovittuna valmistumispäivänä. Mikäli valaistusverkon rakentaminen syystä tai toisesta venyy aikataulullisesti, tulee siitä pääurakoitsijan ensitilassa tiedottaa rakennuttajaa ja sopia myöhästymiseen liittyvät toimenpiteet MAAKAAPELIRAKENTEET Urakoitsija varmentaa putkituspiirustusten kaapeliojien leveydet ennen työn aloittamista Kaapelirakenteiden tarvikkeet Kohteessa käytetään suojaputkia seuraavasti: - Lujuusluokan A muovinen suojaputki ajoratojen poikituksissa ja alituksissa - Lujuusluokan B muovinen suojaputki viherkaistoilla ja pituussuuntaisissa asennuksissa. Kaikki muoviputket varustetaan sisälle asennetuin vetonaruin. Mikäli kohteessa ilmenee maanalaisia kallioleikkauksia, suojataan kaapelit niiden läheisyydessä aina putkituksin. Kohteessa ei käytetä betonijalustojen merkintäputkia. Urakoitsija tarkastaa ja hyväksyy kirjallisesti kaapelien ja suojaputkien asennuksen sekä tekee eristysresistanssimittaukset ennen peittämistä. Tulokset dokumentoidaan työmaapöytäkirjaan

7 SÄHKÖTYÖSELITYS (001) Kaapelit asennetaan pääosin ilman jatkoksia. Nykyisten kaapelijärjestelmien liittäminen uuteen kaapelijärjestelmään tehdään tarvittaessa maanalaisilla kutiste- tai valumuovijatkoksella Maakaapelien alusta Pitkittäissuuntaisesti maakaapelit ja kaapeliputkitukset asennetaan kaivantoon n. 10cm hiekkapedin päälle. Tarvittaessa hiekkapeti tuetaan suodatinkankaalla Maakaapeli asentaminen Kaikki pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot merkitään lopullisessa asennuksessa molemmista päistä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkinnät tehdään koneellisesti ja siitä tulee ilmetä tien tai kadun nimi ja tulosuunta (ilmansuunta) sekä kaapelityyppi poikkipintoineen. Pylväältä sähköistettävien laitteiden syöttökaapelit merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Valaistuksen suunnittelu on tehty osittain peruskartan päälle siten, että suunnitelmakartta ei ole mittatarkka. Osittain suunnittelussa on hyödynnetty katusuunnittelijan suunnitelmakarttoja. Valaistuksen suunnittelu on tehty kartta-aineiston päällä siten, että pylväiden sijainnille ei ole määritetty koordinaattitietoa. Pylvään sijainti määritetään asemapiirustuksen 100 sekä pylväs- ja jalustaluettelon 201 ohjeiden mukaan, ellei muuta ohjetta ole määritetty VALAISTUSRAKENTEET Työnaikana tulee urakoitsijan varmistaa, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset laitesijainnit eivät ole ristiriidassa standardin SFS-EN 0341 määrittämien etäisyysarvojen kanssa. Samalla huomioidaan, ettei pylväitä sijoiteta maanrakennuksen tai vesihuoltojärjestelmän laitteiden kohdalle Valmis valaistusrakenne Valaistusverkon työ käsittää kaikki suunnitelma-aineistossa esitetyt valaistusrakenteet, niiden hankinnat, asennukset, kytkennät ja tarkastukset. Urakoitsija vastaa kaikilta osin valaistusverkon rakentamisesta. Kaikki kaivutyöt (mukaan lukien kaapelikaivannot, alitukset ja putkitukset) valokuvataan digitaalisessa muodossa ja kuvan sijaintipaikka tulee olla todennettavissa. Urakoitsija vastaa valaistusjärjestelmä laadun toteutumisesta Loppupiirustukset Urakkaan kuuluu suunnitelma- ja työpiirustusten päivitys asennuksia vastaaviksi ja hyväksyttäminen loppupiirustuksiksi. Loppupiirustuksien osalta noudatetaan lähtökohtaisesti InfraRYL 2006 Osa 2 kohdan sisältöä seuraavin tarkennuksin. Edellä mainitut valokuvat liitetään osaksi loppudokumentointia. Pääurakoitsija toimittaa loppupiirustukset viimeistään vastaanottotarkastuksessa tilaajalle sähköisessä muodossa (CD / DVD ja formaateissa pdf, dwg, doc ja xls) sekä paperimuodossa (kolme sarjaa paperikopioita, sarjamäärät tarkistetaan tilaajalta). - -

8 SÄHKÖTYÖSELITYS (001) Pääurakoitsijan tulee ennen peittämistä kartoittaa valaisinjalustat ja kaapelireitit 0,1m tarkkuudella (etäisyys tien keskilinjasta ja kaapelin asennussyvyys) sekä liittää sijaintitiedot tiesuunnittelijan määräämän koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän mukaisesti. Pylväillä tulee olla seuraavat tiedot: x- ja y- koordinaatti Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Urakkaan sisältyy valaistusjärjestelmän oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset kaikkien ryhmähaarojen päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN- johtimien jatkuvuuden osoittavat mittaukset. Urakoitsija mittaa katuvalaistuskeskuksen ryhmäkohtaiset kuormitukset syttymis- ja palamisvirran osalta. Nämä tiedot dokumentoidaan osaksi tarkastuspöytäkirjaa. Mittauspöytäkirjat sisällytetään osaksi loppupiirustuksia ja toimitetaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä tilaajalle VALAISINPYLVÄÄT Yleistä Tässä suunnitelmassa käytetään Pylväs- ja jalustaluettelon 201 mukaisia jalustoja ja pylväitä tai täysin vastaavia. Tarvikkeiden osalta tulee huomioida tarviketoimittajien käyttö-, varastointi- ja asennusohjeet. Jäykät pylväät Ylöjärven kaupungin puistoalueilla käytetään jäykkiä metallipylväitä. Metallirakenteisten pylväiden betonijalustojen säätöruuvit tulee olla materiaaliltaan ruostumatonta terästä. Jalustoille tehdään tiivis A-luokan täyttävä ympärystäyttö. Jalustat tulee asentaa niin, että ne ovat riittävällä etäisyydellä ojauoman syvimmästä kohdasta. Tarvittaessa ojauomaa muotoillaan niin, ettei jalusta ole esteenä uomassa kulkevan veden liikkeelle VALAISIMET Tässä suunnitelmassa käytetään ensisijaisesti valaisinluettelon 300 mukaisia valaisimia. Mikäli suunnitelma-asiakirjojen mukaisista valaisintyypeistä rakennusvaiheessa poiketaan, on urakoitsija velvoitettu hyväksyttämään muutokset tilaajalla tai tilaajan edustajalla ennen töiden aloittamista. Korvaavan valaisimen tulee täyttää kaikki suunnitelmavalaisimen oletusominaisuudet teknisesti ja laskennallisesti LAMPUT Lamppuina käytetään LED-tyypin lamppuja, jotka toimitetaan valaisimien yhteydessä. LED-valaisimien takuuaika on vuotta, ellei takuuajasta ole muuta sovittu. Takuuajan loppuvaiheessa urakoitsija tarkistaa paikalla valaisimien kunnon ja vaihtaa vajaasti palavat LED-matriisit uusiin takuun puitteissa

9 3360 SÄHKÖNJAKOLAITTEET SÄHKÖTYÖSELITYS (001) 3361 MAAKAAPELIRAKENTEET Maakaapelit asennetaan kaikkien asennusten osalta pituussuunnissa P7 B-suojaputkiin. Valaistuksessa käytetään AXMK 4x2- maakaapelia Maakaapelin päät suojataan kaikissa tapauksissa kosteutta vastaan kutistepäätteillä, esim. SLO XVK 143 tai vastaava. Tarvittavat maakaapelijatkot tehdään kutiste- tai valumuovijatkoksin PYLVÄIDEN SISÄISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄTYÖT Metallipylväiden osalta käytetään kytkentäkalusteena Ensto SV1.11 tai vastaavaa muuta tuotetta. Pylväällä kytkennät valaisimille tehdään MPK 3x2,S-pylväskaapeleilla tai vastaavalla muulla kaapelityypillä MAADOITUKSET Maadoitukset toteutetaan InfraRYL ohjeiden mukaisesti. Keskusten käyttö-, ryhmien linja- ja linjanpäämaadoitukset lisätään asemapiirustuksen 100 mukaisesti. Maakaapelialueilla maadoitukset toteutetaan kaivannon hiekassa Cu16- kaapelilla ja kaapeli tulee olla kaivannossa sähködynaamisesti hyvin johtavassa kerroksessa vähintään 20m pituudelta VALAISTUKSEN KESKUKSET Valaistus kytketään osaksi nykyistä valaistuskeskusta 1.Koivuhaantie 2. Keskus on varustettu nykyisin C2 Smartlight City-ohjauksella. Keskuksen liittymäkoko kasvatetaan uuteen kokoon 3x0A. Jakeluverkon haltijana toimii Leppäkosken Sähkö Oy. Urakoitsija esitäyttää liittymismuutoslomakkeen ja toimittaa sen tilaajalle, liittymän muutoskustannukset eivät kuulu urakkaan. Lahdessa Markus Halme, sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Markus Halme - 7 -

10 TURVALLISUUSASIAKIRJA Päiväys: Asiakirjan nro: Valaistusverkon työmaa ja työmaan osoite / Kevyenliikenteen väylät Ylöjärven kaupunki Päiväys Työtä johtaa xxxx / xxxx Kuvaus suoritettavista valaistusverkon töistä Työssä rakennetaan uudet kevyenliikenteen väylien valaistukset kahdelle eri väylälle. Uusi valaistus kytketään nykyiseen katuvalaistuskeskukseen no. 1 (Koivuhaantie 2). Turvallisuusasiakirjan yhteyshenkilöt (kirjataan kaikki tekijät) xxxx / tilaaja xxxx / urakoitsija xxxx / valvoja Valaistusverkon työt eriteltynä ja mahdolliset turvallisuuteen liittyvät riskit Työvaihe Tapaturman vaara 1) Uuden valaisinpylvään asentaminen 1-2) Liikenne puistoalueella 2) Maakaapelin asentaminen maahan 1-2) Nykyisen UV- verkon jännitteisyys 1-2) Nykyiset maanalaiset tekniikat Olosuhteiden aiheuttamat vaarat Alueella kasvillisuutta, paikoin huono näkyvyys Toimenpiteet riskien minimoimiseksi 1-2) Varovaisuus työskenneltäessä väyläalueella sekä liikenteen ohjaus ja varoittaminen 1-2) Riittävä nostokapasiteetti laitteissa, laitteet tarkistetut ja huolletut, laitteiden huolellinen työtapa 1-2) Huolellinen työtapa, jännitteen koestukset (SFS6002 mukaisesti) Muut turvallisuustason parantamiseen liittyvät toimenpiteet Kypärä ja huomiovärein varustettu työvaatetus Muut huomattavat asiat Onko työryhmä perehtynyt suunnitelmiin ja ohjeisiin? Onko tämä turvallisuussuunnitelma käyty läpi kaikkien työtä aloittavien työntekijöiden kanssa? Muuta: Turvallisuusasiakirjan todentaminen OK? Allekirjoitus ja nimen selvennys Allekirjoitus ja nimen selvennys Yritys Yritys

11

12 VALAISIN LAMPPU SUOJAUS MÄÄRÄ HUOM. POSITIO VALMISTAJA TYYPPI JA MALLI KUPU AS.TAPA VÄRI LAMPPU TEHO KOMPEN- SOINTI ILIVALTA- LUOKKA IP- LUOKKA PRO-Wave 30 -UP-R 10 EASYLED KI PA VAKIO LED 26W IK 09 IP (4000K) KPL LISÄTARVIKKEET TMS. ASENNUSTAPA SA = SEINÄASENNUS KA = KAARIASENNUS VA = VARSIASENNUS PA = PYLVÄSASENNUS LAMPPU ST = SUURPAINENATRIUMLAMPPU, PUTKIMALLI MT = MONIMETALLILAMPPU, PUTKIMALLI LED = LED-VALOMATRIISI KUPU KI = KIRKAS TASOLASI OP = OPAALIKUPU AV = AVOIN RAKENNE AK = AKRYYLIKUPU YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT VALAISINLUETTELO - / / MHa 200

13 NRO POSITIO SIJAINTI / PL MAA- LAJI JALUSTA PYLVÄS VALAISIN AS. ETÄIS. SIJ. JALUSTA MUOTO MALLI KALUSTE PÄÄTE TUKI MAAD. KORKEUS ULOTTU- MA/m VARSI TYYPPI POS. VALAISIN MÄÄRÄ/ PYLVÄS HUOM. PUISTOKÄYTÄVÄ: ASUNTILANTIE - MUSTIKKAMÄENTIE I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV PUISTOKÄYTÄVÄ: PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA (PELTOLANKUJAN VIIM. VALAISINPYLVÄS = PL. 0) I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV I I 1,0m O KBR-4 OLAKE A106SO 6m SV ETÄIS.: A.) ajoradan reunasta 1,2m B.) ajoradan reunasta 1,0m SIJ: o=oikealla, v=vasemmalla, ks=keskisaareke PP = Pylväspääte / SP = Sisäpääte YLÖJÄRVEN KAUPUNKI TTM = Törm. Turv metallipylväs TUKI: T=Tukipuu, nivelöity VH = Vaijeriharus PH = Porttiharus TTP = Törm.Turv.Puupylväs KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT MAALAJI: I = Lo, KIVIKIILAUS, TIIVIS MURSKE III = HkH, LÖYHÄ Hk PYLVÄS- JA JALUSTALUETTELO II = Sr, TIIVIS Hk, HkMr IV = Hk Pohjavedessä, Sitkeä Sa - / / MHa 201

14 MÄÄRÄLUETTELO KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (ASUNTILANTIE - MUSTIKKAMÄENTIE) NO NIMIKE MÄÄRÄ KPL YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖN- JA TIEDONSIIRTORAKENTEET 1 SUOJAPUTKI P110A + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 6m 2 SUOJAPUTKI P7B + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 210m 3 MAAKAAPELI AXMK 4x2 + ASENNUS PUTKEEN 20m 4 KAIVUU JA TÄYTTÖ, LEVEYS 40cm, SYVYYS 80cm, 10cm HIEKKAPETI 220m 1 PUTK. MAANRAK. 3 PUTK. MAANRAK. MAANRAK. MAANRAK VALAISTUSRAKENTEET VALAISINPYLVÄÄT JÄYKKÄ SINKITTY OLAKEPYLVÄS A106SO (6m), 1-LUUKKU 6 BETONIJALUSTA KBR-4/ JUURIKUMI + ASENNUS + YMPÄRYSTÄYTTÖ 7 VALAISINPYLVÄS (6m): ASENNUS, KYTKENTÄ JA VAIHEISTUS VALAISIMET 8 VALAISIN EASYLED PROWAVE 30 UP-R 4000K + LED-MATRIISI x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: ASUNTILANTIE-MUSTIKKAMÄENTIE MÄÄRÄLUETTELO 1 / 4 - / / MHa 400

15 MÄÄRÄLUETTELO KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (ASUNTILANTIE - MUSTIKKAMÄENTIE) NO NIMIKE MÄÄRÄ KPL YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖNJAKOLAITTEET 9 PYLVÄSKAAPELI MPK 3x2,S x) 3m 10 MAADOITUSKÖYSI Cu16(2m) + ASENNUS KAIVANTOON 1 11 KYTKENTÄKALUSTE ENSTO SV1.11 X) 12 MAAKAAPELIN HAAROITUSSUOJAT AL 4x16 - AL 4x UUSI PYLVÄÄN SISÄPÄÄTE (AXMK2), TARVIKE JA TYÖ 2 14 PIENTARVIKE 1 1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 1 16 LIITTYMÄLOMAKKEEN ESITÄYTTÖ JA TOIMITUS TILAAJALLE (LIITT.KOON MUUTOS) 1 x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: ASUNTILANTIE-MUSTIKKAMÄENTIE MÄÄRÄLUETTELO 2 / 4 MÄÄRÄLUETTELO - / / MHa 400

16 KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA) NO NIMIKE MÄÄRÄ A-HINTA YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖN- JA TIEDONSIIRTORAKENTEET 1 SUOJAPUTKI P110A + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 0m 0 PUTK. MAANRAK. 2 SUOJAPUTKI P7B + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 198m 33 PUTK. MAANRAK. 3 MAAKAAPELI AXMK 4x2 + ASENNUS PUTKEEN 230m MAANRAK. 4 KAIVUU JA TÄYTTÖ, LEVEYS 40cm, SYVYYS 80cm, 10cm HIEKKAPETI 200m MAANRAK VALAISTUSRAKENTEET VALAISINPYLVÄÄT JÄYKKÄ SINKITTY OLAKEPYLVÄS A106SO (6m), 1-LUUKKU 6 BETONIJALUSTA KBR-4/ JUURIKUMI + ASENNUS + YMPÄRYSTÄYTTÖ 7 VALAISINPYLVÄS (6m): ASENNUS, KYTKENTÄ JA VAIHEISTUS VALAISIMET 8 VALAISIN EASYLED PROWAVE 30 UP-R 4000K + LED-MATRIISI x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA MÄÄRÄLUETTELO 3 / 4 MÄÄRÄLUETTELO - / / MHa 400

17 KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA) NO NIMIKE MÄÄRÄ A-HINTA YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖNJAKOLAITTEET 9 PYLVÄSKAAPELI MPK 3x2,S x) 3m 10 MAADOITUSKÖYSI Cu16(2m) + ASENNUS KAIVANTOON 1 11 KYTKENTÄKALUSTE ENSTO SV1.11 X) 12 MAAKAAPELIN HAAROITUSSUOJAT AL 4x16 - AL 4x2 1m 13 UUSI PYLVÄÄN SISÄPÄÄTE (AXMK2), TARVIKE JA TYÖ 2 14 PIENTARVIKE 1 1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 1 x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA MÄÄRÄLUETTELO 4 / 4 - / / MHa 400

18 STRAIGHT STEPPED POLES Product sizing: standard EN Product manufacturing: standard EN 40- Raw material: low-silicon steel (Si + P 0.04%) Zinc coating: international standard EN ISO 1461 (layer thickness typically <90 μm) Spigot: diameter 60 mm and length 100 mm Attachment of the arm: There are two sets of screws with 3 x 120 division at the top of the pole (not in straight stepped poles) to attach the arm easily and securely. Type Height (m) Base diameter (mm) Spigot (mm) Ø Hand hole distance (mm) Hand hole ID* INSTALLATION OPTIONS Embedding (mm) Flange Max load kg A203SO 3 00 A1 A204SO 4 A A20SO 90 A1 00 L1 30 A106SO 6 A1 * Hand hole ID information can be found on website in supplementary parts -pdf document

19 PRO Wave PRO Wave Tehokas ja taloudellinen alue- ja katuvalaistusratkaisu 116 lm / W Mitattu 03/2012 IP66 IK09 Easy LED Oy, maailman ensimmäinen LED-katuvalaisintuottaja, on suunnitellut ylivertaisella virranhallinnalla varustetun PRO Wave -katuvalaisinsarjan. LED-katuvalaisimilla valaistus voidaan toteuttaa hyvin erilaisiin tarpeisiin ja kokonaisuuksiin. Valaisimella on Liikenneviraston tyyppihyväksyntä. PRO Wave valaisinperheestä löytyy oikea ratkaisu yleisimpiin katuluokkiin. Valaisin voidaan varustaa erilaisilla linsseillä kohdentaen tarvittava valaistus oikeaan paikkaan tai vaihtoehtoisesti tuottamaan yleisvalaistusta. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa ja niille on myönnetty Avainlippu ja Design from Finland -tunnukset. PRO-sarjan elektronisessa suunnittelussa on otettu huomioon myös LEDien pitkä elinkaari ja tuotteen korkeat laatuvaatimukset. Easy LED Easy LED tel. (02) Easy LED Oy Meriniitynkatu 11, FI Salo, Finland +38 (0)

20 PRO Wave Uusi PRO Wave LED-katuvalaisinperhe Modulaarinen järjestelmä yleisimpiin katuluokkiin (AL, AE ja K) Asennuskorkeuksille 3-30 m Suojausluokka IP66 ja IK09 Valovirta luumenia Värintoistoindeksi tyypillisesti R a 70 (6 000 K) tai R a 72 ( 000 ja K) Useita valonjakovaihtoehtoja eri linssimoduuleilla Optiikka nanopinnoitettua UV-stabiloitua polykarbonaattia Elinikä h / 80 % (T a < 0 C) Kehittynyt virranhallinta Kokonaistehonkulutus W Tehokerroin > 0,9 Yhteensopiva 1-10 V himmennyksen kanssa, soveltuu käytettäväksi kaikkien virranhallintasysteemien kanssa Jännite 230 VAC Valaisimen runko sekä lämmönjohtomateriaali painevalettua/suulakepuristettua alumiinia Vakioväri: White aluminum RAL9006, tilauksesta myös muissa väreissä Asennusputki Ø 60/38 mm, kiinnitys joko kulmapalalla, T-haaraan tai seinäkiinnikkeellä Takuu vuotta Valovirta Mitat Paino Asennuskorkeus Mallit Kokonaisteho [W] Virta [A] [lm] * P x L x K [mm] [kg] [m] PRO WAVE , x 230 x 81 4,2 3-8 PRO WAVE , x 230 x 81, PRO WAVE , x 230 x 81 6, PRO WAVE , x 230 x 81 7, PRO WAVE , x 230 x 81 8, PRO WAVE , x 230 x 81 9, * arvot ovat nimellisarvoja +/- 10 % toleranssilla UP-R Easy LED Easy LED Oy - Meriniitynkatu 11, Salo Easy LED Oy Meriniitynkatu 11, FI Salo, Finland +38 (0) Pidätämme oikeuden muutoksiin Easy LED Oy 08/2013

21 KBR-pylväsjalustat Tiehallinnon tyyppihyväksyntä Valmistamme tehtaallamme korkealaatuisia Tiehallinnon tyyppihyväksymiä pylväsjalustoja. KOKKOBE JA-KO Betoni Oy Kokkobe/Vaasantie PL 202, KOKKOLA PUH. (06) FAX (06)

22 KBR-pylv äsjalustat Betoni: K-0 Säätöruuvit sekä hylsyt: Ruostumatonta terästä, muovitulppasuojaus Muovinen kaapeliaukko b1 b2 b3 b1 h1 b b4 Ø b3 Ø b2 b1 0 h3 h2 h4 63 Ø b2 Ø b3 b4 h Tyyppi KBR-6 KBR- KBR-4 KBR-3 KBR-2 KBR-1 Pylväs Ø mm Pylväs H m1 Paino kg h1 mm ±30 h2 mm ±10 h3 mm h4 mm h mm b1 Ø mm b2 Ø mm b3 Ø mm b4 Ø mm b mm Säätö Ruuvi M16 Dt ,68 1,46 0,81 0,7 0,2 0,10 KOKKOBE

23 KUSTANNUSARVIO (alv 0 %, EI SISÄLLÄ YLEISKUSTANNUKSIA) KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (ASUNTILANTIE - MUSTIKKAMÄENTIE) NO NIMIKE MÄÄRÄ A-HINTA YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖN- JA TIEDONSIIRTORAKENTEET 1 SUOJAPUTKI P110A + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 6m 8 48 MAANRAK. 2 SUOJAPUTKI P7B + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 210m MAANRAK. 3 MAAKAAPELI AXMK 4x2 + ASENNUS PUTKEEN 20m 1 20 MAANRAK. 4 KAIVUU JA TÄYTTÖ, LEVEYS 40cm, SYVYYS 80cm, 10cm HIEKKAPETI 220m MAANRAK VALAISTUSRAKENTEET VALAISINPYLVÄÄT JÄYKKÄ SINKITTY OLAKEPYLVÄS A106SO (6m), 1-LUUKKU 6 BETONIJALUSTA KBR-4/ JUURIKUMI + ASENNUS + YMPÄRYSTÄYTTÖ 7 VALAISINPYLVÄS (6m): ASENNUS, KYTKENTÄ JA VAIHEISTUS VALAISIMET 8 VALAISIN EASYLED PROWAVE 30 UP-R 4000K + LED-MATRIISI KUSTANNUSARVIO NOUDATTAA YLEISTÄ 07/2014 HINTATASOA, TODELLISET KUSTANNUKSET ILMENEVÄT SAATUJEN TARJOUSTEN PERUSTEELLA. x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: ASUNTILANTIE-MUSTIKKAMÄENTIE KUSTANNUSARVIO 1 / 4 - / / MHa LIITE-2

24 KUSTANNUSARVIO (alv 0 %, EI SISÄLLÄ YLEISKUSTANNUKSIA) KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (ASUNTILANTIE - MUSTIKKAMÄENTIE) NO NIMIKE MÄÄRÄ A-HINTA 3360 SÄHKÖNJAKOLAITTEET 9 PYLVÄSKAAPELI MPK 3x2,S x) 3m 3 YHTEENSÄ 10 HUOM. 10 MAADOITUSKÖYSI Cu16(2m) + ASENNUS KAIVANTOON KYTKENTÄKALUSTE ENSTO SV1.11 X) MAAKAAPELIN HAAROITUSSUOJAT AL 4x16 - AL 4x UUSI PYLVÄÄN SISÄPÄÄTE (AXMK2), TARVIKE JA TYÖ PIENTARVIKE KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS LIITTYMÄLOMAKKEEN ESITÄYTTÖ JA TOIMITUS TILAAJALLE (LIITT.KOON MUUTOS) YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO NOUDATTAA YLEISTÄ 07/2014 HINTATASOA, TODELLISET KUSTANNUKSET ILMENEVÄT SAATUJEN TARJOUSTEN PERUSTEELLA. x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: ASUNTILANTIE-MUSTIKKAMÄENTIE KUSTANNUSARVIO 2 / 4 - / / MHa LIITE-2

25 KUSTANNUSARVIO (alv 0 %, EI SISÄLLÄ YLEISKUSTANNUKSIA) KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA) NO NIMIKE MÄÄRÄ A-HINTA YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖN- JA TIEDONSIIRTORAKENTEET 1 SUOJAPUTKI P110A + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 0m 8 0 MAANRAK. 2 SUOJAPUTKI P7B + NAUHA + ASENNUS KAIVANTOON 198m MAANRAK. 3 MAAKAAPELI AXMK 4x2 + ASENNUS PUTKEEN 230m 1 10 MAANRAK. 4 KAIVUU JA TÄYTTÖ, LEVEYS 40cm, SYVYYS 80cm, 10cm HIEKKAPETI 200m MAANRAK VALAISTUSRAKENTEET VALAISINPYLVÄÄT JÄYKKÄ SINKITTY OLAKEPYLVÄS A106SO (6m), 1-LUUKKU BETONIJALUSTA KBR-4/ JUURIKUMI + ASENNUS + YMPÄRYSTÄYTTÖ VALAISINPYLVÄS (6m): ASENNUS, KYTKENTÄ JA VAIHEISTUS VALAISIMET 8 VALAISIN EASYLED PROWAVE 30 UP-R 4000K + LED-MATRIISI KUSTANNUSARVIO NOUDATTAA YLEISTÄ 07/2014 HINTATASOA, TODELLISET KUSTANNUKSET ILMENEVÄT SAATUJEN TARJOUSTEN PERUSTEELLA. x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA KUSTANNUSARVIO 3 / 4 - / / MHa LIITE-2

26 KUSTANNUSARVIO (alv 0 %, EI SISÄLLÄ YLEISKUSTANNUKSIA) KOHDE: YLÖJÄRVEN KAUPUNKI, KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ (PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA) NO NIMIKE MÄÄRÄ A-HINTA YHTEENSÄ HUOM SÄHKÖNJAKOLAITTEET 9 PYLVÄSKAAPELI MPK 3x2,S x) 3m MAADOITUSKÖYSI Cu16(2m) + ASENNUS KAIVANTOON KYTKENTÄKALUSTE ENSTO SV1.11 X) MAAKAAPELIN HAAROITUSSUOJAT AL 4x16 - AL 4x2 1m UUSI PYLVÄÄN SISÄPÄÄTE (AXMK2), TARVIKE JA TYÖ PIENTARVIKE KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO NOUDATTAA YLEISTÄ 07/2014 HINTATASOA, TODELLISET KUSTANNUKSET ILMENEVÄT SAATUJEN TARJOUSTEN PERUSTEELLA. x) = SUUNNITTELIJAN TYYPITTÄMÄ TUOTE TAI TÄYSIN VASTAAVA MUU TUOTE YLÖJÄRVEN KAUPUNKI KLV: PELTOLANKUJA - SAMMALKUJA KUSTANNUSARVIO 4 / 4 - / / MHa LIITE-2