VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE"

Transkriptio

1 VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE x Laatija: YRITYS Oy Suunnittelijan nimi Versio 4.0/2015

2 Sisällysluettelo Projektin tiedot... 2 Valaistuksen toimivuusvaatimukset... 4 TEKNISET VAATIMUKSET Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Poistettavien rakenteiden materiaalit Rakenteiden poistaminen Siirrettävät rakenteet Suojattavat rakenteet Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Maakaapelirakenteet Maakaapelirakenteiden tarvikkeet Maakaapelin asentaminen Valaistusrakenteet Valmis valaistusrakenne Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Valaisinpylväät Valaisinpylväiden materiaalit Pylvään ja jalustan perustaminen Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus Valaisinvarret Valaisimet Valonheittimet Valonlähteet Sähkönjakolaitteet Maadoitukset Materiaalit Keskukset Katuvalaistuksen ohjaus LIITTEET Sivu 1/29

3 Projektin tiedot Projekti: Tilaaja: Armonkallion alueen katuvalaistuksen saneeraus Tampereen kaupunki Rakennuttajainsinööri Mika Heikkilä Suunnittelija: Suunnittelijan nimi OSOITE POSTITOIMIPAIKKA PUH. NUMERO Sähkölaitos: Tampereen Sähköverkko Oy Muut yhteistyötahot: Katuvalaitusverkon käytönjohtaja: Tampereen kaupunki Mika Heikkilä puh Katuvalaistusverkon kunnossapitourakoitsija: Tampereen Vera Oy Tomi Keskinen puh Katuvalaistuksen ohjaus: C2 Smart Light Oy Marko Hautanen puh Katuvalaistusverkon kytkentäkartat: Tampereen Vera Oy Päivi Paukkonen puh Katuvalaistusverkon sijaintikartat: Tampereen Vera Oy Karttaotepalvelut p puh. ma-to klo 7-9 ja 14-15, pe klo 7-9 s-posti: Kaapelinäyttö: Tampereen Vera Oy Tarmo Niemi p Hanna Plym p Katuluvat: Tampereen kaupunki Katutilavalvonta Frenckellin aukio 2 L katuluvat puh johtokartat puh Maakaasu ja kaukolämpö: Tampereen Kaukolämpö Oy Marko Pajunen p Liikennevalot: Tampereen kaupunki/ Mika Kulmala puh Sivu 2/29

4 Yleiset vaatimukset Hankkeessa tulee noudattaa sähkölainsäädäntöä ja -normistoa. Työn tulee niiltä osin kuin tässä asiakirjassa ei ole erikseen mainittu täyttää hankintavuonna voimassa olevien InfraRYL:n (Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset), SFS sarjan standardien ja muiden yleisten ohjeiden vaatimukset. Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee käsittää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, jotka tarvitaan hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyttökuntoon. Määrälaskenta on suoritettu pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut laitteiston käyttökuntoon saattamisen vaatimat työt ja tarvikkeet sisältyvät näihin pääsuoritteisiin. Ennen työn aloittamista sähköurakoitsijan tulee: - olla yhteydessä katuvalaistusverkon käytönjohtajaan ja hyväksyttää muut toimijat ja osoittaa heidän vaadittavat pätevyydet. Käytönjohtajan kanssa käydään myös läpi Tampereen kaupungin katuvalaistusverkon erityispiirteet. - olla yhteydessä alueen valaistuksen kunnossapitourakoitsijaan ja ilmoittaa yhteystiedot, aikataulu ja työalue sekä hankkia kohteen katuvalaistusverkon kytkentäkartta. Sähkötöitä ei saa suorittaa ilman ajan tasalla olevaa kytkentäkarttaa. - ilmoittaa yhteystiedot, aikataulu ja työalue katuvalaistuksen ohjauksesta vastaavalle operaattorille. - hankkia kohteeseen kaikkien johtoyhtiöiden kaapeleiden sekä vesi- ja viemäriputkien sijaintikartat. Kaivuutöitä ei saa aloittaa ilman sijaintikarttoja. - tehdä kohteen sähkölaitteiston purkamisen ja uuden rakentamisen työsuunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan valvojalle. - saattaa työalue jännitteettömäksi ja tehdä muut tarvittavat sähköturvallisuustoimenpiteet. Huom! Sähkökaapelien asentamista suorittavan tulee olla KTMp/516 mukainen sähköalan ammattilainen tai työhön perehdytetty. Asianmukainen pätevyys tulee osoittaa kirjallisesti esim. perehdytyslomakkeella. Työ vaatii sähkötöiden johtajan. KTMp/516 mukainen sähköalan ammattilainen tarkastaa ja hyväksyy kaapelien ja kaapelinsuojaputkien asennuksen ennen niiden peittämistä. Tarkastus kirjataan työmaapöytäkirjaan ja siitä tehdään erillinen muistio. Sivu 3/29

5 Valaistuksen toimivuusvaatimukset Valaistuksen toimivuusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. Valaistuksen tulee täyttää valaistusluokkien kaikki valaistusteknilliset vaatimukset. Kohde Omistaja Valaistusluokka Valolaji Pylväslaji ja kaapelointitapa Soukanlahdenkatu Helenankatu Pursikatu Kaarikatu Siltakatu Yrjönkatu Helenankuja Ihanakatu Leppäkatu Lapintie Pajakatu Haarakatu Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al5 K4 Al4a K4 Al5 K4 Al5 K4 LED, Värilämpötila 4000 K Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 2000 K Värintoistoind. Ra min = 20 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Värilämpötila 4000 K Värintoistoind. Ra min = 70 Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Metallipylväs Maakaapelointi Sivu 4/29

6 Taulukko 1; Kohteiden valaistuksen toimivuusvaatimukset. Kaikki valaistusteknilliset laskennat on tehtävä Tampereen kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohjeen mukaan. TEKNISET VAATIMUKSET Tässä asiakirjassa on noudatettu InfraRYL:n nimikkeistöjä sekä numerointia Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Poistettavien rakenteiden materiaalit Purkualue on esitetty suunnitelmassa ja purku käsittää kaikki esitellyn sähkölaitteiston osat, ellei suunnitelmassa ole muuta mainittu Rakenteiden poistaminen Uusi valaistus tulee rakentaa ennen vanhan poistamista niiltä osin, kun se on mahdollista tehdä. Nykyisiä valaistuslaitteita voidaan hyödyntää urakan aikana väliaikaiseen valaistukseen. Väliaikainen valaistus voidaan toteuttaa yhtä valaistusluokkaa pienemmäksi kuin lopullinen valaistus. Alueelta puretaan nykyiset valaistusrakenteet niiltä osin, kun valaistus uusitaan. Nykyiset maakaapelit puretaan vain uuden kaivannon osuudelta. Purkutyöt tulee suorittaa InfraRYL III-luokan mukaisesti. Purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, pois lukien ne tarvikkeet, jotka tilaaja hankkeen aikana määrittelee. Purkumateriaali hävitetään ympäristövaatimusten mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen ennen tarjouksen jättämistä katselmoimaan purettavan materiaalin. Urakoitsijan tulee esittää purkusuunnitelma ja purkutöiden turvallisuussuunnitelma ennen töiden aloittamista. Varalle maahan jäävät kaapelit päätetään kutistemuovipäätteellä niin, ettei niihin pääse kosteutta Siirrettävät rakenteet Nykyisissä valaisinpylväissä olevat opasteet, liikennemerkit ja liikennevalo-opasteet asennetaan entisille paikoilleen. Jos edellä mainittuja laitteita siirretään, uusi sijainti tarkistetaan ja hyväksytetään tilaajalla. Nykyisissä pylväissä olevat mainoslaitteet asennetaan uusiin pylväisiin ja niiden sijainti tarkistetaan ja hyväksytetään tilaajalla. Sivu 5/29

7 Siirrettävät valaistusrakenteet on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa Suojattavat rakenteet Ennen kaivuutöiden aloittamista urakoitsijan tulee selvittää eri laitoksien ja yhtiöiden toimintaohjeet kaapeleiden ja putkien läheisyydessä työskentelemisestä. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä ko. tahoon ja sopia toimintatavat sekä tarvittavat suojaukset. Työalueella sijaitsevat kaapelit ja putket tulee suojata turvallisesti. Työalueella oleva puusto, rakennukset ja rakenteet tulee suojata, jos työmenetelmä sitä edellyttää Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole määritelty työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin, urakoitsija valitsee ne itse alan yleisten ohjeiden mukaisesti. Valinnassa tulee ottaa huomioon hankkeen vaatimukset. Suunnitelmassa on esitetty tarvikkeilta vaadittavat ominaisuudet mm. esimerkeillä. Näillä ominaisuuksilla suunnitelmat täyttävät vaadittavat tekniset ja laadulliset vaatimukset. Suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen tarviketyyppien osalta voidaan käyttää muiden valmistajien tuotteita, jos niiden tekniset ja laadulliset ominaisuudet ovat suunnitelmissa määriteltyjä tarviketyyppejä vastaavat ja ne täyttävät kaikki hankkeen laatuvaatimukset. Vastuu vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta jää urakoitsijalle. Tarviketyyppien vaihdot tulee hyväksyttää tilaajalla ennen niiden hankintaa. Tarviketyyppejä ovat muun muassa putket, kaapelit, liittimet, jalustat, pylväät, valaisimet ja lamput. Sivu 6/29

8 Tarvikkeiden vaihdossa edellytetään kestävän kehityksen mukaista ratkaisua ja tuotteita. Tarkasteltavia ominaisuuksia ovat: - Tekniset ja valaistusteknilliset ominaisuudet - Toiminnallisuus - Toimintavarmuus - Rakenne ja muotoilu - Väri - Asennettavuus - Kunnossapitoystävällisyys - Materiaali - Pintakäsittely - Jatkokäsittely/kierrätettävyys Maakaapelirakenteet Maakaapelirakenteiden tarvikkeet Kaapelinsuojaputket Kohteessa käytetään standardin SFS 5608 mukaisia, keltaisia kaapelinsuojaputkia ja putkitustarvikkeita seuraavasti: - ajoratojen alituksissa asennussyvyys on 0,7m, - kevyen liikenteen väylillä 0,5m ja - muilla alueilla 0,7m. Jos asennussyvyys jää alle määrittellyn, käytetään rengasjäykkyydeltään suurempaa putkea (taulukko 2) tai suojataan kaapelinsuojaputki mekaanisesti betonilaatalla tai muulla vastaavalla tilaajan hyväksymällä tavalla. Kaapelinsuojaputken rengasjäykkyys ilmoitetaan neliölle kohdistuvan paineen mukaan (kn/m2), jonka tunnuksena käytetään lyhennettä SN. Ajorata Kevyen liikenteen väylä Muut alueet Kaapelin-suojaputken SNjaputken SNjaputken SN- Kaapelin-suo- Kaapelin-suo- Asennussyvyys (mm) syvyys (mm) syvyys (mm) Asennus- Asennusluokkluokkluokka (PE-putki) (PE-putki) (PE-putki) (A-luokka) (B-luokka) (B-luokka) Taulukko 2; Kaapelinsuojaputken SN-luokan valintataulukko. Ajoradalla tarkoitetaan tässä yhteydessä reittiä, jolla on raskasta liikennettä. TEL75 suojaputket liitetään luotettavalla supisteliitoksella TEL110A alitusputkiin. Louherakenteessa tai vastaavassa vaativassa rakenteessa kaapelikaivannon asennusalustan ja suojatäytön hiekan pysyvyys paikallaan varmistetaan käyttämällä suodatinkangasta. Asennussyvyydet on toteutettava koko suojaputkituksen matkalla, myös esim. avoojien kohdalla. Kaapelinsuojaputkitukset tehdään yhtenäisinä ja tiiviinä. Putkitusreitti liitetään suoraan pylväsjalustoihin siten, että kaapeli on uusittavissa ilman kaivuutöitä. Jäykkää Sivu 7/29

9 putkea ei saa liittää suoraan jalustaan, vaan n. 0,5m - 1m matkalla jalustasta käytetään taipuisaa kaapelinsuojaputkipäätettä loivalla kaarella toteutettuna (min. r = 0,5m). Putken haaroitus jalustalta toteutetaan jäykän ja taipuisan putken liitoskohdassa jäykällä kaapeliputkituksen haaroittimella. Taipuisaa kaapelinsuojaputkea saa käyttää ainoastaan jalustan liittämisessä kaapelinsuojaputkitukseen. Muuten putkituksessa tulee käyttää jäykkää putkea ja jäykkiä putkitusosia (esim. kaaret). S-mutkia ei sallita. Kaapelikaivannoissa kaapelien suojaputket asennetaan hiekkaan ja suojatäyttö tehdään hiekalla. Putket asennetaan rinnakkain ja putkien välin on oltava vähintään 5 cm. Kuva 1a. Kaapelinsuojaputken liittäminen 8m pylvään jalustaan. Kuva 1b. Kaapelinsuojaputken liittäminen 5-6m pylvään jalustaan. Sivu 8/29

10 Kuva 1c. Nykyisen kaapelinsuojaputken haaroittamisen periaatekuva. Nykyisen putken haaroittaminen tehdään kuvan 1c mukaisesti. Nykyiseen putkeen tehdään kaapeliläpivientiä varten aukko, jonka päälle haaroitusosa asennetaan. Haaroitusosa kiinnitetään valmistajan ohjeiden mukaan nykyiseen putkeen. Haaroitusosa on valmistajan kaapelin haaroittamiseen tarkoittama tuote. Kaapelikaivanto täytetään siten, että kadun alkuperäiset rakennekerrokset säilyvät. Kerrokset voidaan toteuttaa, suojatäyttöä ja kantavaa kerrosta lukuun ottamatta, kadun nykyisillä rakennemateriaaleilla, jos kaivuuvaiheessa kerrokset on lajiteltu. Sekoitetun maa-aineksen käyttö on kielletty. Kantava kerros tehdään kalliomurskeella 0/32. Varoitusnauhan minimileveys on 125mm, sen väri on keltainen ja teksti musta. Nauhan asennussyvyys on esitetty kuvissa 2, 3a ja 3b. Kuva 2. Kaapelikaivannon periaatepiirustus. Sivu 9/29

11 Kuva 3a. Kaapelinsuojaputken lisäsuojauksen periaatepiirustus betonilaatalla. Betonilaattasuojauksessa laatan paksuuden tulee olla vähintään 0,5 x putken halkaisija ja leveyden sekä pituuden vähintään 6 x putken halkaisija. Kuva 3b. Kaapelinsuojaputken lisäsuojauksen periaatepiirustus PE-putkella. Varalle maahan jäävät putket tulpataan vesitiiviisti ja luotettavasti sekä varustetaan vetonarulla. Katualueella kaikki kaapelit suojataan mekaanisesti 2 metrin korkeudelle ajoradan/kevyen liikenteen väylän pinnasta Maakaapelin asentaminen Maakaapelien asentamisessa on otettava huomioon valmistajien ohjeet ja rajoitukset mm.: - kaapelin minimitaivutussäde vetovaiheessa sekä kaapelin ollessa paikallaan, - lämpötilan aiheuttamat rajoitukset asennukselle ja - asennusvetovoimat. Kaapelit on asennettava siten, että ne ovat vaihdettavissa ilman kaivuutöitä. Kaapelin asennusvaiheessa on varmistettava, ettei se ole puristuksissa jalustassa tai putkenliitoksessa. Kaapelointi tulee toteuttaa niin, että pylväälle jää riittävä kytkentävara. Kaapelit päätetään pylväällä käyttämällä kaapelipäätettä, esim. Ensto SBO 4.1. Päätettäessä kaapeli maahan käytetään päätetuppiloa, esim. Ensto SEC 1.3. Sivu 10/29

12 Maakaapelien merkitseminen Kaapelin merkitseminen pylväällä: Kaikki pääjohdot ja ryhmäjohdot merkitään molemmista päistä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tehdään koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä seuraavat asiat: - kaduilla: kadunnimi ja tulosuunta, pääilmansuuntana, - puistoissa ja muilla alueilla: tulosuunta, pääilmansuuntana sekä - kaapelityyppi poikkipintoineen. Merkitseminen tehdään kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää merkintänä teippiä, joka tulee lopullisessa asennuksessa poistaa. Pylväältä sähköistettävälle laitteelle asennettava ryhmäjohto merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä. Pylväissä käytettävissä liittimissä tulee olla vaihemerkinnät. Kaapelin merkitseminen katuvalaistuskeskuksella: Liittymiskaapeli ja ryhmäjohdot merkitään keskuksessa ja sen ulkopuolella käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tehdään koneellisesti. Merkinnästä ilmenee seuraavat asiat: - kaduilla: kadunnimi ja lähtösuunta, pääilmansuuntana, - puistoissa ja muilla alueilla: nimi ja lähtösuunta, pääilmansuuntana sekä - kaapelityyppi poikkipintoineen. Merkitseminen tehdään kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää merkintänä teippiä, joka tulee lopullisessa asennuksessa poistaa. Keskukselta sähköistettävälle muille laitteille asennettava ryhmäjohto merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä Kaapelien jatkaminen Kaapelit asennetaan ilman jatkoksia niiltä osin, kun se on mahdollista. Niiden jatkojen käytöstä, joita ei ole merkitty suunnitelmaan, tulee sopia tilaajan kanssa. Käytettävä kaapelijatkon tyyppi valitaan seuraavan taulukon mukaan: Jatkettavat kaapelit Jatkotyyppi Esim. tuote AXMK-AXMK geeli/kutistemuovi Ensto SJKx.47 (A)MCMK-AXMK geeli/valumuovi Nanten PU-VM (A)MCMK-(A)MCMK geeli/valumuovi Nanten PU-VM Taulukko 3; Kaapelijatkojen valintataulukko. Sivu 11/29

13 Kaapelijatkoskaivannossa on otettava huomioon kaapelin minimitaivutussäteet. Kaivannon maakerrokset tehdään kuvan 2 mukaan Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sijaintikartoitus Urakoitsija suorittaa maanalaisten tarvikkeiden sijaintikartoitukset ohjeen mukaisesti digitaalisessa muodossa niin, että tulokset soveltuvat kaupungin käytössä olevaan katuvalaistuksen verkkotietojärjestelmään. Tiedot toimitetaan Tampereen Vera Oy:lle, joka ylläpitää järjestelmää. Ohje on liitteessä Valaistusrakenteet Valmis valaistusrakenne Valmiista kohteesta tehdään valaistukselle oma vastaanottotarkastus. Urakoitsija luovuttaa yhden paperikopiosarjan laatukansiosta viimeistään valaistuksen vastaanottotarkastuksessa. Kansio sisältää kaksi osaa, luovutusasiakirjat sekä laatuasiakirjat Luovutusasiakirjat Urakoitsija täydentää suunnitelma-asiakirjat luovutusasiakirjoiksi. Luovutusasiakirjat tulee olla varustettu urakoitsijan yhteystiedoilla, päiväyksellä ja allekirjotuksella Laatuasiakirjat Laatuasiakirjat pitävät sisällään: - hankkeeseen liittyvien keskuslähtöjen mitatut kuormitusvirrat, - hankkeeseen liittyvien keskuslähtöjen loppupäistä mitatut oikosulkuvirrat, - käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja, - kolmannen osapuolen tekemän tarkastuksen pöytäkirja, ks. kohta , - maadoitusten mittauspöytäkirjat ja - valaistusmittausraportti valmiista kohteesta. Lisäksi jos asennus poikkeaa suunnitelma-asiakirjoista: - valaistusteknilliset laskennat, - kalusteiden toimittajan laatima kojeluettelo, josta ilmenee hankkeeseen kuuluvien laitteiden valmistaja, tyyppi, nimellisarvot ja lukumäärä sekä - selvitys vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta kohdan mukaan. Katuvalaistusverkon päivityksestä verkkotietojärjestelmään vastaa Tampereen Vera Oy, yhteyshenkilönä Päivi Paukkonen Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Urakoitsija ylläpitää koko urakan ajan dokumentointia työaikaisista kytkennöistä. Kohteen valaistuksen toimivuus varmistetaan valaistusmittauksella, jonka mittausraportti tulee olla valaistuksen vastaanottotarkastuksessa mukana. Mittaukset suoritetaan Liikenneviraston ohjeen Valaistusteknilliset laadunvalvontamittaukset mukaisesti. Sivu 12/29

14 Sähkötekniset tarkastukset Urakoitsija suorittaa nykyisille käyttöön jääville kaapeleille kuntotarkastuksen ennen muita ko. osiin kohdistuvia töitä. Tarkastukseen sisältyy aistinvarainen tarkastelu sekä eristysresistanssin ja silmukkaimpedanssin mittaus. Mittauspöytäkirja toimitetaan tilaajalle. Sähköurakoitsija seuraa ja tarkastaa työn edetessä valaistuksen sähkölaitteiston osien rakentamista ja varmista näin laadukkaan kokonaisratkaisun toteutumisen. Kohteelle suoritetaan käyttöönottotarkastuksen lisäksi kolmannen osapuolen tekemä tarkastus, joka tulee olla Tukesin ohjeen S3 mukaisen valtuutetun tarkastajan tai tarkastuslaitoksen tekemä. Tarkastuksen tulee olla standardin SFS 5825 mukainen. Sähköurakoitsija tarkastaa jalustan suoruuden ja korkeuden sekä sähkökaapelit ennen asennusta. Tarkastusmerkintä kirjataan pylväs- ja jalustaluetteloon tarkastussarakkeeseen Valaisinpylväät Valaisinpylväs- ja jalustatyypit sekä niiden määrät on esitetty pylväs- ja jalustaluettelossa sekä tarvikeluettelossa. Valaisinpylvään tarkka sijainti määritetään kadun leveyssuunnassa poikkileikkauksesta ja pituussuunnassa asemapiirustuksesta. Valaisinpylväille voidaan esittää suuntaa-antavat koordinaattitiedot pylväs- ja jalustaluettelossa. Lopullinen sijainti tarkistetaan maaston mukaan. Urakoitsija merkitsee pylväsjalustan paikat urakka-alueella ennen kaivuutöiden aloittamista ja hyväksyttää ne valvojalla. Pylväs- ja jalustaluettelossa on esitetty valaisimien asennuskorkeus Valaisinpylväiden materiaalit Jalustan materiaalit ja valinta Jalustoina käytetään betonijalustoja, jotka soveltuvat suunnitelman mukaisille pylväille sekä kohteeseen. Jalustojen tulee täyttää Liikenneviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset vaatimukset. Jalustan kaapelireiteistä on poistettava terävät betonivalusta jääneet särmät. Säätöruuvien on oltava ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Kohteessa voidaan käyttää tapauskohtaisesti yksittäisiä erikoisjalustoja tilaongelmista johtuen, esim. kallion tai jo olemassa olevan putkituksen takia. Urakoitsijan tulee tällöin esittää ja hyväksyttää toteutussuunnitelma ratkaisusta ennen toteutusta Pylvään materiaalit ja valinta Pylväiden tulee Liikenneviraston ohjeen Tien valaisinpylväiden ja jalustojen laatuvaatimukset vaatimukset. Asennettavissa pylväissä käytetään vakiokorkeuksia, korkeudet on ilmoitettu tarvikeluettelossa. 8 m ja sitä korkeammissa pylväissä käytetään jäykkyysluokkaa B2. Sivu 13/29

15 Yli 6m pylväiden tulee koostua runko-osasta ja varsiosasta. Pylvään tyvessä tulee olla pyöristetty/supistettu tyvikartio ja kytkentäluukun kiinnitys tulee olla kuusiokoloruuvilla. Kaikki ruuvit tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Suunnitelmien pylväspositionumeroita ei merkitä pylvääseen. Maalatun pylvään pintakäsittelyn laatuvaatimukset ovat: rakenne: kuumasinkitys, fosfatointi ja pulverimaalaus/muovipinnoite, pintäkäsittelyn tulee kestää mekaaniset rasitukset pylvään normaalissa käytössä sekä käsittellyn elinkaaren kattava kestävyys on osoitettava standardein, laatujärjestelmällä tai soveltuvin referenssein Pylvään ja jalustan perustaminen Valaisinpylväät asennetaan suunnitelman mukaisesti. Pylväsjalustat asennetaan pystysuoraan ja valmiissa asennuksessa on jäätävä pylväälle säätövaraa vähintään 20mm joka suuntaan. Jalustojen ympärystäyttö tehdään taulukon 4 ja kuvien 4a, 4b ja 4c mukaan: Ympärystäyttö Ei erillistä ympärystäyttöä, eli täyttö voidaan tehdä nykyisellä tiivistyvällä kiviaineksella (kuva 4a) Kapea tiivistetty mursketäyttö (kuva 4b) leveä tiivistetty mursketäyttö, lisäksi tulee käyttää suodatinkangasta (kuva 4c) Taulukko 4; Jalustojen ympärystäytön valintataulukko Nykyinen maa-aines Tiivistyvää kiviainesta (esim. murske), kantava rakenne Sora, tiivistyvä hiekka, kuivakuorisavi Tasarakeinen hiekka, märkä savi, siltti, turve, pehmeä savi Kuva 4a. Jalustan asennus, ei erillistä ympärystäyttöä. Sivu 14/29

16 Kuva 4b. Jalustan asennus, kapea erillinen ympärystäyttö. Kuva 4c. Jalustan asennus, leveä erillinen ympärystäyttö. Asennettaessa jalustaa avo-ojan reunaan tai luiskaan tulee aina käyttää leveätä ympärystäyttöä. Kapea täytön halkaisija on 2 x jalustan tyvin halkaisija ja leveän täytön vastaavasti 3 x tyvin halkaisija. Kaikki ympärystäytöt tiivistetään 0,3m kerroksin. Ympärystäyttö tiivistetään aina täryttämällä. Jalustalle menevän kaapelinsuojaputken ympärille asennetaan asennusalusta ja suojatäyttö. Pollarijalusta: Pollarijalustan asennuksessa on otettava huomioon, että jalusta sekä mahdollinen sovitinlevy jäävät valmiin pinnan alapuolelle, pintarakenteen (esim. kiveyksen) alapintaan. Sovitinlevyn/laipan tulee olla kuumasinkitty ja maalattu. Kierretankojen tulee olla materiaaliltaan rosteria. Pollarin asennuksen periaatteet on esitetty kuvissa 5a ja 5b. Sivu 15/29

17 Kuva 5a. Pollarin asennus pollarijalustaan. Kuva 5b. Pollarin asennus pylväsjalustaan. Pollarin asennuksessa on otettava huomioon valmistajan asennusohjeet Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus Ks Tarkemittaukset. Sivu 16/29

18 33620 Valaisinvarret Valaisimet Valaisinvarsityypit ja määrät on esitetty Tarvikeluettelossa. 8 m ja sitä korkeampien pylväiden varsissa käytetään jäykkyysluokkaa B2. Varren halkaisija on 76mm. Valaisinvarsissa tulee olla kiinteä valaisinsovite, jonka halkaisija on 60mm ja pituus 100mm, ellei suunnitelma-asiakirjoissa toisin mainita. Valaisinvarren kallistuskulma on 5 astetta, ellei suunnitelma-asiakirjoissa toisin mainita. Valaisintyypit ja määrät ovat esitetty Valaisinluettelossa. Pylväspositioissa käytetään urakka-alueen nykyisiä SpNa 250W valaisimia. Jos suunnitelma-asiakirjojen mukaisista valaisintyypeistä poiketaan, on urakoitsijan hyväksytettävä muutokset tilaajalla tai tilaajan edustajalla, ennen tarvikkeiden hankintaa ja töiden aloittamista. Hyväksynnän yhteydessä on esitettävä valaistusteknilliset laskennat, elinkaarivertailu (elinkaarikustannusten nykyarvo) sekä lisäksi kohdan mukainen selvitys vaatimustenmukaisuuden ja vastaavuuden osoittamisesta. Valaisimien tulee täyttää liitteen 1 mukaiset laatuvaatimukset. Valaisimien valonjaot on määritelty valaisinluettelossa. Purkauslamppu- ja LED-valaistuksien ohjausajat ja ohjaustavat on esitetty tämän ohjeen liitteessä 3. Pylvään kytkentätilan ja valaisimen välinen kaapeli on tyyppiä MMJ 5x1,5S. Ripustusvalaistukset edellyttävät aina rakennesuunnitelman. Hankkeessa noudatetaan Tampereen kaupungin ohjetta Valaisinvaijerien kiinnitys julkisivuihin, ohje rakennesuunnittelijalle. Katuvalaistusverkkoon liitettävät eri tahojen omistamat sähkölaitteet mm. pysäkkikatokset, opastaulut, liikennemerkit ja valonheittimet on suojattava enintään 30mA vikavirtasuojalla. Vikavirtasuoja tai yhdistelmäsuoja sijoitetaan valaisinpylvään ylempään kytkentätilaan ja se koteloidaan vähintään luokkaan IP Valonheittimet Kaikki valaisimet suojataan omalla sulakkeella. Maisemavalaistukset: Kaikki maisemavalaistukset sammutetaan yöajaksi. Sammutusaika sekä ohjaustapa on määritetty suunnitelmassa. Urheilupaikkavalaistukset: Purkauslampputekniikalla toteutettu valaistus sammutetaan yöksi. LED-tekniikalla toteutetun valaistuksen ohjausajat ja ohjaustavat on esitetty tämän ohjeen liitteessä 3. Sivu 17/29

19 Maahan upotettavat valonheittimet: Maahan upotettavan valonheittimen asennusperiaatteet on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Maahan upotettavan valonheittimen asennus. Maahan upotettavien valonheittimien asennuksessa on noudatettava valmistajan asennusohjeita Valonlähteet Valonlähteiltä vaadittavat ominaisuudet on esitetty valaisinluettelossa ja taulukossa 5. Valonlähdetyyppi Kuolleisuus Suurpainenatriumlamppu, W Suurpainenatriumlamppu, W Monimetallilamppu LED Ryhmävaihtoväli 6 v h 6 v h 3 v h 15 v Värintoistoindeksi R a Valovirran alenema 20 5 % 10 % % 15 % % 20 % 70 C 10 L 80B 10 Taulukko 5. Valonlähteiltä vaadittavat ominaisuudet. LEDien kuolleisuus- ja alenema-arvot ovat standardin IEC mukaiset, lämpötilassa t a = 25 C Sähkönjakolaitteet Kaapelityypit ja -reitit on esitetty suunnitelmakartoilla ja luetteloissa. Kaikki kaapelointi tulee toteuttaa maakaapelointina. Maakaapelityyppi on AXMK-PLUS 4x25S ellei suunnitelmissa ole muuta mainittu. Kaapelityypin AXMK-PLUS 4x25S ominaisuudet ovat: Sivu 18/29

20 - pienin taivutussäde vedossa 0,26 m, - pienin taivutussäde paikalla 0,19 m, - suurin asennusvetovoima vetosukalla 1,5 kn, - suurin asennusvetovoima vetopäällä 5,0 kn ja - kuormitettavuus maassa 100 A. Mainoksien ja pysäkkikatoksien kaapelityyppinä on MCMK 2x2,5+2,5S. Kaapelinsuojaputkeen TEL-75 saa asentaa enintään kaksi ja TEL-110 putkeen enintään kolme AXMK-PLUS 4x25S kaapelia. Normaalisti kaapelinsuojaputkeen asennetaan yksi kaapeli. Putkituksessa on otettava huomioon kaapelin ominaisuudet. Pylvään kytkentätilan jäsentely on esitetty kuvassa 7. Kuva 7. Periaatekuva pylvään kytkentätilan käytöstä. Suunnitelmassa IRTI-merkityn maakaapelin PEN-johtimet yhdistetään pylvään PENkytkentäkalusteeseen ja vaihejohtimet päätetään eristettyihin liittimiin. Sivu 19/29

21 33656 Maadoitukset Katuvalaistuksen maadoitukset tulee tehdä alle 200m välein ja syötettävän ryhmän päässä. Maadoitukset on esitetty suunnitelmakartoilla. Maadoituksessa käytetään kupariköyttä (Cu25), joka kytketään aina kahden pylvään väliin. Maadoituskaapelia ei asenneta kaapelinsuojaputkeen ja sen tulee olla riittävän etäällä putkituksista (kuva 8). Asennuksessa on otettava huomioioon maa-aineksen laatu, maadoitusresistanssin minimoimiseksi. Savi, savensekainen hiekka, lieju, turve, multa sekä kosteat maa-ainekset ovat tyypillisiä matalan ominaisresistanssin omaavia maa-aineita. Hiekan ja moreenisoran sähkönjohtavuus varmistetaan tarvittaessa mittaamalla Keskukset Kuva 8. Maadoituskaapeli asennettuna kaivuuojaan. Pylväiden metallirunko maadoitetaan pylvään kytkentätilassa (KEVI 16) Materiaalit Kohteessa tulee käyttää vähintään Cu25 maadoitusjohdinta ja maadoituksen minimipituus on 20m maassa. Katuvalaistusverkkoon liitettävät eri tahojen omistamat valaistut laitteet mm. pysäkkikatokset, opastaulut, liikennemerkit jne. varustetaan omalla maadoituksella esim. 25m Cu16 kuparijohdin. Maadoitus asennetaan laitteen perustuksen ympärille. Keskuksen sijainti ja rakenne on esitetty suunnitelmassa. Keskuksen tarkka sijoituspaikka määritellään maaston mukaan ja se on hyväksytettävä tilaajalla ennen asennusta. Jakokaapin asennukseen käytetään betonijalustaa ja sen tulee olla mitoiltaan yhteensopiva jakokaapin kanssa. Jalustan ympärystäyttö tehdään kuvien 9a ja 9b mukaan. Mursketäyttö tiivistetään täryttämällä. Sivu 20/29

22 Kaapin materiaalin tulee olla kohteeseen soveltuvaa metallia. Ruostuva materiaali, esim. teräs, kuumasinkitään ja fosfatoidaan ennen pinnoitusta, alan ohjeiden mukaisesti. Jakokaapin väri on RAL Maalausmenetelmänä käytetään jauhemaalausta. Keskukselta asennetaan suunnitelmien mukainen liittymiskaapeli liittymispisteelle. Liittymispiste on esitetty suunnitelmassa. Urakoitsija tilaa sähköverkon haltijalta liittymiskaapelin kytkennän liittymispisteelle ja mittaroinnin katuvalaistuskeskukseen. Liittymän pääsulakekoko muutetaan tarvittaessa suunnitelman mukaiseksi, josta urakoitsijan on ilmoitettava sähköverkon haltijalle. Keskuksien uusimisen yhteydessä urakoitsijan tulee olla yhteydessä Tampereen sähköverkko Oy:hin ja sopia muutoksista sekä antaa tiedot uuden liittymissopimuksen päivittämiseksi. Liittymissopimus lähetetään tilaajalle allekirjoitettavaksi. Kuvissa 9a ja 9b on esitetty periaatekuvat katuvalaistuskeskuksen asennuksesta. Kuva 9a. Katuvalaistuskeskuksen asennus sivulta. Sivu 21/29

23 Kuva 9b. Katuvalaistuskeskuksen asennus edestä. Keskukselle asennetaan maadoitus, vähintään 20m, Cu25 maadoitusjohdin kaapeliojaan. Keskuslähdöt tulee merkitä liittimien ja varokkeiden merkintätilaan. Kaikki keskuslaitteet (mm. kontaktorit, kytkimet, varokkeet, liittimet, merkkilamput, jne.) tulee merkitä Katuvalaistuksen ohjaus Tilaaja purkaa nykyisessä keskuksessa sijaitsevan katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän ja hankkii sekä asentaa uuteen keskukseen ohjausjärjestelmän, virtamittausanturit, ovikytkimen ja etäohjauksesta varoittavan tarran. Tilaajan työt toteuttaa Tampereen Vera Oy, Tomi Keskinen. Hankkeen pääurakoitsija yhteensovittaa ohjausjärjestelmän muutostyöt. Tampere x Suunnittelijan nimi Sivu 22/29

24 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Tampereen kaupunki 2 sivua TAMPEREEN KAUPUNGIN ULKOVALAISTUSVERKON SIJAINTIKARTOI- TUSOHJE Tampereen Vera Oy 2 sivua HIMMENNYKSEN SÄÄTÖTAULUKKO Tampereen kaupunki 1 sivu Sivu 23/29

25 KATU- JA PUISTOVALAISIMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Liite 1 KATUVALAISIMET Valaisimen tekniset ominaisuudet: Valaisin täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95/EY määrittelemät valaisimien turvallisuusvaatimukset. Valaisin täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY määrittelemät valaisimien EMC-vaatimukset. Vähintään kahta eri runkokokoa (asennuskorkeudet 5-12m). Valaisimen runko on kokonaan metallia ja sen kaikki osat ovat korroosionkestävää materiaalia ja käytössä pitkäikäisiä. Suurin osa valaisimen osista on kierrätettäviä. Varustettu tasolasilla. Muotoilussa on pyritty minimoimaan tuulipinta-ala sekä jääpuikkojen muodostuminen lumen sulaessa valaisimen päältä. Kaikki teholuokat ovat samaa valaisinmallistoa. Vakioväri on vaaleanharmaa, esim. alumiininharmaa (erikoiskohteessa on määritelty tästä poikkeava värikoodi). Kotelointiluokka on vähintään IP65. Valaisin on kestävän kehityksen mukainen ja sen käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Kaikki valaisimessa olevat osat kestävät vähintään saman ajan kuin valaisinkin, pois lukien valaisimen elektroniikka, jonka tulee kestää vähintään 15 vuotta. Valaisimessa on laadukas elastinen tiiviste, joka säilyttää ominaisuutensa ja pitää valaisimen tiiviinä tiiveysvaatimuksen mukaisesti koko tuotteen käyttöajan. Valaisimessa on oltava standardin SFS-EN mukainen vedonpoistin. Johdotusteiden ja läpivientiaukkojen on oltava sileitä ja vapaita terävistä reunoista. Läpivientiaukkojen on oltava sellaisia, että valaisimen kotelointiluokka säilyy koko valaisimen suunnittelukäyttöiän ajan. Valaistusteknilliset ominaisuudet: Valaisimia on saatavissa erilaisilla valonjako-optiikoilla. Valaisimesta on saatavilla standardien SFS-EN ja SFS-EN mukaan mitatut valonjakotiedostot kaikilla eri optiikoilla. Katuvalaistuksessa LED-valaisimen värilämpötila on 4000K ellei suunnitelmassa toisin mainita. Valaisimessa on kadun suuntaisesti leveäkeilainen, hyvällä hyötysuhteella varustettu tievalooptiikka, joka mahdollistaa pitkien pylväsvälien käytön. Vertailuna tässä käytetään valonjakokäyriä, valaisimen hyötysuhdetta (L.O.R) ja valaistuslaskentaohjelmassa käytettäviä valonjakotiedostoja. LED-valaisimen valovirta ilmoitetaan valaisimesta ulos tulevana valovirtana, ei valonlähteiden valovirtana. LED-valaisimen elinikä tulee ilmoittaa arvoille L80B10 ja C10 tai L80F10, lämpötilassa ta = 25 C. Valonlähteiltä vaadittavat ominaisuudet on esitetty suunnitelmassa. Ohjaus: Valaisimessa on tilavaraus valaisinkohtaiselle ohjauslaitteelle, jos valaisimessa ei ole jo valmiiksi tällaisena toimivaa ohjauslaitetta. LED- ja monimetallivalaisin on varustettava DALI tai 1-10V himmennettävällä elektronisella liitäntälaitteella ja ohjausmoduulilla. Muut purkauslamppuvalaisimet on varustetava kaksitehokuristimella ja ohjelmoitavalla tehonpudotusreleellä. Valaisin on himmennettävissä himmennystaulukon mukaisesti. LED-valaisin on varustettu pehmokäynnistyksellä, joka minimoi käynnistyksen virtapiikin. Asennus, kunnossapito ja suojaus: Asennettavuus on helppoa, nopeaa ja selkeää. LED-valaisimen LED-moduulit ja liitäntälaite ovat helposti vaihdettavissa, ilman koko valaisimen uusimista. Purkauslamppuvalaisimen lamppu ja liitäntälaiteyksikkö ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla. Purkauslamppuvalaisimessa tulee olla huoltokytkin tai muu laite esim. lukkiutuva pikaliitin, jolla valaisin saadaan jännitteettömäksi kunnossapidon ajaksi. Sivu 24/29

26 Valaisin on asennettavissa halkaisijaltaan 60mm ja 76mm olevan pylvään päähän. Kallistuskulman tulee olla 0-5 astetta. Valaisin on asennettavissa valaisinvarteen, jossa on kiinteä sovite (halk. 60, pituus 100mm). Kaillistuskulman tulee olla 5 astetta (0 astetta varteen nähden). Elektroniikka tulee olla suojattu vähintään 6kV:n ylijännitesuojalla ja lämpösuojalla. Valaisin on varustettava vikatilanteessa toimivalla automaattisammutustoiminnolla eli lamppu ei jää vilkkumaan. Valaisin on kompensoitava cos-arvoon 0,90-0,99 ja se ei saa olla ylikompensoitu. Valaisin ei saa aiheuttaa häiriöitä syöttävään sähköverkkoon. Sivu 25/29

27 PUISTOVALAISIMET Valaisimen tekniset ominaisuudet: Valaisin täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95/EY määrittelemät valaisimien turvallisuusvaatimukset. Valaisin täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY määrittelemät valaisimien EMC-vaatimukset. Kaikki tehot ja optiikat ovat samaa valaisinmallistoa ja kokoa (asennuskorkeudet 5m-6m). Valaisimen runko on kokonaan metallia ja sen kaikki osat ovat korroosionkestävää materiaalia ja käytössä pitkäikäisiä. Suurin osa valaisimen osista on kierrätettäviä. Varustettu tasolasilla, lasikuvulla tai kestävän kehityksen mukaisella muovikuvulla. Muotoilussa on pyritty minimoimaan tuulipinta-ala sekä jääpuikkojen muodostuminen lumen sulaessa valaisimen päältä. Vakioväri on vaaleanharmaa, esim. alumiininharmaa (erikoiskohteessa on määritelty tästä poikkeava värikoodi). Valaisimessa on laadukas elastinen tiiviste, joka säilyttää ominaisuutensa ja pitää valaisimen tiiviinä tiiveysvaatimuksen mukaisesti koko tuotteen käyttöajan Kotelointiluokka on vähintään on IP65 Valaisin on kestävän kehityksen mukainen ja sen käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Kaikki valaisimessa olevat osat kestävät vähintään saman ajan kuin valaisinkin, pois lukien valonlähde ja siihen liittyvä elektroniikka, jonka tulee kestää vähintään 15 vuotta. Valaisimessa on laadukas elastinen tiiviste, joka säilyttää ominaisuutensa ja pitää valaisimen tiiviinä tiiveysvaatimuksen mukaisesti koko tuotteen käyttöajan. Johdotusteiden ja läpivientiaukkojen on oltava sileitä ja vapaita terävistä reunoista. Läpivientiaukkojen on oltava sellaisia, että valaisimen kotelointiluokka säilyy koko valaisimen suunnittelukäyttöiän ajan. Valotekniset ominaisuudet: Valaisimia on saatavissa erilaisilla valonjako-optiikoilla Valaisimesta on saatavilla standardien SFS-EN ja SFS-EN mukaan mitatut valonjakotiedostot kaikilla eri optiikoilla. Valaisimessa on hyvällä hyötysuhteella varustettu optiikka, joka mahdollistaa kustannustehokkaan käytön. Vertailuna tässä käytetään valonjakokäyriä, valaisimen hyötysuhdetta (L.O.R) ja valaistuslaskentaohjelmassa käytettäviä valonjakotiedostoja. LED-valaisimen värilämpötila on 4000K ellei suunnitelmissa toisin mainita. LED-valaisimen valovirta ilmoitetaan valaisimesta ulos tulevana valovirtana, ei valonlähteiden valovirtana. LED-valaisimen elinikä tulee ilmoittaa arvoille L80B10 ja C10 tai L80F10, lämpötilassa ta = 25 C. Valonlähteiltä vaadittavat ominaisuudet on esitetty suunnitelmassa. Ohjaus: Valaisimessa on tilavaraus valaisinkohtaiselle ohjauslaitteelle, jos valaisimessa ei ole jo valmiiksi tällaisena toimivaa ohjauslaitetta. Valaisin on varustettava DALI tai 1-10V himmennettävällä elektronisella liitäntälaitteella ja ohjausmoduulilla. Valaisin on himmennettävissä himmennystaulukon mukaisesti. Valaisin on varustettu pehmokäynnistyksellä, joka minimoi käynnistyksen virtapiikin Asennus, kunnossapito ja suojaus: Asennettavuus on helppoa, nopeaa ja selkeää LED-valaisimen LED-moduulit ja liitäntälaite ovat helposti vaihdettavissa, ilman koko valaisimen uusimista. Purkauslamppuvalaisimen lamppu ja liitäntälaiteyksikkö ovat helposti ja nopeasti vaihdettavissa. Valaisin on asennettavissa halkaisijaltaan 60mm ja 76mm olevan pylvään päähän (esim. sovitteella). Elektroniikka tulee olla suojattu vähintään 6kV:n ylijännitesuojalla ja lämpösuojalla. Valaisin on varustettava vikatilanteessa toimivalla automaattisammutustoiminnolla. Valaisin on kompensoitava cos-arvoon 0,90-0,99 ja se ei saa olla ylikompensoitu. Valaisin ei saa aiheuttaa häiriöitä syöttävään sähköverkkoon. Mika Heikkilä Rakennuttajainsinööri Sivu 26/29

28 Tampereen kaupungin ulkovalaistusverkon sijaintikartoitusohje Liite 2 Yleistä Yleisten alueiden maan alle sijoitetuista rakenteista on omistajan pidettävä yllä sijaintikarttaa. Tampereen kaupungin ulkovalaistusverkkoa ylläpidetään verkkotietojärjestelmän tietokannassa. Verkkotietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Tampereen Vera Oy. Kartoitustyö Kohteen pääurakoitsija vastaa kartoitustietojen mittauksesta, tietojen oikeellisuudesta ja tietojen toimituksesta verkkotietojärjestelmän ylläpitäjälle. Kartoitettavat tiedot,kartoitettavien tietojen on sisällettävä kaikki ulkovalaistusverkon osat, mukaan lukien: - maakaapelit - pylväsjalustat ja pylväät - putket, putkikokomuutokset (esim. kadunalitukset 75 mm -> 110 mm) - maakaapelijatkot - maadoitukset - keskusjalustat ja keskukset - pysäkkikatokset ja mainokset Kartoituksen on sisällettävä myös olemassa olevan verkon komponentit (pylväät, pysäkkikatokset ja mainokset) niiltä osin, kun uusi kaapelointi niihin liittyy. Kartoituksen on sisällettävä myös varaputket ja maakaapelikieppivaraukset, sekä tiedot maakaapeleista, jotka on asennettu olemassa oleviin suojaputkiin. Kartoitustietojen ohessa tulee toimittaa mittaustietojen lisäksi työpiirustukset, joista ilmenee kytkentätiedot, jalustan/pylvään sijaintitiedot ja pylvään asennuksen poikkileikkauskuva. Kartoitustietojen ohessa tulee toimittaa myös tiedot käytöstä poistetuista ulkovalaistusverkon osista, mukaan lukien: - maakaapelit (jännitteettömät ja puretut) - pylväsjalustat ja pylväät - putket - maakaapelijatkot - maadoitukset - keskusjalustat ja keskukset - pysäkkikatokset ja mainokset Kartoituksen tarkkuus Kartoitustietojen tarkkuus on 10 cm. Kaapeli- ja suojaputkireitit digitoidaan reittipisteiden ja -viivojen mukaan järjestelmään, niin että vaadittu tarkkuus toteutuu. Reittipisteiden tulee seurata tarkasti putkien ja kaapeleiden sijaintia reittipisteiden väliin piirretyllä reittiviivalla. Pistemäiset kohteet mitataan kohteen keskeltä. Sivu 27/29

29 Käytettävät koodit Kartoitettavat verkon osat nimetään koodikenttään alla olevilla koodeilla, jotta kartoitustieto saadaan vietyä dokumentointijärjestelmään oikeille karttasymboleille. ZPK = kaapeli tai putkireitti ZPKNP = kaapelinippu ZPKPA = kaapelinpää ZJK = katuvalokeskus ZSU1P = 1 putkenpää ZSU2P = 2 putkenpäätä jne. ZSUM = putkikokomuutos supistejatkolla (esim. kadunalitukset 75 mm -> 110 mm) ZPP = puupylväs ZPMP = metallipylväs ZPN = olemassa oleva pylväs (nykyinen pylväs, jolle tuodaan uusi kaapeli) ZJKPK = mainos tai pysäkkikatos ZMP = maadoitussauva (keskukset, pysäkkikatokset ja mainokset) ZMK = maadoituskaapeli (pylväsväli) ZKVO = kaapelikaivo ZPKJ = kaapelijatko ZRP = rakenteen sisällä oleva kaapeli tai putkireitti ZRV = rakenteen sisällä oleva valaisin ZMV = maahan asennettu valaisin Kartoitustietojen toimitus Ulkovalaistusverkon kartoitustiedot tulee toimittaa ETRS GK24/N2000 -koordinaatti- ja tasojärjestelmässä ja GT- formaatissa, sähköpostilla yhtenä tiedostona. Sekaannuksen välttämiseksi tiedostossa ei saa olla muita kuin ulkovalaistusverkkoon liittyviä tietoja. Kartoitustiedot - ETRS GK24/N2000 -koordinaatti- ja tasojärjestelmässä - GT tiedostona - Sähköpostilla yhtenä tiedostona Muut tiedot - PDF -tiedostoina Kartoitustiedot toimitetaan Tampereen Vera Oy Päivi Paukkonen puh Väkipyöränkatu Tampere Kartoituksen tilaaminen Urakointikohteen sijaintikartoituksen voi tilata myös Tampereen Vera Oy:ltä. Tilauksen liitteeksi tarvitaan työkohteen suunnitelmat. Yhteyshenkilö Railo Jarkko p , Sivu 28/29

30 Tampereen kaupunki Versio: Pvm: Valaistuksen päälläoloaika (alkava tunti) Purkauslamppujen himmennystaulukko Valaistuksen prosenttimäärä (jäljellä oleva taso) Väylävalaistus, elektroninen liitäntälaite *) Väylävalaistus, 2-tehokuristin **) Urheilukenttä, yösammutusohjaus ***) Tehonalennusjakso Valaistuksen päälläoloaika (alkava tunti) LED-valaistuksen himmennystaulukko Valaistusluokka Luokat himmennyksessä Valaistuksen prosenttimäärä (jäljellä oleva taso) K1 K1>K2>K3>K2>K K2 K2>K3>K4>K3>K K3 K3>K4>K5>K4>K K4 K4>K5>K6>K5>K AL1 AL1>AL2>AL3>AL2>AL AL2 AL2>AL3>AL4b>AL3>AL AL3 AL3>AL4b>AL5>AL4b>AL AL4a AL4a>AL4b>AL5>AL4b>AL4a AL4b AL4b>AL5>AL6>AL5>AL4b AL5 AL5>AL6>K5>AL6>AL Urheilukenttä, ei ulkoista ohjausta Urheilukenttä, ulkoisella ohjauksella, ohjaus ei-aktiivinen Urheilukenttä, ulkoisella ohjauksella, ohjaus aktiivinen ****) *) Monimetallivalaisimen valaistuksen himmennysarvo 80% 15 minuutin ajan valaistuksen himmennysarvon muuttuessa Valaistuksen prosenttimäärä (jäljellä oleva taso) Valaistuksen päälläoloaika (alkava tunti) **) Valaistuksen tehonalennusjakso kuristimella varustetuissa purkauslamppuvalaisimissa toteutetaan 2-tehokuristimella ja automaattiohjausreleellä. ***) Valaistuksen tehonalennusjakso toteutetaan automaattiohjausreleellä ja kontaktorilla. ****) Painonappiohjauksella valaistuksen ohjaus on aktiivisena 2 tuntia, jonka jälkeen valaistustaso siirtyy ei-aktiiviseen tilaan. Liiketunnistinohjauksella valaistuksen ohjaus on aktiivisena 15 minuuttia, jonka jälkeen valaistustaso siirtyy ei-aktiiviseen tilaan TAMPEREEN KAUPUNKI Liite 3 Sivu 29/29

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Laatija: Tampereen kaupunki Mika Heikkilä LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio 5.0/2016 Sisältö Projektin yleiset tiedot...4 1. Yleiset vaatimukset...5

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy 26.8.2013 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset

Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset Valaistuksen yleiset laatuvaatimukset V6.0/2017 Laatijat: Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön palvelualue / Mika Heikkilä Jani Keskinen Jussi Kulomäki LiCon-AT Oy / Pentti Putaja Tampereen kaupunki Versio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä -kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja -kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja kaivojen raaka-aineina

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

Uutta ulkovalaistuksessa

Uutta ulkovalaistuksessa Uutta ulkovalaistuksessa 25.11.2015 Aleksanteri Ekrias www.licon-at.fi Ulkovalaistuskustannusten määräytyminen ja syntyminen Kansainväliset ja kansalliset ohjeet Tie- ja katupolitiikka Suunnittelu Tarveselvitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 17.10.2012 OHJE 17.10.2012 3087/070/2010 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Muuttaa ja täydentää MaantieL 109 InfraRYL luku 33630 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet Liikennevirasto

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

LumiStreet perusvalikoima tievalaistukseen

LumiStreet perusvalikoima tievalaistukseen Lighting LumiStreet perusvalikoima tievalaistukseen LumiStreet Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimuksiin

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen Lighting ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen ClearFlood ClearFlood on ledivalonheitin, jossa on useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Valonheittimessä käytetty

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Schreder Nokalux C Luce Leipziger Leuchten Vialuksi Oy on Suomen johtavia teknisen ulkovalaistuksen toimijoita. Yritys on perustettu 2008

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen.

MITO LED. Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. MITO LED Monipuolinen valaisin soveltuu teollisuuteen, varastoihin, urheiluhalleihin sekä elintarviketeollisuuteen. Ledien sijoittelu valaisimen reunoille, suoraan lämpönieluna toimivaan runkoon, takaa

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

279 l Kaapelinsuojaus

279 l Kaapelinsuojaus Kaapelinsuojajärjestelmä on tarkoitettu maahan asennettavien sähkö ja telekaapelien mekaaniseksi suojaksi liikennettä ja routaa vastaan. kaapelinsuojaputket, niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Uponor-kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

CoreLine Tempo Small - kustannustehokas heitinratkaisu aluevalaistukseen

CoreLine Tempo Small - kustannustehokas heitinratkaisu aluevalaistukseen Lighting CoreLine Tempo Small - kustannustehokas heitinratkaisu aluevalaistukseen Coreline tempo small CoreLine tempo small -valikoiman tehokkaat valaisimet on suunniteltu korvaamaan suoraan perinteinen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen

Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen Lighting Kustannustehokasheitinr atkaisualuevalaistukseen Coreline tempo large CoreLine Tempo Large -valikoiman tehokkaat valonheittimet on suunniteltu perinteisen tekniikan suoraan korvaamiseen asennuksena,

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder

ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Cariboni C Luce Leipziger Leuchten Nokalux Schreder ulkovalaisimet Kaupunkiympäristö Tievalaistus Valonheittimet LED Sisältö Teceo katuvalaisin

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

DigiStreet älykäs tie- ja katuvalaistus

DigiStreet älykäs tie- ja katuvalaistus Lighting DigiStreet älykäs tie- ja katuvalaistus DigiStreet Philips DigiStreet -valaisimet on kehitetty pitkäikäisiksi, kestäviksi ja hyvin kaupunkimiljöösen sopiviksi. Philipsin erityinen ledimoduuli

Lisätiedot

SNEP Linear SR. Tuotetiedot. Optinen muoviheijastin, korkean hyötysuhteen optinen PC suoja mikroprisma, kirkas tai satiini.

SNEP Linear SR. Tuotetiedot. Optinen muoviheijastin, korkean hyötysuhteen optinen PC suoja mikroprisma, kirkas tai satiini. 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka I IP44/IP65 IK08 Käyttöympäristön lämpötila [ C] -20 +40 C -40 +50 C (Teollisuusversio) Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT

Ecovalo BALK, pollarivalaisimet ja pylväsvalaisimet KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN TUOTETIEDOT KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LED-POLLARIVALAISIN Ecovalo BALK valaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimen käyttökohteita ovat pihat, kävelytiet, puistot ja parkkialueet. Valaisinta on saatavana

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen Lighting ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen ClearFlood Large ClearFlood Large on suunniteltu vastaamaan erilaisten valonheitinten käyttökohteiden vaatimuksia. Valaisin

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

Copenhagen LED ajatonta muotoilua

Copenhagen LED ajatonta muotoilua Lighting Copenhagen LED ajatonta muotoilua Copenhagen LED Small Copenhagen-valaisin kehitettiin yhdessä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa ja sen tarkoituksena oli parantaa

Lisätiedot

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Lighting Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Mini 300 LED gen2 Huoltoasemien katoksiin ja syväsäteilijöihin suunnitellut, tehokkaat jälkiasennettavat Mini 300 LED gen2 -valaisimet

Lisätiedot

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum.

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum. Valaistus muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet KEVYET MAATUET MAAJUSSI JA PIKKUJUSSI Luminumin Maajusseilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

Lisätiedot

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille.

Perusta laatuun. www.sahkojokinen.fi. Valikoimastamme löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. Perusta laatuun Valikoimastae löytyvät laadukkaat betoniperustukset kaikille metallipylväille, mastoille ja putkille. www.sahkojokinen.fi Yli miljoona valmistamaae betonijalustaa kannattaa erilaisia pylväitä

Lisätiedot

CoreLine High-bay ensiluokkainen valon laatu sekä alhaiset energia- ja huoltokustannukset

CoreLine High-bay ensiluokkainen valon laatu sekä alhaiset energia- ja huoltokustannukset Lighting CoreLine High-bay ensiluokkainen valon laatu sekä alhaiset energia- ja huoltokustannukset CoreLine Highbay Vuonna 2013 menestyksekkäästi lanseeratun CoreLine High-bay -valaisimen seuraava sukupolvi

Lisätiedot

SNEP Linear S. Tuotetiedot. Mekaaniset ominaisuudet. Suojausluokka

SNEP Linear S. Tuotetiedot. Mekaaniset ominaisuudet. Suojausluokka 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristönlämpötila I IP44 / IP65 IK08-20 +40 C / -40...+50 C Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO VALAISIN UUTTA! Pro-valaisinsarja sopii muotoilultaan julkisiin rakennuksiin ja koteihin, sekä korkeisiin että mataliin tiloihin. Sarja koostuu erikokoisista riippuvalaisimista, uppovalaisimista sekä katto-

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

LumiStone inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä

LumiStone inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä Lighting LumiStone inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä LumiStone /// Käyttämällä tyylikkäitä, suorityskykyisiä valaisimia voidaan toimistoihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin luoda miellyttävä,

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 13.4.2016

Tien valaisimien laatuvaatimukset, 13.4.2016 OHJE 13.4.2016 Hankesuunnitteluosasto Vastaanottaja ELY-keskukset Säädösperusta Korvaa MaantieL 109 InfraRYL kohta 33630 Tien valaisimien laatuvaatimukset 17.10.2012 Kohdistuvuus ELY-keskusten L-vastuualueet

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V- 0-paloluokiteltua PC-muovia.

Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V- 0-paloluokiteltua PC-muovia. 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristönlämpötila I IP44 / IP65 IK08-20 +40 C / -40...+50 C Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin

LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin LAHTI LED-pientie- ja taajamavalaisin Moderni valaisin edustaa skandinaavista designia parhaimmillaan. Tyylikäs LAHTI sopii erinomaisesti asuinalueiden, puistojen, pienteiden, kävelykatujen ja pysäköintialueiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3)

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto :19 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.204 6:9 Anitta Vähäkuopus (3) TYÖSELITE Malmin hautausmaan suojatie Risteys 524 Kojeuusinta Yleistä Vaihdetaan koje ja perusta. Kalusteet ja työ Liikennevalojen

Lisätiedot

Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V- 0-paloluokiteltua PC-muovia.

Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V- 0-paloluokiteltua PC-muovia. 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka I IP44 / IP65 IK08 Käyttöympäristönlämpötila -20 +40 C -40 +50 C (Teollisuusversio) -40 +40 C (150W) Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia,

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

CityCharm Cordoba - Tunnelmaa ja optimaalista suorituskykyä

CityCharm Cordoba - Tunnelmaa ja optimaalista suorituskykyä Lighting CityCharm Cordoba - Tunneaa ja optimaalista suorituskykyä CityCharm Cordoba CityCharm Cordoba on suunniteltu käytettäväksi kaupunkialueilla, joissa valaistuksen miellyttävyydellä, tunnealla ja

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN

Lisätiedot

SÄH HUOM. / ANM. MUUTOKSET / ÄNDRING PIIRUSTUS / RITNING 1 / 1 SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT SIVUJA / SIDOR NIMITYS / BENÄMNING YHTEINEN

SÄH HUOM. / ANM. MUUTOKSET / ÄNDRING PIIRUSTUS / RITNING 1 / 1 SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT SIVUJA / SIDOR NIMITYS / BENÄMNING YHTEINEN PIIRUSTUS / RITNING MUUTOKSET / ÄNDRING HUOM. / ANM. NO NIMITYS / BENÄMNING SIVUJA / SIDOR SUHDE / SKALA LAADITTU/ RITAT REV. A REV. B REV. C 000 PIIRUSTUSLUETTELO LUETTELO 1 / A4 1.07.14 YHTEINEN 001

Lisätiedot

KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS

KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2016-2018 VALAISTUSSANEERAUKSEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 8.1.2017 Työselitys 8.1.2017 2 (11) VALAISTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

CoreLine Waterproof kirkas valinta

CoreLine Waterproof kirkas valinta Lighting CoreLine Waterproof kirkas valinta CoreLine Waterproof Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. 1 Mekaaniset Suojausluokka IK-luokka I IP44/IP65 IK08 Käyttöympäristön lämpötila [ C] -20 +40 C -40 +50 C (Teollisuusversio) Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot