TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE"

Transkriptio

1 TAMPEREEN ALUEEN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELUOHJE katu-, tie-, puisto- ja torialueiden valaistus 1. YLEISSUUNNITELMA 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ 1.2. VALAISTUSLUOKKIEN MÄÄRITYS ERI TOIMINNALLISILLE ALUEILLE 1.3. SUUNNITTELUASIAKIRJAT 1.4. MALLINNOSKUVAT 1.5. KUSTANNUSARVIOT 1.6. KOEVALAISTUS 1.7. VALAISTUSLASKENTA 1.8. YHTEISTYÖ 1.9. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN MUUT SUUNNITELMAT, JOTKA TULEE HUOMIOIDA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2.1. YLEISTÄ 2.2. SUUNNITTELUASIAKIRJAT 2.3. VALAISTUSLASKENTA 2.4. KOEVALAISTUS 2.5. YHTEISTYÖ 2.6. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN 2.7. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 2.8. MUUT SUUNNITELMAT, JOTKA TULEE HUOMIOIDA VALAISTUKSEN TOTEUTUSSUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ

3 1. YLEISSUUNNITELMA 1.1. YLEISTÄ Yleissuunnitelmalla tarkoitetaa tässä ohjeessa suunnitelmaa, jonka avulla havainnollistetaan kohteen tuleva valaistus yleisellä tasolla. Tavoitteena on laatia kohteelle yleissuunnitelma, joka omalta osaltaan täydentää puisto-, tori-, tie- ja katuympäristöä niin, että syntyy yhtenäinen, tasapainoinen, viihtyisä ja turvallinen kokonaisuus. Erilaisten alueiden toiminnallisista ominaisuuksista johdetaan valaistusluokat. Näiden edellyttämien valaistusteknillisten vaatimusten tulee täyttyä ehdotetuilla ratkaisuilla ja niin, että valaistuksen elinkaarikustannukset ovat kohtuulliset ja tekniset ratkaisut ovat kaupungin käytännön mukaisia VALAISTUSLUOKKIEN MÄÄRITYS ERI TOIMINNALLISILLE ALUEILLE Alue jaetaan eri toiminnallisiin alueisiin, joille määritetään tarvittava valaistustaso. Valinnan pohjana toimii Tampereen kaupungille tehty ulkovalaistuksen tarveselvitys SUUNNITTELUASIAKIRJAT Yleissuunnitelma sisältää vähintään seuraavat selostukset ja piirustukset: Valaistusselostus (selostus valituista valaistustavoista ja -tekniikoista sekä perusteluja valinnoille, periaatteellinen selostus millä tarvittava valaistustaso saavutetaan) Asemapiirroskartta ja luettelo mistä selviää kaikkien katujen, torien, kevyenliikenteenväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden käytettävät valaistusluokat ja tavat sekä valopisteiden alustavat sijainnit. Havainnekuvat Leikkauspiirustukset Valaistusrakenteiden periaatepiirustukset

4 valaistuslaskentatulokset raportti valokuvineen koevalaistuksesta 1.4. MALLINNOSKUVAT Suunnitelmasta tehdään mallinnoskuvat tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla KUSTANNUSARVIOT Suunnitelmasta tehdään alustava kustannusarvio, jossa on huomioitu kustannukset seuraavasti: tarvikkeiden hankintakustannukset työkustannukset valaistuksen elinkaarikustannukset 30 vuoden pitoajalle pääomakustannukset ( korko 5% ) energiakustannukset ( 0,10 /kwh) lamppukustannukset vaihtoineen muut huoltokustannukset 1.6. KOEVALAISTUS Koevalaistus on tilaisuus, jossa tarkastellaa yleissuunnitelman valaistusperiaatteiden toimivuutta käytännössä. Koevalaistuksessa selvitettävä vähintään: Valaistusperiaatteiden, -menetelmien ja -tapojen havainnollistaminen / kokeilu / testaus / tarkastelu Yleissuunnitelmassa ehdotettujen valaisinmallien kokeilu/testaus Riittävän valaistustason varmistaminen kun käytetää tarveselvityksen periaatteista poikkeavaa valaistusratkaisua 1.7. VALAISTUSLASKENTA

5 Esitetystä valaistustavasta on oltava laskenta, josta nähdään valaistustavan soveltuvuus kohteeseen ja valaistustaso, eli valonmäärä ja jakautuma valaistavalle alueelle YHTEISTYÖ Valaistussuunnittelijan tulee olla yhteydessa muihin kohteen suunnittelujoihin sekä häneltä työn tilanneeseen tilaajaan, jotta varmistetaan valaistusperiaatteiden soveltuvuus kohteeseen ja että muiden hankeessa mukana olevien mielipiteet ja huomautukset tulee käsiteltyä. Kaikilla kohteen suunnittelijoilla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista muille suunnitteljoille ja häneltä työn tilanneeseen tilaajaan SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN Valaistussuunnitelman tarkastaa valaistussuunnittelun pääsuunnittelija joka myös allekirjoittaa otsikkotauluun sille varattuu kohtaan tarkastamisen SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Valaistussuunnittelun pääsuunnittelija hyväksyttää suunnitelmat tilaajalla ennen niiden lähettämistä valmiina eteenpäin. Lisäksi suunnitelmiin tulevat muutokset on hyväksytettävä tilaajalla MUUT SUUNNITELMAT, JOTKA TULEE HUOMIOIDA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ Asemakaava(t) Suojeltavat museokohteet Alueen katusuunnitelmat Viheraluesuunnitelmat

6 Erikoiskohteiden rakennesuunnitelmat, esim. laatoitukset, portaat, tukimuurit, torialueen myyntialueet jne. Liikennemerkkisuunnitelmat Liikenteenohjaussuunnitelma Vesi- ja viemärisuunnitelmat Maakaasusuunnitelmat Kaukolämpö- ja kaukokylmäsuunnitelmat Hätäajoneuvojen kulkuväylät Korkean kuljetuksen reitit Sähkö- ja televerkot

7 2. TOTEUTUSSUUNNITELMA 2.1. YLEISTÄ Toteutussunnitelmalla tarkoitetaan tässä ohjeessa valaistus- ja sähkösuunnitelmaa, jolla ulkovalaistushanke voidaa toteuttaa. Suunnittelu pitää sisällään myös tarvittavat erikoissuunnittelut. Yleissuunnitelman jälkeet tehdään toteutussuunnitelma, jossa tehdään tarkat ja yksiselitteiset suunnitelmat hankkeet toteuttamiselle SUUNNITTELUASIAKIRJAT Toteutussuunnitelma sisältää vähintään seuraavat selostukset, luettelot ja piirustukset: Piirustusluettelo, joka sisältää: Projektin/kohteen tiedot suunnittelijan tiedot piirustusnumerot muutokset ja niiden päivämäärät nimike asiakirjan tyyppi päivämäärä asiakirjan koko mittakaava sivumäärä Valaisinluettelo, joka sisältää: positionumerot kappalemäärät malli ja tyyppi valmistaja

8 lampputyypit, tehot, kannat ja värilämpötilat tuotteen värin lisätarvikkeiden mallit, tyypit, värit sekä valmistajat lisätiedot ja maininnat (valaisinluettelo ja laiteluettelo voidaan yhdistää) Laite/tarvikeluettelo, joka sisältää tiedot valaisinluetteon tavoin muista suunnitelman laitteista ja tarvikkeista, kuten esimerkiksi: pylvään tiedot varren tiedot jalustan tiedot suojaputkien tiedot kaapelien tiedot pientarvikkeet muut kohteen valaistukseen tarvittavat tarvikkeet Selostus, joka sisältää: Yleiskuvaus yhteystiedot työn laajuus laitteet ja tarvikkeet toiminta ja työvaiheet vanhat asennukset ja purkutyöt tekniset vaatimukset ja ratkaisut suunnittelu ja dokumentointi piirustukset asentaminen väliaikaiset kytkennät mittaus- ja liittymisselvitykset merkinnät laadun varmistus tarkastukset ja mittaukset lisätidot muut asiat erikoislaitteiden asennuksessa huomioitavat asiat asemapiirrustus, eli valaistussuunnitelma (mittakaava max.1:500), joka sisältää: valaistuslaitteiden positiot numeroituna ja mitoitettuna kaapeloinnit merkinnät ja tekstit

9 liitynnät nykyiseen katuvaloverkkoon katuvalokeskuksien sijainti ja kaikkien sen lähtöjen numeroinnit poikkileikkaukset, jotka sisältää: valaistuspisteen/laitteen mitoitetun sijainnin kaapeleiden ja suojaputkien sijainti detalji- piirrokset;jotka sisältää: valaistuspisteen/laitteen mitoitetun sijainnin. Mitat tulee olla yksiselitteisiä niin, että piirroksessa ei ole tulkintamahdollisuuksia. valaistuslaitteiden ja rakenteiden mitat asennusohjeet, jos ei tule tarvikkeen mukana toimittajalta. Erikoislaitteiden ja rakennelmien tarkat ja yksiselitteiset mittapiirrokset valaistuslaitteiden, esim. valoheittimien suuntaustaulukko (suuntaustiedot valaistuslaskentaohjelmalla ja/tai koevalaistuksella), joka sisältää: Tarvittavat tiedot valaisinluettelosta asennuskorkeus kiertymä asteina kallistus asteina erikoisrakenteiden kuormitus-, lujuus-,taipuma- ja muut tarvittavat laskelmat rakenteiden kestävyyden ja kohteeseen soveltuvuuden takaamiseksi. valaistuslaskentatulokset raportti kuvineen koevalaistuksesta Keskuksien pääkaaviot ja piirikaaviot Oikosulku- ja jännitehäviölaskelmat Kuormitustaulukot Ryhmitystaulukot Purettava valaistusverkko (purkusuunnitelma) Kustannusarvio Turvallisuusasiakirja Kaikissa suunnitteludokumenteissa tulee olla otsikkotaulu, mallia Tampere ja piirustusnumero, jonka saa Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen arkistonhoitajalta. Suunnitteludokumenttien koko tulee olla A4-kerrannainen. Maksimi leveys 5xA4 (5x210mm) ja maksimi korkeus 3xA4(3x297mm). Lisäksi piirustuksessa tulee olla kehykset ja taiteviivat. Suunnitelmapiirroksissa olevien tekstien fonttikoko tulee olla luettavissa paperiversioista, eli minimifonttikoko on 2,5. Luetteloiden ja selostuksien minimifonttikoko on 10 (suositeltava koko 12).

10 Piirroksissa otsikkotaulun yläpuolelle jätettävä tilaa muutostekstejä varten. Piirroksissa tulee käyttää asianmukaisia ja yleisesti hyväksyttyjä piirrosmerkkejä. Kaikki suunnitteludokumentit tulee tehdä niin, että niissä ei ole tulkintamahdollisuutta ja että kaikki hankkeen loppuunsaattamiseen tarvittava suunnittelutieto löytyy suunnitelma-asiakirjoista VALAISTUSLASKENTA Valaistustavasta on oltava yksityikohtaisempia laskelmia tarpeen mukaa, josta nähdään valaistuslaitteiden soveltuvuus kohteeseen (esim. korkeus, pylväsväli, asennuskulma, lampputehot, lisätarvikkeet, jne.) KOEVALAISTUS Toteutussuunnitelmavaiheessa pidettävä koevalaistus on tilaisuus, jossa tarkastellaa valaisimien toimivuutta ja soveltuvuutta käytännössä. Koevalaistuksessa selvitettävä vähintään: Valoheittimien ja muiden vastaavien laitteiden paikkojen määrittäminen, sekä asennuskorkeudet, asennuskulmat ja kiertymä. Valaisinpylväiden ja muiden vastaavien laitteiden/rakennelmien sijoittelun ja soveltuvuuden tarkistaminen Valaisimien kokeilu/testaus ja soveltuvuuden tarkistaminen Lisätarvikkeiden kokeilu/testaus ja soveltuvuuden/tarpeen tarkistaminen 2.5. YHTEISTYÖ Valaistussuunnittelijan tulee olla yhteydessa muihin kohteen suunnittelijoihin sekä häneltä työn tilanneeseen tilaajaan, jotta varmistetaan valaistuslaitteiden sopivuus kohteeseen ja että muiden hankeessa mukana olevien mielipiteet ja huomautukset tulee käsiteltyä. Kaikilla kohteen suunnittelijoilla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista muille suunnitteljoille ja häneltä työn tilanneeseen tilaajaan.

11 2.6. SUUNNITELMAN TARKASTAMINEN Valaistussuunnitelman tarkastaa valaistussuunnittelun pääsuunnittelija joka myös allekirjoittaa otsikkotauluun sille varattuu kohtaan tarkastamisen SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Valaistussuunnittelun pääsuunnittelija hyväksyttää suunnitelmat tilaajalla ennen niiden lähettämistä valmiina eteenpäin. Lisäksi suunnitelmiin tulevat muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. Jos yleissuunnitteluvaiheessa hyväksyttyä valaistusmenetelmää muutetaan, on uusi menetelmä perusteltava ja hyväksytettävä tilaajalla MUUT ASIAT, JOTKA TULEE HUOMIOIDA VALAISTUKSEN TOTEUTUSSUUNNITELMAN YHTEYDESSÄ Asemakaava(t) Suojeltavat museokohteet Alueen katusuunnitelmat Viheraluesuunnitelmat Erikoiskohteiden rakennesuunnitelmat, esim. laatoitukset, portaat, tukimuurit, torialueen myyntialueet jne. Liikennemerkkisuunnitelmat Liikenteenohjaussuunnitelma Vesi- ja viemärisuunnitelmat Maakaasusuunnitelmat Kaukolämpö- ja kaukokylmäsuunnitelmat Hätäajoneuvojen kulkuväylät Korkean kuljetuksen reitit Sähkö- ja televerkot