33114 Televerkon maakaapelit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33114 Televerkon maakaapelit"

Transkriptio

1 InfraRYL / TK330, päivitys Televerkon maakaapelit Tässä luvussa esitetään televerkon maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Rata-alueilla noudatetaan julkaisua Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella. Maanteiden tiealueilla noudatetaan julkaisua Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Vesiliikennealueilla noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä. Telekaapeleiden vähimmäisasennussyvyydet esitetään kohdassa Suunnitteluohjeita esitetään ohjeessa Infra Infra 2015 Määrämittausohje Kaapelikaivannot, InfraRYL Maakaapelit, InfraRYL Rata-alueilla noudatetaan julkaisua Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella, Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) julkaisuja B 13 Sähkö- ja telejohdot ja maatiet, Liikennevirasto Ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettaminen ja merkitseminen, Liikennevirasto Infra Televerkon kaapelien asennusmenetelmät. Ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus, ohjekortti Televerkon maakaapelirakenteiden tarvikkeet Kaapelinsuojaputket Kaapelisuojausputkitukset ovat kaivualueen haltijan lupaehtojen ja tilaajan suunnitelmien mukaiset. Putkituksissa käytetään kumitiivisteellisiä määräysten mukaisia muoviputkia seuraavasti: Kaapelinsuojaputkitukset ovat asennussyvyydeltään ja materiaaleiltaan standardien, kaivualueen haltijan sekä tilaajan suunnitelmien mukaiset käyttötarkoituksen mukaan. Suojauksien vähimmäisvaatimukset lujuusluokan A muoviputki ajoratojen alituksissa lujuusluokan B muoviputki asennussyvyydellä 0,3 < 0,7m (muut alueet). Standardien mukaisien suojaputkien lujuusluokitukset: Iskun- ja puristuskestävyyden mukaan SFS-EN Lujuusluokan mukaan SFS 5608 Rengasjäykkyysvaatimukset SFS 5608 Kaapeliputket ovat standardin SFS 5608 mukaisia kaapelinsuojaputkia. Lujuusluokan C muoviputkea käytetään asennussyvyydellä 0,5 < 0,7 m. Standardi SFS 5608 määrittää energiakaapelin suojaputken tai -kourun väriksi keltaisen ja telekaapelin suojaputken tai -kourun väriksi punaisen.

2 InfraRYL / TK330, päivitys 2 Betonisten suojaputkien, betonikaukaloiden yms. laatuvaatimukset esitetään jaksossa Betonirakenteet, InfraRYL SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Halkaistut kaapelinsuojaputket Halkaistu kaapelinsuojaputki täyttää vastaavat lujuusominaisuudet kuin vastaavaan paikkaan asennettava kaapelinsuojaputki. Standardi SFS 5608 luokittelee halkaistun suojaputken kaapelikouruksi. SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Mikrokanavaniput Mikrokanavanipulla tarkoitetaan yhden tai usean mikrokanavan (patteri) muodostamaa kokonaisuutta. Mikrokanavanipun on täytettävä standardin SFS-EN vaatimukset. SFS-EN Optical fibre cables. Part 5: Sectional specification. Microduct cabling forinstallation by blowing Suojatäytön materiaali Jyrsintäuran suojatäytön materiaali Katu- ja tierakenteissa jyrsintäuran suojatäyttö tehdään jyrsintärouheella (ei mikrokanaville, ks. kohta ), kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaisella hiekalla, kivituhkalla tai hienolla kalliomurskeella KaM 0/11. Suojatäytön on oltava kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukainen. Katualueiden ulkopuolella jyrsintäura voidaan täyttää myös hiekalla 0,02/2,0 mm. Pinnan viimeistelyyn käytetään yleensä kohteen pintamaita Hiekkasuojatun putkituksen suojatäytön materiaali Pohjahiekan ja suojatäytön raekoko on tilaajan määrittämä. Hiekkasuojatun putkituksen suojatäyttö on kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaista hiekkaa.

3 InfraRYL / TK330, päivitys 3 Kuva 33114:K1. Suojatäytön kiviaineksen rakeisuuden ohjealue. Taulukko kuvaan 33114:K1. Yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli. Yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli, %-yksikköä Seula 0,063 0,125 0,25 0, ,5 Vähintään enintään Mikro-ojitetun uran suojatäytön materiaali Katu- ja tierakenteissa mikro-ojitettuun uraan sijoitetun kaapelin tai mikroputken suojatäyttö tehdään kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaisella hiekalla, kivituhkalla tai hienolla kalliomurskeella KaM 0/11. Suojatäytön on oltava kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukainen. Katu- ja tiealueiden ulkopuolella mikro-oja voidaan täyttää myös hiekalla 0,02/2,0 mm. Pinnan viimeistelyyn käytetään yleensä kohteen pintamaita Ketjusahatun uran suojatäytön materiaali Katu- ja tierakenteissa ketjusahattuun uraan sijoitetun kaapelin suojatäyttö tehdään kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaisella hiekalla. Katu- ja tierakenteissa lopputäyttö tehdään kantavan kerroksen murskeesta (luku 21300). Katu- ja tierakenteiden ulkopuolisilla osuuksilla lopputäyttö voidaan tehdä urasta pois sahatulla materiaalilla, jos se ei ole merkittävästi hienontunut Kantavat kerrokset, InfraRYL Päällysteet Asfalttipäällysteisille alueille tehtyjen kaivantojen ja urien kulutuskerroksen entisöintiin käytettävä päällystemassa ja -paksuus ovat väylänpitäjän ohjeiden mukaisia.

4 InfraRYL / TK330, päivitys 4 InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet InfraRYL Päällysteet ja pintarakenteet InfraRYL Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset InfraRYL Kasvillisuusrakenteet Kaapelinsuojakourut ja -levyt Kaapelisuojakourujen ja -suojalevyjen on vastattava lujuusluokaltaan asennusolosuhteiden mukaisia vaatimuksia. Kaapelisuojakourut ja -suojalevyt luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan. Kuten suojaputket Kaapelinsuojakourut täyttävät standardin SFS 5608 vaatimukset. SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Kaapelit Käytettävien kaapeleiden on oltava voimassa olevien standardien mukaisia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia. Kaapeleiden on oltava standardisarjojen SFS-EN ja SFS-EN tai standardien SFS 5012, SFS 5013 tai SFS 5741 mukaisia. SFS-EN Coaxial cables used in cabled distribution networks. (sarja) SFS-EN Optical fibre cables. (sarja). SFS 5012 Telekaapelit. Vaahto-PE-eristeinen ja PE-vaippainen vaseliinitäytteinen parirakenteinen maa- ja kanavakaapeli VMOHBU-TL SFS 5013 Telekaapelit. Vaahto-PE-eristeinen ja PE-vaippainen vaseliinitäytteinen parirakenteinen pyörölanka-armeerattu maa- ja vesistökaapeli VMOPU SFS 5741 Telekaapelit. Vaahto-PE-eristeinen ja PE-vaippainen parirakenteinen maa- ja kanavakaapeli VMHBU-TL Varoitusnauha, varoitusverkko Varoitusnauhat täyttävät standardin SFS 5608 vaatimukset. Väri on lähinnä RAL 1021:n tai IEC 304:n mukaan. Energiakaapeleiden varoitusnauhan väri on keltainen (SFS 5608 sävy RAL 1021 tai IEC 304), kaukolämpöputkien varoitusnauhan väri on violetti ja telekaapeleiden keltainen tai punainen. Kaukolämpöputken varoitusnauhan väri on määritelty SKY:n ohjeessa L11/2003. Sen väri on violetti ja siinä on teksti Kaukolämpö.

5 InfraRYL / TK330, päivitys 5 SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Raportti L Kaapelien paikannettavuus Jos kaapeli tai putkipatteri ei sisällä metallia, on jälkeenpäin tehtävien paikannusten varmistamiseksi asennettava metallijohdin, Metallijohtimen on oltava korroosionkestävää. Merkkiantenneja asennetaan tarvittaessa kaapelireitin epäjatkuvuuskohtiin: putkien päihin, mutkiin ja haarakohtiin. Asennetuista laitteista taltioidaan sekä taso- että korkeussijainti. Matala-asennettujen laitteiden (asennussyvyys < 0,5 m) osalta sijaintitietokartoista on yksiselitteisesti ilmettävä, että kyseessä on matala-asennus. (Ks. ohjekortti Infra ). Infra Televerkon kaapelien asennusmenetelmät. Ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus, ohjekortti Televerkon maakaapelien alusta Kiviainesarina on luvun mukainen. Kaapelikaivanto on luvun mukainen. Kaivannon seinämien tuenta on jakson mukainen. Kalliokaivanto on jakson mukainen. Asennusalusta on luvun mukainen. Siirtymärakenteet ovat luvun mukaiset Kiviainesarinat, InfraRYL Kaapelikaivannot, InfraRYL Kaivannon tukirakenteet, InfraRYL Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat, InfraRYL Asennusalustat, InfraRYL Siirtymäkiilat, InfraRYL Televerkon maakaapelien asentaminen Kaapelikaivannot yleistä Kaapelikaivannot tehdään siten, että kaapelit voidaan asentaa ja putkitukset/kanavat rakentaa suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti sallittujen mittapoikkeamien rajoissa.

6 InfraRYL / TK330, päivitys 6 Kuva 33114:K2. Kaapeleiden asennusetäisyydet. Kaapelien vähimmäisasennussyvyydet esitetään kohdassa Tehtyyn uraan asennetaan varoitusnauha. Varoitusnauhan syöttämisessä tulee huomioida, että aurausuraan variseva tai veden tuoma maa voi painaa nauhan lian lähelle kaapelia. Vähintään vuoden vanhoissa kohteissa asennusurakoitsija tulisi selvittää, mille etäisyydelle kaapelista (tai maan pinnasta) varoitusnauha tulee syöttää, jotta lopputilanne vastaa kuvan 33114:K3 tilannetta. Rakennekerrokset ja päällysteet tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja kadun tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti Kaapelikaivannot, InfraRYL Maakaapelien ja kaapelinsuojaputkien asentaminen auraamalla Aurauspaikka ei poikkea suunnitelma-asiakirjojen tai luvan mukaisesta paikasta ja aurausviilto sulkeutuu ympäristöön sopeutuen. Auraamalla tehtävän uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K3 mukainen. Jos suunnitelmaasiakirjojen mukaista syvyyttä ei olosuhteista johtuen saavuteta, voidaan auraussyvyyttä pienentää erikseen sovittaessa luvan myöntäjän kanssa. Vähimmäissyvyys on kuitenkin 0,4 m. Aurattu ura saa poiketa suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta sijainnista enintään 0,3 m (ks. julkaisu Telekaapelit ja maantiet) ja korkeusasemasta enintään 0,2 m.

7 InfraRYL / TK330, päivitys 7 Kuva 33114:K3. Aurattu ura. Käytettävän koneen koon ja laitevalikoiman tulee olla oikeassa suhteessa tarvittavaan vetovoimaan ja työskentelyolosuhteisiin. Aurauslaitteiston tulee olla rakenteeltaan sellainen ja auraustyö tulee järjestää siten, että kaapelia ei tarvitse katkaista, jos kohteessa joudutaan käyttämään jotain muuta asennustapaa. Auraustyön yhteydessä asennetaan kaapelivaroitusnauha. Telekaapelit ja maantiet, Tiehallinto Maakaapelien asentaminen jyrsimällä Jyrsityn uran sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Jyrsityn uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K4 mukainen. Uran kohdalla oleva päällyste entisöidään kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti kohteen ympäristön vaatimuksia vastaavaksi.

8 InfraRYL / TK330, päivitys 8 Kuva 33114:K4. Jyrsitty ura. Jyrsintäuran suojatäyttö ajoradoilla tehdään kuivalla materiaalilla, jotta ura täyttyy mahdollisimman hyvin. Kuiva suojatäyttömateriaali levitetään uraan ja uran tiivistämisessä käytetään apuna vesikastelua Mikrokanavien ja kaapelien asentaminen mikro-ojittamalla Mikro-ojitetun uran sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Mikro-ojitetun uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K5 mukainen. Uran kohdalla oleva päällyste entisöidään kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti kohteen ympäristön vaatimuksia vastaavaksi.

9 InfraRYL / TK330, päivitys 9 Kuva 33114:K5. Mikro-ojitettu ura. Mikro-ojitetun uran suojatäyttö tehdään katu- ja tierakenteissa kuivalla materiaalilla, jotta ura täyttyy mahdollisimman hyvin. Kuiva suojatäyttömateriaali levitetään uraan ja uran tiivistämisessä käytetään apuna vesikastelua Maakaapelien asentaminen ketjusahaamalla Ketjusahatun uran sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Ketjusahatun uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K6 mukainen. Uran kohdalla oleva päällyste entisöidään kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti kohteen ympäristön vaatimuksia vastaavaksi. Kuva 33114:K6. Ketjusahattu ura.

10 InfraRYL / TK330, päivitys 10 Ketjusahatun uran suojatäyttö tehdään katu- ja tierakenteissa kuivalla materiaalilla, jotta ura täyttyy mahdollisimman hyvin. Kuiva suojatäyttömateriaali levitetään uraan ja uran tiivistämisessä käytetään apuna vesikastelua Kaapelinsuojaputkien asentaminen kaivantoon Putkitukset rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Varaputkien päät tulpataan vesitiiviisti. Kaapeliputket asennetaan kaapelikaivantoon asennusalustalle kuvan 33114:K7 vähimmäisetäisyyksien mukaisesti. Ajoratojen alituksissa putkitus ulottuu vähintään 500 mm jalkakäytävän puolelle ja 300 mm piennaralueen ulkopuolelle kuvan 33114:K8 mukaisesti. Sähköratojen alituksissa putkituksen mitat ovat julkaisun Sähkörataohjeet mukaiset. Kuva 33114:K7. Hiekkasuojattu kanava.

11 InfraRYL / TK330, päivitys 11 Kuva 33114:K8. Ajoradan alitusputken asennus. Putkien, putken osien ja muiden tarvikkeiden käsittelyssä noudatetaan tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Tarvikkeiden saavuttua työmaalle ne tulee välittömästi tarkastaa alustavasti. Vioittuneet tai muuten tämän luvun vaatimusten tai suunnitelma-asiakirjojen mukaan kelpaamattomat materiaalit poistetaan viipymättä työmaalta. Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Asennustöitä ei tehdä, jos ilman lämpötila asennuspaikalla on alempi kuin putkien tai tarvikkeiden valmistajan suosittelema alin asennuslämpötila. Ennen asentamista tarkastetaan, että putkikaivanto ja asennusalusta ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan asennusalustaan. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennettaessa putkia tunkkaamalla tms. noudatetaan soveltuvin osin luvun vaatimuksia Ratarakenteiden alitukset, InfraRYL Sähkörataohjeet, Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) julkaisuja B 22 Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella, Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) julkaisuja B Hiekkasuojatun putkituksen asentaminen Putkitus asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Varaputkien päät tulpataan vesitiiviisti.

12 InfraRYL / TK330, päivitys 12 Putket asennetaan kaapelikaivantoon asennusalustalle kuvan 33114:K7 vähimmäisetäisyyksien mukaisesti. Putkien, putken osien ja muiden tarvikkeiden käsittelyssä noudatetaan tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Hiekkasuojatun kanavan kaapeliputket asennetaan putkirivi kerrallaan. Putket eivät saa olla kiinni toisissaan. Suojakerrosmateriaali levitetään asennetun putkirivin päälle siten, että hiekka valuu putkien väliin ja alle. Suojahiekka muodostaa seuraavan putkirivin asennusalustan. Suojatäytön eri vaiheet tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, että putket eivät siirry tai vaurioidu. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle asennusalustalle, eikä jäätynyttä suojatäyttömateriaalia saa käyttää. Hiekan tulee ympäröidä putket mahdollisimman hyvin, jotta kanavaputket saavat riittävän sivutuen ja sähkökaapelit tarpeellisen jäähdytyksen Telekaapelin asentaminen Maahan asennettaessa kaapelit sijoitetaan kuvien 33114:K2...K6 mukaisesti urien tai kaivantojen pohjalle, uran ja kaivannon syvyys määräytyy luvun mukaan. Maahan asennettava kaapeli suojataan myös isoilta tai teräviltä kiviltä tms. esineiltä joko mekaanisella suojalla, esimerkiksi putkella, tai käyttämällä kaapelin ympärillä hienojakoista suojahiekkaa, kuva 33114:K1. Maassa olevan kaapelin yläpuolelle noin 0,3 m:n tai syvyyssuunnassa noin uran puoliväliin asetetaan tarvittaessa varoitusnauha varoittamaan kaapelin sijaintia maata kaivettaessa. Asennussyvyys riippuu paikallisista olosuhteista kuten maan laadusta ja sen routimisesta, maan omistussuhteista ja käyttötarkoituksesta, mahdollisen liikenteen määrästä ja luonteesta tms. tekijöistä. Kaapeliojat, pääryhmä 71, HPO Vakiorakenteet Kaapelin asentaminen putkeen Kaapelin veto putkeen Kaapelin veto tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja kaapelin valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että suurimpia sallittuja vetokuormituksia ei ylitetä ja pienimpiä sallittuja taivutussäteitä ei aliteta. Kaapelit vedetään putkeen siten, että kaapeli joutuu vetotyön aikana mahdollisimman vähän muodonmuutoksen kohteeksi. Kaapelin vetokitkaa pyritään vähentämään mahdollisimman paljon kelojen sijoituksella. Veto-osuuksilla tulee olla riittävällä tiheydellä kaapelikaivoja tai muita paikkoja, joissa kaapelin vetoa voidaan avustaa niin, että kaapeli voidaan vetää suurimpia sallittuja vetokuormia ylittämättä. Vetotyössä noudatetaan kaapelin valmistajan antamia suosituksia sallittavasta asennuslämpötilasta, vetokuormituksista ja taivutussäteistä. Kaapeleiden asennustyön aikaiset siirrot, välivarastointi ja kuljetukset tehdään kaapelikeloja käyttäen.

13 InfraRYL / TK330, päivitys Kaapelin ja mikrokaapelin puhaltaminen putkeen Kaapelien puhaltaminen putkeen tai kanavaan tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti ottaen huomioon asennettava kaapeli ja putkitus Kaapelin asentaminen kaivantoon Kaapeli asennetaan kaivantoon suunnitelma-asiakirjojen ja kaapelin valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että pienimpiä sallittuja taivutussäteitä ei aliteta. Kaapelit lasketaan asennusalustalle mahdollisimman vähin työvaihein. Asennuksessa varotaan kaapelin hankautumista. Kun kaivantoon asennetaan useampia kaapeleita, otetaan asennussuunnitelmassa huomioon kaapeleiden kourutukset ja risteilyt. Asennuksessa noudatetaan kaapelin valmistajan antamia suosituksia sallittavasta asennuslämpötilasta Kourutus Kaapelit suojataan tarvittaessa suunnitelma-asiakirjojen mukaisilla kaapelinsuojakouruilla. Kaapelinsuojakourut asennetaan siten, että ne tukeutuvat asennusalustaan, eivätkä jää kannatukselle kaapelista. Vierekkäiset suojakourut voidaan asentaa kiinni toisiinsa. Kourut eivät saa vahingoittaa kaapelin vaippaa. Kourujen tulee limittyä riittävästi Varoitusnauhan asentaminen Kaapeleiden yläpuolelle maahan asennetaan varoitusnauha varoittamaan kaapelin sijainnista. Varoitusnauha asennetaan noin 0,3 m:n syvyydelle maanpinnasta tai noin kaivannon/uran puoliväliin. Tavoite on, että suojanauha on myös 0,2...0,3 m kaapelin yläpuolella Valmis televerkon maakaapeliasennus Valmis maakaapeliasennus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Yksittäisen kaapelin sijainti saa poiketa suunnitellusta enintään 100 mm. Kaivannon päällysrakenne on entisöity päällysrakenteen vaatimuksia vastaavaksi Televerkon maakaapeliasennuksen kelpoisuuden osoittaminen Tarkemittaukset Standardin SFS mukaan on maahan tai veteen asennettavien kaapelien sijainnista laadittava sijaintikartta. Kaapelin sijaintimerkinnän kartassa on nojauduttava koordinaatistoon tai pysyviin, maastossa oleviin kiintopisteisiin. Kartoitus tehdään ennen kaapeliojien täyttöä.

14 InfraRYL / TK330, päivitys 14 Dokumentoinnissa tulee noudattaa tilaajan ja lupaehtojen ohjeita ja vaatimuksia. Kartoituksen tarkkuuden tulee olla haja-asutusalueella vähintään 500 mm ja taajama-alueella vähintään 100 mm. Dokumentoinnissa esitetään kaapelityypit, jatkosten ja mahdollisten haaroitusten paikat sekä mahdolliset kaapelin mekaaniset suojaustavat ja niiden sijainti. Myös tyhjäksi jäävät putket kartoitetaan. Kaapelin suunnitelman mukainen asennussyvyys varmistetaan mittauksin ja dokumentoidaan tilaajan ja luvanhaltijan vaatimuksien mukaisesti. Tarkemittaukset tehdään verkonhaltijan vaatimusten mukaisesti. Tarkemittoja otetaan niin runsaasti, että niiden avulla voidaan laatia luotettava sijaintikartta. Tarkemittauksissa otetaan huomioon, että johto- ja verkkokarttojen laadinnassa käytetään piirustusstandardin SFS 3161 merkintöjä. Myös tyhjien kaapeliputkien sijainti kartoitetaan. SFS 3161 Maanalaisten johtojen kartta. Piirrosmerkit, esitys- ja valmistustavat. SFS Kaapelin asennus maahan tai veteen, kaapelien sijoitus ja suojaaminen Auraamalla asennettu kaapeli Kaivannon sijainti ja leikkaustaso todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin. Aurausviillon sulkeutuminen ja työympäristön viimeistely todetaan silmämääräisin tarkasteluin Mikro-ojittamalla tai ketjusahaamalla asennettu kaapeli Kaivannon sijainti ja leikkaustaso todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin. Jyrsintäuran kohdalla päällysteen entisöinti todetaan työn aikana ja sen valmistuttua tehtävin silmämääräisin tarkastuksin Kaapeliputkitus Putkituksen ja suojatäytön laatu todetaan ensisijaisesti työsuorituksen menetelmävalvonnalla Asennetun kaapelin kelpoisuuden osoittaminen Laatu todetaan ensisijaisesti työsuorituksen menetelmävalvonnalla Maakaapelien asentamisen ympäristövaikutukset Työssä noudatetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Työn toteuttajan on suunniteltava työ etukäteen siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöhaittaa. Lietteen ja murskeen ym. työssä käytettävien materiaalien työnaikainen kulkeutuminen työalueen ulkopuolelle on estettävä. Maakaapelin asennuksesta jäävä materiaali (maamassat, kivet, asennusmateriaali ja pakkausmateriaalit) on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti.

33110 Maakaapeliasennukset

33110 Maakaapeliasennukset 1 Tässä luvussa esitetään maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Valaistusrakenteita käsitellään jaksossa 33600. Valaistuksen maakaapelit ovat

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä -kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja -kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja kaivojen raaka-aineina

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen 1 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.1.2016 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle

Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle Jari Virkajärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikka Infrarakentaminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Infrarakentamisen

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Valokuituverkko, materiaalit Kaapelinsuojukset (eur/metri) Suojaputki 110 mm 2,60 20 Suojaputki 100 mm 2,24 20 Suojaputki 75 mm 1,46 20 Suojaputki 50

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut!

Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Signaalinauhan tarkoitus Miksi signaalinauhaa tulisi käyttää? putki- ja kaapelirikkojen ennaltaehkäisemiseen vakavien

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 204 / 2006 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla

AINA TALOKAAPELI. 1 Aina Talokaapeli kuparikaapelilla 1(6) AINA TALOKAAPELI Aina Talokaapeli mahdollistaa kiinteistön sisäverkon yhdistämisen yleiseen televerkkoon joko kuparisella maakaapelilla, optisella kaapelilla tai erityistapauksissa (ha-asutusalueet)

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tilaajayhteysverkon vakioidut komponentit

Työryhmäraportti. Tilaajayhteysverkon vakioidut komponentit Työryhmäraportti 1 (22) Työryhmäraportti Tilaajayhteysverkon vakioidut komponentit Työryhmäraportti 2 (22) 1 Työryhmän perustaminen ja työryhmän tehtävä Viestintävirasto perusti 6.6.2012 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

11410 Poistettavat pintamaat

11410 Poistettavat pintamaat InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 11410 Poistettavat pintamaat Määrämittausohje 1141. 11410.1 Poistettavien pintamaiden materiaalit Alueelta raivattavan materiaalin suhteen toimitaan suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi

Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ 0887789$723$67((7.$$3(/2,17, 5$.(118668811,7(/0$ 6,6b//

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

MAAKAAPELEIDEN KAIVU- JA ASENNUSOHJEET

MAAKAAPELEIDEN KAIVU- JA ASENNUSOHJEET RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 7 julkaisuja MAAKAAPELEIDEN KAIVU- JA ASENNUSOHJEET Helsinki 2001 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 7 MAAKAAPELEIDEN

Lisätiedot

TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera Finland Oyj v.1.9 1.8.2011 1 (7) Sonera Cable Ducts Kaapelin sijoitusoikeus Palvelukuvaus 1.8.2011 1.8.2011 2 (7) Yleistä...3 Vuokrattavat kohteet...3 1 Sijoitusoikeustuotteet...4 1.1 Kaapelin sijoitusoikeus, katuluokat

Lisätiedot

(jäljempänä Verkonhaltija) (jäljempänä Tienpitoviranomainen) Verkonhaltijan yhteyshenkilö Nimi Puhelin Sähköpostiosoite

(jäljempänä Verkonhaltija) (jäljempänä Tienpitoviranomainen) Verkonhaltijan yhteyshenkilö Nimi Puhelin Sähköpostiosoite SOPIMUSMALLI 28.4.2014 (Pirkanmaan ely-keskus laatii tästä mallin erikseen sähkö- ja erikseen telekaapeleille. Punaisella merkityt tekstit tulevat sopimuksiin vain tarpeen mukaan.) Sähkö- tai telekaapelin

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot