33114 Televerkon maakaapelit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33114 Televerkon maakaapelit"

Transkriptio

1 InfraRYL / TK330, päivitys Televerkon maakaapelit Tässä luvussa esitetään televerkon maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Rata-alueilla noudatetaan julkaisua Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella. Maanteiden tiealueilla noudatetaan julkaisua Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Vesiliikennealueilla noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä. Telekaapeleiden vähimmäisasennussyvyydet esitetään kohdassa Suunnitteluohjeita esitetään ohjeessa Infra Infra 2015 Määrämittausohje Kaapelikaivannot, InfraRYL Maakaapelit, InfraRYL Rata-alueilla noudatetaan julkaisua Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella, Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) julkaisuja B 13 Sähkö- ja telejohdot ja maatiet, Liikennevirasto Ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettaminen ja merkitseminen, Liikennevirasto Infra Televerkon kaapelien asennusmenetelmät. Ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus, ohjekortti Televerkon maakaapelirakenteiden tarvikkeet Kaapelinsuojaputket Kaapelisuojausputkitukset ovat kaivualueen haltijan lupaehtojen ja tilaajan suunnitelmien mukaiset. Putkituksissa käytetään kumitiivisteellisiä määräysten mukaisia muoviputkia seuraavasti: Kaapelinsuojaputkitukset ovat asennussyvyydeltään ja materiaaleiltaan standardien, kaivualueen haltijan sekä tilaajan suunnitelmien mukaiset käyttötarkoituksen mukaan. Suojauksien vähimmäisvaatimukset lujuusluokan A muoviputki ajoratojen alituksissa lujuusluokan B muoviputki asennussyvyydellä 0,3 < 0,7m (muut alueet). Standardien mukaisien suojaputkien lujuusluokitukset: Iskun- ja puristuskestävyyden mukaan SFS-EN Lujuusluokan mukaan SFS 5608 Rengasjäykkyysvaatimukset SFS 5608 Kaapeliputket ovat standardin SFS 5608 mukaisia kaapelinsuojaputkia. Lujuusluokan C muoviputkea käytetään asennussyvyydellä 0,5 < 0,7 m. Standardi SFS 5608 määrittää energiakaapelin suojaputken tai -kourun väriksi keltaisen ja telekaapelin suojaputken tai -kourun väriksi punaisen.

2 InfraRYL / TK330, päivitys 2 Betonisten suojaputkien, betonikaukaloiden yms. laatuvaatimukset esitetään jaksossa Betonirakenteet, InfraRYL SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Halkaistut kaapelinsuojaputket Halkaistu kaapelinsuojaputki täyttää vastaavat lujuusominaisuudet kuin vastaavaan paikkaan asennettava kaapelinsuojaputki. Standardi SFS 5608 luokittelee halkaistun suojaputken kaapelikouruksi. SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Mikrokanavaniput Mikrokanavanipulla tarkoitetaan yhden tai usean mikrokanavan (patteri) muodostamaa kokonaisuutta. Mikrokanavanipun on täytettävä standardin SFS-EN vaatimukset. SFS-EN Optical fibre cables. Part 5: Sectional specification. Microduct cabling forinstallation by blowing Suojatäytön materiaali Jyrsintäuran suojatäytön materiaali Katu- ja tierakenteissa jyrsintäuran suojatäyttö tehdään jyrsintärouheella (ei mikrokanaville, ks. kohta ), kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaisella hiekalla, kivituhkalla tai hienolla kalliomurskeella KaM 0/11. Suojatäytön on oltava kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukainen. Katualueiden ulkopuolella jyrsintäura voidaan täyttää myös hiekalla 0,02/2,0 mm. Pinnan viimeistelyyn käytetään yleensä kohteen pintamaita Hiekkasuojatun putkituksen suojatäytön materiaali Pohjahiekan ja suojatäytön raekoko on tilaajan määrittämä. Hiekkasuojatun putkituksen suojatäyttö on kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaista hiekkaa.

3 InfraRYL / TK330, päivitys 3 Kuva 33114:K1. Suojatäytön kiviaineksen rakeisuuden ohjealue. Taulukko kuvaan 33114:K1. Yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli. Yksittäisten rakeisuustulosten sallittu vaihteluväli, %-yksikköä Seula 0,063 0,125 0,25 0, ,5 Vähintään enintään Mikro-ojitetun uran suojatäytön materiaali Katu- ja tierakenteissa mikro-ojitettuun uraan sijoitetun kaapelin tai mikroputken suojatäyttö tehdään kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaisella hiekalla, kivituhkalla tai hienolla kalliomurskeella KaM 0/11. Suojatäytön on oltava kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukainen. Katu- ja tiealueiden ulkopuolella mikro-oja voidaan täyttää myös hiekalla 0,02/2,0 mm. Pinnan viimeistelyyn käytetään yleensä kohteen pintamaita Ketjusahatun uran suojatäytön materiaali Katu- ja tierakenteissa ketjusahattuun uraan sijoitetun kaapelin suojatäyttö tehdään kuvan 33114:K1 rakeisuusvaatimusten mukaisella hiekalla. Katu- ja tierakenteissa lopputäyttö tehdään kantavan kerroksen murskeesta (luku 21300). Katu- ja tierakenteiden ulkopuolisilla osuuksilla lopputäyttö voidaan tehdä urasta pois sahatulla materiaalilla, jos se ei ole merkittävästi hienontunut Kantavat kerrokset, InfraRYL Päällysteet Asfalttipäällysteisille alueille tehtyjen kaivantojen ja urien kulutuskerroksen entisöintiin käytettävä päällystemassa ja -paksuus ovat väylänpitäjän ohjeiden mukaisia.

4 InfraRYL / TK330, päivitys 4 InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet InfraRYL Päällysteet ja pintarakenteet InfraRYL Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset InfraRYL Kasvillisuusrakenteet Kaapelinsuojakourut ja -levyt Kaapelisuojakourujen ja -suojalevyjen on vastattava lujuusluokaltaan asennusolosuhteiden mukaisia vaatimuksia. Kaapelisuojakourut ja -suojalevyt luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan. Kuten suojaputket Kaapelinsuojakourut täyttävät standardin SFS 5608 vaatimukset. SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Kaapelit Käytettävien kaapeleiden on oltava voimassa olevien standardien mukaisia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia. Kaapeleiden on oltava standardisarjojen SFS-EN ja SFS-EN tai standardien SFS 5012, SFS 5013 tai SFS 5741 mukaisia. SFS-EN Coaxial cables used in cabled distribution networks. (sarja) SFS-EN Optical fibre cables. (sarja). SFS 5012 Telekaapelit. Vaahto-PE-eristeinen ja PE-vaippainen vaseliinitäytteinen parirakenteinen maa- ja kanavakaapeli VMOHBU-TL SFS 5013 Telekaapelit. Vaahto-PE-eristeinen ja PE-vaippainen vaseliinitäytteinen parirakenteinen pyörölanka-armeerattu maa- ja vesistökaapeli VMOPU SFS 5741 Telekaapelit. Vaahto-PE-eristeinen ja PE-vaippainen parirakenteinen maa- ja kanavakaapeli VMHBU-TL Varoitusnauha, varoitusverkko Varoitusnauhat täyttävät standardin SFS 5608 vaatimukset. Väri on lähinnä RAL 1021:n tai IEC 304:n mukaan. Energiakaapeleiden varoitusnauhan väri on keltainen (SFS 5608 sävy RAL 1021 tai IEC 304), kaukolämpöputkien varoitusnauhan väri on violetti ja telekaapeleiden keltainen tai punainen. Kaukolämpöputken varoitusnauhan väri on määritelty SKY:n ohjeessa L11/2003. Sen väri on violetti ja siinä on teksti Kaukolämpö.

5 InfraRYL / TK330, päivitys 5 SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne ja koestus Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Raportti L Kaapelien paikannettavuus Jos kaapeli tai putkipatteri ei sisällä metallia, on jälkeenpäin tehtävien paikannusten varmistamiseksi asennettava metallijohdin, Metallijohtimen on oltava korroosionkestävää. Merkkiantenneja asennetaan tarvittaessa kaapelireitin epäjatkuvuuskohtiin: putkien päihin, mutkiin ja haarakohtiin. Asennetuista laitteista taltioidaan sekä taso- että korkeussijainti. Matala-asennettujen laitteiden (asennussyvyys < 0,5 m) osalta sijaintitietokartoista on yksiselitteisesti ilmettävä, että kyseessä on matala-asennus. (Ks. ohjekortti Infra ). Infra Televerkon kaapelien asennusmenetelmät. Ketjusahaus, jyrsintä ja mikro-ojitus, ohjekortti Televerkon maakaapelien alusta Kiviainesarina on luvun mukainen. Kaapelikaivanto on luvun mukainen. Kaivannon seinämien tuenta on jakson mukainen. Kalliokaivanto on jakson mukainen. Asennusalusta on luvun mukainen. Siirtymärakenteet ovat luvun mukaiset Kiviainesarinat, InfraRYL Kaapelikaivannot, InfraRYL Kaivannon tukirakenteet, InfraRYL Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat, InfraRYL Asennusalustat, InfraRYL Siirtymäkiilat, InfraRYL Televerkon maakaapelien asentaminen Kaapelikaivannot yleistä Kaapelikaivannot tehdään siten, että kaapelit voidaan asentaa ja putkitukset/kanavat rakentaa suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti sallittujen mittapoikkeamien rajoissa.

6 InfraRYL / TK330, päivitys 6 Kuva 33114:K2. Kaapeleiden asennusetäisyydet. Kaapelien vähimmäisasennussyvyydet esitetään kohdassa Tehtyyn uraan asennetaan varoitusnauha. Varoitusnauhan syöttämisessä tulee huomioida, että aurausuraan variseva tai veden tuoma maa voi painaa nauhan lian lähelle kaapelia. Vähintään vuoden vanhoissa kohteissa asennusurakoitsija tulisi selvittää, mille etäisyydelle kaapelista (tai maan pinnasta) varoitusnauha tulee syöttää, jotta lopputilanne vastaa kuvan 33114:K3 tilannetta. Rakennekerrokset ja päällysteet tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja kadun tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti Kaapelikaivannot, InfraRYL Maakaapelien ja kaapelinsuojaputkien asentaminen auraamalla Aurauspaikka ei poikkea suunnitelma-asiakirjojen tai luvan mukaisesta paikasta ja aurausviilto sulkeutuu ympäristöön sopeutuen. Auraamalla tehtävän uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K3 mukainen. Jos suunnitelmaasiakirjojen mukaista syvyyttä ei olosuhteista johtuen saavuteta, voidaan auraussyvyyttä pienentää erikseen sovittaessa luvan myöntäjän kanssa. Vähimmäissyvyys on kuitenkin 0,4 m. Aurattu ura saa poiketa suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta sijainnista enintään 0,3 m (ks. julkaisu Telekaapelit ja maantiet) ja korkeusasemasta enintään 0,2 m.

7 InfraRYL / TK330, päivitys 7 Kuva 33114:K3. Aurattu ura. Käytettävän koneen koon ja laitevalikoiman tulee olla oikeassa suhteessa tarvittavaan vetovoimaan ja työskentelyolosuhteisiin. Aurauslaitteiston tulee olla rakenteeltaan sellainen ja auraustyö tulee järjestää siten, että kaapelia ei tarvitse katkaista, jos kohteessa joudutaan käyttämään jotain muuta asennustapaa. Auraustyön yhteydessä asennetaan kaapelivaroitusnauha. Telekaapelit ja maantiet, Tiehallinto Maakaapelien asentaminen jyrsimällä Jyrsityn uran sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Jyrsityn uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K4 mukainen. Uran kohdalla oleva päällyste entisöidään kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti kohteen ympäristön vaatimuksia vastaavaksi.

8 InfraRYL / TK330, päivitys 8 Kuva 33114:K4. Jyrsitty ura. Jyrsintäuran suojatäyttö ajoradoilla tehdään kuivalla materiaalilla, jotta ura täyttyy mahdollisimman hyvin. Kuiva suojatäyttömateriaali levitetään uraan ja uran tiivistämisessä käytetään apuna vesikastelua Mikrokanavien ja kaapelien asentaminen mikro-ojittamalla Mikro-ojitetun uran sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Mikro-ojitetun uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K5 mukainen. Uran kohdalla oleva päällyste entisöidään kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti kohteen ympäristön vaatimuksia vastaavaksi.

9 InfraRYL / TK330, päivitys 9 Kuva 33114:K5. Mikro-ojitettu ura. Mikro-ojitetun uran suojatäyttö tehdään katu- ja tierakenteissa kuivalla materiaalilla, jotta ura täyttyy mahdollisimman hyvin. Kuiva suojatäyttömateriaali levitetään uraan ja uran tiivistämisessä käytetään apuna vesikastelua Maakaapelien asentaminen ketjusahaamalla Ketjusahatun uran sijainti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Ketjusahatun uran poikkileikkaus on kuvan 33114:K6 mukainen. Uran kohdalla oleva päällyste entisöidään kadun- tai tienpitäjän ohjeiden mukaisesti kohteen ympäristön vaatimuksia vastaavaksi. Kuva 33114:K6. Ketjusahattu ura.

10 InfraRYL / TK330, päivitys 10 Ketjusahatun uran suojatäyttö tehdään katu- ja tierakenteissa kuivalla materiaalilla, jotta ura täyttyy mahdollisimman hyvin. Kuiva suojatäyttömateriaali levitetään uraan ja uran tiivistämisessä käytetään apuna vesikastelua Kaapelinsuojaputkien asentaminen kaivantoon Putkitukset rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Varaputkien päät tulpataan vesitiiviisti. Kaapeliputket asennetaan kaapelikaivantoon asennusalustalle kuvan 33114:K7 vähimmäisetäisyyksien mukaisesti. Ajoratojen alituksissa putkitus ulottuu vähintään 500 mm jalkakäytävän puolelle ja 300 mm piennaralueen ulkopuolelle kuvan 33114:K8 mukaisesti. Sähköratojen alituksissa putkituksen mitat ovat julkaisun Sähkörataohjeet mukaiset. Kuva 33114:K7. Hiekkasuojattu kanava.

11 InfraRYL / TK330, päivitys 11 Kuva 33114:K8. Ajoradan alitusputken asennus. Putkien, putken osien ja muiden tarvikkeiden käsittelyssä noudatetaan tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Tarvikkeiden saavuttua työmaalle ne tulee välittömästi tarkastaa alustavasti. Vioittuneet tai muuten tämän luvun vaatimusten tai suunnitelma-asiakirjojen mukaan kelpaamattomat materiaalit poistetaan viipymättä työmaalta. Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita. Asennustöitä ei tehdä, jos ilman lämpötila asennuspaikalla on alempi kuin putkien tai tarvikkeiden valmistajan suosittelema alin asennuslämpötila. Ennen asentamista tarkastetaan, että putkikaivanto ja asennusalusta ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Putket asennetaan siten, että ne tukeutuvat koko pituudeltaan asennusalustaan. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle alustalle. Asennettaessa putkia tunkkaamalla tms. noudatetaan soveltuvin osin luvun vaatimuksia Ratarakenteiden alitukset, InfraRYL Sähkörataohjeet, Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) julkaisuja B 22 Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen alueella, Ratahallintokeskuksen (nyk. Liikennevirasto) julkaisuja B Hiekkasuojatun putkituksen asentaminen Putkitus asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Varaputkien päät tulpataan vesitiiviisti.

12 InfraRYL / TK330, päivitys 12 Putket asennetaan kaapelikaivantoon asennusalustalle kuvan 33114:K7 vähimmäisetäisyyksien mukaisesti. Putkien, putken osien ja muiden tarvikkeiden käsittelyssä noudatetaan tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Hiekkasuojatun kanavan kaapeliputket asennetaan putkirivi kerrallaan. Putket eivät saa olla kiinni toisissaan. Suojakerrosmateriaali levitetään asennetun putkirivin päälle siten, että hiekka valuu putkien väliin ja alle. Suojahiekka muodostaa seuraavan putkirivin asennusalustan. Suojatäytön eri vaiheet tehdään lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, että putket eivät siirry tai vaurioidu. Putkia ei saa asentaa jäätyneelle asennusalustalle, eikä jäätynyttä suojatäyttömateriaalia saa käyttää. Hiekan tulee ympäröidä putket mahdollisimman hyvin, jotta kanavaputket saavat riittävän sivutuen ja sähkökaapelit tarpeellisen jäähdytyksen Telekaapelin asentaminen Maahan asennettaessa kaapelit sijoitetaan kuvien 33114:K2...K6 mukaisesti urien tai kaivantojen pohjalle, uran ja kaivannon syvyys määräytyy luvun mukaan. Maahan asennettava kaapeli suojataan myös isoilta tai teräviltä kiviltä tms. esineiltä joko mekaanisella suojalla, esimerkiksi putkella, tai käyttämällä kaapelin ympärillä hienojakoista suojahiekkaa, kuva 33114:K1. Maassa olevan kaapelin yläpuolelle noin 0,3 m:n tai syvyyssuunnassa noin uran puoliväliin asetetaan tarvittaessa varoitusnauha varoittamaan kaapelin sijaintia maata kaivettaessa. Asennussyvyys riippuu paikallisista olosuhteista kuten maan laadusta ja sen routimisesta, maan omistussuhteista ja käyttötarkoituksesta, mahdollisen liikenteen määrästä ja luonteesta tms. tekijöistä. Kaapeliojat, pääryhmä 71, HPO Vakiorakenteet Kaapelin asentaminen putkeen Kaapelin veto putkeen Kaapelin veto tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja kaapelin valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että suurimpia sallittuja vetokuormituksia ei ylitetä ja pienimpiä sallittuja taivutussäteitä ei aliteta. Kaapelit vedetään putkeen siten, että kaapeli joutuu vetotyön aikana mahdollisimman vähän muodonmuutoksen kohteeksi. Kaapelin vetokitkaa pyritään vähentämään mahdollisimman paljon kelojen sijoituksella. Veto-osuuksilla tulee olla riittävällä tiheydellä kaapelikaivoja tai muita paikkoja, joissa kaapelin vetoa voidaan avustaa niin, että kaapeli voidaan vetää suurimpia sallittuja vetokuormia ylittämättä. Vetotyössä noudatetaan kaapelin valmistajan antamia suosituksia sallittavasta asennuslämpötilasta, vetokuormituksista ja taivutussäteistä. Kaapeleiden asennustyön aikaiset siirrot, välivarastointi ja kuljetukset tehdään kaapelikeloja käyttäen.

13 InfraRYL / TK330, päivitys Kaapelin ja mikrokaapelin puhaltaminen putkeen Kaapelien puhaltaminen putkeen tai kanavaan tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti ottaen huomioon asennettava kaapeli ja putkitus Kaapelin asentaminen kaivantoon Kaapeli asennetaan kaivantoon suunnitelma-asiakirjojen ja kaapelin valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että pienimpiä sallittuja taivutussäteitä ei aliteta. Kaapelit lasketaan asennusalustalle mahdollisimman vähin työvaihein. Asennuksessa varotaan kaapelin hankautumista. Kun kaivantoon asennetaan useampia kaapeleita, otetaan asennussuunnitelmassa huomioon kaapeleiden kourutukset ja risteilyt. Asennuksessa noudatetaan kaapelin valmistajan antamia suosituksia sallittavasta asennuslämpötilasta Kourutus Kaapelit suojataan tarvittaessa suunnitelma-asiakirjojen mukaisilla kaapelinsuojakouruilla. Kaapelinsuojakourut asennetaan siten, että ne tukeutuvat asennusalustaan, eivätkä jää kannatukselle kaapelista. Vierekkäiset suojakourut voidaan asentaa kiinni toisiinsa. Kourut eivät saa vahingoittaa kaapelin vaippaa. Kourujen tulee limittyä riittävästi Varoitusnauhan asentaminen Kaapeleiden yläpuolelle maahan asennetaan varoitusnauha varoittamaan kaapelin sijainnista. Varoitusnauha asennetaan noin 0,3 m:n syvyydelle maanpinnasta tai noin kaivannon/uran puoliväliin. Tavoite on, että suojanauha on myös 0,2...0,3 m kaapelin yläpuolella Valmis televerkon maakaapeliasennus Valmis maakaapeliasennus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Yksittäisen kaapelin sijainti saa poiketa suunnitellusta enintään 100 mm. Kaivannon päällysrakenne on entisöity päällysrakenteen vaatimuksia vastaavaksi Televerkon maakaapeliasennuksen kelpoisuuden osoittaminen Tarkemittaukset Standardin SFS mukaan on maahan tai veteen asennettavien kaapelien sijainnista laadittava sijaintikartta. Kaapelin sijaintimerkinnän kartassa on nojauduttava koordinaatistoon tai pysyviin, maastossa oleviin kiintopisteisiin. Kartoitus tehdään ennen kaapeliojien täyttöä.

14 InfraRYL / TK330, päivitys 14 Dokumentoinnissa tulee noudattaa tilaajan ja lupaehtojen ohjeita ja vaatimuksia. Kartoituksen tarkkuuden tulee olla haja-asutusalueella vähintään 500 mm ja taajama-alueella vähintään 100 mm. Dokumentoinnissa esitetään kaapelityypit, jatkosten ja mahdollisten haaroitusten paikat sekä mahdolliset kaapelin mekaaniset suojaustavat ja niiden sijainti. Myös tyhjäksi jäävät putket kartoitetaan. Kaapelin suunnitelman mukainen asennussyvyys varmistetaan mittauksin ja dokumentoidaan tilaajan ja luvanhaltijan vaatimuksien mukaisesti. Tarkemittaukset tehdään verkonhaltijan vaatimusten mukaisesti. Tarkemittoja otetaan niin runsaasti, että niiden avulla voidaan laatia luotettava sijaintikartta. Tarkemittauksissa otetaan huomioon, että johto- ja verkkokarttojen laadinnassa käytetään piirustusstandardin SFS 3161 merkintöjä. Myös tyhjien kaapeliputkien sijainti kartoitetaan. SFS 3161 Maanalaisten johtojen kartta. Piirrosmerkit, esitys- ja valmistustavat. SFS Kaapelin asennus maahan tai veteen, kaapelien sijoitus ja suojaaminen Auraamalla asennettu kaapeli Kaivannon sijainti ja leikkaustaso todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin. Aurausviillon sulkeutuminen ja työympäristön viimeistely todetaan silmämääräisin tarkasteluin Mikro-ojittamalla tai ketjusahaamalla asennettu kaapeli Kaivannon sijainti ja leikkaustaso todetaan työn aikana tehtävin tarkemittauksin. Jyrsintäuran kohdalla päällysteen entisöinti todetaan työn aikana ja sen valmistuttua tehtävin silmämääräisin tarkastuksin Kaapeliputkitus Putkituksen ja suojatäytön laatu todetaan ensisijaisesti työsuorituksen menetelmävalvonnalla Asennetun kaapelin kelpoisuuden osoittaminen Laatu todetaan ensisijaisesti työsuorituksen menetelmävalvonnalla Maakaapelien asentamisen ympäristövaikutukset Työssä noudatetaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Työn toteuttajan on suunniteltava työ etukäteen siten, että työstä aiheutuu mahdollisimman vähän ympäristöhaittaa. Lietteen ja murskeen ym. työssä käytettävien materiaalien työnaikainen kulkeutuminen työalueen ulkopuolelle on estettävä. Maakaapelin asennuksesta jäävä materiaali (maamassat, kivet, asennusmateriaali ja pakkausmateriaalit) on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti.

33110 Maakaapeliasennukset

33110 Maakaapeliasennukset 1 Tässä luvussa esitetään maa- ja kanavakaapelirakenteita ja niiden eri asennusmenetelmiä koskevat yleiset laatuvaatimukset. Valaistusrakenteita käsitellään jaksossa 33600. Valaistuksen maakaapelit ovat

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA

SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA SUOSITUS 13.3.2013 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET MAANTEIDEN VARSILLA Suositus on Sähkö- ja teleyhteistyöneuvottelukunnan (STYNK) hyväksymä 1 SÄHKÖ- JA TELEYHTIÖIDEN YHTEISTYÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Kaapelinsuojausjärjestelmä -kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja -kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja kaivojen raaka-aineina

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen

Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen Tuusulan kunnan kaivutyöohje 2016 alkaen 1 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.1.2016 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle

Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle Jari Virkajärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Rakennustekniikka Infrarakentaminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Infrarakentamisen

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

279 l Kaapelinsuojaus

279 l Kaapelinsuojaus Kaapelinsuojajärjestelmä on tarkoitettu maahan asennettavien sähkö ja telekaapelien mekaaniseksi suojaksi liikennettä ja routaa vastaan. kaapelinsuojaputket, niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen

Lisätiedot

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä

Kaapelinsuojaus. Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Uponor-kaapelisuojausjärjestelmän Tripla- ja Uponor-kaapelinsuojausjärjestelmä Opto ja niiden osat sekä jatkoskaivot muodostavat kokonaisen järjestelmän kaapelien maa-asennuksiin. Putkien, yhteiden ja

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI KAAPELINSUOJAUS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET SUOMALAISEN

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

InfraRYL, Päivitys / SHV 1 TK242 TR8 RTS 17:52

InfraRYL, Päivitys / SHV 1 TK242 TR8 RTS 17:52 InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14352 Teräsrummut Määrämittausohje 1434. 14352.1 Teräsrumpujen materiaalit 14352.1.1 Aallotettujen teräsrumpujen materiaalit Kierresaumatun, sinkityn teräsputken tulee

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1

Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Vakioidut yksikköhinnat ja pitoajat - 548/962/2013 1 Valokuituverkko, materiaalit Kaapelinsuojukset (eur/metri) Suojaputki 110 mm 2,60 20 Suojaputki 100 mm 2,24 20 Suojaputki 75 mm 1,46 20 Suojaputki 50

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS

LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS LIIKEKUJA-SAIRAALATIE-VARTIOTIE RISTEYS TYÖSELOSTUS 20.4.2017 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Rakennushankkeen kuvaus... 2 10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET... 2 11300 Poistettavat, siirrettävät

Lisätiedot

UUSIOMAARAKENTAMISEN OHJEET. J. Forsman / Ramboll Finland Oy

UUSIOMAARAKENTAMISEN OHJEET. J. Forsman / Ramboll Finland Oy UUSIOMAARAKENTAMISEN OHJEET J. Forsman / Ramboll Finland Oy SISÄLTÖ: 1. UUMA2 lähtökohta 2013 2. Uusiomaarakentamisessa sovellettavia ohjeita 3. Ohjeiden sisältöesimerkkejä 4. UUMA2-käsikirjasto 2 Ohjeryhmän

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut!

Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Maan alle asennettava signaalinauha... jotta löydät kaiken minkä olet maahan laittanut! Signaalinauhan tarkoitus Miksi signaalinauhaa tulisi käyttää? putki- ja kaapelirikkojen ennaltaehkäisemiseen vakavien

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut

Konsernipalvelut/Tekniset palvelut GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Konsernipalvelut/Tekniset palvelut TILAUS JA NÄYTTEENOTTOSELVITYS TILAUS No (KP täyttää) Tilaaja Päiväys 05.11.2015 Hanke Geologinen rakenneselvitys Aakkulanharjun pohjavesialueella

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka

Märäjälahden alue. VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue VESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMINEN Talojohtourakka 20.7.2011 Lieksan eteläpään vesiosuuskunta 2/10 1. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 Rakennuskohde ja

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Helen Sähköverkko Oy:n ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi

Helen Sähköverkko Oy:n ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi Helen Sähköverkko Oy:n ohje kaivuvaurioiden ehkäisemiseksi 1.11.2016 KAIVUTYÖT SÄHKÖKAAPELEIDEN LÄHEISYYDESSÄ 1 Yleistä Yhteiskunnan riippuvuus sähkön luotettavasta saatavuudesta kasvaa jatkuvasti. Helsingin

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus

Tuule200 tuulivoimalan 18 m maston maaperustuksen asennus 1.2018 Tuulivoimalan maaperustus Tuule200 tuulivoimalan 18 m maaperustuksen asennus Tuulivoimalan masto... 2 Tuulivoimalan perustustyön suunnittelu... 2 Maston perustuksen osat... 2 Asennuspaikan valmistelu...

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen

TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen TYTON JA STANDARD TT PE PE pintaisen SG putken asentaminen SISÄLTÖ 1. VARASTOINTI 2. ASENTAMINEN - DN 300 - DN > 300 3. KATKAISU 4. KAIVANTO Saint-Gobain Pipe Systems Oy Nuijamiestentie 3A, 00400 HELSINKI

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 204 / 2006 Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot