VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALAISTUSSUUNNITELMA. Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnitelmaselostus Kasnäsintie YT 1830 Laatija: Juha Nurminen / Sähkösuunto Oy

2 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Tekniset vaatimukset Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Poistettavien rakenteiden materiaalit Edellinen työvaihe... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Rakenteiden poistaminen... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Suojattavat rakenteet Suojattavien rakenteiden materiaali Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät MAAKAAPELIRAKENTEET Kaapelirakenteiden tarvikkeet Maakaapelinasentaminen VALAISTUSRAKENTEET Valmis valaistusrakenne Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen VALAISINPYLVÄÄT Valaisinpylväiden materiaalit Pylvään ja jalustan perustaminen Valmiin jalustan ja pylvään sijainti ja korkeus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty VALAISINVARRET VALAISIMET TIE- JA KATUVALAISIMET LAMPUT SÄHKÖNJAKOLAITTEET Maadoitukset Keskukset TIE- JA KATUVALAISTUKSEN OHJAUS

3 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Projektin tiedot Projekti: Tilaaja: KASNÄS Kasnäsintie / Kasnäsvägen YT 1830 Kemiönsaaren kunta Yhdyskuntatekninen osasto Frida Vuorio, Suunnittelija: Sähkösuunto Oy Juha Nurminen PL90 (Lautamiehenkatu 3) Kaarina puh Sähkölaitos: Fortum 3

4 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Tekniset vaatimukset Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Poistettavien rakenteiden materiaalit Urakka-alueella ei ole purettavaa materiaalia Suojattavat rakenteet Suojattavien rakenteiden materiaali Työalueella olevat pysyvät rakenteet tulee suojata niin ettei työmaa aiheuta niille vahinkoa Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee käsittää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, jotka tarvitaan hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyttökuntoon. Työn tulee niiltä osin kuin tässä asiakirjassa ei ole erikseen mainittu täyttää InfraRYL, Infra- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä tekovuonna voimassa olevien SFS sarjan standardien vaatimukset. Työssä tulee noudattaa myös voimassaolevaa sähkölainsäädäntöä. Huom! Sähkökaapelien asentamista suorittavan tulee olla KTMp/516 tarkoittama sähköalan ammattilainen tai työhön perehdytetty. Asianmukainen pätevyys tulee osoittaa kirjallisesti esim. perehdytyslomakkeella. KTMp/516 tarkoittama sähköalan ammattilainen tarkastaa ja hyväksyy kaapelien ja kaapelisuojaputkien asennuksen ennen niiden peittämistä. Tarkastus kirjataan työmaapöytäkirjaan ja siitä tehdään erillinen muistio.. Määrälaskenta on suoritettu vain pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut rakentamisen vaatimat työt sisältyvät näihin pääsuoritteisiin. Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, urakoitsija valitsee ne itse MAAKAAPELIRAKENTEET Kaapelirakenteiden tarvikkeet Kaapelisuojaputket Kohteessa käytetään suojaputkia seuraavasti: 4

5 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Kohteessa ei ole maakaapelointia kuin keskukselta ensimmäiselle puupylväälle. Jos kuitenkin suojaputkia tarvitaan noudatetaan seuraavia ohjeita: - lujuusluokan A muoviputki ajoratojen sekä suurten teollisuusliittymien alituksissa - jos asennussyvyys jää alle 0,5m suojataan kaapeli muulla tilaajan hyväksymällä tavalla Louherakenteessa tai vastaavassa vaativassa ympäristössä kaapelikaivannon hiekan pysyvyys paikallaan varmistetaan käyttämällä suodatinkangasta. Sähköurakoitsija tarkastaa ja hyväksyy kaapelien ja suojaputkien asennuksen ennen niiden peittämistä. Tarkastus kirjataan työmaa pöytäkirjaan. Louherakenteessa tai vastaavassa vaativassa ympäristössä kaapelikaivannon hiekan pysyvyys paikallaan varmistetaan käyttämällä suodatinkangasta. Katualueella kaikki kaapelit suojataan mekaanisesti 2 metrin korkeudelle ajoradan/kevyenliikenteen pinnasta Maakaapelinasentaminen Maakaapelointi keskukselta ensimmäiselle puupylväälle Maakaapelien merkitseminen Kaikki pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot merkitään molemmista päistä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkinnästä ilmenee seuraavat asiat: - kadunnimi ja tulosuunta (ilmansuunta) Merkitseminen suoritetaan pylväitä asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää vetomerkintänä teippiä. Pylväältä sähköistettävien laitteiden syöttökaapeli merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä. Pylväissä käytettävissä liittimissä tulee olla vaihemerkinnät Kaapelien jatkaminen Kaapelit asennetaan pääosin ilman jatkoksia. Jos jatkaminen tarpeellista niin käytettävä kaapelijatkon tyyppi valitaan seuraavan taulukon mukaan: Jatkettavat kaapelit Jatkotyyppi Esim. tuote AXMK-AXMK kutistemuovi Ensto SJKx.47 (A)MCMK-AXMK valumuovi Nanten PU-VM (A)MCMK-(A)MCMK valumuovi Nanten PU-VM Kaapelit päätetään pylväällä käyttämällä kaapelipäätettä esim. Ensto SBO 4.1. Päätettäessä kaapeli maahan käytetään päätetuppiloa esim. Ensto SEC Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Tarkemittaukset 5

6 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Valaistuksen suunnittelu on tehty kartta-aineiston päällä siten, että suunnitelmakartta ei ole täysin mittatarkka, joten pylväiden sijainnille ei ole määritetty koordinaattitietoa. Pylvään tarkka sijainti määritetään kadun leveyssuunnassa poikkileikkauksesta ja pituussuunnassa asemapiirustuksesta, ellei suunnitelmassa toisin mainita VALAISTUSRAKENTEET Valmis valaistusrakenne Urakoitsija luovuttaa yhden paperinkopiosarjan laatukansiosta viimeistään lopputarkastuksessa. Kansio sisältää kaksi osaa, luovutuspiirustukset sekä laatuosion Luovutuspiirustukset Urakoitsija täydentää suunnitelmapiirustukset luovutuspiirustuksiksi Laatuosio Laatuosio sisältää: - aluetta syöttävän keskuksen lähtöjen mitatut kuormitusvirrat. - jokaisen ryhmän loppupäästä mitattu oikosulkuvirta - käyttöönottotarkastuspöytäkirja - varmennustarkastuksen pöytäkirja Lisäksi jos asennus poikkeaa suunnitelma-asiakirjoista: - valaistustekniset laskentatulokset - valaistusteknisten ominaisuuksien mittauspöytäkirjat - kalusteiden toimittajan laatima kojeluettelo, josta ilmenee hankkeeseen kuuluvien laitteiden valmistaja, tyyppi, nimellisarvot ja lukumäärä Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sähkötekniset tarkastukset Kohteelle suoritetaan kolmannen osapuolen tekemä varmennustarkastus eri hintaan mikäli tilaaja sitä pyytää VALAISINPYLVÄÄT Valaisinpylväät ja määrät ovat esitetty pylväs- ja jalusta- sekä tarvikeluettelossa Valaisinpylväiden materiaalit Kohteessa käytetään heikennettyjä puupylväitä 6

7 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Pylvään perustaminen Valaisinpylväät asennetaan suunnitelmakarttojen R11-2 mukaan. Pylväsjalustat asennetaan pystysuoraan. Jalustojen ympärystäyttö tehdään ELY-keskuksen ohjeen TIEH esitetyn maalajitaulukon mukaan seuraavasti: P1-P2 P3-P5 P6-P7 ei erillistä ympärystäyttöä kapea tiivistetty mursketäyttö leveä tiivistetty mursketäyttö, lisäksi tulee käyttää suodatinkangasta Luiska-asennuksessa tulee aina leveä täyttö. Kapea täyttö on 3x jalustan tyvin halkaisija ja leveä täyttö on 5x tyvin halkaisija. Kaikki ympärystäytöt tiivistetään 0,3m kerroksin. Leveä ympärystäyttö tiivistetään aina täryttämällä. Pylväs ja jalustaluettelossa on esitetty valaisimien asennuskorkeus VALAISINVARRET Valaisinvarsityypit ja määrät ovat esitetty pylväs- ja jalustakuettelossa VALAISIMET Valaisintyypit ja määrät ovat esitetty määräluettelossa. Jos suunnitelma-asiakirjojen mukaisista valaisintyypeistä rakennusvaiheessa poiketaan, on urakoitsijan hyväksyttävä muutokset tilaajalla tai tilaajan edustajalla, ennen töiden aloittamista. Hyväksynnän yhteydessä on esitettävä valaistus- ja elinkaarilaskelmat sekä lisäksi on suoritettava kolmannen osapuolen tekemä valaistusmittaus toteutuneesta rakenteesta TIE- JA KATUVALAISIMET LAMPUT Ilmajohdon ja valaisimen väliin asennettava kaapeli on tyyppiä MPK 3x2.5N Lamput tulee olla joko Philips tai Osram valmistetta. Valaisinvalmistajan valovirraltaan ja elinkaareltaan tehokkainta Na-tyyppiä SÄHKÖNJAKOLAITTEET Kaapelityypit ja reitit on esitetty suunnitelmakartoilla Maadoitukset Katuvalaistuksen maadoitukset on esitetty suunnitelmakartoilla. Maadoitukset on valaistusverkolle asennettu. 7

8 KEMIÖNSAAREN KUNTA Yhdyskuntatekninen osasto Materiaalit Kohteessa tulee käyttää vähintään Cu16 maadoitusköysiä Keskukset Valaistukselle asennetaan uusi keskus suunnitelmakartan mukaan. Urakoitsija hoitaa liittymän tilaukseen kuuluvat tekniset asiat TIE- JA KATUVALAISTUKSEN OHJAUS Keskusta ohjataan aluksi hämäräkytkimellä. Keskuksessa tulee olla tila ohjausyksikölle valmiilla liittimillä. Myöhemmässä vaiheessa kunta hankkii valitsemansa ohjausyksikön keskukseen. Liitteet: sivuja R11-2 Valaistus suunnitelma 3 R11-3 Pylväs- ja jalustaluettelo 1 R11-6 TVK tievalaistuskeskus 3 R11-7 Tarvike, määräluettelo 1 R11-11 Oikosulkulaskenta 1 Kaarinassa Juha Nurminen Juha Nurminen Sähkösuunto Oy 8

9

10

11

12 Kemiönsaaren kunta Kasnäs / Kasnäsvägen YT 1830 Sivu 1/1 Kemiönsaaren kunta SÄHKÖSUUNTO OY Piir. No: R11-3 Pylväs- ja jalustaluettelo 7.elo JN PVM Merkki Muutos Pvm. Tehnyt Tark Juha Nurminen v= vasen, o=oikea, k=keskellä n=nykyinen vv=valaisin vaihto NRO SIJAINTI JALUSTA PYLVÄS VALAISIN LAMPPU Ryhmitys HUOM. v o k Tunnus SV Harus Tukip L1 L2 L4 MAAD. Tyyppi tai malli (tai vastaava) x-mitta tien reunasta Jalustan yläpinnan korkeus Z Pylvään pituus (m) Varren pituus m Kasnäsintie / Kasnäsvägen 101 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 X Kasnäsintie / Kasnäsvägen 102 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 103 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 104 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 X Kasnäsintie / Kasnäsvägen 105 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 106 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 107 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 108 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 TVK (Belysning cent.) Kasnäsvägen Kuormitus / W / Ryhmä Kasnäsintie / Kasnäsvägen 109 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 110 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 111 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 112 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 113 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 X Kasnäsintie / Kasnäsvägen 114 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 115 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 116 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 X Kasnäsintie / Kasnäsvägen 117 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 118 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 Kasnäsintie / Kasnäsvägen 119 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV X AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 X Kuormitus / W / Ryhmä Kasnäsintie / Kasnäsvägen 120 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 121 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 122 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 123 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 124 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 125 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 126 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa Kasnäsintie / Kasnäsvägen 127 O 2,00 P1212 Heikennetty + 20TV AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: NAV-T 150 W SUPER 4Y 167 ei urakassa

13

14

15

16 R11-7 MÄÄRÄLUETTELO / TARJOUS (7510) Tievalaistus Kemiönsaari - Kasnäs Kasnäsintie / Kasnäsvägen YT 1830 Sähkösuunto Oy, Kaarina MÄÄRÄLUETTELO Sivu 1

17 URAKKA- TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKÖ- SUMMA KOHDE hinta Euroa Euroa HINNAT ALV 0% Tievalaistuspylväät kpl Valaistustöihin liittyvä syvennysten louhinta 21 Pylväsmonttu (puu) kpl Kaapelikaivanto 7512 PERUSTUKSET JA HARUKSET Ympärystäyttömateriaali Ympärystäyttö murskeella,kapea Ympärystäyttö murskeella,leveä kpl 19 Jalustan avaus kaapelitöille Harukset ja tuet Harus ankkureineen kpl Tyviankkuri Tukipylväs heikennetty kpl Pylvään kiinnityslaitteet lisähinta 7513 PYLVÄÄT P1212 Heikennetty + 20TV15 kpl 19 SIIRTO MÄÄRÄLUETTELO Sivu 2

18 URAKKA- TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKÖ- SUMMA KOHDE hinta Euroa Euroa HINNAT ALV 0% SIIRTO Pylvään siirto Valaistuksen purku ja ym Puupylvään numerointi kpl Valaisinjohdot,kytkentäkalusteet ja -kotelot Valaisinjohdot ilmajohdosta MPK 3X2.5N kpl Valaisinjohdot kytk.kalusteelta Putkipylväskaluste SV Tievalaisimet AEC Kaos 1 150W lasikupu sno: kpl Kevytliikennevalaisimet Sillanalusvalaisimet Liikennemerkkivalaisimet SIIRTO MÄÄRÄLUETTELO Sivu 3

19 URAKKA- TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKÖ- SUMMA KOHDE hinta Euroa Euroa HINNAT ALV 0% SIIRTO Erikoisvalaisimet kpl kpl kpl kpl kpl Maakaapelit Tyyppi 1 AMCMK 3x25+16 m Ilmajohdot AMKA 4x25+35 m AMKA TARVIKKEET, sisältyy kokonaisurakkaan Muut johdot Tyyppi 1 MPK 3x2.5N m Tyyppi , Kaapelikaivanto Maahan (> 0,4 m ) m Louheeseen (> 0.2 m) Maahan (> 0,2 m ) Auraus lohkareiseen maahan Auraus lohkareettomaan maahan Aurauksen jälkitäyttö Alitus työntämällä (tunkkaus) Suojaukset Putki Ø 110 A-luokkka ALITUKSET Putki Ø 110 B-luokka Suojaputki JPG Suojarauta kpl Keskukset SIIRTO S3 SIIRTO S1 SIIRTO S2 YHTEENSÄ MÄÄRÄLUETTELO Sivu 4

20 URAKKA- TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKÖ- SUMMA KOHDE hinta Euroa Euroa HINNAT ALV 0% SIIRTO Liitäntä- ja haaroituskotelot Tyyppi Koteloitu välisulake 6 / 25 A Maadoitukset Maadoitus Cu16, asennetaan pylväiden välille Maadoitus Cu16 a`20 m kaapeliojaan kpl 8 Yhteensä siirto sivu 1 siirto sivu 2 siirto sivu 3 siirto sivu 4 siirto TARJOUS ILVAN VEROA ALV 0 % ALV-VERO 22% TARJOUS VEROLLA ALV 24 % sivu 5

21 *************************************************************** Ohjelma laskee oikosulkuvirran ja jännitteenaleneman. Hanke: KEMIÖ KASNÄS YT Tien nimi KASNÄSINTIE Piirustusnumero: R Laskija/jkn pvm: KASNÄSINTIE OIKOSULKUVIRTALASKENTA TULOS 172, ********************** Anna laskentavälillä käytettävien johtotyyppien KOKONAISPITUUDET. Tarkista, että johtotyypin puuttuessa pituus on 0. Huomioi myös väli MUUNTAMO-KESKUS!!! Laskettava väli? MUUNTAJA? Jakelujärjestelmä /0,4 kv JOHTOTYYPPI PITUUS (m) (ellei ole, anna nolla) AMKA 3* AMKA 3* AMKA 3* AMCMK 3* AMCMK 3* AMCMK 3* AMCMK 3* AMCMK 3* AMCMK 3* MCMK 3*2,5+2,5 0 MCMK 3*6+6 0 MCMK 3* AXMK 4*16 0 AXMK 4*25 0 AXMK 4*35 0 AXMK 4*70 0 AXMK 4*120 0 AXMK 4*185 0 MUUNTAJAN TEHO (kva)? 200 JÄLK-91 MUUNTAJAT,2 (ESIM 100,2) OIKOSULKUVIRTA Ik= 172,9 A ************************ ********* *************** JÄNNITTEENALENEMALASKENTA TULOS 4, ************************* JOHTOA 555 R11-11 Oikosulkulaskenta Kemiö YT1830 Kasnäsintie.xlsx sivu1