EPP-360. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPP-360. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)"

Transkriptio

1 EPP-360 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) /2011

2 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form ÄLÄ anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen tuotteen asennusta tai käyttöä. KÄYTTÄJÄN VASTUU Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset, puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI!

3 SISÄLLYSLUETTELO Osio / Otsikko Sivu 1.0 Turvaohjeita Kuvaus Johdanto Yleiset tekniset tiedot Dimensions and Weight Asennus Yleistä Pakkauksen purkaminen Sijoitus Tulovirtakytkentä Lähtöliitännät Rinnakkaisasennus Liitäntäkaapeliliittimet Käyttö EPP-360:n lohkokaavio Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli (jatkoa) Toimintatilat Toimintajärjestys Huolto Vianetsintä Varaosat

4 DECLARATION OF CONFORMITY according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-201, ( ) & EPP-360 ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation Date / Datum Laxå

5 OSA 1 TURVATOIMET 1.0 Turvatoimet ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan normaalien säännösten lisäksi.kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineiden toiminnan. Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen ja laitteiston vaurioitumiseen. 1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava: - laitteen toiminta - hätäpysäytysten sijainti - sen toiminta - turvallisuusohjeet - hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen. 2. Käyttäjän on varmistettava, että: - laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä. - kaikilla on suojat, kun kaari isketään. 3. Työpaikan on: - sovittava tarkoitukseen - oltava vedoton. 4. Henkilökohtaiset suojavarusteet: - Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä vaatteita ja turvakäsineitä. - Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai aiheuttaa palovammoja. 5. Yleiset varotoimenpiteet: - Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein. - Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies. - Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla. - Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana. 5

6 OSA 1 TURVATOIMET VAROITUS HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT. KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA VAARATIETOIHIN. SÄHKÖISKU voi tappaa. - Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan. - Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla. - Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta. - Varmista, että työasentosi on turvallinen. HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle. - Pidä pää poissa höyryistä. - Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla. KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja. - Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja vaatetusta. - Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla. PALOVAARA - Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja. MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa. - Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia. - Varoita sivullisia vaarasta. TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI! 6

7 OSIO 2 Kuvaus 2.1 Johdanto EPP-virtalähde on suunniteltu merkintään ja nopeaan plasmaleikkuuseen ja mekaaniseen leikkuuseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä muiden ESAB-tuotteiden, kuten PT-15-, PT-19XLS-, PT-600- ja PT-36-poltinten sekä tietokoneistetun kaasunsäätely- ja kytkentäjärjestelmä Smart Flow II:n, kanssa ampeerin merkintävirta ampeerin leikkuuvirta Pakotettu ilmajäähdytys Puolijohdetasavirta Syöttöjännitteen suojaus Paikallinen ohjaus tai kauko-ohjaus etuohjauspaneelista Lämpösuojakytkin päämuuntajalle ja tehon puolijohdeosille Yläpuoliset nostosilmukat tai pohjan trukkiaukko kuljetusta varten Lisävirtalähteen rinnankytkentämahdollisuus virta-alueen lisäämiseksi. 2.2 Yleiset tekniset tiedot Teho (100 %:n käyttöaste) Tulo EPP-360, CCC/CE, 380 / 400V, 50 / 60Hz Osanumero Jännite Tasavirta-alue (merkitseminen) Tasavirta-alue (leikkaaminen) Teho 200 VDC 10A - 36A 30A - 360A 72 KW * Avoimen piirin jännite (OCV) 360 VDC Jännite (3-vaiheinen) Virta (3-vaiheinen) Taajuus KVA Teho 380 / 400V 140 / 132A RMS 50 / 60 HZ 91.6 KVA 82.5 KW Tehokerroin 90.0 % Tulovirran sulake 200A 7

8 OSIO 2 Kuvaus 2.3 Dimensions and Weight 23,75 (603,25 mm) 47,25 (1 200 mm) 40,75 (1 035 mm) Paino = 492 kg 8

9 OSIO 3 Asennus 3.1 Yleistä VAROITUS JOS NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA TAI OMAISUUSVAHIN- KO. NOUDATA NÄITÄ OHJEITA VAMMOJEN JA OMAISUUSVAHINKO- JEN VÄLTTÄMISEKSI. NOUDATA PAIKALLISIA, OSAVALTIOKOHTAISIA JA KANSALLISIA SÄHKÖTURVALLISUUDEN SÄÄNTÖJÄ. 3.2 Pakkauksen purkaminen Tarkista laite vastaanotossa vaurioiden varalta. Poista kaikki osat kuljetuslaatikosta ja tarkista, onko laatikossa irtonaisia osia. Tarkista aukot ilmankierron esteiden varalta. 3.3 Sijoitus Vähintään 1 metrin (3 ft.) ilmanvaihtotila on jätettävä eteen ja taakse. Suunnittele asennuspaikka niin, että ylä- ja sivupaneelit voidaan irrottaa huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta varten. Sijoita EPP-360 suhteellisen lähelle oikein sulakkeilla suojattua pistorasiaa. Pidä virtalähteen alla oleva alue puhtaana, jotta ilma pääsee kiertämään. Ympäristössä ei saa olla liikaa pölyä, höyryjä tai lämpöä. Nämä tekijät heikentävät jäähdytystehoa. VAROITUS Virtalähteen sisällä oleva virtaa johtava pöly ja lika voi aiheuttaa kaaren läpilyönnin. Laitevaurio on mahdollinen. Jos virtalähteen sisään annetaan kertyä pölyä, tuloksena voi olla oikosulku. Katso huolto-osio. 9

10 OSIO 3 Asennus 3.4 Tulovirtakytkentä VAROITUS SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! SUOJAUDU MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI SÄHKÖISKUA VAS- TAAN. ENNEN KUIN KONEEN SISÄLLÄ TEHDÄÄN MITÄÄN KYTKENTÖJÄ, KATKAISE VIRTA PISTORASIAN KYTKIMESTÄ Ensisijainen virta ESP-360 on 3-vaihevirtaa käyttävä laite. Tulovirran on tultava pistorasiasta, joka on suojattu sulakkeilla tai automaattisulakkeilla, jotka täyttävät paikalliset vaatimukset. ***Suositellut tulojohtimen ja linjasulakkeiden koot:*** Tulo nimelliskuormalla Tulo ja maattojohdin* Aikaviivesulakkeen Volts Amperes CU/mm 2 (AWG) koko (ampeeria) (1) (2) 150 slo-blo +10%/-0 Nimelliskuorma on 360 A jännitteellä 200 V * Mitoitus kansallisen sähkölainsäädännön mukaan, 90 C (194 F) kuparijohtimille, ympäristön lämpötila 40 C (104 F). Enintään kolme johdinta kaapelissa. Paikallisia määräyksiä on noudatettava, jos niissä määritetään muut kuin yllä luetellut koot. Käytä alla olevaa kaavaa tulovirran arviointiin eri lähtöolosuhteisiin. Tulovirta = (V kaari) x (I kaari) x 0.73 (V linja) HUOMAA Erillinen virtalinja voi olla tarpeen. EPP-360:ssa on linjajännitteen kompensointi. Jotta ylikuormitetun piirin aiheuttama suorituskyvyn lasku voidaan välttää, voidaan tarvita erillinen virtalinja. 10

11 OSIO 3 Asennus Tulojohtimet Asiakas toimittaa Voi koostua joko raskaista kumipäällysteisistä kuparijohtimista (kolme virralle ja yksi maatolle) tai kaapelit voidaan kuljettaa joustavassa kaapelikanavassa. Mitoitus kaavion mukaan Tulokytkentämenettely VAROITUS PUUTTEELLINEN MAADOITUS VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI HENKI- LÖVAHINKOIHIN. RUNKO ON KYTKETTÄVÄ HYVÄKSYTTYYN MAADOITUKSEEN. VAR- MISTA, ETTEI MAADOITUSJOHTOA OLE KYTKETTY MIHINKÄÄN PRI- MÄÄRILIITTIMEEN. Kotelon maadoitus Ensisijaiset terminaalit Virransyöttökaapelin aukko (takapaneeli) 1. Irrota EPP-360:n pieni takapaneeli. 2. Pujota kaapelit takapaneelin aukkojen kautta. 3. Kiinnitä kaapelit vedonpoistimella aukkoon. 4. Kytke maadoitusjohto rungon alustan nastaan. 5. Kytke virtajohdot ensisijaisiin terminaaleihin. 6. Kytke syöttöjohtimet pistorasian virrankatkaisulaitteeseen. 7. Asenna takapaneeli takaisin ennen virran kytkentää. 11

12 OSIO 3 Asennus 3.5 Lähtöliitännät VAROITUS SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! VAARALLINEN JÄNNITE JA VIRTA! AINA KUN TYÖSKENTELET PLASMAVIRTALÄHTEEN YMPÄRILLÄ NIIN, ETTÄ KUORET ON IRROTETTU: KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ PISTORASIAN VIRRANKATKAISUVÄLI- NEELLÄ. ANNA ASIANTUNTEVAN HENKILÖN TARKISTAA LÄHTÖVÄYLÄRI- MAT (POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN) JÄNNITEMITTARILLA Lähtökaapelit (asiakas toimittaa) Valitse plasmaleikkuun lähtökaapelit (asiakas toimittaa) seuraavalla perusteella: yksi 4/0 AWG, 600 voltin eristetty kuparikaapeli aina 400 ampeerin lähtövirtaa varten. Huomautus: Älä käytä 100 voltin eristettyä hitsauskaapelia. 12

13 OSIO 3 Asennus Lähtökytkentämenettely 1. Avaa huoltopaneeli virtalähteen alaosasta edestä. 2. Pujota lähtökaapelit virtalähteen alaosan aukkojen kautta (suoraan etupaneelin takana). 3. Kytke kaapelit niille tarkoitettuihin liittimiin, jotka ovat virtalähteen sisällä, käyttämällä UL-listattuja painejohdinliittimiä. 4. Sulje etuhuoltopaneeli. Pääsy edestä Paneeli suljettuna Pääsy edestä Paneeli avattuna 13

14 OSIO 3 Asennus 3.6 Rinnakkaisasennus Kaksi EPP-360-virtalähdettä voidaan kytkeä yhteen rinnakkain, jos lähtövirtaa halutaan nostaa Kahden EPP-360-laitteen rinnankytkentä Huomautus: Primäärivirtalähde on jumpperoitava elektrodijohtimesta (-). jumpperoitu. Lisävirtalähteen työosa (+) on 1. Kytke negatiiviset (-) lähtökaapelit kaaren käynnistysrasiaan (suuren taajuuden generaattori). 2. Kytke positiiviset (+) lähtökaapelit työkappaleeseen. 3. Kytke positiiviset (+) ja negatiiviset (-) johtimet virtalähteiden välille. 4. Kytke pilottikaaren kaapeli pilottikaaren liitäntään, joka on ensisijaisessa virtalähteessä. Lisävirtalähteen pilottikaariliitäntää ei käytetä. Pilottikaaripiiriä ei käytetä rinnakkain. 5. Kytke virtalähteen rinnakkaiskaapeli kahden virtalähteen välille. 6. Kytke CNC-ohjauskaapeli ensisijaiseen virtalähteeseen. Kahden EPP-360-virtalähteen rinnanasennuksen kytkennät kummankin virtalähteen ollessa toiminnassa. EPP-360 EPP-360 työ (+) Lisävirtalähde elektrodi (-) työ (+) pilottikaari Ensisijainen virtalähde elektrodi (-) P/S Rinnakkaisohjauskaapeli Ohjauskaapeli vesijäähdyttimeen CNC Ohjauskaapeli 2-4/0 600V positiiviset johtimet työkappaleeseen 1-14 AWG 600V johdin pilottikaaren kytkentään kaaren käynnistysrasiassa (suurtaajuusgeneraattori) 2-4/0 600V negatiiviset johtimet kaaren käynnistysrasiassa (suurtaajuusgeneraattori) 14

15 OSIO 3 Asennus EPP-360:ssa ei ole ON/OFF-kytkintä. Päävirransyöttöä hallitaan pistorasian virrankatkaisimella. VAROITUS EPP-360:AA EI SAA KÄYTTÄÄ SUOJAKANSIEN OLLESSA IRROTETTU- NA. KUN SUOJAKANNET OVAT IRTI, SUUREN JÄNNITTEEN OSIA ON PALJAINA, MIKÄ LISÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA. SISÄISET OSAT VOI- VAT VAURIOITUA, KOSKA JÄÄHDYTYSPUHALTIMIEN TEHO LASKEE. SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! PALJAAT SÄHKÖJOHTIMET VOIVAT OLLA VAARALLISIA! VAROITUS ÄLÄ JÄTÄ JÄNNITTEISIÄ JOHTIMIA PALJAIKSI. KUN IRROTAT LISÄVIR- TALÄHTEEN ENSISIJAISESTA VIRTALÄHTEESTÄ, TARKISTA, ETTÄ OI- KEAT KAAPELIT IRROTETAAN. ERISTÄ IRROTETUT PÄÄDYT. KUN KAKSI VIRTALÄHDETT ON KYTKETTY RINNAKKAIN JA TOISEEN NIISTÄ EI OLE KYTKETTY VIRTAA TAI JOS RINNAKKAISKAAPELI EI KYT- KE NÄITÄ KAHTA YHTEEN, NEGATIIVINEN ELEKTRODIJOHDIN TULEE IRROTTAA LISÄVIRTALÄHTEESTÄ JA KYTKENTÄRASIASTA. MUUSSA TAPAUKSESSA LISÄVIRTALÄHDE JÄÄ JÄNNITTEISEKSI, MUUTTUU VAARALLISEKSI EIKÄ TOIMI. Kahden EPP-360-virtalähteen rinnanasennuksen kytkennät yhden virtalähteen ollessa toiminnassa. EPP-360 Lisävirtalähde EPP-360 Ensisijainen virtalähde työ elektrodi työ elektrodi P/S Rinnakkaisohjauskaapeli Ohjauskaapeli vesijäähdyttimeen 2-4/0 600V positiiviset johtimet työkappaleeseen Irrota negatiivinen kytkentä lisävirtalähteestä ja eristä, kun siirryt kahdesta virtalähteestä yhteen /0 600V negatiiviset johtimet kaaren käynnistysrasiassa (suurtaajuusgeneraattori)

16 OSIO 3 Asennus Merkintä kahdella rinnankytketyllä EPP-360-laitteella Kahta rinnan kytkettyä EPP-360-laitetta voidaan käyttää merkintään virralla 10A ja leikkaamiseen virralla 30A - 720A. KAHDEN RINNAKKAISEN EPP-360:N KÄYTTÖ: 1. Toimita käynnistys/seis-, leikkuu/merkintä-, HI CURRENT (suuri virta) -logiikkasignaalit ja joko logiikka- tai analogiatulot pilottivirtasignaaleihin ensiöyksikköön sekä leikkuun että merkinnän osalta. Merkintätyössä kumpikin virtalähde menee päälle, mutta merkintäsignaali poistaa lisävirtalähteen lähdön käytöstä. 3.7 Liitäntäkaapeliliittimet Hätäkatkaisimen liitin Kauko-ohjaus (CNC) Rinnakkainen virtalähde Jäähdytysainekierrätin 16

17 OSIO 3 Asennus CNC-liitäntäkaapelit 19-nastaisella virtalähdeliittimellä ja termoinamaton CNC-liitäntä VIHR/KELT PUNAINEN # CNC-liitäntäkaapelit 19-nastaisella virtalähdeliittimellä kummassakin päässä VIHR/KELT PUNAINEN #4 17

18 OSIO 3 Asennus Vesijäähdyttimen liitäntäkaapelit virtalähdeliittimellä kummassakin päässä Virtalähteen rinnakkaisohjauskaapeli 18

19 OSIO 4 Käyttö VAROITUS VAARALLINEN JÄNNITE JA VIRTA! SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ ASENNUS- JA MAADOITUSOHJEITA ON NOUDATETTU. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA ILMAN KANSIA. 4.1 EPP-360:n lohkokaavio 380/400V 3 ~ Tulo Ohjausteho Sulakkeet Pehmeä käynnistys Rele 1 ~ Ohjausmuuntaja Pääkontaktori Rele-/liitäntäkortti Päämuuntaja 3 x 2 Ohmia 300 wattia Vastukset 3 ~ Tasasuuntaaja 2 x 6000uf 450V Kondensaattorit IGBT-ajuri kortti 4 x 400 Amp IGBT:n Pääohjauskortti CNC Liitäntä & Eristys induktori Lähtö Etupaneeli Näyttö 19

20 OSIO 4 Käyttö 4.2 Ohjauspaneeli F E B A C D H J 20

21 OSIO 4 Käyttö 4.2 Ohjauspaneeli (jatkoa) A - Esiasetus-/käyttökytkin Keski asento = näyttää todelliset leikkuun parametrit Ylös asento = Pilottikaarivirran esiasetus joko paneelille tai etätilalle Alas asento = Leikkuuvirran esiasetus joko paneelille tai etätilalle B - Ylilämpötila Merkkivalo palaa, kun virtalähde on ylikuumentunut. C - Vika Merkkivalo syttyy, kun laitteessa havaitaan virhe, joka edellyttää päävirran katkaisua. D - Virran valitsin (potentiometri) EPP-360:n valitsin kuvassa. EPP-360:n valittavissa oleva virta-alue on A. Käytetään vain paneelitilassa. E - Paneelin etäkäyttökytkin Säätelee virran säätelyn sijaintia. Valitse PANEL-asento, jos haluat säädellä virtapotentiometristä. Valitse REMOTE-asento, jos haluat säädellä ulkoisella signaalilla (CNC). F - Mittarit Näyttää jännitteen ja virran leikkaamisen aikana. Virtamittari voidaan aktivoida, kun ei leikata. Näin näet arvion leikkuu-/merkintävirrasta tai pilottikaaren virrasta ennen kuin leikkaaminen alkaa. Katso yltä kohta A. Näyttää myös eri virhekoodit. G - hätäkatkaisimen liitin (ei kuvassa) Hätäkatkaisimen liitin on yhteydessä hätäkatkaisimeen, ja kytkentä on normaalitilassa suljettu. Liitin on kytketty kytkentäpisteisiin J4-A ja J4-B. Kytkentä avautuu, kun hätäkatkaisinta on painettu. Kytkentä lähettää plasmaohjausjärjestelmään signaalin, että virtalähde on hätäkatkaisutilassa. H - Hätäkatkaisija Hätäkatkaisija ohjaa hätäkatkaisimen kytkentää Kun hätäkatkaisija painetaan sisään, järjestelmä siirtyy hätäkatkaisutilaan, jolloin virtalähteen virransyöttö estetään, vaikka aloitussignaali olisi annettu. J - CB1-3 A Kytkin CNC:lle, 115 VAC. 21

22 OSIO 4 Käyttö 4.3 Käyttötilat Leikkaustilassa EPP-360 virtalähteen virrantuotto on säädettävissä portaattomasti alueella 30 A 360 A joko etupaneelissa olevalla virtasäätimellä tai liittimeen J1 etäohjauslaitteella syötettävällä virran referenssisignaalilla. Etäohjausta käytettäessä 1 V vastaa 36 A:n virtaa ja 360 A:n virta vastaa 10 VDC:n signaalia. EPP-360 virtalähde toimii oletusarvoisesti leikkaustilassa, ellei etäohjausjärjestelmä lähetä merkkaustilan ohjaussignaalia. Virtalähde asetetaan merkkaustilaan ulkoisella eristetyllä releellä tai kytkimen kytkennällä, joka luo kytkennän J1-R:n (115 VAC) ja J1-C:n väliin. Lisätietoja on takakannen sisäsivulla olevassa kytkentäkaaviossa. Tämä kytkentä on tehtävä ennen (vähintään 50 ms) Start- tai Contactor On komennon antamista. CNC-merkkaustilassa virrantuotto on säädettävissä portaattomasti alueella A liittimeen J1 etäohjauslaitteella syötettävällä virran referenssisignaalilla. Laite toimitetaan paneelimerkkaustilassa, missä virrantuotto on säädettävissä alueella 0 36 A etupaneelissa olevalla virtasäätimellä. Jos kytkin SW1-1 (avoinna ohjauspiirillä) suljetaan, säätöalue on enintään 0 18 A. Etäohjausta käytettäessä 1 V vastaa 3,6 A:n virtaa ja 36 A:n virta vastaa 10 VDC:n signaalia Virtalähteen yksittäiskäyttö (CNC:n yhteydessä voidaan valita käyttöön kaksi peruskäyttötilaa) 1. Paneelitila (kytkin virtalähteessä) aseta Panel/Remote kytkin asentoon Panel. Käytettäessä ominaisuuksiltaan rajoitettua CNC-yksikköä, joka lähettää virtalähteelle ainoastaan start/stop-signaalin. Virtalähteen ohjausjärjestelmä hyväksyy leikkausvirraksi paneelin virtasäätimellä säädetyn asetuksen. Virtalähde laskee lähtövirran, pilottikaaren ja virrannousuajan tämän arvon perusteella. Leikkausarvoa ja pilottikaariarvoa voidaan tarkastella ennen leikkauksen aloittamista siirtämällä virtalähteen jousiviritteinen kytkin leikkausvirran esiasetuskohtaan ja pilottikaaren esiasetuskohtaan. Jos pilottikaaren virta osoittautuu riittämättömäksi, CNCyksikkö voi kasvattaa sitä ohjaamalla syötön PA0- ja PA1-ohjausjohtoihin. Kasvatetut arvot ovat: PA0 PA1 pois pois ei muutosta päällä pois arvo nousee 12,5 % pois päällä arvo nousee 25 % päällä päällä arvo nousee 37,5 % 22

23 OSIO 4 Käyttö Plasmajärjestelmän ohjaus PK PÄÄLLÄ VESIKIERTOHÄIRIÖ: POIS = MATALA VIRTAUS 24-johtiminen kaapeli JOHDON ID PUNAINEN 01 PUNAINEN NAPAINEN LIITIN A B PK PÄÄLLÄ EPP VESIKIERTOHÄIRIÖ: PÄÄLLÄ = VIRTAUS OK CNC 15V + 15V CNC COMMON MERKKAUSTILAN VALINTA SULJETTU = MERKKAUS l merkk = (3,6) X (Vleik ref.virta) HÄTÄKATK: ERISTETTY KONTAKTI SULJETTU = KÄYNNISSÄ PUNAINEN 07 MASTER-VALINTA - KYTKE JOHDIN H JOHTIMEEN R (AINA PÄÄLLÄ) PUNAINEN 08 CNC ANALOG. COMMON VESIKIERTOTASO: PUNAINEN 09 POIS = HÄIRIÖ PLASMA START 0-10 V + PUNAINEN 03 PUNAINEN 04 PUNAINEN 05 PUNAINEN 06 PUNAINEN V REF. LEIKKAUSVIRTA + I leik = (36) X (Vleik ref.virta) PUNAINEN 11 PUNAINEN 12 PK REF. VIRTA Ipa = (4,5) X (Vpk ref.virta) PUNAINEN 13 KAARI PÄÄLLE PUNAINEN 14 C Z E F G H J L + M N + MERKKAUSTILAN VALINTA 10K 115 VAC NOLLAJOHDIN REF. VIRTA COM K VESIKIERTOTASO (PÄÄLLÄ = TASO OK) P HÄTÄKATK HÄTÄKATK CNC +15V DC REF. LEIKKAUSVIRTA PLASMA START K4 MASTER-VALINTA 10K PK REF. VIRTA KAARI PÄÄLLE PK VIRRAN VALINTA Q PA0 PK VIRRAN VALINTA PUNAINEN 15 10K R 115V AC H PUNAINEN 16 PK VIRRAN VALINTA S PA1 PK VIRRAN VALINTA PUNAINEN 17 10K MATALA: I leik = (72) X (V leik ref.virta) VIRTA KORK/MAT KORKEA: I leik = (36) X (V leik ref.virta) T KORKEA ALUE (720 A) SULJETTU = 720 A, AVOIN = 360 A PUNAINEN 18 (VAIN RINNAKKAISKÄYTÖSSÄ) 10K 10K 20K 24V AC 20K CNC +15V DC 115 VAC NOLLAJOHDIN SULAKE 3A ei käytössä AVOIN = SISÄINEN OHJAUS SULJETTU = ULKOINEN OHJAUS PUNAINEN 19 PUNAINEN 20 U V ei käytössä 10K PROSESSIN OHJAUSTAVAN VALINTA 10K 115V AC VIRTALÄHTEEN HÄIRIÖ PÄÄVIRTA PUNAINEN 21 PUNAINEN 22 PUNAINEN 23 VIHR/KELT W VIRTALÄHTEEN HÄIRIÖ PÄÄLLÄ, KUN HÄIRIÖTILA X VL 24 VDC COMMON Y D HALL-ANTURI PÄÄLÄHTÖVIRRAN SIGNAALI 1,0 V = 100 A RUNKO + 24V + 24 VDC COMMON 23

24 OSIO 4 Käyttö Alkuvirran, pilottivirran ja ylösnoston arvojen laskennan taulukko on mikrokontrollerissa ja se sisältää seuraavat tiedot: Leikkuuvirta (ampeeria) Alkuvirta (ampeeria) Pilottikaaren virran asetuskomento (ampeeria) Ylösnoston aika (millisek.) Jos leikkuuvirralle käytetään muita kuin taulukon arvoja, vastaavat arvot lasketaan olettaen lineaarinen nosto kaikille vaadituille parametreille. 2. Etätila - a. Osittainen CNC-käyttö - (CNC-kaapelin nasta V auki, avoin sisäiselle ohjaukselle) Tässä toimintatilassa panel/remote-kytkimen täytyy olla asennossa REMOTE. CNC:n tulisi tarjota leikkuuvirran viitesignaali ja käynnistys-/pysäytyssignaali virtalähteelle. Leikkuuviitteen perusteella virtalähteen mikrokontrolleri laskee alkuvirran, pilottivirran ja ylösnoston ajan. b. etäohjaus täydellä CNC-ohjauksella (CNC-johdon nasta V suljettu, suljettu etäohjaukselta) virtalähteen panel/remote-kytkin on asennossa REMOTE. CNC-yksikön on aktivoitava syöttö kytkentäjohdon full CNC control nastaan V. Tässä tilassa CNC-yksikkö ohjaa kaikkia käyttöparametreja, kuten käynnistysvirtaa, pilottivirtaa ja nousu- sekä laskuaikoja. Pilottivirran ohjaus voidaan suorittaa joko logiikkaohjauksella tai analogisella syötöllä. Jos analoginen syöttö on alle 0,5 V, virtalähde käyttää logiikkakytkentöjä PA0 ja PA1 halutun pilottikaarivirran tuottamiseksi seuraavien yhdistelmien perusteella: PA0 PA1 Pilottikaaren virta (ampeeria) auki auki 10 suljettu auki 20 auki suljettu 30 suljettu suljettu 40 Analogista referenssivirtaa käytettäessä 10 VDC tuottaa 45 A virran ja 1 V tuottaa 4,5 A virran. Merkkaus Voidaan suorittaa sekä paneeli- että etäkäyttötiloissa; edellyttää, että CNC-yksikkö sulkee merkkaustilan valinnan tulokytkimen. Paneelitilassa suurin merkkausvirta (paneelin virtasäätimellä asetettava) on 36 A. Jos kytkin SW1-1 (avoinna ohjauspiirillä) suljetaan, säätöalue on enintään 0 18 A. Etäohjaustilassa merkkausvirta määräytyy referenssisyötön perusteella: 10 VDC jännite tuottaa 36 A ja 1 V tuottaa 3,6 A merkkausvirran. 24

25 OSIO 4 Käyttö Monta virtalähdettä 1. Rinnakkainen toimintatapa - Kytke virtalähteet yhteen osion 3.6 osoittamalla tavalla. Aseta kummankin virtalähteen panel/remote-kytkimet remote-asentoon. Jos laitteita käytetään leikkaamiseen ja kummankin virtalähteen halutaan tuovan osansa leikkuuvirran arvoon, aktivoi logiikkatulo nimeltä HI CURRENT (nasta T ) CNC-kaapelissa. Tällä tavalla 720 ampeerin maksimivirta voidaan tarjota 10 VDC:n analogiselle tulolle CNC:stä. Jos HI CURRENT -tulo poistetaan käytöstä, lisävirtalähde ei tarjoa tehoa, vaikka se onkin kytketty ensisijaiseen virtalähteeseen. Merkintätilassa vain ensisijainen virtalähde tuottaa merkintävirtaa. Jos merkintää ja leikkuuta suoritetaan vuorotellen, HI CURRENT -tulo voidaan pitää ennallaan ja merkintätulo ohjaa, antaako tuottovirtaa yksi vai kaksi virtalähdettä. Merkintävirran alue on A ja leikkuuvirran alue on A. 4.4 Toimintajärjestys A. Kytke virta sulkemalla pistorasian kytkin. EPP-360:ssä ei ole omaa virtakytkintä. Kun virtaa tulee, EPP-360:n näyttöön tulee hetkeksi EPP-360 ja sen jälkeen Pr x.xx osoittaen ohjelmiston versionumeron ja sitten 0 ampeeria ja 0 volttia. B. Aseta Panel/Remote kytkin oikeaan asentoon riippuen CNC-yksikön virransäädön etäohjausominaisuuksista. 1. Panel-tilaa käytettäessä valittua leikkausvirtaa voidaan tarkastella pitämällä etupaneelin kytkintä asennossa Cut Current Preset. Panel-tilassa virtalähde määrittää pilottikaaren virran, lähtövirran ja virrannousuajan valitun leikkausvirran perusteella. Valittua pilottikaaren virta-asetusta voidaan tarkastella pitämällä etupaneelin kytkintä asennossa PA Current Preset. Lisätietoja on osassa 4.2 Ohjauspaneeli. 2. Remote-tilassa on kaksi eri käyttötilavaihtoehtoa. a. Oletustila vastaa muilta osin Panel-tilaa, mutta leikkausvirtakomento vastaanotetaan CNC-yksiköltä etupaneelin virtasäätimen sijaan. Etäohjaussignaalin skaalauksessa 1,0 VDC vastaa 36 A virtaa. Tämä tila on hyödyllinen, jos CNC-yksikössä ei ole mahdollisuutta lähtövirran ja nousujen sekä laskujen ohjaukseen. Lisätietoja etäohjausliitännöistä on CNC-tiedonsiirtoliitäntäkaaviossa. b. Jos CNC-yksikössä on mahdollisuus lähtövirran ja nousujen sekä laskujen ohjaukseen, aseta panel/ remote-kytkin asentoon Remote ja muodosta kontakti CNC-liitännän nastojen R ja V välille. Tässä tilassa CNC-yksikön on syötettävä analoginen signaali lähtövirran, nousun ja leikkausvirran ohjaamiseksi. Skaalaus on sama kuin oletustilassa. Pilottikaaren virtaa ohjataan toisella 0 10 VDC signaalilla, jos saatavilla, tai syöttämällä CNC-liitäntäkaavion mukaista binaarikoodattua signaalia. Pilottikaaren signaalin skaalauksessa 10 VDC vastaa 45 A virtaa. C. Aloita plasmaleikkuu. Tämä voi edellyttää tiettyjen muuttujien asettamista, kuten kaasun paine, virtausnopeus ja polttimen korkeus jne. D. Jos leikkuu tai merkintä ei jostakin syystä käynnisty, EPP-360:n tulisi näyttää virhekoodi, joka osoittaa sammutuksen syyn. Katso kohta Ohjekoodit vianmäärityksen osasta. 25

26 OSIO 4 Käyttö 26

27 section 5 maintenance 5.0 Maintenance 5.1 General WARNING WARNING caution Electric Shock Can Kill! Shut off power at the line (wall) disconnect before attempting any maintenance. Eye Hazard When Using Compressed Air To Clean. Wear approved eye protection with side shields when cleaning the power source. Use only low pressure air. Maintenance On This Equipment Should Only Be Performed By Trained Personnel. 5.2 Cleaning Regularly scheduled cleaning of the power source is required to help keep the unit running trouble free. The frequency of cleaning depends on environment and use. 1. Turn power off at wall disconnect. 2. Remove side panels. 3. Use low pressure compressed dry air, remove dust from all air passages and components. Pay particular attention to heat sinks in the front of the unit. Dust insulates, reducing heat dissipation. Be sure to wear eye protection. caution Air restrictions may cause EPP-360 to over heat. Thermal Switches may be activated causing interruption of function. Do not use air filters on this unit. Keep air passages clear of dust and other obstructions. WARNING Electric Shock Hazard! Be sure to replace any covers removed during cleaning before turning power back on. 27

28 section 5 maintenance 28

29 section 6 WARNING troubleshooting Electric Shock Can Kill! Do not permit untrained persons to inspect or repair this equipment. Electrical work must be performed by an experienced electrician. caution Stop work immediately if power source does not work properly. Have only trained personnel investigate the cause. Use only recommended replacement parts. 6.0 Troubleshooting 6.1 Troubleshooting Introduction Check the problem against the symptoms in the following troubleshooting guide. The remedy may be quite simple. If the cause cannot be quickly located, shut off the input power, open up the unit, and perform a simple visual inspection of all the components and wiring. Check for secure terminal connections, loose or burned wiring or components, bulged or leaking capacitors, or any other sign of damage or discoloration. The cause of control malfunctions can be found by referring to the sequence of operations, electrical schematics and checking the various components. A volt-ohmmeter will be necessary for some of these checks. 6.2 Troubleshooting Guide As the unit is powered up, the display should show EPP-360 for one second and then show the program number such as: Pr 3.01 or higher. If the display remains blank, look for the following: a. loose or missing display cable between the main control board and the display board b. lack of +15 volt bias supply which could be caused by blown fuses F1 or F2 c. an open circuit breaker CB1 on the front panel. If the unit shows Error 5 after the program number display times out, look for a closed start switch. To reset the unit simply open the start switch. At this point the display should show 0 s in both windows. If the power source is not connected to a CNC at power up, the emergency stop relay (K4) in the power source is not energized, preventing any relay operation in the power source itself. If the CNC has been booted up the display should read 0 for both the volts and amps. The unit will not respond to a start signal until it s master select input (pin H on J1) is connected to the HOT side of 115 input (master select input). This connection is handled in the CNC to primary supply cable. Note all inputs from the CNC are relay closures, providing 115 V AC inputs to the isolation board (PCB4 in the power source). The isolation board converts these inputs to open collector type outputs. The control will monitor various signals in the idle mode and will shut down with an error indication if the condition is not satisfactory: Errors 1, 3, 4, 5, 9 or 12 (See 6.3 Help code list). As the start switch is activated and the unit is being prepared for cutting, additional conditions are being monitored. The resulting error conditions are as follows: Error 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 or 113 (See 6.3 Help code list). 29

30 section 6 troubleshooting 6.3 Help Code list HELP CODES 01 LINE VOLT, IDLE 08 TORCH ERROR 15 BUS CHARGER FAILURE 02 LINE VOLT, CUTTING 09 OCV OVER 40V, IDLE 17 IGBT DRIVER ERROR 03 CONTROL BIAS 10 OCV OVER 70V, STARTUP 18 CUT/MARK VOLTAGE TOO LOW 04 THERMAL (SWITCH OPEN) 12 1Ф OPERATION, SHUTDOWN 19 SLAVE P/S NOT DETECTED 05 START ON POWER UP 13 OCV FAILURE 20 SHORTED IGBT, BUS CHARGED 06 FAIL TO FIRE 14 AMBIENT TEMP 113 SLAVE P/S ERROR Error number displays and their meaning for the EPP-360 power supply. Error 1 +/- 15% deviation in the idle mode is exceeded. Error 2 Line voltage during cut drops by more than 20 %. Error 3 Problem with the bias supplies on the control board. The +15 and -15 volt supplies are not balanced, board should be replaced. Error 4 Thermal switch has opened. Unit is disabled until overheated component cools down. Look for fans not working or restrictions on input or output louvers. Error 5 The start switch from the CNC was already on when the power source was powered up. Unit will not be functional until start signal is removed and then reapplied. Error 6 Ignition did not take place during the 10 seconds allowed for arc ignition. Note: This should rarely occur since the CNC has a much shorter time allowed for the ignition time and will reset the power source to idle. Error 7 Not used. Error 8 Electrode current was present before the PWM was enabled. Most likely caused by an electrode to nozzle short on the torch. Error 9 Open circuit voltage in idle mode was over 40 volts. Possible cause leaky IGBTs, faulty PWM drive. Error 10 Open circuit voltage is over 70 volts when unit is powered up. Possible cause leaky IGBT s, faulty PWM. Error 11 Not used. Error 12 Shut down due to single phasing. Fuse blown in supply line circuit. Error 13 Open circuit voltage did not reach 300 volts in the allowed time. Check PWM circuit & E-Stop on J1. Error 14 Ambient temperature exceeded 55 C in control enclosure. Error 15 Bus voltage did not reach 100 volts during the allowed time. Bus charge relay or surge limiting resistors defective Error 16 Not used Error 17 IGBT driver board error. Error 18 Cutting voltage fell below 70 volts during cutting or below 40 volts during marking. Error 19 Master is requested to engage slave power supply but slave is not present. Error 20 Open circuit voltage detected before PWM was engaged. Error 113 Error detected in slave power supply. 30

31 section 6 troubleshooting 6.4 Fault Isolation Fans Not Working Problem Possible Cause Action All 3 fans do not run 1 or 2 fans do not run. This is normal when not cutting. Fans run only when Contactor On signal is received. Broken or disconnected wire in fan motor circuit. Faulty fan(s) None Repair wire. Replace fans Torch Will Not Fire Problem Possible Cause Action Main Arc Transfers to the work with a short pop, placing only a small dimple in the work. Arc does not start. There is no arc at the torch. Open circuit voltage is OK. Remote control removes the start signal when the main arc transfers to the work. Panel/Remote switch in Remote with no remote control of the current Remote current control present but signal missing. Current pot set too low. Open connection between the power source positive output and the work. Pilot current and/or start current should be increased for better starts when using consumables for 100A or higher (Refer to process data included in torch manuals) Faulty PCB1 Place Panel/Remote switch in Panel position Check for current reference signal between J and L on 24 pin receptacle - should be between volts (10 volts = 360 amps) Increase current pot setting. Repair connection Increase pilot current. (Refer to process data included in torch manuals) Replace PCB1 31

32 section 6 troubleshooting 32

33 section 7 replacement parts 7.0 Replacement Parts 7.1 General Always provide the serial number of the unit on which the parts will be used. The serial number is stamped on the unit serial number plate. 7.2 Ordering To ensure proper operation, it is recommended that only genuine ESAB parts and products be used with this equipment. The use of non-esab parts may void your warranty. Replacement parts may be ordered from your ESAB Distributor. Be sure to indicate any special shipping instructions when ordering replacement parts. Refer to the Communications Guide located on the back page of this manual for a list of customer service phone numbers. Part Number EPP-360 Information EPP-360, CCC/CE, 380 / 400V, 50 / 60Hz Note Items listed in the following Bill of Materials that do not have a part number shown are not available from ESAB as a replaceable item and cannot be ordered. Descriptions are shown for reference only. Please use local retail hardware outlets as a source for these items. Note Replacement Parts, Schematics and Wiring Diagrams are printed on 279.4mm x 431.8mm (11 x 17 ) paper and are included inside the back cover of this manual. 33

34 notes 34

35 revision history 1. Original release - 02/ Revision 07/ Updated with E-stop info. 3. Revision 09/ Updated replacement parts and BOM. 4. Revision 04/ Updated replacement parts and BOM. 5. Revision 06/ Updated Recommended input conductor and line fuse sizes, section Revision 01/ Updated Recommended input conductor and line fuse sizes, section Revision 09/ updates per M. Wright s mark-up. 35

36 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna -Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Prague Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Copenhagen -Valby Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB International AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem -MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd Shah Alam Selangor Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Representative offices BULGARIA ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: EGYPT ESAB Egypt Dokki -Cairo Tel: Fax: ROMANIA ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: RUSSIA -CIS ESAB Representative Office Moscow Tel: Fax: ESAB Representative Office St Petersburg Tel: Fax: Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Mesero (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Utrecht Tel: Fax: ESAB AB SE LAXÅ SWEDEN Phone

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet Asennus-, kдyttц- ja huolto-opas (FI) 08004291 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

PCC-10. Plasmajäähdytysaineen kierrätin. Käyttöohje (FI)

PCC-10. Plasmajäähdytysaineen kierrätin. Käyttöohje (FI) PCC-10 Plasmajäähdytysaineen kierrätin Käyttöohje (FI) 0558004423 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et

Lisätiedot

EPP-201. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

EPP-201. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI) EPP-201 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) 0558007906 09/2011 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet mallille PC-1300/1600

Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet mallille PC-1300/1600 Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet mallille PC-1300/1600 Käyttöohje (FI) 0558008706 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

ESP-400C. Plasmavirtalähde. Käyttöohje

ESP-400C. Plasmavirtalähde. Käyttöohje ESP-400C Plasmavirtalähde Käyttöohje 0558007620 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus

Lisätiedot

Caddy TA33, TA34. Käyttöohjeet

Caddy TA33, TA34. Käyttöohjeet Caddy TA33, TA34 Käyttöohjeet 0460 447 073 FI 110503 Valid from program version 1.03 1 JOHDANTO....................................................... 3 1.1 Ohjauspaneeli.............................................................

Lisätiedot

CoolMini AH 0836. Käyttöohjeet

CoolMini AH 0836. Käyttöohjeet FI CoolMini AH 0836 Käyttöohjeet 0460 228 001 FI 091023 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx 1 DIREKTIIVI........................................................ 3 2 TURVALLISUUS...................................................

Lisätiedot

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Plasmakaasurasia Suojakaasurasia Käyttöohje (FI) 0558005235 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

COOL 2. Käyttöohjeet. 0463 348 001 FI 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Käyttöohjeet. 0463 348 001 FI 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Käyttöohjeet 0463 348 001 FI 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx SISÄLLYSLUETTELO 1 TURVALLISUUS... 4 2 JOHDANTO... 7 2.1 Varustus... 7 3 TEKNISET TIEDOT... 8 4 ASENNUS... 9 4.1 Sijoitus...

Lisätiedot

EPP-400. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

EPP-400. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI) EPP-400 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) 0558006926 08/2010 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Arc 150i Arc 200i A32. Origot. Käyttöohjeet

Arc 150i Arc 200i A32. Origot. Käyttöohjeet FI Arc 150i Arc 200i Origot A32 Käyttöohjeet 0459 261 201 FI 060523 Valid for serial no. 620 -xxx -xxxx 1 DIREKTIIVI... 3 2 TURVALLISUUS... 3 3 JOHDANTO... 5 3.1 Varusteet... 5 4 TEKNISET TIEDOT... 5 5

Lisätiedot

PT-27. Plasmakaarileikkauspoltin. Käyttöohje (FI)

PT-27. Plasmakaarileikkauspoltin. Käyttöohje (FI) PT-27 Plasmakaarileikkauspoltin Käyttöohje (FI) 0558005270 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Käyttöohjeet. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Käyttöohjeet. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx FI Caddy Tig 1500i Tig 2200i Käyttöohjeet 0460 443 101 FI 20110708 Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx - 2 - 1 TURVALLISUUS................................................... 4 2 JOHDANTO.......................................................

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje 0558007007 10 / 2007 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

EPP-601. Plasmavirtalähde. Käyttöopas - FI

EPP-601. Plasmavirtalähde. Käyttöopas - FI EPP-601 Plasmavirtalähde Käyttöopas - FI 0558007969 06/2012 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet

PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet Käyttöohje (FI) 0558003746 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Plasmavirtalähde EPP-450

Plasmavirtalähde EPP-450 Plasmavirtalähde EPP-450 Käyttöopas FI 0558007948 08/2014 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Caddy TA34 AC/DC. Käyttöohjeet

Caddy TA34 AC/DC. Käyttöohjeet Caddy TA34 AC/DC Käyttöohjeet 0460 227 173 FI 110503 Valid from program version 1.20 1 JOHDANTO....................................................... 3 1.1 Hyvä tietää hitsauslaitteistosta Virtalähde

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Elhah listavalaisin 1 Listavalaistus 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Rakenne Runko harmaa alumiiniprofi ili, prismapleksi Tehonsyöttö 24 VDC Käyttölämpötila 0 C - + 60 C Käyttöikä yli 50.000 h valonalenemalla

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

SEW-EURODRIVE Driving the world

SEW-EURODRIVE Driving the world Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23582561_0817* Korjaus MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DT/DV Painos 08/2017 23582561/FI SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimimoottoreita on saatavsa moduloiviin säätölaitteiin Y-signaalilla

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI):

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): PT-32EH PLASMAKAARILEIKKAUSPÄÄT Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): Oheisessa sivussa on päivitetyt tiedot lisävarusteista ja varaosasarjoista. Päivitetyssä kaaviossa näkyvät oikeat lämpösuojan osanumerot.

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Golfpallon etsijä asennusmanuaali

Golfpallon etsijä asennusmanuaali Golfpallon etsijä asennusmanuaali Prazza takuu Kaikki Prazza tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan, tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja helppoja asentaa. Jos sinulla ilmenee

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 250/ /700 P5

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT 250/ /700 P5 250/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Elektroninen liitäntälaite ledimoduuleille (vakiovirta) SSOVELLUSALUEET Katu- ja kaupunkivalaistus Teollisuus Sopii suojausluokan I valaisimiin TUOTE-EDUT Vahva ylijännitesuojaus:

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

PT-31XL ja PT-31XLPC Plasmakaarileikkauspolttimet. Käyttöohje (FI)

PT-31XL ja PT-31XLPC Plasmakaarileikkauspolttimet. Käyttöohje (FI) PT-31XL ja PT-31XLPC Plasmakaarileikkauspolttimet Käyttöohje (FI) 0558005178 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

PT-25. Plasmaleikkuupoltin. Käyttöohje

PT-25. Plasmaleikkuupoltin. Käyttöohje PT-25 Plasmaleikkuupoltin Käyttöohje 0558005569 125 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Control panel MA23 Control panel MA23A

Control panel MA23 Control panel MA23A Control panel MA23 Control panel MA23A Käyttöohjeet 0459 912 073 FI 051008 Valid from program version 0.18 1 JOHDANTO... 3 1.1 Ohjauspaneeli MA23... 3 1.2 Ohjauspaneeli MA23A... 4 2 MIG/MAG -HITSAUS...

Lisätiedot

2_1----~--~r--1.~--~--~--,.~~

2_1----~--~r--1.~--~--~--,.~~ K.Loberg FYSE420 DIGITAL ELECTRONICS 3.06.2011 1. Toteuta alia esitetyn sekvenssin tuottava asynkroninen pun. Anna heditefunktiot, siirtotaulukko ja kokonaistilataulukko ( exitation functions, transition

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖTKNKK LKTRONKK. välikoe 0.3.006. Saat vastata vain neljään tehtävään!. Laske jännite U. R = =Ω, R 3 =3Ω, = =4V, 3 =6V, = + R + R 3 + U 3. Konkka on varautunut jännitteeseen u C (0) =. Kytkin

Lisätiedot

PT-35 Plasmakaaripolttimot

PT-35 Plasmakaaripolttimot PT-35 Plasmakaaripolttimot Käyttö- ja huolto-ohje (FI) 0558004721 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus.

Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. Air onditioner ontroller Fujitsu Inverter ulkoyksiköiden suoraohjaus. www..fi 1/8 O2 O ERR DEF RS232 O H/ +12 TH I SUORAOHJAUS FUJITSU ulkoyksiköiden suoraohjaus soveltuu saneeraus- ja uudiskohteisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

EC-KAKSINOPEUSMUUNNIN

EC-KAKSINOPEUSMUUNNIN Malli 99 Dokumentti D Voimassa alkaen..0 Päivitetty..07 OHJE EC-KAKSIOPEUSMUUI Ohje EC-kaksinopeusmuunnin Vallox EC-imureiden ohjaukseen TOIMITA TOIMITA EC-kaksinopeusmuuntimen avulla voidaan -pyörimisnopeuksinen,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot