EPP-360. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPP-360. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)"

Transkriptio

1 EPP-360 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) /2011

2 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form ÄLÄ anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen tuotteen asennusta tai käyttöä. KÄYTTÄJÄN VASTUU Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset, puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI!

3 SISÄLLYSLUETTELO Osio / Otsikko Sivu 1.0 Turvaohjeita Kuvaus Johdanto Yleiset tekniset tiedot Dimensions and Weight Asennus Yleistä Pakkauksen purkaminen Sijoitus Tulovirtakytkentä Lähtöliitännät Rinnakkaisasennus Liitäntäkaapeliliittimet Käyttö EPP-360:n lohkokaavio Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli (jatkoa) Toimintatilat Toimintajärjestys Huolto Vianetsintä Varaosat

4 DECLARATION OF CONFORMITY according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-201, ( ) & EPP-360 ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation Date / Datum Laxå

5 OSA 1 TURVATOIMET 1.0 Turvatoimet ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan normaalien säännösten lisäksi.kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineiden toiminnan. Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen ja laitteiston vaurioitumiseen. 1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava: - laitteen toiminta - hätäpysäytysten sijainti - sen toiminta - turvallisuusohjeet - hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen. 2. Käyttäjän on varmistettava, että: - laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä. - kaikilla on suojat, kun kaari isketään. 3. Työpaikan on: - sovittava tarkoitukseen - oltava vedoton. 4. Henkilökohtaiset suojavarusteet: - Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä vaatteita ja turvakäsineitä. - Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai aiheuttaa palovammoja. 5. Yleiset varotoimenpiteet: - Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein. - Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies. - Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla. - Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana. 5

6 OSA 1 TURVATOIMET VAROITUS HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT. KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA VAARATIETOIHIN. SÄHKÖISKU voi tappaa. - Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan. - Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla. - Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta. - Varmista, että työasentosi on turvallinen. HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle. - Pidä pää poissa höyryistä. - Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla. KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja. - Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja vaatetusta. - Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla. PALOVAARA - Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja. MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa. - Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia. - Varoita sivullisia vaarasta. TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI! 6

7 OSIO 2 Kuvaus 2.1 Johdanto EPP-virtalähde on suunniteltu merkintään ja nopeaan plasmaleikkuuseen ja mekaaniseen leikkuuseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä muiden ESAB-tuotteiden, kuten PT-15-, PT-19XLS-, PT-600- ja PT-36-poltinten sekä tietokoneistetun kaasunsäätely- ja kytkentäjärjestelmä Smart Flow II:n, kanssa ampeerin merkintävirta ampeerin leikkuuvirta Pakotettu ilmajäähdytys Puolijohdetasavirta Syöttöjännitteen suojaus Paikallinen ohjaus tai kauko-ohjaus etuohjauspaneelista Lämpösuojakytkin päämuuntajalle ja tehon puolijohdeosille Yläpuoliset nostosilmukat tai pohjan trukkiaukko kuljetusta varten Lisävirtalähteen rinnankytkentämahdollisuus virta-alueen lisäämiseksi. 2.2 Yleiset tekniset tiedot Teho (100 %:n käyttöaste) Tulo EPP-360, CCC/CE, 380 / 400V, 50 / 60Hz Osanumero Jännite Tasavirta-alue (merkitseminen) Tasavirta-alue (leikkaaminen) Teho 200 VDC 10A - 36A 30A - 360A 72 KW * Avoimen piirin jännite (OCV) 360 VDC Jännite (3-vaiheinen) Virta (3-vaiheinen) Taajuus KVA Teho 380 / 400V 140 / 132A RMS 50 / 60 HZ 91.6 KVA 82.5 KW Tehokerroin 90.0 % Tulovirran sulake 200A 7

8 OSIO 2 Kuvaus 2.3 Dimensions and Weight 23,75 (603,25 mm) 47,25 (1 200 mm) 40,75 (1 035 mm) Paino = 492 kg 8

9 OSIO 3 Asennus 3.1 Yleistä VAROITUS JOS NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TAI KUOLEMA TAI OMAISUUSVAHIN- KO. NOUDATA NÄITÄ OHJEITA VAMMOJEN JA OMAISUUSVAHINKO- JEN VÄLTTÄMISEKSI. NOUDATA PAIKALLISIA, OSAVALTIOKOHTAISIA JA KANSALLISIA SÄHKÖTURVALLISUUDEN SÄÄNTÖJÄ. 3.2 Pakkauksen purkaminen Tarkista laite vastaanotossa vaurioiden varalta. Poista kaikki osat kuljetuslaatikosta ja tarkista, onko laatikossa irtonaisia osia. Tarkista aukot ilmankierron esteiden varalta. 3.3 Sijoitus Vähintään 1 metrin (3 ft.) ilmanvaihtotila on jätettävä eteen ja taakse. Suunnittele asennuspaikka niin, että ylä- ja sivupaneelit voidaan irrottaa huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta varten. Sijoita EPP-360 suhteellisen lähelle oikein sulakkeilla suojattua pistorasiaa. Pidä virtalähteen alla oleva alue puhtaana, jotta ilma pääsee kiertämään. Ympäristössä ei saa olla liikaa pölyä, höyryjä tai lämpöä. Nämä tekijät heikentävät jäähdytystehoa. VAROITUS Virtalähteen sisällä oleva virtaa johtava pöly ja lika voi aiheuttaa kaaren läpilyönnin. Laitevaurio on mahdollinen. Jos virtalähteen sisään annetaan kertyä pölyä, tuloksena voi olla oikosulku. Katso huolto-osio. 9

10 OSIO 3 Asennus 3.4 Tulovirtakytkentä VAROITUS SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! SUOJAUDU MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI SÄHKÖISKUA VAS- TAAN. ENNEN KUIN KONEEN SISÄLLÄ TEHDÄÄN MITÄÄN KYTKENTÖJÄ, KATKAISE VIRTA PISTORASIAN KYTKIMESTÄ Ensisijainen virta ESP-360 on 3-vaihevirtaa käyttävä laite. Tulovirran on tultava pistorasiasta, joka on suojattu sulakkeilla tai automaattisulakkeilla, jotka täyttävät paikalliset vaatimukset. ***Suositellut tulojohtimen ja linjasulakkeiden koot:*** Tulo nimelliskuormalla Tulo ja maattojohdin* Aikaviivesulakkeen Volts Amperes CU/mm 2 (AWG) koko (ampeeria) (1) (2) 150 slo-blo +10%/-0 Nimelliskuorma on 360 A jännitteellä 200 V * Mitoitus kansallisen sähkölainsäädännön mukaan, 90 C (194 F) kuparijohtimille, ympäristön lämpötila 40 C (104 F). Enintään kolme johdinta kaapelissa. Paikallisia määräyksiä on noudatettava, jos niissä määritetään muut kuin yllä luetellut koot. Käytä alla olevaa kaavaa tulovirran arviointiin eri lähtöolosuhteisiin. Tulovirta = (V kaari) x (I kaari) x 0.73 (V linja) HUOMAA Erillinen virtalinja voi olla tarpeen. EPP-360:ssa on linjajännitteen kompensointi. Jotta ylikuormitetun piirin aiheuttama suorituskyvyn lasku voidaan välttää, voidaan tarvita erillinen virtalinja. 10

11 OSIO 3 Asennus Tulojohtimet Asiakas toimittaa Voi koostua joko raskaista kumipäällysteisistä kuparijohtimista (kolme virralle ja yksi maatolle) tai kaapelit voidaan kuljettaa joustavassa kaapelikanavassa. Mitoitus kaavion mukaan Tulokytkentämenettely VAROITUS PUUTTEELLINEN MAADOITUS VOI JOHTAA KUOLEMAAN TAI HENKI- LÖVAHINKOIHIN. RUNKO ON KYTKETTÄVÄ HYVÄKSYTTYYN MAADOITUKSEEN. VAR- MISTA, ETTEI MAADOITUSJOHTOA OLE KYTKETTY MIHINKÄÄN PRI- MÄÄRILIITTIMEEN. Kotelon maadoitus Ensisijaiset terminaalit Virransyöttökaapelin aukko (takapaneeli) 1. Irrota EPP-360:n pieni takapaneeli. 2. Pujota kaapelit takapaneelin aukkojen kautta. 3. Kiinnitä kaapelit vedonpoistimella aukkoon. 4. Kytke maadoitusjohto rungon alustan nastaan. 5. Kytke virtajohdot ensisijaisiin terminaaleihin. 6. Kytke syöttöjohtimet pistorasian virrankatkaisulaitteeseen. 7. Asenna takapaneeli takaisin ennen virran kytkentää. 11

12 OSIO 3 Asennus 3.5 Lähtöliitännät VAROITUS SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! VAARALLINEN JÄNNITE JA VIRTA! AINA KUN TYÖSKENTELET PLASMAVIRTALÄHTEEN YMPÄRILLÄ NIIN, ETTÄ KUORET ON IRROTETTU: KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ PISTORASIAN VIRRANKATKAISUVÄLI- NEELLÄ. ANNA ASIANTUNTEVAN HENKILÖN TARKISTAA LÄHTÖVÄYLÄRI- MAT (POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN) JÄNNITEMITTARILLA Lähtökaapelit (asiakas toimittaa) Valitse plasmaleikkuun lähtökaapelit (asiakas toimittaa) seuraavalla perusteella: yksi 4/0 AWG, 600 voltin eristetty kuparikaapeli aina 400 ampeerin lähtövirtaa varten. Huomautus: Älä käytä 100 voltin eristettyä hitsauskaapelia. 12

13 OSIO 3 Asennus Lähtökytkentämenettely 1. Avaa huoltopaneeli virtalähteen alaosasta edestä. 2. Pujota lähtökaapelit virtalähteen alaosan aukkojen kautta (suoraan etupaneelin takana). 3. Kytke kaapelit niille tarkoitettuihin liittimiin, jotka ovat virtalähteen sisällä, käyttämällä UL-listattuja painejohdinliittimiä. 4. Sulje etuhuoltopaneeli. Pääsy edestä Paneeli suljettuna Pääsy edestä Paneeli avattuna 13

14 OSIO 3 Asennus 3.6 Rinnakkaisasennus Kaksi EPP-360-virtalähdettä voidaan kytkeä yhteen rinnakkain, jos lähtövirtaa halutaan nostaa Kahden EPP-360-laitteen rinnankytkentä Huomautus: Primäärivirtalähde on jumpperoitava elektrodijohtimesta (-). jumpperoitu. Lisävirtalähteen työosa (+) on 1. Kytke negatiiviset (-) lähtökaapelit kaaren käynnistysrasiaan (suuren taajuuden generaattori). 2. Kytke positiiviset (+) lähtökaapelit työkappaleeseen. 3. Kytke positiiviset (+) ja negatiiviset (-) johtimet virtalähteiden välille. 4. Kytke pilottikaaren kaapeli pilottikaaren liitäntään, joka on ensisijaisessa virtalähteessä. Lisävirtalähteen pilottikaariliitäntää ei käytetä. Pilottikaaripiiriä ei käytetä rinnakkain. 5. Kytke virtalähteen rinnakkaiskaapeli kahden virtalähteen välille. 6. Kytke CNC-ohjauskaapeli ensisijaiseen virtalähteeseen. Kahden EPP-360-virtalähteen rinnanasennuksen kytkennät kummankin virtalähteen ollessa toiminnassa. EPP-360 EPP-360 työ (+) Lisävirtalähde elektrodi (-) työ (+) pilottikaari Ensisijainen virtalähde elektrodi (-) P/S Rinnakkaisohjauskaapeli Ohjauskaapeli vesijäähdyttimeen CNC Ohjauskaapeli 2-4/0 600V positiiviset johtimet työkappaleeseen 1-14 AWG 600V johdin pilottikaaren kytkentään kaaren käynnistysrasiassa (suurtaajuusgeneraattori) 2-4/0 600V negatiiviset johtimet kaaren käynnistysrasiassa (suurtaajuusgeneraattori) 14

15 OSIO 3 Asennus EPP-360:ssa ei ole ON/OFF-kytkintä. Päävirransyöttöä hallitaan pistorasian virrankatkaisimella. VAROITUS EPP-360:AA EI SAA KÄYTTÄÄ SUOJAKANSIEN OLLESSA IRROTETTU- NA. KUN SUOJAKANNET OVAT IRTI, SUUREN JÄNNITTEEN OSIA ON PALJAINA, MIKÄ LISÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA. SISÄISET OSAT VOI- VAT VAURIOITUA, KOSKA JÄÄHDYTYSPUHALTIMIEN TEHO LASKEE. SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! PALJAAT SÄHKÖJOHTIMET VOIVAT OLLA VAARALLISIA! VAROITUS ÄLÄ JÄTÄ JÄNNITTEISIÄ JOHTIMIA PALJAIKSI. KUN IRROTAT LISÄVIR- TALÄHTEEN ENSISIJAISESTA VIRTALÄHTEESTÄ, TARKISTA, ETTÄ OI- KEAT KAAPELIT IRROTETAAN. ERISTÄ IRROTETUT PÄÄDYT. KUN KAKSI VIRTALÄHDETT ON KYTKETTY RINNAKKAIN JA TOISEEN NIISTÄ EI OLE KYTKETTY VIRTAA TAI JOS RINNAKKAISKAAPELI EI KYT- KE NÄITÄ KAHTA YHTEEN, NEGATIIVINEN ELEKTRODIJOHDIN TULEE IRROTTAA LISÄVIRTALÄHTEESTÄ JA KYTKENTÄRASIASTA. MUUSSA TAPAUKSESSA LISÄVIRTALÄHDE JÄÄ JÄNNITTEISEKSI, MUUTTUU VAARALLISEKSI EIKÄ TOIMI. Kahden EPP-360-virtalähteen rinnanasennuksen kytkennät yhden virtalähteen ollessa toiminnassa. EPP-360 Lisävirtalähde EPP-360 Ensisijainen virtalähde työ elektrodi työ elektrodi P/S Rinnakkaisohjauskaapeli Ohjauskaapeli vesijäähdyttimeen 2-4/0 600V positiiviset johtimet työkappaleeseen Irrota negatiivinen kytkentä lisävirtalähteestä ja eristä, kun siirryt kahdesta virtalähteestä yhteen /0 600V negatiiviset johtimet kaaren käynnistysrasiassa (suurtaajuusgeneraattori)

16 OSIO 3 Asennus Merkintä kahdella rinnankytketyllä EPP-360-laitteella Kahta rinnan kytkettyä EPP-360-laitetta voidaan käyttää merkintään virralla 10A ja leikkaamiseen virralla 30A - 720A. KAHDEN RINNAKKAISEN EPP-360:N KÄYTTÖ: 1. Toimita käynnistys/seis-, leikkuu/merkintä-, HI CURRENT (suuri virta) -logiikkasignaalit ja joko logiikka- tai analogiatulot pilottivirtasignaaleihin ensiöyksikköön sekä leikkuun että merkinnän osalta. Merkintätyössä kumpikin virtalähde menee päälle, mutta merkintäsignaali poistaa lisävirtalähteen lähdön käytöstä. 3.7 Liitäntäkaapeliliittimet Hätäkatkaisimen liitin Kauko-ohjaus (CNC) Rinnakkainen virtalähde Jäähdytysainekierrätin 16

17 OSIO 3 Asennus CNC-liitäntäkaapelit 19-nastaisella virtalähdeliittimellä ja termoinamaton CNC-liitäntä VIHR/KELT PUNAINEN # CNC-liitäntäkaapelit 19-nastaisella virtalähdeliittimellä kummassakin päässä VIHR/KELT PUNAINEN #4 17

18 OSIO 3 Asennus Vesijäähdyttimen liitäntäkaapelit virtalähdeliittimellä kummassakin päässä Virtalähteen rinnakkaisohjauskaapeli 18

19 OSIO 4 Käyttö VAROITUS VAARALLINEN JÄNNITE JA VIRTA! SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! TARKISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ ASENNUS- JA MAADOITUSOHJEITA ON NOUDATETTU. ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA ILMAN KANSIA. 4.1 EPP-360:n lohkokaavio 380/400V 3 ~ Tulo Ohjausteho Sulakkeet Pehmeä käynnistys Rele 1 ~ Ohjausmuuntaja Pääkontaktori Rele-/liitäntäkortti Päämuuntaja 3 x 2 Ohmia 300 wattia Vastukset 3 ~ Tasasuuntaaja 2 x 6000uf 450V Kondensaattorit IGBT-ajuri kortti 4 x 400 Amp IGBT:n Pääohjauskortti CNC Liitäntä & Eristys induktori Lähtö Etupaneeli Näyttö 19

20 OSIO 4 Käyttö 4.2 Ohjauspaneeli F E B A C D H J 20

21 OSIO 4 Käyttö 4.2 Ohjauspaneeli (jatkoa) A - Esiasetus-/käyttökytkin Keski asento = näyttää todelliset leikkuun parametrit Ylös asento = Pilottikaarivirran esiasetus joko paneelille tai etätilalle Alas asento = Leikkuuvirran esiasetus joko paneelille tai etätilalle B - Ylilämpötila Merkkivalo palaa, kun virtalähde on ylikuumentunut. C - Vika Merkkivalo syttyy, kun laitteessa havaitaan virhe, joka edellyttää päävirran katkaisua. D - Virran valitsin (potentiometri) EPP-360:n valitsin kuvassa. EPP-360:n valittavissa oleva virta-alue on A. Käytetään vain paneelitilassa. E - Paneelin etäkäyttökytkin Säätelee virran säätelyn sijaintia. Valitse PANEL-asento, jos haluat säädellä virtapotentiometristä. Valitse REMOTE-asento, jos haluat säädellä ulkoisella signaalilla (CNC). F - Mittarit Näyttää jännitteen ja virran leikkaamisen aikana. Virtamittari voidaan aktivoida, kun ei leikata. Näin näet arvion leikkuu-/merkintävirrasta tai pilottikaaren virrasta ennen kuin leikkaaminen alkaa. Katso yltä kohta A. Näyttää myös eri virhekoodit. G - hätäkatkaisimen liitin (ei kuvassa) Hätäkatkaisimen liitin on yhteydessä hätäkatkaisimeen, ja kytkentä on normaalitilassa suljettu. Liitin on kytketty kytkentäpisteisiin J4-A ja J4-B. Kytkentä avautuu, kun hätäkatkaisinta on painettu. Kytkentä lähettää plasmaohjausjärjestelmään signaalin, että virtalähde on hätäkatkaisutilassa. H - Hätäkatkaisija Hätäkatkaisija ohjaa hätäkatkaisimen kytkentää Kun hätäkatkaisija painetaan sisään, järjestelmä siirtyy hätäkatkaisutilaan, jolloin virtalähteen virransyöttö estetään, vaikka aloitussignaali olisi annettu. J - CB1-3 A Kytkin CNC:lle, 115 VAC. 21

22 OSIO 4 Käyttö 4.3 Käyttötilat Leikkaustilassa EPP-360 virtalähteen virrantuotto on säädettävissä portaattomasti alueella 30 A 360 A joko etupaneelissa olevalla virtasäätimellä tai liittimeen J1 etäohjauslaitteella syötettävällä virran referenssisignaalilla. Etäohjausta käytettäessä 1 V vastaa 36 A:n virtaa ja 360 A:n virta vastaa 10 VDC:n signaalia. EPP-360 virtalähde toimii oletusarvoisesti leikkaustilassa, ellei etäohjausjärjestelmä lähetä merkkaustilan ohjaussignaalia. Virtalähde asetetaan merkkaustilaan ulkoisella eristetyllä releellä tai kytkimen kytkennällä, joka luo kytkennän J1-R:n (115 VAC) ja J1-C:n väliin. Lisätietoja on takakannen sisäsivulla olevassa kytkentäkaaviossa. Tämä kytkentä on tehtävä ennen (vähintään 50 ms) Start- tai Contactor On komennon antamista. CNC-merkkaustilassa virrantuotto on säädettävissä portaattomasti alueella A liittimeen J1 etäohjauslaitteella syötettävällä virran referenssisignaalilla. Laite toimitetaan paneelimerkkaustilassa, missä virrantuotto on säädettävissä alueella 0 36 A etupaneelissa olevalla virtasäätimellä. Jos kytkin SW1-1 (avoinna ohjauspiirillä) suljetaan, säätöalue on enintään 0 18 A. Etäohjausta käytettäessä 1 V vastaa 3,6 A:n virtaa ja 36 A:n virta vastaa 10 VDC:n signaalia Virtalähteen yksittäiskäyttö (CNC:n yhteydessä voidaan valita käyttöön kaksi peruskäyttötilaa) 1. Paneelitila (kytkin virtalähteessä) aseta Panel/Remote kytkin asentoon Panel. Käytettäessä ominaisuuksiltaan rajoitettua CNC-yksikköä, joka lähettää virtalähteelle ainoastaan start/stop-signaalin. Virtalähteen ohjausjärjestelmä hyväksyy leikkausvirraksi paneelin virtasäätimellä säädetyn asetuksen. Virtalähde laskee lähtövirran, pilottikaaren ja virrannousuajan tämän arvon perusteella. Leikkausarvoa ja pilottikaariarvoa voidaan tarkastella ennen leikkauksen aloittamista siirtämällä virtalähteen jousiviritteinen kytkin leikkausvirran esiasetuskohtaan ja pilottikaaren esiasetuskohtaan. Jos pilottikaaren virta osoittautuu riittämättömäksi, CNCyksikkö voi kasvattaa sitä ohjaamalla syötön PA0- ja PA1-ohjausjohtoihin. Kasvatetut arvot ovat: PA0 PA1 pois pois ei muutosta päällä pois arvo nousee 12,5 % pois päällä arvo nousee 25 % päällä päällä arvo nousee 37,5 % 22

23 OSIO 4 Käyttö Plasmajärjestelmän ohjaus PK PÄÄLLÄ VESIKIERTOHÄIRIÖ: POIS = MATALA VIRTAUS 24-johtiminen kaapeli JOHDON ID PUNAINEN 01 PUNAINEN NAPAINEN LIITIN A B PK PÄÄLLÄ EPP VESIKIERTOHÄIRIÖ: PÄÄLLÄ = VIRTAUS OK CNC 15V + 15V CNC COMMON MERKKAUSTILAN VALINTA SULJETTU = MERKKAUS l merkk = (3,6) X (Vleik ref.virta) HÄTÄKATK: ERISTETTY KONTAKTI SULJETTU = KÄYNNISSÄ PUNAINEN 07 MASTER-VALINTA - KYTKE JOHDIN H JOHTIMEEN R (AINA PÄÄLLÄ) PUNAINEN 08 CNC ANALOG. COMMON VESIKIERTOTASO: PUNAINEN 09 POIS = HÄIRIÖ PLASMA START 0-10 V + PUNAINEN 03 PUNAINEN 04 PUNAINEN 05 PUNAINEN 06 PUNAINEN V REF. LEIKKAUSVIRTA + I leik = (36) X (Vleik ref.virta) PUNAINEN 11 PUNAINEN 12 PK REF. VIRTA Ipa = (4,5) X (Vpk ref.virta) PUNAINEN 13 KAARI PÄÄLLE PUNAINEN 14 C Z E F G H J L + M N + MERKKAUSTILAN VALINTA 10K 115 VAC NOLLAJOHDIN REF. VIRTA COM K VESIKIERTOTASO (PÄÄLLÄ = TASO OK) P HÄTÄKATK HÄTÄKATK CNC +15V DC REF. LEIKKAUSVIRTA PLASMA START K4 MASTER-VALINTA 10K PK REF. VIRTA KAARI PÄÄLLE PK VIRRAN VALINTA Q PA0 PK VIRRAN VALINTA PUNAINEN 15 10K R 115V AC H PUNAINEN 16 PK VIRRAN VALINTA S PA1 PK VIRRAN VALINTA PUNAINEN 17 10K MATALA: I leik = (72) X (V leik ref.virta) VIRTA KORK/MAT KORKEA: I leik = (36) X (V leik ref.virta) T KORKEA ALUE (720 A) SULJETTU = 720 A, AVOIN = 360 A PUNAINEN 18 (VAIN RINNAKKAISKÄYTÖSSÄ) 10K 10K 20K 24V AC 20K CNC +15V DC 115 VAC NOLLAJOHDIN SULAKE 3A ei käytössä AVOIN = SISÄINEN OHJAUS SULJETTU = ULKOINEN OHJAUS PUNAINEN 19 PUNAINEN 20 U V ei käytössä 10K PROSESSIN OHJAUSTAVAN VALINTA 10K 115V AC VIRTALÄHTEEN HÄIRIÖ PÄÄVIRTA PUNAINEN 21 PUNAINEN 22 PUNAINEN 23 VIHR/KELT W VIRTALÄHTEEN HÄIRIÖ PÄÄLLÄ, KUN HÄIRIÖTILA X VL 24 VDC COMMON Y D HALL-ANTURI PÄÄLÄHTÖVIRRAN SIGNAALI 1,0 V = 100 A RUNKO + 24V + 24 VDC COMMON 23

24 OSIO 4 Käyttö Alkuvirran, pilottivirran ja ylösnoston arvojen laskennan taulukko on mikrokontrollerissa ja se sisältää seuraavat tiedot: Leikkuuvirta (ampeeria) Alkuvirta (ampeeria) Pilottikaaren virran asetuskomento (ampeeria) Ylösnoston aika (millisek.) Jos leikkuuvirralle käytetään muita kuin taulukon arvoja, vastaavat arvot lasketaan olettaen lineaarinen nosto kaikille vaadituille parametreille. 2. Etätila - a. Osittainen CNC-käyttö - (CNC-kaapelin nasta V auki, avoin sisäiselle ohjaukselle) Tässä toimintatilassa panel/remote-kytkimen täytyy olla asennossa REMOTE. CNC:n tulisi tarjota leikkuuvirran viitesignaali ja käynnistys-/pysäytyssignaali virtalähteelle. Leikkuuviitteen perusteella virtalähteen mikrokontrolleri laskee alkuvirran, pilottivirran ja ylösnoston ajan. b. etäohjaus täydellä CNC-ohjauksella (CNC-johdon nasta V suljettu, suljettu etäohjaukselta) virtalähteen panel/remote-kytkin on asennossa REMOTE. CNC-yksikön on aktivoitava syöttö kytkentäjohdon full CNC control nastaan V. Tässä tilassa CNC-yksikkö ohjaa kaikkia käyttöparametreja, kuten käynnistysvirtaa, pilottivirtaa ja nousu- sekä laskuaikoja. Pilottivirran ohjaus voidaan suorittaa joko logiikkaohjauksella tai analogisella syötöllä. Jos analoginen syöttö on alle 0,5 V, virtalähde käyttää logiikkakytkentöjä PA0 ja PA1 halutun pilottikaarivirran tuottamiseksi seuraavien yhdistelmien perusteella: PA0 PA1 Pilottikaaren virta (ampeeria) auki auki 10 suljettu auki 20 auki suljettu 30 suljettu suljettu 40 Analogista referenssivirtaa käytettäessä 10 VDC tuottaa 45 A virran ja 1 V tuottaa 4,5 A virran. Merkkaus Voidaan suorittaa sekä paneeli- että etäkäyttötiloissa; edellyttää, että CNC-yksikkö sulkee merkkaustilan valinnan tulokytkimen. Paneelitilassa suurin merkkausvirta (paneelin virtasäätimellä asetettava) on 36 A. Jos kytkin SW1-1 (avoinna ohjauspiirillä) suljetaan, säätöalue on enintään 0 18 A. Etäohjaustilassa merkkausvirta määräytyy referenssisyötön perusteella: 10 VDC jännite tuottaa 36 A ja 1 V tuottaa 3,6 A merkkausvirran. 24

25 OSIO 4 Käyttö Monta virtalähdettä 1. Rinnakkainen toimintatapa - Kytke virtalähteet yhteen osion 3.6 osoittamalla tavalla. Aseta kummankin virtalähteen panel/remote-kytkimet remote-asentoon. Jos laitteita käytetään leikkaamiseen ja kummankin virtalähteen halutaan tuovan osansa leikkuuvirran arvoon, aktivoi logiikkatulo nimeltä HI CURRENT (nasta T ) CNC-kaapelissa. Tällä tavalla 720 ampeerin maksimivirta voidaan tarjota 10 VDC:n analogiselle tulolle CNC:stä. Jos HI CURRENT -tulo poistetaan käytöstä, lisävirtalähde ei tarjoa tehoa, vaikka se onkin kytketty ensisijaiseen virtalähteeseen. Merkintätilassa vain ensisijainen virtalähde tuottaa merkintävirtaa. Jos merkintää ja leikkuuta suoritetaan vuorotellen, HI CURRENT -tulo voidaan pitää ennallaan ja merkintätulo ohjaa, antaako tuottovirtaa yksi vai kaksi virtalähdettä. Merkintävirran alue on A ja leikkuuvirran alue on A. 4.4 Toimintajärjestys A. Kytke virta sulkemalla pistorasian kytkin. EPP-360:ssä ei ole omaa virtakytkintä. Kun virtaa tulee, EPP-360:n näyttöön tulee hetkeksi EPP-360 ja sen jälkeen Pr x.xx osoittaen ohjelmiston versionumeron ja sitten 0 ampeeria ja 0 volttia. B. Aseta Panel/Remote kytkin oikeaan asentoon riippuen CNC-yksikön virransäädön etäohjausominaisuuksista. 1. Panel-tilaa käytettäessä valittua leikkausvirtaa voidaan tarkastella pitämällä etupaneelin kytkintä asennossa Cut Current Preset. Panel-tilassa virtalähde määrittää pilottikaaren virran, lähtövirran ja virrannousuajan valitun leikkausvirran perusteella. Valittua pilottikaaren virta-asetusta voidaan tarkastella pitämällä etupaneelin kytkintä asennossa PA Current Preset. Lisätietoja on osassa 4.2 Ohjauspaneeli. 2. Remote-tilassa on kaksi eri käyttötilavaihtoehtoa. a. Oletustila vastaa muilta osin Panel-tilaa, mutta leikkausvirtakomento vastaanotetaan CNC-yksiköltä etupaneelin virtasäätimen sijaan. Etäohjaussignaalin skaalauksessa 1,0 VDC vastaa 36 A virtaa. Tämä tila on hyödyllinen, jos CNC-yksikössä ei ole mahdollisuutta lähtövirran ja nousujen sekä laskujen ohjaukseen. Lisätietoja etäohjausliitännöistä on CNC-tiedonsiirtoliitäntäkaaviossa. b. Jos CNC-yksikössä on mahdollisuus lähtövirran ja nousujen sekä laskujen ohjaukseen, aseta panel/ remote-kytkin asentoon Remote ja muodosta kontakti CNC-liitännän nastojen R ja V välille. Tässä tilassa CNC-yksikön on syötettävä analoginen signaali lähtövirran, nousun ja leikkausvirran ohjaamiseksi. Skaalaus on sama kuin oletustilassa. Pilottikaaren virtaa ohjataan toisella 0 10 VDC signaalilla, jos saatavilla, tai syöttämällä CNC-liitäntäkaavion mukaista binaarikoodattua signaalia. Pilottikaaren signaalin skaalauksessa 10 VDC vastaa 45 A virtaa. C. Aloita plasmaleikkuu. Tämä voi edellyttää tiettyjen muuttujien asettamista, kuten kaasun paine, virtausnopeus ja polttimen korkeus jne. D. Jos leikkuu tai merkintä ei jostakin syystä käynnisty, EPP-360:n tulisi näyttää virhekoodi, joka osoittaa sammutuksen syyn. Katso kohta Ohjekoodit vianmäärityksen osasta. 25

26 OSIO 4 Käyttö 26

27 section 5 maintenance 5.0 Maintenance 5.1 General WARNING WARNING caution Electric Shock Can Kill! Shut off power at the line (wall) disconnect before attempting any maintenance. Eye Hazard When Using Compressed Air To Clean. Wear approved eye protection with side shields when cleaning the power source. Use only low pressure air. Maintenance On This Equipment Should Only Be Performed By Trained Personnel. 5.2 Cleaning Regularly scheduled cleaning of the power source is required to help keep the unit running trouble free. The frequency of cleaning depends on environment and use. 1. Turn power off at wall disconnect. 2. Remove side panels. 3. Use low pressure compressed dry air, remove dust from all air passages and components. Pay particular attention to heat sinks in the front of the unit. Dust insulates, reducing heat dissipation. Be sure to wear eye protection. caution Air restrictions may cause EPP-360 to over heat. Thermal Switches may be activated causing interruption of function. Do not use air filters on this unit. Keep air passages clear of dust and other obstructions. WARNING Electric Shock Hazard! Be sure to replace any covers removed during cleaning before turning power back on. 27

28 section 5 maintenance 28

29 section 6 WARNING troubleshooting Electric Shock Can Kill! Do not permit untrained persons to inspect or repair this equipment. Electrical work must be performed by an experienced electrician. caution Stop work immediately if power source does not work properly. Have only trained personnel investigate the cause. Use only recommended replacement parts. 6.0 Troubleshooting 6.1 Troubleshooting Introduction Check the problem against the symptoms in the following troubleshooting guide. The remedy may be quite simple. If the cause cannot be quickly located, shut off the input power, open up the unit, and perform a simple visual inspection of all the components and wiring. Check for secure terminal connections, loose or burned wiring or components, bulged or leaking capacitors, or any other sign of damage or discoloration. The cause of control malfunctions can be found by referring to the sequence of operations, electrical schematics and checking the various components. A volt-ohmmeter will be necessary for some of these checks. 6.2 Troubleshooting Guide As the unit is powered up, the display should show EPP-360 for one second and then show the program number such as: Pr 3.01 or higher. If the display remains blank, look for the following: a. loose or missing display cable between the main control board and the display board b. lack of +15 volt bias supply which could be caused by blown fuses F1 or F2 c. an open circuit breaker CB1 on the front panel. If the unit shows Error 5 after the program number display times out, look for a closed start switch. To reset the unit simply open the start switch. At this point the display should show 0 s in both windows. If the power source is not connected to a CNC at power up, the emergency stop relay (K4) in the power source is not energized, preventing any relay operation in the power source itself. If the CNC has been booted up the display should read 0 for both the volts and amps. The unit will not respond to a start signal until it s master select input (pin H on J1) is connected to the HOT side of 115 input (master select input). This connection is handled in the CNC to primary supply cable. Note all inputs from the CNC are relay closures, providing 115 V AC inputs to the isolation board (PCB4 in the power source). The isolation board converts these inputs to open collector type outputs. The control will monitor various signals in the idle mode and will shut down with an error indication if the condition is not satisfactory: Errors 1, 3, 4, 5, 9 or 12 (See 6.3 Help code list). As the start switch is activated and the unit is being prepared for cutting, additional conditions are being monitored. The resulting error conditions are as follows: Error 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 or 113 (See 6.3 Help code list). 29

30 section 6 troubleshooting 6.3 Help Code list HELP CODES 01 LINE VOLT, IDLE 08 TORCH ERROR 15 BUS CHARGER FAILURE 02 LINE VOLT, CUTTING 09 OCV OVER 40V, IDLE 17 IGBT DRIVER ERROR 03 CONTROL BIAS 10 OCV OVER 70V, STARTUP 18 CUT/MARK VOLTAGE TOO LOW 04 THERMAL (SWITCH OPEN) 12 1Ф OPERATION, SHUTDOWN 19 SLAVE P/S NOT DETECTED 05 START ON POWER UP 13 OCV FAILURE 20 SHORTED IGBT, BUS CHARGED 06 FAIL TO FIRE 14 AMBIENT TEMP 113 SLAVE P/S ERROR Error number displays and their meaning for the EPP-360 power supply. Error 1 +/- 15% deviation in the idle mode is exceeded. Error 2 Line voltage during cut drops by more than 20 %. Error 3 Problem with the bias supplies on the control board. The +15 and -15 volt supplies are not balanced, board should be replaced. Error 4 Thermal switch has opened. Unit is disabled until overheated component cools down. Look for fans not working or restrictions on input or output louvers. Error 5 The start switch from the CNC was already on when the power source was powered up. Unit will not be functional until start signal is removed and then reapplied. Error 6 Ignition did not take place during the 10 seconds allowed for arc ignition. Note: This should rarely occur since the CNC has a much shorter time allowed for the ignition time and will reset the power source to idle. Error 7 Not used. Error 8 Electrode current was present before the PWM was enabled. Most likely caused by an electrode to nozzle short on the torch. Error 9 Open circuit voltage in idle mode was over 40 volts. Possible cause leaky IGBTs, faulty PWM drive. Error 10 Open circuit voltage is over 70 volts when unit is powered up. Possible cause leaky IGBT s, faulty PWM. Error 11 Not used. Error 12 Shut down due to single phasing. Fuse blown in supply line circuit. Error 13 Open circuit voltage did not reach 300 volts in the allowed time. Check PWM circuit & E-Stop on J1. Error 14 Ambient temperature exceeded 55 C in control enclosure. Error 15 Bus voltage did not reach 100 volts during the allowed time. Bus charge relay or surge limiting resistors defective Error 16 Not used Error 17 IGBT driver board error. Error 18 Cutting voltage fell below 70 volts during cutting or below 40 volts during marking. Error 19 Master is requested to engage slave power supply but slave is not present. Error 20 Open circuit voltage detected before PWM was engaged. Error 113 Error detected in slave power supply. 30

31 section 6 troubleshooting 6.4 Fault Isolation Fans Not Working Problem Possible Cause Action All 3 fans do not run 1 or 2 fans do not run. This is normal when not cutting. Fans run only when Contactor On signal is received. Broken or disconnected wire in fan motor circuit. Faulty fan(s) None Repair wire. Replace fans Torch Will Not Fire Problem Possible Cause Action Main Arc Transfers to the work with a short pop, placing only a small dimple in the work. Arc does not start. There is no arc at the torch. Open circuit voltage is OK. Remote control removes the start signal when the main arc transfers to the work. Panel/Remote switch in Remote with no remote control of the current Remote current control present but signal missing. Current pot set too low. Open connection between the power source positive output and the work. Pilot current and/or start current should be increased for better starts when using consumables for 100A or higher (Refer to process data included in torch manuals) Faulty PCB1 Place Panel/Remote switch in Panel position Check for current reference signal between J and L on 24 pin receptacle - should be between volts (10 volts = 360 amps) Increase current pot setting. Repair connection Increase pilot current. (Refer to process data included in torch manuals) Replace PCB1 31

32 section 6 troubleshooting 32

33 section 7 replacement parts 7.0 Replacement Parts 7.1 General Always provide the serial number of the unit on which the parts will be used. The serial number is stamped on the unit serial number plate. 7.2 Ordering To ensure proper operation, it is recommended that only genuine ESAB parts and products be used with this equipment. The use of non-esab parts may void your warranty. Replacement parts may be ordered from your ESAB Distributor. Be sure to indicate any special shipping instructions when ordering replacement parts. Refer to the Communications Guide located on the back page of this manual for a list of customer service phone numbers. Part Number EPP-360 Information EPP-360, CCC/CE, 380 / 400V, 50 / 60Hz Note Items listed in the following Bill of Materials that do not have a part number shown are not available from ESAB as a replaceable item and cannot be ordered. Descriptions are shown for reference only. Please use local retail hardware outlets as a source for these items. Note Replacement Parts, Schematics and Wiring Diagrams are printed on 279.4mm x 431.8mm (11 x 17 ) paper and are included inside the back cover of this manual. 33

34 notes 34

35 revision history 1. Original release - 02/ Revision 07/ Updated with E-stop info. 3. Revision 09/ Updated replacement parts and BOM. 4. Revision 04/ Updated replacement parts and BOM. 5. Revision 06/ Updated Recommended input conductor and line fuse sizes, section Revision 01/ Updated Recommended input conductor and line fuse sizes, section Revision 09/ updates per M. Wright s mark-up. 35

36 ESAB subsidiaries and representative offices Europe AUSTRIA ESAB Ges.m.b.H Vienna -Liesing Tel: Fax: BELGIUM S.A. ESAB N.V. Brussels Tel: Fax: THE CZECH REPUBLIC ESAB VAMBERK s.r.o. Prague Tel: Fax: DENMARK Aktieselskabet ESAB Copenhagen -Valby Tel: Fax: FINLAND ESAB Oy Helsinki Tel: Fax: FRANCE ESAB France S.A. Cergy Pontoise Tel: Fax: GERMANY ESAB GmbH Solingen Tel: Fax: GREAT BRITAIN ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: Fax: ESAB Automation Ltd Andover Tel: Fax: NORWAY AS ESAB Larvik Tel: Fax: POLAND ESAB Sp.zo.o. Katowice Tel: Fax: PORTUGAL ESAB Lda Lisbon Tel: Fax: SLOVAKIA ESAB Slovakia s.r.o. Bratislava Tel: Fax: SPAIN ESAB Ibérica S.A. Alcalá de Henares (MADRID) Tel: Fax: SWEDEN ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: Fax: ESAB International AB Gothenburg Tel: Fax: SWITZERLAND ESAB AG Dietikon Tel: Fax: North and South America ARGENTINA CONARCO Buenos Aires Tel: Fax: BRAZIL ESAB S.A. Contagem -MG Tel: Fax: CANADA ESAB Group Canada Inc. Missisauga, Ontario Tel: Fax: MEXICO ESAB Mexico S.A. Monterrey Tel: Fax: USA ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: Fax: Asia/Pacific CHINA Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: Fax: INDIA ESAB India Ltd Calcutta Tel: Fax: INDONESIA P.T. ESABindo Pratama Jakarta Tel: Fax: JAPAN ESAB Japan Tokyo Tel: Fax: MALAYSIA ESAB (Malaysia) Snd Bhd Shah Alam Selangor Tel: Fax: SINGAPORE ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: Fax: SOUTH KOREA ESAB SeAH Corporation Kyungnam Tel: Fax: UNITED ARAB EMIRATES ESAB Middle East FZE Dubai Tel: Fax: Representative offices BULGARIA ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: EGYPT ESAB Egypt Dokki -Cairo Tel: Fax: ROMANIA ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: RUSSIA -CIS ESAB Representative Office Moscow Tel: Fax: ESAB Representative Office St Petersburg Tel: Fax: Distributors For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page HUNGARY ESAB Kft Budapest Tel: Fax: ITALY ESAB Saldatura S.p.A. Mesero (Mi) Tel: Fax: THE NETHERLANDS ESAB Nederland B.V. Utrecht Tel: Fax: ESAB AB SE LAXÅ SWEDEN Phone

EPP-201. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

EPP-201. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI) EPP-201 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) 0558007906 09/2011 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Caddy TA33, TA34. Käyttöohjeet

Caddy TA33, TA34. Käyttöohjeet Caddy TA33, TA34 Käyttöohjeet 0460 447 073 FI 110503 Valid from program version 1.03 1 JOHDANTO....................................................... 3 1.1 Ohjauspaneeli.............................................................

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Plasmakaasurasia Suojakaasurasia Käyttöohje (FI) 0558005235 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET

Lisätiedot

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Käyttöohjeet. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx

Caddy. Tig 1500i Tig 2200i. Käyttöohjeet. Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx FI Caddy Tig 1500i Tig 2200i Käyttöohjeet 0460 443 101 FI 20110708 Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx - 2 - 1 TURVALLISUUS................................................... 4 2 JOHDANTO.......................................................

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet

PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet Käyttöohje (FI) 0558003746 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Caddy TA34 AC/DC. Käyttöohjeet

Caddy TA34 AC/DC. Käyttöohjeet Caddy TA34 AC/DC Käyttöohjeet 0460 227 173 FI 110503 Valid from program version 1.20 1 JOHDANTO....................................................... 3 1.1 Hyvä tietää hitsauslaitteistosta Virtalähde

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Signaali Tila Tyypillinen arvo. Kiinnitetty piikki - ei testitietoja saatavilla tai satunnainen digitaalinen signaali

Signaali Tila Tyypillinen arvo. Kiinnitetty piikki - ei testitietoja saatavilla tai satunnainen digitaalinen signaali Napojen puoli Johdin puoli Komponentin/virtapiirin kuvaus ECM piikki Signaali Tila Tyypillinen arvo Oskilloskoopin asetukset (Ehdotetut asetukset - Jännite/aika per jakso) Aaltomuoto Ajotietokone - E36

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Control panel MA23 Control panel MA23A

Control panel MA23 Control panel MA23A Control panel MA23 Control panel MA23A Käyttöohjeet 0459 912 073 FI 051008 Valid from program version 0.18 1 JOHDANTO... 3 1.1 Ohjauspaneeli MA23... 3 1.2 Ohjauspaneeli MA23A... 4 2 MIG/MAG -HITSAUS...

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Rikstone H30W Käyttöohje

Rikstone H30W Käyttöohje H30W Käyttöohje 1 H30W Yleistä: H30W on 30W:n A-luokan 2-kanavainen putkivahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Vahvistin on puhdas putkivahvistin, jossa ei ole käytetty puolijohteita

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot