EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli"

Transkriptio

1 EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje / 2007

2 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form ÄLÄ anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen tuotteen asennusta tai käyttöä. KÄYTTÄJÄN VASTUU Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset, puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI! 2

3 SISÄLLYSLUETTELO KAPPALE OTSIKKO SIVU KAPPALE 1 TURVALLISUUS... 5 KAPPALE 2 KUVAUS... 7 KAPPALE 3 ASENNUS KAPPALE 4 KÄYTTÖ

4 DECLARATION OF CONFORMITY According to The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007 The EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från 12 december 2006, ikrafsat 16 januari 2007 EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-200, ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Date / Datum Laxå Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation

5 OSA 1 TURVATOIMET 1.0 Turvatoimet ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan normaalien säännösten lisäksi.kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineiden toiminnan. Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen ja laitteiston vaurioitumiseen. 1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava: - laitteen toiminta - hätäpysäytysten sijainti - sen toiminta - turvallisuusohjeet - hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen. 2. Käyttäjän on varmistettava, että: - laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä. - kaikilla on suojat, kun kaari isketään. 3. Työpaikan on: - sovittava tarkoitukseen - oltava vedoton. 4. Henkilökohtaiset suojavarusteet: - Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä vaatteita ja turvakäsineitä. - Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai aiheuttaa palovammoja. 5. Yleiset varotoimenpiteet: - Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein. - Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies. - Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla. - Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana. 5

6 OSA 1 TURVATOIMET VAROITUS HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT. KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA VAARATIETOIHIN. SÄHKÖISKU voi tappaa. - Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan. - Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla. - Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta. - Varmista, että työasentosi on turvallinen. HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle. - Pidä pää poissa höyryistä. - Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla. KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja. - Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja vaatetusta. - Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla. PALOVAARA - Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja. MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa. - Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia. - Varoita sivullisia vaarasta. TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI! 6

7 KAPPALE 2 KUVAUS 2.1 Johdanto EPP-200-virtapääte on suunniteltu mekanisoituihin plasmasovelluksiin. Sitä voidaan käyttää muiden ESAB-tuotteiden, kuten PT-24- ja PT-600-polttimien, lisävarusteena saatavan putkistolaatikon ja etäasetusriipuksen kanssa A leikkausvirta-alue Koneellinen jäähdytys Puolijohdetasajännite Integroitu vesijäähdytys Tulojännitesuojaus Paikallinen tai etäetupaneeliohjaus Lämpökytkinsuojaus päämuuntajan ja virtapuolijohdeosille Vianmääritys merkkivalojen avulla 2.2 Yleiset tekniset tiedot EPP-200-virtapääte ( ): ULOSTULO (100 % käyttösuhde) Jännite VDC Tasasähkövirta-alue A Teho W W Tyhjäkäyntijännite (OCV) VDC TULO Jännite (3-vaiheinen)...200/230/380/415/460/575 volttia Virta (3-vaiheinen) /100/60/55/50/40 ampeeria Taajuus...50/60 Hz KVA... 39,8 kw Teho... 37,8 kw Tehokerroin % Tulosulake... Katso kappale 3, Asennus 7

8 KAPPALE 2 KUVAUS VAROITUS Sähköisku voi tappaa! Muiden kuin tälle päätteelle tarkoitettujen polttimien käyttö voi aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Käytä ainoastaan EPP-200-päätteelle tarkoitettuja polttimia. 2.3 Mitat ja paino 550 mm 1100 mm 1050 mm Paino = 330 kg 8

9 KAPPALE 2 KUVAUS 2.4 EPP-200-laitteen vaihtoehdot ja lisävarusteet Vaihtoehdot * Jäähdytysvesiletkut (2) Päätteestä putkistolaatikkoon Ohjauskaapeli Putkistolaatikosta päätteeseen Apukaarijohdin Putkistolaatikosta päätteeseen Virtajohdin Päätteestä putkistolaatikkoon 1,5 m N / A ,0 m N / A ,1 m N / A ,6 m ( ) 9,1 m N / A ,2 m N / A ,2 m ( ) ( ) ( ) 22,9 m ( ) ( ) ( ) 30,5 m ( ) ( ) ( ) 38,1 m ( ) ( ) ( ) 45,7 m * Käytä yhdellä sovitinliittimellä (41V12), joka sisältyy yksikköön. HUOMAUTUS: Sulkeissa olevat osanumerot pätevät vain CE /Eurooppalaisiin laitteisiin. 9

10 KAPPALE 2 KUVAUS 2.5 Kaasuletkut Kaasutyyppi 7,6 m 15,2 m 22,8 m 30,4 m 38,1 m Typpi (kirkas) Happi (kirkas - USA) Happi (sininen - Eurooppa) Argon/vety (H-35) (1) 33122* 33123* 33124* 33125* 33126* Ilma (kirkas - USA) 33122** 33123** 33124** 33125** 33126** Ilma (musta - Eurooppa) ** ** ** ** ** Huomautus: * = Vaatii sovittimen P/N 19X54 ( ) (tilattava erikseen) ** = Vaatii sovittimen P/N 74S76 ( ) (tilattava erikseen) HUOMAUTUS: Sulkeissa olevat osanumerot pätevät vain CE /Eurooppalaisiin laitteisiin. 2.6 Kaasusäätimet Asemasäädin Sylinterisäädin Typpi Happi Argon/vety (H-35) Ilma ( )...-- ILMOITUS Erillinen aloituskaasusäädin tarvitaan aina: Ilmaplasman käyttöön, aloituskaasuna ilma. Hapen ja typen käyttöön, aloituskaasuna typpi. H-35 (argon/vety) H-35 tai aloituskaasuna typpi. 3 säädintä (plasma, aloitus ja toissijainen) tarvitaan. ILMOITUS Putkistolaatikkoa käytettäessä: Syöttösylinterien kaasuletkut vedetään suoraan putkistolaatikkoon. Päätteen kaasukeskusta ei käytetä. 10

11 KAPPALE 2 KUVAUS 2.7 Peruspakkaukset EPP-200-järjestelmä on saatavana esikootussa pakkauksessa tai se voidaan tilata yksittäisinä osina luettelon mukaisesti. Peruspakkaukseen kuuluu: EPP-200-pääte Plasmapoltin Asianmukaiset säätimet annetuille kaasuille Kaasuletkut säätimistä päätteeseen Polttimen jäähdytysneste HUOMAUTUS: Sulkeissa olevat osanumerot pätevät vain CE /Eurooppalaisiin laitteisiin. Polttimen jäähdytysneste (25 %) 3,8 l, P/N % PG-jäähdytysneste parantaa elektrodien kestoa happea tai ilmaleikkauskaasua käytettäessä, mutta suojaa pakkaselta vain -10,6 C:eseen asti Polttimen jäähdytysneste (50 %) 3,8 l, P/N 156F05 ( ) 50 % EG-jäähdystysneste suojaa pakkaselta -40,0 C:eseen saakka 11

12 KAPPALE 2 KUVAUS 12

13 KAPPALE 3 ASENNUS 3.1 Yleistä VAROITUS Seuraavien ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin Vältä loukkaantuminen ja omaisuusvahingot noudattamalla näitä ohjeita. Sinun pitää toimia paikallisten ja kansallisten sähkö- ja turvallisuussäädösten mukaisesti. 3.2 Pakkauksesta purkaminen VARO Käytä nostosilmukkaa, kun laitetta nostetaan yläpuolelta Käytä turvallisuustoimia, kun laitetta kuljetetaan ylhäältä nostettuna. Laite painaa yli 318 kg. Käytä hyväkuntoisia ja hyväksyttyjä hihnoja ja kaapeleita. Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta heti sen saatuasi. Poista kaikki osat kuljetuspakkauksesta ja tarkista onko pakkauksessa irtonaisia osia. Tarkista tuuletusaukot tukosten varalta. 13

14 KAPPALE 3 INSTALLATION VARO Älä tuki ilmavirtausta Ottoilman rajoittaminen suodattimella plasmapäätteessä tai sen lähellä aiheuttaa ylikuumenemisen ja voi mitätöidä takuun. 3.3 Sijoittaminen Plasma Pääte Vähintään 0,61 m:n vapaa tila jäähdytysilman kierrolle. Huomioi, että ylä- ja sivupaneelit pitää poistaa huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta varten. Sijoita EPP-200 suhteellisen lähelle asianmukaisin varokkein varustettua sähkövirtalähdettä. Pidä virtalähteen alla oleva alue puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään. Ympäristössä ei saa olla pölyä, höyryjä tai liiallista kuumuutta. Nämä tekijät vaikuttavat jäähdytystehokkuuteen. VARO Johtava pöly ja lika virtalähteen sisällä voi aiheuttaa kaaren lieskahduksen Laitteisto voi vaurioitua. Virtalähteen sisään kerääntyvä pöly voi aiheuttaa oikosulun. Katso ylläpitokappale. 3.4 Tulokytkennät päätteeseen VAROITUS Sähköisku voi tappaa! Suojaudu mahdollisimman hyvin sähköiskuilta. Katkaise virta avaamalla seinän johtokytkin ennen koneen sisällä tehtäviä kytkentöjä. 14

15 KAPPALE 3 ASENNUS Ensisijaiset tehotiedot EPP-200 on 3-vaiheinen laite. Tulotehon pitää tulla johtokytkimestä (seinä), jossa on paikallisten säännösten mukaiset varokkeet tai katkaisijat. Suositeltu tulojohdin ja johtovarokkeiden koot: Määritetty kuorma Volttia Ampeeria Tulo ja maattojohdin* CU/AWG Aikaviivesulakkeen varokekoko (ampeeria) 200/ * Koot ovat National Electrical Code -säännöstön mukaisia 75 C-luokitelluille kuparijohtimille 40 C:en ympäröivässä lämpötilassa. Korkeintaan neljä johdinta uomassa tai kaapelissa. Noudata paikallisia määräyksiä, jos ne vaativat yllä mainituista poikkeavia kokoja. Tässä taulukossa annetut syöttövirta-arvot ovat maksimilähtöteholla (32 kw) 200 ampeeria 160 VDC:llä. ILMOITUS Laite voi tarvita vain sille varatun virtajohdon. EPP-200 on varustettu linjajännitteen tasauksella, mutta ylikuormittuneen piirin aiheuttaman suorituskyvyn heikentymisen välttämiseksi voidaan tarvita laitteelle varattu virtajohto. 15

16 KAPPALE 3 ASENNUS Ensisijaisen virtakytkennän suorittaminen Tulotehokaapelin vedonpoistin Seuraavat ohjeet sisältävät oikeat asennusvaiheet ensisijaisen sähkövirran kytkemiseen plasmapäätteeseen. HUOMAUTUS: Turvallisuusmääräysten mukaisesti sähkövirran maadoitusjohtimen pitää olla viimeinen irtoava kytkentä, jos kaapeli vedetään irti laitteesta. Varmista kaapelia kytkentää varten valmisteltaessa, että maadoitusjohto on 152 mm pidempi kuin kolme pääjohtoa. Pääjohdin Maadoitusliitäntä Jännitteeksi on tehtaalla asetettu 575 volttia 7-kohtainen riviliitin Säästömuuntaja 1. Varmista, että tulotehokaapelia ei ole kytketty mihinkään virtalähteeseen. 2. Irrota oikea sivupaneeli (päätteen edestä katsottuna). 3. Vedä tulotehokaapeli takapaneelissa olevan vedonpoistimen kautta. 4. Vedä tulotehokaapeli vedonpoistimen kautta, jotta kaapelijohdoilla on tarpeeksi pituutta pääjohtimeen kytkemistä varten. Varmista tulotehokaapelin pitävä asennus kiristämällä vedonpoistin. 5. Kytke tulotehokaapelin maadoitusjohto TB2:n yläpuolella olevaan maadoitusliittimeen (7-kohtainen riviliitin). 6. Kytke tulotehokaapelin kolmen virtajohtoa pääjohtimen päällä oleviin liittimiin. Kiinnitä johdot kiristämällä niiden ruuvit. 7. Kytke hyppyvirtakaapelit pääjohtimen alaosasta säästömuuntajaan merkittyyn oikeaan syöttöjännitteeseen. Laitteen jännitteeksi on vasemmalla olevan kuvan mukaisesti asetettu tehtaalla 575 V. 8. Kytke TB2:n hyppyjohdin oikeaan syöttöjännitteeseen. Tämä 7-kohtainen riviliitinhyppyjohdin on tehtaalla asetettu jännitteeseen 575 V. VARO Tulotehon hyppyjohdinkytkennät Varmista, että kaikki tulotehon hyppykaapelit on kytketty oikeaan syöttöjännitteeseen säästömuuntajassa ja TB2:ssa. Jännitteeksi on tehtaalla asetettu 575 volttia 16

17 KAPPALE 3 ASENNUS 9. Kytke tulojohtimet johtokytkimeen (seinä). 10. Asenna sivupaneeli paikoilleen. Aseta paneeli paikoilleen vasta, kun kaikki kytkennät on tehty. Tämä paneeli pitää irrottaa lähtökytkentöjen tekemiseksi. Työmaadoitus työkappaleeseen 11. Kytke työkaapelin toinen pää työkappaleeseen tai leikkauspöytään. Kytkentä pitää tehdä puhtaalle ja paljaalle metallipinnalle, jolla ei ole maalia, ruostetta, valssihilsettä, yms Työmaadoitus leikkauspöytään VAROITUS Sähkövirta on vaarallista. Hyvä maadoituskytkentä työkappaleeseen tai leikkauspöytään on erittäin tärkeää. 17

18 KAPPALE 3 ASENNUS 3.5 Plasmapolttimien kytkeminen EPP-200-päätteeseen ja valinnaisiin osiin EPP-200-lähtökaapelit, letkut ja sovittimet (asiakkaan hankkimat) EPP-200: Pituudet vaihtelevat järjestelmästä riippuen. Jäähdytysnesteen paluu Jäähdytysnesteen syöttö Apukaarikaapeli Elektrodikaapeli Suojakaasu (suoraan putkistolaatikkoon) Aloituskaasu (suoraan putkistolaatikkoon) Leikkauskaasu (suoraan putkistolaatikkoon) Työkaapeli Riipuskaapeli (jos valinnainen riipus on tilattu) Katso osanumerot kappaleesta 2, Kuvaus. Avenger 1- ja suuremmissa ESAB-leikkauslaitteissa on saatavana etäasetuspaneeli. Tämä paneeli toimii samoin kuin riipus. Tarkista varaosat laitteen käyttöohjeesta. 18

19 KAPPALE 3 ASENNUS 3.6 Jäähdytysnesteen lisääminen VAROITUS Sähkövirta on vaarallista. Hyvä maadoituskytkentä työkappaleeseen tai leikkauspöytään on erittäin tärkeää. VARO Kaupallinen jäätymisenestoaine aiheuttaa toimintavirheen polttimeen. Käytä erityistä poltinjäähdytysnestettä. Suuren sähköjohtavuuden takia polttimen jäähdytyksessä EI saa käyttää vesijohtovettä tai kaupallista autoille tarkoitettua jäätymisenestoainetta. Jäähdytykseen VAADITAAN erityisesti polttimia varten suunniteltu jäähdytysneste. Tämä jäähdytysneste suojaa pakkaselta -34 C:eseen saakka. Laitteen käyttö ilman jäähdytysnestettä vaurioittaa jäähdytyspumppua pysyvästi. Tarkista jäähdytysnesteen määrä säännöllisesti. Poista jäähdytysnesteen täyttökorkki etupaneelista ja täytä jäähdytyssäiliö 15 litralla plasmapolttimelle tarkoitettua jäähdytysnestettä. Älä täytä annetun maksimirajan yli. Aseta korkki takaisin paikoilleen. Jäähdytysnesteen täyttökorkki 19

20 KAPPALE 3 ASENNUS 20

21 KAPPALE 4 KÄYTTÖ 4.1 Johdanto käyttöturvallisuus VAARA Sähköisku voi tappaa! Irrota jännitelähde seinäkatkaisimella ennen päätteen, polttimen tai putkistolaatikon huoltamista. Älä käytä päätettä tai putkistolaatikkoa kansien ollessa irti/auki. Älä koske mihinkään polttimen etuosiin virran ollessa kytkettynä. Älä yritä huoltaa mitään tämän plasmajärjestelmän osaa ilman, että virta on katkaistu seinäkatkaisimesta. VAROITUS Tämä laitteisto voi väärin käytettynä tai ylläpidettynä olla vaarallinen. Lue ennen laitteiston käyttöä kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja varoitustarrat, ja varmista, että olet ymmärtänyt ne. VAROITUS Plasmakaarileikkaus voi olla haitallista silmille ja korville. Käytä kuulosuojaimia. Käytä erityisesti kaarihitsaukseen ja leikkaukseen suunniteltuja suojalaseja. Linssien värin tulee olla vähintään nro 6 tai nro7. Käytä suojavaatteita ihon palovammojen välttämiseksi. 21

22 KAPPALE 4 KÄYTTÖ 4.2 EPP-200-päätteen käyttäminen Päätesäätimet Apukaaren High/Low (suuri/pieni) -katkaisin 2 Leikkausjännitteen ja leikkausvirran mittarit 3 Lähtövirtasäädin 4 Remote/Panel (etä/paneeli) -valintakytkin 5 Kaasun testikytkin 6 Virhevalot 7 Päävirtakytkin Apukaarikytkin Käytetään apukaaren virta-alueen valitsemiseen, kun etä/paneelikytkin on Panel (paneeli) -asennossa. HIGH (suuri) -asentoa käytetään useimmissa leikkaussovelluksissa. Elektrodien kesto lyhenee, jos laitetta käytetään High (suuri) -asennossa kun Low (pieni) -asentokin riittäisi. Alkuunpääsy voi olla vaikeaa, jos laitetta käytetään Low (pieni) -asennossa, kun High (suuri) -asento on tarpeen. Liittyy polttimen alkuperäiseen seisontakorkeuteen. Leikkausjännitteen ja virran mittarit A -mittari kertoo todellisen leikkausvirran, ampeeria V -mittari kertoo todellisen lähtöjännitteen, VDC Lähtövirtasäädin Asettaa leikkausvirran, kun virta-asetukset tehdään virtapäätteen etupaneelista. (Remote/Panel (etä/paneeli) -kytkimen pitää olla Panel (paneeli) -asennossa.) Remote/Panel (etä/paneeli) -valintakytkin Panel (paneeli) asento lähtövirta asetetaan päätteen etupaneelin lähtövirtasäätimellä yllä kuvatun mukaisesti. Remote (etä) asento lähtövirta asetetaan CNC:llä analogisen tasavirtasignaalin avulla. 22

23 KAPPALE 4 KÄYTTÖ Kaasun testikytkin Cut (leikkaus) mahdollistaa leikkauskaasun paineen ja virtauksen määrittämisen. Start/Shield (aloitus/suoja) kaasujen paineiden ja virtauksien määrittäminen. Operate (käyttö) oletusasento kytkimen pitää olla tässä asennossa leikkausta varten. Virhevalot Coolant Flow (jäähdytysnesteen virtaus) kertoo alhaisesta jäähdytysnesteen virtauksesta. Valo palaa hetken päätteen käynnistämisen jälkeen ja sammuu sitten. Plasma Gas Pressure (plasmakaasun paine) virheilmaisin plasmakaasun paine on matala. Kun valo palaa, poltin ei syty Interlock Fault (liitäntävirhe kertoo putkistolaatikon luukun olevan auki. P/S Temp (P/S-lämpötila) virheilmaisin liiallinen kuumuus taajuusmuuntajan virtalähteessä. P/S Fault (P/S-virhe) virheilmaisin ei käytössä. Over/Under Voltage (yli/alijännite) virheilmaisin syöttöjännite on virtalähdepäätteen toleranssirajojen ylä- tai alapuolella. Sammuttaa päätteen, kunnes päävirtakytkin on sammutettu ja virhe korjattu. Päävirtakytkin Ohjaa tuulettimen, vesijäähdyttimen, taajuusmuuntajan ja liitäntäpiirien tulotehoa. Valo palaa, kun virta on päällä. 23

24 KAPPALE 4 KÄYTTÖ 4.3 Käyttöjärjestys 1. Kytke virta sulkemalla johtokytkin (seinä). Päävirtavalo ei syty ennen kuin päätevirta on ON (päällä) -asennossa. Virhevalo vilkahtaa ja sammuu. 2. Valitse Panel/Remote (paneeli/etä) -asetus. Jos jännitettä ohjataan leikkauskoneen CNC:stä, käännä kytkin Remote (etä) -asentoon. Katso jänniteasetus leikkauskoneen ohjeista. Jos jännitettä ei ohjata CNC:stä, valitse Panel (paneeli) -asento ja aseta jännite lähtövirtataululla. 3. Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Määrä pitää tarkistaa päätteen päävirran ollessa OFF (pois päältä) -asennossa. Jäähdytysnesteen määrän pitää olla turvallisen käyttömäärän rajoissa. 4. Käännä apukaaren High/Low (suuri/pieni) -katkaisinta Katso leikkausprosessin tiedot polttimen käyttöohjeesta. 5. Kytke päätteen virta kääntämällä virtakytkin ON (päällä) -asentoon. Kytkimen vasemmalla puolella oleva valkoinen valo syttyy. 6. Tarkista jäähdytysnesteen paine. Paineeksi on tehtaalla asetettu 5,5-6,2 baaria. 7. Aloita plasmaleikkaus. Tämä saattaa vaatia muiden asetusten määrittämistä käsin, plasmapakkauksesta riippuen. Jos käytät Panel (paneeli) -tilaa, säädä jännite haluttuun määrään leikkauksen aloittamisen jälkeen. Tarkista virhevalo. Jos virhevalo syttyy, SAMMUTA VIRTA VÄLITTÖMÄSTI ja siirry vianmäärityskappaleeseen. 24

25 SECTION 5 MAINTENANCE 5.1 General WARNING Electric Shock Can Kill! Open wall disconnect switch before attempting any maintenance on: plasma console interconnecting cables CAUTION Only trained personnel should perform maintenance or repairs on this equipment. 5.2 Inspection and Cleaning Frequent inspection and cleaning of the EPP-200 and related equipment are recommended for safety and proper operation. Consider the following during inspection and cleaning: Check work cable to workpiece connection. Check safety earth ground at workpiece and at power source chassis. Ensure cable and hoses are not damaged or kinked. Ensure all plugs, fittings, and ground connections are tight. Check screen filter in coolant pump (located inside console) periodically and flush as required. 25

26 SECTION 5 MAINTENANCE WARNING Flying Debris Hazard. Flying Debris Can Seriously Injure Eyes Wear protective eyewear when cleaning with compressed air. Use low pressure air only. CAUTION Avoid Potential Equipment Damage Water and/or oil can accumulate in compressed air lines. Be sure to direct the first air blast away from equipment to avoid damaging the junction box or flow control box. With all input power disconnected and with proper eye and face protection, blow out the inside of the power source, flow control, and junction box using low-pressure, clean dry compressed air. Periodically bleed all water from the air filter/regulator trap. 26

27 SECTION 5 MAINTENANCE 5.3 Gas Manifold Pressure Switches Newer EPP-200 consoles are equipped with nonadjustable preset gas manifold pressure switches. Older ESP-200 consoles have adjustable pressure switches. Both type switches are preset for: 17 psig (1.2 bar), shield and start gas switches 22 psig (1.5 bar), cut gas switch Pressure Switch Adjustment Procedure 1. Turn main power switch OFF OFF. 2. Remove right side panel 3. Turn wheel: Counterclockwise to increase pressure Clockwise to decrease pressure 4. Replace panel. 5. Resume operation Gas Manifold with Non-adjustable Pressure Switches (reference) 27

28 SECTION 5 MAINTENANCE 28

29 SECTION 6 TROUBLESHOOTING 6.1 Introduction WARNING Electric Shock Can Kill! Ensure all primary power to machine has been externally disconnected. Open line (wall) switch before attempting inspection or performing work inside the plasma console or plumbing box. WARNING Capacitors Can Store High Voltages. Disconnecting plasma console does not ensure capacitors are deenergized. Ensure console capacitors are grounded after removing power and prior to performing maintenance. 6.2 Procedure 1. Shut main power switch on the console to OFF position. 2. Disconnect main power line (wall) switch. 3. Check for obvious external settings, switches and external connections. 4. If a problem is found, correct and proceed with normal operations. 5. If not, remove side panels. (Reminder: Power must be disconnected before removing any covers.) 6. Perform a visual inspection of internal components. Check for: Loose or burned wiring and components Secure terminal connections Bulged or leaking capacitors Other signs of discoloration Refer to the troubleshooting guide for identification of many problems, possible causes and remedies. Reference wiring diagrams and schematics are found in the last part of this section. 29

30 SECTION 6 TROUBLESHOOTING 6.3 Front Panel Fault Lights Fault Indicator Lights Coolant Flow Will show low coolant flow. The light will briefly show a fault when console is turned on and then go out. Plasma Gas Pressure fault indicator low plasma gas pressure. Torch will not fire when indicated. Interlock Fault Indicates Remote Plumbing box door is not properly closed. P/S Temp fault indicator over temperature condition in the inverter power source. P/S Fault Not used. Over/Under Voltage fault indicator input voltage is above or below the tolerances of the power source console. Will stay shut down console until main power switch is recycled. 30

31 SECTION 6 TROUBLESHOOTING 6.4 Troubleshooting Guide SECTION 6 WARNING 6.4 Troubleshooting Guide! CAUTION! WARNING CAUTION Troubleshooting High Voltages Can Cause Serious Injury or Death! Voltages in plasma High cutting Voltages equipment Can are high Cause enough Serious to cause serious injury or death. Injury or Death! Only trained technicians Voltages should in plasma attempt cutting diagnosis equipment and repair are high of this machinery. enough to cause serious injury or death. Only trained technicians should attempt diagnosis and repair of this machinery. Avoid damaging your voltmeter. Avoid damaging your voltmeter. Disconnect the power from the high frequency generator before checking voltages in the high frequency circuit. Disconnect the power from the high frequency generator before checking voltages in the high frequency circuit. Problem Possible Cause Corrective Action Power switch is ON. Power LED is OFF. Fan is OFF. Pump is OFF. Power switch is ON. Power LED in ON. Pump is OFF. Fan is ON. Power LED is OFF. Pump is ON. Fan is ON. LEDs in power modules are OFF Plasma gas fault indicator is ON 1) Bad Power switch S1. 2) Open Fuse F4. 3) Open Jumper at TB2. 1) Bad or open CB2. 2) Pump Motor Failed. 1) Bad or Open CB1. 1) a. Reset CB1 1) Plasma gas pressure to console is below 40 psi. 2) Bad pressure switch 3) Open wire between pressure switch and PCB1. 1) Check continuity of power switch. 2) Check Fuse F4 and related wiring 3) Check jumper and wiring of TB2 1) Reset CB2. Check wiring and check free rotation of pump fan. 2) Replace Pump motor b. If CB1 fails to reset, check wiring, bad T1, or PCB1. 1) Adjust gas pressure to proper level for torch and application 2) Adjust (if adjustable type) or replace pressure switch. 3) Check wiring between PS1 & PS2 and PCB1 P1-9 and P

32 SECTION 6 SECTION 6 TROUBLESHOOTING Troubleshooting Problem Power Source Temp fault indicator is ON. Over/Under Voltage fault indicator is ON Possible Cause 1) Poor ventilation at rear of console. 2) Open thermal switch. 3) Open wire between temperature switch and PCB1 1) Input voltage is 15% above or below the selected console operating voltage. 2) Bad PCB1. 3) Bad PCB1 in MOD1. 4) Bad T1 in MOD1. Corrective Action 1) Make sure that there is 2 feet of clearance on each side of console. 2) With power OFF, check each thermal switch. Normal operation is: switch closed below 194&F. 3) Check wiring between temperature switches and PCB1 P1-15 and P ) Provided input voltage must be equal to the selected console operating voltage. Change if necessary. 2) Replace PCB1. 3) Replace PCB1 in MOD1 4) Replace T1 in MOD1 Meters M1 or M2, no display. 1) Bad Meter 1) Replace Meter meters M Meters M1 & M2, no display. 1) Bad PCB1. 1) Replace one meter to verify above step did not happen twice. If still not working replace PCB1. Press torch switch or send start signal. (No pilot arc or main arc transfer.) 1) Gas Test switch is in START/SHIELD or CUT positions 2) Plasma gas pressure is to LOW 3) Improper current command signal 4) LEDX on MOD1 PCB1 is not ON when torch switch is depressed or start signal sent. 5) LEDX is ON but main contactor does not close 6) LEDX is ON. Main contactor is closed. No OCV or arc transfer. 1) Place Gas Test switch in OPERATE position. 2) Set plasma gas pressure per torch or application requirements (above 40 psi) 3) IF in manual mode, panel switch must be in PANEL and P5 must be in J5 connector. If in mechanized mode, panel switch must be in REMOTE and a current signal above 0 volts must be present. P5 must be in J6 connector 4) Test tbd 5) Test tbd 6) Test tbd 6-4 ESP-200 Plasmarc Cutting System 32

33 6-5 SECTION 6 TROUBLESHOOTING SECTION 6 Problem LEDX on MOD1 not ON LEDX on MOD2 not ON LEDX on MOD2 not ON when torch switch is depressed or start signal is sent Arc does not transfer to work. (Open Circuit Voltage is between 315 and 355. Pilot arc IS present.) Arc does not transfer to work. (Open Circuit Voltage is between 315 and 355. Pilot arc is NOT present.) Possible Cause 1) Open connection between the console WORK connector and the workpiece. 1) Pilot arc fuses F1 and/or F2 are open. 2) Bad pilot arc contactor. 3) Bad K3. 4) Bad PCB1 in MOD2. 5) Nozzle to Electrode short in torch. 6) Bad control PCB 7) No preflow signal from CNC. 8) Current setting to low 9) Contaminated or worn electrode. Troubleshooting Corrective Action 1) a) Check continuity of WORK cable and clamp b) Attach clamp to workpiece c) Ground work table to earth ground 1) Replace F1 and/or F2. 2) Replace pilot arc contactor. 3) Replace K3 4) Replace PCB1 in MOD2. 5) Disconnect torch from console. Check for open between pilot arc and torch leads. Repair if shorted. 6) Replace control PCB. 7) Bad PCB1. Bad MOD1 PCB1. 8) Readjust Current setting. Torch to high above workpiece. 9) Replace electrode. NOTE: Additional Schematics and Wiring Diagrams on 279.4mm x 431.8mm (11 x 17 ) paper are included inside the back cover of this manual. 33

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet

PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet PT-20AMX ja PT-21AMX Plasmaleikkauspolttimet Asennus-, kдyttц- ja huolto-opas (FI) 08004291 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

PCC-10. Plasmajäähdytysaineen kierrätin. Käyttöohje (FI)

PCC-10. Plasmajäähdytysaineen kierrätin. Käyttöohje (FI) PCC-10 Plasmajäähdytysaineen kierrätin Käyttöohje (FI) 0558004423 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et

Lisätiedot

Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet mallille PC-1300/1600

Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet mallille PC-1300/1600 Mekaanisen muuntosarjan asennusohjeet mallille PC-1300/1600 Käyttöohje (FI) 0558008706 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille

Lisätiedot

PT-27. Plasmakaarileikkauspoltin. Käyttöohje (FI)

PT-27. Plasmakaarileikkauspoltin. Käyttöohje (FI) PT-27 Plasmakaarileikkauspoltin Käyttöohje (FI) 0558005270 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia

Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Tarkka plasmakaari Plasmakaasurasia ja suojakaasurasia Plasmakaasurasia Suojakaasurasia Käyttöohje (FI) 0558005235 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET

Lisätiedot

PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet

PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet PT-32EH Plasmarc-leikkuupolttimet Käyttöohje (FI) 0558003746 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

PT-31XL ja PT-31XLPC Plasmakaarileikkauspolttimet. Käyttöohje (FI)

PT-31XL ja PT-31XLPC Plasmakaarileikkauspolttimet. Käyttöohje (FI) PT-31XL ja PT-31XLPC Plasmakaarileikkauspolttimet Käyttöohje (FI) 0558005178 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI):

Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): PT-32EH PLASMAKAARILEIKKAUSPÄÄT Lisäys käyttöohjeeseen 0558003746 (FI): Oheisessa sivussa on päivitetyt tiedot lisävarusteista ja varaosasarjoista. Päivitetyssä kaaviossa näkyvät oikeat lämpösuojan osanumerot.

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Powercut 875 Plasmakaarileikkauspaketti

Powercut 875 Plasmakaarileikkauspaketti Powercut 875 Plasmakaarileikkauspaketti Käyttöohje (FI) Tämä opas sisältää asennus- ja käyttöohjeet seuraaville Powercut 875 -leikkauspaketeille alkaen sarjanumerosta (PxxJ434xxx). P/N 0558004942-230 V,

Lisätiedot

EPP-360. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

EPP-360. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI) EPP-360 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) 0558007927 09/2011 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

LASIOVIPAKASTIN. Asennus- ja käyttöohjeet. Metos Profitbar SD-83. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta LASIOVIPAKASTIN Metos Profitbar SD-83 4242978 Asennus- ja käyttöohjeet 09.09.2012 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 09.09.2012 METOS Profitbar lasiovipakastin SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

EPP-201. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

EPP-201. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI) EPP-201 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) 0558007906 09/2011 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

ESP-400C. Plasmavirtalähde. Käyttöohje

ESP-400C. Plasmavirtalähde. Käyttöohje ESP-400C Plasmavirtalähde Käyttöohje 0558007620 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus

Lisätiedot

EPP-400. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI)

EPP-400. Plasmavirtalähde. Käyttöohje (FI) EPP-400 Plasmavirtalähde Käyttöohje (FI) 0558006926 08/2010 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Elhah listavalaisin 1 Listavalaistus 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Rakenne Runko harmaa alumiiniprofi ili, prismapleksi Tehonsyöttö 24 VDC Käyttölämpötila 0 C - + 60 C Käyttöikä yli 50.000 h valonalenemalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER

MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER A T V 1 MÖNKIJÄN TUKKIKÄRRY ATV TRAILER KÄYTTÖOHJE MANUAL HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. NOTE!

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen

Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Moduloivat toimimoottorit AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - jousipalautteinen Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimimoottoreita on saatavsa moduloiviin säätölaitteiin Y-signaalilla

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

ESP-150. Ohjekirja (FI) Plasmaleikkausjärjestelmä

ESP-150. Ohjekirja (FI) Plasmaleikkausjärjestelmä ESP-150 Plasmaleikkausjärjestelmä Ohjekirja (FI) Tämä ohjekirja sisältää asennus- ja käyttöohjeet seuraaville komponenteille, jotka alkavat valmistusnumerolla PORJ129127: 0558003744 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

EPP-601. Plasmavirtalähde. Käyttöopas - FI

EPP-601. Plasmavirtalähde. Käyttöopas - FI EPP-601 Plasmavirtalähde Käyttöopas - FI 0558007969 06/2012 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot