EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli"

Transkriptio

1 EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje / 2007

2 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form ÄLÄ anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen tuotteen asennusta tai käyttöä. KÄYTTÄJÄN VASTUU Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset, puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI! 2

3 SISÄLLYSLUETTELO KAPPALE OTSIKKO SIVU KAPPALE 1 TURVALLISUUS... 5 KAPPALE 2 KUVAUS... 7 KAPPALE 3 ASENNUS KAPPALE 4 KÄYTTÖ

4 DECLARATION OF CONFORMITY According to The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007 The EMC Directive 2004/108/EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från 12 december 2006, ikrafsat 16 januari 2007 EMC-Direktivet 2004/108/EG Type of equipment Materialslag Plasma Cutting Console Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke ESAB Type designation etc. Typbeteckning etc. EPP-200, ( ) Manufacturer or his authorised representative established within the EEA Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax: ESAB AB Esabvägen, SE Laxå, Sweden Phone: , Fax: The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design: Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen: EN , Arc welding equipment Part 1: Welding power sources EN , Arc welding equipment Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer s authorised representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements stated above. Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan. Date / Datum Laxå Signature / Underskrift Kent Eimbrodt Clarification Position / Befattning Global Director Equipment and Automation

5 OSA 1 TURVATOIMET 1.0 Turvatoimet ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan normaalien säännösten lisäksi.kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineiden toiminnan. Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen ja laitteiston vaurioitumiseen. 1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava: - laitteen toiminta - hätäpysäytysten sijainti - sen toiminta - turvallisuusohjeet - hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen. 2. Käyttäjän on varmistettava, että: - laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä. - kaikilla on suojat, kun kaari isketään. 3. Työpaikan on: - sovittava tarkoitukseen - oltava vedoton. 4. Henkilökohtaiset suojavarusteet: - Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä vaatteita ja turvakäsineitä. - Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai aiheuttaa palovammoja. 5. Yleiset varotoimenpiteet: - Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein. - Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies. - Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla. - Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana. 5

6 OSA 1 TURVATOIMET VAROITUS HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT. KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA VAARATIETOIHIN. SÄHKÖISKU voi tappaa. - Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan. - Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla. - Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta. - Varmista, että työasentosi on turvallinen. HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle. - Pidä pää poissa höyryistä. - Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla. KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja. - Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja vaatetusta. - Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla. PALOVAARA - Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja. MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa. - Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia. - Varoita sivullisia vaarasta. TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa. LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ. SUOJAA MUUT JA ITSESI! 6

7 KAPPALE 2 KUVAUS 2.1 Johdanto EPP-200-virtapääte on suunniteltu mekanisoituihin plasmasovelluksiin. Sitä voidaan käyttää muiden ESAB-tuotteiden, kuten PT-24- ja PT-600-polttimien, lisävarusteena saatavan putkistolaatikon ja etäasetusriipuksen kanssa A leikkausvirta-alue Koneellinen jäähdytys Puolijohdetasajännite Integroitu vesijäähdytys Tulojännitesuojaus Paikallinen tai etäetupaneeliohjaus Lämpökytkinsuojaus päämuuntajan ja virtapuolijohdeosille Vianmääritys merkkivalojen avulla 2.2 Yleiset tekniset tiedot EPP-200-virtapääte ( ): ULOSTULO (100 % käyttösuhde) Jännite VDC Tasasähkövirta-alue A Teho W W Tyhjäkäyntijännite (OCV) VDC TULO Jännite (3-vaiheinen)...200/230/380/415/460/575 volttia Virta (3-vaiheinen) /100/60/55/50/40 ampeeria Taajuus...50/60 Hz KVA... 39,8 kw Teho... 37,8 kw Tehokerroin % Tulosulake... Katso kappale 3, Asennus 7

8 KAPPALE 2 KUVAUS VAROITUS Sähköisku voi tappaa! Muiden kuin tälle päätteelle tarkoitettujen polttimien käyttö voi aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Käytä ainoastaan EPP-200-päätteelle tarkoitettuja polttimia. 2.3 Mitat ja paino 550 mm 1100 mm 1050 mm Paino = 330 kg 8

9 KAPPALE 2 KUVAUS 2.4 EPP-200-laitteen vaihtoehdot ja lisävarusteet Vaihtoehdot * Jäähdytysvesiletkut (2) Päätteestä putkistolaatikkoon Ohjauskaapeli Putkistolaatikosta päätteeseen Apukaarijohdin Putkistolaatikosta päätteeseen Virtajohdin Päätteestä putkistolaatikkoon 1,5 m N / A ,0 m N / A ,1 m N / A ,6 m ( ) 9,1 m N / A ,2 m N / A ,2 m ( ) ( ) ( ) 22,9 m ( ) ( ) ( ) 30,5 m ( ) ( ) ( ) 38,1 m ( ) ( ) ( ) 45,7 m * Käytä yhdellä sovitinliittimellä (41V12), joka sisältyy yksikköön. HUOMAUTUS: Sulkeissa olevat osanumerot pätevät vain CE /Eurooppalaisiin laitteisiin. 9

10 KAPPALE 2 KUVAUS 2.5 Kaasuletkut Kaasutyyppi 7,6 m 15,2 m 22,8 m 30,4 m 38,1 m Typpi (kirkas) Happi (kirkas - USA) Happi (sininen - Eurooppa) Argon/vety (H-35) (1) 33122* 33123* 33124* 33125* 33126* Ilma (kirkas - USA) 33122** 33123** 33124** 33125** 33126** Ilma (musta - Eurooppa) ** ** ** ** ** Huomautus: * = Vaatii sovittimen P/N 19X54 ( ) (tilattava erikseen) ** = Vaatii sovittimen P/N 74S76 ( ) (tilattava erikseen) HUOMAUTUS: Sulkeissa olevat osanumerot pätevät vain CE /Eurooppalaisiin laitteisiin. 2.6 Kaasusäätimet Asemasäädin Sylinterisäädin Typpi Happi Argon/vety (H-35) Ilma ( )...-- ILMOITUS Erillinen aloituskaasusäädin tarvitaan aina: Ilmaplasman käyttöön, aloituskaasuna ilma. Hapen ja typen käyttöön, aloituskaasuna typpi. H-35 (argon/vety) H-35 tai aloituskaasuna typpi. 3 säädintä (plasma, aloitus ja toissijainen) tarvitaan. ILMOITUS Putkistolaatikkoa käytettäessä: Syöttösylinterien kaasuletkut vedetään suoraan putkistolaatikkoon. Päätteen kaasukeskusta ei käytetä. 10

11 KAPPALE 2 KUVAUS 2.7 Peruspakkaukset EPP-200-järjestelmä on saatavana esikootussa pakkauksessa tai se voidaan tilata yksittäisinä osina luettelon mukaisesti. Peruspakkaukseen kuuluu: EPP-200-pääte Plasmapoltin Asianmukaiset säätimet annetuille kaasuille Kaasuletkut säätimistä päätteeseen Polttimen jäähdytysneste HUOMAUTUS: Sulkeissa olevat osanumerot pätevät vain CE /Eurooppalaisiin laitteisiin. Polttimen jäähdytysneste (25 %) 3,8 l, P/N % PG-jäähdytysneste parantaa elektrodien kestoa happea tai ilmaleikkauskaasua käytettäessä, mutta suojaa pakkaselta vain -10,6 C:eseen asti Polttimen jäähdytysneste (50 %) 3,8 l, P/N 156F05 ( ) 50 % EG-jäähdystysneste suojaa pakkaselta -40,0 C:eseen saakka 11

12 KAPPALE 2 KUVAUS 12

13 KAPPALE 3 ASENNUS 3.1 Yleistä VAROITUS Seuraavien ohjeiden huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan, loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin Vältä loukkaantuminen ja omaisuusvahingot noudattamalla näitä ohjeita. Sinun pitää toimia paikallisten ja kansallisten sähkö- ja turvallisuussäädösten mukaisesti. 3.2 Pakkauksesta purkaminen VARO Käytä nostosilmukkaa, kun laitetta nostetaan yläpuolelta Käytä turvallisuustoimia, kun laitetta kuljetetaan ylhäältä nostettuna. Laite painaa yli 318 kg. Käytä hyväkuntoisia ja hyväksyttyjä hihnoja ja kaapeleita. Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta heti sen saatuasi. Poista kaikki osat kuljetuspakkauksesta ja tarkista onko pakkauksessa irtonaisia osia. Tarkista tuuletusaukot tukosten varalta. 13

14 KAPPALE 3 INSTALLATION VARO Älä tuki ilmavirtausta Ottoilman rajoittaminen suodattimella plasmapäätteessä tai sen lähellä aiheuttaa ylikuumenemisen ja voi mitätöidä takuun. 3.3 Sijoittaminen Plasma Pääte Vähintään 0,61 m:n vapaa tila jäähdytysilman kierrolle. Huomioi, että ylä- ja sivupaneelit pitää poistaa huoltoa, puhdistusta ja tarkistusta varten. Sijoita EPP-200 suhteellisen lähelle asianmukaisin varokkein varustettua sähkövirtalähdettä. Pidä virtalähteen alla oleva alue puhtaana, jotta jäähdytysilma pääsee kiertämään. Ympäristössä ei saa olla pölyä, höyryjä tai liiallista kuumuutta. Nämä tekijät vaikuttavat jäähdytystehokkuuteen. VARO Johtava pöly ja lika virtalähteen sisällä voi aiheuttaa kaaren lieskahduksen Laitteisto voi vaurioitua. Virtalähteen sisään kerääntyvä pöly voi aiheuttaa oikosulun. Katso ylläpitokappale. 3.4 Tulokytkennät päätteeseen VAROITUS Sähköisku voi tappaa! Suojaudu mahdollisimman hyvin sähköiskuilta. Katkaise virta avaamalla seinän johtokytkin ennen koneen sisällä tehtäviä kytkentöjä. 14

15 KAPPALE 3 ASENNUS Ensisijaiset tehotiedot EPP-200 on 3-vaiheinen laite. Tulotehon pitää tulla johtokytkimestä (seinä), jossa on paikallisten säännösten mukaiset varokkeet tai katkaisijat. Suositeltu tulojohdin ja johtovarokkeiden koot: Määritetty kuorma Volttia Ampeeria Tulo ja maattojohdin* CU/AWG Aikaviivesulakkeen varokekoko (ampeeria) 200/ * Koot ovat National Electrical Code -säännöstön mukaisia 75 C-luokitelluille kuparijohtimille 40 C:en ympäröivässä lämpötilassa. Korkeintaan neljä johdinta uomassa tai kaapelissa. Noudata paikallisia määräyksiä, jos ne vaativat yllä mainituista poikkeavia kokoja. Tässä taulukossa annetut syöttövirta-arvot ovat maksimilähtöteholla (32 kw) 200 ampeeria 160 VDC:llä. ILMOITUS Laite voi tarvita vain sille varatun virtajohdon. EPP-200 on varustettu linjajännitteen tasauksella, mutta ylikuormittuneen piirin aiheuttaman suorituskyvyn heikentymisen välttämiseksi voidaan tarvita laitteelle varattu virtajohto. 15

16 KAPPALE 3 ASENNUS Ensisijaisen virtakytkennän suorittaminen Tulotehokaapelin vedonpoistin Seuraavat ohjeet sisältävät oikeat asennusvaiheet ensisijaisen sähkövirran kytkemiseen plasmapäätteeseen. HUOMAUTUS: Turvallisuusmääräysten mukaisesti sähkövirran maadoitusjohtimen pitää olla viimeinen irtoava kytkentä, jos kaapeli vedetään irti laitteesta. Varmista kaapelia kytkentää varten valmisteltaessa, että maadoitusjohto on 152 mm pidempi kuin kolme pääjohtoa. Pääjohdin Maadoitusliitäntä Jännitteeksi on tehtaalla asetettu 575 volttia 7-kohtainen riviliitin Säästömuuntaja 1. Varmista, että tulotehokaapelia ei ole kytketty mihinkään virtalähteeseen. 2. Irrota oikea sivupaneeli (päätteen edestä katsottuna). 3. Vedä tulotehokaapeli takapaneelissa olevan vedonpoistimen kautta. 4. Vedä tulotehokaapeli vedonpoistimen kautta, jotta kaapelijohdoilla on tarpeeksi pituutta pääjohtimeen kytkemistä varten. Varmista tulotehokaapelin pitävä asennus kiristämällä vedonpoistin. 5. Kytke tulotehokaapelin maadoitusjohto TB2:n yläpuolella olevaan maadoitusliittimeen (7-kohtainen riviliitin). 6. Kytke tulotehokaapelin kolmen virtajohtoa pääjohtimen päällä oleviin liittimiin. Kiinnitä johdot kiristämällä niiden ruuvit. 7. Kytke hyppyvirtakaapelit pääjohtimen alaosasta säästömuuntajaan merkittyyn oikeaan syöttöjännitteeseen. Laitteen jännitteeksi on vasemmalla olevan kuvan mukaisesti asetettu tehtaalla 575 V. 8. Kytke TB2:n hyppyjohdin oikeaan syöttöjännitteeseen. Tämä 7-kohtainen riviliitinhyppyjohdin on tehtaalla asetettu jännitteeseen 575 V. VARO Tulotehon hyppyjohdinkytkennät Varmista, että kaikki tulotehon hyppykaapelit on kytketty oikeaan syöttöjännitteeseen säästömuuntajassa ja TB2:ssa. Jännitteeksi on tehtaalla asetettu 575 volttia 16

17 KAPPALE 3 ASENNUS 9. Kytke tulojohtimet johtokytkimeen (seinä). 10. Asenna sivupaneeli paikoilleen. Aseta paneeli paikoilleen vasta, kun kaikki kytkennät on tehty. Tämä paneeli pitää irrottaa lähtökytkentöjen tekemiseksi. Työmaadoitus työkappaleeseen 11. Kytke työkaapelin toinen pää työkappaleeseen tai leikkauspöytään. Kytkentä pitää tehdä puhtaalle ja paljaalle metallipinnalle, jolla ei ole maalia, ruostetta, valssihilsettä, yms Työmaadoitus leikkauspöytään VAROITUS Sähkövirta on vaarallista. Hyvä maadoituskytkentä työkappaleeseen tai leikkauspöytään on erittäin tärkeää. 17

18 KAPPALE 3 ASENNUS 3.5 Plasmapolttimien kytkeminen EPP-200-päätteeseen ja valinnaisiin osiin EPP-200-lähtökaapelit, letkut ja sovittimet (asiakkaan hankkimat) EPP-200: Pituudet vaihtelevat järjestelmästä riippuen. Jäähdytysnesteen paluu Jäähdytysnesteen syöttö Apukaarikaapeli Elektrodikaapeli Suojakaasu (suoraan putkistolaatikkoon) Aloituskaasu (suoraan putkistolaatikkoon) Leikkauskaasu (suoraan putkistolaatikkoon) Työkaapeli Riipuskaapeli (jos valinnainen riipus on tilattu) Katso osanumerot kappaleesta 2, Kuvaus. Avenger 1- ja suuremmissa ESAB-leikkauslaitteissa on saatavana etäasetuspaneeli. Tämä paneeli toimii samoin kuin riipus. Tarkista varaosat laitteen käyttöohjeesta. 18

19 KAPPALE 3 ASENNUS 3.6 Jäähdytysnesteen lisääminen VAROITUS Sähkövirta on vaarallista. Hyvä maadoituskytkentä työkappaleeseen tai leikkauspöytään on erittäin tärkeää. VARO Kaupallinen jäätymisenestoaine aiheuttaa toimintavirheen polttimeen. Käytä erityistä poltinjäähdytysnestettä. Suuren sähköjohtavuuden takia polttimen jäähdytyksessä EI saa käyttää vesijohtovettä tai kaupallista autoille tarkoitettua jäätymisenestoainetta. Jäähdytykseen VAADITAAN erityisesti polttimia varten suunniteltu jäähdytysneste. Tämä jäähdytysneste suojaa pakkaselta -34 C:eseen saakka. Laitteen käyttö ilman jäähdytysnestettä vaurioittaa jäähdytyspumppua pysyvästi. Tarkista jäähdytysnesteen määrä säännöllisesti. Poista jäähdytysnesteen täyttökorkki etupaneelista ja täytä jäähdytyssäiliö 15 litralla plasmapolttimelle tarkoitettua jäähdytysnestettä. Älä täytä annetun maksimirajan yli. Aseta korkki takaisin paikoilleen. Jäähdytysnesteen täyttökorkki 19

20 KAPPALE 3 ASENNUS 20

21 KAPPALE 4 KÄYTTÖ 4.1 Johdanto käyttöturvallisuus VAARA Sähköisku voi tappaa! Irrota jännitelähde seinäkatkaisimella ennen päätteen, polttimen tai putkistolaatikon huoltamista. Älä käytä päätettä tai putkistolaatikkoa kansien ollessa irti/auki. Älä koske mihinkään polttimen etuosiin virran ollessa kytkettynä. Älä yritä huoltaa mitään tämän plasmajärjestelmän osaa ilman, että virta on katkaistu seinäkatkaisimesta. VAROITUS Tämä laitteisto voi väärin käytettynä tai ylläpidettynä olla vaarallinen. Lue ennen laitteiston käyttöä kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja varoitustarrat, ja varmista, että olet ymmärtänyt ne. VAROITUS Plasmakaarileikkaus voi olla haitallista silmille ja korville. Käytä kuulosuojaimia. Käytä erityisesti kaarihitsaukseen ja leikkaukseen suunniteltuja suojalaseja. Linssien värin tulee olla vähintään nro 6 tai nro7. Käytä suojavaatteita ihon palovammojen välttämiseksi. 21

22 KAPPALE 4 KÄYTTÖ 4.2 EPP-200-päätteen käyttäminen Päätesäätimet Apukaaren High/Low (suuri/pieni) -katkaisin 2 Leikkausjännitteen ja leikkausvirran mittarit 3 Lähtövirtasäädin 4 Remote/Panel (etä/paneeli) -valintakytkin 5 Kaasun testikytkin 6 Virhevalot 7 Päävirtakytkin Apukaarikytkin Käytetään apukaaren virta-alueen valitsemiseen, kun etä/paneelikytkin on Panel (paneeli) -asennossa. HIGH (suuri) -asentoa käytetään useimmissa leikkaussovelluksissa. Elektrodien kesto lyhenee, jos laitetta käytetään High (suuri) -asennossa kun Low (pieni) -asentokin riittäisi. Alkuunpääsy voi olla vaikeaa, jos laitetta käytetään Low (pieni) -asennossa, kun High (suuri) -asento on tarpeen. Liittyy polttimen alkuperäiseen seisontakorkeuteen. Leikkausjännitteen ja virran mittarit A -mittari kertoo todellisen leikkausvirran, ampeeria V -mittari kertoo todellisen lähtöjännitteen, VDC Lähtövirtasäädin Asettaa leikkausvirran, kun virta-asetukset tehdään virtapäätteen etupaneelista. (Remote/Panel (etä/paneeli) -kytkimen pitää olla Panel (paneeli) -asennossa.) Remote/Panel (etä/paneeli) -valintakytkin Panel (paneeli) asento lähtövirta asetetaan päätteen etupaneelin lähtövirtasäätimellä yllä kuvatun mukaisesti. Remote (etä) asento lähtövirta asetetaan CNC:llä analogisen tasavirtasignaalin avulla. 22

23 KAPPALE 4 KÄYTTÖ Kaasun testikytkin Cut (leikkaus) mahdollistaa leikkauskaasun paineen ja virtauksen määrittämisen. Start/Shield (aloitus/suoja) kaasujen paineiden ja virtauksien määrittäminen. Operate (käyttö) oletusasento kytkimen pitää olla tässä asennossa leikkausta varten. Virhevalot Coolant Flow (jäähdytysnesteen virtaus) kertoo alhaisesta jäähdytysnesteen virtauksesta. Valo palaa hetken päätteen käynnistämisen jälkeen ja sammuu sitten. Plasma Gas Pressure (plasmakaasun paine) virheilmaisin plasmakaasun paine on matala. Kun valo palaa, poltin ei syty Interlock Fault (liitäntävirhe kertoo putkistolaatikon luukun olevan auki. P/S Temp (P/S-lämpötila) virheilmaisin liiallinen kuumuus taajuusmuuntajan virtalähteessä. P/S Fault (P/S-virhe) virheilmaisin ei käytössä. Over/Under Voltage (yli/alijännite) virheilmaisin syöttöjännite on virtalähdepäätteen toleranssirajojen ylä- tai alapuolella. Sammuttaa päätteen, kunnes päävirtakytkin on sammutettu ja virhe korjattu. Päävirtakytkin Ohjaa tuulettimen, vesijäähdyttimen, taajuusmuuntajan ja liitäntäpiirien tulotehoa. Valo palaa, kun virta on päällä. 23

24 KAPPALE 4 KÄYTTÖ 4.3 Käyttöjärjestys 1. Kytke virta sulkemalla johtokytkin (seinä). Päävirtavalo ei syty ennen kuin päätevirta on ON (päällä) -asennossa. Virhevalo vilkahtaa ja sammuu. 2. Valitse Panel/Remote (paneeli/etä) -asetus. Jos jännitettä ohjataan leikkauskoneen CNC:stä, käännä kytkin Remote (etä) -asentoon. Katso jänniteasetus leikkauskoneen ohjeista. Jos jännitettä ei ohjata CNC:stä, valitse Panel (paneeli) -asento ja aseta jännite lähtövirtataululla. 3. Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Määrä pitää tarkistaa päätteen päävirran ollessa OFF (pois päältä) -asennossa. Jäähdytysnesteen määrän pitää olla turvallisen käyttömäärän rajoissa. 4. Käännä apukaaren High/Low (suuri/pieni) -katkaisinta Katso leikkausprosessin tiedot polttimen käyttöohjeesta. 5. Kytke päätteen virta kääntämällä virtakytkin ON (päällä) -asentoon. Kytkimen vasemmalla puolella oleva valkoinen valo syttyy. 6. Tarkista jäähdytysnesteen paine. Paineeksi on tehtaalla asetettu 5,5-6,2 baaria. 7. Aloita plasmaleikkaus. Tämä saattaa vaatia muiden asetusten määrittämistä käsin, plasmapakkauksesta riippuen. Jos käytät Panel (paneeli) -tilaa, säädä jännite haluttuun määrään leikkauksen aloittamisen jälkeen. Tarkista virhevalo. Jos virhevalo syttyy, SAMMUTA VIRTA VÄLITTÖMÄSTI ja siirry vianmäärityskappaleeseen. 24

25 SECTION 5 MAINTENANCE 5.1 General WARNING Electric Shock Can Kill! Open wall disconnect switch before attempting any maintenance on: plasma console interconnecting cables CAUTION Only trained personnel should perform maintenance or repairs on this equipment. 5.2 Inspection and Cleaning Frequent inspection and cleaning of the EPP-200 and related equipment are recommended for safety and proper operation. Consider the following during inspection and cleaning: Check work cable to workpiece connection. Check safety earth ground at workpiece and at power source chassis. Ensure cable and hoses are not damaged or kinked. Ensure all plugs, fittings, and ground connections are tight. Check screen filter in coolant pump (located inside console) periodically and flush as required. 25

26 SECTION 5 MAINTENANCE WARNING Flying Debris Hazard. Flying Debris Can Seriously Injure Eyes Wear protective eyewear when cleaning with compressed air. Use low pressure air only. CAUTION Avoid Potential Equipment Damage Water and/or oil can accumulate in compressed air lines. Be sure to direct the first air blast away from equipment to avoid damaging the junction box or flow control box. With all input power disconnected and with proper eye and face protection, blow out the inside of the power source, flow control, and junction box using low-pressure, clean dry compressed air. Periodically bleed all water from the air filter/regulator trap. 26

27 SECTION 5 MAINTENANCE 5.3 Gas Manifold Pressure Switches Newer EPP-200 consoles are equipped with nonadjustable preset gas manifold pressure switches. Older ESP-200 consoles have adjustable pressure switches. Both type switches are preset for: 17 psig (1.2 bar), shield and start gas switches 22 psig (1.5 bar), cut gas switch Pressure Switch Adjustment Procedure 1. Turn main power switch OFF OFF. 2. Remove right side panel 3. Turn wheel: Counterclockwise to increase pressure Clockwise to decrease pressure 4. Replace panel. 5. Resume operation Gas Manifold with Non-adjustable Pressure Switches (reference) 27

28 SECTION 5 MAINTENANCE 28

29 SECTION 6 TROUBLESHOOTING 6.1 Introduction WARNING Electric Shock Can Kill! Ensure all primary power to machine has been externally disconnected. Open line (wall) switch before attempting inspection or performing work inside the plasma console or plumbing box. WARNING Capacitors Can Store High Voltages. Disconnecting plasma console does not ensure capacitors are deenergized. Ensure console capacitors are grounded after removing power and prior to performing maintenance. 6.2 Procedure 1. Shut main power switch on the console to OFF position. 2. Disconnect main power line (wall) switch. 3. Check for obvious external settings, switches and external connections. 4. If a problem is found, correct and proceed with normal operations. 5. If not, remove side panels. (Reminder: Power must be disconnected before removing any covers.) 6. Perform a visual inspection of internal components. Check for: Loose or burned wiring and components Secure terminal connections Bulged or leaking capacitors Other signs of discoloration Refer to the troubleshooting guide for identification of many problems, possible causes and remedies. Reference wiring diagrams and schematics are found in the last part of this section. 29

30 SECTION 6 TROUBLESHOOTING 6.3 Front Panel Fault Lights Fault Indicator Lights Coolant Flow Will show low coolant flow. The light will briefly show a fault when console is turned on and then go out. Plasma Gas Pressure fault indicator low plasma gas pressure. Torch will not fire when indicated. Interlock Fault Indicates Remote Plumbing box door is not properly closed. P/S Temp fault indicator over temperature condition in the inverter power source. P/S Fault Not used. Over/Under Voltage fault indicator input voltage is above or below the tolerances of the power source console. Will stay shut down console until main power switch is recycled. 30

31 SECTION 6 TROUBLESHOOTING 6.4 Troubleshooting Guide SECTION 6 WARNING 6.4 Troubleshooting Guide! CAUTION! WARNING CAUTION Troubleshooting High Voltages Can Cause Serious Injury or Death! Voltages in plasma High cutting Voltages equipment Can are high Cause enough Serious to cause serious injury or death. Injury or Death! Only trained technicians Voltages should in plasma attempt cutting diagnosis equipment and repair are high of this machinery. enough to cause serious injury or death. Only trained technicians should attempt diagnosis and repair of this machinery. Avoid damaging your voltmeter. Avoid damaging your voltmeter. Disconnect the power from the high frequency generator before checking voltages in the high frequency circuit. Disconnect the power from the high frequency generator before checking voltages in the high frequency circuit. Problem Possible Cause Corrective Action Power switch is ON. Power LED is OFF. Fan is OFF. Pump is OFF. Power switch is ON. Power LED in ON. Pump is OFF. Fan is ON. Power LED is OFF. Pump is ON. Fan is ON. LEDs in power modules are OFF Plasma gas fault indicator is ON 1) Bad Power switch S1. 2) Open Fuse F4. 3) Open Jumper at TB2. 1) Bad or open CB2. 2) Pump Motor Failed. 1) Bad or Open CB1. 1) a. Reset CB1 1) Plasma gas pressure to console is below 40 psi. 2) Bad pressure switch 3) Open wire between pressure switch and PCB1. 1) Check continuity of power switch. 2) Check Fuse F4 and related wiring 3) Check jumper and wiring of TB2 1) Reset CB2. Check wiring and check free rotation of pump fan. 2) Replace Pump motor b. If CB1 fails to reset, check wiring, bad T1, or PCB1. 1) Adjust gas pressure to proper level for torch and application 2) Adjust (if adjustable type) or replace pressure switch. 3) Check wiring between PS1 & PS2 and PCB1 P1-9 and P

32 SECTION 6 SECTION 6 TROUBLESHOOTING Troubleshooting Problem Power Source Temp fault indicator is ON. Over/Under Voltage fault indicator is ON Possible Cause 1) Poor ventilation at rear of console. 2) Open thermal switch. 3) Open wire between temperature switch and PCB1 1) Input voltage is 15% above or below the selected console operating voltage. 2) Bad PCB1. 3) Bad PCB1 in MOD1. 4) Bad T1 in MOD1. Corrective Action 1) Make sure that there is 2 feet of clearance on each side of console. 2) With power OFF, check each thermal switch. Normal operation is: switch closed below 194&F. 3) Check wiring between temperature switches and PCB1 P1-15 and P ) Provided input voltage must be equal to the selected console operating voltage. Change if necessary. 2) Replace PCB1. 3) Replace PCB1 in MOD1 4) Replace T1 in MOD1 Meters M1 or M2, no display. 1) Bad Meter 1) Replace Meter meters M Meters M1 & M2, no display. 1) Bad PCB1. 1) Replace one meter to verify above step did not happen twice. If still not working replace PCB1. Press torch switch or send start signal. (No pilot arc or main arc transfer.) 1) Gas Test switch is in START/SHIELD or CUT positions 2) Plasma gas pressure is to LOW 3) Improper current command signal 4) LEDX on MOD1 PCB1 is not ON when torch switch is depressed or start signal sent. 5) LEDX is ON but main contactor does not close 6) LEDX is ON. Main contactor is closed. No OCV or arc transfer. 1) Place Gas Test switch in OPERATE position. 2) Set plasma gas pressure per torch or application requirements (above 40 psi) 3) IF in manual mode, panel switch must be in PANEL and P5 must be in J5 connector. If in mechanized mode, panel switch must be in REMOTE and a current signal above 0 volts must be present. P5 must be in J6 connector 4) Test tbd 5) Test tbd 6) Test tbd 6-4 ESP-200 Plasmarc Cutting System 32

33 6-5 SECTION 6 TROUBLESHOOTING SECTION 6 Problem LEDX on MOD1 not ON LEDX on MOD2 not ON LEDX on MOD2 not ON when torch switch is depressed or start signal is sent Arc does not transfer to work. (Open Circuit Voltage is between 315 and 355. Pilot arc IS present.) Arc does not transfer to work. (Open Circuit Voltage is between 315 and 355. Pilot arc is NOT present.) Possible Cause 1) Open connection between the console WORK connector and the workpiece. 1) Pilot arc fuses F1 and/or F2 are open. 2) Bad pilot arc contactor. 3) Bad K3. 4) Bad PCB1 in MOD2. 5) Nozzle to Electrode short in torch. 6) Bad control PCB 7) No preflow signal from CNC. 8) Current setting to low 9) Contaminated or worn electrode. Troubleshooting Corrective Action 1) a) Check continuity of WORK cable and clamp b) Attach clamp to workpiece c) Ground work table to earth ground 1) Replace F1 and/or F2. 2) Replace pilot arc contactor. 3) Replace K3 4) Replace PCB1 in MOD2. 5) Disconnect torch from console. Check for open between pilot arc and torch leads. Repair if shorted. 6) Replace control PCB. 7) Bad PCB1. Bad MOD1 PCB1. 8) Readjust Current setting. Torch to high above workpiece. 9) Replace electrode. NOTE: Additional Schematics and Wiring Diagrams on 279.4mm x 431.8mm (11 x 17 ) paper are included inside the back cover of this manual. 33

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä F15-757-C Feb., 2008 Finnish Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjekirja ESP-200 Plasmarc leikkausjärjestelmä Tässä ohjekirjassa kuvattuun laitteeseen liittyy vaaran mahdollisuus. Noudata varovaisuutta, kun

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

FK-506. Käyttäjän Käsikirja

FK-506. Käyttäjän Käsikirja FK-506 Käyttäjän Käsikirja Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet... 1-3 1.2 Käytössä olevat faksitoiminnot... 1-4 Lähetys... 1-4 Vastaanotto... 1-6 1.3 Käsikirjan merkintöjen

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

WorkCentre C226. Käyttöopas

WorkCentre C226. Käyttöopas WorkCentre C226 Käyttöopas Takuusitoumus Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään tästä asiakirjasta niin täsmällisen ja hyödyllisen kuin mahdollista, Xerox Corporation ei kuitenkaan takaa sen sisältöä

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas

Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN KAMERAN KÄYTTÄMISTÄ Kiitos, että ostit Lunarex LX8 -kameran Lunarex LX8 on laadukas digitaalinen valvontakamera. Kameralla voi

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP KÄYTTÖOPAS FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Tämä käyttöopas koskee malleja FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP ja FS-1325MFP. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

OHJEKIRJA Omistajan käsikirja

OHJEKIRJA Omistajan käsikirja OHJEKIRJA Omistajan käsikirja Asennus Turvamääräykset Käyttöohjeet Ylläpito VAROITUS! Noudata aina Omistajan käsikirjan turvamääräyksiä laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja! 1 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL

Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL SISÄLLYS Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50 Käyttöohje Elektroninen kassakone QMP 8/20/2/50 Oy WiKe ab Hitsaajantie 7 / 0300 KARJAA Puh.09-23627 Sähköposti: wike@kassapc.fi Kotisivu: www.kassapc.fi Arvoisa asiakas! Yhtiömme puolesta haluamme toivottaa

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

Mukana toimitettavat oppaat

Mukana toimitettavat oppaat Johdanto Kiitos TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN

KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN KÄYTTÖOPAS FS-C8600DN FS-C8650DN Johdanto Kiitos FS-C8600DN/FS-C8650DN-laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan

Lisätiedot

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs)

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Note:

Lisätiedot

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs)

Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Inside Important safety information Information resources Warranty and other notices Customer Replaceable Units (CRUs) ThinkCentre Safety and Warranty Guide Note:

Lisätiedot