LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 01/ 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 01/ 2014"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 01/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai klo Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 SEURAKUNTAPAPIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN 6 ANOMUS KUNTOUTUKSESTA TYÖAIKANA 7 ANOMUS ASLAK KUNTOUTUKSESTA TYÖAIKANA 8 KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN HAUTAPAIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN 9 (nimi poistettu) KIRJE 10 (nimi poistettu) ESITYS HAUTAPAIKASTA KIRKKOHAUTAUSMAALLA 11 OIKAISUVAATIMUS SEURAKUNTAPUUTARHURIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KOSKIEN HAUTAMUISTOMERKIN SIIRTOA 12 ANTTI SALON VALTUUSTOALOITE 13 KANTTORI KAISA NAUKKARISEN ANOMUS KUOROMATKASTA TYÖAIKANA 14 MUUT ASIAT 15 MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

2 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai , klo Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto: Jokela Lea Konsala Jouko Liuha Paula Mäenpää Heini Mäkelä Timo Naukkarinen Pentti Palvanen Terhi Salonen Heidi Seppänen Tuija poissa varalla Liisa Länsipuro (saapui klo 18.05) Sirén Raimo Vesamäki Mikko Viitanen Timo Kirkkovaltuuston puheenjohtajisto: Gullstén Usko Koppanen Kari poissa Oikarinen Mikko, kirkkoherra Puntola Aulikki, talousjohtaja Tukiainen Kristiina, sihteeri Seurakuntapuutarhuri Petri Solja 9 11 ajan

3 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Pöytäkirjan tarkistusvuorossa ovat Jouko Konsala ja Paula Liuha Tämän pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jouko Konsala ja Paula Liuha.

6 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin, lisäyksellä Kanttori Kaisa Naukkarisen anomus tehdä kuoromatka Tallinnan laulujuhlille työaikana.

7 Kirkkoneuvosto SEURAKUNTAPAPIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto Seurakuntapapin viransijaisuuden hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 12 kpl. Hakijoista vain neljällä oli pappisvihkimys, joten muita ei voitu ottaa huomioon viransijaisuutta täytettäessä. Neljästä pätevästä hakijasta haastateltiin kolmea: Päivi Aikasalo Hämeenlinnasta, Miikka Anttila Janakkalasta ja Tuula Lehto Tampereelta. Haastattelut suoritettiin Haastatteluryhmään kuuluivat Heini Mäenpää, Anssi Almgren ja Mikko Oikarinen. Haastatteluryhmä esittelee hakijat kirkkoneuvoston kokouksessa ja antaa oman lausuntonsa valinnasta. Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee mielestään sopivimman ja pätevimmän ehdokkaan ja tuomiokapituli antaa kirkkoneuvostoa kuultuaan virkamääräyksen parhaaksi katsomalleen hakijalle. Hakijoista kaksi, Aikasalo ja Anttila, osoittautuivat hyvin erityyppisiksi, mutta tasaväkisiksi. Siksi haastatteluryhmä päätyi kutsumaan heidät vielä kerran haastateltaviksi kirkkoneuvoston eteen. Liisa Länsipuro saapui klo Päätösesitys: Kirkkoneuvosto kuulee haastatteluryhmän raportin, haastattelee vielä kahta hakijaa ja a) päättää, että haastattelussa saadun vaikutelman, koulutuksen ja kokemuksen perusteella seurakuntapastorin viransijaisuutta valitaan hoitamaan. b) pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan hänelle virkamääräyksen. Kirkkoneuvosto päätti, a) että haastattelussa saadun vaikutelman, koulutuksen ja kokemuksen perusteella seurakuntapastorin viransijaisuutta valitaan hoitamaan Päivi Aikasalo. b) pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia antamaan hänelle virkamääräyksen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

8 Kirkkoneuvosto ANOMUS KUNTOUTUKSESTA TYÖAIKANA Kirkkoneuvosto (nimi poistettu) anoo lupaa osallistua niska- ja hartiaoireisten Tuleskuntoutuskurssille Peurungassa seuraavina aikoina: , sekä Hän on saanut Kelalta kirjallisen päätöksen ( ) osallistua kuntoutukseen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan (nimi poistettu) osallistua työaikana niska- ja hartiaoireisten Tules-kuntoutuskurssille Peurungassa seuraavina aikoina: , sekä Esityksen mukainen. Muutoksenhaku: Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

9 Kirkkoneuvosto ANOMUS ASLAK KUNTOUTUKSESTA TYÖAIKANA Kirkkoneuvosto (nimi poistettu) anoo lupaa osallistua Aslak kuntoutukseen työaikana seuraavina ajanjaksoina: , , sekä Hän on saanut Kelalta kirjallisen päätöksen ( )) osallistua kuntoutukseen. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan (nimi poistettu) osallistua Aslak kuntoutukseen työaikana seuraavina ajanjaksoina: , , sekä Esityksen mukainen. Muutoksenhaku: Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

10 Kirkkoneuvosto taloudellinen jaosto KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN HAUTOJEN SÄILYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto Lempäälän seurakunnassa on selvitetty sitä, mitkä haudat ovat kulttuurihistoriallisesti niin arvokkaita, että ne tulisi jättää seurakunnan hoitoon. Lausunnot on saatu Lempäälä-Seuralta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lempäälän perinneyhdistys ei ole vielä antanut lausuntoaan. Seurakunnan tulee luonnollisesti ottaa kantaa, mitä hautoja se itse suosittelee säilytettäväksi. Kyseeseen tulee esim. entiset kirkkoherrat/papit/työntekijät tai muut seurakunnan kannalta tärkeät henkilöt. Ehdotus: Taloudellinen jaosto keskustelee asiasta ja tekee esityksen kirkkoneuvostolle. Taloudellinen jaosto päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa. Taloudellinen jaosto Lausuntoja hautojen säilyttämistarpeesta on saatu Lempäälän kunnalta, Lempäälä-Seuralta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Lempäälän perinneyhdistykseltä. Lempäälän seurakunta on samanaikaisesti laatimassa kulttuuriperinnön vaalimisen linjauksia, mutta ei ole ottanut kantaa yksittäisiin hautasijoihin. Ennen lopullista päätöstä säilytettävistä haudoista tulee seurakunnan selvittää mitä hautoja sen mielestä tulisi säilyttää. Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää 1)ottaa kantaa saamiinsa lausuntoihin ja 2) perustaa työryhmän, joka selvittää seurakunnan historian kannalta merkittävät hautasijat. Päätös Taloudellinen jaosto merkitsi lausunnot tiedoksi. Lisäksi jaosto päätti perustaa säilytettävien hautojen selvitystyötä varten työryhmän ja kutsua perustettavaan työryhmään jäseniksi Olavi Tapion, Ritva Mäkelän, Kirsti Isotalon ja seurakunnan edustajaksi ja kokoonkutsujaksi Petri Soljan.

11 Kirkkoneuvosto Työryhmän työ on valmistunut ja se on esityslistan liitteenä nro 1. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää tehdä esityksen kirkkoneuvostolle siitä, mitkä haudat tulisi säilyttää kulttuurihistoriallisin perustein. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että hyväksyttäisiin kulttuurihistoriallisin perustein vuonna 2011 kuulutetuista hautapaikoista säilytettäviksi liitteessä mainitut hautapaikat. Lisäksi esitetään, että seuraava kuulutus tehdään vuonna 2015, jolloin asiaa tarkastellaan uudelleen. ****** Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyttäisiin kulttuurihistoriallisin perustein vuonna 2011 kuulutetuista hautapaikoista säilytettäviksi liitteessä mainitut hautapaikat. Lisäksi esitetään, että seuraava kuulutus tehdään vuonna 2015, jolloin asiaa tarkastellaan uudelleen. Esityksen mukainen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

12 Kirkkoneuvosto taloudellinen jaosto (nimi poistettu) KIRJE Kirkkoneuvosto (nimi poistettu) väittää kirjeessään, ettei seurakunta kohtele seurakuntalaisia tasapuolisesti. Hänen mielestään ei ole tasa-arvoista toimintaa se, että kun (nimi poistettu) vanhempien hautakivi kallistui Ristimäen hautausmaalla, joutui (nimi poistettu) itse maksamaan kiven oikaisusta aiheutuneet kustannukset ja samanaikaisesti viereisellä lohkolla seurakunta oikoo hautakiviä seurakunnan kustannuksella. kirje liitteenä Kirkkolain 17 luvun 5 ja hautaustoimilain 14 mukaan hautamuistomerkki on hautapaikan haltijan omaisuutta ja hautapaikan haltija päättää ja vastaa hautamuistomerkeille tehtävistä kunnostustöistä ja niiden kustannuksista. Seurakunnan vastuulla on hautakiven oikaisu, mikäli hautamuistomerkki on kallistunut hautapaikan välittömään läheisyyteen avatun haudan vuoksi tai hautamuistomerkki on kallistunut seurakunnan toiminnan seurauksena. Seurakunta vastaa myös kirkkolain 17 luvun 5 niiden hautapaikkojen ja hautamuistomerkkien hoitamisesta, jotka on kirkkovaltuuston päätöksellä vahvistettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi hautapaikoiksi. Lempäälän seurakunta on osallistunut hautamuistomerkkien kunnostustöihin ainoastaan edellä mainituin perustein. Ristimäen osastojen 2-3 maa-alue on erityisen routivaa, jonka vuoksi hautamuistomerkit kallistuvat alueella. Hautamuistomerkkien kallistuminen ei johdu kiinteistöalueen hoidon laiminlyömisestä, joten hautamuistomerkkien oikaisukustannukset eivät kuulu seurakunnalle. Kirkkovaltuusto päätti selvittää mahdollisuutta oikoa Ristimäen hautausmaan hautamuistomerkkejä kokeiluluontoisesti. Ristimäen hautausmaan palkitustyö kahdelle hautariville aloitettiin kirkkovaltuuston päätöksellä 2007 vuoden budjettivaroin. Peruskunnostustyössä kokeiltiin kolmea eri kunnostusvaihtoehtoa ja niiden kustannustehokkuutta ja hyötyä. Kokeilu osoitti, että kustannustehokkain ratkaisu on valmis betonipalkki. Palkitustyö tullaan toteuttamaan tätä ratkaisua käyttäen.

13 Kirkkoneuvosto Vuonna 2012 Lempäälän seurakunta hankki palkituksen suorittamiseen kirkkolain 17 luvun 5 pykälän mukaiset kirjalliset luvat hautapaikan haltijoilta. Palkitustyö luokitellaan hautausmaan peruskunnostamiseksi. Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kaikki Ristimäen hautausmaan vanhan osan hauta-alueet tullaan palkittamaan seurakunnan toimesta tulevien vuosien kuluessa budjettivarojen sallimissa rajoissa. Vuonna 2013 palkitustyötä ei jatkettu budjettivarojen vähäisyyden vuoksi. Vuonna 2014 palkitusta ei jatketa hautatoimen suurien investointien vuoksi. Vuodelle 2015 budjettiin tullaan esittämään palkitusta varten erillinen määräraha. Todettakoon, että vuonna 2013 ulkopuoliset vapaaehtoiset oikaisivat Ristimäen hautausmaan osaston 2 hautamuistomerkkejä. Aloite lähti vapaaehtoisryhmästä ja seurakunta ei osallistunut oikaisutyöhön. Seurakunnalla kustannuksia oikaisutyöstä aiheutui vain kahvitarjoilun verran. Vapaaehtoisryhmää avusti Lempääläinen yrittäjä. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se toteaa seurakunnan toimineen tasapuolisesti. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että se toteaa seurakunnan toimineen tasapuolisesti Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että seurakunta on toiminut tasapuolisesti. Kirkkoneuvosto totesi, että seurakunta on toiminut tasapuolisesti. Peruskunnostustyö kuuluu seurakunnalle, ja se etenee budjetin sallimissa rajoissa, yksittäisten hautakivien oikominen kuuluu haudanhaltijalle. Näin ollen kirjelmä ei anna aihetta toimenpiteisiin. Muutoksenhaku: Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

14 Kirkkoneuvosto taloudellinen jaosto (nimi poistettu) ESITYS HAUTAPAIKASTA KIRKKOHAUTAUSMAALLA Kirkkoneuvosto (nimi poistettu) esittävät, että heille myönnettäisiin kaksi arkkuhautapaikkaa kirkkohautausmaalta. Perusteluna he esittävät sitä, että sukujen (nimi poistettu) ja (nimi poistettu) jäsenet on haudattuina Lempäälän kirkkohautausmaalle. Kirkkolain 17 luvun 2 mukaan hautaoikeus hautapaikkaan luovutetaan kuoleman tapauksen yhteydessä. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Kuoleman tapauksen yhteydessä henkilöllä on oikeus hautapaikkaan kirkkohautausmaalla, mikäli henkilö on sotaveteraani, sotaveteraanin aviopuoliso tai hän on ollut yli 45 vuotta Lempäälän seurakunnan jäsen. Hakemus ei anna riittäviä perusteita luovuttaa hautapaikkaa ennakkoon. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle, että hakemukseen ei suostuta, koska hautapaikan myöntämiselle ei ole riittäviä perusteita. Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että hakemukseen ei suostuta, koska hautapaikan myöntämiselle ei ole riittäviä perusteita Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että hakemukseen ei suostuta, koska hautapaikan myöntämiselle ei ole riittäviä perusteita. Esityksen mukainen. Muutoksenhaku: Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

15 Kirkkoneuvosto taloudellinen jaosto OIKAISUVAATIMUS SEURAKUNTAPUUTARHURIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KOSKIEN HAUTAMUISTOMERKIN SIIRTOA Kirkkoneuvosto (nimi poistettu) Tampereelta pyysi seurakunnalta lupaa siirtää hautamuistomerkin sukuhautapaikalta 1K sukuhautapaikalle 1K Hautamuistomerkki voidaan siirtää jos hautamuistomerkki mahtuu hautapaikka-alueen mittojen sisäpuolelle ja asettelultaan soveltuu ympäröivään maisemaan. Seurakuntapuutarhuri tekee päätökset hautamuistomerkkien siirrosta. Seurakuntapuutarhuri myönsi hautamuistomerkin siirron viranhaltijapäätöksessä Myöhemmin kävi ilmi, että (nimi poistettu) ei ollut tiedottanut asiasta em. hautapaikan toiselle haltijalle lainkaan, vaikka oli näin väittänyt tehneensä. Hautapaikan toinen haltija, (nimi poistettu) Tampereelta, on tehnyt oikaisuvaatimuksen asiasta kirkkoneuvostolle. Koska ei ole tehty kirkkolain 17 luvun 5 :n mukaista hautapaikan haltijan kuulemista, tulee kirkkoneuvoston purkaa seurakuntapuutarhurin päätös ja hyväksyä oikaisuvaatimus asiassa. Hautakivi on siirretty (nimi poistettu) toimesta sukuhautapaikalle 1K Kivi tulee siirtää seurakunnan toimesta takaisin hautapaikalle 1K Kustannuksia tästä tulee seurakunnalle 30. Taloudellinen jaosto Ehdotus: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että purkaa seurakuntapuutarhurin päätöksen ja hyväksyy (nimi poistettu) oikaisuvaatimuksen sekä päättää palauttaa kiven seurakunnan toimesta alkuperäiselle hautapaikalle 1K Esityksen mukainen.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää purkaa seurakuntapuutarhurin päätöksen ja hyväksyy (nimi poistettu) oikaisuvaatimuksen sekä päättää palauttaa kiven seurakunnan toimesta alkuperäiselle hautapaikalle 1K Esityksen mukainen. Muutoksenhaku: Saa hakea muutosta kirkollisvalituksella

17 Kirkkoneuvosto ANTTI SALON VALTUUSTOALOITE Kirkkoneuvosto Valtuutettu Antti Salo teki kirkkovaltuuston kokouksessa ( ) aloitteen koskien syntymäpäiväjuhlien järjestämistä seurakuntalaisille tasavuosikymmeninä (20-v, 30-v ja kenties 50-v ja 60-v). Aloitteen tarkoituksena on vähentää alati lisääntyvää kirkosta eroamista. Asian valmistelussa kuullaan nuorten aikuisten työstä vastaavan papin pohdintoja aiheesta. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteesta ja tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto päätti lähettää asian tulevaisuusryhmän valmisteltavaksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta.

18 Kirkkoneuvosto KANTTORI KAISA NAUKKARISEN ANOMUS KUOROMATKASTA TYÖAIKANA Kirkkoneuvosto Pentti Naukkarinen jääväsi itsensä käsittelyn ajaksi. Kanttori Kaisa Naukkarinen anoo lupaa tehdä kuoromatka työaikana Tallinnan laulujuhlille ,. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää Kaisa Naukkariselle luvan tehdä kuoromatka työaikana. Esityksen mukainen.

19 Kirkkoneuvosto MUUT MAHDOLLISET ASIAT Selvitys keskustan kehittämishankkeen nykyvaiheista. Terveiset seurakuntien rakennemuutosta pohtineesta Tampereen ympäristöseurakuntien kokouksesta. Heini Mäenpää kertoi, että Sääksjärvelle toivotaan infotilaisuutta seurakunta tilojen tilanteesta.

20 Kirkkoneuvosto MUUTOKSENHAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto 15 Puheenjohtaja antaa kirkkolainmukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta: Mikko Oikarinen puheenjohtaja Kristiina Tukiainen sihteeri Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan Lempäälässä päivänä tammikuuta 2014 Jouko Konsala Paula Liuha

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 03/2012 aika Torstai 15.03.2012 klo 18.00 19.40 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 23.1.2012 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kirkkoneuvosto 4.10.2011. Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.10.2011 klo 17.30 18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 04/2013 Kirkkoneuvosto 19.3.2013 31 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.3.2013 klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Niemi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011. Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 8/2011 Aika: Tiistai 6.9.2011 klo 18.00 19.40. Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Pikkusali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 4/2010 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 70 Kokousaika Torstai 2.12.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 30 Kokouksen avaus 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä VIITASAAREN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3 / 2015 Aika19.3.2015 KLO 17.00-19.30 Paikka: Srk-talo Läsnä Antti Hiltunen kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Tuulikki jäsen Kananen Mauri jäsen Kotilainen Jari-Pekka,

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.5.2015 klo 18.00-21.50 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto

Lisätiedot

Asp Sami, Leivonen-Majaniemi Päivi, Niskanen Voitto, Pietiläinen Arvo

Asp Sami, Leivonen-Majaniemi Päivi, Niskanen Voitto, Pietiläinen Arvo VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2 / 2015 AIKA: 19.2.2015 Klo 18.00 - PAIKKA: SEURAKUNTATALO LÄSNÄ: Aula Maria Kaisa Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Jämsen Pertti Kananen Mauri

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 5/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 63

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 5/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 63 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 5/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 63 Kokousaika Tiistai 27.4.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 50 Kokouksen avaus 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.3.2004 128 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 156 Aika torstai 18.3.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot