PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje Copyright OY SAMLINK AB

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB"

Transkriptio

1 PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje

2 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys Tiliotepalvelu Lähtevät maksut Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen tapahtumaluettelo) Suoraveloitus Verkkolasku, Finvoice-välityspalvelu E-laskupalvelu... 17

3 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 3 (19) 1 Käyttäjän ohje 1 Pankkiyhteys Asiakkaan tunnistus Pankkiyhteys on linjasiirtoon perustuva palvelukokonaisuus, jonka avulla asiakas omaa tai palvelukeskuksen laitteistoa käyttäen hoitaa sekä koti- että ulkomaisten laskujen ja palkkojen maksun, korttimaksujen välityksen sekä saatavien perinnän joko viitteellisillä tilisiirroilla, suoraveloituksena tai Finvoice-muotoisina verkkolaskuina. Linjasiirtopalveluna voi myös noutaa tiliotteet pankista sekä tehdä pankkitilin saldo- ja tapahtumakyselyjä sekä tosiaikaisia tilisiirtoja asiakkaan omien tilien välillä. Linjasiirtona voi myös lähettää ja noutaa Finvoice-muotoisia verkkolaskuja. Lisäksi tarjolla ovat ajantasaiset valuuttakurssit. Pankkiyhteyspalvelujen käyttö perustuu joko Patu- tunnistautumiseen ja aineistojen suojaukseen (linjasiirto) tai WebServices palvelukanavan käyttöön. Oy Samlink Ab tarjoaa pankkiyhteyspalvelut Aktia Pankki Oyj:n, Säästöpankkien ja POP Pankkien asiakkaille. Palvelujen käytöstä asiakas sopii oman tilipankkinsa kanssa. Pankkilinja Asiakas tunnistetaan linjatunnuksesta ja siihen liittyvistä PATU-avaimista. PATUsiirtoavaimet toimitetaan asiakkaalle kahdessa suljetussa kuoressa. Ensimmäisen avainkuoren asiakas saa pankistaan tehdessään sopimuksen linjasiirron käytöstä. Kuoren päälle pankki merkitsee kohdistintiedoksi linjatunnuksen kolme viimeistä numeroa muodossa Linjatunnus kokonaisuudessaan on merkitty linjasiirron liittymisilmoitukselle. Avainkuoren päälle merkitään pankissa myös sukupolvinumero. Ensimmäinen sukupolvi on aina nolla (0). Toinen PATU-avainkuori postitetaan asiakkaalle Oy Samlink Ab:stä sen jälkeen, kun pankkiyhteyssopimus on astunut voimaan. Myös toisen kuoren päällä näkyy sama kohdistintieto ja sukupolvinumero kuin ensimmäisenkin kuoren päällä. Kumpikin avainkuori on numeroitu samalla P-alkuisella tunnuksella. Kohdistintiedolla ja P-tunnuksella yhdistetään ensimmäinen ja toinen kuori toisiinsa. Saatuaan molemmat PATU-avainkuoret asiakas voi ottaa pankkiyhteysohjelman käyttöönsä. Ohjelmaan tallennetaan linjatunnus kokonaisuudessaan, esim Linjatunnuksen eteen tallennetaan 9991, mikäli tämä kiinteä lähettäjätunnuksen alkuosa ei ole vakiona ohjelmassa. Oy Samlink Ab:n vastaanottajatunnus on Sekä lähettäjä- että vastaanottajatunnuksen tarkenne on tyhjää. Asiakkaan lähettämät aineistot suojataan PATU-aineistosuojauksella. PATUsuojauksesta sovitaan aineistokohtaisesti pankin kanssa. Web Services palvelukanava

4 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 4 (19) 1 Käyttäjän ohje Asiakas tunnistetaan WS-tunnuksesta ja siihen liittyvästä varmenteesta. Varmenteen noutoon tarvittavan kertakäyttösalasanan asiakas saa kahdessa osassa. Ensimmäisen osan asiakas saa pankistaan tehdessään sopimuksen Web Services -yhteyden käytöstä. Toisen osan asiakas saa kirjeessä. Kuoren päälle pankki merkitsee WS yhteyssopimukselta kohdistintiedon, jolla saapunut kirje voidaan kohdistaa sopimukseen. Mikäli asiakkaalla on sovellus, joka tukee sähköistä varmenteen käsittelyä, kertakäyttösalasanalla vahvistetaan varmenteen nouto WS palvelukanavassa. Muussa tapauksessa asiakkaan varmennepyyntö ja pankin muodostama julkinen avain kuljetetaan salatulla sähköpostilla. Asiakas käyttää varmennetta, tai pikemminkin sen kuvaamaa salaista ja julkista avainta, aineiston ja sen lähetyksen allekirjoittamiseen ja pankki asiakkaan tunnistamiseen. Allekirjoituksesta pankki voi todentaa, että aineiston on allekirjoituksellaan hyväksynyt taho, jolla on oikeus kyseisen varmenteen ja vastaavan palvelun käyttöön. Samalla todennetaan, että aineistoa ei ole muunnettu sen allekirjoittamisen jälkeen. Varmenne on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen se täytyy uusia. Varmenne mitätöidään pankissa, jos asiakas epäilee yksityisen avaimensa joutuneen vääriin käsiin, tai haluaa muista syistä mitätöidä varmenteensa. Mitätöinnin jälkeen uusi varmenne on tarvittaessa tilattava pankista. Mitätöinnin pyyntö on asiakkaan vastuulla, samaten uuden varmenteen tilaus, mikä edellyttää sopimuksen uusimista pankissa. Sopimuksen lopettaminen sulkee varmenteen eikä sitä voi ottaa uudelleen käyttöön. Palveluajat Pankkiyhteys on käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Oy Samlink Ab pidättää oikeuden palvelukeskeytyksiin, jotka johtuvat huolto- ja muutostöistä tai muista Oy Samlink Ab:stä riippumattomista satunnaisista katkoista. Katkot ovat yleensä lyhyitä ja niistä pyritään, mikäli mahdollista, ilmoittamaan etukäteen. Asiakas voi lähettää ja hakea aineistoja haluamanaan ajankohtana, mutta eri palveluissa noudatetaan jäljempänä annettuja palvelukohtaisia aikatauluja. Saldo- ja tapahtumakysely ja tilisiirrot omien tilien välillä Palvelut ovat tosiaikaisia ja käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Valuuttakurssit

5 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 5 (19) 1 Käyttäjän ohje Valuuttakurssit ylläpidetään kolme kertaa päivässä klo 9.30, ja mennessä. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet Yhteydet Pakettiverkot (X.25) Asiakas vastaa pankille annettujen tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa omien työntekijöidensä tai käyttämiensä kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista. Asiakas vastaa myös vahingoista, jotka aiheutuvat käytettäessä palveluja sopimuksen ja ohjeiden vastaisesti. Asiakkaan tulee säilyttää PATU-avaimensa siten, että ulkopuolinen ei saa niitä käyttöönsä. Samlinkin vastaanottojärjestelmän Pankkilinjan yhteysnumerot ovat samat kaikille konekielisille palveluille. Käytössä ovat seuraavat yhteystavat/numerot. Pakettiverkkojen kautta PAD-linjayhteys edellyttää asiakkaalta asynkronista modeemia. Datapak Valintainen puhelinyhteys X.28-PAD-yhteyden suorat numerot ovat nopeudella 2400 bps nopeudella bps ja X.25 liittymätunnus on Liittymätunnus on sama myös silloin kun asiakkaalla on kiinteä X.25 yhteys. Asynkroninen soittosarja * modeemisarja V.34 nopeudella bps (09) FTP tiedostosiirrot (TCP/IP) IP-osoite LanLink-verkossa on IP-osoite DataNet-verkossa on

6 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 6 (19) 1 Käyttäjän ohje Portteina käytetään standardiportteja (21 ja 20). Yhteysliikenteen avaamiseksi tulee asiakkaan tehdä yhdysliikennesopimus palveluntarjoajan ja Oy Samlink Ab:n kanssa. Avoin Internetyhteys Aineiston siirrossa avoimen Internetverkon yli on aina käytettävä PATUturvajärjestelmää (esittäytyminen ja suojaus), joka suojaa siirrettävän aineiston muuttamiselta. Koska PATU-turvajärjestelmä ei salaa aineistoa, voi se avoimessa verkossa joutua ulkopuolisten nähtäväksi. Avoimen Internetyhteyden IP-osoite on bankline.samlink.fi (tai ) Portteina käytetään standardiportteja (21 ja 20). Eräsiirron VPN-yhteys Eräsiirtopalvelun VPN-yhteys on toteutettu Secgo Crypto IP ohjelmistolla. Ohjelmisto salaa kaiken IP-liikenteen pankin VPN-laitteen ja asiakkaan työaseman välillä. Asiakkaan tunnistus pankin eräsiirtopalvelussa tapahtuu pankin antaman linjasiirtotunnuksen ja esittäytymissanoman perusteella. VPN-yhteyden IP-osoite on bankline.samlink.fi (tai ). Passiivinen siirtotapa tulee olla käytössä. Ohjeet Secgo Crypto IP ohjelmiston asennusta ja konfigurointia varten saat osoitteesta: Web Services -yhteyden osoite Aktia Pankki Oyj Tiedostojen siirto: https://aineistopalvelut.aktia.fi/services/corporatefileservice Varmennepalvelu: https://aineistopalvelut.aktia.fi/wsdl/certificateservice.xml POP Pankit ja Säästöpankit Tiedostojen siirto: https://ws.samlink.fi/services/corporatefileservice Varmennepalvelu: https://ws.samlink.fi/wsdl/certificateservice.xml Yhteys on aina SSL-suojattu.

7 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 7 (19) 2 Käyttäjän ohje 2 Tiliotepalvelu Tiliotepalvelu tarkoittaa palvelua, jossa kirjanpitovelvollinen saa maksutapahtumatiedot yksilöityinä eräsiirtotiliotteella. Tiliotepalvelu perustuu Kirjanpitolautakunnan lausuntoon no 1114/1990, jossa todetaan, että tiliotteella olevat tiedot tapahtumasta ovat riittävät. Riittävät yksilöintitiedot ovat tapahtuman arkistointitunnus, välitystapa, maksajan/saajan nimitiedot sekä tapahtumalle annettu viestitieto. Eräsiirtotiliotteen lisäksi asiakas voi saada pankistaan tiliotteen myös verkkotiliotteena tai paperilla. Eräsiirtotiliotteen voi noutaa joko linjasiirtona tai WS-palvelukanavasta pankin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Eräsiirtotiliotteen muoto on joko suomalainen KTOmuoto tai XML-muoto. Vastuut Pankki vastaa tilioteaineiston keräämisestä, paperitiliotteen toimittamisesta ja eräsiirtotiliotteen asettamisesta asiakkaan saataville. Pankki arkistoi oman tosite- ja muun kirjanpitoaineistonsa siten, että tarvittaessa voidaan saada asiakkaan kirjanpitoa ja sen tarkastamista varten jäljennös alkuperäistositteesta ja/tai asiakkaalle toimitetusta tiliotteesta. Asiakkaan vastuulla on maksuun liittyvien tositteiden ja muiden selvitysten käsittely ja säilytys. Kirjanpitovelvollisen asiakkaan vastuulla on myös pankin toimittaman tilioteaineiston ja muun maksuihin liittyvän kirjanpitoaineiston käsittely kirjanpidossaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Kirjanpitoaineistoa ovat tiliote ja pankista kaikki tiliotteen lisäksi toimitetut maksutositteet sekä maksuihin ja saataviin liittyvät osto- ja myyntilaskut ja muut selvitykset. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä kirjanpitomääräysten mukaisesti. Asiakkaan vastuulla on eräsiirtotiliotteen noutaminen, sen tulostaminen ja arkistointi. Asiakkaan tulee järjestää pankkitoimintonsa, laskujen käsittelynsä ja kirjanpitonsa siten, että sisäinen tarkkailujärjestelmä ehkäisee virheet. Aikataulu Eräsiirtotiliote on mahdollista saada päivittäin, viikoittain, kaksi kertaa kuukaudessa tai kerran kuukaudessa. Tiliote toimitetaan niiltä pankkipäiviltä, joilla on tapahtumia. Mikäli jonain päivänä ei ole tilitapahtumia, asiakas saa linjasiirron virheilmoituksen Tapahtumatiedosto puuttuu. Eräsiirtotiliote muodostetaan aina pankkipäivinä. Tiliote on noudettavissa muodostamispäivää seuraavana päivänä.

8 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 8 (19) 3 Käyttäjän ohje Noutamattomia tiliotteita säilytetään Oy Samlink Ab:n laitteistolla 40 pankkipäivää. Haettu aineisto säilyy niin, että uudelleen haku on mahdollista vielä seuraavana pankkipäivänä. Asiakkaalla on mahdollisuus saada uusintatiliote kahden kuukauden kuluessa tiliotteen muodostamispäivästä lukien. Uusintatiliote pyydetään omasta tilipankista. 3 Lähtevät maksut Lähtevät maksut palvelu on XML-pohjainen yritysten laskujen maksamiseen tarkoitettu palvelu. Palvelussa maksaja toimittaa maksutiedot konekielisinä XML-muodossa pankkiinsa, joka välittää maksut saajien tileille. Maksaja muodostaa maksutiedoston ostoreskontrassaan tai syöttää maksut yksitellen pankkiyhteysohjelmaan. Maksuaineisto lähetetään pankkiyhteysohjelmalla pankin käsittelyyn käyttäen joko linajsiirtoa tai WSpalvelukanavaa. Maksuaianeistossa voi olla sekä SEPA-alueelle meneviä tilisiirtoja että eri valuutoissa olevia ulkomaan maksuja. SEPA-alueelle menevät tilisiirrot ovat aina euromääräisiä. Sekä maksajan että saajan tilinumero annetaan IBAN-muodossa. Maksajan ja saajan pankki yksilöidään pankin BIC-koodilla. Maksaja vastaa aina antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Maksuaineisto perustuu ISO maksustandardiin. SEPA-alueelle maksettava tilisiirto voi olla luonteeltaan palkka tai muu toistuvaissuoritus. Tällöin lähetettävä maksuaineisto yksilöidään SALA Category Purpose -koodilla. Maksupäivä Aikataulu Maksaja antaa aineistossaan maksupäivän, jonka mukaan koko laskuerä menee maksuun. Maksu voi tapahtua vain pankkipäivänä. Jos annettu maksupäivä on muu kuin pankkipäivä (esim. lauantai), maksuerä menee maksuun seuraavana pankkipäivänä. Myöhässä maksamisen aiheuttamista seurauksista vastaa maksaja. Maksuaineistoa voi lähettää kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Lähetys samalla eränumerolla on mahdollista päivän aikana vain kerran. Lähetettyjä aineistoja käsitellään pankin järjestelmissä useita kertoja päivän aikana. Aineiston lähetystä koskevat seuraavat aikataulut: Maksueriä voi lähettää pankkiin 120 päivää ennen maksupäivää. Maksupäivänä klo mennessä lähetetyt maksut tulevat samalle päivälle maksetuiksi Palkka- tai muita toistuvaissuoritusmaksuja (SALA-aineisto) maksettaessa on huomioitava, että maksuaineisto käsitellään tilisiirtoina. Aineistossa annetaan eräpäivä, jolloin maksujen kate veloitetaan maksajan tililtä. Maksut kirjataan saajien tileille seuraavana pankkipäivänä. Palkanmaksajan on siis huomioitava aineistoa muodostaessaan, että aineistossa annetaan veloituksen päivämäärä, joka on oltava pankkipäivä ja se on ajoitettava siten, että sitä seuraava pankkipäivä on varsinainen palkanmaksupäivä.

9 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 9 (19) 3 Käyttäjän ohje Lähtevät maksut aineistosta annetaan erittely eräsiirtotiliotteella, jos maksaja on tilipankkinsa kanssa näin sopinut. SALA-aineistosta ei kuitenkaan anneta erittelyä. Ulkomaan maksut yksilöidään kukin yksitellen maksajan tiliotteella. Hylätystä maksuaineistosta annetaan XML-muotoinen virhepalaute aineiston lähettäjälle. Hakematon virhepalaute säilyy Oy Samlink Ab:n laitteistolla 40 pankkipäivää. Haettu aineisto säilyy niin, että uudelleen haku on mahdollista vielä seuraavana pankkipäivänä. Kate Maksajan tililtä veloitetaan maksuerän yhteissumma. Maksupäivänä on tilillä oltava veloitushetkellä kate koko maksuerälle. Veloitusyrityksiä tehdään useita päivän aikana. Mikäli maksajan tilillä ei ole katetta maksupäivän viimeisessä veloitusyrityksessä, kaikki katteettomiksi jääneet erät hylätään. Maksun peruuttaminen Verojen ja lainojen maksu Jos maksaja haluaa peruuttaa lähettämänsä maksuerän, maksajan on oltava yhteydessä Oy Samlink Ab:n Maksuliikeselvittelyyn. Peruutuspyyntö on aina tehtävä kirjallisena. Jos maksuerä ei ole vielä mennyt Oy Samlink Ab:ssä maksuun, se on peruutettavissa. Maksuerästä ei voida peruuttaa yksittäistä maksua, vaan peruutus tehdään aina koko erälle. Verohallituksen ohjeistuksen mukaan oma-aloitteisten verojen maksussa on aina käytettävä maksulomakkeen mukaista viestiä. Muiden verojen maksussa käytetään aina viitettä. Lainojen maksaminen konekielisesti on muutoin sallittua paitsi, jos kyseessä on vekseli- tai valuuttaluotto. XML-muotoinen pikasiirto Maksaja voi lähettää linjasiirtona XML-muotoisia pikasiirtoja. Pikasiirrossa voi olla viite tai kaksi riviä viestitietoa. XML-muotoisia pikasiirtoja voi lähettää pankkipäivinä klo Käsittelyajan ulkopuolella tehdyt pikasiirrot hylätään. XML-pikasiirrot eivät ole reaaliaikaisia, vaan niitä käsitellään vain tasatunnein. Tästä johtuen pikasiirrot menevät saajille eri nopeudella.

10 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 10 (19) 4 Käyttäjän ohje Muihin pankkiryhmiin suoritukset välitetään kateveloituksen jälkeen, ja saajan pankki kirjaa suorituksen saajan tilille oman käytäntönsä mukaisesti. 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen tapahtumaluettelo) Viitenumero Saapuvat viitemaksut -palvelu perustuu viitenumeron käyttöön laskutuksessa. Viitenumerojärjestelmä on kehitetty helpottamaan saatavien käsittelyä maksunsaajalla. Laskuttava yritys saa pankistaan tiedot saapuneista maksuista konekielisessä muodossa. Reskontran päivitys suoraan näillä tiedoilla on vaivatonta ja saatavien valvonta nopeutuu. Laskuttaja voi tarvittaessa saada tiedot saapuneista suorituksista myös listalla. Myös maksajalle on viitteen käytöstä etua, sillä se mahdollistaa maksun nopean ja varman käsittelyn maksunsaajalla. Kun asiakas käyttää suoraveloitusta tai verkkolaskua, myös nämä maksut sisältyvät Saapuvat viitemaksut -luetteloon. Saapuvat viitemaksut aineiston voi noutaa joko linjasiirtona tai WS-palvelukanavasta. Laskuttaja yksilöi saatavansa viitenumerolla. Viite saa olla enintään 20 numeroa pitkä. Viimeinen numero on aina tarkiste. Viite on tulostettava sille varattuun kenttään tilisiirtolomakkeelle ja myös laskulle. Viitenumero voidaan esittää myös viivakoodissa. Viivakoodin käyttöönotosta on sovittava pankin kanssa, koska se on ennen käyttöönottoa testautettava Finanssialan Keskusliitossa. Viivakoodin sisään on viitteen lisäksi koodattu saajan tilinumero, laskun rahamäärä ja eräpäivä. Laskuttaja voi vapaasti muodostaa viitenumeron laskutussovelluksessaan esim. asiakasja laskunumerosta. Viitenumerojärjestelmää käyttävällä laskuttajalla ei välttämättä tarvitse olla laskutuseikä myyntireskontraohjelmia. Viitenumerot voidaan tilata esipainatettuina lasku- ja tilisiirtolomakkeisiin. Viitenumero on tällöin vain tarkisteellinen juokseva numerosarja. Tilisiirtolomake

11 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 11 (19) 4 Käyttäjän ohje Hyvitys laskuttajan tilille Tulosteet Aikataulu Viitenumerojärjestelmän maksulomake on nimeltään tilisiirto. Laskuttaja tulostaa laskun ja tilisiirtolomakkeen joko samalle lomakkeelle tai molemmat omina lomakkeinaan. Tilisiirtolomakkeita voi sekä tilata että esipainattaa tilipankin kautta. Laskuttajan tilinumerot tulostetaan lomakkeelle sekä kansallisessa muodossa sekä IBAN-muodossa. Laskuttajan pankki ilmaistaan pankin BIC-koodilla. Viitteellisinä tulleet maksut hyvitetään laskuttajan tilille päivittäin yhteisvientinä. Pankki muodostaa laskuttajalle maksuista Saapuvat viitemaksut -luettelon. Luettelolla maksut on lajiteltu laskuttajan pankkitileittäin ja kirjauspäivittäin viitenumeron mukaan nousevaan järjestykseen. Nämä tiedot laskuttaja päivittää omaan myyntireskontraansa, joka tunnistaa maksajan ja laskun viitteen avulla. Tiedosto voi sisältää usealle maksunsaajalle ja tilille tulleita maksuja esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että eri laskuttajat käyttävät samaa atk-palvelutaloa. Jos laskuttajalla ei ole valmiuksia vastaanottaa konekielistä tiedostoa, pankki tulostaa laskuttajalle Saapuvat viitemaksut paperille. Tällöin tämä pankin tulostama lista on laskuttajalle kirjanpidon tosite. Saapuvat viitemaksut -luettelo muodostetaan laskuttajalle sovitulla tulostustiheydellä, josta käytetään ilmaisua purkupäivä. Jos sovittu purkupäivä ei ole pankkipäivä, muuntuu se edelliseksi pankkipäiväksi. Tulostustiheydeksi eli purkupäiväksi voi valita 'joka päivä' tai määräaikaisen purkuajankohdan, jolloin purkupäiviä voi olla enintään kolme, esim. maanantaisin, torstaisin ja kuukauden viimeinen päivä. Saapuvat viitemaksut on linjasiirtona noudettavissa purkupäivän jälkeisenä päivänä. Pankki ja asiakas sopivat paperilistan toimittamisesta. Se postitetaan suoraan asiakkaalle tai tilipankin välityksellä. Saapuvat viitemaksut on haettava purkupäivän päivämäärällä. Esimerkiksi, kun purkupäivä on perjantai ja asiakas hakee tiedoston seuraavana maanantaina, haku on tehtävä perjantain päivämäärällä. Tiedostot ovat haettavissa myös ns. yleisellä hakumenettelyllä, jolloin asiakas saa kaikki hakemattomat tiedostot kerralla. Hakematon aineisto säilyy Oy Samlink Ab:n laitteistolla 40 pankkipäivää. Haettu aineisto säilyy niin, että uudelleen haku on mahdollista vielä seuraavana pankkipäivänä.

12 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 12 (19) 5 Käyttäjän ohje 5 Suoraveloitus Suoraveloitus perustuu laskuttavan yrityksen ja pankin väliseen sopimukseen. Maksaja antaa pankkinsa välityksellä laskuttavalle yritykselle valtuutuksen, joka oikeuttaa laskuttajaa lähettämään pankin tietojenkäsittelyyn maksajan kanssa sovitut laskut. Pankki veloittaa laskuttajalta saamillaan tiedoilla laskujen määrän maksajien tileiltä ja siirtää varat laskuttajan tilille. Laskuttaja lähettää suoraveloituspyyntöaineiston linjasiirtona pankin käsittelyyn. Aikataulu Laskuttaja voi lähettää veloituspyyntöaineistoja linjasiirtona kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Tapahtuman eräpäivä saa olla enintään 60 kalenteripäivää eteenpäin aineiston toimituspäivästä. Laskuttaja vastaa veloitusaineiston oikeellisuudesta. Suoraveloituksessa noudatetaan seuraavaa aikataulua: Tehtävä Aikataulu 1 Ennakkoilmoitus laskuttajalta maksajalle Normaalin käytännön mukaisesti 8 päivää ennen eräpäivää, ellei muuta ole sovittu 2a Veloitusaineisto laskuttajalta jakajapankille Vähintään 4 pankkipäivää ennen eräpäivää 2b Veloitusaineisto tilipankille Vähintään 2 pankkipäivää ennen eräpäivää 3 Laskuttajan suorittama peruutus pankkiin Vähintään 2 pankkipäivää ennen eräpäivää 4 Maksajan suorittama veloittamattoman maksun peruutus 5 Veloitus maksajan tililtä 6 Hyvitys laskuttajan tilille 7 Palauteaineisto laskuttajalle Ennakkoilmoitus Laskuttajalle vähintään 4 pankkipäivää ennen eräpäivää tai pankkiin ennen eräpäivää Eräpäivänä tai katekiertoa käytettäessä eräpäivänä ja kahtena sitä seuraavana pankkipäivänä Veloituspäivänä, jos maksajan tili on säästöpankissa tai paikallisosuuspankissa. Veloituspäivää seuraavana pankkipäivänä, jos maksajan tili on toisessa pankkiryhmässä. Sovitun toimitusjakson mukaisesti, aikaisintaan eräpäivää seuraavana päivänä linjasiirtona

13 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 13 (19) 5 Käyttäjän ohje Laskuttaja toimittaa ennakkoilmoituksen veloituksesta maksajalle joko laskutusjaksoittain tai esimerkiksi kerran vuodessa, jos tulevien veloitusten summat ovat tiedossa. Maksatus Katekierto Veloituspyyntöaineistoa käsitellään Oy Samlink Ab:ssä eräpäivänä kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran aineisto on käsittelyssä eräpäivän aamuna. Mikäli aamuveloitusajossa jokin veloituspyyntö epäonnistuu katteen puuttumisen vuoksi, veloitusta yritetään uudelleen eräpäivän iltana. Laskuttaja voi sopia tilipankkinsa kanssa katekierrosta, jolloin veloitusta yritetään eräpäivän lisäksi kahtena seuraavana pankkipäivänä. Katteettomaksi jäänyttä veloituspyyntöä yritetään velkoa kaikkiaan kuusi kertaa. Laskuttaja on velvollinen tiedottamaan katekierrosta omille maksajilleen. Peruutukset ja korjaukset ennen eräpäivää Laskuttaja voi lähettää aiemmin lähettyä veloituspyyntöaineistoa koskevan korjauksen. Korjaus tehdään konekielisenä ja aina ns. bruttoperiaatteella, eli peruutetaan alkuperäinen tapahtuma ja annetaan uusi korjattu tapahtuma. Peruutustapahtuman tulee olla tietueen järjestysnumeroa lukuun ottamatta samanlainen kuin alkuperäinen tapahtuma ja oikaisutapahtuman tunnus on 1. Maksaja voi peruuttaa ennakkoilmoituksessa ilmoitetun maksun suoraan laskuttajalle viimeistään neljä pankkipäivää ennen eräpäivää tai tilipankkiinsa ennen eräpäivää. Eräpäivän jälkeiset korjaukset Hyvitys laskuttajan tilille Jo veloitettua maksua koskevat korjaukset hoidetaan laskuttajan ja maksajan keskenään sopimalla tavalla. Laskuttajaa hyvitetään onnistuneiden säästöpankki- ja paikallisosuuspankkiveloitusten katteella veloituspäivänä. Muissa rahalaitoksissa suoritettujen veloitusten kate hyvitetään laskuttajan tilille, kun palautetiedot ovat saapuneet Oy Samlink Ab:n käsittelyyn. Katekierrossa olevien veloitusten kate hyvitetään em. säännöillä. Tulosteet Onnistuneet veloitukset palautetaan laskuttajalle Saapuvat viitemaksut -luettelolla yhdessä viitteellisten tilisiirtojen kanssa.

14 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 14 (19) 6 Käyttäjän ohje Aktia, Säästöpankki- ja POP Pankkiveloitusten palaute on saatavilla aikaisintaan veloituspäivää seuraavana päivänä. Muissa rahalaitoksissa suoritettujen veloitusten palautteen voi saada vasta veloituspäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. Noutamattoman palautteen säilytysaika Oy Samlink Ab:n vastaanottokoneella on 40 pankkipäivää. Epäonnistuneista veloituspyynnöistä palautetaan tiedot laskuttajalle onnistuneiden veloitusten mukana konekielisinä, jolloin epäonnistumisen syy ilmoitetaan laskuttajalle ns. syykoodilla. Jos laskuttaja ei voi vastaanottaa konekielisenä epäonnistuneita veloituksia, ne voidaan toimittaa laskuttajalle paperilistalla. Hylätyt veloituspyynnöt palautetaan laskuttajalle paperilistalla joko suoraan laskuttajalle tai tilipankin välityksellä. Maksajien antamat valtuutustiedot tallennetaan pankin valtakirjarekisteriin, josta ne välitetään edelleen laskuttajalle joko konekielisenä tiedostona tai listalla joka päivä tai kerran viikossa. 6 Verkkolasku, Finvoice-välityspalvelu Yritysten välinen verkkolaskupalvelu perustuu laskuttajan ja pankin ja laskun vastaanottajan ja pankin välisiin sopimuksiin verkkolaskujen välittämisestä. Verkkolaskupalvelu perustuu Finanssialan Keskusliiton Finvoice-välityspalvelun kuvauksiin. Laskuttaja lähettää verkkolaskun vastaanottajan verkkolaskuosoitteeseen oman pankkinsa välityksellä. Pankki asettaa saapuneen verkkolaskun vastaanottajan noudettavaksi sopimuksen mukaisesti. Verkkolaskujen välityksessä osapuolina ovat laskuttaja ja laskun vastaanottaja sekä kummankin osapuolen pankit. Verkkolaskuaineiston voi toimittaa pankkiin tai noutaa pankista myös kummankin osapuolen operaattori, tilitoimisto tai vastaava aineistonhoitaja. Aineistonhoitaja ja pankki sopivat linjasiirrosta, jolla aineistoa välitetään. Aineistonhoitajalla ei itsellään ole verkkolaskusopimusta. Verkkolaskuaineistoja lähetetään ja noudetaan linjasiirtona. Verkkolaskuosoite Sekä laskuttaja että laskun vastaanottaja sopivat omista verkkolaskuosoitteistaan pankkinsa kanssa.

15 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 15 (19) 6 Käyttäjän ohje Palvelun käyttöönotto Aikataulu Tulosteet Verkkolaskuosoite on ensisijaisesti yrityksen OVT-tunnus. Verkkolaskuosoite voi olla myös esim. IBAN-tilinumero. Verkkolaskuosoite voi olla myös nk. keinotekoinen IBAN-numero, jolloin osoitteessa ei ole yrityksen tilinumeroa. Verkkolaskuosoitteeseen kuuluu lisäksi laskuttajan / laskun vastaanottajan välittäjätunnus, joka on sopimuspankin BIC-tunnus. Esimerkki verkkolaskuosoitteesta: OVT BIC HELSFIHH tai IBAN FI BIC HELSFIHH Laskuttaja ottaa verkkolaskupalvelun käyttöönsä seuraavilla toimenpiteillä: tarkista, että yrityksen laskutusohjelma tuottaa Finvoice-välityspalvelun mukaisia verkkolaskuja ja että käytössä oleva pankkiyhteysohjelma pystyy lähettämään verkkolaskuja pankkiin, tarkista myös, että ohjelmistotoimittaja on testannut palvelun toimivuuden tee verkkolaskusopimus pankin kanssa pyydä laskutettavilta asiakkailta verkkolaskuosoitteet ja päivitä ne laskutusohjelmaan Laskun vastaanottaja ottaa verkkolaskupalvelun käyttöönsä seuraavilla toimenpiteillä: tarkista, että yrityksen pankkiyhteysohjelma pystyy noutamaan ja ostoreskontra käsittelemään Finvoice-välityspalvelun mukaisia verkkolaskuja (tarkista myös, että ohjelmistotoimittaja on testannut palvelun toimivuuden) tai imuroi verkkolaskujen arkistointiohjelma Finanssialan Keskusliiton sivuilta tee verkkolaskusopimus pankin kanssa toimita laskuttajille verkkolaskuosoite Laskuttaja voi lähettää verkkolaskuja linjasiirtona kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Verkkolaskut välitetään eteenpäin vastaanottajille tai vastaanottajien pankeille lähetyspäivän jälkeisen pankkipäivän aamuna, minkä jälkeen ne ovat vastaanottajien noudettavissa vastaanottajan pankin aikataulun mukaisesti. Säästö- ja paikallisosuuspankkien vastaanottajille verkkolaskut asetetaan noudettaviksi pankkipäivän aamuksi. Laskun vastaanottaja voi noutaa saapuneita verkkolaskuja linjasiirtona kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden. Hakematon aineisto säilyy Oy Samlink Ab:n laitteistolla 65 pankkipäivää. Haettu aineisto säilyy niin, että uudelleen haku on mahdollista vielä seuraavana pankkipäivänä.

16 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 16 (19) 6 Käyttäjän ohje Laskuttajan vastuu Vastaanottajan vastuu Laskuttajalle tuotetaan virheellisistä laskuista palaute. Verkkolasku on virheellinen seuraavista syistä: verkkolaskuaineisto ei ole Finvoice-välityspalvelun kuvauksen mukaista, jolloin Oy Samlink Ab:n vastaanotto hylkää koko aineiston, eikä se tule lainkaan pankin käsittelyyn vastaanottajan verkkolaskuosoite on virheellinen, jolloin laskua ei voida toimittaa vastaanottajalle, tieto palautetaan virheellisten laskujen palautteella Tietoa siitä, että laskun vastaanottaja jättää saapuneen laskun kokonaan noutamatta, ei välitetä laskuttajalle. Laskuttaja vastaa verkkolaskuaineiston oikeellisuudesta. Pankki ei tarkasta verkkolaskun sisältöä sitä välittäessään. Laskuttaja ei voi muuttaa verkkolaskuaineistoa sen jälkeen, kun pankki on käsitellyt aineiston ja välittänyt laskut vastaanottajien pankeille tai vastaanottajien noudettaviksi. Laskuttaja säilyttää verkkolaskuaineiston kirjanpitosäännösten mukaisesti. Laskuttaja vastaa siitä, että se lähettää verkkolaskuja vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat antaneet verkkolaskuosoitteensa laskuttajalle. Laskuttaja ei saa luovuttaa saamiansa verkkolaskuosoitteita palvelun ulkopuolisille osapuolille. Verkkolaskuna ei saa lähettää suoraveloitukseen kuuluvia laskuja, joista laskuttaja on saanut maksajalta suoraveloitusvaltuutuksen. Mikäli laskuttaja käyttää operaattoria tai muuta alihankkijaa verkkolaskujen välittämisessä, laskuttaja vastaa näiden kolmansien osapuolten toiminnasta. Laskuttajan on varauduttava toimittamaan laskut vastaanottajille uudelleen, mikäli vastaanottaja ei ole pystynyt vastaanottamaan lähetettyä laskua. Laskuttajalla on oltava myös varajärjestelmä laskujen toimittamiseen mahdollisissa häiriötilanteissa. Laskun vastaanottaja vastaa siitä, että se noutaa pankin linjasiirrosta sille saapuneet verkkolaskut. Vastaanottaja säilyttää saapuneen verkkolaskun kirjanpitosäännösten mukaisesti. Mikäli vastaanottaja käyttää operaattoria tai muuta alihankkijaa verkkolaskujen välittämisessä, vastaanottaja vastaa näiden kolmansien osapuolten toiminnasta. Vastaanottaja sopii laskuttajan kanssa verkkolaskun sisältöä koskevista korjaustoimenpiteistä.

17 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 17 (19) 7 Käyttäjän ohje Vastaanottajalla on oltava varajärjestelmä, jolla käsitellään laskuttajan kirjallisesti tai muilla tavoin lähettämät laskut, mikäli verkkolaskujen välitys ei onnistu. 7 E-laskupalvelu Sopimus pankin kanssa E-lasku on kuluttajille toimitettava verkkolasku. Laskuttaja lähettää e-laskuaineiston pankkiinsa, josta e-laskut siirretään e-laskuosoitteen perusteella laskutettavan asiakkaan Internet-pankkiin. Laskutettava asiakas näkee maksuehdotuksen tilillään ja hyväksyy sen maksuun. Itse lasku avautuu linkistä selaimelle. E-lasku perustuu Finanssialan Keskusliiton Finvoice-välityspalvelun kuvauksiin. Laskuttaja sopii e-laskutuksesta pankkinsa kanssa. Laskuttaja saa pankista verkkolaskuosoitteen, jolla laskuaineisto lähetetään pankin käsittelyyn. Verkkolaskuosoite koostuu varsinaisesta osoitteesta ja välittäjätunnuksesta, joka Aktialla, säästöpankeilla ja paikallisosuuspankeilla on HELSFIHH. Laskuttajan verkkolaskuosoite voi olla joko laskuttajan tilinumerosta muodostettu IBAN-muotoinen osoite, laskuttajan OVT-tunnus tai laskuttajan y-tunnuksesta muodostettu palvelutunnus. Laskuttaja sopii sekä yrityksille että kuluttajille lähetettävistä verkkolaskuista samalla sopimuksella. Sekä yrityksille lähetettävät verkkolaskut että kuluttajille lähetettävät e-laskut voivat tulla samassa aineistossa Oy Samlink Ab:n käsittelyyn. Laskuttaja voi käyttää e-laskujen välityksessä aineistonhoitajaa. Tällöin laskuttajan verkkolaskusopimus kytketään pankissa aineistonhoitajan sopimukseen. Laskuttajailmoituksen lähetys Jotta kuluttaja-asiakkaat tietäisivät, että laskuttaja käyttää e-laskupalvelua ja voisivat täten antaa oman e-laskuosoitteensa laskuttajalle, laskuttajan on lähetettävä omat tietonsa pankkinsa välityksellä kaikkiin niihin pankkeihin, jotka tarjoavat e-laskupalvelua omille kuluttaja-asiakkailleen. Laskuttajailmoitus on nimeltään SENDERINFO. Laskuttajailmoituksen kuvaus on saatavilla Finanssialan Keskusliiton sivulla Laskuttajailmoitus muodostetaan laskuttajan järjestelmässä, mikäli ohjelmistotoimittaja on kyseisen palvelun tuottanut laskuttajalle. Laskuttajailmoituksen voi muodostaa myös aineistonhoitaja. Laskuttajailmoituksen voi muodostaa myös Finanssialan Keskusliiton www-sivulla, osoite: Laskuttajailmoitus tehdään pankkikohtaisesti jokaisesta laskutusaiheesta. Pankki ei monista ilmoitussanomia.

18 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 18 (19) 7 Käyttäjän ohje Laskuttajailmoitukset lähetetään laskuttajan verkkolaskuosoitteella. Vastaanottajan osoite on Pankki Osoite BIC-koodi Nordea SENDERINFO NDEAFIHH Handelsbanken SENDERINFO HANDFIHH Tapiola SENDERINFO TAPIFI22 DNB SENDERINFO DNBAFIHX Aktia, Sp, POP SENDERINFO HELSFIHH OP-Pohjola-ryhmä SENDERINFO OKOYFIHH ÅAB SENDERINFO AABAFI22 Itella Pankki SENDERINFO ITELFIHH Sampo SENDERINFO DABAFIHH Laskuttajailmoituksen tietojen osalta on huomioitava seuraavat erityiskohdat: Laskuttajailmoituksessa ilmoitettu laskun aihe -koodi täytyy löytyä myös laskulta Laskun aihe tulee info sanomalle PaymentInstructionIdentifer - kenttään Laskun aihe tulee laskulle EpiPaymentInstructionID kenttään (ei pakollinen tieto Finvoice-määrityksissä) Laskun aiheet eri kieliversioina (suomi, ruotsi, englanti) Mikäli laskuttajalla on käytössä suoraveloitus, palvelutunnus välitetään siihen tarkoitetussa kentässä (SellerDirectDebitIdentifier) Yksilöintitieto (SellerInvoiceIdentifierText) mahdollisimman selkeästi. Esim. Viimeisen laskun viitenumero, Asiakasnumero. Yksilöintitietoja voi olla kaksi. Lisäohjetta (SellerInstructionFreeText) kannattaa käyttää yksilöintitiedon syöttöohjeena. Esim. Syötä viimeisen laskun viitenumero. Anna lisäohje kaikilla laskutuskielillä. Laskuttajan tilinumeroihin (SellerAccountDetails) kaikki tilinumerot, jotka ovat laskulla. Laskuttajailmoitukset käsitellään kerran päivässä. Osoitteella HELSFIHH tullut ilmoitus viedään Aktia Pankin, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien Internet-pankkiin lähetyspäivän jälkeiseksi pankkipäiväksi. Muilla osoitteilla tulleet ilmoitukset välitetään ko. pankkeihin, jotka käsittelevät ilmoitukset omien aikataulujensa mukaisesti. E-laskuosoiteilmoitusten vastaanotto Sen jälkeen kun laskuttaja on lähettänyt laskuttajailmoituksensa, kuluttaja-asiakkaat voivat lähettää laskuttajalle oman e-laskuosoitteensa, nk. vastaanottoilmoituksen

19 OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 19 (19) 7 Käyttäjän ohje E-laskujen lähetys (RECEIVERINFO). Vastaanottoilmoituksen kuvaus on saatavilla Finanssialan Keskusliiton sivulla Vastaanottoilmoituksessa on mukana aina myös laskuttajailmoituksen tiedot, minkä avulla laskuttaja kohdistaa e-laskuosoitteet oikeaan laskutusaiheeseen. Kuluttaja-asiakkaasta välitetään laskuttajalle asiakkaan nimi ja osoitetiedot, e- laskuosoite, pankin välittäjätunnus HELSFIHH, asiakkaan tunnistetieto ja laskutuskielikoodi. Kun laskuttaja on noutanut e-laskuosoiteaineiston pankista, laskutusjärjestelmään muutetaan laskutettavan asiakkaan laskutusosoitteeksi e-laskuosoite ja pankin välittäjätunnus. E-laskuja käsitellään kerran päivässä. Aktian, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien asiakkaille tulleet e-laskut näkyvät asiakkaan Internet-pankissa laskujen lähetyspäivää seuraavana pankkipäivänä. Mikäli laskuttaja lähettää samassa aineistossa e-laskuja myös muihin pankkiryhmiin, kyseiset laskut välitetään välittäjätunnuksen mukaisesti eteenpäin ja toinen pankkiryhmä käsittelee e-laskut oman aikataulunsa mukaisesti. Linkki laskuttajan esilläpitopalveluun Laskuttaja voi sopia pankin kanssa, että e-lasku avautuu laskuttajan esilläpitopalvelusta (laskuhotellista). Esilläpitopalvelun osoitteesta sovitaan erillisellä verkkoerittelysopimuksella. Pankki näyttää maksajan Internet-pankkipalvelussa e-laskuun liittyvän verkkoerittelylinkin, josta maksaja saa avattua laskuttajan esilläpitämän e-laskun. Linkin tekninen kuvaus on Finanssialan Keskusliiton sivulla nimellä Verkkopankkilinkki. Laskuttaja vastaa verkkoerittelyn osoitteen oikeellisuudesta ja laskutietojen esilläpidosta. Laskuttaja vastaa e-laskun tietosisällöstä ja oikeellisuudesta. Laskuttaja pitää e- laskua esillä samanaikaisesti kuin itse e-laskutapahtuma on maksajan käsiteltävänä. E- lasku on oltava katseltavissa vähintään 2 kuukautta maksun eräpäivästä eteenpäin. Mikäli laskuttaja käyttää e-laskun esilläpidossa operaattoria tai muuta alihankkijaa, laskuttaja vastaa siitä, että alihankkija noudattaa tätä palvelukuvausta.

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje Oy Samlink Ab 16.3.2016 Pankkiyhteys Käyttäjän ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 PANKKIYHTEYS... 4 1.1 ASIAKKAAN TUNNISTUS... 4 1.2 PALVELUAJAT... 4 1.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 5 1.4 YHTEYDET...

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 12/ 2012 1.1 26.4.2013 Päivitetty lukuja 1 5. 1.2 17.1.2014 Päivitetty lukuja 1 6. Sisällys 1 Yleiskuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus

Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Verkkopankissa - tuotekuvaus Maksut henkilöasiakkaan 1 (5) Sisällysluettelo Tilisiirrot... 2 Maksutavat ja maksutoimeksiannon vahvistaminen... 2 Maksujen tallennus ja eräpäivämaksut... 2 Palvelu on auki 24 tuntia... 2 Milloin maksu

Lisätiedot

MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE

MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE 17.04.02111171717 MAKSUPÄÄTEPALVELU KÄYTTÄJÄN OHJE OY SAMLINK AB 2 (17) Asiakaspalvelun tuki Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Korttien käsittely myyntipisteissä... 4 2.1 Maksupäätejärjestelmässä

Lisätiedot

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon. SAAPUVAT VIITEMAKSUT PALVELUKUVAUS Versio 2.1 / 20.08.2007 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelun toiminta... 1 3 Aineiston sisältö... 1 4 Tiedoston rakenne... 2 4.1 Erätietue... 2 4.2 Tapahtumatietue...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 27.11.2006 (päivitetty versio, päivitykset merk. punaisella, sinisellä 5/08 täsmmennyt taulukkoon) 04/2010 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 SenderInfo-sanoman

Lisätiedot

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä... 3 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö... 4 2.1 MessageActionCode...

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE

PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE PALVELUKUVAUS 2 (19) Sisällys 1 Muutoksia e-laskutukseen 1.1.2016 alkaen... 3 2 Yleiskuvaus... 3 2.1 Finvoice-välityspalvelu...

Lisätiedot

E-lasku. Palvelukuvaus

E-lasku. Palvelukuvaus E-lasku Palvelukuvaus Marraskuu 2016 Sisällysluettelo Yleiskuvaus... 2 E-laskun hyödyt... 2 Sanomakuvaukset... 2 E-laskuosoitteet... 2 E-lasku eräsiirtoon... 3 Palvelun käyttöönotto... 3 Palvelun käyttö...

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje

ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA. Asiakasohje ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA 2 (8) ASIAKASRAHAHUOLTO LASKENTAKESKUKSESSA Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT 1 (7) LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2010 alkaen. Jos erikielisten ehtoversioiden välillä on eroja, suomenkieliset ehdot ovat ratkaisevat. 1. Ehtojen

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA

PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA PÄIVÄKASSATILITYKSET LASKENTAKESKUKSESSA TILITYSTEN TEKEMINEN Tässä ohjeessa on kuvattu osuuspankin tarjoaman rahahuoltopalvelun käytännön toimenpiteitä euromääräisten päiväkassatilitysten tekemisen ja

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys

ASTERI PALKANMAKSU. Vuosipäivitys ASTERI PALKANMAKSU Vuosipäivitys 19.3.2010 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystys: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi www.atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

2/2013 Cash Management

2/2013 Cash Management 2/2013 Cash Management Riskienhallinnan avulla vakautta yrityksen tulokseen s. 2 Business Onlinen tilitapahtumaluettelo uudistui s. 6 Uusi turva ominaisuus Business Onlinen maksuihin ja saajaluetteloon

Lisätiedot

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT

LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN YLEISET EHDOT LÄHTEVIEN JA SAAPUVIEN VALUUTTAMAKSUJEN Nämä yleiset valuuttamaksujen ehdot on laadittu Danske Bankissa Finanssialan Keskusliiton (FK) laatimien malliehtojen pohjalta. Jos erikielisten versioiden välillä

Lisätiedot

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset

2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2. Luku: Juoksevan kirjanpidon kirjaukset 2.1. Maksuliike Valtion maksuliikkeen hoitamisesta on säädetty talousarviolain 13 ja 13a :ssä sekä talousarvioasetuksen luvussa 5. Valtion maksuliikkeeseen sisältyy

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen.

Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot. Käytössä 4.4.2016 alkaen. Euromaksualueella välitettävien 1 (12) euromaksujen yleiset ehdot Käytössä 4.4.2016 alkaen. 1 Ehtojen soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, jollei toisin ole sovittu, yhtenäisellä euromaksualueella

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely

Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Tilauksesta perintään prosessi Suoritusten käsittely Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Epäselvien suoritusten käsittely Eija Hiltunen ja Taina Korpi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU

OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU Käyttöohje Huhtikuu 2009 OSUUSPANKKI Käyttöohje 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 E-laskutuksen aloittaminen Kultalinkillä...3 2 E-laskujen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö

Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö Verkkolaskufoorumissa toimivien välittäjien kriteeristö VÄLITTÄJÄKRITEERIT 12/2011 Sisällysluettelo Yleiset, kaikkia toimijoita koskevat kriteerit... 4 Toimijakohtaiset kriteerit... 4 Palvelutoimija...

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.9.2012 Dnro VK 375/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Tämä on Maksuliikeuutiset, josta yrityksesi saa tietoa OP-Pohjola-ryhmän maksuliikkeen ajankohtaisista asioista. Tämä numero on e-lasku- ja SEPA -extra

Lisätiedot

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö

Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Unionin rekisteriä koskeva toimenpidepyyntö Pyyntö: Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää vain kohdat 1, 2, 5, 7 ja 12) Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen 1 (täyttäkää

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen

Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalvelu muuttuu 8.11.2011 alkaen Kassanhallintapalveluun tehtävät muutokset johtuvat siitä, että Suomessa toimivat pankkiryhmät siirtyvät Yhtenäinen euromaksualueeseen eli SEPAan. SEPAn tavoitteena

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat)

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) VEROHALLINTO 1.1.2016 A143/200/2015 versio 2.11 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS

VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS VEROHALLINTO 1.1.2016 A163/200/2015 versio 1.4 VUOSI-ILMOITUS LUONNOLLISEN HENKILÖN LAHJOITUSVÄHENNYS TIETUEKUVAUS vuodelta 2016 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 KIINTEÄMITTAINEN

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 15.4.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

LASKU. Kuukausimaksut 335,45 77,48 412,93 Käyttömaksut 267,05 61,36 328,41 Kampanjat ja alennukset -426,20-98,20-524,40. Yhteensä 176,30 40,64 216,94

LASKU. Kuukausimaksut 335,45 77,48 412,93 Käyttömaksut 267,05 61,36 328,41 Kampanjat ja alennukset -426,20-98,20-524,40. Yhteensä 176,30 40,64 216,94 LASKU 1(20) DNA Oy PL 41 01741 VANTAA Eräpäivä: 26.07.2012 Viitenumero: Viivästyskorko: 8,00% 01234 56789 01234 56789 YHTEENVETO sis.verot 335,45 77,48 412,93 267,05 61,36 328,41-426,20-98,20-524,40 176,30

Lisätiedot

OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1)

OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1) OPn uusi Hankintajärjestelmä- Verkkolaskutusohje Toimittajille (ver.1) Johdanto Tämä laskutusohje koskee niitä OP toimittajia jotka vastaanottavat tilauksia OPn hankintajärjestelmästä (SAP Ariba) ja laskuttavat

Lisätiedot