Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007"

Transkriptio

1 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007 Yhdyskuntajätteen käsittelymaksu 102 /tonni Arvonlisävero 18 /t 12 Jäteastian (600 ltr) tyhjennysmaksu kuljetus käsittely arvonlisävero 7 Jätevero 30 /t Käsittelymaksu 54 /t /tyhjennys 2 0 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, 9,25 /tyhjennys Sopimusperusteinen jätteenkuljetus, 10,94 /tyhjennys

2 TEKIJÄT Seija Paajanen Marjut Mynttinen Karttapohjat AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7017/07 1. painos ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 3 Sisältö Taustaa 4 Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely Sammanfattning av svaren från Kommunförbundets förfrågan om avfallshanteringen Yleistä Jätemaksut tammikuussa Käsittelymaksut Painoon perustuvat käsittelymaksut Tilavuuteen perustuvat käsittelymaksut Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut Sopimusperusteinen jätteenkuljetus Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Muut maksut Kuormaus- ja punnitusmaksut Eko-, hyötykäyttö- ja pelumaksut Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut Kaikki vuotuiset jätehuollosta omakotitalolle aiheutuvat maksut Jätemaksuista Ahvenanmaalla Alueelliset jätehuoltoyhtiöt, kuntayhtymät ja liikelaitokset 31 Liitteet Liite 1 Kunnat, joita vastaukset koskevat 34 Liite 2 Kaatopaikat 36 Liite 3 Käsittelymaksut, kuljetustapaa ei huomioida maksussa 39 Liite 4 Käsittelymaksut, kuljetustapa huomioidaan maksussa 47 Liite 5 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut, Liite 6 sopimusperusteinen jätteenkuljetus 50 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut, kunnan järjestämä jätteenkuljetus 54 Liite 7 Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut 57 Liite 8 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut 60 Liite 9 Kaikki vuotuiset jätehuollosta omakotitalolle aiheutuvat maksut 64 Liite 10 Alueelliset jätehuoltoyhtiöt, YTV, kuntayhtymät ja liikelaitokset 69 Liite 11 Kyselylomake Liite 12 Enkät

4 4 Taustaa Suomen Kuntaliitto on jo 1980-luvulta lähtien selvittänyt lähes vuosittain kuntien jätehuoltoon liittyviä asioita kunnille ja kuntien jätehuoltoyhtiöille lähetetyillä jätehuoltokyselyillä. Kyselyillä on koottu tietoja toimintojen kehittämisessä ja vertailussa hyödynnettäväksi. Yleensä on kysytty ainakin jätemaksuihin, jätteiden kuljetuksiin, jätehuoltoyhteistyöhön ja jätehuoltomääräyksiin liittyviä asioita. Kyselyn sisältö on kuitenkin vaihdellut vuosittain. Vuonna 2007 kyselyllä kartoitettiin jätemaksujen suuruuksia. Kyselyyn saaduista vastauksista on laadittu yhteenvetoraportti, jossa on sekä kuntakohtaisia että valtakunnallisia tietoja. Tämä raportti löytyy netistä, osoitteesta: > Jätehuolto. Sieltä sen voivat kaikki halukkaat tulostaa omaan käyttöönsä. Jätehuoltokyselyn vastaukset on vuonna 2007 käsitellyt tutkijainsinööri Marjut Mynttinen ja vastausten perusteella laaditun katsauksen kuntien jätehuoltoon on laatinut ympäristöinsinööri Seija Paajanen. Kiitos kyselyyn vastanneille. Yhteenvedosta toivotaan olevan hyötyä toimintoja kehitettäessä ja niitä vertailtaessa.

5 5 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007 Yhteenveto Kuntaliiton vuoden 2007 jätehuoltokyselyn vastauksista Vuoden 2007 jätehuoltokyselyllä koottiin tietoja jätemaksuista. Kyselyyn saatiin vastauksia 378 kunnasta, mikä vastaa 91 % koko maan kuntien lukumäärästä. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu noin 97 % koko maan asukasmäärästä. Ahvenmaalta saatiin vastaus 4 kunnasta. Kyselyyn vastaamiseen osallistuivat kunnat ja kuntien jätehuoltoyhtiöt yhdessä. Käsittelymaksut nousseet keskimäärin 4 % Yhdyskuntajätteen käsittelymaksun eli kaatopaikkamaksun suuruus arvonlisäveroineen on keskimäärin 101,95 /tonni (83,50 /t 0 %). Se on noussut edellisestä vuodesta noin 4 %. Maksut vaihtelevat välillä 76,05 156,16 /t (62,94-128,00 /t 0 %). Jäteveron ja arvon-lisäveron osuutta keskimääräisessä maksussa on 47 %. Kyselyyn saatiin 55 kaatopaikkaa koskevia käsittelymaksutietoja. Maksujen suuruus vaihteli alueittain mutta myös kaatopaikan koosta riippuen. Maksut olivat alhaisimmat eli 101 /tonni suurimmilla (yli asukasta) kaatopaikoilla, joita oli 24 kpl ja joille toimitti jätteensä 64% kyselyyn vastanneiden kuntien asukkaista. Keskikokoisilla eli asukkaan kaatopaikoilla (18 kpl), joille toimitti jätteensä 27 % asukkaista käsittelymaksut olivat keskimäärin 105 /tonni. Alle asukkaan kaatopaikoilla, joita oli 13 ja joille toimitti jätteensä 4 % asukkaista, käsittelymaksu oli keskimäärin 123 /tonni. Suurimpien kaatopaikkojen käsittelymaksu oli siis noin 17 % alhaisempi kuin pienimpien. Keskiarvoissa ei ole mukana Ahvenanmaan maksut. Käsittelymaksu on määrätty taksassa myös astiakohtaisena noin joka viidennessä kunnassa (79 kunnassa). Vuosina ovat käsittelymaksut kaksinkertaistuneet. Kuntatalousindeksillä korjattuna maksujen nousu on ollut 59 %. Tarkastelujaksolla jäteveron suuruus on noussut kaksinkertaiseksi eli 15 /tonnista 30 /tonniin. Biojätteen ja energiajätteen käsittelymaksut ovat noin jäteveron verran alhaisempia. Biojätteen käsittelymaksu on keskimäärin 68,31 /tonni (55,99 /t 0 %) ja energiajätteen käsittelymaksu 73,62 /tonni (60,35 /t 0 %). Rakennusjätteiden käsittelymaksu on keskimäärin 106,43 /tonni (87,14 /t 0 %). Erityisjätteiden käsittelymaksut olivat keskimäärin 148,57 /tonni (121,69 /t 0 %). Keskimääräinen sakokaivolietteen käsittelymaksu oli 91,63 /tonni (75,74 /t 0 %). Sakokaivolieteen käsittelymaksu oli noussut vuoden aikana 55 %. Sakokaivolietteen käsittelymaksuissa oli erityisen suuria vaihteluita. Maksun suuruutta koskeva tieto tosin saatiin nyt 69 kunnasta, kun se edellisenä vuonna saatiin vain 36 kunnasta. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksujen määräytymisen perusteena on yleensä punnittu jätemäärä riippumatta siitä, tuodaanko jäte käsittelypaikalle puristinlaittein varustetussa autossa vai siirtolavasäiliössä tms. Jätemaksuja on vaikea verrata, sillä taksat ovat rakenteeltaan hyvin erilaisia. Taksa saattaa sisältää erillisen kuormakohtaisen maksun (käytössä 265 kunnassa, keskimäärin 11,19 arvonlisäveroineen), ekomaksun ja alueellisten keräyspisteiden käyttömaksun. Ekomaksulla katetaan yleensä ns. ilmaispelut, joita yleensä ovat ongelmajätteiden vastaanottopelut ja hyötyjätepisteiden ylläpitopelut. Joissakin kunnissa näistä ilmaispeluista aiheutuvat kustannukset katetaan käsittelymaksulla. Myös ns. kuntalisät, joita peritään ainakin kolmen jätehuoltoyhtiön alueella, vaikeuttavat vertailua. Kuntalisän suuruus vaihtelee välillä 2,29 33,00 /t ( 0%). Kuntalisillä, joiden kertymä tuloutetaan kunnille, katetaan

6 jätehuoltoyhtiöiden toimintalueilla niitä jätehuollon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kuntien hoidettavaksi jääneistä jätehuoltotöistä, esimerkiksi vanhan kaatopaikan sulkemisesta tai alueellisten keräyspisteiden ylläpidosta. Myös ns. siirtokuljetuskustannuksia katetaan näillä kuntalisillä Myös jätteiden erilaiset lajittelut ja käsittelymenetelmät vaikeuttavat vertailua. Maksuja on määrätty kuivajätteelle, sekajätteelle, karkealle keittiöjätteelle tms. Niiden maksut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Jäteastioiden tyhjennysmaksut 5,42-6,15 (240 ltr) ja 9,25-10,94 (600 ltr) Keräysvälineiden tyhjennysmaksuissa on suuria eroja, jotka johtuvat mm. paikallisista olosuhteista, valitusta kuljetusjärjestelmästä, kilpailuttamisesta ja käsittelymaksuosuuden suuruudesta. Usein astian tyhjennysmaksuun sisältyy myös astian pesu, vuokra ja biojäteastian kyseessä ollessa sisäsäkki. Sopimusperusteista jätteenkuljetusta koskevia maksutietoja saatiin 171 kunnasta (edellisenä vuonna 118 kunnasta). Joillakin alueilla kuljetusyritykset ovat kieltäytyneet antamasta tietoa maksuistaan. Tällöin on sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen maksuiksi kirjattu maksut, joita kunnat maksavat omien jäteastioidensa tyhjennyksistä. Tämä vääristää todellista tilannetta, sillä yleensä kunnat ovat saaneet pelut edullisemmin kuin ne jätteenhaltijat jotka eivät ole kuljetuksiaan kilpailuttaneet. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa ovat jäteastioiden tyhjennysmaksut edelleen korkeammat kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa 240 ltr jäteastian tyhjennysmaksu on 13 % korkeampi ja 600 ltr astian tyhjennysmaksu 8 % korkeampi kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuljetus- ja käsittelymaksuosuus on yleensä eritelty tyhjennysmaksuissa. Pienten astioiden (240 ltr) tyhjennysmaksuissa kuljetuksen osuutta on yli puolet, 600 ltr astioiden tyhjennysmaksuissa käsittelymaksun osuus on suurempi kuin kuljetuksen osuus. Kun kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksia ei eritellä, ovat sopimusperusteisen kuljetuksen maksut 240 ltr astian osalta 3 % korkeammat ja 600 ltr astian osalta 1 % korkeammat kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa maksut perustuvat kiinteistöjen ja urakoitsijoiden välisiin sopimuksiin. Yleensä urakoitsija sisällyttää kaatopaikanpitäjälle maksamansa käsittelymaksun asiakkaalta perittävään laskuun arvioimalla astian sisältämän jätemäärän. 240 ltr jäteastian tyhjennys maksaa sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa arvonlisäveroineen keskimäärin 6,15 /tyhjennyskerta ja kunnan järjestämässä 5,42 /tyhjennyskerta. Keskimääräiset 240 ltr jäteastian tyhjennysmaksut ovat laskeneet viime vuodesta molemmissa kuljetusjärjestelmissä hiukan (noin 1-3 %). 600 ltr jäteastian tyhjennys maksaa sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa arvonlisäveroineen keskimäärin 10,94 /tyhjennyskerta ja kunnan järjestämässä 9,25 /tyhjennyskerta. Eko- ja hyötykäyttö- tai pelumaksuja käytössä ainakin noin joka kolmannessa kunnassa Ekomaksuissakin vaihtelut olivat suuria. Niiden suuruus oli omakotikiinteistöiltä keskimäärin 28,40 /vuosi (23,44 /v 0 %) ja loma-asunnoilta noin 12,63 /vuosi (10,40 /v 0 %). Niillä katettiin lähinnä ongelmajätehuollon, hyötyjätepisteiden ylläpito- ja neuvonnan kustannuksia. Ekomaksun suuruutta koskeva tieto ilmoitettiin nyt 154 kunnasta (vuonna 2004 tieto on saatu 170 kunnasta). Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut olivat vakituisilta asukkailta kompostoivien kiinteistöjen osalta keskimäärin 90,49 /vuosi (74,14 /v 0 %) ja kompostoimattomista kiinteistöiltä 98,97 /vuosi (81,72 /v 0 %). Vapaa-ajankiinteistöiltä alueellisten 6

7 keräyspisteiden käyttömaksu oli kompostoivien kiinteistöjen osalta 40,57 /vuosi (33,42 /v 0 %) ja kompostoimattomien kiinteistöjen osalta 47,26 /vuosi (38,74 /v 0 %). Kompostoimalla säästöä 5 % Omakotitalo, jonka jäteastia tyhjennetään kerran kahdessa viikossa ja joka toimittaa keräyspaperin alueelliseen keräyspisteeseen, maksaa jätemaksuina keskimäärin 163,04 /vuosi. Mikäli biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä, ovat vuotuiset maksut 154,19 /vuosi eli noin 5 % vähemmän. Mikäli omakotikiinteistön biojätteet toimitetaan joka viikko erilliskeräykseen, ovat vuotuiset jätemaksut 416,07 /vuosi (näin tehdään harvoin). Ahvenanmaalla huolehtii 11 kunnan jätehuollosta kunnallinen yhtiö Ålands miljöservice (MISE). Siellä kerätään poltettavaa jätettä Ruotsiin toimitettavaksi. Maarianhaminan ja Jomalan alueella toimii Svinryggens Deponi Ab. Lemlandin kunnalla on oma kaatopaikka. 7 Seija Paajanen

8 8 Sammanfattning av svaren från Kommunförbundets förfrågan om avfallshanteringen 2007 År 2007 fokuserade förfrågan om avfallshanteringen på avfallsavgifterna. Förfrågan besvarades av 378 kommuner, vilket motsvarar 91 % av antalet kommuner i hela landet. I de kommuner som besvarade förfrågan bor 97 % av hela landets befolkning. Förfrågan besvarades av fyra åländska kommuner. Enkäten besvarades gemensamt av kommunerna och kommunernas avfallsbolag. Behandlingsavgifterna har stigit med i genomsnitt 4 % Behandlingsavgiften för kommunalt avfall, dvs. deponiavgiften, inkl. moms är i snitt 101,95 /ton (83,50 /ton moms 0 %). Den har stigit med cirka 4 % från föregående år. Avgifterna varierar mellan 76,05 och 156,16 /ton (62,94 128,00 /ton moms 0 %). Avfallsskattens och mervärdesskattens andel av den genomsnittliga avgiften är 47 %. Enkätsvaren gav uppgifter om behandlingsavgiften vid 55 avstjälpningsplatser. Avgifternas storlek varierar mellan olika områden, men också beroende på avstjälpningsplatsens storlek. Avgifterna var lägst, dvs. 101 /ton, vid de största (över invånare) avstjälpningsplatserna, vars antal uppgick till 24 och dit 64 % av invånarna i de kommuner som besvarade förfrågan levererade sitt avfall. Vid medelstora avstjälpningsplatser (18 st.), dvs. sådana som betjänar invånare, uppgick behandlingsavgifterna till i genomsnitt 105 /ton. Till dessa levererade 27 % av invånarna sitt avfall. Antalet avstjälpningsplatser som betjänar mindre än invånare uppgick till 13. Till dessa levererade 4 % av invånarna sitt avfall och den genomsnittliga behandlingsavgiften var 123 /ton. Behandlingsavgiften vid de största avstjälpningsplatserna var således cirka 17 % lägre än vid de minsta. Avgifterna på Åland ingår inte i medeltalen. Behandlingsavgiften fastställs i taxan också per kärl i ungefär var femte kommun (79 kommuner). Behandlingsavgifterna har fördubblats under perioden Justerad med index för den kommunala ekonomin har avgiftsökningen varit 59 %. Under granskningsperioden har avfallsskatten fördubblats, dvs. stigit från 15 /ton till 30 /ton. Behandlingsavgifterna för organiskt avfall och energiavfall är lägre så att skillnaden ungefär motsvarar avfallsskatten. Den genomsnittliga behandlingsavgiften för organiskt avfall är 68,31 /ton (55,99 /ton, moms 0 %) och för energiavfall 73,62 /ton (60,35 /ton, moms 0 %). Behandlingsavgiften för byggavfall är i medeltal 106,43 /ton (87,14 /ton moms 0 %). Behandlingsavgiften för specialavfall är i medeltal 148,57 /ton (121,69 /ton moms 0 %). Den genomsnittliga behandlingsavgiften för slam från slamavskiljare uppgick till 91,63 /ton (75,74 /ton moms 0 %). Behandlingsavgiften för slam från slamavskiljare har stigit med 55 % under ett år. Det förekom speciellt stor variation just i fråga om denna avgift. Uppgifter om avgiftens storlek kom emellertid denna gång in från 69 kommuner, då motsvarande siffra ifjol endast var 36. Behandlingsavgifterna för kommunalt avfall grundar sig i allmänhet på den vägda mängden avfall, oberoende av om avfallet kommer till behandlingsplatsen i en sopbil försedd med komprimator eller på rullflak i en behållare e.d. Det är emellertid svårt att jämföra avfallsavgifter, eftersom taxorna är mycket olika till sin struktur. Taxan kan innehålla en separat avgift per lass (används i 265 kommuner, i genomsnitt 11,19 inkl. moms), en ekoavgift och en avgift för användning av lokala uppsamlingsplatser. Ekoavgiften täcker i allmänhet s.k. gratistjänster som i allmänhet är mottagning av problemavfall och underhåll av återvinningsstationer. I vissa kommuner täcks kostnaderna för dessa gratistjänster med behandlingsavgiften. Också s.k. kommuntillägg, som tas ut inom området för åtminstone tre avfallsbolag, försvårar jämförelsen. Kommuntilläggets storlek varierar mellan 2,29 och 33,00 /ton (moms 0 %). Kommuntilläggen inkomstförs i kommunerna och täcker avfallshanteringskostnaderna för arbete som kommunerna är tvungna att ta hand om, till exempel stängning av en gammal avstjälpningsplats eller underhåll av

9 lokala uppsamlingsplatser. Också transportkostnader vid förflyttning täcks med dessa kommuntillägg. Också olika typer av sortering och behandling försvårar jämförelsen. Avgifter har fastställts för torrt avfall, blandat avfall, grovt köksavfall e.d. Avgifterna för dessa kan inte jämföras sinsemellan. Avgifterna för tömning av sopkärl 5,42 6,15 (240 l) och 9,25 10,94 (600 l) Det förekommer stora skillnader i avgifterna för tömning av uppsamlingskärl, vilket bl.a. beror på lokala förhållanden, valt transportsystem, konkurrensutsättning och behandlingsavgiftens storlek. Ofta inkluderar tömningsavgiften också tvättning av kärl, hyra för kärl och i fråga om kärl för organiskt avfall också innersäckar. Uppgifter om avgifterna inom avtalsbaserad avfallstransport kom in från 171 kommuner (föregående år 118 kommuner). I vissa områden har transportföretagen vägrat att ge uppgifter om avgifterna. I dessa fall har man som avgift för den avtalsbaserade avfallstransporten angett de belopp som kommunerna betalar för tömningen av sopkärl. Detta förvränger den verkliga situationen, eftersom kommunerna i allmänhet får tjänsterna till ett förmånligare pris än de avfallsinnehavare som inte konkurrensutsätter transporterna. I de avtalsbaserade avfallstransporterna är avgifterna för tömning av sopkärl fortfarande högre än vid avfallstransporter som ordnas av kommunen. Vid avtalsbaserad avfallstransport är tömningsavgiften för ett sopkärl på 240 liter 13 % högre och för ett sopkärl på 600 liter 8 % högre än inom den kommunalt anordnade avfallstransporten. Transport- och behandlingsavgiftens andel specificeras i allmänhet i tömningsavgifterna. I fråga om små kärl (240 liter) är transportens andel av tömningsavgiften över hälften, medan behandlingsavgiftens andel av tömningsavgiften är större än transportens i fråga om kärl på 600 liter. När transport- och behandlingsavgifternas andelar inte specificeras är avgifterna inom den avtalsbaserade transporten 3 % högre för kärl på 240 liter och 1 % högre för kärl på 600 liter än inom den kommunalt anordnade avfallstransporten. Avgifterna vid avtalsbaserade avfallstransporter grundar sig på avtal mellan fastigheterna och entreprenörerna. I allmänhet inkluderar entreprenören den behandlingsavgift som betalas till huvudmannen för avstjälpningsplatsen i kundens räkning genom att uppskatta mängden avfall i kärlet. Tömningen av ett sopkärl på 240 liter inkl. moms kostar i medeltal 6,15 /gång vid avtalsbaserad avfallstransport och 5,42 /gång vid kommunal transport. De genomsnittliga avgifterna för tömning av ett sopkärl på 240 liter har sjunkit en aning i bägge transportsystemen sedan i fjol (ca 1 3 %). Tömningen av ett sopkärl på 600 liter inkl. moms kostar i medeltal 10,94 /gång vid avtalsbaserad avfallstransport och 9,25 /gång vid kommunal transport. Eko-, återvinnings- eller serviceavgifter i åtminstone var tredje kommun Också beträffande ekoavgifterna är skillnaderna stora. Avgifterna för egnahemsfastigheter uppgick i genomsnitt till 28,40 /år (23,44 /år moms 0 %) och för fritidsbostäder till cirka 12,63 /år (10,40 /år moms 0 %). Med dessa avgifter täcks närmast hanteringen av problemavfall och kostnaderna för underhåll och rådgivning som gäller återvinningsstationer. Uppgifter om storleken på ekoavgiften kom in från 154 kommuner (år 2004 från 170 kommuner). Den genomsnittliga avgiften för användning av lokala uppsamlingsplatser var för fast bosatta 90,49 /år (74,14 /år moms 0 %) på fastigheter med kompostering och 98,97 /år (81,72 /år moms 0 %) på fastigheter utan kompostering. För fritidsfastigheter var avgiften för användning av lokala uppsamlingsplatser 40,57 /år (33,42 /år moms 0 %) beträffande fastigheter med kompostering och 47,26 /år (38,74 /år moms 0 %) beträffande fastigheter utan kompostering. 9

10 10 Kompostering ger en inbesparing på 5 % Ett egnahemshus vars sopkärl töms en gång på två veckor och vars returpapper går till en lokal uppsamlingsplats betalar i genomsnitt 163,04 /år i avfallsavgifter. Om det organiska avfallet komposteras på fastigheten är de årliga avgifterna 154,19 /år, dvs. cirka 5 % mindre. Om det organiska avfallet från en egnahemsfastighet varje vecka levereras till separat insamling uppgår de årliga avfallsavgifterna till 416,07 /år (detta är sällan fallet). På Åland sköts avfallshanteringen i 11 kommuner av det kommunala bolaget Ålands miljöservice (MISE). Där samlas brännbart avfall in för att levereras till Sverige. I Mariehamn och Jomala verkar Svinryggens Deponi Ab. Lemlands kommun har en egen avstjälpningsplats. Seija Paajanen

11 11 Jätehuoltokysely YLEISTÄ Kyselyllä pyrittiin kokoamaan nimenomaan kuntakohtaista tietoa jätehuollosta. Osa raporttiin kootuista tiedoista on saatu suoraan yksittäisiltä kunnilta, osa tiedoista on tullut jätehuoltoyhtiön, YTV, kuntayhtymän tms. kautta. Kaikkiaan tiedot koskevat 378 kuntaa, joka vastaa 91 % koko maan kuntien lukumäärästä. Ilman Ahvenanmaan kuntia vastausprosentti on 94 %. 4 Ahvenanmaan kuntaa vastasi kyselyyn. Luettelo vastanneista kunnista on liitteessä 1. Asukkaita vastanneista kunnissa oli , joka edustaa 97 % koko maan asukkaista. Kuva 1.1 Kunnat, joita vastaukset koskevat Bild 1.1 Kommunerna vi fick uppgifter om genom enkäten AffectoGenimap Oyj

12 12 Tietoja saatiin seuraavien jätehuoltoyhtiöiden, kuntayhtymien tai liikelaitosten alueella perittävistä maksuista. Jätehuoltoyhtiöt (29) Av AFS Stormossen Jätehuolto Oy Botniarosk Oy Ab Ekorosk Oy Ab Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Joensuun Seudun Jätehuolto Oy Jokilaaksojen Jäte Oy Jämsän seudun jätehuolto Oy Jätekukko Oy Jäte-Vitonen Oy Kiertokapula Oy KLARA-PSS Saariston Puhtaanapito Oy Kymenlaakson jäte Oy Lakeuden Etappi Oy Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Metsäsairila Oy Millespakka Oy Mustankorkea Oy Napapiirin Residum Oy Perämeren jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Rosk'n Roll Oy Ab Rouskis Oy Sammakkokangas Oy Satakierto Oy Savonlinnan seudun jätehuolto Oy Turun Seudun Jätehuolto Oy Ylä-Savon jätehuolto Oy Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV) Kuntayhtymät (3) Kainuun jätehuollon ky, Eko-Kymppi Kouvolan seudun ky Lapin jätehuolto ky Liikelaitokset (4) Keravan Kaupunkitekniikka Oulun jätehuolto Porin jätehuolto Rauman seudun jätehuoltolaitos

13 13 Kaatopaikat Kaikkiaan 359 kuntaa ilmoitti kaatopaikan tai käsittelylaitoksen, jolla käsittelymaksua sovelletaan. Kysymykseen vastanneiden kuntien käytössä olevia kaatopaikkoja tai käsittelylaitoksia ilmoitettiin 55 kpl. Lista ilmoitetuista kaatopaikoista on liitteessä 2. Taulukko 1.1 Kaatopaikkojen koko Tabell 1.1 Avstjälpningsplatsernas storlek Kaatopaikalla Kaatopaikkojen käsitellään lkm På avstjälpningsplatsen behandlas yli asukkaan jätteet avfall från mer än invånare asukkaan jätteet avfall från invånare alle asukkaan jätteet avfall från färre än invånare Ei tietoa Uppgifter saknas Kaikki Samtliga Antalet avstjälpningsplatser Kuntien lkm Antalet kommuner % kysymykseen vastanneista % av de kommuner som besvarade förfrågan Yhdyskuntajäte Keskiarvo /t Keskiarvo /t () (sis. ALV) Behandlingsavgift för kommunalt avfall genomsnitt genomsnitt /ton /ton (inkl. moms) (exkl. moms) % 84,04 101,43 (vaihteluväli ,30 /t) (varierar mellan 78 och140,30 /ton) % 86,47 105,49 (76,05-156,16 /t) % 100,49 122,59 (89,68-209,80 /t) 19 5 % % 83,75 102,28 Yksityiskohtaiset käsittelymaksujen tarkastelut löytyvät liitteistä 3-4.

14 14 Kuva 1.2 Ilmoitetut kaatopaikat (käyttäjämäärien mukaan) Bild 1.2 Avstjälpningsplatser i enkäten (efter antalet användare) AffectoGenimap Oyj

15 15 2. JÄTEMAKSUT TAMMIKUUSSA Käsittelymaksut Kuntia pyydettiin ilmoittamaan kunnan alueella tammikuussa 2007 voimassa olleet käsittelymaksut sekä arvonlisäverollisina että ilman arvonlisäveroa mutta sisältäen jäteveron. Näitä tietoja saatiin kaikista kyselyyn vastanneista 378 kunnasta Painoon perustuvat käsittelymaksut Yhdyskuntajätteestä peritty käsittelymaksu oli vuoden 2007 alussa keskimäärin 101,95 /tonni (sis. ALV). Se oli noussut edellisestä vuodesta noin 4 %. Yhteenveto painoon perustuvien käsittelymaksujen keskiarvoista on esitetty alla olevassa taulukossa. Tietoja saatiin 373 kunnan osalta. Kuntakohtaiset luettelot on esitetty liitteissä 3 ja 4. Käsittelymaksu on määrätty taksassa myös astiakohtaisesti 79 kunnassa (21 % vastanneista). Taulukko 2.1 Punnitukseen perustuvat käsittelymaksut Tabell 2.1 Behandlingsavgifter baserade på vikten Jätelaji Sis. ALV / Ilman /Exkl. moms Avfallsslag Inkl. MOMS Keskiarvo /t Keskiarvo /t Keskiarvo /t Kuntien lkm Vaihteluväli /t Keskiarvo /t Kuntien lkm Keskiarvo /t Kuntien lkm Keskiarvo /t Kuntien lkm Yhdyskunta- 101,95 98,45 83, ,34-80, , , jäte 1) 128,00 Yhdyskunta- 101,24 92,79 82, ,94-76, , , jäte Y1 102,77 Yhdyskunta- 101,46 92,53 82, ,94-74, , , jäte Y2 102,77 Biojäte 68,31 64,16 55, ,00-52, , , Organiskt avfall 104,09 Energiajäte 73,62 71,61 60, ,20-58, , , Energiavfall 94,34 Rakennusjäte 106,43 104,32 87, ,01-85, , , Byggavfall 135,00 Erityisjäte 148,57 146,01 121, ,02-119, , , Specialavfall 237,70 Sakokaivoliete 91,63 59,80 75, ,11-50, , ,54 75 Slam 120,00 1) Yhdyskuntajäte, sekajäte, kuljetustapaa ei huomioida maksussa Kommunalt avfall, blandat avfall, transportsättet beaktas inte i avgiften Y1 Y2 Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan puristinlaittein varustetussa jäteautossa tai jäteastiassa/ Kommunalt avfall som transporteras i avfallsbil med komprimator eller i avfallskärl Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan jätteiden keräysastiana käytettävässä siirtolavasäiliössä/ Kommunalt avfall som transporteras i växelflaksbehållare som används som insamlingskärl

16 Painoon perustuvien käsittelymaksujen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 2.2 Painoon perustuvien käsittelymaksujen kehitys () Tabell 2.2 Utveckling av viktbaserade behandlingsavgifter (Exkl. moms) Vuosi Yhdyskuntajäte /t Y1 /t Y2 /t Biojäte /t Erityisjäte /t ,55 27,40 14,43 54, ,15 39,77 18,46 55, ,34 41,79 21,71 57, ,07 45,98 23,69 65, ,36 47,53 26,09 68, ,38 51,01 28,10 73, ,46 58,72 36,49 87, ,22 60,28 62,79 38,32 93, ,18 69,51 73,04 44,45 98, ,60 78,77 80,35 50,64 115, ,61 76,06 74,67 52,55 119, ,50 82,98 82,95 55,99 121,69 16 Kuva 2.1 Painoon perustuvien käsittelymaksujen kehitys () Bild 2.1 Utveckling av viktbaserade behandlingsavgifter (Exkl. moms) 140 Yhdyskuntajäte Y1 Biojäte Erityisjäte ,81 119,35 121,69 /tonni ,39 73,29 49,36 50,38 26,09 28,1 93,15 87,64 67,22 57,46 60,28 36,49 38,32 98,58 69,51 69,18 44,45 77,29 74,67 48,18 83,50 80,55 76,06 82,98 55,99 52,

17 17 Kuva 2.2. Indeksillä vuoden 2007 arvoon korotetut yhdyskuntajätteen (Y1) käsittelymaksut () Bild 2.2 Behandlingsavgifter (Exkl. moms) för kommunalt avfall (Y1) justerade enligt index för år 2007 Kuntatalousindeksi 2000 = Yhdyskuntajäte Y1 käsittelymaksu Indeksillä v arvoon korotettu maksu /tonni ,12 53,47 39,15 41,34 57,39 45,07 60,71 59,93 49,36 50,38 66,61 67,96 57,46 60,28 75,93 69,51 83,2 78,77 82,98 76, Vuosina ovat käsittelymaksut kaksinkertaistuneet. Kuntatalousindeksillä korjattuna maksujen nousu on ollut 59 %. Tarkastelujaksolla jäteveron suuruus on noussut kaksinkertaiseksi eli 15 /tonnista 30 /tonniin. Kuntalisä Kunnilta kysyttiin myös mahdollisesta kuntalisästä, maksusta, joka peritään kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaatopaikanpitäjän käsittelymaksun lisäksi. Tällainen maksu oli käytössä seuraavissa kunnissa: Taulukko 2.3 Kuntalisät () Tabell 2.3 Kommuntillägg (Exkl. moms) Yhtiö Kunta Kuntalisä tms. Avfallshanteringsbolag Kommuner Kommuntillägg e.d. Jätekukko Oy Mustankorkea Oy Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Kuopio Nilsiä Jyväskylän mlk Imatra Joutseno Lappeenranta Ruokolahti 2,29 /t 7,87 /t 8,40 /t 8,40 /t kuivajäte; 2,84 /biojätetonni 10,73 /t 33,00 /t 12,54 /t 25,78 /t Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kerää kuntalisät muista kuin pakkaavista jätteistä kuntien puolesta Jäte-Vitonen Oy Raahe 9 % Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Akaa Loimaa 21,00 /t 21,00 /t Perittävät siirtokuljetusmaksut Vammala 16,00-19,00 /t Perittävät siirtokuljetusmaksut yhdyskuntajäte 16 /t, teollisuustoiminnan jäte 19 /t. Sammakkokankaan Jätehuolto Oy Äänekoski 1,97-4,62 /jkm Jätteenkäsittelymaksu sisältää kaupungin osuuden: sekajäte 240 ltr jkm 1,97 (kaupungin osuus 0,50 ) sekajäte 600 ltr jkm 4,62 (kaupungin osuus 0,70 ) bio 240 ltr jkm 2,24 (kaupungin osuus 0,17 )

18 Tilavuuteen perustuvat käsittelymaksu Tilavuuteen perustuvia käsittelymaksutietoja saatiin 96 kunnasta. Tilavuusperusteinen yhdyskuntajätteen (sekajäte, kuljetustapaa ei huomioida maksussa) arvonlisäverollinen käsittelymaksu oli keskimäärin 25,06 /m 3, joka on n. 21 % korkeampi kuin viime vuonna. Hin käsittelymaksu oli 3,41 / m 3 ja korkein 44,77 / m 3. Yhteenveto tilavuuteen perustuvista käsittelymaksuista (sis. jäteveron) on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtaiset luettelot ovat liitteissä 3 ja 4. Taulukko 2.4 Tilavuuteen perustuvat käsittelymaksut Tabell 2.4 Avgifter baserade på volym Jätelaji Sis Ilman / Exkl. moms Avfallsslag Inkl. moms Keskiarvo /m3 Keskiarvo /m3 Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Vaihteluväli /m3 Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Yhdyskuntajäte 24,76 20,88 20, ,80-17, , , ) 36,70 Yhdyskuntajäte 33,89 29,02 27, ,47-23, , ,10 54 Y1 36,70 Yhdyskuntajäte Y2 13,76 15,77 11, ,80-23,03 13, , ,61 53 Biojäte Organiskt avfall Energiajäte Energiavfall Rakennusjäte Byggavfall Erityisjäte Special avfall Sakokaivoliete Slam 33,66 13,37 27, ,00-60,00 15,36 12,60 12, ,02-20,00 34,37 29,90 28, ,59-65,57 58,89 43,00 43, ,39-130,40 12,33 13,74 10, ,22-72,19 1) Yhdyskuntajäte, sekajäte, kuljetustapaa ei huomioida maksussa Kommunalt avfall, blandat avfall, transportsättet beaktas inte i avgiften 10, , , , , , , , , , , , , , ,56 19 Y1 Y2 Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan puristinlaittein varustetussa jäteautossa tai jäteastiassa/ Kommunalt avfall som transporteras i avfallsbil med komprimator eller i avfallskärl Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan jätteiden keräysastiana käytettävässä siirtolavasäiliössä/ Kommunalt avfall, som transporteras i växelflaksbehållare som används som insamlingskärl

19 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut Sopimusperusteinen jätteenkuljetus Kuntia pyydettiin ilmoittamaan sopimusperusteisessä jätteenkuljetuksessa perityt kuljetus- ja käsittelymaksut tyhjennystä kohti. Tietoja saatiin 171 kunnasta. Yhteenveto niistä on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 5. Jäteastian (240 ltr) arvonlisäverolliset tyhjennysmaksut vaihtelivat sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa välillä 3,60-29,91 /tyhjennyskerta. Keskimääräinen tyhjennysmaksu oli 6,15 /tyhjennyskerta. Taulukko 2.5 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut 2007 (keskiarvo /tyhjennys) Tabell 2.5 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall 2007 ( /tömning) SOPIMUSPERUSTEINEN JÄTTEENKULJETUS AVFALLSTRANSPORT ENLIGT AVTAL Kuljetus 1) Transport Käsittelymaksu 1) Behandlingsavgift Yhteensä 1) Totalt Yhteensä 1) Sis. Totalt Inkl. moms /tyhjennys, / /tömning, exkl. moms Astia 240 ltr, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 trl, tömning 1 gång/vecka (Vuoden 2006 keskiarvo) 2,66 (2,84) 2,37 (2,16) 5,04 (vaihteluväli 2,95-24,52) 122 kuntaa (5,09) 6,15 (6,21) Astia 600 ltr, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 ltr, tömning 1 gång/vecka (Vuoden 2006 keskiarvo) 3,73 (4,00) 5,21 (4,74) 8,96 (vaihteluväli 4,98-61,31) 112 kuntaa (8,81) 10,94 (10,47) 1) Yleisin asiakkaalta peritty hinta tai jos muuta tietoa ei ole, kunnan kiinteistöistä maksettu tyhjennysmaksu 1) Den oftast förekommande avgift som tagits ut av kunden, eller om andra uppgifter inte står att få, den avgift som kommunens fastigheter betalar för tömning Kuva 2.3 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksujen kehitys () Bild 2.3 Utvecklingen av avgiften för tömning av kärl för blandat avfall per uppsamlingskärl (exkl. moms) Sopimusperustein jätteenkuljetus (ilman ALV) Astia 240 ltr Astia 600 ltr 10,00 8,00 7,73 8,04 8,47 8,81 8,96 /tyhjennys 6,00 4,00 5,85 3,51 4,68 4,67 4,8 5,09 5,04 2,00 0,

20 litran jäteastian keskimääräinen tyhjennysmaksut olivat nousseet tarkastelujaksolla (6 vuotta) noin 44 % ja 600 ltr astian tyhjennysmaksut noin 53 % samassa ajassa. Tyhjennysmaksujen nousu vuodesta 2006 on ollut vain 2 % 600 ltr astian osalta (kuljetus -7 %, käsittelymaksu +9 %) ja 240 ltr astian osalta laskenut 1 % (kuljetus -6 %, käsittely +10 %) vuodesta Taulukko 2.6 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa, kun käsittely- ja kuljetusmaksuja ei ole eritelty ( /tyhjennys) Tabell 2.6 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall I avfallstransport enligt avtal, om tömninsavgiften är inte uppdelad I transport- och behandlingsavgift ( /tömning) SOPIMUSPERUSTEINEN Tyhjennysmaksu /tyhjennys 2) / Tömningsavgift /tömning 2) JÄTTEENKULJETUS Sis. / Inkl. moms Ilman / Exkl. moms AVFALLSTRANSPORT ENLIGT AVTAL Astia 240 ltr, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 ltr, tömning 1 gång/vecka 6,75 6,02 5,53 (vaihteluväli 3,77-10,53, 42 kuntaa) 4,94 (17 kuntaa) Astia 600 ltr, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 ltr, tömning 1 gång/vecka 10,85 10,24 8,89 (vaihteluväli 6,14-19,92, 50 kuntaa) 8,39 (20 kuntaa) 2) Tyhjennysmaksu ilmoitettu erittelemättä sitä kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksiin 2) Tömningsavgiften är inte uppdelad i transport- och behandlingsavgift

21 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Jäteastian (240 ltr) arvonlisäverolliset tyhjennysmaksut vaihtelivat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa välillä 2,92-7,28 /tyhjennyskerta. Keskimääräinen arvonlisäverollinen tyhjennysmaksu oli 5,42 /tyhjennyskerta (sis. ALV). Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa perittyjen tyhjennysmaksujen keskiarvot. Tietoja saatiin 137 kunnasta. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 6. Taulukko 2.7 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut 2007 ( /tyhjennys) Tabell 2.7 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall 2007 ( /tömning) KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS KOMMUNALT ORDNAD Kuljetus Transport 2) Käsittelymaksu Behandlingsavgift 2) Yhteensä Totalt 2) AVFALLSTRANSPORT /tyhjennys, / /tömning, Exkl. moms Astia 240 l, tyhjennys 1 krt/vko/ 2,56 1,88 4,44 Kärl 240 l, tömning 1 gång/vecka (vaihteluväli 2,95-6,20) 64 kuntaa (Vuoden 2006 keskiarvo) (2,72) (1,84) (4,52) Astia 600 l, tyhjennys 1 krt/vko 3,22 4,37 7,58 Kärl 600 l, tömning 1 gång/vecka (vaihteluväli 5,22-11,21) 116 kuntaa (Vuoden 2006 keskiarvo) (3,58) (4,20) (7,74) 2) Asiakkailta peritty maksu 2) Avgift som tagits ut av kunden Yhteensä Sis. Totalt Inkl.moms 2) 5,42 (5,48) 9,25 (9,45) Kuva 2.4 Keräysvälinekohtaisten käsittelymaksujen kehitys () Bild 2.4 Utvecklingen av behandlingsavgifterna per uppsamlingskärl (exkl. moms) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus (ilman ALV) Astia 240 ltr Astia 600 ltr 10,00 /tyhjennys 8,00 6,00 4,00 5,36 3,32 6,66 6,73 3,91 3,97 7,19 4,25 7,74 7,58 4,52 4,44 2,00 0, litran jäteastian keskimääräinen tyhjennysmaksu on noussut tarkastelujaksolla (6 vuotta) 34 % ja 600 ltr astian noin 41 % samassa ajassa. Tyhjennysmaksut ovat hieman laskeneet vuodesta 2006 (240 ltr astia kuljetus -6 %, käsittely +9 %, yhteensä -2 % ja 600 ltr astia kuljetus -10 %, käsittely + 4 %, yhteensä -2 %).

22 22 Taulukko 2.8 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, kun kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksia ei ole eritelty (keskiarvo /tyhjennys) Tabell 2.8 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall om tömningsavfigten är inte uppdelad i transportoch behandlingsavgift ( /tömning) KUNNAN JÄRJESTÄMÄ Tyhjennysmaksu 4) /tyhjennys / Tömningsavgift 4), /tömning JÄTTEENKULJETUS KOMMUNALT ORDNAD AVFALLSTRANSPORT sis. / inkl. moms / exkl. moms Astia 240 l, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 l, tömning 1 gång/vecka 6,55 (20 kuntaa) 6,00 (3 kuntaa) 5,51 (vaihteluväli 3,57-7,84, 20 kuntaa) 4,92 (3 kuntaa) Astia 600 l, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 l, tömning 1 gång/vecka 10,77 (21 kuntaa) 10,11 (3 kuntaa) 9,11 (vaihteluväli 5,91-18,81, 21 kuntaa) 8,28 (3 kuntaa) 4) Tyhjennysmaksu ilmoitettu erittelemättä sitä kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksiin 4) Tömningsavgiften är inte uppdelad i transport- och behandlingsavgift Kunnan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa kuljetusurakoitsijalle maksetun urakkakorvauksen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 2.9 Urakkakorvaus Tabell 2.9 Entreprenadersättning KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Urakkakorvaus /tyhjennys,, Entreprenadersättning /tömning, exkl. moms AVFALLSTRANSPORT ENLIGT AVTAL Astia 240 ltr, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 ltr, tömning 1 gång/vecka 2,59 (1,20-4,96, 57 kuntaa) 2,46 (1,20-4,09, 78 kuntaa) 2,69 (1,15-6,54, 24 kuntaa) 2,09 (1,10-5,89, 47 kuntaa) 2,15 (1,03-5,01, 33 kuntaa) Astia 600 ltr, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 ltr, tömning 1 gång/vecka 3,40 (1,22-8,05, 57 kuntaa) 3,63 (1,21-10,51, 81 kuntaa) 3,87 (1,26-9,63, 28 kuntaa) 2,58 (1,12-8,40, 52 kuntaa) 3,96 (1,04-12,18, 40 kuntaa) Urakkakorvaus oli suurempi kuin asiakkaalta peritty kuljetusmaksu kolmessa kunnassa, joka johtuu siitä, että eräillä alueilla kuljetusurakkaan sisältyi varsinaisten kuljetusten lisäksi mm. laskutuksen hoitoa.

23 23 Kuva 2.5 Kuljetus- ja käsittelymaksut kunnan järjestämässä kuljetuksessa ja sopimusperusteisessa kuljetuksessa () Bild 2.5 Transport- och behandlingsavgifter i av kommunen ordnad transport och i avtalsbaserad transport (exkl. moms) Keräilyvälinekohtaisten sekajäteastian tyhjennysmaksut (ilman ALV) ,00 Jäteastia 600 ltr 8,00 Jäteastia 240 ltr /tyhjennys 6,00 4,00 2,00 0,00 Sopimusperusteinen Astia 240 l Kunnan järjestämä Astia 240 l Sopimusperusteinen Astia 600 l Kunnan järjestämä Astia 600 l Taulukko 2.10 Jäteastioiden (240 ltr) tyhjennysmaksut () Tabell 2.10 Behandlings- och transportavgifter för sopkärl på 240 liter (exkl. moms) Vuosi Kuljetus/Transport Käsittely/Behandling Yhteensä/Totalt År Kunnan järjestämä kuljetus 1) Sopimusperusteinen kuljetus 2) Kunnan järjestämä kuljetus 1) /tyhjennys / /tömning Kunnan järjestämä kuljetus 1) Sopimusperusteinen kuljetus 2) Sopimusperusteinen kuljetus 2) ,70 2,27 1,38 1,22 3,05 3, ,99 2,49 1,17 1,32 3,17 3, ,13 2,66 1,11 1,53 3,32 4, ,49 2,87 1,46 1,86 3,91 4, ,32 2,54 1,56 2,44 3,97 4, ,59 2,68 1,61 2,11 4,25 4, ,72 2,84 1,84 2,16 4,52 5, ,56 2,66 1,88 2,37 4,44 5,04 Nousu vuosina % 25 % 33 % 77 % 48 % 48 % Nousu vuosina % 17 % 36 % 94 % 46 % 47 % 1) Kommunalt ordnad avfallstransport 2) Avfallstransport enligt avtal Eri järjestelmien piirissä olevien kuntien määrä on vuosien aikana muuttunut oleellisesti. Käsittelymaksun osuus arvioidaan astiassa olevan jätemäärän perusteella. Jätemäärää arvioitaessa kunnissa käytetään erilaisia tilavuuspaino- ja täyttöasteoletuksia.

24 24 Kuva ltr jäteastian käsittely- ja kuljetusmaksujen kehitys () Bild 2.6 Behandlings- och transportavgifter för sopkärl på 240 liter (exkl. moms) Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksujen kehitys (240 ltr astia) (ilman ALV) 6,00 Kunnan järjestämä Kuljetus Käsittely Sopimusperusteinen 4,00 2,00 1,17 1,11 1,38 1,46 1,56 1,61 1,84 1,88 1,86 2,44 2,11 2,16 2,37 1,53 1,32 1,22 1,7 1,99 2,13 2,49 2,32 2,59 2,72 2,56 2,27 2,49 2,66 2,87 2,54 2,68 2,84 2,66 0, /tyhjennys 2007 Kuva 2.7 Käsittely- ja kuljetusmaksujen osuus tyhjennysmaksuista (240 ltr jäteastia) () Bild 2.7 Behandlings- och transportavgifternas andel av tömningsavgiften (sopkärl på 240 liter) (exkl. moms) Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksujen kehitys (240 ltr astia) (ilman ALV) Kuljetus Käsittely 100 % Kunnan järjestämä Sopimusperusteinen 75 % 50 % 25 % 0 % % tyhjennysmaksusta

25 Muut maksut Kuormaus- tai punnitusmaksut 265 kuntaa (71 % kyselyyn vastanneista) ilmoitti, että käytössä on kuormaus- tai punnitusmaksu, 22 kunnalla ei. Arvonlisäverolliseksi keskiarvoksi muodostui 11,19 /punnitus vaihdellen välillä 6,10-18,00 /punnitus Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut Eko- yms. maksun suuruutta koskeva tietoja saatiin 154 kunnasta. Keskimääräinen ekomaksun suuruus arvonlisäveroineen oli omakotikiinteistöiltä 28,40 /vuosi ja lomakiinteistöiltä noin 12,97 /vuosi. Kuntia pyydettiin ilmoittamaan eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksu 3 henkilön kiinteistöä tai taloutta kohden. Yhteenveto asiasta on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 7. Taulukko 2.11 Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut 2007 /kiinteistö/vuosi Tabell 2.11 Eko-, återvinnings- eller serviceavgifte 2007 /fastighet/år Eko-, hyötykäyttö- tai Kuntien pelumaksu lkm Omakotikiinteistö Egnahemshuset Vapaa-ajan kiinteistö Fritidsbostad Keskiarvo /kiinteistö/vuosi () Vaihtelurajat /kiinteistö/ vuosi () Keskiarvo /kiinteistö/vuosi () ,44 8,20-55,18 28, ,40 4,92-37,21 12,63 Omakotikiinteistöltä perittävät arvonlisäverolliset eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut olivat himmillaan 10 /kiinteistö/vuosi (Jämsänseudun jätehuolto Oy:n alueella) ja kalleimmat 67,32 /kiinteistö/vuosi (Ekorosk Oy Ab:n alueella). Taulukko 2.12 Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut () Tabell 2.12 Eko-, återvinnings- eller serviceavgift (exkl. moms) Eko-, /kiinteistö/vuosi / /fastighet/år hyötykäyttö- tai pelumaksu Omakotikiinteistö Egnahemshuset 23,44 (154 kuntaa) 23,37 (115 kuntaa) 26,77 (137 kuntaa) 23,69 (170 kuntaa) 26,55 (144 kuntaa) Vapaa-ajan kiinteistö Fritidsbostad 10,40 (140 kuntaa) 10,91 (141 kuntaa) 11,45 (132 kuntaa) 12,06 (143 kuntaa) 15,28 (124 kuntaa)

26 26 Kuva 2.8 Eko-, hyötykäyttö- ja pelumaksujen kehitys () Bild 2.8 Utvecklingen av eko-, återvinnings- eller serviceavgifterna (exkl.moms) Vakituinen asutus Vapaa-ajan kiinteistö 30,00 25,00 26,55 23,69 26,77 23,37 23,44 /kiinteistö/vuosi 20,00 15,00 10,00 15,28 12,06 11,45 10,91 10,40 5,00 0,

27 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut Alueellisten keräyspisteiden arvonlisäverolliset käyttömaksut vakituisilta asukkailta olivat kompostoimattomilta kiinteistöiltä keskimäärin 98,97 /vuosi ja kompostoivilta kiinteistöiltä 90,49 /vuosi (3 hengen kiinteistöä tai taloutta kohden). Tietoja saatiin 164 kunnasta. Vakituisilta asukkailta perityt alueellisten keräyspisteiden arvonlisäverolliset käyttömaksut olivat himmillaan 51,24 /vuosi (Luumäki) ja korkeimmillaan 170,00 /vuosi (Korppoo) kompostoiville kiinteistöille. Kompostoimattomilta kiinteistöitä vastaavat luvut olivat 51,20 /vuosi (Varkauden seudun kunnat) ja 320,00 /vuosi (Houtskari). Alueellisista keräyspisteiden käyttömaksuista laadittu yhteenveto on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 8. Taulukko 2.13 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut 2007 Tabell 2.13 Bruksavgift för användning av områdesvisa 2007 Alueellisten keräyspisteiden Kuntien Keskiarvo Vaihtelurajat käyttömaksu lkm /kiinteistö/vuosi, /fastighet/år, exkl. moms Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vakituisilta asukkaita Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser, permanet boende - kompostoivat kiinteistöt fastighet med kompostering - kompostoimattomat kiinteistöt fastighet utan kompostering Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vapaa-ajanasuntojen osalta Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser fritidsbostäder - kompostoivat kiinteistöt fastighet med kompostering - kompostoimattomat kiinteistöt fastighet utan kompostering Keskiarvo Sis. Inkl. moms ,14 42,00-139,35 90, ,72 41,97-262,30 98, ,42 14,47-100,00 40, ,74 14,47-172,14 47,26 Taulukko 2.14 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut () Tabel 2.14 Bruksavgift för användning av områdesvisa (exkl. moms) Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksu 2007 Keskiarvo /vuosi 2006 Keskiarvo /vuosi 2005 Keskiarvo /vuosi 2004 Keskiarvo /vuosi Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vakituisilta asukkaita Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser, permanet boende Kompostoivat Med kompostering 74,14 (143 kuntaa) 72,17 (148 kuntaa) 70,45 (136 kuntaa) 62,15 (142 kuntaa) 2003 Keskiarvo /vuosi 59,98 (108 kuntaa) Kompostoimattomat Utan kompostering 81,72 (126 kuntaa) 81,46 (118 kuntaa) 81,33 (119 kuntaa) 66,65 (147 kuntaa) 65,02 (123 kuntaa) Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vapaa-ajanasuntojen Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser, fritidsbostäder Kompostoivat Med kompostering 33,42 (158 kuntaa) 33,41 (164 kuntaa) 30,88 (154 kuntaa) 29,96 (161 kuntaa) 28,60 (126 kuntaa) Kompostoimattomat Utan kompostering 38,74 (140 kuntaa) 38,04 (144 kuntaa) 36,83 (149 kuntaa) 32,22 (163 kuntaa) 30,58 (133 kuntaa)

28 28 Kuva 2.9 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksujen kehitys , kompostoimattomat kiinteitsöt, () Bild 2.9 Bruksavgift för användning av områdesvisa , /fastighet eller hushåll (exkl. moms) Kompostoimattomat kiinteistöt Vakituiset asukkaat Vapaa-ajan asukkaat ,33 81,46 81,72 /kiinteistö/vuosi ,02 66,65 30,58 32,22 36,83 38,04 38,

29 Kaikki vuotuiset jätehuollosta omakotitalolle aiheutuvat maksut Omakotikiinteistön vuotuiset jätemaksut olivat keskimäärin 163,04 /vuosi (sis. ALV.) (= noin 1,05 /asukas/vko). Ne pyydettiin arvioimaan seuraavanlaiselle omakotitalolle - huoneistoala on 115 m 2 - asukkaita 3 henkilöä - sillä on oma 240 litran sekajäteastia (1 kpl), joka tyhjennetään kerran kahdessa viikossa - keräyspaperi toimitetaan aluekeräyspisteeseen - biojäteastia tyhjennetään kerran viikossa. Tiedot saatiin 252 kunnasta. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 9. Taulukko 2.15 Kaikki vuotuiset omakotitalolle aiheutuvat maksut /tyhjennys/vuosi 2007 () Tabell 2.15 Alla årliga avgifter för avfallshanteringen för egnahemshusen /tömning/år 2007 (Exkl. moms) Tyhjennysmaksu Tömningsavgift Kuntien lkm Ilman / Exkl. moms sis ALV, /år, inkl. MOMS Keskiarvo /vuosi Vaihtelurajat /vuosi a) Biojätettä ei kerätä erikseen ,55 76,60-474,15 163,04 Organiskt avfall inte samlas in separat b) Biojäte kerätään erikseen ,26 84,00-770,78 416,07 Organiskt avfall samlas in separat c) Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä ,18 28,40-343,00 154,19 Organiskt avfall komposteras av fastigheten d) Energiajäte kerätään erikseen *) ,19 102,44-309,88 174,72 Energiavfall samlas in separat *) Energiajäteastian tyhjennystiheyttä ei kyselyssä määritelty. a) Alhaisin ilmoitettu vuosimaksu (sis.alv) oli 93,60 /vuosi (Pirkanmaan jätehuolto Oy:n alueen kunnissa Kangasla, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Tampere) ja korkein 578,16 /vuosi (Houtskari). b) Alhaisin vuosimaksu oli 102,48 /vuosi (Posio) ja korkein 940,35 /vuosi (Luumäki). c) Alhaisin vuosimaksu oli 34,65 /vuosi Hausjärvi) ja korkein 418,16 /vuosi (Houtskari ja Korppoo). d) Alhaisin vuosimaksu oli 125,06 /vuosi (Joensuu) ja korkein 309,88 /vuosi (Laihia). Taulukko 2.16 Kaikki vuotuiset omakotitalolle aiheutuvat maksut Tabell 2.16 Alla årliga avgifter för avfallshanteringen för egnahemshusen Maksut / Avgifter /år, exkl. moms Biojätettä ei kerätä erikseen Organiskt avfall inte samlas in separat Biojäte kerätään erikseen Organiskt avfall samlas in separat Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä Organiskt avfall komposteras av fastigheten Energiajäte kerätään erikseen Energiavfall samlas in separat ,55 (225 kuntaa) 340,26 (117 kuntaa) 125,18 (146 kuntaa) 143,19 (20 kuntaa) 130,19 (182 kuntaa) 330,08 (74 kuntaa) 116,33 (125 kuntaa) 132,47 (19 kuntaa) 125,19 (231 kunaa) 289,63 (114 kuntaa) 107,38 (199 kuntaa) 149,62 (47 kuntaa) 116,19 (244 kuntaa) 261,38 (109 kuntaa) 107,84 (201 kuntaa) 117,64 (35 kuntaa) 108,96 (164 kuntaa) 258,15 (100 kuntaa) 108,79 (134 kuntaa) 104,97 (20 kuntaa) Muutos-% % + 3 % + 8 % + 8 %

30 Jätemaksuista Ahvenanmaalla Ahvenanmaalla huolehtii 11 kunnan jätehuollosta kunnallinen yhtiö Ålands miljöservice (MISE). Sen piiriin kuuluvat seuraavat kunnat: Finström, Föglö, Geta, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö. MISE perii niiltä vakituisen asumisen kiinteistöiltä, jotka eivät toimita polttokelpoista jätettä vastaanottopisteisiin jätemaksua 185 /vuosi ja muilta 110 /vuosi. Vapaa-ajanasunnoilta perittävä maksu on 74. Tällä MISE-maksulla katetaan sekä kuljetus-, loppukäsittely-, hyötyjätepisteiden ylläpito- ja hallintokustannukset. Ahvenanmaalta maksutietoja saatiin lisäksi Lemlandista. Lemlandin kunnassa kaatopaikkamaksu on 233,50 /t. Omakotitalojen asukkaat maksavat siellä vuodessa jätemaksua 489. Jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat 240 ltr astian osalta 10,53 ja 600 ltr astian osalta 19,92. Ahvenanmaalla toimii myös Svinryggens Deponi Ab (Maarianhamina ja Jomala), mutta tänä vuonna nämä kunnat eivät vastanneet kyselyyn.

31 31 3. ALUEELLISET JÄTEHUOLTOYHTIÖT, KUNTAYHTYMÄT JA LIIKELAITOKSET Kyselyyn saatiin maksutietoja 29 jätehuoltoyhtiön (kaikkiaan niitä on 31), YTV:n, 3 kuntayhtymän (3 kaikkiaan) ja 4 liikelaitoksen (4 kaikkiaan) alueelta. Alla olevassa kartassa (kuva 3.1) on esitetty vuoden 2007 lopulla jätehuoltoyhtiöihin kuuluvat kunnat. Kuvassa 3.2 on esitetty kaikki kunnat, jotka ovat jäseninä joko jätehuoltoyhtiössä, kuntayhtymässä, liikelaitoksessa tai YTV:ssä. Kuvassa 3.3 on esitetty kaikki jätehuoltoyhteistyötä tekevät kunnat. Yksityiskohtainen luettelo on esitetty liitteessä 10. Kartta 3.1 Jätehuoltoyhteistyötä tekevät kunnat Bild 3.1 Kommuner som samarbetar kring avfallshanteringen AffectoGenimap Oyj

Seija Paajanen Marjut Mynttinen. AffectoGenimap Oyj, Lupa L7017/07. ISBN 978-952-213-404-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2008

Seija Paajanen Marjut Mynttinen. AffectoGenimap Oyj, Lupa L7017/07. ISBN 978-952-213-404-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2008 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2008 Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2008 ISBN 978-952-213-404-2 (pdf) Helsinki 2008 Seija Paajanen Marjut Mynttinen AffectoGenimap Oyj, Lupa L7017/07

Lisätiedot

TEKIJÄT Seija Paajanen Pirjo Kohtamäki Marjut Mynttinen. 1. painos ISBN X Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄT Seija Paajanen Pirjo Kohtamäki Marjut Mynttinen. 1. painos ISBN X Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2006 Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2006 Keräilyvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut 2006 euroa/t (sis. alv) Kuljetus Käsittelymaksu

Lisätiedot

Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2005

Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2005 Seija Paajanen, Marjut Mynttinen Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2005 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2005 ISBN 952-213-077-X Suomen Kuntaliitto 2006 2 Seija Paajanen Marjut Mynttinen

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2003 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2003

Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2003 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2003 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2003 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2003 ê jätteenkäsittelymaksu 82 /t, verojen osuus tästä 45 % ê kuljetuksen osuus jätemaksuissa vielä yli puolet

Lisätiedot

Tietoja kuntien jätehuollosta

Tietoja kuntien jätehuollosta Mynttinen Marjut, Paajanen Seija Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2002 ISBN 951-755-784-1 Suomen Kuntaliitto 2002 3 Sisältö Taustaa 5 Kuntien jätehuoltokyselyn 2002 vastauksista laadittu yhteenveto

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä

JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2013 i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015 Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä ja kuljetuksessa...

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2011. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2011. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2011 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 5 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Kuntien järjestämä jätteidenkuljetus Toimialue / kunta Yritys sekajäte joka 2. vko Tyhjennysmaksut biojäte

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2013 Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kyselyn toteutus 2 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA

RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.1998, voimaantulopäivä 1.4.1998 Tekninen lautakunta hyväksynyt kuljetus- ja käsittelymaksut 11.11.2014 voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Rauman

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 5.11.2013 41 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8. Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien

Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8. Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien Hyväksytty Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston kokouksessa 29.9.2015, 8 Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien JÄTEMAKSUTAKSA 1. YLEISTÄ 1.1 Tässä taksassa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2018 Tornion hallintopalvelut Nro 1 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan 12.12.2017 hyväksymä, voimassa 18.1.2018 lähtien Tornion ja

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA

SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA SELVITYS JÄTEHUOLLON HINNOISTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEELLA Tulosraportti 17.10.2016 Veli-Matti Suhonen, Lounais-Suomen Jätehuoltolautakunta Merja Tuominen, Taloustutkimus Oy RAPORTIN SISÄLTÖ sivu Selvityksen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 27.11.2012 klo 17.00 19.00 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kunta Ronny Avellan pj Jarmo Kuosa vpj. Seppo Immonen Jarna Kaskenpalo Matti

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2016 alkaen Heinäveden, Joroisten, Juvan, Leppävirran ja Varkauden kuntien jätemaksutaksa 26.11.2015 1 (9) Sisällysluettelo 1. Luku: YLEISTÄ...2

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot