Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007"

Transkriptio

1 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007 Yhdyskuntajätteen käsittelymaksu 102 /tonni Arvonlisävero 18 /t 12 Jäteastian (600 ltr) tyhjennysmaksu kuljetus käsittely arvonlisävero 7 Jätevero 30 /t Käsittelymaksu 54 /t /tyhjennys 2 0 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, 9,25 /tyhjennys Sopimusperusteinen jätteenkuljetus, 10,94 /tyhjennys

2 TEKIJÄT Seija Paajanen Marjut Mynttinen Karttapohjat AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7017/07 1. painos ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 3 Sisältö Taustaa 4 Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely Sammanfattning av svaren från Kommunförbundets förfrågan om avfallshanteringen Yleistä Jätemaksut tammikuussa Käsittelymaksut Painoon perustuvat käsittelymaksut Tilavuuteen perustuvat käsittelymaksut Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut Sopimusperusteinen jätteenkuljetus Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Muut maksut Kuormaus- ja punnitusmaksut Eko-, hyötykäyttö- ja pelumaksut Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut Kaikki vuotuiset jätehuollosta omakotitalolle aiheutuvat maksut Jätemaksuista Ahvenanmaalla Alueelliset jätehuoltoyhtiöt, kuntayhtymät ja liikelaitokset 31 Liitteet Liite 1 Kunnat, joita vastaukset koskevat 34 Liite 2 Kaatopaikat 36 Liite 3 Käsittelymaksut, kuljetustapaa ei huomioida maksussa 39 Liite 4 Käsittelymaksut, kuljetustapa huomioidaan maksussa 47 Liite 5 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut, Liite 6 sopimusperusteinen jätteenkuljetus 50 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut, kunnan järjestämä jätteenkuljetus 54 Liite 7 Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut 57 Liite 8 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut 60 Liite 9 Kaikki vuotuiset jätehuollosta omakotitalolle aiheutuvat maksut 64 Liite 10 Alueelliset jätehuoltoyhtiöt, YTV, kuntayhtymät ja liikelaitokset 69 Liite 11 Kyselylomake Liite 12 Enkät

4 4 Taustaa Suomen Kuntaliitto on jo 1980-luvulta lähtien selvittänyt lähes vuosittain kuntien jätehuoltoon liittyviä asioita kunnille ja kuntien jätehuoltoyhtiöille lähetetyillä jätehuoltokyselyillä. Kyselyillä on koottu tietoja toimintojen kehittämisessä ja vertailussa hyödynnettäväksi. Yleensä on kysytty ainakin jätemaksuihin, jätteiden kuljetuksiin, jätehuoltoyhteistyöhön ja jätehuoltomääräyksiin liittyviä asioita. Kyselyn sisältö on kuitenkin vaihdellut vuosittain. Vuonna 2007 kyselyllä kartoitettiin jätemaksujen suuruuksia. Kyselyyn saaduista vastauksista on laadittu yhteenvetoraportti, jossa on sekä kuntakohtaisia että valtakunnallisia tietoja. Tämä raportti löytyy netistä, osoitteesta: > Jätehuolto. Sieltä sen voivat kaikki halukkaat tulostaa omaan käyttöönsä. Jätehuoltokyselyn vastaukset on vuonna 2007 käsitellyt tutkijainsinööri Marjut Mynttinen ja vastausten perusteella laaditun katsauksen kuntien jätehuoltoon on laatinut ympäristöinsinööri Seija Paajanen. Kiitos kyselyyn vastanneille. Yhteenvedosta toivotaan olevan hyötyä toimintoja kehitettäessä ja niitä vertailtaessa.

5 5 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007 Yhteenveto Kuntaliiton vuoden 2007 jätehuoltokyselyn vastauksista Vuoden 2007 jätehuoltokyselyllä koottiin tietoja jätemaksuista. Kyselyyn saatiin vastauksia 378 kunnasta, mikä vastaa 91 % koko maan kuntien lukumäärästä. Kyselyyn vastanneissa kunnissa asuu noin 97 % koko maan asukasmäärästä. Ahvenmaalta saatiin vastaus 4 kunnasta. Kyselyyn vastaamiseen osallistuivat kunnat ja kuntien jätehuoltoyhtiöt yhdessä. Käsittelymaksut nousseet keskimäärin 4 % Yhdyskuntajätteen käsittelymaksun eli kaatopaikkamaksun suuruus arvonlisäveroineen on keskimäärin 101,95 /tonni (83,50 /t 0 %). Se on noussut edellisestä vuodesta noin 4 %. Maksut vaihtelevat välillä 76,05 156,16 /t (62,94-128,00 /t 0 %). Jäteveron ja arvon-lisäveron osuutta keskimääräisessä maksussa on 47 %. Kyselyyn saatiin 55 kaatopaikkaa koskevia käsittelymaksutietoja. Maksujen suuruus vaihteli alueittain mutta myös kaatopaikan koosta riippuen. Maksut olivat alhaisimmat eli 101 /tonni suurimmilla (yli asukasta) kaatopaikoilla, joita oli 24 kpl ja joille toimitti jätteensä 64% kyselyyn vastanneiden kuntien asukkaista. Keskikokoisilla eli asukkaan kaatopaikoilla (18 kpl), joille toimitti jätteensä 27 % asukkaista käsittelymaksut olivat keskimäärin 105 /tonni. Alle asukkaan kaatopaikoilla, joita oli 13 ja joille toimitti jätteensä 4 % asukkaista, käsittelymaksu oli keskimäärin 123 /tonni. Suurimpien kaatopaikkojen käsittelymaksu oli siis noin 17 % alhaisempi kuin pienimpien. Keskiarvoissa ei ole mukana Ahvenanmaan maksut. Käsittelymaksu on määrätty taksassa myös astiakohtaisena noin joka viidennessä kunnassa (79 kunnassa). Vuosina ovat käsittelymaksut kaksinkertaistuneet. Kuntatalousindeksillä korjattuna maksujen nousu on ollut 59 %. Tarkastelujaksolla jäteveron suuruus on noussut kaksinkertaiseksi eli 15 /tonnista 30 /tonniin. Biojätteen ja energiajätteen käsittelymaksut ovat noin jäteveron verran alhaisempia. Biojätteen käsittelymaksu on keskimäärin 68,31 /tonni (55,99 /t 0 %) ja energiajätteen käsittelymaksu 73,62 /tonni (60,35 /t 0 %). Rakennusjätteiden käsittelymaksu on keskimäärin 106,43 /tonni (87,14 /t 0 %). Erityisjätteiden käsittelymaksut olivat keskimäärin 148,57 /tonni (121,69 /t 0 %). Keskimääräinen sakokaivolietteen käsittelymaksu oli 91,63 /tonni (75,74 /t 0 %). Sakokaivolieteen käsittelymaksu oli noussut vuoden aikana 55 %. Sakokaivolietteen käsittelymaksuissa oli erityisen suuria vaihteluita. Maksun suuruutta koskeva tieto tosin saatiin nyt 69 kunnasta, kun se edellisenä vuonna saatiin vain 36 kunnasta. Yhdyskuntajätteen käsittelymaksujen määräytymisen perusteena on yleensä punnittu jätemäärä riippumatta siitä, tuodaanko jäte käsittelypaikalle puristinlaittein varustetussa autossa vai siirtolavasäiliössä tms. Jätemaksuja on vaikea verrata, sillä taksat ovat rakenteeltaan hyvin erilaisia. Taksa saattaa sisältää erillisen kuormakohtaisen maksun (käytössä 265 kunnassa, keskimäärin 11,19 arvonlisäveroineen), ekomaksun ja alueellisten keräyspisteiden käyttömaksun. Ekomaksulla katetaan yleensä ns. ilmaispelut, joita yleensä ovat ongelmajätteiden vastaanottopelut ja hyötyjätepisteiden ylläpitopelut. Joissakin kunnissa näistä ilmaispeluista aiheutuvat kustannukset katetaan käsittelymaksulla. Myös ns. kuntalisät, joita peritään ainakin kolmen jätehuoltoyhtiön alueella, vaikeuttavat vertailua. Kuntalisän suuruus vaihtelee välillä 2,29 33,00 /t ( 0%). Kuntalisillä, joiden kertymä tuloutetaan kunnille, katetaan

6 jätehuoltoyhtiöiden toimintalueilla niitä jätehuollon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kuntien hoidettavaksi jääneistä jätehuoltotöistä, esimerkiksi vanhan kaatopaikan sulkemisesta tai alueellisten keräyspisteiden ylläpidosta. Myös ns. siirtokuljetuskustannuksia katetaan näillä kuntalisillä Myös jätteiden erilaiset lajittelut ja käsittelymenetelmät vaikeuttavat vertailua. Maksuja on määrätty kuivajätteelle, sekajätteelle, karkealle keittiöjätteelle tms. Niiden maksut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Jäteastioiden tyhjennysmaksut 5,42-6,15 (240 ltr) ja 9,25-10,94 (600 ltr) Keräysvälineiden tyhjennysmaksuissa on suuria eroja, jotka johtuvat mm. paikallisista olosuhteista, valitusta kuljetusjärjestelmästä, kilpailuttamisesta ja käsittelymaksuosuuden suuruudesta. Usein astian tyhjennysmaksuun sisältyy myös astian pesu, vuokra ja biojäteastian kyseessä ollessa sisäsäkki. Sopimusperusteista jätteenkuljetusta koskevia maksutietoja saatiin 171 kunnasta (edellisenä vuonna 118 kunnasta). Joillakin alueilla kuljetusyritykset ovat kieltäytyneet antamasta tietoa maksuistaan. Tällöin on sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen maksuiksi kirjattu maksut, joita kunnat maksavat omien jäteastioidensa tyhjennyksistä. Tämä vääristää todellista tilannetta, sillä yleensä kunnat ovat saaneet pelut edullisemmin kuin ne jätteenhaltijat jotka eivät ole kuljetuksiaan kilpailuttaneet. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa ovat jäteastioiden tyhjennysmaksut edelleen korkeammat kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa 240 ltr jäteastian tyhjennysmaksu on 13 % korkeampi ja 600 ltr astian tyhjennysmaksu 8 % korkeampi kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Kuljetus- ja käsittelymaksuosuus on yleensä eritelty tyhjennysmaksuissa. Pienten astioiden (240 ltr) tyhjennysmaksuissa kuljetuksen osuutta on yli puolet, 600 ltr astioiden tyhjennysmaksuissa käsittelymaksun osuus on suurempi kuin kuljetuksen osuus. Kun kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksia ei eritellä, ovat sopimusperusteisen kuljetuksen maksut 240 ltr astian osalta 3 % korkeammat ja 600 ltr astian osalta 1 % korkeammat kuin kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa maksut perustuvat kiinteistöjen ja urakoitsijoiden välisiin sopimuksiin. Yleensä urakoitsija sisällyttää kaatopaikanpitäjälle maksamansa käsittelymaksun asiakkaalta perittävään laskuun arvioimalla astian sisältämän jätemäärän. 240 ltr jäteastian tyhjennys maksaa sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa arvonlisäveroineen keskimäärin 6,15 /tyhjennyskerta ja kunnan järjestämässä 5,42 /tyhjennyskerta. Keskimääräiset 240 ltr jäteastian tyhjennysmaksut ovat laskeneet viime vuodesta molemmissa kuljetusjärjestelmissä hiukan (noin 1-3 %). 600 ltr jäteastian tyhjennys maksaa sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa arvonlisäveroineen keskimäärin 10,94 /tyhjennyskerta ja kunnan järjestämässä 9,25 /tyhjennyskerta. Eko- ja hyötykäyttö- tai pelumaksuja käytössä ainakin noin joka kolmannessa kunnassa Ekomaksuissakin vaihtelut olivat suuria. Niiden suuruus oli omakotikiinteistöiltä keskimäärin 28,40 /vuosi (23,44 /v 0 %) ja loma-asunnoilta noin 12,63 /vuosi (10,40 /v 0 %). Niillä katettiin lähinnä ongelmajätehuollon, hyötyjätepisteiden ylläpito- ja neuvonnan kustannuksia. Ekomaksun suuruutta koskeva tieto ilmoitettiin nyt 154 kunnasta (vuonna 2004 tieto on saatu 170 kunnasta). Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut olivat vakituisilta asukkailta kompostoivien kiinteistöjen osalta keskimäärin 90,49 /vuosi (74,14 /v 0 %) ja kompostoimattomista kiinteistöiltä 98,97 /vuosi (81,72 /v 0 %). Vapaa-ajankiinteistöiltä alueellisten 6

7 keräyspisteiden käyttömaksu oli kompostoivien kiinteistöjen osalta 40,57 /vuosi (33,42 /v 0 %) ja kompostoimattomien kiinteistöjen osalta 47,26 /vuosi (38,74 /v 0 %). Kompostoimalla säästöä 5 % Omakotitalo, jonka jäteastia tyhjennetään kerran kahdessa viikossa ja joka toimittaa keräyspaperin alueelliseen keräyspisteeseen, maksaa jätemaksuina keskimäärin 163,04 /vuosi. Mikäli biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä, ovat vuotuiset maksut 154,19 /vuosi eli noin 5 % vähemmän. Mikäli omakotikiinteistön biojätteet toimitetaan joka viikko erilliskeräykseen, ovat vuotuiset jätemaksut 416,07 /vuosi (näin tehdään harvoin). Ahvenanmaalla huolehtii 11 kunnan jätehuollosta kunnallinen yhtiö Ålands miljöservice (MISE). Siellä kerätään poltettavaa jätettä Ruotsiin toimitettavaksi. Maarianhaminan ja Jomalan alueella toimii Svinryggens Deponi Ab. Lemlandin kunnalla on oma kaatopaikka. 7 Seija Paajanen

8 8 Sammanfattning av svaren från Kommunförbundets förfrågan om avfallshanteringen 2007 År 2007 fokuserade förfrågan om avfallshanteringen på avfallsavgifterna. Förfrågan besvarades av 378 kommuner, vilket motsvarar 91 % av antalet kommuner i hela landet. I de kommuner som besvarade förfrågan bor 97 % av hela landets befolkning. Förfrågan besvarades av fyra åländska kommuner. Enkäten besvarades gemensamt av kommunerna och kommunernas avfallsbolag. Behandlingsavgifterna har stigit med i genomsnitt 4 % Behandlingsavgiften för kommunalt avfall, dvs. deponiavgiften, inkl. moms är i snitt 101,95 /ton (83,50 /ton moms 0 %). Den har stigit med cirka 4 % från föregående år. Avgifterna varierar mellan 76,05 och 156,16 /ton (62,94 128,00 /ton moms 0 %). Avfallsskattens och mervärdesskattens andel av den genomsnittliga avgiften är 47 %. Enkätsvaren gav uppgifter om behandlingsavgiften vid 55 avstjälpningsplatser. Avgifternas storlek varierar mellan olika områden, men också beroende på avstjälpningsplatsens storlek. Avgifterna var lägst, dvs. 101 /ton, vid de största (över invånare) avstjälpningsplatserna, vars antal uppgick till 24 och dit 64 % av invånarna i de kommuner som besvarade förfrågan levererade sitt avfall. Vid medelstora avstjälpningsplatser (18 st.), dvs. sådana som betjänar invånare, uppgick behandlingsavgifterna till i genomsnitt 105 /ton. Till dessa levererade 27 % av invånarna sitt avfall. Antalet avstjälpningsplatser som betjänar mindre än invånare uppgick till 13. Till dessa levererade 4 % av invånarna sitt avfall och den genomsnittliga behandlingsavgiften var 123 /ton. Behandlingsavgiften vid de största avstjälpningsplatserna var således cirka 17 % lägre än vid de minsta. Avgifterna på Åland ingår inte i medeltalen. Behandlingsavgiften fastställs i taxan också per kärl i ungefär var femte kommun (79 kommuner). Behandlingsavgifterna har fördubblats under perioden Justerad med index för den kommunala ekonomin har avgiftsökningen varit 59 %. Under granskningsperioden har avfallsskatten fördubblats, dvs. stigit från 15 /ton till 30 /ton. Behandlingsavgifterna för organiskt avfall och energiavfall är lägre så att skillnaden ungefär motsvarar avfallsskatten. Den genomsnittliga behandlingsavgiften för organiskt avfall är 68,31 /ton (55,99 /ton, moms 0 %) och för energiavfall 73,62 /ton (60,35 /ton, moms 0 %). Behandlingsavgiften för byggavfall är i medeltal 106,43 /ton (87,14 /ton moms 0 %). Behandlingsavgiften för specialavfall är i medeltal 148,57 /ton (121,69 /ton moms 0 %). Den genomsnittliga behandlingsavgiften för slam från slamavskiljare uppgick till 91,63 /ton (75,74 /ton moms 0 %). Behandlingsavgiften för slam från slamavskiljare har stigit med 55 % under ett år. Det förekom speciellt stor variation just i fråga om denna avgift. Uppgifter om avgiftens storlek kom emellertid denna gång in från 69 kommuner, då motsvarande siffra ifjol endast var 36. Behandlingsavgifterna för kommunalt avfall grundar sig i allmänhet på den vägda mängden avfall, oberoende av om avfallet kommer till behandlingsplatsen i en sopbil försedd med komprimator eller på rullflak i en behållare e.d. Det är emellertid svårt att jämföra avfallsavgifter, eftersom taxorna är mycket olika till sin struktur. Taxan kan innehålla en separat avgift per lass (används i 265 kommuner, i genomsnitt 11,19 inkl. moms), en ekoavgift och en avgift för användning av lokala uppsamlingsplatser. Ekoavgiften täcker i allmänhet s.k. gratistjänster som i allmänhet är mottagning av problemavfall och underhåll av återvinningsstationer. I vissa kommuner täcks kostnaderna för dessa gratistjänster med behandlingsavgiften. Också s.k. kommuntillägg, som tas ut inom området för åtminstone tre avfallsbolag, försvårar jämförelsen. Kommuntilläggets storlek varierar mellan 2,29 och 33,00 /ton (moms 0 %). Kommuntilläggen inkomstförs i kommunerna och täcker avfallshanteringskostnaderna för arbete som kommunerna är tvungna att ta hand om, till exempel stängning av en gammal avstjälpningsplats eller underhåll av

9 lokala uppsamlingsplatser. Också transportkostnader vid förflyttning täcks med dessa kommuntillägg. Också olika typer av sortering och behandling försvårar jämförelsen. Avgifter har fastställts för torrt avfall, blandat avfall, grovt köksavfall e.d. Avgifterna för dessa kan inte jämföras sinsemellan. Avgifterna för tömning av sopkärl 5,42 6,15 (240 l) och 9,25 10,94 (600 l) Det förekommer stora skillnader i avgifterna för tömning av uppsamlingskärl, vilket bl.a. beror på lokala förhållanden, valt transportsystem, konkurrensutsättning och behandlingsavgiftens storlek. Ofta inkluderar tömningsavgiften också tvättning av kärl, hyra för kärl och i fråga om kärl för organiskt avfall också innersäckar. Uppgifter om avgifterna inom avtalsbaserad avfallstransport kom in från 171 kommuner (föregående år 118 kommuner). I vissa områden har transportföretagen vägrat att ge uppgifter om avgifterna. I dessa fall har man som avgift för den avtalsbaserade avfallstransporten angett de belopp som kommunerna betalar för tömningen av sopkärl. Detta förvränger den verkliga situationen, eftersom kommunerna i allmänhet får tjänsterna till ett förmånligare pris än de avfallsinnehavare som inte konkurrensutsätter transporterna. I de avtalsbaserade avfallstransporterna är avgifterna för tömning av sopkärl fortfarande högre än vid avfallstransporter som ordnas av kommunen. Vid avtalsbaserad avfallstransport är tömningsavgiften för ett sopkärl på 240 liter 13 % högre och för ett sopkärl på 600 liter 8 % högre än inom den kommunalt anordnade avfallstransporten. Transport- och behandlingsavgiftens andel specificeras i allmänhet i tömningsavgifterna. I fråga om små kärl (240 liter) är transportens andel av tömningsavgiften över hälften, medan behandlingsavgiftens andel av tömningsavgiften är större än transportens i fråga om kärl på 600 liter. När transport- och behandlingsavgifternas andelar inte specificeras är avgifterna inom den avtalsbaserade transporten 3 % högre för kärl på 240 liter och 1 % högre för kärl på 600 liter än inom den kommunalt anordnade avfallstransporten. Avgifterna vid avtalsbaserade avfallstransporter grundar sig på avtal mellan fastigheterna och entreprenörerna. I allmänhet inkluderar entreprenören den behandlingsavgift som betalas till huvudmannen för avstjälpningsplatsen i kundens räkning genom att uppskatta mängden avfall i kärlet. Tömningen av ett sopkärl på 240 liter inkl. moms kostar i medeltal 6,15 /gång vid avtalsbaserad avfallstransport och 5,42 /gång vid kommunal transport. De genomsnittliga avgifterna för tömning av ett sopkärl på 240 liter har sjunkit en aning i bägge transportsystemen sedan i fjol (ca 1 3 %). Tömningen av ett sopkärl på 600 liter inkl. moms kostar i medeltal 10,94 /gång vid avtalsbaserad avfallstransport och 9,25 /gång vid kommunal transport. Eko-, återvinnings- eller serviceavgifter i åtminstone var tredje kommun Också beträffande ekoavgifterna är skillnaderna stora. Avgifterna för egnahemsfastigheter uppgick i genomsnitt till 28,40 /år (23,44 /år moms 0 %) och för fritidsbostäder till cirka 12,63 /år (10,40 /år moms 0 %). Med dessa avgifter täcks närmast hanteringen av problemavfall och kostnaderna för underhåll och rådgivning som gäller återvinningsstationer. Uppgifter om storleken på ekoavgiften kom in från 154 kommuner (år 2004 från 170 kommuner). Den genomsnittliga avgiften för användning av lokala uppsamlingsplatser var för fast bosatta 90,49 /år (74,14 /år moms 0 %) på fastigheter med kompostering och 98,97 /år (81,72 /år moms 0 %) på fastigheter utan kompostering. För fritidsfastigheter var avgiften för användning av lokala uppsamlingsplatser 40,57 /år (33,42 /år moms 0 %) beträffande fastigheter med kompostering och 47,26 /år (38,74 /år moms 0 %) beträffande fastigheter utan kompostering. 9

10 10 Kompostering ger en inbesparing på 5 % Ett egnahemshus vars sopkärl töms en gång på två veckor och vars returpapper går till en lokal uppsamlingsplats betalar i genomsnitt 163,04 /år i avfallsavgifter. Om det organiska avfallet komposteras på fastigheten är de årliga avgifterna 154,19 /år, dvs. cirka 5 % mindre. Om det organiska avfallet från en egnahemsfastighet varje vecka levereras till separat insamling uppgår de årliga avfallsavgifterna till 416,07 /år (detta är sällan fallet). På Åland sköts avfallshanteringen i 11 kommuner av det kommunala bolaget Ålands miljöservice (MISE). Där samlas brännbart avfall in för att levereras till Sverige. I Mariehamn och Jomala verkar Svinryggens Deponi Ab. Lemlands kommun har en egen avstjälpningsplats. Seija Paajanen

11 11 Jätehuoltokysely YLEISTÄ Kyselyllä pyrittiin kokoamaan nimenomaan kuntakohtaista tietoa jätehuollosta. Osa raporttiin kootuista tiedoista on saatu suoraan yksittäisiltä kunnilta, osa tiedoista on tullut jätehuoltoyhtiön, YTV, kuntayhtymän tms. kautta. Kaikkiaan tiedot koskevat 378 kuntaa, joka vastaa 91 % koko maan kuntien lukumäärästä. Ilman Ahvenanmaan kuntia vastausprosentti on 94 %. 4 Ahvenanmaan kuntaa vastasi kyselyyn. Luettelo vastanneista kunnista on liitteessä 1. Asukkaita vastanneista kunnissa oli , joka edustaa 97 % koko maan asukkaista. Kuva 1.1 Kunnat, joita vastaukset koskevat Bild 1.1 Kommunerna vi fick uppgifter om genom enkäten AffectoGenimap Oyj

12 12 Tietoja saatiin seuraavien jätehuoltoyhtiöiden, kuntayhtymien tai liikelaitosten alueella perittävistä maksuista. Jätehuoltoyhtiöt (29) Av AFS Stormossen Jätehuolto Oy Botniarosk Oy Ab Ekorosk Oy Ab Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Joensuun Seudun Jätehuolto Oy Jokilaaksojen Jäte Oy Jämsän seudun jätehuolto Oy Jätekukko Oy Jäte-Vitonen Oy Kiertokapula Oy KLARA-PSS Saariston Puhtaanapito Oy Kymenlaakson jäte Oy Lakeuden Etappi Oy Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Metsäsairila Oy Millespakka Oy Mustankorkea Oy Napapiirin Residum Oy Perämeren jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Rosk'n Roll Oy Ab Rouskis Oy Sammakkokangas Oy Satakierto Oy Savonlinnan seudun jätehuolto Oy Turun Seudun Jätehuolto Oy Ylä-Savon jätehuolto Oy Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV) Kuntayhtymät (3) Kainuun jätehuollon ky, Eko-Kymppi Kouvolan seudun ky Lapin jätehuolto ky Liikelaitokset (4) Keravan Kaupunkitekniikka Oulun jätehuolto Porin jätehuolto Rauman seudun jätehuoltolaitos

13 13 Kaatopaikat Kaikkiaan 359 kuntaa ilmoitti kaatopaikan tai käsittelylaitoksen, jolla käsittelymaksua sovelletaan. Kysymykseen vastanneiden kuntien käytössä olevia kaatopaikkoja tai käsittelylaitoksia ilmoitettiin 55 kpl. Lista ilmoitetuista kaatopaikoista on liitteessä 2. Taulukko 1.1 Kaatopaikkojen koko Tabell 1.1 Avstjälpningsplatsernas storlek Kaatopaikalla Kaatopaikkojen käsitellään lkm På avstjälpningsplatsen behandlas yli asukkaan jätteet avfall från mer än invånare asukkaan jätteet avfall från invånare alle asukkaan jätteet avfall från färre än invånare Ei tietoa Uppgifter saknas Kaikki Samtliga Antalet avstjälpningsplatser Kuntien lkm Antalet kommuner % kysymykseen vastanneista % av de kommuner som besvarade förfrågan Yhdyskuntajäte Keskiarvo /t Keskiarvo /t () (sis. ALV) Behandlingsavgift för kommunalt avfall genomsnitt genomsnitt /ton /ton (inkl. moms) (exkl. moms) % 84,04 101,43 (vaihteluväli ,30 /t) (varierar mellan 78 och140,30 /ton) % 86,47 105,49 (76,05-156,16 /t) % 100,49 122,59 (89,68-209,80 /t) 19 5 % % 83,75 102,28 Yksityiskohtaiset käsittelymaksujen tarkastelut löytyvät liitteistä 3-4.

14 14 Kuva 1.2 Ilmoitetut kaatopaikat (käyttäjämäärien mukaan) Bild 1.2 Avstjälpningsplatser i enkäten (efter antalet användare) AffectoGenimap Oyj

15 15 2. JÄTEMAKSUT TAMMIKUUSSA Käsittelymaksut Kuntia pyydettiin ilmoittamaan kunnan alueella tammikuussa 2007 voimassa olleet käsittelymaksut sekä arvonlisäverollisina että ilman arvonlisäveroa mutta sisältäen jäteveron. Näitä tietoja saatiin kaikista kyselyyn vastanneista 378 kunnasta Painoon perustuvat käsittelymaksut Yhdyskuntajätteestä peritty käsittelymaksu oli vuoden 2007 alussa keskimäärin 101,95 /tonni (sis. ALV). Se oli noussut edellisestä vuodesta noin 4 %. Yhteenveto painoon perustuvien käsittelymaksujen keskiarvoista on esitetty alla olevassa taulukossa. Tietoja saatiin 373 kunnan osalta. Kuntakohtaiset luettelot on esitetty liitteissä 3 ja 4. Käsittelymaksu on määrätty taksassa myös astiakohtaisesti 79 kunnassa (21 % vastanneista). Taulukko 2.1 Punnitukseen perustuvat käsittelymaksut Tabell 2.1 Behandlingsavgifter baserade på vikten Jätelaji Sis. ALV / Ilman /Exkl. moms Avfallsslag Inkl. MOMS Keskiarvo /t Keskiarvo /t Keskiarvo /t Kuntien lkm Vaihteluväli /t Keskiarvo /t Kuntien lkm Keskiarvo /t Kuntien lkm Keskiarvo /t Kuntien lkm Yhdyskunta- 101,95 98,45 83, ,34-80, , , jäte 1) 128,00 Yhdyskunta- 101,24 92,79 82, ,94-76, , , jäte Y1 102,77 Yhdyskunta- 101,46 92,53 82, ,94-74, , , jäte Y2 102,77 Biojäte 68,31 64,16 55, ,00-52, , , Organiskt avfall 104,09 Energiajäte 73,62 71,61 60, ,20-58, , , Energiavfall 94,34 Rakennusjäte 106,43 104,32 87, ,01-85, , , Byggavfall 135,00 Erityisjäte 148,57 146,01 121, ,02-119, , , Specialavfall 237,70 Sakokaivoliete 91,63 59,80 75, ,11-50, , ,54 75 Slam 120,00 1) Yhdyskuntajäte, sekajäte, kuljetustapaa ei huomioida maksussa Kommunalt avfall, blandat avfall, transportsättet beaktas inte i avgiften Y1 Y2 Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan puristinlaittein varustetussa jäteautossa tai jäteastiassa/ Kommunalt avfall som transporteras i avfallsbil med komprimator eller i avfallskärl Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan jätteiden keräysastiana käytettävässä siirtolavasäiliössä/ Kommunalt avfall som transporteras i växelflaksbehållare som används som insamlingskärl

16 Painoon perustuvien käsittelymaksujen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 2.2 Painoon perustuvien käsittelymaksujen kehitys () Tabell 2.2 Utveckling av viktbaserade behandlingsavgifter (Exkl. moms) Vuosi Yhdyskuntajäte /t Y1 /t Y2 /t Biojäte /t Erityisjäte /t ,55 27,40 14,43 54, ,15 39,77 18,46 55, ,34 41,79 21,71 57, ,07 45,98 23,69 65, ,36 47,53 26,09 68, ,38 51,01 28,10 73, ,46 58,72 36,49 87, ,22 60,28 62,79 38,32 93, ,18 69,51 73,04 44,45 98, ,60 78,77 80,35 50,64 115, ,61 76,06 74,67 52,55 119, ,50 82,98 82,95 55,99 121,69 16 Kuva 2.1 Painoon perustuvien käsittelymaksujen kehitys () Bild 2.1 Utveckling av viktbaserade behandlingsavgifter (Exkl. moms) 140 Yhdyskuntajäte Y1 Biojäte Erityisjäte ,81 119,35 121,69 /tonni ,39 73,29 49,36 50,38 26,09 28,1 93,15 87,64 67,22 57,46 60,28 36,49 38,32 98,58 69,51 69,18 44,45 77,29 74,67 48,18 83,50 80,55 76,06 82,98 55,99 52,

17 17 Kuva 2.2. Indeksillä vuoden 2007 arvoon korotetut yhdyskuntajätteen (Y1) käsittelymaksut () Bild 2.2 Behandlingsavgifter (Exkl. moms) för kommunalt avfall (Y1) justerade enligt index för år 2007 Kuntatalousindeksi 2000 = Yhdyskuntajäte Y1 käsittelymaksu Indeksillä v arvoon korotettu maksu /tonni ,12 53,47 39,15 41,34 57,39 45,07 60,71 59,93 49,36 50,38 66,61 67,96 57,46 60,28 75,93 69,51 83,2 78,77 82,98 76, Vuosina ovat käsittelymaksut kaksinkertaistuneet. Kuntatalousindeksillä korjattuna maksujen nousu on ollut 59 %. Tarkastelujaksolla jäteveron suuruus on noussut kaksinkertaiseksi eli 15 /tonnista 30 /tonniin. Kuntalisä Kunnilta kysyttiin myös mahdollisesta kuntalisästä, maksusta, joka peritään kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaatopaikanpitäjän käsittelymaksun lisäksi. Tällainen maksu oli käytössä seuraavissa kunnissa: Taulukko 2.3 Kuntalisät () Tabell 2.3 Kommuntillägg (Exkl. moms) Yhtiö Kunta Kuntalisä tms. Avfallshanteringsbolag Kommuner Kommuntillägg e.d. Jätekukko Oy Mustankorkea Oy Etelä-Karjalan jätehuolto Oy Kuopio Nilsiä Jyväskylän mlk Imatra Joutseno Lappeenranta Ruokolahti 2,29 /t 7,87 /t 8,40 /t 8,40 /t kuivajäte; 2,84 /biojätetonni 10,73 /t 33,00 /t 12,54 /t 25,78 /t Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kerää kuntalisät muista kuin pakkaavista jätteistä kuntien puolesta Jäte-Vitonen Oy Raahe 9 % Loimi-Hämeen jätehuolto Oy Akaa Loimaa 21,00 /t 21,00 /t Perittävät siirtokuljetusmaksut Vammala 16,00-19,00 /t Perittävät siirtokuljetusmaksut yhdyskuntajäte 16 /t, teollisuustoiminnan jäte 19 /t. Sammakkokankaan Jätehuolto Oy Äänekoski 1,97-4,62 /jkm Jätteenkäsittelymaksu sisältää kaupungin osuuden: sekajäte 240 ltr jkm 1,97 (kaupungin osuus 0,50 ) sekajäte 600 ltr jkm 4,62 (kaupungin osuus 0,70 ) bio 240 ltr jkm 2,24 (kaupungin osuus 0,17 )

18 Tilavuuteen perustuvat käsittelymaksu Tilavuuteen perustuvia käsittelymaksutietoja saatiin 96 kunnasta. Tilavuusperusteinen yhdyskuntajätteen (sekajäte, kuljetustapaa ei huomioida maksussa) arvonlisäverollinen käsittelymaksu oli keskimäärin 25,06 /m 3, joka on n. 21 % korkeampi kuin viime vuonna. Hin käsittelymaksu oli 3,41 / m 3 ja korkein 44,77 / m 3. Yhteenveto tilavuuteen perustuvista käsittelymaksuista (sis. jäteveron) on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtaiset luettelot ovat liitteissä 3 ja 4. Taulukko 2.4 Tilavuuteen perustuvat käsittelymaksut Tabell 2.4 Avgifter baserade på volym Jätelaji Sis Ilman / Exkl. moms Avfallsslag Inkl. moms Keskiarvo /m3 Keskiarvo /m3 Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Vaihteluväli /m3 Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Keskiarvo /m3 Kuntien lkm Yhdyskuntajäte 24,76 20,88 20, ,80-17, , , ) 36,70 Yhdyskuntajäte 33,89 29,02 27, ,47-23, , ,10 54 Y1 36,70 Yhdyskuntajäte Y2 13,76 15,77 11, ,80-23,03 13, , ,61 53 Biojäte Organiskt avfall Energiajäte Energiavfall Rakennusjäte Byggavfall Erityisjäte Special avfall Sakokaivoliete Slam 33,66 13,37 27, ,00-60,00 15,36 12,60 12, ,02-20,00 34,37 29,90 28, ,59-65,57 58,89 43,00 43, ,39-130,40 12,33 13,74 10, ,22-72,19 1) Yhdyskuntajäte, sekajäte, kuljetustapaa ei huomioida maksussa Kommunalt avfall, blandat avfall, transportsättet beaktas inte i avgiften 10, , , , , , , , , , , , , , ,56 19 Y1 Y2 Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan puristinlaittein varustetussa jäteautossa tai jäteastiassa/ Kommunalt avfall som transporteras i avfallsbil med komprimator eller i avfallskärl Yhdyskuntajäte, joka kuljetetaan jätteiden keräysastiana käytettävässä siirtolavasäiliössä/ Kommunalt avfall, som transporteras i växelflaksbehållare som används som insamlingskärl

19 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut Sopimusperusteinen jätteenkuljetus Kuntia pyydettiin ilmoittamaan sopimusperusteisessä jätteenkuljetuksessa perityt kuljetus- ja käsittelymaksut tyhjennystä kohti. Tietoja saatiin 171 kunnasta. Yhteenveto niistä on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 5. Jäteastian (240 ltr) arvonlisäverolliset tyhjennysmaksut vaihtelivat sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa välillä 3,60-29,91 /tyhjennyskerta. Keskimääräinen tyhjennysmaksu oli 6,15 /tyhjennyskerta. Taulukko 2.5 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut 2007 (keskiarvo /tyhjennys) Tabell 2.5 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall 2007 ( /tömning) SOPIMUSPERUSTEINEN JÄTTEENKULJETUS AVFALLSTRANSPORT ENLIGT AVTAL Kuljetus 1) Transport Käsittelymaksu 1) Behandlingsavgift Yhteensä 1) Totalt Yhteensä 1) Sis. Totalt Inkl. moms /tyhjennys, / /tömning, exkl. moms Astia 240 ltr, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 trl, tömning 1 gång/vecka (Vuoden 2006 keskiarvo) 2,66 (2,84) 2,37 (2,16) 5,04 (vaihteluväli 2,95-24,52) 122 kuntaa (5,09) 6,15 (6,21) Astia 600 ltr, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 ltr, tömning 1 gång/vecka (Vuoden 2006 keskiarvo) 3,73 (4,00) 5,21 (4,74) 8,96 (vaihteluväli 4,98-61,31) 112 kuntaa (8,81) 10,94 (10,47) 1) Yleisin asiakkaalta peritty hinta tai jos muuta tietoa ei ole, kunnan kiinteistöistä maksettu tyhjennysmaksu 1) Den oftast förekommande avgift som tagits ut av kunden, eller om andra uppgifter inte står att få, den avgift som kommunens fastigheter betalar för tömning Kuva 2.3 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksujen kehitys () Bild 2.3 Utvecklingen av avgiften för tömning av kärl för blandat avfall per uppsamlingskärl (exkl. moms) Sopimusperustein jätteenkuljetus (ilman ALV) Astia 240 ltr Astia 600 ltr 10,00 8,00 7,73 8,04 8,47 8,81 8,96 /tyhjennys 6,00 4,00 5,85 3,51 4,68 4,67 4,8 5,09 5,04 2,00 0,

20 litran jäteastian keskimääräinen tyhjennysmaksut olivat nousseet tarkastelujaksolla (6 vuotta) noin 44 % ja 600 ltr astian tyhjennysmaksut noin 53 % samassa ajassa. Tyhjennysmaksujen nousu vuodesta 2006 on ollut vain 2 % 600 ltr astian osalta (kuljetus -7 %, käsittelymaksu +9 %) ja 240 ltr astian osalta laskenut 1 % (kuljetus -6 %, käsittely +10 %) vuodesta Taulukko 2.6 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa, kun käsittely- ja kuljetusmaksuja ei ole eritelty ( /tyhjennys) Tabell 2.6 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall I avfallstransport enligt avtal, om tömninsavgiften är inte uppdelad I transport- och behandlingsavgift ( /tömning) SOPIMUSPERUSTEINEN Tyhjennysmaksu /tyhjennys 2) / Tömningsavgift /tömning 2) JÄTTEENKULJETUS Sis. / Inkl. moms Ilman / Exkl. moms AVFALLSTRANSPORT ENLIGT AVTAL Astia 240 ltr, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 ltr, tömning 1 gång/vecka 6,75 6,02 5,53 (vaihteluväli 3,77-10,53, 42 kuntaa) 4,94 (17 kuntaa) Astia 600 ltr, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 ltr, tömning 1 gång/vecka 10,85 10,24 8,89 (vaihteluväli 6,14-19,92, 50 kuntaa) 8,39 (20 kuntaa) 2) Tyhjennysmaksu ilmoitettu erittelemättä sitä kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksiin 2) Tömningsavgiften är inte uppdelad i transport- och behandlingsavgift

21 Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Jäteastian (240 ltr) arvonlisäverolliset tyhjennysmaksut vaihtelivat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa välillä 2,92-7,28 /tyhjennyskerta. Keskimääräinen arvonlisäverollinen tyhjennysmaksu oli 5,42 /tyhjennyskerta (sis. ALV). Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa perittyjen tyhjennysmaksujen keskiarvot. Tietoja saatiin 137 kunnasta. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 6. Taulukko 2.7 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut 2007 ( /tyhjennys) Tabell 2.7 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall 2007 ( /tömning) KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS KOMMUNALT ORDNAD Kuljetus Transport 2) Käsittelymaksu Behandlingsavgift 2) Yhteensä Totalt 2) AVFALLSTRANSPORT /tyhjennys, / /tömning, Exkl. moms Astia 240 l, tyhjennys 1 krt/vko/ 2,56 1,88 4,44 Kärl 240 l, tömning 1 gång/vecka (vaihteluväli 2,95-6,20) 64 kuntaa (Vuoden 2006 keskiarvo) (2,72) (1,84) (4,52) Astia 600 l, tyhjennys 1 krt/vko 3,22 4,37 7,58 Kärl 600 l, tömning 1 gång/vecka (vaihteluväli 5,22-11,21) 116 kuntaa (Vuoden 2006 keskiarvo) (3,58) (4,20) (7,74) 2) Asiakkailta peritty maksu 2) Avgift som tagits ut av kunden Yhteensä Sis. Totalt Inkl.moms 2) 5,42 (5,48) 9,25 (9,45) Kuva 2.4 Keräysvälinekohtaisten käsittelymaksujen kehitys () Bild 2.4 Utvecklingen av behandlingsavgifterna per uppsamlingskärl (exkl. moms) Kunnan järjestämä jätteenkuljetus (ilman ALV) Astia 240 ltr Astia 600 ltr 10,00 /tyhjennys 8,00 6,00 4,00 5,36 3,32 6,66 6,73 3,91 3,97 7,19 4,25 7,74 7,58 4,52 4,44 2,00 0, litran jäteastian keskimääräinen tyhjennysmaksu on noussut tarkastelujaksolla (6 vuotta) 34 % ja 600 ltr astian noin 41 % samassa ajassa. Tyhjennysmaksut ovat hieman laskeneet vuodesta 2006 (240 ltr astia kuljetus -6 %, käsittely +9 %, yhteensä -2 % ja 600 ltr astia kuljetus -10 %, käsittely + 4 %, yhteensä -2 %).

22 22 Taulukko 2.8 Keräysvälinekohtaiset sekajäteastian tyhjennysmaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, kun kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksia ei ole eritelty (keskiarvo /tyhjennys) Tabell 2.8 Avgifter för tömning av kärl för blandat avfall om tömningsavfigten är inte uppdelad i transportoch behandlingsavgift ( /tömning) KUNNAN JÄRJESTÄMÄ Tyhjennysmaksu 4) /tyhjennys / Tömningsavgift 4), /tömning JÄTTEENKULJETUS KOMMUNALT ORDNAD AVFALLSTRANSPORT sis. / inkl. moms / exkl. moms Astia 240 l, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 l, tömning 1 gång/vecka 6,55 (20 kuntaa) 6,00 (3 kuntaa) 5,51 (vaihteluväli 3,57-7,84, 20 kuntaa) 4,92 (3 kuntaa) Astia 600 l, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 l, tömning 1 gång/vecka 10,77 (21 kuntaa) 10,11 (3 kuntaa) 9,11 (vaihteluväli 5,91-18,81, 21 kuntaa) 8,28 (3 kuntaa) 4) Tyhjennysmaksu ilmoitettu erittelemättä sitä kuljetus- ja käsittelymaksuosuuksiin 4) Tömningsavgiften är inte uppdelad i transport- och behandlingsavgift Kunnan kilpailuttamassa jätteenkuljetuksessa kuljetusurakoitsijalle maksetun urakkakorvauksen kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 2.9 Urakkakorvaus Tabell 2.9 Entreprenadersättning KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Urakkakorvaus /tyhjennys,, Entreprenadersättning /tömning, exkl. moms AVFALLSTRANSPORT ENLIGT AVTAL Astia 240 ltr, tyhjennys 1 krt/vko/ Kärl 240 ltr, tömning 1 gång/vecka 2,59 (1,20-4,96, 57 kuntaa) 2,46 (1,20-4,09, 78 kuntaa) 2,69 (1,15-6,54, 24 kuntaa) 2,09 (1,10-5,89, 47 kuntaa) 2,15 (1,03-5,01, 33 kuntaa) Astia 600 ltr, tyhjennys 1 krt/vko Kärl 600 ltr, tömning 1 gång/vecka 3,40 (1,22-8,05, 57 kuntaa) 3,63 (1,21-10,51, 81 kuntaa) 3,87 (1,26-9,63, 28 kuntaa) 2,58 (1,12-8,40, 52 kuntaa) 3,96 (1,04-12,18, 40 kuntaa) Urakkakorvaus oli suurempi kuin asiakkaalta peritty kuljetusmaksu kolmessa kunnassa, joka johtuu siitä, että eräillä alueilla kuljetusurakkaan sisältyi varsinaisten kuljetusten lisäksi mm. laskutuksen hoitoa.

23 23 Kuva 2.5 Kuljetus- ja käsittelymaksut kunnan järjestämässä kuljetuksessa ja sopimusperusteisessa kuljetuksessa () Bild 2.5 Transport- och behandlingsavgifter i av kommunen ordnad transport och i avtalsbaserad transport (exkl. moms) Keräilyvälinekohtaisten sekajäteastian tyhjennysmaksut (ilman ALV) ,00 Jäteastia 600 ltr 8,00 Jäteastia 240 ltr /tyhjennys 6,00 4,00 2,00 0,00 Sopimusperusteinen Astia 240 l Kunnan järjestämä Astia 240 l Sopimusperusteinen Astia 600 l Kunnan järjestämä Astia 600 l Taulukko 2.10 Jäteastioiden (240 ltr) tyhjennysmaksut () Tabell 2.10 Behandlings- och transportavgifter för sopkärl på 240 liter (exkl. moms) Vuosi Kuljetus/Transport Käsittely/Behandling Yhteensä/Totalt År Kunnan järjestämä kuljetus 1) Sopimusperusteinen kuljetus 2) Kunnan järjestämä kuljetus 1) /tyhjennys / /tömning Kunnan järjestämä kuljetus 1) Sopimusperusteinen kuljetus 2) Sopimusperusteinen kuljetus 2) ,70 2,27 1,38 1,22 3,05 3, ,99 2,49 1,17 1,32 3,17 3, ,13 2,66 1,11 1,53 3,32 4, ,49 2,87 1,46 1,86 3,91 4, ,32 2,54 1,56 2,44 3,97 4, ,59 2,68 1,61 2,11 4,25 4, ,72 2,84 1,84 2,16 4,52 5, ,56 2,66 1,88 2,37 4,44 5,04 Nousu vuosina % 25 % 33 % 77 % 48 % 48 % Nousu vuosina % 17 % 36 % 94 % 46 % 47 % 1) Kommunalt ordnad avfallstransport 2) Avfallstransport enligt avtal Eri järjestelmien piirissä olevien kuntien määrä on vuosien aikana muuttunut oleellisesti. Käsittelymaksun osuus arvioidaan astiassa olevan jätemäärän perusteella. Jätemäärää arvioitaessa kunnissa käytetään erilaisia tilavuuspaino- ja täyttöasteoletuksia.

24 24 Kuva ltr jäteastian käsittely- ja kuljetusmaksujen kehitys () Bild 2.6 Behandlings- och transportavgifter för sopkärl på 240 liter (exkl. moms) Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksujen kehitys (240 ltr astia) (ilman ALV) 6,00 Kunnan järjestämä Kuljetus Käsittely Sopimusperusteinen 4,00 2,00 1,17 1,11 1,38 1,46 1,56 1,61 1,84 1,88 1,86 2,44 2,11 2,16 2,37 1,53 1,32 1,22 1,7 1,99 2,13 2,49 2,32 2,59 2,72 2,56 2,27 2,49 2,66 2,87 2,54 2,68 2,84 2,66 0, /tyhjennys 2007 Kuva 2.7 Käsittely- ja kuljetusmaksujen osuus tyhjennysmaksuista (240 ltr jäteastia) () Bild 2.7 Behandlings- och transportavgifternas andel av tömningsavgiften (sopkärl på 240 liter) (exkl. moms) Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksujen kehitys (240 ltr astia) (ilman ALV) Kuljetus Käsittely 100 % Kunnan järjestämä Sopimusperusteinen 75 % 50 % 25 % 0 % % tyhjennysmaksusta

25 Muut maksut Kuormaus- tai punnitusmaksut 265 kuntaa (71 % kyselyyn vastanneista) ilmoitti, että käytössä on kuormaus- tai punnitusmaksu, 22 kunnalla ei. Arvonlisäverolliseksi keskiarvoksi muodostui 11,19 /punnitus vaihdellen välillä 6,10-18,00 /punnitus Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut Eko- yms. maksun suuruutta koskeva tietoja saatiin 154 kunnasta. Keskimääräinen ekomaksun suuruus arvonlisäveroineen oli omakotikiinteistöiltä 28,40 /vuosi ja lomakiinteistöiltä noin 12,97 /vuosi. Kuntia pyydettiin ilmoittamaan eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksu 3 henkilön kiinteistöä tai taloutta kohden. Yhteenveto asiasta on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 7. Taulukko 2.11 Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut 2007 /kiinteistö/vuosi Tabell 2.11 Eko-, återvinnings- eller serviceavgifte 2007 /fastighet/år Eko-, hyötykäyttö- tai Kuntien pelumaksu lkm Omakotikiinteistö Egnahemshuset Vapaa-ajan kiinteistö Fritidsbostad Keskiarvo /kiinteistö/vuosi () Vaihtelurajat /kiinteistö/ vuosi () Keskiarvo /kiinteistö/vuosi () ,44 8,20-55,18 28, ,40 4,92-37,21 12,63 Omakotikiinteistöltä perittävät arvonlisäverolliset eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut olivat himmillaan 10 /kiinteistö/vuosi (Jämsänseudun jätehuolto Oy:n alueella) ja kalleimmat 67,32 /kiinteistö/vuosi (Ekorosk Oy Ab:n alueella). Taulukko 2.12 Eko-, hyötykäyttö- tai pelumaksut () Tabell 2.12 Eko-, återvinnings- eller serviceavgift (exkl. moms) Eko-, /kiinteistö/vuosi / /fastighet/år hyötykäyttö- tai pelumaksu Omakotikiinteistö Egnahemshuset 23,44 (154 kuntaa) 23,37 (115 kuntaa) 26,77 (137 kuntaa) 23,69 (170 kuntaa) 26,55 (144 kuntaa) Vapaa-ajan kiinteistö Fritidsbostad 10,40 (140 kuntaa) 10,91 (141 kuntaa) 11,45 (132 kuntaa) 12,06 (143 kuntaa) 15,28 (124 kuntaa)

26 26 Kuva 2.8 Eko-, hyötykäyttö- ja pelumaksujen kehitys () Bild 2.8 Utvecklingen av eko-, återvinnings- eller serviceavgifterna (exkl.moms) Vakituinen asutus Vapaa-ajan kiinteistö 30,00 25,00 26,55 23,69 26,77 23,37 23,44 /kiinteistö/vuosi 20,00 15,00 10,00 15,28 12,06 11,45 10,91 10,40 5,00 0,

27 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut Alueellisten keräyspisteiden arvonlisäverolliset käyttömaksut vakituisilta asukkailta olivat kompostoimattomilta kiinteistöiltä keskimäärin 98,97 /vuosi ja kompostoivilta kiinteistöiltä 90,49 /vuosi (3 hengen kiinteistöä tai taloutta kohden). Tietoja saatiin 164 kunnasta. Vakituisilta asukkailta perityt alueellisten keräyspisteiden arvonlisäverolliset käyttömaksut olivat himmillaan 51,24 /vuosi (Luumäki) ja korkeimmillaan 170,00 /vuosi (Korppoo) kompostoiville kiinteistöille. Kompostoimattomilta kiinteistöitä vastaavat luvut olivat 51,20 /vuosi (Varkauden seudun kunnat) ja 320,00 /vuosi (Houtskari). Alueellisista keräyspisteiden käyttömaksuista laadittu yhteenveto on esitetty alla olevassa taulukossa. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 8. Taulukko 2.13 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut 2007 Tabell 2.13 Bruksavgift för användning av områdesvisa 2007 Alueellisten keräyspisteiden Kuntien Keskiarvo Vaihtelurajat käyttömaksu lkm /kiinteistö/vuosi, /fastighet/år, exkl. moms Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vakituisilta asukkaita Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser, permanet boende - kompostoivat kiinteistöt fastighet med kompostering - kompostoimattomat kiinteistöt fastighet utan kompostering Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vapaa-ajanasuntojen osalta Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser fritidsbostäder - kompostoivat kiinteistöt fastighet med kompostering - kompostoimattomat kiinteistöt fastighet utan kompostering Keskiarvo Sis. Inkl. moms ,14 42,00-139,35 90, ,72 41,97-262,30 98, ,42 14,47-100,00 40, ,74 14,47-172,14 47,26 Taulukko 2.14 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksut () Tabel 2.14 Bruksavgift för användning av områdesvisa (exkl. moms) Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksu 2007 Keskiarvo /vuosi 2006 Keskiarvo /vuosi 2005 Keskiarvo /vuosi 2004 Keskiarvo /vuosi Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vakituisilta asukkaita Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser, permanet boende Kompostoivat Med kompostering 74,14 (143 kuntaa) 72,17 (148 kuntaa) 70,45 (136 kuntaa) 62,15 (142 kuntaa) 2003 Keskiarvo /vuosi 59,98 (108 kuntaa) Kompostoimattomat Utan kompostering 81,72 (126 kuntaa) 81,46 (118 kuntaa) 81,33 (119 kuntaa) 66,65 (147 kuntaa) 65,02 (123 kuntaa) Alueellisen keräyspisteen käyttömaksu vapaa-ajanasuntojen Bruksavgift för användning av lokala uppsamlingsplatser, fritidsbostäder Kompostoivat Med kompostering 33,42 (158 kuntaa) 33,41 (164 kuntaa) 30,88 (154 kuntaa) 29,96 (161 kuntaa) 28,60 (126 kuntaa) Kompostoimattomat Utan kompostering 38,74 (140 kuntaa) 38,04 (144 kuntaa) 36,83 (149 kuntaa) 32,22 (163 kuntaa) 30,58 (133 kuntaa)

28 28 Kuva 2.9 Alueellisten keräyspisteiden käyttömaksujen kehitys , kompostoimattomat kiinteitsöt, () Bild 2.9 Bruksavgift för användning av områdesvisa , /fastighet eller hushåll (exkl. moms) Kompostoimattomat kiinteistöt Vakituiset asukkaat Vapaa-ajan asukkaat ,33 81,46 81,72 /kiinteistö/vuosi ,02 66,65 30,58 32,22 36,83 38,04 38,

29 Kaikki vuotuiset jätehuollosta omakotitalolle aiheutuvat maksut Omakotikiinteistön vuotuiset jätemaksut olivat keskimäärin 163,04 /vuosi (sis. ALV.) (= noin 1,05 /asukas/vko). Ne pyydettiin arvioimaan seuraavanlaiselle omakotitalolle - huoneistoala on 115 m 2 - asukkaita 3 henkilöä - sillä on oma 240 litran sekajäteastia (1 kpl), joka tyhjennetään kerran kahdessa viikossa - keräyspaperi toimitetaan aluekeräyspisteeseen - biojäteastia tyhjennetään kerran viikossa. Tiedot saatiin 252 kunnasta. Kuntakohtainen luettelo on liitteessä 9. Taulukko 2.15 Kaikki vuotuiset omakotitalolle aiheutuvat maksut /tyhjennys/vuosi 2007 () Tabell 2.15 Alla årliga avgifter för avfallshanteringen för egnahemshusen /tömning/år 2007 (Exkl. moms) Tyhjennysmaksu Tömningsavgift Kuntien lkm Ilman / Exkl. moms sis ALV, /år, inkl. MOMS Keskiarvo /vuosi Vaihtelurajat /vuosi a) Biojätettä ei kerätä erikseen ,55 76,60-474,15 163,04 Organiskt avfall inte samlas in separat b) Biojäte kerätään erikseen ,26 84,00-770,78 416,07 Organiskt avfall samlas in separat c) Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä ,18 28,40-343,00 154,19 Organiskt avfall komposteras av fastigheten d) Energiajäte kerätään erikseen *) ,19 102,44-309,88 174,72 Energiavfall samlas in separat *) Energiajäteastian tyhjennystiheyttä ei kyselyssä määritelty. a) Alhaisin ilmoitettu vuosimaksu (sis.alv) oli 93,60 /vuosi (Pirkanmaan jätehuolto Oy:n alueen kunnissa Kangasla, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala ja Tampere) ja korkein 578,16 /vuosi (Houtskari). b) Alhaisin vuosimaksu oli 102,48 /vuosi (Posio) ja korkein 940,35 /vuosi (Luumäki). c) Alhaisin vuosimaksu oli 34,65 /vuosi Hausjärvi) ja korkein 418,16 /vuosi (Houtskari ja Korppoo). d) Alhaisin vuosimaksu oli 125,06 /vuosi (Joensuu) ja korkein 309,88 /vuosi (Laihia). Taulukko 2.16 Kaikki vuotuiset omakotitalolle aiheutuvat maksut Tabell 2.16 Alla årliga avgifter för avfallshanteringen för egnahemshusen Maksut / Avgifter /år, exkl. moms Biojätettä ei kerätä erikseen Organiskt avfall inte samlas in separat Biojäte kerätään erikseen Organiskt avfall samlas in separat Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä Organiskt avfall komposteras av fastigheten Energiajäte kerätään erikseen Energiavfall samlas in separat ,55 (225 kuntaa) 340,26 (117 kuntaa) 125,18 (146 kuntaa) 143,19 (20 kuntaa) 130,19 (182 kuntaa) 330,08 (74 kuntaa) 116,33 (125 kuntaa) 132,47 (19 kuntaa) 125,19 (231 kunaa) 289,63 (114 kuntaa) 107,38 (199 kuntaa) 149,62 (47 kuntaa) 116,19 (244 kuntaa) 261,38 (109 kuntaa) 107,84 (201 kuntaa) 117,64 (35 kuntaa) 108,96 (164 kuntaa) 258,15 (100 kuntaa) 108,79 (134 kuntaa) 104,97 (20 kuntaa) Muutos-% % + 3 % + 8 % + 8 %

30 Jätemaksuista Ahvenanmaalla Ahvenanmaalla huolehtii 11 kunnan jätehuollosta kunnallinen yhtiö Ålands miljöservice (MISE). Sen piiriin kuuluvat seuraavat kunnat: Finström, Föglö, Geta, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö. MISE perii niiltä vakituisen asumisen kiinteistöiltä, jotka eivät toimita polttokelpoista jätettä vastaanottopisteisiin jätemaksua 185 /vuosi ja muilta 110 /vuosi. Vapaa-ajanasunnoilta perittävä maksu on 74. Tällä MISE-maksulla katetaan sekä kuljetus-, loppukäsittely-, hyötyjätepisteiden ylläpito- ja hallintokustannukset. Ahvenanmaalta maksutietoja saatiin lisäksi Lemlandista. Lemlandin kunnassa kaatopaikkamaksu on 233,50 /t. Omakotitalojen asukkaat maksavat siellä vuodessa jätemaksua 489. Jäteastioiden tyhjennysmaksut ovat 240 ltr astian osalta 10,53 ja 600 ltr astian osalta 19,92. Ahvenanmaalla toimii myös Svinryggens Deponi Ab (Maarianhamina ja Jomala), mutta tänä vuonna nämä kunnat eivät vastanneet kyselyyn.

31 31 3. ALUEELLISET JÄTEHUOLTOYHTIÖT, KUNTAYHTYMÄT JA LIIKELAITOKSET Kyselyyn saatiin maksutietoja 29 jätehuoltoyhtiön (kaikkiaan niitä on 31), YTV:n, 3 kuntayhtymän (3 kaikkiaan) ja 4 liikelaitoksen (4 kaikkiaan) alueelta. Alla olevassa kartassa (kuva 3.1) on esitetty vuoden 2007 lopulla jätehuoltoyhtiöihin kuuluvat kunnat. Kuvassa 3.2 on esitetty kaikki kunnat, jotka ovat jäseninä joko jätehuoltoyhtiössä, kuntayhtymässä, liikelaitoksessa tai YTV:ssä. Kuvassa 3.3 on esitetty kaikki jätehuoltoyhteistyötä tekevät kunnat. Yksityiskohtainen luettelo on esitetty liitteessä 10. Kartta 3.1 Jätehuoltoyhteistyötä tekevät kunnat Bild 3.1 Kommuner som samarbetar kring avfallshanteringen AffectoGenimap Oyj

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2010. Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn toteutus 3. Jätemaksut kiinteistökohtaisessa keräyksessä 3.1

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Toimintakertomus Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus Verksamhetsberättelse 2006 Toimintakertomus Verksamhetsberättelse Lyhyesti I korthet Ekorosk numeroin Sisältö Tapahtui Ekoroskilla 2006 Perustettu: 1990 Kuntia: 14 Asukkaita: 112 500 Asuntoja: 45 000 Kesämökkejä: 9 500 Yrityksiä:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå 2 198 5,40 % Kurikka (Jurva) 3

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus Verksamhetsberättelse 2003 Toimintakertomus Innehållsförteckning/Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 3-4 Toimitusjohtajan katsaus Ekorosk i korthet 5-14 Ekorosk lyhyesti Verksamhetsberättelse

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse 2006 Rosk n Roll Oy Ab Missio Rosk n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jätehuoltojärjestelmän.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab

Vuosikertomus. Årsberättelse. Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse Sisältö Innehåll Toimitusjohtajan katsaus Pohjoismaista mallia kohti 1 Tusinan kunnan yhtiö 3 Hallitus ja henkilöstö 4 Jätteet talteen 5 Hyötyjätteiden keräys raaka-aineeksi

Lisätiedot

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten

Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Vammaisten palvelut 2010 Kuntakyselyn osaraportti Handikappservicen 2010 Delrapport om kommunenkäten Riikka Väyrynen +358 20 610 7670 riikka.vayrynen@thl.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3

Vastineet sako- ja umpikaivo lausuntoihin ja kannanottoihin Liite 34/3 Kannanoton / Lausunnon antaja Raija Kokkila Nina ja Ismo Moilanen Kannanotto / Lausunto kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen puolesta Kiinteistön haltijan järjestämä sako- ja umpikaivolietteen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2006 Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta Antti

Lisätiedot

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S.

MUOVI- MITÄ TEHDÄ JÄTTEELLE MED ALLT PLAST- AVFALL VAD SKALL MAN GÖRA S. 4 S. 4 JÄTEPOLIISI NEUVOI JA NOSTI ESIIN SUPER- SANKAREITA S. ROSKIS Rosk n Roll Oy Ab & Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ASIAKASLEHTI 2/2012 Rosk n Roll Oy Ab & Västra Nylands avfallsnämnd KUNDTIDNING 2/2012 MITÄ TEHDÄ MUOVI- JÄTTEELLE S. 4 VAD SKALL MAN GÖRA MED

Lisätiedot

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse

Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus 2 0 0 8 Årsberättelse Rosk n roll Oy Ab 2 Keskeiset tunnusluvut Ympäristö Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009 Eija Vuori

Lisätiedot

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa

FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Forssa FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEENKULJETUSTAR- KASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 FORSSAN PAAVOLAN ALUEEN JÄTTEEN- KULJETUSTARKASTELU Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Forssa 09.09.2010 Tilaaja

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Vilja Ruokolainen, Sari Karttunen Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa Kulttuuritoiminnan kustannukset 25 kaupungissa vuonna 21 Cupore TEKIJÄT Ruusuvirta Minna Saukkonen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

BIOJÄTTEEN KIMPPA- JA ALUEKERÄYKSEN MAHDOLLISUUDET

BIOJÄTTEEN KIMPPA- JA ALUEKERÄYKSEN MAHDOLLISUUDET BIOJÄTTEEN KIMPPA- JA ALUEKERÄYKSEN MAHDOLLISUUDET 19.12.2014 Suvi Runsten Ympäristökonsultointi EcoChange Oy 1 Kannen kuva: Suvi Runsten Kuvateksti: Helsingin Käpylän biojätekimppalaisia kesällä 2013.

Lisätiedot

Alueiden kehittäminen 2006

Alueiden kehittäminen 2006 Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä Alueiden kehittäminen 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 24/2006 Sisäasianministeriö Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä Saaristoasiain neuvottelukunta Efeko

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät Pääkaupunkiseudun kotitalouksien jätemääriin vaikuttavat tekijät YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. SSuomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi. MMM:n julkaisuja 6/2005

Maa- ja metsätalousministeriö. SSuomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi. MMM:n julkaisuja 6/2005 Maa- ja metsätalousministeriö SSuomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi MMM:n julkaisuja 6/2005 Suomen vesihuoltolaitosten liiketaloudellinen analyysi Tekijät: Teemu Vehmaskoski, Teemu Heikkinen,

Lisätiedot