JÄTETAKSA voimassa lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTETAKSA voimassa 1.1.2013 lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä"

Transkriptio

1 JÄTETAKSA voimassa lähtien Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m i Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

2 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning JÄTETAKSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNNAN KUNNISSA VOIMASSA OLEVAT JÄTEMAKSUT Sekajätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Jäteastian siirtäminen Peruuttaminen Hukkanouto Reitiltä poikkeaminen Lisäjäte Jätepistemaksu Biojätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Biojäteastian siirtäminen Peruuttaminen Hukkanouto Painava astia ja lisäjäte Reitiltä poikkeaminen Ekomaksu Maksu jäte- ja ekopisteiden väärinkäytöstä Jäteasemien vastaanottomaksut Jätteen käsittelymaksut Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvat maksut Seka- ja biojätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Käsittelymaksut JÄTEMAKSUJEN LASKUTUS Jätemaksujen kohtuullistaminen... 6 AVFALLSTAXA FÖR KOMMUNERNA SOM HÖR TILL VÄSTRA NYLANDS AVFALLSNÄMND IKRAFTVARANDE AVFALLSAVGIFTER Avgifterna för blandavfall inom den avfallstransport som ordnas av kommunen Flyttning av kärl Backning Onödig tömning Avvikelse från rutten Extra avfall Sopterminalavgift Avgifterna för bioavfall inom den av kommunen ordnade avfallstransporten Flyttning av bioavfallskärl Backning Onödig tömning Tunga kärl och extra avfall Avvikelse från rutten Ekoavgiften Avgift för missbruk av sopterminaler och ekopunkter Sopstationernas mottagningsavgifter Avfallets behandlingsavgifter Avgifter som hör till kommunernas ansvar i andra hand Bland- och bioavfallsavgifterna inom den av kommunen anordnade avfallstransporten Behandlingsavgifterna DEBITERINGEN AV AVFALLSAVGIFTERNA Jämkning av avfallsavgifter

3 LÄHTÖKOHTIA Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on seitsemän kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla on pääosa jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä jäsenkuntien alueella. Jätetaksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä jätemaksuista. JÄTETAKSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄ- TELAUTAKUNNAN KUNNISSA Tämä taksa on voimassa lähtien Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Raaseporissa, Siuntiossa, Vihdissä sekä Lohjan kaupungin Sammatin ja Nummi-Pusulan kaupunginosissa on kokonaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Lohjan muilla alueilla on käytössä sekä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta että kunnan järjestämää jätteenkuljetusta (sekajätteen aluekeräyspisteet, jätepisteet). 1. VOIMASSA OLEVAT JÄTEMAKSUT Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan kuuluvissa kunnissa ovat voimassa seuraavat jätemaksut: - Sekajätemaksut - Biojätemaksut - Ekomaksut - Maksu jäte- ja ekopisteiden väärinkäytöstä - Jäteasemien vastaanottomaksut - Jätteenkäsittelymaksut 1.1. Sekajätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Sekajäte on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Sekajätemaksu kattaa sekajätteen keräyksen kiinteistöltä, kuljettamisen käsittelyyn sekä käsittelyn jäteveroineen. Maksu sisältää astianpesun kerran vuodessa. Sekajätemaksut ja jäteastioiden vuokrat ovat esitetty kuntakohtaisesti maksutaulukossa. Sekajätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennysten lukumäärän ja sekä jätteen kuljetuksen ja käsittelyn kustannusten perusteella. Keräysvälineille, joita tyhjennettäessä punnitaan jätteen paino, käytetään ensisijaisena hintana painoperusteista hintaa. Jos punnitus epäonnistuu tai sitä ei ole tyhjennyshetkellä mahdollista tehdä, käytetään maksutaulukon hintaa. Jätemaksua ei peritä jos jäteastian tyhjennys on jäänyt tekemättä Rosk n Roll Oy Ab:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Laiminlyönniksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä jäteastiaa tai kulkutien huonoa kuntoa Jäteastian siirtäminen Jos jäteastiaa tai säkkiä joudutaan siirtämään yli 10 metriä, peritään siirrosta maksutaulukon mukainen siirtomaksu Peruuttaminen Jos jäteauton pitää peruuttaa sekajäteastiaa tyhjennettäessä, lisätään sekajätemaksuun peruutusmatkan pituuden perusteella maksutaulukon mukainen maksu Hukkanouto Jos jäteastiaa ei voida tyhjentää kiinteistöstä johtuvasta syystä, peritään tyhjennysyrityksestä maksutaulukon mukainen hukkanoutomaksu Reitiltä poikkeaminen Jäteauton reitiltä poikkeamisesta peritään maksutaulukon mukainen maksu, jos asiakkaan tilaama ylimääräinen tyhjennys aiheuttaa yli 3,0 kilometrin poikkeamisen suunnitellulta reitiltä. Jokaiselta alkavalta 500 metriltä peritään maksu. Paluumatkasta ei peritä maksua. 3

4 Lisäjäte Jos asiakas jättää jätettä jäteastian viereen, veloitetaan tästä maksutaulukonmukainen lisäjätemaksu Biojäteastian siirtäminen Jos biojäteastiaa joudutaan siirtämään yli 10 metriä, peritään siirrosta maksutaulukon mukainen siirtomaksu Jätepistemaksu Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön haltijoilta, joilla ei ole kiinteistökohtaista sekajätteenkuljetusta tai jotka eivät kuulu jätehuoltomääräysten mukaiseen jätekimppaan, peritään jätepisteiden vuosimaksu. Jätepisteiden vuosimaksulla katetaan jätepisteiden jäteastioiden ylläpito, jätteiden keräys jätepisteiltä sekä kuljetus käsittelyyn ja käsittely jäteveroineen. Vuosimaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Jos kiinteistö on vakituisessa asuinkäytössä, otetaan huomioon myös asukasmäärä. Jätepisteiden vuosimaksut ovat esitetty kuntakohtaisesti maksutaulukossa. Jätepisteen vuosimaksua ei peritä, jos asuinkiinteistö on ollut asumaton kyseisen vuoden. Vakituisen asuinkiinteistön jätepistemaksu voidaan jakaa niille kuukausille, jolloin kiinteistö on ollut maksuvelvollisen käytössä tai omistuksessa (esimerkiksi tilanteessa, jossa kiinteistön omistaja vaihtuu vuoden aikana). Jos jätepistemaksu on veloitettu aiheettomasti, tulee maksun saajan tehdä maksumuistutus 14 päivän sisällä laskun saamisesta Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle Biojätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Biojäte on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Biojätemaksu kattaa biojätteenkeräyksen kiinteistöltä, kuljettamisen Rosk n Roll Oy Ab:n käsittelypaikkaan sekä käsittelyn. Maksu kattaa sisäsäkin sekä astian pesun kaksi kertaa vuodessa. Biojätemaksut määräytyvät asuinhuoneistojen ja jäteastioiden lukumäärän mukaan. Suurtalouksille on oma maksu. Keräysvälineille, joita tyhjennettäessä punnitaan jätteen paino, käytetään ensisijaisena hintana painoperusteista hintaa. Jos punnitus epäonnistuu tai sitä ei ole tyhjennyshetkellä mahdollista tehdä, käytetään maksutaulukon hintaa Peruuttaminen Jos jäteauton pitää peruuttaa biojäteastiaa tyhjennettäessä, lisätään biojätemaksuun peruutusmatkan pituuden perusteella maksutaulukon mukainen maksu Hukkanouto Jos biojäteastiaa ei voida tyhjentää kiinteistöstä johtuvasta syystä, peritään tyhjennysyrityksestä maksutaulukon mukainen hukkanoutomaksu Painava astia ja lisäjäte Biojäteastian paino saa olla enintään 60 kg. Liian painavasta astiasta veloitetaan kaksinkertainen maksu, sillä ylipainoinen astia on työsuojeluriski ja se lyhentää astian käyttöikää. Jos asiakas jättää lisäjätettä biojäteastian viereen, esimerkiksi omenasäkin syksyllä, veloitetaan tästä maksutaulukonmukainen lisäjätemaksu Reitiltä poikkeaminen Jäteauton reitiltä poikkeamisesta peritään maksutaulukon mukainen maksu, jos asiakkaan tilaama ylimääräinen tyhjennys aiheuttaa yli 3,0 kilometrin poikkeamisen suunnitellulta reitiltä. Jokaiselta alkavalta 500 metriltä peritään maksutaulukon maksu. Paluumatkasta ei peritä maksua Ekomaksu Jätteiden hyötykäytön järjestämisestä, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanotosta, jäteneuvonnasta, jätehuollon kehittämisestä, rekisterin ylläpidosta ja osittain jätelautakunnan toiminnasta aiheutuneiden kulujen kattamiseksi jätteen haltijoilta peritään ekomaksua. Ekomaksu peritään jätteen haltijalta kalenterivuosittain yhdessä erässä. Maksu määräytyy sen mukaan mikä asianomaisen kiinteistön käyttö- 4

5 tarkoitus ja asunnon asukasmäärä maksuunpanovuoden ensimmäisenä päivänä oli. Maksuluokat ovat seuraavat: 1) Asuinkiinteistöt: EKO A2 maksu/asunto/vuosi 2) Yhden asunnon asuinkiinteistöt, joissa on yksi asukas: EKO A1 maksu/asunto/vuosi 3) Oppilasasuntolat, palvelutalot: EKO A1 maksu/asunto/vuosi 4) Vapaa-ajankiinteistöt: EKO V maksu/asunto/vuosi Maksuluokkien mukaiset maksut on esitetty erillisessä maksutaulukossa. Ekomaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa antavia hoitolaitoksia kuten sairaaloita ja vanhainkoteja eikä varuskuntia. Maksu ei myöskään koske asumattomia asuinkiinteistöjä Maksu jäte- ja ekopisteiden väärinkäytöstä Väärinkäyttömaksulla katetaan väärinkäytön johdosta suoritettuja siivoustöitä tai jätepisteen ylimääräisiä tyhjennyksiä. Maksu peritään jätetai ekopistettä väärinkäyttäneeltä. Väärinkäytöstä peritään maksutaulukon VK 1 maksu, jos jätepistettä tai ekopistettä käyttävä ei ole jätehuoltomääräysten mukaan oikeutettu käyttämään pistettä (esim. käyttäjä kuuluu kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin tai jätteet ovat muualta kuin jätelautakunnan toimialueelta). Väärinkäytöstä peritään maksutaulukon VK 2 maksu, jos jätepisteen tai hyötyjätepisteen keräysvälineeseen on tuotu sellaista jätettä, jota sillä ei kerätä. Väärinkäytöstä peritään maksutaulukon VK 3 maksu, jos jätepisteen tai hyötyjätepisteen keräysvälineiden ulkopuolelle on tuotu jätettä, tai jäte-esineitä, kuten akkuja, sähkö- ja elektroniikkaromua tai huonekaluja Jäteasemien vastaanottomaksut Jäteasemilla vastaanotetaan jätteitä, joita ei voi laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Maksuilla katetaan jätteiden vastaanoton, edelleen kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen maksut sisältävät jäteveron. Jätteiden vastaanottomaksut perustuvat joko jäte-erän painoon tai tilavuuteen Jätteen käsittelymaksut Jätteen käsittelymaksut koskevat kunnan vastuulle kuuluvia Munkkaan jätekeskuksessa vastaanotettavia jätteitä. Käsittelymaksuilla katetaan jätteestä riippuen jätteen vastaanoton, mahdollisen siirtokuormauksen ja -kuljetuksen sekä jätteenkäsittelyn kustannukset. Kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden osalta käsittelymaksut sisältävät jäteveron. Jätteen käsittelymaksut ovat painoperusteisia Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvat maksut Seka- ja biojätemaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluvat maksut määräytyvät ko. kunnan alueella voimassa olevan kunnallisen jätteenkuljetuksen maksujen perusteella. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen haltijalta perittävän maksun on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. - jäte-erän määrä - jätteen laatu - kuljetusmatka - jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään - muut tapauskohtaiset tekijät. 5

6 Käsittelymaksut Kuntien toissijaisen vastuun piiriin kuuluvien jätteiden käsittelymaksujen on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa 30 %. Kustannusten määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. - jäte-erän määrä - jätteen laatu - jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön käsittelyyn - muut tapauskohtaiset tekijät. 2. JÄTEMAKSUJEN LASKUTUS Jätemaksut määrää ja panee maksuun Länsi- Uudenmaan jätelautakunta. Jätemaksut maksetaan Rosk n Roll Oy Ab:lle, joka suorittaa laskutuksen tarkoituksenmukaisina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksukehotuksista peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (Laki saatavien perinnästä /513) Jätemaksujen kohtuullistaminen Jätemaksuja voidaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella kohtuullistaa tai maksuja voidaan poistaa jätelain 81 nojalla, korkeintaan kolmen vuoden ajalle. Asuin- tai vapaa-ajankiinteistö voidaan poistaa järjestetyn jätteen kuljetuksen piiristä, jos kiinteistön haltija esittää jätehuollosta vastaavalle viranomaiselle rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuintai vapaa-ajan käytössä. 6

7 UTGÅNGSPUNKTER Västra Nylands avfallsnämnd är gemensam för sju kommuner (Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den har som uppgift att sköta största delen av de myndighetsuppgifter som hör till avfallshanteringen i medlemskommunerna. Som bilaga finns en tabell med ikraftvarande avfallsavgifter i euro. Avfallsavgifterna grundar sig på konkurrensutsättningar, som gjorts områdesvis. AVFALLSTAXA FÖR KOMMUNERNA SOM HÖR TILL VÄSTRA NYLANDS AV- FALLSNÄMND Den här taxan gäller från och med den i Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. I Hangö, Ingå, Högfors, Raseborg, Sjundeå, Vichtis samt i stadsdelarna Sammatti och Nummi-Pusula som hör till Lojo stad är avfallstransporten i sin helhet ordnad av kommunen. I de övriga områdena i Lojo förekommer avfallstransporter som ordnats av fastighetsägaren och av kommunen (områdesinsamlingspunkterna för blandavfall, sopterminaler). 1. IKRAFTVARANDE AVFALLSAVGIF- TER Följande avfallsavgifter är i kraft i de kommuner som hör till Västra Nylands avfallsnämnd: - Blandavfallsavgifter - Bioavfallsavgifter - Ekoavgifter - Avgift för missbruk av sopterminaler och ekopunkter - Sopstationernas mottagningsavgifter 1. Avgifter för behandling av avfall Avgifterna för blandavfall inom den avfallstransport som ordnas av kommunen. Blandavfall har definierats i avfallshanteringsbestämmelserna. Blandavfallsavgiften täcker insamlingen av blandavfall från fastigheten, transporten till behandlingen samt behandlingen av avfallet inklusive avfallsskatter. Avgiften innehåller tvätt av sopkärlet en gång per år. Blandavfallsavgifterna och hyran för avfallskärl presenteras kommunvis i tabellen över avgifter. Blandavfallsavgifterna bestäms enligt volymen på kärlet som ska tömmas samt enligt antalet tömningar, kostnaderna för transporten och behandlingen av avfallet. För insamlingskärl vars avfall vägs vid tömningen, används i första hand priset enligt avfallets vikt. Om vägningen misslyckas eller om den inte kan utföras vid tömningen används priset enligt tabellen. Avfallsavgiften uppbärs inte om tömningen har uteblivit på grund av Rosk n Roll Oy Ab:s eller transportföretagarens försummelse. Tömningar som inte utförts på kärl som fyllts så att de blivit för tunga, på söndriga kärl eller kärl som finns invid vägar i dåligt skick, ses inte som försummelser Flyttning av kärl Om avfallskärlet måste flyttas mer än 10 meter, debiteras en flyttningsavgift enligt fastslagen taxa Backning Om sopbilen måste backa för att tömma blandavfallskärlet tilläggs en avgift som baserar sig på den backade sträckans längd enligt avgiftstabellen Onödig tömning Om avfallskärlet inte kan tömmas på grund av orsaker som beror på fastigheten, uppbärs för 7

8 tömningsförsöket en avgift för onödig tömning enligt avgiftstabellen Avvikelse från rutten Avgiften för avvikelse från rutten uppbärs enligt avgiftstabellen, för extra tömningar som kunden beställer, då de medför avvikelser som överstiger 3,0 km från sopbilens planerade rutt. Avgiften stiger enligt tabellen för varje påbörjad 500 m som överstiger 3,0 km. Ingen avgift uppbärs för retursträckan Extra avfall Då kunden lämnar extra avfall invid avfallskärlet, uppbärs avgiften för extra avfall enligt avgiftstabellen Sopterminalavgift En årlig sopterminalavgift uppbärs av de innehavare av bostads- och fritidsfastigheter som inte har fastighetsvis sophämtning eller hör till en i avfallshanteringsbestämmelserna definierad avfallssammanslutning. Med årsavgiften finansieras underhållet av sopterminalernas sopkärl, uppsamlingen av avfall från sopterminalerna samt transporten till behandlingen och behandlingen av avfallet, inklusive avfallsskatter. Årsavgiften bestäms enligt fastighetens användningsändamål. Om fastigheten är i regelbundet bostadsbruk beaktas också invånarantalet. Årsavgifterna presenteras kommunvis i avgiftstabellen. Ingen årsavgift uppbärs om bostadsfastigheten har varit obebodd under ifrågavarande år. Sopterminalavgiften för en fastighet i regelbundet bostadsbruk kan uppdelas på de månader som fastigheten har varit i den betalningsskyldiges användning eller ägo ( till exempel då fastigheten byter ägare under året). Om sopterminalavgiften har debiterats utan orsak ska den som mottagit räkningen göra en anmärkning till Västra Nylands avfallsnämnd inom fjorton (14) dagar från att räkningen har anlänt Avgifterna för bioavfall inom den av kommunen ordnade avfallstransporten Bioavfall definieras i avfallshanteringsbestämmelserna. Bioavfallsavgiften omfattar insamlingen av bioavfallet vid fastigheten, transporten till Rosk n Roll Oy Ab s behandlingsanläggning samt behandlingen. I avgiften ingår kärlets innersäck samt kärltvätt två gånger per år. Bioavfallsavgifterna fastställs enligt antalet bostäder och avfallskärl vid fastigheten. Storkök har egna avgifter. I första hand används ett tyngdbaserat pris för tömningen av de insamlingskärl, som vid tömningen kan vägas. Om vägningen misslyckas eller om det vid tömningen inte är möjligt att väga kärlet, används priset från avgiftstabellen Flyttning av bioavfallskärl Om bioavfallskärlet måste flyttas mer än 10 meter, debiteras en flyttningsavgift enligt avgiftstabellen Backning Om sopbilen måste backa för att tömma bioavfallskärlet tilläggs en avgift som baserar sig på den backade sträckans längd enligt avgiftstabellen Onödig tömning Om bioavfallskärlet inte kan tömmas på grund av orsaker som beror på fastigheten, uppbärs för tömningsförsöket en avgift för onödig tömning enligt avgiftstabellen Tunga kärl och extra avfall Sopkärlet får väga högst 60 kg. Tömningsavgiften är dubbel för kärl som väger mer än detta. Övertunga kärl är främst ett arbetarskyddsproblem men kärlens livslängd förkortas också. Då kunden lämnar extra avfall invid bioavfallskärlet, t.ex. en säck äpplen om hösten, uppbärs avgiften för extra avfall enligt avgiftstabellen Avvikelse från rutten Avgiften för avvikelse från rutten uppbärs enligt avgiftstabellen för extra tömningar som kunden beställer, då de medför avvikelser som överstiger 3,0 km från sopbilens planerade rutt. Avgiften stiger enligt tabellen för varje påbörjad 500 8

9 m som överstiger 3,0 km. Ingen avgift uppbärs för retursträckan Ekoavgiften Ekoavgift uppbärs av avfallsinnehavarna för att täcka kostnaderna för anordnande av återvinning av avfall, mottagning av hushållens farliga avfall, avfallsrådgivning, upprätthåll av registret, utveckling av avfallshanteringen och delvis för att täcka de kostnader som uppstått på grund av avfallsnämndens verksamhet. Ekoavgiften uppbärs av avfallsinnehavaren i en rat för ett kalenderår i taget. Avgiften bestäms utgående från fastighetens användningsändamål och antalet invånare i bostaden på den första dagen av debiteringsåret. Avgiftsklasserna är följande: 1) Bostadsfastigheter: EKO A2 avgift/ bostad / år 2) Bostadshus med en bostad och en invånare: EKO A1 avgift/ bostad/ år 3) Studiebostäder, servicehus: EKO A1 avgift/ bostad/ år 4) Fritidsfastigheter: EKO V avgift/ bostad/ år Avgifter enligt avgiftsklasser finns presenterade i en separat avgiftstabell. Ekoavgiften gäller inte vårdinrättningar med vård dygnet runt, såsom sjukhus och åldringshem och inte heller garnisoner. Avgiften gäller inte heller obebodda bostadsfastigheter Avgift för missbruk av sopterminaler och ekopunkter Med avgiften täcks kostnader för städningsarbete eller extra tömningar som utförts till följd av missbruket. För missbruk uppbärs en MB 1 avgift enligt avgiftstabellen om användaren av sopterminalen eller ekopunkten inte enligt avfallshanteringsbestämmelserna har rätt att använda punkten (t.ex. användaren är ansluten till den fastighetsvisa avfallstransporten eller avfallet härstammar inte från avfallsnämndens verksamhetsområde). För missbruk uppbärs en MB 2 avgift enligt avgiftstabellen om sådant avfall som inte samlas in vid återvinningspunkten eller sopterminalen har hämtats till insamlingskärlet. För missbruk uppbärs en MB 3 avgift enligt avgiftstabellen om sådant avfall eller sådana avfallsföremål som inte samlas in vid återvinningspunkten eller sopterminalen, såsom ackumulatorer, el-avfall eller möbler, har lämnats utanför insamlingskärlet Sopstationernas mottagningsavgifter På sopstationerna mottar man avfall som inte kan sättas i ett vanligt avfallskärl på grund av storlek, mängd eller beskaffenhet. Med avgifterna täcker man kostnaderna för mottagning av avfallet, transporten och behandlingen. Avgiften för det avfall som placeras på avstjälpningsplatsen innehåller en avfallsskatt. Mottagningsavgifterna för avfall grundar sig endera på avfalls vikt eller volym Avfallets behandlingsavgifter Behandlingsavgifterna för avfall gäller avfall som tas emot på Munka avfallscentral, som kommunen är ansvarig för. Med handlingsavgifterna täcker man, beroende på avfallet, kostnaderna för mottagning, eventuella omlastning och flyttningstrasporter samt för avfallsbehandlingen. För det avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen innehåller behandlingsavgifterna avfallsskatt. Behandlingsavgifterna baserar sig på vikten Avgifter som hör till kommunernas ansvar i andra hand Bland- och bioavfallsavgifterna inom den av kommunen anordnade avfallstransporten De avgifter som härrör från kommunernas ansvar i andra hand bestäms enligt de avgifter som i respektive kommun gäller för den kommunala avfallstransporten. 9

10 Den avgift som faktureras av innehavaren till avfall, som räknas höra till andrahandsansvaret, bör åtminstone täcka alla de kostnader som förorsakas av producerandet av servicen. På basen av kostnaderna kan man endera sänka eller höja de taxeenliga avgifterna med 30 %. Faktorer som inverkar på kostnaderna kan vara bl.a. - avfallsmängden - avfallets beskaffenhet - transportsträckan - hur väl avfallet passar in i det kommunala avfallsbolagets system - övriga faktorer som från fall till fall kan inverka Behandlingsavgifterna Den avgift som faktureras av innehavaren till avfall, som räknas höra till andrahandsansvaret, bör åtminstone täcka alla de kostnader som förorsakas av producerandet av servicen. På basen av kostnaderna kan man endera sänka eller höja de taxeenliga avgifterna med 30 %. Faktorer som kan inverka på kostnaderna är bl.a. - avfallsmängden - avfallets beskaffenhet - hur väl avfallet passar in i det kommunala avfallsbolagets hantering - övriga faktorer som från fall till fall kan inverka 2. DEBITERINGEN AV AVFALLSAV- GIFTERNA Avfallsavgifterna fastställs och debiteras av Västra Nylands avfallsnämnd. Avfallsavgifterna betalas till Rosk n Roll Oy Ab som utför debiteringen med ändamålsenliga debiteringsintervaller. Debiteringsintervallerna kan variera mellan olika kundgrupper. Avfallsavgiften skall betalas vid den tidpunkt som är utsatts på räkningen eller den nya räkningen som skickats som påminnelse även om överklagan inlämnats. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid ska dröjsmålsränta betalas på det försenade beloppet med en årlig dröjsmålsränta enligt den referensränta som avses i räntelagen 4 1 momentet. För betalningspåminnelser uppbärs indrivningskostnaderna enligt lagen om indrivning av fordringar 10 (Lag om indrivning av fordringar /513) 2.1. Jämkning av avfallsavgifter Avfallsnämnden kan på skriftlig begäran som riktats till Västra Nylands avfallsnämnd helt eller delvis efterskänka avfallsavgifter med stöd av avfallslagen 81 för en tid på högst tre år. En bostadsfastighet eller fritidsbostad kan uteslutas från den ordnade avfallstransporten om fastighetens innehavare för myndigheten som ansvarar för avfallshanteringen uppvisar ett rivningsintyg som utfärdats av byggnadsinspektionen över bostaden eller om bostadens användningsändamål enligt byggnadslovet har ändrats så att den inte längre är i bostads- eller fritidsbruk. 10

JÄTETAKSA. voimassa lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA

JÄTETAKSA. voimassa lähtien. Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA JÄTETAKSA voimassa 1.1.2010 lähtien Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä AVFALLSTAXA i kraft fr.o.m. 1.1.2010 i Hangö, Högfors, Ingå, Nummi-Pusula, Raseborg,

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä.

JÄTETAKSA. voimassa alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. LUONNOS 15.9.2016 JÄTETAKSA voimassa 1.1. 2017 alkaen Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Taksa on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa x.x.2016, x.

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa,

Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätetaksa on voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö 1 Määritelmät... 2 2 Jätemaksun

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut

II Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen astiatyhjennysmaksut I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun niin sanotun kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen. Kunta on määrännyt jätemaksut suoritettavaksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle tämän taksan mukaisesti.

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 27.11.2012 klo 17.00 19.00 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kunta Ronny Avellan pj Jarmo Kuosa vpj. Seppo Immonen Jarna Kaskenpalo Matti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010 Aika ja paikka: 23.11.2010 klo 17.31-18.20 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Raasepori Siuntio Karkkila

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA 1.1.2013 ALKAEN Taksan liitteenä on maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue Tätä taksaa sovelletaan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007

Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007 Tietoja kuntien jätehuollosta Kysely 2007 Uppgifter om kommunernas avfallshantering Förfrågan 2007 Yhdyskuntajätteen käsittelymaksu 102 /tonni Arvonlisävero 18 /t 12 Jäteastian (600 ltr) tyhjennysmaksu

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA: KUNNALLISEN JÄTTEENKULJETUKSEN JÄTEMAKSUT 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT VOIMASSA 1.6.2011 lähtien Jäteastia 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 % alv 23 % alv 0 %

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA Tornion hallintopalvelut Nro 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 2018 Tornion hallintopalvelut Nro 1 PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan 12.12.2017 hyväksymä, voimassa 18.1.2018 lähtien Tornion ja

Lisätiedot

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen

Luonnos 29.10.2015 Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Sivu 1 / 7 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2016 alkaen Luonnos 29.10.2015. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.201x xx.) I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 17.8.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 17.8.2010 Aika ja paikka: 17.8.2010 klo 12.15-13.13, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Forssa Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen

Lisätiedot

Lohjan Sammatin. Lohjan maksut

Lohjan Sammatin. Lohjan maksut LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Kaikki maksut on esitetty euroina. Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2005 vp Kuntien jätemaksun määräytymisperusteet Eduskunnan puhemiehelle Ympäri Suomea on tullut paljon yhteydenottoja liittyen kunnan jätemaksun keräämisen perusteisiin. Jätelaissahan

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN. Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014 41 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätehuoltolautakunta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN

Lisätiedot

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014

PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 9.3.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 20 Asianro 7649/14.06.00/2013 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Yleistä viranhaltijapäätöksistä Palvelupäällikkö

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 1 Kankaanpään kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 18.2.2010 klo 17.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (neuvotteluhuone 2. krs.) Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Raasepori Hanko Siuntio

Lisätiedot

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen

XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen XI JÄTEMAKSUTAULUKKO 18 Maksut 1.1.2015 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 19 SEKAJÄTTEEN KERÄYS Pakkaavaan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

VOIMASSA 1.1.2016 LÄHTIEN. Hyväksytty 19.11.2015 21 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

VOIMASSA 1.1.2016 LÄHTIEN. Hyväksytty 19.11.2015 21 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2016 LÄHTIEN Hyväksytty 19.11.2015 21 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄINEN KERÄYS... 3 1.1 Jäteastian

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 8 Kotkan jätemaksutaksa 2013 (Hyväksytty Kymen jätelautakunnassa 23.5.2013) 1-20 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua

Tyhjennysmaksulla kiinteistöltä kerättävän jätteen jäteastiakohtaista tyhjennysmaksua Mäntyharjun jätetaksa 2013 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen. Jätemaksut suoritetaan Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO

JÄTEHUOLTOHINNASTO KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 9/23.11.2006 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1.2007 31.03.2008 Jätetaksa V u o s i 2007/1 2008/3 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991, jossa kunnan järjestämän

Lisätiedot

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ Jätemaksutaksa alkaen 1.1.2010 Maanmittauslaitos, lupa nro 804/MML/08 JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2010 ALKAEN 2(7) I YLEISTÄ 1 2 3 4 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA 2015. 1 Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2015 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksulla

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Porin seudun jätetaksa

Porin seudun jätetaksa Porin seudun jätetaksa 1.1.2015 alkaen Porin seudun jätelautakunta Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila 1. YLEISTÄ 1 Yleistä jätetaksasta Porin seudun jätelautakunta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus

Jätetaksa, osa 1/3 - järjestetty jätteenkuljetus Jätetaksa, osa 1/3 Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot